510 Series Color Jetprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "510 Series Color Jetprinter"

Transkript

1 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren. Utskriftsideer Hvordn skrive ut en rekke prosjekter på ulike ppirtyper. Vedlikehold Vedlikeholde lekkptronene og estille rekvisit. Generell feilsøking Feilmeldinger, prolemer med utskriftskvliteten, ppirstopp og mye mer. Ferur

2 Utgve: Ferur 2004 Det følgende vsnittet gjelder ikke i lnd der slike estemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte lnd tillter ikke frskrivelse v eksplisitt eller implisitt grntinsvr i visse trnsksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor knskje ikke for deg. Denne puliksjonen kn inneholde tekniske unøyktigheter eller typogrfiske feil. Informsjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil li ttt med i senere utgver. Foredringer eller endringer i produktene eller progrmmene som eskrives, kn gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne puliksjonen kn rettes til Lexmrk Interntionl, Inc., Deprtment F95/032-2, 740 West New Circle Rod, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storritnni og Irlnd er dressen Lexmrk Interntionl Ltd., Mrketing nd Services Deprtment, Westhorpe House, Westhorpe, Mrlow, Bucks SL7 3RQ, Storritnni. Lexmrk kn ruke eller distriuere ll informsjon du oppgir på lle måter Lexmrk finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kn kjøpe flere eksemplrer v puliksjonene for dette produktet ved å ringe I Storritnni og Irlnd kn du ringe +44(0) I ndre lnd må du kontkte forhndleren. Henvisninger i denne puliksjonen til produkter, progrmmer eller tjenester inneærer ikke t produsenten hr til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i lle lnd der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et progrm eller en tjeneste inneærer ikke t re det produktet, det progrmmet eller den tjenesten kn rukes. Alle tilsvrende produkter, progrmmer og tjenester som ikke krenker noen immterielle rettigheter, kn rukes i stedet. Evluering og verifisering v drift smmen med ndre produkter, progrmmer og tjenester, ortsett fr de som uttrykkelig er ngitt v produsenten, er rukerens nsvr. Lexmrk og Lexmrk med rutersymol er vremerker for Lexmrk Interntionl, Inc., som er registrert i USA og/eller ndre lnd. Color Jetprinter er et vremerke for Lexmrk Interntionl, Inc. Andre vremerker tilhører sine respektive eiere Lexmrk Interntionl, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This softwre nd ny ccompnying documenttion provided under this greement re commercil computer softwre nd documenttion developed exclusively t privte expense. 2

3 Innhold Kpittel 1: Skriveroversikt... 5 Lære mer om skriverdelene... 5 Lære mer om skriverprogrmvren... 6 Kpittel 2: Utskriftsideer Skrive ut på vnlig ppir Skrive ut fotogrfier Skrive ut på estrøket ppir eller ppir v typen Premium Skrive ut på egge sider v ppiret Skrive ut kort Skrive ut på konvolutter Skrive ut frgeilder i sort/hvitt Skrive ut et hefte Skrive ut på etiketter Skrive ut flere sider på ett rk Skrive ut en plkt Skrive ut på påstrykningsppir Skrive ut på trnsprenter Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge Skrive ut et nner Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse Kpittel 3: Vedlikehold Bytte lekkptroner Justere lekkptronene Foredre utskriftskvliteten Oppevre lekkptronene Bestille rekvisit Innhold 3

4 Kpittel 4: Feilsøking for instllering Kontrolliste for feilsøking Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre Kpittel 5: Generell feilsøking Lære mer om feilmeldinger og linkende lmper Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift Løse mteprolemer eller fjerne ppirstopp Løse prolemer med utskriftskvliteten Løse prolemer med spesilppir Merknder Ordliste Stikkordregister Innhold 4

5 1 Skriveroversikt Lære mer om skriverdelene 510 Series Color Jetprinter Ppirstøtte Strøminngng Arkmter Inngng for USB-kel Av/på- eller Fortsett-knpp Ppirskinne og utløserhke Frontdeksel Utskuff Skriveroversikt 5

6 Tellen nedenfor eskriver hver del. Del: Av/på- eller Fortsett-knpp Frontdeksel Utskuff Ppirskinne og utløserhke Ppirstøtte Strøminngng Arkmter Inngng for USB-kel Hv delene rukes til: Slå skriveren på eller v. Trekke ut ppir fr skriveren. Hvis du ønsker mer informsjon, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side 58. Kontrollere skriversttusen. Hvis du ønsker mer informsjon, kn du se Lære mer om feilmeldinger og linkende lmper på side 53. Sette inn eller ytte ut lekkptronene. Fjerne ppirstopp. Stle ppir etter utskrift. Kontrollere t ppiret trekkes riktig inn i skriveren. Holde ppiret rett i rkmteren. Slå på skriveren. Trekke inn ppiret utomtisk. Hvis du ønsker informsjon om hvilke typer ppir du kn legge i, kn du se Utskriftsideer på side 10. Kole skriveren til dtmskinen. Lære mer om skriverprogrmvren Skriverprogrmvren og opertivsystemet fungerer smmen for å skrive ut dokumenter med overlegen kvlitet. Progrmvren estår v to deler: Skriverdriver og Lexmrks løsningssenter. Skriverdriver Lære mer om skriverprogrmvren 6

7 I skriverdriveren kn du endre skriverinnstillingene. Du trenger ikke å endre skriverinnstillingene for å skrive ut et vnlig dokument på vnlig ppir. Når du instllerer skriverprogrmvren, settes innstillingene i dilogoksene Sideoppsett og Skriv ut til følgende stndrdinnstillinger. Kvlitet/hstighet: Norml Type: Vnlig ppir Ppirstørrelse: A4 eller Letter Retning: Stående Lyout: Norml Hvis du ønsker mer informsjon om skriverinnstillingene for ulike typer utskriftsjoer, kn du se Utskriftsideer på side 10. Tilpsse innstillingene for dokumentet 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velg en innstilling for utskriftskvlitet i Ktegorien Kvlitet/kopier. 4 Velg en innstilling for ppirtype og -størrelse i Ktegorien Ppiroppsett. 5 Endre lyouten i dokumentet i Ktegorien Utskriftslyout. 6 Klikk på OK for å ruke innstillingene. Ktegorien Kvlitet/kopier Fr: Kvlitet/hstighet Flere kopier Velg: Hurtigutskrift når du vil skrive ut dokumentene rskt, og med redusert utskriftskvlitet. Norml når du vil skrive ut de fleste dokumenter på vnlig ppir. Bedre når du vil skrive ut fotogrfier og dokumenter som inneholder grfikk, på estrøket eller glnset ppir. Best når du vil skrive ut skrpe fotogrfier og grfikk med høy oppløsning, med redusert hstighet. Sorter kopier hvis du vil skrive ut flere enn én kopi v et dokument. Med dette lterntivet kn du skrive ut lle sidene i den første kopien, og deretter lle sidene i den ndre kopien, og så videre. Skriv ut siste side først hvis du vil skrive ut sidene i omvendt rekkefølge. Antll kopier du vil skrive ut. Skriv ut frgeilder i sort/hvitt for å spre på lekket i frgelekkptronen. Merk: Dette lterntivet er ikke tilgjengelig hvis det er stt inn en sort lekkptron. Lære mer om skriverprogrmvren 7

8 Ktegorien Ppiroppsett Fr: Type Ppirstørrelse Retning Velg: Vnlig ppir, Konvolutt, Bnner, Bestrøket ppir, Fotoppir/glnset ppir, Trnsprent, Påstrykningsppir eller Krtong. En estemt størrelse for ppirtypen. Hvis ppirtypen ikke står i listen, må du velge Tilpsset størrelse. Hvis du vil h hjelp, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side 39. Stående eller Liggende. Ktegorien Utskriftslyout Fr: Lyout Tosidig Velg: Norml, Bnner, Speilvend, Nedsklering, Plkt eller Hefte. Tosidig for å skrive ut dokumentet på egge sider v ppiret. Vend, lngside eller Vend, kortside for å ngi hvordn sidene i det ferdige dokumentet skl vendes. Merk: Hvis du velger Vend, lngside, vil de ferdige dokumentsidene kunne vendes som sidene i et mgsin. Hvis du velger Vend, kortside, vil de ferdige sidene kunne vendes som sidene i en skrivelokk. Lexmrks løsningssenter Du kn finne hjelp om skrivere i Lexmrks løsningssenter for 510 Series. Du kn åpne Lexmrks løsningssenter på to forskjellige måter: Klikk på Strt Progrmmer Lexmrk 510 Series Lexmrks løsningssenter for 510 Series. Doeltklikk på ikonet for Lexmrks løsningssenter for 510 Series på skriveordet. Lære mer om skriverprogrmvren 8

9 Tellen nedenfor eskriver ktegoriene i Lexmrks løsningssenter. Ktegori: Hvordn Feilsøking Vedlikehold Kontktinformsjon Avnsert Du kn gjøre følgende: Få skriverinformsjon. Få grunnleggende utskriftstips. Få informsjon om prosjektet du skl skrive ut. Vise tips for skriversttusen. Vise vnlige feilsøkingsemner. Sette inn en frgelekkptron. Vise informsjon om hvordn du kjøper nye lekkptroner. Rengjøre lekkdysene. Justere lekkptronene. Løse ndre prolemer. Merk: Ikke ruk denne ktegorien mens en jo skrives ut. Vise informsjon om hvordn du estiller rekvisit. Få info om hvordn du kn kontkte Lexmrks rukerstøtte. Registrere skriveren. Få en progrmvreoppdtering for skriveren. Finne informsjon om spesiltilud. Endre visningslterntiver for utskriftssttus. Lste ned de nyeste progrmvrefilene fr Internett. Lære mer om skriverprogrmvren 9

10 2 Utskriftsideer Skrive ut på vnlig ppir Du kn legge i opptil 100 rk med vnlig ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Utskriftsideer 10

11 Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene Hvis du ruker vnlig A4-ppir eller ppir i Letter-formt og ønsker vnlig utskriftskvlitet, trenger du ikke å justere innstillingene. Hvis du ruker spesilppir, må du følge trinnene som gjelder for ppirtypen. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Skrive ut fotogrfier Du kn legge i opptil 50 rk med estrøket ppir, fotoppir eller glnset ppir om gngen, vhenging v tykkelsen på ppiret. Det kn være lurt å skrive ut på vnlig ppir før du legger i fotoppir og endrer innstillingene. Hvis du vil skrive ut på fotokort, kn du se Skrive ut kort på side 17. Trinn 1: Legg i fotoppiret Bruk fotoppir som er eregnet for lekkskrivere, for å oppnå est mulig resultt. Hvis det fulgte instruksjoner med ppiret, må du lese dem nøye. Legg fotoppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t den glnsede eller estrøkne siden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Skrive ut fotogrfier 11

12 Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v fotoppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Bedre eller Best under Kvlitet/hstighet. Merk: Innstillinger for edre utskriftskvlitet gir dokumenter med edre kvlitet, men kn t lenger tid å skrive ut. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Glnset ppir/fotoppir eller Bestrøket ppir under Type. 5 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg ktuell størrelse på menyen for ppirstørrelse. Hvis du ønsker mer informsjon om hvordn du skriver ut på ppir med tilpsset størrelse, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side Klikk på OK. Skrive ut fotogrfier 12

13 Trinn 3: Skriv ut fotogrfiene Klikk på OK. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du t ort fotogrfiene etter hvert som de kommer ut v skriveren, før du legger dem i unker. Skrive ut på estrøket ppir eller ppir v typen Premium Du kn legge i opptil 100 rk med Premium-ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Trinn 1: Legg i estrøket ppir eller ppir v typen Premium Hvis det fulgte instruksjoner med ppiret, må du lese dem nøye. Legg Premium-ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Hvis det er et spesilmerke på ppiret, må du kontrollere t merket vender ort fr deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Merk: Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Skrive ut på estrøket ppir eller ppir v typen Premium 13

14 Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Bedre eller Best under Kvlitet/hstighet. Merk: Innstillinger for edre utskriftskvlitet gir dokumenter med edre kvlitet, men kn t lenger tid å skrive ut. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Vnlig ppir under Type. 5 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg ktuell størrelse på menyen for ppirstørrelse. Hvis du ønsker mer informsjon om hvordn du skriver ut på ppir med tilpsset størrelse, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Merk: Du kn h opptil 25 rk med Premium-ppir i utskuffen. Hvis du skl skrive ut mer enn 25 sider, må du fjerne de første 25 rkene før du kn fortsette utskriften. Skrive ut på egge sider v ppiret Du kn spre ppir ved å skrive ut på egge sider. Legg i opptil 100 rk med vnlig ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Skrive ut på egge sider v ppiret 14

15 Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Ikke press ppiret inn i skriveren. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Merk: Du oppnår est utskriftskvlitet hvis du ruker tyngre ppir. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. Skrive ut på egge sider v ppiret 15

16 3 Skrive ut på egge sider v ppiret: c d e Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Tosidig under Tosidig. Velg Vend, lngside eller Vend, kortside. Hvis du velger Vend, lngside, vil de ferdige dokumentsidene kunne vendes som sidene i et mgsin. Hvis du velger Vend, kortside, vil de ferdige sidene kunne vendes som sidene i en skrivelokk. Kontroller trinnene for ppirtypen for å tilpsse dokumentet ytterligere. Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Oddetllssidene skrives ut først, smmen med en instruksjonsside. Når oddetllssidene er skrevet ut, lir du edt om å legge i ppiret på nytt. 1 Legg ppirunken og instruksjonssiden slik t utskriftssiden vender ort fr deg og pilene peker ned mot ppirstøtten. 2 Klikk på Fortsett utskrift. Prtllssidene skrives ut først. Gjør følgende hvis du ikke vil skrive ut instruksjonssiden: Klikk på Alterntiver Alterntiver for stil i dilogoksen Utskriftsegenskper. c Opphev merkingen v Skriv ut instruksjonsside for hjelp til å legge i ppiret på nytt. Klikk på OK. Skrive ut på egge sider v ppiret 16

17 Skrive ut kort Du kn legge i opptil 25 grtulsjonskort, krtotekkort, fotokort eller postkort om gngen, vhengig v tykkelsen på kortene. Trinn 1: Legg i kortene Hvis det fulgte instruksjoner med kortene, må du lese dem nøye. Legg kortene på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre siden v kortene. Skrive ut kort 17

18 Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Bedre eller Best under Kvlitet/hstighet hvis du skriver ut på fotokort eller grtulsjonskort. Velg Norml for ndre korttyper. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Krtong under Type. 5 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg ktuell størrelse på menyen Ppirstørrelse. Hvis du ønsker mer informsjon om hvordn du kn skrive ut på ppir med tilpsset størrelse, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut kortene Klikk på OK. Skrive ut på konvolutter Du kn legge i opptil 10 konvolutter om gngen, vhengig v tykkelsen på konvoluttene. Trinn 1: Legg i konvoluttene Merk: Ikke ruk konvolutter med hull, vinduer, preging, metllspenner, sløyfer eller ånd som kn rettes. Skrive ut på konvolutter 18

19 Legg konvoluttene på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Kontroller t frimerkehjørnet er oppe til venstre. Ikke press konvoluttene inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v konvoluttene. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Konvolutt under Type. Skrive ut på konvolutter 19

20 4 Velge en konvoluttstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg ktuell størrelse på menyen for konvoluttstørrelse. Hvis du ønsker mer informsjon om hvordn du kn skrive ut på ppir med tilpsset størrelse, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side Velge utskriftsretning: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Liggende under Retning. 6 Klikk på OK. Merk: Mnge progrmmer er utviklet til å overstyre innstillingene i Ppiroppsett. Kontroller t du hr vlgt Liggende i progrmmet. Trinn 3: Skriv ut på konvoluttene Klikk på OK. Merk: Du kn h opptil 10 konvolutter i utskuffen. Hvis du skl skrive ut mer enn 10 konvolutter, må du fjerne de første 10 fr utskuffen før du skriver ut de ndre. Skrive ut frgeilder i sort/hvitt Du kn legge i opptil 100 rk med ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Hvis du skriver ut frgeilder i sort/hvitt, vil du spre på lekket i frgelekkptronen. Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Skrive ut frgeilder i sort/hvitt 20

21 Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Skrive ut frgeilder i sort/hvitt: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. c Velg Skriv ut frgeilder i sort/hvitt. Klikk på OK. 4 Tilpss dokumentet ytterligere ved hjelp v trinnene nedenfor for ppirtypen. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Merk: Du kn h opptil 50 rk med vnlig ppir i utskuffen. Hvis du skl skrive ut mer enn 50 rk, må du fjerne de første 50 rkene fr utskuffen før du fortsetter utskriften. Skrive ut frgeilder i sort/hvitt 21

22 Skrive ut et hefte Du kn skrive ut og unte smmen dokumentene til et hefte. Du kn legge i opptil 100 rk med ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Skrive ut et hefte 22

23 Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg A4 eller Letter på menyen Ppirstørrelse. 4 Velge en utskriftslyout: Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Hefte under Lyout. 5 Angi ntll rk pr. unt. Merk: En unt er en unke med rk som rettes i to og legges i en unke før de lir innundet. Det kn hende t det er vnskelig å rette tykke unter. Hvis du skriver ut på tykt ppir, må du ruke færre rk pr. unt. Klikk på Alterntiver Alterntiver for stil i dilogoksen Utskriftsegenskper. Angi hvor mnge rk du vil h pr. unt, og klikk deretter på OK. 6 Klikk på OK for å lukke dilogoksen Utskriftsegenskper. Skrive ut et hefte 23

24 Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Når du hr skrevet ut den første delen v heftet og instruksjonssiden, lir du edt om å legge i ppiret på nytt. 1 Legg ppirunken og instruksjonssiden slik t utskriftssiden vender ort fr deg og pilene peker ned mot ppirstøtten. 2 Klikk på Fortsett utskrift. Gjør følgende hvis du ikke vil skrive ut instruksjonssiden: 1 Klikk på Alterntiver Alterntiver for stil i dilogoksen Utskriftsegenskper. 2 Opphev merkingen v Skriv ut instruksjonsside for hjelp til å legge i ppiret på nytt. 3 Klikk på OK. Trinn 4: Sett smmen heftet Når dokumentet er skrevet ut, kn du smle smmen untene og inde smmen heftet. Skrive ut et hefte 24

25 Slik kn du sette smmen heftet: 1 T den første unten fr utskuffen, rett den i to og legg den til side. 2 T den neste unten, rett den i to, og legg den oppå den første unten. 3 Fortsett å legge untene i unker oppå hverndre til heftet er ferdig. 4 Bind untene smmen for å sette smmen heftet. Skrive ut på etiketter Du kn legge i opptil 25 rk med etiketter om gngen, vhengig v tykkelsen på rkene. Trinn 1: Legg i etikettene Bruk etiketter som er lget for lekkskrivere. Hvis det fulgte instruksjoner med etikettene, må du lese dem nøye. Ikke skriv ut nærmere enn 1 mm (0,04 tommer) fr knten v etiketten. Legg etikettene på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t ingen etiketter mngler eller er krøllete. Skrive ut på etiketter 25

26 Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press etikettene inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v etikettene. Merk: Hvis du ruker ppir med etiketter i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Norml under Kvlitet/hstighet. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Vnlig ppir under Type. 5 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg ktuell størrelse på menyen Ppirstørrelse. Hvis du ønsker mer informsjon om hvordn du kn skrive ut på ppir med tilpsset størrelse, kn du se Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse på side Klikk på OK. Skrive ut på etiketter 26

27 Trinn 3: Skriv ut etikettene Klikk på OK. Merk: Du kn h opptil 10 etikettrk i utskuffen. Hvis du skl skrive ut mer enn 10 rk, må du fjerne de første 10 rkene fr utskuffen før du fortsetter utskriften. Skrive ut flere sider på ett rk Du kn spre ppir ved å skrive ut flere sider på ett enkelt rk. Legg i opptil 100 rk med ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Skrive ut flere sider på ett rk 27

28 Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Merk: Du oppnår est utskriftskvlitet hvis du ruker tyngre ppir. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftslyout: c d Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Nedsklering under Lyout. Velg det ntllet sider (to, tre, fire eller åtte) du vil skrive ut på ett rk. Velg Skriv ut sideknter hvis du vil skrive ut en rmme rundt hvert ilde på siden. 4 Skrive ut på egge sider v ppiret: c Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Tosidig under Tosidig. Velg Vend, lngside eller Vend, kortside for inninding. Hvis du velger Vend, lngside, vil de ferdige dokumentsidene kunne vendes som sidene i et mgsin. Hvis du velger Vend, kortside, vil de ferdige sidene kunne vendes som sidene i en skrivelokk. 5 Klikk på OK. Skrive ut flere sider på ett rk 28

29 Trinn 3: Skriv ut flere sider på ett rk Klikk på OK. Hvis du formterte de nedsklerte sidene for utskrift på én side v rket, er du ferdig. Hvis du formterte de nedsklerte sidene for utskrift på egge sider v rket, må du fortsette å skrive ut rosjyrene. 1 Når du hr skrevet ut den første delen v utskriften, må du legge i ppiret på nytt. Legg ppiret og instruksjonssiden ned i ppirstøtten slik t utskriftssiden vender ort fr deg og pilene peker ned. 2 Klikk på Fortsett utskrift. Gjør følgende hvis du ikke vil skrive ut instruksjonssiden: 1 Klikk på Alterntiver Alterntiver for stil i dilogoksen Utskriftsegenskper. 2 Opphev merkingen v Skriv ut instruksjonsside for hjelp til å legge i ppiret på nytt. 3 Klikk på OK. Skrive ut en plkt Du kn forstørre et ilde på én side slik t det lir skrevet ut på flere sider. Du kn for eksempel forstørre et fotogrfi slik t det skrives ut som en plkt på fire, ni eller 16 sider. Skriv ut opptil 100 rk med ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Skrive ut en plkt 29

30 Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Merk: Du oppnår est utskriftskvlitet hvis du ruker tyngre ppir. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. Skrive ut en plkt 30

31 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Norml under Kvlitet/hstighet. Merk: Innstillinger for edre utskriftskvlitet gir dokumenter med edre kvlitet, men kn t lenger tid å skrive ut. 4 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Plkt under Lyout. 5 Velge en plktstørrelse: Velg størrelse på plkten: 2 x 2 (fire sider totlt), 3 x 3 (ni sider totlt) eller 4 x 4 (16 sider totlt). Velg Skriv ut eskjæringsmerker hvis du vil h hjelp til å kutte kntene på sidene. 6 Hvis du trenger å skrive ut enkelte sider på nytt: Klikk på Velg sider som skl skrives ut... Sidene som ikke lir skrevet ut, hr en sirkel og en strek over tllet og er nedtonet. Merk eller fjern merkingen v hver side ved å klikke på siden. Klikk på OK. 7 Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut en plkt Klikk på OK. Sette smmen plkten 1 På hver utskrevne side må du klippe v kntene på to v de tilgrensende sidene. Klipp for eksempel v den øvre og den venstre hvite knten på hver side. Utskrevne sider med de hvite kntene tilklippet fr to tilgrensende sider Tilklippede knter Ikke-tilklippede knter Skrive ut en plkt 31

32 2 Legg sidene opp slik t hver tilklippet knt overlpper en ikke-tilklippet knt (den hvite knten). 3 Lim smmen ksidene v rkene. 4 Klipp til slutt v gjenværende hvite knter. Skrive ut på påstrykningsppir Du kn legge i opptil 100 rk med påstrykningsppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Det kn være lurt å skrive ut på vnlig ppir før du legger i påstrykningsppiret. Merk: Du oppnår est resultter hvis du legger i ett rk med påstrykningsppir om gngen. Trinn 1: Legg i påstrykningsppir Hvis det fulgte instruksjoner med påstrykningsppiret, må du lese dem nøye. Legg rkene med påstrykningsppir på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden (den lnke siden) vender mot deg. Ikke press påstrykningsppiret inn i skriveren. Skrive ut på påstrykningsppir 32

33 Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v påstrykningsppiret. Merk: Hvis du ruker påstrykningsppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Norml eller Bedre under Kvlitet/hstighet. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Påstrykningsppir under Type. 5 Hvis progrmmet du ruker ikke hr innstillinger for speilvending eller påstrykning, må du velge en utskriftslyout: Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Speilvend under Lyout. 6 Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut på påstrykningsppiret Klikk på OK. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du t ort rkene med påstrykningsppir etter hvert som de kommer ut v skriveren og l dem tørke før du legger dem i unker. Skrive ut på påstrykningsppir 33

34 Skrive ut på trnsprenter Du kn legge i opptil 50 trnsprenter om gngen, vhengig v tykkelsen på trnsprentene. Trinn 1: Legg i trnsprentene Bruk trnsprenter som er eregnet for lekkskrivere. Hvis det fulgte instruksjoner med trnsprentene, må du lese dem nøye. Legg trnsprentene på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t den grove siden (utskriftssiden) v trnsprentene vender mot deg. Hvis trnsprentene hr en stripe som kn fjernes, må du sørge for t den vender ort fr deg og ned mot skriveren. Ikke press trnsprentene inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v trnsprentene. Merk: Hvis du ruker trnsprenter i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Skrive ut på trnsprenter 34

35 Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Norml under Kvlitet/hstighet. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Trnsprent under Type. 5 Velge en ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg A4 eller Letter på menyen Ppirstørrelse. 6 Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut på trnsprentene Klikk på OK. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du t ort trnsprentene etter hvert som de kommer ut v skriveren, før du legger dem i unker. Skrive ut på trnsprenter 35

36 Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge Du kn legge i opptil 100 rk med ppir om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Trinn 1: Legg i ppiret Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Merk: Hvis du ruker ppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge 36

37 3 Slik kn du skrive ut den siste siden først: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Skriv ut siste side først. 4 Følg trinnene for ppirtypen for å tilpsse dokumentet ytterligere. 5 Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Merk: Du kn h opptil 25 rk med vnlig ppir i utskuffen. Hvis du skl skrive ut mer enn 25 rk, må du fjerne de første 50 rkene fr utskuffen før du fortsetter utskriften. Skrive ut et nner Du kn legge i opptil 20 rk med nnerppir om gngen. Trinn 1: Legg i nnerppiret 1 Fjern eventuelt ppir fr skriveren. Skrive ut et nner 37

38 2 Legg en unke med nnerppir med re det ntllet rk du trenger for å skrive ut nneret, k skriveren. Merk: Hvis du ruker for mnge rk med nnerppir, kn det føre til ppirstopp. Hvis du vil h hjelp, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side Før forknten på nnerppiret inn skriveren inntil den høyre siden v ppirstøtten. 4 Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v nnerppiret. Merk: Hvis du ruker nnerppir i Letter-formt, kn det hende t du ikke trenger å justere ppirskinnen. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. Skrive ut et nner 38

39 3 Velge en utskriftskvlitet: Velg ktegorien Kvlitet/kopier i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Norml under Kvlitet/hstighet. 4 Velge en ppirtype: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Bnner under Type. Merk: Hvis du ikke velger Bnner under Type, vil nnerppiret kjøre seg fst. Hvis du vil h hjelp, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side Velge en nnerppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg A4 eller Letter på menyen Bnnerstørrelse. 6 Velge utskriftsretning: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Stående eller Liggende under Retning. 7 Velge en utskriftslyout: Velg ktegorien Utskriftslyout i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Bnner under Lyout. 8 Klikk på OK. Trinn 3: Skriv ut nneret Klikk på OK. Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse Du kn legge i opptil 100 rk med tilpsset størrelse om gngen, vhengig v tykkelsen på ppiret. Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse 39

40 Trinn 1: Legg i ppir med tilpsset størrelse Kontroller t ppiret er tilpsset disse målene: Bredde: 76 til 216 mm (3 til 8,5 tommer) Lengde: 127 til 432 mm (5 til 17 tommer) Legg ppiret på høyknt inntil høyre side v ppirstøtten. Kontroller t utskriftssiden vender mot deg. Ikke press ppiret inn i skriveren. Klem smmen ppirskinnen, og skyv den inntil den venstre knten v ppiret. Trinn 2: Tilpss utskriftsinnstillingene 1 Klikk på Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse 40

41 3 Lge en tilpsset ppirstørrelse: Velg ktegorien Ppiroppsett i dilogoksen Utskriftsegenskper. Velg Tilpsset størrelse på menyen Ppirstørrelse. Det vises en dilogoks på skjermen. c d e Velg Millimeter eller Tommer under Enheter. Skriv inn målene for den tilpssede ppirstørrelsen. Klikk på OK. 4 Fortsett å tilpsse dokumentet ut fr ppirtypen. Trinn 3: Skriv ut dokumentet Klikk på OK. Skrive ut på ppir med tilpsset størrelse 41

42 3 Vedlikehold Bytte lekkptroner Lexmrk 510 Series ruker følgende lekkptroner: Artikkel: Vrenummer: Frgelekkptron 26 eller 27 Sort lekkptron 16 eller 17 Merk: Du kn ruke skriveren med en frgelekkptron eller re en sort lekkptron. Hvis du ønsker informsjon om estilling v rekvisit, kn du se side 48. Fjerne de rukte lekkptronene 1 Kontroller t v/på-lmpen lyser. 2 Løft opp frontdekselet. Ptronholderen flyttes til innsettingsposisjon hvis ikke skriveren er oppttt. Vedlikehold 42

43 3 Klem smmen tppene på lekkptrondekslene, og løft dekslene. 4 T ut de rukte lekkptronene. Oppevr den i en lufttett eholder, eller kst dem på en forsvrlig måte. Sette inn lekkptronene 1 Hvis du skl sette inn nye lekkptroner, må du først fjerne flippen og den gjennomsiktige tpen på ksiden og unnen v lekkptronene. Advrsel: Ikke t på eller fjern gullkontktene på ksiden og unnen v lekkptronene. Bytte lekkptroner 43

44 2 Sett inn frgelekkptronen i venstre ptronholder. Sett inn den sorte lekkptronen i høyre ptronholder. Merk: Hvis du vil forlenge levetiden til frgelekkptronen og øke utskriftshstigheten, kn du sette inn en sort lekkptron smmen med frgelekkptronen. 3 Lukk dekslene slik t de klikker på plss. 4 Lukk frontdekselet. Merk: Frontdekselet må være lukket når du strter en ny utskriftsjo. Bytte lekkptroner 44

45 Angi lekkptroninnstillinger i skriverprogrmvren Før du ngir lekkptroninnstillingene i skriverprogrmvren må du sette inn lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Sette inn lekkptronene på side Åpne Lexmrks løsningssenter. Hvis du vil h hjelp, kn du se Lexmrks løsningssenter på side 8. 2 Klikk på Sett inn en ny lekkptron i ktegorien Vedlikehold. 3 Velg den typen lekkptron du stte inn. Merk: Angi om lekkptronen er ny eller rukt. Hvis en rukt lekkptron ved en feil identifiseres som en ny lekkptron i Lexmrks løsningssenter, kn lekknivåene være feil. 4 Klikk på OK eller Neste. 5 Hvis du hr stt inn en ny lekkptron, må du fortsette med Justere lekkptronene. Justere lekkptronene Vnligvis vil du justere lekkptroner re etter t du hr stt inn eller yttet ut en lekkptron. Det kn imidlertid hende t du må justere lekkptronene når: tegnene hr feil formt eller ikke er riktig justert lngs venstre mrg loddrette, rette streker er ujevne Slik kn du justere lekkptronene: 1 Legg i vnlig ppir. 2 Åpne Lexmrks løsningssenter. Hvis du vil h hjelp, kn du se side 8. 3 Klikk på Juster for å fjerne uskrpe knter i ktegorien Vedlikehold. 4 Klikk på Skriv ut. Det skrives ut en justeringsside. 5 Finn nummeret under den mørkeste pilen for hver justeringsgruppe. 6 Bruk pil opp og pil ned i dilogoksen Juster lekkptron for å velge det nummeret som psser til den mørkeste pilen på den utskrevne siden for hver justeringsgruppe. 7 Klikk på OK. Hvis justeringssiden ikke skrives ut, må du kontrollere t du hr fjernet flippen og den gjennomsiktige tpen fr egge lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Sette inn lekkptronene på side 43. Justere lekkptronene 45

46 Foredre utskriftskvliteten Hvis du ikke er tilfreds med utskriftskvliteten til dokumentet, må du gjøre følgende: Bruke riktig ppir for dokumentet. Bruk for eksempel fotoppir hvis du skriver ut et fotogrfi. Bruke ppir som er tyngre, helt hvitt eller estrøket. Velge en høyere utskriftskvlitet: 1 Klikk på Fil Skriv ut i progrmmet du ruker. Dilogoksen Skriv ut vises. 2 Klikk på Egenskper, Innstillinger eller Alterntiver. 3 Velg Bedre eller Best under Kvlitet/hstighet. Hvis dokumentet fortstt ikke hr den utskriftskvliteten du ønsker, kn du følge disse trinnene: 1 Sette inn lekkptronene på nytt: c T ut lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Fjerne de rukte lekkptronene på side 42. Sett inn lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Sette inn lekkptronene på side 43. Skriv ut dokumentet på nytt. d Hvis utskriftskvliteten ikke er foredret, må du fortsette med trinn 2. 2 Rengjøre lekkdysene: Legg i ppir. Hvis du vil h hjelp, kn du se Trinn 1: Legg i ppiret på side 10. Åpne Lexmrks løsningssenter. Hvis du vil h hjelp, kn du se side 8. c d e Klikk på ktegorien Vedlikehold. Klikk på Rengjør for å fjerne vnnrette striper i ktegorien Vedlikehold. Klikk på Skriv ut. Det lir skrevet ut en dysetestside, og lekket presses gjennom dysene for å rengjøre tette dyser. f g Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere t utskriftskvliteten er litt edre. Hvis du ikke er tilfreds med utskriftskvliteten, må du fortsette med trinn 3, og deretter skrive ut dokumentet på nytt. Foredre utskriftskvliteten 46

47 3 Tørke v lekkdysene og kontktfltene: c T ut lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Fjerne de rukte lekkptronene på side 42. Fukt en ren klut som ikke loer. Hold kluten inntil dysene i cirk tre sekunder, og tørk i ngitt retning. Dyser d Bruk en nnen del v kluten, hold den inntil kontktfltene i cirk tre sekunder og tørk i ngitt retning. Kontktflter e Bruk en nnen ren del v kluten, og gjent trinn c til d. f g h i j L dysene og kontktfltene tørke helt. Sett inn igjen lekkptronene. Skriv ut dokumentet på nytt. Hvis utskriftskvliteten ikke er litt edre, må du gjent trinn 3 opptil to gnger til. Hvis utskriftskvliteten fortstt ikke er tilfredsstillende, må du ytte lekkptronene. Hvis du ønsker mer informsjon, kn du se Bestille rekvisit på side 48. Oppevre lekkptronene Slik kn du sikre lng levetid på lekkptronene og est mulig ytelse for skriveren: L nye lekkptroner ligge i emllsjen til de skl enyttes. T ldri lekkptroner ut v skriveren, ortsett fr ved ytte, rengjøring, eller hvis de skl oppevres i en lufttett eholder. Blekkptronene fungerer ikke slik de skl, hvis de lir liggende fremme over lengre tid. Oppevre lekkptronene 47

48 Lexmrks grnti dekker ikke reprsjoner eller skde som skyldes etterfylling v lekkptroner. Vi nefler ikke ruk v etterfylte lekkptroner. Blekkptroner som etterfylles, kn påvirke utskriftskvliteten og skde skriveren. Bruk rekvisit fr Lexmrk for est mulig resultt. Bestille rekvisit Gå til Lexmrks hjemmeside på for å estille rekvisit eller for å finne nærmeste forhndler. Artikkel: Vrenummer: Sort lekkptron 16 eller 17 Frgelekkptron 26 eller 27 USB-kel 12A2405 Bestille rekvisit 48

49 4 Feilsøking for instllering Kontrolliste for feilsøking Er strømledningen godt festet til skriveren og et jordet strømuttk? Er åde skriveren og dtmskinen slått på? Er USB-kelen ordentlig festet til skriveren og til dtmskinen eller nettverkskortet fr Lexmrk? Blinker noen v skriverlmpene? Hvis du vil h hjelp, kn du se Lære mer om feilmeldinger og linkende lmper på side 53. Fjernet du klistremerket og den gjennomsiktige tpen på ksiden og unnen v egge lekkptronene? Stte du lekkptronene inn riktig? Hvis du vil h hjelp, kn du se Sette inn lekkptronene på side 43. Er ppiret lgt riktig i? Pss på t du ikke presser ppiret for lngt inn i skriveren. Hvis du vil h hjelp, kn du se side 10. Instllerte du skriverprogrmvren riktig? Klikk på Strt Progrmmer eller Alle progrmmer på skriveordet. Hvis Lexmrk 510 Series ikke vises på listen over progrmmer, må du instllere skriverprogrmvren. Feilsøking for instllering 49

50 Er skriveren ngitt som stndrdskriver? Slik kn du definere skriveren som stndrdskriver: 1 Klikk på Strt Innstillinger Skrivere. 2 Høyreklikk på Lexmrk 510 Series og kontroller t Bruk som stndrd er vlgt. Er skriveren kolet direkte til dtmskinen? Hvis skriveren er kolet vi en ekstern enhet, for eksempel en USB-hu, ryteroks, sknner eller fks, må du gjøre følgende: 1 Kole skriveren fr eksterne enheter. 2 Kole skriveren direkte til dtmskinen med en USB-kel. 3 Følge instruksjonene nedenfor for å skrive ut en testside. Åpne Lexmrks løsningssenter. Hvis du vil h hjelp, kn du se side 8. Klikk på Skriv ut en testside i ktegorien Vedlikehold. Hvis testsiden lir skrevet ut, kn prolemet skyldes en ekstern enhet, og ikke skriveren. Se i dokumentsjonen som fulgte med den eksterne enheten, hvis du ønsker mer informsjon. Hvis testsiden ikke lir skrevet ut, kn du se i hjelpen for skriverprogrmvren for mer feilsøkingsinformsjon. Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre Hvis skriverprogrmvren ikke lir instllert riktig, får du en melding om kommuniksjonsfeil når du prøver å skrive ut. Det kn hende t du må vinstllere skriverprogrmvren, og deretter instllere den på nytt. Når jeg setter inn skriverprogrmvre-cden, skjer det ingenting. 1 Lukk lle åpne progrmmer. 2 Strt dtmskinen på nytt. Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre 50

51 3 Klikk på Avryt i lle skjermilder som vises, og som ligner på det du ser nedenfor. Windows 98/Me Windows 2000/XP 4 T ut og sett inn igjen skriverprogrmvre-cden. 5 Doeltklikk på Min dtmskin på skriveordet. 6 Doeltklikk på ikonet for CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på setup.exe hvis det er nødvendig. 7 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instlleringen v skriverprogrmvren. Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre 51

52 Fjerne skriverprogrmvren 1 Klikk på Strt Progrmmer Lexmrk 510 Series Lexmrk 510 Seriesvinstllering. 2 Følg instruksjonene på skjermen for å vinstllere skriverprogrmvren. 3 Strt dtmskinen på nytt før du instllerer progrmvren igjen. Instllere skriverprogrmvre Du kn instllere skriverprogrmvren ved hjelp v CDen som fulgte med skriveren, eller du kn lste den ned fr Lexmrks hjemmeside på Bruke CDen som fulgte med skriveren 1 Lukk lle åpne progrmmer. 2 Når skriveordet vises, må du sette inn CDen med skriverprogrmvren. Instlleringsskjermildet for Lexmrk vises. 3 Klikk på Instller. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instlleringen v skriverprogrmvren. Det lir utomtisk opprettet et skriverikon på skriveordet. Bruke Internett 1 Velg den riktige driveren for opertivsystemet på Lexmrks hjemmeside på 2 Følg instruksjonene på skjermen for å instllere skriverprogrmvren. Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre 52

53 5 Generell feilsøking Informsjon om: Se på side: Lære mer om feilmeldinger og linkende lmper 53 Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift 54 Løse mteprolemer eller fjerne ppirstopp 56 Løse prolemer med utskriftskvliteten 58 Løse prolemer med spesilppir 61 Lære mer om feilmeldinger og linkende lmper I denne delen kn du lese om feilmeldinger fr skriverprogrmvren på dtskjermen og om en linkende lmpe på skriveren. Hvis du ønsker informsjon om lmper på et nettverkskort fr Lexmrk, kn du slå opp i dokumentsjonen for nettverkskortet. Meldingen Ppirstopp Hvis du vil h hjelp til å fjerne fstkjørt ppir, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side 58. Meldingen Lite lekk En lekkptron er nesten tom for lekk. Meldingen Lite lekk vises når en v lekkptronene hr 25 prosent eller mindre lekk igjen. Når du ser denne meldingen, kn du gjøre følgende: Klikke på OK. Klikke på? for å få mer informsjon om hvordn du kn estille rekvisit. Bestille en ny lekkptron eller finne nærmeste forhndler ved å gå til Lexmrks hjemmeside på Hvis du trenger hjelp til følgende: Sette inn en ny lekkptron, kn du se Sette inn lekkptronene på side 43. Bestille rekvisit, kn du se Bestille rekvisit på side 48. Generell feilsøking 53

54 Av/på- eller Fortsett-knppen linker Kontroller om du hr fått en feilmelding på dtskjermen. Hvis skriveren er tom for ppir: 1 Legg i ppir. 2 Trykk på knppen. Hvis det hr oppstått ppirstopp, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side 58. Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift I emnene nedenfor kn du få hjelp til å skrive ut eller øke utskriftshstigheten. Skriveren er kolet til, men skriver ikke ut Hvis du trenger hjelp, kn du først se i kontrollisten for feilsøking på side 49, og deretter: Kontrollere skriversttusen: Windows 98/Me/ Klikk på Strt Innstillinger Skrivere. 2 Doeltklikk på ikonet for Lexmrk 510 Series-skriveren i mppen Skrivere. 3 På Skriver-menyen må du kontrollere følgende: At Bruk som stndrd er vlgt. At Stopp utskrift midlertidig ikke er vlgt. Windows XP 1 Klikk på Strt Kontrollpnel. 2 Klikk på Skrivere og nnen mskinvre. 3 Klikk på Vis instllerte skrivere og fksskrivere. 4 I mppen med skrivere må du kontrollere t det er en hke ved siden v ikonet for Lexmrk 510 Seriesskriveren (som viser t den er stndrdskriveren). Hvis ikke, må du høyreklikke på skriverikonet og deretter klikke på Angi som stndrdskriver. 5 Kontroller t Stns utskrift midlertidig ikke er vlgt på skrivermenyen. Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift 54

55 Kontrollere skriverporten: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP 1 Klikk på Strt Innstillinger Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmrk 510 Series-skriver en og klikk på Egenskper. 3 Klikk på ktegorien Detljer. 4 Kontroller skriverporten på rullegrdinmenyen for porter. Hvis USB-porten ikke står oppført, må du vinstllere skriverprogrmvren og instllere den på nytt. 5 Klikk på OK. 1 Klikk på Strt Innstillinger Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmrk 510 Series-skriver en og klikk på Egenskper. 3 Klikk på ktegorien Porter. 4 Velg USB-skriverporten fr listen med porter. Hvis USB-porten ikke står oppført, må du vinstllere skriverprogrmvren og instllere den på nytt. 5 Klikk på Bruk. 6 Klikk på OK. 1 Klikk på Strt Kontrollpnel Skrivere og nnen mskinvre Skrivere og telefkser. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmrk 510 Series-skriver en og klikk på Egenskper. 3 Klikk på ktegorien Porter. 4 Velg USB-skriverporten eller den virtuelle skriverporten for USB. Hvis USB-porten ikke står oppført, må du vinstllere skriverprogrmvren og instllere den på nytt. 5 Klikk på Bruk. 6 Klikk på OK. Kontroller t du ikke hr instllert flere kopier v skriverprogrmvren: 1 Windows 98/Me/2000: Klikk på Strt Innstillinger Skrivere. Windows XP: Klikk på Strt Kontrollpnel Skrivere og nnen mskinvre Skrivere og telefkser. 2 I mppen Skrivere må du kontrollere t det re er ett ikon for Lexmrk 510 Series-skriveren. Hvis du hr instllert flere kopier v skriverprogrmvren, må du vinstllere lle kopiene, strte mskinen på nytt og deretter instllere skriverprogrmvren på nytt. Hvis skriverporten er feil, må du vinstllere skriverprogrmvren og deretter instllere den på nytt. Når du hr kontrollert disse punktene, kn du prøve å skrive ut en testside. Hvis du vil h hjelp, kn du se side 50. Testsiden skrives ikke ut Hvis du trenger hjelp, kn du først se i kontrollisten for feilsøking på side 49, og deretter: Hvis det hr oppstått ppirstopp, kn du se Det er ppirstopp i skriveren på side 58. Prøv å skrive ut testsiden på nytt. Hvis den fortstt ikke skrives ut, kn du se: Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift på side 54 Løse prolemer med instllering v skriverprogrmvre på side 50 Løse prolemer med mislykket eller treg utskrift 55

56 Justeringsside skrives ikke ut Kontroller følgende: At den gjennomsiktige tpen og flippen er fjernet fr ksiden og unnen v lekkptronene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Bytte lekkptroner på side 42. At lekkptronene er stt inn riktig. Hvis du vil h hjelp, kn du se Sette inn lekkptronene på side 43. At ppiret er lgt i riktig og ikke er trykket for lngt inn i skriveren. Skriveren sender ut en lnk side etter t det virker som om utskriften er strtet Kontroller følgende: At flippen og den gjennomsiktige tpen fr ksiden og unnen v lekkptronene er fjernet. Hvis du vil h hjelp, kn du se Bytte lekkptroner på side 42. At lekkdysene er åpne. Rengjør lekkptrondysene og kontktfltene. Hvis du vil h hjelp, kn du se Foredre utskriftskvliteten på side 46. Skriveren ruker lng tid på å skrive ut Lukk lle progrmmer som ikke er i ruk. Kontroller dokumentet du skriver ut. Det tr lenger tid å skrive ut fotogrfier og grfikk enn vnlig tekst. Det kn t lenger tid å skrive ut store dokumenter eller dokumenter som inneholder kgrunnsilder. Kontroller skriveren for å se om et nnet dokument lir skrevet ut. Joene lir skrevet ut i den rekkefølgen skriveren mottr dem. Reduser innstillingen for utskriftskvlitet til Norml eller Hurtigutskrift. Merk: Innstillinger for edre utskriftskvlitet gir dokumenter med edre kvlitet, men kn t lenger tid å skrive ut. Løse mteprolemer eller fjerne ppirstopp I emene nedenfor får du hjelp til å unngå mteprolemer og ppirstopp. Løse mteprolemer eller fjerne ppirstopp 56

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

2 Tallregning og algebra

2 Tallregning og algebra Tllregning og lger KATEGORI. Regnerekkefølge Oppgve.0 Regn uten digitlt hjelpemiddel. + ( + ) ( ) Oppgve. Regn uten digitlt hjelpemiddel. Oppgve. Regn ut med og uten digitlt hjelpemiddel. + (7 + ) ( 9)

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer