Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg"

Transkript

1 Nettverksveiledning Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig referanse. For å sikre en trygg og riktig bruk av denne maskinen, bør du lese sikkerhetsinformasjonen i "Om denne maskinen" før du tar den i bruk.

2 Innledning Denne manualen inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhet og nytte, anbefaler vi at du leser denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar håndboken lett tilgjengelig for fremtidig bruk. Viktig Deler av denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet er ikke i noen tilfeller ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller betjening av maskinen. Merknader Noen illustrasjoner i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Noe ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land. Kontakt nærmeste forhandler for detaljer. Følgende programvarekonvensjoner er brukt i denne håndboken NetWare 3.x betyr NetWare 3.1 og 3.. NetWare 4.x betyr NetWare 4.1, 4.11, 4. og IntranetWare.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene for det du ønsker å bruke maskinen til. Viktig Håndbøkene finnes i ulike medier. Den trykte og den elektroniske utgaven av en håndbok inneholder samme informasjon. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan håndbøkene også være i html-format. Hvis du vil se disse håndbøkene, må en nettleser være installert. Om denne maskinen Sørg for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar maskinen i bruk. Denne håndboken gir en introduksjon til maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, forberedelsene før maskinen kan tas i bruk, hvordan tekst angis og hvordan CD-ene som følger med maskinen installeres. Systeminnstillinger Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Bruk også håndboken for forklaringer om hvordan å tilkoble maskinen. Feilsøking Her får du vite hvordan du behandler vanlige problemer, og hvordan du legger i papir og bytter toner og annet forbruksmateriell. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er beregnet på maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data fra å bli manipulert, eller hindre maskinen fra å bli brukt av uvedkommende. Se også denne håndboken for fremgangsmåte for å registrere administratorer, samt innstilling av bruker- og administratorautentisering. Kopireferanse Beskriver kopimaskinens funksjoner og operasjoner. I denne håndboken vil du også finne informasjon om hvordan originaler skal plasseres. Faksreferanse Beskriver faksfunksjoner og -operasjoner. Skriverreferanse Beskriver skriverfunksjoner og -operasjoner. Skannerreferanse Beskriver skannerfunksjoner og -operasjoner. i

4 Nettverksveiledning Beskriver hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø og bruker programvaren som leveres med maskinen. Denne håndboken dekker alle modeller, og kan derfor inkludere beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke finnes på denne maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om støttede operativsystemer kan også avvike noe fra det som gjelder for denne maskinen. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Faks hurtigreferanse Skriver hurtigreferanse Skanner hurtigreferanse PostScript 3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader må installeres for å kunne vise håndbøkene som PDF-filer. Hvis du ønsker UNIX-tillegg, finner du dette på vår nettside, eller du kan få det ved å kontakte en autorisert forhandler. PostScript3-tillegg og UNIX-tillegg inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på denne maskinen. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Sette opp maskinen i et nettverk... Oversikt over opprinnelig oppsett... Opprinnelige innstillinger Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver...17 Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client...17 Bruke NetWare...19 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x)...0 Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...1 Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø... Konfigurere som fjernskriver (NetWare 3.x)...4 Konfigurere som fjernskriver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...6. Overvåke og konfigurere skriveren Bruke Web Image Monitor...9 Vise toppsiden...30 Når brukerautentisering er innstilt...3 Om meny og modus...33 Tilgang i administratormodus...35 Vise hjelp for Web Image Monitor...35 Bruke SmartDeviceMonitor for Admin...36 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin...37 Endre konfigurasjonen av nettverkskort...38 Låse menyene på skriverens kontrollpanel...38 Endre papirtype...39 Styre brukerinformasjon...40 Konfigurere energisparemodus...4 Angi et passord...4 Kontrollere maskinstatus...43 Endre navn og kommentarer...44 Laste inn faksjournal...44 Styre adresseinformasjon...45 Bruke SmartDeviceMonitor for Client...46 Overvåke skrivere...46 Kontrollere maskinstatus...46 Ved bruk av IPP med SmartDeviceMonitor for Client...46 Skriverstatus-meldinger via e-post...48 Automatisk melding med e-post...49 Varsling med e-post på etterspørsel...50 Autentisering av post...50 Varsling med e-post på etterspørsel...51 iii

6 iv Fjernvedlikehold via telnet...53 Bruk av telnet...53 access...54 appletalk...55 authfree...55 autonet...55 bonjour(rendezvous)...56 btconfig...57 devicename...57 dhcp...58 diprint...59 dns...59 domainname...61 help...61 hostname...61 ifconfig...6 info...63 ipp...63 ipv lpr...64 netware...64 passwd...65 prnlog...65 route...65 set...67 show...68 slp...68 smb...69 snmp...69 sntp...7 ssdp...7 ssh...7 status...73 syslog...73 upnp...73 web...74 wiconfig...74 wins...78 SNMP...79 Hente skriverinformasjon over nettverket...80 Gjeldende skriverstatus...80 Skriverkonfigurasjon...85 Å forstå informasjonen som vises...86 Informasjon om utskriftsjobben...86 Utskriftslogg-informasjon...87 Konfigurere nettverkskortet...88 Meldingsliste...94 Systemlogginformasjon...94

7 3. Spesielle operasjoner under Windows Skrive ut filer direkte fra Windows Oppsett Bruke vertsnavn i stedet for IPv4-adresse Utskriftskommandoer Tillegg Når du bruker Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljø Skriverdrivere som støttes Begrensninger Bruke DHCP Bruke AutoNet Forholdsregler Koble en oppringt ruter til et nettverk NetWare-utskrift Når IEEE 80.11b-grensesnittenheten (ekstrautstyr) er installert Informasjon om installerte applikasjoner RSA BSAFE Spesifikasjoner INDEKS v

8 vi

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Denne håndboken benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i alvorlige personskader eller død. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Ignorerer du disse henvisningene kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller skader på maskinen eller eiendom. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Punkter du bør være ekstra oppmerksom på ved bruk av maskinen, og informasjon om sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler eller tap av data. Sørg for å lese denne informasjonen nøye. Tilleggsinformasjon om maskinens funksjoner, samt beskrivelser av hvordan brukerfeil kan løses. Symbolet finnes på slutten av avsnitt. Det angir hvor du kan finne mer relevant informasjon. [ ] Taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Taster på maskinens kontrollpanel. 1

10 Sette opp maskinen i et nettverk I denne delen beskrives nettverksinnstillingene du kan endre med Brukerverktøy (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i tråd med funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Oversikt over opprinnelig oppsett Grensesnittinnstillinger Nettverk Meny Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Beskrivelse Angir maskinens IPv4-adresse og nettverksmaske i nettverksmiljøet. Konfigurer gateway-adressen for ruteren eller vertsdatamaskinen som brukes som en gateway. Angir maskinens IPv6-adresse og nettverksmaske i nettverksmiljøet. Konfigurer gateway-adressen for ruteren eller vertsdatamaskinen som brukes som en gateway. Angir den automatiske konfigureringen av IPv6 Stateless-adresse. Utfør innstillinger for DNS-serveren. Angir DDNS-innstillinger. Angir domenenavnet. Angir WINS-serverinnstillinger. Velg protokollen som skal brukes i nettverket. Velg leveringsprotokollen for NCP: Velg rammetypen når du bruker NetWare. Angir SMB-datamaskinnavn. Angir SMB-arbeidsgruppe. Definer tilgangshastigheten for nettverk. Når du har installert IEEE 80.11b-kortet (ekstrautstyr) velger du grensesnitt, enten IEEE 80.11b (trådløst LAN) eller Ethernet.

11 Meny Ping-kommando Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn Kommunikasjonsmodus Beskrivelse Kontroller nettverksforbindelsen med pingkommandoen ved å bruke den oppgitte IPadressen. Angi den krypterte kommunikasjonen for SNMP v3. Angi den krypterte kommunikasjonen for SSL/TLS. Angi vertsnavnet. Angi maskinnavnet. Angir kommunikasjonsmodusen for trådløst LAN. IEEE 80.11b Meny SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet Beskrivelse Angir SSID for å skille ut tilgangspunktet i infrastrukturmodus eller ad hoc-modus. Spesifiser en kanal når du angir 80.11b ad hoc-modus eller ad hoc-modus. Angir krypteringen av IEEE 80.11b (trådløst LAN). Angir kommunikasjonshastigheten til IEEE 80.11b (trådløst LAN). Gjenopprett standarder Du kan sette innstillingene for IEEE 80.11b (trådløst LAN) tilbake til standardinnstillingene. 3

12 Filoverføring Meny Leveringsalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server St. br.navn/passord (send) Autom. spes. avsendernavn Konto for faks til e-post Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer sending av skannede dokumenter via leveringsserveren for ScanRouter-leveringsprogramvaren. Angir SMTP-servernavnet. Du kan konfigurere SMTP-autentisering (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5,DIGEST- MD5). Du kan konfigurere POP-autentisering (POP før SMTP). Angir mottaksprotokoll for mottak av internettfakser. Angi POP3- og IMAP4-servernavn for mottak av internettfakser. Hvis avsenderen ikke er angitt på skannede dokumenter som er sendt med e-post, vises dette som avsenderens adresse. Angir POP3-, IMAP4- og SMTP-portnumrene for mottak av internettfakser. Angi, i minutter, tidsbegrensningen for å motta internettfakser via POP3 eller IMAP4- server. Angir maks. størrelse for e-postmottak for mottak av internettfakser. Angir om du vil lagre mottatte e-postmeldinger med internettfaks på POP3- eller IMAP4-serveren. Angir brukernavnet og passordet som kreves for å sende skannede filer direkte til en delt mappe på en datamaskin som kjører Windows, eller til en FTP-server. Angi navnet på avsender når en e-post sendes. Angi [E-postadresse],[Brukernavn], og [Passord] for å mottak av internettfakser. 4

13 Opprinnelige innstillinger Skriver/LAN-Fax (IPv6 kan ikke brukes på LAN-Fax.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn 5

14 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse Maskinens IPv6-adresse IPv6-gatewayadresse Innst. for IPv6 Stateless DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW Frame Type SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 6

15 Internettfaks (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Leveringsalternativ SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server St. br.navn/passord (send) Konto for faks til e-post 7

16 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon WINS-konfigurering DONS-konfigurering Domenenavn Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. Mottaksinterv. for e-post Maks. e-poststr.-mottak E-postlagring på server Konto for faks til e-post 8

17 IP-faks (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon WINS-konfigurering DONS-konfigurering Domenenavn Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 9

18 E-post (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt Grensesnittinnstillinger/Nettverk Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll POP3/IMAP4-innstillinger Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. 10

19 Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet SMTP-server SMTP-autentisering POP før SMTP Mottaksprotokoll Admin. e-postadresse Port for e-postkommunik. 11

20 Skann til mappe (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Filoverføring Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn St. br.navn/passord (send) Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet St. br.navn/passord (send) 1

21 Leveringsskanner for nettverk (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Filoverføring Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Filoverføring Innstillinger Leveringsalternativ Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Leveringsalternativ Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet Leveringsalternativ 13

22 TWAIN-nettverksskanner (IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen.) Ethernet Grensesnitt IEEE 80.11b (trådløst LAN) Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/Nettverk Grensesnittinnstillinger/IEEE 80.11b Innstillinger Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Maskinens IPv4-adresse IPv4-gatewayadresse DNS-konfigurasjon DONS-konfigurering Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunik. Tillat SSL-/TLS-kommunik. Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstillinger Kanal Sikkerhetstype Kommunikasjonshastighet 14

23 Merk Avhengig av hvilke ekstraenheter du har installert eller skriverspråket du har valgt, er det mulig at visse alternativer ikke vises. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene, er det mulig at visse alternativer ikke kan innstilles. Henvisning Ønsker du flere detaljer, se Systeminnstillinger. Vil du ha detaljer om kopifunksjoner og systeminnstillinger, se i Kopireferanse og Systeminnstillinger. 15

24 16

25 1. Bruke en skriverserver Forberede en skriverserver Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer maskinen som en Windows nettverkskriver. Maskinen er konfigurert slik at nettverksklienter skal kunne bruke den. Dersom nettverkskriveren er tilkoblet via Smart- DeviceMonitor for Client, kan du stille inn varslingsfunksjonen for utskrift til å gi klientene melding om resultatene av utskriftjobbene deres. Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller medlem av Superbruker-gruppen. A Åpne vinduet [Skrivere]fra [Start]- menyen. Vinduet [Skrivere] vises. Under Windows XP eller Windows Server 003, vil vinduet for [Skriver og faks] vises. B Klikk på ikonet til maskinen du vil bruke. På [Fil]-menyen klikker du på [Egenskaper]. Skriveregenskaper vises. C I kategorien [Deling] klikker du [Delt som:]. D For å dele maskinen med brukere som bruker en annen versjon av Windows, klikk på [Tilleggsdrivere...]. Dersom du har installert en alternativ driver ved å krysse av for [Delt som:] da du installerte skriverdriveren, trenger du ikke utføre dette trinnet. E Klikk på [OK], og lukk deretter skriveregenskapene. Utskriftsmelding via SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere maskinen til å bruke funksjonen utskriftsmeding i Smart- DeviceMonitor for Client. Stille inn skriverserveren Viktig For å endre skriveregenskaper i mappen [Skrivere] i Windows 000, Windows XP Professional og Windows Server 003, trenger du tilgangsautentisering som skriveradministrator. Under Windows NT 4.0 kreves tilgangsautentiseringen Full kontroll. Logg på filserveren som administrator eller som medlem av Superbrukergruppen. 17

26 Bruke en skriverserver 1 A Gå til [Start]-menyen, pek på [Programmer], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client], og klikk deretter på [Innstillinger for skriverserver]. Dialogboksen for skriverserverinnstillinger vises. B Klikk på avkrysningsboksen [Varsle klient-pcer om sending av utskrift/data ], klikk deretter på [OK]. Etter at skriverserver-innstillingen er foretatt, vises en dialogboks. Bekreft innholdet i dialogboksen og klikk på [OK]. Klikk på [Avbryt] for å avbryte. En dialogboks for klientinnstillingen vises. C Klikk på [OK]. Utskriftsserver-innstillingen er fullført. Hver klient må innstilles for mottak av utskriftsmelding. Merk Gjeldende utskriftsjobber starter om igjen etter en kort spolerpause. Når ekspansjonsfunksjonen ikke brukes, blir funksjonen automatisk satt til tilgjengelig. Hvis du logger deg på med en konto som ikke har administrator-rettigheter, kan det hende klienten ikke blir varslet. Stille inn en klient A Gå til [Start]-menyen, pek på [Programmer], [DeskTopBinder], [Smart- DeviceMonitor for Client], og klikk deretter på [Innstillinger for utvidede funksjoner]. En dialogboks for innstilling av ekspansjonsfunksjonen vises. B Velg avkrysningsboksen [Varsle om sending av utskrift/data når skriverserver brukes]. C Klikk på [OK]. Klientinnstillingen er fullført. Merk Innstill utskriftsmelding-funksjonen i skriverdriveren og i SmartDeviceMonitor for Client. 18

27 Bruke NetWare Bruke NetWare Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten for å stille inn nettverkskrivere i et NetWare-miljø. I et NetWare-miljø kan du koble til maskinen som skriverserver eller som fjernskriver. Viktig IPv6 kan ikke brukes med denne funksjonen. Fremgangsmåte for innstilling Når maskinen skal brukes som skriverserver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Slå maskinen av og deretter på igjen. Når maskinen skal brukes som fjernskriver A InstallereSmartDeviceMonitor for Admin B Innstill nettverkskortet. C Innstill NetWare. D Start skriverserveren. Merk Denne fremgangsmåten forutsetter at miljøet allerede er forberedt for normal NetWare som kjører utskriftservice-innstillingene. Fremgangsmåten forklares med følgende innstillingseksempler: Filserverens navn CAREE Skriverserverens navn PSERV Skriverens navn R-PRN Navn på køen R-QUEUE Bruke SmartDeviceMonitor for Admin For å bruke maskinen i et NetWare-miljø, bruk SmartDeviceMonitor for Admin for å innstille NetWare utskriftsmiljøet. Merk NetWare-klienten fra Novell må stille inn utskriftsmiljøet ved hjelp av SmartDeviceMonitor for Admin under følgende miljøer: NDS-modus i Windows 95/98/Me NDS- eller Bindery-modus i Windows 000/XP og Windows NT 4.0 Henvisning s.37 InstallereSmartDeviceMonitor for Admin Skrivere som vises i SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin lister opp skrivere som er tilkoblet nettverket. Dersom du ikke kan identifisere maskinen du vil konfigurere, skriv ut skriverkonfigurasjonssiden og kontroller maskinnavnet. 1 19

28 Bruke en skriverserver 1 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som skriverserver for bruk av NetWare 3.x. A Logg på filserveren som overordnet eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]- menyen. C Klikk på [Veiviser], og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere og klikk på [Neste]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent deretter til Web Image Monitor starter automatisk. E Klikk på [Logg inn]. Dialogboksen for å angi brukernavn og passord vises. F Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på [Logg inn]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. G Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, og klikk deretter på [NetWare]. Navn på utskriftsserver: Tast inn NetWare-utskriftsserverens navn. For å kunne bruke grensesnittkortet som skriverserver, må du angi navnet på en skriverserver som ikke er aktiv på filserveren. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. Påloggingsmodus: angi om du vil spesifisere en filserver eller et NDS-tre når du logger deg inn på NetWare. Filservernavn: når du angir et navn på en filserver her, vil det kun søkes etter den angitte filserveren. Dette punktet er nødvendig. Du kan bruke opptil 47 alfanumeriske tegn. NDS-tre: for å aktivere NDSmodus, må du angi navnet på NDS-treet du ønsker å logge deg inn på. Du kan bruke opptil 3 alfanumeriske tegn. NDS-kontekstnavn: for å aktivere NDS-modus, må du taste inn utskriftsserverens kontekst. Du kan bruke opptil 17 alfanumeriske tegn. Driftsmodus: angi om du vil bruke grensesnittkortet som utskriftsserver eller som ekstern skriver. Ekstern skriver-nummer: dette punktet er effektivt når grensesnittkortet er spesifisert som en ekstern skriver. Tast inn det samme nummeret som nummeret på skriveren som skal opprettes på utskriftsserveren (0 til 54 tegn). Tidsavbrudd: Når grensesnittkortet brukes som en ekstern NetWare-skriver, kan ikke skriveren registrere når en jobb er ferdig. Skriveren vil derfor avslutte utskriften når det har gått en viss tid siden den mottok utskriftsdata. Spesifiser denne tidsperioden her (3 til 55 sekunder). Startverdien er 15 (sekunder). 0

29 Bruke NetWare Rammetype: velg rammetypen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. Utskriftsserver protokoll: velg NetWare-protokollen du vil bruke fra nedtrekksmenyen. NCP-leveringsprotokoll: velg protokollen for NCP-levering. H Bekreft innstillingen og klikk deretter [OK]. Konfigureringen er nå fullført. Vent noen minutter før du starter Web Image Monitor på nytt. I Klikk på [Logg ut]. Merk Skriv inn følgende på kommandolinjen for å kontrollere at skriveren er riktig konfigurert: F:> USERLIST Hvis skriveren fungerer slik som konfigurert, vises navnet på skriverserveren som en tilkoblet bruker. Hvis du ikke er i stand til å identifisere skriveren du ønsker å konfigurere, skriver du ut konfigureringssiden og kontrollerer skrivernavnet. Vil du ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, se Skriverreferanse. Hvis det ikke vises noe skrivernavn på listen, finn samsvar i rammetypene for IPX/SPX for datamaskinen og skriveren. Bruk dialogboksen [Nettverk] i Windows for å endre rammetype for datamaskinen. Konfigurere som skriverserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble maskinen som utskriftsserver som bruker NetWare 4.x, NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når skriverserveren brukes som skriverserver i NetWare 4.x, Net- Ware 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, må den settes i NDS-modus. Ved bruk av NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, sett skriveren som skriverserver. A Logg på filserveren som administrator eller tilsvarende. B Start NIB Setup Tool fra [Start]- menyen. C Klikk på [Veiviser], og deretter på [OK]. D Velg den skriveren du vil konfigurere og klikk på [Neste]. En dialogboks som ber deg fullføre de gjenværende konfigurasjonsoppgavene vises i nettleseren. Klikk på [OK] og vent deretter til Web Image Monitor starter automatisk. E Klikk på [Logg inn]. Dialogboksen for å angi brukernavn og passord vises. F Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på [Logg inn]. Hvis du vil ha detaljer om brukernavn og passord, ta kontakt med nettverksadministratoren. 1 1

30 Bruke en skriverserver 1 G Klikk på [Konfigurasjon] i det venstre området, og klikk deretter på [NetWare]. H Bekreft innstillingen og klikk deretter [OK]. Konfigureringen er nå fullført. Vent i noen minutter, før du starter Web Image Monitor på nytt. I Klikk på [Logg ut]. Henvisning s.0 Konfigurere som skriverserver (NetWare 3.x) Bruk av ren IP i et NetWare 5/5.1- eller 6/6.5-miljø Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilkoble skriveren som utskriftsserver i et rent IP-miljø under NetWare 5/5.1 eller NetWare 6/6.5. Viktig Når du oppretter en køet skriverserver i et rent IP-miljø under Net- Ware 5/5.1 eller NetWare 6/6.5, opprett en utskriftskø på filserveren ved hjelp av NetWare-administrator. Skriveren er ikke tilgjengelig som fjernskriver for bruk i et rent IPmiljø. For å bruke skriveren i et rent IPmiljø, sett den til IPv4. Konfigurering ved hjelp av NWadmin A Start NWadmin fra Windows. Vil du ha flere detaljer om NWadmin, se NetWare-håndbøkene. B Velg objektet der utskriftskøen er plassert i katalogtreet, og klikk deretter på [Opprett] i [Objekt]-menyen. C Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriverkø], og klikk så på [OK]. D I boksen [Navn på skriverkø] skriver du inn navnet på skriverkøen. E I boksen [Skriverkøvolum] klikker du på [Bla gjennom]. F Gå til boksen [Tilgjengelige objekter], klikk på volumet der skriverkøen er opprettet, og klikk så på [OK]. G Kontroller innstillingene, og klikk deretter på [Opprett]. H Velg objektet der skriveren er lokalisert, og klikk deretter [Opprett] på [Objekt]-menyen. I Gå til boksen [Klasse for nytt objekt], klikk på [Skriver], og klikk så på [OK]. For NetWare 5, klikk på [Skriver (ikke-ndps)]. J I boksen [Skrivernavn] angir du navnet på skriveren. K Velg avkrysningsboksen [Definer flere egenskaper], og klikk så på [Opprett]. L Klikk på [Tildelinger], og klikk så på [Legg til] i området [Tildelinger].

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 flerfunksjonsenhet Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Administratorhåndbok

Administratorhåndbok NPD 4956-00 NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Om denne håndboken Ikoner og symboler...5 Grafikk...5 Referanser til operativsystemer...5 Merknader... 6 Introduksjon SSL/TLS-kommunikasjon...

Detaljer

Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok

Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok Versjon 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok Kopirettigheter Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduksjon, tilpassing og oversettelse uten forutgående skriftlig

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer