Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver."

Transkript

1 Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverens Ethernet-funksjon, klikker du på emnet nedenfor: Ethernet-lamper nettverkskonfigurasjonsside skriverens interne Web-side Klikk på det aktuelle emnet nedenfor for å få installeringsinstruksjoner: grunnopplæring i Ethernet koble skriveren til et Ethernet-nettverk installere skriverprogrammet på en PC i nettverket Andre opplysninger: problemløsing tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon Ethernet-ordliste file:///c /non/ug_ethernet_intro_fs.html [12/17/ :56:56 PM]

2 Ethernet-lamper Ethernet-lamper Skriverens Ethernet-lamper viser statusen for skriverens Ethernet-tilkobling. 1. koblingslampe 2. aktivitetslampe koblingslampe Koblingslampen lyser når skriveren er tilkoblet et Ethernet-nettverk og slått på. koblingslampen viser... skriveren er... tilkoblet et Ethernet-nettverk og er slått på ikke tilkoblet et Ethernet-nettverk eller slått av aktivitetslampe Aktivitetslampen blinker når skriveren mottar eller overfører data via Ethernet-tilkoblingen. aktivitetslampen viser... skriveren er... file:///c /non/ug_ethernet_lights_fs.html (1 of 2) [12/17/ :56:58 PM]

3 Ethernet-lamper mottar eller overfører data via Ethernet-tilkoblingen mottar ikke eller overfører ikke data via Ethernettilkoblingen file:///c /non/ug_ethernet_lights_fs.html (2 of 2) [12/17/ :56:58 PM]

4 nettverkskonfigurasjonsside nettverkskonfigurasjonsside Skriverens nettverkskonfigurasjonsside inneholder nyttig informasjon om skriverens Ethernet-tilkobling. skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside Når skriveren er slått på og inaktiv, trykker du på Avbryt (X) på skriveren for å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside. Hvis skriveren ble tilkoblet et nettverk nylig, bør du vente noen minutter før du skriver ut nettverkskonfigurasjonssiden slik at skriveren kan få tak i de gyldige nettverksinnstillingene. Innstillingene på konfigurasjonssiden er gyldige hvis Status er Succeeded. emner i forbindelse med nettverkskonfigurasjonssiden Skriverens nettverkskonfigurasjonsside er delt inn i fire emner. file:///c /non/ug_ethernet_network_page_fs.html (1 of 4) [12/17/ :56:59 PM]

5 nettverkskonfigurasjonsside 1. Generelt 2. TCP/IP 3. Nettverksstatistikk 4. Portkonfigurering generelt 1. Network Name: Egendefinert navn på skriveren. 2. URL: IP-adresse for skriverens interne Web-side. 3. MAC Address: Skriverens Media Access Control-adresse (vises også på etiketten på baksiden av skriveren). 4. Serial Number: Skriverens serienummer. TCP/IP file:///c /non/ug_ethernet_network_page_fs.html (2 of 4) [12/17/ :56:59 PM]

6 nettverkskonfigurasjonsside 5. Status: Skriverens nettverksstatus. Succeeded, Failed eller In Progress. 6. Configured by: Hvordan skriveren fikk sin IP-adresse: DHCP, AutoIP, Manual, Unconfigured. 7. IP Address: Skriverens IPadresse. 8. Subnet Mask: Skriverens nettverksmaske. 9. Gateway: Skriverens gatewayadresse. nettverksstatistikk file:///c /non/ug_ethernet_network_page_fs.html (3 of 4) [12/17/ :56:59 PM]

7 nettverkskonfigurasjonsside 10. Total Packets Received: Totalt antall pakker som er feilfritt mottatt. 11. Unicast Packets Received: Antall pakker som er spesielt adressert til skriveren. 12. Broadcast Packets Received: Antall mottatte pakker som er adressert til alle enheter i nettverket. 13. Bad Packets Received: Antall pakker som er mottatt med feil. 14. Total Packets Transmitted: Antall pakker som er feilfritt sendt. 15. Unicast Packets Transmitted: Antall overførte pakker som er adressert til en bestemt enhet i nettverket. 16. Broadcast Packets Transmitted: Antall overførte pakker som er adressert til alle enheter i nettverket. 17. Transmission Error Packets: Antall pakker som er ikke er sendt på grunn av feil. portkonfigurering 18. Port Configuration: Ethernet-porttype. Denne innstillingen fastsettes av nettverket som skriveren er koblet til, og kan ikke konfigureres fra skriveren. 10T FullDplx: Skriveren kan overføre og motta data samtidig (full dupleks) i en hastighet på 10 Mb/s (megabiter per sekund). 10T HalfDplx: Skriveren kan overføre og motta data i en hastighet på 10 Mb/s, men må overføre eller motta separat (halv dupleks). 100TX FullDplx: Skriveren kan overføre og motta data samtidig (full dupleks) i en hastighet på 100 Mb/s. 100TX HalfDplx: Skriveren kan overføre og motta data i en hastighet på 100 Mb/s, men må overføre eller motta separat (halv dupleks). file:///c /non/ug_ethernet_network_page_fs.html (4 of 4) [12/17/ :56:59 PM]

8 Ethernet-ordliste Ethernet-ordliste 10/100 Base-T: Et teknisk begrep for Ethernet. 10/100 refererer til hastigheten til et Ethernetnettverk. 10 angir 10 megabiter per sekund(mb/s) for normalt Ethernet, og 100 angir 100 Mb/s for Fast Ethernet. AutoIP: En prosess der en enhet i et nettverk automatisk tilordner IP-adresser til seg selv. Kringkastingspakke: En pakke som sendes fra én enhet i et nettverk til alle enheter i nettverket. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): En protokoll som brukes til automatisk å tilordne en IP-adresse til hver enhet i et nettverk. Ethernet: En vanlig form for tilkoblede PCer i nettverk for lokale nettverk. Ethernet-kabel: Det finnes to typer Ethernet-kabler. En direktekabel er vanligst, og brukes til å koble enheter i et nettverk til en hub eller ruter. En delingskabel er en tvunnet trådparkabel som ruter overføringssignalene fra én enhet til mottakersignalene til en annen enhet. Bruk en uskjermet CAT-5 direktekabel med en RJ-45-kontakt for å koble skriveren til et Ethernetnettverk. Gateway: En reservert enhet (ruter eller PC) som kobler sammen to ulike nettverk. En PC i et Ethernet-nettverk kan for eksempel fungere som en gateway mellom et nettverk og Internett. Brannmur: En kombinasjon av maskinvare og programvare som beskytter et nettverk mot uønsket tilgang. Hub: En enkel enhet som er midtpunktet i et Ethernet-nettverk. Andre enheter i nettverket er koblet til huben. Deling av Internett-tilkobling (ICS, Internet Connection Sharing): Et Windows-program som gjør at en PC kan fungere som en gateway mellom Internett og et lokalt nettverk. ICS bruker DHCP for å tilordne IP-adresser. Se Windows-dokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon om ICS. IP-adresse (Internet Protocol-adresse): Et entydig nummer som angir en enhet i et lokalt nettverk. IP-adressen tilordnes ofte automatisk av DHCP eller AutoIP. En enhet kan imidlertid tilordnes manuelt til en statisk IP-adresse. Lokalt nettverk (LAN, Local Area Network): Et høyhastighetsnettverk som kobler sammen enheter som befinner seg i nærheten av hverandre. Ethernet er en type lokalt nettverk. MAC-adresse (Media Access Control-adresse): Maskinvareadressen til en enhet i et nettverk. Skriverens MAC-adresse vises i nettverkskonfigurasjonssiden og på etiketten ved skriverens Ethernet-port. MB/s (megabiter per sekund): Måleenheten for hastigheten til et Ethernet-nettverk. 1 Mb/s er lik biter per sekund (eller byte per sekund). Nettverksnavn: Navnet på skriveren i nettverket (kalles også skriverens "egendefinerte navn"). Skriverens nettverksnavn er punkt 1 på nettverkskonfigurasjonssiden. Bruk nettverksnavnet til å åpne skriverens interne Web-side. file:///c /non/ug_ethernet_glossary_fs.html (1 of 2) [12/17/ :57:00 PM]

9 Ethernet-ordliste Pakke: En melding som sendes fra én enhet i et nettverk til andre enheter i nettverket. Protokoll: Et "språk" som enheter i et nettverk bruker til å kommunisere med hverandre. En vanlig nettverksprotokoll er TCP/IP. RJ-45: Kontakttypen på enden av en Ethernet-kabel. Ruter: En kompleks enhet for samarbeid mellom nettverk som sender pakker fra ett nettverk til et annet. En ruter kan fungere som en gateway mellom et lokalt nettverk og Internett. Statisk IP-adresse: En IP-adresse som tilordnes manuelt til en enhet i et nettverk. En statisk IP-adresse er fast helt til den endres manuelt. Du kan også bruke DHCP og AutoIP til å tilordne IP-adresser. Delnett: Et lite nettverk som fungerer som en del av et større nettverk. Det anbefales at skriveren, og PCene som bruker den, ligger i samme delnett. Nettverksmaske: Et tall som angir hvilket delnett som en IP-adresse tilhører. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Nettverkets kommunikasjonsprotokoll som brukes på Internett. Skriverens innebygde Ethernet-funksjon støtter lokale nettverk som bruker TCP/IP. Unicast-pakke: En pakke som sendes fra én enhet i et nettverk til en annen enhet i nettverket. file:///c /non/ug_ethernet_glossary_fs.html (2 of 2) [12/17/ :57:00 PM]

10 ethernets Web-side skriverens interne Web-side Bruk skriverens interne Web-side når du vil gjøre følgende: Justere nettverkskonfigurasjonen Kontrollere beregnet blekknivå i blekkpatronene Vise nettverksstatistikk Besøke HPs hjemmeside for å få kundestøtte og kjøpe tilbehør før du bruker den interne Web-siden Før du bruker skriverens interne Web-side, kontrollerer du at skriveren og datamaskinen er slått på og koblet til nettverket. Hvis du vil bruke den interne Web-siden for å få tilgang til HPs kundestøtte eller kjøpe tilbehør, må du kontrollere at datamaskinen er tilkoblet Internett. åpne den interne Web-siden Følg disse trinnene for å åpne skriverens interne Web-side. 1. Start nettleseren. Bruk Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere eller Netscape 4.75 eller nyere. 2. Skriv inn ett av følgende i adresseboksen og trykk deretter på Enter. Skriverens nettverksnavn Skriverens URL-adresse Hvis skriveren er i et annet delnett enn datamaskinen din, skriver du inn skriverens URL-adresse i nettleserens adressebok for å åpne den interne Web-siden. Hvis du ikke vet hva disse er, skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsside. file:///c /non/ug_ethernet_web_server_fs.html [12/17/ :57:00 PM]

11 grunnopplæring i Ethernet grunnopplæring i Ethernet Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk av typen 10/100 Base-T uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. maskinvare huber og rutere I et Ethernet-nettverk er både PCer og skriveren koblet til en hub eller en ruter. eksempel på et Ethernet-nettverk Huber og rutere kan se like ut, men det er én viktig forskjell. Huber er passive, det vil si at andre enheter i nettverket kobles til huben slik at de kan kommunisere med hverandre. Huben styrer ikke nettverket. Rutere er aktive. Rutere har verktøy for nettverksadministrasjon, for eksempel brannmurer og DHCP. En ruter kan fungere som en gateway, noe en hub ikke kan. kabler Bruk en uskjermet CAT-5 Ethernet-kabel for å koble skriveren til et Ethernet-nettverk. Ethernetkabler bruker kontakter av typen RJ-45. file:///c /non/ug_ethernet_basics_fs.html (1 of 4) [12/17/ :57:01 PM]

12 grunnopplæring i Ethernet rj-45-kontakt Hvis du vil unngå skade på skriveren, bør du ikke bruke en telefonledning til å koble skriveren til et Ethernet-nettverk, og du bør heller ikke koble skriveren til en telefonkontakt. nettverkskommunikasjon TCP/IP Enheter i et nettverk kommuniserer med hverandre ved hjelp av et "språk" kalt en protokoll. Skriveren er utformet slik at den fungerer i nettverk som bruker en vanlig protokoll kalt TCP/IP. IP-adresse Hver enhet i et nettverk identifiserer seg med en unik IP-adresse. De fleste nettverk bruker DHCP eller AutoIP for å tilordne IP-adresser automatisk. Internett-tilkoblinger Du kan velge om Ethernet-nettverk skal tilkobles Internett. Hvis du plasserer skriveren i et Ethernet som er tilkoblet Internett, anbefales det at du bruker en gateway slik at skriverens IP-adresse tilordnes via DHCP. En gateway kan enten være en ruter eller en Windows-PC som kjører Deling av Internetttilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om deling av Internett-tilkobling, se dokumentasjonen som fulgte med Windows-PCen. eksempler på Ethernet-nettverk Følgende er vanlige konfigurasjoner for Ethernet-nettverk: file:///c /non/ug_ethernet_basics_fs.html (2 of 4) [12/17/ :57:01 PM]

13 grunnopplæring i Ethernet delt Internett-tilkobling med en ruter som fungerer som en gateway I dette eksempelet styrer en ruter nettverkstilkoblingene, og fungerer som en gateway mellom nettverket og Internett. delt Internett-tilkobling med en PC som fungerer som en gateway I dette eksempelet er nettverksenhetene tilkoblet en hub. En datamaskin i nettverket fungerer som en gateway mellom nettverket og Internett. Gateway-PCen bruker Windows-funksjonen Deling av Internett-tilkobling til å styre nettverkstilkoblingene og gi Internett-tilgang til de andre enhetene. DSL- eller kabeltilkobling til Internett uten en gateway Dette eksempelet ligner på det første eksempelet. I dette eksempelet er imidlertid nettverksenhetene tilkoblet en hub, og ikke en ruter. Huben er koblet direkte til Internett. Obs! HP anbefaler ikke denne konfigurasjonen. Du bør om mulig bruke en gateway til å styre nettverkets Internett-tilgang for å forhindre virus og sikre mot uønsket tilgang. Ethernet-nettverk uten Internett-tilkobling file:///c /non/ug_ethernet_basics_fs.html (3 of 4) [12/17/ :57:01 PM]

14 grunnopplæring i Ethernet I dette eksempelet er nettverksenhetene tilkoblet en hub. Enheter bruker AutoIP for å få tilgang til IP-adresser. bruke skriveren i et Ethernet-nettverk Datamaskiner i nettverket sender utskriftsjobber direkte til skriveren, som skriver dem ut i den rekkefølgen de mottas. skriverens Ethernet-kapasitet Skriveren kan bare motta fire utskriftsjobber om gangen. Hvis for eksempel fem brukere sender en utskriftsjobb til skriveren samtidig, godtar skriveren fire av jobbene og forkaster den femte. Brukeren som sendte den femte utskriftsjobben, kan vente noen minutter og deretter sende utskriftsjobben på nytt. file:///c /non/ug_ethernet_basics_fs.html (4 of 4) [12/17/ :57:01 PM]

15 koble skriveren til et Ethernet-nettverk koble skriveren til et Ethernet-nettverk Følg disse trinnene for å koble skriveren til et Ethernet-nettverk. 1. Du kan om nødvendig konfigurere skrivermaskinvaren. Du finner konfigurasjonsinstruksjoner for skrivermaskinvare på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. 2. Kontroller at skriveren er slått på. 3. Koble Ethernet-kabelen til en tilgjengelig port på en Ethernet-hub eller -ruter. 4. Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på baksiden av skriveren. Hvis du vil unngå skade på skriveren, bør du ikke bruke en telefonledning til å koble skriveren til et Ethernet-nettverk, og du bør heller ikke koble skriveren til en telefonkontakt. 5. Gjør ett av følgende: hvis koblingslampen er... gjør du følgende... file:///c /non/ug_ethernet_install_most_fs.html (1 of 2) [12/17/ :57:02 PM]

16 koble skriveren til et Ethernet-nettverk Installer skriverprogrammet på datamaskinene i nettverket. Gjenta trinn 2-4. Hvis lampene fremdeles ikke lyser, kontrollerer du følgende: Skriveren er slått på. Huben eller ruteren er slått på. Alle kabelforbindelsene er i orden. Du bruker en Ethernet-kabel. file:///c /non/ug_ethernet_install_most_fs.html (2 of 2) [12/17/ :57:02 PM]

17 installering av Ethernet-program installere skriverprogrammet på en PC i nettverket før du installerer Før du installerer skriverprogrammet på en PC i nettverket, må du kontrollere følgende: Skriveren er konfigurert og slått på. Ethernets hub eller ruter er slått på og fungerer på riktig måte. Alle PCer i nettverket er slått på og koblet til nettverket. Skriveren er koblet til Ethernet-nettverket. Hvis skriveren har vært installert på en PC med en USB-kabel, kobler du denne kabelen fra skriveren. Bruk CDen med skriverprogrammet og følg instruksjonene nedenfor for å installere en Ethernet-versjon av skriverdriveren på datamaskinen. installeringstrinn Følg disse trinnene for å installere skriverprogrammet på en PC i nettverket: 1. Sett inn CDen med skriverprogrammet i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis CDen ikke kjører automatisk, åpner du CDen i Windows og dobbeltklikker på filen setup.exe. 2. Følg instruksjonene på skjermen og bruk følgende informasjon for å fullføre installeringen. Skrivertilkobling: Tilkoblet via nettverk Nettverksoppsett: Grunnleggende nettverksoppsett for en PC eller server Hvis skriveren ikke oppdages under installeringen, følger du instruksjonene under skriveren oppdages ikke under programinstalleringen i problemløsing for Ethernet. 3. Når installeringen er fullført, følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut en testside. file:///c /non/ug_ethernet_install_dhcp_autoip_fs.html [12/17/ :57:03 PM]

18 problemløsing for Ethernet problemløsing for Ethernet Klikk på alternativet som beskriver problemet best: Skriveren skriver ikke ut. Du kan ikke bla til skriverens interne Web-side. Skriveren oppdages ikke under programinstalleringen. skriveren skriver ikke ut Kontroller følgende: Skriveren er konfigurert og slått på. Blekkpatronene er satt inn. Skriveren er slått på og det er papir i papirskuffen. Det er ikke fastkjørt papir i skriveren. Hvis du har ett av problemene ovenfor, klikker du her. Svar på følgende spørsmål: Er koblingslampen på, og lyser den jevnt? Ja. til neste spørsmål. Gå videre Nei. Kontroller følgende: Du bruker ikke en telefonledning til å koble skriveren til nettverket. Ethernet-kabelen er godt festet til skriveren. Ethernets hub eller ruter er slått på og fungerer på riktig måte. Datamaskinen du bruker, er koblet til nettverket. file:///c /non/ug_ethernet_problems_fs.html (1 of 3) [12/17/ :57:04 PM]

19 problemløsing for Ethernet Brukte mer enn fire personer skriveren samtidig? Ja. Vent til skriveren er inaktiv, og skriv deretter ut dokumentet på nytt. Nei. Gå videre til neste spørsmål. Blinker aktivitetslampen når du forsøker å skrive ut et dokument? Ja. Hvis dokumentet ikke skrives ut, klikker du her for å få mer problemløsing. Nei. Kontroller følgende: Skriveren er valgt i programmet du forsøker å skrive ut fra. Datamaskinen er koblet til nettverket. Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, må du tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon. kan ikke bla til skriverens interne Web-side Kontroller følgende: Du bruker ikke en telefonledning til å koble skriveren til nettverket. Ethernet-kabelen er godt festet til skriveren. Ethernets hub eller ruter er slått på og fungerer på riktig måte. Datamaskinen du bruker, er koblet til nettverket. Hvis du fremdeles ikke får tilgang til skriverens interne Web-side, følger du disse trinnene: 1. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside. 2. Finn skriverens URL-adresse (punkt 2 på konfigurasjonssiden). 3. Start nettleseren. file:///c /non/ug_ethernet_problems_fs.html (2 of 3) [12/17/ :57:04 PM]

20 problemløsing for Ethernet Bruk Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere eller Netscape 4.75 eller nyere. 4. Skriv inn skriverens URL-adresse i adresseboksen, og trykk deretter på Enter. Hvis du fremdeles ikke kan åpne skriverens interne Web-side, kan du tilbakestille til standard fabrikkonfigurasjon. Skriveren oppdages ikke under programinstalleringen Følg disse trinnene hvis skriveren ikke oppdages under programinstalleringen. 1. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside. 2. Finn skriverens IP-adresse (punkt 7 på konfigurasjonssiden). 3. I panelet Identify Printer i installeringsprogrammet velger du Specify a printer by address og klikker deretter på Next. 4. I panelet Specify Printer i installeringsprogrammet velger du IP Address. 5. Skriv inn skriverens IP-adresse i IP-adresseboksen og trykk deretter på OK. 6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. file:///c /non/ug_ethernet_problems_fs.html (3 of 3) [12/17/ :57:04 PM]

21 tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon Når skriveren er konfigurert i et Ethernet, lagres konfigurasjonsinnstillingene i minnet. Du må kanskje tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon hvis du ikke kan gjøre følgende: Skrive ut på skriveren Åpne skriverens interne Web-side Følg disse trinnene for å tilbakestille skriveren til standard fabrikkonfigurasjon: 1. Kontroller at skriveren er slått av. 2. Trykk på og hold nede Avbryt-knappen (X). 3. Mens du holder nede Avbryt-knappen, trykker du på av/på-knappen for å slå på skriveren. 4. Slipp opp Avbryt-knappen. 5. Kontroller at alle tre skriverlamper blinker to ganger samtidig. alle tre lamper blinker to ganger samtidig Hvis lampene ikke blinker, gjentar du trinn 1-4. file:///c /non/ug_ethernet_reset_fs.html [12/17/ :57:04 PM]

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067

Din bruksanvisning HP DESKJET 6127 http://no.yourpdfguides.com/dref/899067 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DESKJET 6127. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP DESKJET 6127 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO NPD 5282-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Kapittel 8: Nettverk i praksis

Kapittel 8: Nettverk i praksis Kapittel 8: Nettverk i praksis I dette kapitlet ser vi nærmere på: Hvordan komme seg på nett Forbindelse til Internett, infrastruktur, datamaskinen DHCP, ARP, NAT Alternativ infrastruktur Nettverkskomponenter

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Nettverksdrift Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 11a DHCP Dynamic Host Configuration Protocol IP-konfigurasjon (repetisjon) DHCP-protokollen DHCP-tjener i Windows Server DHCP-tjener i VMWare/VirtualBox DHCP-klient

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

TRUST X4 NETWORK KIT

TRUST X4 NETWORK KIT TRUST X4 ETWORK KIT Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust X4 etwork Kit. Du trenger noe erfaring med datamaskiner for å

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO NPD 5287-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 2713 http://no.yourpdfguides.com/dref/4166672

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 2713 http://no.yourpdfguides.com/dref/4166672 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer