Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systeminnstillinger. Brukerveiledning"

Transkript

1 Brukerveiledning Systeminnstillinger Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner Andre brukerverktøy Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For å sikre riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene i "Om maskinen" før den tas i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. Selskapet skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige skader eller følgeskader som følge av håndtering eller bruk av maskinen. Merk: Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Noe tilleggsutstyr er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. For mer informasjon, kontakt din lokale forhandler. Avhengig av hvilket land du er i, kan visse enheter være valgfrie. For mer informasjon, kontakt din lokale forhandler. Forsiktig: Bruk av kontroller, justeringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. Merk: Modellnavnene på maskinene vises ikke på de neste sidene. Sjekk typen maskin før du leser denne håndboken. Type 1: 16 kopier/minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 20 kopier/minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Noen typer er kanskje ikke tilgjengelige i visse land. Din lokale forhandler har mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene i forhold til hva du vil gjøre med maskinen. Viktig Mediet avviker fra håndboken. Den trykte og elektroniske versjonen av en håndbok har det samme innholdet. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Avhengig av hvilket land du er i, kan det også finnes HTML-håndbøker. Du må ha en nettleser installert for å vise slike håndbøker. Om denne maskinen Pass på å lese sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en oversikt over maskinens funksjoner. Den forklarer også kontrollpanelet, klargjøring av maskinen, hvordan en legger inn tekst, og hvordan en installerer CD-platene som følger med. Brukerveiledning Systeminnstillinger Gir en forklaring på brukerverktøyenes innstillinger og adressebokens prosedyrer, som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. I tillegg kan du i denne håndboken se forklaringer på hvordan du kobler til maskinen. Feilsøking Viser hvordan du løser vanlige problemer og forklarer hvordan du bytter papir, toner og annen rekvisita. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken for prosedyrer ved registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Kopireferanse Gir en innføring i kopimaskinens funksjoner og operasjoner. I tillegg kan du se i denne håndboken for informasjon om hvordan du kan plassere originalene. Faksreferanse Forklarer Faksfunksjonene og hvordan de brukes. Skriverreferanse Forklarer Skriverfunksjonene og hvordan de brukes. i

4 Skannerreferanse. Forklarer Skannerfunksjonene og hvordan de brukes. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og hvordan du bruker programvaren som følger med. Denne håndboken dekker alle modeller og inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke finnes for denne spesifikke maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om operativsystemer som støttes kan også variere litt fra denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite: DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Hvis du har behov for "UNIX-tillegget", vennligst besøk vår nettside eller kontakt en autorisert forhandler. "PostScript3-tillegget og "UNIX-tillegget" inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 Generelt navn DeskTopBinder leveringsprogramvaren ScanRouter *1 Ekstrautstyr ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan lese denne håndboken...1 Symboler...1 Skjermpanel...2 Hvordan lese skjermbildet og bruke tastene...3 Få tilgang til Brukerverktøy...4 Endre standardinnstillinger...4 Avslutte brukerverktøy...5 Menybeskyttelse...6 Endre standardinnstillinger ved hjelp av Web Image Monitor Tilkoble maskinen Tilkobling til grensesnittene...7 Koble til Ethernet-grensesnittet...8 Koble til USB-grensesnittet...10 Koble til IEEE 1284-grensesnittet...11 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet...12 Nettverksinnstillinger...16 Nødvendige innstillinger for at du skal kunne benytte skriveren/lan-fax...16 Innstillinger som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks...20 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke e-post-funksjonen...24 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke Skann til mappe-funksjonen...27 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte nettverksleveringsskanneren...30 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte TWAIN-skanneren...33 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene...35 Kobling av maskinen til en telefonlinje og en telefon...42 Tilkobling av telefonlinjen...42 Velge linjetype Systeminnst. Generelle egenskaper...43 Innstillinger for mottaksbrett...45 Papirmagasininnstillinger...46 Tidsurinnstillinger...49 Grensesnittinnstillinger...51 Nettverk...51 Parallellgrensesnitt...54 IEEE b...55 Skriv ut I/F-innstillingsliste...56 Filoverføring...57 Administratorverktøy...62 Programmere/ endre/ slette LDAP-server...67 Programmere LDAP-serveren...69 iii

6 3. Kopifunksjoner Kopifunksjoner Faksfunksjoner Systeminnstillinger/justering...81 Mottaksinnstillinger...83 E-postinnstillinger...84 IP-faksinnstillinger...86 Administratorverktøy...89 Registrere faksinformasjon...92 Registrere faksinformasjon...93 Slette faksinformasjon...96 Videresending...98 Programmere en Sluttmottaker...99 Avbryte mottaksinnstillingene Skrive ut et videresendingsmerke Parameterinnstillinger Endring av brukerparametrene Skrive ut parameterinnstillingslisten Utgangsposisjon Endre utgangsposisjonen Programmer spesiell avsender Autorisert mottak Videresending Minnelås Registrere/endre spesielle avsendere Autorisert RX (Autorisert mottak) Videresending Minnelås Registrere Grunnoppsett for en spesiell avsender Slette en spesiell avsender Skrive ut en liste over spesielle avsendere Skriverinnstillinger Liste/testutskrift Skrive ut liste/testside Vedlikehold System Vertsinterface PCL-meny PS-menyen PDF-meny iv

7 6. Skannerfunksjoner Skanneinnstillinger Innstillinger destin.liste Sendeinnstillinger Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner Adressebok Administrere navn i adresseboken Sende faks med direktevalg Sende e-post ved hjelp av hurtigtastene Sende skannede filer til delte mapper direkte Forhindre uautorisert brukertilgang til delte mapper fra maskinen Administrere brukere og maskinbruk Registrere navn Registrere navn Endre et registrert navn Slette et registrert navn Autentiseringsinformasjon Registrere en brukerkode Endre en brukerkode Slette en brukerkode Vise telleverk for hver bruker Skrive ut telleverk for hver bruker Skrive ut telleren for alle brukere Slette antall utskrifter Faksmottaker Faksmottaker IP-faksdestinasjon E-postmottaker Registrere e-postdestinasjoner Endre en registrert e-postmottaker Slette en registrert e-postmottaker Registrere mapper Bruke SMB for tilkobling Bruke FTP for tilkobling Bruke NCP for tilkobling Registrere navn i en gruppe Registrere en ny gruppe Registrere navn i en gruppe Legge en gruppe til en annen gruppe Vise navn registrert i grupper Fjerne et navn fra en gruppe Slette en gruppe i en gruppe Endre et gruppenavn Slette en gruppe Registrere en beskyttelseskode Registrere en Beskyttelseskode til en enkeltbruker Registrere en Beskyttelseskode til en gruppebruker v

8 Registrere SMTP- og LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Søk pågår Søke etter navn Søke fra listen Søke etter registreringsnummer Søke etter brukerkode Søke på faksnummer Søk etter e-postadresse Søk etter destinasjonens mappenavn Bruke Web Image Monitor Andre brukerverktøy Endre språk Telleverk Vise totaltelleverk Tillegg Copyrightinformasjon om installert programvare expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Hvordan lese denne håndboken Symboler Denne brukerveiledningen benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Å ignorere disse merknadene kan føre til personskade eller død. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Hvis du overser disse merknadene kan det føre til moderate eller mindre skader på maskin eller person. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer punkter du bør være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler, eller tap av data. Forsikre deg om at du leser disse forklaringene. Dette symbolet indikerer informasjon eller forberedelser som kreves før bruk. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet befinner seg på slutten av avsnittene. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Indikerer navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. 1

10 Skjermpanel Skjermpanelet viser maskinstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. Viktig Slag eller press på mer enn 30 N (om lag 3 kg) vil ødelegge skjermpanelet. Hvis du trykker {Brukerverktøy/telleverk}, vil skjermbildet for brukerverktøyene vises. Med skjermbildet til menyen som eksempel vil dette kapittelet gi en innføring i hvordan du kan benytte maskinens skjermpanel. 2 1 NO ARG001S 1. Innstillingsmenyen vises. Trykk på {U}- eller {T}-tasten for å bla deg frem til innstillingen du vil angi eller endre, og trykk deretter på {OK} for å vise skjermbildet hvor innstillingen stilles. 2. Antallet sider i denne innstillingsmenyen vises. Hvis du ikke kan se hele menyen, må du trykke på {U}- eller {T}-tasten for å bla i skjermen. 2

11 Hvordan lese skjermbildet og bruke tastene Dette avsnittet forklarer hvordan man leser skjermbildet og bruker Valgtastene. Hvis du trykker på {Kopi}-tasten, vil det innledende kopieringsskjermbildet vises. Ved å bruke åpningsskjermbildet for kopiering som eksempel forklarer dette kapittelet hvordan du kan benytte maskinens kontrollpanel. NO ARG002S 1. Valgtaster Tilsvarer elementer på nederste linje i skjermbildet. Når instruksjonen "trykk {100 %}" vises i denne håndboken, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruksjonen "trykk {f/f}" vises i denne håndboken, skal du trykke på midtre valgtast. Når instruksjonen "trykk {Auto f/f}" vises i denne håndboken, skal du trykke på høyre valgtast. 2. {Avslutt}-tast Trykk for å avbryte en handling eller returnere til forrige skjermbilde. 3. {OK}-tast Trykk for å stille et valgt element eller en numerisk verdi som er lagt inn. 4. Rulletaster Trykk for å flytte markøren steg for steg i hver retning. Når {U}-, {T}-, {V}- eller {W}-tasten vises i denne håndboken, skal du trykke på rulletasten for samme retning. 3

12 Få tilgang til Brukerverktøy Med Brukerverktøy kan du endre eller stille standardverdier. Merk Systeminnstillingsfunksjoner skiller seg fra vanlige funksjoner. Avslutt alltid Brukerverktøy når du er ferdig. Endringene du gjør med Brukerverktøy vil fortsatt være gjeldende selv om hovedstrømbryteren eller betjeningsbryteren er slått av, eller tasten {Nullstill innstillinger} trykkes. Henvisning s.4 Endre standardinnstillinger Endre standardinnstillinger Dette kapittelet forklarer hvordan du kan endre innstillingene til brukerverktøyene. Viktig Hvis styring av administratorautentisering er angitt må du ta kontakt med administratoren. A Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. NO ARG012S 4

13 B Velg menyen med {U} eller {T} og trykk på {OK}. Velg [Systeminnst.] for å endre systeminnstillingene. Velg [Kopifunksjoner] for å endre kopieringsfunksjonene. Velg [Faksfunksjoner] for å endre faksfunksjonene. Velg [Skriverfunksjoner] for å endre utskriftsfunksjonene. Velg [Skannerfunksjoner] for å endre skannerfunksjonene. Velg [Språk] for å endre språket som brukes på skjermpanelet. Velg [Telleverk] for å kontrollere telleverket. C Velg punkt med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. D Endre innstillinger ved å følge instruksjonene i skjermpanelet og trykk på {OK}. Merk Trykk på {Avslutt}-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du vil annullere operasjonen og gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet, trykker du på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. Avslutte brukerverktøy Dette kapittelet forklarer hvordan du avslutter brukerverktøyene. A Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. NO ARG012S 5

14 Menybeskyttelse Ved hjelp av menybeskyttelsen, kan hindre uautentiserte brukere i å endre brukerverktøyene. Menybeskyttelse kan angis for hver av de følgende brukerverktøy-menyene. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Ta kontakt med administratoren for mer informasjon. Endre standardinnstillinger ved hjelp av Web Image Monitor Denne delen beskriver hvordan du får tilgang til Web Image Monitor. Du kan også endre innstillingene på denne maskinen ved hjelp av Web Image Monitor. A Start nettleseren. B Angi adresse)/ på adresselinjen i en nettleser. Øverste side i Web Image Monitor vises. Hvis maskinens vertsnavn er registrert på DNS- eller WINS-serveren, kan du angi det. Hvis du bruker SSL, som er en protokoll for kryptert kommunikasjon, i miljøet der serverautentiseringen finner sted, angir du "https://(maskinens adresse)/". C Klikk på [Logg inn]. D Angi et brukernavn og passord og klikk på [Logg inn]. Kontakt nettverksadministratoren hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord. E Klikk på [Konfigurasjon]. F Klikk på menyen. G Endre innstillinger. Hvis du vil ha detaljer om hvordan du bruker Web Image Monitor, se Nettverksveiledning og Web Image Monitor Hjelp. 6

15 1. Tilkoble maskinen Dette kapittelet beskriver hvordan du kan koble maskinen opp mot nettverket, og angi nettverksinnstillingene. Tilkobling til grensesnittene Denne delen av håndboken viser deg hvordan du kan identifisere maskinens grensesnitt, og koble til maskinen i henhold til nettverksmiljøet. NO ARG003S 1. USB-port Port for tilkobling av USB 2.0-kabelen 2. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port for tilkobling av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-ledning 3. IEEE 1284-port (tilleggsutstyr) Port for tilkobling av IEEE 1284-kabelen 4. IEEE b-port (trådløst LAN) (tilleggsutstyr) Port for bruk av trådløst LAN Merk Du kan ikke installere to eller flere av alternativene nedenfor: IEEE b trådløst nettverkskort, IEEE 1284 grensesnittkort. 7

16 Tilkoble maskinen Koble til Ethernet-grensesnittet 1 Fest 10BASE-T eller 100BASE-TX kabelen til Ethernet-grensesnittet. Viktig Hvis hovedstrømbryteren er slått på, må du slå den av. A Maskinens medfølgende Ethernet-kabel har ferrittkjerne. Slå sløyfe på kabelen omtrent 15 cm (A) fra maskinenden av kabelen. Fest ferrittkjernen. ARG004S B Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått av. C Koble Ethernet-kabelen til 10BASE-T/100BASE-TX-porten. ARG005S D Koble den andre enden av nettverkskabelen til en nettverkstilkobling, som for eksempel en hub. 8

17 Tilkobling til grensesnittene E Slå på maskinens hovedstrømbryter. 1 AME005S A Indikator (grønn) Lyser grønt når maskinen er koblet til nettverket på riktig måte. B Indikator (gul) Lyser gult når 100 BASE-TX er i drift. Blir slått av når 10 BASE-T er i drift. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 9

18 Tilkoble maskinen Koble til USB-grensesnittet 1 Koble USB 2.0-kabelen til USB 2.0-porten. A Koble USB 2.0-kabelen til USB 2.0-porten. ARG006S B Sett den andre enden inn i USB-porten på vertsdatamaskinen. Merk Maskinen leveres ikke med en USB-kabel. Kontroller at kabelen du kjøper, er riktig for maskinen og datamaskinen. USB 2.0-grensesnittkortet støttes av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X eller nyere. For Windows Me: Husk å installere Støtte for USB-utskrift. Når du bruker USB 2.0 sammen med Windows Me, kan du bare oppnå en hastighet som tilsvarer USB 1.1. For Mac OS: For å bruke Macintosh, må maskinen være utstyrt med ekstra PostScript 3-enhet. Når maskinen benyttes mot en Mac OS X eller høyere, vil den høyere overføringshastigheten til USB 2.0 være støttet. Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Skriverreferanse 10

19 Tilkobling til grensesnittene Koble til IEEE 1284-grensesnittet Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-grensesnittet. A Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått av. Hvis hovedstrømbryteren er slått på, må du slå den av. B Slå av hovedstrømbryterne for maskinen og datamaskinen. C Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-porten. 1 ARG007S Bruk konverteringskontakten (1) som fulgte med IEEE 1284-kortet. D Fest den andre enden av kabelen i grensesnittporten på datamaskinen. Kontroller fasongen på datamaskinens port. Sett kabelen godt på plass. E Slå på maskinens hovedstrømbryter. F Slå på datamaskinen. Når du bruker Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vil kanskje en installasjonsdialgoboks for skriverdriver vises når datamaskinen slås på. Hvis dette skjer, klikker du på [Avbryt] på skjermen. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse. Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 11

20 Tilkoble maskinen Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet 1 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet Merk Kontroller innstillingene til IPv4-adressen og nettverksmasken på denne maskinen. Se i "Grensesnittinnstillinger" for detaljer om hvordan du angir nettverksmasken og IPv4-adressen fra kontrollpanelet. Henvisning s.51 Nettverk Installasjonsprosedyre Sett opp IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende prosedyre: 12

21 Tilkobling til grensesnittene Merk Velg [ Ad hoc] når du tilkobler Windows XP som klient i et trådløst nettverk ved bruk av Windows XP-standarddriver eller -verktøy, eller når du ikke bruker infrastruktur-modus. Se i "IEEE b" for detaljer om hvordan du kan angi nettverksinnstillingene fra maskinens kontrollpanel. Se i "Bruke verktøyene til å endre innstillingene" for detaljer om hvordan du kan spesifisere de trådløse nettverksinnstillingene fra maskinens kontrollpanel. Se "IEEE b" for flere detaljer rundt justering av innstillingene. 1 Henvisning s.55 IEEE b s.35 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene Kontrollere tilkoblingen Kontrollere den trådløse nettverkstilkoblingen. Kontroller at lysindikatoren på IEEE b-kortet lyser. Ved bruk i infrastrukturmodus 1 2 ZGDH600J A Hvis [LAN-type] på [Grensesnittinnstillinger]/[Nettverk]-skjermbildet ikke er satt til [IEEE b], lyser den ikke, selv om hovedstrømbryteren er slått på. B Hvis det er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt ved infrastrukturmodus. Dersom lysindikatoren blinker søker maskinen etter utstyr. 13

22 Tilkoble maskinen Ved bruk i ad hoc-modus / ad hoc-modus ZGDH600J A Dersom IEEE b-kortet fungerer, vil lysdioden lyse oransje. B Hvis det er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt ved ad hoc-modus eller ad hoc-modus. Dersom lysindikatoren blinker søker maskinen etter utstyr. Lysindikatoren tennes etter noen få sekunder. Skriv ut konfigurasjonssiden for å bekrefte innstillingene. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, se "I/F-innstillinger skriver". Henvisning s.56 Skriv ut I/F-innstillingsliste 14

23 Tilkobling til grensesnittene Kontrollere signalet Når den brukes i infrastrukturmodus, kan du kontrollere maskinens radiobølgestatus i kontrollpanelet. A Velg [Systeminnst.] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. B Velg [Grensesnittinnstillinger] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. C Velg [IEEE b] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. D Velg [Trådløst LAN-signal] med {U} eller {T} og trykk på tasten {OK}. Maskinens radiobølgestatus vises. E Etter kontroll av radiobølgestatus trykker du på {OK}. F Trykk på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten for å gå tilbake til Brukerverktøy/teller-menyen. 1 Merk Trykk [IEEE b] under [LAN-type] på nettverksmenyen i grensesnittinnstillingene for å kontrollere statusen til radiosignalene. Se "Få tilgang til Brukerverktøy" hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å taste inn systeminnstillingene. Henvisning s.4 Få tilgang til Brukerverktøy s.35 Bruke verktøyene til å justere nettverksinnstillingene s.55 IEEE b 15

24 Tilkoble maskinen Nettverksinnstillinger 1 Dette kapittelet beskriver nettverksinnstillingene du kan endre med brukerverktøyet (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Nødvendige innstillinger for at du skal kunne benytte skriveren/lan-fax Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen. Ethernet Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen med en nettverkstilkobling. Se "Grensesnittinnstilling" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse IPv6 Stateless-innstilling DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig 16

25 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk NCP-leveringsprotokoll Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk NW Frame Type Om nødvendig 1 Grensesnittinnstillinger/nettverk SMB-datamaskinnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk SMB-arbeidsgruppe Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Ethernet-hastighet Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk LAN-type Nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Tillat SNMPv3-kommunikasjon Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Vertsnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinnavn Om nødvendig Merk IPv6 kan kun benyttes til utskriftsfunksjonen. Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [LAN-type] vises når det trådløse nettverskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger 17

26 Tilkoble maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriver- eller internettfaksfunksjonen med IEEE b (trådløst nettverk). Se "Grensesnittinnstilling" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse IPv6 Stateless-innstilling DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig 18

27 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Vertsnavn Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinnavn Om nødvendig 1 Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kommunikasjonsmodus Nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b SSID-innstilling Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kanal Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Sikkerhetstype Om nødvendig Grensesnittinnstillinger/IEEE b Kommunikasjonshastighet Om nødvendig Merk Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når det trådløse nettverskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger 19

28 Tilkoble maskinen Innstillinger som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks 1 Dette kapittelet lister opp innstillingene som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks. Ethernet Dette kapittelet lister opp innstillingene som er nødvendige for å kunne bruke internettfaks. Se "Grensesnittinnstilling" og "Filoverføring" for detaljer om hvordan du kan angi innstillingene. Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Grensesnittinnstillinger/nettverk Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat SSL/TSL-kommunikasjon Vertsnavn Nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Om nødvendig Filoverføring SMTP-server Nødvendig Filoverføring SMTP-autentisering Om nødvendig Filoverføring POP før SMTP Om nødvendig Filoverføring Mottaksprotokoll Om nødvendig Filoverføring POP3 / IMAP4-innstillinger Om nødvendig 20

29 Nettverksinnstillinger Meny Brukerverktøy Innstillingskrav Filoverføring Admin. E-postadresse Om nødvendig Filoverføring Port for e-postkommunikasjon Nødvendig Filoverføring E-postmottaksintervall Om nødvendig Filoverføring Maks. str. for e-postmottak Om nødvendig 1 Filoverføring E-postlagring i server Om nødvendig Filoverføring Konto for faks til e-post Nødvendig Merk Kontroller at protokollen du ønsker å bruke, er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [LAN-type] vises når det trådløse nettverkskortet er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. SMTP-server og konto for faks til e-post må angis for å bruke sendefunksjonen. Når POP før SMTP er satt til [På], må du også foreta innstillinger for Mottaksprotokoll og POP3/IMAP4-innstillinger. Når SMTP-autentisering er satt til [På], må du også foreta en innstilling for å legge til administrators e-postadresse. Post for e-postkommunikasjon og konto for faks til e-post må være angitt for å bruke mottaksfunksjonen. Når du setter POP før SMTP til [På], må du sjekke POP3-portnummeret i Port for e-postkommunikasjon. Henvisning s.51 Grensesnittinnstillinger s.57 Filoverføring 21

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer