Veiledning for fastvareoppdatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for fastvareoppdatering"

Transkript

1 Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver: SP 310DNw/311DNw Du kan laste ned pakken med fastvareoppdateringen fra nettsiden vår. vvom fastvarepakken Fastvarepakker på nettstedet vårt er beregnet på bestemte modeller, og kan ikke brukes for andre modeller. Bekreft modellen til maskinen, og last ned den fastvarepakken som er egnet for modellen din. vvansvarsfraskrivelse Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med programvaren, tap av dokumenter eller data, eller bruk eller manglende bruk av denne programvaren og brukerveiledningene som leveres sammen med den. Før du oppdaterer fastvaren Denne delen beskriver driftsmiljøet for oppdatering av fastvaren. vvkompatible operativsystemer Datamaskinen din må kjøre ett av følgende operativsystemer: Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, eller OS X 10.7 eller nyere. vvsikkerhetskopiere maskinens innstillinger Når du er ferdig med fastvareoppdateringen, er det mulig at maskinen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Derfor anbefaler vi at du sikkerhetskopierer maskinens innstillinger ved hjelp av en nettleser på en datamaskin som er tilkoblet via et nettverk. Du kan også skrive ut lister med skanne- og faksdestinasjoner eller en konfigurasjonsside via en nettleser eller maskinens kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningene som fulgte med maskinen. v v Tilkobling Koble maskinen til datamaskinen via et nettverk eller direkte ved hjelp av en USB-tilkobling. 1

2 FORSIKTIG: Vi anbefaler at du oppdaterer fastvaren via USB. Hvis du oppdaterer fastvaren via nettverket, er det mulig at maskinen vil motta data (for eksempel utskriftsjobber) under oppdateringen, og dette kan påvirke oppdateringsprosessen. Hvis du oppdaterer fastvaren via en USB-tilkobling, må skriverdriveren for USB-tilkobling være installert på datamaskinen før du starter. Du trenger imidlertid ingen skriverdriver dersom du oppdaterer via et nettverk. Pass på at datamaskinen er ordentlig tilkoblet maskinen ved hjelp av USB-kabelen eller nettverkskabelen du skal bruke under fastvareoppdateringen. Koble fra eventuelle andre kabler og ledninger som ikke er nødvendige for oppdateringen, for eksempel en telefonledning. Pass på at datamaskinen ikke går over i hvile- eller dvalemodus under oppdateringsprosessen. Nedenfor følger en fremgangsmåte for å konfigurere denne innstillingen på Windows 7 som et eksempel: 1. På [Start]-menyen klikker du på [Kontrollpanel]. 2. Klikk på [System og sikkerhet]. 3. Klikk på [Strømalternativer]. 4. Klikk på [Endre planinnstillinger] til høyre for det valgte elementet i [Foretrukne planer]. 5. Velg [Aldri] for [Slå av skjermen etter:] og [Sett i hvilemodus etter:]. 6. Klikk på [Lagre endringer]. Oppdatering av fastvaren Denne delen beskriver fremgangsmåten for oppdatering av fastvaren. Følg fremgangsmåten nøyaktig. FORSIKTIG: Under oppdateringsprosessen må du ikke styre maskinen via kontrollpanelet, bruke Web Image Monitor til å få tilgang til maskinen, overføre fakser, skrive ut dokumenter eller bruke TWAIN-skanning. Oppdateringen kan ta litt tid. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Så lenge oppdateringsprosessen pågår må du aldri koble fra kabelen du bruker til oppdateringen. Hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows, må du ha en konto som har tillatelse til å administrere skrivere. Logg på som medlem av administratorgruppen for å få denne rettigheten. Pass på at du skriver ut konfigurasjonssiden både før og etter oppdateringen. Ved å sammenligne disse to konfigurasjonssidene kan du kontrollere om oppdateringen var vellykket. Skjermbildene som vises i fremgangsmåten nedenfor, er eksempler basert på Windows 7, med mindre annet er angitt. 2

3 Koble datamaskinen til maskinen med en USB- eller nettverkskabel som du skal bruke under fastvareoppdateringen. Koble fra alle andre kabler som ikke er nødvendige. Skriv ut konfigurasjonssiden. For detaljer om utskrift av konfigurasjonssiden med SP 320SN/320SFN/ 325SNw/325SFNw, se i Brukerveiledningen. For å skrive ut konfigurasjonssiden med SP 320DN/325DNw, slå på maskinen mens du trykker på [Start]-tasten i 13 sekunder, og slipp deretter [Start]-tasten. Noter deg gjeldende fastvareversjon (vises under «Fastvareversjon» på konfigurasjonssiden). Dobbeltklikk på [FwUpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (OS X) for å åpne firmware update tool. En dialogboks med advarsler vil vises på skjermen. Les grundig gjennom advarslene, og klikk deretter på [OK]. Firmware update tool åpnes. Ikke lukk firmware update tool med mindre du blir bedt om det. 3

4 For en USB-tilkobling, klikk på [Firmware Update (USB)] (Windows) eller [F/W Update (USB)] (OS X). For en nettverkstilkobling, skriv inn maskinens IP-adresse i [Machine IP Address] (Windows) eller [Machine IP] (OS X), og klikk deretter på [Firmware Update (LAN)] (Windows) eller [F/W Update (NET)] (OS X). Følg med i firmware update tool-vinduet for å se eventuelle meldinger, samt hvor mange prosent av oppdateringen som er fullført. vvsp 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Oppdateringsprosessen vises også på maskinens kontrollpanel. vvsp 320DN/325DNw Varselindikatoren begynner å blinke. Vent til meldingen om fullført oppdatering vises i firmware update toolvinduet. Klikk på [Close] for å lukke firmware update tool. 4

5 vvsp 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Kontroller også at det vises en melding om at oppdateringen er fullført på maskinens kontrollpanel. Maskinen starter på nytt etter en fastvareoppdatering. vvsp 320DN/325DNw Varselindikatoren begynner å blinke. Vent til maskinen starter på nytt. Maskinen utfører initialisering etter omstart. vvsp 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw «Vennligst vent» vises på maskinens kontrollpanel. Vent til «Klar» vises på maskinens kontrollpanel. vvsp 320DN/325DNw Alle indikatorer blinker to ganger, deretter lyser strømindikatoren. Oppdateringen er enda ikke fullført hvis «Klar» ikke vises etter ett minutt, eller hvis strømindikatoren ikke lyser. Hvis dette er tilfelle, kan du se under «Hvis initialisering ikke fullføres etter en fastvareoppdatering» på side 6. Skriv ut konfigurasjonssiden på nytt. Bekreft at fastvaren er oppdatert ved å sjekke versjonen (vises under «Fastvareversjon» på konfigurasjonssiden). Koble til alle kabler og ledninger slik de var før oppdateringen. I tillegg til å skrive ut en konfigurasjonsside kan du sjekke maskinens fastvareversjon ved å gå inn på maskinen via en nettleser. Se i Brukerveiledningen for mer informasjon. 5

6 Feilsøking Denne delen beskriver løsninger på vanlige oppdateringsrelaterte problemer. Hvis initialisering ikke fullføres etter en fastvareoppdatering Oppdateringen er enda ikke fullført hvis ikke «Klar» vises etter ett minutt, eller hvis strømindikatoren ikke lyser. Hvis det er tilfelle, vil skjermbildet nedenfor eller en indikasjon vises på maskinens kontrollpanel. vvsp 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw vvsp 320DN/325DNw Alle indikatorer begynner å blinke. Hvis dette skjer, leser du grundig gjennom side 1, «Før du oppdaterer fastvaren», på nytt. Deretter bruker du følgende fremgangsmåte for å rette opp feilen og fullføre oppdateringen. Hvis du vil gjenoppta en mislykket oppdatering, må maskinen være tilkoblet datamaskinen via en USB-tilkobling. Hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows, må du han en konto som har tillatelse til å administrere skrivere. Logg på som medlem av administratorgruppen for å få denne rettigheten. Hvis oppdateringen ble gjort over en nettverkstilkobling, kobler du nettverkskabelen fra og kobler deretter maskinen direkte til datamaskinen med en USB-kabel. Etter at du har bekreftet at «initialisering» har blitt vist på maskinens kontrollpanel i over ett minutt eller at alle indikatorene blinker, starter du firmware update tool på nytt. De neste handlingene er de samme som trinn 4 10 under «Oppdatering av fastvaren» på side 3. 6

7 Meldinger i firmware update tool I følgende tabell finner du en liste over meldinger som kan vises i firmware update tool under en fastvareoppdatering. Tabellen beskriver også mulige årsaker til disse meldingene og hvilke handlinger du må iverksette når de vises. Meldingene er sortert alfabetisk. Melding Årsaker Løsninger Connecting Datamaskinen søker etter maskinen Vent litt til maskinen oppdages. på nettverket. The downloaded file is damaged.\nusing the copy, fax, print, and scan functions while updating the firmware may damage the file. The firmware update has completed. *** Please restart the machine.*** Machine is busy. Knappen [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/ [[F/W Update(NET)] (OS X) ble trykket på mens maskinen sendte faks, skrev ut, skannet eller kopierte. Fastvarefilen er skadet. Knappen [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/[F/W Update(NET)] (OS X) ble trykket på når oppdateringen allerede var fullført. Maskinen er for øyeblikket i bruk via kontrollpanelet. Det finnes en usendt faks i maskinens minne. Det finnes en mottatt faks som skal skrives ut. Knappen [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/[F/W Update(NET)] (OS X) ble trykket på mens oppdateringen allerede var i gang. Vent til jobb under behandling er fullført, koble unødvendige ledninger fra maskinen og prøv på nytt. Last ned fastvarepakken fra nettsiden vår på nytt. Oppdateringen er allerede fullført. Vent til maskinen starter på nytt. Avbryt alle operasjoner som utføres via kontrollpanelet. Sett maskinen i hvilemodus, og utfør oppdateringen på nytt. Send eller slett den usendte faksen, og prøv deretter på nytt. Skriv ut den mottatte faksen, og prøv deretter på nytt. Å klikke på knappen [Firmware Update (USB)] (Windows)/[F/W Update(USB)] (OS X) eller [Firmware Update (LAN)] (Windows)/ [F/W Update(NET)] (OS X) under oppdateringen forstyrrer ikke en pågående oppdatering. Overse denne feilmeldingen og fullfør oppdateringen ved å følge fremgangsmåten i denne veiledningen. 7

8 8 Melding Årsaker Løsninger The machine is not ready. The connection with the machine has been broken. ***Please check the machine s control panel to see if updating the firmware has already completed. If the firmware update has completed then restart the machine.*** LAN Upload: Finished LAN Upload: Failed USB Upload: Finished USB Upload: Failed The models are not the same. USB-kabelen er ikke koblet til. USB-skriverdriveren er ikke installert på datamaskinen. Maskinen er slått av, eller det har oppstått feil. IP-adressen som er angitt for maskinen eller datamaskinen, er ugyldig. Maskinen er ikke riktig tilkoblet nettverket. Firmware update tool klarer ikke å hente informasjon om oppdateringsprosessen fra maskinen fordi forbindelsen mellom maskinen og datamaskinen er brutt. Fastvaren er overført til maskinen uten problemer. Nettverkskabelen ble koblet fra umiddelbart etter at knappen [Firmware Update (LAN)] (Windows)/ [F/W Update (NET)] (OS X) ble trykket på. Fastvaren er overført til maskinen uten problemer. USB-kabelen ble koblet fra rett etter at knappen [Firmware Update (USB)] (Windows) eller [F/W Update (USB)] ble trykket på. Maskinen du prøver å oppdatere er ikke riktig modell for fastvaren du har lastet ned fra nettsiden vår. Kontroller at USB-tilkoblingen mellom maskinen og datamaskinen er riktig. Hvis denne meldingen fortsetter, prøver du en annen USB-kabel. Installer USB-skriverdriveren på datamaskinen. Slå av strømmen på maskinen, vent litt, og slå den deretter på igjen. Så utfører du oppdateringen på nytt. Hvis denne meldingen fremdeles vises når du slår på maskinen igjen, ser du veiledningene som fulgte med maskinen. Kontroller at begge IP-adresser er gyldige. Kontroller at maskinen er riktig tilkoblet nettverket. Vanligvis blir ikke den pågående oppdateringen forstyrret av at maskinen blir koblet fra datamaskinen. Se på maskinens kontrollpanel om oppdateringen er fullført. Følg fremgangsmåten i denne veiledningen for å fullført oppdateringen. Slå av strømmen på maskinen, vent litt, og slå den deretter på igjen. Koble alle unødvendige kabler og ledninger fra maskinen, og prøv deretter på nytt. Følg fremgangsmåten i denne veiledningen for å fullført oppdateringen. Slå av strømmen på maskinen, vent litt, og slå den deretter på igjen. Koble alle unødvendige kabler og ledninger fra maskinen, og prøv deretter på nytt. Fastvarepakker på nettstedet vårt er beregnet på bestemte modeller, og kan ikke brukes for andre modeller. Bekreft modellen til maskinen, og last ned den fastvarepakken som er egnet for modellen din.

9 Meldinger på kontrollpanelet (SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw) I tabellen nedenfor finner du en liste over meldinger som vises på kontrollpanelet når det oppstår feil under en fastvareoppdatering. Tabellen beskriver også mulige årsaker til disse meldingene og hvilke handlinger du må iverksette når de vises. Initializing Melding Sannsynlig årsak Solution Hvis denne meldingen vises på kontrollpanelet lenger enn ett minutt etter en fastvareoppdatering, er det sannsynlig at et strømbrudd eller liknende har forhindret fullføring av oppdateringen. Se "Hvis initialisering ikke fullføres etter en fastvareoppdatering" på side 6 og følg fremgangsmåten beskrevet som vises der for å fikse feilen og fullføre oppdateringen. Hvis du ikke kan fikse feilen, og indikatorene fortsetter å blinke vekselvis, tar du kontakt med salgs- eller servicerepresentant. Indikatorer på kontrollpanelet (SP 320DN/325DNw) Indikatorene på kontrollpanelet angir maskinens status under og etter fastvareoppdateringer. Hvis en oppdatering er mislykket eller ikke fullføres som vanlig, ser du i følgende tabell for å løse problemet. Indikatorer Sannsynlig årsak Solution Alle indikatorer begynner å blinke samtidig. Hvis alle indikatorene begynner å blinke samtidig etter at maskinen starter på nytt etter en fastvareoppdatering, ble ikke oppdateringen fullført på grunn av et strømbrudd, eller lignende forstyrrelse. Se "Hvis initialisering ikke fullføres etter en fastvareoppdatering" på side 6 og følg fremgangsmåten beskrevet som vises der for å fikse feilen og fullføre oppdateringen. Hvis du ikke kan fikse feilen, og alle indikatorer begynner å blinke samtidig enda en gang, må du ta kontakt med salgs- eller servicerepresentanten din. 9

10 Varemerker 10 Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land. OS X er et registrert varemerke for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, brukes kun i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for deres respektive selskaper. Vi frasier oss alle rettigheter til disse merkene. De riktige navnene til Windows operativsystemer er følgende: Produktnavnene til Windows Vista er: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Produktnavnene til Windows 7 er: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Home Basic Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise Produktnavnene til Windows 8 er: Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 Pro Microsoft Windows 8 Enterprise Produktnavnene til Windows 8.1 er: Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8.1 Pro Microsoft Windows 8.1 Enterprise Produktnavnene til Windows 10 er: Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Enterprise Microsoft Windows 10 Enterprise Education Produktnavnene til Windows Server 2003 er: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Standard X64 Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition

11 Produktnavnene til Windows Server 2003 R2 er: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard X64 Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise X64 Edition Produktnavnene til Windows Server 2008 er: Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition uten Hyper-V Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition uten Hyper-V Produktnavnene til Windows Server 2008 R2 er: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition Produktnavnene til Windows Server 2012 er: Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 Essentials Edition Microsoft Windows Server 2012 Foundation Edition Produktnavnene til Windows Server 2012 R2 er: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials Edition Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation Edition Det er mulig at enkelte av operativsystemene som er oppført i listen over varemerker ovenfor, ikke er kompatible for bruk med denne maskinen NO NO M

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8inches) 10 cm (4.0 inches) 45 cm (17.7 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller AirPrint-guide Før du bruker Brother-maskinen Gjeldende modeller Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Gjeldende modeller Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: LCD-skrivermodeller

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer