FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For å sikre trygg og riktig bruk av maskinen, sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen i Om denne maskinen før du tar den i bruk.

2 Innføring Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, om du leser denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. nader Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Avhengig av hvlket land du er i, kan det hende at enkelte enheter er ekstrautstyr. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som skyldes håndtering eller drift av maskinen. Varemerker Microsoft, Windows, WindowsNT og Outlook er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation i USA, andre land, eller eventuelt begge. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Andre produktnavn i denne håndboken er kun brukt for identifisering og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi fraskriver oss alle rettigheter til disse varemerkene. nad De korrekte navnene til Windows-operativsystemene er som følger: Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene til Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene til Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene til Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene til Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Håndbøker for denne maskinen Se i håndbøkene som er relevante for det du ønsker å gjøre med maskinen. Om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den forklarer også kontrollpanelet, forberedelser før maskinen tas i bruk, angivelse av tekst, samt hvordan de medfølgende CD-ROM-ene installeres. Systeminnstillinger Forklarer innstillinger for brukerverktøy og adressebokprosedyrer, som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Denne håndboken forklarer også hvordan maskinen kobles til. Feilsøking Gir fremgangsmåter for løsing av vanlige problemer, og forklarer hvordan du kan bytte papir, toner og andre forbruksvarer. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken hvis du ønsker prosedyrer for registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Kopi-/dokumentserverreferanse Forklarer kopi- og dokumentserverfunksjoner og -bruk. Se også i denne håndboken for å finne forklaringer om hvordan du plasserer originaler. Faksreferanse Forklarer faksfunksjoner og -bruk. Skriverreferanse Forklarer skriverfunksjoner og -bruk. Skannerreferanse Forklarer skannerfunksjoner og -bruk. Nettverksveiledning Forklarer hvordan maskinen konfigureres og brukes i et nettverksmiljø, og hvordan den medfølgende programvaren brukes. Denne håndboken dekker alle modeller, og inkluderer derfor beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om støttede operativsystemer kan også avvike noe i forhold til denne maskinen. i

4 Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som leveres er spesifikke for maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må være installert for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. For UNIX-tillegg, besøk nettsiden vår eller konsulter en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelig på denne maskinen. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle betegnelser: Produktnavn DeskTopBinder Lite *1 og DeskTopBinder Professional ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 Generell betegnelse DeskTopBinder ScanRouter leveringsprogramvare *1 Valgfritt ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan du leser denne håndboken...1 Symboler...1 Navn på hovedfunksjoner...1 Lese skjermpanelet...2 Lese skjermpanelet og bruke taster...3 Forenklet skjerm...5 Funksjonsliste Sending Sendemodus...9 Velge sendetype...10 Minnesending...11 Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten...14 Parallell minnesending...15 Automatisk repetisjon...16 Dobbel tilgang...16 Samtidig kringkasting...16 Direktesending...17 Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten...19 Vise sendebekreftelse...20 IP-faksfunksjoner...21 Terminologi...23 nader om bruk av IP-faks...24 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved IP-fakssending...24 Internettfaks-funksjoner...25 nader om bruk av internettfaks...26 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved e-postsending...27 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved e-postmottak...28 E-postemne...28 T.37-fullmodus...29 Plassere originaler...30 Definere originalretning...32 Skanne tosidige originaler...33 Akseptable originalformater...36 Papirformat og skannet område...37 Originalformat det er vanskelig å gjenkjenne...39 Sending med bilderotering...40 Stempel...41 Skanneinnstillinger...43 Skannetype...43 JBIG-sending...45 Oppløsning...45 Skanneformat...47 Auto gjenkjenn...47 Vanlig...49 Område...50 iii

6 iv Ulike orig.format...52 Intensitet (kontrast)...54 Kombinere skanneinnstillinger for originaler med flere sider...56 Endre linjeport...57 Samtidig kringkasting med flere linjeporter...60 Angi destinasjon...61 Sende over fakslinje...61 Angi pause...62 Angi tone...63 Sende med IP-faks...64 Om IP-faksdestinasjoner...66 Sende til e-postadresse...67 Omgå SMTP-serveren...70 Bruke adresseboken til å angi destinasjoner...73 Bytte titlene i adresseboken...74 Angi gruppedestinasjoner...74 Velge destinasjoner fra Nylige destinasjoner...76 Programmere destinasjoner i adresseboken...78 Registrere angitte destinasjoner i adresseboken...79 Søke etter en destinasjon i adresseboken...81 Søk etter destinasjonsnavn...81 Søk etter faksnummer/ip-faksdestinasjon...84 Søk etter e-postadresse...86 Søke med Avansert søk...88 Søk etter registreringsnummer...92 Telefon...94 Manuell oppringning...96 Avsenderinnstillinger...98 Avanserte funksjoner Angi SUB-koder for sending Definere et passord Angi SEP-koder for mottak Angi et passord Reservasjonsrapport SEP-kode-RX Resultatrapport for SEP-kode-RX Avbryte en sending Før originalen skannes Mens originalen skannes Mens originalen sendes Før sendingen startes Bekrefte en sending Kontrollere lagringsresultatet (Minnelagringsrapport)...117

7 2. Andre sendingsfunksjoner Sende på et bestemt tidspunkt (Send senere) Forespør en mottaksmelding Angi en e-postdestinasjon som BCC Bekrefte senderesultater via e-post Angi emnet Skrive inn teksten Sendingsalternativer Standard meldingsstempel Autom. form Angi navn Lukket nettverk Overføring av SUB-kode SEP-kodemottak Fakshode-utskrift Mottak Typer mottak Direkte mottak Minnemottak Substituttmottak Motta dokumenter uten forbehold Motta dokumenter i henhold til parameter-spesifiserte innstillinger Mottaksmodus Manuelt mottak Automatisk mottak Bytte mottaksmodus Motta internettfaks-dokumenter Automatisk e-postmottak Manuelt e-postmottak Mottatte bilder Mottaksfunksjoner Rute mottatte dokumenter Rute mottatte dokumenter med SUB-kode Overføre mottatte dokumenter Overføringsrapport for SUB-kode Videresende mottatte dokumenter SMTP-mottak med Internett-faks Rute e-post mottatt via SMTP JBIG-mottak Automatisk faksmottak, strømmen på Utskriftsalternativer Lydsignal for fullført utskrift Sjakkmerke Sentermerke Mottakstid Tosidig utskrift graders rotert utskrift v

8 Flerkopi-mottak Bilderotering Sidedeling og lengdereduksjon Sidereduksjon TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Hvis det ikke finnes papir i riktig format Angi magasinprioritet Utskrift tilpasset format La innkommende dokumenter skrives ut på papir fra multiarkmateren Leveringssted for innkommende dokumenter Mottaksbrett Spesifisere brett for linjer Sideforskyverbrett Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Endre innstillingene til filene i minnet Slette en destinasjon fra en Samtidig kringkasting Legge til en destinasjon Endre sendetiden Endre SMTP-serverinnstillingene Skrive ut en fil fra minnet Skrive ut en liste over filer i minnet (skriv ut TX-filliste) Sende en fil på nytt Kontrollere senderesultatet (Status på overføringsfil) Bekrefte på skjermen Bekrefte via rapport Bekrefte via e-post Bekrefte via rapport og e-post Kommunikasjonsresultat-rapport (minneoverføring) Resultatrapport for direktesending Rapport om kommunikasjonssvikt Kontrollerer mottaksresultatene (Status på mottaksfiler) Bekrefte på skjermen Bekrefte via rapport Journal Skriv ut journal Skrive ut journalen Alle Skrive ut per filnr Utskrift per bruker Journal Sende journal med e-post Journal med e-post Skrive ut/slette mottatte og lagrede dokumenter (Skrive ut/slette lagret mottaksfil) Skrive ut mottatte og lagrede dokumenter Slette mottatte og lagrede dokumenter Skrive ut en fil som ble mottatt med minnelås vi

9 Personlige bokser Personlige bokser Skrive ut dokumenter i personlige bokser Konfidensiell fil-rapport Informasjonsbokser Informasjonsbokser Lagre dokumenter i informasjonsbokser Skrive ut dokumenter i en informasjonsboks Slette dokumenter i en informasjonsboks Lagre et dokument Sende en lagret fil Lagre et dokument Registrere et brukernavn Definere et filnavn Definere et passord Sende lagrede dokumenter Spesifisere dokumenter fra [Filliste] Spesifisere dokumenter fra [Brukernavn] Spesifisere dokumenter fra [Filnavn] Vise forhåndsvisning Skrive ut lagrede dokumenter Endre informasjon om lagrede dokumenter Endre et brukernavn Endre filnavnet Endre passord Slette et lagret dokument Faks via datamaskin Sende faksdokumenter fra datamaskiner Før bruk Bruke programvaren LAN-Fax-driver Adressebok LAN-Fax Cover Sheet Editor Autokjør-program Installere applikasjonene enkeltvis Angi egenskaper for LAN-Fax-driveren Angi utskriftsegenskaper Angi innstillinger for konfigurasjon av ekstrautstyr Grunnleggende sendefunksjoner Angi en destinasjon ved hjelp av en destinasjonsliste Angi en destinasjon ved hjelp av adresseboken Spesifiser en destinasjon ved å angi et faksnummer direkte, en internettfaksdestinasjon eller en IP-faks-destinasjon Spesifisere valg Sende et faksdokument på et angitt tidspunkt: Skrive ut et avsenderstempel Legge ved et omslagsark Spesifisere tosidig utskrift vii

10 Vise en forhåndsvisning Lagre som filer Lagre faksdokumentet på dokumentserveren Kontrollere sendingen ved å bruke LAN-Fax-driver Bekrefte senderesultater via e-post Resultatrapport for LAN-fax Skrive ut og lagre Redigere Adressebok Programmere nye destinasjoner Redigere programmerte destinasjoner Slette programmerte destinasjoner Bruke data fra maskinens adressebok i LAN-Fax-ens destinasjonsliste Redigere faks-omslagsark Opprette et omslagsark Vedlegge et opprettet omslagsark Håndtere faksfunksjoner ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin LAN-Fax brukermeldinger Se faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Vise, skrive ut og slette mottatte faksdokumenter ved hjelp av Web Image Monitor Se mottatte faksdokumenter ved hjelp av en nettleser Skrive ut faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Slette faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Programmere destinasjonsinformasjon fra en nettleser Redigere maskinegenskaper som allerede er programmert Legge til en ny mottaker Levere filer mottatt via telefaks Tillegg Sjekke minnestatus Programmer Registrere og endre tastetrykk-programmer Registrere en prioritetsfunksjon ved hjelp av et program Endre et programnavn Slette et program Bruke et program Ekstrautstyr Utvidet minne (28 MB: DIMM) Ekstra enhet for G3-grensesnitt Spesifikasjoner Spesifikasjonskrav for internettfaks-destinasjonsmaskiner Maksimalverdier INDEKS viii

11 Hvordan du leser denne håndboken Symboler I denne håndboken benyttes følgende symboler: Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. Sørg for å lese disse merknadene nøye. Du finner dem i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til moderate eller mindre skader, eller skade på utstyr eller eiendom. Sørg for å lese disse merknadene nøye. Du finner dem i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Angir punkter du bør være oppmerksom på når du bruker denne maskinen, og forklarer sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene nøye. Indikerer tilleggsinformasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner om løsing av brukerfeil. Dette symboler vises på slutten av avsnittene. Det indikerer hvor du kan finne mer relevant informasjon. [] Indikerer navnene på tastene som vises på maskinens skjermpanel. {} Indikerer navnene på tastene på maskinens kontrollpanel. Navn på hovedfunksjoner Denne maskinens hovedfunksjoner refereres til på følgende måte i håndboken: Internett-faks (ved å angi en e-postadresse) Internett-faks Internettfaks (ved å spesifisere en IPv4-adresse) IP-faks 1

12 Lese skjermpanelet I dette avsnittet finner du ut hvordan hvordan kontrollpanelet og skjermtastene benyttes. Skjermen leder deg gjennom bruken, viser meldinger, maskinstatus og destinasjoner som er registrert i destinasjonslisten. Dersom du trykker på tastene {Telefaks} eller {Nullstill innstillinger} under drift, vises en venteskjerm. Denne maskinen går automatisk tilbake til hvilemodus dersom maskinen ikke benyttes over en viss tidsperiode. Perioden kan velges ved hjelp av Tidsur: auto-nullstill faks i Systeminnstillinger. Du kan stille maskinen inn til å gå tilbake til hvilemodus etter hver sending ved hjelp av Brukerparametre (bryter 17, bit 3) i menyen for faksfunksjoner. Dersom du ønsker å gå tilbake til venteskjermen manuelt, kan du benytte én av følgende metoder: Dersom du har plassert originalen i den automatiske dokumentmateren (ADF), og ikke har trykket på {Start}-tasten, fjerner du originalen. Dersom du ikke har plassert originalen, trykker du på {Nullstill innstillinger}-tasten. Dersom du er i brukerverktøy-modus, trykker du på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten. Henvisning Systeminnstillinger 2

13 Lese skjermpanelet og bruke taster Dette avsnittet forklarer nøkkelfunksjoner og meldinger som vises på kontrollpanelet. Grunnskjerm NO ALV008S 1. Viser dato, klokkeslett og maskinstatus. Viser navn, destinasjonens faksnummer og originalens størrelse ved sending. Når brukerautentisering er angitt, vises et brukernavn for innlogging. 2. Lar deg sende eller skrive ut dokumentene som er lagret på dokumentserveren. 3. Lar deg angi skanneinnstillinger og typer originaler. 4. Viser meldinger og maskinstatus. 5. Trykk på denne kategorien for å bytte mellom faks/ip-faks og internettfaks. Når Innstillinger for internettfaks er satt til På i Faksfunksjoner-menyen, vises. Når [Faks] er valgt, kan du angi faksnumre eller IP-faksdestinasjoner. Når [Internettfaks] er valgt, kan du angi e-postadresser. 6. Viser angitt nummer for en destinasjon. 7. Lar deg lagre dokumenter på dokumentserveren. 8. Trykk her for å vise ulik informasjon om kommunikasjon. 9. Her kan du bekrefte overføringsinnstillinger. 10. Viser ledig minne i prosent. 11. Her kan du søke etter en destinasjon med destinasjonsnavn, faksnummer, e-postadresse eller registreringsnummer. 12. Bytter fra sendemodus til direktesending. Når [Dir.-TX] ikke er markert, er maskinen i minnesending-modus. 13. Lar deg stille inn ulike sendefunksjoner. 14. Lar deg definere en avsender. 3

14 15. Lar deg kontrollere antall Overføringsfiler på vent, Minnelåsfil(er) og RX-filer på vent. 16. Viser hurtigtaster som er angitt for funksjoner som brukes ofte. [Status sendefil] og [Status RX-fil] er forhåndsinnstilte. 17. Tittelord-tastene vises. Her kan du bytte fra én side (skjerm) til en annen på destinasjonslisten. 18. Veksler mellom tittelord-tastene. 19. Vises på destinasjonstaster som er programmert som gruppedestinasjon. Skjermen vil variere, avhengig av installert ekstrautstyr. Du kan endre Innstillinger for internettfaks under Grunninnstillinger i Faksfunksjoner-menyen. Informasjon om dokumenter som er sendt med faksfunksjonen kan ikke kontrolleres i [Jobbliste]. Benytt [Endre TX/info]. Henvisning s.9 Sendemodus s.74 Bytte titlene i adresseboken s.81 Søke etter en destinasjon i adresseboken s.119 Andre sendingsfunksjoner s.171 Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon s.219 Lagre et dokument s.267 Sjekke minnestatus Systeminnstillinger 4

15 Forenklet skjerm I dette avsnittet finner du ut hvordan du veksler til forenklet skjerm. Når du trykker på {Forenklet skjerm}-tasten, går skjermen fra grunnskjerm til forenklet skjerm. Bokstaver og taster vises i større format for å forenkle betjeningen. AQI002S Eksempel på forenklet skjerm NO ALV009S 1. [Tastfarge] Trykk for å endre tastfargen og å øke skjermens lysstyrke. Trykk på {Forenklet skjerm}-tasten én gang til for å gå tilbake til grunnskjermen. Visse taster vises ikke på den forenklede skjermen. 5

16 Funksjonsliste I dette avsnittet finner du ut hvordan ulike elementer defineres i Faksfunksjoner-menyen. Trykk på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten for å vise Faksfunksjoner-menyen. Se i Systeminnstillinger dersom du ønsker mer informasjon om innstillingene. Generelle innstillinger Funksjonsnavn Hurtigtast Endre tittel Søk destinasjon Antall sider sendt/mottatt Justere volum Boksinnstilling Boksinnstilling: skriv ut liste Utløsetid for telefonmodus Beskrivelse Ofte brukte funksjoner som er programmert som hurtigtaster, vises på menyen like etter at strømmen er slått på. Velg tittelen som skal vises på destinasjonslisten. Velg destinasjonslisten du vil bruke i Søk destinasjon. Kontroller sending, mottak og summer i displayet. Juster volumet under telefonmodus og direktesending. Følgende funksjoner benyttes til levering og overføring av dokumenter: Personlig boks, Informasjonsboks og Overføringsboks. Du kan skrive ut en liste eller programmerte personlige bokser, informasjonsbokser og overføringsbokser. Bruk denne funksjonen for å angi tidspunktet når telefonfunksjonen skal avbrytes etter at du har sendt med telefonoppringning. Skanneinnstillinger Funksjonsnavn Programmere/endre/slett skann. str. Beskrivelse Du kan registrere, endre eller kansellere skanningformater du ofte bruker. Sende- instillinger Funksjonsnavn Maks. e-poststørrelse Programmere/endre/slett standardbeskjed Beskrivelse Angi begrensninger på størrelsen på e-post som blir overført dersom mottakere har begrenset kapasitet for e-poststørrelse, eller dersom du av andre grunner ikke kan sende store e-poster. Registrer standardmeldinger som skal skrives ut øverst på første side av mottakerens original. 6

17 Funksjonsnavn Sikkerhetskopi-fil for TX-innstilling Beskrivelse Du kan angi om sikkerhetskopi av filer som er sendt med minnesending skal sendes til en valgt mappe. Mottaks- innstillinger Funksjonsnavn Mottaksmodus Programmer spesiell avsender Programmer spes. sender:skriv liste Videresending Mottaksfil innstillinger Brukerinnstillinger for lagret RX-fil Leveringsinnst. for SMTP RX-fil 2-sidig utskrift Sjakkmerke Sentermerke Skriv ut mottakstid Ant. utskr. av mottaksfil Papirmagasin Spesif. mottaksbr. for linjer. Beskrivelse Angi metode for mottak av faksdokumenter. Ved å programmere bestemte mottakere som spesielle avsendere på forhånd, kan du få de spesielle avsenderne til å bli behandlet annerledes. Du kan skrive ut listen over spesielle avsendere. Angi hvorvidt faksdokumenter skal videresendes til en programmert mottaker. Velger hvorvidt mottatte dokumenter skal lagres på harddisken for utskrift senere eller skrives ut umiddelbart uten å lagres. Det kan angis en administrator for å styre dokumenter som er lagret på maskinen etter at det er mottatt faksdokumenter. Denne funksjonen er tilgjengelig på systemer som tillater ruting av e-post mottatt via SMTP. Angi hvorvidt du vil at mottatte faksdokumenter skal skrives ut på begge sider av arket. Angi om sjakkmerke skal lagres på harddisken, slik at det skrives ut på den første siden av mottatte faksdokumenter. Angi hvorvidt et sentermerke skal skrives ut midtveis nede på venstre side og midtstilt øverst på hver mottatte side. Angi hvorvidt du vil at dato, tidspunkt og filnummer skal skrives ut nederst på hvert mottatte faksdokument. Angi antall kopier som skal skrives ut for hvert mottatt faksdokument. Bruk denne funksjonen til å skrive ut faksdokumenter mottatt fra programmerte avsendere og faksdokumenter fra andre avsendere, fra forskjellige magasiner. Angi et papirmagasin for hver linje (telefon, Internett-faks, IP-faks). 7

18 Funksjonsnavn Resultatrapport for mappeoverføring Minnelås-mottak Beskrivelse Du kan angi om Resultatrapport mappeoverføring skal sendes til den angitte e-postadressen når mapper er programmert som videresendingsdestinasjoner som dokumenter sendes til fra alle avsendere eller spesielle avsendere. Slår minnelås på eller av. Grunninnstillinger Funksjonsnavn Parameterinnstilling Parameterinnstilling: skriv ut liste Programmer lukket nettverkskode Programmer minnelås-id Innstillinger for internettfaks Velg apparat med nr.skive/tastafon Programmer faksinformasjon Tillat H.323 Tillat SIP H.323-innstillinger SIP-innstillinger Programmer / endre/slette gateway Meny beskyttet Beskrivelse Med brukerparametre kan du tilpasse ulike innstillinger etter dine egne behov. Skriver ut en liste for å se de gjeldende innstillingene for brukerparameterne. Registrer en ID for kommunikasjon i lukket nettverk. Registrer en minnelås-id som skal angis før utskrift av dokumenter når funksjonen for minnelåsmottak er aktivert. Du kan velge om du vil vise ikonet for internettfaks. Bruk denne funksjonen til å velge en linjetype når maskinen er koblet til en G3 analog linje. Programinformasjon som skal vises på den andre maskinens skjerm og skrives ut som rapport. Spesifiser om H.323 skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Spesifiser om SIP skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Angi IPv4-adresse eller vertsnavn, og aliastelefonnummer for gatekeeperen. Angi SIP-serverens IPv4-adresse eller vertsnavn, og SIP-brukernavn. Registrer, endre eller slett gatewayen som bruker til sendinger av IP-fakser. Dersom du bruker menybeskyttelse, kan du forhindre at uautoriserte brukere endrer brukerverktøyene. Henvisning Systeminnstillinger 8

19 1. Sending Dette avsnittet forklarer overføringsoperasjoner, som spesifisering av overføringsmodus eller destinasjon. Sendemodus Det finnes to typer sending: Minnesending Direktesending Viktig Det anbefales å ringe mottakeren for å bekrefte sending av viktige dokumenter. Minnesending Sendingen starter umiddelbart etter at originalen er lagret i minnet. Dette kan være praktisk når du har det travelt, og ønsker å ta med deg dokumentet. Du kan også sende den samme originalen til flere destinasjoner. NO GFDOHO2E Direktesending Taster umiddelbart destinasjonsnummeret, og sender mens originalen skannes. Dette kan være praktisk når du ønsker å sende en original raskt, eller når du ønsker å kontrollere destinasjonen du sender til. Med denne sendetypen lagres originalen ikke i minnet. Du kan kun angi én adresse. NO GDRH240E 9

20 Sending Maskinen er normalt i minnesendingsmodus. Trykk på [Dir.-TX] for å veksle til direktesending. 1 Du kan stille maskinen inn til å gå i minnesendingsmodus eller direktesendingsmodus når strømmen slås på, eller når du trykker på {Nullstill innstillinger}-tasten. Se Registrere en prioritert funksjon ved hjelp av et program. Henvisning s.15 Parallell minnesending s.16 Samtidig kringkasting s.270 Registrere en prioritetsfunksjon ved hjelp av et program Velge sendetype Du kan velge sendetype: standard faks, IP-faks eller internettfaks. Trykk på kategorien i venteskjermen for å velge sendetype. Ved sending til standard faks- eller IP-faksdestinasjon Pass på at [Faks] er valgt. 10

21 Sendemodus Ved sending til internettfaks-destinasjon Trykk på [Internettfaks] dersom du ønsker å bytte til internettfaks. 1 Henvisning s.21 IP-faksfunksjoner s.25 Internettfaks-funksjoner Minnesending Minnesendingsmodus har standard faks, internettfaks og IP-faks. Viktig Ved strømbrudd (hovedstrømbryteren slås av) eller hvis maskinen er koblet fra i ca. én time, slettes alle dokumenter som er lagret i minnet. Når hovedstrømbryteren slås på, skrives det ut en strømbruddrapport, slik at du kan finne ut hvilke filer som er slettet. Lagrede dokumenter slettes ikke umiddelbart når hovedbryteren slås av. Se Feilsøking. Dersom minnet er fullt (0% vises i Minne:% øverst til høyre på skjermen), er minnesending deaktivert. Bruk direktesending i stedet. A Kontroller at [Dir.-TX] ikke er uthevet. Vanligvis velges minnesendingsmodus. B Plasser originalen. 11

22 Sending C Definer ønskede skanneinnstillinger. 1 D Angi en destinasjon ved hjelp av talltastene eller en destinasjonstast. Dersom du gjør en feil, trykker du på {Slett/stopp}-tasten, og angir korrekt tall. Se Bruke adressebok til å angi destinasjoner når du vil velge destinasjon fra adresseboken. E Når du sender den samme originalen til flere destinasjoner (utsending), trykker du på [LeggTil] for å angi destinasjonene. Du trenger ikke å trykke på [LeggTil] når du legger til en destinasjon ved hjelp av destinasjonslisten. 12

23 Sendemodus F Angi neste destinasjon. 1 Trykk på [Faks] eller [Internettfaks] for å veksle mellom sendetypene faks/ipfaks og internettfaks. Et faksnummer, en e-postadresse og en IP-faksdestinasjon kan angis samtidig. G Trykk på {Start}-tasten. Dersom det totale antallet programmerte destinasjoner overskrider maksimalverdien, er kun direktesending tilgjengelig. For å få informasjon om maksimalt antall destinasjoner du kan spesifisere per fil, se Maksimalverdier. Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall destinasjoner som kan spesifiseres for alle filer (inkludert filer i minnet). Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall dokumenter du kan lagre i minnet ved minnesending. Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall sider som kan lagres i minnet (med standard A4 <ITU-T q1-skjema>). Henvisning s.43 Skannetype s.45 Oppløsning s.54 Intensitet (kontrast) s.61 Sende over fakslinje s.64 Sende med IP-faks s.67 Sende til e-postadresse s.73 Bruke adresseboken til å angi destinasjoner s.74 Angi gruppedestinasjoner s.76 Velge destinasjoner fra Nylige destinasjoner s.278 Maksimalverdier Systeminnstillinger Feilsøking 13

24 Sending Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten 1 Følg disse trinnene for å sende flere originaler ved hjelp av glassplaten. A Kontroller at [Dir.-TX] ikke er uthevet. B Plasser originalens første side med forsiden ned på glassplaten. C Angi en destinasjon. D Definer ønskede skanneinnstillinger. E Trykk på {Start}-tasten. Maskinen begynner å skanne. F Legg den neste originalen på glassplaten innen 60 sekunder etter at maskinen er ferdig med å skanne den første originalen. G Gjenta trinn D til F for alle originaler. H Legg på den siste originalen, og trykk på {q}-tasten. Maskinen slår destinasjonsnummeret, og starter overføringen. 14

25 Sendemodus Parallell minnesending Denne funksjonen ringer opp mens originalen blir skannet. Standard minnesending lagrer originalen i minnet og ringer så opp destinasjonen. Med parallell minnesending kan du imidlertid raskt bekrefte tilkoblingsstatusen. I tillegg skannes originalen raskere enn med direktesending. Dette er nyttig når du har det travelt og trenger å bruke originalen til noe annet. 1 Viktig Standard minnesending brukes i stedet for parallell minnesending i følgende tilfelle: Når linjen er opptatt og det ikke var mulig å få forbindelse Med Send senere Når du lagrer en original for minnesending mens annen kommunikasjon pågår Når det er oppgitt to eller flere destinasjoner Når en original blir lagt på glassplaten, og deretter sent Når du sender dokumenter som er lagret på dokumentserveren Denne funksjonen kan du slå av og på med brukerparametrene (bryter 07, bit 2) i Faksfunksjoner-menyen. Avhengig av ekstrautstyret som er installert, kan standard minnesending brukes i stedet for parallell minnesending hvis det ikke er nok ledig minne. Hvis du bruker denne funksjonen, vil ikke minnelagringsrapporten bli skrevet ut. Hvis du trykker på {Slett/Stopp}-tasten, originalen setter seg fast eller minnet blir fullt, vil parallell minnesending stanse. Kommunikasjonsresultatrapporten skrives ut og filer slettes. Når du bruker parallell minnesending, skrives kun sidenummeret ut på fakshodet, uten at antallet originaler skrives ut automatisk. Henvisning Systeminnstillinger 15

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-NB10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4177288

Din bruksanvisning SHARP MX-NB10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4177288 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) Side INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING 9 PROBLEMLØSNING CD-EN

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den viktige

Detaljer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) MODELL AR-M56 AR-M6 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN HVORDAN BRUKE NETTVERKSSKANNERFUNKSJONEN PROBLEMLØSNING METADATA

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-J430W Version 0 NOR Brukerhåndbøker og informasjon om hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Les denne veiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sett en ring

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer