Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg"

Transkript

1 Nettverksveiledning Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. For å sikre en trygg og riktig bruk av denne maskinen, bør du lese Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen før du tar den i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte beskrivelser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhet og nytte, anbefaler vi at du leser denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Viktig Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. Følgende programvarekonvensjoner er brukt i denne håndboken NetWare 3.x betyr NetWare 3.1 og 3.. NetWare 4.x betyr NetWare 4.1, 4.11, 4. og IntranetWare.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene for det du ønsker å bruke maskinen til. Viktig Media varierer i henhold til veiledning. De trykte og elektroniske utgavene av en veiledning har samme innhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. I enkelte land kan veiledningen også fås i html-format. For å kunne lese disse veiledningene må du ha en nettleser installert. Om denne maskinen Sørg for å lese Sikkerhetsinformasjon i denne håndboken før du tar maskinen i bruk. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, forberedelsene før maskinen kan tas i bruk, hvordan tekst angis og hvordan CD-ene som følger med maskinen installeres. Systeminnstillinger Referer til denne håndboken for adressebokprosedyrer som registrering av faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Bruk også veiledningen for å få beskrivelser av hvordan du kobler til maskinen. Feilsøking Forklarer fremgangsmåtene for å løse vanlige problemer, og forklarer hvordan du etterfyller papir, toner og annen rekvisita. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er beregnet på maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorene kan bruke for å beskytte data mot manipulering, eller forhindre uautorisert bruk av maskinen. Se også denne håndboken for fremgangsmåte for å registrere administratorer, samt innstilling av bruker- og administratorautentisering. Kopi-/dokumentserver-referanse Beskriver kopi- og dokumentserverens funksjoner og operasjoner. I denne håndboken vil du også finne informasjon om hvordan originaler skal plasseres. Faksreferanse Beskriver faksfunksjoner og -operasjoner. Skriverreferanse Beskriver skriverfunksjoner og -operasjoner. Skannerreferanse Beskriver skannerfunksjoner og -operasjoner. i

4 Nettverksveiledning Beskriver hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og bruker programvaren som leveres med maskinen. Denne håndboken dekker alle modeller, og kan derfor inkludere beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke finnes på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om støttede operativsystemer kan også avvike noe fra det som gjelder for denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintyper. For å få informasjon om UNIX-tillegg, vennligst besøk vårt nettsted eller kontakt en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Sette opp maskinen i et nettverk... Skriver/LAN-Faks... Internettfaks...4 E-post...7 Skann til mappe...10 Leveringsskanner for nettverk...1 TWAIN-nettverksskanner...14 Dokumentserver Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver...19 Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client...19 Bruke NetWare...1 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x)... Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...3 Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø...4 Konfigurere som fjernskriver (NetWare 3.x)...6 Konfigurere som fjernskriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...9. Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor...33 Vise toppsiden...35 Når brukerautentisering er innstilt...36 Om meny og modus...37 Tilgang i administratormodus...38 Vise hjelp for Web Image Monitor...39 Bruke SmartDeviceMonitor for Admin...40 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin...41 Endre konfigurasjonen av nettverkskort...4 Låse menyene på maskinens kontrollpanel...43 Endre papirtype...44 Styre brukerinformasjon...45 Konfigurere energisparemodus...48 Angi et passord...48 Kontrollere maskinstatus...49 Endre navn og kommentarer...50 Laste inn faksjournal...51 Vise og slette spolte utskriftsjobber...51 Styre adresseinformasjon...5 Bruke SmartDeviceMonitor for Client...53 Overvåke skrivere...53 Kontrollere maskinstatus...53 Ved bruk av IPP med SmartDeviceMonitor for Client...54 iii

6 iv Skriverstatus-meldinger via e-post...55 Automatisk melding med e-post...56 Varsling med e-post på etterspørsel...57 Autentisering av post...58 Varsling med e-post på etterspørsel...59 Fjernvedlikehold via telnet...61 Bruk av telnet...61 access...6 appletalk...6 autonet...63 btconfig...63 devicename...64 dhcp...64 diprint...65 dns...66 domainname...67 help...68 hostname...68 ifconfig...69 info...70 ipp...70 netware...71 passwd...7 prnlog...73 rendezvous...73 route...74 set...75 show...77 slp...77 smb...77 snmp...78 sntp...81 spoolsw...8 ssdp...8 status...83 syslog...83 upnp...83 web...84 wiconfig...85 wins...87 SNMP...89 Hente skriverinformasjon over nettverket...90 Gjeldende skriverstatus...90 Skriverkonfigurasjon...96 Å forstå informasjonen som vises...97 Informasjon om utskriftsjobben...97 Utskriftslogg-informasjon...98 Konfigurere nettverkskortet...99 Meldingsliste Systemlogginformasjon...104

7 3. Spesielle operasjoner under Windows Skrive ut filer direkte fra Windows Oppsett Bruke vertsnavn i stedet for IP-adresse...11 Utskriftskommandoer Tillegg Når du bruker Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljø Skriverdrivere som støttes Begrensninger Bruke DHCP...10 Bruke AutoNet...11 Forholdsregler...1 Koble en oppringt ruter til et nettverk...1 NetWare-utskrift...14 Når IEEE 80.11b-grensesnittenheten (ekstrautstyr) er installert...15 Informasjon om installerte applikasjoner...16 RSA BSAFE...16 Spesifikasjoner...17 INDEKS v

8 vi

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Denne håndboken benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse merknadene kan det føre til alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse merknadene kan det føre til moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser dem. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Punkter du bør være ekstra oppmerksom på ved bruk av maskinen, og informasjon om sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese denne informasjonen nøye. Tilleggsinformasjon om maskinens funksjoner, samt beskrivelser av hvordan brukerfeil kan løses. Dette symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det indikerer hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Taster på maskinens kontrollpanel. 1

10 Sette opp maskinen i et nettverk I denne delen beskrives nettverksinnstillingene du kan endre med Brukerverktøy (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Se på informasjonen som vises på listen $ Disse elementene må være innstilt for at du skal kunne bruke funksjonen. Sørg for å stille dem inn før du forsøker å bruke den tilsvarende funksjonen. Disse elementene må stilles inn ved behov. Skriver/LAN-Faks Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Ping-kommando Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Maskinnavn

11 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Maskinnavn Grensesnitt-innst./ Kommunikasjonsmodus $ IEEE 80.11b *1 SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. 3

12 Internettfaks Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll *4 $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Filoverføring SMTP-server * $ SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll *3 $ POP3 / IMAP4-innstillinger *5 Administrators e- postadresse *7 Port for e-postkommunikasjon *3 $ *6 Maks. størrelse for e- postmottak E-postlagring på server Intervall for e-postmottak Programmere/endre/slette e-postbeskjed Programmere/endre/slette emne 4

13 Grensesnitt Innstillinger Ethernet Filoverføring Faks e-postkonto * *3 $ IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Grensesnitt-innst./ IEEE 80.11b *1 Automatisk spesifiser avsendernavn IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll *4 $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet Filoverføring SMTP-server * $ SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll *3 $ POP3 / IMAP4-innstillinger *5 Administrators e- postadresse *7 Port for e-postkommunikasjon *3 $ *6 Intervall for e-postmottak 5

14 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Innstillinger Filoverføring Maks. størrelse for e- postmottak E-postlagring på server Programmere/endre/slette e-postbeskjed Programmere/endre/slette emne Faks e-postkonto * *3 $ Automatisk spesifiser avsendernavn *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Minimumsinnstillingen som kreves for å bruke sending. *3 Minimumsinnstillingen som kreves for å bruke mottak. *4 Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. *5 Hvis du velger [På] for [POP før SMTP], velg denne funksjonen også. *6 Hvis du velger [På] for [POP før SMTP], sjekk portnummeret for [POP3]. *7 Hvis du velger [På] for [SMTP-autentisering], velg denne funksjonen også. 6

15 E-post Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Filoverføring SMTP-server $ SMTP-autentisering POP før SMTP POP3 / IMAP4-innstillinger *3 Administrators e- postadresse Port for e-postkommunikasjon *4 Programmere/endre/slette e-postbeskjed Programmere/endre/slette emne Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger Automatisk spesifiser avsendernavn 7

16 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Grensesnitt-innst./ IEEE 80.11b *1 IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID innstillinger Kanal Innstillinger WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet 8

17 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Innstillinger Filoverføring SMTP-server $ SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll *3 Administrators e- postadresse Port for e-postkommunikasjon *4 Programmere/endre/slette e-postbeskjed Programmere/endre/slette emne Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger Automatisk spesifiser avsendernavn *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. *3 Hvis du velger [På] for [POP før SMTP], velg denne funksjonen også. *4 Hvis du velger [På] for [POP før SMTP], sjekk portnummeret for [POP3]. 9

18 Skann til mappe Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Filoverføring Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Standard brukernavn/ passord (send) Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger 10

19 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse $ DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Grensesnitt-innst./ Kommunikasjonsmodus $ IEEE 80.11b *1 SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet Filoverføring Standard brukernavn/ passord (send) Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. 11

20 Leveringsskanner for nettverk Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll *3 $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Filoverføring Sendingsalternativ * Filoverføring av faksmottak Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger 1

21 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll *3 $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Hvis leveringsalternativet er satt til [På], må du også stille inn IP-adressen. *3 Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. Grensesnitt-innst./ Kommunikasjonsmodus $ IEEE 80.11b *1 SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet Filoverføring Sendingsalternativ * Filoverføring av faksmottak Skanner - tidsintervall for henting Skanner - antall hentinger 13

22 TWAIN-nettverksskanner Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn 14

23 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Grensesnitt-innst./ Kommunikasjonsmodus $ IEEE 80.11b *1 SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. 15

24 Dokumentserver Grensesnitt Ethernet Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn 16

25 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnitt-innst./ Nettverk Innstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll * $ NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type *1 $ Tillat SNMP V3-kommunikasjon Tillat SSL / TLS-kommunikasjon Vertsnavn Grensesnitt-innst./ Kommunikasjonsmodus $ IEEE 80.11b *1 SSID innstillinger Kanal WEP (kryptering)- innstilling Overføringshastighet *1 Vises når IEEE 80.11b-grensesnittet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE 80.11b (trådløst LAN) er koblet til maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. * Sjekk at [Effektiv] er valgt for TCP/IP. 17

26 18

27 1. Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer maskinen som en Windows nettverkskriver. Maskinen er konfigurert slik at nettverksklienter skal kunne bruke den. Dersom nettverkskriveren er tilkoblet via SmartDeviceMonitor for Client, kan du stille inn varslingsfunksjonen for utskrift til å gi klientene melding om resultatene av utskriftjobbene deres. Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller som medlem av Superbruker-gruppen. A Åpne vinduet [Skrivere]fra [Start]-menyen. Vinduet [Skrivere] vises. Under Windows XP eller Windows Server 003, vil vinduet for [Skriver og faks] vises. B Klikk på ikonet til maskinen du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Skriveregenskaper vises. C I kategorien [Deling] klikker du [Deling av denne skriveren]. D For å dele maskinen med brukere som bruker en annen versjon av Windows, klikk på [Tilleggsdrivere...]. Hvis du har installert en alternativ driver ved å krysse av for [Deling av denne skriveren] da du installerte skriverdriveren, trenger du ikke utføre dette trinnet. E Klikk på [OK], og lukk deretter skriveregenskapene. Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere maskinen til å bruke funksjonen utskriftsmeding i SmartDeviceMonitor for Client. Stille inn skriverserveren Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller som medlem av Superbruker-gruppen. 19

28 Bruke en skriverserver 1 A Fra [Start]-knappen på oppgavelinjen peker du på [Programmer] og deretter på [SmartDeviceMonitor for Client]. Klikk så på [Innstillinger for skriverserver]. Dialogboksen for skriverserver-innstillinger vises. B Klikk på avkryssingsboksen [Varsle klient-pcer om sending av utskrift/data], klikk deretter på [OK]. Etter at skriverserver-innstillingen er foretatt, vises en dialogboks. Bekreft innholdet i dialogboksen og klikk [OK]. Klikk [Avbryt] for å avbryte prosedyren. En dialogboks for klientinnstillingen vises. C Klikk på [OK]. Utskriftsserver-innstillingen er fullført. Hver klient må innstilles for mottak av utskriftsmelding. Merk Gjeldende utskriftsjobber starter om igjen etter en kort spolerpause. Når ekspansjonsfunksjonen ikke brukes, blir funksjonen automatisk satt til tilgjengelig. Hvis du logger deg på med en konto som ikke har administrator-rettigheter, kan det hende klienten ikke blir varslet. Stille inn en klient A Fra [Start]-knappen på oppgavelinjen peker du på [Programmer] og deretter på [SmartDeviceMonitor for Client]. Klikk så på [Innstillinger for utvidede funksjoner]. En dialogboks for innstilling av ekspansjonsfunksjonen vises. B Klikk på avkryssingsboksen [Varsle om utskrift/dataoverføring/avbrudd.], klikk deretter på [Detaljerte innstillinger]. C Velg avkryssingsboksen [Varsle om utskrift/dataoverføring ved bruk av skriverserveren] på [Varslingsinnstillinger]-skjermbildet. D Klikk på [OK]. Dialogboksen for innstilling av ekspansjonsfunksjonen lukkes. Klientinnstillingen er fullført. Merk Innstill utskriftsmelding-funksjonen i skriverdriveren og i SmartDevice- Monitor for Client. 0

29 Bruke NetWare Bruke NetWare Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten for å stille inn nettverkskrivere i et NetWare-miljø. I et NetWare-miljø kan du koble til maskinen som skriverserver eller som fjernskriver. 1 Viktig IPv6 kan ikke brukes på denne funksjonen. Fremgangsmåte for innstilling Når maskinen skal brukes som skriverserver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Slå maskinen av og deretter på igjen. Når maskinen skal brukes som fjernskriver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Innstill NetWare. D Start skriverserveren. Merk Denne fremgangsmåten forutsetter at miljøet allerede er forberedt for normal NetWare som kjører utskriftservice-innstillingene. Fremgangsmåten forklares med følgende innstillingseksempler: Filserverens navn CAREE Skriverserverens navn PSERV Skriverens navn R-PRN Navn på køen R-QUEUE Bruke SmartDeviceMonitor for Admin For å bruke maskinen i et NetWare-miljø, bruk SmartDeviceMonitor for Admin for å innstille NetWare utskriftsmiljøet. Merk NetWare-klienten fra Novell må stille inn utskriftsmiljøet ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin under følgende miljøer: NDS-modus i Windows 95/98/Me NDS- eller Bindery-modus i Windows 000/XP og Windows NT 4.0 Henvisning Hvis du vil vite mer om installering av SmartDeviceMonitor for Admin, se s.41 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin 1

30 Bruke en skriverserver 1 Skrivere som vises i SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin lister opp skrivere som er tilkoblet nettverket. Dersom du ikke kan identifisere maskinen du vil konfigurere, skriv ut skriverkonfigurasjonssiden og kontroller maskinnavnet. Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som skriverserver for bruk av NetWare 3.x. A Logg på filserveren som overordnet eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]-menyen. C Klikk på [Veiviser] og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere, og klikk på [Avslutt]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent til Web Image Monitor starter automatisk. E En dialogboks hvor du kan angi [Brukernavn] og [Passord] vises. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter på [OK]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. F Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området [Nettverk], og klikk deretter på [NetWare]. Navn på utskriftsserver: Tast inn NetWare-utskriftsserverens navn. For å kunne bruke grensesnittkortet som skriverserver, må du angi navnet på en skriverserver som ikke er aktiv på filserveren. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. Påloggingsmodus: angi om du vil spesifisere en filserver eller et NDS-tre når du logger deg inn på NetWare. Filservernavn: når du angir et navn på en filserver her, vil det kun søkes etter den angitte filserveren. Dette punktet er nødvendig. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. NDS-tre: for å aktivere NDS-modus, må du angi navnet på NDS-treet du ønsker å logge deg inn på. Du kan bruke opptil 3 alfanumeriske tegn. NDS-kontekstnavn: for å aktivere NDS-modus, må du taste inn utskriftsserverens kontekst. Du kan bruke opptil 17 alfanumeriske tegn. Driftsmodus: angi om du vil bruke grensesnittkortet som utskriftsserver eller som ekstern skriver. Ekstern skriver-nummer: dette punktet er effektivt når grensesnittkortet er spesifisert som en ekstern skriver. Tast inn det samme nummeret som nummeret på skriveren som skal opprettes på utskriftsserveren (0 til 54 tegn).

31 Bruke NetWare Tidsavbrudd for jobb: når grensesnittkortet brukes som en ekstern NetWare-skriver, kan ikke skriveren avgjøre når en jobb er ferdig. Skriveren vil derfor avslutte utskriften når det har gått en viss tidsperiode siden sist gang den mottok utskriftsdata. Spesifiser denne tidsperioden her (3 til 55 sekunder). Startverdien er 15 (sekunder). Rammetype: velg rammetypen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. Utskriftsserver protokoll: velg NetWare-protokollen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. NCP-leveringsprotokoll: velg protokollen for NCP-levering. G Bekreft innstillingen og klikk deretter [Bruk]. Konfigureringen er nå fullført. Vent noen minutter før du starter Web Image Monitor på nytt. H Klikk på [Logg ut]. 1 Merk Skriv inn følgende på kommandolinjen for å kontrollere at skriveren er riktig konfigurert: F:> USERLIST Hvis skriveren fungerer slik som konfigurert, vises navnet på skriverserveren som en tilkoblet bruker. Hvis du ikke er i stand til å identifisere skriveren du ønsker å konfigurere, skriver du ut konfigureringssiden og kontrollerer skrivernavnet. Vil du ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, se Skriverreferanse. Hvis det ikke vises noe skrivernavn på listen, finn samsvar i rammetypene for IPX/SPX for datamaskinen og skriveren. Bruk dialogboksen [Nettverk] i Windows for å endre rammetype for datamaskinen. Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som utskriftsserver som bruker NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når skriverserveren brukes som skriverserver i NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, må den settes i NDS-modus. Ved bruk av NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, sett skriveren som skriverserver. A Logg på filserveren som administrator eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]-menyen. C Klikk på [Veiviser] og deretter på [OK]. 3

32 Bruke en skriverserver 1 D Velg den skriveren du vil konfigurere, og klikk på [Avslutt]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent til Web Image Monitor starter automatisk. E En dialogboks hvor du kan angi [Brukernavn] og [Passord] vises. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter på [OK]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. F Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, klikk [Nettverk], og klikk deretter på [NetWare]. G Bekreft innstillingen og klikk deretter [Bruk]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. H Klikk på [Logg ut]. Henvisning s. Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble skriveren som utskriftsserver i et rent IP-miljø under NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når du oppretter en køet skriverserver i et rent IP-miljø under NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, opprett en utskriftskø på filserveren ved hjelp av Net- Ware-administrator. Skriveren er ikke tilgjengelig som fjernskriver for bruk i et rent IP-miljø. Konfigurering ved hjelp av NWadmin A Start NWadmin fra Windows. Vil du ha flere detaljer om NWadmin, se NetWare-håndbøkene. B Velg objektet der utskriftskøen er plassert i katalogtreet, og klikk deretter på [Opprett] i [Objekt]-menyen. C Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriverkø], og klikk så på [OK]. D I boksen [Navn på skriverkø] skriver du inn navnet på skriverkøen. E I boksen [Skriverkøvolum] klikker du på [Bla gjennom]. 4

33 Bruke NetWare F Gå til boksen [Tilgjengelige objekter], klikk på volumet der skriverkøen er opprettet, og klikk så på [OK]. G Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [Opprett]. H Velg objektet der skriveren er lokalisert, og klikk deretter [Opprett] på [Objekt]- menyen. I Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriver], og klikk så på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriver (ikke-ndps)]. J I boksen [Skrivernavn] angir du navnet på skriveren. K Velg avkryssingsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. L Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger]. M I boksen [Tilgjengelige objekter] klikker du på køen du opprettet, og klikker deretter på [OK]. N Klikk på [Konfigurasjon], klikk på [Parallell] i [Skrivertype]-listen, og klikk deretter på [Kommunikasjon]. O Klikk på [Manuell lasting] i [Kommunikasjonstype]-området, og klikk deretter på [OK]. P Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [OK]. Q Velg en kontekst angitt med NIB Setup Tool og klikk på [Opprett] på [Objekt]- menyen. R I boksen [Klasse for nytt objekt] klikker du på [Skriverserver], og deretter på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriverserver (ikke-ndps)]. S I boksen [Navn på skriverserver] angir du skriverserverens navn. Bruk samme utskriftsservernavn som du spesifiserte med NIB Setup Tool. T Velg avkryssingsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. U Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger]. V I boksen [Tilgjengelige objekter] klikker du på køen du opprettet, og klikker deretter på [OK]. W Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [OK]. X Start skriverserveren ved å angi følgende fra konsollen til NetWare-serveren. Dersom skriverserveren er i bruk, stopper du den og start den opp igjen. For å avslutte CAREE: unload pserver For å starte CAREE: load pserver skriverservernavn 1 5

34 Bruke en skriverserver Konfigurering ved hjelp av NIB Setup Tool 1 A Logg på filserveren som administrator eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]-menyen. C Klikk på [Egenskapsark] og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere, og klikk på [Avslutt]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent til Web Image Monitor starter automatisk. E En dialogboks hvor du kan angi [Brukernavn] og [Passord] vises. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter på [OK]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. F Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området [Nettverk], og klikk deretter på [NetWare]. G Bekreft innstillingen og klikk deretter [Bruk]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. H Klikk på [Logg ut]. Henvisning Hvis du vil vite mer, kan du se s. Konfigurere som skriverserver (Net- Ware 3.x) Konfigurere som fjernskriver (NetWare 3.x) Følg prosedyren under for å bruke maskinen som ekstern skriver under NetWare 3.x. Konfigurering ved hjelp av PCONSOLE A Skriv PCONSOLE i kommandolinjen. F:> PCONSOLE B Opprett en utskriftskø. Ved bruk av eksisterende utskriftskø, gå til fremgangsmåten for opprettelse av skriver. C Fra menyen [Tilgjengelige alternativer] velger du [Utskriftskø-informasjon] og trykker deretter på {Enter}. 6

35 Bruke NetWare D Trykk på {Sett inn}-tasten, og skriv deretter inn et utskriftskø-navn. E Trykk på {ESC} for å gå tilbake til menyen [Tilgjengelige alternativer]. F Sett opp nettverksforbindelsen til en skriver. G Gå til menyen [Tilgjengelige alternativer] og velg [Informasjon om utskriftsserver]. Trykk deretter på tasten {Bekr.}. H For å opprette en ny utskriftsserver, trykker du på tasten {Sett inn}. Skriv deretter inn et navn på utskriftsserveren. For en utskriftserver som allerede er opprettet, velg en utskriftserver i [Utskriftserver]- listen. Bruk samme skrivernavn som du spesifiserte med NIB Setup Tool. I Fra menyen [Skriverserver-informasjon] velger du [Skriverserver-konfigurasjon]. J Fra menyen [Skriverserver-konfigurasjon] velger du [Skriverkonfigurasjon]. K Velg skriveren som er angitt som [Ikke installert]. Bruk samme skrivernummer som det som er spesifisert som Ekstern skriver nr. ved hjelp av NIB Setup Tool. L For å endre skrivernavn, skriv inn et nytt navn. Et navn skriver x tildeles skriveren. x står for nummeret til den valgte skriveren. M Som type, velg[remote Parallel, LPT1]. IRQ, Bufferstørrelse, Startform, og Kø-tjenestemodus blir automatisk konfigurert. N Trykk på {Avsl.}-tasten, og klikk deretter på [Ja] i bekreftelsesmeldingen. O Trykk på {Avsl.}-tasten for å gå tilbake til menyen [Konfigurasjon av utskriftsserver]. P Tildel skriverkøer til skriveren som er opprettet. Q Fra menyen [Konfigurasjon av skriverserver], velg[køer som betjenes av skriveren]. R Velg skriveren som er opprettet. S Trykk på {Sett inn}-tasten for å velge en kø som betjenes av skriveren. Du kan velge flere køer. T Følg instruksjonene som vises på skjermen og foreta de nødvendige innstillingene. Følg denne fremgangsmåten, kontroller at køene er tildelt. 1 7

36 Bruke en skriverserver 1 U Trykk på {Avsl.}-tasten til Avslutt? vises, og velg deretter [Ja] for å avslutte PCONSOLE. V Start skriverserveren ved å angi følgende fra konsollen til NetWare-serveren. Dersom skriverserveren er i bruk, stopper du den og start den opp igjen. Avslutte CAREE: unload pserver For å starte CAREE: load pserver skriverservernavn Merk Hvis skriveren fungerer slik den er konfigurert, vises meldingen Venter på jobb. Konfigurering ved hjelp av NIB Setup Tool A Logg på filserveren som overordnet eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]-menyen. C Klikk på [Egenskapsark] og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere, og klikk på [Avslutt]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent til Web Image Monitor starter automatisk. E En dialogboks hvor du kan angi [Brukernavn] og [Passord] vises. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter på [OK]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. F Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, klikk [Nettverk], og klikk deretter på [NetWare]. G Bekreft innstillingen og klikk deretter [Bruk]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. H Klikk på [Logg ut]. Henvisning Hvis du vil vite mer, kan du se s. Konfigurere som skriverserver (Net- Ware 3.x) 8

37 Bruke NetWare Konfigurere som fjernskriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Følg fremgangsmåten nedenfor for å bruke skriveren som fjernskriver under NetWare 4.x, 5/5.1 og 6/6.5. Viktig For å bruke skriveren som fjernskriver under NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5, må den settes i NDS-modus. Bruk ikke skriveren som fjernskriver når Pure IP brukes. 1 Konfigurering ved hjelp av NWadmin A Start NWadmin fra Windows. Vil du ha flere detaljer om NWadmin, se NetWare-håndbøkene. B Sett opp nettverksforbindelsen til en skriverkø. Velg objektet der utskriftskøen er plassert i katalogtreet, og klikk deretter på [Opprett] i [Objekt]-menyen. C Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriverkø], og klikk så på [OK]. D I boksen [Navn på skriverkø] skriver du inn navnet på skriverkøen. E I boksen [Skriverkøvolum] klikker du på [Bla gjennom]. F Gå til boksen [Tilgjengelige objekter], klikk på volumet der skriverkøen er opprettet, og klikk så på [OK]. G Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [Opprett]. H Sett opp nettverksforbindelsen til en skriver. Velg objektet der skriveren er lokalisert, og klikk deretter [Opprett] på [Objekt]-menyen. I Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriver], og klikk så på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriver (ikke-ndps)]. J I boksen [Skrivernavn] skriver du inn navnet på skriveren. K Velg avkryssingsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. L Tildel skriverkøer til skriveren som er opprettet. Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger]. M I boksen [Tilgjengelige objekter] klikker du på køen du opprettet, og klikker deretter på [OK]. N Klikk på [Konfigurasjon], klikk på [Parallell] i [Skrivertype]-listen, og klikk deretter på [Kommunikasjon]. 9

38 Bruke en skriverserver 1 O Klikk på [Manuell lasting] i [Kommunikasjonstype]-området, og klikk deretter på [OK]. Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [OK]. P Sett opp nettverksforbindelsen til en skriverserver. Velg en kontekst angitt med NIB Setup Tool og klikk på [Opprett] på [Objekt]-menyen. Q I boksen [Klasse for nytt objekt] klikker du på [Skriverserver], og deretter på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriverserver (ikke-ndps)]. R I boksen [Utskriftsservernavn:] skriver du skriverserverens navn. Bruk samme utskriftsservernavn som du spesifiserte med NIB Setup Tool. S Velg avkryssingsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. T Tildel skriveren til den opprettede skriverserveren. Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger]. U I boksen [Tilgjengelige objekter] klikker du på køen du opprettet, og klikker deretter på [OK]. V I området [Skrivere], klikk på skriveren du tildelte, og klikk deretter på [Skrivernummer] W Angi skrivernummeret og klikk på [OK]. Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [OK]. Bruk samme skrivernummer som det som er spesifisert som Ekstern skriver nr. ved hjelp av NIB Setup Tool. X Start skriverserveren ved å angi følgende fra konsollen til NetWare-serveren. Dersom skriverserveren er i bruk, stopper du den og start den opp igjen. For å avslutte CAREE: unload pserver For å starte CAREE: load pserver skriverservernavn 30

39 Bruke NetWare Konfigurering ved hjelp av NIB Setup Tool A Logg på filserveren som administrator eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]-menyen. C Klikk på [Egenskapsark] og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere, og klikk på [Avslutt]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent til Web Image Monitor starter automatisk. E En dialogboks hvor du kan angi [Brukernavn] og [Passord] vises. Skriv inn brukernavnet og passordet, og klikk deretter på [OK]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. F Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området [Nettverk], og klikk deretter på [NetWare]. G Bekreft innstillingen og klikk deretter [Bruk]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. H Klikk på [Logg ut]. 1 Henvisning Hvis du vil vite mer, kan du se s. Konfigurere som skriverserver (Net- Ware 3.x) 31

40 Bruke en skriverserver 1 3

41 . Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor Ved hjelp av Web Image Monitor kan du kontrollere maskinstatus og endre innstillinger. Tilgjengelige operasjoner Følgende operasjoner kan fjernkjøres fra en klient-datamaskin ved hjelp av Web Image Monitor. Vise maskinstatus eller innstillinger Kontrollere status eller historikk for utskriftsjobb Kontrollere, modifisere, skrive ut eller slette utskriftsjobber lagret i dokumentserveren Avbryte gjeldende utskriftsjobber Nullstille skriveren Administrere adresseboken Foreta innstillinger av maskinen Foreta innstillinger for nettverksprotokoll Foreta sikkerhetsinnstillinger Konfigurere maskinen For å utføre operasjoner fra Web Image Monitor kreves TCP/IP. Operasjoner fra Web Image Monitor blir tilgjengelige etter at maskinen er konfigurert til å bruke TCP/IP. Anbefalt nettleser Windows: Internet Explorer 5.5 SP1 eller nyere Netscape Navigator 6. eller nyere Mac OS: Netscape Navigator 6. eller nyere Safari 1.0 eller nyere 33

42 Overvåke og konfigurere skriveren Merk For å bruke Netscape Navigator med Secured Sockets Layer (SSL: En krypteringsprotokoll), bruk Netscape Navigator 7.0 eller nyere. Safari kan ikke brukes på Mac OS X Dersom tidligere versjoner av nettleserne ovenfor brukes eller JavaScript og informasjonskapsler (cookies) ikke er aktivert med nettleseren som brukes, kan det føre til visnings- og operasjonsproblemer. Hvis du bruker en proxy-server, må du endre nettleserinnstillingene. Kontakt nettverksansvarlig om informasjon vedrørende innstillingene. Det er ikke sikkert at foregående side vises selv om du klikker på tilbakeknappen i nettleseren. Hvis den ikke vises, klikker du på oppdater-knappen i nettleseren. Oppdatering av maskininformasjonen utføres ikke automatisk. Klikk på [Oppdater] i visningsområdet for å oppdatere maskininformasjonen. Vi anbefaler at du bruker Web Image Monitor på det samme nettverket. Du kan ikke få tilgang til maskinen fra utsiden av brannmuren. Når du bruker maskinen under DHCP, kan det hende IP-adressen endres automatisk av innstillingene til DHCP-serveren. Aktiver DDNS-innstillingen på maskinen og koble deg opp ved hjelp av maskinens vertsnavn. Eller du kan angi en statisk IP-adresse i DHCP-serveren. Hvis HTTP-porten er deaktivert, kan ikke en tilkobling til maskinen ved hjelp av URL-adressen etableres. SSL-innstillingen må aktiveres på denne maskinen. Kontakt din nettverksadministratoren hvis du ønsker flere detaljer. Når du bruker krypteringsprotokollen SSL, må du angi https://(skriverens adresse)/. Internet Explorer må være installert på datamaskinen din. Bruk den nyeste tilgjengelige versjonen. Vi anbefaler Internet Explorer 6.0 eller nyere. 34

43 Bruke Web Image Monitor Vise toppsiden Dette avsnittet forklarer toppsiden og hvordan Web Image Monitor vises. A Start nettleseren. B Skriv inn http: //(maskinens adresse)/ i nettleserens adressefelt. Toppsiden på Web Image Monitor vises. Hvis vertsnavnet til skriveren er registrert på DNS-serveren eller WINS-serveren, kan du angi dette. Når du angir SSL, som er en protokoll for kryptert kommunikasjon, i et miljø hvor det er utstedt serverautentisering, skriver du https://(maskinens adresse)/. Hver Web Image Monitor-side er inndelt i følgende områder: 1. Overskriftsområde Lenker til hjelp og dialogboks for nøkkelordsøk vises.. Menyområde Dialogboksen for å bytte til brukermodus og administratormodus vises, og hver modusmeny vises. Hvis du velger meny, vises innholdet i arbeidsområdet, eller i underområdet. 3. Visningsområde Viser innholdet for elementet som er valgt i menyområdet. Maskininformasjon i visningsområdet blir ikke oppdatert automatisk. Klikk på [Oppdater] øverst til høyre i visningsområdet for å oppdatere maskininformasjonen. Klikk på knappen [Oppdater] i nettleseren for å oppdatere hele skjermbildet. Maskinstatus, navn på nettverkskort og kommentarer vises. 4. Hjelp Bruk Hjelp for å se eller laste ned innholdet i hjelp-filen. 35

44 Overvåke og konfigurere skriveren Når brukerautentisering er innstilt Innlogging (ved hjelp av Web Image Monitor) Følg fremgangsmåten nedenfor for å logge på når brukerautentisering er innstilt. A Klikk på [Logg inn]. B Angi et brukernavn for innloggings og et passord, og klikk deretter på [OK]. Merk For brukerkodeautentisering, tast inn en brukerkode i [Brukernavn], og klikk deretter på [OK]. Fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilken nettleser du bruker. Logg av (ved hjelp av Web Image Monitor) Klikk på [Logg ut] for å logge av. 36

45 Bruke Web Image Monitor Om meny og modus To modi er tilgjengelig med Web Image Monitor: brukermodus og administratormodus. Elementene som vises kan variere avhengig av maskintype. Om brukermodus I brukermodus kan du vise maskinstatus, innstillinger og status for utskriftsjobb, men du kan ikke endre noe av dette. 1. Status Maskinstatus, inkludert mengden gjenværende papir i papirmagasiner og mengden gjenværende toner, vises. 3. Konfigurasjon Viser gjeldende maskin- og nettverksinnstillinger og laster ned hjelpefiler.. Jobb Gir deg mulighet til å vise liste over utskriftsjobber i kø, jobbhistorikk, feillogg, sikker utskrift- og prøveutskrift-jobber. Dette valget utfører eller sletter også sikker utskrift- og prøveutskrift-jobber. 37

46 Overvåke og konfigurere skriveren Administratormodus I administratormodus kan du konfigurere de forskjellige maskininnstillingene. 1. Status Maskinstatus, inkludert mengden gjenværende papir i papirmagasiner og mengden gjenværende toner, vises.. Jobb Gir deg mulighet til å vise liste over utskriftsjobber i kø, jobbhistorikk, feillogg, sikker utskrift- og prøveutskrift-jobber. Med dette valget kan du også slette utskriftsjobber i kø, sikker utskrift- og prøveutskrift-jobber. 3. Adressebok Brukerinformasjon kan registreres, vises, endres og slettes. 4. Konfigurasjon Foreta systeminnstillinger for maskinen, grensesnittinnstillinger og sikkerhet. 5. Nullstill utskrift Klikk for å nullstille aktuelle utskriftsjobber og utskriftsjobber i kø. Denne knappen er plasser på toppsiden. 6. Nullstill enhet Klikk for å nullstille skriveren. Dersom en utskriftsjobb er under behandling, blir skriveren nullstilt etter at jobben er fullført. Denne knappen er plasser på toppsiden. Tilgang i administratormodus Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til Web Image Monitor i administratormodus. A På toppsiden, klikk på [Logg inn]. Vinduet for å angi brukernavn og passord vises. B Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på [Logg inn]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. 38

47 Bruke Web Image Monitor Vise hjelp for Web Image Monitor Når du bruker Hjelp for første gang, kan du, ved å klikke på enten [Hjelp] i topptekstområdet eller ikonet merket? i visningsområdet, få frem følgende skjerm, der du kan vise Hjelp på to forskjellige måter, som vist nedenfor: Se Hjelp på vår nettside Laste ned Hjelp til datamaskinen din Laste ned og kontrollere Hjelp Du kan laste ned Hjelp til datamaskinen din. Som Hjelp-URL kan du angi banen til en lokal fil for å vise Hjelp uten å koble deg opp til Internett. Merk Ved å klikke på [Hjelp] i topptekstområdet, vises innholdet i Hjelp. Ved å klikke på?, Hjelp-ikonet i visningsområdet, vises Hjelp for innstillingselementer i visningsområdet. Laste ned Hjelp A Fra [OS]-listen velger du operativsystemet. B Velg språk fra [Språk]-listen. C Klikk på [Last ned]. D Last ned Hjelp ved å følge meldingene på skjermen. E Lagre den komprimerte filen i en mappe, og dekomprimer den. For å se den nedlastede Web Image Monitor Hjelp, angir du banen til den dekomprimerte filen. Lenke URL for hjelpefilen til [Hjelp]-knappen. Du kan lenke URL-en for hjelpefilen på en datamaskin eller en nettserver til [Hjelp]-knappen. A Logg inn på Web Image Monitor i administratormodus. B I menyområdet, klikk på [Konfigurasjon]. C Klikk på [Nettside]. D Tast inn URL for hjelpefilen i boksen [Angi URL for Hjelp]. Hvis du lagret filen til C:\HELP\EN, tast inn file://c:/help/. Hvis du for eksempel lagret filen på en nettserver og URL for indeksfilen er a.b.c.d/help/en/index.html, tast inn E Klikk på [Bruk]. 39

48 Overvåke og konfigurere skriveren Bruke SmartDeviceMonitor for Admin Ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin kan du overvåke nettverksskriverne. Du kan også endre konfigurasjonen på nettverkskortet ved å bruke TCP/IP eller IPX/SPX. Viktig IPv6 kan ikke brukes på denne funksjonen. Protokollstakk som følger med operativsystemet Windows 95/98/Me TCP/IP IPX/SPX NetWare NetWare Client3 for Windows 95 IntraNetWare Client for Windows 95 Novell Client for Windows 95/98/Me Windows 000 TCP/IP IPX/SPX NetWare Novell-klient for Windows NT/000/XP Windows Server 003 TCP/IP IPX/SPX Windows XP TCP/IP IPX/SPX Novell-klient for Windows NT/000/XP Windows NT 4.0 TCP/IP IPX/SPX Client Service for NetWare NetWare Client3 for Windows NT IntraNetWare Client for Windows NT Novell-klient for Windows NT/000/XP 40

49 Bruke SmartDeviceMonitor for Admin Tilgjengelige operasjoner Følgende funksjoner er tilgjengelige: Begrenser innstillinger som gjøres fra kontrollpanelet og deaktiverer endringer gjort for visse elementer. Aktiverer valg av papirtypen som er lagt i maskinen. Skifter til og kommer ut av Energisparemodus. Kontrollerer informasjon om utskrift, papirmengde osv. Overvåker flere skrivere samtidig. Hvis du har mange skrivere, kan du lage grupper og klassifisere skriverne slik at styringen forenkles. Kontrollerer maskinens nettverksinnstillinger og detaljerte opplysninger om enheten. Gjør det mulig å endre maskinens nettverksinnstillinger. Du kan kontrollere detaljene for utskriftsjobber sendt fra en datamaskin. Du kan kontrollere jobbhistorier for utskrevne, faksede (LAN-Fax), skannede og kopierte dokumenter, identifisert av brukerkoder. Tillater valg av funksjoner som for eksempel utskrift og skanning for hver brukerkode. Faksnumre og e-postadresser lagret på maskinen kan endres og lagres av datamaskinen. Du kan kontrollere hver oppføring i fakshistorikken. Du kan utføre innstillinger og vise statusendringene for gruppeenheter. Med Adressestyringsverktøyet kan du styre LAN-Fax-nummer, brukernavn for Skann til mappe og adresser for å sende og motta Internett-fakser. Navnet til e-postsender og mappen kan beskyttes. InstallereSmartDeviceMonitor for Admin Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere SmartDeviceMonitor for Admin A Avslutt alle åpne programmer. B Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprogrammet starter. C Velg et grensesnittspråk, og klikk deretter på [OK]. Følgende språk er tilgjengelige: Tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, finsk, svensk, enkel kinesisk og tradisjonell kinesisk. D Klikk på [SmartDeviceMonitor for Admin]. E Klikk på [Neste >]. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. F Etter at du har lest innholdet, klikker du på [Neste >]. 41

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Denne erklæringen må beholdes i alle kopier av denne dokumentasjonen og/eller programvaren, også i deler av dem.

Denne erklæringen må beholdes i alle kopier av denne dokumentasjonen og/eller programvaren, også i deler av dem. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Tilkobling og oppsett Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Skannerreferanse. Brukerveiledning

Skannerreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer til mapper Lagre filer med skannerfunksjonen Levere skannede filer Skanne originaler med TWAIN-nettverkskanner.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer