FAX Option Type Faksreferanse Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For korrekt og sikker bruk, sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen før du tar maskinen i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljert informasjon og merknader om bruk og drift av maskinen. Det er til din fordel, og sikkerhet, å lese denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Oppbevar denne håndboken på et lett tilgengelig sted. nader Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Viktig Deler av denne manualen kan endres uten varsel. Produsenten vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader samt følgeskader som skyldes håndtering eller drift av maskinen. Varemerker Microsoft og Outlook er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Andre produktnavn i denne håndboken er kun brukt for identifisering og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi frasier oss alle krav i forhold til disse varemerkene.

3 Håndbøker for denne maskinen Følgende håndbøker beskriver betjeningsprosedyrer for denne maskinen. For spesielle funksjoner, se de relevante delene av håndboken. De medfølgende håndbøkene er spesifikke for maskintypen. For å se håndbøker i PDF-format, kreves Adobe Acrobat Reader/Adobe. To CD-ROM-plater er vedlagt: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utilities Systeminnstillinger (PDF-fil - CD-ROM 1) Gir en oversikt over maskinen og beskriver systeminnstillinger (som innstillinger for papirskuffer), Document Server-funksjoner og feilssøking. Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulasjon, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Se også i denne håndboken hvis du ønsker prosedyrer for registrering av administratorer, samt for innstilling for autentisering av brukere og administratorer. Nettverksveiledning (PDF-fil - CD-ROM 1) Gir informasjon om konfigurering og bruk av skriveren i et nettverksmiljø og om bruk av programvare. Denne håndboken dekker alle modeller, og inneholder derfor funksjoner og innstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige for din modell. Bilder, illustrasjoner, funksjoner og støttede operativsystemer kan avvike fra det som gjelder for din modell. Kopireferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens kopieringsfunksjon. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> (denne håndboken) (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens faksfunksjon. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver avanserte telefaksfunksjoner, som linjeinnstillinger og prosedyrer for registrering av ID-er. Skriverreferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriverfunksjon. i

4 Skannerreferanse (PDF-fil - CD-ROM 1) Beskriver operasjoner, funksjoner og feilretting for maskinens skannerfunksjon. Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et verktøy på CD-en merket Scanner Driver and Document Management Utilities. DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver i detalj installasjon og driftsmiljø for DeskTopBinder Lite. Denne håndboken kan vises fra dialogboksen [Oppsett] når DeskTopBinder Lite er installert. DeskTopBinder Innføringshåndbok (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver bruk av DeskTopBinder Lite og viser en oversikt over dens funksjoner. Denne håndboken blir lagt til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Auto Document Link-veiledning (PDF-fil - CD-ROM 2) Beskriver bruk av og funksjoner for Auto Document Link installert med DeskTopBinder Lite. Denne håndboken blir lagt til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Andre håndbøker PostScript 3-tillegg (PDF-fil - CD-ROM1) UNIX-tillegg (tilgjengelig fra en autorisert forhandler, eller som PDF-fil på våre nettsider). Programmene under refereres til med følgende navn: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite og ScanRouter EX Professional (ekstrautstyr) Scan- Router leveringsprogramvare SmartDeviceMonitor for Admin og SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/Client ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hvordan du leser denne håndboken...1 Symboler...1 Navn på viktige funksjoner Komme i gang Betjeningspanel...3 Lese skjermpanelet...6 Lese skjermpanelet og bruke tastene...7 Brukerautensisering...9 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av betjeningspanelet)...9 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av skriverdriver)...9 Pålogging (ved hjelp av betjeningspanelet)...9 Avlogging (ved hjelp av betjeningspanelet)...10 Pålogging (ved hjelp av en skriverdriver)...10 Pålogging (ved hjelp av en nettleser)...10 Avlogging (ved hjelp av en nettleser) Faksing Legge i originaler...11 Angi et skanneområde...13 Sendemodus...16 Veksle mellom minnesending og direktesending...16 Minnesending...17 Avbryte en minnesending...21 Før originalen skannes inn...21 Mens originalen blir skannet inn...21 Mens originalen blir sendt...22 Før sendingen er startet...23 Direktesending...24 Avbryte en direktesending...26 Før du har trykket på {Start}-tasten...26 Etter at du har trykket på {Start}-tasten...26 Bekrefte sendingen...27 Bekrefte via skjempanelet...27 Bekrefte via rapport...27 Minnesending...27 Direktesending...27 Bekrefte via e-post...27 Bekrefte via rapport og e-post...28 Rapport kommunikasjonsresultat (minnesending)...28 Resultatrapport for direktesending (direktesending)...29 iii

6 Skanneinnstillinger...30 Oppløsning...30 Originaltype...31 Bildeintensitet (Kontrast)...32 Blande skanneinnstillinger for en flersidig original...33 Når originalene plasseres på glassplaten...33 Når originalene plasseres i dokumentmateren (ADF)...34 Angi en destinasjon...35 Angi et faksnummer...35 Pause...36 Tone...36 Angi en e-postadresse...37 Når SMTP-serveren unnviikes...38 Angi en IP-faksdestinasjon...38 Registrere inntastede destinasjoner i adresseboken...40 Bruke destinasjonslisten for å angi enkelt- eller gruppemottakere...41 Søke etter en destinasjon...44 Søke på destinasjonsnavn...44 Søke på faksnummer...45 Søke på e-postadresse...46 Søk på IP-faksdestinasjon...47 Søke på LDAP-server...48 Angi et registreringsnummer...50 Mottak...52 Bytte mottaksmodus...52 Motta en faks i manuell mottaksmodus Bruke Internettfaks-funksjoner Internettfaks-funksjoner (ved å angi en e-postadresse)...55 Forholdsregler for Internettfaks...56 Funksjoner som ikke støttes av e-postsending...57 Funksjoner som ikke støttes av e-postmottak...57 T.37-fullmodus...57 Sende Interenettfaks-dokumenter...59 Unnvike SMTP-serveren...65 Bekrefte mottak...66 Avbryte sending av en Internettfaks...68 Før originalen skannes inn...68 Mens originalen blir skannet inn...68 Etter at originalen er skannet inn...69 Motta Internettfaks-dokumenter...70 Automatisk e-postmottak...70 Manuelt e-postmottak...70 Mottatte bilder...72 Internettfaks-funksjoner (ved å angi en e-postadresse)...73 nader om bruk av IP-faks...75 Funksjoner som ikke er tilgjengelige for sending via IP-faks...75 Sending via IP-faks...76 iv

7 4. Programmering Grunninnstillinger og justeringer...79 Programmere...80 Redigering...82 Slette...83 Programmere destinasjoner i adresseboken Feilretting Justere volumet...87 Når {Faks}-tasten lyser rødt...89 Når det ikke er mer toner igjen...90 Feilmeldinger og hva de betyr...91 Problemløsning...98 Når ting ikke går som forventet INDEKS v

8 vi

9 Hvordan du leser denne håndboken Symboler Følgende symboler brukes i denne håndboken: R ADVARSEL: Dette symbolet viser til en farlig situasjon som kan føre til livstruende eller annen alvorlig skade dersom du misbruker maskinen og unnlater å følge instruksjonene under dette symbolet. Sørg for å lese instruksjonene, som alle er inkludert i Sikkerhetsionformasjonen i Systeminnstillinger. R FORSIKTIG: Dette symbolet viser til en farlig situasjon som kan føre til små eller moderate skader eller skade på utstyr uten personskade dersom du misbruker maskinen og unnlater å følge instruksjonene under dette symbolet. Sørg for å lese instruksjonene, som alle er inkludert i Sikkerhetsionformasjonen i Systeminnstillinger. * Utsagnene ovenfor er merknader som gjelder din sikkerhet. Viktig Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til papirstopp, originaler blir skadet eller tap av data. Pass på at du leser dette. Før du setter i gang Dette symbolet indikerer at informasjon eller forberedelser er påkrevet før du tar maskinen i bruk. Dette symbolet indikerer forhåndsregler for bruken av maskinen, eller handlinger du må utføre etter at uregelmessigheter har oppstått. Begrensninger Dette symbolet indikerer numeriske begrensninger, funksjoner som ikke kan benyttes sammen eller situasjoner da en bestemt funksjon ikke kan benyttes. Henvisning Dette symbolet henviser til en referanse. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. [ ] Taster og knapper som vises på datamaskin-skjermen. { } Taster som er innebygd i maskinens betjeningspanel. 1

10 Navn på viktige funksjoner De viktigste funksjonene for denne maskinen omtales i denne håndboken på følgende måte: Internettfaks (ved å angi en e-postadresse) Internettfaks Internettfaks (ved å angi en IP-adresse IP-faks 2

11 1. Komme i gang Betjeningspanel Maskinens faktiske kontrollpanel kan variere avhengig av installert ekstrautstyr. I denne illustrasjonen er alt ekstrautstyr installert. NO AJA001S 1. Indikatorer Viser feil og maskinstatus. L: Indikator for serviceanrop x: Indikator for papirstopp M: Åpent deksel-indikator d: Indikator for Legg i stifter D: Indikator for Etterfyll toner B: Indikator for Tomt for papir Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. 2. {Brukerverktøy/Telleverk}-tast Brukerverktøy: Trykk på denne for å gå inn i modus for Brukerverktøy. Med disse verktøyene kan du tilpasse standardinnstillingene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Telleverk: Viser og skriver ut det totale antallet kopierte eller utskrevne sider. 3. Skjermpanel Veileder deg gjennom oppgavene og informerer om maskinens status. Meldinger vises her. Se s.6 Lese skjermpanelet. 4. {Kontroller innstillinger}-tast Trykk på denne tasten før du trykker på {Start}-tasten for å kontrollere innstillingene som er valgt for telefaksen du skal til å sende. Se s.19 Kontrollere sendeinnstillingene. 5. {Program}-tast Gir deg muligheten til å lagre innstillinger du bruker ofte for å hente dem inn senere. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 6. {Slett innstillinger}-tast Trykk for å avbryte gjeldende innstillinger. 3

12 Komme i gang 1 7. På-indikator Denne indikatoren lyser når driftsbryteren slås på. Viktig Ikke slå av hovedstrømbryteren mens strømindikatoren lyser eller blinker. Det kan skade harddisken. Dersom hovedstrømbryteren er på selv om På-indikatoren er av, vil maskinen motta faksmeldinger. 8. Hovedstrøm-indikator Denne indikatoren lyser når hovedstrømbryteren slås på. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. 9. Driftsbryter Trykk for å slå på strømmen (på-indikatoren lyser). Trykk på denne bryteren en gang til for å slå strømmen av (på-indikatoren slukker). Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Driftsbryteren fungerer ikke når skjermpanelet [Brukerverktøy/teller/forespørsel] vises. 10. Dana inn-indikator Blinker når overføring, utskrift eller lagring til Document Server utføres med LAN-Fax Driver. 11. Konfidensiell filindikator Lyser når en melding er mottatt til minne med funksjonen konfidensielt mottak eller. Personlig boks Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Blinker når en Minnelås-fil er mottat i minnet. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 12. Filmottaksindikator Lyser når maskinen mottar mottar et annet dokument enn en fil med Konfidensielt mottak eller Minnelås. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Lyser også når et dokument mottas når mottaksinnstillingene er satt til Lagre. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 13. Kommunikasjonsindikator Lyser under sending og mottak. 14. Funksjonsstatusindikatorer Når den lyser grønt er den tilsvarende funksjonen aktiv. Når den lyser rødt er den tilsvarende funksjonen avbrutt. Trykk på den tilsvarende tasten og følg deretter instruksene som vises på skjermen. 15. Funksjonstaster Trykk på {Kopi}-, {Dokumentserver}-, {Telefaks}-, {Skriver}- eller {Skanner}-tasten for å aktivere den respektive funksjonen. Innholdet på skjermpanelet endres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funksjonen lyser. 16. {Start man. mottak}-tast Trykk når Manuelt mottak er angitt. Se s.53 Motta en faks i manuell mottaksmodus. 17. {Telefon}-tast Trykk for å ringe mens du hører høyttalertonen. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 18. {Tone}-tast Trykk på denne for å sende et tonesignal til en pulssignallinje. Se s.36 Tone. 4

13 Betjeningspanel 19. {Pause/Repetér}-tast Pause: Legg inn en pause når du ringer eller lagrer et telefaksnummer. En pause kan ikke legges inn som første siffer. Se s.36 Pause. Repetisjon: Trykk for å repetere ett av de siste ti numrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 20. Talltaster Bruk disse for å slå faksnumre eller angi antall kopier. 21. {#}-tast(enter-tast) Registrerer angitt innhold eller innstillinger. 22. {Slett/Stopp}-tast Slett: Annullerer angitte tall eller tegn. Stopp: Avbryter den nåværende operasjonen (sending, skanning, kopiering eller utskrift). 23. {Start}-tast Trykk for å starte faksing eller utskrift av rapporter eller lister. 1 5

14 Komme i gang Lese skjermpanelet 1 Skjermpanelet veileder deg gjennom operasjonene, viser meldinger, maskinens status og registrerte destinasjoner på mottakerlisten. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. Hvis du trykker {Telefaks} eller {Nullstill innstilling}-tasten under bruk, går denne maskinen over telefaks hvilemodus. Hvert funksjonsnavn som vises, fungerer som en valgtast, som du kan berøre for å velge eller spesifisere funksjonen. Når en funksjon er valgt eller spesifisert, vil funksjonsnavnet bli uthevet som dette. Når en funksjon ikke kan velges eller spesifiseres, vil funksjonsnavnet være nedtonet, som dette. Denne maskinen går automatisk tilbake til ventemodus hvis du ikke bruker den på en stund. Du kan velge periode ved hjelp av Tidsur for automatisk nullstilling av faks. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. Du kan få maskinen til å gå tilbake til utgangsmodus etter hver sending med [Nullstilling skann. slutt] under Systeminnstillinger/ juster. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 6

15 Betjeningspanel Lese skjermpanelet og bruke tastene Innholdet i skjermpanelet vil variere avhengig av installert ekstrautstyr. Startskjermpanelet 1 NO AJC002S 1. Gjør det mulig å velge skannebetingelser og -formater. 2. Viser dato og klokkeslett, navn og faksnummeret for en destinasjon ved sending, i tillegg til formatet på originalen. Når brukerautentisering er valgt, vil et innloggingsnavn vises. 3. Trykk på denne knappen for å taste inn eller legge til et telefaksnummer, en e-post adresse eller et IP-FAX-nummer Internettfaks-innstillinger På : IP-faks, H.323, SIP-innstilling På : Internettfaks-innstilling På og IP-faks, H.323, SIP-innstilling På : Ekstrautstyret skriver/skanner-enhet kreves for å bruke funksjonen Internettfaks eller IP-faks. Du kan endre Internettfaks-innstilling under E-postinstillinger i menyen Faksfunksjoner. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan endre IP-faksinnstillinger under IP-faksinnstillinger i menyen Faksfunksjoner. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 7

16 Komme i gang 1 4. Viser meldinger og maskinens status. 5. Viser det nummeret som er angitt for destinasjonen. Når du legger til destinasjoner med talltastene, trykker du på [Legg til]. 6. Trykk på denne for å vise forskjellige opplysninger om sending. 7. Skifter sendemodus mellom minnesending og direktesending. Se s.16 Veksle mellom minnesending og direktesending. 8. Viser Hurtigtastene angitt for funksjoner som brukes ofte. [Status på sendefil] og [Status på mottaksfil] er forhåndsinnstilt. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 9. Viser forskjellige sendefunksjoner. Se s.16 Sendemodus og Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 10. Tittelordtaster vises. Gjør at du kan skifte fra en side (skjermbilde) til en annen på destinasjonslisten. Se s.42 SKifte tittel på destinasjonslister Gjør at du kan søke etter en destinasjon etter destinasjonsnavn, faksnummer, e-postadresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinasjonstaster programmert som overføringsstasjon. 13. Vises på destinasjonstaster der en gruppe destinasjoner er registrert. Vil du ha mer informasjon se Brukerveiledning Systeminnstillinger. For å gå tilbake til ventemodus, gjør du ett av følgende: Hvis du har lagt originalen på dokumentmateren (ADF) og ikke har trykket på {Start}-tasten, fjerner du originalen. Hvis du ikke har lagt i original, trykker du på tasten {Slett innstillinger}. Hvis du er i modus for brukerverktøy, trykker du på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. 8

17 Betjeningspanel Brukerautensisering Når brukerautentisering (autentisering med brukerkode, grunnleggende autentisering, Windowsautentisering eller LDAP-autentisering) er stilt inn, vises skjermbildet for autentisering. Hvis det ikke legges inn gyldig brukernavn og passord, er det ikke mulig å bruke maskinen. Logg deg på for å bruke maskinen og logg deg av igjen når du er ferdig med å bruke den. Husk å logge deg av for å hindre at uautoriserte brukere får tilgang til maskinen. Kontakt brukeradministrator for å få brukernavn, passord og brukerkode for innlogging. For mer informasjon om forskjellige typer brukerautentisering kan du spørre den aktuelle administratoren. For brukerkodeautentisering, angi den tallkoden som er registrert i adresseboken som brukernavn for pålogging. Brukerkodeautentisering (ved hjelp av skriverdriver) Når brukerautentisering er stilt inn, angir du brukerkoden i egenskapene for skriveren i skriverdriveren. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Pålogging (ved hjelp av betjeningspanelet) Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge inn når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserver-autentisering er stilt inn. A Trykk på [Angi] for [Brukernavn for innlogging]. 1 Brukerkodeautentisering (ved hjelp av betjeningspanelet) Når brukerautentisering er stilt inn, vises følgende skjerm. B Legg inn et brukernavn for innlogging og trykk [OK]. C Trykk på [Angi] for [Passord for innlogging]. D Legg inn et passord for innlogging og trykk [OK]. E Trykk på [Logg inn]. Når brukeren er autentisert vil skjermen for den funksjonen du bruker, bli vist. Legg inn en brukerkode (åtte sifre), og trykk deretter på [#]. 9

18 Komme i gang 1 Avlogging (ved hjelp av betjeningspanelet) Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserver-autentisering er stilt inn. A Trykk på tasten{brukerverktøy/telleverk}. B Trykk på [Logg ut]. C Trykk på [Ja]. D Trykk på tasten {Brukerverktøy/Telleverk}. Pålogging (ved hjelp av en skriverdriver) Når grunnleggende autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller integreringsserverautentisering er stilt inn, kan du foreta krypteringsinnstillinger under skriveregenskaper i en skriverdriver, og deretter angi brukernavn og passord for innlogging. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i hjelpefilen for skriverdriveren. Hvis du er pålogget ved bruk av en skriverdriver, er det ikke nødvendig å logge av. Pålogging (ved hjelp av en nettleser) Bruk følgende fremgangsmåte for å logge på når brukerautentisering er innstilt. Det anbefales at du bruker en Web Image Monitor som kjører under samme nettverksmiljø som denne maskinen. Hvis ikke er det mulig at nettleseren ikke åpnes og at det forekommer feil. A Klikk på [Logg inn]. B Legg inn brukernavn og passord for innlogging, og klikk deretter på [OK]. Hvis du bruker autentisering med brukerkode, legger du inn brukerkoden i [Brukernavn], og klikker deretter på [OK]. Denne fremgangsmåten kan være ulik, alt etter hvilken nettleser du bruker. Avlogging (ved hjelp av en nettleser) Klikk på [Logg ut] for å logge av når brukerautentisering er stilt inn. Det anbefales at du bruker en Web Image Monitor som kjører under samme nettverksmiljø som denne maskinen. Hvis ikke er det mulig at nettleseren ikke åpnes og at det forekommer feil. 10

19 2. Faksing Legge i originaler Legg originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (ADF) på riktig måte i henhold til papirtypen som vises i diagrammet. For flere detaljer om originaltyper, og hvordan du velger originalstørrelser, se Kopireferanse. Du kan ikke bruke [Spesiell original] under kopifunksjoner. Se Kopireferanse. deg at originalstørrelser kan bli gjenkjent litt forskjellig i forhold til de størrelsene som er listet opp i Kopireferanse. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Hvordan plassere originaler med formatene A4, B4 JIS (Japansk industristandard), A3, 8 1 / 2" 11", 8 1 / 2 " 14", og 11" 17" Plassering av originaler med formatet A5 og B5 JIS Når du plasserer originaler som vist i illustrasjonene ovenfor, blir fakshodet skrevet ut i følgende posisjoner. *1 På toppen av faksen *2 På venstre side av faksen Henvisning s.79 Grunninnstillinger og justeringer Begrensninger Hvis du plasserer et A5 dokument på glassplaten, vil ikke maskinen gjenkjenne formatet. Plasser originaler i A5-format i dokumentmateren (ADF). Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 11

20 Faksing 2 Når du skanner originaler ved hjelp av dokumentmateren (ADF), må du legge originalene i en bunke. Når du sender en telefaks, er bildeutskriften hos mottakeren avhengig av formatet og retningen på papiret i mottakerens maskin. Hvis destinasjonen ikke bruker papir i samme format og med samme papirretning som originalen, kan faksutskriften bli redusert, kuttet i begge kanter eller delt på to eller flere ark. Når du sender en viktig original, spør mottakeren om formatet og papirretningen som brukes i deres maskin. Når du sender en original i et uvanlig format (dvs. et format som ikke er standard) eller del av en stor original, kan du angi skanneområdet nøyaktig. Se s.13 Angi et skanneområde. Dokumenter med egendefinert format skannes som dokumenter i standardformat, slik at mottakeren vil kunne få ekstra brede marger eller at kantene på dokumentbildet mangler. Dersom du angir et skanningsområde, blir kun det angitte området skannet uavhengig av det faktiske formatet på originalen. For å sende en original som er lenger enn 420 mm (17"), må du foreta én av følgende innstillinger, og deretter skanne originalen i dokumentmateren (ADF) (hvis en papirstopp forekommer, kan originalen bli skadet ettersom skanningen ikke stopper i denne modusen): Angi området under Skann.område. Se s.13 Angi et skanneområde. Velg modusen Lange dokumenter med brukerparametrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (switch 14, bit 1). Dokumenter som er lenger enn 800 mm (32") må sendes med minnesending (direktesending er ikke mulig). Hvis en original setter seg fast, trykker du på {Slett/Stopp}-tasten og fjerner originalen langsomt. Sørg for at blekk, korrekturlakk osv. er helt tørt før du legger i originalen. Hvis dette fortsatt er fuktig, vil det sette merker på glassplaten, og disse merkene vil vises på destinasjonens utskrift. Dersom du plasserer en original i A4- eller LT (8 1 / 2 " 11")-format i portrettretning, vil maskinen rotere bildet 90 grader før sending. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan sende de første sidene fra glassplaten og deretter resten av sidene fra dokumentmateren (ADF). Du kan ikke bytte fra dokumentmateren til glassplaten. Når du sender fra minnet, ser du i s.19 Sende flere originaler fra glassplaten. Når du sender med en gang, ser du i s.25 Sende flere originaler fra glassplaten. Når du bruker Internettfaks-funksjonen, sendes originalene med A4-bredde. Originaler som er større enn A4 reduseres til A4-bredde. Hvis mottakerens maskin er kompatibel med T.37-fullmodus, blir originalene sent med den bredden som er spesifisert i adresseboken. Se s.57 T.37-fullmodus. 12

21 Legge i originaler Når du gjør innstillinger for innbundne originaler (bøker, blader, osv.), kan du velge om venstre eller høyre side skal sendes først ved hjelp av brukerparametrene. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (switch 06, bit 6). Henvisning Vil du ha mer informasjon om plassering av tosidige originaler, se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Vil du ha mer informasjon om akseptable originaltyper, se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Angi et skanneområde Vanligvis blir en ilagt original skannet i henhold til det automatisk registrerte formatet. Hvis det er angitt et skanneområde, skannes originalen i henhold til dette. Dermed kan originalene sendes uten ekstra plass eller tomme marger. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Automatisk registrering Registrerer formatet på den første siden og skanner alle sider med dette formatet. Hvis du vil skanne originaler med ulike formater, må du bruke funuksjonen blandede originalformater. Hvis maskinen ikke kan registrere originalens format, vises bekreftelses-skjermpanelet. Plasser originalen på nytt. Vanlig format Originalen skannes i henhold til det angitte formatet uten hensyn til dets faktiske størrelse. Formatene som kan angis er A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L og 11" 17"L. Område Oppgi området som skal skannes. Kun området i det spesifiserte formatet blir skannet uavhengig av den faktiske størrelsen på den ilagte originalen. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Ulike originalformater Velg dette for å skanne formatene på originaler som er plassert i dokumentmateren (ADF) individuelt. Når for eksempel originaler i A4 og B4 JIS sendes samme, blir vanligvis alle sendt i samme format som første side. Hvis du velger ulike originalformater, skanner og sender maskinen hvert dokument med det opprinnelige formatet. For å avbryte valgte skanneområde, velg [Automatisk søk]. Se s.15 Angi Automatisk søk. Når du bruker Ulike originalformater, sender maskinen originalene fra minnet. Når du brukerulike originalformater, deaktiveres rotert sending. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 2 13

22 Faksing 2 A Legg i originalen og velg de skanneinnstillingene du har bruk for. Når du legger originaler med forskjellig format i dokumentmateren (ADF), må du justere dokumentføreren slik at den passer til den største originalen. Små originaler kan bli sendt litt på skrå, da de ikke passer til dokumentføreren. B Trykk på [Skann.område]. B Trykk på formatet til originalene du skal sende, og trykk [OK]. 8 1 / 2 " 11" indikerer LT. 8 1 / 2 " 14" indikerer LG. 11" 17" indikerer DLT. C Trykk på [OK]. C Velg skanneområdet. Angi standardformater A Trykk på [Vanlig]. Det valgte formatet vises over det uthevede [Skann.område]. Angi programmerte formater A trykk på [Felt 1] eller [Felt 2]. 14

23 Legge i originaler B Trykk på [OK]. Angi Automatisk søk A Sørg for at [Automatisk søk] er valgt. 2 Felt 1 eller Felt 2 vises over den markerte [Skann.område]. Angi ulike originalformater A Trykk [Ulike orig.format]. Hvis det ikke er det, trykker du på [Automatisk søk]. B Trykk på [OK]. B Trykk på [OK]. Automatisk søk vises over [Skann.område]. D Angi en destinasjon og trykk på {Start}-tasten. Ulike orig.format vises over den markerte [Skann.område]. 15

24 Faksing 2 Sendemodus Det finnes to sendetyper: Minnesending Direktesending Minnesending Sending starter automatisk etter at originalen er lagret i minnet. Dette er en praktisk metode når du har det travelt og vil ta dokumentet med deg. Du kan også sende samme original til flere destinasjoner. Se s.20 Kringkastingsrekkefølge. Veksle mellom minnesending og direktesending Sjekk skjermpanelet for å se hvilken modus som er aktiv. Du kan endre sendemodus ved å trykke på [Direktesending] eller [Minne- sending]. Direktesending Slår umiddelbart nummeret til destinasjonen, og sender originalen samtidig som det skannes inn. Dette er praktisk når du ønsker å sende en original raskt, eller når du ønsker å kontrollere destinasjonen du sender den til. Når du bruker denne sendetypen, lagres ikke originalen i minnet. Du kan kun oppgi én adresse. Du kan få maskinen til å aktivere minnesending eller direkte sending hver gang strømmen slås på eller du trykker på {Slett innstillinger}. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. 16

25 Minnesending Minnesending Minnesendingsmodus har standard faks, Internett-faks og IP-faks. Viktig Hvis strømmen går (hovedstrømbryteren er slått av) eller støpselet er trukket ut i mer enn 1 time, slettes alle filene som er lagret i minnet. Så snart strømbryteren slås på igjen, skrives det ut en strømbruddsrapport som hjelper deg med å identifisere slettede filer. Hvis du slår av strømmen ved å trykke på betjeningsbryteren sletter ikke dette lagrede dokumenter. Vil du ha mer informasjon se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Vi anbefaler at du ringer opp mottakeren og avtaler på forhånd når du skal sende viktige meldinger. Begrensninger Hvis minnet er fullt (0% vises under [Informasjon] på skjermpanelet), er minnesending deaktivert. Bruk direktesending i stedet. Maksimalt antall destinasjoner per minnesending: 500. Totalt antall destinasjoner av ventemeldinger som lagres i minnet: 500. Når det totale antallet programmerte mottakere overstiger 500 kan du kun utføre direktesendinger. Maksimalt antall dokumenter som kan lagres for minnesending: 400. Antallet sider du kan lagre i minnet, avhenger av originalbildene og skanneinnstillingene. Du kan lagre opptil 320 standardsider (ITU-T #1 tabell, Oppløsning: Standard, Originaltype: Tekst). Du kan lagre opptil 2240 standardsider med valgfri minneutvidelse installert. Vil du ha mer informasjon om hvordan man får bekreftet senderesultatet, se s.27 Bekrefte sendingen. Et faksnummer, e-postadresse og IP-faksnummer kan angis samtidig. Henvisning s.59 Sende Interenettfaks-dokumenter s.76 Sending via IP-faks A Pass på at [Minne- sending] er valgt. B Plasser originalen. Originalen kan plasseres enten i dokumentmateren (ADF) eller på glassplaten til du har trykket på {Start}-tasten. Henvisning s.11 Legge i originaler 2 17

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sendemodus Kontrollere og avbryte sendefiler Kommunikasjonsinformasjon Andre sendingsfunksjoner Mottaksfunksjoner

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500. Faksreferanse. Brukerveiledning Tilleggsutstyr for FAKS, type 7500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre overføringsfunksjoner. Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Fakse via datamaskin

Detaljer

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAKS-ekstrautstyr type C1500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAKS-ekstrautstyr type C1500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Fakse via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye

Detaljer

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Skannerreferanse. Brukerveiledning

Skannerreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer til mapper Lagre filer med skannerfunksjonen Levere skannede filer Skanne originaler med TWAIN-nettverkskanner.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Legge i papir,

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Fylle papir, toner

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold

MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING Innhold Innledning...2 Når datasikkerhetsprogrammet er installert...4 Sikkerhetsinnstillinger for datasikkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunksjon...4

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon ." Xerox WorkCentre /0// Kopiere. Legg dokumentene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Slett alt (C) for å slette eventuelle programmeringsvalg i 88 99. Trykk på Startvindu for tjenester,

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer