Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Sørg for at du leser sikkerhetsinformasjonen i "om denne maskinen" før du tar maskinen i bruk, slik at du kan bruke den på en sikker og korrekt måte.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, å lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. Viktig Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. Ikke kopier eller skriv ut noe som er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering og utskrift av følgende er vanligvis forbudt ifølge de forskjellige lands lover. pengesedler, stempelmerker, obligasjoner, aksjebrev, bankanvisninger, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er kun ment som en rettesnor og er ikke fullstendig. Vi er ikke ansvarlige for dens fullstendighet eller nøyaktighet. Hvis du har spørsmål angående lovligheten ved å kopiere eller skrive ut visse dokumenter, må du henvende deg til din advokat. nader: Noen illustrasjoner i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Noe ekstrautstyr er muligens ikke tilgjengelig i noen land. Kontakt nærmeste forhandler for detaljer. Det er brukt to typer formatangivelser i denne håndboken. Den metriske versjonen gjelder for denne maskinen. Forsiktig: Bruk av andre kontrollenheter, eller justering eller utføring av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig strålingseksponering.

3 Håndbøker for denne maskinen Bruk håndbøkene som er relevante for hva du vil gjøre med maskinen. Viktig Håndbøkene finnes i ulike medier. Den trykte og den elektroniske utgaven av en håndbok inneholder samme informasjon. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må være innstalert hvis man vil vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan håndbøkene også være i html-format. Hvis du vil se disse håndbøkene, må en nettleser være installert. Om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en innføring til funksjonene til maskinen. Den forklarer også kontrollpanelet, forberedende tiltak for bruk av maskinen, hvordan å skrive inn tekst og hvordan å installere CD-ROM-ene som medleveres. Systeminnstillinger Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Bruk håndboken også for forklaringer om hvordan å tilkoble maskinen. Problemløsning Her får du vite hvordan du behandler vanlige problemer, og hvordan du legger i papir og bytter toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er laget for administratorer for denne skriveren. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data fra å bli manipulert, eller hindre maskinen fra å bli brukt av uvedkommende. Se også i denne håndboken om prosedyrer for å registrere administratorer, i tillegg til å stille inn autentisering for bruker og administrator. Kopireferanse Forklarer kopifunksjoner og bruken av disse. Inneholder også henvisninger om hvordan du plasserer originaler. Faksreferanse Forklarer telefaksfunksjonene og bruken av disse. Skriverreferanse Forklarer skriverfunksjonene og bruken av disse. i

4 Skannerreferanse Forklarer skannerfunksjoner og bruken av disse. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og bruker maskinen i nettverkomgivelser og hvordan du bruker programvaren som leveres med poroduktet. Denne håndboken dekker alle modellene og inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som muligvis ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon angående operativsystemene som støttes kan også avvike noe fra denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript 3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite-oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som leveres med maskinene er spesifikke for de ulike maskintypene. Hvis du ønsker UNIX-tillegget finner du dette på vår nettside, eller du kan få det ved å kontakte en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inneholder forklaringer på funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Skjermpanel...2 Hvordan lese skjermen og bruke tastene...3 Skriverfunksjonsmenyen...4 Angi papirtype i multiarkmateren...8 Innstille papirformatet på kontrollpanelet...11 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet...13 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet...15 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet Klargjøre maskinen Bekrefte tilkoblingsmetoden...19 Nettverkstilkobling...19 Lokal tilkobling...22 Installere skriverdriveren...23 Hurtiginstallering...23 Installere skriverdriveren for den valgte porten...25 Bruke som nettverksskriver under Windows...36 Bruke som skriverserver/fjernskriver under NetWare...39 Fremmating...41 Bannerside...41 Utskrift etter tilbakestilling av skriveren...41 Installere skriverdriveren med USB...42 Windows Me - USB...42 Windows USB...44 Windows XP, Windows Server USB...45 Skrive ut med parallelltilkobling...47 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...49 Støttede profiler...49 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...50 Konfigurere innstillinger for sikkerhetsmodus...51 Utskrift i Sikkerhetsmodus...52 Stille inn alternativer for skriveren...53 Betingelser for toveiskommunikasjon...53 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert...55 Installere Font Manager Bruke Adobe PageMaker versjon 6.0, 6.5 eller iii

6 2. Sette opp skriverdriveren PCL - Få tilgang til skrivergenskapene...59 Windows 95/98/Me - Få tilgang til skriveregenskapene...59 Windows Få tilgang til skrivegenskapene...61 Windows XP, Windows Server Få tilgang til skriveregenskaper...64 Windows NT Få tilgang til skrivegenskapene...67 RPCS - Få tilgang til skrivegenskapene...70 Windows 95/98/Me - Få tilgang til skriveregenskapene...70 Windows Få tilgang til skrivegenskapene...72 Windows XP, Windows Server Få tilgang til skriveregenskaper...75 Windows NT Få tilgang til skrivegenskapene Andre utskriftsoperasjoner Skrive ut en PDF-fil direkte...81 Utskriftsmetode...81 Bruke DeskTopBinder Lite...82 Bruke kommandoer...85 Kontroll mot uautorisert kopiering...86 Bruke [Datasikkerhet for kopiering]...87 Bruke [Maskeringstype:]...89 Viktig merknad...90 Fremmating...91 Skrive ut fra et valgt magasin...91 Avbryte en utskriftsjobb...92 Avbryte en utskriftsjobb...94 Slette en utskriftsjobb fra kontrollpanelet...94 Windows - slette en utskriftsjobb fra datamaskinen...95 Kontrollere feilloggen...96 Sorter Funksjoner og innstillinger på maskinen Hovedenhet...99 Funksjoner...99 Grensesnitt...99 Liste over innstillingspunkter Web Image Monitor telnet Innstillinger som kan brukes med PostScript Appendiks Spesifikasjoner Alternativer INDEKS iv

7 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symbolene brukes i denne håndboken: Indikerer viktige sikkerhetshenvisninger Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. Du finner disse i Sikkerhetsinformasjon under avsnittet "Om denne maskinen". Indikerer viktige sikkerhetshenvisninger Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser disse merknadene. Du finner disse i Sikkerhetsinformasjon under avsnittet "Om denne maskinen". Indikerer hva man må være oppmerksom på når man bruker maskinen og forklarer sannsynlige årsaker for feil i papirføringen, skader til originaler eller datatap. Les disse forklaringene nøye. Indikerer tilleggsforklaringer for maskinens funksjoner og instruksjoner om hvordan du løser brukerfeil. Symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Indikerer navnet til taster som finnes på maskinens skjermpanel. { } Indikerer navnet til taster som finnes på maskinens kontrollpanel. 1

8 Skjermpanel Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer ved å bruke skjermpanelet når skriverfunksjonen er valgt. NO ASC009S 1. Driftsstatus eller meldinger Viser gjeldende maskinstatus, for eksempel Klar, Frakoblet og Skriver [N.st.job] Trykk for å avbryte den gjeldende utskriftsjobben. Hvis du trykker denne tasten når maskinen er offline og Hex Dump-modus er valgt, avbrytes Hex Dump. 3. [Meny] Trykk for å vise menyen for å velge de følgende alternativene: [Vis feillogg] Viser feillogg over utskriftsjobber som sendes fra en datamaskin. Når strømmen er slått på, vises skjermpanelet for kopifunksjonen. Dette er standard fra fabrikken. Denne utgangsinnstillingen kan endres. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 2

9 Hvordan lese skjermen og bruke tastene Dette avsnittet forklarer hvordan du leser skjermpanelet og bruker valgtasten for den startskjermbildet. NO ASC004S 1. Rulletaster Trykk på disse tastene for å bevege markøren steg for steg. Hvis {U}, {T}, {V} eller {W}-knappen forekommer i denne håndboken må du trykke rulletasten med tilsvarende retning. 2. {OK}-tasten Trykk for å stille et valgt element eller en numerisk verdi som er skrevet inn. 3. {Escape}-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller for å vende tilbake til den foregående visningen. 4. Valgtaster Tilsvarer funksjonselementene i den nedre linjen på skjermbildet. Eksempel: grunnskjermbilde Når instruksjonen trykk [N.st.job] opptrer i denne håndboken må du trykke den venstre valgtasten. Skriverskjermen er innstilt som standardskjermen når maskinen er slått på. Du kan forandre innstillingene i [Systeminnstillinger]. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 3

10 Skriverfunksjonsmenyen I det følgende forklares innstillinger og betydningen til funksjoner under Skriverfunksjoner. Skjermbildet for Skriverfunksjoner vises når du trykker på {Brukerverktøy/teller}-tasten. Se Systeminnstillinger for mer informasjon. Liste-/testutskrift Meny Flere lister Konfigurasjonsside Feillogg Menyliste PCL-konfig./fontside PS-konfig/fontside PDF-konfig./fontside Hex Dump Beskrivelse Du kan skrive ut konfigurasjonssiden og feilloggen. Du kan skrive ut maskinens gjeldende konfigurasjonsverdier. Du kan skrive ut feillogger som lister opp alle feil som har oppstått under utskrift. Du kan skrive ut en meny som viser maskinens funksjonsmenyer. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PCL-fonttyper. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PostScript-fonttyper. Du kan skrive ut gjeldende konfigurasjon og installerte PDF-fonttyper. Denne menyen kan bare velges når tilleggsenheten for PostScript 3 er installert. Du kan skrive ut i Hex Dump-modus. Vedlikehold Meny beskyttet Meny Lås på liste-/testutskrift Beskrivelse Denne funksjonen gjør at du kan beskytte menyinnstillingene fra å bli endret ved en feiltakelse. Den gjør det umulig å endre menyinnstillingene med normale fremgangsmåter uten at du utfører de påkrevde nøkkeloperasjonene. I et nettverksmiljø er det bare administratorer som kan endre menyinnstillingene. Du kan låse [Liste-/testutskrift]-menyen. 4

11 System Meny Skriv ut feilrappport Automatisk fortsettelse Minneoverflyt Brukt minne Tosidig Kopier Skriv ut blanke sider Kantutjevning Beskrivelse Du kan skrive ut en feilrapport hvis en skriver- eller minnefeil oppstår. Du kan velge denne for å aktivere Automatisk fortsett. Når den er På, fortsetter utskriften etter at en systemfeil har oppstått. Velg denne for å få utskrift av feilrapporter ved overflyt i hukommelsen. Du kan velge hvor mye minne som skal brukes i Fontprioritet eller Rammeprioritet, i henhold til papirformat eller oppløsning. Du kan velge å skrive ut på begge sider av hvert ark. Du kan angi antall utskriftseksemplarer. Denne innstillingen blir deaktivert hvis antall sider som skal skrives ut er angitt med skriverdriveren eller en annen kommando. Du kan velge om du vil skrive ut tomme sider eller ikke. Du kan aktivere Kantutjevning. På (standard) Av Hvis Tonersparing er slått på, ignoreres Kantutjevning selv om funksjonen er slått på. Tonersparing Skriverspråk Alternativt papirformat Papirformat Brevhodeinnstilling Du kan aktivere Tonersparing. På (standard) Av Du kan angi skriverspråket. Du kan aktivere funksjonen "Auto Substitute Paper Size" (A4 LT). Du kan velge standardpapirformat. Du kan rotere originalbildene ved utskrift. Ved utskrift blir alltid originalbildene rotert 180 grader. Derfor kan det hende at utskriften ikke blir som forventet når du skriver ut på ark med brevhode eller forhåndstrykt papir som krever en bestemt retning. Med denne funksjonen kan du angi hvordan bildet skal roteres. 5

12 Meny Multiarkmater-prioritet Kant til kant-utskrift Standard skriverspråk Magasinbytte RAM-disk Beskrivelse Du kan angi hvilket av de to alternativene, (skriver) driver/kommando eller maskininnstillinger som skal ha prioritet ved fastsetting av papirformatet for multiarkmateren. Du kan velge om du vil skrive ut hele arket eller ikke. Du kan stille inn standardspråk for skriveren hvis maskinen ikke finner skriverspråket automatisk. Du kan angi at papirmagasinet skal byttes. Du kan forandre innstillingene til RAM-disken. Vertsgrensesnitt I/U-buffer I/U-tidsavbrudd PCL-meny Retning Dokumentlengde Fontkilde Fontnummer Punktstørrelse Tegnavstand Symbolsett Courier-font Utvid A4-bredde Meny Meny Beskrivelse Du kan stille inn størrelsen på I/U-bufferen. Vanligvis er det ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Du kan stille inn hvor mange sekunder maskinen skal vente før den avslutter en utskriftsjobb. Hvis det til vanlig ankommer data fra en annen port midt i en utskriftsjobb, bør du øke tidsavbruddsperioden. Beskrivelse Du kan stille inn sideretningen. Du kan stille inn antall linjer per side. Du kan stille inn lagringsstedet for standardskrifttypen. Du kan stille inn ID-en for den standardskrifttypen du ønsker å bruke. Du kan stille inn den punktstørrelsen du ønsker å bruke for den valgte skrifttypen. Du kan stille inn antall tegn per tomme for den valgte skrifttypen. Du kan angi karaktersettet for den valgte skrifttypen. De tilgjengelige alternativene er som følger: Du kan velge en skrifttype av typen courier. Du kan utvide bredden til utskriftsområdet ved utskrift på A4-ark med PCL. 6

13 Meny Beskrivelse Tilføy CR til LF Oppløsning Når denne er satt til På, vil hver linje som blir fremmatet bli etterfulgt av ett linjeskift: CR=CR, LF=CR LF, FF=CR FF. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. PS-meny (valgfri) Dataformat Oppløsning Meny Beskrivelse Du kan velge et dataformat. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. PDF-meny (valgfri) Meny Endre PDF-passord PDF-gruppepassord Oppløsning Beskrivelse Du kan angi passordet for PDF-filen som skal skrives ut ved PDF-direkteutskrift. Du kan innstille det gruppepassordet som allerede er angitt i DeskTopBinder Lite. Du kan stille inn utskriftsoppløsningen i punkter per tomme. Avhengig av hvilket ekstrautstyr du har innstallert eller hvilket skriverspråk du har valgt vil enkelte funksjoner ikke vises. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det skje at du ikke kan innstille enkelte alternativer. Henvisning Se Systeminnstillinger for mer informasjon. Se Kopireferanse og Systeminnstillinger hvis du vil ha mer informasjon om kopifunksjoner og systeminnstillinger. 7

14 Angi papirtype i multiarkmateren I denne delen får du instruksjoner for hvordan du setter inn papir i multiarkmateren. Vil du ha nærmere detaljer om papirstørrelse og papirtype, slå opp i Om denne maskinen. Viktig Følgende funksjoner er deaktivert når du skriver ut fra multiarkmateren: Tosidig utskrift Automatisk magasinvalg Automatisk veksling av papirmagasin Rotert sortering Når du skriver ut ved hjelp av skriverfunksjonen, roteres originalbildene alltid 180 grader (retningen til bildene som skrives ut, er motsatt av retningen til kopimaskinfunksjonen). Når du skriver ut på papir med bestemte krav til papirretning, for eksempel konvolutter og brevhoder, må du huske å rotere materetningen på papiret 180 grader. Pass på at du angir papirformatet i skriverdriveren når du skriver ut data fra datamaskinen. Papirformatet som stilles inn i skriverdriveren, prioriteres fremfor formatet som angis på kontrollpanelet. Du kan ikke skrive ut på papir som er tykkere en 162 g/m 2 (maks.) fra multiarkmateren. A Åpne multiarkmateren. AAW019S1 8

15 B Løft utløsningshåndtaket for papirførerne. ASC001S C Tilpass papirførerne til papirformatet, og legg papiret forsiktig i multiarkmateren med forsiden ned. AAW020S1 1. Forlenger 2. Papirførere Trekk ut forlengeren hvis du trenger støtte til papirformater som er større enn A4 L, 8 1 / 2 11 L. Hvis papirførerne ikke ligger kant i kant med papiret, kan det forekomme skjeve bilder eller papirstopp. Legg papiret forsiktig inn til det stopper. Du må ikke legge i mer papir enn det som er angitt som øvre grense. Det kan føre til skjeve bilder eller papirstopp. Luft papiret for å få luft mellom arkene, slik at du unngår at det mates flere ark samtidig. Når du legger i en OHP-transparent, må du passe på at for- og bakkanten ligger riktig. 9

16 D Trykk ned utløsningshåndtaket for papirførerne. ASC002S E Angi papirformatet i skriverdriveren eller på kontrollpanelet. Du kan sette inn papir med følgende dimensjoner i multiarkmateren: Loddrett: mm (3,55-11,69") Vannrett: mm (5,83-23,62") Pass på at du legger papiret med utskriftssiden ned i multiarkmateren. Hvor mange ark som kan legges i multiarkmateren, avhenger av papirtypen. Når du legger OHP-transparenter eller tykt papir i multiarkmateren, stiller du inn papiret ved hjelp av kontrollpanelet eller skriverdriveren. Henvisning Vil du ha opplysninger om innstilling av papirformater se s.11 Innstille papirformatet på kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du plasserer papir i det vanlige papirmagasinet, se Systeminnstillinger. Når du setter inn et egendefinert papirformat, se s.13 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på OHP-transparenter eller tykt papir (over 90,2 g/m 2 ). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.15 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på konvolutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. Når du legger inn brevhodepapir, må du være oppmerksom på papirretningen. Se under "Skru på strømmen" i Systeminnstillinger. 10

17 Innstille papirformatet på kontrollpanelet Denne prosedyren beskriver hvordan du innstiller papirformatet i multiarkmateren på kontrollpanelet. Hvis du velger å stille inn papirformatet i skriverdriveren er denne prosedyren ikke nødvendig. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirform.i multiarkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. E Velg papirformatet med rulletastene og trykk {OK}-tasten. 11

18 F Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Henvisning Se skriverdriverhjelpen for opplysninger om innstillinger fra skriverdrivere. Angi papirtype når du skriver ut på OHP-transparenter eller tykt papir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.15 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet. Angi papirtype når du skriver ut på konvolutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. 12

19 Innstille egendefinert papirformat med kontrollpanelet De følgende fremgangsmåtene er ikke nødvendige hvis du valgte skriverdriveren for innstillingene. I det tilfellet angir du papirformat med skriverdriveren. Viktig Innstillinger for egendefinert format som angis i skriverdriveren, prioriteres fremfor de som angis ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Når skriverdriveren ikke benyttes, angis innstillingene på kontrollpanelet. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirform.i multiarkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. 13

20 E Velg [Edef.format] med retningstastene og trykk da {OK}-tasten. F Angi vannrett størrelse på papiret med talltastene, og trykk deretter på {q}. Tilgjengelige format: mm (5,83-23,62 tommer) G Angi loddrett størrelse på papiret med talltastene, og trykk deretter på {q}. Tilgjengelige format: mm (3,55-11,69 tommer) H Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Hvis skriverdriveren ikke benyttes, kan du velge [Maskininnstillinger] fra [Multiarkmater-prioritet] i [System] fra [Skriverfunksjoner] (se Systeminnstillinger). Angi papirformatet på kontrollpanelet. Henvisning Les hjelpefilen til skriverdriveren hvis du vil ha informasjon om innstillinger for skriverdriveren. 14

21 Stille inn tykt papir eller OHP-transparenter på kontrollpanelet De følgende fremgangsmåtene er ikke nødvendige hvis du valgte skriverdriveren for innstillingene. I det tilfellet angir du papirformat med skriverdriveren. Viktig Innstillinger for papirformat som angis i skriverdriveren, prioriteres fremfor de som angis ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Når skriverdriveren ikke benyttes, angis innstillingene på kontrollpanelet. A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. ACS003S B Velg [Systeminnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. D Velg [Papirtype: Mu.arkmater] med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. 15

22 E Velg papirtypen fra menyen med {T} eller {U} og trykk da {OK}-tasten. F Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. Innstillingene vil gjelde helt til de stilles tilbake igjen. Etter at du har skrevet ut på tykt papir eller OHP-transparenter, må du huske å nullstille innstillingene for neste bruker. Henvisning Les hjelpefilen til skriverdriveren hvis du vil ha informasjon om innstillinger for skriverdriveren. Hvis du vil ha detaljer om utskrift på konvolutter, se s.17 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet. 16

23 Stille inn konvolutter på kontrollpanelet A Trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. B Velg [Systeminnstillinger] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. C Velg [Papirmagasininnstillinger] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. D Velg [Papirtype:Mu.arkmater] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. E Velg [Tykt papir] med {U}- eller {T}-tasten, og trykk deretter på {OK}. F Velg [Papirform.i multiarkmater], og trykk deretter på {OK}-tasten. 17

24 G Velg konvoluttstørrelsen fra [C6envL], [C5envL] eller [DLenvL], og trykk deretter på {OK}-tasten. H Trykk på {Brukerverktøy/teller}-tasten for å returnere til standard skjermbilde. 18

25 1. Klargjøre maskinen Bekrefte tilkoblingsmetoden Denne maskinen støtter både nettverks- og lokal tilkobling. Før du installerer skriverdriveren, må du sjekke hvordan maskinen er tilkoblet. Følg den installasjonsprosedyren for driveren som samsvarer med tilkoblingsmetoden. Nettverkstilkobling Denne maskinen kan brukes som en skriverport under Windows, eller som en nettverksskriver. Bruke denne maskinen som en skriverport under Windows Nettverkstilkoblinger kan opprettes via Ethernet og IEEE b. Tilgjengelige porter er basert på kombinasjonen av Windows-versjonen og den brukte tilkoblingsmetoden. SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client Standard TCP/IP Standard TCP/IP Server 2003 ZZZ035S NO Windows 95/98 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port 19

26 Klargjøre maskinen Windows Me 1 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows 2000 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows XP Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows Server 2003 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Windows NT 4.0 Tilkoblingsmetode Ethernet/ IEEE b Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP LPR-port Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for hver porttype. For portensmartdevicemonitor for Client, se s.25 Bruke portensmartdevicemonitor for Client. For standard TCP/IP-port, se s.31 Bruke standard TCP/IP-port. For LPR-porten, se s.33 Bruke LPR-porten. 20

27 Bekrefte tilkoblingsmetoden Bruke som en nettverksskriver Denne maskinen kan brukes som nettverksskriver under Windows, skriverserver under NetWare eller ekstern skriver under NetWare. Windows 2000/XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Skriverserver NetWare Skriverserver NetWare Filserver 1 Server 2003 ZZZ036S NO I et IPv6-miljø kan Netware-servere ikke brukes. Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for de forskjellige typene nettverksskrivere. For Windows nettverksskriver, se s.36 Bruke som nettverksskriver under Windows. For NetWare skriverserver og ekstern skriver, se s.39 Bruke som skriverserver/fjernskriver under NetWare. 21

28 Klargjøre maskinen Lokal tilkobling 1 Lokale tilkoblinger kan opprettes via parallell-, USB- eller Bluetooth-tilkoblinger. Windows versjonsnummer bestemmer tilgjengelige tilkoblingsmetoder. Windows 95: Parallelltilkoblinger Windows 98: Parallelltilkoblinger Windows 98 SE/Me: USB og parallelltilkoblinger Windows 2000: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows XP: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows Server 2003: USB-, parallell- eller Bluetooth-tilkoblinger Windows NT 4.0: Parallelltilkoblinger Henvisning Se i forklaringen hvordan du installerer skriverdriveren for hver tilkoblingsmetode. For USB-tilkobling, se s.42 Installere skriverdriveren med USB. For parallelltilkobling, se s.47 Skrive ut med parallelltilkobling. For Bluetooth-tilkobling, se s.49 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling. 22

29 Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverdriveren. Det finnes to måter å installere skriverdriveren på: ved bruk av hurtiginstallasjonen som installerer innstillingene med en gang eller ved å installere den passende driveren i overensstemmelse med porten du vil bruke. 1 Viktig Hvis du har Windows NT4.0, laster du ned skriverdriveren for Windows NT4.0 fra leverandørens nettside. Hurtiginstallering Brukere av Windows 95 / 98 /Me / 2000 / XP og Windows Server 2003, kan enkelt installere denne programvaren ved å bruke den vedlagte CD-ROM-en. Med Hurtiginstallasjon, installeres PCL-skriverdriveren og/eller RPCS-skriverdriveren, DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client i et nettverksmiljø, og TCP/IP-porten settes opp. Viktig Hvis du vil installere en skriverdriver under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, må du ha en konto som har tillatelsen til å styre skrivere. Logg på som Administrator. Hvis du er tilkoblet via USB, ser du i s.42 Installere skriverdriveren med USB og installer skriverdriveren. A Avslutt alle aktive programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. Det er mulig at Autokjør ikke virker automatisk med visse innstillinger i operativsystemet. I så fall starter du Setup.exe, som befinner seg i CD-ROMens rotkatalog. C Velg et språk for grensesnittet, og klikk så på [OK]. Standard grensesnittspråk er Engelsk. D Klikk på [Hurtiginstallasjon]. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. E Etter at du har lest avtalen, klikker du på [Jeg godtar avtalen.], og klikk deretter på [Neste >]. 23

30 Klargjøre maskinen 1 F Velg maskinmodellen du ønsker å bruke i dialogboksen [Velg skriver]. For en nettverksforbindelse via TCP/IP, velger du den maskinen hvis IPadresse vises i [Koble til]. For parallellforbindelse, velger du den maskinen hvis skriverport er vist i [Koble til]. G Klikk på [Installer]. Installeringen av skriverdriveren starter. H Klikk på [Fullfør]. Det kan være at en melding som ber deg gjenstarte datamaskinen vises. Da gjenstarter du datamaskinen for å fullføre installasjonen. I Klikk [Avslutt] i den første dialogboksen til installasjonsprogrammet, og ta ut CD-ROM-en etterpå. Hvis du vil avslutte installeringen av det valgte programmet, klikker du på [Avbryt] før installeringen er ferdig. Det er mulig at Autokjør ikke virker automatisk med visse innstillinger i operativsystemet. I så fall starter du Setup.exe, som befinner seg i CD- ROM-ens rotkatalog. Velg maskinen hvis IP-adresse vises i [Koble til] for å installere SmartDeviceMonitor for Client når du bruker TCP/IP. Henvisning Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig hvis ikke toveiskommunikasjon mellom maskinen og datamaskinen er aktivert via parallelltilkobling. Se s.55 Hvis toveiskommunikasjon er deaktivert om du vil ha flere detaljer om toveiskommunikasjon mellom maskinen og datamaskinen. 24

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserveren Funksjoner og

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruk av dokumentserveren

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Skriver/Skannerreferanse

Skriver/Skannerreferanse Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 Bruke skriverfunksjonen Bruke skannerfunksjonen Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...12 Hvordan lese denne håndboken...13 Symboler...13 Forberede for utskrift

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

DIGITAL FULLFARGESKRIVER

DIGITAL FULLFARGESKRIVER MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFARGESKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare are FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og skriverplassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, skriverdriver Fire ulike skriveroppsett Skriveradministrasjon og skriverrettigheter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer