Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning"

Transkript

1 Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig som det er. Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

3 Installere Se brukerhåndboken for produktet for instruksjoner om bruk, stell og vedlikehold samt viktig sikkerhetsinformasjon. Før du begynner å bruke dette produktet, må du lese delen Sikkerhetsinformasjon på CD-ROM-en. Ikke sett inn kortet for trådløst LAN i datamaskinen før du blir bedt om å gjøre det i denne håndboken. Vær oppmerksom på at Nokia C110/C111-programvaren krever 10 MB ledig diskplass. Hvis du vil ha detaljert informasjon om drift av Nokia C110/C111, kan du se Brukerhåndboken. Nokia C110/C111 gjør det mulig å opprette nettverksprofiler: en profil inkluderer alle innstillingene som er nødvendige for å koble til et trådløst LAN og få tilgang til ressursene. Det opprettes automatisk tre standardprofiler under installeringen: Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Koblet LAN. Med disse forhåndsdefinerte profilene kan du enkelt opprette en nettverksforbindelse. Du kan også opprette dine egne profiler med mer detaljerte innstillinger. Disse profilene kan opprettes og redigeres når du vil. Se Brukerhåndboken for mer informasjon. Den integrerte smartkortleseren kan bare brukes sammen med Nokia C110/C111. Hvis du vil at andre programmer skal kunne bruke smartkortleseren for Nokia C110/C111, må du installere en PC/SCkompatibel (Personal Computer Smart Card) smartkortdriver separat på datamaskinen. Husk følgende punkter: Installer den PC/SC-kompatible smartkortdriveren bare hvis du ønsker å bruke andre smartkortprogrammer sammen med smartkortleseren som finnes i Nokia C110/C111. Du kan bare ha én smartkortdriver installert på datamaskinen om gangen. Hvis du allerede har en smartkortdriver installert på datamaskinen og du ønsker å bruke smartkortdriveren som leveres av Nokia, må du først avinstallere den eksisterende driveren. Hvis du vil ha mer informasjon og installasjonsveiledning, kan du se readme.txt-filen i mappen SCard på CD-ROM-en. 3

4 Windows 95, 98, Me, Avslutt alle Windows-programmer. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROMstasjonen på datamaskinen. 2 Velg språk for CD-ROM-en og les gjennom og godta Nokias lisensavtale. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke bruke CD-ROM-en. 3 I CD-ROM-menyen velger du Installere Nokia C110/C111 og klikker Installer. 4 Velkommen-vinduet åpnes. Klikk Neste for å fortsette. 5 Les gjennom og godta Nokias lisensavtale. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke bruke programvaren, og installeringsprosedyren avsluttes. Klikk Ja hvis du godtar lisensavtalen. 6 Velg landet der du bruker kortet. Klikk Neste. Merk: Bruk Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN bare i de angitte landene. Bruk av kortet for trådløst LAN i andre land eller med feile nasjonale innstillinger, kan være ulovlig. 7 Velg målmappe for programvaren. Standardmappen er C:\Programfiler\Nokia C110. Hvis du vil installere programvaren på en annen stasjon eller mappe, klikker du Bla gjennom. Når du har valgt riktig målmappe, klikker du Neste. Merk: Du kan ikke installere Nokia C110/C111-programvaren på en nettverksstasjon. 8 Velg installasjonstype. Vanlig installerer de vanligste programvarekomponentene. Dette alternativet anbefales for de fleste brukere. Vanlig med SIM-tjenester installerer de vanligste programvarekomponentene og siden for SIM-tjenester. Velg denne installeringstypen hvis du har abonnert på SIM-tjenester fra leverandøren eller nettverksoperatøren din. Tilpasset gir mulighet til å velge hvilke programvarekomponenter som skal installeres, og anbefales for avanserte brukere. Alternativet Administrator er bare for systemansvarlige. Når du har valgt ønsket installasjonstype, klikker du Neste. 9 Kontroller installasjonsinnstillingene. Klikk Neste for å godta dem. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du Tilbake, gjør endringene og klikker deretter Neste. Installeringsprogrammet starter kopieringen av filene. 4

5 10 Når installeringsprogrammet ber deg om å sette inn kortet for trådløst LAN, setter du det inn i PC-kortplassen på datamaskinen som vist nedenfor. Vent mens systemet installerer kortet, og klikk OK. Figur 1 - Sett inn kortet for trådløst LAN Hvis du blir bedt om operativsystem-cd-rom-en, fjerner du først CD-ROM-en med Nokia C110/C111, og setter deretter i CD-ROM-en med operativsystemet i datamaskinen. Hvis du støter på problemer etter å ha satt inn kortet for trådløst LAN, kan du se readme.txt-filen på CD-ROM-en. 11 Vinduet Installeringen er ferdig gir beskjed når installeringen er ferdig. Fjern CD-ROM-en fra CD-ROM-stasjonen og klikk Fullfør. I noen tilfeller kan det hende at du må starte datamaskinen på nytt. 12 Hvis du bruker et smartkort med kortet for trådløst LAN, blir du bedt om å angi en PIN-kode. En dialogboks spør om du vil opprette en nettverksprofil nå. Husk at du kan opprette og redigere dine egne nettverksprofiler når du vil. Hvis du ikke vil opprette en profil, klikker du Nei, og installeringsprosedyren er fullført. Hvis du vil opprette en profil, klikker du Ja. Merk: Hvis du ønsker å koble til et trådløst LAN når du logger på et domene i Windows 2000, setter du inn kortet for trådløst LAN i datamaskinen og slår den på. Vent så til det lille Nokia C110/C111- ikonet vises nederst i høyre hjørne på skjermen. Etter dette kan du skrive inn brukernavnet og passordet. 13 Velkommen-vinduet i Profilveiviseren åpnes. Klikk Neste. 14 Gi et navn til profilen. Du kan også angi en beskrivelse av profilen. Klikk Neste. 15 Velg passende driftsmodus. Klikk Neste. 16 Skriv inn nettverksnavnet eller velg ett fra listen. Deretter velger du enten Automatisk kanalvalg eller angir riktig kanal manuelt. Klikk Neste. 17 Velg alternativet Hente en IP-adresse fra en DHCP-server. Hvis det er nødvendig, kan du konfigurere IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og avanserte TCP/IP-innstillinger manuelt. 5

6 Velg alternativet Logge på domene hvis du vil at datamaskinen skal logge på et angitt domene når profilen brukes. Angi navn på en arbeidsgruppe i boksen Arbeidsgruppe hvis du vil at datamaskinen skal slutte seg til en slik. Hvis datamaskinen kjører Windows 95/98/Me-operativsystemer, må du angi et navn på en arbeidsgruppe. Klikk Neste. 18 Oppsummeringen av de konfigurerte innstillingene vises. Klikk Fullfør for å godta dem. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du Tilbake, gjør endringene og klikker deretter Fullfør. Merk: Den nye profilen aktiveres ikke automatisk. For å aktivere profilen må du velge den fra listen over profiler og klikke Bruk. Hvis du ikke har TCP/IP-protokollen installert i Windows 95, kan du installere den etter at du har installert Nokia C110/C111. TCP/IPprotokollen gjør at du kan koble til Internett. Se readme.txt-filen på CD-ROM-en for den siste produktinformasjonen. Windows NT Avslutt alle Windows-programmer. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROMstasjonen på datamaskinen. 2 Velg språk for CD-ROM-en og les gjennom og godta Nokias lisensavtale. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke bruke CD-ROM-en. 3 I CD-ROM-menyen velger du Installere Nokia C110/C111 og klikker Installer. 4 Velkommen-vinduet åpnes. Klikk Neste for å fortsette. 5 Les gjennom og godta Nokias lisensavtale. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke bruke programvaren, og installeringsprosedyren avsluttes. Klikk Ja hvis du godtar lisensavtalen. 6 Velg landet der du bruker kortet. Klikk Neste. Merk: Bruk Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN bare i de angitte landene. Bruk av kortet for trådløst LAN i andre land eller med feile nasjonale innstillinger, kan være ulovlig. 7 Velg målmappe for programvaren. Standardmappen er C:\Programfiler\Nokia C110. Hvis du vil installere programvaren på en annen stasjon eller mappe, klikker du Bla gjennom. Når du har valgt riktig målmappe, klikker du Neste. Merk: Du kan ikke installere Nokia C110/C111-programvaren på en nettverksstasjon. 8 Velg installasjonstype. Vanlig installerer de vanligste programvarekomponentene. Dette alternativet anbefales for de fleste brukere. Vanlig 6

7 med SIM-tjenester installerer de vanligste programvarekomponentene og siden for SIM-tjenester. Velg denne installeringstypen hvis du har abonnert på SIM-tjenester fra leverandøren eller nettverksoperatøren din. Tilpasset gir mulighet til å velge hvilke programvarekomponenter som skal installeres, og anbefales for avanserte brukere. Alternativet Administrator er bare for systemansvarlige. Når du har valgt ønsket installasjonstype, klikker du Neste. 9 Kontroller installasjonsinnstillingene. Klikk Neste for å godta dem. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du Tilbake, gjør endringene og klikker deretter Neste. Installeringsprogrammet starter kopieringen av filene. Merk: Du må ha NT-nettverk installert på datamaskinen. Hvis NT-nettverk ikke er installert, åpnes en dialogboks med spørsmål om du vil installere det nå. Klikk Ja og følg instruksjonene som gis i veiviseren. Legg merke til at du trenger installeringsfilene til Windows NT for denne prosedyren. Når installeringen av NTnettverk er fullført, går du til trinn 16 i disse instruksjonene. 10 Dialogboksen Nettverk åpnes. Klikk Legg til og deretter Har diskett. 11 Skriv inn C:\C110INF i tekstboksen og klikk OK. 12 Velg Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN fra listen og klikk OK. 13 I dialogboksen Egenskaper for Nokia C110/C111 kort for trådløst LAN angir du I/U-basisadresse og Avbruddsordrelinje og velger OK. 14 Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Nettverk. Du kan deretter konfigurere andre nettverksinnstillinger (en IP-adresse for eksempel) hvis det er nødvendig. 15 Du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt. Klikk Nei. 16 I vinduet Installere nettverksdriver klikker du OK for å fortsette. 17 Vinduet Installeringen er ferdig gir beskjed når installeringen er ferdig. Fjern CD-ROM-en fra CD-ROM-stasjonen og klikk Fullfør. 18 Datamaskinen slås av. Sett inn kortet for trådløst LAN i PC-kortplassen på datamaskinen, som vist i figur 1 på side Slå på datamaskinen. Hvis du bruker et smartkort med kortet for trådløst LAN, blir du bedt om å angi en PIN-kode. En dialogboks spør om du vil opprette en nettverksprofil nå. Husk at du kan opprette og redigere dine egne nettverksprofiler når du vil. Hvis du ikke vil opprette en profil, klikker du Nei, og installeringsprosedyren er fullført. Hvis du vil opprette en profil, klikker du Ja. Merk: Hvis du ønsker å koble til et trådløst LAN når du logger på et domene i Windows NT 4.0, setter du inn kortet for trådløst LAN i datamaskinen og slår på datamaskinen. Vent så til det lille Nokia C110/C111-ikonet vises nederst i høyre hjørne på skjermen. Etter dette kan du skrive inn brukernavnet og passordet. 20 Velkommen-vinduet i Profilveiviseren åpnes. Klikk Neste. 7

8 21 Gi et navn til profilen. Du kan også angi en beskrivelse av profilen. Klikk Neste. 22 Velg passende driftsmodus. Klikk Neste. 23 Skriv inn nettverksnavnet eller velg ett fra listen. Deretter velger du enten Automatisk kanalvalg eller angir riktig kanal manuelt. Klikk Neste. 24 Velg alternativet Hente en IP-adresse fra en DHCP-server. Hvis det er nødvendig, kan du konfigurere IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og avanserte TCP/IP-innstillinger manuelt. Velg alternativet Logge på domene hvis du vil at datamaskinen skal logge på et angitt domene når profilen brukes. Angi navn på en arbeidsgruppe i boksen Arbeidsgruppe hvis du vil at datamaskinen skal slutte seg til en slik. Klikk Neste. 25 Oppsummeringen av de konfigurerte innstillingene vises. Klikk Fullfør for å godta dem. Hvis du vil endre innstillingene, klikker du Tilbake, gjør endringene og klikker deretter Fullfør. Merk: Den nye profilen aktiveres ikke automatisk. For å aktivere profilen må du velge den fra listen over profiler og klikke Bruk. Se readme.txt-filen på CD-ROM-en for den siste produktinformasjonen. 8

9 Avinstallere Lukk alle dialogbokser i brukergrensesnittet før du avinstallerer Nokia C110/C111. Bruk samme versjon av avinstalleringsprogrammet som gjeldende Nokia C110/C111-programvare. Tips: Bruk profilen for Koblet LAN i Windows 2000 og NT 4.0 før du avinstallerer Nokia C110/C111. På den måten unngår du å miste de opprinnelige innstillingene som trengs for å få tilgang til det koblede lokalnettverket. Merk: Nettverksprofiler vil beholdes uforandret selv om du avinstallerer Nokia C110/C111-programvaren og deretter installerer den på nytt. Windows 95, 98, Me, 2000 Før du begynner å avinstallere Nokia C110/C111, må du først stoppe kortet for trådløst LAN, og deretter fjerne det fra PC-kortplassen i datamaskinen. Når du skal stoppe kortet, klikker du på ikonet PC-kort på oppgavelinjen og velger alternativet Stopp Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN. Vent til operativsystemet ber deg fjerne kortet. Hvis ikonet for PC-kort ikke er synlig, gjør du følgende: 1 Klikk Start. Velg Innstillinger og Kontrollpanel. Dobbeltklikk PC-kortikonet for å åpne dialogboksen Egenskaper for PC-kort. 2 Velg Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN fra listen og klikk Stopp. 3 Fjern kortet for trådløst LAN når du blir bedt om det. 4 Klikk OK for å avslutte dialogboksen Egenskaper for PC-kort. Slik avinstallerer du Nokia C110/C111: 1 Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C En dialogboks ber deg bekrefte om du vil fjerne programmet. Klikk OK. 3 Avinstalleringen begynner. En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 9

10 Windows NT 4.0 Forsiktig: I Windows NT 4.0 må du som standard ikke fjerne kortet for trådløst LAN uten at du først slår av datamaskinen. 1 Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C En dialogboks ber deg bekrefte om du vil avinstallere programmet. Klikk OK. 3 I dialogboksesn Nettverk velger du Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN og klikker Fjern. 4 Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Nettverk. 5 Du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt. Klikk Nei. 6 I dialogboksen Avinstallere nettverksdriver klikker du OK, og programmet begynner å avinstallere filene. 7 En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 10

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Veiledning for programvare på CD-ROM

Veiledning for programvare på CD-ROM Issue 2 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Installering av Felleskatalogens CD-rom/web på Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer

Detaljer

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene"

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer