Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. Lexmark X84-X85

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85"

Transkript

1 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser angående denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, ENGLAND. Lexmark kan bruke eller distribuere all du oppgir på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene knyttet til dette produktet ved å ringe I Storbritannia og Irland ringer du +44(0) I andre land må du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. Opphavsrett 2001, 2002 Lexmark International, Inc. Med enerett.

2 Lexmark X84-X85 Scan/Print/Copy Hjemmeside Tips for bruk av denne håndboken Klikk på kategoriene til venstre på siden for å navigere gjennom denne håndboken del for del. Klikk på pil høyre eller venstre nederst til høyre på siden for å navigere gjennom denne håndboken side for side. Klikk på husikonet nederst til høyre på siden for å gå tilbake til hjemmesiden. Klikk på Versjonsmerknad for å vise versjons. Velg Fil Skriv ut Egenskaper for å skrive ut denne håndboken. Kontroller at Liggende papirretning er valgt. Velg sidene du vil skrive ut, og klikk deretter på OK.

3 Grunnleggende Gratulerer med kjøpet av din nye Lexmark X84-X85 Scan/Print/Copy. Du kan skanne, skrive ut og kopiere dokumenter ved hjelp av kontrollpanelet og skriverprogramvaren. Bruke kontrollpanelet Bruke menyene Bruke programmet - og kopieringskontroll Bruke programmet Utskriftskontroll Legge i papiret Bytte blekkpatronene Justere blekkpatronene Oppbevare blekkpatronene 3

4 Bruke kontrollpanelet Grunnleggende

5 Følgende tabell samsvarer med bildet på forrige side. Grunnleggende 5 Nr. Trykk på denne knappen: Hvis du vil gjøre følgende: 1 Antall kopier (Number of Copies) Angi antall kopier (1 til 99). 2 Forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) Gjøre dokumentet mindre eller større enn originalen. 3 eller Bla gjennom menykategoriene. 4 Meny (Menu) Endre innstillinger ved hjelp av menyene. Hvis du vil ha om menyalternativer, se side 6. 5 Kvalitet (Quality) Velge kopieringsinnstilling for foto, hurtig eller normal. 6 Skann til (Scan To) Velge et skannemål, for eksempel Program, Fil, E-post eller Faks. 7 Avbryt (Cancel) Avbryte en skanne- eller kopieringsjobb, eller sette et menyelement tilbake til standarden. 8 Lysere/mørkere (Lighter/Darker) Gjøre dokumentet lysere eller mørkere enn originalen. 9 Papirtype (Paper Type) Velge glanset papir, fotopapir, transparenter eller vanlig papir. 10 Velg (Select) Velge det som er merket.

6 Nr. Trykk på denne knappen: Hvis du vil gjøre følgende: 11 Fargekopi (Color Copy) i farger. 12 Sort/hvitt-kopi (Black Copy) i sort/hvitt. Grunnleggende 6 13 Skann (Scan) Trykk på skanneknappen (Scan) når du har valgt et mål du vil skanne til. 14 Av/på (Power) Slå skriveren på og av. Bruke menyene 1 Trykk på menyknappen (Menu) til ønsket meny vises. 2 Trykk på velgeknappen (Select). 3 Trykk på eller til ønsket menyelement vises. 4 Trykk på velgeknappen (Select). Monosortering Skriver ut flere kopier av et dokument på flere sider, slik at side 1 til og med 5 av kopi én skrives ut, side 1 til og med 5 av kopi to skrives ut, og så videre. Kopier Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. Velg 4, 9 eller 16 bilder pr. side.

7 Grunnleggende 7 Plakat Språk Kopieringskildetype Skriver ut et bilde på flere sider. Velg 4, 9 eller 16 sider. Engelsk Fransk Tysk Spansk Italiensk Nederlandsk Brasiliansk-portugisisk Polsk Foto Tekst Strektegning Blandet Kopieringskildestørrelse Fargeintensitet Angi standardinnstillinger A4 Letter 3 x 5 4 x 6 Mindre Mer Gjør de aktuelle innstillingene til standardinnstillinger. Standardinnstillinger Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene. Vedlikehold Bytt blekkpatroner Juster blekkpatroner Rengjør blekkpatroner Selvtest Tidsavbrudd for strømsparing Umiddelbart 10 min. 30 min. 60 min. Tidsavbrudd for kopiteller 2 min. AV Tidsavbrudd for forminsk/forstørr 2 min. AV Blekknivåer Sort Farge

8 Grunnleggende Bruke programmet - og kopieringskontroll Når programvaren er installert på datamaskinen, kan du bruke programmet - og kopieringskontroll for å tilpasse skanne-, utskrifts- og kopieringsjobber. Slik åpner du programmet - og kopieringskontroll: 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 8 Velg: Hvis du vil gjøre følgende: Tastaturet Angi antall kopier som skal skrives ut, fra 1 til 99. Forminsk/forstørr Bla og velge størrelsen på utskriftene. Tilpass til siden Automatisk beskjæring Roter Lysstyrkekontrollen Farge Grå S/H Tekst/(OCR) Bla og velge størrelsen på utskriftene. Beskjære bildet ved skanning. Rotere bildet 90 grader med klokken ved skanning. Justere hvor mørk eller lys kopien skal være. Lage en fargeskanning eller -kopi av en fargeoriginal. Lage en sort/hvitt-skanning eller -kopi av en fargeoriginal. Lage en sort/hvitt-skanning eller -kopi av en original i sort/hvitt. et dokument inn i et program der du kan redigere teksten.

9 Grunnleggende 9 Velg: Kopier Faks E-post Send til program Hvis du vil gjøre følgende: Lage en kopi av originaldokumentet. bildet eller dokumentet, og sende det til en faksmaskin. bildet eller dokumentet, og legge det ved i en ny e-postmelding. bildet eller dokumentet til et ønsket bilderedigerings- eller tekstbehandlingsprogram. Skann til fil Slik gjør du flere endringer i dokumentene før du kopierer, skriver ut eller skanner: 2 Klikk på Fil Oppsett. Velg denne kategorien: bildet eller dokumentet, og lagre det som et bilde eller en tekstfil. Hvis du vil gjøre følgende: Bilde Skann Side Kopi/faks Justere egenskapene til elementet som skannes. Endre måten elementet blir skannet på, eller målet for elementet som skannes. Angi rammeposisjon og -størrelse for elementet som skannes. Angi skriveregenskaper og velge faksdriveren.

10 Grunnleggende 10 Velg denne kategorien: E-post Program OCR Hvis du vil gjøre følgende: Endre innstillinger i forbindelse med e-postmeldinger. Velge og konfigurere programmer på datamaskinen for knappen Send til program. Velge språket du vil det optiske tegnlesingsprogrammet (Optical Character Recognition, OCR) skal bruke. Derastrer/gjør skarpere Fjerne et halvtonemønster i bakgrunnen på et skannet bilde. Aktivere og angi nivå for skarphet. Bruke programmet Utskriftskontroll Ved hjelp av programmet Utskriftskontroll kan du overvåke skriveren og sette inn eller bytte blekkpatroner. Når du skal åpne dette programmet, må du klikke på Start Programmer Utskriftskontroll.

11 Windows 98/Me Grunnleggende 11 Klikk på denne kategorien: Status Alternativer Hvis du vil gjøre følgende: Overvåke statusen for utskriftsjobben. Avbryte utskriftsjobben. Aktivere eller deaktivere ulike programvarefunksjoner, for eksempel Lydeffekter og Buffermodus. Blekkpatroner Vise blekknivåer. Sette inn eller bytte blekkpatroner. Rengjøre dysene. en testside. Justere blekkpatronene for å få best mulig kvalitet. Vise varenumre for blekkpatroner, og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside.

12 Windows 2000/XP Grunnleggende 12 Klikk på denne kategorien: Hvis du vil gjøre følgende: Status Blekkpatroner Alternativer Overvåke statusen for utskriftsjobben. Avbryte utskriftsjobben. Vise blekknivåer. Justere blekkpatronene for å få best mulig kvalitet. Rengjøre dysene. en testside. Vise varenumre for blekkpatroner, og bestille rekvisita direkte fra Lexmarks hjemmeside. Kontrollere hvordan og når kontrollprogrammet skal vises. Deaktivere snarveien til skriveren.

13 Angi standardinnstillinger Grunnleggende Hvis du vanligvis kopierer og skanner med en bestemt innstilling, for eksempel en bestemt papirstørrelse, kan du angi denne som standard. Hvis du bruker skriveren sammen med en datamaskin, må du utføre endringene både i kontrollpanelet og i programmet og kopieringskontroll. 13 Bruke kontrollpanelet: Kontroller følgende: Papirstørrelse er satt til ønsket papirstørrelse. Kopieringskildestørrelse er satt til ønsket kopieringsstørrelse. 1 Trykk på menyknappen (Menu). 2 Trykk på eller til Language eller Kopieringskildestørrelse vises på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). Bruke datamaskinen: Kontroller følgende: Papirstørrelse er satt til ønsket papirstørrelse. Området som skal skannes, er satt til ønsket papirstørrelse i programmet - og kopieringskontroll. 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2 Klikk på Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger hvis du vil tilpasse utskriftsinnstillingene. 3 Velg kategorien Papir for å angi ønsket papirstørrelse, og klikk deretter på OK.

14 Grunnleggende 14 Bruke kontrollpanelet: 3 Trykk på eller til du ser innstillingen du ønsker på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). 4 Trykk på menyknappen (Menu). 5 Trykk på eller til du ser Angi standardinnstillinger på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). Bruke datamaskinen: 4 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 5 Klikk på Fil Oppsett, og velg deretter kategorien Side. 6 Velg ønsket papirstørrelse, og klikk deretter på OK.

15 Legge i papiret Grunnleggende 15 1 Legg papiret inntil høyre side av papirstøtten med utskriftssiden mot deg. Merk: Ikke press papiret inn i skriveren.

16 Grunnleggende 2 Klem sammen utløserhaken, og skyv papirskinnen mot høyre til kanten av papiret. 16

17 Legge i spesialpapir Grunnleggende 17 Følg disse retningslinjene når du skal legge i spesialpapir: Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med papir for blekkskriver (avhengig av tykkelsen) Utskriftssiden vender mot deg. Papiret ligger inntil høyre side av papirstøtten. 10 konvolutter Utskriftssiden vender mot deg. Konvoluttene ligger loddrett inntil høyre side av papirstøtten. Frimerkehjørnet er øverst til venstre. Papirstøtten ligger inntil kanten av konvoluttene. 10 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Utskriftssiden vender mot deg. Kortene ligger loddrett inntil høyre side av papirstøtten. Papirstøtten ligger mot kanten av kortene. 25 ark med fotopapir Den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. Papirstøtten ligger mot kanten av fotopapiret.

18 Grunnleggende 18 Legg i opptil: Kontroller følgende: 10 transparenter Den grove siden av transparenten vender mot deg. Papirstøtten ligger mot kanten av transparentene. 100 ark papir med tilpasset størrelse 25 ark med påstrykningspapir Utskriftssiden vender mot deg. Papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde: 76 til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer Lengde: 127 til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer Papirstøtten ligger inntil kanten av papiret. Følg instruksjonene på pakken når du skal legge i arkene med påstrykningspapir. Utskriftssiden (blank side) vender mot deg. Papirstøtten ligger inntil kanten av påstrykningspapiret.

19 Bytte blekkpatronene Grunnleggende 19 bruker følgende blekkpatroner: Sort Farge Høykapasitets sort blekkpatron Høykapasitets fargeblekkpatron 12A M A M Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne blekkpatrondekselet. Patronholderen flyttes til innsettingspunktet, med mindre skriveren er opptatt.

20 Grunnleggende 3 Trekk den brukte blekkpatronen mot deg, og løft den ut. Oppbevar den i en lufttett beholder, eller kast den Sett inn den nye blekkpatronen eller reservepatronen. a Hvis du setter inn en ny blekkpatron, må du fjerne bare klistremerket og den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronen.

21 b Sett inn blekkpatronen i patronholderen. Grunnleggende 21 c Skyv blekkpatronen inn til den låses på plass. KLIKK KLIKK Advarsel: Du må ikke berøre gulloverflaten på blekkpatronen.

22 5 Lukk blekkpatrondekselet. Grunnleggende 22 6 Velg blekkpatrontypen du satte inn, på kontrollpanelet. 7 Bruk eller for å bla gjennom valgene. 8 Trykk på velgeknappen (Select). Merk: Hvis du har satt inn en ny blekkpatron, blir en justeringsside skrevet ut. Bruk pilknappene på kontrollpanelet til å velge mønster, og velg mønstertallene som kommer nærmest til å danne en rett strek. Se neste avsnitt hvis du vil ha flere opplysninger. Justere blekkpatronene Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten, må du kanskje justere blekkpatronene. Du kan justere blekkpatroner ved hjelp av kontrollpanelet eller kontrollprogrammet. Hvis du trenger hjelp til å bruke kontrollprogrammet, se side 10. Slik bruker du kontrollpanelet: 1 Trykk på menyknappen (Menu) til Vedlikehold vises på skjermen. 2 Trykk på eller til Juster blekkpatroner vises på skjermen. 3 Trykk på velgeknappen (Select).

23 Grunnleggende 4 En justeringsside med flere mønstre blir skrevet ut. Et tall vises under hvert mønster. Testmønsteret som skrives ut, er likt det som vises: 23 5 Finn tallet som kommer nærmest til å danne en rett strek i hver justeringsgruppe på testsiden. 6 Trykk på eller og bla til tallet du valgte på testsiden. 7 Trykk på velgeknappen (Select).

24 Oppbevare blekkpatronene Grunnleggende Slik sørger du for at blekkpatronene varer lenge og at skriverens ytelse alltid er på topp: La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes. 24 Ta aldri blekkpatroner ut av skriveren, bortsett fra ved bytte eller rengjøring, eller hvis de skal oppbevares i en lufttett beholder. Blekkpatronen fungerer ikke slik den skal hvis den tas ut av skriveren og blir liggende fremme over lengre tid. Hvis en blekkpatron går tom for blekk, kan du la den tomme blekkpatronen være i skriveren til du er klar til å bytte den. Hvis du skriver ut med bare én blekkpatron i skriveren, kan dette forårsake skriverproblemer. Lexmarks garanti dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade skriveren. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat.

25 Denne delen tar for seg følgende emner: Kopieringsinstruksjoner Tilpasse kopieringsinnstillinger Bruke spesielle kopieringsfunksjoner Lage prosjekter 25

26 Kopieringsinstruksjoner 26 Merk: A4-brukere, se side 13 for å angi standard papirstørrelser. Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg antall kopier. 7 Klikk på alternativknappen som samsvarer med den fargen du vil bruke på kopien. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

27 Tilpasse kopieringsinnstillinger 27 Du kan gjøre flere endringer i dokumentet før du kopierer. 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 2 Klikk på Fil Oppsett. 3 Velg kategorien Kopi/faks. 4 Tilpass innstillingene. 5 Klikk på OK for å kopiere.

28 Bruke spesielle kopieringsfunksjoner 28 1 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 2 Bla til og velg Plakat, Kopier eller Automatisk tilpasning under Tilpass til siden. 3 Klikk på Papirtype/utskriftskvalitet og velg kategorien Papir for å velge sorteringsfunksjonen. Plakat Skriver ut et bilde på flere sider. Original 2 x 2 3 x 3 4 x 4 Kopier Du kan også lage en plakat uten å bruke datamaskinen. Se side 30. Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. 2 bilder 3 bilder 4 bilder 8 bilder

29 29 Kopier fra kontrollpanelet Skriver ut flere kopier av ett bilde på samme side. Original 4 bilder 9 bilder 16 bilder Automatisk tilpasning Du kan også kopiere et bilde uten å bruke datamaskinen. Se side 33. Forstørrer et bilde slik at det får plass på en hel side. Original Tilpass til siden Sorter Skriver ut flere kopier av et dokument på flere sider, slik at side 1 til og med 3 av kopi én skrives ut, side 1 til og med 3 av kopi to skrives ut, og så videre.

30 Lage prosjekter 30 plakater Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Plakat vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Trykk på eller til ønsket størrelse (4, 9 eller 16 sider) vises på skjermen. 8 Trykk på velgeknappen (Select). 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Legg dokumentet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg fargeknappen du vil bruke. 7 Velg Plakat under Tilpass til siden. 8 Velg ønsket størrelse på plakaten (2 x 2, 3 x 3 eller 4 x 4), og klikk på OK. 9 Klikk på kopiknappen (Copy).

31 Sette sammen plakater 31 1 På hver utskrevne side må du klippe av kantene på to av de tilgrensende sidene. Klipp for eksempel av den øvre og den venstre hvite kanten på hver side. 2 Legg sidene opp slik at hver tilklippet kant overlapper en ikke-tilklippet kant (den hvite kanten). 3 Lim sammen baksiden av de tilklippede kantene med forsiden av de ikke-tilklippede kantene. 4 Til slutt klipper du av gjenværende hvite kanter.

32 kvitteringer 32 Bruke kontrollpanelet: Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser kvitteringen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for sort/hvitt-kopi (Black Copy). 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser kvitteringen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Klikk på kopiknappen (Copy). Merk: Hvis kvitteringene er lyse, kan du bruke alternativet for lysere/mørkere kopi på kontrollpanelet eller programmet - og kopieringskontroll.

33 frøposeforsider for å merke planterader 33 Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser frøposen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Kopier vises på skjermen, og trykk deretter på velgeknappen (Select). 6 Bruk eller til ønsket antall bilder (4, 9 eller 16 bilder) vises på skjermen. 7 Trykk på velgeknappen (Select). 8 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser frøposen nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg Kopier under Tilpass til siden. 7 Velg 2, 3, 4 eller 8 bilder. 8 Velg Farge, Grå eller S/H. 9 Klikk på kopiknappen (Copy). Klipp ut alle bildene og fest dem på pinner el.l. som kan stikkes ned i jorden. Merk: Hvis du har tenkt å bruke bildene utendørs, bør du kanskje laminere dem.

34 Forstørre mønstre 34 Bruke kontrollpanelet: Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser mønsteret nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på knappen for forminsk/forstørr (Reduce/Enlarge) til ønsket størrelse eller Tilpasset vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Hvis du velger Tilpasset, trykker du på eller til ønsket prosentstørrelse vises på skjermen. 8 Trykk på velgeknappen (Select). 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) eller sort/hvitt-kopi (Black Copy). 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser mønsteret nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg ønsket prosentstørrelse under Forminsk/forstørr. 7 Velg Farge, Grå eller S/H. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

35 Restaurere gamle fotografier 35 Bruke kontrollpanelet: 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser fotografiet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Trykk på menyknappen (Menu) til Papirtype vises på skjermen. 6 Trykk på velgeknappen (Select). 7 Trykk på eller til papirtypen du har valgt, vises på skjermen, og trykk på velgeknappen (Select). 8 Velg Maks. fotokvalitet. 9 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy). Bruke datamaskinen: 1 Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 3 Plasser fotografiet nederst til høyre på skanneren med utskriftssiden ned. 4 Lukk toppdekselet. 5 Klikk på Start Programmer - og kopieringskontroll. 6 Velg ønsket størrelse på fotografiet under Forminsk/forstørr eller Tilpass til siden. 7 Velg Farge. 8 Klikk på kopiknappen (Copy).

36 Lage transparenter 36 Du kan lage transparenter for viktige presentasjoner i sort/hvitt eller i farger. 1 Skriv ut presentasjonen på vanlig papir. 2 Legg transparentene i skriveren. 3 Legg dokumentet med forsiden ned, nederst i høyre hjørne på skanneren. 4 Trykk på knappen for fargekopi (Color Copy) for å skrive ut transparenten i farger. Trykk på knappen for sort/hvitt-kopi (Black Copy) for å skrive ut transparenten i sort/ hvitt.

37 Denne delen tar for seg følgende emner: Utskriftsinstruksjoner Tilpasse utskriftsinnstillinger Lage prosjekter 37

38 Utskriftsinstruksjoner 38 1 Velg Skriv ut på Fil-menyen i programmet. 2 Velg OK i dialogboksen Skriv ut. Hvis du bruker Windows 98/Me, kan du klikke på Skriveregenskaper for å tilpasse utskriftsjobben. Hvis du bruker Windows 2000/XP, kan du klikke på Utskriftsinnstillinger for å tilpasse utskriftsjobben. Hvis du trenger hjelp, se side 41. Tilpasse utskriftsinnstillinger Programvaren inneholder flere programmer du kan bruke til å utføre utskriftsoppgaver. Ved hjelp av Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger kan du endre utskriftsinnstillingene. Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra et program Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra et program for å endre skriverinnstillinger kun for de dokumentene som opprettes i det aktuelle programmet. 1 Åpne Fil-menyen i programmet. 2 Velg Utskriftsoppsett eller Skriveroppsett.

39 3 Klikk på Egenskaper, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet du bruker) i dialogboksen Utskriftsformat. Skriveregenskaper for Windows 98/Me inneholder fire kategorier: Etterbehandling, Papir, Dokument/kvalitet og Avansert. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 39 Klikk på denne kategorien: Etterbehandling Papir Hvis du vil gjøre følgende: papirkopier. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Velge en papirstørrelse og -retning. Angi antall kopier som skal skrives ut. Angi omvendt utskriftsrekkefølge for dokumentsidene. Den første siden vil ligge øverst i bunken i utskuffen. Sortere dokumentet.

40 40 Klikk på denne kategorien: Dokument/kvalitet Avansert Hvis du vil gjøre følgende: Velge en fargeinnstilling. en papirtype. en innstilling for utskriftskvalitet. utjevning av Internett-bilder for å skrive ut klarere bilder fra Internett. alternativet La sider tørke. standardinnstillingene. Justere halvtoneinnstillinger. bildeinnstillinger. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Skriveregenskaper for å få hjelp med skriverdriveren.

41 Utskriftsinnstillinger for Windows 2000/XP inneholder fem kategorier: Generelt, Alternativer, Sideoppsett, Farge og Egenskaper. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 41 Klikk på denne kategorien: Generelt Alternativer Hvis du vil gjøre følgende: Velge en skriver. hvilke sider som skal skrives ut. antall kopier. rammer. alle koblede dokumenter. en tabell over koblinger.

42 42 Klikk på denne kategorien: Sideoppsett Farge Hvis du vil gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. en medietype. en utskriftskvalitet. en papirretning. utskriftsalternativet Omvendt rekkefølge. antall kopier som skal skrives ut. alternativet Sorter kopier. Velge farge. skyggeeffekt. en fargenyanse. lysstyrke og kontrast.

43 43 Klikk på denne kategorien: Egenskaper Hvis du vil gjøre følgende: Velge alternativet Tørkeforsinkelse. alternativet Tosidig utskrift. alternativet for innbinding. alternativet Skriv ut instruksjonsside. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Utskriftsinnstillinger for å få hjelp med skriverdriveren. Åpne Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra Windows Når du åpner Skriveregenskaper eller Utskriftsinnstillinger fra Windows, kan du bruke innstillingene i alle dokumentene. 1 Velg Start Innstillinger Skrivere. 2 Høyreklikk på ikonet for skriveren du bruker, i mappen Skrivere. 3 Velg Egenskaper eller Utskriftsinnstillinger på tilleggsmenyen.

44 Skriveregenskaper for Windows 98/Me inneholder syv kategorier: Etterbehandling, Papir, Dokument/kvalitet, Avansert, Generelt, Detaljer og Fargebehandling. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 44 Klikk på denne kategorien: Etterbehandling Papir Hvis du vil gjøre følgende: papirkopier. plakater. hefter. tosidige dokumenter. Velge en papirstørrelse og -retning. Angi antall kopier som skal skrives ut. Angi omvendt utskriftsrekkefølge for dokumentsidene. Den første siden vil ligge øverst i bunken i utskuffen. Sortere dokumentet.

45 45 Klikk på denne kategorien: Dokument/kvalitet Avansert Generelt Hvis du vil gjøre følgende: Velge en fargeinnstilling. en papirtype. en innstilling for utskriftskvalitet. utjevning av Internett-bilder for å skrive ut klarere bilder fra Internett. alternativet La sider tørke. standardinnstillingene. Justere halvtoneinnstillinger. bildeinnstillinger. Legge til en kommentar. Sette inn et skilleark. en testside.

46 46 Klikk på denne kategorien: Detaljer Hvis du vil gjøre følgende: Legge til eller slette skriverporter eller -drivere. Velge en skriverdriver. Tilordne skriverporter. Angi innstillinger for tidsavbrudd. Tilpasse innstillinger for utskriftskø og port. Fargebehandling Angi fargeprofiler for skriveren. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Skriveregenskaper for å åpne hjelpen for skriverdriveren.

47 Utskriftsinnstillinger for Windows 2000/XP inneholder tre kategorier: Utskriftsformat, Farge og Egenskaper. Hver kategori inneholder innstillinger for bruk av skriveren og programvaren. 47 Klikk på denne kategorien: Sideoppsett Farge Hvis du vil gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. en materialtype. en utskriftskvalitet. en papirretning. utskriftsalternativet Omvendt rekkefølge. antall kopier som skal skrives ut. alternativet Sorter kopier. Velge dokumentfarge. skyggeeffekt. en fargenyanse. lysstyrke og kontrast.

48 48 Klikk på denne kategorien: Egenskaper Hvis du vil gjøre følgende: Velge alternativet Tørkeforsinkelse. alternativet Tosidig utskrift. alternativet for innbinding. alternativet Skriv ut instruksjonsside. Merk: Klikk på Hjelp-knappen i en av kategoriene under Utskriftsinnstillinger for å åpne hjelpen for skriverdriveren.

49 Tilpasse utskriftsinnstillinger for spesialpapir 49 Når du installerer programvaren, blir standardinnstillingene tilordnet Skriveregenskaper. Bruk standardinnstillingene til å skrive ut de fleste dokumenter på papir for blekkskrivere. Bruk følgende tabell hvis du vil endre skriverinnstillinger for spesialpapir: Materiale: Klikk på denne kategorien under Skriveregenskaper: Velg ny innstilling: Konvolutter Papir 1 Under Papirstørrelse kan du bla for å velge riktig konvoluttstørrelse. 2 Velg Liggende retning. Merk: Programmet kan overstyre konvoluttinnstillingene i Skriveregenskaper. Gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort Papir Dokument/kvalitet Velg riktig innstilling for Papirstørrelse. Velg Gratulasjonskortbunke under Papirtype.

50 50 Materiale: Påstrykningspapir Dokument/kvalitet Velg Påstrykningspapir under Papirtype. Merk: Vi anbefaler at du skriver ut på vanlig papir før du skriver ut på påstrykningspapir. Tilpasset papirstørrelse Klikk på denne kategorien under Skriveregenskaper: Papir Velg ny innstilling: 1 Bla gjennom listen over Papirstørrelser for å velge Tilpasset. 2 Angi målene for den tilpassede papirstørrelsen. Fotopapir Dokument/kvalitet Velg Glanset papir/fotopapir under Papirtype. Merk: Når du skriver ut fotografier, må du fjerne hvert fotografi etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Transparenter Dokument/kvalitet Velg Transparent under Papirtype. Velg Normal utskriftskvalitet. Merk: Når du skriver ut transparenter, må du fjerne transparentene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker.

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D2600 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D2600 Printer series Innhold 1 Bli kjent med HP-skriver Skriverdeler...3 Funksjoner på kontrollpanelet...4 2 Utskrift skrive ut dokumenter...5

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D4100 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D4100 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjelp for Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Fullføre oppsettet av HP-skriver Trådløs tilkobling ved bruk av One Button Wireless Setup

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer