FAX Option Type Faksreferanse Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For korrekt og sikker bruk, sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen før du tar maskinen i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, å lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. nader Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som skyldes håndtering eller drift av maskinen. Varemerker Microsoft og Outlook er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Andre produktnavn i denne håndboken er kun brukt for identifisering og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi frasier oss alle krav i forhold til disse varemerkene.

3 Håndbøker for denne maskinen Følgende håndbøker beskriver betjeningsprosedyrer for denne maskinen. For spesielle funksjoner, se de relevante delene av håndboken. De medfølgende håndbøkene er spesifikke for maskintypen. For å se håndbøker i PDF-format, kreves Adobe Acrobat Reader/Adobe. To CD-ROM-plater er vedlagt: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utilities Systeminnstillinger (PDF-fil - CD-ROM 1) Gir en oversikt over maskinen og beskriver systeminnstillinger (som innstillinger for papirskuffer), Document Server-funksjoner og feilssøking. Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken hvis du ønsker prosedyrer for registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Nettverksveiledning (PDF-fil - CD-ROM 1) Gir informasjon om konfigurering og bruk av skriveren i et nettverksmiljø og om bruk av programvare. Denne håndboken dekker alle modeller, og inneholder derfor funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige for din modell. Bilder, illustrasjoner, funksjoner og støttede operativsystemer kan avvike fra det som gjelder for din modell. Kopireferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens kopieringsfunksjon. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> (denne håndboken) (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens faksfunksjon. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver avanserte telefaksfunksjoner, som linjeinnstillinger og prosedyrer for registrering av ID-er. Skriverreferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriverfunksjon. i

4 Skannerreferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens skannerfunksjon. Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et verktøy på CD-en merket Scanner Driver and Document Management Utilities. DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver i detalj installasjon og driftsmiljø for DeskTopBinder Lite. Denne håndboken kan vises fra dialogboksen [Oppsett] når DeskTopBinder Lite er installert. DeskTopBinder Innføringshåndbok (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver bruk av DeskTopBinder Lite og viser en oversikt over dens funksjoner. Denne håndboken blir lagt til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Auto Document Link-veiledning (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver bruk av og funksjoner for Auto Document Link installert med DeskTopBinder Lite. Denne håndboken blir lagt til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Andre håndbøker PostScript 3-tillegg (PDF-fil - CD-ROM1) UNIX-tillegg (tilgjengelig fra en autorisert forhandler, eller som PDF-fil på våre nettsider). Programmene under refereres til med følgende navn: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite og ScanRouter EX Professional (ekstrautstyr) Scan- Router leveringsprogramvare SmartDeviceMonitor for Admin og SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/Client ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan du leser denne håndboken...1 Symboler...1 Navn på viktige funksjoner Komme i gang Betjeningspanel...3 Lese skjermpanelet...6 Lese skjermpanelet og bruke tastene...7 Brukerautensisering...9 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av betjeningspanelet)...9 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av skriverdriver)...9 Pålogging (ved hjelp av betjeningspanelet)...9 Avlogging (ved hjelp av betjeningspanelet)...10 Pålogging (ved hjelp av en skriverdriver)...10 Pålogging (ved hjelp av en nettleser)...10 Avlogging (ved hjelp av en nettleser) Faksing Legge i originaler...11 Angi et skanneområde...13 Sendemodus...16 Veksle mellom minnesending og direktesending...16 Minnesending...17 Avbryte en minnesending...21 Før originalen skannes inn...21 Mens originalen blir skannet inn...21 Mens originalen blir sendt...22 Før sendingen er startet...23 Direktesending...24 Avbryte en direktesending...26 Før du har trykket på {Start}-tasten...26 Etter at du har trykket på {Start}-tasten...26 Bekrefte sendingen...27 Bekrefte via skjempanelet...27 Bekrefte via rapport...27 Minnesending...27 Direktesending...27 Bekrefte via e-post...27 Bekrefte via rapport og e-post...28 Rapport kommunikasjonsresultat (minnesending)...28 Resultatrapport for direktesending (direktesending)...29 iii

6 Skanneinnstillinger...30 Oppløsning...30 Originaltype...31 Bildeintensitet (Kontrast)...32 Blande skanneinnstillinger for en flersidig original...33 Når originalene plasseres på glassplaten...33 Når originalene plasseres i dokumentmateren (ADF)...34 Angi en destinasjon...35 Angi et faksnummer...35 Pause...36 Tone...36 Angi en e-postadresse...37 Når SMTP-serveren unnviikes...38 Angi en IP-faksdestinasjon...38 Registrere inntastede destinasjoner i adresseboken...40 Bruke destinasjonslisten for å angi enkelt- eller gruppemottakere...41 Søke etter en destinasjon...44 Søke på destinasjonsnavn...44 Søke på faksnummer...45 Søke på e-postadresse...46 Søk på IP-faksdestinasjon...47 Søke på LDAP-server...48 Angi et registreringsnummer...50 Mottak...52 Bytte mottaksmodus...52 Motta en faks i manuell mottaksmodus Bruke Internettfaks-funksjoner Internettfaks-funksjoner (ved å angi en e-postadresse)...55 Forholdsregler for Internettfaks...56 Funksjoner som ikke støttes av e-postsending...57 Funksjoner som ikke støttes av e-postmottak...57 T.37-fullmodus...57 Sende Interenettfaks-dokumenter...59 Unnvike SMTP-serveren...65 Bekrefte mottak...66 Avbryte sending av en Internettfaks...68 Før originalen skannes inn...68 Mens originalen blir skannet inn...68 Etter at originalen er skannet inn...69 Motta Internettfaks-dokumenter...70 Automatisk e-postmottak...70 Manuelt e-postmottak...70 Mottatte bilder...72 Internettfaks-funksjoner (ved å angi en e-postadresse)...73 nader om bruk av IP-faks...75 Funksjoner som ikke er tilgjengelige for sending via IP-faks...75 Sending via IP-faks...76 iv

7 4. Programmering Grunninnstillinger og justeringer...79 Programmere...80 Redigering...82 Slette...83 Programmere destinasjoner i adresseboken Feilretting Justere volumet...87 Når {Faks}-tasten lyser rødt...89 Når det ikke er mer toner igjen...90 Feilmeldinger og hva de betyr...91 Problemløsning...98 Når ting ikke går som forventet INDEKS v

8 vi

9 Hvordan du leser denne håndboken Symboler Følgende symboler brukes i denne håndboken: R ADVARSEL: Dette symbolet viser til en farlig situasjon som kan føre til livstruende eller annen alvorlig skade dersom du misbruker maskinen og unnlater å følge instruksjonene under dette symbolet. Sørg for å lese instruksjonene, som alle er inkludert i Sikkerhetsionformasjonen i Systeminnstillinger. R FORSIKTIG: Dette symbolet viser til en farlig situasjon som kan føre til små eller moderate skader eller skade på utstyr uten personskade dersom du misbruker maskinen og unnlater å følge instruksjonene under dette symbolet. Sørg for å lese instruksjonene, som alle er inkludert i Sikkerhetsionformasjonen i Systeminnstillinger. * Utsagnene ovenfor er merknader som gjelder din sikkerhet. Viktig Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til papirstopp, originaler blir skadet eller tap av data. Pass på at du leser dette. Før du setter i gang Dette symbolet indikerer at informasjon eller forberedelser er påkrevet før du tar maskinen i bruk. Dette symbolet indikerer forhåndsregler for bruken av maskinen, eller handlinger du må utføre etter at uregelmessigheter har oppstått. Begrensninger Dette symbolet indikerer numeriske begrensninger, funksjoner som ikke kan benyttes sammen eller situasjoner da en bestemt funksjon ikke kan benyttes. Henvisning Dette symbolet henviser til en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. [ ] Taster og knapper som vises på datamaskin-skjermen. { } Taster som er innebygd i maskinens betjeningspanel. 1

10 Navn på viktige funksjoner De viktigste funksjonene for denne maskinen omtales i denne håndboken på følgende måte: Internettfaks (ved å angi en e-postadresse) Internettfaks Internettfaks (ved å angi en IP-adresse IP-faks 2

11 1. Komme i gang Betjeningspanel Maskinens faktiske kontrollpanel kan variere avhengig av installert ekstrautstyr. I denne illustrasjonen er alt ekstrautstyr installert. NO AJA001S 1. Indikatorer Viser feil og maskinstatus. L: Indikator for serviceanrop x: Indikator for papirstopp M: Åpent deksel-indikator d: Indikator for Legg i stifter D: Indikator for Etterfyll toner B: Indikator for Tomt for papir Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. 2. {Brukerverktøy/Telleverk}-tast Brukerverktøy: Trykk på denne for å gå inn i modus for Brukerverktøy. Med disse verktøyene kan du tilpasse standardinnstillingene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Telleverk: Viser og skriver ut det totale antallet kopierte eller utskrevne sider. 3. Skjermpanel Veileder deg gjennom oppgavene og informerer om maskinens status. Meldinger vises her. Se s.6 Lese skjermpanelet. 4. {Kontroller innstillinger}-tast Trykk på denne tasten før du trykker på {Start}-tasten for å kontrollere innstillingene som er valgt for telefaksen du skal til å sende. Se s.19 Kontrollere sendeinnstillingene. 5. {Program}-tast Gir deg muligheten til å lagre innstillinger du bruker ofte for å hente dem inn senere. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 6. {Slett innstillinger}-tast Trykk for å avbryte gjeldende innstillinger. 3

12 Komme i gang 1 7. På-indikator Denne indikatoren lyser når driftsbryteren slås på. Viktig Ikke slå av hovedstrømbryteren mens strømindikatoren lyser eller blinker. Det kan skade harddisken. Dersom hovedstrømbryteren er på selv om På-indikatoren er av, vil maskinen motta faksmeldinger. 8. Hovedstrøm-indikator Denne indikatoren lyser når hovedstrømbryteren slås på. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. 9. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen (på-indikatoren lyser). Trykk på denne bryteren en gang til for å slå strømmen av (på-indikatoren slukker). Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Driftsbryteren fungerer ikke når skjermpanelet [Brukerverktøy/teller/forespørsel] vises. 10. Dana inn-indikator Blinker når overføring, utskrift eller lagring til Document Server utføres med LAN-Fax Driver. 11. Konfidensiell filindikator Lyser når en melding er mottatt til minne med funksjonen konfidensielt mottak eller. Personlig boks Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Blinker når en Minnelås-fil er mottat i minnet. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 12. Filmottaksindikator Lyser når maskinen mottar mottar et annet dokument enn en fil med Konfidensielt mottak eller Minnelås. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Lyser også når et dokument mottas når mottaksinnstillingene er satt til Lagre. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 13. Kommunikasjonsindikator Lyser under sending og mottak. 14. Funksjonsstatusindikatorer Når den lyser grønt er den tilsvarende funksjonen aktiv. Når den lyser rødt er den tilsvarende funksjonen avbrutt. Trykk på den tilsvarende tasten og følg deretter instruksene som vises på skjermen. 15. Funksjonstaster Trykk på {Kopi}-, {Dokumentserver}-, {Telefaks}-, {Skriver}- eller {Skanner}-tasten for å aktivere den respektive funksjonen. Innholdet på skjermpanelet endres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funksjonen lyser. 16. {Start man. mottak}-tast Trykk når Manuelt mottak er angitt. Se s.53 Motta en faks i manuell mottaksmodus. 17. {Telefon}-tast Trykk for å ringe mens du hører høyttalertonen. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 18. {Tone}-tast Trykk på denne for å sende et tonesignal til en pulssignallinje. Se s.36 Tone. 4

13 Betjeningspanel 19. {Pause/Repetér}-tast Pause: Legg inn en pause når du ringer eller lagrer et telefaksnummer. En pause kan ikke legges inn som første siffer. Se s.36 Pause. Repetisjon: Trykk for å repetere ett av de siste ti numrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 20. Talltaster Bruk disse for å slå faksnumre eller angi antall kopier. 21. {#}-tast(enter-tast) Registrerer angitt innhold eller innstillinger. 22. {Slett/Stopp}-tast Slett: Annullerer angitte tall eller tegn. Stopp: Avbryter den nåværende operasjonen (sending, skanning, kopiering eller utskrift). 23. {Start}-tast Trykk for å starte faksing eller utskrift av rapporter eller lister. 1 5

14 Komme i gang Lese skjermpanelet 1 Skjermpanelet veileder deg gjennom operasjonene, viser meldinger, maskinens status og registrerte destinasjoner på mottakerlisten. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. Hvis du trykker {Telefaks} eller {Nullstill innstilling}-tasten under bruk, går denne maskinen over telefaks hvilemodus. Hvert funksjonsnavn som vises, fungerer som en valgtast, som du kan berøre for å velge eller spesifisere funksjonen. Når en funksjon er valgt eller spesifisert, vil funksjonsnavnet bli uthevet som dette. Når en funksjon ikke kan velges eller spesifiseres, vil funksjonsnavnet være nedtonet, som dette. Denne maskinen går automatisk tilbake til ventemodus hvis du ikke bruker den på en stund. Du kan velge periode ved hjelp av Tidsur for automatisk nullstilling av faks. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. Du kan få maskinen til å gå tilbake til utgangsmodus etter hver sending med [Nullstilling skann. slutt] under Systeminnstillinger/ juster. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 6

15 Betjeningspanel Lese skjermpanelet og bruke tastene Innholdet i skjermpanelet vil variere avhengig av installert ekstrautstyr. Startskjermpanelet 1 NO AJC002S 1. Gjør det mulig å velge skannebetingelser og -formater. 2. Viser dato og klokkeslett, navn og faksnummeret for en destinasjon ved sending, i tillegg til formatet på originalen. Når brukerautentisering er valgt, vil et innloggingsnavn vises. 3. Trykk på denne knappen for å taste inn eller legge til et telefaksnummer, en e-post adresse eller et IP-FAX-nummer Internettfaks-innstillinger På : IP-faks, H.323, SIP-innstilling På : Internettfaks-innstilling På og IP-faks, H.323, SIP-innstilling På : Ekstrautstyret skriver/skanner-enhet kreves for å bruke funksjonen Internettfaks eller IP-faks. Du kan endre Internettfaks-innstilling under E-postinstillinger i menyen Faksfunksjoner. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan endre IP-faksinnstillinger under IP-faksinnstillinger i menyen Faksfunksjoner. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 7

16 Komme i gang 1 4. Viser meldinger og maskinens status. 5. Viser det nummeret som er angitt for destinasjonen. Når du legger til destinasjoner med talltastene, trykker du på [Legg til]. 6. Trykk på denne for å vise forskjellige opplysninger om sending. 7. Skifter sendemodus mellom minnesending og direktesending. Se s.16 Veksle mellom minnesending og direktesending. 8. Viser Hurtigtastene angitt for funksjoner som brukes ofte. [Status på sendefil] og [Status på mottaksfil] er forhåndsinnstilt. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 9. Viser forskjellige sendefunksjoner. Se s.16 Sendemodus og Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 10. Tittelordtaster vises. Gjør at du kan skifte fra en side (skjermbilde) til en annen på destinasjonslisten. Se s.42 SKifte tittel på destinasjonslister Gjør at du kan søke etter en destinasjon etter destinasjonsnavn, faksnummer, e-postadresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinasjonstaster programmert som overføringsstasjon. 13. Vises på destinasjonstaster der en gruppe destinasjoner er registrert. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. For å gå tilbake til ventemodus, gjør du ett av følgende: Hvis du har lagt originalen på dokumentmateren (ADF) og ikke har trykket på {Start}-tasten, fjerner du originalen. Hvis du ikke har lagt i original, trykker du på tasten {Slett innstillinger}. Hvis du er i modus for brukerverktøy, trykker du på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. 8

17 Betjeningspanel Brukerautensisering Når brukerautentisering (autentisering med brukerkode, grunnleggende autentisering, Windowsautentisering eller LDAP-autentisering) er stilt inn, vises skjermbildet for autentisering. Hvis det ikke legges inn gyldig brukernavn og passord, er det ikke mulig å bruke maskinen. Logg deg på for å bruke maskinen og logg deg av igjen når du er ferdig med å bruke den. Husk å logge deg av for å hindre at uautoriserte brukere får tilgang til maskinen. Kontakt brukeradministrator for å få brukernavn, passord og brukerkode for innlogging. For mer informasjon om forskjellige typer brukerautentisering kan du spørre den aktuelle administratoren. For brukerkodeautentisering, angi den tallkoden som er registrert i adresseboken som brukernavn for pålogging. Brukerkodeautentisering (ved hjelp av skriverdriver) Når brukerautentisering er stilt inn, angir du brukerkoden i egenskapene for skriveren i skriverdriveren. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Pålogging (ved hjelp av betjeningspanelet) Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge inn når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserver-autentisering er stilt inn. A Trykk på [Angi] for [Brukernavn for innlogging]. 1 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av betjeningspanelet) Når brukerautentisering er stilt inn, vises følgende skjerm. B Legg inn et brukernavn for innlogging og trykk [OK]. C Trykk på [Angi] for [Passord for innlogging]. D Legg inn et passord for innlogging og trykk [OK]. E Trykk på [Logg inn]. Når brukeren er autentisert vil skjermen for den funksjonen du bruker, bli vist. Legg inn en brukerkode (åtte sifre), og trykk deretter på [#]. 9

18 Komme i gang 1 Avlogging (ved hjelp av betjeningspanelet) Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserver-autentisering er stilt inn. A Trykk på tasten{brukerverktøy/telleverk}. B Trykk på [Logg ut]. C Trykk på [Ja]. D Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. Pålogging (ved hjelp av en skriverdriver) Når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserverautentisering er stilt inn, kan du foreta krypteringsinnstillinger under skriveregenskaper i en skriverdriver, og deretter angi brukernavn og passord for innlogging. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Hvis du er pålogget ved bruk av en skriverdriver, er det ikke nødvendig å logge av. Pålogging (ved hjelp av en nettleser) Bruk følgende fremgangsmåte for å logge på når brukerautentisering er innstilt. Det anbefales at du bruker en Web Image Monitor som kjører under samme nettverksmiljø som denne maskinen. Hvis ikke er det mulig at nettleseren ikke åpnes og at det forekommer feil. A Klikk på [Logg inn]. B Legg inn brukernavn og passord for innlogging, og klikk deretter på [OK]. Hvis du bruker autentisering med brukerkode, legger du inn brukerkoden i [Brukernavn], og klikker deretter på [OK]. Denne fremgangsmåten kan være ulik, alt etter hvilken nettleser du bruker. Avlogging (ved hjelp av en nettleser) Klikk på [Logg ut] for å logge av når brukerautentisering er stilt inn. Det anbefales at du bruker en Web Image Monitor som kjører under samme nettverksmiljø som denne maskinen. Hvis ikke er det mulig at nettleseren ikke åpnes og at det forekommer feil. 10

19 2. Faksing Legge i originaler Legg originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (ADF) på riktig måte i henhold til papirtypen som vises i diagrammet. For flere detaljer om originaltyper, og hvordan du velger originalstørrelser, se Kopireferanse. Du kan ikke bruke [Spesiell original] under kopifunksjoner. Se Kopireferanse. deg at originalstørrelser kan bli gjenkjent litt forskjellig i forhold til de størrelsene som er listet opp i Kopireferanse. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Hvordan plassere originaler med formatene A4, B4 JIS (Japansk industristandard), A3, 8 1 / 2" 11", 8 1 / 2 " 14", og 11" 17" Plassering av originaler med formatet A5 og B5 JIS Når du plasserer originaler som vist i illustrasjonene ovenfor, blir fakshodet skrevet ut i følgende posisjoner. *1 På toppen av faksen *2 På venstre side av faksen Henvisning s.79 Grunninnstillinger og justeringer Begrensninger Hvis du plasserer et A5 dokument på glassplaten, vil ikke maskinen gjenkjenne formatet. Plasser originaler i A5-format i dokumentmateren (ADF). Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 11

20 Faksing 2 Når du skanner originaler ved hjelp av dokumentmateren (ADF), må du legge originalene i en bunke. Når du sender en telefaks, er bildeutskriften hos mottakeren avhengig av formatet og retningen på papiret i mottakerens maskin. Hvis destinasjonen ikke bruker papir i samme format og med samme papirretning som originalen, kan faksutskriften bli redusert, kuttet i begge kanter eller delt på to eller flere ark. Når du sender en viktig original, spør mottakeren om formatet og papirretningen som brukes i deres maskin. Når du sender en original i et uvanlig format (dvs. et format som ikke er standard) eller del av en stor original, kan du angi skanneområdet nøyaktig. Se s.13 Angi et skanneområde. Dokumenter med egendefinert format skannes som dokumenter i standardformat, slik at mottakeren vil kunne få ekstra brede marger eller at kantene på dokumentbildet mangler. Dersom du angir et skanningsområde, blir kun det angitte området skannet uavhengig av det faktiske formatet på originalen. For å sende en original som er lenger enn 420 mm (17"), må du foreta én av følgende innstillinger, og deretter skanne originalen i dokumentmateren (ADF) (hvis en papirstopp forekommer, kan originalen bli skadet ettersom skanningen ikke stopper i denne modusen): Angi området under Skann.område. Se s.13 Angi et skanneområde. Velg modusen Lange dokumenter med brukerparametrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (switch 14, bit 1). Dokumenter som er lenger enn 800 mm (32") må sendes med minnesending (direktesending er ikke mulig). Hvis en original setter seg fast, trykker du på {Slett/Stopp}-tasten og fjerner originalen langsomt. Sørg for at blekk, korrekturlakk osv. er helt tørt før du legger i originalen. Hvis dette fortsatt er fuktig, vil det sette merker på glassplaten, og disse merkene vil vises på destinasjonens utskrift. Dersom du plasserer en original i A4- eller LT (8 1 / 2 " 11")-format i portrettretning, vil maskinen rotere bildet 90 grader før sending. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan sende de første sidene fra glassplaten og deretter resten av sidene fra dokumentmateren (ADF). Du kan ikke bytte fra dokumentmateren til glassplaten. Når du sender fra minnet, ser du i s.19 Sende flere originaler fra glassplaten. Når du sender med en gang, ser du i s.25 Sende flere originaler fra glassplaten. Når du bruker Internettfaks-funksjonen, sendes originalene med A4-bredde. Originaler som er større enn A4 reduseres til A4-bredde. Hvis mottakerens maskin er kompatibel med T.37-fullmodus, blir originalene sent med den bredden som er spesifisert i adresseboken. Se s.57 T.37-fullmodus. 12

21 Legge i originaler Når du gjør innstillinger for innbundne originaler (bøker, blader, osv.), kan du velge om venstre eller høyre side skal sendes først ved hjelp av brukerparametrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (switch 06, bit 6). Henvisning Vil du ha mer informasjon om plassering av tosidige originaler, se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Vil du ha mer informasjon om akseptable originaltyper, se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Angi et skanneområde Vanligvis blir en ilagt original skannet i henhold til det automatisk registrerte formatet. Hvis det er angitt et skanneområde, skannes originalen i henhold til dette. Dermed kan originalene sendes uten ekstra plass eller tomme marger. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Automatisk registrering Registrerer formatet på den første siden og skanner alle sider med dette formatet. Hvis du vil skanne originaler med ulike formater, må du bruke funuksjonen blandede originalformater. Hvis maskinen ikke kan registrere originalens format, vises bekreftelses-skjermpanelet. Plasser originalen på nytt. Vanlig format Originalen skannes i henhold til det angitte formatet uten hensyn til dets faktiske størrelse. Formatene som kan angis er A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L og 11" 17"L. Område Oppgi området som skal skannes. Kun området i det spesifiserte formatet blir skannet uavhengig av den faktiske størrelsen på den ilagte originalen. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Ulike originalformater Velg dette for å skanne formatene på originaler som er plassert i dokumentmateren (ADF) individuelt. Når for eksempel originaler i A4 og B4 JIS sendes samme, blir vanligvis alle sendt i samme format som første side. Hvis du velger ulike originalformater, skanner og sender maskinen hvert dokument med det opprinnelige formatet. For å avbryte valgte skanneområde, velg [Automatisk søk]. Se s.15 Angi Automatisk søk. Når du bruker Ulike originalformater, sender maskinen originalene fra minnet. Når du brukerulike originalformater, deaktiveres rotert sending. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 2 13

22 Faksing 2 A Legg i originalen og velg de skanneinnstillingene du har bruk for. Når du legger originaler med forskjellig format i dokumentmateren (ADF), må du justere dokumentføreren slik at den passer til den største originalen. Små originaler kan bli sendt litt på skrå, da de ikke passer til dokumentføreren. B Trykk på [Skann.område]. B Trykk på formatet til originalene du skal sende, og trykk [OK]. 8 1 / 2 " 11" indikerer LT. 8 1 / 2 " 14" indikerer LG. 11" 17" indikerer DLT. C Trykk på [OK]. C Velg skanneområdet. Angi standardformater A Trykk på [Vanlig]. Det valgte formatet vises over det uthevede [Skann.område]. Angi programmerte formater A trykk på [Felt 1] eller [Felt 2]. 14

23 Legge i originaler B Trykk på [OK]. Angi Automatisk søk A Sørg for at [Automatisk søk] er valgt. 2 Felt 1 eller Felt 2 vises over den markerte [Skann.område]. Angi ulike originalformater A Trykk [Ulike orig.format]. Hvis det ikke er det, trykker du på [Automatisk søk]. B Trykk på [OK]. B Trykk på [OK]. Automatisk søk vises over [Skann.område]. D Angi en destinasjon og trykk på {Start}-tasten. Ulike orig.format vises over den markerte [Skann.område]. 15

24 Faksing 2 Sendemodus Det finnes to sendetyper: Minnesending Direktesending Minnesending Sending starter automatisk etter at originalen er lagret i minnet. Dette er en praktisk metode når du har det travelt og vil ta dokumentet med deg. Du kan også sende samme original til flere destinasjoner. Se s.20 Kringkastingsrekkefølge. Veksle mellom minnesending og direktesending Sjekk skjermpanelet for å se hvilken modus som er aktiv. Du kan endre sendemodus ved å trykke på [Direktesending] eller [Minne- sending]. Direktesending Slår umiddelbart nummeret til destinasjonen, og sender originalen samtidig som det skannes inn. Dette er praktisk når du ønsker å sende en original raskt, eller når du ønsker å kontrollere destinasjonen du sender den til. Når du bruker denne sendetypen, lagres ikke originalen i minnet. Du kan kun oppgi én adresse. Du kan få maskinen til å aktivere minnesending eller direkte sending hver gang strømmen slås på eller du trykker på {Slett innstillinger}. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 16

25 Minnesending Minnesending Minnesendingsmodus har standard faks, Internett-faks og IP-faks. Viktig Hvis strømmen går (hovedstrømbryteren er slått av) eller støpselet er trukket ut i mer enn 1 time, slettes alle filene som er lagret i minnet. Så snart strømbryteren slås på igjen, skrives det ut en strømbruddsrapport som hjelper deg med å identifisere slettede filer. Hvis du slår av strømmen ved å trykke på betjeningsbryteren sletter ikke dette lagrede dokumenter. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Vi anbefaler at du ringer opp mottakeren og avtaler på forhånd når du skal sende viktige meldinger. Begrensninger Hvis minnet er fullt (0% vises under [Informasjon] på skjermpanelet), er minnesending deaktivert. Bruk direktesending i stedet. Maksimalt antall destinasjoner per minnesending: 500. Totalt antall destinasjoner av ventemeldinger som lagres i minnet: 500. Når det totale antallet programmerte mottakere overstiger 500 kan du kun utføre direktesendinger. Maksimalt antall dokumenter som kan lagres for minnesending: 400. Antallet sider du kan lagre i minnet, avhenger av originalbildene og skanneinnstillingene. Du kan lagre opptil 320 standardsider (ITU-T #1 tabell, Oppløsning: Standard, Originaltype: Tekst). Du kan lagre opptil 2240 standardsider med valgfri minneutvidelse installert. Vil du ha mer informasjon om hvordan man får bekreftet senderesultatet, se s.27 Bekrefte sendingen. Et faksnummer, e-postadresse og IP-faksnummer kan angis samtidig. Henvisning s.59 Sende Interenettfaks-dokumenter s.76 Sending via IP-faks A Pass på at [Minne- sending] er valgt. B Plasser originalen. Originalen kan plasseres enten i dokumentmateren (ADF) eller på glassplaten til du har trykket på {Start}-tasten. Henvisning s.11 Legge i originaler 2 17

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer