Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning"

Transkript

1 Grensesnittkort for nettverk NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar den tilgjengelig for fremtidige oppslag. Av hansyn til sikkerheten bør instruksjonene i denne bruksanvisningen følges.

2 Innledning Denne manualen inneholder detaljerte instruksjoner om bruk og vedlikehold av denne maskinen. For å få maksimalt utbytte av maskinen må alle brukere lese instruksjonene i manualen nøye. Vennligst oppbevar denne manualen lett tilgjengelig i nærheten av maskinen. Les informasjonen om sikkerhet i brukermanualen før du tar i bruk maskinen. Den inneholder viktige opplysninger om BRUKERSIKKERHET og HVORDAN DU UNNGÅR PROBLEMER MED MASKINEN. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som er resultat av håndtering eller drift av maskinen. Varemerker NetWare er registrert varemerke for Novell, Incorporated. Windows er et registert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh er registrert varemerke for Apple Computer, Incorporated. Alle andre produkter det refereres til, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive firmaene. Andre produktnavn som forekommer her brukes bare til indentifikasjon og kan være varemerker for de respektive produsentene. Vi frasier oss alle krav i forhold til disse varemerkene. Advarsel: Bruk av kontroller eller justering av ytelsen til andre prosedyrer enn de som er angitt i denne veiledningen kan føre til kraftig eksponering av stråling. Merknader: Noen av illustrasjonene kan vise noen små avvik fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for nærmere detaljer.

3 Copyright 1998

4 NIB 450-E (Tillegg) Konfigureringsveiledning Printed in The Netherlands NO N A

5 Hvordan lese denne manualen Symboler I denne manualen brukes følgende symboler: Viktig Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Les denne instruksjonen nøye. Merk Dette symbolet viser til forholdsregler som bør tas før bruk, eller til handlinger som bør utføres etter feil som oppstår under bruk. [ ] Taster på maskinens betjeningspanel. Taster og knapper på datamaskinens skjerm. { } Taster som er bygget inn i maskinens betjeningspanel. Taster på datamaskinens tastatur. i

6 Egenskaper NIB 450-E inkluderer følgende egenskaper: 10/100 Mbps Eternett-grensesnitt 10BaseT / 100BaseTX Automatisk søk Støtte av flere protokoller HTTP-server til bruk med en browser DHCP Støtte for automatisk tildeling av IP-adresse SNMP Støtte NIB 450-E nettverkskortet gjør det mulig for skrivere å kommunisere over et Eternet-nettverk med mange forskjellige nettverks-operativsystemer, inkludert NetWare, Macintosh, UNIX, og Windows. ii

7 INNHOLD Manualer til denne maskinen... 1 Denne håndbokens rolle Klargjøring for installasjon av programvaren Konfigurasjonsprogram... 3 Få tilgang til Konfigurasjonsprogrammer Innstilling av IP-adresse fra Kontrollpanel Innstilling av IP-parametre NetWare Konfigurasjon NWOppsett:NetWare Skriver-server konfigurasjon... 9 Installer NWSetup... 9 Start NWSetup... 9 Velg en skriver-server... 9 PCONSOLE:NetWare Konfigurasjon av skriver-server NetWare 2.x & 3.x Konfigurasjon Konfigurasjon av NetWare 4.x Konfigurere verktøyet IP/IPX MAP Konfigurere Windows 95/98 Hva er Windows 95/98 Peer to Peer-utskrift? Installere Peer to Peer-utskrift (IP) Installere Peer to Peer-utskrift (IPX) Velg skriverutgang Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Konfigurasjon av Windows NT Konfigurasjon av Windows NT Nødvendige komponenter for TCP/IP Windows NT Windows NT Konfigurasjon av TCP/IP i NIB Oppsett av LPR-utskrift iii

8 Windows NT Windows NT Velge en delt skriver Konfigurasjon av UNIX Konfigurasjon av UNIX Stille inn IP-adresse Stille andre TCP/IP-parametre INDEKS iv

9 Manualer til denne maskinen Denne håndbokens rolle Denne håndboken for konfigurering gir nøyaktige instruksjoner for konfigurering av programvare, og lar en erfaren systemleder få NIB raskt i gang. For mer fullstendige instruksjoner eller for alternativer for utskrifter eller konfigurering som ikke omhandles i denne håndboken, se brukermanualen. For å sørge for sikker og effektiv bruk av maskinen, bør alle brukere lese og følge instruksjonene som står i følgende manualer. System-innstillinger Beskriver prosedyrene og funksjonene for justering av innstillinger og standarder for å bruke denne maskinen som faks og kopimaskin. Kopireferanse Beskriver prosedyrene og funksjonene for å bruke denne maskinen som kopimaskin. FAKS-referanse Beskriver prosedyrene og funksjonene for å bruke denne maskinen som faks. Skriver-referanse Beskriver system-innstillinger, prosedyrer og funksjoner for å bruke denne maskinen som skriver. Nettverkskort (NIB 450-E) Brukermanual Gir detaljerte instruksjoner for konfigurering av nettverkskort (NIB 450-E). NIB 450-E Håndbok for nettverkskort-konfigurering Gir nøyaktige instruksjoner for konfigurasjon av programvare og lar en erfaren systemleder få NIB raskt i gang. (Denne manualen) 1

10 2

11 1. Klargjøring for installasjon av programvaren Denne CD-ROM inneholder støtteprogrammer for installasjonen og konfigurasjonen av nettverkskortet (NIB 450-E). Du kan velge ett av programmene som står oppført i Konfigurasjonsprogrammene. Konfigurasjonsprogram CD-ROM en inneholder følgende verktøy. MAP Web-basert konfigurasjonsverktøy IPX-Peer to Peer IPX-skriverprogramvare for Peer to Peer-utskrift (IPX) IP-Peer to Peer IP-skriverprogramvare for Peer to Peer-utskrift (IP) BOOTP Lite Brukes til å konfigurere IP-parametrene til NIB 3

12 Klargjøring for installasjon av programvaren Få tilgang til Konfigurasjonsprogrammer 1 A Sett CD-ROM en i CD-ROM-stasjonen. Hoved-skjermbildet vises. Merk Hvis Adobe Acrobat Reader 3.0 ikke er installert, klikker du på [Install Adobe Acrobat Reader 3.0]. B Klikk på [CD ROM Contents]. CD-ROM-skjermbildet vises for innholdsfortegnelse C Klikk på [Installation/Configuration Programs]. Configuration Programs -skjermbildet vises. s.20 Installere Peer to Peerutskrift (IP), s.22 Installere Peer to Peer-utskrift (IPX) 4

13 2. Innstilling av IP-adresse fra Kontrollpanel Innstilling av IP-parametre A Trykk på {Brukerinnst./Telleverk} tasten. Bruker hovedmeny vises NBEN2010 B Tast {4} med {Nummer} taster. Skjermbildet for Skriveregenskaper 1/2 vises. NBEN2020 C Trykk på { Neste}. Skjermbildet Skriveregenskaper 2/2 vises. NBEN2030 Merk { Neste}: Trykk for å gå til neste side. { Forrig}: Trykk for å gå tilbake til forrige side. D Tast {5} med {Nummer} tastene. Skjermbildet Nettverkmeny vises. NBEN2040 E Tast {2} med {Nummer} -tastene. 5

14 Innstilling av IP-adresse fra Kontrollpanel TCP/IP-meny-skjermbildet vises. NBEN F Tast {1} med {Nummer} -tastene. Skjermbildet for IP-adresse vises. NBEN2060 G Bruk {nummer} -tastene for å angi IP-adresse. NBEN2070 H Trykk {OK} for å legge inn innstillingene og gå tilbake til forrige skjermbilde. Merk {OK}: Trykk for å angi de nye innstillingene og gå tilbake til forrige meny. {Avbryt}: Trykk for å gå tilbake til forrige meny uten å forandre noen data. I Tast {2} med {Nummer} -tastene. Skjermbildet Subnet Mask vises. NBEN2060 J Bruk {Nummer} -tastene for å angi subnet mask. NBEN2080 K Trykk på {OK} for å legge inn innstillingene og gå tilbake til forrige skjermbilde. Merk {OK}: Trykk for å angi de nye innstillingene og gå tilbake til forrige meny. 6

15 Innstilling av IP-parametre {Avbryt}: Trykk for å gå tilbake til forrige meny uten å forandre noen data. L Tast {3} med {Nummer}-tastene. Skjermbildet Gateway Address vises. NBEN M Bruk {Nummer} -tastene for å angi gateway address. NBEN2090 N Trykk på {OK} for å legge inn innstillingene og gå tilbake til forrige skjermbilde. Merk {OK}: Trykk for å angi de nye innstillingene og gå tilbake til forrige meny. {Avbryt}: Trykk for å gå tilbake til forrige meny uten å forandre noen data. -Når du er ferdig med alle innstillingene Når du trykker {OK} legges de nye innstillingene inn og du går tilbake til forrige meny. Når du trykker {Avbryt} går du tilbake til forrige skjermbilde uten å lagre de nye innstillingene. Se Skriver-referanse -manualen. 7

16 Innstilling av IP-adresse fra Kontrollpanel 2 8

17 3. NetWare Konfigurasjon NWOppsett:NetWare Skriver-server konfigurasjon NWSetup lar deg utføre hele oppsett-prosedyren for Novell NetWare og din NIB ved å bruke kun ett program. Merk Pass på at skriveren som inneholder NIB er på. Hvis maskinen ikke er slått på, vil ikke NWSetup klare å se NIB. Dette programmet kombinerer følgende konfigurasjonstrinn: A Lar deg sette opp Novell fil-servere og skriver-servere for utskrift fra Net- Ware, i stedet for å bruke NetWare-verktøy. B Lar deg sette opp skriverne dine med NIB er for nettverksutskrift. Installer NWSetup A Sett inn CD-ROM en i CD-ROM-stasjonen. B I Windows 95/98 eller NT4.0, klikker du på [Start] og velg [Kjør]. C Skriv <Stasjon>:\Nwsetup\Setup.exe (der <Stasjon> er din CD-ROM) og klikk på [OK]. D Oppsett-programmet installerer de nødvendige filene. Start NWSetup A Klikk på [Start] på Oppgavelinjen, pek på Nwsetup. B Klikk på undermenyen til NWSETUP. En liste over nettverkskort (NIB) vises. Velg en skriver-server Fra listen av nettverkskort (NIB). Se den elektroniske hjelpen for ytterligere informasjon om feltene på dette skjermbildet. A Dobbeltklikk på NIB en. 9

18 NetWare Konfigurasjon Det første skjermbildet for Print Server Settings vises. De fleste feltene vil bli konfigurert automatisk. Fyll ut følgende felt med riktig informasjon. Print Server Name Navnet som NIB bruker for å logge inn på NetWare. 3 Print Queue Scan Rate Det antall sekunder som NIB venter før kategorisøk av utskriftskøer for en ny utskriftsjobb. Ethernet Frame Type Angir standard rammetype som brukes av protokollen i NetWare. Print Server Password Stjerner i dette feltet viser at du må ha et passord for å logge inn på Net- Ware og nettverkskortet. Change Password Når du klikker på denne knappen, vises en dialogboks som lar deg angi eller endre passord. B Klikk på [Neste] for å fortsette. Det andre skjermbildet for Print Server Settings vises. Igjen, de fleste av feltene vil bli konfigurert automatisk. Fyll ut følgende felt med riktig informasjon. Enable NDS Mode Viser om NIB støtter Katalogtjenester. Preferred NDS Context NDS-katalogsammenhengen som NIB bruker for å logge inn på nettverket. Preferred NDS Tree NDS-treet som NIB bruker for å logge inn på nettverket. Enable Bindery Mode Avgjør om NIB betjener nettverket i Bindery-modus. Merk Hvis dette feltet ikke er aktivert, vil ikke Primary Server-feltet være aktivert. Primary File Server Angir fil-serveren som NIB bruker som primær-filserver. C Klikk på [Neste] for å fortsette. 10

19 NWOppsett:NetWare Skriver-server konfigurasjon Skjermbildet Port 1 vises. Opprette og legge til utskriftskøer De fleste feltene vil bli konfigurert automatisk. Rediger følgende felt med riktig informasjon. Se elektronisk hjelp for ytterligere informasjon om feltene i dette skjermbildet. A Fra skjembildet Port 1. Enable Printer box Klikk for å plassere et avkrysningsmerke i denne boksen. Hvis den ikke krysses av, vil ikke de andre skjermbildene aktiveres. 3 Printer Name Skriverens navn. Merk: Dette er et skrivebeskyttet felt. Queues Serviced by Printer Dette feltet inneholder en liste av køer som betjenes av skriveren. B Klikk på [Add Queue] for å legge til en kø. Skjermbildet Add Queue to Printer vises. Connection/Server Denne listemenyen brukes til å velge en server. Context Dette feltet lar deg angi en NDS-kontekst for køen. Queue Viser en liste over alle tilgjengelige køer på den valgte forbindelsen. C Klikk på [Create Queue] for å opprette en ny kø. Skjermbildet Create Queue vises. Queue Name Tast inn navnet på den nye køen. File Server Volume Volumfilen der køen vil bli opprettet. NDS Context Konteksten der køen vil bli opprettet. D Klikk på [OK] for å fullføre opprettingen av den nye køen. Gå tilbake til skjermbildet Add Queue to Printer. 11

20 NetWare Konfigurasjon E I skjermbildet Add Queue to Printer i Queue-feltet kan du se køen som du nettopp har opprettet. F Velg den nye køen og klikk på [OK]. Køen er lagt til, og du går tilbake til skjermbildet Port 1. Legg til en ny Bruker eller Gruppe 3 De fleste felt vil bli konfigurert automatisk. Fyll ut følgende felt med riktig informasjon. Se elektronisk hjelp for ytterligere informasjon om feltene på skjermbildet. A I skjermbildet Port 1, klikker du på [Legg til bruker]. Skjermbildet Add User/Groups vises. Connection Her gis det en liste over alle filserverne du kan kople deg til. Velg den forbindelsen som passer. NDS Context Angir den NDS-kontekst du skal bruke når du lager en liste over brukere. Users/Groups Gir en liste over brukere og grupper som er tilgjengelige i den forbindelsen som er valgt. Velg den bruker/gruppe som du vil legge til. Delay in seconds for first message Viser hvor lenge NIB bør vente før det sendes en beskjed om at det er oppdaget en feil. Delay in seconds for repeat messages Viser hvor lenge NIB bør vente før det sendes beskjed for andre gang om en feil som er oppstått. Merk NIB støtter Notify-funksjonen kun i Bindery-modus. B Klikk på [OK] for å legge inn innstillingene. Gå tilbake til skjermbildet Port 1. Brukerne/gruppene som du har valgt vil vises i feltet Users/Groups Notified by Printer. Konfigurer innstillingene for Notify De fleste felt vil bli konfigurert automatisk. Fyll ut følgende felt med riktig informasjon. 12

21 NWOppsett:NetWare Skriver-server konfigurasjon Se elektronisk hjelp for ytterligere informasjon om feltene i dette skjermbildet. A I skjermbildet Port 1, dobbeltklikker du på et element i feltet Users/Groups Notified by Printer. Skjermbildet Notify Settings vises. Bruk dette skjermbildet for å sette opp beskjed-funksjonen for en bruker eller gruppe. User/Group name Dette er navnet på gjeldende bruker/gruppe. Dette er et skrivebeskyttet felt. Delay in seconds for first message Viser hvor lenge NIB bør vente for det sendes en beskjed om at det er blitt oppdaget en feil. 3 Delay in seconds for repeat messages Viser hvor lenge NIB bør vente før det sendes beskjed for andre gang om en feil som er oppstått. Merk NIB støtter Notify-funksjonen bare i Bindery-modus. B Klikk på [OK] for å legge inn disse innstillingene. Gå tilbake til skjermbildet Port 1. C Klikk på [Neste] for å Fortsette. Skjermbildet Setup Complete vises. D Klikk på [Avslutt] for å legge inn og lagre konfigurasjons-innstillingene. 13

22 NetWare Konfigurasjon PCONSOLE:NetWare Konfigurasjon av skriver-server NetWare 2.x & 3.x Konfigurasjon Login som Supervisor og start PCONSOLE. 3 Definer Utskriftskøen A Hvis det allerede eksisterer en Utskriftskø som vil bli tildelt skriveren, hopp til punkt C. Menyen Available Options er den første menyen som vises. B Velg Print Queue Information og trykk på {ENTER}. Menyen Print Queue vises. C Trykk på tasten {INSERT}. D Tast inn et navn for den nye køen som skal betjenes av NIB og trykk på {ENTER}. E Trykk på {ESC} tasten for å gå tilbake til skjermbildet Available Options. Definer skriver-serveren A I menyen Available Options Menu, velg Print Server Information og trykk på {ENTER}. Skjermbildet Print Servers vises. B Trykk på tasten {INSERT}. C Tast inn navnet på NIB-skriver-serveren og trykk på {ENTER}. Skjermbildet Print Servers vises. Merk Standardnavnet på skriverserveren er RDP_ etterfulgt av et sekssifret serienummer for NIB, f.eks. RDP_ Serienummeret står oppført nederst på NIB, og vises i NIB-boksen. Hvis NIB allerede er installert, finner du Novell Print Server Name på nettverkets statusside under Novell Network Information. 14

23 PCONSOLE:NetWare Konfigurasjon av skriver-server Definer skriveren A I skjermbildet Print Servers. Velg navnet på den nye skriver-serveren og trykk på {ENTER}. Skjermbildet Print Server Information vises. B Velg menyen Print Server Configuration og trykk på {ENTER}. C Velg Printer Configuration og trykk på {ENTER}. D Velg Printer 0 og trykk på {ENTER}. Konfigurasjonsskjermbildet Printer 0 vises. E Velg feltet Type og trykk på {ENTER}. Skjermbildet Printer Types vises. F Velg Remote/Other Unknown og trykk på {ENTER}. Konfigurasjonsskjermbildet Printer 0 vises. G Trykk på tasten {ESC} for å avslutte. H Velg Yes og trykk på {ENTER} for å lagre endringene. I Trykk på tasten {ESC} for å gå tilbake til menyen Printer Server Configuration. 3 Tildel utskriftskø A I menyen Printer Server Configuration velger du Queues Serviced by Printer og trykker på {ENTER}. Skjermbildet Define Printers vises. B Velg ønsket skriver og trykk på {ENTER}. Et nytt skjermbilde vises. C Trykk på {ENTER}. Skjermbildet Available Queues vises. D Velg køen og trykk på {ENTER}. E Tast inn et prioritetsnivå. (nivå 1 anbefales). F Trykk på {ESC} flere ganger, til skjermbildet Exit confirmation vises. G Velg Yes og trykk deretter på {ENTER} for å lukke PCONSOLE. 15

24 NetWare Konfigurasjon Konfigurasjon av NetWare 4.x Logg inn som Supervisor og start PCONSOLE. Definer utskriftskø 3 A I menyen Available Options velger du Print Queues og trykker på {ENTER}. Skjermbildet Print Queues vises. B Trykk på tasten {INSERT}. C Tast inn navnet på den nye utskriftskøen og trykk på {ENTER}. D Tast inn volumnavnet der utskriftskøen vil lagres, og trykk på {ENTER}. Hvis du vil bla for å finne volumnavn, trykker du på {INSERT}. E Det vises en liste over volumer. Velg det volumet du vil bruke, og trykk på {ENTER}. Du går tilbake til skjermbildet Print Queues, den nye køen er synlig. F Trykk på tasten {ESC} for å gå tilbake til skjermbildet Available Options. Definer utskriftsserveren A I skjermbildet Available Options, velger du Print Servers og trykker på {ENTER}. Skjermbildet Printer Servers vises. B Trykk på tasten {INSERT}. C Tast inn navnet på NIB-skriver-serveren og trykk på {ENTER}. Merk Standardnavnet på skriverserveren er RDP_, etterfulgt av et seks-sifret serienummer på NIB, f.eks. RDP_ Serienummeret står oppført nederst på NIB, og vises i NIB-boksen. Hvis NIB allerede er installert, finner du Novell Print Server Name på nettverkets statusside under Novell Network Information. D Du går tilbake til skjermbildet Print Servers, og det nye servernavnet er synlig. E Trykk på {ESC} for å gå tibake til skjermbildet Available Options. 16

25 PCONSOLE:NetWare Konfigurasjon av skriver-server Definer skriveren A I skjermbildet Available Options velger du Printers og trykker på {ENTER}. Skjermbildet Printers vises. B Hvis du vil legge til en ny skriver, trykker du på tasten {INSERT}. C Tast inn navnet på den nye skriveren og trykk på {ENTER}. D Du går tilbake til skjermbildet Printers, og navnet på den nye skriveren er synlig. E Velg skriveren du vil definere, og trykk på {ENTER}. Skjermbildet Printer configuration vises. Fyll ut feltene i henhold til skriver-spesifikasjonene. 3 Tildel utskriftskø A I skjermbildet Printer configuration velger du utskriftskøer som er tildelt og trykker på {ENTER}. Skjermbildet Print Queue vises. B Trykk på tasten {INSERT}. Skjermbildet Object, class vises. C Velg skriverkøen som skal legges til, og trykk på {ENTER}. D Du går tilbake til skjermbildet Print Queue, skriverkøen som du valgte står nå i denne listen. E Trykk på tasten {ESC} flere ganger til skjermbildet Exit confirmation vises. F Velg Yes og trykk deretter på {ENTER} for å lukke PCONSOLE. 17

26 NetWare Konfigurasjon Konfigurere verktøyet IP/IPX MAP 3 A Klikk på [Start] på Oppgavelinjen. B Pek på Programmer. C Pek på MAP og MAP Setup. Dialogboksen Map Setup vises. D Velg riktige avkrysningsbokser for å velge IP- eller IPX-baserte skrivere. E Tast inn maksimalt antall hopp for IP-søk. F Klikk på [OK] for å lukke denne dialogboksen. 18

27 4. Konfigurere Windows 95/98 Hva er Windows 95/98 Peer to Peerutskrift? Skriverprogramvaren som følger med NIB lar PC er med Windows 95/98 kommunisere direkte med skrivere som er tilkoblet et nettverk. En nettverk-server, som for eksempel NetWare eller Windows NT, kreves ikke for å skrive mellom datamaskiner. Skriverprogramvaren for Peer to Peer-utskrift må installeres på hver PC som vil benytte seg av denne funksjonen. Straks skriverprogramvaren for Peer to Peerutskrift er installert, vises alle NIB i nettverket automatisk i listen over tilgjengelige skriverutganger. Skriverprogramvaren for Peer to Peer-utskrift kan også bruker i nettverk der det er servere; men ofte brukes det server-utskriftstjenester i stedet. Server-baserte utskriftstjenester tilbyr sentralisert skriverbehandling og spoling, og krever ikke at det installeres noen programvare (bortsett fra skriverdriver) på hver PC. 19

28 Konfigurere Windows 95/98 Installere Peer to Peer-utskrift (IP) IP-protokollen kreves for Peer to Peer-utskrift (IP). IP er ikke standard programvare ved førstegangsinstallasjon av Windows 95/ 98/NT, men det lar seg lett gjøre. A Sett CD-ROM en inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedskjermbildet vises. 4 Merk Hvis Adobe Acrobat Reader 3.0 ikke er installert, klikker du på [Install Adobe Acrobat Reader 3.0]. B Klikk på [CD ROM Contents]. Skjermbildet CD-ROM table of contents vises. C Klikk på [Installation/Configuration Programs]. Skjermbildet Configuration Programs vises. D Klikk på [Windows 95 and NT IP Peer to Peer Printing]. Skjermbildet Windows 95/98 and NT IP the Peer to Peer Printing vises. Dette skjermbildet beskriver funksjonene til verktøyet. E Klikk på det blå ordet "here" nederst på skjermen for å begynne å installere. Skjermbildet Welcome vises. F Klikk på [Neste] for å fortsette. Skjermbildet Installation Notes vises. G Klikk på [Ja] for å fortsette installasjonen. Skjermbildet Choose Destination Directory vises. H Klikk på [Bla] for å angi en annen katalog. Standardmappen for installasjonen er C:\PROGRAM FILES\P2P-IP. I Klikk på [Neste] for å fortsette. Skjermbildet Select Program Folder vises. Dette lar deg angi navnet på mappen som inneholder snarvei-kopling inne i Programmappen. J Tast navnet som du vil se i Programmappen og klikk på [OK]. Filene bli så kopiert til din datamaskin i de angitte katalogene. Skjermbildet Information vises. 20

29 Installere Peer to Peer-utskrift (IP) K Klikk på [OK] for å fullføre installasjonen. -For manuell installasjon Gjør følgende for å installere programvaren i ditt operativsystem (Windows95/ 98 eller NT 4.0). A Sett CD en inn i CD-ROM-stasjonen. B Lukk alle applikasjonene som kjører. C Klikk på [Start] på oppgavelinjen, og klikk på [Kjør]. D Tast inn <Stasjon>:\IP-p2p\Setup.exe (der <Stasjon> er din CD-ROM). E Klikk på [OK]. Skjermbildet Welcome vises. Gjenværende punkter er identisk med F - K ovenstående. s.20 Installere Peer to Peer-utskrift (IP) 4 21

30 Konfigurere Windows 95/98 Installere Peer to Peer-utskrift (IPX) IPX-protokollen kreves for Peer to Peer-utskrift (IPX). IPX er ikke standard ved førstegangsinstallasjon av Windows 95/98/NT, men kan lett installeres. A Sett CD-ROM en inn i CD-ROM-stasjonen. Hovedskjermbildet vises. 4 Merk Hvis Adobe Acrobat Reader 3.0 ikke er installert, klikker du på [Install Adobe Acrobat Reader 3.0]. B Klikk på [CD ROM Contents]. Skjermbildet CD-ROM table of contents vises. C Klikk på [Installation/Configuration Programs]. Skjermbildet Configuration Programs vises. D Klikk på [Windows 95 and NT IPX Peer to Peer Printing]. Skjermbildet Windows 95/98 and NT IPX Peer to Peer Printing vises. Dette skjermbildet beskriver funksjonene til dette verktøyet. E Klikk på det blå ordet here, nederst på skjermen, for å begynne å installere. Skjermbildet Welcome vises. F Klikk på [Neste] for å fortsette. Skjermbildet Installation Notes vises. G Klikk på [Ja] for å fortsette installasjonen. Filene kopieres da over til din datamaskin i angitte kataloger. Skjermbildet Installation Complete vises. H Klikk på [Avslutt] for å fullføre installasjonen. -For manuell installasjon Gjør følgende for å installere programvaren i ditt operativsystem (Windows95/ 98 eller NT 4.0). A Sett CD en inn i CD-ROM-stasjonen. B Lukk alle applikasjonene som kjører. C Klikk på [Start] på oppgavelinjen, og klikk på [Kjør]. 22

31 Installere Peer to Peer-utskrift (IPX) D Angi <Stasjon>:\IPX-p2p\Setup.exe (der <Stasjon> er din CD-ROM). E Klikk på [OK]. Skjermbildet Welcome vises. Gjenværende trinn er identiske med F - H overfor. s.22 Installere Peer to Peerutskrift (IPX) 4 23

32 Konfigurere Windows 95/98 Velg skriverutgang Skriver-programvaren for Peer to Peer-utskrift bør installeres på hver enkelt PC med Windows 95/98/NT 4.0 som vil bruke slike skrivertjenester. Hvis skriverdriveren ikke allerede er installert, installer den før du fortsetter på følgende måte. 4 Viktig Skriverdriveren må installeres før du velger skriverport. A Bruk Add Printer Wizard for å legge til en LOKAL skriver. B Bruk driverne som leveres sammen med skriveren. C Når du i Add Printer Wizard blir bedt om å velge en port, velger du navnet på skriveren du vil bruke. D Velg alternativet Print Test Page når du har fullført installasjonen. Merk Standardnavnet på IPX er i formatet RDP_ og serienummeret til NIB, f. eks. RDP_ Standardnavnet på IP vises ved IP-adressen til NIB. Konfigurasjon av peer to peer-utskrift er fullført. Utskriftsjobber vil nå bli dirigert til NIB når gjeldende skriverdriver brukes. 24

33 5. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) gir en mekanisme for levering av IP-konfigurasjon-parametre, deriblant IP-adresse, Subnet mask og standard gateway, til enheter (verter) i et IP-nettverk. En DHCP-server behandler tilfanget av tilgjengelige IP-adresser og gir enhetsforespørsler om en IP-adresse. Ved oppstart sender NIB en DHCP-forespørsel om en IP-adresse. Hvis en DHCP-server er tilstede vil forespørselen bli behandlet, og en IP-adresse vil bli sendt tilbake til NIB. Ved mottak av IP-adressen, nullstilles NIB og skriver ut en nettverkstatusside. Nettverk-statussiden vil gi en liste med den nye IP-adressen. (og Subnet mask og standard gateway). Straks en IP-adresse er tildelt NIB, vil den ikke lenger sende DHCP-forespørsler. Viktig Tildeling av IP-adresse i NIB med DHCP vil bare virke når NIB ikke har noen eksisterende IP-adresse. DHCP-serveren kan gi en midlertidig IP-adresse, kalt midlertidig leie eller midlertidig bestilling, som utløper etter en periode, eller den kan gi en permanent eller ubegrenset leie eller bestilling som ikke utløper. Enheter som er tildelt midlertidig leie vil ikke bli gitt beskjed før leien utløper. De vil da bli spurt om de ønsker å utvide leien. NIB vil fortsette å utvide sin leie på ubestemt tid (med mindre dette er forbudt i konfigurasjonen av din DHCPserver) og dermed opprettholde en konsekvent IP-adresse. Viktig Hvis NIB ikke er slått på eller ikke er koplet til nettverket i den perioden da DHCP-serveren sender forespørsler om å forlenge leien, vil leien ikke bli forlenget. DHCP-serveren vil annullere leien og kan tildele IP-adressen til en annen enhet. Derfor anbefales det sterkt å angi uttrykkelig om NIB-leien er permanent eller ubegrenset i konfigurasjonen av din DHCP-server. Hvis du foretrekker å ikke bruke DHCP for tildeling av IP-adresse, kan den deaktiveres med KART-verktøyet eller ved å kople NIB-adressen til en nettleser. Innstillingen Aktiver/deaktiver DHCP-innstilling finner du i avsnittet Oppsett TCP/IP under overskriften Protokoller. 25

34 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 5 26

35 6. Konfigurasjon av Windows NT Konfigurasjon av Windows NT Det finnes flere alternativer for oppsett av utskrifter i Windows NT-miljø. Hvis det brukes en NetWare-server, kan NetWare skriver-tjenester brukes ved å følge instruksjonene for konfigurasjon av NetWare i denne manualen. Peer to Peer-utskrift kan brukes ved å følge instruksjonene i denne manualen for Windows 95/98, men er tilgjengelig kun for Windows NT 4.x, ikke for Windows NT LPR-skrivertjenester kan brukes via TCP/IP ved å følge instruksjonene i dette avsnittet. Det finnes meget fleksible løsninger for skriving i Windows NT. Det er mulig å konfigurere den individuelle Windows NT eller Windows 95/98-arbeidsstasjoner for å skrive ut med en annen protokoll enn Windows NT-serveren. En Windows NT-server bør for eksempel aldri konfigureres til å skrive til en NIB via en TCP/IP i samsvar med instruksjonene i dette avsnittet. NIB kan da komme til å bli designatert som delt på NT-serveren, der arbeidsstasjoner får skrive via NTserveren der det blir brukt en annen protokoll (som f.eks. standard-netbeui). Den optimale skriverkonfigurasjonen for Windows NT avhenger av det bestemte miljøet og erfaringen og preferansen til bruker og systemleder. Vanligvis er LPR-skriving over TCP/IP, slik den er beskrevet i følgende instruksjoner, det beste valget for miljøer der TCP/IP allerede er i bruk. 27

36 Konfigurasjon av Windows NT Nødvendige komponenter for TCP/IP TCP/IP-protokollen må være installert i det Windows NT-systemet som utfører NIB-konfigurasjonen. Følgende trinn beskriver hvordan du skal søke etter, og om nødvendig legge til, de nødvendige TCP/IP-komponentene. Windows NT A I Programbehandling, Hoved-gruppe, dobbeltklikker du på Kontrollpanel. B Dobbeltklikk på Nettverk og sjekk listen over Installert nettverksprogramvare for følgende tre komponenter: Microsoft TCP/IP-utskrift Enkle TCP/IP-tjenester TCP/IP-protokoll C Hvis noen av disse komponentene mangler, klikker du på Legg til programvare, deretter velger du TCP/IP-protokoll og relaterte komponenter, og klikker på [Fortsett]. D Velg TCP/IP-Nettverksutskrift-støtte og Enkle TCP/IP-tjenester og klikker på [Fortsett]. E Når alle nødvendige filer er kopiert, klikker du på [OK] for å lukke dialogboksen Nettverk-innstillinger og starter systemet på nytt når du får beskjed om det. Den nye protokollen og/eller tjenester vil ikke være tilgjengelige før systemet er startet på nytt. Windows NT4.0 A Klikk på knappen [Start] i Windows; velg Innstillinger og Kontrollpanel. B Dobbeltklikk på Nettverk og velg alternativet Protokoller. Hvis TCP/IP-protokoll ikke står på listen over Nettverksprotokoller, klikker du på Legg til for å installere den. C Velg alternativet Tjenester. Hvis enten Microsoft TCP/IP-utskrift eller Enkle TCP/IP-tjenester ikke står på listen over Nettverkstjenester, klikker du på [Legg til] for å installere dem. D Klikk på [Lukk] når alle protokoller og tjenester er lagt til. 28

37 Nødvendige komponenter for TCP/IP Hvis TCP/IP-protokollen nettopp er blitt lagt til, vil Windows be om å få IPadressen og andre parametre for TCP/IP. De nye protokollene og tjenestene vil ikke være tilgjengelige før systemet er startet på nytt. 6 29

38 Konfigurasjon av Windows NT Konfigurasjon av TCP/IP i NIB Det brukes et verktøy kalt BOOTPL32 til å konfigurere IP-parametrene på NIB. 6 Merk The BOOTPL32 utility does not work on a system configured as a DHCP server. A Sett i CD-ROM en som følger med. B I Programbehandling i Windows NT 3.51 velger du Fil og Kjør. I Windows NT 4.0, klikker du på Start-knappen i Windows og velger Kjør. C Tast inn <Stasjon>:\MAP\BOOTPL32.EXE (der <Stasjon> er din CD- ROM) og klikk på OK for å starte verktøyet. D Velg Configure fra menyen Admin. A Tast inn IP-parametrene. B Angi IP-adressen som skal tildeles NIB. C Angi Subnet mask. Hvis du ikke er sikker på hva den riktige Subnet mask er, og det første tallet i IP-adressen er mellom 192 og 254, bruker du som Subnet mask. D Angi Gateway-adressen som er standard (ruterens IP-adresse) eller la den stå tom. E Angi maskinvare-adressen til NIB. Denne adressen står oppført på nettverks-statussiden under Network Address, f. eks., 00:40:AF:12:34:23. Tast den inn slik den fremkommer på statussiden. Statussidene (en skriver-statusside NIB) kan også skrives ut ved å bruke frontpanelet på skriveren. E Klikk på Go for å sende de nye innstillingene til NIB. Etter noen minutter (vanligvis mellom 1 og 2 minutter, men det kan også gå 5 minutter på nettverk som er svært store eller som er mye opptatt), vil NIB nullstille og skrive ut sin nettverk-statusside. De nye IP-parametrene vil bli oppført i avsnittet TCP/IP Network Information på statussiden. Hvis statussiden ikke lar seg skrive ut, sjekk igjen oppføringen under Hardware Address i BOOTPL32. Straks statussiden skrives ut, kan den nye IP-adressen også bekreftes ved å velge Verify fra menyen Admin. 30

39 Oppsett av LPR-utskrift Oppsett av LPR-utskrift Hvis skriverdriveren ikke allerede er installert, må den installeres før du fortsetter. I følgende instruksjoner, kan navnene på enkelte felt eller dialogbokser variere, avhengig av hvilken NT-versjon som brukes. Windows NT3.51 A I gruppen Main i Programbehandling, åpner du Kontrollpanel og dobbeltklikker på Skrivere. B Merk riktig skriver og velg Egenskaper fra menyen Skriver. C Velg Andre fra listen over utganger som vises i dialogboksen Skriv til: og velg deretter LPR-utgang fra listen med Utskriftsmål. D I feltet Navn eller adresse til vert som gir lpd:, angir du IP-adressen til NIB (som ble tildelt BOOTPL32). E I feltet Navn på skriver eller utskriftskø på den serveren:, taster du inn PORT1 og klikker på OK for å gå tilbake til dialogboksen Skriver-egenskaper. F Hvis skriveren skal deles, klikker du på avkrysningsboksen ved siden av Del denne skriveren på nettverket. G Klikk på OK når du er ferdig. 6 Windows NT4.0 A Klikk på Start-knappen i Windows og velg Innstillinger, og deretter Skrivere. B Klikk med høyre musetast på riktig skriver og velg deretter Egenskaper. C Under alternativet Utganger, klikker du på Legg til. D Dobbeltklikk på LPR-utgang på listen med tilgjengelige skriverutganger. E I feltet Navn eller adresse til vert som gir lpd:, angir du IP-adressen til NIB (som ble tildelt BOOTPL32). 31

40 Konfigurasjon av Windows NT F I feltet Navn på skriver eller utskriftskø på serveren:, angir du PORT1 og klikker på [OK]. G Klikk på Lukk for å lukke dialogboksen Skriverutganger. IP-adressen i NIB vises nå og er valgt på listen med utganger. H Hvis skriveren skal deles, klikker du på alternativet Deling, velger deretter Delt og taster inn Navn på delt ressurs. I Klikk på [OK] når du er ferdig. 6 32

41 Velge en delt skriver Velge en delt skriver Dette avsnittet beskriver kort hvordan det skal settes opp klienttilgang til en delt skriver. Windows 95/98 I Skriver-egenskaper under alternativet Detaljer, klikker du på knappen Legg til utgang og søk i nettverket etter den delte skriveren. Windows NT3.51 Velg Kople til skriver fra menyen Skriver i Utskriftsbehandling og lukk den delte skriveren fra listen med delte skrivere. Windows NT4.0 Legg til en ny skriver (med Legg til skriver), velg Nettverksskriver-server fremfor Min datamaskin og velg den delte skriveren fra listen med delte skrivere. 6 33

42 Konfigurasjon av Windows NT 6 34

43 7. Konfigurasjon av UNIX Konfigurasjon av UNIX UNIX-utskrift bruker en lpd for å dirigere jobber til skriveren. Med skriver-basert lpd, handler NIB som lpd-verten og tar imot utskriftsjobber direkte. TCP/IP-konfigurering av NIB trengs for alle versjoner av UNIX. Se NIB Owner s Manual for konfigurering av lpd. Stille inn IP-adresse IP-adressen i NIB må innledningsvis stilles inn på forskjellige måter; inkludert via KART-verktøyet når en NetWare-server brukes, med UNIX bootp daemon, med rarp, eller med standard UNIX kommandolinjeverktøyet, arp. Følgende instruksjoner bruker arp, men de andre metodene kan brukes i stedet, avhengig av brukerpreferanse For instruksjoner i bruk av en av de andre metodene, se NIB Owner s Manual. A Slå skriveren av og på, og vent på at nettverks-statussiden skal skrives ut. B Legg til en oppføring i vertsfilen (vanligvis etc/hosts) som inkluderer skriverens navn og IP-adresse. Hvis du for eksempel vil navngi skriveren og kople den til IP-adressen , legg følgende oppføring i vertsfilen: <PrinterName> C Ved ledeteksten for UNIX, skriver du: arp -s <desired_ip_address> <NIB_Ethernet_address> (Eternet-adressen står oppført på nettverks-statussiden som Network Address.) For eksempel, arp -s :40:AF:13:A2:70 D Ved ledeteksten for UNIX, skriver du: ping <desired_ip_address> For eksempel, ping NIB vil ikke reagere på denne ping-kommandoen, men vil lese IP-adressen. E Etter noen få minutter (vanligvis mellom 1 og 2 minutter, men det kan også gå 5 minutter på nettverk som er svært store eller som er mye opptatt), vil NIB nullstille og skrive ut sin nettverks-statusside. Den nye IP-adressen vil bli oppført i avsnittet TCP/IP Network Information. Hvis statussiden ikke kan skrives ut, sjekker du på nytt oppføringen av NIBs Eternet-adresse i arp-kommandoen. Siden statussiden kan skrives ut, kan den nye IP-adressen også bekreftes med ping-kommandoen. 35

44 Konfigurasjon av UNIX Stille andre TCP/IP-parametre 7 Når IP-adressen er stilt inn, kan NIB konfigureres via telnet eller med en standard web-leser. Følgende instrukser beskriver hvordan du skal konfigurere en standard leser. For instruksjoner om hvordan du skal konfigurere via telnet, se NIB Owner s Manual. A I nettleseren kopler du til For eksempel, B På hjemmesiden til NIB, klikker du på Network Configuration. C Mange av konfigurerings-alternativene er passordbeskyttet. Standard.passord er: sysadm Passordet skiller mellom små og store bokstaver. Hvis du vil endre passordet, velger du Change Password i kolonnen System. D Velg Oppsett TCP/IP under Protocols og endre innstillingene etter ønske. Hvis du ikke er sikker på hva riktig Subnet mask er, og det første tallet i NIBs IP-adresse er mellom 192 og 254, bruker du som Subnet mask. E Tast inn passordet sysadm i riktig boks, og klikk på Accept Settings. Etter noen få sekunder, bør det gis melding i skjermbildet om at oppdateringen var vellykket. Klikk to ganger på ikonet Tilbake for å gå tilbake til siden for Nettverks-konfigurering. F Valgfritt: Klikk på Configure Status Page under Printer for å definere innstillinger for statusside ved oppstart, f.eks. deaktivering av statusside for oppstart. G Endringene som er foretatt i NIB trer ikke i kraft før enheten nullstilles. Klikk på Reset under System og klikk på Reset Unit. Etter noen få sekunder bør det komme en melding på skjermen om at enheten ble nullstilt. TCP/IP-konfigureringen er nå fullført. 36

45 INDEKS I B 10BaseT/100BaseTX, ii BOOTP, 3, 30, 31 {Brukerinnst./Telleverk}, 5 C Change Password, 10 Connection, 12 Connection/Server, 11 Context, 11 D Definer skriveren, 15, 17 Definer skriver-serveren, 14 Definer utskriftskø, 16 Definer Utskriftskøen, 14 Definer utskriftsserveren, 16 Delay in seconds for first message, 12, 13 Delay in seconds for repeat messages, 12, 13 Delt skriver, 33 DHCP, ii, 25, 30 Dynamic Host Configuration Protocol, 25 E Enable Bindery Mode, 10 Enable NDS Mode, 10 Enable Printer box, 11 Enkle TCP/IP-tjenester, 28 Eternett-grensesnitt, ii Ethernet Frame Type, 10 F FAKS-referanse, 1 File Server Volume, 11 G Gateway Address, 7 Gateway-adresse, 30 H HTTP, ii IP, 3, 20 IP-adresse, 6, 25, 30, 35 IP-parametre, 30 IPX, 3, 22 K L KART, 18 Konfigurasjonsprogram, 3 Konfigurer innstillingene for Notify, 12 Kontrollpanel, 5 Kopireferanse, 1 Legg til ny Bruker eller Gruppe, 12 LPR, 27, 31 M MAP, 3 Maskinvare-adresse, 30 Microsoft TCP/IP-utskrift, 28 N NDS Context, 11, 12 NetBEUI, 27 Nettverkskort, 9 Nettverkskort (NIB 450-E), 1, 3 Nettverkskort (NIB 450-E) Brukermanual, 1 Nettverksskriver-server, 33 NetWare, 9 Network Address, 30 NIB 450-E Håndbok for nettverkskortkonfigurering, 1 NWSetup, 9 O P Opprette og legge til utskriftskøene, 11 PCONSOLE, 14 Peer to Peer, 19 Preferred NDS Context, 10 Preferred NDS Tree, 10 Primary File Server, 10 37

46 Printer Name, 11 Print Queue Scan Rate, 10 Print Server Name, 10 Print Server Password, 10 Q Queue, 11 Queue Name, 11 S Skriver-referanse, 1 Skriverutgang, 24 SNMP, ii Støtte av flere protokoller, ii Subnet Mask, 6 Subnet mask, 30 System-innstillinger, 1 T TCP/IP, 6, 25, 27, 28 TCP/IP-protokoll, 28 Tildel utskriftskøen, 15, 17 U UNIX, 35 User/Group name, 13 Users/Groups, 12 W Windows 95/98, 33 Windows NT3.51, 28, 31, 33 Windows NT4.0, 28, 31, NO N A867

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON ACULASER C4100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON ACULASER C4100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DHCP tjener I denne øvingen skal du installere og konfigurere en DHCP tjener på Windows Server. DHCP tjeneren skal tildele IP-adresse dynamisk til klientmaskinen

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Nettverkshåndbok. Fargelaserskriver

Nettverkshåndbok. Fargelaserskriver Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer