Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen."

Transkript

1 Nettverksveiledning Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfigurere nettverkskortet med en nettleser Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse. For sikker og korrekt bruk bør du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i "Kopireferanse" før du tar maskinen i bruk.

2 Innledning Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte instrukser og merknader om bruken av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld, bør du lese håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk. Oppbevar denne håndboken lett tilgjengelig for hurtig referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Varemerker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre produktnavn i denne håndboken er kun brukt for identifisering og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse varemerkene. De korrekte navnene for Windows operativsystemer er som følger: Produktnavnet Windows 98 angir Microsoft Windows 98. Produktnavnet Windows Me angir Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene til Windows TM Server 2003 er følgende: Microsoft Windows TM Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Web Edition : Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin.

3 Håndbøker for denne maskinen Håndbøkene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du bruker denne maskinen. Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, se relevante deler av denne håndboken. Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Du trenger ha Adobe Acrobat Reader for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Systeminnstillinger Gir en oversikt over maskinen og beskriver Systeminnstillinger (papirmagasiner, Hovedoperatørinnstillinger osv.) og feilsøking. Nettverksveiledning Beskriver hvordan du konfigurerer maskinen og datamaskiner i et nettverksmiljø. Kopireferanse Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens kopifunksjon. Skriver/skannerreferanse Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriver/skannerfunksjon. i

4 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Bruke skriveren...3 TWAIN-nettverksskanner Koble nettverksledningen til nettverket Bekrefte tilkoplingen...5 Koble til Ethernet-grensesnittet Sette opp maskinen i et nettverk Brukerverktøy-menyen (Grensesnittinnstillinger)...7 Skriver...7 TWAIN-nettverksskanner...7 Nettverkskonfigurasjon...8 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Windows-konfigurering Konfigurere TCP/IP...11 Konfigurere en datamaskin som kjører Windows 98SE / Me...11 Konfigurere en datamaskin som kjører Windows Konfigurere en datamaskin som kjører Windows XP...12 Konfigurere en datamaskin med Windows Server Bruke skriverfunksjonen Skrive ut med en skriverserver...13 Skrive ut uten skriverserver...14 Bruke TCP/IP-port type P Bruke standard TCP/IP-port...15 Bruke LPR-port...15 Bruke IPP-port Konfigurere nettverkskortet med en nettleser Funksjoner...17 Innstillinger du kan endre med en nettleser...18 Konfigurere nettverkskortets innstillinger...19 ii

5 7. Tillegg Bruke DHCP...21 SNMP...22 Feilmeldinger på skjermpanelet...23 Meldinger uten kodenummer...23 Meldinger med kodenummer...24 Spesifikasjoner...25 INDEKS iii

6 iv

7 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symboler brukes i denne håndboken: R ADVARSEL: Dette symbolet angir at det kan oppstå en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig skade hvis instruksjonene ikke følges. R FORSIKTIG: Dette symbolet angir at det kan oppstå en farlig situasjon som kan føre til lette eller mindre alvorlige skader eller skader på eiendom hvis instruksjonene ikke følges. * Opplysningene ovenfor er merknader beregnet på din egen sikkerhet. Viktig Hvis denne anvisningen ikke blir fulgt, kan det føre til papirstopp, ødelagte originaler eller tap av data. Sørg for å lese den. Før du setter i gang Dette symbolet angir at forkunnskaper eller forberedelser kreves før bruk. Dette symbolet viser til forholdsregler som bør tas før bruk, eller handlinger som bør utføres etter feil som oppstår under bruk. Begrensninger Dette symbolet angir begrensninger i (an)tall, funksjoner som ikke kan brukes i kombinasjon med hverandre, eller forhold som gjør at en bestemt funksjon ikke kan brukes. Henvisning Dette symbolet viser til en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. [ ] Taster og knapper som vises på datamaskinens skjerm. { } Taster som er innebygd i maskinens kontrollpanel. { } Taster på datamaskinens tastatur. 1

8 2

9 1. Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Denne maskinen leverer skriver- og skannerfunksjoner over et nettverk. Bruke skriveren Nettverkskortet er kompatibelt med Windows 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *1 ) og Windows 98SE / Me-protokoller. Dette gjør at du kan bruke maskinen i nettverk med forskjellige protokoller og operativsystemer. *1 IPP (Internet Printing Protocol) er en protokoll for utskrift via Internett. Henvisning Se s.7 Sette opp maskinen i et nettverk for detaljert informasjon om hvilke innstillinger du må gjøre. Se s.13 Bruke skriverfunksjonen for detaljer om denne funksjonen. 3

10 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk TWAIN-nettverksskanner 1 Du kan bruke skannerfunksjonen på denne maskinen fra en datamaskin som er tilkoblet via et nettverk. Du kan skanne dokumenter på samme måte som du bruker en skanner som er koblet direkte til datamaskinen. ANY003S Henvisning Se s.7 Sette opp maskinen i et nettverk for detaljert informasjon om hvilke innstillinger du må gjøre. Hvis du vil ha flere detaljer om bruken av denne funksjonen, se Skannerreferanse. 4

11 2. Koble nettverksledningen til nettverket Bekrefte tilkoplingen ANY002S 1. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port for tilkobling av nettverkskabelen. 5

12 Koble nettverksledningen til nettverket 2 Koble til Ethernetgrensesnittet Nettverkskortet støtter 10BASE-T eller 100BASE-TX-tilkoblinger. A Slå av hovedstrømbryteren. Viktig Se til at hovedstrømbryteren er slått av. Se Kopireferanse. B Lag en sløyfe på nettverkskabelen og koble til ferittkjernen. Sløyfen på nettverkskabelen bør være omtrent 10 cm (4 )(A) fra enden av kabelen (enden nærmest skriveren). Ferittkjernen på enden av kabelen skal være av ringtypen. C Koble nettverksledningen til 10BASE-T/100BASE-TX-porten. D Slå hovedstrømbryteren på AAW022S1 ANY001S 1. Indikator (grønn) Forblir grønn så lenge maskinen er riktig koblet til nettverket. 2. Indikator (gul) Blir gul når 100 BASE-TX er i funksjon. Lås av når 10 BASE-T er i funksjon. AAW026S1 6

13 3. Sette opp maskinen i et nettverk Brukerverktøy-menyen (Grensesnittinnstillinger) I denne delen beskrives nettverksinnstillingene du kan endre med Brukerverktøy (Grensesnittinnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Henvisning Hvis du vil ha mer informasjon se s.9 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy for detaljer om innstillinger Vise informasjonen i listen $ Disse elementene må konfigureres for å bruke funksjonen. Pass på at du konfigurerer dem før du prøver å bruke den tilsvarende funksjonen. Disse elementene må konfigureres når det er påkrevet. Skriver Innstillinger Grensesnittinnstillinger/Nettverk Se s.9 Grensesnittinnstillinger. IP-adresse $ Gateway-adresse Effektiv protokoll *1 $ Ethernet-hastighet *1 Kontroller at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. TWAIN-nettverksskanner Innstillinger Grensesnittinnstillinger/Nettverk Se s.9 Grensesnittinnstillinger. IP-adresse $ Gateway-adresse Effektiv protokoll *1 $ Ethernet-hastighet *1 Kontroller at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. 7

14 Sette opp maskinen i et nettverk 3 Nettverkskonfigurasjon Endringer du definerer med Brukerverktøy forblir gjeldende selv etter at hovedstrømbryteren eller betjeningsbryteren er slått av, eller {Slett innstillinger}-tasten trykkes. Konfigurere nettverket med kontrollpanelet Operasjoner for Grensesnittinnstillingene er forskjellige fra normale operasjoner. Etter at du har brukt Brukerverktøy, trykker du på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten for å avslutte. Hvis hovedoperatørkode er angitt, vises skjermbildet for registrering av hovedoperatørkode. Angi koden og trykk deretter på {OK}-tasten. For detaljer om hovedoperatørkoden, se Systeminnstillinger. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}- tasten. B Velg [Grensesnittinnstillinger] med {U} eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}-tasten. C Velg innstillingen du ønsker å endre og trykk på {OK}-tasten. D Endre innstillingen og trykk på {OK}-tasten. Du må trykke på {Escape}-tasten for å annullere innstillingen. E Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}- tasten. Konfigurere nettverket ved hjelp av andre verktøy I tillegg til å bruke kontrollpanelet til å utføre nettverksinnstillinger, kan du også bruke verktøy som nettlesere. I følgende tabell vises tilgjengelige innstillinger: Indikerer at maskininnstillingene kan endres. - Indikerer at innstillingene ikke kan endres på denne enheten. Navn på betjeningspanelet Nettleser Grensesnittinnstillinger Nettverk IP-adresse Aut. Opprettholde (DHCP) Spesifiser IP-adr. Nettv.m. Mac-adr - Gateway-adresse Effektiv protokoll - 8 Ethernet-hastighet -

15 Brukerverktøy-menyen (Grensesnittinnstillinger) Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Grensesnittinnstillinger IP-adresse Før du bruker denne maskinen i nettverksmiljøet må du konfigurere IP-adressen og delnettmasken. Aut. Opprettholde (DHCP) Spesifiser Når du velger [Spesifiser], angir du [IP-adresse:] og [Nettverksmaske:] som xxx.xxx.xxx.xxx ( x angir et tall). IP-adresse: Nettverksmaske: Standard: Aut. Opprettholde (DHCP) Når du velger [Spesifiser], må du være sikker på at du ikke angir samme [IP-adresse:] som en av de andre maskinene i nettverket. Den fysiske adressen (MACadresse) vises også. Gateway-adresse En gateway er en kobling eller et møtepunkt mellom to nettverk. Konfigurer gateway-adressen for ruteren eller vertsdatamaskinen som brukes som en gateway. Gateway-adresse: Standard: Effektiv protokoll Velg protokollen som skal brukes i nettverket. TCP/IP:Effektiv/Ugyldig Standard: TCP/IP: Effektiv Ethernet-hastighet Definer tilgangshastigheten for nettverk. Velg en hastighet som samsvarer med nettverksmiljøet. [Automatisk søk] skal vanligvis velges. Automatisk søk 100 Mbps fast 10 Mbps fast Standard: Automatisk søk 3 9

16 Sette opp maskinen i et nettverk 3 10

17 4. Windows-konfigurering Konfigurere TCP/IP Dette beskriver hvordan Windows skal konfigureres for TCP/IP og IPP. Konfigurere en datamaskin som kjører Windows 98SE / Me Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en datamaskin som kjører Windows 98SE / ME for bruk av TCP/IP. A Åpne [Kontrollpanel] og dobbeltklikk på Nettverk-ikonet. Kontroller at [TCP/IP] er valgt i boksen [Følgende nettverkskomponenter er installert:] i kategorien [Konfigurasjon]. TCP/IP-protokollen dersom det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du [Legg til] i kategorien [Konfigurasjon] for å installere den. Du kan lese mer om hvordan du installerer TCP/IP i Hjelp for Windows 98SE / Me. B Klikk på [Egenskaper]. C Konfigurer TCP/IP med korrekt IP-adresse, nettverksmaske og øvrige innstillinger. Konferer med din nettverksadministrator og kontroller at innstillingene er korrekte. Konfigurere en datamaskin som kjører Windows 2000 Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en Windows 2000-datamaskin for bruk av TCP/IP. A Klikk på [Start]-knappen, pek på [Innstillinger] og klikk deretter på [Nettverk og eksterne tilkoblinger]. B Dobbeltklikk på [Lokal-tilkopling]. Gå til kategorien [Generelt] og klikk på [Egenskaper]. C Sørg for at [Internett-protokoll (TCP/IP)] er valgt i boksen [ede komponenter brukes av denne tilkoblingen:] i kategorien [Generelt]. TCP/IP-protokollen dersom det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du [Installer] i kategorien [Generelt] for å installere den. Du kan lese mer om hvordan du installerer TCP/IP i Hjelp for Windows D Klikk på [Egenskaper]. E Konfigurer TCP/IP med korrekt IP-adresse, nettverksmaske og øvrige innstillinger. Konferer med din nettverksadministrator og kontroller at innstillingene er korrekte. 11

18 Windows-konfigurering 4 Konfigurere en datamaskin som kjører Windows XP Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en Windows XP-datamaskin for bruk av TCP/IP. A På [Start]-menyen klikker du på [Kontrollpanel] og deretter på [Nettverkstilkoblinger]. B Klikk på [Nettverkstilkoblinger], og dobbeltklikk deretter på [LAN-tilkobling]. C Gå til kategorien [Generelt] og klikk på [Egenskaper]. D Sørg for at [Internettprotokoll (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne tilkoplingen bruker følgende elementer] i kategorien [Generelt]. TCP/IP-protokollen dersom det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du [Installer] i kategorien [Generelt] for å installere den. Du kan lese mer om hvordan du installerer TCP/IP i Hjelp for Windows XP. E Klikk på [Egenskaper]. F Konfigurer TCP/IP med korrekt IP-adresse, nettverksmaske og øvrige innstillinger. Konferer med din nettverksadministrator og kontroller at innstillingene er korrekte. Konfigurere en datamaskin med Windows Server 2003 Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en Windows Server datamaskin for bruk av TCP/IP. A På [Start]-menyen peker du på [Kontrollpanel], pek på [Nettverkstilkoblinger] og klikk deretter på [Lokal tilkobling]. B Gå til kategorien [Generelt] og klikk på [Egenskaper]. C Sørg for at [Internettprotokoll (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne tilkoplingen bruker følgende elementer] i kategorien [Generelt]. TCP/IP-protokollen dersom det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du [Installer] i kategorien [Generelt] for å installere den. Du kan lese mer om hvordan du installerer TCP/IP i Hjelp for Windows Server D Klikk på [Egenskaper]. E Konfigurer TCP/IP med korrekt IP-adresse, nettverksmaske og øvrige innstillinger. Konferer med din nettverksadministrator og kontroller at innstillingene er korrekte. 12

19 5. Bruke skriverfunksjonen Skrive ut med en skriverserver Dette beskriver hvordan du konfigurerer en klientdatamaskin på et nettverk som bruker Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003 som skriverserver. Når du bruker en Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003, må du velge en delt skriver i Windows 2000 / XP eller Windows Server I denne delen beskrives hvordan du kjører [Veiviser for skriverinstallasjon] på hver klientdatamaskin, og hvordan du legger til Windows 2000 / XP og Windows Server 2003 skriverservere som nettverkskriver. Disse instruksene gjelder for Windows 98SE. A Høyreklikk på [Mine nettverkssteder], og klikk deretter på [Utforsk] i kontekst-menyen. B I nettverkstreet dobbeltklikker du på navnet på datamaskinen som brukes som skriverserver. Skriverne som er tilkoplet nettverket vises. C Dobbeltklikk på navnet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Ja].. Skriverikonet vises i vinduet [Skrivere]. I denne delen er det forutsatt at klienten allerede er konfigurert til å kommunisere med en skriverserver for Windows 2000 / XP eller Windows Server Ikke start følgende prosedyre før klientmaskinen er blitt satt opp og konfigurert riktig. 13

20 Bruke skriverfunksjonen Skrive ut uten skriverserver 5 Du kan bruke denne maskinen som en nettverksskriver, uten å koble til en skriverserver. Du kan konfigurere følgende porter: TCP/IP-port type P10001 Du kan skrive ut via TCP/IP ved hjelp av TCP/IP-port type P En TCP/IP-port type P10001 kan benyttes sammen med Windows 98SE / Me. Standard TCP/IP-port Du kan skrive ut via TCP/IP ved hjelp av en standard TCP/IP-port. En standard TCP/IP-port kan brukes med Windows 2000/XP eller Windows Server LPR-port Du kan skrive ut via TCP/IP ved hjelp av en LPR-port. En LPR-port kan brukes med Windows 2000 / XP eller Windows Server IPP-port Du kan skrive ut via ipp eller http ved hjelp av en IPP-port. En IPP-port kan brukes med Windows XP eller Windows Server Bruke TCP/IP-port type P10001 TCP/IP-port type P10001 kan brukes med Windows 98SE / Me når en skriverdriver er installert. A I vinduet [Skrivere] klikker du på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. B Klikk på kategorien [Detaljer] og klikk på [Legg til port]. C Klikk på radioknappen [Annet], og så på [TCP/IP Port Type P10001], og deretter på [OK]. Veiviseren "Legg til TCP/IP Port Type P10001" vil starte. D Klikk på [Neste >]. E Angi IP-adressen, og klikk deretter på [Neste >]. Angi [Portnavn:] om nødvendig. F Klikk på [Fullfør]. 14

21 Skrive ut uten skriverserver Konfigurere portinnstillingene A I vinduet [Skrivere] klikker du på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. B Klikk på kategorien [Detaljer] og klikk deretter på [Portinnstillinger ]. Dialogboksen til TCP/IP-porten av type P10001 vises. Du kan velge enten Raw- eller LPR-port for utskrift. Du kan endre IP-adressen for porten. Dersom maskinen IP-adresse blir endret, må du endre portinnstillingen også. Både Raw og LPR støtter SN- MP. Viktig Ikke endre portnummer, tidsavbrudd og kønavn. Bruke standard TCP/IP-port I denne delen beskrives hvordan du endrer portinnstillingene under Windows 2000 når en skriverdriver er installert. A I vinduet [Skrivere] klikker du på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. B Klikk på kategorien [Porter], og klikk deretter [Legg til port]. C Klikk på [Standard TCP/IP], og klikk deretter [Ny port]. D I dialogboksen [Veiviser for Legg til standard skriverport for TCP/IP] klikker du på [Neste]. E I boksen [Skrivernavn eller IP-adresse] angir du skriverens navn eller IP-adresse og klikker deretter på [Neste]. F I dialogboksen [Veiviser for Legg til standard skriverport for TCP/IP] klikker du på [Fullfør]. G Klikk på [OK]. H Kontroller plasseringen for den valgte skriveren, og klikk [Lukk]. Bruke LPR-port I denne delen beskrives hvordan du endrer portinnstillingene under Windows 2000 når en skriverdriver er installert. A I vinduet [Skrivere] klikker du på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. B Klikk på kategorien [Porter], og klikk deretter [Legg til port]. C Klikk på [LPR-port], og klikk deretter [Ny port]. D Skriv skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. E I boksen [Navn på skriver eller utskriftskø på denne serveren] skriver du lp og klikker deretter på [OK]. F Klikk på [OK]. G Kontroller plasseringen for den valgte skriveren, og klikk [Lukk]. 5 15

22 Bruke skriverfunksjonen 5 Bruke IPP-port En IPP-port kan brukes med Windows 2000 / XP eller Windows Server Dette beskriver hvordan du foretar portinnstillingene under Windows XP. A I vinduet [Skrivere og fakser] trykker du på [Legg til skriver] på [Fil]- menyen. Veiviseren Legg til skrivere starter. B Klikk på [Neste >]. C Klikk på radioknappen [En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. D Klikk på radioknappen [Koble til en skriver på Internett eller på et hjemme- eller kontornettverk], og angi deretter IPadresse/ipp/port1 eller ipp:// skriveren IP-adresse/ipp/port1 i boksen [URL:]. (Eksempel: IP-adressen er ) port1 ipp:// /ipp/ port1 E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Har diskett], og klikk deretter på [Bla igjennom]. G Velg skriverdriver. Skriverdriveren er som følger: Windows 98SE / Me CD-ROM-stasjon: DRIVERSDDSTWIN9X_ME(sp råk)disk1 Windows 2000 / XP, Windows Server 2003 CD-ROM-stasjon: DRIVERSDDSTWIN2K_XP(spr åk)disk1 H Klikk på [OK], og klikk deretter på [OK]. I Klikk på [Neste >], og deretter på [Fullfør]. 16

23 6. Konfigurere nettverkskortet med en nettleser Funksjoner Du kan kontrollere statusen for en maskin, og endre innstillingene ved hjelp av nettleseren. Hva kan programmet gjøre? Du kan fjernkontrollere maskinstatus eller angi innstillinger over nettverket med en nettleser. Følgende funksjoner er tilgjengelige med nettleser: Vise maskinstatus/innstillinger Nullstille nettverksinnstillingene Foreta innstillinger av maskinen Konfigurere maskinen Dette krever at TCP/IP er installert. Når maskinen er konfigurert til å bruke TCP/IP, vil det bli mulig å justere innstillingene med en nettleser. Leser Henvisning Vil du ha mer informasjon om å konfigurere maskinen for å bruke TCP/IP, se s.7 Sette opp maskinen i et nettverk. Hvis du bruker en proxy-server, må du endre nettleserinnstillingene. Spør nettverksansvarlig om innstillingene. Denne maskininformasjonen kan ikke oppdateres automatisk. Klikk på [Oppdater] eller [Oppfriske] i nettleseren. Angi adressen I boksen [ Adresse] angir du adressen (for eksempel der X-ene er tall i IP-adressen). Hvis vertsnavnet til maskinen er registrert på DNS-serveren eller WINS-serveren, kan du skrive det inn. 17

24 Konfigurere nettverkskortet med en nettleser Innstillinger du kan endre med en nettleser System Nullstill Nullstill innstillingene for denne maskinen. Fabrikkinnstillinger Nullstill innstillingene for denne maskinen til standardinnstillingene. Enhetsstatus Vis nettverksinnstillingene for denne maskinen. Nettverksadresse Vis serienummeret og Ethernet-adressen (MAC-adressen) for denne maskinen, Endre passord Endre passordet. 6 Protokoller Sette opp TCP/IP Konfigurere TCP/IP-innstillingene for denne maskinen. Sette opp IPP Konfigurere IPP-innstillingene for denne maskinen. Annet Skriverstatus Vis skriverstatus for denne maskinen. 18

25 Konfigurere nettverkskortets innstillinger Konfigurere nettverkskortets innstillinger A Start nettleseren. B I boksen [Adresse] angir du maskinens IP-adresse (for eksempel der X- ene er tall i IP-adressen). Statusen til den valgte maskinen vises på nettleseren. C I menyområdet velger du elementet og foretar deretter de nødvendige innstillingene. Oppgi et passord om nødvendig. Standard passord er "sysadm". 6 19

26 Konfigurere nettverkskortet med en nettleser 6 20

27 7. Tillegg Bruke DHCP Dersom denne maskinen er konfigurert for DHCP, og DHCP-forespørselen mislykkes fire ganger, tar BOOTP over forespørselen. Dersom BOOTP-forespørselen mislykkes tre ganger, brukes standard IP-adresse. 21

28 Tillegg SNMP Maskinen er utsyrt med en SNMP-(Simple Network Management Protocol)agent som opererer under UDP og IPX på Ethernet-grensesnittet. Ved å bruke SNMP Manager kan du få informasjon om maskinen. Standard gruppenavn er public og private. Ved hjelp av disse gruppenavnene kan du få MIB-informasjon. Støttede MIBer MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 22

29 Feilmeldinger på skjermpanelet Feilmeldinger på skjermpanelet Denne delen beskriver de mest vanlige nettverksrelaterte meldingene som vises på skjermpanelet. Hvis det vises en melding som ikke beskrives her, skal du følge instruksene i meldingen. Meldinger uten kodenummer Henvisning Les Kopireferanse, før du slår av hovedstrømbryteren. Melding Årsaker Løsninger hkan ikke koble til nettv. Sjekk IP-adresse Kan ikke kobles til nettverket. Kontroller maskinens IPadresse. hkan ikke koble til nettv. Kontakt hovedoperatør Kan ikke kobles til nettverket. Kontroller nettverket. Dersom denne meldingen vises igjen, kontakt din hovedoperatør. Ethernet-kort-feil hkomm. med serv. mislykket Kontakt hovedoperatør Det har oppstått en feil med Ethernet-kortet. Kan ikke kommunisere med serveren. Slå strømbryteren av og deretter på igjen. Hvis meldingen vises igjen, ta kontakt med din salgs- eller servicerepresentant. Kontroller serveren. Dersom denne meldingen vises igjen, kontakt din hovedoperatør. 7 23

30 Tillegg Meldinger med kodenummer En melding som rapportere en feil vises på skjermpanelet som vist. Melding Årsaker Løsninger Kodenummer Kan ikke koble til DHCP-server Finner ikke DHCP-serveren. Kontroller at DHCP-serveren kjører i nettverket. 101 Tilsv. IP-adr. eksistererallerede Den angitte IP-adressen overlapper en annen IP-adresse. IP-adressen angitt for maskinen overlapper en annen IPadresse som er i bruk. Kontroller adressen til enheten som er angitt i <MAC-adresse>. 102 Sjekk nettverks-innstillingene En ugyldig verdi er angitt som IP-adresse eller gateway-adresse. Skift IP-adresse, nettverksmaske eller gateway-adresse til korrekt verdi Tilsv. IP-adr. eksistererpå flere grensesnitt Kan ikke stille inn i sammenettverksmaske-område IP-adressene overlapper på tvers av flere grensesnitt. IP-adresser i grensesnitt som er i bruk samtidig overlapper. Nettverksmaskene overlapper på tvers av flere grensesnitt. Nettverksmaskene til grensesnitt som er i bruk samtidig overlapper. IP-adressen til det angitte grensesnittet overlapper IP-adressen i et annet grensesnitt. Konfigurer IP-adressen slik at den ikke overlapper. Nettverksmaske-området til det angitte grensesnittet overlapper nettverksmaske-området i et annet grensesnitt. Konfigurer nettverksmasken slik at den ikke overlapper Kodenummer Problemgrensesnittet vises. 1XX: Ethernet 0XX: Uavhengig av grensesnitt 24

31 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Grensesnitt Protokoll Skriver TCP/IP LPR IPP Nettverksskanner TCP/IP Styringsfunksjon TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T 100BASE-TX, 10BASE-T MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 25

32 INDEKS D E DHCP, 21 Effektiv protokoll, 9 Ethernet-hastighet, 9 G I Gateway-adresse, 9 Grensesnittinnstillinger, 9 K M N S IP-adresse, 9 Konfigurasjon Nettleser, 17 MIB, 22 Nettleser, 17 SNMP, 22 spesifikasjoner, NO N B A

33 Copyright 2007

34 NO N B A Nettverksveiledning

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON ACULASER C4100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON ACULASER C4100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Bruksanvisning for PS-9000 Norsk

Bruksanvisning for PS-9000 Norsk Bruksanvisning for PS-9000 Norsk Introduksjon Takk for at du kjøpte PS-9000 skriverserver. Denne håndboken gir komplett informasjon og hvordan du skal sette opp og bruke PS-9000 trygt. Vennligst les grundig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning

Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar den tilgjengelig for fremtidige oppslag.

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk denne maskinen i ditt nettverk. Du kan når som helst skrive ut eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer