PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac"

Transkript

1 PostScript 3-tillegg Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. For å sikre en forsvarlig og riktig bruk av denne maskinen, bør du lese Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen før du tar den i bruk.

2 Innledning Denne manualen inneholder detaljerte beskrivelser og merkndader om hvordan du bruker denne maskinen. For din egen sikkerhet og nytte anbefaler vi at du leser denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar hånboken på et hendig sted for lett å kunne bruke den som referanse. Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. nader: Noen illustrasjoner i denne håndboken kan være litt forskjellig fra maskinen. Noe ekstrautstyr er muligens ikke tilgjengelig i enkelte land. Kontakt nærmeste forhandler for detaljer.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene for det du ønsker å bruke maskinen til. Håndbøkene finnes i ulike medier. Den trykte og den elektroniske utgaven av en håndbok inneholder samme informasjon. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan det også være håndbøker i html-format. Hvis du vil se disse håndbøkene må en nettleser være installert. Om denne maskinen Sørg for å lese Sikkerhetsinformasjon i denne håndboken før du tar maskinen i bruk. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, forberedelsene før maskinen tas i bruk, hvordan tekst angis og hvordan CD-ene som følger med maskinen installeres. Systeminnstillinger Beskriver innstillingene for Brukerverktøy og adressebokprosedyrer som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. I denne håndboken vil du også finne informasjon om hvordan maskinen skal tilkobles. Feilsøking Her får du vite hvordan du behandler vanlige problemer, og hvordan du legger i papir og bytter toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er beregnet på maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som kan brukes for å hindre uautorisert bruk av maskinen, skadelige datainngrep eller informasjonslekkasje. For økt sikkerhet anbefales følgende innstillinger. Installer serversertifikatet. Aktiver SSL (Secure Sockets Layer)-kryptering. Endre administrators brukernavn og passordet ved hjelp av Web Image Monitor. For nærmere detaljer, se Sikkerhetsreferanse. Les denne håndboken når du angir funksjonene for økt sikkerhet, eller bruker- og administratorautentisering. Kopireferanse Forklarer kopifunksjoner og bruken av disse. Inneholder også henvisninger om hvordan du plasserer originaler. Faksreferanse Beskriver faksfunksjoner og -operasjoner. i

4 Skriverreferanse Beskriver skriverfunksjoner og -operasjoner. Skannerreferanse Beskriver skannerfunksjoner og -operasjoner. Nettverksveiledning Beskriver hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og bruker programvaren som leveres med maskinen. Denne håndboken dekker alle modeller, og kan derfor inkludere beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke gjelder denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om operativsystemene som støttes kan også variere noe fra de i denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript 3-tillegg UNIX Supplement Håndbøker for DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning for DeskTopBinder Lite Innføringshåndbok for DeskTopBinder Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som følger med er spesifikke for maskintypene. Hvis du ønsker UNIX-tillegg, finner du dette på vår nettside, eller du kan få det ved å kontakte en autorisert forhandler. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler Windows-konfigurering Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten...3 Installere DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client...3 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...4 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...5 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP)...7 Installere PostScript 3-skriverdriver Printer Driver (Windows IPP)...8 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server IPP) Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT TCP/IP)...12 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT IPP)...13 Endre portinnstillingene for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client...15 Bruk av standard TCP/IP-port...17 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...17 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Bruke av LPR-porten...20 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...20 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT 4.0)...23 Bruke som Windows nettverksskriver...24 Installere PostScript-3 skriverdriver (Windows 95/98/Me)...24 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...25 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT 4.0)...27 Bruke som NetWare skriverserver/fjernskriver...28 Ved bruk av PostScript 3-skriverdriver...28 Installere skriverdriver ved hjelp av USB Windows 98 SE/Me - USB...29 Windows USB...31 Windows XP, Windows Server USB...32 Feilsøking for bruk av USB...33 Utskrift med parallellforbindelse...34 Installere PostScript-3 skriverdriver (Windows 95/98/Me)...34 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...35 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT 4.0)...37 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...38 Profiler som støttes...38 Skrive ut med Bluetooth-tilkobling...38 Dersom en melding vises under installasjonen...41 Foreta alternativ-innstillinger for skriveren...42 iii

6 Oppsett av skriverdriveren...43 Windows 95/98/Me - Tilgang til skriveregenskaper...43 Windows Tilgang til skriveregenskaper...44 Windows XP, Windows Server Tilgang til Skriveregenskaper...46 Windows NT Tilgang til Skriveregenskaper Mac OS-konfigurasjon Mac OS...51 Installere PostScript 3-skriverdriveren og PPD-filen...51 Oppsett av PPD-filer...52 Konfigurere ekstrautstyr...52 Installere Adobe Type Manager...53 Installere skjerm-skrifttyper...54 Bruke USB-grensesnittet...54 Endre til EtherTalk...55 Mac OS X...56 Installere PPD-filene...56 Oppsett av PPD-filen...57 Konfigurere ekstrautstyr...57 Bruke USB-grensesnittet...58 Bruke Bonjour (Rendezvous)...59 Endre til EtherTalk...60 Konfigurere skriveren Bruke PostScript 3 Konfigurere ekstrautstyr...63 Skrive ut et dokument...65 Jobbtype...65 Brukerkode...66 Papirvalg...66 Papirformat...67 Tilpass til papir...67 Innmating...68 Oppløsning:...68 Overstyring av retning...69 Utskriftsmodus...69 Tosidig utskrift...70 Sortere...72 Papirtype...72 Destinasjon...73 Stifting...73 Vannmerke...74 Vannmerketekst...74 Vannmerkefont...74 Vannmerkeformat...75 Vannmerkevinkel...75 Vannmerkestil...75 Rastrering...76 Bildeutjevning...77 iv

7 4. Printer Utility for Mac Installere Printer Utility for Mac...79 Starte utskriftsverktøy for Mac...80 Mac OS...80 Mac OS X...80 Funksjonene i Printer Utility for Mac...81 Laste ned PS-fonter...82 Viser skriverens fonter...83 Slette fonter...83 Page Setup...83 Skrive ut fontkatalog...84 Skriv ut fonteksempler...84 Gi skriveren nytt navn...84 Start skriveren på nytt...85 Laste ned PostScript-filer...85 Velge sone...86 Vise skriverstatus...87 Starte Dialogue Console...87 INDEKS v

8 vi

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symboler brukes i denne håndboken: e sikkerhetsmeldinger. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. De kan finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. e sikkerhetsmeldinger. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser disse merknadene. De kan finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Punkter som bør legges ekstra godt merke til ved bruk av maskinen, og informasjon om sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Les denne informasjonen nøye. Tilleggsinformasjon om maskinens funksjoner, samt beskrivelser av hvordan brukerfeil kan løses. Symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Taster som er innebygd på maskinens skjermpanel. { } Taster som er innebygd på maskinens kontrollpanel. 1

10 2

11 1. Windows-konfigurering Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten Installere DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client For å installere DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, må du ha en konto med skriveradministrator-tilgang. Logg på som administrator. Installer DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client før du installerer skriverdriveren ved bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. D Klikk på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. F Meldingen om å avslutte alle andre programmer vises. Avslutt alle programmer og klikk på [Neste >]. G Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Når du har lest innholdet, klikker du på [Ja]. H Følg instruksjonene på skjermen, og klikk på [Neste >] for å gå videre til neste trinn. I Når installasjonen er fullført velger du et av valgene for å starte datamaskinen på nytt nå eller senere, og klikk på [Komplett]. Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. For å avbryte installasjonen av valgt programvare, klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 3

12 Windows-konfigurering Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - TCP/IP) 1 A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. En dialogboks for valg av skriverprodusent og modell vises. G Velg navnet på maskinen som du vil installere driveren til, og klikk på [Neste >]. H I boksen [Tilgjengelige porter:], klikk på [Skriverport], og klikk deretter på [Neste]. I Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. J Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Ferdig]. K På [Start]-menyen peker du på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. L Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. M I kategorien [Detaljer] klikker du på [Legg til port ]. N Klikk på [SmartDeviceMonitor] i [Andre]-listen, og klikk deretter [OK]. O Klikk på [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. 4

13 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten P Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [OK]. Bare skrivere som responderte på en kringkastning fra datamaskinen vises. For å bruke en maskin som ikke er oppført her, klikk på [Angi adresse], angi IP-adressen eller vertsnavnet for maskinen og klikk deretter på [OK]. Du kan ikke legge til en IP-adresse som er delvis lik den som allerede brukes. Dersom for eksempel er i bruk, kan du ikke bruke xx. Tilsvarende, dersom er i bruk, kan du ikke bruke Q Kontroller at den valgte porten er uthevet i [Skriv til følgende port], og klikk så på [OK]. R Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP) A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. En dialogboks for valg av skriverprodusent og modell vises. G Velg navnet på maskinen som du vil installere driveren til, og klikk på [Neste >]. H I boksen [Tilgjengelige porter:], klikk på [Skriverport], og klikk deretter på [Neste]. 5

14 Windows-konfigurering 1 I Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. J Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Ferdig]. K På [Start]-menyen peker du på [Innstillinger], og klikk deretter på [Skrivere]. Vinduet [Skrivere] vises. L Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. M I kategorien [Detaljer] klikker du på [Legg til port ]. N Klikk på [SmartDeviceMonitor] i [Andre]-listen, og klikk deretter [OK]. O Klikk på [IPP]. P I boksen [Skriver URL] skriver du inn adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du skrive inn adresse)/skriver (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert) for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon). (Eksempel på IP-adresse: ) Du kan skrive inn adresse/ipp som skriverens adresse. Q Angi et navn for å identifisere skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et annet navn enn det som brukes på en annen eksisterende port. Dersom et navn ikke er angitt her, blir adressen som ble angitt i [Skriver URL] brukt som IPP-portnavnet. R Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å konfigurere en proxyserver, IPP-brukernavn og andre innstillinger. Gjør disse innstillingene og klikk på [OK]. Du kan skrive inn adresse/ipp som skriverens adresse. S Klikk på [OK]. T Kontroller at den valgte porten er uthevet i [Skriv til følgende port], og klikk deretter [OK]. U Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 6

15 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [SmartDeviceMonitor] i [Type] listen, og klikk deretter [Neste >]. I Klikk på [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. J Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [OK]. Bare skrivere som responderte på en kringkastning fra datamaskinen vises. For å bruke en maskin som ikke er oppført her, klikk på [Angi adresse], og angi deretter maskinens IP-adresse eller vertsnavn. K Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. L Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Velg om du vil dele skriveren og klikk deretter [Neste >]. N Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. 1 7

16 Windows-konfigurering O Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Installere PostScript 3-skriverdriver Printer Driver (Windows IPP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [SmartDeviceMonitor] i [Type]-listen, og klikk deretter [Neste >]. I Klikk på [IPP]. 8

17 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten J I boksen [Skriver URL] skriver du inn adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du skrive inn adresse)/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert) for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon). (Eksempel på IP-adresse: ) Du kan skrive inn adresse/ipp som skriverens adresse. K Angi et navn for å identifisere skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et annet navn enn det som brukes på en annen eksisterende port. Dersom et navn ikke er angitt her, blir adressen som ble angitt i [Skriver URL] brukt som IPP-portnavnet. L Klikk på [Detaljerte innstillinger] for å konfigurere en proxyserver, IPP-brukernavn og andre innstillinger. Spesifiser de nødvendige innstillingene, og klikk så på [OK]. Ønsker du mer informasjon om innstillingene, se Hjelp for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client. M Klikk på [OK]. N Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. O Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. P Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. Q Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 9

18 Windows-konfigurering 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server TCP/IP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen.], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [SmartDeviceMonitor] i [Type port]-listen, og klikk deretter [Neste >]. I Klikk på [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. J Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [OK]. Bare skrivere som responderte på en kringkastning fra datamaskinen vises. For å bruke en maskin som ikke er oppført her, klikk på [Angi adresse], og angi deretter maskinens IP-adresse eller vertsnavn. K Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. L Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. N Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. 10

19 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server IPP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen.], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [SmartDeviceMonitor] i [Type port]-listen, og klikk deretter [Neste >]. I Klikk på [IPP]. J I boksen [Skriver URL] skriver du inn adresse)/printer som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du skrive inn adresse)/skriver (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert) for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon). (Eksempel på IP-adresse: ) Du kan skrive inn adresse/ipp som skriverens adresse. 11

20 Windows-konfigurering 1 K Angi et navn for å identifisere skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et annet navn enn det som brukes på en annen eksisterende port. Dersom et navn ikke er angitt her, blir adressen som ble angitt i [Skriver URL] brukt som IPP-portnavnet. L Klikk [Detaljerte innstillinger] for å gjøre de nødvendige innstillingene, og klikk deretter [OK]. Ønsker du mer informasjon om innstillingene, se Hjelp for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client. M Klikk på [OK]. N Kontroller at navnet på skriverdriveren du vil installere er valgt, og klikk deretter [Neste >]. O Endre navnet på den skriveren du vil bruke, og klikk deretter [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. P Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. Q Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT TCP/IP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. Hvis du bruker Windows NT 4.0, last ned skriverdriveren for Windows NT 4.0 fra leverandørens nettside. A Dobbeltklikk på SETUP.EXE i mappen som er lastet ned. Veiviseren Legg til skriver starter. B Klikk på [Min datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. C Klikk [Legg til port...]. D Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter [Ny port...]. 12

21 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten E Klikk på [TCP/IP], og deretter [Søk]. Det vises en liste over skrivere som bruker [TCP/IP]. F Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [OK]. Bare skrivere som responderte på en kringkastning fra datamaskinen vises. For å bruke en maskin som ikke er oppført her, klikk på [Angi adresse], og angi deretter maskinens IP-adresse eller vertsnavn. G Klikk [Lukk] for å lukke dialogboksen [Skriverport]. H Klikk på [Neste >]. I Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. J Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. K Velg om du vil dele skriveren og klikk deretter [Neste >]. L Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk så på [Ferdig]. Skriverdriver-installasjonen starter. M Start datamaskinen om igjen for å fullføre installasjonen hvis nødvendig. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT IPP) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. Hvis du bruker Windows NT 4.0, last ned skriverdriveren for Windows NT 4.0 fra leverandørens nettside. A Dobbeltklikk på SETUP.EXE i mappen som er lastet ned. Veiviseren Legg til skriver starter. B Klikk på [Min datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. C Klikk [Legg til port...]. D Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter [Ny port...]. E Klikk på [IPP]. 13

22 Windows-konfigurering 1 F I boksen [Skriver URL] skriver du inn adresse)/skriver som skriverens adresse. Hvis serverautentisering er utstedt, må du skrive inn adresse)/printer (Internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert) for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon). (Eksempel på IP-adresse: ) Du kan skrive inn adresse/ipp som skriverens adresse. G Angi et navn for å identifisere skriveren i [IPP portnavn]. Bruk et annet navn enn det som brukes på en annen eksisterende port. Dersom et navn ikke er angitt her, blir adressen som ble angitt i [Skriver URL] brukt som IPP-portnavnet. H Klikk [Detaljerte innstillinger] for å gjøre de nødvendige innstillingene, og klikk deretter [OK]. Ønsker du mer informasjon om innstillingene, se Hjelp for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client. I Klikk på [OK]. J Klikk [Lukk] for å lukke dialogboksen [Skriverport]. K Klikk på [Neste >]. L Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. M Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] or å konfigurere skriveren som standardskriver. N Velg om du vil dele skriveren og klikk deretter [Neste >]. O Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk så på [Ferdig]. Skriverdriver-installasjonen starter. P Start datamaskinen om igjen for å fullføre installasjonen hvis nødvendig. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. 14

23 Bruk av DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-porten Endre portinnstillingene for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-innstillingene, som TCP/IP-tidsavbrudd, gjenoppretting/parallellutskrift og skrivergrupper. 1 Windows 95/98: A Åpne [Skrivere]-vinduet fra [Start]-menyen. B Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke i vinduet [Skrivere]. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. C Klikk på kategorien [Detaljer] og klikk på [Portinnstillinger]. Dialogboksen [Portinnstillinger] vises. Windows 2000 / Windows NT 4.0: A Åpne [Skrivere]-vinduet fra [Start]-menyen. B Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke i vinduet [Skrivere]. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. C I kategorien [Porter] klikker du på [Konfigurer port]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon] vises. Windows XP, Windows Server 2003: A Åpne vinduet [Skrivere og fakser] fra [Start]-menyen. Vinduet [Skrivere og fakser] vises. B Klikk på ikonet til maskinen du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Skriveregenskaper vises. C Klikk på kategorien [Porter] og klikk deretter [Portkonfigurasjon]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon] vises. For TCP/IP kan tidsavbrudd-innstillinger konfigureres. Bruker-, proxy- og tidsavbruddsinnstillinger kan konfigureres for IPP. Henvisning Vil du ha informasjon om disse innstillingene, se Hjelp for DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client. 15

24 Windows-konfigurering Hvordan aktivere omdirigert/parallell utskrift 1 Følg fremgangsmåten nedenfor dersom ingen innstillinger i kategorien [Gjenoppretting/Paralellutskrift] er tilgjengelige. A Start DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client, og høyreklikk på DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client-ikonet på oppgavelinjen. B Pek på [Egenskaper] og klikk deretter [Innstillinger for utvidede funksjoner]. C Velg [Still inn omdirigert/parallell utskrift for hver port]-avkrysningsboksen. D Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen [Innstillinger for utvidede funksjoner] 16

25 Bruk av standard TCP/IP-port Bruk av standard TCP/IP-port Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) 1 Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [standard TCP/IP-port] i [Type]-listen, og klikk deretter [Neste]. I Klikk på [Neste] i dialogboksen [Veiviser for legg til Standard TCP/IP-skriverport]. J Angi skrivernavn eller IP-adresse i boksen [Skrivernavn eller IP-adresse]. Tekstboksen [Portnavn] henter automatisk et portnavn. Endrer dette navnet om nødvendig. K Klikk på [Neste >]. L Klikk på [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. M Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. N Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. O Klikk på [Neste >]. 17

26 Windows-konfigurering 1 P Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. Q Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og klikk på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [standard TCP/IP-port] i [Type port]-listen, og velg deretter [Neste >]. I Klikk på [Neste] i dialogboksen [Veiviser for legg til Standard TCP/IP-skriverport]. J Angi skrivernavn eller IP-adresse i boksen [Skrivernavn eller IP-adresse]. Tekstboksen [Portnavn] henter automatisk et portnavn. Endrer dette navnet om nødvendig. 18

27 Bruk av standard TCP/IP-port K Klikk på [Neste >]. L Klikk på [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. M Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. N Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. O Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. P Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 19

28 Windows-konfigurering Bruke av LPR-porten 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver], og klikk deretter på [Neste]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [LPR-port] i [Type], og klikk deretter [Neste]. I Skriv inn skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. J Skriv inn lp i boksen [Navn på skriverkø på den serveren], og klikk deretter på [OK]. K Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. L Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Klikk på [Neste >]. N Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. 20

29 Bruke av LPR-porten O Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. I et IPv6-miljø, kan du ikke benytte LPR-porten. Bruk porten DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Min datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. F Klikk på [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen.], og klikk deretter på [Neste >]. G Klikk på [Opprett en ny port:]. H Velg [LPR-port] i [Type port], og klikk deretter [Neste]. Hvis LPR-porten ikke er tilgjengelig, må den ekstra nettverkskomponenten Skrivertjenester for UNIX installeres. Se s.22 Installere Skrivertjenester for UNIX. 21

30 Windows-konfigurering 1 I Skriv inn skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. J Skriv inn lp i boksen [Navn på skriverkø på den serveren], og klikk deretter på [OK]. K Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. L Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. M Klikk på [Neste >]. N Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk på [Neste >]. O Klikk på [Fullfør]. Skriverdriver-installasjonen starter. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. Installere Skrivertjenester for UNIX A Klikk [Start], og klikk deretter [Kontrollpanel]. B I Kontrollpanel, klikk [Legg til og fjern programmer]. C Klikk [Legg til/fjern Windows-komponenter]. D I veiviseren for Windows-komponenter, klikk [Andre fil- og utskriftstjenester for nettverk], og klikk deretter [Detaljer]. E Velg [Utskriftstjenester for Unix], og klikk deretter [OK]. F Klikk [Neste], og klikk deretter [Ferdig]. 22

31 Bruke av LPR-porten Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT 4.0) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. Hvis du bruker Windows NT 4.0, last ned skriverdriveren for Windows NT 4.0 fra leverandørens nettside. A Dobbeltklikk på SETUP.EXE i mappen som er lastet ned. Veiviseren Legg til skriver starter. B Klikk på [Min datamaskin], og klikk deretter på [Neste >]. C Klikk [Legg til port...]. D Velg [LPR-port], og klikk på [Ny port...]. E Skriv inn skriverens IP-adresse i boksen [Navn eller adresse for serveren som gir lpd]. F Skriv inn lp i boksen [Navn på skriverkø på den serveren], og klikk deretter på [OK]. G Klikk [Lukk] for å lukke dialogboksen [Skriverport]. H Klikk på [Neste >]. I Kontroller at navnet på maskinen som du vil installere driveren til er valgt, og klikk på [Neste >]. J Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] or å konfigurere skriveren som standardskriver. K Velg om du vil dele skriveren og klikk deretter [Neste >]. L Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk så på [Ferdig]. Skriverdriver-installasjonen starter. M Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. 1 En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. 23

32 Windows-konfigurering Bruke som Windows nettverksskriver 1 Installere PostScript-3 skriverdriver (Windows 95/98/Me) Dersom du skriver ut fra en skriverserver som er koblet til skriveren med DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor-porten, kan ikke klienten bruke gjenopprettingsutskrift og parallellutskrift. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Nettverksskriver], og klikk så på [Neste >]. G Klikk på [Bla gjennom]. H Dobbeltklikk på navnet på datamskinen du vil bruke som skriverserver i vinduet [Bla gjennom etter skriver]. I Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [OK]. J Kontroller at plasseringen til den valgte skriveren vises, og klikk deretter på [Neste >]. K Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk så på [Ferdig]. M Restart datamskinen. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 24

33 Bruke som Windows nettverksskriver Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Det kreves administratortilgang for å installere en skriverdriver. Logg på med en konto som har administratortilgang. Dersom du skriver ut fra en skriverserver som er koblet til skriveren med DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor-porten, kan ikke klienten bruke gjenopprettingsutskrift og parallellutskrift. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [Nettverksskriver], og klikk så på [Neste >]. G Velg plasseringsmetode fra skjermbildet [Søk etter skriver] og klikk deretter på [Neste >]. H Dobbeltklikk på navnet på datamaskinen du vil bruke som skriverserver i vinduet [Delte skrivere]. I Velg den skriveren du vil bruke, og klikk så på [Neste]. J Skriverdriver-installasjonen starter. K Klikk på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. L Klikk på [Fullfør]. Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 1 25

34 Windows-konfigurering 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. Dersom du skriver ut fra en skriverserver som er koblet til skriveren med DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor-porten, kan ikke klienten bruke gjenopprettingsutskrift og parallellutskrift. Hvis du skriver ut med en skriverserver under Windows XP eller Windows Server 2003, kan meldingsfunksjoner i DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor bli umulige for klienten. A Avslutt alle åpne programmer. B Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnitt-språk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. Skriverdriveren installeres på det språket du har valgt. Den engelske skriverdriveren installeres når følgende språk velges: cestina, magyar, polsk, portugisisk, finsk. D Klikk på [PostScript 3 skriverdriver]. Veiviseren Legg til skriver starter. E Klikk på [Neste >]. F Klikk på [En nettverksskriver, eller en skriver koblet til en annen datamaskin.], og klikk så på [Neste >]. G Velg [Koble til denne skriveren [eller let etter en skriver, velg denne og klikk Neste]:], klikk deretter [Neste]. H Dobbeltklikk på navnet på datamaskinen du vil bruke som skriverserver i vinduet [Delte skrivere]. I Velg den skriveren du vil bruke, og klikk så på [Neste]. J Skriverdriver-installasjonen starter. K Klikk på [Neste >]. Velg avkrysningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standardskriver. 26

35 Bruke som Windows nettverksskriver L Klikk på [Fullfør]. Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. Autokjør fungerer kanskje ikke ved visse operativsysteminnstillinger. Hvis dette skjer, start Setup.exe, som befinner seg i CD-ROM-ens rotkatalog. 1 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows NT 4.0) Det kreves administratortilgang for å installere denne skriverdriveren. Logg på med en konto som har administratortilgang. Dersom du skriver ut fra en skriverserver som er koblet til skriveren med DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor-porten, kan ikke klienten bruke gjenopprettingsutskrift og parallellutskrift. Skal du skrive ut fra en Windows NT 4.0 skriverserver, installer skriverdriveren før du kobler skriverserveren til skriveren. Hvis du bruker Windows NT 4.0, last ned skriverdriveren for Windows NT 4.0 fra leverandørens nettside. A Dobbeltklikk på SETUP.EXE i mappen som er lastet ned. Veiviseren Legg til skriver starter. B Klikk på [Nettverksskriver-server], og klikk så på [Neste >]. C Dobbeltklikk på navnet på datamaskinen du vil bruke som skriverserver i vinduet [Delte skrivere]. D Velg den skriveren du vil bruke, og klikk deretter [Neste >]. E Kontroller at plasseringen til den valgte skriveren vises, og klikk deretter på [Neste >]. F Endre skrivernavn hvis du ønsker det, og klikk deretter på [Neste >]. G Velg om du vil skrive ut en testside, og klikk så på [Ferdig]. Start datamaskinen opp igjen for å fullføre installasjonen. En brukerkode kan innstilles etter skriverdriver-installasjonen. Vil du ha informasjon om brukerkode, se Hjelp for skriverdriveren. 27

36 Windows-konfigurering Bruke som NetWare skriverserver/fjernskriver 1 Ved bruk av PostScript 3-skriverdriver I et IPv6-miljø, kan ikke NetWare-servere benyttes. Følg fremgangsmåten nedenfor for å sette opp PostScript 3-skriverdriver. For Windows 95/98/Me A I vinduet [Skrivere], åpne egenskaper for skriveren. B Klikk på kategorien [PostScript]. C Klikk på [Avansert]. D Fjern merket i avkrysningsboksen [Send Ctrl+D før jobb] og [Send Ctrl+D etter jobb], og klikk deretter på [OK]. E Klikk på [OK] for å lukke dialogboksen skriveregenskaper. For Windows 2000 / XP / Server 2003 / NT 4.0 A I vinduet [Skrivere], åpne egenskaper for skriveren. B Klikk [Enhetsinnstillinger]. C Velg [Nei] i listene [Send CTRL-D etter hver jobb] og [Send CTRL-D hver jobb], og klikk deretter [OK]. 28

37 Installere skriverdriver ved hjelp av USB. Installere skriverdriver ved hjelp av USB. Denne delen forklarer hvordan du installerer skriverdriver via USB. Sørg for at maskinen er koblet til USB-portene på datamaskinen med en USBgrensesnittkabel. Før installering, kontroller at bare operativsystemet kjører på datamaskinen og at ingen utskriftsjobber er i gang. Skriverdriveren kan installeres fra CD-ROM-en som følger med denne maskinen. 1 Windows 98 SE/Me - USB Installasjon via USB er ikke mulig under Windows 95/98. Oppgrader til Windows 98 SE/Me. Dersom skriverdriveren allerede er installert, aktiveres plug-and-play, og ikonet for skriveren som er koblet til USB -porten blir lagt til i vinduet [Skrivere]. A Slå av strømmen til maskinen. B Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel. Koble USB-kabelen fast til. C Slå på strømmen til maskinen. Plug-and-play-funksjonen starter og dialogboksen [Ny maskinvare funnet], [Veiviser for enhetsdriver] eller [Veiviser for ny maskinvare] vises, avhengig av operativsystem. D Klikk på [Neste >]. E Klikk på [Søk etter den beste driveren for enheten din. (Anbefalt).], og klikk deretter [Neste]. F Velg avkrysningsboksen [Angi en plassering:], og klikk deretter på [Bla igjennom...]. Dialogboksen [Bla etter mappe] vises. G Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. H Angi plasseringen der USB-utskriftsstøtte er plassert, og klikk deretter [Neste]. Dersom CD-ROM-stasjonen er D, befinner kildefilene for USB-utskriftsstøtte seg på følgende plassering: D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME 29

38 Windows-konfigurering 1 I Kontroller plasseringen, og klikk deretter på [Neste >]. USB-utskriftsstøtte er installert. J Klikk på [Fullfør]. Dersom skriverdriveren allerede er installert, aktiveres plug-and-play, og ikonet for skriveren som er koblet til USB001 -porten blir lagt til i vinduet [Skrivere]. K Klikk på [Neste >]. L Klikk på [Søk etter den beste driveren for enheten din. {Anbefales}.], og klikk deretter på [Neste >]. M Velg avkrysningsboksen [Angi en plassering:], og klikk deretter på [Bla igjennom...]. Dialogboksen [Bla etter mappe] vises. N Sett CD-ROM inn i CD-ROM-stasjonen. O Angi plasseringen der kildefilene for skriverdriveren er lagret, og klikk deretter på [Neste >]. Dersom CD-ROM-stasjonen er D, befinner kildefilene for skriverdriveren seg på følgende plassering: PostScript 3 D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Språk)\DISK1 P Kontroller plasseringen, og klikk deretter på [Neste >]. Veiviseren Legg til skriver starter. Q Klikk på [Fullfør]. Installasjonen er fullført. Dersom installasjonen er vellykket, blir ikonet for skriveren som er koblet til USB001 -porten lagt til i vinduet [Skrivere]. Når Autokjør starter, klikker du på [Avslutt]. For å deaktivere Autokjør, trykk på {Skift}-tasten mens du setter CD- ROM-en inn i stasjonen, og hold den nedtrykket til datamaskinen er ferdig med å lese fra CD-ROM-en. Tallet etter USB avhenger av hvor mange skrivere som er tilkoblet. Det er ikke nødvendig å installere USB-utskriftsstøtte på nytt dersom en annen maskin kobles til via USB-grensesnittet når USB-utskriftsstøtte er installert. Etter installering av USB-utskriftsstøtte, dersom skriverdriveren ikke er installert, følg skriverens plug-and-play-instruksjoner. Installer skriverdriveren fra CD-en som følger med skriveren. 30

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Visuell referansehåndbok

Visuell referansehåndbok Visuell referansehåndbok Xerox CX-utskriftsserver Drevet av Creo fargeserverteknologi for skriveren Xerox Color 550/560 653-0177A-NO Kabeltilkoblinger for CX-utskriftsservermaskinen 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...12 Hvordan lese denne håndboken...13 Symboler...13 Forberede for utskrift

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

DIGITAL FULLFARGESKRIVER

DIGITAL FULLFARGESKRIVER MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFARGESKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserveren Funksjoner og

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruk av dokumentserveren

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare are FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD 1. Veiledning for fastvareoppdatering

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Veiledning for programvareoppsett

Veiledning for programvareoppsett Sjekk følgende elementer først P. 5 Veiledning for programvareoppsett Med Windows P. 12 Med Macintosh P. 35 Denne CD-ROM-platen inneholder ikke språket Norsk. Ta kontakt med forhandleren eller nærmeste

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer