Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systeminnstillinger. Brukerveiledning"

Transkript

1 Brukerveiledning Systeminnstillinger Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner Andre brukerverktøy Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For å sikre riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene i "Om maskinen" før den tas i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. Selskapet skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige skader eller følgeskader som følge av håndtering eller bruk av maskinen. Merk: Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Noe tilleggsutstyr er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. For mer informasjon, kontakt din lokale forhandler. Avhengig av hvilket land du er i, kan visse enheter være valgfrie. For mer informasjon, kontakt din lokale forhandler. Forsiktig: Bruk av kontroller, justeringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. Merk: Modellnavnene på maskinene vises ikke på de neste sidene. Sjekk typen maskin før du leser denne håndboken. Type 1: 16 kopier/minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 20 kopier/minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Noen typer er kanskje ikke tilgjengelige i visse land. Din lokale forhandler har mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene i forhold til hva du vil gjøre med maskinen. Viktig Mediet avviker fra håndboken. Den trykte og elektroniske versjonen av en håndbok har det samme innholdet. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Avhengig av hvilket land du er i, kan det også finnes HTML-håndbøker. Du må ha en nettleser installert for å vise slike håndbøker. Om denne maskinen Pass på å lese sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en oversikt over maskinens funksjoner. Den forklarer også kontrollpanelet, klargjøring av maskinen, hvordan en legger inn tekst, og hvordan en installerer CD-platene som følger med. Brukerveiledning Systeminnstillinger Gir en forklaring på brukerverktøyenes innstillinger og adressebokens prosedyrer, som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. I tillegg kan du i denne håndboken se forklaringer på hvordan du kobler til maskinen. Feilsøking Viser hvordan du løser vanlige problemer og forklarer hvordan du bytter papir, toner og annen rekvisita. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken for prosedyrer ved registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Kopireferanse Gir en innføring i kopimaskinens funksjoner og operasjoner. I tillegg kan du se i denne håndboken for informasjon om hvordan du kan plassere originalene. Faksreferanse Forklarer Faksfunksjonene og hvordan de brukes. Skriverreferanse Forklarer Skriverfunksjonene og hvordan de brukes. i

4 Skannerreferanse. Forklarer Skannerfunksjonene og hvordan de brukes. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og hvordan du bruker programvaren som følger med. Denne håndboken dekker alle modeller og inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke finnes for denne spesifikke maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om operativsystemer som støttes kan også variere litt fra denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite: DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Hvis du har behov for "UNIX-tillegget", vennligst besøk vår nettside eller kontakt en autorisert forhandler. "PostScript3-tillegget og "UNIX-tillegget" inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 Generelt navn DeskTopBinder leveringsprogramvaren ScanRouter *1 Ekstrautstyr ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan lese denne håndboken...1 Symboler...1 Skjermpanel...2 Hvordan lese skjermbildet og bruke tastene...3 Få tilgang til Brukerverktøy...4 Endre standardinnstillinger...4 Avslutte brukerverktøy...5 Menybeskyttelse...6 Endre standardinnstillinger ved hjelp av Web Image Monitor Tilkoble maskinen Tilkobling til grensesnittene...7 Koble til Ethernet-grensesnittet...8 Koble til USB-grensesnittet...10 Koble til IEEE 1284-grensesnittet...11 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet...12 Nettverksinnstillinger...16 Nødvendige innstillinger for at du skal kunne benytte skriveren/lan-fax...16 Innstillinger som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks...20 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke e-post-funksjonen...24 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke Skann til mappe-funksjonen...27 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte nettverksleveringsskanneren...30 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte TWAIN-skanneren...33 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene...35 Kobling av maskinen til en telefonlinje og en telefon...42 Tilkobling av telefonlinjen...42 Velge linjetype Systeminnst. Generelle egenskaper...43 Innstillinger for mottaksbrett...45 Papirmagasininnstillinger...46 Tidsurinnstillinger...49 Grensesnittinnstillinger...51 Nettverk...51 Parallellgrensesnitt...54 IEEE b...55 Skriv ut I/F-innstillingsliste...56 Filoverføring...57 Administratorverktøy...62 Programmere/ endre/ slette LDAP-server...67 Programmere LDAP-serveren...69 iii

6 3. Kopifunksjoner Kopifunksjoner Faksfunksjoner Systeminnstillinger/justering...81 Mottaksinnstillinger...83 E-postinnstillinger...84 IP-faksinnstillinger...86 Administratorverktøy...89 Registrere faksinformasjon...92 Registrere faksinformasjon...93 Slette faksinformasjon...96 Videresending...98 Programmere en Sluttmottaker...99 Avbryte mottaksinnstillingene Skrive ut et videresendingsmerke Parameterinnstillinger Endring av brukerparametrene Skrive ut parameterinnstillingslisten Utgangsposisjon Endre utgangsposisjonen Programmer spesiell avsender Autorisert mottak Videresending Minnelås Registrere/endre spesielle avsendere Autorisert RX (Autorisert mottak) Videresending Minnelås Registrere Grunnoppsett for en spesiell avsender Slette en spesiell avsender Skrive ut en liste over spesielle avsendere Skriverinnstillinger Liste/testutskrift Skrive ut liste/testside Vedlikehold System Vertsinterface PCL-meny PS-menyen PDF-meny iv

7 6. Skannerfunksjoner Skanneinnstillinger Innstillinger destin.liste Sendeinnstillinger Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner Adressebok Administrere navn i adresseboken Sende faks med direktevalg Sende e-post ved hjelp av hurtigtastene Sende skannede filer til delte mapper direkte Forhindre uautorisert brukertilgang til delte mapper fra maskinen Administrere brukere og maskinbruk Registrere navn Registrere navn Endre et registrert navn Slette et registrert navn Autentiseringsinformasjon Registrere en brukerkode Endre en brukerkode Slette en brukerkode Vise telleverk for hver bruker Skrive ut telleverk for hver bruker Skrive ut telleren for alle brukere Slette antall utskrifter Faksmottaker Faksmottaker IP-faksdestinasjon E-postmottaker Registrere e-postdestinasjoner Endre en registrert e-postmottaker Slette en registrert e-postmottaker Registrere mapper Bruke SMB for tilkobling Bruke FTP for tilkobling Bruke NCP for tilkobling Registrere navn i en gruppe Registrere en ny gruppe Registrere navn i en gruppe Legge en gruppe til en annen gruppe Vise navn registrert i grupper Fjerne et navn fra en gruppe Slette en gruppe i en gruppe Endre et gruppenavn Slette en gruppe Registrere en beskyttelseskode Registrere en Beskyttelseskode til en enkeltbruker Registrere en Beskyttelseskode til en gruppebruker v

8 Registrere SMTP- og LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Søk pågår Søke etter navn Søke fra listen Søke etter registreringsnummer Søke etter brukerkode Søke på faksnummer Søk etter e-postadresse Søk etter destinasjonens mappenavn Bruke Web Image Monitor Andre brukerverktøy Endre språk Telleverk Vise totaltelleverk Tillegg Copyrightinformasjon om installert programvare expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Hvordan lese denne håndboken Symboler Denne brukerveiledningen benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Å ignorere disse merknadene kan føre til personskade eller død. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Hvis du overser disse merknadene kan det føre til moderate eller mindre skader på maskin eller person. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer punkter du bør være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler, eller tap av data. Forsikre deg om at du leser disse forklaringene. Dette symbolet indikerer informasjon eller forberedelser som kreves før bruk. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet befinner seg på slutten av avsnittene. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Indikerer navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. 1

10 Skjermpanel Skjermpanelet viser maskinstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. Viktig Slag eller press på mer enn 30 N (om lag 3 kg) vil ødelegge skjermpanelet. Hvis du trykker {Brukerverktøy/telleverk}, vil skjermbildet for brukerverktøyene vises. Med skjermbildet til menyen som eksempel vil dette kapittelet gi en innføring i hvordan du kan benytte maskinens skjermpanel. 2 1 NO ARG001S 1. Innstillingsmenyen vises. Trykk på {U}- eller {T}-tasten for å bla deg frem til innstillingen du vil angi eller endre, og trykk deretter på {OK} for å vise skjermbildet hvor innstillingen stilles. 2. Antallet sider i denne innstillingsmenyen vises. Hvis du ikke kan se hele menyen, må du trykke på {U}- eller {T}-tasten for å bla i skjermen. 2

11 Hvordan lese skjermbildet og bruke tastene Dette avsnittet forklarer hvordan man leser skjermbildet og bruker Valgtastene. Hvis du trykker på {Kopi}-tasten, vil det innledende kopieringsskjermbildet vises. Ved å bruke åpningsskjermbildet for kopiering som eksempel forklarer dette kapittelet hvordan du kan benytte maskinens kontrollpanel. NO ARG002S 1. Valgtaster Tilsvarer elementer på nederste linje i skjermbildet. Når instruksjonen "trykk {100 %}" vises i denne håndboken, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruksjonen "trykk {f/f}" vises i denne håndboken, skal du trykke på midtre valgtast. Når instruksjonen "trykk {Auto f/f}" vises i denne håndboken, skal du trykke på høyre valgtast. 2. {Avslutt}-tast Trykk for å avbryte en handling eller returnere til forrige skjermbilde. 3. {OK}-tast Trykk for å stille et valgt element eller en numerisk verdi som er lagt inn. 4. Rulletaster Trykk for å flytte markøren steg for steg i hver retning. Når {U}-, {T}-, {V}- eller {W}-tasten vises i denne håndboken, skal du trykke på rulletasten for samme retning. 3

12 Få tilgang til Brukerverktøy Med Brukerverktøy kan du endre eller stille standardverdier. Merk Systeminnstillingsfunksjoner skiller seg fra vanlige funksjoner. Avslutt alltid Brukerverktøy når du er ferdig. Endringene du gjør med Brukerverktøy vil fortsatt være gjeldende selv om hovedstrømbryteren eller betjeningsbryteren er slått av, eller tasten {Nullstill innstillinger} trykkes. Henvisning s.4 Endre standardinnstillinger Endre standardinnstillinger Dette kapittelet forklarer hvordan du kan endre innstillingene til brukerverktøyene. Viktig Hvis styring av administratorautentisering er angitt må du ta kontakt med administratoren. A Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. NO ARG012S 4

13 B Velg menyen med {U} eller {T} og trykk på {OK}. Velg [Systeminnst.] for å endre systeminnstillingene. Velg [Kopifunksjoner] for å endre kopieringsfunksjonene. Velg [Faksfunksjoner] for å endre faksfunksjonene. Velg [Skriverfunksjoner] for å endre utskriftsfunksjonene. Velg [Skannerfunksjoner] for å endre skannerfunksjonene. Velg [Språk] for å endre språket som brukes på skjermpanelet. Velg [Telleverk] for å kontrollere telleverket. C Velg punkt med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. D Endre innstillinger ved å følge instruksjonene i skjermpanelet og trykk på {OK}. Merk Trykk på {Avslutt}-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du vil annullere operasjonen og gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet, trykker du på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. Avslutte brukerverktøy Dette kapittelet forklarer hvordan du avslutter brukerverktøyene. A Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. NO ARG012S 5

14 Menybeskyttelse Ved hjelp av menybeskyttelsen, kan hindre uautentiserte brukere i å endre brukerverktøyene. Menybeskyttelse kan angis for hver av de følgende brukerverktøy-menyene. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Ta kontakt med administratoren for mer informasjon. Endre standardinnstillinger ved hjelp av Web Image Monitor Denne delen beskriver hvordan du får tilgang til Web Image Monitor. Du kan også endre innstillingene på denne maskinen ved hjelp av Web Image Monitor. A Start nettleseren. B Angi adresse)/ på adresselinjen i en nettleser. Øverste side i Web Image Monitor vises. Hvis maskinens vertsnavn er registrert på DNS- eller WINS-serveren, kan du angi det. Hvis du bruker SSL, som er en protokoll for kryptert kommunikasjon, i miljøet der serverautentiseringen finner sted, angir du "https://(maskinens adresse)/". C Klikk på [Logg inn]. D Angi et brukernavn og passord og klikk på [Logg inn]. Kontakt nettverksadministratoren hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord. E Klikk på [Konfigurasjon]. F Klikk på menyen. G Endre innstillinger. Hvis du vil ha detaljer om hvordan du bruker Web Image Monitor, se Nettverksveiledning og Web Image Monitor Hjelp. 6

15 1. Tilkoble maskinen Dette kapittelet beskriver hvordan du kan koble maskinen opp mot nettverket, og angi nettverksinnstillingene. Tilkobling til grensesnittene Denne delen av håndboken viser deg hvordan du kan identifisere maskinens grensesnitt, og koble til maskinen i henhold til nettverksmiljøet. NO ARG003S 1. USB-port Port for tilkobling av USB 2.0-kabelen 2. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port for tilkobling av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-ledning 3. IEEE 1284-port (tilleggsutstyr) Port for tilkobling av IEEE 1284-kabelen 4. IEEE b-port (trådløst LAN) (tilleggsutstyr) Port for bruk av trådløst LAN Merk Du kan ikke installere to eller flere av alternativene nedenfor: IEEE b trådløst nettverkskort, IEEE 1284 grensesnittkort. 7

16 Tilkoble maskinen Koble til Ethernet-grensesnittet 1 Fest 10BASE-T eller 100BASE-TX kabelen til Ethernet-grensesnittet. Viktig Hvis hovedstrømbryteren er slått på, må du slå den av. A Maskinens medfølgende Ethernet-kabel har ferrittkjerne. Slå sløyfe på kabelen omtrent 15 cm (A) fra maskinenden av kabelen. Fest ferrittkjernen. ARG004S B Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått av. C Koble Ethernet-kabelen til 10BASE-T/100BASE-TX-porten. ARG005S D Koble den andre enden av nettverkskabelen til en nettverkstilkobling, som for eksempel en hub. 8

17 Tilkobling til grensesnittene E Slå på maskinens hovedstrømbryter. 1 AME005S A Indikator (grønn) Lyser grønt når maskinen er koblet til nettverket på riktig måte. B Indikator (gul) Lyser gult når 100 BASE-TX er i drift. Blir slått av når 10 BASE-T er i drift. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 9

18 Tilkoble maskinen Koble til USB-grensesnittet 1 Koble USB 2.0-kabelen til USB 2.0-porten. A Koble USB 2.0-kabelen til USB 2.0-porten. ARG006S B Sett den andre enden inn i USB-porten på vertsdatamaskinen. Merk Maskinen leveres ikke med en USB-kabel. Kontroller at kabelen du kjøper, er riktig for maskinen og datamaskinen. USB 2.0-grensesnittkortet støttes av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller nyere. For Windows Me: Husk å installere Støtte for USB-utskrift. Når du bruker USB 2.0 sammen med Windows Me, kan du bare oppnå en hastighet som tilsvarer USB 1.1. For Mac OS: For å bruke Macintosh, må maskinen være utstyrt med ekstra PostScript 3-enhet. Når maskinen benyttes mot en Mac OS X eller høyere, vil den høyere overføringshastigheten til USB 2.0 være støttet. Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Skriverreferanse 10

19 Tilkobling til grensesnittene Koble til IEEE 1284-grensesnittet Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-grensesnittet. A Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått av. Hvis hovedstrømbryteren er slått på, må du slå den av. B Slå av hovedstrømbryterne for maskinen og datamaskinen. C Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-porten. 1 ARG007S Bruk konverteringskontakten (1) som fulgte med IEEE 1284-kortet. D Fest den andre enden av kabelen i grensesnittporten på datamaskinen. Kontroller fasongen på datamaskinens port. Sett kabelen godt på plass. E Slå på maskinens hovedstrømbryter. F Slå på datamaskinen. Når du bruker Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vil kanskje en installasjonsdialgoboks for skriverdriver vises når datamaskinen slås på. Hvis dette skjer, klikker du på [Avbryt] på skjermen. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 11

20 Tilkoble maskinen Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet 1 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet Merk Kontroller innstillingene til IPv4-adressen og nettverksmasken på denne maskinen. Se i "Grensesnittinnstillinger" for detaljer om hvordan du angir nettverksmasken og IPv4-adressen fra kontrollpanelet. Henvisning s.51 Nettverk Installasjonsprosedyre Sett opp IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende prosedyre: 12

21 Tilkobling til grensesnittene Merk Velg [ Ad hoc] når du tilkobler Windows XP som klient i et trådløst nettverk ved bruk av Windows XP-standarddriver eller -verktøy, eller når du ikke bruker infrastruktur-modus. Se i "IEEE b" for detaljer om hvordan du kan angi nettverksinnstillingene fra maskinens kontrollpanel. Se i "Bruke verktøyene til å endre innstillingene" for detaljer om hvordan du kan spesifisere de trådløse nettverksinnstillingene fra maskinens kontrollpanel. Se "IEEE b" for flere detaljer rundt justering av innstillingene. 1 Henvisning s.55 IEEE b s.35 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene Kontrollere tilkoblingen Kontrollere den trådløse nettverkstilkoblingen. Kontroller at lysindikatoren på IEEE b-kortet lyser. Ved bruk i infrastrukturmodus 1 2 ZGDH600J A Hvis [LAN-type] på [Grensesnittinnstillinger]/[Nettverk]-skjermbildet ikke er satt til [IEEE b], lyser den ikke, selv om hovedstrømbryteren er slått på. B Hvis det er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt ved infrastrukturmodus. Dersom lysindikatoren blinker søker maskinen etter utstyr. 13

22 Tilkoble maskinen Ved bruk i ad hoc-modus / ad hoc-modus ZGDH600J A Dersom IEEE b-kortet fungerer, vil lysdioden lyse oransje. B Hvis det er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt ved ad hoc-modus eller ad hoc-modus. Dersom lysindikatoren blinker søker maskinen etter utstyr. Lysindikatoren tennes etter noen få sekunder. Skriv ut konfigurasjonssiden for å bekrefte innstillingene. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, se "I/F-innstillinger skriver". Henvisning s.56 Skriv ut I/F-innstillingsliste 14

23 Tilkobling til grensesnittene Kontrollere signalet Når den brukes i infrastrukturmodus, kan du kontrollere maskinens radiobølgestatus i kontrollpanelet. A Velg [Systeminnst.] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. B Velg [Grensesnittinnstillinger] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. C Velg [IEEE b] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. D Velg [Trådløst LAN-signal] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. Maskinens radiobølgestatus vises. E Etter kontroll av radiobølgestatus trykker du på {OK}. F Trykk på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten for å gå tilbake til Brukerverktøy/teller-menyen. 1 Merk Trykk [IEEE b] under [LAN-type] på nettverksmenyen i grensesnittinnstillingene for å kontrollere statusen til radiosignalene. Se "Få tilgang til Brukerverktøy" hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å taste inn systeminnstillingene. Henvisning s.4 Få tilgang til Brukerverktøy s.35 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene s.55 IEEE b 15

24 Tilkoble maskinen Nettverksinnstillinger 1 Dette kapittelet beskriver nettverksinnstillingene du kan endre med brukerverktøyet (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Nødvendige innstillinger for at du skal kunne benytte skriveren/lan-fax Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen. Ethernet Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen med en nettverkstilkobling. Se "Grensesnittinnstilling" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse IPv6 Stateless-innstilling DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig 16

25 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk NCP-leveringsprotokoll Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk NW Frame Type Om nødvendig 1 Grensesnittinnstillinger/nettverk SMB-datamaskinnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk SMB-arbeidsgruppe Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Ethernet-hastighet Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk LAN-type Nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Tillat SNMPv3-kommunikasjon Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Vertsnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinnavn Om nødvendig Merk IPv6 kan kun benyttes til utskriftsfunksjonen. Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [LAN-type] vises når det trådløse nettverskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger 17

26 Tilkoble maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen med IEEE b (trådløst nettverk). Se "Grensesnittinnstilling" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse IPv6 Stateless-innstilling DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig 18

27 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Vertsnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinnavn Om nødvendig 1 Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kommunikasjonsmodus Nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b SSID-innstilling Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kanal Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Sikkerhetstype Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kommunikasjonshastighet Om nødvendig Merk Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når det trådløse nettverskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger 19

28 Tilkoble maskinen Innstillinger som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks 1 Dette kapittelet lister opp innstillingene som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks. Ethernet Dette kapittelet lister opp innstillingene som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks. Se "Grensesnittinnstilling" og "Filoverføring" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Vertsnavn Nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Filoverføring SMTP-server Nødvendig Filoverføring SMTP-autentisering Om nødvendig Filoverføring POP før SMTP Om nødvendig Filoverføring Mottaksprotokoll Om nødvendig Filoverføring POP3 / IMAP4-innstillinger Om nødvendig 20

29 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Filoverføring Admin. E-postadresse Om nødvendig Filoverføring Port for e-postkommunikasjon Nødvendig Filoverføring E-postmottaksintervall Om nødvendig Filoverføring Maks. str. for e-postmottak Om nødvendig 1 Filoverføring E-postlagring i server Om nødvendig Filoverføring Konto for faks til e-post Nødvendig Merk Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [LAN-type] vises når det trådløse nettverkskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. SMTP-server og konto for faks til e-post må angis for å bruke sendefunksjonen. Når POP før SMTP er satt til [På], må du også foreta innstillinger for Mottaksprotokoll og POP3/IMAP4-innstillinger. Når SMTP-autentisering er satt til [På], må du også foreta en innstilling for å legge til administrators e-postadresse. Post for e-postkommunikasjon og konto for faks til e-post må være angitt for å bruke mottaksfunksjonen. Når du setter POP før SMTP til [På], må du sjekke POP3-portnummeret i Port for e-postkommunikasjon. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger s.57 Filoverføring 21

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Skannerreferanse. Brukerveiledning

Skannerreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer til mapper Lagre filer med skannerfunksjonen Levere skannede filer Skanne originaler med TWAIN-nettverkskanner.

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sendemodus Kontrollere og avbryte sendefiler Kommunikasjonsinformasjon Andre sendingsfunksjoner Mottaksfunksjoner

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAKS-ekstrautstyr type C1500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre overføringsfunksjoner. Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Fakse via datamaskin

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Maskinvareveiledning

Brukerveiledning Maskinvareveiledning Brukerveiledning Maskinvareveiledning Les dette først Plassering av ADVARSEL og FORSIKTIG-etiketter...6 Håndbøker for denne skriveren...7 Hvordan lese denne håndboken...8 Symboler...8 Beskrivelse av den

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer