Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Sørg for at du leser sikkerhetsinformasjonen i "om denne maskinen" før du tar maskinen i bruk, slik at du kan bruke den på en sikker og korrekt måte.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, å lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. Viktig Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. Ikke kopier eller skriv ut noe som er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering og utskrift av følgende er vanligvis forbudt ifølge de forskjellige lands lover. pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankanvisninger, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er kun ment som en rettesnor og er ikke fullstendig. Vi er ikke ansvarlige for dens fullstendighet eller nøyaktighet. Hvis du har spørsmål angående lovligheten ved å kopiere eller skrive ut visse dokumenter, må du henvende deg til din advokat. nader: Noen illustrasjoner i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Noe ekstrautstyr er muligens ikke tilgjengelig i noen land. Kontakt nærmeste forhandler for detaljer. Det er brukt to typer formatangivelser i denne håndboken. Den metriske versjonen gjelder for denne maskinen. Forsiktig: Bruk av andre kontrollenheter, eller justering eller utføring av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig strålingseksponering.

3 Håndbøker for denne maskinen Bruk håndbøkene som er relevante for hva du vil gjøre med maskinen. Viktig Håndbøkene finnes i ulike medier. Den trykte og den elektroniske utgaven av en håndbok inneholder samme informasjon. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må være innstalert hvis man vil vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan håndbøkene også være i html-format. Hvis du vil se disse håndbøkene, må en nettleser være installert. Om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en innføring til funksjonene til maskinen. Den forklarer også kontrollpanelet, forberedende tiltak for bruk av maskinen, hvordan å skrive inn tekst og hvordan å installere CD-ROM-ene som medleveres. Systeminnstillinger Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Bruk håndboken også for forklaringer om hvordan å tilkoble maskinen. Problemløsning Her får du vite hvordan du behandler vanlige problemer, og hvordan du legger i papir og bytter toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er laget for administratorer for denne skriveren. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data fra å bli manipulert, eller hindre maskinen fra å bli brukt av uvedkommende. Se også i denne håndboken om prosedyrer for å registrere administratorer, i tillegg til å stille inn autentisering for bruker og administrator. Kopireferanse Forklarer kopifunksjoner og bruken av disse. Inneholder også henvisninger om hvordan du plasserer originaler. Faksreferanse Forklarer telefaksfunksjonene og bruken av disse. Skriverreferanse Forklarer skriverfunksjonene og bruken av disse. i

4 Skannerreferanse Forklarer skannerfunksjoner og bruken av disse. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og bruker maskinen i nettverkomgivelser og hvordan du bruker programvaren som leveres med poroduktet. Denne håndboken dekker alle modellene og inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som muligvis ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon angående operativsystemene som støttes kan også avvike noe fra denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript 3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite-oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som leveres med maskinene er spesifikke for de ulike maskintypene. Hvis du ønsker UNIX-tillegget finner du dette på vår nettside, eller du kan få det ved å kontakte en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inneholder forklaringer på funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Skjermpanel...2 Hvordan lese skjermen og bruke tastene...3 Skriverfunksjonsmenyen...4 Angi papirtype i multiarkmateren...8 Innstille papirformatet på kontrollpanelet...11 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet...13 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet...15 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet Klargjøre maskinen Bekrefte tilkoblingsmetoden...19 Nettverkstilkobling...19 Lokal tilkobling...22 Installere skriverdriveren...23 Hurtiginstallering...23 Installere skriverdriveren for den valgte porten...25 Bruke som nettverksskriver under Windows...36 Bruke som skriverserver/fjernskriver under NetWare...39 Fremmating...41 Bannerside...41 Utskrift etter tilbakestilling av skriveren...41 Installere skriverdriveren med USB...42 Windows Me - USB...42 Windows USB...44 Windows XP, Windows Server USB...45 Skrive ut med parallelltilkobling...47 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...49 Støttede profiler...49 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...50 Konfigurere innstillinger for sikkerhetsmodus...51 Utskrift i Sikkerhetsmodus...52 Stille inn alternativer for skriveren...53 Betingelser for toveiskommunikasjon...53 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert...55 Installere Font Manager Bruke Adobe PageMaker versjon 6.0, 6.5 eller iii

6 2. Sette opp skriverdriveren PCL - Få tilgang til skrivergenskapene...59 Windows 95/98/Me - Få tilgang til skriveregenskapene...59 Windows Få tilgang til skrivegenskapene...61 Windows XP, Windows Server Få tilgang til skriveregenskaper...64 Windows NT Få tilgang til skrivegenskapene...67 RPCS - Få tilgang til skrivegenskapene...70 Windows 95/98/Me - Få tilgang til skriveregenskapene...70 Windows Få tilgang til skrivegenskapene...72 Windows XP, Windows Server Få tilgang til skriveregenskaper...75 Windows NT Få tilgang til skrivegenskapene Andre utskriftsoperasjoner Skrive ut en PDF-fil direkte...81 Utskriftsmetode...81 Bruke DeskTopBinder Lite...82 Bruke kommandoer...85 Kontroll mot uautorisert kopiering...86 Bruke [Datasikkerhet for kopiering]...87 Bruke [Maskeringstype:]...89 Viktig merknad...90 Fremmating...91 Skrive ut fra et valgt magasin...91 Avbryte en utskriftsjobb...92 Avbryte en utskriftsjobb...94 Slette en utskriftsjobb fra kontrollpanelet...94 Windows - slette en utskriftsjobb fra datamaskinen...95 Kontrollere feilloggen...96 Sorter Funksjoner og innstillinger på maskinen Hovedenhet...99 Funksjoner...99 Grensesnitt...99 Liste over innstillingspunkter Web Image Monitor telnet Innstillinger som kan brukes med PostScript Appendiks Spesifikasjoner Alternativer INDEKS iv

7 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symbolene brukes i denne håndboken: Indikerer viktige sikkerhetshenvisninger Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. Du finner disse i Sikkerhetsinformasjon under avsnittet "Om denne maskinen". Indikerer viktige sikkerhetshenvisninger Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser disse merknadene. Du finner disse i Sikkerhetsinformasjon under avsnittet "Om denne maskinen". Indikerer hva man må være oppmerksom på når man bruker maskinen og forklarer sannsynlige årsaker for feil i papirføringen, skader til originaler eller datatap. Les disse forklaringene nøye. Indikerer tilleggsforklaringer for maskinens funksjoner og instruksjoner om hvordan du løser brukerfeil. Symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Indikerer navnet til taster som finnes på maskinens skjermpanel. { } Indikerer navnet til taster som finnes på maskinens kontrollpanel. 1

8 Skjermpanel Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer ved å bruke skjermpanelet når skriverfunksjonen er valgt. NO ASC009S 1. Driftsstatus eller meldinger Viser gjeldende maskinstatus, for eksempel Klar, Frakoblet og Skriver [N.st.job] Trykk for å avbryte den gjeldende utskriftsjobben. Hvis du trykker denne tasten når maskinen er offline og Hex Dump-modus er valgt, avbrytes Hex Dump. 3. [Meny] Trykk for å vise menyen for å velge de følgende alternativene: [Vis feillogg] Viser feillogg over utskriftsjobber som sendes fra en datamaskin. Når strømmen er slått på, vises skjermpanelet for kopifunksjonen. Dette er standard fra fabrikken. Denne utgangsinnstillingen kan endres. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 2

9 Hvordan lese skjermen og bruke tastene Dette avsnittet forklarer hvordan du leser skjermpanelet og bruker valgtasten for den startskjermbildet. NO ASC004S 1. Rulletaster Trykk på disse tastene for å bevege markøren steg for steg. Hvis {U}, {T}, {V} eller {W}-knappen forekommer i denne håndboken må du trykke rulletasten med tilsvarende retning. 2. {OK}-tasten Trykk for å stille et valgt element eller en numerisk verdi som er skrevet inn. 3. {Escape}-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller for å vende tilbake til den foregående visningen. 4. Valgtaster Tilsvarer funksjonselementene i den nedre linjen på skjermbildet. Eksempel: grunnskjermbilde Når instruksjonen trykk [N.st.job] opptrer i denne håndboken må du trykke den venstre valgtasten. Skriverskjermen er innstilt som standardskjermen når maskinen er slått på. Du kan forandre innstillingene i [Systeminnstillinger]. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 3

10 Skriverfunksjonsmenyen I det følgende forklares innstillinger og betydningen til funksjoner under Skriverfunksjoner. Skjermbildet for Skriverfunksjoner vises når du trykker på {Brukerverktøy/teller}-tasten. Se Systeminnstillinger for mer informasjon. Liste-/testutskrift Meny Flere lister Konfigurasjonsside Feillogg Menyliste PCL-konfig./fontside PS-konfig/fontside PDF-konfig./fontside Hex Dump Beskrivelse Du kan skrive ut konfigurasjonssiden og feilloggen. Du kan skrive ut maskinens gjeldende konfigurasjonsverdier. Du kan skrive ut feillogger som lister opp alle feil som har oppstått under utskrift. Du kan skrive ut en meny som viser maskinens funksjonsmenyer. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PCL-fonttyper. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PostScript-fonttyper. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PDF-fonttyper. Denne menyen kan bare velges når tilleggsenheten for PostScript 3 er installert. Du kan skrive ut i Hex Dump-modus. Vedlikehold Meny beskyttet Meny Lås på liste-/testutskrift Beskrivelse Denne funksjonen gjør at du kan beskytte menyinnstillingene fra å bli endret ved en feiltakelse. Den gjør det umulig å endre menyinnstillingene med normale fremgangsmåter uten at du utfører de påkrevde nøkkeloperasjonene. I et nettverksmiljø er det bare administratorer som kan endre menyinnstillingene. Du kan låse [Liste-/testutskrift]-menyen. 4

11 System Meny Skriv ut feilrappport Automatisk fortsettelse Minneoverflyt Brukt minne Tosidig Kopier Skriv ut blanke sider Kantutjevning Beskrivelse Du kan skrive ut en feilrapport hvis en skriver- eller minnefeil oppstår. Du kan velge denne for å aktivere Automatisk fortsett. Når den er På, fortsetter utskriften etter at en systemfeil har oppstått. Velg denne for å få utskrift av feilrapporter ved overflyt i hukommelsen. Du kan velge hvor mye minne som skal brukes i Fontprioritet eller Rammeprioritet, i henhold til papirformat eller oppløsning. Du kan velge å skrive ut på begge sider av hvert ark. Du kan angi antall utskriftseksemplarer. Denne innstillingen blir deaktivert hvis antall sider som skal skrives ut er angitt med skriverdriveren eller en annen kommando. Du kan velge om du vil skrive ut tomme sider eller ikke. Du kan aktivere Kantutjevning. På (standard) Av Hvis Tonersparing er slått på, ignoreres Kantutjevning selv om funksjonen er slått på. Tonersparing Skriverspråk Alternativt papirformat Papirformat Brevhodeinnstilling Du kan aktivere Tonersparing. På (standard) Av Du kan angi skriverspråket. Du kan aktivere funksjonen "Auto Substitute Paper Size" (A4 LT). Du kan velge standardpapirformat. Du kan rotere originalbildene ved utskrift. Ved utskrift blir alltid originalbildene rotert 180 grader. Derfor kan det hende at utskriften ikke blir som forventet når du skriver ut på ark med brevhode eller forhåndstrykt papir som krever en bestemt retning. Med denne funksjonen kan du angi hvordan bildet skal roteres. 5

12 Meny Multiarkmater-prioritet Kant til kant-utskrift Standard skriverspråk Magasinbytte RAM-disk Beskrivelse Du kan angi hvilket av de to alternativene, (skriver) driver/kommando eller maskininnstillinger som skal ha prioritet ved fastsetting av papirformatet for multiarkmateren. Du kan velge om du vil skrive ut hele arket eller ikke. Du kan stille inn standardspråk for skriveren hvis maskinen ikke finner skriverspråket automatisk. Du kan angi at papirmagasinet skal byttes. Du kan forandre innstillingene til RAM-disken. Vertsgrensesnitt I/U-buffer I/U-tidsavbrudd PCL-meny Retning Dokumentlengde Fontkilde Fontnummer Punktstørrelse Tegnavstand Symbolsett Courier-font Utvid A4-bredde Meny Meny Beskrivelse Du kan stille inn størrelsen på I/U-bufferen. Vanligvis er det ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Du kan stille inn hvor mange sekunder maskinen skal vente før den avslutter en utskriftsjobb. Hvis det til vanlig ankommer data fra en annen port midt i en utskriftsjobb, bør du øke tidsavbruddsperioden. Beskrivelse Du kan stille inn sideretningen. Du kan stille inn antall linjer per side. Du kan stille inn lagringsstedet for standardskrifttypen. Du kan stille inn ID-en for den standardskrifttypen du ønsker å bruke. Du kan stille inn den punktstørrelsen du ønsker å bruke for den valgte skrifttypen. Du kan stille inn antall tegn per tomme for den valgte skrifttypen. Du kan angi karaktersettet for den valgte skrifttypen. De tilgjengelige alternativene er som følger: Du kan velge en skrifttype av typen courier. Du kan utvide bredden til utskriftsområdet ved utskrift på A4-ark med PCL. 6

13 Meny Beskrivelse Tilføy CR til LF Oppløsning Når denne er satt til På, vil hver linje som blir fremmatet bli etterfulgt av ett linjeskift: CR=CR, LF=CR LF, FF=CR FF. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. PS-meny (valgfri) Dataformat Oppløsning Meny Beskrivelse Du kan velge et dataformat. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. PDF-meny (valgfri) Meny Endre PDF-passord PDF-gruppepassord Oppløsning Beskrivelse Du kan angi passordet for PDF-filen som skal skrives ut ved PDF-direkteutskrift. Du kan innstille det gruppepassordet som allerede er angitt i DeskTopBinder Lite. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. Avhengig av hvilket ekstrautstyr du har innstallert eller hvilket skriverspråk du har valgt vil enkelte funksjoner ikke vises. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det skje at du ikke kan innstille enkelte alternativer. Henvisning Se Systeminnstillinger for mer informasjon. Se Kopireferanse og Systeminnstillinger hvis du vil ha mer informasjon om kopifunksjoner og systeminnstillinger. 7

14 Angi papirtype i multiarkmateren I denne delen får du instruksjoner for hvordan du setter inn papir i multiarkmateren. Vil du ha nærmere detaljer om papirstørrelse og papirtype, slå opp i Om denne maskinen. Viktig Følgende funksjoner er deaktivert når du skriver ut fra multiarkmateren: Tosidig utskrift Automatisk magasinvalg Automatisk veksling av papirmagasin Rotert sortering Når du skriver ut ved hjelp av skriverfunksjonen, roteres originalbildene alltid 180 grader (retningen til bildene som skrives ut, er motsatt av retningen til kopimaskinfunksjonen). Når du skriver ut på papir med bestemte krav til papirretning, for eksempel konvolutter og brevhoder, må du huske å rotere materetningen på papiret 180 grader. Pass på at du angir papirformatet i skriverdriveren når du skriver ut data fra datamaskinen. Papirformatet som stilles inn i skriverdriveren, prioriteres fremfor formatet som angis på kontrollpanelet. Du kan ikke skrive ut på papir som er tykkere en 162 g/m 2 (maks.) fra multiarkmateren. A Åpne multiarkmateren. AAW019S1 8

15 B Løft utløsningshåndtaket for papirførerne. ASC001S C Tilpass papirførerne til papirformatet, og legg papiret forsiktig i multiarkmateren med forsiden ned. AAW020S1 1. Forlenger 2. Papirførere Trekk ut forlengeren hvis du trenger støtte til papirformater som er større enn A4 L, 8 1 / 2 11 L. Hvis papirførerne ikke ligger kant i kant med papiret, kan det forekomme skjeve bilder eller papirstopp. Legg papiret forsiktig inn til det stopper. Du må ikke legge i mer papir enn det som er angitt som øvre grense. Det kan føre til skjeve bilder eller papirstopp. Luft papiret for å få luft mellom arkene, slik at du unngår at det mates flere ark samtidig. Når du legger i en OHP-transparent, må du passe på at for- og bakkanten ligger riktig. 9

16 D Trykk ned utløsningshåndtaket for papirførerne. ASC002S E Angi papirformatet i skriverdriveren eller på kontrollpanelet. Du kan sette inn papir med følgende dimensjoner i multiarkmateren: Loddrett: mm (3,55-11,69") Vannrett: mm (5,83-23,62") Pass på at du legger papiret med utskriftssiden ned i multiarkmateren. Hvor mange ark som kan legges i multiarkmateren, avhenger av papirtypen. Når du legger OHP-transparenter eller tykt papir i multiarkmateren, stiller du inn papiret ved hjelp av kontrollpanelet eller skriverdriveren. Henvisning Vil du ha opplysninger om innstilling av papirformater se s.11 Innstille papirformatet på kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du plasserer papir i det vanlige papirmagasinet, se Systeminnstillinger. Når du setter inn et egendefinert papirformat, se s.13 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på OHP-transparenter eller tykt papir (over 90,2 g/m 2 ). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.15 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på konvolutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. Når du legger inn brevhodepapir, må du være oppmerksom på papirretningen. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 10

17 Innstille papirformatet på kontrollpanelet Denne prosedyren beskriver hvordan du innstiller papirformatet i multiarkmateren på kontrollpanelet. Hvis du velger å stille inn papirformatet i skriverdriveren er denne prosedyren ikke nødvendig. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirform.i multiarkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. E Velg papirformatet med rulletastene og trykk {OK}-tasten. 11

18 F Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Henvisning Se skriverdriverhjelpen for opplysninger om innstillinger fra skriverdrivere. Angi papirtype når du skriver ut på OHP-transparenter eller tykt papir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.15 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på konvolutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. 12

19 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet De følgende fremgangsmåtene er ikke nødvendige hvis du valgte skriverdriveren for innstillingene. I det tilfellet angir du papirformat med skriverdriveren. Viktig Innstillinger for egendefinert format som angis i skriverdriveren, prioriteres fremfor de som angis ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Når skriverdriveren ikke benyttes, angis innstillingene på kontrollpanelet. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirform.i multiarkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. 13

20 E Velg [Edef.format] med retningstastene og trykk da {OK}-tasten. F Angi vannrett størrelse på papiret med talltastene, og trykk deretter på {q}. Tilgjengelige format: mm (5,83-23,62 tommer) G Angi loddrett størrelse på papiret med talltastene, og trykk deretter på {q}. Tilgjengelige format: mm (3,55-11,69 tommer) H Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Hvis skriverdriveren ikke benyttes, kan du velge [Maskininnstillinger] fra [Multiarkmater-prioritet] i [System] fra [Skriverfunksjoner] (se Systeminnstillinger). Angi papirformatet på kontrollpanelet. Henvisning Les hjelpefilen til skriverdriveren hvis du vil ha informasjon om innstillinger for skriverdriveren. 14

21 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet De følgende fremgangsmåtene er ikke nødvendige hvis du valgte skriverdriveren for innstillingene. I det tilfellet angir du papirformat med skriverdriveren. Viktig Innstillinger for papirformat som angis i skriverdriveren, prioriteres fremfor de som angis ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Når skriverdriveren ikke benyttes, angis innstillingene på kontrollpanelet. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirtype: Mu.arkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. 15

22 E Velg papirtypen fra menyen med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. F Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Innstillingene vil gjelde helt til de stilles tilbake igjen. Etter at du har skrevet ut på tykt papir eller OHP-transparenter, må du huske å nullstille innstillingene for neste bruker. Henvisning Les hjelpefilen til skriverdriveren hvis du vil ha informasjon om innstillinger for skriverdriveren. Hvis du vil ha detaljer om utskrift på konvolutter, se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. 16

23 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. B Velg [Systeminnstillinger] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. D Velg [Papirtype:Mu.arkmater] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. E Velg [Tykt papir] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. F Velg [Papirform.i multiarkmater], og trykk deretter på {OK}-tasten. 17

24 G Velg konvoluttstørrelsen fra [C6envL], [C5envL] eller [DLenvL], og trykk deretter på {OK}-tasten. H Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. 18

25 1. Klargjøre maskinen Bekrefte tilkoblingsmetoden Denne maskinen støtter både nettverks- og lokal tilkobling. Før du installerer skriverdriveren, må du sjekke hvordan maskinen er tilkoblet. Følg den installasjonsprosedyren for driveren som samsvarer med tilkoblingsmetoden. Nettverkstilkobling Denne maskinen kan brukes som en skriverport under Windows, eller som en nettverksskriver. Bruke denne maskinen som en skriverport under Windows Nettverkstilkoblinger kan opprettes via Ethernet og IEEE b. Tilgjengelige porter er basert på kombinasjonen av Windows-versjonen og den brukte tilkoblingsmetoden. SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client Standard TCP/IP Standard TCP/IP Server 2003 ZZZ035S NO Windows 95/98 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port 19

26 Klargjøre maskinen Windows Me 1 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows 2000 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows XP Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows Server 2003 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows NT 4.0 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for hver porttype. For portensmartdevicemonitor for Client, se s.25 Bruke portensmartdevicemonitor for Client. For standard TCP/IP-port, se s.31 Bruke standard TCP/IP-port. For LPR-porten, se s.33 Bruke LPR-porten. 20

27 Bekrefte tilkoblingsmetoden Bruke som en nettverksskriver Denne maskinen kan brukes som nettverksskriver under Windows, skriverserver under NetWare eller ekstern skriver under NetWare. Windows 2000/XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Skriverserver NetWare Skriverserver NetWare Filserver 1 Server 2003 ZZZ036S NO I et IPv6-miljø kan Netware-servere ikke brukes. Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for de forskjellige typene nettverksskrivere. For Windows nettverksskriver, se s.36 Bruke som nettverksskriver under Windows. For NetWare skriverserver og ekstern skriver, se s.39 Bruke som skriverserver/fjernskriver under NetWare. 21

28 Klargjøre maskinen Lokal tilkobling 1 Lokale tilkoblinger kan opprettes via parallell-, USB- eller Bluetooth-tilkoblinger. Windows versjonsnummer bestemmer tilgjengelige tilkoblingsmetoder. Windows 95: Parallelltilkoblinger Windows 98: Parallelltilkoblinger Windows 98 SE/Me: USB og parallelltilkoblinger Windows 2000: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows XP: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows Server 2003: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows NT 4.0: Parallelltilkoblinger Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for hver tilkoblingsmetode. For USB-tilkobling, se s.42 Installere skriverdriveren med USB. For parallelltilkobling, se s.47 Skrive ut med parallelltilkobling. For Bluetooth-tilkobling, se s.49 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling. 22

29 Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverdriveren. Det finnes to måter å installere skriverdriveren på: ved bruk av hurtiginstallasjonen som installerer innstillingene med en gang eller ved å installere den passende driveren i overensstemmelse med porten du vil bruke. 1 Viktig Hvis du har Windows NT4.0, laster du ned skriverdriveren for Windows NT4.0 fra leverandørens nettside. Hurtiginstallering Brukere av Windows 95 / 98 /Me / 2000 / XP og Windows Server 2003, kan enkelt installere denne programvaren ved å bruke den vedlagte CD-ROM-en. Med Hurtiginstallasjon, installeres PCL-skriverdriveren og/eller RPCS-skriverdriveren, DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client i et nettverksmiljø, og TCP/IP-porten settes opp. Viktig Hvis du vil installere en skriverdriver under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, må du ha en konto som har tillatelsen til å styre skrivere. Logg på som Administrator. Hvis du er tilkoblet via USB, ser du i s.42 Installere skriverdriveren med USB og installer skriverdriveren. A Avslutt alle aktive programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. Det er mulig at Autokjør ikke virker automatisk med visse innstillinger i operativsystemet. I så fall starter du Setup.exe, som befinner seg i CD-ROMens rotkatalog. C Velg et språk for grensesnittet, og klikk så på [OK]. Standard grensesnittspråk er Engelsk. D Klikk på [Hurtiginstallasjon]. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. E Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. 23

30 Klargjøre maskinen 1 F Velg maskinmodellen du ønsker å bruke i dialogboksen [Velg skriver]. For en nettverksforbindelse via TCP/IP, velger du den maskinen hvis IPadresse vises i [Koble til]. For parallellforbindelse, velger du den maskinen hvis skriverport er vist i [Koble til]. G Klikk på [Installer]. Installeringen av skriverdriveren starter. H Klikk på [Fullfør]. Det kan være at en melding som ber deg gjenstarte datamaskinen vises. Da gjenstarter du datamaskinen for å fullføre installasjonen. I Klikk [Avslutt] i den første dialogboksen til installasjonsprogrammet, og ta ut CD-ROM-en etterpå. Hvis du vil avslutte installeringen av det valgte programmet, klikker du på [Avbryt] før installeringen er ferdig. Det er mulig at Autokjør ikke virker automatisk med visse innstillinger i operativsystemet. I så fall starter du Setup.exe, som befinner seg i CD- ROM-ens rotkatalog. Velg maskinen hvis IP-adresse vises i [Koble til] for å installere SmartDeviceMonitor for Client når du bruker TCP/IP. Henvisning Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig hvis ikke toveiskommunikasjon mellom maskinen og datamaskinen er aktivert via parallelltilkobling. Se s.55 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert om du vil ha flere detaljer om toveiskommunikasjon mellom maskinen og datamaskinen. 24

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken

Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken AR-NB Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken (for nettverksskriver) Start Klikk på denne "Start" knappen. Innledning Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (AR-NS) gjør det mulig å bruke maskinen

Detaljer