Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din verktøykasse for anbud og prosjekt"

Transkript

1 Veiledning Serverinstallasjon Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008) START INSTALLASJON AV SQL 2008 EXPRESS INSTALLASJON AV SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (HVIS NØDVENDIG) ÅPNE PORT I BRANNMUR 16 3 OPPRETTE PROADM5 DATABASEN INSTALLASJON AV PROADM5, SERVERINSTALLASJON INSTALLASJON AV PROADM5, PÅ TERMINALSERVER MANUELL INSTALLASJON (HVIS DEN AUTOMATISKE FEILET) 18 4 GI RETTIGHETER I DATABASEN TIL BRUKERNE 19 5 MIGRERE DATA FRA PROADMV4 TIL PROADM SELVE MIGRERINGEN 25 HVIS DU SKAL HA MED ALLE DATA FRA PROADMV4 PÅ EN GANG. 26 HVIS DU ØNSKER BARE Å FLYTTE OVER FELLESDATA SOM. 26 HVIS DU ØNSKER Å IMPORTERE ET ELLER FLERE PROSJEKT. 26 GENERELT OM STATUS CITEC AS v/sverre Andresen Side 2 av 27

3 1 Innledning ProAdm5 lagrer data rett i en MS SQL database. Det kan enten være en fullversjon eller gratisversjonen MS SQL Express SQL Server Management Studio må også installeres. Denne linken inneholder begge deler og de blir installert samtidig, vel 32 eller 64 bit versjon: Se mer informasjon i kapittel 2. Når MS SQL er på plass og en starter opp ProAdm5 så vil den be om instans til SQL serveren, denne må legges inn og først da vil ProAdm5 databasen bli lagd. Mer om dette i kapittel 3. Etter at databasen er opprettet må en gi rettigheter til den, se kapittel 4 om dette. Migrere data fra ProAdmv4 til ProAdm5 står forklart i kapittel 5. Har du allerede en SQL Server 2008 installert, så kan du gå til kapittel 3. 2 Databaseinstallasjon (SQL Server 2008) Versjon er å foretrekke, men alle utgaver av SQL Server 2008 fungerer. Last ned og lagre sql dabaseprogrammet fra denne linken: For 64 bits operativsystem velger du: SQLEXPRWT_x64_ENU.exe For 32 bits operativsystem velger du: SQLEXPRWT_x86_ENU.exe 2.1 Start installasjon av sql 2008 express Gå dit du lagret programmet og start installasjonen ved å dobbeltklikke på den lagrede filen CITEC AS v/sverre Andresen Side 3 av 27

4 Klikk Kjør Så pakker den ut filene. Får en melding hvor du må tillate programmet å gjøre endringer på datamaskinen. Klikk OK for dette. Vent intil du ser dette vinduet: Klikk på New installation or add features to an existing installation 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 4 av 27

5 Merk av for «I accept the license terms» for å fortsette og klikk Next 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 5 av 27

6 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 6 av 27

7 Skal være avmerket (også SQL Server Management Studio, mangler på bildet over) som vist over som standard, og klikk Next La standard forslag være: Hvis den finner flere instanser så vil disse bli listet opp her, og ønsker du å bruke en av de eksisterende så velger du den her, eller lager en ny en CITEC AS v/sverre Andresen Side 7 av 27

8 Og klikk Next Endre Account Name til NT-MYNDIGHET\SYSTEM for SQL Server Database Engine og la Startup Type stå til Automatic For enbruker kan Sql Server Browser stå til Disabled, for servere må den slåes på. Trykk så Next 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 8 av 27

9 Hvis det er flere brukere av datamaskinen så kan du legge til flere administratorer her. Som standard blir den brukeren som legger inn programmet satt som administrator. Det er normalt å bruke Windows authentication som vist. Klikk Next Når du klikker next så vil dette vinduet vises: Trenger ikke sende noe feilmelding til Microsoft, klikk Next 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 9 av 27

10 Installasjonen begynner. Vent. Når den er ferdig så får du beskjed: Klikk Close 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 10 av 27

11 Hvis ønskelig kan du sjekke etter oppdateringer til SQL programmet, klikk på Search for product updates. Klikk på Hurtig 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 11 av 27

12 2.2 Installasjon av SQL Server Management Studio (hvis nødvendig) NB! Har du brukt linken i begynnelsen av dette skrivet så skal SQL Server Management være installert. Gå til kap. 2.3 Hvis ikke kan du laste ned SQL Server Management Studio fra denne linken: NB! Velg riktig type etter hva slags operativsystem du har NB! Du finner begge filene for nedlasting lenger ned på siden, undet Instructions Velg å lagre filen (har du rask internettlinje kan du velge å kjøre) Dobbeltklikk på filen for å starte installasjonen (eller høyreklikk og velg Installer) CITEC AS v/sverre Andresen Side 12 av 27

13 Klikk Kjør Klikk på New installation or add features to an existing installation Som det står, vent CITEC AS v/sverre Andresen Side 13 av 27

14 Hvis noe kommer opp med Failed, så må dette rettes før Next knappen blir aktiv. Klikk på det blå Failed for å få mer informasjon. Som her må Window PowerShell installeres. Gjør det som kreves og klikk på RE-run for å sjekke at det nå er i orden. Når det er i orden så vises dette bildet: Klikk Next for å installere 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 14 av 27

15 Godta lisensrettighetene og klikk Next Klikk Next 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 15 av 27

16 Klikk Next Installerer programmet. Når ferdig, klikk på fullfør. 2.3 Åpne port i brannmur Hvis brannmur brukes så må port åpnes for SQL Server instancen. Du finner porten ved å gjøre følgende: Åpne SQL Server Manager 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 16 av 27

17 Velg SQL Server Network Configuration og Protocls for SQLEXPRESS Velg TCP/IP og høyreklikk på denne og velg Egenskaper Velg arkfanen IP Addresses og gå helt ned i bunn Under IP All står TCP Dynanic Ports, noter portnummeret og åpne brannmuren for dette CITEC AS v/sverre Andresen Side 17 av 27

18 3 Opprette ProAdm5 databasen Viktig! Pass på at pc/server er oppdatert med de siste oppdateringer fra Microsoft Update! Databasen blir opprettet under installasjonen av ProAdm5. Nå er tiden inne for å installere denne. Under installasjonen så skal det det automatisk lastes ned nødvendig software som eventuelt mangler og som ProAdm bruker. Da vil en under installasjonen måtte godkjenne lisensavtalene til Microsoft. Hvis noen av disse feiler under installasjon, så må disse installeres manuelt. Det gjelder disse Microsoft programmene: BatchParserInstaller Windows Installer 4.5 Microsoft.NET Framework 4 (x86 og x64) Server 2008 R2 SP1.Net Framework 3.5 SP1 SQL Server Compact 3.5 SP2 3.1 Installasjon av ProAdm5, serverinstallasjon Med serverinstallasjon av ProAdm5 så menes det at databasen er installert på en server, mens ProAdm5 blir installert på brukernes pcer. Alle pcene som ProAdm skal installeres på må være oppdatert med Windows Update slik at de siste Windowversjoner benyttes. En benytter denne linken for nedlastning av programmet: Hvis noen av de nevnte program i kapittel 3 mangler, så vil disse bli installert automatisk. En må akseptere lisensaavtalene til Microsoft for å få de installert. Følg anvisningene ettehvert som de vises. Hvis den automtiske installasjonenskulle feile, se kapittel Installasjon av ProAdm5, på terminalserver Når ProAdm5 skal installeres på en terminalserver, så ta kontakt med Citec As for få link til siste versjon av programet. Send gjerne en mail til eller ring support på telefon or mer informasjon. Terminalserveren må være oppdatert med det siste fra Windows update. Last ned ProAdm installasjonsfil fra linken og kjør den. 3.3 Manuell installasjon (hvis den automatiske feilet) Hvis en får opp en melding, som for eksempel denne: 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 18 av 27

19 Så viser den at BatchParser feiler og må installeres på nytt. Ta kontakt med Citec for mer informasjon. Hvis en av de andre nødvendige programinstallasjonene skulle feile, så må en finne ut hvilke programmer som er installert (i kontrollpanel, installerte programmer), og installere resten av dem manuelt. Når det er gjort, må en gå til nedlastingssiden hvis en er har 1 lisens eller serverløsning. Her velger en launch (som betyr begynn). Hvis en har terminalserver så starter man programfilen man lastet ned på nytt. 4 Gi rettigheter i databasen til brukerne Etter at ProAdm5 er installert og ProAdm5 databasen er lagd, så må du gi rettigheter til brukerne. For å gjøre dette starter du SQL Server Management Studio. Du kan enten 1. opprette alle brukere og gi hver og en den rettigheten han skal ha (greit hvis det 2-3 brukere) 2. eller du kan opprette en gruppe (i Windows) med rettighetene som skal til og legge brukerne inn i denne (er det mange brukere så bør denne benyttes. Gir enkel administrasjon nå ny brukere skal legges inn) 3. eller du kan definere en bruker som alle brukerne skal benytte. Enkel metode når flere skal inn, men man må huske på å fjerne krysset for «Use Trusted Connection» og skrive inn brukernavn og passord du har laget. Dette må gjøres hos alle brukere CITEC AS v/sverre Andresen Side 19 av 27

20 Du setter opp rettighetene slik i SQL Server Management Studio: Dobbeltklikk på bruker/gruppe eller høyreklikk på Logins og lag ny bruker/gruppe. Brukerne trenger disse rettighetene: dbcreator, public og serveradmin CITEC AS v/sverre Andresen Side 20 av 27

21 Gå til User Mapping, velg ProAdm5 databasen og gi brukerne rollene: db_datareader og db_datawriter. Når brukerne har fått rettigheter må rollen vi legge til en rettighet til rollen Public. Dette må gjøre etter at databasen er opprettet CITEC AS v/sverre Andresen Side 21 av 27

22 Dobbeltklikk på dbo skjemaet under ProAdm5 databasen 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 22 av 27

23 Klikk på Permissions, deretter Search, deretter Browse. Velg rollen public og klikk ok CITEC AS v/sverre Andresen Side 23 av 27

24 Gi Grant rettigheter til Alter kommandoen for å kunne laste ned og installere NS eller senere. Gi Grant rettigheter til Execute kommandoen for å kunne oppdatere databasen under oppdatering av ProAdm. Klikk ok. 5 Migrere data fra ProAdmv4 til ProAdm5 VIKTIG!! For at alle data skal komme med over så er det viktig at alle prosjekter er synkronisert mot server. Alle brukerne må åpne ett og ett prosjekt, og åpne anbudet. Sjekk nederst at det telles opp et par ganger og at det er grønt på hver side av opptellingen: Hvis en av dem viser dette isteden: Citec for å få dette rettet. så er det feil med synkroniseringen. Ta kontakt med Den brukeren som skal brukes for å migrere dataene gjør dette sist CITEC AS v/sverre Andresen Side 24 av 27

25 5.1 Selve migreringen Overføringen av data gjøres slik: Start ProAdm5 og klikk på Innstillinger Klikk på Import fra ProAdm CITEC AS v/sverre Andresen Side 25 av 27

26 Hvis du skal ha med alle data fra ProAdmv4 på en gang. Da må du finne ProAdmv4 mappen. Det gjør du ved å klikke på knappen med 3 prikker til høyre og bla deg ned til du finner den. Standard sti er i mine dokumenter. Nå må du vente til Fellesdata og Prosjekter vises. Hvis du har en annen status enn Valid, så vil disse ikke bli overført til ProAdm5. Du må da åpne disse prosjektene i ProAdmv4 og prøve igjen. Klikk på Importer for å overføre. Hvis du ønsker bare å flytte over fellesdata som. Ressurser, ansatte, kunder, leverandører, timer, maskiner osv. Så velger du: Fellesdata og klikker på knappen til høyre med 3 prikkker og blar deg til ProAdmv4 mappen. Standard sti er i mine dokumenter. Velg filen Proadm.sdf. Klikk på Importer for å overføre. Hvis du ønsker å importere et eller flere prosjekt. Ønsker du å ha kontroll over hvilke prosjekter du skal flytte over, så klikk på Legg til prosjekt. Du skal nå få frem prosjektlisten (hvis ikke kan du bla deg frem til den) og velg den eller de prosjektene du ønsker å flytte over (Hold Ctrl tasten nede mens du velger for å velge fler). Status må være Valid for at de skal overføres. Klikk på Importer for å overføre CITEC AS v/sverre Andresen Side 26 av 27

27 Generelt om status. Valid klar til overføring av data Obsolute for gammel, åpne ProAdmv4 og prosjektet på nytt. Vent så det får oppdatert seg. Exists er allerede overført til ProAdm5. Trenger du mer opplysninger, så ta kontakt: Telefon: CITEC AS v/sverre Andresen Side 27 av 27

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 Desember 2014 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 INNHOLD OPPGRADERING FRA 9.00 TIL 9.50... 2 Før du oppgraderer...2 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 3 Før installering

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer