ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide"

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert i henhold til de høyeste stndrder for å levere pålitlig ytelse, hver eneste dg. Les Produktsikkerhetsguide først, deretter les denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Hvis du vil lese Hurtigstrtguide på ndre språk, kn du esøke Ikke lle modeller er tilgjengelige i lle lnd. 1 Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkssettenheter (forhåndsinstllert) (svrt, yn, mgent og gul) Tonersmler (forhåndsinstllert) Belteenhet (forhåndsinstllert) Hurtigstrtguide CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide For dnske rukere Strømledningen som følger med denne mskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller t strømuttket støtter denne type ledning. For svenske, norske og finske kunder Strømpluggen som følger med denne mskinen er en sidejordet stikkontkt med to pinner. Kontroller t veggkontkten kn ruke denne sidejordede topinnerskontkten. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. For å kunne ruke mskinen på sikker måte, må strømkelen rukes i et jordet uttk. Uttk som ikke er jordet kn forårske støt og støy på nnet utstyr. NOR Version 0 1

2 ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. ADVARSEL Det er rukt plstposer i innpkkingen v mskinen. Plstposer er ikke leker. For å unngå fre for kvelning, oppevr disse posene utilgjengelige for yer og rn, og kst dem på riktig måte. L det være et minste mellomrom rundt mskinen som vist i illustrsjonen. 320 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponentene som følger med i oksen kn være forskjellige fr lnd til lnd. Det nefles t du tr vre på den originle emllsjen. Hvis du må trnsportere mskinen, må du pkke den inn i den originle emllsjen, slik t den ikke skdes under trnsporten. Du ør sørge for t mskinen er forsikret under trnsporten. For opplysninger om hvordn du pkker mskinen på nytt, se Brukermnul: Pkke og sende mskinen. Illustrsjoner i denne Hurtigstrtguide er sert på HL-3170CDW. Skriveren leveres ikke med en grensesnittkel. Kjøp riktig grensesnittkel for tilkolingen du skl ruke (USB eller nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)). USB-kel Vi nefler t du ruker en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter. Nettverkskel (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Bruk en gjennomgående Ktegori 5 (eller høyere) tvunnet prkel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nettverk. 2

3 2 Fjern emllsjemterilet fr mskinen d T ut lle fire trommel- og tonerkssettenheter. CAUTION FORSIKTIG IKKE spis pkken med silisiummsse. Kst den. Kontkt lege umiddelrt hvis innholdet svelges. IKKE kole til strømledningen ennå. Fjern emllsjetpen fr utsiden v mskinen. Du åpner toppdekselet ved å løfte opp håndtk. For å unngå prolemer med utskriftskvliteten, må du IKKE erøre komponentene som er skyggelgt i illustrsjonen. e Fjern det ornsje emllsjemterilet fr elteenheten. Skyv lle åtte gule trommellåser i retningen v pilene som vises i illustrsjonen under. 3

4 f Fjern det ornsje emllsjemterilet fr hver trommel- og tonerkssettenhet. 3 Legg ppir i ppirmgsinet Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. g Bruk egge hender, hold hver trommel- og tonerkssettenhet vnnrett og rist den lett fr side til side flere gnger slik t toneren fordeles jevnt inne i enheten. Mens du trykker på den grønne utløserhendelen, juster ppirførerne slik t de psser med ppirstørrelsen du legger i mgsinet. Kontroller t ppirførerne står godt i sporene. h Skyv lle fire trommel- og tonerkssettenheter inn i mskinen. Sørg for t tonerkssettens frge er den smme som frgemerket på mskinen. BK C Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. M Y i BK - Svrt M - Mgent C - Cyn Y - Gul Lukk toppdekselet på mskinen. 4

5 d Legg ppir i ppirmgsinet og sørg for t: Ppiret er under merket for mks ppirkpsitet (). Overfylling v ppirmgsinet vil føre til ppirstopp. Utskriftssiden vender ned. Ppirførerne er i kontkt med sidene til ppiret slik t det mtes inn skikkelig. 4 Slå på mskinen IKKE kole til grensesnittkelen end. Kole strømledningen til mskinen og deretter til stikkontkten. Trykk og hold nede på kontrollpnelet. e f Sett ppirmgsinet tilke i mskinen. Sørg for t det er fullstendig skjøvet inn i mskinen. Løft støtteklffen for å hindre t ppiret glir ned fr utmtingsmgsinet for ppir med utskriftssiden ned. Gjør ett v følgende: For HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: Gå til trinn 5. For HL-3150CDN: Gå til trinn 6. Her finner du informsjon om neflt ppir: se Brukermnul: Aneflt ppir og utskriftsmedie. 5

6 5 Trådløst oppsett kun for WLAN-modeller (etter ehov) For rukere v moile enheter: trykk på for å velge Yes. Gå til trinn 9 på side 17 for å fortsette med det trådløse oppsettet. Når du er ferdig med det trådløse oppsettet, gå tilke til trinn 6 for å fullføre mskinoppsettet. Hvis du vil endre språk på mskinen først, kn du velge No. Du vil være i stnd til å konfigurere trådsløsinnstillingene senere. For lle ndre rukere: trykk på for å velge No. Gå deretter til trinn 6. Trådløst oppsett for Windows - og Mintoshrukere dekkes i senere trinn. 6 Skrive 7 Still ut en testside Trykk på Go. Mskinen skriver ut en testside. Kontroller t testsiden er skrevet ut riktig. Denne funksjonen vil ikke lenger være tilgjengelig etter t den første utskriftsjoen er sendt fr dtmskinen. d inn språket ditt Trykk på eller for å velge Generl Setup. Trykk på OK. Trykk på OK for å velge Lol Lnguge. Trykk på eller for å velge språket ditt. Trykk på OK. Trykk på Cnel. Nå kn du gå til Neste side for å instllere skriverdriveren. 6

7 8 Velg tilkolingstypen din Disse instllsjonsinstruksene er for Windows XP Home/XP Professionl/XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 og M OS X v10.6.8, 10.7.x og 10.8.x. Du kn esøke oss på der du finner produktstøtte, oppdterte drivere og verktøy, smt Vnlige spørsmål (FAQ). For USB-grensesnittkler Windows, gå til side 8 Mintosh, gå til side 10 For klet nettverk Windows, gå til side 11 Mintosh, gå til side 15 For trådløst nettverk Windows og Mintosh, gå til side 17 For å kole din ios- eller Android -enhet eller Windows Phone til Brother-mskinen med Wi-Fi Diret, lster du ned Guide for Wi-Fi Diret fr Keltilkolet nettverk Trådløst nettverk Windows USBMintosh Windows Mintosh Windows Mintosh 7

8 USB Windows For rukere med USB-grensesnittkel for Windows 9 Før du instllerer Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystemet ditt. Sørg for t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Trykk og hold nede for å slå v mskinen, og sørg for t USB-grensesnittkelen IKKE er tilkoplet. Hvis kelen llerede er kolet til, koler du den fr. d Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. For HL-3170CDW: hvis du vil instllere PSdriveren (BR-Sript3-skriverdriver), velg Tilpsset instllsjon og følg deretter instruksene på skjermen. Følg instruksene på skjermen til Plugg i USB kel-skjermildet vises igjen. 10 Instller skriverdriveren Sett CD-en inn i CD-stsjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette. Hvis Brother-skjermen ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. For Windows Vist -, Windows 7- og Windows 8-rukere: Når Brukerkontokontroll-skjermen vises, gi tilltelse i vinduet for å fortsette med instllsjonen. e Kole USB-kelen til USB-porten på mskinen som er merket med, og kole deretter kelen til dtmskinen. 8

9 USB Windows f Trykk og hold nede for å slå på mskinen. Instllsjonen vil fortsette utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen minutter før lle skjermildene vises. g h Når Online-registrering-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Strks du hr fullført registreringen, klikker du på Neste. Når Instllsjonen er fullført-skjermildet vises, velg det du vil h og klikk deretter på Ferdig. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine, kn det hende t et vindu fr Windows Seurity eller ntivirusprogrmvren vises mens du ruker mskinen eller dens progrmvre. Gi din tilltelse i vinduet for å fortsette. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Windows USBMintosh Hvis Brother-håndøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-formt, ruk Adoe Reder til å åpne dem med. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men ikke kn åpne filene, endre filssosisjonen for ".pdf" til "Adoe Reder " i Kontrollpnel. For mer informsjon, se Vnlige spørsmåldelen for denne modellen på XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8 når du skriver ut fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition. Lst ned den siste driveren fr Brother Solutions Center på 9

10 USB Mintosh For rukere med USB-grensesnittkel for Mintosh 9 Før du instllerer For rukere v M OS X v eller eldre: oppgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til for oppdterte drivere og få informsjon for det M OS X- systemet du ruker.) d Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. Det kn t et pr minutter å fullføre instllsjonen. e Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på Neste. Sørg for t mskinen er koplet til en vekselstrømkilde og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Kole USB-kelen til USB-porten på mskinen som er merket med, og kole deretter kelen til Mintosh-dtmskinen. f g Når Legg til skriver-skjermildet vises, klikk på Legg til skriver. Velg mskinen fr listen, klikk på Legg til og klikk deretter på Neste. For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Sript3 skriverdriver), må du velge den fr Skriv ut med (Bruk) hurtigmenyen. Når Brother kundestøtte-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Se etter t mskinen er slått på. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 10 Instller skriverdriveren Sett CD-en i CD-stsjonen og doeltklikk deretter på BROTHER-ikonet på skriveordet. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette. (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. 10

11 Keltilkolet nettverk Windows For klet nettverksgrensesnittkel for Windows /rukere v node-til-node-nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Før du instllerer Kole nettverksgrensesnittkelen til Ethernetporten, og kole den deretter til en ledig port på huen. TCP/IP TCP/IP d Se etter t mskinen er slått på. Ruter Mskin Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystemet ditt. 10 Instller skriverdriveren Sett CD-en inn i CD-stsjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette. Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Hvis Brother-skjermen ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Sørg for t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Fjern eskyttelseshetten fr Ethernet-porten merket med symolet på mskinen. For Windows Vist -, Windows 7- og Windows 8-rukere: Når Brukerkontokontroll-skjermen vises, gi tilltelse i vinduet for å fortsette med instllsjonen. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. For HL-3170CDW: hvis du vil instllere PSdriveren (BR-Sript3-skriverdriver), velg Tilpsset instllsjon og følg deretter instruksene på skjermen. 11

12 Keltilkolet nettverk Windows d e f g Velg Brother-skriver for node-til-node-nettverk, og klikk deretter på Neste. Velg foretrukket rnnmurinnstilling, og klikk deretter på Neste. Instllsjonen vil fortsette utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen minutter før lle skjermildene vises. Ved forespørsel, velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på Neste. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet nettverket ditt, vil IP-dressen og nodenvnet vises for å hjelpe deg med å identifisere mskinen. Du kn finne mskinens IP-dresse og nodenvn ved å skrive ut Skriverinnstillingersiden (se Skrive ut Skriverinnstillinger-siden på side 31). Når Online-registrering-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Strks du hr fullført registreringen, klikker du på Neste. Når Instllsjonen er fullført-skjermildet vises, velg det du vil h og klikk deretter på Ferdig. Hvis Brother-håndøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-formt, ruk Adoe Reder til å åpne dem med. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men ikke kn åpne filene, endre filssosisjonen for ".pdf" til "Adoe Reder " i Kontrollpnel. For mer informsjon, se Vnlige spørsmåldelen for denne modellen på XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8 når du skriver ut fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition. Lst ned den siste driveren fr Brother Solutions Center på Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine, kn det hende t et vindu fr Windows Seurity eller ntivirusprogrmvren vises mens du ruker mskinen eller dens progrmvre. Gi din tilltelse i vinduet for å fortsette. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 12

13 Keltilkolet nettverk Windows For klet nettverksgrensesnittkel for Windows /rukere v delt nettverk (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Før TCP/IP du instllerer 10 Instller skriverdriveren Sett CD-en inn i CD-stsjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette. Hvis Brother-skjermen ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klientdtmskin Dtmskin kjent som "server" eller "utskriftsserver" TCP/IP eller USB d Mskin For Windows Vist -, Windows 7- og Windows 8-rukere: Når Brukerkontokontroll-skjermen vises, gi tilltelse i vinduet for å fortsette med instllsjonen. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystemet ditt. Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Sørg for t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Se etter t mskinen er slått på. d Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. For HL-3170CDW: hvis du vil instllere PSdriveren (BR-Sript3-skriverdriver), velg Tilpsset instllsjon og følg deretter instruksene på skjermen. Velg Nettverksdelt skriver, og klikk deretter på Neste. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh e Velg mskinens kø, og klikk deretter på OK. 13

14 Keltilkolet nettverk Windows f Kontkt systemnsvrlig hvis du ikke er sikker på plsseringen eller nvnet på mskinkøen på nettverket. g h Instllsjonen vil fortsette utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen minutter før lle skjermildene vises. Når Online-registrering-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Strks du hr fullført registreringen, klikker du på Neste. Når Instllsjonen er fullført-skjermildet vises, velg det du vil h og klikk deretter på Ferdig. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine, kn det hende t et vindu fr Windows Seurity eller ntivirusprogrmvren vises mens du ruker mskinen eller dens progrmvre. Gi din tilltelse i vinduet for å fortsette. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis Brother-håndøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-formt, ruk Adoe Reder til å åpne dem med. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men ikke kn åpne filene, endre filssosisjonen for ".pdf" til "Adoe Reder " i Kontrollpnel. For mer informsjon, se Vnlige spørsmåldelen for denne modellen på XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8 når du skriver ut fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition. Lst ned den siste driveren fr Brother Solutions Center på 14

15 Keltilkolet nettverk Mintosh For rukere v klet nettverksgrensesnittkel for Mintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Før du instllerer For rukere v M OS X v eller eldre: oppgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til for oppdterte drivere og få informsjon for det M OS X- systemet du ruker.) 10 Instller skriverdriveren Sett CD-en i CD-stsjonen og doeltklikk deretter på BROTHER-ikonet på skriveordet. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette. Sørg for t mskinen er koplet til en vekselstrømkilde og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Fjern eskyttelseshetten fr Ethernet-porten merket med symolet på mskinen. (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. d Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. Det kn t et pr minutter å fullføre instllsjonen. d Kole nettverksgrensesnittkelen til Ethernetporten, og kole den deretter til en ledig port på huen. Se etter t mskinen er slått på. e Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på Neste. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet nettverket ditt, vil IP-dressen vises for å hjelpe deg med å identifisere mskinen. Du kn finne mskinens IP-dresse ved å skrive ut Skriverinnstillinger-siden (se Skrive ut Skriverinnstillinger-siden på side 31). Keltilkolet nettverk Windows Mintosh f Når Legg til skriver-skjermildet vises, klikk på Legg til skriver. 15

16 Keltilkolet nettverk Mintosh g Velg mskinen fr listen, klikk på Legg til og klikk deretter på Neste. (OS X v10.8.x) Velg HL-XXXX CUPS-driveren fr Bruk- Popup-menyen. (Hvor XXXX er modellnvnet ditt.) For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Sript3 skriverdriver), må du velge den fr Skriv ut med (Bruk) hurtigmenyen. Når Brother kundestøtte-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 16

17 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere med trådløst nettverksgrensesnitt (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Før du egynner Først må du konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene på mskinen for å kunne kommunisere med ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din. Etter t du hr konfigurert mskinen til å kommunisere med ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din, vil dtmskiner og moile enheter på nettverket ditt h tilgng til mskinen. For å ruke mskinen fr en dtmskin, må du instllere skriverdriveren. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigursjons- og instlleringsprosessen: Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne instllsjonen. Hvis du tidligere hr konfigurert de trådløse innstillingene til mskinen, må du nullstille nettverksinnstillingene før du kn konfigurere de trådløse innstillingene igjen. 1. På mskinen din, trykk på eller for å velge Nettverk, og trykk på OK. 2. Trykk på eller for å velge Til.st. nettv og trykk på OK. 3. Når Ny oppstrt? vises, trykk på for å velge J. For å oppnå optimle resultter ved norml dglig utskrift v dokumenter, plsserer du Brother-mskinen så nært det trådløse tilgngspunktet/ruteren som mulig med minimle hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene og interferens fr ndre elektroniske enheter kn h negtiv effekt på dtoverføringshstigheten for dokumenter. Disse fktorene gjør t trådløs knskje ikke er den este tilkolingsmetoden for lle typer dokumenter og ppliksjoner. Hvis du skriver ut store filer, som dokumenter på flere sider med lnding v tekst og stor grfikk, må du knskje vurdere å ruke klet Ethernet for rskere dtoverføring eller USB for rskest gjennomløpshstighet. Selv om Brother HL-3150CDW og HL-3170CDW kn rukes i åde et klet og et trådløst nettverk, kn kun én v tilkolingsmetodene rukes om gngen. Hvis du ruker mskinen din i et IEEE 802.1x-støttet trådløst nettverk, se Brukerhåndok for nettverket: Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll. Infrstrukturmodus Trådløst tilgngspunkt/ruter Trådløs nettverksmskin (din mskin) Trådløs, klr dtmskin med forindelse til det trådløse tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin med forindelse til det trådløse tilgngspunktet/ruteren e Moil enhet med forindelse til det trådløse tilgngspunktet/ruteren Trådløst nettverk Windows Mintosh 17

18 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 10 Velg metode for trådløst oppsett Følgende instrukser gir deg tre metoder for å sette opp Brother-mskinen i et trådløst nettverk. Hvis du strtet det trådløse oppsettet fr trinn 5 på side 6 (for moile enheter), går du til metode (Veiviser for oppsett). For lle ndre rukere, velg foretrukket metode for miljøet ditt. For instrukser om oppsett v mskinen i ndre trådløse miljøer, se Brukerhåndok for nettverket. Oppsett ved ruk v CD-en og midlertidig ruk v en USB-kel (Windows og Mintosh) Vi nefler t du for denne metoden ruker en dtmskin som er trådløst kolet til nettverket. Du må midlertidig ruke en USB-kel under konfigurering (kel ikke inkludert). Hvis du ruker Windows XP, eller ruker en nettverkskel til å kole dtmskinen til det trådløse tilgngspunktet/ruteren, må du kjenne SSID-en og nettverksnøkkelen til det trådløse tilgngspunktet/ruteren før du fortsetter. Skriv ned dine trådløse nettverksinnstillinger i området under. Hvis du trenger ssistnse under oppsett og ønsker å kontkte Brother kundeservie, må du h SSID (nettverksnvnet) og nettverksnøkkelen klr. Vi kn ikke hjelpe det å finne denne informsjonen. Element SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel* (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkel) Skriv ned de gjeldende trådløse nettverksinnstillingene * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke kjenner denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel), kn du ikke fortsette det trådløse oppsettet. Finne denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel): 1. Les dokumentsjonen som fulgte med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2. Stndrd nettverksnvn kn være nvnet på produsenten v tilgngspunktet/ruteren eller modellnvnet. 3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformsjonen, tr du kontkt med produsenten v ruteren, systemdministrtoren eller Internettleverndøren. Nå kn du gå til side 20 18

19 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v Veiviser for oppsett (Windows, Mintosh og moile enheter) Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din ikke støtter WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) eller AOSS, skriver du ned de trådløse nettverksinnstillingene til ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din i området under. Hvis du trenger ssistnse under oppsett og ønsker å kontkte Brother kundeservie, må du h SSID (nettverksnvnet) og nettverksnøkkelen klr. Vi kn ikke hjelpe det å finne denne informsjonen. Element SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel* (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkel) Skriv ned de gjeldende trådløse nettverksinnstillingene * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke kjenner denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel), kn du ikke fortsette det trådløse oppsettet. Finne denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel): 1. Les dokumentsjonen som fulgte med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2. Stndrd nettverksnvn kn være nvnet på produsenten v tilgngspunktet/ruteren eller modellnvnet. 3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformsjonen, tr du kontkt med produsenten v ruteren, systemdministrtoren eller Internettleverndøren. Nå kn du gå til side 22 Oppsett med ett trykk ved hjelp v WPS eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheter) Bruk denne metoden hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren støtter utomtisk trådløst (ett-trykks) oppsett (WPS eller AOSS ). Nå kn du gå til side 24 Trådløst nettverk Windows Mintosh 19

20 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Oppsett ved ruk v CD-en og midlertidig ruk v en USB-kel (Windows og Mintosh) 11 Still inn trådløsinnstillingene Du må midlertidig ruke en USB-kel under konfigurering (kel ikke inkludert). Hvis du ruker Windows XP, eller ruker en nettverkskel til å kole dtmskinen din til det trådløse tilgngspunktet/ruteren, må du kjenne SSID-en og nettverksnøkkelen til det trådløse tilgngspunktet/ruteren som du skrev ned i trinn 10- på side 18, før du fortsetter. Hvis du ruker mskinen din i et IEEE 802.1xstøttet trådløst nettverk, se Brukerhåndok for nettverket: Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll. Skjermildene i dette trinnet er fr Windows. Skjermildene på dtmskinen vil vriere med opertivsystemet. Sett CD-en inn i CD-stsjonen. (Windows ) Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette. Hvis Brother-skjermen ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. For Windows Vist -, Windows 7- og Windows 8-rukere: Når Brukerkontokontroll-skjermen vises, gi tilltelse i vinduet for å fortsette med instllsjonen. d e (Mintosh) Doeltklikk BROTHER-ikonet på skriveordet og doeltklikk deretter Strt Here OSX-ikonet på skjermen. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette. Velg Trådløs nettverkstilkoling, og klikk deretter på Neste. For Windows, gå til d. For Mintosh, gå til e. (Windows ) For HL-3170CDW: hvis du vil instllere PSdriveren (BR-Sript3-skriverdriver), velg Tilpsset instllsjon og følg deretter instruksene på skjermen. Velg Brother-skriver for node-til-node-nettverk eller Nettverksdelt skriver, og klikk deretter på Neste. Hvis du velger Nettverksdelt skriver, velg mskinens kø, og klikk deretter på OK. Velg foretrukket rnnmurinnstilling, og klikk deretter på Neste. Velg J, jeg hr en USB-kel som kn rukes ved instllsjonen., og klikk deretter på Neste. (Windows ) Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Hvis Viktig melding-skjermen vises, leser du meldingen. Kryss v i vmerkingsoksen etter t du ekrefter SSID-en og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. 20

21 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt f Kole USB-kelen (ikke inkludert) midlertidig til dtmskinen og mskinen. j Skriv inn Nettverksnøkkel som du skrev ned i trinn 10- på side 18, og klikk deretter på Neste. g h Gjør ett v følgende: Hvis Instllsjonsekreftelse-skjermildet vises, krysser du v oksen og klikker på Neste, og går deretter til h. Hvis Instllsjonsekreftelse-skjermildet ikke vises, må du gå til i. Kryss v for J hvis du vil kole til med oppført SSID. Klikk på Neste og gå deretter til k. Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vises!- skjermen. Klikk på OK for å fortsette konfigursjonen. k Bekreft de trådløse nettverksinnstillingene og klikk deretter på Neste. Innstillingene vil li sendt til mskinen din. i Veiviseren søker etter tilgjengelige trådløse nettverk fr mskinen din. Velg SSID-en som du skrev ned for nettverket ditt i trinn 10- på side 18, og klikk deretter på Neste. Dersom listen er tom, sjekker du t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr strøm og gruppesender SSID. Se om mskinen og det trådløse tilgngspunktet/ruteren er innenfor rekkevidde for trådløs kommuniksjon. Klikk på Oppdter. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren er innstilt til å ikke kringkste SSID-en, kn du mnuelt legge denne til ved å klikke på Avnsert-knppen. Følg nvisningene på skjermen for inntsting v Nvn (SSID), og klikk deretter på Neste. l Innstillingene vil forli uendret hvis du klikker på Avryt. Hvis du vil ngi IP-dresseinnstillingene for mskinen mnuelt, klikk på Endre IP-dresse og ngi nødvendige IP-dresseinnstillinger for nettverket ditt. Hvis skjermen for feil med trådløst oppsett vises, klikker du på Prøv igjen. Kole fr USB-kelen mellom dtmskinen og mskinen, og klikk deretter på Neste. Trådløs-oppsettet er nå fullført. En indiktor med fire nivåer på høyre side v mskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. For å instllere skriverdriveren, går du videre til trinn 13. For Windows -rukere: Nå kn du gå til trinn 13-e på side 28 For Mintosh-rukere: Nå kn du gå til trinn 13-d på side Trådløst nettverk Windows Mintosh

22 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v Veiviser for oppsett (Windows, Mintosh og moile enheter) 11 Still inn trådløsinnstillingene Du må h de trådløse innstillingene som du skrev ned for nettverket ditt i trinn 10- på side 19 før du går videre. Hvis du ruker mskinen din i et IEEE 802.1xstøttet trådløst nettverk, se Brukerhåndok for nettverket: Bruke IEEE 802.1x-pålitelighetskontroll. Hvis du strtet det trådløse oppsettet fr trinn 5 på side 6 (for moile enheter), går du til. Alle ndre rukere kn gå til. d e På mskinen din, trykk på eller for å velge Nettverk og trykk på OK. Trykk på eller for å velge WLAN og trykk på OK. Trykk på eller for å velge Inst.veiviser og trykk på OK. Når Aktivere WLAN? vises, trykk på for å godt. Dette vil strte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Cnel for å vryte veiviseren for trådløst oppsett. Mskinen vil søke etter tilgjengelige SSID. Det kn t et pr minutter å vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Hvis en liste over SSID-er vises, ruker du - eller -tsten til å velge SSID-en som du skrev ned i trinn 10- på side 19, og deretter trykker på OK. Gjør ett v følgende: Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren til den vlgte SSID-en støtter WPS og WPS tilgjengelig vises, trykker du på og går til f. Hvis du ruker en godkjennings- og krypteringsmetode som krever en nettverksnøkkel, går du til g. Hvis pålitelighetskontrollmetoden din er Åpent system og krypteringsmodusen din er Ingen, går du til h. f Dersom listen er tom, sjekker du t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr strøm og gruppesender SSID. Flytt mskinen nærmere det trådløse tilgngspunktet/ruteren og prøv å strte på nytt fr. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren er innstilt til å ikke kringkste SSID-en, må du mnuelt legge til SSID-nvnet. For detljer, se Brukerhåndok for nettverket: Konfigurere mskinen din når SSID ikke gruppesendes. g h For å kole mskinen din til med den utomtiske trådløse modusen, trykker du på for å velge J. (Hvis du velger Nei, må du gå til g for å ngi nettverksnøkkelen.) Når Trykk WPS på rtr vises skl du trykke på WPS-knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren og deretter trykke to gnger på. Gå til h. Skriv inn nettverksnøkkelen du skrev ned i trinn 10- på side 19. For å skrive inn et tegn eller et tll, hold nede eller trykk flere gnger på - eller -tsten til du ser tegnet som du vil ruke, trykk deretter på OK. For å slette tegn du hr tstet inn, trykker du på Bk-tsten. For mer informsjon, se Skrive inn tekst for trådløse innstillinger på side 27. Trykk på OK når du hr tstet inn lle okstvene, og trykk deretter på for J for å ruke lle innstillingene. Mskinen din vil nå prøve å kole til ditt trådløse nettverk med informsjonen som du hr ngitt. En resulttmelding om tilkolingen vises på LCD-skjermen og en WLAN-rpport skrives utomtisk ut. Hvis tilkolingen mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rpporten og henviser til Feilsøking på side 25. Trykk på OK. 22

23 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Trådløs-oppsettet er nå fullført. En indiktor med fire nivåer på høyre side v mskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. For dtmskinrukere: instller skriverdriveren. For Windows -rukere: Nå kn du gå til trinn 12 på side 28 For Mintosh-rukere: Nå kn du gå til trinn 12 på side 30 For rukere v moile enheter som strtet oppsettet fr trinn 5 på side 6, gå tilke til trinn 6 på side 6 for å fortsette mskininnstillingen. For rukere v moile enheter, se den vnserte rukerhåndoken for nettverk for detljer om hvordn du ruker mskinen med moile enheter. Du kn lste ned ruksnvisningen for progrmmet du ruker ved å esøke Brother Solutions Center på og klikke på Håndøker på siden for din modell. Windows Mintosh Trådløst nettverk 23

24 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Oppsett med ett trykk ved hjelp v WPS (Wi-Fi Proteted Setup) eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheter) 11 d e Konfigurer de trådløse innstillingene Bekreft t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr WPS- eller AOSS -symolet som vist nedenfor. Plsser Brother-mskinen innenfor rekkevidden til WPS- eller AOSS tilgngspunktet/ruteren. Rekkevidden kn vriere vhengig v miljøet (se instruksene som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren). Hvis du strtet det trådløse oppsettet fr 5 på side 6, går du til d. Alle ndre rukere kn gå til. På mskinen din, trykk på eller for å velge Nettverk og trykk på OK. Trykk på eller for å velge WLAN og trykk på OK. Trykk på eller for å velge WPS/AOSS og trykk på OK. Når Aktivere WLAN? vises, trykk på for å godt. Dette vil strte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Cnel for å vryte veiviseren for trådløst oppsett. Når Tr. tst på rtr vises, skl du trykke på WPS- eller AOSS -knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren (for mer informsjon, se instruksene som fulgte med det tråsløse tilgngspunktet/ruteren) og deretter trykke på på mskinen. f Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din støtter WPS (PIN-metode) og du vil konfigurere mskinen med PIN-metoden (Personl Identifition Numer (Personlig identifiksjonsnummer)), se Brukerhåndok for nettverket: Konfigursjon med PIN-metoden til WPS (Wi-Fi Proteted Setup). En resulttmelding om tilkolingen vises på LCD-skjermen og en WLAN-rpport skrives utomtisk ut. Hvis tilkolingen mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rpporten og henviser til Feilsøking på side 25. Trykk på OK. Trådløs-oppsettet er nå fullført. En indiktor med fire nivåer på høyre side v mskinens LCD-skjerm vil vise den trådløse signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. For å instllere skriverdriveren, går du videre til trinn 12. For Windows -rukere: Nå kn du gå til side 28 For Mintosh-rukere: Nå kn du gå til side 30 For rukere v moile enheter, se den vnserte rukerhåndoken for nettverk for detljer om hvordn du ruker mskinen med moile enheter. Du kn lste ned ruksnvisningen for progrmmet du ruker ved å esøke Brother Solutions Center på og klikke på Håndøker på siden for din modell. Denne funksjonen vil utomtisk registrere hvilken modus (WPS eller AOSS ) det trådløse tilgngspunktet/ruteren ruker til å konfigurere mskinen din. 24

25 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Feilsøking Hvis du trenger ssistnse under oppsett og ønsker å kontkte Brother kundeservie, må du h SSID (nettverksnvnet) og nettverksnøkkelen klr. Vi kn ikke hjelpe det å finne denne informsjonen. Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* 1. Les dokumentsjonen som fulgte med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2. Stndrd nettverksnvn kn være nvnet på produsenten v tilgngspunktet/ruteren eller modellnvnet. 3. Hvis du ikke kjenner sikkerhetsinformsjonen, tr du kontkt med produsenten v ruteren, systemdministrtoren eller Internettleverndøren. * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. * Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren er stt til å ikke kringkste SSID, vil ikke SSID li registrert utomtisk. Du må ngi SSID-nvnet mnuelt (se Brukerhåndok for nettverket: Konfigurere mskinen din når SSID ikke gruppesendes). WLAN-rpport Hvis den utskrevne WLAN-rpport viser t tilkolingen hr mislykkes, kontrollerer du feilkoden på den utskrevne rpporten og ser følgende instrukser: Feilkode Aneflte løsninger Den trådløse innstillingen er ikke ktivert, sett den trådløse innstillingen til PÅ. TS-01 - Hvis en LAN-kel er kolet til mskinen, koler du denne fr og slår den trådløse innstillingen på mskinen til PÅ. 1. På mskinen din, trykk på eller for å velge Nettverk og trykk på OK. 2. Trykk på eller for å velge WLAN og trykk på OK. 3. Trykk på eller for å velge Inst.veiviser og trykk på OK. 4. Når Aktivere WLAN? vises, trykk på for å godt. Dette vil strte veiviseren for trådløst oppsett. Det trådløse tilgngspunktet/ruteren kn ikke registreres. TS-02 - Kontroller følgende fire punkter: 1. Sørg for t det trådløse tilgngspunktet/ruteren er slått på. 2. Flytt mskinen til et hindringsfritt område, eller nærmere det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 3. Midlertidig plsser mskinen din innenfor én meter fr det trådløse tilgngspunktet/ruteren når du konfigurer de trådløse innstillingene. 4. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren ruker MAC-dressefiltrering, ekrefter du t MAC-dressen til Brother-mskinen er tilltt i filteret (se Skrive ut Skriverinnstillingersiden på side 31). - Hvis du mnuelt tstet inn SSID og sikkerhetsinformsjon (SSID/pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel), kn denne informsjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformsjonen (se Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* på side 25). Skriv inn den korrekte informsjonen på nytt om nødvendig. Trådløst nettverk Windows Mintosh 25

26 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Feilkode TS-03 Aneflte løsninger Det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillingen du tstet inn kn være feil. Bekreft t innstillingene til det trådløse nettverket er korrekte (se Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* på side 25). * Kontroller om ngitt eller vlgt SSID/pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/ ruker-id/rukerpssord er riktig. Pålitelighetskontroll-/krypteringsmetodene som rukes v det trådløse tilgngspunktet/ruteren støttes ikke v mskinen. For infrstrukturmodus, endrer du pålitelighetskontroll- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Mskinen din støtter følgende pålitelighetskontrollmetoder; WPA, WPA2, OPEN og Delt nøkkel. WPA støtter krypteringsmetodene TKIP eller AES. WPA2 støtter AES som krypteringsmetode. OPEN og Delt nøkkel korresponderer til WEPkrypteringen. Hvis prolemet ditt ikke løses, kn SSID eller nettverksinnstillingene du hr ngitt være feil. Bekreft t innstillingene til det trådløse nettverket er korrekte (se Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* på side 25). TS-04 Kominert tell med godkjennings- og krypteringsmetoder Pålitelighetskontrollmetode WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Delt nøkkel Krypteringsmetode TKIP AES AES WEP NONE (uten kryptering) WEP For d-ho-modus, endrer du godkjennings- og krypteringsmetodene til dtmskinen for den trådløse innstillingen. Mskinen din støtter kun OPEN godkjenningsmetode, med vlgfri WEP-kryptering. Sikkerhetsinformsjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. TS-05 Bekreft t SSID- og sikkerhetsinformsjonen (nettverksnøkkelen) er korrekte (se Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* på side 25). Hvis ruteren ruker WEP-kryptering, må du tste inn nøkkelen som le enyttet som den første WEP-nøkkelen. Mskinen din støtter kun ruk v den første WEP-nøkkelen. Den trådløse sikkerhetsinformsjonen (pålitelighetskontrollmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) er feil. TS-06 Bekreft informsjonen om trådløs sikkerhet som vist i tellen "Kominert tell med godkjennings- og krypteringsmetoder" i feil TS-04. Hvis ruteren ruker WEP-kryptering, må du tste inn nøkkelen som le enyttet som den første WEP-nøkkelen. Mskinen din støtter kun ruk v den første WEP-nøkkelen. Bekreft nettverksnøkkelen (se Finne de trådløse innstillingene (nettverksnvn (SSID) og nettverksnøkkel)* på side 25). 26

27 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Feilkode TS-07 Aneflte løsninger Mskinen kn ikke registrere et trådløst tilgngspunkt/en ruter som hr WPS eller AOSS ktivert. For å konfigurere de trådløse innstillingene med WPS eller AOSS, må du etjene åde mskinen og det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Bekreft t ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din støtter WPS eller AOSS og prøv igjen fr egynnelsen. Hvis du ikke vet hvordn du etjener det trådløse tilgngspunktet/ruteren med WPS eller AOSS, se dokumentsjonen som fulgte med det trådløse tilgngspunktet/ruteren, spør produsenten v det trådløse tilgngspunktet/ruteren eller spør nettverksdministrtoren. Det er registrert to eller flere trådløse tilgngspunkter som hr ktivert WPS eller AOSS. TS-08 - Bekreft t kun ett trådløst tilgngspunkt/ruter innenfor rekkevidden hr ktivert WPS eller AOSS, og prøv igjen. - Prøv å strte på nytt etter et pr minutter slik t interferens fr ndre trådløse tilgngspunkter/rutere unngås. Skrive inn tekst for trådløse innstillinger Hold nede eller trykk gjenttte gnger på - eller -tsten for å velge ett v følgende tegn: (mellomrom)!"#$%&'() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`defghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Trykk på OK for å ekrefte det ktuelle tegnet, og tst deretter inn det neste tegnet. Trykk på Bk-tsten for å slette tegnene du hr tstet inn. Windows Mintosh Trådløst nettverk 27

28 Trådløst nettverk Windows Instller skriverdriveren for Windows (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Før du instllerer Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystemet ditt. Sørg for t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Se etter t mskinen er slått på. Instller skriverdriveren Sett CD-en inn i CD-stsjonen. Velg modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om dette. Hvis Brother-skjermen ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. For Windows Vist -, Windows 7- og Windows 8-rukere: Når Brukerkontokontroll-skjermen vises, gi tilltelse i vinduet for å fortsette med instllsjonen. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. d e f Velg Trådløs nettverkstilkoling, og klikk deretter på Neste. For HL-3170CDW: hvis du vil instllere PSdriveren (BR-Sript3-skriverdriver), velg Tilpsset instllsjon og følg deretter instruksene på skjermen. Velg Brother-skriver for node-til-node-nettverk eller Nettverksdelt skriver, og klikk deretter på Neste. Hvis du velger Nettverksdelt skriver, velg mskinens kø, og klikk deretter på OK. Velg foretrukket rnnmurinnstilling, og klikk deretter på Neste. Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på Neste. Hvis du ruker WEP og LCD-skjermen viste Tilkolet, men mskinen din ikke lir funnet, må du sørge for t du hr riktig ngitt WEPnøkkelen. WEP-nøkkelen må ngis med korrekte store og små okstver. Instllsjonen vil fortsette utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen minutter før lle skjermildene vises. 28 g h Når Online-registrering-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Strks du hr fullført registreringen, klikker du på Neste. Når Instllsjonen er fullført-skjermildet vises, velg det du vil h og klikk deretter på Ferdig.

29 Trådløst nettverk Windows Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine, kn det hende t et vindu fr Windows Seurity eller ntivirusprogrmvren vises mens du ruker mskinen eller dens progrmvre. Gi din tilltelse i vinduet for å fortsette. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis Brother-håndøkene inkludert på CD-ROM-en er i PDF-formt, ruk Adoe Reder til å åpne dem med. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men ikke kn åpne filene, endre filssosisjonen for ".pdf" til "Adoe Reder " i Kontrollpnel. For mer informsjon, se Vnlige spørsmåldelen for denne modellen på XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist, Windows 7 og Windows 8 når du skriver ut fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition. Lst ned den siste driveren fr Brother Solutions Center på Windows Mintosh Trådløst nettverk 29

30 Trådløst nettverk Mintosh Instller skriverdriveren for Mintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Før du instllerer For rukere v M OS X v eller eldre: oppgrder til M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Gå til for oppdterte drivere og få informsjon for det M OS X- systemet du ruker.) Sørg for t mskinen er koplet til en vekselstrømkilde og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Instller skriverdriveren Sett CD-en i CD-stsjonen og doeltklikk deretter på BROTHER-ikonet på skriveordet. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Velg modellen din hvis du får spørsmål om dette. e f Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet nettverket ditt, vil IP-dressen vises for å hjelpe deg med å identifisere mskinen. Du kn finne mskinens IP-dresse ved å skrive ut Skriverinnstillinger-siden (se Skrive ut Skriverinnstillinger-siden på side 31). g Instllsjonsskjermildene vises en etter en. Følg eventuelle instrukser på skjermen hvis du lir edt om det. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr minutter å fullføre instllsjonen. Når Legg til skriver-skjermildet vises, klikk på Legg til skriver. Velg mskinen fr listen, klikk på Legg til og klikk deretter på Neste. (OS X v10.8.x) Velg HL-XXXX CUPS-driveren fr Bruk- Popup-menyen. (Hvor XXXX er modellnvnet ditt.) For HL-3170CDW: for å legge til PS-driveren (BR-Sript3 skriverdriver), må du velge den fr Skriv ut med (Bruk) hurtigmenyen. Når Brother kundestøtte-skjermen vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Velg Trådløs nettverkstilkoling, og klikk deretter på Neste. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis de trådløse innstillingene dine mislykkes, vises Veiviser for oppsett v trådløs enhetskjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den trådløse konfigursjonen. d Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på Neste. 30

31 For nettverksrukere Internett-sert styring (nettleser) Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en weserver som lr deg overvåke sttusen eller endre noen v konfigursjonsinnstillingene ved hjelp v HTTP (Hypertext Trnsfer Protool). Vi nefler Windows Internet Explorer 8.0/9.0 for Windows og Sfri 5.0 for Mintosh. Sørg også for t JvSript og informsjonskpsler lltid er ktivert i lle nettlesere du ruker. For å ruke en nettleser, må du vite IP-dressen til utskriftsserveren, som er oppført på Skriverinnstillinger-siden. Åpne nettleseren din. Skriv inn " IP-dresse/" i dresselinjen i nettleseren (der "mskinens IPdresse" er IP-dressen til Brother-mskinen eller nvnet på utskriftsserveren). For eksempel: Hvis du hr konfigurert et vlgfritt påloggingspssord, må du skrive det inn når du lir edt om det for å få tilgng til Internett-sert styring. Tilkestill nettverksinnstillingene for utskriftsserveren Trykk på eller for å velge Nettverk. Trykk på OK. Trykk på eller for å velge Til.st. nettv. Trykk på OK. Når Ny oppstrt? vises, trykk på for å velge J. Mskinen vil strte på nytt. Skrive ut Skriverinnstillingersiden Skriverinnstillingssiden oppgir lle gjeldende skriverinnstillinger, inkludert nettverksinnstillinger. Trykk på eller for å velge Mskin Info. Trykk på OK. Trykk på OK for å velge Skriv ut innst.. Mskinen vil skrive ut gjeldende skriverinnstillinger. Hvis IP-dresse på Skriverinnstillinger-siden viser , vent i ett minutt og prøv å skrive ut siden på nytt. For mer informsjon, se Brukerhåndok for nettverket: Internett-sert styring. 31

32 Annen informsjon Frgekorrigering Utskriftstetthet og utskriftsposisjon for hver frge kn vriere vhengig v miljøet mskinen står i. Fktorer som tempertur og luftfuktighet kn påvirke frgen. Frgeklirering og frgeregistrering kn hjelpe deg til å få edre frgetetthet og utskriftsposisjon for hver frge. Frgeklirering Klirering hjelper deg til å få edre frgetetthet. For HL-3170CDW: hvis du skriver ut ved ruk v BR-Sript-skriverdriveren, må du utføre klireringen fr kontrollpnelet (se Bruke kontrollpnelet på side 32). Hvis du skriver ut ved ruk v Windows - skriverdriveren, vil driveren få klireringsdt utomtisk hvis åde Bruk klireringsdt og Hent enhetsdt utomtisk er på (se Brukermnul: Ktegorien Avnsert). Hvis du skriver ut ved ruk v Mintoshskriverdriveren, må du utføre klireringen ved ruk v Sttus Monitor. Etter å h slått på Sttus Monitor, velger du Frgeklirering fr Kontroll-menyen (se Brukermnul: Frge / klirering). Bruke kontrollpnelet d Trykk på eller for å velge Frgekorreksjon. Trykk på OK. Trykk på eller for å velge Frgeklirering. Trykk på OK. Trykk på OK for å velge Klirerer. Trykk på for å velge J. Mskinen utfører klireringen og går deretter tilke til Driftsklr modus. Frgeregistrering Autoregistrering Autoregistrering hjelper deg til å få edre utskriftsposisjon for hver frge. d Trykk på eller for å velge Frgekorreksjon. Trykk på OK. Trykk på eller for å velge Auto. reg.. Trykk på OK. Trykk på OK for å velge Registrering. Trykk på for å velge J. Mskinen utfører registreringen og går deretter tilke til Driftsklr modus. Brother CretiveCenter Bli inspirert. Hvis du ruker Windows, doeltklikker du på Brother CretiveCenter-ikonet på skriveordet ditt for å få tilgng til et GRATIS nettsted med msse ideer og ressurser for personlig og profesjonell ruk. M-rukere kn gå til Brother CretiveCenter på følgende Internett-dresse: 32

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her (kun EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på smreidet. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert ifølge

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtigstrtguide Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Les Produktsikkerhetsguide først, les deretter denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Du finner Hurtigstrtguide på ndre språk

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J35W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J5910DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte Hurtigstrtguie Strt her (kun EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Les gjennom enne Hurtigstrtguie for oppsett og instllsjon v mskinen før u tr i ruk mskinen for første gng. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Strt her DCP-J55W DCP-J75W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J925DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her MFC-9120CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-3070CW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL viser en potensielt farlig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J525W DCP-J725DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-7860DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguide

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-9320CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8250DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre språk ve å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8085DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her DCP-9010CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkolingsveiledning Installere skriveren lokalt (Windows) Merk: Hvis CDen Software and Doumentation ikke støtter operativsystemet du ruker, må du ruke veiviseren for skriverinstallering. Du

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J615W Før u kn ruke mskinen, ør u lese Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-6690CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene brukermanual

ut maskinen og kontroller komponentene brukermanual Hurtigstrtguie Strt her MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her DCP-J140W Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer