LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB"

Transkript

1 LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg for steg. Utsett ikke Sweex Wireless 150N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Sweex Wireless 150N Adapter USB i ekstremt fuktige eller skitne omgivelser. Beskytt enheten mot kraftige støt og fall den interne elektronikken kan skades. Prøv aldri å åpne enheten selv, det er ingen reparerbare deler inne i den. Dersom enheten åpnes vil garantien ikke lenger være gyldig. Pakkeinnhold I denne pakken finner du: Trådløs 150N-adapter USB CD med driver, programvare og denne veiledningen Dersom du oppdager at noe pakkeinnhold mangler, vennligst returner pakken til stedet der du kjøpte den. Terminologiliste Denne veiledningen inneholder et antall tekniske termer. Det er viktig å vite hva disse betyr før du begynner å installere og konfigurere adapteret. Adapter: Dette er Sweex Trådløs 150N-adapter USB, produktet du nettopp kjøpte. Trådløse nettverk: Trådløse nettverk er basert på Wi-Fi-standarden. Adapteret lar deg koble til Wi-Fi-nettverk ved en hastighet på opp til 150Mbps, forutsatt at nettverket støtter denne eller høyere hastighet. (trådløs)ruter, modem, tilgangspunkt: Dette er enheter (blant andre) som kan overføre et trådløst nettverkssignal. Trådløs sikkerhet: Trådløs sikkerhet en form for beskyttelse for trådløse nettverk som bare lar autoriserte enheter få tilgang på nettverket og hindrer snoking. Det er flere forskjellige typer trådløs sikkerhet, som forklart senere i denne veiledningen. Installasjon Windows XP, Vista og 7 Sett Sweex-CD-en i CD-spilleren, klikk «Drivers and Software» (Drivere og programvare) og følg instruksjonene på skjermen. 162

2 Sette opp det trådløse nettverket Hvordan virker det? For å sette opp et trådløst nettverket trenger du en trådløs ruter, et trådløst modem eller et tilgangspunkt for Wi-Fi. Den trådløse ruteren, modemet eller tilgangspunktet sender de trådløse nettverkssignalene. Dette nettverket, også kalt SSID, har et navn som avhenger av din trådløse ruter, ditt modem eller ditt tilgangspunkt og som varierer fra type til type og fra merke til merke. Du kan ofte endre navnet, slik at du enkelt kan identifisere ditt eget trådløse nettverk. Sikkerhet Et trådløst nettverk kan sammenlignes med radiosignaler. Et trådløst nettverk hjemme har imidlertid ikke så lang rekkevidde. Rekkevidden for hjemmenettverk er ofte 20 til 30 meter. Dette betyr at naboer og forbipasserende også kan bruke ditt nettverk. På denne måten kan de surfe på din internettilkobling og muligvis også få tilgang på dine delte mapper og filer. Derfor anbefales det å sikre ditt trådløse nettverk. Sikkerheten settes opp på enheten som sender nettverkssignalene. I de fleste tilfeller er dette en trådløs ruter, et modem eller et tilgangspunkt. Ved hjelp av en WEP eller WPA-sikkerhetskode kan du sikre nettverket ditt. Denne koden kalles også nettverksnøkkelen. Skriv denne koden inn på hver datamaskin som skal kobles til det sikrede nettverket. Bare med denne nøkkelen kan du bli en del av nettverket, dersom du ikke skriver inn nettverksnøkkelen i ruteren eller modemet selv, må du spørre installatøren, produsenter eller leverandøren etter denne koden. WPS (Wi-Fi Protected Setup) Sikring av trådløse nettverk i adapteret kan gjøres på to måter. Den trygge manuelle måten (WEP, WPA eller WPA2), der du avgjør og skriver inn din egen nettverksnøkkel eller med WPS (Wi-Fi Protected Setup)-funksjonen, der modemet, ruteret eller tilgnagspunktet og datamaskinen «blir enige» om en WPA(2)-nettverksnøkkel automatisk og automatisk bruker denne ved et enkelt knappetrykk for å sikre nettverket. Denne funksjonen fungerer bare med et modem, en ruter eller et tilgangspunkt som også støtter WPS. Legg merke til: Windows Vista fra SP2 og utover, samt Windows 7, støtter allerede WPS. Når du kobler til et WPS-sikret nettverk, følger du ganske enkelt intruksjonene på skjermen. Prosedyren nedenfor er bare ment for Windows XP Konfigurere og sikre med WPS Etter aktivering av WPS-funksjonen ved å trykke WPS-knappen på ruteren eller via WPS-oppsettet, kan du la datamaskinen søke etter den automatisk genererte nettverksnøkkelen og nettverket sikres automatisk Pass på at du har Utility (Verktøyet) installert på din datamaskin. Start WPS-funksjonen på modemet, ruteren eller tilgangspunktet. Høyreklikk Sweex Wireless Utility -ikonet og velg «Open Utillity» (Åpne verktøyet). 163

3 Sweex-verktøyet vises. Klikk på merkelappen WPS Setting (WPS-oppsett). Deretter skal du se følgende skjerm: For å koble til et WPS-sikret nettverk, trykker du først WPS-knappen på ruteren din, og deretter på «PBC»-knappen i Sweex-verktøyet. Verktøyet finner automatisk nettverket ditt og etablerer en WPS-sikret forbindelse til det. Etter vellykket etablering av WPS-forbindelse vil du se den i «WPS Profile» (WPS-profil)-tabellen til høyre. Koble til et trådløst nettverk Windows XP: Høyreklikk ikonet for ditt trådløse adapter nede til høyre på skjermen og klikk «View Available Wireless Networks» (Vis tilgjengelige trådløse nettverk): Et vindu kalt «Choose a wireless network» (Velg ditt trådløse nettverk) vil vises. I dette vinduet velger du nettverket ditt, klikker «Connect» (Koble til)-knappen og følger du instruksjonene på skjermen: 164

4 Windows XP med Sweex Utility: Høyreklikk på «Sweex Wireless Utility»-ikonet nede til høyre på skjermen din og klikk «Open Utility» (Åpne verktøy). Klikk på merkelappen «Site Survey» (Stedssøk), klikk «Connect» (Koble til)-knappen og følg instruksjonene på skjermen: Merk: Dersom nettverket du kobler til er sikret, må du ikke glemme å skrive inn sikkerhetsnøkkelen! Windows Vista: Høyreklikk ikonet for nettverks- og delingssenteret nede til høyre på skjermen og klikk på «Connect to a network» (Koble til et nettverk): Et vindu kalt «Connect to a network» (Koble til et nettverk) vises. I dette vinduet, velger du nettverket ditt, klikker «Connect» (Koble til) og følger du instruksjonene på skjermen: Merk: Dersom du ser et rødt kryss nær nettverket og teksten: «The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network» (Innstillingene lagret for nettverket på denne datamaskinen passer ikke med nettverkets krav), se feilsøkkapittelet i denne veiledningen. 165

5 Windows 7: Windows 7 vil angi om trådløse nettverk er tilgjengelige. Du kan se dette på følgende ikon nederst til høyre på skjermen din: Merk: Dersom det er et lite, rødt kryss over ikonet, er ingen nettverk innenfor rekkevidde av datamaskin. Vennligst se feilsøk-kapittelet i denne veiledningen dersom det er tilfelle. Klikk ikonet og en liste over trådløse nettverk vil vises, velg «Sweex LW150»-nettverket, kryss av i «Connect Automatically» (Koble til automatisk)- boksen, klikk «Connect» (Koble til) og følg deretter instruksjonene på skjermen: Merk: Dersom du ser et rødt kryss på siden av nettverket og det ikke er mulig å koble til, vennligst se feilsøk-kapittelet i denne veiledningen. Feilsøk Dette kapittelet av veiledningen forklarer en rekke vanlige problemer du kan støte på og gir mulige løsninger. Jeg kan koble til et nettverk, men jeg får ikke tilgang på internett eller på andre datamaskiner på nettverket Dette problemet kan være forårsaket av feil IP-innstillinger på din datamaskin. Du kan kontrollere og justere innstillingene dine slik: 166

6 Windows XP 1 Klikk start-knappen nederst til høyre på skjermen og klikk «Control Panel» (Kontrollpanel) 2 I kontrollpanelet klikker du Network and Internet Connections» (Nettverks- og internettforbindelser) og åpner du Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet. Dersom kontrollpanelet er i klassisk visning, kan du åpne Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet direkte. 3 Høyreklikk det første tilkoblede LAN-nettverket eller høyhastighets internettforbindelsen. I dette eksempelet er det «Local Area Connection». Klikk «Properties» (Egenskaper) fra kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta trinn 3 til 6 for hver forbindelse 167

7 4 Forbindelsens egenskaper-vindu åpnes. I dette vinduet velger du «Internet Protocol» fra listen og klikker du deretter «Properties» (Egenskaper)- knappen: 5 Vinduet for Internet Protocol-egenskaper vises. I dette vinduet må du kontrollere at begge innstillingene er satt til «Obtain automatically» (Hent inn automatisk): 6 Bekreft innstillingen gjennom å trykke «OK». Nettverksinnstillingene for XP er nå riktig satt opp for din ruter. 168

8 Windows Vista 1 Klikk startknappen nederst til venstre på skjermen, og klikk «Control Panel» (Kontrollpanel) 2 I kontrollpanelet klikker du «View network status and tasks» (Vis nettverksstatus og -oppgaver). Dersom kontrollpanelet er i klassisk visning, åpner du «Network and Sharing Center» (nettverks- og delingssenter)-ikonet: 3 Nettverks- og delingssentervinduet skal nå vises. I nettverks- og delingssenteret, klikker du «Manage network connections» (Administrer nettverksforbindelser) i kolonnen til venstre: 169

9 4 Høyreklikk det første tilkoblede LAN-nettverket eller høyhastighets internettforbindelsen. I dette eksempelet brukes «Local Area Connection». Klikk «Properties» (Egenskaper) fra kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser gjentar du trinn 4 til 7 for hver forbindelse: 5 Forbindelsens egenskaper-vindu åpnes. I dette vinduet velger du «Internet Protocol version 4» fra listen og klikker du deretter «Properties» (Egenskaper)-knappen: 6 Vinduet for Internet Protocol version 4-egenskaper vises. I dette vinduet må du kontrollere at begge innstillingene er satt til «Obtain automatically» (Hent inn automatisk): 7 Bekreft innstillingen gjennom å trykke «OK». Nettverksinnstillingene for Vista er nå riktig satt opp for din ruter. 170

10 Windows 7 1 Klikk startknappen nederst til venstre på skjermen, og klikk «Control Panel» (Kontrollpanel) 2 I kontrollpanelet klikker du Network and Internet Connections» (Nettverks- og internettforbindelser) og åpner du Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet. Dersom kontrollpanelet er i ikonvisning, kan du åpne Network Connections (Nettverksforbindelser)-ikonet direkte 3 Nettverks- og delingssentervinduet skal nå vises. I nettverks- og delingssenteret, klikker du «Manage network connections» (Administrer nettverksforbindelser) i kolonnen til venstre: 171

11 4 Høyreklikk det første tilkoblede LAN-nettverket eller høyhastighets internettforbindelsen. I dette eksempelet brukes «Local Area Connection». Klikk «Properties» (Egenskaper) fra kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser gjentar du trinn 4 til 7 for hver forbindelse: 5 Forbindelsens egenskaper-vindu åpnes. I dette vinduet velger du «Internet Protocol version 4» fra listen og klikker du deretter «Properties» (Egenskaper)-knappen: 6 Vinduet for Internet Protocol version 4-egenskaper vises. I dette vinduet må du kontrollere at begge innstillingene er satt til «Obtain automatically» (Hent inn automatisk): 7 Bekreft innstillingen gjennom å trykke «OK». Nettverksinnstillingene for Windows 7 er nå riktig satt opp for din ruter. 172

12 Jeg ser ut til å være tilkoblet, men Internet Explorer viser likevel feilmeldingen Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer kan ikke vise nettsiden) eller lignende. Dette problemet kan være forårskaet av feilaktige proxyserver-innstillinger. Du kan endre disse innstillingene slik: 1 I Internet Explorer, klikker du Tools (Verktøy)-menyen eller -ikonet og velger Internet Options (Alternativer for internett) 2 Internet Options (Alternativ for internett)-vinduet åpnes. 3 I dette vinduet klikker du «Connections» (Tilkoblinger)-merkelappen, og her velger du «LAN Settings» (LAN-innstillinger»-knappen. 4 LAN Settings (LAN-innstillinger)-vinduet åpnes nå. Kontroller at ingen av kryssboksene er krysset av, og bekreft innstillingene gjennom å trykke OK 173

13 Jeg har Windows Vista og får feilmeldingen the settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (innstillingene lagret for nettverket på denne damataskin møter ikke nettverkets krav) når jeg prøver å koble til trådløst. Dette problemet kan løses slik: 1 I kontrollpanelet klikker du «View network status and tasks» (Vis nettverksstatus og -oppgaver). Dersom kontrollpanelet er i klassisk visning, åpner du «Network and Sharing Center» (Nettverks- og delingssenter)-ikonet: 2 Nettverks- og delingssentervinduet skal nå åpnes. I nettverks- og delingssenteret klikker du «Manage wireless networks» (Administrer trådløse nettverk) i kolonnen til venstre: 3 Vinduet for administrering av trådløse nettverket åpnes. I dette vinduet velger du det konfliktskapende nettverket og trykker «Delete» (Slett). Etter at nettverket er slettet, kan du lukke vinduet og deretter følger du trinnene beskrevet i kapittalet «Koble til et trådløst nettverk» i denne veiledningen. 174

14 Jeg har Windows 7 og jeg kan ikke koble til mitt trådløse nettverk. Et rødt kryss vises på siden av nettverket Dette problemet kan løses slik: 1 Klikk ikonet for nettverks- og delingssenteret nederst til høyre på skjermen:: 2 Klikk deretter Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter): 3 I nettverks- og delingssenteret, klikker du Manage wireless networks (Administrer trådløse nettverk): 4 Det følgende vinduet vises, høyreklikk nettverket som ble vist med et rødt kryss i steg 2og klikk «Remove network» (Fjern nettverk): 5 Etter at nettverket er fjernet, kan du lukke vinduet og følge trinnene beskrevet i kapittelet «Koble til et trådløst nettverk» i denne veiledningen.. 175

15 176

16 177

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639

Din bruksanvisning HP PAVILION DM4-1050EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4171639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DM4-1050EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DM4-1050EA i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer