For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning"

Transkript

1 For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

2 Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne maskinen. Av sikkerhetshensyn og for å sikre riktig bruk, bør du lese denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for senere bruk. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Varemerker Microsoft, Windows og Windows Server er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. De riktige navnene til Windows operativsystemer er følgende:. Produktnavnene til Windows XP er: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnavnene til Windows Server 2003 er: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnavnene til Windows Server 2003 R2 er: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, brukes kun i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for deres respektive selskaper. Vi frasier oss alle rettigheter til disse merkene. Merknad: Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din maskin.

3 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Bruke skriveren...5 TWAIN-nettverksskanner Koble nettverkskabelen til nettverket Bekrefte tilkoblingen... 7 Koble til Ethernet-grensesnitt Sette opp maskinen på et nettverk Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger)...9 Skriver...9 TWAIN-nettverksskanner...9 Nettverkskonfigurasjon...10 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Windows-konfigurering Konfigurere TCP/IP...13 Konfigurere en datamaskin med Windows XP...13 Konfigurere en datamaskin med Windows Server Bruke skriverfunksjonen Skrive ut med en utskriftsserver...15 Skrive ut uten en utskriftsserver Bruke standard TCP/IP-port Bruke LPR-port Bruke IPP-porten Konfigurere nettverksgrensesnittkortet med en nettleser Funksjoner...19 Innstillinger du kan endre med en nettleser...20 Konfigurere innstillingene for nettverksgrensesnittkortet Tillegg Bruke DHCP...23 SNMP

4 Feilmeldinger på skjermen...25 Meldinger uten kodenumre...25 Meldinger med kodenumre Spesifikasjoner...27 INDEKS

5 Håndbøker for denne maskinen Følgende håndbøker beskriver hvordan denne maskinen brukes. Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, kan du se relevante deler av håndboken. Håndbøkene som følger med, er spesifikke for maskintypen. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Systeminnstillinger Inneholder en oversikt over maskinen og beskrivelse av Systeminnstillinger (papirmagasiner, Administratorverktøy, osv.) og feilsøking. Nettverksveiledning (denne håndboken) Inneholder fremgangsmåte for konfigurering av maskinen og datamaskiner i et nettverksmiljø. Kopireferanse Inneholder beskrivelser av operasjoner, funksjoner og feilsøking for maskinens kopifunksjon. Skriver-/skannerreferanse Inneholder bestkrivelse av systeminnstillinger, funksjoner, feilsøking og operasjoner for maskinens skriver- og skannerfunksjoner. 3

6 Slik leser du denne håndboken Symboler I denne håndboken brukes følgende symboler: Dette symbolet viser til en potensielt farlig situasjon som, hvis du ikke følger instruksjonene, kan føre til alvorlig personskade eller til og med død. Dette symbolet viser til en potensielt farlig situasjon som, hvis du ikke følger instruksjonene, kan føre til mindre eller moderat personskade eller skade på eiendeler. * Utsagnene over er merknader for din sikkerhet. Dersom denne anvisningen ikke følges, kan papir mates inn feil, originaler kan skades eller data kan gå tapt. Sørg for at du leser dette. Dette symbolet viser til at det er nødvendig med forhåndskunnskaper eller forberedelser før bruk. Dette symbolet viser til forholdsregler for bruk eller handlinger som må utføres etter feil. Dette symbolet viser til numeriske grenser, funksjoner som ikke kan brukes sammen, eller omstendigheter der en spesifikk funksjon ikke kan brukes. Dette symbolet indikerer en referanse. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjerm eller kontrollpanel. 4

7 1. Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Denne maskinen gir skriver- og skannerfunksjoner over et nettverk. Bruke skriveren Du kan koble denne maskinen til et nettverk og bruke den som nettverksskriver. CUA301 Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger du bør foreta, kan du se s.9 "Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger)". Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se s.15 "Skrive ut med en utskriftsserver". 5

8 1. Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk TWAIN-nettverksskanner Du kan bruke skannefunksjonen på denne maskinen fra en datamaskin som er koblet til via et nettverk. Du kan skanne dokumenter på samme måte som når du bruker en skanner som er koblet direkte til datamaskinen. CUA302 Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger du bør foreta, kan du se s.9 "Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger)". Se Skriver/Skannerreferanse for mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen. 6

9 2. Koble nettverkskabelen til nettverket Bekrefte tilkoblingen 1 CUA BASE-T/100BASE-TX-port Port for tilkobling av nettverksgrensesnittkabel. Koble til Ethernet-grensesnitt Forsiktig: En nettverkskabel med ferrittkjerne må brukes for demping av radiostøy. Nettverksgrensesnittkortet støtter 10BASE-T- eller 100BASE-TX-tilkobling. 1. Slå av hovedstrømbryteren. Sørg for at maskinens hovedstrømbryter er slått av. Se Kopireferanse. 7

10 2. Koble nettverkskabelen til nettverket 2. Fest kabelen med ferrittkjerne som fulgte med maskinen, til enden av en Ethernetgrensesnittkabel. 3. Koble nettverksgrensesnittkabelen til 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. CUA Slå på hovedstrømbryteren. CUA CUA Indikator (oransje) Når data sendes eller mottas, lyser LED-lampen oransje. Når data ikke sendes eller mottas, er den avslått. 2. Indikator (grønn) Når 10BASE-T eller 100BASE-TX er i drift, lyser LED-lampen grønt. Når maskinen ikke er tilkoblet nettverket, er den avslått. 8

11 3. Sette opp maskinen på et nettverk Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger) Denne delen beskriver nettverksinnstillingene du kan endre med Brukerverktøy (Grensesnittinnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Disse innstillingene bør gjøres av systemadministrator eller etter at du har rådført deg med systemadministrator. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se s.11 "Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy". Vise informasjonen som vises i listen Disse elementene må være angitt før du kan bruke funksjonen. Pass på at du angir dem før du forsøker å bruke tilhørende funksjon. Disse elementene må være angitte om nødvendig. Skriver Innstillinger Grensesnitt-innst./Nettverk Se s.11 "Grensesnittinnstillinger". IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hast. TWAIN-nettverksskanner Innstillinger Grensesnitt-innst./Nettverk Se s.11 "Grensesnittinnstillinger". IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hast. 9

12 3. Sette opp maskinen på et nettverk Nettverkskonfigurasjon Endringer du gjør med Brukerverktøy gjelder selv når hovedstrømbryteren eller driftsbryteren er slått av, eller hvis du trykker på [Nullstill innstillinger]-tasten. Konfigurere nettverket med kontrollpanelet Operasjoner for grensesnittinnstillinger er forskjellige fra vanlige operasjoner. Etter at du har brukt Brukerverktøy trykker du på [Brukerverktøy/telleverk]-tasten for å avslutte. Hvis administratorkoden er angitt, vises skjermen for inntasting av administratorkode. Tast inn koden og trykk på [OK]-tasten. Se Systeminnstillinger for mer informasjon om administratorkoden. 1. Trykk på [Brukerverktøy/telleverk]-tasten. 2. Velg [Grensesnittinnstillinger] med tasten [ ] eller [ ] og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Velg innstillingen du vil endre og trykk på [OK]. 4. Endre innstillingen, og trykk deretter på [OK]-tasten. Trykk på [Escape]-tasten for å avbryte innstillingen. 5. Trykk på [Brukerverktøy/telleverk]-tasten. Konfigurere nettverket med andre verktøy I tillegg til å bruke kontrollpanelet til å foreta nettverksinnstillinger, kan du også bruke verktøy som f.eks. en nettleser. Følgende tabell viser tilgjengelige innstillinger: Viser at maskininnstillinger kan endres. - Viser at innstillingen ikke kan endres fra den aktuelle enheten. 10

13 Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger) Navn på kontrollpanelet Nettleser Grensesnittinns tillinger Nettverk IP-adresse Hent automatisk (DHCP) Spesifiser IP-adr. Nettverksmask e Mac-adr. - Gateway-adresse Ethernet-hast. - Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy Grensesnittinnstillinger IP-adresse Før du bruker denne maskinen i nettverksmiljøet må du konfigurere IP-adressen og subnettmasken. Hent automatisk (DHCP) Spesifiser Når du velger [Spesifiser], angir du "IP-adresse:" og "Nettverksmaske:" som "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" står for et tall). IP-adresse: Nettverksmaske: Standard: Hent automatisk (DHCP) Når du velger [Spesifiser], må du passe på at du ikke angir samme "IP-adresse:" som for en av de andre maskinene på nettverket. Den fysiske adressen (MAC-adressen) vises også. Gateway-adresse En gateway er en kobling eller et møtepunkt mellom to nettverk. Konfigurere gateway-adressen til ruteren eller vertsmaskinen som brukes som gateway. Gateway-adresse: Standard:

14 3. Sette opp maskinen på et nettverk Ethernet-hastighet Angi tilgangshastighet for nettverk. Velg en hastighet som samsvarer med nettverksmiljøet. [Automatisk valg] bør vanligvis velges. Auto Select 100 Mbps fast 10 Mbps fast Standard: Auto valg 12

15 4. Windows-konfigurering Konfigurere TCP/IP Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer Windows for TCP/IP og IPP. Konfigurere en datamaskin med Windows XP Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en datamaskin med Windows XP til å bruke TCP/IP. 1. På [Start]-menyen klikker du på [Kontrollpanel] og deretter på [Nettverkstilkoblinger]. 2. Klikk på [Nettverkstilkoblinger] og dobbeltklikk på [Lokal tilkobling]. 3. Klikk på [Egenskaper] på fanen [Generelt]. 4. Pass på at [Internettprotokoll (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne tilkoblingen bruker følgende elementer] på fanen [Generelt]. Velg TCP/IP hvis dette ikke allerede er valgt. Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du på [Installer] på fanen [Generelt] for å installere det. Se hjelpefilen for Windows XP for mer informasjon om hvordan du installerer TCP/IP. 5. Klikk på egenskaper. 6. Konfigurer TCP/IP med riktig IP-adresse, nettverksmaske og andre innstillinger. Sjekk med nettverksadministrator at innstillingene er korrekte. Konfigurere en datamaskin med Windows Server 2003 Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere en datamaskin med Windows Server 2003 til å bruke TCP/IP. 1. På [Start]-menyen peker du først på [Kontrollpanel], så på [Nettverkstilkoblinger9 og deretter klikker du på [Lokal tilkobling]. 2. Klikk på [Egenskaper] på fanen [Generelt]. 3. Pass på at [Internettprotokoll (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne tilkoblingen bruker følgende elementer] på fanen [Generelt]. Velg TCP/IP hvis dette ikke allerede er valgt. 13

16 4. Windows-konfigurering Hvis TCP/IP ikke er installert, klikker du på [Installer] på fanen [Generelt] for å installere det. Se hjelpefilen for Windows Server 2003 for mer informasjon om hvordan du installerer TCP/IP. 4. Klikk på egenskaper. 5. Konfigurer TCP/IP med riktig IP-adresse, nettverksmaske og andre innstillinger. Sjekk med nettverksadministrator at innstillingene er korrekte. 14

17 5. Bruke skriverfunksjonen Skrive ut med en utskriftsserver Denne delen beskriver hvordan du konfigurer en klientdatamaskin på et nettverk med Windows XP eller Windows Server 2003 som utskriftsserver. Når du bruker en Windows XP- eller Windows Server 2003-utskriftsserver, velger du en delt skriver i Windows XP eller Windows Server Denne delen beskriver hvordan du kjører [Legg til skriverveiviser] på hver klientdatamaskin, og legger til Windows XP- og Windows Server 2003-utskriftsserverne som nettverksskriver. Windows XP Windows Server 2003 Utskriftsserver Windows XP Windows Server 2003 Klient NO CUA307 Denne delen forutsetter at klienten allerede er konfigurert til å kommunisere med en Windows XP- eller Windows Server 2003-utskriftsserver. Ikke begynn på følgende fremgangsmåte før klientdatamaskinen er riktig satt opp og konfigurert. 1. Høyreklikk på [Network Neighborhood] og klikk deretter på [Utforsk] i kontekstmenyen. 2. På nettverkstreet dobbeltklikker du på navnet på datamaskinen som brukes som utskriftsserver. Skriverne som er tilkoblet nettverket, vises. 3. Dobbeltklikk på navnet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Ja]. Skriverikonet vises i [Skrivere]-vinduet. 15

18 5. Bruke skriverfunksjonen Skrive ut uten en utskriftsserver Du kan bruke denne maskinen som en nettverksskriver uten å koble den til en utskriftsserver. Du kan konfigurere følgende porter: Standard TCP/IP-port Du kan skrive ut via TCP/IP med en standard TCP/IP-port. LPR-port En standard TCP/IP-port kan brukes med Windows XP eller Windows Server Du kan skrive ut via TCP/IP med en LPR-port. IPP-port En LPR-port kan brukes med Windows XP eller Windows Server Du kan skrive ut via IPP eller HTTP med en IPP-port. En IPP-port kan brukes med Windows XP eller Windows Server Bruke standard TCP/IP-port Denne delen beskriver hvordan du endrer portinnstillingene i Windows XP når en skriverdriver er installert. 1. Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke, i vinduet [Skrivere og fakser]. I [Fil]-menyen, klikk på [Egenskaper]. 2. Klikk på fanen [Porter] og deretter på [Legg til port]. 3. Klikk på [Standard TCP/IP-port] og deretter på [Ny port]. 4. Klikk på [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for legg til standard TCP/IP-skriverport]. 5. Skriv inn navnet på skriveren, eller IP-adressen i feltet [Skrivernavn eller IP-adresse], og klikk deretter på [Neste >]. 6. Klikk på [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for legg til standard TCP/IP-skriverport]. 7. Klikk på [Lukk] i dialogboksen [Skriverporter]. 8. Kontroller plasseringen for den valgte skriveren og klikk på [Lukk]. 16

19 Skrive ut uten en utskriftsserver Bruke LPR-port Denne delen beskriver hvordan du endrer portinnstillingene i Windows XP når en skriverdriver er installert. 1. Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke, i vinduet [Skrivere og fakser]. I [Fil]-menyen, klikk på [Egenskaper]. 2. Klikk på fanen [Porter] og deretter på [Legg til port]. 3. Klikk på [LPR-port] og deretter på [Ny port]. 4. Skriv inn skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. 5. Skriv inn "lp" i boksen [Navn på skriver eller utskriftskø på serveren], og klikk deretter på [OK]. 6. Klikk [OK]. 7. Klikk på [Lukk] i dialogboksen [Skriverporter]. 8. Kontroller plasseringen for den valgte skriveren og klikk på [Lukk]. Bruke IPP-porten En IPP-port kan brukes med Windows XP eller Windows Server Denne delen beskriver hvordan du angir portinnstillingene i Windows XP. 1. Klikk på [Legg til skriver] på [Fil]-menyen i vinduet [Skrivere og fakser]. Veiviseren for å legge til skriver starter. 2. Klikk på [Neste >]. 3. Klikk på [En nettverksskriver, eller skriver koblet til en annen datamaskin] og deretter på [Neste >]. 4. Klikk på [Koble til en skriver på Internett eller på et hjemme- eller kontornettverk:] og angi " IP-adresse/ipp/port1" eller "ipp://skriverens IP-adresse/ipp/ port1" i boksen [Nettadresse:]. (Eksempel: IP-adressen er ) ipp:// /ipp/port1 5. Klikk på [Neste >]. 6. Klikk på [Har disk] og deretter på [Bla gjennom]. 7. Velg skriverdriveren. Driverne er i følgende mapper på CD-platen. Skriverdriver for 32-biters Windows 17

20 5. Bruke skriverfunksjonen DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Skriverdriver for 64-biters Windows DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 8. Klikk på [OK] og deretter på [OK]. 9. Klikk på [Neste >] og deretter på [Fullfør]. 18

21 6. Konfigurere nettverksgrensesnittkortet med en nettleser Funksjoner Du kan kontrollere statusen til en maskin og endre innstillingene for den med nettleseren. Hva kan den gjøre? Du kan kontrollere statusen til en maskin eksternt eller angi innstillinger over nettverket med en nettleser på en datamaskin. Følgende funksjoner er tilgjengelige med en nettleser: Vise maskinstatus/-innstillinger Nullstille nettverksinnstillinger Angi maskininnstillinger Konfigurere maskinen Dette krever at TCP/IP er installert. Etter at maskinen er konfigurert til å bruke TCP/IP, er det mulig å justere innstillingene med en nettleser. Nettleser For mer informasjon om hvordan du konfigurerer maskinen til å bruke TCP/IP, se s.9 "Brukerverktøymeny (Grensesnittinnstillinger)". Hvis du bruker en proxyserver, må du endre innstillingene i nettleseren. Rådfør deg med nettverksadministrator om innstillingene. Denne maskininformasjonen kan ikke oppdateres automatisk. Klikk på [Last inn på nytt] eller [Oppdater] i nettleseren. Spesifisere adressen I boksen [Adresse] angir du adressen (f.eks. der X står for tallene i IPadressen). Hvis vertsnavnet til maskinen er registrert på DNS-serveren eller WINS-serveren kan du angi det. 19

22 6. Konfigurere nettverksgrensesnittkortet med en nettleser Innstillinger du kan endre med en nettleser System Nullstill Nullstill innstillingene for denne maskinen. Fabrikkinnstillinger Nullstill innstillingene for denne maskinen til standardinnstillingene. Enhetsstatus Vis nettverksinnstillingene til denne maskinen. Nettverksadresse Vis serienummeret og Ethernet-adressen (MAC-adressen) til denne maskinen. Endre passord Endre passordet. Protokoller Oppsett av TCP/IP Konfigurer innstillingene for TCP/IP på denne maskinen. Oppsett av IPP Konfigurer IPP-innstillingene på denne maskinen. Andre Skriverstatus Vis skriverstatusen til denne maskinen. 20

23 Konfigurere innstillingene for nettverksgrensesnittkortet Konfigurere innstillingene for nettverksgrensesnittkortet 1. Åpne nettleseren. 2. I boksen [Adresse] angir du maskinens IP-adresse (f.eks. der X står for tallene i IP-adressen). Statusen til maskinen du valgte vises i nettleseren. 3. Velg elementet i menyområdet og foreta nødvendige innstillinger. Angi et passord om nødvendig. Standard passord er "sysadm". 21

24 22 6. Konfigurere nettverksgrensesnittkortet med en nettleser

25 7. Tillegg Bruke DHCP Hvis denne maskinen er konfigurert for DHCP og DHCP-forespørselen mislykkes fire ganger, tar BOOTP over forespørselen. Hvis BOOTP-forespørselen mislykkes tre ganger, brukes standard IP-adresse. 23

26 7. Tillegg SNMP Maskinen er utstyrt med en SNMP-agent (Simple Network Management Protocol) som kjører under UDP og IPX på Ethernet-grensesnittet. Du kan bruke SNMP Manager til å få informasjon om maskinen. Standard miljønavn er "offentlig" og "privat". Du kan få MIB-informasjon ved å bruke disse miljønavnene. Støttede MIB-er MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Feilmeldinger på skjermen Feilmeldinger på skjermen Denne delen beskriver de vanligste nettverksrelaterte meldingene som vises på skjermen. Hvis det vises en melding som ikke er beskrevet her, må du handle ut fra den aktuelle meldingen. Meldinger uten kodenumre Se Kopireferanse før du slår av hovedstrømmen. Melding Årsaker Løsninger " Kan ikke koble til nettv." "Sjekk IP-adresse. " " Kan ikke koble til nettv." "Kontakt administrator. " "Feil med Ethernet-kort" " Komm. med serv. mislyktes" "Kontakt administrator. " Kan ikke koble til nettverket. Kan ikke koble til nettverket. Det har oppstått en feil med Ethernet-kortet. Kan ikke kommunisere med serveren. Kontroller maskinens IP-adresse. Kontroller nettverket. Hvis denne meldingen fortsetter å vises, kontakter du administrator. Slå av hovedstrømbryteren og slå den på igjen. Hvis denne meldingen fortsetter å vises, kontakter du din salgs- eller servicerepresentant. Kontroller serveren. Hvis denne meldingen fortsetter å vises, kontakter du administrator. Meldinger med kodenumre Det vises en feilmelding på skjermen som vist. Melding Årsaker Løsninger Kodenumre "Kan ikke koble til DHCP-server" Finner ikke DHCP-server. Kontroller at DHCP-serveren kjører på nettverket

28 7. Tillegg Melding Årsaker Løsninger Kodenumre "Den samme IPadressen finnes allerede" Den angitte IP-adressen overlapper en annen IPadresse. IP-adressen som er angitt for maskinen, overlapper en annen IP-adresse som er i bruk. Kontroller adressen til enheten som vises i <MACadresse>. 102 "Sjekk nettverksinnstillinger " En uautorisert verdi er angitt som IP-adresse eller gateway-adresse. Endre IP-adressen, nettverksmasken eller gateway-adressen til korrekt verdi. 103 "Tilsv. IP-adr. eksisterer på glere grensesnitt." IP-adresser overlapper på flere grensesnitt. IP-adresser til flere grensesnitt som er i drift samtidig, overlapper. IP-adressen til det angitte grensesnittet overlapper IPadressen til et annet grensesnitt. Konfigurer IPadressen slik at den ikke overlapper. 004 "Kan ikke stille inn i samme nettverksområde" Nettverksmasker overlapper på flere grensesnitt. Nettverksmaskene til flere grensesnitt som er i drift samtidig, overlapper. Nettverksområdet til det angitte grensesnittet overlapper nettverksområdet til et annet grensesnitt. Konfigurer nettverksmasken slik at den ikke overlapper. 005 Kodenumre Grensesnittet med problemer vises. 1XX: Ethernet 0XX: Uavhengig av grensesnitt 26

29 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Grensesnitt Protokoll SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Skriver TCP/IP LPR IPP Nettverksskanner TCP/IP Administreringsfunksjon TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 27

30 28 7. Tillegg

31 INDEKS 10BASE-T/100BASE-TX-port...7 D DHCP...23 E Ethernet-grensesnitt...7 Ethernet-hastighet F Feilmelding...25 med kodenumre...25 uten kodenumre G Gateway-adresse...11 Grensesnittinnstillinger... 9, 11 Ethernet-hastighet Gateway-adresse...11 IP-adresse...11 I IP-adresse...11 K Konfigurasjon Nettleser M MIB N Nettleser...19, 20, 21 Nettverksskriver...5 S Skrive ut med en utskriftsserver...15 uten en utskriftsserver...16 SNMP...24 Spesifikasjoner...27 T TCP/IP...13 TWAIN-nettverksskanner

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 NO NO D

35

36 NO NO D

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk denne maskinen i ditt nettverk. Du kan når som helst skrive ut eller

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON ACULASER C4100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON ACULASER C4100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312968-091 Februar 2003 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Multi-Protocol On-board Ethernet Multi-function utskriftsserver og trådløs Multi-function utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndboken for nettverk inneholder nyttig informasjon om

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernetutskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer