Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. Lexmark X84-X85

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85"

Transkript

1 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser angående denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, ENGLAND. Lexmark kan bruke eller distribuere all du oppgir på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene knyttet til dette produktet ved å ringe I Storbritannia og Irland ringer du +44(0) I andre land må du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Opphavsrett 2001, 2002 Lexmark International, Inc. Med enerett.

2 Lexmark X84-X85 Scan/Print/Copy Hjemmeside Tips for bruk av denne håndboken Klikk på kategoriene til venstre på siden for å navigere gjennom denne håndboken del for del. Klikk på pil høyre eller venstre nederst til høyre på siden for å navigere gjennom denne håndboken side for side. Klikk på husikonet nederst til høyre på siden for å gå tilbake til hjemmesiden. Klikk på Versjonsmerknad for å vise versjons. Velg Fil Skriv ut Egenskaper for å skrive ut denne håndboken. Kontroller at Liggende papirretning er valgt. Velg sidene du vil skrive ut, og klikk deretter på OK.

3 Grunnleggende Gratulerer med kjøpet av din nye Lexmark X84-X85 Scan/Print/Copy. Du kan skanne, skrive ut og kopiere dokumenter ved hjelp av kontrollpanelet og skriverprogramvaren. Bruke kontrollpanelet Bruke menyene Bruke programmet - og kopieringskontroll Bruke programmet Utskriftskontroll Legge i papiret Bytte blekkpatronene Justere blekkpatronene Oppbevare blekkpatronene 3

4 Bruke kontrollpanelet Grunnleggende

5 Følgende tabell samsvarer med bildet på forrige side. Grunnleggende 5 Nr. Trykk på denne knappen: Hvis du vil gjøre følgende: 1 Antall kopier (Number of Copies) Angi antall kopier (1 til 99). 2 Forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) Gjøre dokumentet mindre eller større enn originalen. 3 eller Bla gjennom menykategoriene. 4 Meny (Menu) Endre innstillinger ved hjelp av menyene. Hvis du vil ha om menyalternativer, se side 6. 5 Kvalitet (Quality) Velge kopieringsinnstilling for foto, hurtig eller normal. 6 Skann til (Scan To) Velge et skannemål, for eksempel Program, Fil, E-post eller Faks. 7 Avbryt (Cancel) Avbryte en skanne- eller kopieringsjobb, eller sette et menyelement tilbake til standarden. 8 Lysere/mørkere (Lighter/Darker) Gjøre dokumentet lysere eller mørkere enn originalen. 9 Papirtype (Paper Type) Velge glanset papir, fotopapir, transparenter eller vanlig papir. 10 Velg (Select) Velge det som er merket.

6 Nr. Trykk på denne knappen: Hvis du vil gjøre følgende: 11 Fargekopi (Color Copy) i farger. 12 Sort/hvitt-kopi (Black Copy) i sort/hvitt. Grunnleggende 6 13 Skann (Scan) Trykk på skanneknappen (Scan) når du har valgt et mål du vil skanne til. 14 Av/på (Power) Slå skriveren på og av. Bruke menyene 1 Trykk på menyknappen (Menu) til ønsket meny vises. 2 Trykk på velgeknappen (Select). 3 Trykk på eller til ønsket menyelement vises. 4 Trykk på velgeknappen (Select). Monosortering Skriver ut flere kopier av et dokument på flere sider, slik at side 1 til og med 5 av kopi én skrives ut, side 1 til og med 5 av kopi to skrives ut, og så videre. Kopier Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. Velg 4, 9 eller 16 bilder pr. side.

7 Grunnleggende 7 Plakat Språk Kopieringskildetype Skriver ut et bilde på flere sider. Velg 4, 9 eller 16 sider. Engelsk Fransk Tysk Spansk Italiensk Nederlandsk Brasiliansk-portugisisk Polsk Foto Tekst Strektegning Blandet Kopieringskildestørrelse Fargeintensitet Angi standardinnstillinger A4 Letter 3 x 5 4 x 6 Mindre Mer Gjør de aktuelle innstillingene til standardinnstillinger. Standardinnstillinger Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene. Vedlikehold Bytt blekkpatroner Juster blekkpatroner Rengjør blekkpatroner Selvtest Tidsavbrudd for strømsparing Umiddelbart 10 min. 30 min. 60 min. Tidsavbrudd for kopiteller 2 min. AV Tidsavbrudd for forminsk/forstørr 2 min. AV Blekknivåer Sort Farge

8 Grunnleggende Bruke programmet - og kopieringskontroll Når programvaren er installert på datamaskinen, kan du bruke programmet - og kopieringskontroll for å tilpasse skanne-, utskrifts- og kopieringsjobber. Slik åpner du programmet - og kopieringskontroll: 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 8 Velg: Hvis du vil gjøre følgende: Tastaturet Angi antall kopier som skal skrives ut, fra 1 til 99. Forminsk/forstørr Bla og velge størrelsen på utskriftene. Tilpass til siden Automatisk beskjæring Roter Lysstyrkekontrollen Farge Grå S/H Tekst/(OCR) Bla og velge størrelsen på utskriftene. Beskjære bildet ved skanning. Rotere bildet 90 grader med klokken ved skanning. Justere hvor mørk eller lys kopien skal være. Lage en fargeskanning eller -kopi av en fargeoriginal. Lage en sort/hvitt-skanning eller -kopi av en fargeoriginal. Lage en sort/hvitt-skanning eller -kopi av en original i sort/hvitt. et dokument inn i et program der du kan redigere teksten.

9 Grunnleggende 9 Velg: Kopier Faks E-post Send til program Hvis du vil gjøre følgende: Lage en kopi av originaldokumentet. bildet eller dokumentet, og sende det til en faksmaskin. bildet eller dokumentet, og legge det ved i en ny e-postmelding. bildet eller dokumentet til et ønsket bilderedigerings- eller tekstbehandlingsprogram. Skann til fil Slik gjør du flere endringer i dokumentene før du kopierer, skriver ut eller skanner: 2 Klikk på Fil Oppsett. Velg denne kategorien: bildet eller dokumentet, og lagre det som et bilde eller en tekstfil. Hvis du vil gjøre følgende: Bilde Skann Side Kopi/faks Justere egenskapene til elementet som skannes. Endre måten elementet blir skannet på, eller målet for elementet som skannes. Angi rammeposisjon og -størrelse for elementet som skannes. Angi skriveregenskaper og velge faksdriveren.

10 Grunnleggende 10 Velg denne kategorien: E-post Program OCR Hvis du vil gjøre følgende: Endre innstillinger i forbindelse med e-postmeldinger. Velge og konfigurere programmer på datamaskinen for knappen Send til program. Velge språket du vil det optiske tegnlesingsprogrammet (Optical Character Recognition, OCR) skal bruke. Derastrer/gjør skarpere Fjerne et halvtonemønster i bakgrunnen på et skannet bilde. Aktivere og angi nivå for skarphet. Bruke programmet Utskriftskontroll Ved hjelp av programmet Utskriftskontroll kan du overvåke skriveren og sette inn eller bytte blekkpatroner. Når du skal åpne dette programmet, må du klikke på Start Programmer Utskriftskontroll.

11 Windows 98/Me Grunnleggende 11 Klikk på denne kategorien: Status Alternativer Hvis du vil gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben. Avbryte utskriftsjobben. Aktivere eller deaktivere ulike programvarefunksjoner, for eksempel Lydeffekter og Buffermodus. Blekkpatroner Vise blekknivåer. Sette inn eller bytte blekkpatroner. Rengjøre dysene. en testside. Justere blekkpatronene for å få best mulig kvalitet. Vise varenumre for blekkpatroner, og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside.

12 Windows 2000/XP Grunnleggende 12 Klikk på denne kategorien: Hvis du vil gjøre følgende: Status Blekkpatroner Alternativer Overvåke statusen for utskriftsjobben. Avbryte utskriftsjobben. Vise blekknivåer. Justere blekkpatronene for å få best mulig kvalitet. Rengjøre dysene. en testside. Vise varenumre for blekkpatroner, og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside. Kontrollere hvordan og når kontrollprogrammet skal vises. Deaktivere snarveien til skriveren.

13 Angi standardinnstillinger Grunnleggende Hvis du vanligvis kopierer og skanner med en bestemt innstilling, for eksempel en bestemt papirstørrelse, kan du angi denne som standard. Hvis du bruker skriveren sammen med en datamaskin, må du utføre endringene både i kontrollpanelet og i programmet og kopieringskontroll. 13 Bruke kontrollpanelet: Kontroller følgende: Papirstørrelse er satt til ønsket papirstørrelse. Kopieringskildestørrelse er satt til ønsket kopieringsstørrelse. 1 Trykk på menyknappen (Menu). 2 Trykk på eller til Language eller Kopieringskildestørrelse vises på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). Bruke datamaskinen: Kontroller følgende: Papirstørrelse er satt til ønsket papirstørrelse. Området som skal skannes, er satt til ønsket papirstørrelse i programmet - og kopieringskontroll. 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2 Klikk på Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene. 3 Velg kategorien Papir for å angi ønsket papirstørrelse, og klikk deretter på OK.

14 Grunnleggende 14 Bruke kontrollpanelet: 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). 4 Trykk på menyknappen (Menu). 5 Trykk på eller til du ser Angi standardinnstillinger på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). Bruke datamaskinen: 4 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 5 Klikk på Fil Oppsett, og velg deretter kategorien Side. 6 Velg ønsket papirstørrelse, og klikk deretter på OK.

15 Legge i papiret Grunnleggende 15 1 Legg papiret inntil høyre side av papirstøtten med utskriftssiden mot deg. Merk: Ikke press papiret inn i skriveren.

16 Grunnleggende 2 Klem sammen utløserhaken, og skyv papirskinnen mot høyre til kanten av papiret. 16

17 Legge i spesialpapir Grunnleggende 17 Følg disse retningslinjene når du skal legge i spesialpapir: Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med papir for blekkskriver (avhengig av tykkelsen) Utskriftssiden vender mot deg. Papiret ligger inntil høyre side av papirstøtten. 10 konvolutter Utskriftssiden vender mot deg. Konvoluttene ligger loddrett inntil høyre side av papirstøtten. Frimerkehjørnet er øverst til venstre. Papirstøtten ligger inntil kanten av konvoluttene. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Utskriftssiden vender mot deg. Kortene ligger loddrett inntil høyre side av papirstøtten. Papirstøtten ligger mot kanten av kortene. 25 ark med fotopapir Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirstøtten ligger mot kanten av fotopapiret.

18 Grunnleggende 18 Legg i opptil: Kontroller følgende: 10 transparenter Den grove siden av transparenten vender mot deg. Papirstøtten ligger mot kanten av transparentene. 100 ark papir med tilpasset størrelse 25 ark med påstrykningspapir Utskriftssiden vender mot deg. Papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde: 76 til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer Lengde: 127 til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer Papirstøtten ligger inntil kanten av papiret. Følg instruksjonene på pakken når du skal legge i arkene med påstrykningspapir. Utskriftssiden (blank side) vender mot deg. Papirstøtten ligger inntil kanten av påstrykningspapiret.

19 Bytte blekkpatronene Grunnleggende 19 bruker følgende blekkpatroner: Sort Farge Høykapasitets sort blekkpatron Høykapasitets fargeblekkpatron 12A M A M Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne blekkpatrondekselet. Patronholderen flyttes til innsettingspunktet, med mindre skriveren er opptatt.

20 Grunnleggende 3 Trekk den brukte blekkpatronen mot deg, og løft den ut. Oppbevar den i en lufttett beholder, eller kast den Sett inn den nye blekkpatronen eller reservepatronen. a Hvis du setter inn en ny blekkpatron, må du fjerne bare klistremerket og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronen.

21 b Sett inn blekkpatronen i patronholderen. Grunnleggende 21 c Skyv blekkpatronen inn til den låses på plass. KLIKK KLIKK Advarsel: Du må ikke berøre gulloverflaten på blekkpatronen.

22 5 Lukk blekkpatrondekselet. Grunnleggende 22 6 Velg blekkpatrontypen du satte inn, på kontrollpanelet. 7 Bruk eller for å bla gjennom valgene. 8 Trykk på velgeknappen (Select). Merk: Hvis du har satt inn en ny blekkpatron, blir en justeringsside skrevet ut. Bruk pilknappene på kontrollpanelet til å velge mønster, og velg mønstertallene som kommer nærmest til å danne en rett strek. Se neste avsnitt hvis du vil ha flere opplysninger. Justere blekkpatronene Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten, må du kanskje justere blekkpatronene. Du kan justere blekkpatroner ved hjelp av kontrollpanelet eller kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp til å bruke kontrollprogrammet, se side 10. Slik bruker du kontrollpanelet: 1 Trykk på menyknappen (Menu) til Vedlikehold vises på skjermen. 2 Trykk på eller til Juster blekkpatroner vises på skjermen. 3 Trykk på velgeknappen (Select).

23 Grunnleggende 4 En justeringsside med flere mønstre blir skrevet ut. Et tall vises under hvert mønster. Testmønsteret som skrives ut, er likt det som vises: 23 5 Finn tallet som kommer nærmest til å danne en rett strek i hver justeringsgruppe på testsiden. 6 Trykk på eller og bla til tallet du valgte på testsiden. 7 Trykk på velgeknappen (Select).

24 Oppbevare blekkpatronene Grunnleggende Slik sørger du for at blekkpatronene varer lenge og at skriverens ytelse alltid er på topp: La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes. 24 Ta aldri blekkpatroner ut av skriveren, bortsett fra ved bytte eller rengjøring, eller hvis de skal oppbevares i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke slik den skal hvis den tas ut av skriveren og blir liggende fremme over lengre tid. Hvis en blekkpatron går tom for blekk, kan du la den tomme blekkpatronen være i skriveren til du er klar til å bytte den. Hvis du skriver ut med bare én blekkpatron i skriveren, kan dette forårsake skriverproblemer. Lexmarks garanti dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade skriveren. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat.

25 Denne delen tar for seg følgende emner: Kopieringsinstruksjoner Tilpasse kopieringsinnstillinger Bruke spesielle kopieringsfunksjoner Lage prosjekter 25

26 Kopieringsinstruksjoner 26 Merk: A4-brukere, se side 13 for å angi standard papirstørrelser. Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg antall kopier. 7 Klikk på alternativknappen som samsvarer med den fargen du vil bruke på kopien. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

27 Tilpasse kopieringsinnstillinger 27 Du kan gjøre flere endringer i dokumentet før du kopierer. 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 2 Klikk på Fil Oppsett. 3 Velg kategorien Kopi/faks. 4 Tilpass innstillingene. 5 Klikk på OK for å kopiere.

28 Bruke spesielle kopieringsfunksjoner 28 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 2 Bla til og velg Plakat, Kopier eller Automatisk tilpasning under Tilpass til siden. 3 Klikk på Papirtype/utskriftskvalitet og velg kategorien Papir for å velge sorteringsfunksjonen. Plakat Skriver ut et bilde på flere sider. Original 2 x 2 3 x 3 4 x 4 Kopier Du kan også lage en plakat uten å bruke datamaskinen. Se side 30. Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. 2 bilder 3 bilder 4 bilder 8 bilder

29 29 Kopier fra kontrollpanelet Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. Original 4 bilder 9 bilder 16 bilder Automatisk tilpasning Du kan også kopiere et bilde uten å bruke datamaskinen. Se side 33. Forstørrer et bilde slik at det får plass på en hel side. Original Tilpass til siden Sorter Skriver ut flere kopier av et dokument på flere sider, slik at side 1 til og med 3 av kopi én skrives ut, side 1 til og med 3 av kopi to skrives ut, og så videre.

30 Lage prosjekter 30 plakater Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Plakat vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Trykk på eller til ønsket størrelse (4, 9 eller 16 sider) vises på skjermen. 8 Trykk på velgeknappen (Select). 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg fargeknappen du vil bruke. 7 Velg Plakat under Tilpass til siden. 8 Velg ønsket størrelse på plakaten (2 x 2, 3 x 3 eller 4 x 4), og klikk på OK. 9 Klikk på kopiknappen (Copy).

31 Sette sammen plakater 31 1 På hver utskrevne side må du klippe av kantene på to av de tilgrensende sidene. Klipp for eksempel av den øvre og den venstre hvite kanten på hver side. 2 Legg sidene opp slik at hver tilklippet kant overlapper en ikke-tilklippet kant (den hvite kanten). 3 Lim sammen baksiden av de tilklippede kantene med forsiden av de ikke-tilklippede kantene. 4 Til slutt klipper du av gjenværende hvite kanter.

32 kvitteringer 32 Bruke kontrollpanelet: Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser kvitteringen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for sort/hvitt-kopi (Black Copy). 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser kvitteringen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Klikk på kopiknappen (Copy). Merk: Hvis kvitteringene er lyse, kan du bruke alternativet for lysere/mørkere kopi på kontrollpanelet eller programmet - og kopieringskontroll.

33 frøposeforsider for å merke planterader 33 Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser frøposen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Kopier vises på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). 6 Bruk eller til ønsket antall bilder (4, 9 eller 16 bilder) vises på skjermen. 7 Trykk på velgeknappen (Select). 8 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser frøposen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg Kopier under Tilpass til siden. 7 Velg 2, 3, 4 eller 8 bilder. 8 Velg Farge, Grå eller S/H. 9 Klikk på kopiknappen (Copy). Klipp ut alle bildene og fest dem på pinner el.l. som kan stikkes ned i jorden. Merk: Hvis du har tenkt å bruke bildene utendørs, bør du kanskje laminere dem.

34 Forstørre mønstre 34 Bruke kontrollpanelet: Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser mønsteret nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) til ønsket størrelse eller Tilpasset vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Hvis du velger Tilpasset, trykker du på eller til ønsket prosentstørrelse vises på skjermen. 8 Trykk på velgeknappen (Select). 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser mønsteret nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg ønsket prosentstørrelse under Forminsk/forstørr. 7 Velg Farge, Grå eller S/H. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

35 Restaurere gamle fotografier 35 Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser fotografiet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Papirtype vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Trykk på eller til papirtypen du har valgt, vises på skjermen, og trykk på velgeknappen (Select). 8 Velg Maks. fotokvalitet. 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser fotografiet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg ønsket størrelse på fotografiet under Forminsk/forstørr eller Tilpass til siden. 7 Velg Farge. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

36 Lage transparenter 36 Du kan lage transparenter for viktige presentasjoner i sort/hvitt eller i farger. 1 Skriv ut presentasjonen på vanlig papir. 2 Legg transparentene i skriveren. 3 Legg dokumentet med forsiden ned, nederst i høyre hjørne på skanneren. 4 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) for å skrive ut transparenten i farger. Trykk på knappen for sort/hvitt-kopi (Black Copy) for å skrive ut transparenten i sort/ hvitt.

37 Denne delen tar for seg følgende emner: Utskriftsinstruksjoner Tilpasse utskriftsinnstillinger Lage prosjekter 37

38 Utskriftsinstruksjoner 38 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK i dialogboksen Skriv ut. Hvis du bruker Windows 98/Me, kan du klikke på Skriveregenskaper for å tilpasse utskriftsjobben. Hvis du bruker Windows 2000/XP, kan du klikke på Utskriftsinnstillinger for å tilpasse utskriftsjobben. Hvis du trenger hjelp, se side 41. Tilpasse utskriftsinnstillinger Programvaren inneholder flere programmer du kan bruke til å utføre utskriftsoppgaver. Ved hjelp av Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger kan du endre utskriftsinnstillingene. Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra et program Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra et program for å endre skriverinnstillinger kun for de dokumentene som opprettes i det aktuelle programmet. 1 Åpne Fil-menyen i programmet. 2 Velg Utskriftsoppsett eller Skriveroppsett.

39 3 Klikk på Egenskaper, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker) i dialogboksen Utskriftsformat. Skriveregenskaper for Windows 98/Me inneholder fire kategorier: Etterbehandling, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 39 Klikk på denne kategorien: Etterbehandling Papir Hvis du vil gjøre følgende: papirkopier. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Velge en papirstørrelse og -retning. Angi antall kopier som skal skrives ut. Angi omvendt utskriftsrekkefølge for dokumentsidene. Den første siden vil ligge øverst i bunken i utskuffen. Sortere dokumentet.

40 40 Klikk på denne kategorien: Dokument/kvalitet Avansert Hvis du vil gjøre følgende: Velge en fargeinnstilling. en papirtype. en innstilling for utskriftskvalitet. utjevning av Internett-bilder for å skrive ut klarere bilder fra Internett. alternativet La sider tørke. standardinnstillingene. Justere halvtoneinnstillinger. bildeinnstillinger. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Skriveregenskaper for å få hjelp med skriverdriveren.

41 Utskriftsinnstillinger for Windows 2000/XP inneholder fem kategorier: Generelt, Alternativer, Sideoppsett, Farge og Egenskaper. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 41 Klikk på denne kategorien: Generelt Alternativer Hvis du vil gjøre følgende: Velge en skriver. hvilke sider som skal skrives ut. antall kopier. rammer. alle koblede dokumenter. en tabell over koblinger.

42 42 Klikk på denne kategorien: Sideoppsett Farge Hvis du vil gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. en medietype. en utskriftskvalitet. en papirretning. utskriftsalternativet Omvendt rekkefølge. antall kopier som skal skrives ut. alternativet Sorter kopier. Velge farge. skyggeeffekt. en fargenyanse. lysstyrke og kontrast.

43 43 Klikk på denne kategorien: Egenskaper Hvis du vil gjøre følgende: Velge alternativet Tørkeforsinkelse. alternativet Tosidig utskrift. alternativet for innbinding. alternativet Skriv ut instruksjonsside. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Utskriftsinnstillinger for å få hjelp med skriverdriveren. Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra Windows Når du åpner Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra Windows, kan du bruke innstillingene i alle dokumentene. 1 Velg Start Innstillinger Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren du bruker, i mappen Skrivere. 3 Velg Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger på tilleggsmenyen.

44 Skriveregenskaper for Windows 98/Me inneholder syv kategorier: Etterbehandling, Papir, Dokument/kvalitet, Avansert, Generelt, Detaljer og Fargebehandling. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 44 Klikk på denne kategorien: Etterbehandling Papir Hvis du vil gjøre følgende: papirkopier. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Velge en papirstørrelse og -retning. Angi antall kopier som skal skrives ut. Angi omvendt utskriftsrekkefølge for dokumentsidene. Den første siden vil ligge øverst i bunken i utskuffen. Sortere dokumentet.

45 45 Klikk på denne kategorien: Dokument/kvalitet Avansert Generelt Hvis du vil gjøre følgende: Velge en fargeinnstilling. en papirtype. en innstilling for utskriftskvalitet. utjevning av Internett-bilder for å skrive ut klarere bilder fra Internett. alternativet La sider tørke. standardinnstillingene. Justere halvtoneinnstillinger. bildeinnstillinger. Legge til en kommentar. Sette inn et skilleark. en testside.

46 46 Klikk på denne kategorien: Detaljer Hvis du vil gjøre følgende: Legge til eller slette skriverporter eller -drivere. Velge en skriverdriver. Tilordne skriverporter. Angi innstillinger for tidsavbrudd. Tilpasse innstillinger for utskriftskø og port. Fargebehandling Angi fargeprofiler for skriveren. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Skriveregenskaper for å åpne hjelpen for skriverdriveren.

47 Utskriftsinnstillinger for Windows 2000/XP inneholder tre kategorier: Utskriftsformat, Farge og Egenskaper. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 47 Klikk på denne kategorien: Sideoppsett Farge Hvis du vil gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. en materialtype. en utskriftskvalitet. en papirretning. utskriftsalternativet Omvendt rekkefølge. antall kopier som skal skrives ut. alternativet Sorter kopier. Velge dokumentfarge. skyggeeffekt. en fargenyanse. lysstyrke og kontrast.

48 48 Klikk på denne kategorien: Egenskaper Hvis du vil gjøre følgende: Velge alternativet Tørkeforsinkelse. alternativet Tosidig utskrift. alternativet for innbinding. alternativet Skriv ut instruksjonsside. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Utskriftsinnstillinger for å åpne hjelpen for skriverdriveren.

49 Tilpasse utskriftsinnstillinger for spesialpapir 49 Når du installerer programvaren, blir standardinnstillingene tilordnet Skriveregenskaper. Bruk standardinnstillingene til å skrive ut de fleste dokumenter på papir for blekkskrivere. Bruk følgende tabell hvis du vil endre skriverinnstillinger for spesialpapir: Materiale: Klikk på denne kategorien under Skriveregenskaper: Velg ny innstilling: Konvolutter Papir 1 Under Papirstørrelse kan du bla for å velge riktig konvoluttstørrelse. 2 Velg Liggende retning. Merk: Programmet kan overstyre konvoluttinnstillingene i Skriveregenskaper. Gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Papir Dokument/kvalitet Velg riktig innstilling for Papirstørrelse. Velg Gratulasjonskortbunke under Papirtype.

50 50 Materiale: Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir under Papirtype. Merk: Vi anbefaler at du skriver ut på vanlig papir før du skriver ut på påstrykningspapir. Tilpasset papirstørrelse Klikk på denne kategorien under Skriveregenskaper: Papir Velg ny innstilling: 1 Bla gjennom listen over Papirstørrelser for å velge Tilpasset. 2 Angi målene for den tilpassede papirstørrelsen. Fotopapir Dokument/kvalitet Velg Glanset papir/fotopapir under Papirtype. Merk: Når du skriver ut fotografier, må du fjerne hvert fotografi etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparent under Papirtype. Velg Normal utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparenter, må du fjerne transparentene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker.

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Utgave: Februar 2001 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows

HP Deskjet D730 Printer. Hjelp for Windows HP Deskjet D730 Printer Hjelp for Windows HP Deskjet D730-skriver Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer