Faksutstyr type Faksreferanse. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For å sikre trygg og riktig bruk av maskinen, sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen i "Om denne maskinen" før du tar den i bruk.

2 Innføring Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, om du leser denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som skyldes håndtering eller drift av maskinen. : Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn dem som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se i håndbøkene som er relevante for det du ønsker å gjøre med maskinen. Viktig Media kan være forskjellige i forhold til hva håndboken beskriver. Den trykte versjonen av denne håndboken har samme innhold som den elektroniske. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må være installert for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du er i, kan det hende at det i tillegg er laget HTMLhåndbøker. For å se på disse håndbøkene må du ha installert en nettleser. Om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den forklarer også kontrollpanelet, forberedelser før maskinen tas i bruk, angivelse av tekst, samt hvordan de medfølgende CD-ROM-ene installeres. Systeminnstillinger Forklarer innstillinger for brukerverktøy og adressebokprosedyrer, som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Denne håndboken forklarer også hvordan maskinen kobles til. Feilsøking Viser hvordan man løser vanlige problemer og forklarer hvordan man skal bytte papir, toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som du kan bruke til å forhindre uautorisert bruk av maskinen, datatukling eller informasjonslekkasje. For økt sikkerhet anbefaler vi følgende innstillinger. Installer serversertifikat. Aktiver SSL (Secure Sockets Layer-kryptering. Endre brukernavn og passord på administratoren ved hjelp av Web Image Monitor. For detaljer, se sikkerhetsreferanse. Sørg for at du leser denne veiledningen ved innstilling av de økte sikkerhetsfunksjonene eller bruker- og administratorautentisering. Kopireferanse Gir en innføring i kopimaskinens funksjoner og operasjoner. Se også i denne håndboken for å finne forklaringer om hvordan du plasserer originaler. Faksreferanse Forklarer faksfunksjoner og -bruk. i

4 Skriverreferanse Forklarer skriverfunksjoner og -bruk. Skannerreferanse Forklarer skannerfunksjoner og -bruk. Nettverksveiledning Forklarer hvordan maskinen konfigureres og brukes i et nettverksmiljø, og hvordan den medfølgende programvaren brukes. Denne håndboken dekker alle modeller, og inkluderer derfor beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om støttede operativsystemer kan også avvike noe i forhold til denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som leveres er spesifikke for maskintyper. For UNIX-tillegg, kan du besøke vår nettside eller henvende deg til en autorisert forhandler. PostScript 3-tillegg og UNIX-tillegg inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle betegnelser: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 Generell betegnelse DeskTopBinder *1 Valgfritt ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan du leser denne håndboken...1 Symboler...1 Navn på viktig ekstrautstyr...2 Navn på hovedfunksjoner...2 Lese skjermpanelet...3 Lese skjermpanelet og bruke taster...4 Funksjonsliste Sending Sendemodus...9 Velge sendetype...11 Minnesending...12 Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten (minnesending)...14 Parallell minnesending...15 Automatisk repetisjon...16 Dobbel tilgang...16 Samtidig kringkasting...16 Hvis minnet blir fullt mens du lagrer en original...17 ECM (feilrettningsmodus)...17 Direktesending...18 Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten (Direktesending)...20 IP-faksfunksjoner...21 Terminologi...23 nader om bruk av IP-faks...24 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved IP-fakssending...24 Internettfaks-funksjoner...25 nader om bruk av internettfaks...27 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved e-postsending...28 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved e-postmottak...28 E-postemne...28 T.37-fullmodus...29 Plassere originaler...30 Akseptable originalformater...32 Papirformat og skannet område...33 Hvis maskinen ikke kan detektere formatet på originalen...35 Originalformat det er vanskelig å gjenkjenne...36 Sending med bilderotering...37 Stempel...37 Detektere blanke ark...39 Skanneinnstillinger...40 Original Type...40 JBIG-sending...41 Oppløsning...41 Bildeintensitet (kontrast)...42 Kombinere skanneinnstillinger for originaler med flere sider...43 iii

6 Angi destinasjon...44 Sende over fakslinje...44 Angi pause...45 Angi tone...46 Sende med IP-faks...47 Om IP-faksdestinasjoner...50 Sende til e-postadresse...51 Omgå SMTP-serveren...54 Bruke direktevalgstastene...56 Spesifisere en destinasjon med direktevalgtastene Spesifisere en gruppe med destinasjoner ved hjelp av direktevalgtastene...58 Kontrollere den angitte destinasjonen...59 Repeter...60 Programmere destinasjoner i adresseboken...62 Programmere destinasjoner fra skjermen Kontroller destinasjon...64 Programmere destinasjoner fra repeteringsskjermen...65 Søke etter en destinasjon i adresseboken...66 Søk via navn...66 Søke etter destinasjonsliste...68 Søk etter registreringsnummer...70 Søke på faksnummer...72 Søk etter e-postadresse...74 Søk via IP-faks-destinasjon...76 Søke i en LDAP-server...78 Telefon...82 Manuell oppringning...84 Minnelagringsrapport...85 Avbryte en sending...86 Før originalen skannes...86 Mens originalen skannes...87 Mens originalen sendes...87 Før sendingen startes Sendeinnstillinger Sende på et bestemt tidspunkt (Send senere)...91 Avsenderinnstillinger...93 E-postalternativer...96 Angi emnet...96 Forespør en mottaksmelding...98 Fakshode-utskrift Angi navn Angi SUB-koder for sending Definere et passord Angi SEP-koder for mottak Angi et passord Reservasjonsrapport SEP-kode-RX Resultatrapport for SEP-kode-RX Tosidig overføring (dobbeltsidig overføring) iv

7 3. Mottak Typer mottak Direkte mottak Minnemottak Substituttmottak Motta dokumenter uten forbehold Motta dokumenter i henhold til parameter-spesifiserte innstillinger Mottaksmodus Manuelt mottak Automatisk mottak Bytte mottaksmodus Motta internettfaks-dokumenter Automatisk e-postmottak Manuelt e-postmottak Mottatte bilder Mottaksfunksjoner Videresende mottatte dokumenter SMTP-mottak med Internett-faks Rute e-post mottatt via SMTP JBIG-mottak Automatisk faksmottak, strømmen på Utskriftsalternativer Lydsignal for fullført utskrift Sjakkmerke Sentermerke Mottakstid Bilderotering Sidedeling og lengdereduksjon Sidereduksjon TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Hvis det ikke finnes papir i riktig format Angi magasinprioritet Utskrift tilpasset format v

8 4. Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Skrive ut en liste over filer i minnet (skriv ut TX-vente-filliste) Skrive ut en fil fra minnet Kontrollere senderesultatet (Status på overføringsfil) Bekrefte på skjermen Bekrefte via rapport Bekrefte via e-post Bekrefte via rapport og e-post Kommunikasjonsresultat-rapport (minneoverføring) Resultatrapport for direktesending Rapport om kommunikasjonssvikt Kontrollerer mottaksresultatene (Status på mottaksfiler) Bekrefte på skjermen Bekrefte via rapport Journal Skrive ut journalen Journal Sende journal med e-post Journal med e-post Skrive ut en fil som ble mottatt med minnelås Faks via datamaskin Sende faksdokumenter fra datamaskiner Før bruk Bruke programvaren LAN-Fax-driver Adressebok LAN-Fax Cover Sheet Editor Autokjør-program Installere applikasjonene enkeltvis Når du installerer på Windows Vista Angi egenskaper for LAN-Fax-driveren Angi utskriftsegenskaper Angi innstillinger for konfigurasjon av ekstrautstyr Grunnleggende sendefunksjoner Angi en destinasjon ved hjelp av en destinasjonsliste Angi en destinasjon ved hjelp av adresseboken Spesifisere en destinasjon ved å taste inn ett telefaksnummer, Internett-faks destinasjon eller en IP-faks destinasjon Spesifisere valg Sende et faksdokument på et angitt tidspunkt: Skrive ut et avsenderstempel Legge ved et omslagsark Vise en forhåndsvisning Lagre som filer Kontrollere sendingen ved å bruke LAN-Fax-driver Bekrefte senderesultater via e-post Resultatrapport for LAN-fax Skrive ut og lagre vi

9 Redigere Adressebok Programmere nye destinasjoner Redigere programmerte destinasjoner Slette programmerte destinasjoner Bruke data fra maskinens adressebok i LAN-Fax-ens destinasjonsliste Redigere faks-omslagsark Opprette et omslagsark Vedlegge et opprettet omslagsark Håndtere faksfunksjoner ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin LAN-Fax brukermeldinger Programmere destinasjonsinformasjon fra en nettleser Redigere maskinegenskaper som allerede er programmert Legge til en ny mottaker Tillegg Programmere ofte brukte funksjoner på brukerfunksjonstastene Spesifikasjoner Spesifikasjonskrav for internettfaks-destinasjonsmaskiner Maksimalverdier INDEKS vii

10 viii

11 Hvordan du leser denne håndboken Symboler I denne håndboken benyttes følgende symboler: Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. Sørg for å lese disse merknadene nøye. Du finner dem i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Angir viktige sikkerhetsmerknader. Ignorering av disse merknadene kan føre til moderate eller mindre skader, eller skade på utstyr eller eiendom. Sørg for å lese disse merknadene nøye. Du finner dem i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Angir punkter du bør være oppmerksom på når du bruker denne maskinen, og forklarer sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene nøye. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symboler vises på slutten av avsnittene. Det indikerer hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Indikerer navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. 1

12 Navn på viktig ekstrautstyr Det viktigste ekstrautstyret for denne maskinen blir referert til med følgende begreper i denne dokumentasjonen: Automatisk dokumentmater som kan skanne begge sidene av et ark ARDF Navn på hovedfunksjoner Denne maskinens hovedfunksjoner refereres til på følgende måter i håndboken: Internett-faks (ved å angi en e-postadresse) Internett-faks Internettfaks (ved å spesifisere en IPv4-adresse) IP-faks 2

13 Lese skjermpanelet Dette avsnittet forklarer hvordan kontrollpanelet og skjermtastene benyttes. Skjermen leder deg gjennom bruken, viser meldinger, maskinstatus og destinasjoner som er registrert i destinasjonslisten. Dersom du trykker på tastene {Telefaks} eller {Nullstill innstillinger} under drift, vises en venteskjerm. Trykk på {OK} for å fullføre innstillingene. Trykk på { Escape}-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Denne maskinen går automatisk tilbake til hvilemodus dersom maskinen ikke benyttes over en viss tidsperiode. Perioden kan velges ved hjelp av Tidsur: auto-nullstill faks i Systeminnstillinger. Dersom du ønsker å gå tilbake til venteskjermen manuelt, kan du benytte én av følgende metoder: Dersom du har plassert originalen i den automatiske dokumentmateren ARDF, og ikke har trykket på {Start}-tasten, fjerner du originalen. Dersom du ikke har plassert originalen, trykker du på {Nullstill innstillinger}-tasten. Dersom du er i brukerverktøy-modus, trykker du på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten. Henvisning Systeminnstillinger 3

14 Lese skjermpanelet og bruke taster Dette avsnittet forklarer skjermelementene og tilhørende taster. NO BAM001S 1. Valgtaster Tilsvarer elementer på nederste linje i skjermbildet. Eksempel: Venteskjermen Når instruksjonen Trykk [ ] vises i denne håndboken, trykk på venstre valgtast. Når instruksjonen Trykk [Lydsign.] vises i denne håndboken, trykk på midtre valgtast. Når instruksjonen Trykk [TX-modus] vises i denne håndboken, trykk på høyre valgtast. 2. { Escape}-tast Trykk for å avbryte en handling eller returnere til forrige skjermbilde. 3. {OK}-tasten Trykk på denne for å angi numeriske verdier, lagre innstillingene eller velge et inntastet element. 4. Rulletaster Trykk for å flytte pekeren til ulike retninger, en etter en. Hvis {U}, {T}, {V} eller {W} brukes i denne håndboken, trykk flyttasten med den tilsvarende retningspilen. 4

15 NO BAM005S 1. Maskinstatus og melding 2. Destinasjonsinntasting 3. Valgtaster 4. Bytter destinasjonstype mellom og. For å spesifisere faksnumre eller IP-faksdestinasjoner, velger du. For å spesifisere e-postadresser, velger du. 5. Valgbare elementer Skjermen vil variere, avhengig av installert ekstrautstyr. Du kan endre Internett faksinnstillingene under E-postinnstillinger på menyen Faksfunksjoner. Du kan endre IP-faks-innstillingene under IP-faks-innstillinger på menyen Faksfunksjoner. Henvisning s.9 Sendemodus s.57 Spesifisere en destinasjon med direktevalgtastene. s.66 Søke etter en destinasjon i adresseboken Systeminnstillinger 5

16 Funksjonsliste Dette avsnittet forklarer hvordan ulike elementer defineres i Faksfunksjonermenyen. Trykk på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten for å vise Faksfunksjoner-menyen. Se i Systeminnstillinger dersom du ønsker mer informasjon om innstillingene. Ogólne ustaw./dostosow. Funksjonsnavn Juster lydvolum Programmer faksinformasjon Utløsetid for telefon Innstill brukerfunksj.tast Beskrivelse Juster volumet under telefonmodus og direktesending. Registrer avsenderdetaljene som vises på mottakerens faksmaskin og på dokumentet som fakses. Bruk denne funksjonen for å angi tidspunktet når telefonfunksjonen skal avbrytes etter at du har sendt med telefonoppringning. Ofte brukte funksjoner som er programmert som brukerfunksjon, vises på menyen like etter at strømmen er slått på. Mottaksinnstillinger Funksjonsnavn Skift mottaksmodus Autorisert mottak Sjakkmerke Sentermerke Skriv ut mottakstidspunkt Beskrivelse Angi metode for mottak av faksmeldinger. Angi hvorvidt uønskede faksmeldinger skal siles ut eller ikke. Angi hvorvidt et sjakkmønstret merke skal skrives ut på første side av hvert mottatte faksdokument. Angi hvorvidt et sentermerke skal skrives ut midtveis nede på venstre side og midtstilt øverst på hver mottatte side. Angi hvorvidt du vil at dato og tidspunkt skal skrives ut nederst på hver mottatte faksmelding. 6

17 E-postinnst. Funksjonsnavn Beskrivelse Faksinstillinger Internett Du kan velge om skal vises eller ikke. Når du vil sende en internettfaks, velger du På for å vise ikonet. Maks. e-poststørrelse SMTP RX-fillevering Bruk denne innstillingen til å begrense størrelsen på sendte e-poster, slik at destinasjoner som avviser e-poster over en viss størrelse kan motta e-posten din. Når denne funksjonen er slått på, kan du ikke sende e- poster som er større en den angitte grensen. Denne funksjonen er tilgjengelig på systemer som tillater ruting av e-post mottatt via SMTP. IP-faksinnstillinger Funksjonsnavn Aktiver H.323 Aktiver SIP H.323-innstillinger SIP-innstillinger Gateway-innstillinger Beskrivelse Spesifiser om H.323 skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Spesifiser om SIP skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Angi IPv4-adressen og aliasnummeret til gatekeeperen. Angi SIP-serverens IPv4-adresse og SIP-brukernavn. Registrer, endre eller slett gatewayen som bruker til sendinger av IP-fakser. Registrer deg for å bruke gateway uten å bruke gatekeeper/sip-server. Administratorverktøy Funksjonsnavn Skriv ut journal Skriv liste TX-fil på vent Tell sider sendt/mottatt Minnelås Videresending Beskrivelse Skriver ut en journal. Inntil 50 av de siste resultatene for overføringer/leveringer kan sjekkes på denne maskinen. Bruk denne funksjonen til å skrive ut ventefil listen for sending. Kontroller sending, mottak og summer i displayet. Når du slår på Minnelås, blir mottatte dokumenter lagret i minnet og ikke skrevet ut automatisk. Angi hvorvidt faksmeldinger skal videresendes til en programmert mottaker. 7

18 Funksjonsnavn Res.rapport mappeoverf. Parameterinnstilling Progr. spesiell avsender Programmer minnelås-id Velg nr.skive/tlf. G3 analog linje Meny beskyttet Beskrivelse Når en mappe er inkludert i videresendingsdestinasjonen, eller videresendingsdestinasjonen ved en spesiell avsender, vil den angitte destinasjonen bli varslet om resultatet av videresendingen. Parameterinnstillingen lar deg tilpasse de ulike innstillingene etter dine egne behov. For å endre funksjonsinnstillingene må du stille om på parameterbryterne. Programmere/endre/slette spesielle avsendere, utfør det første oppsettet og skriv ut en liste over spesielle avsendere. Du kan angi funksjoner for hver avsender hvis Spesielle avsendere er forhåndsprogrammerte. Registrer en minnelås-id som skal oppgis før utskrift av dokumenter når minnelås-funksjonen er aktivert. Bruk denne funksjonen til å velge linjetype. Du må gjøre følgende endringer på innstillingene til den analoge G3-linjen før du kan koble maskinen til en standard analog G3- linje. Dersom du bruker menybeskyttelse, kan du forhindre at uautoriserte brukere endrer brukerverktøyene. Henvisning Systeminnstillinger 8

19 1. Sending Dette avsnittet forklarer overføringsoperasjoner, som spesifisering av overføringsmodus eller destinasjon. Sendemodus Det finnes to typer sending: Minnesending Direktesending Viktig Det anbefales å ringe mottakeren for å bekrefte sending av viktige dokumenter. Minnesending Sendingen starter umiddelbart etter at originalen er lagret i minnet. Dette kan være praktisk når du har det travelt, og ønsker å ta med deg dokumentet. Du kan også sende den samme originalen til flere destinasjoner. NO GFDOHO2E 9

20 Sending 1 Direktesending Taster umiddelbart destinasjonsnummeret, og sender mens originalen skannes. Dette kan være praktisk når du ønsker å sende en original raskt, eller når du ønsker å kontrollere destinasjonen du sender til. Med denne sendetypen lagres originalen ikke i minnet. Du kan kun angi én adresse. NO GDRH240E Du kan endre sendemodus ved å trykke på {Overføringsmodus}-tasten. NO ARX002S Kontroller indikatoren på betjeningspanelet for å se hvilket modus som er aktivt. Henvisning s.15 Parallell minnesending s.16 Samtidig kringkasting 10

21 Sendemodus Velge sendetype Du kan velge sendetype: standard faks, IP-faks eller internettfaks. Viktig For å kunne velge IP-faks- eller Internett Faks-destinasjoner må ekstrautstyret skriver-/skannerenhet være installert. Skjermbildet vil variere avhengig av om ekstrautstyret skriver-/skannerenhet er installert. 1 Når du sender over en fakslinje Trykk [ ] for å vise på kolonnen destinasjon. Når du sender til en e-postadresse Trykk [ ] for å vise på kolonnen destinasjon. Når du sender en IP-faks For å sende med IP-faks, spesifiserer du protokollen. Etter at du har spesifisert protokollen vises på kolonnen destinasjon. Hvis du bruker en gatekeeper-server, velger du H.323. Hvis du bruker en SIP-server, velger du SIP. Henvisning s.21 IP-faksfunksjoner s.25 Internettfaks-funksjoner Systeminnstillinger 11

22 Sending Minnesending 1 Minnesendingsmodus har standard faks, internettfaks og IP-faks. Viktig Ved strømbrudd (hovedstrømbryteren slås av) eller hvis maskinen er koblet fra i ca. 12 timer, slettes alle dokumenter som er lagret i minnet. Når hovedstrømbryteren slås på, skrives det ut en strømbruddrapport, slik at du kan finne ut hvilke filer som er slettet. Hvis du slår av strømmen ved å trykke på betjeningsbryteren slettes ikke lagrede dokumenter. Se Feilsøking. Hvis minnet er fullt (skjermpanelet viser 0% i øverste høyre hjørne av skjermen), deaktiveres minnesending. Bruk direktesending i stedet. A Kontroller at indikatoren for minnesending lyser. NO ARX003S Vanligvis velges minnesendingsmodus. Hvis indikatoren for direktesending lyser, må du trykke {Overføringsmodus}- tasten for å velge minnesendingsmodus. B Plasser originalen. C Definer ønskede skanneinnstillinger. D Angi en destinasjon ved hjelp av talltastene eller en direktevalgstast. For å spesifisere en destinasjon ved hjelp av en direktevalgstast kan du se i Bruke direktevalgstastene. Dersom du gjør en feil, trykker du på {Slett/stopp}-tasten, og angir korrekt tall. 12

23 Sendemodus E Når du sender den samme originalen til flere destinasjoner (utsending), trykker du på [TilfDest] for å angi destinasjonene. 1 Du trenger ikke å trykke på [TilfDest] når du legger til en destinasjon ved hjelp av destinasjonslisten. F Angi neste destinasjon. Ved å trykke å [ ] bytter du destinasjonstype mellom og. Et faksnummer, en e-postadresse og en IP-faksdestinasjon kan angis samtidig. G Trykk på {Start}-tasten. Dersom det totale antallet programmerte destinasjoner overskrider maksimalverdien, er kun direktesending tilgjengelig. For å få informasjon om maksimalt antall destinasjoner du kan spesifisere per fil, se Maksimalverdier. Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall destinasjoner som kan spesifiseres for alle filer (inkludert filer i minnet). Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall dokumenter du kan lagre i minnet ved minnesending. Se Maksimalverdier for å finne maksimalt antall sider som kan lagres i minnet (med standard A4 <ITU-T q1-skjema>). Henvisning s.40 Original Type s.41 Oppløsning s.42 Bildeintensitet (kontrast) s.44 Sende over fakslinje s.47 Sende med IP-faks s.51 Sende til e-postadresse s.56 Bruke direktevalgstastene s.60 Repeter 13

24 Sending 1 s.189 Maksimalverdier Systeminnstillinger Feilsøking Sende flere originaler ved hjelp av glassplaten (minnesending) Følg disse trinnene for å sende flere originaler ved hjelp av glassplaten. A Kontroller at indikatoren for minnesending lyser. B Plasser originalens første side med forsiden ned på glassplaten. C Angi en destinasjon. D Definer ønskede skanneinnstillinger. E Trykk på {Start}-tasten. Maskinen begynner å skanne. F Legg den neste originalen på glassplaten innen 60 sekunder etter at maskinen er ferdig med å skanne den første originalen. G Gjenta trinn D til F for alle originaler. H Legg på den siste originalen, og trykk på {q}-tasten. Maskinen slår destinasjonsnummeret, og starter overføringen. 14

25 Sendemodus Parallell minnesending Denne funksjonen ringer opp mens originalen blir skannet. Standard minnesending lagrer originalen i minnet og ringer så opp destinasjonen. Med parallell minnesending kan du imidlertid raskt bekrefte tilkoblingsstatusen. I tillegg skannes originalen raskere enn med direktesending. Dette er nyttig når du har det travelt og trenger å bruke originalen til noe annet. 1 Viktig Standard minnesending brukes i stedet for parallell minnesending i følgende tilfelle: Når linjen er opptatt og det ikke var mulig å få forbindelse Med Send senere Når du lagrer en original for minnesending mens annen kommunikasjon pågår Når det er oppgitt to eller flere destinasjoner Når en original blir lagt på glassplaten, og deretter sent Denne funksjonen kan du slå av og på med brukerparametrene (bryter 07, bit 2) i Faksfunksjoner-menyen. Standard minnesending kan brukes i stedet for parallell minnesending hvis det ikke er nok ledig minne. Hvis du bruker denne funksjonen, vil ikke minnelagringsrapporten bli skrevet ut. Hvis du trykker på {Slett/Stopp}-tasten, dersom originalen setter seg fast eller minnet blir fullt, vil den parallelle minnesendingen stanse. Kommunikasjonsresultatrapporten skrives ut og filer slettes. Når du bruker parallell minnesending, skrives kun sidenummeret ut på fakshodet, uten at antallet originaler skrives ut automatisk. Henvisning Systeminnstillinger 15

26 Sending Automatisk repetisjon 1 Hvis et faksdokument ikke ble sendt på grunn av at linjen var opptatt, eller det oppstod en feil under overføringen, vil faksen bli forsøkt sendt opp til fem ganger i intervaller på fem minutter. Hvis repetisjonen mislykkes etter fire forsøk, avbryter maskinen sendingen og skriver ut en kommunikasjonsresultatrapport eller kommunikasjonsfeilrapport. Dersom det finnes svært mange filer i faksminnet, kan det hende at dokumentene ikke sendes i den rekkefølgen de ble skannet inn. Henvisning s.145 Kommunikasjonsresultat-rapport (minneoverføring) s.147 Rapport om kommunikasjonssvikt Dobbel tilgang Maskinen kan skanne andre dokumenter inn i minnet selv når den sender et faksdokument fra minnet, mottar et dokument i minnet eller skriver ut en rapport automatisk. Ettersom maskinen begynner å sende det andre dokumentet like etter at den pågående sendingen er ferdig, blir linjen brukt effektivt. Maskinen kan ikke skanne en original under direktesending eller mens den er i modus for brukerverktøy. Samtidig kringkasting Benytt denne funksjonen til å sende den samme originalen til flere destinasjoner samtidig. Dersom du ønsker å angi flere destinasjoner, angir du den første destinasjonen, og angir deretter den neste destinasjonen ved å trykke på [TilfDest]. Dersom du sender det samme dokumentet til flere destinasjoner (kringkasting), sendes dokumentene i den rekkefølgen de ble angitt. Dersom faksdokumentet ikke blir sendt, slår maskinen dette nummeret om igjen etter den siste destinasjonen som er angitt for utsending. Dersom du for eksempel angir de fire destinasjonene A til D for kringkasting, og linjene til destinasjonene A og C er opptatt, anroper maskinen destinasjonene i følgende rekkefølge: A, B, C, D, A og C. Dersom du ønsker å kontrollere sendeforløpet, kan du skrive ut listen over overføringsfiler. Dersom du angir en sending nummer to under kringkasting til flere destinasjoner, sendes faksene annenhver gang til hver av de gjenværende destinasjonene i den første og den andre kringkastingen. 16

27 Sendemodus Dersom du for eksempel angir en kringkasting til destinasjonene A og B, og deretter angir en kringkasting til C og D mens sendingen til A pågår, sender maskinen faksene i følgende rekkefølge: A, C, B, og D. Dersom forrige fil og neste fil er på vent, sendes disse også i samme rekkefølge. For å unngå å trykke på feil direktevalgstast, kan du stille inn maskinen slik at du må trykke på [TilfDest] hver gang en destinasjon skal legges til ved hjelp av direktevalgstastene. Definer innstillingen i brukerparameterne (bryter 17, bit 2) i Faksfunksjoner-menyen. 1 Henvisning s.137 Skrive ut en liste over filer i minnet (skriv ut TX-vente-filliste) Systeminnstillinger Hvis minnet blir fullt mens du lagrer en original Hvis minnet blir fullt mens du lagrer en original (når ledig plass er 0%), viser displayet meldingen Minne er fullt. Skanning stanses og kun de skannede sidene vil bli lagret.. Trykk på [Avslutt] for å sende bare de sidene som er lagret. Når dette skjer blir bare de skannede sidene sendt. Hvis du ønsker å slette de skannede sidene og å avbryte overføringen i dette tilfellet, må du ta kontakt med din servicerepresentant. ECM (feilrettningsmodus) Hvis en del av en sending mislykkes på grunn av et problem med linjen, blir de tapte dataene sendt på nytt automatisk. Viktig For at denne funksjonen skal virke, må maskinen ha ECM. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Internett-faks. 17

28 Sending Direktesending 1 Direktesending kan benyttes ved standard fakssending og IP-fakssending. Viktig Internettfaks kan kun benyttes fra minnesending, og starter sending automatisk etter at dokumentene er lagret i minnet. Hvis du spesifiserer en Internett-faksdestinasjon etter å ha valgt direktesending, bytter du modus til minnesending. Hvis du prøver å velge direktesending etter å ha spesifisert en Internettfaksdestinasjon, vises meldingen Destin. og funksjoner som ikke kunne spesifiseres under direktesendinger allerede valg.. Hvis dette skjer, trykk på [Avslutt]. Gruppe kan ikke benyttes ved direktesending. Det samme dokumentet kan ikke sendes til flere destinasjoner (kringkasting). Hvis du spesifiserer en annen destinasjon eller en gruppe etter å ha valgt direktesending, byttes modus til minnesending. Hvis du prøver å velge direktesending etter å ha spesifisert flere destinasjoner eller en gruppe, vises meldingen Destin. og funksjoner som ikke kunne spesifiseres under direktesendinger allerede valg.. Hvis dette skjer, trykk på [Avslutt]. A Sørg for at indikatoren for Direktesending lyser. NO ARX004S Hvis indikatoren for Minnesending lyser, må du trykke {Overføringsmodus}- tasten for å velge Direktesendingsmodus. B Plasser originalen. C Velg ønskede skanneinnstillinger. 18

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAKS-ekstrautstyr type C1500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye

Detaljer

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre overføringsfunksjoner. Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Fakse via datamaskin

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sendemodus Kontrollere og avbryte sendefiler Kommunikasjonsinformasjon Andre sendingsfunksjoner Mottaksfunksjoner

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Faksreferanse. Brukerveiledning. Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg

Faksreferanse. Brukerveiledning. Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Skannerreferanse. Brukerveiledning

Skannerreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer til mapper Lagre filer med skannerfunksjonen Levere skannede filer Skanne originaler med TWAIN-nettverkskanner.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

FAX Option Type Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 7500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

FAX Option Type 2000. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 2000. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 2000 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Levere skannede filer Bruke TWAIN skannerfunksjonen

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Kopi-/dokumentserverreferanse

Kopi-/dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne veiledningen nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Fylle papir, toner

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer