Programvareveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programvareveiledning"

Transkript

1 Brukerveiledning Programvareveiledning Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere skriveren Bruke en skriverserver Spesielle Windows-operasjoner Mac OS-konfigurasjon Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Sørg for at du leser sikkerhetsinformasjonen før du tar maskinen i bruk, slik at du kan bruke den på en sikker og korrekt måte.

2 Innledning Denne manualen inneholder detaljerte beskrivelser og merknader for bruk og drift av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne manualen nøye før du tar maskinen i bruk. Opbevar denne håndboken på et hendig sted for fremtidig referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, særskilte eller tilfeldige skader som følge av håndtering eller bruk av maskinen. Ikke kopier eller skriv ut noe som det er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering og utskrift av følgende objekter er vanligvis forbudt ifølge de forskjellige lands lover: pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankremisser, sjekker, pass, førerkort. Denne listen er kun veiledende, og er ikke komplett. Vi tar intet ansvar for at den er fullstendig eller riktig. Hvis du har spørsmål om lovligheten av kopiering eller utskrift av ulike objekter, ber vi om at du kontakter din juridiske rådgiver. Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. PowerPC er et registrert varemerke for International Business Machines Corporation. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. 3Com er et varemerke for 3Com corporation. Citrix og MetaFrame er registrerte varemerker for Citrix Systems, Inc UPnP er et registrert varemerke for UPnP Implementers Corporation. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. i USA og andre land. Bonjour TM er et Apple Computer Inc. varemerke, UNIX er et registrert varemerke i USA og andre land, bare lisensiert gjennom X/Open Company Limited. IPS-PRINT TM Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc., Alle rettigheter forbeholdt. Novell, NetWare er registrerte varemerker for Novell, Inc. Netscape og Netscape Navigator er registrerte varemerker for Netscape Communications Corporation. Andre produktnavn som forekommer i denne håndboken er kun for identifikasjon og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi frasier oss enhver rettighet til disse varemerkene. De korrekte navnene for Windows operativsystemer er som følger: Produktnavnet til Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin.

3 Håndbøker for denne skriveren Du finner opplysninger om bestemte funksjoner i de aktuelle delene av håndboken. Sikkerhetsinformasjon Gir informasjon om sikker bruk av denne maskinen. For å unngå personskader og unngå at maskinen blir ødelagt, må du lese dette. Hurtigveiledning for installasjon Inneholder prosedyrer om utpakking og tilkobling av skriveren, og installasjon av driveren. Maskinvareveiledning Inneholder informasjon om papir og prosedyrer som installasjonsalternativer, utskrifting av forbruksmateriell, hvordan man håndterer feilmeldinger og fjerner papirstopp. Programvareveiledning (denne håndboken) Inneholder prosedyrer for hvordan man bruker denne maskinen i et nettverk, bruker programvaren og sikkerhetsfunksjonene. i

4 Beskrivelse av den spesifiserte modellen I denne håndboken forklarer følgende punkter skriveren for de spesifiserte modellene: Dette forklarer om V-modellene. Les dette hvis du har kjøpt denne modellen. Dette forklarer om 120 V-modellene. Les dette hvis du har kjøpt denne modellen. Du kan identifisere skriverens modell ved å undersøke merket på innsiden, som vist. AQV745S ii

5 Hvordan lese denne håndboken Symboler Håndboken inneholder følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Hvis du ignorerer disse merknadene, kan det føre til alvorlig skade eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i Sikkerhetsinformasjon. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Dersom du ignorerer disse merknadene kan det føre moderate eller mindre skader. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i Sikkerhetsinformasjon. Indikerer punkter som en bør være oppmerksom på når en bruker maskinen, samt forklaringer på sannsynlige årsaker til at papiret ikke mates riktig, skade på originaler, eller tap av data. Sørg for at du leser disse forklaringene. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet er plassert på slutten av avsnittene. Det viser hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. {} Indikerer navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. iii

6 INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...i Beskrivelse av den spesifiserte modellen...ii Hvordan lese denne håndboken...iii Symboler... iii 1. Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...1 Bekrefte tillkoblingsmetoden...3 Nettverkstilkobling...3 Lokal tilkobling...6 Bruke SmartDeviceMonitor-porten...7 Installere DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...7 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver (TCP/IP)...8 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver (IPP)...9 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...11 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...13 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP)...14 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows IPP)...16 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP)...17 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server IPP) Endre portinnstillinger for SmartDeviceMonitor for Client Bruke standard TCP/IP-port...22 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...22 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...23 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Bruke LPR-port...27 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...27 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...28 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Bruke som Windows-nettverksskriver...31 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...31 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...32 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...33 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Bruke NetWare-skriverserver/Ekstern skriver...36 Ved bruk av en PostScript 3-skriverdriver...38 Fremmat...38 Bannerside...38 Utskrift etter nullstilling av skriveren...39 Installere skriverdriveren via USB...40 Windows Me - USB...40 Windows USB...42 Windows XP, Windows Server USB...43 Problemløsning USB...44 iv

7 Skrive ut med parallellforbindelse...45 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...45 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...46 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...47 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Hvis det kommer fram en melding under installasjonen...50 Lage Alternativer for skriverinnstillinger...52 Betingelser for kommunikasjon i to retninger...52 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert Konfigurere skriverdriveren PCL - Tilgang til skriveregenskaper...55 Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper...55 Windows Tilgang til Skriveregenskaper...56 Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper...58 Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper...60 RPCS - Tilgang til skriveregenskaper...63 Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper...63 Windows Tilgang til Skriveregenskaper...64 Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper...66 Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper...68 PostScript 3 - Oppsett for utskrift...71 Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper...71 Windows Tilgang til Skriveregenskaper...72 Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper...74 Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper...76 Mac OS - Sette opp for utskrift Andre utskriftshandlinger Skrive ut en PDF-fil direkte...79 Utskriftsmetode...79 Bruke kommandoer...82 Kontroll mot uautorisert kopiering...83 Bruke [Datasikkerhet for kopiering]...83 Bruke [Maskeringstype:]...85 Viktig merknad...86 Bruke taster...87 Prøveutskrift...88 Skrive ut det første settet...89 Skrive ut resten av settene...89 Slette prøveutskriftsfiler...90 Sikker utskrift...92 Sende en Sikker utskrift-fil...93 Skrive ut en Sikker utskrift-fil...93 Slette en Sikker utskrift-fil...94 Hold utskrift...96 Hold utskrift-jobb til skriveren...97 Skrive ut en Hold utskrift-fil...97 Slette Hold utskrift-filer...98 v

8 Lagret utskrift Lagret utskriftsjobb til skriveren Skrive ut en Lagret utskrift-fil Slette lagret utskrift-filer Fremmat Skrive ut fra et valgt magasin Avbryte en utskriftsjobb Windows - Avbryte en utskriftsjobb Mac OS - Avbryte en utskriftsjobb Kontrollere feilloggen Sortere Køutskrift Stille inn køutskrift Vise eller slette jobber i køen med Web Image Monitor Utskrift med etterbehandleren Stifting Hulling Deksel Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet vi Menyoversikt Papir innmating-meny Endre papirinnmatingsmenyen Papir innmating-menyparametere Liste/testutskr-meny Skrive ut en konfigurasjonsside Tolke konfigurasjonssiden Liste/testutskr-menyparametere Vedlikehold-meny Endre vedlikeholdsmenyen Vedlikehold-menyparametere System-meny Endre systemmenyen System-menyparametere Vertsgrensesn.-meny Endre Vertsgrensesn.-menyen Vertsgrensesn.-menyparametere PCL-meny Endre PCL-menyen PCL-meny-parametere PS-meny Endre PS-menyen PS-meny-parametere PDF-meny Endre PDF-menyen PDF-meny-parametere Språk-meny Endre språkmenyen Språk-menyparametere...155

9 5. Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor Vise startsiden Om meny og modus Tilgang i administratormodus Vise Web Image Monitor hjelp Bruke SmartDeviceMonitor for Admin Installere SmartDeviceMonitor for Admin Endre konfigurasjonen av nettverkskort Låse menyene på skriverens kontrollpanel Endre papirtype Styre brukeropplysningene Konfigurere energisparingsmodus Definere et passord Kontrollere skriverstatus Endre navn og kommentarer Vise og slette utskriftsjobber i kø Bruke SmartDeviceMonitor for Client Overvåke skrivere Kontrollere skriverstatus Ved bruk av IPP med SmartDeviceMonitor for Client Skriverstatusmeldinger via e-post Automatisk melding med e-post Melding med e-post etter ønske Autentisering av post Sende e-postvarsling på etterspørsel Fjernvedlikehold via telnet Ved hjelp av telnet access appletalk autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd prnlog route set show vii

10 slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Hente skriverinformasjon over nettverket Gjeldende skriverstatus Skriverkonfigurasjon Forklaring på informasjonen som vises Informasjon om utskriftsjobb Informasjon om utskriftslogg Konfigurere nettverkskortet Liste over meldinger Informasjon om systemloggen Bruke en skriverserver Klargjøre skriverserveren Utskriftsmeldinger via SmartDeviceMonitor for Client Bruke NetWare Konfigurering som skriverserver (NetWare 3.x) Konfigurering som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Bruke Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljøet Konfigurering som Ekstern skriver (NetWare 3.x) Konfigurering som Ekstern skriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Spesielle Windows-operasjoner Skrive ut filer direkte fra Windows Konfigurering Bruke vertsnavn i stedet for å bruke en IPv4-adresse Utskriftskommandoer Mac OS-konfigurasjon Mac OS Installere PostScript 3-skriverdriveren og PPD-filen Konfigurere PPD-filer Opprette et skriverikon på skrivebordet Sette opp ekstrautstyr Installere Adobe Type Manager Installere skjermfonter Endre til EtherTalk viii

11 Mac OS X Installere PPD-filene Sette opp PPD-filen Sette opp ekstrautstyr Bruke USB-grensesnittet Bruke Bonjour (Rendezvous) Endre til EtherTalk Konfigurere skriveren Bruke PostScript Jobbtype Brukerkode Papirformat Tilpass til papir Papirkilde (papirmating) Oppløsning: Overstyring av retning Tosidig utskrift Gradering Tonersparing Sortere Papirtype Bildeutjevning Rastrering Printer Utility for Mac Installere Printer Utility for Mac Starte Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac-funksjoner Tillegg Programvare og verktøy som inngår på CD-ROM Skriverdrivere for denne skriveren SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Beskyttelse ved hjelp av kryptering SSL (Secure Sockets Layer)-kryptering Brukerinnstillinger for SSL (Secure Sockets Layer) Stille inn SSL-/ TLS-krypteringsmodus SNMPv3-kryptering Forholdsregler du bør ta ved bruk i et nettverk Koble en oppringt ruter til et nettverk Bruke DHCP Konfigurere WINS-serveren Bruke den dynamiske DNS-funksjonen Installere Font Manager Bruke Adobe PageMaker versjon 6.0, 6.5 eller Når du bruker Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljø Skriverdrivere som støttes Begrensninger ix

12 Copyright-informasjon om installerte programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEKS x

13 1. Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon De som bruker Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003 kan enkelt installere denne programvaren fra CD-ROM-en. Hurtiginstallasjon velger TCP/IP-porten og installerer SmartDeviceMonitor for Client og PCL og/eller RPCS-driveren. Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg på som Administrator. Funksjonen Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig når du bruker denne skriveren med USB-tilkobling. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [Hurtiginstallasjon]. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. E Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg skrivermodellen du vil bruke i dialogboksen [Velg skriver]. For en nettverksforbindelse via TCP/IP, velger du den skriveren hvis IPadresse vises i [Koble til]. Hvis du har en parallelltilkobling, velger du skriveren som har skriverporten som vises i [Koble til]. G Klikk på [Installer]. Installasjon av skriverdriveren starter. H Klikk på [Fullfør]. Det kan være at en melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt kan vises. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. I Klikk på [Avslutt] i den første dialogboksen i installasjonsprogrammet, og ta ut CD-ROM-en. 1

14 Forberede for utskrift 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Velg en skriver med en IP-adresse som vises i [Koble til] Koble tilsmartdevicemonitor for Client når du bruker TCP/IP. Last ned skriverdriveren fra produsentens nettside når du skal bruke den under Windows NT 4.0. Henvisning Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig hvis ikke toveiskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen er aktivert via parallelltikobling. Se s.53 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert for opplysninger om toveiskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen. Hvis du skriver ut med USB, se s.40 Installere skriverdriveren via USB. 2

15 Bekrefte tillkoblingsmetoden Bekrefte tillkoblingsmetoden Denne skriveren støtter nettverk og lokal tilkobling. Før installering av skriverdriveren kontrollerer du hvordan skriveren er tilkoblet. Følg installasjonsprosedyren for skriveren som passer til tilkoblingsmetoden. 1 Nettverkstilkobling Denne skriveren kan brukes som en Windows utskriftsport eller nettverksskriver. Bruke denne skriveren som en Windows-utskriftsport Nettverkstilkoblinger kan etableres via Ethernet og IEEE b. Tilgjengelige porter bestemmes basert på kombinasjonen av versjon av Windows operativsystemet og tilkoblingsmetoden som benyttes. NO ZZZ036 Windows 95/98 Tilkoblingsmetode Ethernet/IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Tilkoblingsmetode Ethernet/IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port 3

16 Forberede for utskrift Windows Tilkoblingsmetode Ethernet/IEEE b Windows XP Tilkoblingsmetode Ethernet/IEEE b Windows Server 2003 Tilkoblingsmetode Ethernet/IEEE b Windows NT 4.0 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port Henvisning Se forklaringen på hvordan man installerer skriverdriveren for hver porttype. Vil du ha mer informasjon om SmartDeviceMonitor for Client-porten, se s.7 Bruke SmartDeviceMonitor-porten. Vil du ha mer informasjon om Standard TCP/IP-port, se s.22 Bruke standard TCP/IP-port. Vil du ha mer informasjon om LPR-port, se s.27 Bruke LPR-port. 4

17 Bekrefte tillkoblingsmetoden Bruke som nettverksskriver Denne skriveren kan brukes som en Windows-nettverksskriver, NetWare-skriverserver, eller NetWare ekstern skriver. Viktig I et IPv6-miljø kan ikke NetWare-servere benyttes. 1 Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003 Windows NT 4.0 NO ZZZ003S Henvisning Se forklaringen på hvordan man installerer skriverdriveren for hver nettverksskriver. Vil du ha mer informasjon om Windows-nettverksskriver, se s.31 Bruke som Windows-nettverksskriver. Vil du ha mer informasjon om NetWare-skriverserver og ekstern skriver, se s.36 Bruke NetWare-skriverserver/Ekstern skriver. 5

18 Forberede for utskrift Lokal tilkobling 1 Lokale tilkoblinger kan opprettes via parallell- og USB-tilkoblinger. Operativsystemversjonen av Windows bestemmer hvilke tilkoblingsmetoder som er tilgjengelige. Windows 95: Parallelltilkobling Windows 98: Parallelltilkobling Windows 98 SE/Me: USB- og parallelltilkoblinger Windows 2000: USB- og parallelltilkoblinger Windows XP: USB- og parallelltilkoblinger Windows Server 2003: USB- og parallelltilkoblinger Windows NT 4.0: Parallelltilkobling Henvisning Se forklaringen på hvordan man installerer skriverdriveren for de forskjellige tilkoblingsmetodene. Vil du ha mer informasjon om USB-tilkobling, se s.40 Installere skriverdriveren via USB. Vil du ha mer informasjon om parallell-tilkobling, se s.45 Skrive ut med parallellforbindelse. 6

19 Bruke SmartDeviceMonitor-porten Bruke SmartDeviceMonitor-porten Installere DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client 1 Viktig For å installere SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0 trenger du en konto med tillatelse til å administrere skrivere. Logg på som Administrator. Installer SmartDeviceMonitor for Client før du installerer skriverdriveren når du bruker SmartDeviceMonitor for Client-port. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Velg et språk, og klikk deretter på [Neste >]. Standard grensesnittspråk er engelsk. F En melding om at du må avslutte alle andre programmer vises. Avslutt alle programmene, og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Ja]. H Oppsett-boksen for DeskTopBinder Lite vises, og da må du trykke på [Neste>]. I Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest igjennom innholdet må du klikke på [Ja]. J Klikk på [Full installasjon] eller [Egendefinert installasjon]. [Full installasjon] installerer alle nødvendige programmer: DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client. [Egendefinert installasjon] installerer de valgte programmene. K Følg instruksene på skjermen og klikk på [Neste>] for å gå til neste trinn. L Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikker på [Komplett]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 7

20 Forberede for utskrift 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver (TCP/IP) Viktig Hvis du vil installere en skriverdriver under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003, må du ha en konto som har tillatelse til å administrere skrivere. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg skriverdriveren du vil bruke i boksen [Velg program]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Klikk på [Neste >]. H Velg skrivermodellen du ønsker å benytte. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. I Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. J Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. K Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk på [OK]. L Klikk på [TCP/IP], og klikk på [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. 8

21 Bruke SmartDeviceMonitor-porten M Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. Kun skrivere som reagerer på kringkasting fra datamaskinen vises. For å bruke en skriver som ikke er vist her, klikker du på [Angi adresse] og angir IPadressen eller vertsnavnet til skriveren. N Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. O Angi en brukerkode hvis det er nødvendig. Opptil 8 numeriske tegn kan brukes. Ingen alfabetiske tegn eller symboler er tilgjengelig. P Velg [Standardskriver]-boksen for å konfigurere skriveren som standardskriver. Q Klikk på [Fortsett]. Installasjonen starter. R Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Under Windows 95/98/Me kan du ikke legge til en IPv4-adresse som er delvis lik den du allerede har brukt. For eksempel, hvis allerede er brukt, kan du ikke bruke xx. Tilsvarende, hvis allerede er i bruk, kan du ikke bruke Dette tillater en SmartDeviceMonitor for Admin-bruker å vise og sjekke statistikk over antall ark hver bruker skriver ut. Flere opplysninger finner du i SmartDeviceMonitor for Admin Hjelp. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver (IPP) Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. A Lukk alle åpne programmer. 9

22 Forberede for utskrift 1 B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg skriverdriveren du vil bruke i boksen [Velg program]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Velg skrivermodellen du ønsker å benytte. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. H Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. I Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. J Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk på [OK]. K Klikk på [IPP]. L I boksen [Skriver URL] legger du inn IP-adresse/printer som skriverens IP-adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon), skrive inn https://skriverens adresse/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan angi adresse/ipp som skriverens adresse. Hvis du bruker Firefox eller Netscape under Windows XP SP 2 eller Windows Server 2003, kan du angi IPv6-adresse som IPv6 skriverens adresse/printer. M Angi et identifikasjonsnavn for skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et navn som er forskjellig fra alle eksisterende portnavn. Hvis navnet ikke er spesifisert her, blir adressen i boksen [Skriver URL] IPP-portnavnet. 10

23 Bruke SmartDeviceMonitor-porten N Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å gjøre nødvendige innstillinger. Du kan lese mer om innstillingene i SmartDeviceMonitor for Client Hjelp. O Klikk på [OK]. P Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. Q Angi en brukerkode hvis det er nødvendig. Opptil 8 numeriske tegn kan brukes. Ingen alfabettegn eller symboler kan legges inn. R Velg [Standardskriver]-boksen for å konfigurere skriveren som standardskriver. S Klikk på [Fortsett]. Installasjonen starter. T Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Dette tillater en SmartDeviceMonitor for Admin-bruker å vise og sjekke antall ark hver bruker skriver ut. Flere opplysninger finner du i SmartDeviceMonitor for Admin Hjelp. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP) A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 11

24 Forberede for utskrift 1 D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. G Velg navnet på den skriveren som du vil installere driver for, og klikk deretter på [Neste >]. H I boksen [Tilgjengelige porter:], klikker du på [Skriverport] og deretter på [Neste >]. I Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. J Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. K Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. L Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. M I kategorien [Detaljer] klikker du [Legg til port ]. N Klikk på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor] i [Andre]-listen, og klikk deretter på [OK]. O Klikk på [TCP/IP], og klikk på [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. P Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. Kun skrivere som reagerer på kringkasting fra datamaskinen vises. For å bruke en skriver som ikke er vist her, klikker du på [Angi adresse] og skriver inn IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. Du kan ikke legge til en IPv4-adresse som er delvis lik den du allerede har brukt. For eksempel, hvis allerede er brukt, kan du ikke bruke xx. Tilsvarende, hvis allerede er i bruk, kan du ikke bruke Q Klikk på [OK]. R Kontroller at den valgte porten er uthevet i [Skriver til følgende port:], og klikk så på [OK]. S Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 12

25 Bruke SmartDeviceMonitor-porten Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP) Viktig IPv6 kan ikke brukes under Windows 95/98/Me. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. G Velg navnet på den skriveren som du vil installere driver for, og klikk deretter på [Neste >]. H I boksen [Tilgjengelige porter:], klikker du på [Skriverport] og deretter på [Neste >]. I Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. J Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. K Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. L Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. M I kategorien [Detaljer] klikker du [Legg til port ]. N Klikk på [SmartDeviceMonitor] i listen [Andre], og klikk så på [OK]. O Klikk på [IPP]. 13

26 Forberede for utskrift 1 P I boksen [Skriver URL] legger du inn IP-adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon), angi https://(skriverens adresse)/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan legge inn adresse)/ipp som skriverens adresse. Q Tast inn et nytt identifikasjonsnavn for skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et navn som er forskjellig fra alle eksisterende portnavn. Hvis navnet ikke er spesifisert her, blir adressen i boksen [Skriver URL] IPP-portnavnet. R Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å gjøre nødvendige innstillinger. Du kan lese mer om innstillingene i SmartDeviceMonitor for Client Hjelp. S Klikk på [OK]. T Kontroller at den valgte porten er uthevet i [Skriver til følgende port:], og klikk så på [OK]. U Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 14

27 Bruke SmartDeviceMonitor-porten C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk på [TCP/IP], og klikk på [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. J Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. Kun skrivere som reagerer på kringkasting fra datamaskinen vises. For å bruke en skriver som ikke er vist her, klikker du på [Angi adresse] og skriver inn IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. K Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. L Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Velg om du vil dele skriveren, og klikk så på [Neste >]. N Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. O Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 15

28 Forberede for utskrift Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows IPP) 1 16 Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. IPv6 kan ikke brukes under Windows A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk på [IPP]. J I boksen [Skriver URL] legger du inn IP-adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon), angi https://(skriverens adresse)/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan legge inn adresse)/ipp som skriverens adresse. K Tast inn et nytt identifikasjonsnavn for skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et navn som er forskjellig fra allerede eksisterende portnavn. Hvis navnet ikke er spesifisert her, settes adressen i boksen [Skriver URL] som IPP-portnavnet. L Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å gjøre nødvendige innstillinger. Du kan lese mer om innstillingene i SmartDeviceMonitor for Client Hjelp. M Klikk på [OK].

29 Bruke SmartDeviceMonitor-porten N Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. O Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. P Klikk på [Neste >]. Q Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. R Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste >]. 17

30 Forberede for utskrift 1 I Klikk på [TCP/IP], og klikk på [Søk]. Det vises en liste over skrivere som bruker [TCP/IP]. J Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. Kun skrivere som reagerer på kringkasting fra datamaskinen vises. For å bruke en skriver som ikke er vist her, klikker du på [Angi adresse] og skriver inn IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. K Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. L Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. N Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server IPP) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 18

31 Bruke SmartDeviceMonitor-porten E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk på [IPP]. J I boksen [Skriver URL] legger du inn IP-adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon), angi https://(skriverens adresse)/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan legge inn adresse)/ipp som skriverens adresse. Hvis du bruker Firefox eller Netscape under Windows XP SP 2 eller Windows Server 2003, kan du legge inn IPv6-adresse som IPv6 skriverens adresse/printer. K Tast inn et identifikasjonsnavn for skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et navn som er forskjellig fra alle eksisterende portnavn. Hvis navnet ikke er spesifisert her, blir adressen i boksen [Skriver URL] IPP-portnavnet. L Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å gjøre nødvendige innstillinger. Du kan lese mer om innstillingene i SmartDeviceMonitor for Client Hjelp. M Klikk på [OK]. N Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for er valgt, og klikk så på [Neste >]. O Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. P Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. Q Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. 1 19

32 Forberede for utskrift 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Endre portinnstillinger for SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten under for å endre innstillingene for SmartDeviceMonitor for Client, som for eksempel TCP/IP-tidsavbrudd, Omdirigert/parallell utskrift og skrivergrupper. Windows 95/98: A Åpne [Skrivere]-vinduet fra [Start]-menyen. B Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke i vinduet [Skrivere]. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. C Klikk på kategorien [Detaljer] og klikk på [Portinnstillinger...]. Dialogboksen [Portinnstillinger] vises. Windows 2000 / Windows NT 4.0: A Åpne [Skrivere]-vinduet fra [Start]-menyen. B Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke i vinduet [Skrivere]. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. C I kategorien [Porter...] klikker du på [Konfigurer port]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon] vises. Windows XP, Windows Server 2003: A Åpne vinduet [Skrivere og fakser] fra [Start]-menyen. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Skriveregenskaper vises. 20

33 Bruke SmartDeviceMonitor-porten C Klikk på kategorien [Porter] og deretter på [Konfigurer port...]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon:] vises. Du kan konfigurere tidsavbrudd-innstillinger for TCP/IP. Du kan konfigurere bruker, proxy og tidsavbrudd-innstillinger for IPP. Hvis ingen innstillinger er tilgjengelig i kategorien [Omdirigert/parallell utskrift], må du følge fremgangsmåten nedenfor: A Klikk på [Avbryt] for å lukke boksen [Portkonfigurasjon:]. B Start SmartDeviceMonitor for Client og høyreklikk så på ikonet for SmartDeviceMonitor for Client på oppgavelinjen. C Pek på [Egenskaper], og klikk på [Innstillinger for utvidede funksjoner]. D Velg avkrysningsboksen [Still inn omdirigert/parallell utskrift for hver port]. E Klikk på [OK] for å lukke boksen [Innstillinger for utvidede funksjoner]. 1 Henvisning Du kan lese mer om innstillingene i SmartDeviceMonitor for Client Hjelp. 21

34 Forberede for utskrift Bruke standard TCP/IP-port 1 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke standard TCP/IP-port. Bruk SmartDevice- Monitor-porten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg en skriverdriver du vil bruke i boksen [Skriverprogram]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Klikk på [Neste >]. H Velg skrivermodellen du ønsker å benytte. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. I Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. J Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. K Velg [Standard TCP/IP-port], og klikk deretter på [OK]. Konfigurer Standard TCP/IP portinnstillinger, og deretter ser du i Windows- Hjelp hvis [Standard TCP/IP Port] ikke vises. L Klikk [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. 22

35 Bruke standard TCP/IP-port M Angi skrivernavnet eller IPv4-adressen i boksen [Skrivernavn eller IP-adresse]. Tekstboksen [Portnavn] henter automatisk et portnavn. Endre dette navnet hvis det er nødvendig. Når skjermen for Enhetsvalg kommer fram, velger du RICOH NetworkPrinter Driver C Model. N Klikk på [Neste >]. O Klikk [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. Startboksen for installeringen vises på nytt. P Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. Q Konfigurer standardskriveren etter behov. R Klikk på [Fortsett]. Installasjon av skriverdriveren starter. S Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke standard TCP/IP-port. Bruk SmartDevice- Monitor-porten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 23

36 Forberede for utskrift 1 C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [Standard TCP/IP-port], og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. J Skriv inn skrivernavnet eller IPv4-adressen i boksen [Skrivernavn eller IP-adresse], og klikk på [Neste >]. Når skjermen for Enhetsvalg kommer fram, velger du RICOH NetworkPrinter Driver C Model. K Klikk [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. L Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. M Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. N Klikk på [Neste >]. O Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. P Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 24

37 Bruke standard TCP/IP-port Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke standard TCP/IP-port. Bruk SmartDevice- Monitor-porten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [OK]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne skriveren], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [Standard TCP/IP-port] i [Opprett en ny port], og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. J Skriv skrivernavnet eller IPv4-adressen i boksen [Skrivernavn eller IP-adresse]. Tekstboksen [Portnavn] får automatisk et portnavn. Endre dette navnet hvis det er nødvendig. Når skjermen for Enhetsvalg kommer fram, velger du RICOH NetworkPrinter Driver C Model. K Klikk på [Neste >]. L Klikk [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. M Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. N Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. O Klikk på [Neste >]. 1 25

38 Forberede for utskrift 1 P Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. Q Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 26

39 Bruke LPR-port Bruke LPR-port Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver 1 Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke LPR-porten. Bruk SmartDeviceMonitorporten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg en skriverdriver du vil bruke i boksen [Skriverprogram]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Velg skrivermodellen du ønsker å benytte. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. H Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. I Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. J Velg [LPR-port], og klikk på [OK]. Dersom [LPR-port] ikke vises, ser du i Windows Hjelp og installerer den. K Skriv skriverens IPv4-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. 27

40 Forberede for utskrift 1 L Skriv lp i boksen [Navn på skriver eller utskriftskø for denne serveren], og klikk på [OK]. Porten er lagt til. M Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. N Konfigurer standardskriveren etter behov. O Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. P Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke LPR-porten. Bruk SmartDeviceMonitorporten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 28

41 Bruke LPR-port E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk [LPR-port], og deretter [Neste >]. I Skriv inn skriverens IPv4-adressen i boksen [Portnavn], og klikk deretter på [OK]. J Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. K Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Velg om du vil dele skriver og klikk så på [Neste >]. M Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. N Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. I et IPv6-miljø kan du ikke bruke LPR-porten. Bruk SmartDeviceMonitorporten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 29

42 Forberede for utskrift 1 C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Min datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Klikk på [LPR-port] i [Opprette en ny port], og klikk så på [Neste >]. I Skriv skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. J Skriv lp i boksen [Navn på skriver eller utskriftskø for denne serveren], og klikk på [OK]. K Sjekk at navnet på den skriveren du vil installere driveren for, og klikk så på [Neste >]. L Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Klikk på [Neste >]. N Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Neste >]. O Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 30

43 Bruke som Windows-nettverksskriver Bruke som Windows-nettverksskriver Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver For å bruke utskriftsserveren må du installere skriverdriveren ved å velge Skriverserver for nettverk, og så velge delt skriver for Windows 2000/XP eller Windows Server Dette avsnittet antar at klienten allerede er blitt konfigurert til å kommunisere med en Windows 2000/XP-, eller Windows Server 2003-utskriftsserver. Ikke start følgende prosedyre før klienten er blitt satt opp og konfigurert riktig. 1 Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003 trenger du en konto med administratorrettigheter. For å få dette, må du logge deg på som administrator eller medlem av Power Users-gruppen. Dersom du bruker en skriverserver som er tilkoblet skriveren via SmartDeviceMonitor-porten, vil ikke omdirigert utskrift og parallellutskrift kunne brukes fra klienten. SmartDeviceMonitors varslingsfunksjoner er ikke tilgjengelig hvis du benytter en Windows XP- eller Windows Server 2000-utskriftsserver. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg en skriverdriver du vil bruke i boksen [Skriverprogram]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Klikk på [Neste >]. H Velg [Skriver:] for å velge de skrivermodellene du vil bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. I Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. 31

44 Forberede for utskrift 1 J Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. K Klikk på [Nettverksskriver], og klikk på [OK]. L Dobbeltklikk på det datamaskinnavnet du vil bruke som skriverserver i vinduet [Bla gjennom etter skriver]. M Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. N Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. O Konfigurer brukerkoden etter behov. For en RPCS-skriverdriver kan du angi en brukerkode etter at skriverdriveren er installert. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. P Velg [Standardskriver]-boksen for å konfigurere skriveren som standardskriver. Q Klikk på [Fortsett]. Installasjon av skriverdriveren starter. R Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me) Viktig Dersom du bruker en skriverserver som er tilkoblet skriveren via SmartDeviceMonitor-porten, vil ikke omdirigert utskrift og parallellutskrift kunne brukes fra klienten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 32

45 Bruke som Windows-nettverksskriver C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Nettverksskriver], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Bla gjennom]. H Dobbeltklikk på det datamaskinnavnet du vil bruke som skriverserver i vinduet [Bla gjennom etter skriver]. I Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [OK]. J Kontroller plasseringen til den valgte skriveren som vises, og klikk deretter på [Neste >]. K Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. M Start datamaskinen på nytt. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. Dersom du bruker en skriverserver som er tilkoblet skriveren via SmartDeviceMonitor-porten, vil ikke omdirigert utskrift og parallellutskrift kunne brukes fra klienten. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 33

46 Forberede for utskrift 1 C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Nettverksskriver], og klikk på [Neste >]. G Velg plasseringsmetode fra skjermbildet [Søk etter skriver] og klikk deretter på [Neste >]. H Dobbeltklikk på det datamaskinnavnet du vil bruke som utskriftsserver i vinduet [Delte skrivere:]. I Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Neste]. J Installasjon av skriverdriveren starter. K Klikk på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Klikk på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. Dersom du bruker en skriverserver som er tilkoblet skriveren via SmartDeviceMonitor-porten, vil ikke omdirigert utskrift og parallellutskrift kunne brukes fra klienten. Dersom du skriver ut med Windows XP- eller Windows Server 2003-skriverserver, vil ikke varslingsfunksjonen under SmartDeviceMonitor kunne brukes med klienten. 34

47 Bruke som Windows-nettverksskriver A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [En nettverksskriver, eller en skriver koblet til en annen datamaskin.], og klikk så på [Neste >]. G Velg [Søk etter skriver] og klikk på [Neste]. H Dobbeltklikk på navnet på datamaskinen du vil bruke som skriverserver i vinduet [Delte skrivere]. I Velg den skriveren du vil bruke og klikk på [Neste >]. J Installasjon av skriverdriveren starter. K Klikk på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Klikk på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 35

48 Forberede for utskrift Bruke NetWare-skriverserver/Ekstern skriver 1 Dette forklarer hvordan man setter opp en Windows-maskin som en NetWareklient. Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. I et IPv6-miljø kan ikke NetWare-servere benyttes. Følgende forklaring forutsetter at NetWare-klientprogramvare er installert på klientdatamaskinen, og at NetWare-servermiljøet er korrekt innstilt. Installer alle nødvendige klientapplikasjoner før du utfører denne prosedyren. Sett opp skriverdriveren mens du er logget inn på NetWare-filserveren. Følgende verdier brukes i dette eksemplet: Operativsystem: Windows 98 NetWare versjon: 4.1 Navn på filserver: CAREE Kønavn: R-QUEUE A Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. B Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. C Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. D Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. E Velg skriverdriver du vil bruke i boksen [Velg program]. Du kan velge flere skriverdrivere. F Klikk på [Neste >]. G Velg [Skriver:] for å velge de skrivermodellene du vil bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. H Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. 36

49 Bruke NetWare-skriverserver/Ekstern skriver I Klikk på [Port:], og klikk deretter på [Legg til]. J Klikk på [Nettverksskriver], og klikk på [OK]. K Dobbeltklikk på navnet på NetWare-filserveren på nettverkstreet. Den opprettede køen vises. L Velg skriverkøen, og klikk på [OK]. M Kontroller at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. N Klikk på [Fortsett]. Installasjon av skriverdriveren starter. O Klikk på [Fullfør] i boksen [Velg program]. P Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Q Når datamaskinen er startet på nytt, åpne vinduet [Skrivere], og åpner deretter skriveregenskaper. Ved bruk av Windows XP og Windows Server 2003, åpne skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere og fakser]. R Klikk på [Fullfør] i dialogboksen [Introduksjon ferdig]. S Åpne skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere]. Ved bruk av Windows XP og Windows Server 2003, åpne skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere og fakser]. T På kategorien [Skriverinnstillinger] skal du fjerne merkene fra boksene [Fremmat] og [Aktiver banner]. Under Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 Server klikker du på kategorien [NetWare-innstilling]. Ikke kryss av i disse avkrysningsboksene ettersom disse innstillingene gjøres fra skriverdriveren. Hvis du velger dem, er det mulig at skriveren ikke skriver ut som den skal. U Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen skriveregenskaper. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Protokollen er satt til inaktiv som standard. Aktiver den ved bruk av Web Image Monitor eller Telnet. 37

50 Forberede for utskrift Ved bruk av en PostScript 3-skriverdriver 1 Følg disse trinnene for å sette opp PostScript 3-skriverdriveren. Viktig I et IPv6-miljø kan ikke NetWare-servere benyttes. A Åpne skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere] eller [Skrivere og fakser]. B Klikk på kategorien [PostScript]. Hvis du bruker Windows 2000/XP eller Windows NT 4.0, klikk på kategorien [Enhetsinnstillinger], og fjern kryssene i boksene. C Klikk på [Avansert]. D Klikk for å avmerke avkrysningsboksene [Send CTRL+D før jobb] og [Send CTRL+D etter jobb], og klikk på [OK]. E Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen skriveregenskaper. Fremmat Ikke bruk NetWare til å konfigurere fremmatingen. Fremmating kontrolleres av skriverdriveren i Windows. Hvis fremmating konfigureres i NetWare, kan det føre til at skriveren ikke skriver korrekt. Følg fremgangsmåten under for å deaktivere fremmatingen avhengig av hvilket operativsystem som brukes: Med Windows 95/98/Me fjerner du avmerkingen i [Fremmat] i kategorien [Skriverinnstillinger] i dialogboksen Skriveregenskaper. I Windows 2000/SP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 fjerner du merkene i boksen [Fremmat] i kategorien [NetWare-innstillinger] i skriverens egenskaperboks. Bannerside Ikke bruk NetWare til å konfigurere bannerside. Følg fremgangsmåten under for å deaktivere bannersider avhengig av hvilket operativsystem som brukes: I Windows 95/98/Me fjerner du merkingen i avkrysningsboksen [Aktiver banner] i kategorien [Skriverinnstillinger] i dialogboksen Skriveregenskaper. I Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 fjerner du merket i avkrysningsboksen [Aktiver banner] i kategorien [NetWare-innstillinger] i dialogboksen Skriveregenskaper. 38

51 Bruke NetWare-skriverserver/Ekstern skriver Utskrift etter nullstilling av skriveren Skriver til skriverserver-tilkobling krever sekunder for å gjenoppta etter at skriveren er tilbakestilt. I løpet av denne perioden kan jobber bli akseptert (avhengig av NetWare-spesifikasjonene), men de blir ikke skrevet ut. For å skrive ut etter at du har tilbakestilt skriveren som ekstern skriver, kontrollerer du på skriverserveren at den eksterne skriveren er frakoblet, eller du venter i to minutter før du forsøker å skrive igjen. 1 39

52 Forberede for utskrift Installere skriverdriveren via USB 1 I denne delen beskrives hvordan man installerer skriverdriver med USB. Før installasjon kontrollerer du at kun operativsystemet kjører på datamaskinen og at ingen utskriftsjobber pågår. Skriverdriverne kan installeres fra CD-ROM-en som følger med denne skriveren. Windows Me - USB Viktig Installering via USB er ikke mulig under Windows 95/98. Oppgrader til Windows Me eller nyere. Hvis skriverdriverne allerede er installert, plugg and play er aktivert, og skriverikonet tilkoblet USB -porten er lagt til i [Skrivere-vinduet]. Når USB brukes for første gang, vil plug-and-play-funksjonen starte, og vise dialogboksen [Ny maskinvare funnet], [Veiviser for enhetsdriver] eller [Veiviser for Legg til ny maskinvare], avhengig av operativsystemet. A Last ned USB-utskriftsstøtte fra nettstedet til leverandøren. Bruk et søk for å finne modellnavnet, og last deretter ned USB-utskriftsstøtte på leverandørens nettside. Lagre den et sted hvor det er lett å finne den. B Kontroller at strømmen til skriveren er slått av. C Tilkoble skriveren og datamaskinen med USB-kabelen. Sett USB-kabelen godt på plass. D Slå på strømmen til skriveren. Plugg and play-funksjonen starter og en av dialogboksene [Ny maskinvare funnet], [Veiviser for enhetsdriver] eller [Veiviser for ny maskinvareinstallasjon] vises avhengig av hvilket system som bruker. E Velg [Angi en plassering:], og klikk deretter på [Bla gjennom...]. Dialogboksen [Bla etter mappe] vises. F Spesifiser plasseringen av USB-utskriftstøtte, og klikk på [Neste >]. G Kontroller plasseringen, og klikk deretter på [Neste >]. Støtte for USB-utskrift blir installert. H Klikk på [Fullfør]. Hvis skriverdriverne allerede er installert, plugg and play er aktivert, og skriverikonet tilkoblet USB001 -porten er lagt til i [Skrivere-vinduet]. 40

53 Installere skriverdriveren via USB I Sett inn skriverdriveren. Klikk [Søk etter den beste driveren for enheten. [Anbefales]], og klikk på [Neste >]. J Velg [Angi en plassering:], og klikk deretter på [Bla gjennom...]. Dialogboksen [Bla etter mappe] vises. K Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Når Autokjør starter, klikk på [Avslutt]. L Spesifiser plasseringen av USB-utskriftstøtte, og klikk på [Neste>]. Dersom CD-ROM-stasjonen er stasjon D, lagres kildefilene for USB-utskriftstøtte på følgende sted: RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(språk)\DISK1 PCL 5e D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(språk)\DISK1 PCL 6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(språk)\DISK1 PostScript 3 D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(språk)\DISK1 M Kontroller plasseringen, og klikk deretter på [Neste >]. Veiviseren Legg til skrivere starter. N Klikk på [Fullfør]. Installasjonen er fullført. Hvis installasjonen var vellykket, legges skriverikonet for USB001 -porten til [Skrivere]-vinduet. 1 Tallet etter USB avhenger av hvor mange skrivere som er tilkoblet. Det er ikke nødvendig å reinstallere Skriverstøtte for USB dersom en annen skriver kobles til USB-porten når Skriverstøtte for USB er installert. Etter at støtte for USB-utskrift er installert, og hvis skriverdriveren ikke er installert, følger du plugg and play-instruksjonene til skriveren. Installer skriverdriveren fra CD-ROM-en som fulgte med skriveren. 41

54 Forberede for utskrift Windows USB 1 Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. Hvis skriverdriverne allerede er installert, plugg and play er aktivert, og skriverikonet tilkoblet USB -porten er lagt til i [Skrivere-vinduet]. Hvis skriverdriver ikke er installert, følger du plugg and play-instruksjonene til skriveren som skal installeres fra den medfølgende CD-ROM-en. A Kontroller at strømmen til skriveren er slått av. B Tilkoble skriveren og datamaskinen med USB-kabelen. Sett USB-kabelen godt på plass. C Slå på strømmen til skriveren. Veiviseren for funnet ny maskinvare starter, og støtte for USB-utskrift installeres automatisk. D I veiviseren for funnet ny maskinvare klikker du [Søk etter en egnet driver for enheten[anbefales]] og klikk deretter på [Neste >]. E Velg avkryssningsboksen [Angi plassering], og klikk deretter på [Neste >]. F Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Når Autokjør starter, klikk på [Avslutt]. G Spesifiser plassering av kildefilene til skriverdriveren. Dersom CD-ROM-stasjonen er D, lagres kildefilene for skriverdriveren på følgende sted: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Språk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Språk)DISK1 H Kontroller at det er angitt korrekt plassering for skriverdriveren, og klikk deretter på [OK]. I Klikk på [Neste >]. 42

55 Installere skriverdriveren via USB J Klikk på [Fullfør]. Hvis skriverdriverne allerede er installert, plugg and play er aktivert, og skriverikonet tilkoblet USB001 -porten er lagt til i [Skrivere-vinduet]. Hvis du vil deaktivere AutoKjør, trykker du på venstre {Skift}-tast når du setter CD-ROM-en inn i stasjonen, og holder den inntrykket til datamaskinen fullfører lesingen fra CD-ROM-en. Tallet etter USB avhenger av hvor mange skrivere som er tilkoblet. 1 Windows XP, Windows Server USB Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. Hvis skriverdriverne allerede er installert, plugg and play er aktivert, og skriverikonet tilkoblet USB -porten er lagt til i [Skrivere-vinduet]. Skriverdriverne kan installeres fra CD-ROM-en som følger med denne skriveren. Hvis skriverdriver ikke er installert, følger du plugg and play-instruksjonene til skriveren som skal installeres fra den medfølgende CD-ROM-en. A Kontroller at strømmen til skriveren er slått av. B Tilkoble skriveren og datamaskinen med USB-kabelen. Sett USB-kabelen godt på plass. C Slå på strømmen til skriveren. Veiviseren for funnet ny maskinvare starter, og støtte for USB-utskrift installeres automatisk. D I veiviseren for funnet ny maskinvare klikker du [Søk etter en egnet driver for enheten [anbefales]] og klikk deretter på [Neste >]. E Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Dersom programmet Autokjør starter, klikk på [Avbryt], og på [Avslutt]. 43

56 Forberede for utskrift 1 F Kryss av i boksen [Inkluder gjeldende plassering i søket]under [Søk etter den beste driveren i disse plasseringene], og klikk på [Bla gjennom] for å velge skriverdriverens plassering. Dersom CD-ROM-stasjonen er D, lagres kildefilene for skriverdriveren på følgende sted: RPCS D:DRIVESRPCSWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 5e D:DRIVESPCL5EWIN2K_XP(Språk)DISK1 PCL 6 D:DRIVESPCL6WIN2K_XP(Språk)DISK1 PostScript 3 D:DRIVESPS3WIN2K_XP(Språk)DISK1 G Kontroller plasseringen for skriverdriveren, og klikk deretter på [Neste >]. H Klikk på [Fortsett]. I Klikk på [Fullfør]. Hvis installasjonen var vellykket, legges skriverikonet for USB001 -porten til [Skrivere og fakser]-vinduet. Hvis du vil deaktivere AutoKjør, trykker du på venstre {Skift}-tast når du setter CD-ROM-en inn i stasjonen, og holder den inntrykket til datamaskinen fullfører lesingen fra CD-ROM-en. Tallet etter USB avhenger av hvor mange skrivere som er tilkoblet. Problemløsning USB Problem Skriveren gjenkjennes ikke automatisk. Windows har allerede konfigurert USB-innstillingene. Windows ME og skriveren kan ikke bli koblet til. Løsninger Skru av strømbryteren på skrivere, koble til USB-kabelen på nytt, og slå på igjen. Åpne enhetsbehandling i Windows, og under [Universal seriell busskontroller] fjerner du enheter som er i konflikt med hverandre. Enheter som er i konflikt har et [!]- eller et [?]-ikon bak seg. Vær forsiktig slik at du ikke fjerner nødvendige enheter ved en feiltagelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Windows Hjelp. Når du bruker Windows 2000/XP eller Windows Server 2003, vises enheter med feil under [USB-kontroller] i dialogboksen [Enhetsbehandling]. Last ned USB-utskriftsstøtte fra nettstedet til leverandøren. Søk på modellnavnet du bruker på leverandørens nettside, og last ned USB-utskriftstøtte. 44

57 Skrive ut med parallellforbindelse Skrive ut med parallellforbindelse Hvis du vil bruke en skriver som er koblet til parallellgrensesnittet, må du velge [LPT1:] når du installerer skriverdriveren. Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver 1 Viktig For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0 trenger du en konto med administratorrettigheter. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PCL/RPCS skriverdrivere]. E Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. F Velg en skriverdriver du vil bruke i boksen [Velg program]. Du kan velge flere skriverdrivere. G Klikk på [Neste >]. H Velg [Skriver:] for å velge de skrivermodellene du vil bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for Skriver: ]. I Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises for [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av hvilket operativsystem som brukes, skrivermodellen som er valgt og porten som brukes. J Kontroller at [LPT1:] vises i [Port:]. K Velg [Standardskriver]-boksen for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Klikk på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. 45

58 Forberede for utskrift M Når installasjonen er ferdig, velger du ett av alternativene for å starte datamaskinen på nytt enten nå eller senere, og klikk deretter på [Fullfør]. 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. For å avbryte installasjonen av valgt program, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Henvisning Det vises en melding hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis dette er tilfelle kan du ikke installere skriveren med Auto- Kjør-programmet. Hvis du fortsatt ønsker å installere skriverdriveren, bruker du installasjonsprogrammet [Legg til skriver]. Se s.50 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me) A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. G Velg navnet på den skriveren som du vil installere driver for, og klikk deretter på [Neste >]. H I boksen [Tilgjengelige porter:], klikker du på [Skriverport] og deretter på [Neste >]. I Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. J Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. K Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 46

59 Skrive ut med parallellforbindelse Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. G Velg [LPT1] når dialogboksen [Skriverport] vises på skjermen, og klikk deretter på [Neste >]. H Velg navnet på den skriveren som du vil installere driveren for, og klikk deretter på [Neste >]. I Velg om du vil dele skriveren, og klikk deretter på [Neste >]. J Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. K Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 47

60 Forberede for utskrift 1 Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Viktig For å kunne installere en skriverdriver, kreves det Administratortilgang. Logg på en konto som har Administrator-rettigheter. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Velg porten du vil bruke og klikk på [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. H Velg navnet på den skriveren som du vil installere driveren for, og klikk deretter på [Neste >]. I Klikk på [Lukk] for å lukke dialogboksen [Skriverport]. J Klikk på [Neste >]. K Endre navnet på den skriveren du vil bruke og klikk så på [Neste >]. L Velg om du vil skrive ut en testside og klikk så på [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. M Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 48

61 Skrive ut med parallellforbindelse Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Skriverdriveren med det valgte språket blir installert. Skriverdriveren installeres på engelsk hvis du velger følgende språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. En brukerkode kan angis etter skriverdriver-installasjonen. For mer informasjon om brukerkoder, se Hjelp-filen for skriverdriveren. 1 49

62 Forberede for utskrift 1 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen Meldingsnumrene 58 og 34 indikerer at skriverdriveren ikke kan installeres med AutoKjør. Installer skriveren ved hjelp av [Legg til skriver] eller [Installer skriver]. For Windows 95/98/Me, Windows 2000 og Windows NT 4.0: A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. B Dobbeltklikk på ikonet Legg til skriver. C Følg instruksjonene i Veiviser for skriverinstallasjon. Hvis skriverdriveren ligger på en CD-ROM, er plasseringen av RPCS-skriverdriveren enten DRIVERSRPCSWIN9X_ME, eller DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Dersom installeringsprogrammet starter, klikk på [Avbryt] for å gå ut av det. For Windows XP Professional eller Windows Server 2003: A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. B Klikk på [Legg til skriver]. C Følg instruksjonene i Veiviser for skriverinstallasjon. Hvis skriverdriveren ligger på en CD-ROM, er plasseringen av RPCS-skriverdriveren DRIVERSRPCSWIN2K_XP. Dersom installeringsprogrammet starter, klikk på [Avbryt] for å gå ut av det. 50

63 Hvis det kommer fram en melding under installasjonen For Windows XP Home Editions: A På [Start]-menyen, klikk på [Kontrollpanel]. B Klikk på [Skrivere og annen maskinvare]. C Klikk på [Skrivere og fakser]. D Klikk på [Installer skriver]. E Følg instruksjonene i Veiviser for skriverinstallasjon. Hvis skriverdriveren ligger på en CD-ROM, er plasseringen av RPCS-skriverdriveren \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP. Dersom installeringsprogrammet starter, klikk på [Avbryt] for å gå ut av det. 1 51

64 Forberede for utskrift Lage Alternativer for skriverinnstillinger 1 Lag alternativer for skriveren med skriverdriveren når toveiskommunikasjon er etablert. Henvisning Du finner opplysninger om å foreta alternativer Innstillinger for skriveren i s.53 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert. Betingelser for kommunikasjon i to retninger Toveissending tillater at informasjon om papirstørrelse og materetning sendes automatisk til skriveren. Du kan kontrollere skriverens status fra din egen datamaskin. Toveiskommunikasjon støttes av Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0. Hvis du bruker RPCS-skriverdriveren, og toveiskommunikasjon er aktivert under Windows 2000, vil kategorien [Endre tilbehør] ikke være tilgjengelig. Skriverdriveren støtter toveiskommunikasjon og oppdaterer skriverstatusen automatisk. PCL-skriverdriveren støtter toveiskommunikasjon. Du kan oppdatere skriverstatusen manuelt. Skriverdriveren PostScript 3 støtter ikke toveiskommunikasjon. For å støtte toveiskommunikasjon må følgende vilkår være oppfylt: Når du kobler til med parallellkabel Datamaskinen må støtte toveiskommunikasjon. Skriveren må støtte toveiskommunikasjon. Grensesnittkabelen må støtte toveiskommunikasjon. Skriveren må være koplet til datamaskinen med en standard parallellkabel og parallellkontakter. Under Windows 2000 må [Aktiver toveis støtte] brukes og [Aktiver skriverutvalg] må ikke velges under kategorien [Port] med RPCS-skriverdriver. Når du er tilkoblet nettverket Skriveren må støtte toveiskommunikasjon. SmartDeviceMonitor for Client som finnes på CD-ROM-en må installeres, og TCP/IP må brukes. Under Windows 2000 må [Aktiver toveis støtte] være valgt og [Aktiver skriverutvalg] ikke være valgt i kategorien [Port] med RPCS-skriverdriveren. 52

65 Lage Alternativer for skriverinnstillinger For å støtte toveiskommunikasjon må følgende vilkår være oppfylt: Porten for SmartDeviceMonitor for Client og TCP/IP-protokollen må brukes. Standard TCP/IP-port brukes uten at standard portnavn endres (for Windows 2000/XP og Windows Server 2003). IPv4-adressen for Microsoft TCP/IP-utskrift må spesifiseres for bruk (Windows NT 4.0). IPP-portnavnet må inkludere IPv4-adressen når du bruker IPP-protokollen. 1 Ved tilkobling via USB Skriveren må være koblet til datamaskinens USB-port med USB-grensesnittkabelen. Datamaskinen må støtte toveiskommunikasjon. Installer SmartDeviceMonitor for Client fra CD-ROM. Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert Du må sette opp ekstrautstyret når toveiskommunikasjon er deaktivert. Viktig Under Windows 2000/XP og Windows Server 2003, er Administrere skriveretillatelse nødvendig for å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere]. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. Under Windows NT 4.0 må du ha Tilgang med full kontroll for å kunne endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere]. Logg deg på som administrator eller medlem av Gruppen Privilegerte brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. D Klikk på kategorien [Endre tilbehør]. Hvis alternativene i kategorien [Endre tilbehør] er deaktivert, er toveiskommunikasjon aktivert. I så fall er det ikke nødvendig å endre innstillingen for alternativer. Hvis du bruker RPCS-skriverdriveren, klikker du på kategorien [Endre tilbehør]. Dersom du bruker PS-skriverdriveren klikker du på kategorien [Enhetsinnstillinger]. 53

66 Forberede for utskrift 1 E Velg installerte alternativer fra området [Alternativ], og utfør de nødvendige innstillingene. F Velg totalt minne i [Totalt minne:], når ekstra SDRAM-modul er montert. G Under [Innstillinger for papirmagasin:] klikker og markerer du magasinet som skal brukes, og deretter velger du format, retning og type for magasinet. Velg avkryssingsboksen [Magasinlås] for å ekskludere brett som ikke skal kunne velges automatisk. H Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen Skriveregenskaper. 54

67 2. Konfigurere skriverdriveren PCL - Tilgang til skriveregenskaper Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper Du kan åpne dialogboksen Skriveregenskaper på to måter. Utføre standardinnstillinger for skriveren For å lage standardinnstillinger for skriveren, må du først åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere]. Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows 95/98/Me. A På [Fil]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. 55

68 Konfigurere skriverdriveren B Velg den skriveren du vil bruke i listeboksen [Navn] og klikk så på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. 2 Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 56

69 PCL - Tilgang til skriveregenskaper De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 2 Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver]. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. 57

70 Konfigurere skriverdriveren 2 Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 58

71 PCL - Tilgang til skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows XP. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver], og klikk så på [Egenskaper]. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. 59

72 Konfigurere skriverdriveren 2 Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 60

73 PCL - Tilgang til skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - Standard Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil...]-menyen klikker du på [Dokumentstandarder]. Dialogboksen [Standard] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows NT 4.0. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listeboksen [Navn] og klikk så på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. 61

74 Konfigurere skriverdriveren 2 Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 62

75 RPCS - Tilgang til skriveregenskaper RPCS - Tilgang til skriveregenskaper Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper Du kan åpne dialogboksen Skriveregenskaper på to måter. Flere kategorier brukes som eksempel i denne håndboken. Vil du mer detaljerte opplysninger om hvordan du endrer type dialogbokser, se skriverdriverens Hjelp. 2 Flere kategorier Dette er vindustypen for brukere som ofte endrer innstillingene når de skriver ut. Egendefinerte innstillinger Denne typen dialogboks er designet for brukere som sjelden endrer innstillingene når de skriver ut. Denne typen dialogboks kan variere avhengig av installert utstyr. Utføre standardinnstillinger for skriveren For å lage standardinnstillinger for skriveren, må du først åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere]. Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Når du åpner dialogboksen Skriveregenskaper for første gang etter installeringen av RPCS skriverdriver, vises bekreftelsesvinduet. Etter at du har klikket [OK], vises dialogboksen Egenskaper. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 63

76 Konfigurere skriverdriveren Utføre skriverinnstillinger fra et program 2 Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows 95/98/Me. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listen [Navn:] og klikk så på [Egenskaper...]. Dialogboksen Egenskaper vises. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows Tilgang til Skriveregenskaper Beskriver hvordan man starter skriverdriverens egenskaper. Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene 64 Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere.

77 RPCS - Tilgang til skriveregenskaper A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. Når du åpner dialogboksen Skriveregenskaper for første gang etter installeringen av RPCS skriverdriver, vises bekreftelsesvinduet. Etter at du har klikket [OK], vises dialogboksen Egenskaper. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 65

78 Konfigurere skriverdriveren Utføre skriverinnstillinger fra et program 2 Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver]. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. 66

79 RPCS - Tilgang til skriveregenskaper B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. Når du åpner dialogboksen Skriveregenskaper for første gang etter installeringen av RPCS skriverdriver, vises bekreftelsesvinduet. Etter at du har klikket [OK], vises dialogboksen Egenskaper. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 67

80 Konfigurere skriverdriveren Utføre skriverinnstillinger fra et program 2 Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows XP. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver]. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. 68

81 RPCS - Tilgang til skriveregenskaper B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. Når du åpner dialogboksen Skriveregenskaper for første gang etter installeringen av RPCS skriverdriver, vises bekreftelsesvinduet. Etter at du har klikket [OK], vises dialogboksen Egenskaper. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre standardinnstillinger for skriveren - Standard Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil...]-menyen klikker du på [Dokumentstandarder]. Dialogboksen [Standard] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 69

82 Konfigurere skriverdriveren Utføre skriverinnstillinger fra et program 2 Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows NT 4.0. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listeboksen [Navn] og klikk så på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. C Gjør de nødvendige innstillingene og klikk så på [Bruk]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 70

83 PostScript 3 - Oppsett for utskrift PostScript 3 - Oppsett for utskrift Windows 95/98/Me - Tilgang til Skriveregenskaper Du kan åpne dialogboksen Skriveregenskaper på to måter. Utføre standardinnstillinger for skriveren 2 For å lage standardinnstillinger for skriveren, må du først åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra vinduet [Skrivere]. Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows 95/98/Me. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listeboksen [Navn...] og klikk så på [Egenskaper...]. Dialogboksen Egenskaper vises. 71

84 Konfigurere skriverdriveren C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. 2 Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 72

85 PostScript 3 - Oppsett for utskrift De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 2 Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver]. 73

86 Konfigurere skriverdriveren C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. 2 Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inkludert konfigurasjon av alternativer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter. Medlemmer av gruppene administratorer og avanserte brukere har som standard tillatelse til å administrere skrivere. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. 74

87 PostScript 3 - Oppsett for utskrift Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre standardinnstillinger for skriveren - Utskriftsinnstillinger Viktig Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A På [Start]-menyen, klikk på [Skrivere og fakser]. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C Åpne [Fil]-menyen og klikk på [Utskriftsinnstillinger...]. Dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. For å foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon, åpner du dialogboksen [Skriveregenskaper] fra den aktuelle applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows XP. A På [Fil...]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg skriveren du vil bruke i listen [Velg skriver]. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [Skriv ut] for å starte utskriften. 75

88 Konfigurere skriverdriveren 2 Fremgangsmåten for å åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] kan variere avhengig av programmet. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper Utføre standardinnstillinger for skriveren - skriveregenskapene Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Ikke foreta innstillinger for [Skjema til magasin-tildeling]. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 76

89 PostScript 3 - Oppsett for utskrift Utføre standardinnstillinger for skriveren - Standard Viktig For å endre skriverens standardinnstillinger, inklusive konfigurasjon av alternativer, logger du på med en konto som har Tilgang med full kontroll. Medlemmer av gruppene administratorer, serveroperatører, utskriftsoperatører og avanserte brukere har som standard tillatelse til full kontroll. Du kan ikke endre standardinnstillingene for hver bruker. Innstillingene som gjøres i dialogboksen Skriveregenskaper gjelder alle brukere. A Åpne [Start]-menyen, pek på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. B Klikk på ikonet til den skriveren du vil bruke. C På [Fil...]-menyen klikker du på [Dokumentstandarder]. Dialogboksen [Standard] vises. D Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. 2 De innstillingene du foretar her, brukes som standardinnstillinger for alle applikasjoner. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Utføre skriverinnstillinger fra et program Du kan foreta skriverinnstillinger for en spesifikk applikasjon. Hvis du vil gjøre skriverinnstillinger for en bestemt applikasjon, åpner du dialogboksen Egenskaper fra denne applikasjonen. Følgende eksempel beskriver hvordan du lager innstillinger for applikasjonen WordPad som følger med Windows NT 4.0. A På [Fil]-menyen klikker du på [Skriv ut]. Dialogboksen [Skriv ut] vises. B Velg den skriveren du vil bruke i listen [Navn:] og klikk så på [Egenskaper]. Dialogboksen Egenskaper vises. C Foreta de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [OK] for å starte utskriften. 77

90 Konfigurere skriverdriveren 2 Den faktiske fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Egenskaper, kan være forskjellig fra applikasjon til applikasjon. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for applikasjonen du bruker. Med noen programmer blir innstillingene for skriverdriveren ikke brukt, i stedet brukes programmenes egne standardinnstillinger. Alle innstillinger som du lager i den følgende fremgangsmåten, er kun gyldige for den aktuelle applikasjonen. Vanlige brukere kan endre egenskapene som vises i dialogboksen [Skriv ut] i en applikasjon. Innstillingene som angis her blir brukt som standard ved utskrift fra dette programmet. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Mac OS - Sette opp for utskrift Utføre papirinnstillinger fra et program A Åpne den filen du vil skrive ut. B På [Fil]-menyen klikker du på [Sideoppsett]. C Kontroller at skriveren du vil bruke, vises i [Skriver:], og velg deretter papirformatet du ønsker å bruke i [Papir:]. I Mac OS X velger du papirformat i [Papirformat]. Hvis skriveren du vil bruke ikke vises i [Skriver:], velger du skriveren du ønsker å bruke. D Konfigurer innstillingene, og klikk så på [OK]. Henvisning Det faktiske utseende til dialogboksen [Sideoppsett] avhenger av den applikasjonen du bruker. Vil du ha mer informasjon henvises til håndbøkene for Mac OS. Oppsett for utskrift fra en applikasjon A Åpne den filen du vil skrive ut. B På [Fil]-menyen klikker du på [Skriv ut]. C Kontroller at skriveren er valgt i listen [Skriver] og angi så skriverinnstillingene. D Konfigurer innstillingene, og klikk så på [OK]. 78

91 3. Andre utskriftshandlinger Skrive ut en PDF-fil direkte Du kan sende PDF-filer direkte til denne skriveren for utskrift, uten at du behøver å åpne en PDF-applikasjon. Viktig Funksjonen er kun brukes for ekte Adobe PDF-filer. Denne funksjonen støtter PDF-filer for versjon 1.3, 1.4, 1.5, og 1.6. PDF-filer som er opprettet ved hjelp av transparent-funksjonen til PDF versjon 1.4 kan ikke skrives ut. PDF-filer som er opprettet ved hjelp av krypteringsfilter og/eller 16 bit fargebildefunksjonen til PDF versjon 1.5, kan ikke skrives ut. I PDF-versjon 1.6 er eksklusive funksjoner ikke kompatible. Noen typer PDF-filer med høy komprimering kan ikke skrives ut. Konsulter salgsrepresentanten din om filtyper som støttes. Feil i papirformat kan forekomme når det skrives ut på egendefinerte papirformater. Utskriftsmetode Følgende prosedyrer forklarer de to metodene for direkte PDF-utskrift - ved å bruke DeskTopBinder Lite eller ved å legge inn kommandoer. Bruke DeskTopBinder Lite Installere DeskTopBinder Lite Følg prosedyren nedenfor for å installere DeskTopBinder Lite. A Lukk alle åpne programmer. B Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. C Velg et språk, og klikk deretter på [OK]. D Klikk på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client], og klikk på [Neste >]. E Følg instruksjonene på skjermen for å installere DeskTopBinder Lite. Hvis du må starte datamaskinen på nytt etter installasjonen av DeskTopBinder Lite, starter du datamaskinen igjen og fortsetter konfigurasjonen. 79

92 Andre utskriftshandlinger Noen innstillinger i operativsystemet kan føre til at AutoKjør ikke fungerer. I dette tilfellet, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. DeskTopBinder Lite Forbedringer 3 Følg forbedringsprosedyren for DeskTopBinder Lite for å skrive ut PDF-filer direkte. A På [Start]-menyen, klikk på [Programmer], [DeskTopBinder], og [Extended Features Wizard]. B Når [Extended Features Wizard] vises, velger du [Start], og klikker deretter på [Neste>] gjentatte ganger til [Utskriftsfunksjon3]-skjermen kommer fram. C På skjermen [Utskriftsfunksjon3] klikker du på [Legg til..] for å vise [Egensk. for PDF direkteutskr.]. D Velg driveren for denne skriveren, klikk på [OK], og klikk deretter på [Neste>] gjentatte ganger til [Avslutt] vises. Klikk på [Avslutt]. Funksjonpalett Funksjonpaletten inneholder knapper for funksjoner som allerede er konfigurerte gjennom DeskTopBinder Lite-oppgraderingene. Ved hjelp av disse knappene, kan du skrive ut Windows-filer, se på forhåndsvisninger, konvertere bilder og registrere skannere for dokumentene uten at du trenger å åpne Desk- TopBinder Lite. Du kan også bruke disse funksjonene ved å trekke en fil til den knappen som inneholder den funksjonen du ønsker å bruke, og slippe den der. A Høyreklikk på ikonet på oppgavelinjen, og klikk deretter på [Egenskaper...]. B Klikk på kategorien [Innhold], velg avkryssingsboksen [PDF direkteutskrift] i midten, og klikk deretter på [OK]. Skjermen [Egenskaper] lukkes, og ikonet [PDF direkteutskriftt] legges til paletten. PDF-direkteutskrift Bruk metoden nedenfor til å skrive ut PDF-filer direkte. A Trekk PDF-filen du ønsker å skrive ut direkte til ikonet for PDF-direkteutskrift i paletten, og slipp den der. B [Filliste for utdata - PDF direkteutskrift] vises i skjermpanelet. Uthev den PDF-filen du vil skrive ut, og klikk på [OK]. PDF-filen skrives ut. 80

93 Skrive ut en PDF-fil direkte Skrive ut passordbeskyttede PDF-dokumenter Følg prosedyren endenfor for å skrive ut passordbeskyttede PDF-filer. A I [Start]-menyen til Windows klikker du på [Programmer], [DeskTopBinder], og [Extended Features Wizard]. B Når [Extended Features Wizard] vises, velger du [Start], og klikker deretter på [Neste>] gjentatte ganger til [Utskriftsfunksjon3]-skjermen kommer fram. C På skjermen [Utskriftsfunksjon3] klikker du på [Egenskaper] for å vise [Egensk. for PDF direkteutskr.]. D av i boksen for [Bruk PDF-passord] nederst til høyre på skjermen, og klikk deretter på [OK]. Klikk på [Neste>] gjentatte ganger til [Avslutt] vises. Klikk på [Avslutt] for å lukke [Extended Features Wizard]-skjermen. E Dra PDF-filen du ønsker å skrive ut direkte til ikonet for PDF-direkteutskrift i paletten, og slipp den der. F [Filliste for utdata - PDF direkteutskrift] vises i skjermpanelet. Velg den PDF-filen du ønsker å skrive ut for gjøre den uthevet, og klikk deretter [OK]. G Skjermbildet [Egensk. for PDF direkteutskr.] åpnes. Angi passordet til den PDF-filen du ønsker å skrive ut i feltet [PDF-passord:] nederst til høyre på skjermen, og klikk deretter på [OK]. Den passordbeskyttede PDF-filen skrives ut. 3 Viktig Før du skriver ut en passordbeskyttet PDf-fil, må du utføre en av følgende: Angi PDf-filens passord på egenskapsskjermen for PDF-direkteutskrift Spesifiser et PDF-passord ved å velge [PDF:endre p.ord] i [PDF-meny]-menyen på skriverens kontrollpanel. Hvis et [PDF-gruppep.ord] for [PDF-meny]-menyen er tildelt til DeskTopBinder Lite eller kontrollpanelet på denne skriveren, må du tildele det samme gruppepassordet på den andre. 81

94 Andre utskriftshandlinger Egenskaper for PDF-direkteutskrift NO AQV703S 1. Innstillingsnavn: Viser konfigureringsnavnet til plug-in (opp til 63 tegn, en-bits) 2. Endre ikon... Endre ikonet som vises på verktøylinjen. 3. Skriver: Viser en liste over RPCS-drivere som støtter PDF-direkteutskrift. 4. Dobbeltsidig Skrive ut på begge sider av ark. 5. Layout Skrive ut flere sider på et enkelt ark. 6. Lage hull Lage hull i utskrevne ark. 7. Stifting Stifte sammen utskrevne ark. 8. Vis denne dialogboksen før utskrift Vises ved PDF-direkteutskrift hvis denne avkryssingsboksen er valgt. 9. Papirretning: Spesifiser originalens retning. 10. Antall eksemplarer Spesifiser antallet kopier som skal skrives ut. 11. Sortere Brukes til å sortere utskrifter. 12. Område: Spesifiser utskriftsområdet for hver side 13. Oppløsning: Spesifisere en utskriftsoppløsning. 14. PDF-passord: Hvis PDF-filen er passordbeskyttet, må du angi passordet i dette feltet. Hvis ikke, Bruke kommandoer Under Windows og UNIX kan du skrive ut PDF-filer direkte med kommandoer som ftp sftp og lpr. Henvisning Du finner opplysninger om å skrive ut med kommandoer under Windows i s.251 Skrive ut filer direkte fra Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om UNIX-kommandoer, kan du se i UNIX- Tillegg. 82

95 Kontroll mot uautorisert kopiering Kontroll mot uautorisert kopiering Du kan sette inn mønster og tekst under teksten som skrives ut, for å unngå uautorisert kopiering av dokumentet. Kontroll mot uautorisert kopiering består av to funksjoner: [Datasikkerhet for kopiering] og [Maskeringstype:]. Viktig Denne funksjonen er utviklet for å forsøke og hindre kopiering av konfidensielle dokumenter. Den forhindrer ikke uautorisert bruk av informasjon. Åpne kontrollvinduet for kontroll mot uautorisert kopiering 3 A Åpne [Utskriftsegenskaper...]-vinduet i RPCS skriverdriveren. B Klikk på [Legg til/endre egendefinerte...]. C Velg avkrysningsboksen [Uautorisert kopiering...]. D Klikk på [Kontroller innstillinger...]. E En bekreftelsesmelding vises. Klikk på [OK]. Vinduet for kontroll mot uautorisert kopiering vises. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Bruke [Datasikkerhet for kopiering] Du kan legge inne et mønster ved hjelp av innstillinger i driveren. Angi [Datasikkerhet for kopiering] i skriverdriveren Velg avkryssingsboksen [Datasikkerhet for kopiering]. Du kan også taste inn teksten i boksen [Tekst:]. Du kan ikke velge avkryssingsboksen [Maskeringstype:] samtidig. For å skrive ut et dokument som er beskyttet med et grått lag, må skriveren være satt opp riktig. Konsulter en administrator. 83

96 Andre utskriftshandlinger Skrive ut et dokument ved hjelp av [Datasikkerhet for kopiering] 3 g No Cop ng No Copying N ying No Copying No C pying No Copying No pying No Copying N opying No Copying Copying No Copying Copying No Copyin ying No Copy No Cop AJL030S 1. Mønsteret og teksten du valgte skrives ut. 2. Dokumentet kopieres i kopi- /multifunksjonsmaskiner som som leverandørens valgfrie sikkerhetsenhet for datakopiering er installert. 3. Dokumentet blir dekket av et grått lag. Når du skriver ut et dokument som er angitt med [Datasikkerhet for kopiering], krever ikke skriveren at sikkerhetsenhet for datakopiering (ekstrautstyr) er installert. Sikkerhetsenheten for datakopiering er nødvendig nå du skal kopiere eller lagre dokumenter som er beskyttet av et grått lag. Kun RPCS-driveren er støttet. Du kan ikke delvis legge inn et mønster eller en tekst i et dokument. Bruk mm (7 1 / / 2 ) eller større papir. Bruk vanlig eller resirkulert papir som har minst 70% hvithet. Tosidig utskrift kan forstyrre funksjonen da tekst og mønster kan være synlig gjennom papiret. Sikkerhetsenheten for datakopiering er for leverandørens kopi-/multifunksjonsmaskiner. Den kan ikke installeres på denne skriveren. Henvisning Hvis du vil ha flere detaljer om innstillinger, [Datasikkerhet for kopiering], kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. 84

97 Kontroll mot uautorisert kopiering Bruke [Maskeringstype:] Du kan legge inne et mønster og tekst i et dokument ved å gjøre innstillinger i skriverdriveren for å forhindre uautorisert kopiering. 3 Angi [Maskeringstype:] i skriverdriveren Velg et mønster fra [Maskeringstype:], og tast deretter inn teksten i boksen [Tekst:]. Du kan kun angi [Tekst:], men [Maskeringstype:] og [Tekst:] må angis sammen. Skrive ut et dokument ved hjelp av [Maskeringstype:] N g No Copy ng No Copying N ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N opying No Copying Copying No Copying o Copying No Copyin pying No Copy No Cop No C g No Copying ng No Copying No C ying No Copying No pying No Copying No opying No Copying N Copying No Copying Copying No Copyin Copying No Copyi ing No Copy Cop AJL031S 1. Mønsteret og teksten du valgte skrives ut svakt. 2. Dokumentet kopieres i kopi-/ multifunksjonsmaskiner. 3. Mønsteret og teksten du valgte vises tydelig. 85

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...12 Hvordan lese denne håndboken...13 Symboler...13 Forberede for utskrift

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserveren Funksjoner og

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

DIGITAL FULLFARGESKRIVER

DIGITAL FULLFARGESKRIVER MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFARGESKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruk av dokumentserveren

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare are FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Veiledning for programvareoppsett

Veiledning for programvareoppsett Sjekk følgende elementer først P. 5 Veiledning for programvareoppsett Med Windows P. 12 Med Macintosh P. 35 Denne CD-ROM-platen inneholder ikke språket Norsk. Ta kontakt med forhandleren eller nærmeste

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer