Brukerveiledning Programvareveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Programvareveiledning"

Transkript

1 Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...18 Bekrefte tilkoblingsmetoden...19 Nettverkstilkobling...19 Lokal tilkobling...21 Bruke SmartDeviceMonitor-porten...23 Installere DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (TCP/IP)...23 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (IPP)...25 IInstallere PostScript 3-skriverdriveren (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Innstallerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP)...28 Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows IPP)...29 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installere PostScript 3-skriverdriver(Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Endre portinnstillingene for SmartDeviceMonitor for Client...32 Bruk standard TCP/IP-port...34 NO N G G _1.00 Copyright

2 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...34 Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...35 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Bruke LPR-port...38 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...38 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...39 Installere PostScript 3-skriverdriver(Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Brukes som Windows-nettverkskriver...41 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...41 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...42 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...43 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Brukes som NetWare-skriverserver/fjernskriver...45 Når du bruker PostScript 3-skriverdriver...46 Fremmating...47 Bannerside...47 Skrive ut etter nullstilling av skriveren...47 Installere skriverdriveren med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Feilsøke USB...51 Utskrift med parallelltilkobling...52 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...52 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...53 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...53 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problemer med installasjon av skriverdriveren fra CD-ROM...56 Gjøre Innstillingsalternativer for skriveren...58 Vilkår for toveiskommunikasjon...58 Dersom Toveiskommunikasjon er deaktivert...59 Minnekapasitet og papirformat...60 Konfigurere skriverdriveren PCL - Gå inn i Skriveregenskaper...63 Windows 95/98/Me - Gå inn i skriveregenskaper...63 Windows Gå inn i skriveregenskaper...64 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Gå inn i skriveregenskaper

3 Windows NT Gå inn i skriveregenskaper...66 RPCS - Gå inn i skriveregenskaper...68 Windows 95/98/Me - Gå inn i skriveregenskaper...68 Windows Gå inn i skriveregenskaper...69 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Gå inn i skriveregenskaper...70 Windows NT Gå inn i skriveregenskaper...71 PostScript 3 - Sette opp for utskrift...74 Windows 95/98/Me - Gå inn i skriveregenskaper...74 Windows Gå inn i skriveregenskaper...75 Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - Gå inn i skriveregenskaper...76 Windows NT Gå inn i skriveregenskaper...77 Mac OS - Sette opp for utskrift...79 Andre utskriftshandlinger Direkteutskrift av en PDF-fil...81 Utskriftsmetode...81 Bruke kommandoer...84 Uautorisert kopikontroll...85 Med [Datasikkerhet for kopiering]...85 Med [Maskeringstype:]...86 Viktig merknad...87 Prøveutskrift...88 Skrive ut det første settet...88 Skrive ut gjenværende sett...89 Slette Prøveutskrift-filer...90 Sikker utskrift...92 Sende en Sikker utskrift-fil...92 Skrive ut en Sikker utskrift-fil...93 Slette Sikker utskrift-filer...94 Hold utskrift...96 Hold utskrift-jobb til skriveren...96 Skrive ut en Hold utskrift-fil...97 Slette en Hold utskrift-filer...98 Lagret utskrift...99 Lagret utskrift-jobb til skriveren...99 Skrive ut en Lagret utskrift-fil Slette Lagret utskrift-filer Fremmating

4 Skrive ut fra et valgt magasin Avbryte en utskriftsjobb Windows - Avbryte en utskriftsjobb Mac OS - Avbryte en utskriftsjobb Kontrollere feilloggen Sortering Køutskrift Stille inn køutskrift Vise eller slette køjobber med Web Image Monitor Omslag Skilleark Bruk av papirtyper som har unike navn. Fra registrering av Brukerpapirtype som skal brukes Registrere navnene til papirtyper Stille inn Brukerpapirtype til magasin Skrive ut med registrert Papirtyper Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Menytabell Papirinnmatings-meny Endre Papirinmatings-menyen Papirinnmatingsmeny parametere Liste-/testutskrift-meny Skrive ut en konfigurasjonsside Tolke konfigurasjonssiden Liste-/testutskriftmenyparametere Vedlikeholds-meny Endre vedlikeholds-menyen Vedlikeholdsmeny parametere Systemmeny Endrer System-menyen Systemmeny parametere Vertsgrensesnittmeny Endre vertsgrensesnitt-menyen Vertsgrensesnitt menyparametere PCL-meny Endre PCL-menyen PCL-meny parametere

5 PS-meny Endre PS-menyen PS-meny parametere PDF-meny Endre PDF-meny PDF-meny parametere Språkmeny Endre språkmenyen Språkmeny parametere Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor Viser toppsiden Om meny og modus Tilgang til Administratormodus Viser Web Image Monitor-hjelp Bruke SmartDeviceMonitor for Admin Installere SmartDeviceMonitor for Admin Endre konfigurasjonen av nettverkskort i nettverksgrensesnittet Låse menyene i skriverens kontrollpanel Endre papirtype Brukerinformasjon Angi gjeldende funksjoner for nye brukere Konfigurere energisparemodusen Angi et passord Kontrollere Skriverstatus Endre navn og -kommentarer Vise og slette køutskriftsjobber Bruke SmartDeviceMonitor for Client Overvåke skrivere Sjekke skriverstatus Bruk av IPP med SmartDeviceMonitor for Client Skriverstatus Automatisk e-postvarsling E-postvarsling på bestilling E-postautentisering Sende E-post på bestilling Fjernvedlikehold med telnet

6 Bruke telnet access autonet bonjour(rendezvous) devicename dhcp diprint dns domainname help hostname ifconfig info ipp ipv lpr netware passwd pathmtu prnlog route set show slp smb snmp sntp spoolsw ssdp ssh status syslog upnp web wiconfig wins SNMP

7 Motta skriverinformasjon over nettverket Nåværende skriverstatus Skriverkonfigurasjon Forstå den viste informasjonen Utskriftsjobbinformasjon Utskriftslogginformasjon Konfigurering av nettverkskort Meldingsliste Systemlogginformasjon Bruke en skriverserver Forberede skriverserver Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Bruke NetWare Sette opp som en skriverserver (NetWare 3.x) Sette opp som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Bruke Pure IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5 miljøer Sette opp som en ekstern skriver(netware 3.x) Sette opp som en ekstern skriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Spesielle Windows-operasjoner Skrive ut filer direkte fra Windows Oppsett Bruke vertsnavn i stedet for å bruke en IPv4-adresse Utskriftskommandoer Mac OS-konfigurasjon Mac OS InstallerePostScript 3-skriverdriver og PPD-fil Sette opp PPD-filer Bruke USB-grensesnitt Sette opp alternativer Installere Adobe Type Manager Installere skjermfonter Endre til EtherTalk Mac OS X Installere PPD-filene Sette opp PPD-filer Sette opp alternativer

8 Bruke USB-grensesnitt Bruke Bonjour (Rendezvous) Endre til EtherTalk Konfigurere skriveren Når du bruker PostScript Jobbtype Brukerkode Papirformat Tilpass til papir Papirkilde (Papirmating) Oppløsning Overstyring orientering Tosidig utskrift Tonersparing Sortering Papirtype Bildeutjevning Rastrering Printer Utility for Mac Installere Printer Utility for Mac Starte Printer Utility for Mac Printer Utility for Mac-funksjoner Tillegg Programvare og verktøy som finnes på CD-ROM Skriverdrivere for denne skriveren SmartDeviceMonitor for Admin DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client Beskyttelse med kryptering SSL (Secure Sockets Layer)-kryptering Brukerinnstillinger for SSL (Secure Sockets Layer) Innstilling av SSL / TLS krypteringsmodus SNMPv3-kryptering Forholdsregler ved bruk i nettverk Koble en oppringningsruter til et nettverk Bruke DHCP Konfigurere WINS-serveren Bruke den dynamiske DNS-funksjonen

9 Installere Font Manager Bruke Adobe PageMaker versjon 6.0, 6.5 eller Når du bruker Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljø Skriverdrivere som støttes Begrensninger Informasjon om opphavsrett for installerte programmer expat JPEG LIBRARY NetBSD Samba(Ver ) RSA BSAFE INDEKS

10 Les dette først Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14 G _1.00 Copyright

11 Les dette først Håndbøker for denne skriveren Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, se relevante deler av denne håndboken. Sikkerhetsinformasjon Inneholder informasjon om sikker bruk av dette produktet. For å unngå personskader og forhindre skade på maskinen, les dette først. Veiledning for hurtiginstallasjon Inneholder prosedyrer for å ta ut skriveren fra kassen, koble den til en datamaskin og installere driveren. Maskinvareveiledning Gir informasjon om papir, og om fremgangsmåter som installasjonsvalg, bytte av rekvisita og håndtering av papirstopp og feilmeldinger. Programvareveiledning (denne håndboken) Gir grunnleggende informasjon om bruk av maskinen i et nettverksmiljø, bruk av programvaren og om sikkerhetsfunksjoner. 11

12 Les dette først Hvordan lese denne håndboken Symboler Følgende symboler brukes i denne håndboken. Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade dersom du misbruker maskinen, uten å følge instruksjonene under dette symbolet. Les instruksjonene som står beskrevet i sikkerhetsinformasjonen. Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon som kan resultere i mindre eller moderate personskader, eller skade på eiendom som ikke involverer personskade når du misbruker maskinen uten å følge instruksjonene under dette symbolet. Les instruksjonene som står beskrevet i sikkerhetsinformasjonen. *Erklæringene over er merknader for din sikkerhet. Dersom denne instruksjonen ikke følges kan det oppstå papirstopp, originaler kan skades eller data kan gå tapt. Les derfor dette. Dette symbolet indikerer forholdsregler for bruk, eller handlinger du bør utføre etter unormal drift. Dette symbolet indikerer en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. Taster og knapper som vises på datamaskinens skjerm. [ ] Taster innebygd i maskinens kontrollpanel. Taster på datamaskinens tastatur. 12

13 Les dette først Beskrivelse av den spesifiserte modellen I denne håndboken forklarer følgende elementer om skriveren for de spesifiserte modellene: Dette forklarer om V skrivermodellen. Les dette dersom du har kjøpt denne modellen. Dette forklarer om 120 V-skrivermodellen. Les dette dersom du har kjøpt denne modellen. Du kan identifisere skrivermodellen ved å sjekke etiketten på innsiden, som vist. AUB067S 13

14 Les dette først Bruke tastene Dette avsnittet beskriver konfigurasjon gjort med skjermpanelet på oppstartsskjermen. NO AUB035S 1. Skjermbilde Viser gjeldende status og feilmeldinger for skriveren. 2. Strømindikator Er på mens strømmen til skriveren er på Er av når strømmen til skriveren er av, eller mens skriveren er i energisparemodus. 3. Alarmindikator Blinker eller lyser opp når det oppstår en utskriftsfeil. En melding som beskriver årsaken til feilen vises på skjermen. 4. Data inn-indikator Blinker når skriveren mottar data fra en datamaskin. Er på hvis det finnes data som skal skrives ut. 5. [Online]-tast Trykk på denne knappen for å bytte mellom tilkoblet og frakoblet. 6. [Nullstill]-tast Når skriveren er tilkoblet, trykk på denne knappen for å avbryte pågående utskriftsjobber. Se s.104 "Avbryte en utskriftsjobb". 7. [Fremmat]-tast Dersom skriveren er frakoblet, trykk på denne tasten for å skrive ut all data som er igjen i skriverens inndata-buffer. Denne virker ikke hvis skriveren er tilkoblet. 8. [Meny]-tast Trykk på denne tasten for å gjøre og sjekke gjeldende skriverinnstillinger. 9. [Avsl.]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 14

15 Les dette først 10. [ Bekr.] -tasten. Trykk på denne tasten for å kjøre menyelementer valgt på skjermen. Trykk denne tasten for å slette noen feil. 11. [ ] [ ]-taster Brukes for å øke eller senke verdier vist på skjermbildet når du gjør endringer. Hold tasten inne for å bla hurtig, og øke eller senke verdier som vises i trinn på

16 Forberede for utskrift Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...18 Bekrefte tilkoblingsmetoden...19 Nettverkstilkobling...19 Lokal tilkobling...21 Bruke SmartDeviceMonitor-porten...23 Installere DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client...23 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (TCP/IP)...23 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (IPP)...25 IInstallere PostScript 3-skriverdriveren (Windows 95/98/Me - TCP/IP)...26 Innstallerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP)...27 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP)...28 Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows IPP)...29 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP)...30 Installere PostScript 3-skriverdriver(Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP)...31 Endre portinnstillingene for SmartDeviceMonitor for Client...32 Bruk standard TCP/IP-port...34 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...34 Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...35 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...36 Bruke LPR-port...38 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...38 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...39 Installere PostScript 3-skriverdriver(Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...40 Brukes som Windows-nettverkskriver...41 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...41 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...42 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...43 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...43 Brukes som NetWare-skriverserver/fjernskriver...45 Når du bruker PostScript 3-skriverdriver...46 Fremmating...47 Bannerside...47 Skrive ut etter nullstilling av skriveren...47 Installere skriverdriveren med USB...48 Windows Me - USB...48 Windows USB...49 G _1.00 Copyright

17 Forberede for utskrift Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB...50 Feilsøke USB...51 Utskrift med parallelltilkobling...52 Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver...52 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me)...53 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000)...53 Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2)...54 Problemer med installasjon av skriverdriveren fra CD-ROM...56 Gjøre Innstillingsalternativer for skriveren...58 Vilkår for toveiskommunikasjon...58 Dersom Toveiskommunikasjon er deaktivert...59 Minnekapasitet og papirformat

18 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon Brukere av Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003/2003 R2, kan enkelt installere denne programvaren med CD-ROM-en som følger med. Hurtiginstallasjon setter TCP/IP porten og installerer DeskTopBinder og PCL- og/eller RPCS-driveren. For å installere en skriverdriver under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003/2003 R2, må du ha en konto som har Administrere skrivere-rettigheter. Logg på som administrator. Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig når du bruker skriveren med en USB-tilkobling. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [Hurtiginstallasjon]. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen Lisensavtale. 5. Etter du har lest avtalen klikker du [Jeg godtar avtalen.], og deretter [Neste >]. 6. Velg skrivermodellen du ønsker å bruke i dialogboksen [Velg skriver] For en nettverkstilkobling via TCP/IP, velger du den skriveren hvis IP-adresse vises i [Koble til]. For parallelltilkobling, velg den skriveren hvis skriverport vises i [Koble til]. 7. Klikk [Installer]. Installasjon av skriverdriveren starter. 8. Klikk [Fullfør]. En melding som ber deg om å starte datamaskinen på nytt kan vises. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. 9. Klikk [Avslutt] i den første dialogboksen i installasjonsprogrammet, og ta ut CD-ROM-en. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. For å avbryte installasjonen av den valgte programvaren klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Velg skriveren hvis IP-adresse vises i [Koble til] for å installere SmartDeviceMonitor for Client når du bruker TCP/IP. Last ned driveren for skriveren fra produsentens nettside når du bruker skriveren i Windows NT 4.0. Hurtiginstallasjon er ikke tilgjengelig med mindre toveiskommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen er aktivert med parallelltikobling. s.58 "Gjøre Innstillingsalternativer for skriveren" s.48 "Installere skriverdriveren med USB" 18

19 Forberede for utskrift Bekrefte tilkoblingsmetoden Denne skriveren støtter nettverks- og lokal tilkobling. Før du installerer skriverdriveren, kontroller hvordan skriveren er koblet til. Følg installasjonsprosedyren for skriveren som passer til tilkoblingsmetoden. Nettverkstilkobling Denne skriveren kan brukes som en Windows-utskriftsport eller nettverksskriver. Bruke denne skriveren som en Windows-utskriftsport Nettverkstilkoblinger kan etableres gjennom Ethernet og IEEE b. Tilgjengelige porter bestemmes basert på kombinasjonen av versjonen på Windows operativsystemet og tilkoblingsmetoden som benyttes. SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP Standard TCP/IP LPR SmartDeviceMonitor for Client -TCP/IP -IPP LPR Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 NO ZZZ500S Windows 95/98 Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Windows Me Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port 19

20 Forberede for utskrift Windows 2000 Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows XP Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows Server 2003/2003 R2 Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port Standard TCP/IP-port LPR-port Windows NT 4.0 Ethernet/IEEE b Tilkoblingsmetode Tilgjengelige porter SmartDeviceMonitor for Client-port LPR-port s.23 "Bruke SmartDeviceMonitor-porten" s.34 "Bruk standard TCP/IP-port" s.38 "Bruke LPR-port" Bruke som nettverksskriver Denne skriveren kan brukes som en Windows-nettverksskriver, NetWare-skriverserver, eller NetWare ekstern skriver. I et IPv6-miljø, kan ikke Netware-servere brukes. 20

21 Forberede for utskrift Windows 2000/XP Windows Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 Skriverserver NetWare Skriverserver NetWare Filserver Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP/ Server 2003/2003 R2 Windows NT 4.0 NO ZZZ501S Se forklaringen på hvordan man installerer skriverdriveren for hver nettverksskriver. s.41 "Brukes som Windows-nettverkskriver." s.45 "Brukes som NetWare-skriverserver/fjernskriver" Lokal tilkobling Lokal tilkobling kan etableres via parallell- og USB-tilkobling. Operativsystemversjonen av Windows bestemmer hvilke tilkoblingsmetoder som er tilgjengelige. Windows 95: Parallelltilkobling Windows 98: Parallelltilkobling Windows Me: USB- og parallelltilkoblinger Windows 2000: USB- og parallelltilkoblinger Windows XP: USB- og parallelltilkoblinger Windows Server 2003/2003 R2: USB- og parallelltilkoblinger Windows NT 4.0: Parallelltilkobling 21

22 Forberede for utskrift Se forklaringen på hvordan man installerer skriverdriveren for de forskjellige tilkoblingsmetodene. s.48 "Installere skriverdriveren med USB" s.52 "Utskrift med parallelltilkobling " 22

23 Forberede for utskrift Bruke SmartDeviceMonitor-porten Installere DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client For å installere SmartDeviceMonitor for Client i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, må du ha en konto som har Administrere skrivere-rettigheter. Logg på som administrator. Installer SmartDeviceMonitor for Client før du installerer driveren når du bruker SmartDeviceMonitor for Client-porten. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client]. 5. Dialogboksen DeskTopBinder Lite vises. Klikk [Neste>]. 6. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter å ha lest gjennom innholdet, klikk [Ja]. 7. Klikk [Full installasjon] eller [Egendefinert installasjon]. [Full installasjon] installerer alle nødvendige applikasjoner: DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client. [Egendefinert installasjon] installerer valgte applikasjoner. 8. Følg instruksjonene på skjermen og klikk [Neste >] for å gå videre til neste trinn. 9. Etter at installasjonen er fullført, velg alternativet starte datamaskinen på nytt nå, eller starte maskinen på nytt senere, og klikk [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. For å avbryte installasjonen av den valgte programvaren klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (TCP/IP) For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003/2003 R2, trenger du en konto som har Administrere skrivere-rettigheter. Logg på som administrator eller som et Power Users-gruppemedlem. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 23

24 Forberede for utskrift 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PCL/RPCS-skriverdrivere]. 5. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter du har lest avtalen klikker du [Jeg godtar avtalen.], og deretter [Neste >]. 6. Velg skriverdriveren du vil bruke i dialogboksen [Velg program]. Du kan velge flere skriverdrivere. 7. Klikk [Neste >]. 8. Velg skrivermodellen du ønsker å bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for 'Skrivernavn']. 9. Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av operativsystem, skrivermodell og port. 10. Klikk [Port:] og deretter [Legg til]. 11. Klikk [SmartDeviceMonitor], og deretter [OK]. 12. Klikk [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. 13. Velg skriveren du vil bruke, og klikk [OK]. Kun skrivere som svarer på en overføring fra datamaskinen svarer. Hvis du vil bruke en skriver som ikke ligger i denne listen, klikk [Spesifiser adresse], og angi deretter IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren. 14. Sjekk at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. 15. Angi en brukerkode hvis det er nødvendig. Du kan bruke opptil 8 sifre. Ingen alfabettegn eller symboler kan legges inn. 16. Merk av i avmerkningsboksen [Standardskriver] for å konfigurere skriveren som standard. 17. Klikk [Fortsett]. Installasjonen starter. 18. Etter at installasjonen er ferdig, velg å starte datamaskinen på nytt nå eller senere, og klikk deretter [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. I Windows 95/98/Me, kan du ikke ha en IPv4-adresse som ligner delvis på en du allerede bruker. For eksempel, dersom du bruker " ", kan du ikke bruke " xx". På samme måte, dersom du bruker " ", kan du ikke bruke " ". Dette tillater en SmartDeviceMonitor for Admin-bruker å vise og sjekke statistikk over antall ark hver bruker skriver ut. Ønsker du flere detaljer, se hjelpefilen for SmartDeviceMonitor for Admin. En beskjed vises hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis en nyere versjon er installert kan du ikke installere skriverdriveren med bruk av Autokjør. Hvis du fremdeles ønsker å installere skriverdriveren, bruk [Legg til skriver]. s.56 "Problemer med installasjon av skriverdriveren fra CD-ROM" 24

25 Forberede for utskrift Installere PCL- eller RPCS-skriverdriveren (IPP) For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003/2003 R2, må du ha en konto som har Administrere skrivere-rettigheter. Logg på som en administrator eller som et Power Users-gruppemedlem. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PCL/RPCS-skriverdrivere]. 5. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter du har lest avtalen klikker du [Jeg godtar avtalen.], og deretter [Neste >]. 6. Velg en skriverdriver du vil bruke i [Velg program]-boksen. Du kan velge flere skriverdrivere. 7. Velg skrivermodellen du ønsker å bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for 'Skrivernavn']. 8. Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av operativsystem, skrivermodell og port. 9. Klikk [Port:] og deretter [Legg til]. 10. Klikk [SmartDeviceMonitor], og deretter [OK]. 11. Klikk [IPP]. 12. I boksen [Skriver-URL], angi "http://skriverens adresse/printer" som skriverens adresse. Dersom serverautentisering sendes ut, angi "https://skriverens adresse/printer" for å aktivere SSL (protokoll for kryptert kommunikasjon).(internet Explorer 5.01, eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan angi "http: //skriverens adresse/ipp" som skriverens adresse. 13. Angi et navn som identifikasjon for skriveren i [IPP-portnavn]. Bruk et navn forskjellig fra en allerede eksisterende port. Hvis du ikke spesifiserer et navn her, blir adressen du anga i [Skriver-URL]-boksen IPP-portnavnet. 14. Klikk [Detaljerte instillinger] for å foreta de nødvendige instillingene, og klikk deretter på [OK]. Flere opplysninger om innstillingene finner du i hjelpefilen til SmartDeviceMonitor for Client. 15. Klikk [OK]. 16. Sjekk at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. 25

26 Forberede for utskrift 17. Angi en brukerkode hvis det er nødvendig. Du kan taste inn inntil 8 sifre. Ingen alfabettegn eller symboler kan legges inn. 18. Merk av i avmerkningsboksen [Standardskriver] for å konfigurere skriveren som standard. 19. Klikk [Fortsett]. Installasjonen starter. 20. Etter at installasjonen er ferdig, velg å starte datamaskinen på nytt nå eller senere, og klikk deretter [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Dette tillater en SmartDeviceMonitor for Admin-bruker å vise og sjekke antall ark hver bruker skriver ut. Vil du ha flere detaljer, se hjelpefilen for SmartDeviceMonitor for Admin. For å avbryte installasjonen av den valgte programvaren klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. En beskjed vises hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis en nyere versjon er installert kan du ikke installere skriverdriveren med bruk av autokjør. Hvis du fremdeles ønsker å installere skriverdriveren, bruk [Legg til skriver]. s.56 "Problemer med installasjon av skriverdriveren fra CD-ROM" IInstallere PostScript 3-skriverdriveren (Windows 95/98/Me - TCP/IP) 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver], og klikk deretter [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. 7. Velg navnet på skriveren du vil installere en driver for, og klikk [Neste >]. 8. I [Tilgjengelige porter:]-boksen, klikk [Skriverport] og deretter [Neste >]. 9. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 10. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Fullfør]. 11. I [Start]-menyen, pek på [Innstillinger] og klikk [Skrivere]. [Skrivere]-vinduet vises. 12. Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. I [Fil]-menyen, klikk [Egenskaper]. 13. I kategorien [Detaljer] klikker du [Legg til port...]. 26

27 Forberede for utskrift 14. Klikk [SmartDeviceMonitor] i [Andre]-listen, og klikk deretter [OK]. 15. Klikk [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. 16. Velg skriveren du vil bruke, og klikk [OK]. Kun skrivere som svarer på en overføring fra datamaskinen vises. Hvis du vil bruke en skriver som ikke vises i denne listen, klikk [Spesifiser adresse] og angi IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. Du kan ikke legge til en IPv4-adresse som er delvis lik en adresse som allerede er i bruk. For eksempel, dersom " " er i bruk, kan du ikke bruke " xx". På samme måte, dersom " " er i bruk, kan ikke " " brukes. 17. Klikk [OK]. 18. Sjekk at den valgte porten er merket i [Skriv til følgende port:], og klikk [OK]. 19. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Innstallerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 95/98/Me - IPP) IPv6 kan ikke brukes i Windows 95/98/Me. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver], og klikk deretter [Neste >]. Skjermen viser en dialogboks for valg av skriverprodusent og modellnavn. 7. Velg navnet på skriveren du vil installere en driver for, og klikk [Neste >]. 8. I boksen [Tilgjengelige porter:], klikk på [LPT1 Skriverport] og deretter på [Neste >]. 9. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 10. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Fullfør]. 11. I [Start]-menyen, pek på [Innstillinger] og klikk [Skrivere]. [Skrivere]-vinduet vises. 12. Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. I [Fil]-menyen, klikk [Egenskaper]. 27

28 Forberede for utskrift 13. I kategorien [Detaljer] klikker du [Legg til port...]. 14. Klikk på [SmartDeviceMonitor] i Andre-listen, og klikk deretter [OK]. 15. Klikk [IPP]. 16. I [Skriver-URL]-boksen, angi "http://(skriverens adresse)/printer" som skriverens adresse. Dersom serverautentisering sendes ut, angi "https://skriverens adresse/printer" for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon).(internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan angi "http://(skriverens adresse)/ipp" som skriverens adresse. 17. Angi et navn som identifikasjon for skriveren i [IPP-portnavn]. Bruk et navn forskjellig fra en allerede eksisterende port. Hvis du ikke spesifiserer et navn her, blir adressen du anga i [Skriver-URL]-boksen IPP-portnavnet. 18. Klikk [Ekstrainnstillinger] for å gjøre ytterligere innstillinger. Flere opplysninger om innstillingene finner du i hjelpefilen til SmartDeviceMonitor for Client. 19. Klikk [OK]. 20. Sjekk at den valgte porten er merket i [Skriv til følgende port:], og klikk [OK]. 21. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Skriverdriveren med det valgte språket vil bli installert. Den engelske skriverdriveren installeres med følgende valgte språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows TCP/IP) Installasjon av denne skriverdriveren krever administratorrettigheter. Logg på en konto som har administratorrettigheter. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver], og klikk deretter [Neste >]. Hvis avkryssningsboksen [Oppdage Automatisk og installer Plug and Play-skriver] er valgt, fjern merket i den. 28

29 Forberede for utskrift 7. Klikk [Opprett en ny port:]. 8. Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste>]. 9. Klikk [TCP/IP], og deretter [Søk]. En liste over skrivere som bruker TCP/IP vises. 10. Velg skriveren du vil bruke, og klikk [OK]. Kun skrivere som svarer på en overføring fra datamaskinen vises. Hvis du vil bruke en skriver som ikke vises i denne listen, klikk [Spesifiser adresse] og angi IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. 11. Kontroller at navnet på skriveren du vil installere driveren for er valgt, og klikk [Neste >]. 12. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 13. Spesifiser om du vil dele skriveren, og klikk [Neste >]. 14. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Neste >]. 15. Klikk [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Skriverdriveren med det valgte språket vil bli installert. Den engelske skriverdriveren installeres med følgende valgte språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows IPP) Installasjon av denne skriverdriveren krever administratorrettigheter. Logg på en konto som har administratorrettigheter. IPv6 kan ikke brukes i Windows Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver], og klikk deretter [Neste >]. Hvis avkryssningsboksen [Oppdage Automatisk og installer Plug and Play-skriver] er valgt, fjern merket i den. 7. Klikk [Opprett en ny port:]. 8. Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste>]. 9. Klikk [IPP]. 29

30 Forberede for utskrift 10. I [Skriver-URL]-boksen, angi "http://(skriverens adresse)/printer" som skriverens adresse. Dersom serverautentisering sendes ut, angi "https://skriverens adresse/printer" for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon).(internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan angi "http://(skriverens adresse)/ipp" som skriverens adresse. 11. Angi et navn som identifikasjon for skriveren i [IPP-portnavn]. Bruk et navn som ikke brukes på en eksisterende port. Hvis du ikke spesifiserer et navn her, blir adressen du anga i [Skriver-URL]-boksen IPP-portnavnet. 12. Klikk [Detaljerte instillinger] for å foreta de nødvendige instillingene, og klikk deretter på [OK]. Flere opplysninger om innstillingene finner du i hjelpefilen til SmartDeviceMonitor for Client. 13. Klikk [OK]. 14. Kontroller at navnet på skriveren du vil installere driveren for er valgt, og klikk [Neste >]. 15. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 16. Spesifiser om du vil dele skriveren, og klikk [Neste >]. 17. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Neste >]. 18. Klikk [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Skriverdriveren med det valgte språket vil bli installert. Den engelske skriverdriveren installeres med følgende valgte språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver (Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - TCP/IP) Installasjon av denne skriverdriveren krever administratorrettigheter. Logg på en konto som har administratorrettigheter. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 30

31 Forberede for utskrift 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og deretter [Neste >]. Hvis avkryssningsboksen [Oppdage Automatisk og installer Plug and Play-skriver] er valgt, fjern merket i den. 7. Klikk [Opprett en ny port:]. 8. Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste>]. 9. Klikk [TCP/IP], og deretter [Søk]. Det vises en liste over skrivere som bruker [TCP/IP]. 10. Velg skriveren du vil bruke, og klikk [OK]. Kun skrivere som svarer på en overføring fra datamaskinen vises. Hvis du vil bruke en skriver som ikke vises i denne listen, klikk [Spesifiser adresse] og angi IPv4-adressen eller vertsnavnet til skriveren. 11. Kontroller at navnet på skriveren du vil installere driveren for er valgt, og klikk [Neste >]. 12. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 13. Spesifiser om du vil dele skriveren, og klikk [Neste >]. 14. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Neste >]. 15. Klikk [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Skriverdriveren med det valgte språket vil bli installert. Den engelske skriverdriveren installeres med følgende valgte språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Installere PostScript 3-skriverdriver(Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 - IPP) Installasjon av denne skriverdriveren krever administratorrettigheter. Logg på en konto som har administratorrettigheter. 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver koblet til denne datamaskinen], og deretter [Neste >]. Hvis avkryssningsboksen [Oppdage Automatisk og installer Plug and Play-skriver] er valgt, fjern merket i den. 31

32 Forberede for utskrift 7. Klikk [Opprett en ny port:]. 8. Klikk på [SmartDeviceMonitor], og klikk deretter på [Neste>]. 9. Klikk [IPP]. 10. I [Skriver-URL]-boksen, angi "http://(skriverens adresse)/printer" som skriverens adresse. Dersom serverautentisering sendes ut, angi "https://skriverens adresse/printer" for å aktivere SSL (en protokoll for kryptert kommunikasjon).(internet Explorer 5.01 eller nyere må være installert). (eksempel på IPv4-adresse: ) https:// /printer Du kan angi "http://(skriverens adresse)/ipp" som skriverens adresse. 11. Angi et navn som identifikasjon for skriveren i [IPP-portnavn]. Bruk et navn forskjellig fra en allerede eksisterende port. Hvis du ikke spesifiserer et navn her, blir adressen du anga i [Skriver-URL]-boksen IPP-portnavnet. 12. Klikk [Detaljerte instillinger] for å foreta de nødvendige instillingene, og klikk deretter på [OK]. Flere opplysninger om innstillingene finner du i hjelpefilen til SmartDeviceMonitor for Client. 13. Klikk [OK]. 14. Sjekk at navnet på skriverdriveren du ønsker å installere er valgt, og klikk [Neste >]. 15. Endre navnet på skriveren hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 16. Spesifiser om du vil dele skriveren, og klikk [Neste >]. 17. Spesifiser om du vil skrive ut en testside, og klikk [Neste >]. 18. Klikk [Fullfør]. Installasjon av skriverdriveren starter. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. Skriverdriveren med det valgte språket vil bli installert. Den engelske skriverdriveren installeres med følgende valgte språk: Cestina, Magyar, Polski, Portugues, Suomi. Du kan sette en brukerkode etter installasjon av skriverdriveren. For informasjon om brukerkode, se hjelpefilen for skriverdriveren. Endre portinnstillingene for SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten under for å endre innstillingene av SmartDeviceMonitor for Client, som for eksempel TCP/ IP-tidsavbrudd, omdirigering/parallell utskrift og skrivergrupper. For Windows 95/98/Me: 1. I [Start]-menyen, pek på [Innstillinger] og klikk [Skrivere]. 2. I [Skrivere]-vinduet, klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. I [Fil]-menyen, klikk [Egenskaper]. 3. Klikk på [Detaljer]-kategorien, og klikk [Portinnstillinger...]. Dialogboksen [Portinnstillinger] vises. 32

33 Forberede for utskrift For Windows 2000 og Windows NT 4.0: 1. I [Start]-menyen, pek på [Innstillinger] og klikk [Skrivere]. 2. I [Skrivere]-vinduet, klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. I [Fil]-menyen, klikk [Egenskaper]. 3. I [Porter]-kategorien, klikk [Konfigurer port...]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon] vises. For Windows XP og Windows Server 2003/2003 R2: 1. I [Start]-menyen, klikk [Skrivere og fakser]. [Skrivere og fakser]-vinduet vises. 2. Klikk på ikonet til skriveren du vil bruke. I [Fil]-menyen, klikk [Egenskaper]. Egenskaper for skriveren vises. 3. Klikk på [Porter]-kategorien, og deretter [Konfigurer port...]. Dialogboksen [Portkonfigurasjon] vises. Du kan konfigurere tidsavbrudd-innstillinger for TCP/IP. Du kan konfigurere bruker, proxy og tidsavbrudd-innstillinger for IPP. Hvis ingen innstillinger er tilgjengelig i kategorien [omdirigert/parallell utskrift], må du følge fremgangsmåten nedenfor: 1. Klikk [Avbryt] for å lukke dialogboksen [Portkonfigurasjon:]. 2. Start SmartDeviceMonitor for Client, og høyreklikk deretter på SmartDeviceMonitor for Client-ikonet på oppgavelinjen. 3. Pek til [Egenskaper], og klikk [Innstillinger for ekstrafunksjoner]. 4. Merk av i [Sett omdirigert/parallell-utskrift for hver port]-avmerkningsboksen 5. Klikk på [OK] for å lukke [Innstillinger for ekstrafunksjoner] dialogboksen. 6. Flere opplysninger om disse innstillingene finner du i hjelpefilen til SmartDeviceMonitor for Client 33

34 Forberede for utskrift Bruk standard TCP/IP-port Installere PCL- eller RPCS-skriverdriver For å installere skriverdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003/2003 R2, må du ha en konto som har Administrere skrivere-rettigheter. Logg på som en administrator eller som et Power Users-gruppemedlem. I et IPv6-miljø, kan du ikke bruke standard TCP/IP-port. Bruk porten SmartDeviceMonitor 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PCL/RPCS-skriverdrivere]. 5. Lisensavtalen for programvaren vises i dialogboksen [Lisensavtale]. Etter du har lest avtalen klikker du [Jeg godtar avtalen.], og deretter [Neste >]. 6. Velg en skriverdriver du vil bruke i [Velg program]-boksen. Du kan velge flere skriverdrivere. 7. Klikk [Neste >]. 8. Velg skrivermodellen du ønsker å bruke. Skrivernavnet kan endres i boksen [Endre innstillinger for 'Skrivernavn']. 9. Dobbeltklikk på skrivernavnet for å vise skriverinnstillingene. Detaljene som vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer avhengig av operativsystem, skrivermodell og port. 10. Klikk [Port:] og deretter [Legg til]. 11. Klikk [Standard TCP/IP-port], og deretter [OK]. Konfigurer innstillinger for standard TCP/IP-port, og se Windows Hjelp dersom [Standard TCP/IP-port] ikke vises. 12. Klikk [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. 13. Skriv inn skrivernavnet eller IPv4-adresse i [Skrivernavn eller IP-adresse] boksen. Tekstboksen [Portnavn] henter automatisk inn et portnavn. Endre dette hvis nødvendig. Når skjermen for Enhetsvalg vises, velg "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 14. Klikk [Neste >]. 15. Klikk [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. Startboksen for installeringen vises på nytt. 16. Sjekk at porten til den valgte skriveren vises i [Port:]. 17. Konfigurer standardskriveren etter behov. 34

35 Forberede for utskrift 18. Klikk [Fortsett]. Installasjon av skriverdriveren starter. 19. Etter at installasjonen er ferdig, velg å starte datamaskinen på nytt nå eller senere, og klikk deretter [Fullfør]. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen. Det kan hende autokjør ikke fungerer med enkelte innstillinger i operativsystemet. Dersom dette skjer, start "Setup.exe" i rotmappen i CD-ROM-en. For å avbryte installasjonen av den valgte programvaren klikker du [Avbryt] før installasjonen er fullført. En beskjed vises hvis en nyere versjon av skriverdriveren allerede er installert. Hvis en nyere versjon er installert kan du ikke installere skriverdriveren med bruk av autokjør. Hvis du fremdeles ønsker å installere skriverdriveren, bruk [Legg til skriver]. s.56 "Problemer med installasjon av skriverdriveren fra CD-ROM" Installerer PostScript 3-skriverdriver (Windows 2000) Installasjon av denne skriverdriveren krever administratorrettigheter. Logg på en konto som har administratorrettigheter. I et IPv6-miljø, kan du ikke bruke standard TCP/IP-port. Bruk porten SmartDeviceMonitor 1. Lukk alle åpne programmer. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet starter. 3. Velg et grensesenittspråk, og klikk deretter på [OK]. Standard grensesnittspråk er engelsk. 4. Klikk [PostScript 3-skriverdriver]. Veiviseren Legg til skrivere starter. 5. Klikk [Neste >]. 6. Klikk [Lokal skriver], og klikk deretter [Neste >]. Hvis avkryssningsboksen [Oppdage Automatisk og installer Plug and Play-skriver] er valgt, fjern merket i den. 7. Klikk [Opprett en ny port:]. 8. Klikk [Standard TCP/IP-port], og deretter [Neste >]. 9. Klikk [Neste >] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. 10. Angi skrivernavnet eller IPv4-adressen i [Skrivernavn eller IP-adresse]-boksen og klikk [Neste >]. Når skjermen for Enhetsvalg vises, velg "RICOH NetworkPrinter Driver C Model". 11. Klikk [Fullfør] i dialogboksen [Veiviser for Legg til standard TCP/IP-skriverport]. 12. Kontroller at navnet på skriveren du vil installere driveren for er valgt, og klikk [Neste >]. 13. Endre skrivernavnet hvis nødvendig, og klikk [Neste >]. Merk av i avmerkningsboksen [Ja] for å konfigurere skriveren som standard. 14. Spesifiser om du vil dele skriveren, og klikk [Neste >]. 35

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

LASERSKRIVER. Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN OPPSETT UNDER WINDOWS INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096

Din bruksanvisning EPSON ACULASER C4100 http://no.yourpdfguides.com/dref/559096 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON ACULASER C4100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON ACULASER C4100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nettverkshåndbok. Fargelaserskriver

Nettverkshåndbok. Fargelaserskriver Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 45111581 27. august 2012 INNHOLD 3 INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Les denne manualen nøye før du bruker dette produktet, og ha den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Brukerhåndbok. Les denne manualen nøye før du bruker dette produktet, og ha den lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon av brukerinformasjon

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer