Installasjonsveiledning for programvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning for programvare"

Transkript

1 Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling. Flytskjema Følgende flytdiagram illustrerer prosedyren for hvordan programvaren installeres over USBog nettverkstilkoblinger. USB-tilkobling 1. Før programvaren installeres (nødvendige forberedelser) (se s. 2) 2. Hurtiginstallasjon for USB (installasjon av programvaren) (se s. 3) Nettverkstilkobling (IPv4-miljø) 1. Før programvaren installeres (nødvendige forberedelser (se s. 6) 2. Velg konfigurasjonstype og -metode for IP-adresse (se s. 6) 3. Koble maskinen til datamaskinen (se s. 7) 4. Skrive ut en liste over nettverksinnstillinger (se s. 8) 5. Hurtiginstallasjon for nettverk (installasjon av programvaren) (se s. 9) 6. Etter at programvaren er installert (kontrollere IP-adressen) (se s. 12) Nettverkstilkobling (IPv6-miljø) 1. Før programvaren installeres (nødvendige forberedelser (se s. 6) 2. Velg konfigurasjonstype og -metode for IP-adresse (se s. 6) 3. Koble maskinen til datamaskinen (se s. 7) 4. Skrive ut en liste over nettverksinnstillinger (se s. 8) 5. Konfigurere IPv6-adresse ved hjelp av Web Image Monitor (se s. 15 og brukerveiledningen ) 6. Hurtiginstallasjon for nettverk (installasjon av programvaren) (se s. 9) 7. Etter at programvaren er installert (kontrollere IP-adressen) (se s. 12) 1

2 1. Koble til datamaskinen og installere programvaren (USB-tilkobling) Koble maskinen til datamaskinen med USB-kabelen. Klikk deretter på [Hurtiginstallasjon med USB] for å installere programvaren. CTT Hurtiginstallasjon med USB SP 200, 200N, 201N Installere skriverdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 200S, 202SN, 203S, 204SN Installere skriverdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren og Smart Organizing Monitor. SP 203SF, 203SFN, 204SF, 204SFN Installere skriverdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren, PC FAX-driveren og Smart Organizing Monitor. Før du installerer programvaren Du trenger en USB-kabel og den medfølgende CD-ROM-en når programvaren skal installeres over en USB-tilkobling. 2

3 USB hurtiginstallasjon Installere programvaren Ikke slå på maskinen før du har lest hvordan du kan gjøre dette. CTT136 Ikke koble USB-kabelen til maskinen før du blir bedt om å gjøre det. 1. Kontroller at maskinen er slått av. 2. Slå på strømmen til datamaskinen. 3. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. 4. Velg et grensesnittspråk, og klikk på [OK]. CFT Klikk på [Hurtiginstallasjon med USB] på CD-ROM-menyen. 3

4 6. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Gjør som følger hvis du blir bedt om å slå på strømmen og koble til USB-kabelen: Slå på strømmen. CTT061 Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel. CTT137 4

5 2. Koble til datamaskinen og installere programvaren (nettverktilkobling) Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling. Koble maskinen til datamaskinen med Ethernet-kabelen, og klikk på [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] eller [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] for å installere programvaren. 1. Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP) 2. Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP) SP 200N, 201N Installer skriverdriveren og Smart Organizing Monitor. SP 202SN, 204SN Installer skriverdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren og Smart Organizing Monitor. SP 203SFN, 204SFN Installer skriverdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren, PC FAX-driveren og Smart Organizing Monitor. CTT178 5

6 Før du installerer programvaren Det trengs en Ethernet-kabel og den medfølgende CD-ROM-en for å installere programvaren over en nettverkstilkobling. Det er nødvendig med en ruter med innebygd DHCP-server hvis IPadressen skal tildeles automatisk. Velge konfigurasjonstype og -metode for IP-adresse Hva er en IP-adresse? IP-adressen er et identifikasjonsnummer som tildeles til datamaskiner og andre enheter som er koblet til et IP-nettverk. En IP-adresse er en adresse for bruk i et nettverk. Det finnes to typer IP-adresser: IPv4 og IPv6. IPv4-adresse IPv4-adressen består av fire felter, for eksempel « ». De tre første feltene ( ) er faste, mens den siste (113) varierer CTT Fast del 2. Variable del For å styre nettverket er det bare nødvendig å endre den variable delen Ruter 2. En annen datamaskin 3. Maskin 4. Din datamaskin IPv6-adresse Fordi alle IPv4-adressene snart er brukt opp på brukt av den utbredte bruken av Internett, er IPv6 utviklet som neste generasjons Internett-protokoll. 6 CTT180

7 Hva er en DHCP-server? I innstillingene kan du sette opp at IP-adressen automatisk skal tildeles fra en DHCP-server. Det må være en DHCP-server på nettverket for at maskinen skal kunne motta en IP-adresse automatisk. IP-adressetyper som kan konfigureres for maskinen (1) Konfigurere maskinens innstillinger slik at den får en IPv4-adresse automatisk (2) Konfigurere maskinens IPv4-adresse manuelt (3) Konfigurere maskinens innstillinger slik at den får en IPv6-adresse automatisk (4) Konfigurere maskinens IPv6-adresse manuelt Koble maskinen til datamaskinen 1. Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten. 2. Koble den andre enden av kabelen til en nettverksenhet, som for eksempel en hub. 3. Slå på strømmen. CTT138 CTT061 7

8 Skrive ut en liste med nettverksinnstillinger Før du installerer programvaren, bør du skrive ut en liste over nettverksinnstillingene for å kontrollere informasjonen om nettverket. Det kan ta opptil to minutter å skrive ut denne listen. Skrive ut en liste med nettverksinnstillinger SP 200N, 201N 1. Fortsett å trykke på [Start]-tasten. CTT175 SP 202SN, 203SFN, 204SFN, 204SN 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 2. Trykk på [ ]- eller [ ]-tasten for å velge [Skriv ut liste/rap.]. Trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.]. Trykk deretter på [OK]. Kontrollere en liste over nettverksinnstillinger MAC-adresse Dette er en unik adresse som identifiserer maskinvaren. IPv4-konfigurasjon Du kan kontrollere IP-adressen. Hvis du bruker en DHCP-server: Du kan kontrollere IPv4-adressen som automatisk blir tilordnet av en DHCP-server. Hvis IPv4-adressen ikke tildeles automatisk av DHCP-serveren: Hvis IPv4-adressen ikke tildeles automatisk av en DHCP-server, velger maskinen automatisk en ubrukt IPv4-adresse som starter med « xxx.xxx» (AutoIP-funksjonen). IPv6-konfigurasjon Du kan kontrollere Link-local-adressen. 8

9 Hurtiginstallasjon med nettverk For modellene SP 202SN/203SFN/204SFN/204SN må du angi en IP-adresse i kontrollpanelet før du installerer driveren. Avsnittet «Endre innstillingene for IP-adressen med kontrollpanelet (kun SP 202SN/203SFN/204SFN/204SN)». I et IPv6-miljø angir du en IP-adresse ved hjelp av Web Image Monitor før du installerer driveren. Avsnittet «Konfigurere nettverksinnstillinger» og «Bruke Web Image Monitor» i brukerveiledningen forklarer hvordan du konfigurerer IPv6-adressen. Avsnittet «Starte Web Image Monitor» forklarer hvordan du starter Web Image Monitor. Velg [Hurtiginstallering med nettverk (fast IP)] eller [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] Hva du skal velge, avhenger av IP-adressetype og -metode som er konfigurert i «Konfigurere IPadressetype og -metode». Installer programvaren etter instruksjonene nedenfor. (1) Konfigurere innstillingene for maskinen for å få en IPv4-adresse automatisk [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] (2) Konfigurere maskinens IPv4-adresse manuelt [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] (3) Konfigurere innstillingene for maskinen for å få en IPv6-adresse automatisk [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] eller [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] (4) Konfigurere maskinens IPv6-adresse manuelt [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] eller [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] Velge [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] 1. Slå på strømmen til datamaskinen. Avslutt alle programmer som kjører. 2. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. 3. Velg et grensesnittspråk, og klikk på [OK]. CFT052 9

10 4. Klikk på [Hurtiginstallasjon med nettverk (DHCP)] på CD-ROM-menyen. 5. Les hele lisensavtalen nøye. Hvis du godtar betingelsene, må du klikke på [Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen]. Deretter klikker du på [Neste >]. CTT Velg [Legg til en ny skriver], og klikk på [Neste >]. 7. Velg metode for å finne skriver, og klikk deretter på [Neste >]. Klikk på [Søk etter skrivere automatisk] for å søke etter skrivere automatisk. Klikk på [Søk etter skrivere ved hjelp av angitt IP-adresse] for å søke etter en skriver ved hjelp av dens IP-adresse. Klikk på [Velg en port eller angi en ny port] for å velge en port eller angi en ny port. Hvis det dukker opp en dialogboks hvor du kan velge porttype, bør du velge standard TCP/IP-port. 8. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Velge [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] 1. Slå på strømmen til datamaskinen. Avslutt alle programmer som kjører. 2. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. 3. Velg et grensesnittspråk, og klikk på [OK]. CFT052 10

11 4. Klikk på [Hurtiginstallasjon med nettverk (fast IP)] på CD-ROM-menyen. 5. Les hele lisensavtalen nøye. Hvis du godtar betingelsene, må du klikke på [Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen]. Deretter klikker du på [Neste >]. 6. Angi MAC- og IP-adresse, og klikk på [OK]. For å angi dem i et IPv6-miljø må du klikke på [Avbryt] og deretter fortsette til trinn 8. CTT190 CTT191 MAC-adresse Angi MAC-adressen som er vist på listen over nettverksinnstillinger. IP-adresse Angi brukerens IP-adresse. Du kan finne datamaskinens IP-adresse ved hjelp av Ledetekst. Skal du vise IP-adressen, åpner du et ledetekstvindu. Skriv «ipconfig», og trykk på [Enter]. Angi datamaskinens IP-adresse, hvor den variable delen i IP-adressen er justert. Nettverksmaske, standard gateway-adresse Angi nettverksmasken og standard gateway-adresse etter behov i henhold til nettverksmiljøet. 11

12 7. Klikk på [OK] hvis prosedyren er vellykket gjennomført. Hvis prosedyren mislykkes, klikker du på [OK] for å vende tilbake til vinduet som vises i trinn 6. Prøv å angi innstillingen på nytt. Se «Feilsøking» hvis problemet vedvarer for å sjekke om det for eksempel er et problem med tilkoblingen, eller ta kontakt med din servicerepresentant. 8. Velg [Legg til en ny skriver], og klikk på [Neste >]. 9. Velg metode for å finne skriver, og klikk deretter på [Neste >]. Klikk på [Søk etter skrivere automatisk] for å søke etter skrivere automatisk. Klikk på [Søk etter skrivere ved hjelp av angitt IP-adresse] for å søke etter en skriver ved hjelp av dens IP-adresse. Klikk på [Velg en port eller angi en ny port] for å velge en port eller angi en ny port. Hvis det dukker opp en dialogboks hvor du kan velge porttype, bør du velge standard TCP/IP-port. 10. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Når programvaren er installert Kontrollere en liste over nettverksinnstillinger Kontroller listen over nettverksinnstillinger for å se om den konfigurerte IP-adresseinnstilling er brukt. Avsnittet «Skrive ut en liste over nettverksinnstillinger» forklarer hvordan du skriver ut denne listen. 12

13 3. Endre innstillinger for IP-adresse Endre innstillinger for IP-adresse med kontrollpanelet (kun SP 202SN/203SFN/204SFN/204SN) Konfigurere maskinens innstillinger slik at den får en IPv4-adresse automatisk 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Maskinens IPv4-adr.], og trykk på [OK]. Nettverksinnst. Maskinens IPv4-adr. 4. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [DHCP aktivert], og trykk på [OK]. Maskinens IPv4-adr. DHCP aktivert 5. Pass på at [DHCP aktivert] er satt til [På]. DHCP aktivert Når en innstilling er blitt endret, starter maskinen automatisk på nytt. Konfigurere maskinens IPv4-adresse manuelt 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Maskinens IPv4-adr.], og trykk på [OK]. Nettverksinnst. Maskinens IPv4-adr. 4. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [DHCP aktivert], og trykk på [OK]. Maskinens IPv4-adr. DHCP aktivert 13

14 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Av], og trykk på [OK]. DHCP aktivert Hvis du endrer denne innstillingen, vil maskinen automatisk starte på nytt for å fullføre prosedyren. Når dette skjer, må du vente på at maskinen er ferdig med å starte opp på nytt. Gjenta deretter trinn 1 til 3, før du fortsetter til neste trinn. 6. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [IP-adresse], og trykk på [OK]. Maskinens IPv4-adr. IP-adresse 7. Angi maskinens IPv4-adresse med talltastene. IP-adresse Trykk på [ ] for å bytte mellom feltene. 8. Angi verdiene i alle felt, og trykk deretter på [OK]. Angi nettverksmasken og standard gateway-adresse etter behov i henhold til nettverksmiljøet. Når en innstilling er blitt endret, starter maskinen automatisk på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IPv6-adressen, kan du se brukerveiledningen. Du kan ikke konfigurere nettverksinnstillingene mens maskinen er i drift (skriver ut, mottar en faks og så videre). Maskinen kan heller ikke motta utskriftsjobber og fakser mens nettverket konfigureres (etter at du har klikket på [Nettverksinnst.]). 14

15 Endre IP-adresseinnstillingene med Web Image Monitor Starte Web Image Monitor 1. Start nettleseren. 2. I adresselinjen angir du "http://(maskinens IP-adresse)/". IPv4-adresse Angi den viste IP-adressen som står på listen over nettverksinnstillinger. Bruk en datamaskin som bruker IP-adressen på listen over nettverksinnstillinger, der du endrer den variable delen. IPv6-adresse Angi IP-adressen som vises i «Link-local-adresse» i listen over nettverksinnstillinger. Omgi IP-adressen med hakeparenteser, på denne måten: «http:/[fe80:226:73ff:fe47:62e]/». 3. Klikk på [Logg inn]. 4. Angi administratorpassord og klikk på [Logg inn]. Hvis du logger inn for første gang, angir du "admin133" som passord. Konfigurere maskinens innstillinger slik at den får en IPv4-adresse automatisk Kontroller at [DHCP] er innstilt på [Aktiver] i [IPv4] i Web Image Monitor. Hvis [DHCP] er innstilt på [Aktiver], kan maskinen hente IP-adressen automatisk. CTT163 15

16 Konfigurere maskinens IPv4-adresse manuelt 1. Start Web Image Monitor og logg inn. 2. Klikk på [IPv4]. 3. Still inn [DHCP] på [Deaktiver]. 4. Angi IP-adressen i [IPv4-adresse]. Angi nettverksmasken og standard gateway-adresse etter behov i henhold til nettverksmiljøet. 5. Angi andre innstillinger om nødvendig. 6. Klikk på [OK]. CTT167 16

17 Endre innstillingene for IPv4-adressen med Smart Organizing Monitor Nullstille nettverksinnstillingene Hvis IP-adressen må endres fordi maskinen er flyttet eller av andre grunner, må nettverksinnstillingene tilbakestilles. SP 200N, 201N 1. Slå på strømmen mens du holder [Nullstill jobb] trykket inn. SP 202SN, 203SFN, 204SFN, 204SN 1. Slå på strømmen mens du holder inne [Stopp/nullstill]. Hold tasten inne til varsellampen lyser. Maskinen starter automatisk på nytt når den er ferdig tilbakestilt. Endre innstillinger for IP-adresse Bruk kontrollpanelet eller Web Image Monitor til å hente IPv4-adressen automatisk eller konfigurere IPv6-adressen. 1. Åpne [Start]-menyen og klikk på [Alle programmer]. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Klikk på [IP-adresseinnstilling...] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Angi MAC- og IP-adressen. MAC-adresse Angi MAC-adressen som er vist på listen over nettverksinnstillinger. IP-adresse Angi brukerens IP-adresse. Du kan finne datamaskinens IP-adresse ved hjelp av Ledetekst. Skal du vise IP-adressen, åpner du et ledetekstvindu. Skriv «ipconfig», og trykk på [Enter]. Angi datamaskinens IP-adresse, hvor den variable delen i IP-adressen er justert. Nettverksmaske, standard gateway-adresse Angi nettverksmasken og standard gateway-adresse etter behov i henhold til nettverksmiljøet. 6. Klikk på [OK]. Hvis konfigurasjonen er vellykket, vises meldingen «IP-adresse er angitt.» Hvis konfigurasjonen mislykkes, vises meldingen «Kan ikke angi IP-adresse. Prøv på nytt.» Hvis dette skjer, gjentar du fremgangsmåten fra trinn Klikk på [OK]. 8. Klikk på [Lukk]. 17

18 4. Feilsøking USB-tilkobling USB-kabelen er kanskje ikke riktig tilkoblet. Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet og uskadet. Det kan hende CD-platen ikke er satt inn ordentlig. Sjekk at CD-platen er satt inn. Sjekk også om den er skadet og om CD-ROM-stasjonen fungerer som normalt. Andre programmer er ikke lukket. Når du installerer programvaren, avslutt alle andre programmer. Installasjonen kan bli forstyrret hvis andre programmer kjører. Du må også avslutte eventuelle antivirusprogrammer som du kjører. Skriveren er slått på før installasjon. Slå maskinen av og deretter på igjen, og prøv «Hurtiginstallering for USB» på nytt. Nettverkstilkobling Ethernet-kabelen er kanskje ikke riktig tilkoblet. Kontroller at Ethernet-kabelen er riktig tilkoblet og uskadet. Det kan hende CD-platen ikke er satt inn ordentlig. Sjekk at CD-platen er satt inn. Sjekk også om den er skadet og om CD-ROM-stasjonen fungerer som normalt. Maskinens IP-adresse er ikke konfigurert, eller maskinen og datamaskinen er ikke på samme nettverk. Hvis maskinen ikke vises på nettverket, er ikke maskinens IP-adressen konfigurert eller maskinen befinner seg på et annet nettverk enn datamaskinen. Hvis dette problemet oppstår, kontrollerer du maskinens IP-adresse og nettverkskonfigurasjon. Maskinen kan ikke hente IP-adressen automatisk. Kontroller om DHCP-serveren fungerer som den skal. Nettverksinnstillingene er ikke nullstilt. For å endre IP-adressen med Smart Organizing Monitor må nettverksinnstillingene nullstilles. Avsnittet «Tilbakestille nettverksinnstillingene» forklarer hvordan. 18

19 19

20 2013 EN GB EN US EN NO AU NO M M

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer