Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS"

Transkript

1 Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS

2 Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være i uoverensstemmelse med hvordan programmet faktisk fungerer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den, så dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst send dette på e-post til: På forhånd takk for hjelpen!

3 INTRODUKSJON...4 INSTALLASJON TIL PC...5 POCKET SPEEDYCRAFT...6 SPEEDYCRAFT CLIENT...9 SpeedyCraft Update...17 SPEEDYCRAFT SYNCSERVER...20 DATABASE...25 INSTALLASJON TIL HÅNDHOLDT...29 FØRSTE GANG DU BRUKER SPEEDYCRAFT...32 KONTAKT MED SYNCSERVER...32 Virtuelt nettverkskort...32 Vanlig nettverkskort...32 STARTE SPEEDYCRAFT SYNCSERVER...33 OPPSETT PÅ DEN HÅNDHOLDTE...35 OPPSETT I HOVEDPROGRAMMET...39 Importere database...39 Ansatte og timekategorier...39 Lager...41 REGISTRERE HÅNDHOLDT ENHET...42 ANDRE INNSTILLINGER...46 FØRSTE SYNKRONISERING...47 AVANSERT INSTALLASJON...49 Brukermanual Devinco AS Side 3.

4 Introduksjon Denne manualen viser deg hvordan du kan installere SpeedyCraft, og hva du må gjøre for å komme i gang og bruke systemet. Mer detaljert informasjon om programmene vil du finne i egne manualer. Her følger en steg-for-steg beskrivelse av hvordan du skal installere SpeedyCraft. Vennligst følg alle punktene nøye. Dette er viktig for at installasjonen skal bli vellykket. Brukermanual Devinco AS Side 4.

5 Installasjon til PC Først, sett inn CD en med SpeedyCraft. Da skal det komme opp et nytt vindu automatisk. Hvis ikke, bruk Windows Utforsker og start setup.exe på CD en. Vinduet som kommer opp ser slik ut: Dette er installasjonsmenyen, der du starter de forskjellige installasjonene. Vi antar for enkelhets skyld at du har en stasjonær PC som SpeedyCraft skal installeres på. Det er mulig å dele opp installasjonen, og kjøre forskjellige deler av systemet på forskjellige maskiner. Dette kan være interessant dersom firmaet f.eks. har rutiner for backup på spesielle servere, slik at databasen burde ligge der. For mer informasjon om slik spesiell installasjon, les kapittelet Avansert installasjon. I det videre antar vi som sagt at alt installeres på samme maskin. NB! Dersom maskinen din har en eldre versjon av Windows, kan det hende at du underveis i installasjonen får en feilmelding om at Windows Installer er gammel. Dette er ikke farlig, men det er viktig at du ser meldingen, og trykker OK. Dette kan skje flere ganger. Dersom du vil, kan du avbryte installasjonen, og legge inn en nyere versjon av Windows Installer. Dette gjør du ved å velge Windows Installer 1.2 fra feltet under Installer diverse i menyvinduet, og trykker på installasjonsikonet til høyre for feltet. Dette er altså ikke nødvendig, men dersom du gjør det vil du ikke få de nevnte feilmeldingene når du installerer SpeedyCraft. Brukermanual Devinco AS Side 5.

6 Pocket SpeedyCraft Pocket SpeedyCraft er programmet som skal installeres på din(e) håndholdte enhet(er). NB! Dette installerer ikke noe på din håndholdte ennå, men legger de filene som er nødvendige inn på din stasjonære PC, slik at du derfra kan installere Pocket SpeedyCraft til din håndholdte. Hvordan dette skal legges inn på den håndholdte forklares senere. Klikk på det øverste valget i menybildet, Pocket SpeedyCraft (for PocketPC). Du får da spørsmål om du vil installere dette: Trykk Ja / Yes, og installasjonen begynner. Neste bilde som vises på skjermen er dette: Dersom dette vinduet ikke kommer opp, se om det har kommet en feilmelding om Windows Installer. I så fall, trykk OK på denne meldingen, og installasjonen skal fortsette som normalt. Trykk Neste / Next. Brukermanual Devinco AS Side 6.

7 Deretter kan du velge hvor du vil legge filene. Vi anbefaler at alle filer for SpeedyCraft legges i den katalogen som blir foreslått. Trykk Neste / Next igjen. Brukermanual Devinco AS Side 7.

8 Etter at installasjonen har kopiert inn filene, vises dette bildet, som forteller at installasjonen er ferdig: Trykk Ferdig / Finish, og installasjonen er ferdig. Under Start -> Programmer - > SpeedyCraft har du nå fått et valg som begynner med Installer Pocket SpeedyCraft. Dette betyr at installasjonen er vellykket. Brukermanual Devinco AS Side 8.

9 SpeedyCraft Client SpeedyCraft Client er hovedprogrammet som skal kjøres på din stasjonære PC. Installasjonen av SpeedyCraft Client er delt i flere deler, som kommer automatisk etter hverandre. Vær spesielt oppmerksom, og følg beskrivelsen av installasjonen nøye for å være sikker på at alle deler av installasjonen blir gjort riktig. Klikk på det andre valget i menybildet, SpeedyCraft Client. Du får da opp følgende spørsmål: Trykk Ja / Yes, og installasjonen begynner. Dersom du ikke har lagt inn.net framework, vil følgende melding vises Trykk Ja / Yes for å installere dette. Følgende bilde kommer da opp. Trykk Ja / Yes Brukermanual Devinco AS Side 9.

10 Neste bilde som vises på skjermen er dette: Marker boksen Jeg godtar / I agree og trykk på Installer / Install Etter en stund vil meldingen om at installasjonen var vellykket komme til syne Trykk OK Brukermanual Devinco AS Side 10.

11 Dersom du måtte installere.net Framework, må du starte installasjonen av klientprogrammet på nytt. (se bilde) Du vil da få denne boksen opp igjen. Trykk Ja / Yes for å installere dette Brukermanual Devinco AS Side 11.

12 Neste bilde som kommer opp er følgende Trykk Neste / Next nå, og i de to etterfølgende spørsmålene. Brukermanual Devinco AS Side 12.

13 Etter at filene er kopiert inn, kommer følgende melding: Dette betyr at første del av installasjonen var vellykket. Trykk Finish, og vent på neste del, som starter automatisk. Brukermanual Devinco AS Side 13.

14 Dette kan ta litt tid, men etter en stund kommer følgende vindu opp: Dersom dette vinduet ikke kommer opp, se om det har kommet en feilmelding om Windows Installer. I så fall, trykk OK på denne meldingen, og installasjonen skal fortsette som normalt. Trykk Neste / Next. Brukermanual Devinco AS Side 14.

15 Deretter kan du velge hvor du vil legge filene. Vi anbefaler at alle filer for SpeedyCraft legges i den katalogen som blir foreslått. Trykk Neste / Next igjen. Brukermanual Devinco AS Side 15.

16 Etter at installasjonen har kopiert inn filene, vises dette bildet: Trykk Ferdig / Finish. Nå er denne delen av installasjonen av SpeedyCraft Client fullført. Brukermanual Devinco AS Side 16.

17 SpeedyCraft Update På skjermen skal nå følgende bilde automatisk ha kommet opp Trykk Neste / Next Brukermanual Devinco AS Side 17.

18 Du får da opp dette bildet Marker Alle / Everyone og trykk Neste / Next (Knappen Disk Cost er for å sjekke hvor mye plass du har på disken og om det er nok plass før og etter instalasjonen og viser deg et slikt bilde) Dersom du har trykke på Disk Cost Sjekk dataene og trykk OK Brukermanual Devinco AS Side 18.

19 Følgende bilde kommer frem på skjermen Trykk Neste / Next Neste bilde: Trykk Close Brukermanual Devinco AS Side 19.

20 SpeedyCraft SyncServer SpeedyCraft SyncServer er programmet som står for all utveksling av informasjon mellom de håndholdte PC ene og hovedprogrammet på PC en. Klikk på det tredje valget i menybildet, SpeedyCraft SyncServer. Du får da spørsmål om du vil installere dette: Trykk Ja / Yes, og installasjonen begynner. Neste bilde som vises på skjermen er dette: NB! Dette er det samme bildet som kom opp under installasjon av SpeedyCraft Client. Men dette er riktig, så det skal allikevel installeres på vanlig måte. Trykk Neste / Next nå, og i de to etterfølgende spørsmålene. Brukermanual Devinco AS Side 20.

21 Etter at filene er kopiert inn, kommer følgende melding: Dette betyr at første del av installasjonen var vellykket. Trykk Finish, og vent på neste del, som starter automatisk. Deretter kan dette vinduet dukke opp (er ikke alltid synlig, men blir allikevel installert), som installerer driverne for USB-donglen for lisensinformasjon: Dette går automatisk, og andre del av installasjonen er ferdig. Vent på neste, som starter automatisk. Brukermanual Devinco AS Side 21.

22 Dette kan ta litt tid, men etter en stund kommer følgende vindu opp: Dersom dette vinduet ikke kommer opp, se om det har kommet en feilmelding om Windows Installer. I så fall, trykk OK på denne meldingen, og installasjonen skal fortsette som normalt. Trykk Neste / Next. Brukermanual Devinco AS Side 22.

23 Deretter kan du velge hvor du vil legge filene. Vi anbefaler at alle filer for SpeedyCraft legges i den katalogen som blir foreslått. Trykk Neste / Next igjen. Brukermanual Devinco AS Side 23.

24 Etter at installasjonen har kopiert inn filene, vises dette bildet: Trykk Ferdig / Finish. Nå er alle deler av installasjonen av SpeedyCraft SyncServer fullført. Dersom du ikke har installert SpeedyCraft Klient vil SpeedyCraft Update installerers. Se side 17 Brukermanual Devinco AS Side 24.

25 Database Dette vil installere selve databasen for SpeedyCraft, som er basert på mysql. NB! Under denne installasjonen vil en rekke vinduer åpnes og lukkes automatisk. Dette er normalt, og nødvendig for at installasjonen av databasen skal være vellykket. Det er viktig at du ikke lukker noen av disse vinduene mens de jobber. Ha tålmodighet, og gi PC en tid til å jobbe med deler av denne installasjonen. Klikk på det fjerde valget i menybildet, Database. Du får da spørsmål om du vil installere dette: Trykk Ja / Yes, og installasjonen begynner. Du vil kanskje se dette bilde mens installasjonen går sin gang Brukermanual Devinco AS Side 25.

26 Etter litt tid kommer dette vinduet opp: Trykk Neste / Next her, og på de tre etterfølgende vinduene, uten å gjøre noen endringer i valgene. Dette vil starte installasjon av databasen, og legge alle dataene inn på PC en. Brukermanual Devinco AS Side 26.

27 Underveis kommer dette vinduet opp: Det er viktig at du ikke gjør noe med maskinen mens dette vinduet vises, og lar den jobbe til den har lagt inn databasen. Når denne delen av installasjonen ferdig, vil det sorte vinduet forsvinne. Da har dette vinduet kommet opp: Trykk Ferdig / Finish. Brukermanual Devinco AS Side 27.

28 Dette vil fullføre installasjonen, og du vil til slutt få opp følgende melding på skjermen: Trykk OK. Nå er alle deler av installasjonen av Databasen fullført. Brukermanual Devinco AS Side 28.

29 Installasjon til håndholdt Nå som filene for den håndholdte er installert på din stasjonære PC, er du klar til å legge inn programmet på din håndholdte. Dette forutsetter at du har installert ActiveSync fra Microsoft, og at din håndholdte er koblet til din stasjonære PC, med ActiveSync aktiv. Hvis dette ikke er i orden vil du ikke kunne installere Pocket SpeedyCraft. Les mer om ActiveSync i dokumentasjonen som fulgte med din håndholdte PC. Koble den håndholdte til PC en, og aktiviser ActiveSync. Du skal da ha et slikt bilde på skjermen: Du er nå klar for installasjon til den håndholdte. Klikk på Start -> Programmer -> SpeedyCraft -> Installer Pocket SpeedyCraft på PocketPC Du vil da få følgende spørsmål opp på skjermen: Trykk Ja. Brukermanual Devinco AS Side 29.

30 Du vil så få opp følgende skjermbilde: Trykk Ja / Yes. Installasjonsprogrammet vil nå legge inn filene på din håndholdte. Brukermanual Devinco AS Side 30.

31 Hvis du ser på skjermen på den håndholdte vil det se slik ut: Når installasjonen er ferdig får du følgende beskjed på den stasjonære PC en: Trykk OK og installasjonen er ferdig! Brukermanual Devinco AS Side 31.

32 Første gang du bruker SpeedyCraft Før du kan begynne å bruke SpeedyCraft, er det viktig at du gjør noen innstillinger i programmet, både på PC en og på den håndholdte. Vi vil her gå gjennom det du må gjøre for å få SpeedyCraft til å fungere. Enkelte deler av denne oppskriften kan du også bruke andre ganger, f.eks. når du skal legge til flere håndholdte enheter. Kontakt med SyncServer For at det skal være mulig å synkronisere informasjonen mellom de håndholde enhetene og hoved-pc en, må du vite hvilken nettverksenhet som sørger for denne kommunikasjonen. Det er mange muligheter for slik oppkobling, f.eks. nettverkskort, trådløst nettverkskort, oppringt telefonlinje, Internett, eller direkte kobling via serie/usbkabel. Vi antar her at du bruker serie/usb-kabel. Dersom du bruker noe annet, kan du hoppe over den etterfølgende installasjonen av virtuelt nettverkskort. Virtuelt nettverkskort For at SpeedyCraft SyncServer skal fungere må det altså knyttes opp mot et nettverkskort. Dersom du bruker serie/usb-kabel for synkronisering, vil det være nødvendig å installere et såkalt virtuelt nettverkskort på PC en. Dette oppfører seg som et nettverkskort på PC en, selv om det ikke har noen fysisk kobling til noe nettverk. Det viktige er at du kan sette opp en IP-adresse på dette virtuelle nettverkskortet, som SpeedyCraft SyncServer kan koble seg opp mot. Denne beskrivelsen er gjort ut fra Windows 2000, men er meget lik for XP. Gå inn i Kontrollpanel i Windows, og velg Legg til / fjern maskinvare. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en maskinvareenhet. Velg Legg til ny enhet, og velg å angi enheten selv (ikke søk etter maskinvareenheten). Du vil da få en liste over mulige enheter. Velg Nettverkskort. Finn deretter Microsoft som leverandør, og enheten Microsoft tilbakekoblingskort. Etter å ha lagt inn denne enheten kan du gå inn i nettverksoversikten (finnes i kontrollpanel), hvor du vil finne den nye nettverksenheten. Marker den, klikk på høyre museknapp, og velg deretter Egenskaper. Marker Internet protocol (TCP/IP) i listen, og trykk på Egenskaper. Klikk av Angi IP-adresse, og tast inn adressen for IP, og for subnet. Trykk OK, og du er ferdig med å installere det virtuelle nettverkskortet. Vanlig nettverkskort Dersom du allerede har et nettverkskort, og skal bruke det som kommunikasjon mellom de håndholdte og PC en med SpeedyCraft SyncServer (f.eks. via fast Internettforbindelse), må du vite IP-adressen til dette kortet. Det kan du finne ut ved å åpne et kommandolinjevindu (finnes under Start -> Programmer -> Tilbehør ). Skriv ipconfig og trykk Enter. Brukermanual Devinco AS Side 32.

33 Du vil da få opp et vindu som ligner på dette: Her vises en liste over aktive IP-adresser. Les av den som brukes som kobling mot de håndholdte enhetene, og husk denne IP-adressen. Starte SpeedyCraft SyncServer For at det skal være mulig å synkronisere med SpeedyCraft må du først sette inn USBnøkkelen du har fått med programmet. Denne inneholder lisensinformasjonen din. Start så opp SpeedyCraft SyncServer (dersom dette ikke allerede er startet). Når dette kjører skal du ha et eget ikon nederst til høyre på skjermen: Høyreklikk på dette, og velg Lisensinformasjon. Brukermanual Devinco AS Side 33.

34 Da skal du få opp et vindu som ser slik ut: Dette betyr at SpeedyCraft SyncServer kjører, og er klar til å synkronisere. Brukermanual Devinco AS Side 34.

35 Oppsett på den håndholdte Nå må vi sette opp en del innstillinger på den håndholdte enheten. For å starte opp programmet, velger du Start + Programs. Da får du opp vinduet med oversikt over de forskjellige programmene som er installert på din håndholdte PC. Trykk på Pocket SpeedyCraft, og programmet vil starte. Brukermanual Devinco AS Side 35.

36 Første gang du starter opp kommer denne meldingen: Det er viktig at hver av de håndholdte blir identifisert av serveren. Derfor må alle ha hver sin unike identifikasjon. Dersom du ikke har riktig identifikasjon satt opp, vil du ikke kunne synkronisere data med serveren på kontoret. Trykk OK, og Pocket SpeedyCraft vil starte opp. På Verktøy -menyen finner du valget Oppsett : Når du velger dette vises oppsett-vinduet, der du kan velge innstillinger for noen av funksjonene i Pocket SpeedyCraft. Brukermanual Devinco AS Side 36.

37 Tast inn et unikt serienummer. Vi anbefaler å bruke det serienummeret som du til vanlig vil finne på baksiden av den håndholdte enheten. I vårt eksempel bruker vi serienummeret ABCDEFGHIJKL. Dersom du skal synkronisere via oppringt linje til Internett, velger du Internet Settings i valget Sync via. For alle andre, velg Work Settings. I Sync IP/port skal du taste inn den IP-adressen som vi fant i forrige avsnitt. For eksempelet med serie/usb-kabel bruker vi IP-adressen Port en som brukes er som regel 1007, og skal kun endres ved spesielle tilfeller. I feltet Best. k.nr skal du taste inn ditt kundenummer hos Elektroskandia. I feltene FTP (l/p) skal du taste inn brukernavn og passord for e-handel hos Elektroskandia. Dersom du ikke har dette, ta kontakt med Elektroskandia. NB! Husk å be Elektroskandia om å aktivere automatisk bestillingsbekreftelse for FTP-bestilling. I feltet Best. via skal du normalt velge Internet Settings. Brukermanual Devinco AS Side 37.

38 Når du har gjort dette, vil vinduet se slik ut: Du har nå gjort alle innstillinger som er nødvendige på den håndholdte enheten, og er klar for innstillinger i hovedprogrammet. Brukermanual Devinco AS Side 38.

39 Oppsett i hovedprogrammet Nå må vi sette opp en del innstillinger i SpeedyCraft Client på PC en. Importere database Først av alt må vi importere databasen fra Elektroskandia. Dette gjøres i Innstillinger (i ikonmenyen øverst). Trykk på knappen Oppdater produkter/priser øverst til høyre. Dette vil laste inn databaseinformasjon, enten fra den som fulgte med på CD en eller fra internett. Etter å ha trykt på knappen vil du nederst til venstre i vinduet se hvor mange elementer som er hentet inn og / eller endret. Vent mens oppdateringen pågår, - det kan ta litt tid. NB! Dette kan du gjøre flere ganger senere, hver gang du ønsker å oppdatere katalogen. Ansatte og timekategorier Når SpeedyCraft Client har startet opp, trykk på Ansatte og timekat. (i ikonmenyen øverst). Brukermanual Devinco AS Side 39.

40 Her skal du legge inn alle ansatte i firmaet. Hver håndholdte enhet knyttes til en ansatt. Skriv inn informasjonen om hver ansatt, og legg til ved å trykke på ikonet. Deretter bør du legge inn de forskjellige timekategoriene du ønsker å bruke. Du kan legge inn så mange forskjellige kategorier du vil, og det er ingenting i veien for å legge til flere etter hvert. For hver kategori skal du også legge inn pris. Husk at du her kan legge inn annet enn timer, som f.eks. kilometergodtgjørelse o.l. Etter å ha lagt inn noen ansatte og timekategorier, kan skjermbildet se slik ut: Vi har altså lagt inn tre ansatte og fem kategorier. Brukermanual Devinco AS Side 40.

41 Lager Dersom du ikke ønsker å bruke lagerstyring, kan du se bort i fra dette avsnittet, og gå videre til neste. Men dersom du ønsker lagerstyring må du først legge inn lagrene, ved å klikke på valget Lager øverst i ikonmenyen. Nederst til venstre kan du legge inn informasjon om de forskjellige lagrene du vil bruke. Det kan f.eks. være aktuelt å ha et hovedlager (NB! Elektroskandia skal ikke føres opp som eget lager her), og å føre opp alle bilene som hvert sitt lager. På samme måte som for registrering av ansatte og timekategorier skriver du inn lagerbeskrivelsen, og trykker på Legg til -ikonet. Dernest må du legge inn lagerbeholdningen av forskjellige varer. Foreløpig gjøres dette i hovedprogrammet, men det jobbes med en løsning for at dette kan gjøres enkelt fra en håndholdt enhet. Legg inn lagerbeholdning ved å taste inn EL-nummer og antall, og velg hvilket lager dette ligger på. Etter å ha lagt inn noen lager med lagerbeholdning kan skjermbildet se slik ut: Brukermanual Devinco AS Side 41.

42 Registrere håndholdt enhet Nå som de viktigste innstillingene er gjort i hovedprogrammet, er det klart for å registrere den håndholdte enheten, og overføre databasen. Dette gjøres i Innstillinger, som kommer opp ved å klikke i ikonmenyen på samme valg. La oss si at det er den ansatte Gunnar Nilsson som skal bruke den håndholdte enheten. Klikk på Legg til PocketPC, og følgende vindu kommer opp: Vi velger Gunnar Nilsson fra listen, og trykker OK. Vi får spørsmål om å taste inn serienummer. Dette er det samme serienummeret som du la inn på den håndholdte enheten. I vårt tilfelle er det ABCDEFGHIJKL. Vi taster det inn og trykker OK. Dette medfører at PC en begynner å klargjøre databasen for denne håndholdte enheten. Dette kan ta litt tid, avhengig av kapasiteten til PC en. Brukermanual Devinco AS Side 42.

43 Når PC en har jobbet seg ferdig, ser vinduet slik ut: Vi ser at Gunnar Nilsson er lagt til i listen over håndholdte enheter. Dermed er det klart for å overføre databasen til den håndholdte. Brukermanual Devinco AS Side 43.

44 NB! Det er veldig viktig at du har avsluttet Pocket SpeedyCraft på den håndholdte enheten før overføring av databasen. Hvis ikke klarer ikke PC en å kopiere over databasen. Dette gjøres ved å trykke Verktøy -> Avslutt i Pocket SpeedyCraft på den håndholdte: Det er IKKE tilstrekkelig å trykke OK øverst i høyre hjørne, selv om det da kan se ut som om programmet er avsluttet. Før du kan overføre databasen må du sørge for at den håndholdte enheten er koblet til PC en, og at ActiveSync er aktiv. Dette ser du ved at ActiveSync-ikonet nederst til høyre på PC en er grønt:. Du er nå klar til å overføre databasen. Marker den håndholdte enheten som står tilkoblet (i vårt tilfelle er det bare en å velge mellom, men senere kan det komme flere), og trykk Generer PocketPC på nytt. Du vil da få opp dette vinduet: Trykk Ja / Yes, og overføringen er i gang. NB! Dersom det ikke er samsvar mellom serienummeret på den håndholdte enheten som er koblet til, og det som er registrert på den du valgte på PC en, vil du få opp en feilmelding om dette. Det er nødvendig for å sikre at du overfører riktig database til riktig enhet. Dersom du får denne feilmeldingen, sjekk at du har valgt riktig håndholdt enhet på PC en, og at serienummeret er det samme som på den håndholdte. Brukermanual Devinco AS Side 44.

45 Dersom du ikke fikk noen feilmelding, og trykte Ja / Yes, begynner hovedprogrammet først å generere databasen som skal legges inn på den håndholdte enheten. Dette kan ta litt tid, men etter en stund får du følgende beskjed: Trykk OK, og overføringen av databasen begynner. Vær oppmerksom på at dette kan ta tid (som regel opp mot 10 minutter, men kanskje mer, avhengig av PC og overføringssystem). I løpet av denne tiden fryses hovedprogrammet på PC en. Dette er helt normalt, og vil skje så lenge overføringen pågår. Etter at overføringen er ferdig får du følgende melding: Trykk OK, og du er ferdig med installasjon og oppsett av den håndholdte enheten. Brukermanual Devinco AS Side 45.

46 Andre innstillinger De innstillingene du har gjort frem til nå har vært nødvendige for å kunne ta i bruk Pocket SpeedyCraft på den håndholdte enheten. Men det er også mulig å sette opp flere innstillinger for å tilpasse SpeedyCraft til ditt behov. Vi fortsetter derfor i vinduet Innstillinger i hovedprogrammet på PC en. Under Fakturainformasjon oppsett kan du legge inn informasjon om firmaet ditt, slik at dette kommer frem korrekt på fakturaene du skriver ut. Husk å trykke på lagre (diskettikonet). Vi gjør oppmerksom på at du må avslutte programmet og starte det på nytt igjen for at disse endringene skal vises. Under Innstillinger for håndholdte enheter kan du velge om produktpris skal vises på den håndholdte, om timespris skal vises, og om fullstendig kundeliste skal vises. Gjør de valgene du vil ha, sørg for at den håndholdte enheten er koblet til PC en, og at ActiveSync er aktiv, og trykk Overfør til håndholdt for at innstillingene skal gjelde får den håndholdte. Disse innstillingene kan altså være forskjellig på forskjellige håndholdte. Brukermanual Devinco AS Side 46.

47 Første synkronisering Nå har du installert alt som trengs for å bruke SpeedyCraft systemet, og har gjort alle innstillinger som er nødvendig for å bruke både hovedprogrammet på PC og Pocket SpeedyCraft på den håndholdte. Du er nå klar til å sjekke at synkronisering fungerer mellom den håndholdte og kontoret. Start opp Pocket SpeedyCraft på den håndholdte. Nå skal det starte opp uten meldingen om manglende serienummer, og du kommer rett inn i ordrevinduet. Trykk Verktøy -> Synkroniser. Du skal da få opp et lite vindu som viser fremgangen under synkroniseringen. Når dette er ferdig ser det slik ut: Brukermanual Devinco AS Side 47.

48 Vinduet lukkes automatisk og du kommer tilbake til ordrevinduet. Dette betyr at koblingen mellom Pocket SpeedyCraft på den håndholdte og SpeedyCraft Client på PC en fungerer, og du er klar til å bruke systemet! Gratulerer med fullført installasjon. Deler av denne beskrivelsen kan komme til nytte dersom du skal legge inn flere håndholdte enheter senere, så ta vare på den. Mer inngående informasjon om hvordan Pocket SpeedyCraft og SpeedyCraft Client fungerer vil du finne i de respektive brukermanualene. Lykke til med videre bruk av SpeedyCraft! Et tips! Husk at en ordre må tilordnes en ansatt for at den skal sendes til den håndholdte enheten. Dette gjøres i ordrevinduet i SpeedyCraft Client ved å trykke på ikonet: Brukermanual Devinco AS Side 48.

49 Avansert installasjon Vi har i denne instruksjonen antatt at alle deler av systemet skal installeres på en PC. Dette vil sannsynligvis være normalt for mindre firmaer, men det kan være ønskelig å installere på flere maskiner. SpeedyCraft bruker mysql database som fungerer godt over nettverk. Det er derfor mulig å installere SpeedyCraft Client, SpeedyCraft SyncServer og databasefilene på hver sine maskiner. Det kan f.eks. være aktuelt å legge databasefilene inn på en dedikert server som har rutiner for backup eller uavbrutt strøm. Videre kan man tenke seg å installere SpeedyCraft Client på flere maskiner, alle koblet til samme database. Alle slike kombinasjoner er mulige. Koblingen mellom de forskjellige delene gjøres via IP-adresser. Som standard settes alle slike til denne maskinen slik at det fungerer dersom alt er på samme maskin. I SpeedyCraft Client vil programmet sjekke om koblingen til databasen er i orden ved oppstart. Dersom den ikke er det, vil du få spørsmål om hvilken IP-adresse databasen finnes på. Dette betyr at for å installere SpeedyCraft Client på en maskin som IKKE har databasen, men som skal hente denne fra en annen maskin på nettverket, gjøres dette enkelt når programmet starter opp. Denne IP en lagres, slik at neste gang du starter kobler den seg til den samme databasen som forrige gang. I SpeedyCraft SyncServer kan du velge IP for databasen ved å høyreklikke på SyncServerikonet, og trykke Innstillinger : Dersom du har spørsmål om mulige løsninger for avansert installasjon, ta kontakt med oss på e-post: Brukermanual Devinco AS Side 49.

50 Brukermanual Devinco AS Side 50.

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik VPN for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik... 1 1 Innledning... 2 1.1 Hva skal jeg med dette?... 2 1.2 Hva blir sikret?... 2 1.3 Hva fungerer ikke?... 2 2 Hvorfor to løsninger?... 3 3 Hvordan begynner jeg

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering 1 JechSoft Victoria for oppmannen JechSoft Victoria er et windowsbasert program til bruk for arrangering av svømmestevner. Programmet har også en integrert del for påmelding til stevner man ikke arrangerer

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer