Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg"

Transkript

1 Nettverksveiledning Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. For å sikre en trygg og riktig bruk av denne maskinen, bør du lese sikkerhetsinformasjonen i "Om denne maskinen" før du tar den i bruk.

2 Innledning Denne manualen inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhet og nytte, anbefaler vi at du leser denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Viktig Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. Merknader Noen illustrasjoner i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Noe ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land. Kontakt nærmeste forhandler for detaljer. Følgende programvarekonvensjoner er brukt i denne håndboken NetWare 3.x betyr NetWare 3.1 og 3.. NetWare 4.x betyr NetWare 4.1, 4.11, 4. og IntranetWare.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene for det du ønsker å bruke maskinen til. Viktig Håndbøkene finnes i ulike medier. Den trykte og den elektroniske utgaven av en håndbok inneholder samme informasjon. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan håndbøkene også være i html-format. Hvis du vil se disse håndbøkene, må en nettleser være installert. Om denne maskinen Sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar maskinen i bruk. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, forberedelsene før maskinen kan tas i bruk, hvordan tekst angis og hvordan CD-ene som følger med maskinen installeres. Systeminnstillinger Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Bruk også håndboken for forklaringer om hvordan å tilkoble maskinen. Feilsøking Her får du vite hvordan du behandler vanlige problemer, og hvordan du legger i papir og bytter toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er beregnet på maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data fra å bli manipulert, eller hindre maskinen fra å bli brukt av uvedkommende. Se også denne håndboken for fremgangsmåte for å registrere administratorer, samt innstilling av bruker- og administratorautentisering. Kopireferanse Beskriver kopimaskinens funksjoner og operasjoner. I denne håndboken vil du også finne informasjon om hvordan originaler skal plasseres. Faksreferanse Beskriver faksfunksjoner og -operasjoner. Skriverreferanse Beskriver skriverfunksjoner og -operasjoner. Skannerreferanse Beskriver skannerfunksjoner og -operasjoner. i

4 Nettverksveiledning Beskriver hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og bruker programvaren som leveres med maskinen. Denne håndboken dekker alle modeller, og kan derfor inkludere beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke finnes på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om støttede operativsystemer kan også avvike noe fra det som gjelder for denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript 3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Hvis du ønsker UNIX-tillegg, finner du dette på vår nettside, eller du kan få det ved å kontakte en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Sette opp maskinen i et nettverk... Oversikt over opprinnelig oppsett... Opprinnelige innstillinger Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver...17 Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client...17 Bruke NetWare...19 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x)...0 Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...1 Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø... Konfigurere som fjernskriver (NetWare 3.x)...4 Konfigurere som fjernskriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...6. Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor...9 Vise toppsiden...30 Når brukerautentisering er innstilt...3 Om meny og modus...33 Tilgang i administratormodus...35 Vise hjelp for Web Image Monitor...35 Bruke SmartDeviceMonitor for Admin...36 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin...37 Endre konfigurasjonen av nettverkskort...38 Låse menyene på skriverens kontrollpanel...38 Endre papirtype...39 Styre brukerinformasjon...40 Konfigurere energisparemodus...4 Angi et passord...4 Kontrollere maskinstatus...43 Endre navn og kommentarer...44 Laste inn faksjournal...44 Styre adresseinformasjon...45 Bruke SmartDeviceMonitor for Client...46 Overvåke skrivere...46 Kontrollere maskinstatus...46 Ved bruk av IPP med SmartDeviceMonitor for Client...46 Skriverstatus-meldinger via e-post...48 Automatisk melding med e-post...49 Varsling med e-post på etterspørsel...50 Autentisering av post...50 Varsling med e-post på etterspørsel...51 iii

6 iv Fjernvedlikehold via telnet...53 Bruk av telnet...53 access...54 appletalk...55 authfree...55 autonet...55 bonjour(rendezvous)...56 btconfig...57 devicename...57 dhcp...58 diprint...59 dns...59 domainname...61 help...61 hostname...61 ifconfig...6 info...63 ipp...63 ipv lpr...64 netware...64 passwd...65 prnlog...65 route...65 set...67 show...68 slp...68 smb...69 snmp...69 sntp...7 ssdp...7 ssh...7 status...73 syslog...73 upnp...73 web...74 wiconfig...74 wins...78 SNMP...79 Hente skriverinformasjon over nettverket...80 Gjeldende skriverstatus...80 Skriverkonfigurasjon...85 Å forstå informasjonen som vises...86 Informasjon om utskriftsjobben...86 Utskriftslogg-informasjon...87 Konfigurere nettverkskortet...88 Meldingsliste...94 Systemlogginformasjon...94

7 3. Spesielle operasjoner under Windows Skrive ut filer direkte fra Windows Oppsett Bruke vertsnavn i stedet for IPv4-adresse Utskriftskommandoer Tillegg Når du bruker Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljø Skriverdrivere som støttes Begrensninger Bruke DHCP Bruke AutoNet Forholdsregler Koble en oppringt ruter til et nettverk NetWare-utskrift Når IEEE 80.11b-grensesnittenheten (ekstrautstyr) er installert Informasjon om installerte applikasjoner RSA BSAFE Spesifikasjoner INDEKS v

8 vi

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Denne håndboken benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Punkter du bør være ekstra oppmerksom på ved bruk av maskinen, og informasjon om sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese denne informasjonen nøye. Tilleggsinformasjon om maskinens funksjoner, samt beskrivelser av hvordan brukerfeil kan løses. Symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Taster på maskinens kontrollpanel. 1

10 Sette opp maskinen i et nettverk I denne delen beskrives nettverksinnstillingene du kan endre med Brukerverktøy (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Oversikt over opprinnelig oppsett Grensesnittinnstillinger Nettverk Meny Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Beskrivelse Angir maskinens IPv4-adresse og nettverksmaske i nettverksmiljøet. Konfigurer gateway-adressen for ruteren eller vertsdatamaskinen som brukes som en gateway. Angir maskinens IPv6-adresse og nettverksmaske i nettverksmiljøet. Konfigurer gateway-adressen for ruteren eller vertsdatamaskinen som brukes som en gateway. Angir den automatiske konfigureringen av IPv6 Stateless-adresse. Utfør innstillinger for DNS-serveren. Angir DDNS-innstillinger. Angir domenenavnet. Angir WINS-serverinnstillinger. Velg protokollen som skal brukes i nettverket. Velg leveringsprotokollen for NCP: Velg rammetypen når du bruker NetWare. Angir SMB-datamaskinnavn. Angir SMB-arbeidsgruppe. Definer tilgangshastigheten for nettverk. Når du har installert IEEE 80.11b-kortet (ekstrautstyr) velger du grensesnitt, enten IEEE 80.11b (trådløst LAN) eller Ethernet.

11 Meny Ping-kommando Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn Kommunikasjonsmodus Beskrivelse Kontroller nettverksforbindelsen med pingkommandoen ved å bruke den oppgitte IPadressen. Angi den krypterte kommunikasjonen for SNMP v3. Angi den krypterte kommunikasjonen for SSL/TLS. Angi vertsnavnet. Angi maskinnavnet. Angir kommunikasjonsmodusen for trådløst LAN. IEEE 80.11b Meny SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet Beskrivelse Angir SSID for å skille ut tilgangspunktet i infrastrukturmodus eller ad hoc-modus. Spesifiser en kanal når du angir 80.11b ad hoc-modus eller ad hoc-modus. Angir krypteringen av IEEE 80.11b (trådløst LAN). Angir kommunikasjonshastigheten til IEEE 80.11b (trådløst LAN). Gjenopprett standarder Du kan sette innstillingene for IEEE 80.11b (trådløst LAN) tilbake til standardinnstillingene. 3

12 Filoverføring Meny Leveringsalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server St. br.navn/passord (send) Autom. spes. avsendernavn Konto for faks til e-post Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer sending av skannede dokumenter via leveringsserveren for ScanRouter-leveringsprogramvaren. Angir SMTP-servernavnet. Du kan konfigurere SMTP-autentisering (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5,DIGEST- MD5). Du kan konfigurere POP-autentisering (POP før SMTP). Angir mottaksprotokoll for mottak av internettfakser. Angi POP3- og IMAP4-servernavn for mottak av internettfakser. Hvis avsenderen ikke er angitt på skannede dokumenter som er sendt med e-post, vises dette som avsenderens adresse. Angir POP3-, IMAP4- og SMTP-portnumrene for mottak av internettfakser. Angi, i minutter, tidsbegrensningen for å motta internettfakser via POP3 eller IMAP4- server. Angir maks. størrelse for e-postmottak for mottak av internettfakser. Angir om du vil lagre mottatte e-postmeldinger med internettfaks på POP3- eller IMAP4-serveren. Angir brukernavnet og passordet som kreves for å sende skannede filer direkte til en delt mappe på en datamaskin som kjører Windows, eller til en FTP-server. Angi navnet på avsender når en e-post sendes. Angi [E-postadresse],[Brukernavn], og [Passord] for å mottak av internettfakser. 4

13 Opprinnelige innstillinger Skriver/LAN-Fax (IPv6 kan ikke brukes på LAN-Fax.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn 5

14 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 6

15 Internettfaks (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Leveringsalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server St. br.navn/passord (send) Konto for faks til e-post 7

16 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon WINS-konfigurering DONS-konfigurering Domenenavn Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server Konto for faks til e-post 8

17 IP-faks (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon WINS-konfigurering DONS-konfigurering Domenenavn Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 9

18 E-post (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. 10

19 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. 11

20 Skann til mappe (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Filoverføring Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn St. br.navn/passord (send) Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet St. br.navn/passord (send) 1

21 Leveringsskanner for nettverk (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Filoverføring Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Leveringsalternativ Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Leveringsalternativ Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet Leveringsalternativ 13

22 TWAIN-nettverksskanner (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 14

23 Merk Avhengig av hvilke ekstraenheter du har installert eller skriverspråket du har valgt, er det mulig at visse alternativer ikke vises. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, er det mulig at visse alternativer ikke kan innstilles. Henvisning Ønsker du flere detaljer, se Systeminnstillinger. Vil du ha detaljer om kopifunksjoner og systeminnstillinger, se i Kopireferanse og Systeminnstillinger. 15

24 16

25 1. Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer maskinen som en Windows nettverkskriver. Maskinen er konfigurert slik at nettverksklienter skal kunne bruke den. Dersom nettverkskriveren er tilkoblet via Smart- DeviceMonitor for Client, kan du stille inn varslingsfunksjonen for utskrift til å gi klientene melding om resultatene av utskriftjobbene deres. Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller medlem av Superbruker-gruppen. A Åpne vinduet [Skrivere]fra [Start]- menyen. Vinduet [Skrivere] vises. Under Windows XP eller Windows Server 003, vil vinduet for [Skriver og faks] vises. B Klikk på ikonet til maskinen du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Skriveregenskaper vises. C I kategorien [Deling] klikker du [Delt som:]. D For å dele maskinen med brukere som bruker en annen versjon av Windows, klikk på [Tilleggsdrivere...]. Dersom du har installert en alternativ driver ved å krysse av for [Delt som:] da du installerte skriverdriveren, trenger du ikke utføre dette trinnet. E Klikk på [OK], og lukk deretter skriveregenskapene. Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere maskinen til å bruke funksjonen utskriftsmeding i Smart- DeviceMonitor for Client. Stille inn skriverserveren Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller som medlem av Superbrukergruppen. 17

26 Bruke en skriverserver 1 A Gå til [Start]-menyen, pek på [Programmer], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client], og klikk deretter på [Innstillinger for skriverserver]. Dialogboksen for skriverserverinnstillinger vises. B Klikk på avkrysningsboksen [Varsle klient-pcer om sending av utskrift/data ], klikk deretter på [OK]. Etter at skriverserver-innstillingen er foretatt, vises en dialogboks. Bekreft innholdet i dialogboksen og klikk på [OK]. Klikk på [Avbryt] for å avbryte. En dialogboks for klientinnstillingen vises. C Klikk på [OK]. Utskriftsserver-innstillingen er fullført. Hver klient må innstilles for mottak av utskriftsmelding. Merk Gjeldende utskriftsjobber starter om igjen etter en kort spolerpause. Når ekspansjonsfunksjonen ikke brukes, blir funksjonen automatisk satt til tilgjengelig. Hvis du logger deg på med en konto som ikke har administrator-rettigheter, kan det hende klienten ikke blir varslet. Stille inn en klient A Gå til [Start]-menyen, pek på [Programmer], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client], og klikk deretter på [Innstillinger for utvidede funksjoner]. En dialogboks for innstilling av ekspansjonsfunksjonen vises. B Velg avkrysningsboksen [Varsle om sending av utskrift/data når skriverserver brukes]. C Klikk på [OK]. Klientinnstillingen er fullført. Merk Innstill utskriftsmelding-funksjonen i skriverdriveren og i SmartDeviceMonitor for Client. 18

27 Bruke NetWare Bruke NetWare Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten for å stille inn nettverkskrivere i et NetWare-miljø. I et NetWare-miljø kan du koble til maskinen som skriverserver eller som fjernskriver. Viktig IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen. Fremgangsmåte for innstilling Når maskinen skal brukes som skriverserver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Slå maskinen av og deretter på igjen. Når maskinen skal brukes som fjernskriver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Innstill NetWare. D Start skriverserveren. Merk Denne fremgangsmåten forutsetter at miljøet allerede er forberedt for normal NetWare som kjører utskriftservice-innstillingene. Fremgangsmåten forklares med følgende innstillingseksempler: Filserverens navn CAREE Skriverserverens navn PSERV Skriverens navn R-PRN Navn på køen R-QUEUE Bruke SmartDeviceMonitor for Admin For å bruke maskinen i et NetWare-miljø, bruk SmartDeviceMonitor for Admin for å innstille NetWare utskriftsmiljøet. Merk NetWare-klienten fra Novell må stille inn utskriftsmiljøet ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin under følgende miljøer: NDS-modus i Windows 95/98/Me NDS- eller Bindery-modus i Windows 000/XP og Windows NT 4.0 Henvisning s.37 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin Skrivere som vises i SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin lister opp skrivere som er tilkoblet nettverket. Dersom du ikke kan identifisere maskinen du vil konfigurere, skriv ut skriverkonfigurasjonssiden og kontroller maskinnavnet. 1 19

28 Bruke en skriverserver 1 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som skriverserver for bruk av NetWare 3.x. A Logg på filserveren som overordnet eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]- menyen. C Klikk på [Veiviser], og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere og klikk på [Neste]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent deretter til Web Image Monitor starter automatisk. E Klikk på [Logg inn]. Dialogboksen for å angi brukernavn og passord vises. F Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på [Logg inn]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. G Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, og klikk deretter på [NetWare]. Navn på utskriftsserver: Tast inn NetWare-utskriftsserverens navn. For å kunne bruke grensesnittkortet som skriverserver, må du angi navnet på en skriverserver som ikke er aktiv på filserveren. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. Påloggingsmodus: angi om du vil spesifisere en filserver eller et NDS-tre når du logger deg inn på NetWare. Filservernavn: når du angir et navn på en filserver her, vil det kun søkes etter den angitte filserveren. Dette punktet er nødvendig. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. NDS-tre: for å aktivere NDSmodus, må du angi navnet på NDS-treet du ønsker å logge deg inn på. Du kan bruke opptil 3 alfanumeriske tegn. NDS-kontekstnavn: for å aktivere NDS-modus, må du taste inn utskriftsserverens kontekst. Du kan bruke opptil 17 alfanumeriske tegn. Driftsmodus: angi om du vil bruke grensesnittkortet som utskriftsserver eller som ekstern skriver. Ekstern skriver-nummer: dette punktet er effektivt når grensesnittkortet er spesifisert som en ekstern skriver. Tast inn det samme nummeret som nummeret på skriveren som skal opprettes på utskriftsserveren (0 til 54 tegn). Tidsavbrudd: Når grensesnittkortet brukes som en ekstern NetWare-skriver, kan ikke skriveren registrere når en jobb er ferdig. Skriveren vil derfor avslutte utskriften når det har gått en viss tid siden den mottok utskriftsdata. Spesifiser denne tidsperioden her (3 til 55 sekunder). Startverdien er 15 (sekunder). 0

29 Bruke NetWare Rammetype: velg rammetypen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. Utskriftsserver protokoll: velg NetWare-protokollen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. NCP-leveringsprotokoll: velg protokollen for NCP-levering. H Bekreft innstillingen og klikk deretter [OK]. Konfigureringen er nå fullført. Vent noen minutter før du starter Web Image Monitor på nytt. I Klikk på [Logg ut]. Merk Skriv inn følgende på kommandolinjen for å kontrollere at skriveren er riktig konfigurert: F:> USERLIST Hvis skriveren fungerer slik som konfigurert, vises navnet på skriverserveren som en tilkoblet bruker. Hvis du ikke er i stand til å identifisere skriveren du ønsker å konfigurere, skriver du ut konfigureringssiden og kontrollerer skrivernavnet. Vil du ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, se Skriverreferanse. Hvis det ikke vises noe skrivernavn på listen, finn samsvar i rammetypene for IPX/SPX for datamaskinen og skriveren. Bruk dialogboksen [Nettverk] i Windows for å endre rammetype for datamaskinen. Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som utskriftsserver som bruker NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når skriverserveren brukes som skriverserver i NetWare 4.x, Net- Ware 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, må den settes i NDS-modus. Ved bruk av NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, sett skriveren som skriverserver. A Logg på filserveren som administrator eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]- menyen. C Klikk på [Veiviser], og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere og klikk på [Neste]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent deretter til Web Image Monitor starter automatisk. E Klikk på [Logg inn]. Dialogboksen for å angi brukernavn og passord vises. F Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på [Logg inn]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. 1 1

30 Bruke en skriverserver 1 G Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, og klikk deretter på [NetWare]. H Bekreft innstillingen og klikk deretter [OK]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. I Klikk på [Logg ut]. Henvisning s.0 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble skriveren som utskriftsserver i et rent IP-miljø under NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når du oppretter en køet skriverserver i et rent IP-miljø under Net- Ware 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, opprett en utskriftskø på filserveren ved hjelp av NetWare-administrator. Skriveren er ikke tilgjengelig som fjernskriver for bruk i et rent IPmiljø. For å bruke skriveren i et rent IPmiljø, sett den til IPv4. Konfigurering ved hjelp av NWadmin A Start NWadmin fra Windows. Vil du ha flere detaljer om NWadmin, se NetWare-håndbøkene. B Velg objektet der utskriftskøen er plassert i katalogtreet, og klikk deretter på [Opprett] i [Objekt]-menyen. C Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriverkø], og klikk så på [OK]. D I boksen [Navn på skriverkø] skriver du inn navnet på skriverkøen. E I boksen [Skriverkøvolum] klikker du på [Bla gjennom]. F Gå til boksen [Tilgjengelige objekter], klikk på volumet der skriverkøen er opprettet, og klikk så på [OK]. G Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [Opprett]. H Velg objektet der skriveren er lokalisert, og klikk deretter [Opprett] på [Objekt]-menyen. I Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriver], og klikk så på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriver (ikke-ndps)]. J I boksen [Skrivernavn] angir du navnet på skriveren. K Velg avkrysningsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. L Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger].

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...11 Hvordan lese denne håndboken...12 Symboler...12 Beskrivelse av den spesifiserte modellen...13 Bruke tastene...14

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverkskabelen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen Konfiguerer

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...12 Beskrivelse for den spesifiserte modellen...13 Slik leser du denne håndboken...14 Symboler...14 Bruke taster...15

Detaljer

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

Det brukes to forskjellige dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 7 Funksjoner som er tilgjengelige over et nettverk Koble nettverksledningen til nettverket Sette opp maskinen i et nettverk Windows-konfigurering Bruke skriverfunksjonen

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberede for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Foreta skriverinnstillinger med kontrollpanelet Overvåke og konfigurere

Detaljer

Programvareveiledning

Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klargjøre for utskrift Konfigurere skriverdriveren Andre utskriftshandlinger Direkte utskrift fra et digitalt kamera (PictBridge) Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Denne erklæringen må beholdes i alle kopier av denne dokumentasjonen og/eller programvaren, også i deler av dem.

Denne erklæringen må beholdes i alle kopier av denne dokumentasjonen og/eller programvaren, også i deler av dem. Nettverksveiledning 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Tilkobling og oppsett Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Direkte utskrift fra et digitalkamera (PictBridge) Lagre og skrive ut med dokumentserver

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Skannerreferanse. Brukerveiledning

Skannerreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer til mapper Lagre filer med skannerfunksjonen Levere skannede filer Skanne originaler med TWAIN-nettverkskanner.

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller

Før du bruker Brother-maskinen. Gjeldende modeller. Definisjoner av merknader. Varemerker. Viktig merknad. Gjeldende modeller AirPrint-guide Før du bruker Brother-maskinen Gjeldende modeller Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Gjeldende modeller Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: LCD-skrivermodeller

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer