FAX Option Type Faksreferanse. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For å sikre en forsvarlig og riktig bruk av denne maskinen, må du lese sikkerhetsinstruksjonene i "Om denne maskinen" før du tar den i bruk.

2 Innføring Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, om du leser denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som skyldes håndtering eller drift av maskinen. nader: Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Forsiktig: Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn det som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig strålingseksponering. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se i håndbøkene som er relevante for det du ønsker å gjøre med maskinen. Viktig Medier varierer i henhold til håndbok. Papirversjoner og elektroniske versjoner av håndboken har samme innhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan det også finnes html-håndbøker. En nettleser må være installert for å vise disse håndbøkene. Om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken nøye før maskinen brukes. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, klargjøringsprosedyrene for bruk av maskinen, hvordan tekst legges inn og hvordan de vedlagte CD-ROM-ene installeres. Brukerveiledning Systeminnstillinger Beskriver innstillinger for brukerverktøy og adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Se også i denne håndboken for å finne ut hvordan maskinen tilkobles. Feilsøking Gir en veiledning for å løse vanlige problemer, og beskriver hvordan papir, toner og annen rekvisita kan skiftes. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken hvis du ønsker prosedyrer for registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Kopi-/dokumentserverreferanse Beskriver funksjonene og operasjonene til kopi- og dokumentserveren. Se også i denne håndboken for å finne ut hvordan originaler plasseres. Faksreferanse Beskriver faksmaskinens funksjoner og operasjoner. Skriverreferanse Beskriver skriverens funksjoner og operasjoner. Skannerreferanse Beskriver skannerens funksjoner og operasjoner. i

4 Nettverksveiledning Beskriver hvordan maskinen konfigureres og brukes i et nettverksmiljø, og hvordan den vedlagte programvaren brukes. Denne håndboken dekker alle modeller, og inkluderer derfor beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelig på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om operativsystemer som støttes kan også variere noe fra denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettsveiledning DeskTopBinder Introduksjonsveiledning Veiledning for Auto Document Link Håndbøkene som leveres er spesifikke for maskintyper. For UNIX-tillegg, se nettsiden vår eller rådfør deg med en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjenglige på denne maskinen. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle betegnelser: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 Generelt navn DeskTopBinder ScanRouter leveringsprogramvare *1 (valgfri) ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan du leser denne håndboken...1 Symboler...1 Navn på hovedfunksjoner...1 Lese skjermbildet...2 Lese skjermpanelet og bruke taster...3 Funksjonsliste Sending Sendemodier...9 Bytte mellom minnesending og direktesending...10 Minnesending...11 Sende flere originaler med glassplaten (minnesending)...13 Parallell minnesending...15 Automatisk gjenoppringing...16 Gruppesending...16 Dobbel tilgang...17 Samtidig kringkasting...17 Hvis minnet blir fullt mens du lagrer en original...18 Direktesending...18 Sende flere originaler med glassplaten (direktesending)...20 Kontrollere sendeinnstillinger...21 IP-faksfunksjoner...22 Terminologi...24 nader om bruk av IP-faks...25 Funksjoner som ikke er tilgjengelige for IP-fakssending...25 Internettfaksfunksjoner...26 nader om bruk av Internettfaks...28 Funksjoner som ikke er tilgjengelige via e-postsending...29 Funksjoner som ikke er tilgjengelige ved e-postmottak...29 E-postemne...30 T.37-fullmodus...31 Plassere originaler...32 Angi et skanneområde...34 Automatisk søk...35 Standard...36 Område...37 Akseptable originalformater...38 Papirformat og skannet område...39 Originalformat det er vanskelig å gjenkjenne...41 Sending med bilderotering...42 Skanneinnstillinger...43 Oppløsning...43 Originaltype...45 JBIG-sending...46 Bildetetthet (kontrast)...46 Blande skanneinnstillinger for en original på flere sider...48 Endre linjeport...49 Samtidig kringkasting med flere linjeporter...51 iii

6 Angi en destinasjon...52 Sende over en fakslinje...52 Angi en pause...53 Angi en tone...54 Sende via IP-faks...55 Vedrørende IP-faksdestinasjoner...57 Sende til en e-postadresse...59 Omgå SMTP-serveren...62 Bruke adresseboken til å angi destinasjoner...64 Bytte mellom overskriftene i adresseboken...65 Angi gruppedestinasjoner...66 Kjedeoppringning...67 Repetér...68 Programmere destinasjoner i adresseboken...70 Registrere angitte destinasjoner i adresseboken...72 Søke etter en destinasjon i adresseboken...73 Søk etter destinasjonsnavn...74 Søk etter faksnummer...76 Søk etter e-postadresse...78 Søk etter IP-faksdestinasjon...80 Søk etter LDAP-server...81 Søk etter registreringsnummer...85 Telefon...86 Ekstern telefonoppringning...87 Manuell oppringning...88 Avanserte funksjoner...89 Innstille SUB-koder for sending...89 Definere et passord...91 Stille inn SEP-koder for mottak...91 Angi et passord...93 Overføringsforespørsel...94 Med overføringsforespørsler angitt i Systeminnstillinger-menyen...98 Stille inn multistep-overføring...99 Avbryte en sending Før originalen skannes Mens originalen blir skannet Mens originalen sendes Før sendingen startes Bekrefte en sending Kontrollere lagringsresultatet (minnelagringsrapport) Andre sendefunksjoner Sende på et bestemt tidspunkt (Send senere) Avsenderinnstillinger Prioritert sending Konfidensiell sending Polling-sending Rapporten sletting av polling-sending iv

7 Polling-mottak Pollingsreservasjonsrapport for mottak Resultatrapport for polling-mottak Sub-sendemodus Bok-faks Tosidig sending (dobbeltsidig sending) E-postalternativer Angi emnet Angi teksten Be om en mottaksmelding Angi en e-postdestinasjon som BBC Standard meldingsstempel Sende et autodokument Skrive ut dokumenter som er lagret som autodokumenter Stempel Sendealternativer Utskrift av fakshode Angi navn Forminsket bilde ved sending Autoreduksjon Sending med standard ID Mottak Mottakstyper Direktemottak Minnemottak Substituttmottak Motta dokumenter uten forbehold Motta dokumenter i henhold til parameterangitte innstillinger Mottaksmodier Manuelt mottak Automatisk mottak Skifte mottaksmodus Motta Internettfaksdokumenter Automatisk e-postmottak Manuelt e-postmottak Mottatte bilder Mottaksfunksjoner Overføringsstasjon Multistep-overføring Sende rapporten med senderesultat Rapporten med senderesultat Rapport om overføringsresultat (overføringsforespørsel med e-post) Videresende mottatte dokumenter Rutemottatte dokumenter med SUB-kode Overføre mottatte dokumenter SMTP-mottak med Internett-faks Rute e-post mottatt via SMTP JBIG-mottak Automatisk faksmottak, strømmen på v

8 Utskriftsalternativer Lydsignal når utskriften er ferdig Sjakkmerke Sentermerke Mottakstid Tosidig utskrift Utskrift med 180 graders rotering Flerkopimottak Bilderotering Kombinere to originaler Sidedeling og lengdereduksjon Utskrift i omvendt rekkefølge Sidereduksjon TSI-utskrift (Transmitting Subscriber Identification Print) Når det ikke finnes papir i riktig format Angi magasinprioritet Utskrift tilpasset format La innkommende dokumenter skrives ut på papir fra multiarkmateren Leveringssted for innkommende dokumenter - Mottaksbrett Angi magasin for linjer Sideforskyvning Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Endre innstillingene til filer i minnet Slette en destinasjon fra en samtidig kringkasting Legge til en destinasjon Endre sendetiden Endre SMTP-serverinnstillingen Skrive ut en fil fra minnet Skrive ut en liste over filer i minnet (skriv ut en liste over TX-filer) Sende en fil om igjen Kontrollere senderesultatet (status på TX-fil) Bekrefte på skjermen Bekrefte med rapport Bekrefte med e-post Bekrefte med rapport og e-post Kommunikasjonsresultatrapport (minnesending) Resultatrapport for direkte-tx (direktesending) Kommunikasjonsfeilrapport Kontrollere mottaksresultatet (status på RX-fil) Bekrefte på skjermen Bekrefte med rapport Journal Skriv ut journal Skrive ut journalen Alle Skrive ut per filnr Utskrift per bruker Journal Sende journal med e-post Journal med e-post vi

9 Vise minnestuatus Skrive ut/slette mottatte og lagrede dokumenter (Skriv ut/slette lagret mottaksfil) Skrive ut mottatte og lagrede dokumenter Slette mottatte og lagrede dokumenter Skrive ut et konfidensielt dokument Konfidensiell filrapport Skrive ut en fil mottatt med minnelås Personlige bokser Personlige bokser Skrive ut dokumenter i en personlig boks Informasjonsbokser Informasjonsbokser Lagre dokumenter i informasjonbokser Skrive ut dokumenter i en informasjonsboks Slette dokumenter i en informasjonsboks Lagre et dokument Sende en lagret fil Lagre et dokument Registrere et brukernavn Definere et filnavn Definere et passord Sende lagrede dokumenter Angi dokumentene fra fillisten Angi dokumenter etter brukernavn Angi dokumenter etter filnavn Skrive ut lagrede dokumenter Endre informasjon om lagrede dokumenter Endre et brukernavn Endre filnavnet Endre passord Slette et lagret dokument Faks via datamaskin Sende faksdokumenter fra datamaskiner Før bruk Bruke programvaren LAN-Fax-driver Adressebok LAN-Fax Cover Sheet Editor Auto-kjør program Installere applikasjonene enkeltvis Angi egenskaper for LAN-Faks-driver Angi utskriftsegenskaper Angi innstillingene for konfigurering av ekstrautstyr Grunnleggende sendefunksjoner Angi en destinasjon ved hjelp av en destinasjonsliste Angi en destinasjon ved hjelp av adresseboken Spesifisere en destinasjon ved å taste inn ett telefaksnummer, Internettfaksdestinasjon eller en IP-faksdestinasjon vii

10 Angi alternativer Sende et faksdokument på et angitt tidspunkt: Skrive ut et avsenderstempel Legge ved et omslagsark Spesifisere tosidig utskrift Vise en forhåndsvisning Lagre som filer For å lagre faksdokumentet på Dokumentserveren Kontrollere sending med LAN-Faks-driver Bekrefte senderesultater med e-post Resultatrapport for LAN-fax Skrive ut og lagre Redigere Adressebok Programmere nye destinasjoner Redigere programmerte destinasjoner Slette programmerte destinasjoner Bruke data fra maskinens adressebok i LAN-faksens destinasjonsliste Redigere faks-omslagsark Opprette et omslagsark Vedlegge et opprettet omslagsark Håndtere faksfunksjoner ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin LAN-Fax brukermeldinger Se faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Vise, skrive ut og slette mottatte faksdokumenter ved hjelp av Web Image Monitor Se mottatte faksdokumenter ved hjelp av en nettleser Skrive ut faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Slette faksinformasjon ved hjelp av en nettleser Programmere destinasjonsinformasjon fra en nettleser Redigere maskinegenskaper som allerede er programmert Legge til en ny mottaker Levere filer mottatt via telefaks Tillegg Programmer Registrere og endre tastetrykkprogrammer Registrere en prioritetsfunksjon ved hjelp av et program Endre et programnavn Slette et program Bruke et program Ekstrautstyr Utvidelsesminne (32MB: DIMM) Ekstra G3-grensesnittenhet Spesifikasjoner Spesifikasjoner påkrevd for Internettfaks-destinasjonsmaskinene Maksimumsverdier INDEKS viii

11 Hvordan du leser denne håndboken Symboler Denne håndboken bruker følgende symboler: Viser til viktige sikkerhetsmerknader. Hvis merknadene ikke overholdes, kan dette føre til alvorlig skade eller død. Pass på at du leser merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Viser til viktige sikkerhetsmerknader. Hvis disse merknadene ikke overholdes, kan det føre til små eller moderate skader eller skade på maskin eller eiendom. Pass på at du leser merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Angir punkter som krever ekstra oppmerksomhet ved bruk av maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Pass på at du leser forklaringene. Angir tilleggsforklaringer av maskinens funksjoner og instruksjoner om hvordan brukerfeil løses. Dette symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Angir navnet på taster som vises på maskinens display. { } Angir navnet på taster på maskinens kontrollpanel. Navn på hovedfunksjoner Denne maskinens hovedfunksjoner refereres til på følgende måte i håndboken: Internett-faks (ved å angi en e-postadresse) Internett-faks Internettfaks (ved å angi en IPv4-adresse) IP-faks 1

12 Lese skjermbildet Dette avsnittet beskriver hvordan kontrollpanelet og taster på skjermen brukes. Skjermbildet leder deg gjennom operasjoner, viser meldinger, maskinstatus og destinasjoner registrert i destinasjonslistene. Hvis du trykker på tastene {Telefaks} eller {Nullstill innstillinger} under operasjonen, vil hvilemodus-skjermbildet vises. Denne maskinen går automatisk til hvilemodus hvis den ikke brukes over et visst tidsrom. Du kan velge dette tidsrommet ved hjelp av Tidsur: auto-nullst. faks i Systeminnstillinger. Du kan få maskinen til å gå tilbake til standardmodus etter hver sending med [Nullstilling skann. slutt] under Systeminnstillinger/Justere i menyen Faksfunksjoner. Hvis du vil returnere til hvilemodus-skjermbildet manuelt, utfører du en av følgende: Hvis du har plassert originalen i den valgfrie automatiske dokumentmateren (ADF) og ikke har trykket på {Start}-tasten, tar du ut originalen. Hvis du ikke har plassert en original, trykker du på {Nullstill innstillinger}- tasten. Hvis du er i modus for brukerverktøy, trykker du på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten. Brukerveiledning Systeminnstillinger 2

13 Lese skjermpanelet og bruke taster Dette avsnittet beskriver nøkkelfunksjoner og meldinger som vises på kontrollpanelet. Viktig Hvis du vil bruke Internettfaksen eller IP-faksfunksjonen, er den valgfrie harddisken og skriver/skannerenheten påkrevd. Åpningsskjermbilde NO AJC002S 1. Lar deg velge skanneforhold og størrelser. 2. Viser dato og klokkeslett. Viser navn, destinasjonsfaksnummer og størrelsen til originalen under sending. Når brukerautentisering er aktivert, vises et brukernavn for innlogging. 3. Trykk på denne tasten for å legge inn eller tilføye faksnumre, e-postadresser eller IP-faksdestinasjon. Innstillinger for Internettfaks På : IP-faks, H.323, SIP-innstillinger På : Innstillinger for Internettfaks På og IP-Faks, H.323, SIP-innstillinger På : 4. Viser meldinger og maskinstatus. 5. Viser det angitte destinasjonsnummeret. Når du legger til destinasjoner med talltastene, trykk på [Legg til]. 6. Trykk for å vise diverse informasjon om sendingen. 7. Bytter mellom sendingsmodusene minnesending og direktesending. 8. Viser hurtigtastene angitt for ofte brukte funksjoner. [Status på sendefil] og [Status mottaksfil] er forhåndsinnstilte. 9. Viser ulike sendefunksjoner. 3

14 10. Tittelordtastene vises. Lar deg gå fra én side (skjerm) til en annen i destinasjonslisten. 11. Lar deg søke etter en destinasjon via destinasjonsnavn, faksnummer, e-postadresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinasjonstaster programmert som en overføringsstasjon. 13. Vises på destinasjonstaster programmerte med en gruppe destinasjoner. Skjermbildet vil variere avhengig av installerte valgfrie enheter. Du kan endre innstillinger for Internettfaks under e-postinnstillinger i Faksfunksjon-menyen. Du kan endre innstillinger for IP-faks under IP-faksinnstillinger i Faksfunksjon-menyen. s.9 Sendemodier s.10 Bytte mellom minnesending og direktesending s.65 Bytte mellom overskriftene i adresseboken s.73 Søke etter en destinasjon i adresseboken s.107 Andre sendefunksjoner s.183 Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon s.231 Lagre et dokument Brukerveiledning Systeminnstillinger 4

15 Funksjonsliste Dette avsnittet beskriver ulike elementer som kan angis i Faksfunksjoner-menyen. Trykk på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten for å vise Faksfunksjoner-menyen. For nærmere opplysninger om innstillingene, se Systeminnstillinger. Gen. innst./juster Funksjonsnavn Bryter for minne-/direktesending Prioritert skriftstørrelse Prioritert originaltype Automatisk bildeintensitet Justering av skann. intensitet Velg tittel Endre startmodus Justere volum Programmer faksinformasjon Nullstilling skann. slutt Stempelprioritet ved sending Linjeprioritet Programmert tid for redusert takst Utløsetid for telefonfunksjon Hurtigtast Beskrivelse Angi sendemodus for sending av dokumenter. Angi tegnstørrelse for originalene som skal skannes. Angi typen originaler som skal skannes. Bruk denne funksjonen for å prioritere automatisk bildeintensitet for skanning av originaler. Angi skannetettheten for originalene. Bruk denne funksjonen til å velge den tittelen som skal vises i destinasjonslisten. Velg hvorvidt innholdet som er registrert i program nr. 1 skal brukes som åpningsinnstilling etter at strømmen slås på eller når {Nullstill innstillinger}-tasten er trykket. Juster volum under telefonmodus og direktesending. Programinformasjon vil vises på skjermen til den andre maskinen og skrives ut som en rapport. Bruk denne funksjonen for å gå tilbake til åpningsinnstillingene hver gang en original er blitt skannet. Bruk denne funksjonen for å lage et sendestempel. Angir linjetypen din. Angir en sendetid når oppringingsprisen er lavere. Angir et tidspunkt for når telefonfunksjonen skal avbrytes etter at du har sendt med telefonoppringning. Ofte brukte funksjoner som er programmert som hurtigtaster, vises på menyen like etter at strømmen er slått på. 5

16 Mottaksinnstillinger Funksjonsnavn Mottaksmodus Autorisert mottak Videresending Ant. utskr. av mottaksfil 2-sidig utskrift Utskrift i omvendt rekkefølge Papirmagasin Spesif. mottaksbr. for linjer. Sjakkmerke Sentermerke Skriv ut mottakstid Beskrivelse Angi metode for mottak av faksdokumenter. Angi hvorvidt uønskede faksdokumenter skal siles ut eller ikke. Angi hvorvidt faksdokumenter skal videresendes til en programmert mottaker. Angi antall kopier som skal skrives ut for hvert mottatt faksdokument. Angi hvorvidt du vil at mottatte faksdokumenter skal skrives ut på begge sider av arket. Angi hvorvidt du vil at mottatte faksdokumenter skal skrives ut med siste mottatte side først. Bruk denne funksjonen til å skrive ut faksdokumenter mottatt fra programmerte avsendere og faksdokumenter fra andre avsendere, fra forskjellige magasiner. Angi et papirmagasin for hver linje (telefon, Internett-faks, IP-faks). Angi hvorvidt et sjakkmønstret merke skal skrives ut på første side av hvert mottatte faksdokument. Angi hvorvidt et sentermerke skal skrives ut midtveis nede på venstre side og midtstilt øverst på hver mottatte side. Angi hvorvidt du vil at dato, tidspunkt og filnummer skal skrives ut nederst på hvert mottatte faksdokument. E-postinnstillinger Funksjonsnavn Beskrivelse Innstillinger for internettfaks Du kan velge om skal vises eller ikke. Maks. e-poststørrelse SMTP RX-fil leveringsinnstillinger Når den andre parten har begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger som kan bli mottatt eller sending av store e-poster fører til problemer, kan du angi begrensninger på størrelsen på sendte e-poster. Denne funksjonen er tilgjengelig på systemer som tillater ruting av e-post mottatt via SMTP. 6

17 IP-faksinnstillinger Funksjonsnavn Tillat H.323 Tillat SIP H.323-innstillinger SIP-innstillinger Programmer / endre / slette gateway Beskrivelse Spesifiser om H.323 skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Spesifiser om SIP skal brukes til IP-faks overføringer eller ikke. Angi IPv4-adressen og aliasnummeret til gatekeeperen. Angi SIP-serverens IPv4-adresse eller vertsnavn og SIP-brukernavn. Registrer, endre eller slett gatewayen som bruker til sendinger av IP-fakser. Administratorverktøy Funksjonsnavn Programmere/endre/slett standardbeskjed Lagre/endre/slett autodokument Programmere/endre/slett skann. størrelse Skriv ut journal Telling av sendte sider Videresending Minnelås, sending ECM Parameterinnstilling Programmer spesiell avsender Boksinnstilling Beskrivelse Bruk denne funksjonen til å registrere standardmeldinger som skal skrives ut øverst på første side av originalen. Du kan registrere, endre eller slette side som er lagret som autodokumenter. Du kan registrere, endre eller kansellere skanningformater du ofte bruker. Med journalen kan du kontrollere de maksimalt 50 siste kommunikasjonene (mottak og sendinger) maskinen har utført. Med denne funksjonen kan du kontrollere det totale antallet sendte og mottatte sider. Denne funksjonen gjør at du kan få dokumenter skrevet ut på maskinen og sendt til en angitt sluttmottaker. Når du slår på Minnelås, blir mottatte dokumenter lagret i minnet og ikke skrevet ut automatisk. Hvis en del av en sending mislykkes på grunn av et problem med linjen, blir de tapte dataene sendt på nytt automatisk. Med brukerparametre kan du tilpasse ulike innstillinger etter dine egne behov. Ved å programmere bestemte mottakere som spesielle avsendere på forhånd, kan du få de spesielle avsenderne til å bli behandlet annerledes. Følgende funksjoner er beregnet på levering og overføring av dokumenter: Personlig boks, informasjonsboks, overføringsboks. 7

18 Funksjonsnavn Overføringsrapport Programmer konfidensiell ID Programmer polling-id Programmer minnelås-id Velg apparat med nummerskive/tastafon Mottaksfil innstillinger Lagret RX-fil brukerinnstillinger Meny beskyttet Resultatrapport mappeoverføring Beskrivelse For at rekvirenten skal kunne motta rapporter om overføringsresultatet fra overføringsstasjonen, må han eller hun registrere nummeret på telefonlinjen som er koblet til sin egen maskin. Programmer en konfidensiell ID for å skrive ut et konfidensielt mottak. Registrer en polling-id for å bruke funksjonene overføringsforespørsel, overføringsstasjon, pollingsending med standard ID og pollingmottak med standard ID. Registrer en minnelås-id som skal oppgis før utskrift av dokumenter når minnelås-funksjonen er aktivert. Bruk denne funksjonen til å velge en linjetype når maskinen er koblet til en G3 analog linje. Velger hvorvidt mottatte dokumenter skal lagres på harddisken for utskrift senere eller skrives ut umiddelbart uten å lagres. Det kan angis en administrator for å styre dokumenter som er lagret på maskinen etter at det er mottatt faksdokumenter. Du velger administrator ved å angi administror-brukerkoden for styring av dokumenter ved hjelp av Web Image Monitor eller DeskTopBinder. Ved å bruke Meny beskyttet kan du hindre at uvedkommende brukere endrer brukerverktøyene. Du kan angi om Resultatrapport mappeoverføring skal sendes til den angitte e-postadressen når mapper er programmert som videresendingsdestinasjoner som dokumenter sendes til fra alle avsendere eller spesielle avsendere. Brukerveiledning Systeminnstillinger 8

19 1. Sending Dette avsnittet beskriver grunnleggende sendeoperasjoner som å angi sendemodus eller destinasjon. Sendemodier Det er to typer sendinger: Minnesending Direktesending Viktig Det anbefales at du ringer mottakeren og bekrefter med dem når du sender viktige dokumenter. Minnesending Sending starter automatisk etter at originalen er lagret i minnet. Dette er beleilig når du har hastverk og ønsker å ta med deg dokumentet. Du kan også sende den samme originalen til flere destinasjoner. Avsender (denne maskinen) Mottaker Mottaker Mottaker Direktesending Ringer øyeblikkelig opp destinasjonsnummeret og sender det mens originalen skannes. Dette er veldig beleilig når du ønsker å sende en original raskt eller når du ønsker å kontrollere destinasjonen den sendes til. Når denne sendetypen brukes, lagres ikke originalen i minnet. Du kan kun angi én adresse. Avsender (denne maskinen) Mottaker 9

20 Sending 1 s.15 Parallell minnesending s.17 Samtidig kringkasting Bytte mellom minnesending og direktesending Kontroller skjermbildet for å se hvilken modus som er aktiv for øyeblikket. Du kan skifte sendemodus ved å trykke på [Direkte- sending] eller [Minne- sending]. Du kan sette maskinen til å gå til modusen minnesending eller direktesending rett etter at strømmen slås på eller {Nullstill innstillinger}-tasten trykkes, med [Bryter for minne-/direktesending] under Systeminnstillinger/Justere i Faksfunksjoner-menyen. Brukerveiledning Systeminnstillinger 10

21 Sendemodier Minnesending Modusen minnesending har standard faks, Internettfaks og IP-faks. Viktig Hvis et strømbrudd skulle oppstå (hovedstrømbryteren slås av) eller maskinen frakobles i ca. én time, vil alle dokumentene som er lagret i minnet slettes. Så snart hovedstrømbryteren slås på, vil en strømbruddrapport skrives ut for å hjelpe deg å identifisere slettede filer. Hvis strømmen bare slås av ved å trykke på driftsbryteren, vil ikke lagrede dokumenter slettes. Se feilsøking. Hvis minnet er fullt (0 % vises under [Informasjon] på skjermbildet), vil minnesending deaktiveres. Bruk direktesending i stedet. A Pass på at [Minne- sending] er valgt. 1 B Plasser originalen. Originalen kan plasseres på et hvilket som helst tidspunkt før {Start}-tasten trykkes. C Foreta de nødvendige skanneinnstillingene. 11

22 Sending D Bruk talltastene eller en destinasjonstast til å angi en destinasjon. Faksnummer, e-postadresse og IP-faksdestinasjon kan angis samtidig. 1 Hvis du gjør en feil, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og tast deretter inn riktig nummer. Hvis du vil velge en destinasjon fra adresseboken, se Bruke adresseboken til å angi destinasjoner. Hvis du ikke vil utføre en kringkastingssending går du til trinn G. E Når du sender den samme originalen til flere destinasjoner (kringkasting), trykker du på [Legg til] for å angi destinasjonene. Du trenger ikke å trykke på [Legg til] når du legger til en destinasjon med destinasjonslisten. F Angi neste destinasjon. 12 Trykk for å bytte mellom destinasjonslisten for faksnummer, e-postadresse og IP-faksdestinasjon. Hvis du vil angi en annen destinasjon, gjentar du trinn E og F. G Trykk på {Start}-tasten. Maskinen ringer destinasjonen. Etter skanningen vises hvilemodus-skjermbildet.

23 Sendemodier Hvis det kombinerte antallet programmerte destinasjoner overskrider maksimumsverdien, er kun direktesending mulig. For maksimalt antall destinasjoner som kan angis per fil, se Maksimumsverdier. For maksimalt antall destinasjoner som kan angis per fil (inkludert filer i minne), se Maksimumsverdier. For maksimalt antall dokumenter som kan lagres i minnet for minnesending, se Maksimumsverdier. For maksimalt antall sider som kan lagres i minnet (med A4 Standard <ITU-T q1 Chart>), se Maksimumsverdier. 1 s.32 Plassere originaler s.43 Oppløsning s.45 Originaltype s.46 Bildetetthet (kontrast) s.52 Sende over en fakslinje s.55 Sende via IP-faks s.59 Sende til en e-postadresse s.64 Bruke adresseboken til å angi destinasjoner s.66 Angi gruppedestinasjoner s.67 Kjedeoppringning s.68 Repetér s.285 Maksimumsverdier Brukerveiledning Systeminnstillinger Feilsøking Sende flere originaler med glassplaten (minnesending) Følg disse trinnene for å sende flere originaler med glassplaten. A Pass på at [Minne- sending] er valgt. B Plasser den første siden av originalen med forsiden ned på glassplaten. C Angi en destinasjon. D Foreta de nødvendige skanneinnstillingene. E Trykk på {Start}-tasten. Maskinen starter skanningen. 13

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS

OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS Innhold Innhold...i Forord... iii Om operatørhåndboken for faksen (denne håndboken)... iii Oppbygging av håndboken... iii Konvensjoner

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer