Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus"

Transkript

1 Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel enhet (som en bærbar PC). Denne håndboken forklarer konfigurasjon av trådløst LAN for infrastrukturmodus. Infrastrukturmodus Innstillingene er fullført. Skal konfigureres. Datamaskin Trådløst LAN-tilgangspunkt (ruter) Maskin For mer informasjon om konfigurering av ad-hoc-modus, kan du se Brukerveiledning. For å koble direkte til en enhet som støtter trådløst LAN, f.eks. en bærbar datamaskin, må du konfigurere innstillingene manuelt. Med direkte tilkobling, er sikkerheten svakere og tilkoblingsprosedyren er mer komplisert, så det anbefales at du kobler til via et tilgangspunkt, som en trådløs LAN-ruter. 1

2 CHV Kontrollere det trådløse nettverksmiljøet Kontroller hvilke trådløs LAN-innstillinger du må konfigurere med følgende diagram: Tilkoblingsmetoden kan variere avhengig av spesifikasjonene til det trådløse LAN-tilgangspunktet du bruker. Se brukerveiledningen til tilgangspunktet. Kontroller at tilgangspunktet er koblet til nettverket. Støtter enheten WPS? Ja Nei Manuell innstilling SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 9 "Konfigurere innstillinger for trådløst LAN manuelt". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 9 og 15 "Konfigurere innstillinger for trådløst LAN manuelt". Har enheten en WPSknapp? *1 WPS Ja Nei PIN SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 7 "Etablere tilkobling med PIN-kode". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 13 "Etablere tilkobling med PIN-kode". PBC SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 6 "Etablere tilkobling med PBC". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 12 "Etablere tilkobling med PBC". *1 Navnet på knappen kan variere avhengig av enheten du bruker. Hvis du ikke finner WPS-knappen, kan du se håndboken for det trådløse LAN-tilgangspunktet. uu Om WPS-tilkoblingssikkerhet Den optimale sikkerheten for enhetene konfigureres automatisk i en WPS-tilkobling. *Sikkerhetsinnstillingene avhenger av tilkoblingsmiljøet. Du må derfor ikke anta at den sikkerhetsinnstillingen som er konfigurert, er den sikreste. 2

3 2. Før konfigurering av trådløse LAN-innstillinger Kontrollere det trådløse LAN-tilgangspunktet Denne informasjonen kreves når du konfigurerer trådløse LAN-innstillinger. Den kan ikke vises med maskinen. Kontrollere SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) Bekreft SSID og passord før du konfigurerer de trådløse LAN-innstillingene. SSID og passordet for det trådløse LAN-tilgangspunktet kan være skrevet på et klistremerke som er festet på tilgangspunktet. For mer informasjon om SSID og passordet, ser du håndboken for tilgangspunktet. Konfigurere/kontrollere innstillingene på maskinen Før du konfigurer innstillingene for trådløst LAN, skriver du ut nettverksinnstillingslisten for å hente informasjonen som er nødvendig for å konfigurere innstillingene. Skrive ut en liste med nettverksinnstillinger Det kan ta opptil to minutter å skrive ut denne listen. SP 200Nw/201Nw 1. Hold nede [Start]-tasten. CTT175 Hold tasten nede i to sekunder. 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Skriv ut liste/rap.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettv.innst.-liste], og trykk deretter på [OK]-tasten. Hente inn trådløs LAN-informasjon fra nettverksinnstillingslisten. For å konfigurere de trådløse LAN-innstillingene, kreves følgende informasjon: I/F-nettverk Hvis "I/F-nettverk" er satt til "Ethernet", endrer du dette til "Trådløst LAN". For mer informasjon om endring av type LAN, kan du se "Feilsøking". Wi-Fi-status Hvis "Wi-Fi-status" viser "Tilkoblet", tilbakestiller du nettverksinnstillingene. For mer informasjon om tilbakestilling av nettverksinnstillingene, kan du se "Feilsøking". Kommunikasjonsmodus Kontroller at "Kommunikasjonsmodus" er satt til "Infrastrukturmodus". For mer informasjon om konfigurering av kommunikasjonsmodusen, kan du se "Feilsøking". PIN-kode IP-adresse *1 For å endre IP-adressen i nettverksinnstillingslisten, kan du se "Feilsøking". Mac-adresse *1 *1 Kontroller informasjonen som vises under "Wi-Fi-status". 4

5 3. Installere driveren Prosedyren for konfigurering av de trådløse LAN-innstillingene er forskjellig for manuell konfigurasjon og konfigurasjon med WPS. Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du skal konfigurere trådløst LAN-innstillingen manuelt via Smart Organizing Monitor, må du først installere Smart Organizing Monitor via en USB-tilkobling. Installer driveren med [Hurtiginstallering av USB] Konfigurere innstillinger for trådløst LAN med WPS For å etablere trådløst LAN-tilkoblingen med WPS, konfigurerer du først innstillingen for trådløst LAN, deretter installerer du driveren. Installer driveren med [Hurtiginstallering av nettverk (DHCP)] eller [Hurtiginstallering av nettverk (Fast IP)]. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer driveren, kan du se Software Installation Guide. 5

6 4. Konfigurer trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw) Etablere tilkobling med PBC I trinn 4 til 7 må du konfigurere hver innstilling innen 120 sekunder. Hvis du bruker mer tid enn dette, annulleres de konfigurerte innstillingene og du må konfigurere dem på nytt fra trinn Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå til neste trinn etter at strømindikatoren har blinket tre ganger. 4. Hold nede [Job Reset]-tasten. CTT216 Hvis du holder tasten nede i to sekunder eller lenger, blinker strømindikatoren. 5. Trykk på [Start]-tasten. CTT218 Varsellampen blinker. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 5 og bytter til infrastrukturmodus. Gjenta trinn 4 og 5 dersom dette skjer. 6

7 6. Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet. WPS CHV Trykk på [Start]-tasten. CTT Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", kan du prøve å konfigurere innstillingene igjen fra trinn 4. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, sjekker du "Feilsøking" og tar kontakt med servicerepresentanten. Etabler en tilkobling med PIN-kode I trinn 5 til 8 må du konfigurere hver innstilling innen 120 sekunder. Hvis du bruker mer tid enn dette, annulleres de konfigurerte innstillingene og du må konfigurere dem igjen fra trinn Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Åpne skjermbildet for konfigurering av PIN-kode for den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet på datamaskinen. 7

8 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå til neste trinn etter at strømindikatoren har blinket tre ganger. 5. Hold nede [Job Reset]-tasten. CTT216 Hvis du holder tasten nede i to sekunder eller lenger, blinker strømindikatoren. 6. Angi maskinens PIN-kode på nettsiden til tilgangspunktet. Angi PIN-koden som er hentet fra nettverksinnstillingslisten. For mer informasjon, se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 7. Trykk på [Start]-tasten. CTT218 Varsellampen blinker. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 7 og bytter til infrastrukturmodus. Hvis dette skjer, gjentar du trinn 5 og 7. 8

9 8. Utfør WPS (PIN-system) fra nettsiden for tilgangspunktet. 9. Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", kan du prøve å konfigurere innstillingene igjen fra trinn 5. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, sjekker du "Feilsøking" og kontakter deretter servicerepresentanten. Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du ikke kan fastslå innstillingene til tilgangspunktet, eller hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, må du konfigurere trådløst LAN manuelt. Kontroller SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) ved å se håndboken til det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. Hvis du er usikker på hvilken sikkerhetsmetode som støttes av det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes, ser du håndboken til tilgangspunktet. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel. CTT Slå på maskinen. 4. Åpne [Start]-menyen og klikk på [Alle programmer]. 5. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Hvis maskinen du bruker ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinmodell. 8. Klikk på [OK]. 9. På [Brukerverktøy]-fanen klikker du på [Skriverkonfigurering]. 10. I [Wi-Fi]-fanen, stiller du inn [Kommunikasjonsmodus:] til [Infrastrukturmodus]. 9

10 11. I [SSID:], angir du SSID for tilgangspunktet. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 12. Velg [Sikkerhetsmetode:]. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. 13. Angi riktige innstillinger i [WEP/WPA/WPA2-innstillinger]. Maksimalt antall tegn som kan angis i [WEP-nøkkel/passfrase (PSK):] avhenger av innstillingene for [Nøkkellengde:] og [Nøkkelformat:]. Angi innstillingene i henhold til følgende tabell: CTT Sikkerhetsmet. 2. Nøkkellengde 3. Nøkkelformat Åpent system - ingen * Åpent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimalt 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimalt 26 tegn Delt nøkkel - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimalt 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimalt 26 tegn WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8 63 tegn WPA/WPA2 blandet modus *2 - ASCII 8 63 tegn 4. WEP-nøkkel/passord (Maksimalt antall tegn) *1 Nøkkellengden, nøkkelformatet og WEP-nøkkelen/passordet kan ikke konfigureres. *2 Nøkkellengden kan ikke konfigureres. 14. I [WEP-nøkkel/passord (PSK):], angi passordet for tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 10

11 15. Hvis det er nødvendig å konfigurere IPv4-adressen, klikker du på [IPv4-konfigurasjon]. IPv6-adressen kan bare konfigureres av Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IPv6-adressen, kan du se Brukerveiledning. 16. Klikk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. 17. Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", prøver du å konfigurere innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Ved konfigurering av [Åpent system - WEP], ser det ut som om tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. I så fall angir du riktig WEP-nøkkel. 11

12 5. Konfigurer trådløst LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Etablere tilkobling med PBC Søket avsluttes hvis ikke tilgangspunktet er funnet innen 120 sekunder. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er innstilt til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [WPS (PBC)], og trykk deretter på [OK]-tasten. 12

13 10. Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet. WPS CHV607 Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Etabler en tilkobling med PIN-kode Søket avsluttes hvis ikke tilgangspunktet er funnet innen 120 sekunder. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Åpne skjermbildet for konfigurering av PIN-kode for den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet på datamaskinen. 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 13

14 5. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]-tasten. 9. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 9 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall, gjentar du trinn 5, 6, 7, 8 og Angi maskinens PIN-kode på nettsiden for tilgangspunktet. Angi PIN-koden som er hentet fra nettverksinnstillingslisten. For mer informasjon, se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 11. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [WPS (PIN)], og trykk deretter på [OK]. 12. Utfør WPS (PIN-system) fra nettsiden for tilgangspunktet. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. 14

15 Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du ikke kan fastslå innstillingene til tilgangspunktet, eller hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, må du konfigurere trådløst LAN manuelt. Kontroller SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) ved å se håndboken til det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. Hvis du er usikker på hvilken sikkerhetsmetode som støttes av det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes, ser du håndboken til tilgangspunktet. Søke etter SSID 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]-tasten. 8. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge[infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Søk SSID], og trykk deretter på [OK]. 10. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge SSID, og trykk deretter på [OK]. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 15

16 11. Angi passordet (WEP-nøkkel/passord) til tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Hvis sikkerhetsmetoden er satt til "Åpent system - ingen", er det ikke nødvendig å angi passordet. 12. Trykk [OK]. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Oppgi SSID Hvis du ikke finner tilgangspunktet i "Søke etter SSID", konfigurerer du SSID etter følgende fremgangsmåte. Du kan også bruke Smart Organizing Monitor ved manuell konfigurering av innstillingene. Det er praktisk for innskriving av tegn som er vanskelige å skrive inn med kontrollpanelet. For mer informasjon om konfigurering av innstillingene, kan du se "Konfigurere trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)". 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Slå på maskinen. 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er innstilt til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Angi SSID], og trykk deretter på [OK]. 16

17 10. Angi SSID-en til tilgangspunktet, og trykk deretter på [OK]. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Hold nede [ ]-tasten for å slette et tegn. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markøren tilbake. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markøren frem. Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 11. Velg sikkerhetsmetoden. Hvis du har valgt [Åpent system - ingen], går du videre til trinn Trykk [OK]. Hvis du har valgt [WPA2-PSK - AES] eller [WPA/WPA2 blandet modus], går du videre til trinn Velg nøkkellengden, og trykk deretter på [OK]. 14. Velg nøkkelformat, og trykk deretter på [OK]. Maksimalt antall tegn som kan angis i passordfeltet avhenger av innstillingene [Nøkkellengde] og [Nøkkelformat]. For mer informasjon om konfigurering av disse innstillingene, kan du se "Konfigurere trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)". 15. Angi passordet (WEP-nøkkel/passord) til tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 16. Trykk [OK]. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Ved konfigurering av [Åpent system - WEP], ser det ut som om tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. I så fall angir du riktig WEP-nøkkel. 17

18 6. Feilsøking Tilkoblingsproblemer Hvis det oppstår problemer selv etter at du har konfigurert tilkoblingsinnstillingene på nytt, kontrollerer du følgende: nner innstillingene for det trådløse LAN-tilgangspunktet riktig konfigurert? Kontroller at WPS-funksjonen ikke er satt til "inaktiv" eller "av". Andre funksjoner enn WPS kan forstyrre WPS-funksjonen avhengig av innstillingene deres. Se håndbøkene for det trådløse LAN-tilgangspunktet for mer informasjon. nner det trådløse LAN-tilgangspunktet plassert i et område der det kan motta radiobølger? Området som enhetene kan motta radiobølger i, varierer avhengig av bygningens struktur. Hvis maskinen er plassert langt unna det trådløse LAN-tilgangspunktet, plasserer du den nærmere. Deretter kobler du maskinen til enhetene. nntrykket du på WPS-knappen? Navn på WPS-knappen og hvor lenge den skal trykkes inn, varierer avhengig av det trådløse LANtilgangspunktet du bruker. Se håndboken for mer informasjon om hvilken knapp du skal trykke på eller holde inne i en bestemt tid. nner PIN-koden riktig konfigurert? Konfigurer PIN-koden riktig i henhold til håndbøkene for det trådløse LAN-tilgangspunktet. Kontroller PIN-koden når den vises eller skrives ut. nner LAN-type stilt inn til [Ethernet]? Still inn LAN-type til [Trådløst LAN]. SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Grensesnittinnstillinger] [LAN-type] [Trådløst LAN] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [LAN-type] [Trådløst LAN] nner en Ethernet-kabel koblet til? Hvis maskinen er tilkoblet nettverket med en Ethernet-kabel, er Ethernet-tilkoblingen aktivert. Koble Ethernet-kabelen fra maskinen for å bruke trådløst LAN. nn Er kommunikasjonsmodusen satt til [ ad.hoc-modus]? Still inn kommunikasjonsmodusen til [Infrastrukturmodus]. SP 200Nw/201Nw (Kontrollpanel) Hold nede [Job Reset]-tasten [Start]-tast SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Wi-Fi-tilkobling] [Infrastrukturmodus] nn Har du angitt riktig SSID og passord? Sørg for at du har angitt dem riktig. SSID og passordet skiller mellom store og små bokstaver. 18

19 Tilkobling var vellykket, men trådløst LAN kan ikke brukes Hvis det er opprettet en tilkobling, men trådløst LAN ikke kan brukes, kontrollerer du følgende: nnkontroller at det ikke er koblet en Ethernet-kabel til maskinen. Hvis maskinen er tilkoblet nettverket med en Ethernet-kabel, er Ethernet-tilkoblingen aktivert. Koble Ethernet-kabelen fra maskinen for å bruke trådløst LAN. nn Tilkobling kan mislykkes pga. radiobølgeforholdene. Hvis det finnes et annet trådløst nettverk i nærheten, kan den trådløse tilkoblingen mislykkes. Vent litt og koble til nettverket på nytt. nnwi-fi-statusrapporten kan ikke skrives ut. Still inn Wi-Fi-statusrapporten til [På]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) [Brukerverktøy]-fane [Skriverkonfigurering] [Wi-Fi]-fane [Trådløst LAN-statusrapport:] [På] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Wi-Fi-statusrapport] [På] nntidligere etablert tilkobling kan ikke etablere på nytt. Tilbakestill nettverksinnstillingene først for å konfigurere innstillingene for trådløst LAN på nytt. SP 200Nw/201Nw 1. Slå på strømmen mens du holder [Nullstill jobb] trykket inn. SP 203SFNw/204SFNw 1. Slå på strømmen mens du holder inne [Stopp/nullstill]. Holde tasten nede i fem sekunder. Hold tasten inne til varsellampen lyser. Maskinen starter automatisk på nytt når den er ferdig tilbakestilt. nn Er IP-adresseinnstillingene riktig konfigurert? Sørg for at innstillingene for IP-adresse er riktig konfigurert. Konfigurere IPv4-adressen for trådløs LAN-tilkobling SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) [Brukerverktøy]-fane [Skriverkonfigurasjon] [Wi-Fi]-fane [IPv4-konfigurasjon] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Maskinens IPv4-adr.] Konfigurere IPv6-adressen for trådløs LAN-tilkobling SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) For detaljer, se Brukerveiledning. SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Maskinens IPv6-adr.] 19

20 Ordliste for trådløst LAN Trådløst LAN-tilgangspunkt (ruter) Denne enheten sender data mellom trådløse LAN-enheter og Internett. Infrastrukturmodus Velg denne for å kommunisere via et tilgangspunkt. Ad hoc-modus Velg denne for å kople direkte til en enhet med trådløst LAN (f.eks. en bærbar datamaskin). WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS er en standard for krypteringsinnstillinger for tilkoblinger mellom enheter som støtter Wi-Fi. Enheter som støtter denne standarden, kan enkelt kobles sammen med et trådløst LAN med kryptering. PBC En WPS-tilkoblingsmetode som bruker knapp. PIN En WPS-tilkoblingsmetode som bruker en PIN-kode. SSID Dette er en nettverksidentifikator som skiller ett trådløst LAN-tilgangspunkt fra et annet. Det kalles også nettverksnavn eller tilgangspunktnavn. Passord (WEP-nøkkel/passord) Dette er passordet for tilgang til det trådløse LAN-tilgangspunktet. Det kalles også nettverksnøkkel eller krypteringsnøkkel. NO 2013,2014 NO M A 20

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. AR FSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE AR FSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Samsung Smart WiFi-brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer