Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systeminnstillinger. Brukerveiledning"

Transkript

1 Brukerveiledning Systeminnstillinger Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner Andre brukerverktøy Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag. For å sikre trygg og riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene i "Om denne maskinen" før den tas i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Merk: Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for å få mer informasjon. Avhengig av hvilket land du bor i kan visse enheter være ekstrautstyr. For detaljer vennligst kontakt din lokale forhandler. Merk: Maskinenes modellnavn forekommer ikke på de følgende sidene. Kontroller din maskintype før du leser denne håndboken. (For detaljer se s.259 Spesifikasjoner for hovedenheten.) Type 1: 90 kopier per minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 110 kopier per minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 3: 135 kopier per minutt (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Enkelte typer vil ikke være tilgjengelig i alle land. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler for å få mer informasjon. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene i forhold til hva du vil gjøre med maskinen. Om denne maskinen Sørg for at du leser sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en oversikt over maskinens funksjoner. Den forklarer også kontrollpanelet, klargjøring av maskinen, hvordan du angir tekst, samt hvordan du installerer CD-ROM-ene som følger med. Systeminnstillinger Gir en forklaring på brukerverktøyenes innstillinger og adressebokens prosedyrer, som registrering av e-postadresser og brukerkoder. I tillegg kan du i denne håndboken se forklaringer på hvordan du kobler til maskinen. Feilsøking Veileder om hvordan du løser vanlige problemer og forklarer hvordan du etterfyller papir, toner, stifter og annen rekvisita. Sikkerhetsreferanse Denne håndboken er for maskinens administratorer. Den forklarer sikkerhetsfunksjoner som administratorer kan bruke for å beskytte data mot manipulering, eller beskytte maskinen mot uautorisert bruk. Referer også til denne veiledningen for registreringsprosedyrer for administratorer i tillegg til å stille bruker- og administratorautentisering. Kopi-/Dokumentserverreferanse Forklarer funksjoner og bruk av kopimaskin og dokumentserver. I tillegg kan du se i denne håndboken for å få informasjon om plassering av originaler. Skriverreferanse Forklarer skriver-funksjonene og hvordan de brukes. Skannerreferanse Forklarer skanner-funksjonene og hvordan de brukes. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø, samt bruk av programvaren som følger med. Denne håndboken dekker alle modeller og inkluderer beskrivelser av funksjoner og innstillinger som kanskje ikke finnes for denne spesifikke maskinen. Bilder, illustrasjoner og informasjon om operativsystemer som støttes kan også variere litt fra denne maskinen. i

4 Andre håndbøker PostScript3-tillegg UNIX-tillegg Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning DeskTopBinder Innføringshåndbok Veiledning for Auto Document Link Merk Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. For å få mer informasjon, kan du se i vedlegget til "Om denne maskinen." Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Besøk vår nettside på internett eller spør en autorisert forhandler når det gjelder UNIX-tillegg. "PostScript3-tillegg" og "UNIX-tillegg" inneholder beskrivelser av funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelig på denne maskinen. ii

5 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Slik leser du denne håndboken...1 Symboler...1 Skjerm...2 Tilgang til Brukerverktøy (Systeminnstillinger)...3 Endre standardoppsettet...3 Avslutte brukerverktøyene...4 Vise telleverk...4 Om menybeskyttelse Tilkoble maskinen Tilkobling til grensesnittene...7 Koble til Ethernet-grensesnittet...8 Koble til USB-grensesnittet...9 Koble til IEEE 1394-grensesnittet...10 Koble til IEEE 1284-grensesnittet...11 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet...12 Nettverksinnstillinger...15 Nødvendige innstillinger for å bruke skriveren...15 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke e-postfunksjonen...20 Nødvendige innstillinger for å kunne bruke skann til mappe-funksjonen...25 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte nettverksleveringsskanneren...29 Nødvendige innstillinger for å kunne benytte TWAIN-skanneren...33 Innstillinger som må angis for å kunne bruke dokumentserver...36 Bruke verktøyene til å justere innstillingene Systeminnstillinger Generelle funksjoner...49 Innstillinger for mottaksbrett...55 Tidsurinnstillinger...56 Grensesnitt-innstillinger...58 Nettverk...58 Parallellgrensesnitt...62 IEEE IEEE b...64 Skriv ut liste...66 Filoverføring...67 Administrasjonsverktøy...72 Programmere/ endre/ slette LDAP-server...81 Programmere LDAP-serveren...82 Systeminnstillinger på hovedenheter og slavemaskiner...87 Generelle funksjoner...87 Tidsurinnstillinger...89 Administrasjonsverktøy...90 iii

6 3. Papirformatinnstillinger Papirformatinnstillinger...95 Endre papirmagasininnstillinger...95 Avslutte papirmagasininnstillingene...96 Elementer i Papirmagasininnstillinger...97 Papirformatinnstillinger på hovedmaskinen og slavemaskiner Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Generelle funksjoner Reproduksjonsgrad Redigere Stempel Bakgrunnsnummerering Forhåndsinnstilt stempel Brukerstempel Datostempel Sidenummerering Stempeltekst Inn-/utmating Innstillinger for dokumentserveren Kopi-/dokumentserverfunksjoner på hovedmaskinen og slavemaskinene Generelle funksjoner Reproduksjonsgrad Redigere Stempel Inn-/utmating Skriverfunksjoner Liste-/testutskrift Skriv ut konfigurasjonssiden Tolke konfigurasjonssiden Vedlikehold System Vertsgrensesnitt PCL-meny PS-meny PDF-meny Skannerfunksjoner Generelle innstillinger Skanneinnstillinger Sendeinnstillinger iv

7 7. Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner Adressebok Administrere navn i adresseboken Sende e-post ved hjelp av hurtigtastene Sende skannede filer til delte mapper direkte Forhindre uautorisert brukertilgang til delte mapper fra maskinen Administrere brukere og maskinbruk Registrere navn Registrere navn Endre et registrert navn Slette et registrert navn Autentiseringsinformasjon Registrere en brukerkode Endre en brukerkode Slette en brukerkode Vise telleverk for hver bruker Skrive ut telleverk for hver bruker Skrive ut tellerverket for alle brukere Nullstille antall utskrifter E-postdestinasjon Registrere en e-postdestinasjon Registrere en e-postdestinasjon Slette en e-postdestinasjon Registrere mapper Bruke SMB for tilkobling Bruke FTP for tilkobling Bruke NCP for tilkobling Registrere navn i en gruppe Registrere en gruppe Registrere navn i en gruppe Legge en gruppe til en annen gruppe Vise navn registrert i en gruppe Fjerne et navn fra en gruppe Slette en gruppe i en gruppe Endre et gruppenavn Slette en gruppe Registrere en beskyttelseskode Registrere en beskyttelseskode til en enkeltbruker Registrere en beskyttelseskode til en gruppebruker Registrere SMTP- og LDAP-autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Andre brukerverktøy Endre skjermspråk Forespørsel Telleverk Vise totaltelleverk Tellemetode v

8 9. Tillegg Justeringsinnstillinger for operatører Endre justeringsinnstillingene for operatører Angi verdier Spesifikasjoner for hovedenheten Dokumentserver Automatisk dokumentmater Spesifikasjoner på tilleggsutstyr Finisher SR Booklet Finisher BK Cover Interposer Tray CI Punch Unit PU Z-folding Unit ZF LCIT RT LCIT RT Multi Bypass Tray BY5000 (Magasin 7) Andre Informasjon om installerte programmer Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vi

9 Slik leser du denne håndboken Symboler Denne veiledningen bruker følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Hvis du ignorerer disse merknadene, kan det føre til alvorlig skade eller død. Forsikre deg om at du leser disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Dersom du ignorerer disse merknadene, kan det føre moderate eller mindre skader. Sørg for at du leser disse merknadene. De finnes i "Om denne maskinen" under avsnittet "Sikkerhetsinformasjon". Indikerer punkter å være oppmerksom på under bruk av maskinen, samt forklaringer på sannsynlige årsaker til at papiret ikke mates riktig, skade på originaler, eller tap av data. Sørg for at du leser disse forklaringene. Indikerer tilleggsforklaringer for maskinens funksjoner, samt instruksjoner om hvordan man løser brukerfeil. Dette symbolet er plassert på slutten av avsnittene. Det viser hvor du kan finne ytterligere informasjon. [] Indikerer navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. {} Indikerer navnene på taster på maskinens kontrollpanel. 1

10 Skjerm Skjermpanelet viser maskinstatus, feilmeldinger og funksjonsmenyer. Funksjonssymbolene som vises, fungerer som valgtaster. Du kan velge eller spesifisere en funksjon ved å trykke lett på symbolene. Når du velger eller angir en funksjon på skjermen, blir den uthevet som. Taster som vises som kan ikke brukes. Viktig Slag eller press på mer enn 30 N (om lag 3 kg) vil ødelegge skjermpanelet. Hvis du vil vise følgende skjerm, trykker du på tasten {Brukerverktøy} for å vise menyen for brukerverktøy, og deretter trykker du på [Systeminnst.]. Dette avsnittet hvordan du bruker maskinens kontrollpanel. Meny-skjermen for systeminnstillinger brukes som eksempel. NO APD001S 1. Menykategoriene for forskjellige innstillinger vises. Trykk på den aktuelle menykategorien for å vise innstillingen du vil angi eller endre. 2. En liste med innstillinger vises. Velg den aktuelle oppføringen i listen for å vise innstillingen du vil angi eller endre. 3. Trykk denne for å avslutte menyen for brukerverktøy. 2

11 Tilgang til Brukerverktøy (Systeminnstillinger) Dette avsnittet er ment for maskinens administratorer. Brukerverktøyene gir deg muligheten til å endre eller velge standardinnstillingene. Merk Operasjoner for systeminnstillingene skiller seg fra vanlige operasjoner. Gå alltid ut av brukerverktøyene når du er ferdig. Endringene du gjør med Brukerverktøy vil fortsatt være gjeldende selv om hovedstrømbryteren eller betjeningsbryteren er slått av, eller selv om du trykker på tasten {Energisparing} eller {Nullstill innstillinger}. Henvisning s.4 Avslutte brukerverktøyene Endre standardoppsettet Dette kapittelet forklarer hvordan du kan endre innstillingene til brukerverktøyene. Viktig Hvis administratorautentisering er angitt, må du kontakte din administrator. A Trykk på {Brukerverktøy}-tasten. B Velg menyen. Hvis du vil endre systeminnstillingene, trykker du på [Systeminnst.]. Hvis du vil endre kopi-/dokumentserverfunksjoner, trykker du på [Kopi-/dokumentserveregenskaper]. Hvis du vil endre skriverfunksjoner, trykker du på [Skriverfunksjoner]. Hvis du vil endre skannerfunksjoner, trykker du på [Skannerinnst.]. Hvis du vil justere fargeregistrering eller -gradering, trykker du på [Vedlikehold]. Hvis du vil finne ut hvem du skal kontakte for vedlikehold, og hvor du kan bestille forbruksmateriell, trykk på [Forespørsel]. C Velg kategori. 3

12 D Endre innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermpanelet, og trykk deretter på [OK]. Merk Hvis du vil avbryte endringer av innstillinger og gå tilbake til det opprinnelige skjermbildet, trykk på tasten {Brukerverktøy}. Henvisning s.49 Systeminnstillinger s.119 Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver s.163 Skriverfunksjoner s.177 Skannerfunksjoner s.243 Andre brukerverktøy Avslutte brukerverktøyene Dette kapittelet forklarer hvordan du avslutter brukerverktøyene. A Trykk på {Brukerverktøy}-tasten. Merk Du kan også avslutte brukerverktøyene ved å trykke på [Avslutt]. Vise telleverk Dette avsnittet beskriver hvordan du viser telleverk. A Trykk på tasten {Telleverk}. 4 Merk Du kan gå ut av telleverk-visning ved å trykke på {Telleverk} igjen.

13 Om menybeskyttelse Ved hjelp av menybeskyttelsen kan du begrense innstillingene som er tilgjengelig for andre brukere enn administratoren. I følgende brukerverktøymenyer kan du angi menybeskyttelse for hver innstilling. Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Kontakt administratoren for å få flere opplysninger om menybeskyttelse. 5

14 6

15 1. Tilkoble maskinen Koble maskinen til nettverket for å konfigurere nettverksmiljøet. Tilkobling til grensesnittene Denne delen av håndboken viser deg hvordan du kan sjekke maskinens grensesnitt, koble til maskinen i henhold til nettverksmiljøet og angi nettverksinnstillingene. NO APD009S 1. IEEE 1394-porter (ekstrautstyr) Porter for tilkobling av IEEE 1394-grensesnittkabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX-port Port for tilkobling av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-ledning Port for tilkobling av 1000BASE-T, 100BASE-TX eller 10BASE-T-ledning når Gigabit Ethernet (ekstrautstyr) er installert 3. USB2.0-port Port for tilkobling av en USB2.0-kabel 4. IEEE 1284-port (tilleggsutstyr) Port for tilkobling av IEEE 1284-kabelen 5. Trådløst LAN-port (ekstrautstyr) Port for bruk av trådløst LAN Merk To eller flere av alternativene nedenfor lar seg ikke installere: IEEE nettverkskort, IEEE 1284-nettverkskort, IEEE b-trådløst LAN 7

16 Tilkoble maskinen Koble til Ethernet-grensesnittet 1 Koble 10BASE-T eller 100BASE-TX kabelen til Ethernet-grensesnittet. Viktig Hvis hovedstrømbryteren er slått "På", må du slå den "Av". A Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått "Av". B Koble Ethernet-kabelen til 10BASE-T/100BASE-TX-porten. C Koble den andre enden av nettverkskabelen til en nettverkstilkobling, som for eksempel en hub. D Slå på maskinens hovedstrømbryter. AME005S A Indikator (grønn) Forblir grønn så lenge maskinen er korrekt koblet til nettverket. B Indikator (gul) Lyser gult når 100 BASE-TX er i drift. Blir slått av når 10 BASE-T er i drift. Merk Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 8

17 Tilkobling til grensesnittene Koble til USB-grensesnittet Koble til USB 2.0-grensesnittet. A Koble USB 2.0-grensesnittkabelen til USB-porten. 1 B Sett den andre enden inn i USB-porten på vertsdatamaskinen. Merk Kjøp en USB-kabel separat slik at den passer til den PC-en som er i bruk. USB 2.0 grensesnittkortet er støttet av Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v eller høyere. For Windows Me: Sørg for å installere USB-utskriftsstøtte". Hvis USB 2.0 brukes med Windows Me, kan du bare få hastigheter som tilsvarer USB 1.1. Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse Henvisning Skriverreferanse 9

18 Tilkoble maskinen Koble til IEEE 1394-grensesnittet 1 Fest IEEE 1394-kabelen til IEEE 1394-grensesnittet (ekstrautstyr). A Koble IEEE 1394-kabelen til IEEE 1394-porten. B For å koble til IEEE 1394 (SCSI-utskrift), koble den andre enden av kabelen til grensesnittporten på vertmaskinen. Kontroller fasongen på datamaskinens port. Fest kontakten skikkelig til datamaskinen. Merk Bruk kabelen som ble levert med IEEE 1395-kortet (ekstrautstyr). Sørg for at grensesnittkabelen er uten knuter. To grensesnittporter er tilgjengelig for tilkobling av IEEE 1394-kabelen. Begge kan brukes. Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 10

19 Tilkobling til grensesnittene Koble til IEEE 1284-grensesnittet Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-grensesnittet (ekstrautstyr). A Kontroller at hovedstrømbryteren på maskinen er slått "Av". Hvis hovedstrømbryteren er slått "På", må du slå den "Av". B Slå av hovedstrømbryteren på vertsmaskinen C Fest IEEE 1284-kabelen til IEEE 1284-porten. 1 For å koble til brukes konverteringskontakten (1) som følger med IEEE kortet (ekstrautstyr). D Plugg den andre enden av kabelen i grensesnittporten på datamaskinen. Kontroller fasongen på datamaskinens port. Fest kontakten skikkelig til datamaskinen. E Slå maskinens hovedstrømbryter "På". F Slå på datamaskinen. Når du bruker Windows 95/98/Me/2000/XP og Windows Server 2003, vil kanskje en installasjonsdialgoboks for skriverdriveren vises når datamaskinen slås på. Hvis dette skjer, klikker du på [Avbryt] på skjermen. Merk Ikke koble til kabelen hvis det er knuter på den. Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren, se Skriverreferanse Henvisning Om denne maskinen Skriverreferanse 11

20 Tilkoble maskinen Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet 1 Koble til det trådløse IEEE b-grensesnittet Merk Kontroller innstillingen til IPv4-adressen og nettverksmasken på denne maskinen. Se i "Grensesnittinnstillinger" for å finne ut hvordan du angir nettverksmasken og IPv4-adressen fra kontrollpanelet. Henvisning s.58 Nettverk Fremgangsmåte Sett opp IEEE b (trådløst LAN) i henhold til følgende fremgangsmåte: Merk Velg [ Ad-hoc] når du tilkobler Windows XP som klient i et trådløst LAN ved bruk av Windows XP-standarddriver eller verktøy, eller når du ikke bruker infrastruktur-modus. Se i "IEEE b" for å få detaljer om hvordan du kan angi nettverksinnstillingene fra maskinens kontrollpanel. 12

21 Tilkobling til grensesnittene Se i "Bruke verktøyene for å gjøre innstillinger" for å få detaljer om hvordan du kan spesifisere innstillinger for trådløst LAN fra andre steder enn maskinens kontrollpanel. Se "IEEE b" for å få flere detaljer om innstilling av elementer. Henvisning s.64 IEEE b s.39 Bruke verktøyene til å justere innstillingene 1 Kontrollere tilkoblingen Kontrollere den trådløse LAN-tilkoblingen. Kontroller at lysindikatoren på IEEE b-kortet lyser. Ved bruk i infrastrukturmodus 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] på [Grensesnitt-innst.]/[Nettverk]-skjermbildet ikke er satt til [IEEE b], lyser den ikke, selv om hovedstrømbryteren er slått på. 2. Hvis den er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt når den er i infrastrukturmodus. Dersom lysindikatoren blinker, søker maskinen etter enheter. 13

22 Tilkoble maskinen Ved bruk i ad hoc-/ ad-hoc-modus ZGDH600J 1. Dersom IEEE b-kortet fungerer, lyser det oransje. 2. Hvis den er koblet riktig til nettverket lyser lampen grønt ved ad hoc-modus eller ad-hoc-modus. Dersom lysindikatoren blinker, søker maskinen etter enheter. Lysindikatoren tennes etter noen få sekunder. Skriv ut konfigurasjonssiden for å bekrefte innstillingene. Merk For mer informasjon om å skrive ut en konfigurasjonsside, se "Skriv ut liste". Henvisning s.164 Skriv ut konfigurasjonssiden Kontrollere signalet Når den brukes i infrastrukturmodus, kan du kontrollere maskinens radiobølgestatus i kontrollpanelet. A Trykk på [Systeminnst.]. B Trykk på [Grensesnitt-innst.]. C Trykk på [IEEE b]. D Trykk på [Trådløst LAN-signal]. Maskinens radiobølgestatus vises. E Etter at radiobølgestatusen er kontrollert, trykk på [Avslutt]. F Trykk på {Brukerverktøy}-tasten for å gå tilbake til brukerverktøy-menyen. Merk Trykk på [IEEE b] under [LAN-type] på [Nettverk]-skjermbildet for å kontrollere radiobølgestatusen. 14

23 Nettverksinnstillinger Nettverksinnstillinger Denne delen beskriver nettverksinnstillinger du kan endre med brukerverktøyene (Systeminnstillinger). Utfør innstillingene i henhold til funksjonene du vil bruke og grensesnittet som skal kobles til. 1 Viktig Disse innstillingene bør gjøres av systemansvarlig, eller etter at du har rådført deg med systemansvarlig. Nødvendige innstillinger for å bruke skriveren Dette kapittelet lister opp innstillingene som er nødvendige for å kunne bruke skriverfunksjonen. Ethernet Dette kapittelet lister opp de innstillingene som er nødvendige for å kunne benytte skriverfunksjonen med en nettverkstilkobling. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Autokonfigurasjon av IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig 15

24 Tilkoble maskinen Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav NCP-leveringsprotokoll 1 NW-rammetype SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe Ethernet-hastighet LAN-type Nødvendig Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Maskinnavn Merk IPv6 kan kun benyttes for skriverfunksjonen. Kontroller at protokollen du ønsker å bruke er satt til [Aktiv] i [Effektiv protokoll]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kortet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløs LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 16

25 Nettverksinnstillinger IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for bruk av skriveren med IEEE 1394-grensensnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". 1 Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig Nødvendig Merk [IEEE1394] vises når nettverkskortet IEEE 1394 (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 17

26 Tilkoble maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for bruk av skriver med IEEE b. (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Autokonfigurasjon av IPv6 Stateless-adresse Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse Maskinens IPv6-adresse IPv6 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll NCP-leveringsprotokoll NW-rammetype SMB-datamaskinnavn SMB-arbeidsgruppe LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Nødvendig Nødvendig Nødvendig 18

27 Nettverksinnstillinger Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Vertsnavn Maskinnavn 1 grensesnittinnstillinger/ieee b Kommunikasjonsmodus Nødvendig grensesnittinnstillinger/ieee b SSID-innstilling grensesnittinnstillinger/ieee b Kanal grensesnittinnstillinger/ieee b Sikkerhetsmetode grensesnittinnstillinger/ieee b Sendehastighet Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når trådløst LAN-kortet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløs LAN) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 19

28 Tilkoble maskinen Nødvendige innstillinger for å kunne bruke e-postfunksjonen 1 Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne sende e-post. Ethernet Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne sende e-post med Ethernet-kabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat SNMPv3-kommunikasjon Vertsnavn Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring SMTP-server Nødvendig Filoverføring SMTP-autentisering Filoverføring POP før SMTP Filoverføring Mottaksprotokoll Filoverføring POP3 / IMAP4-innstillinger 20

29 Nettverksinnstillinger Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Filoverføring Administrators e-postadresse Filoverføring Port for e-postkommunikasjon Filoverføring 1 Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kortet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Når [POP før SMTP] settes til [På], må du også foreta innstillinger for [Mottaksprotokoll] og [POP3 / IMAP4-innstillinger]. Når du setter [POP før SMTP] til [På], må du sjekke portnummeret til [POP3] i [Port for e-postkommunikasjon]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne sende e-post med IEEE 1394-grensesnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Programmer/endre/slette e-postmelding grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 Nødvendig Nødvendig 21

30 Tilkoble maskinen Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav IPv4 Gateway-adresse Nødvendig 1 DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Filoverføring SMTP-server Nødvendig Filoverføring SMTP-autentisering Filoverføring POP før SMTP Filoverføring Mottaksprotokoll Filoverføring POP3 / IMAP4-innstillinger Filoverføring Administrators e-postadresse Filoverføring Port for e-postkommunikasjon Filoverføring Programmer/endre/slette e-postmelding Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk [IEEE1394] vises når IEEE 1394-kortet (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Når [POP før SMTP] settes til [På], må du også foreta innstillinger for [Mottaksprotokoll] og [POP3 / IMAP4-innstillinger]. Når du setter [POP før SMTP] til [På], må du sjekke portnummeret til [POP3] i [Port for e-postkommunikasjon]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 22

31 Nettverksinnstillinger IEEE b (trådløst LAN) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for å sende e-post med IEEE b. (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". 1 Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstilling Kanal Sikkerhetsmetode Sendehastighet Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring SMTP-server Nødvendig Filoverføring SMTP-autentisering 23

32 Tilkoble maskinen Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Filoverføring POP før SMTP 1 Filoverføring Mottaksprotokoll Filoverføring POP3 / IMAP4-innstillinger Filoverføring Administrators e-postadresse Filoverføring Port for e-postkommunikasjon Filoverføring Programmer/endre/slette e-postmelding Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kortet (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Når [POP før SMTP] settes til [På], må du også foreta innstillinger for [Mottaksprotokoll] og [POP3 / IMAP4-innstillinger]. Når du setter [POP før SMTP] til [På], må du sjekke portnummeret til [POP3] i [Port for e-postkommunikasjon]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 24

33 Nettverksinnstillinger Nødvendige innstillinger for å kunne bruke skann til mappe-funksjonen Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne sende filer. Ethernet 1 Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne sende filer med ethernet-kabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Ethernet-hastighet LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner 25

34 Tilkoble maskinen 1 Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for sending av filer med IEEE 1394-grensensnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner 26

35 Nettverksinnstillinger Merk [IEEE1394] vises når IEEE 1394-kortet (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 1 IEEE b (trådløst LAN) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for sending av filer med IEEE b. (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstilling Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig 27

36 Tilkoble maskinen Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee b Kanal 1 grensesnittinnstillinger/ieee b Sikkerhetsmetode grensesnittinnstillinger/ieee b Sendehastighet Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 28

37 Nettverksinnstillinger Nødvendige innstillinger for å kunne benytte nettverksleveringsskanneren Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne levere data til nettverk. 1 Ethernet Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne levere data til nettverk med ethernet-kabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse Nødvendig IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig Ethernet-hastighet LAN-type Nødvendig Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Filoverføring Sendingsalternativ Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. 29

38 Tilkoble maskinen Kontroller at IPv4-adressen er angitt hvis [Sendingsalternativ] er satt til [På]. 1 Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Denne delen beskriver nødvendige innstillinger for å kunne levere data til nettverk med IEEE 1394-grensesnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring Sendingsalternativ Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner Merk [IEEE1394] vises når IEEE 1394-kortet (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Kontroller at IPv4-adressen er angitt hvis [Sendingsalternativ] er satt til [På]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger 30

39 Nettverksinnstillinger s.67 Filoverføring IEEE b (trådløst LAN) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for levering av data til nettverk med IEEE b. (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". 1 Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstilling Kanal Sikkerhetsmetode Sendehastighet Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Filoverføring Sendingsalternativ 31

40 Tilkoble maskinen Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Filoverføring Intervalltid for skanner resend Filoverføring Antall omsendinger fra skanner 1 Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Kontroller at IPv4-adressen er angitt hvis [Sendingsalternativ] er satt til [På]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 32

41 Nettverksinnstillinger Nødvendige innstillinger for å kunne benytte TWAIN-skanneren Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingspunktene for å kunne bruke TWAIN-skanneren i nettverksmiljøet. 1 Ethernet Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingspunktene for å kunne bruke nettverkskanneren TWAIN med Ethernet-kabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse Nødvendig IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig LAN-type Nødvendig Ethernet-hastighet Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 33

42 Tilkoble maskinen IEEE 1394 (IPv4 over 1394) 1 Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for bruk av nettverksskanneren TWAIN med IEEE 1394-grensensnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig Nødvendig Merk [IEEE1394] vises når IEEE 1394-kortet (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring IEEE b (trådløst LAN) Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for bruk av nettverksskanneren TWAIN med IEEE b. (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". 34 Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse Nødvendig

43 Nettverksinnstillinger Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig LAN-type Nødvendig Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn grensesnittinnstillinger/ieee Kommunikasjonsmodus Nødvendig b grensesnittinnstillinger/ieee SSID-innstilling b grensesnittinnstillinger/ieee Kanal b grensesnittinnstillinger/ieee Sikkerhetsmetode b grensesnittinnstillinger/ieee b Sendehastighet 1 Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 35

44 Tilkoble maskinen Innstillinger som må angis for å kunne bruke dokumentserver 1 Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingspunktene for å kunne bruke dokumentserverfunksjonen i nettverksmiljøet. Ethernet Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingspunktene for å kunne bruke dokumentserverfunksjonen med Ethernet-kabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav Maskinens IPv4-adresse Nødvendig IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll Nødvendig Ethernet-hastighet LAN-type Nødvendig Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger 36

45 Nettverksinnstillinger s.67 Filoverføring IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingspunktene for å kunne bruke dokumentserverfunksjonen med IEEE 1394-grensesnittkabel. For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". 1 Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 grensesnittinnstillinger/ieee 1394 IPv4-adresse DDNS-konfigurasjon Vertsnavn Domenenavn WINS-konfigurering IPv4 over 1394 IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon Effektiv protokoll Nødvendig Nødvendig Nødvendig Merk [IEEE1394] vises når IEEE 1394-kortet (ekstrautstyr) er installert. Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring 37

46 Tilkoble maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Denne delen beskriver nødvendige innstillingspunkter for bruk av dokumentserverfunksjonen med IEEE b (trådløst LAN). For å få informasjon om hvordan du angir innstillingene, se "Grensesnittinnstillinger" og "Filoverføring". Overskrift Innstillingspunkter Innstillingskrav grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b grensesnittinnstillinger/ieee b Maskinens IPv4-adresse IPv4 Gateway-adresse DNS-konfigurasjon DDNS-konfigurasjon Domenenavn WINS-konfigurering Effektiv protokoll LAN-type Tillat SNMPv3-kommunikasjon Tillat kommunikasjon via SSL/TLS Vertsnavn Kommunikasjonsmodus SSID-innstilling Kanal Sikkerhetsmetode Sendehastighet Nødvendig Nødvendig Etter behov/nødvendig Nødvendig 38

47 Nettverksinnstillinger Merk Når det gjelder [Effektiv protokoll], kontroller at protokollen som skal brukes er satt til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises når trådløst LAN-kort (ekstrautstyr) er installert. Når både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilkoblet maskinen, har det valgte grensesnittet prioritet. 1 Henvisning s.58 Grensesnitt-innstillinger s.67 Filoverføring Bruke verktøyene til å justere innstillingene Nettverksinnstillingene kan spesifiseres både i maskinens kontrollpanel, og ved å bruke verktøy som Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin og telnet. Merk For å få flere detaljer om bruk av Web Image Monitor, se Nettverksveiledning. For å få detaljer om bruk av SmartDeviceMonitor for Admin, se Nettverksveiledning. For å få detaljer om bruk av telnet, se Nettverksveiledning. Henvisning Nettverksveiledning Grensesnitt-innstillinger Endre verdiene for [Grensesnitt-innst.] i [Systeminnst.] på datamaskinen ved hjelp av Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin og telnet. [Nettverk] [Maskinens IPv4-adresse] [Aut. opprettholde (DHCP)] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Maskinens IPv4-adresse] [Spesifiser] [IPv4-adresse] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Maskinens IPv4-adresse] [Spesifiser] [Nettverksmaske] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. 39

48 Tilkoble maskinen telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. 1 [Nettverk] [IPv4-gateway-adresse] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Maskinens IPv6-adresse] [Manuell konfigurasjonsadresse] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Autokonfig. for IPv6 Stateless-adresse] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [DNS-konfigurasjon] [Aut. opprettholde (DHCP)] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [DNS-konfigurasjon] [Spesifiser] [DNS-server1-3] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [DDNS-konfigurasjon] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Domenenavn] [Aut. opprettholde (DHCP)] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Domenenavn] [Spesifiser] [Domenenavn] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. 40 [Nettverk] [WINS-konfigurasjon] [WINS-server] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen.

49 Nettverksinnstillinger SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [WINS-konfigurasjon] [ID-område] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. 1 [Nettverk] [Effektiv protokoll] [IPv4] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Du kan angi TCP/IP-innstillinger hvis SmartDeviceMonitor for Admin kommuniserer med maskinen via IPX/SPX. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Effektiv protokoll] [IPv6] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Du kan angi TCP/IP-innstillinger hvis SmartDeviceMonitor for Admin kommuniserer med maskinen via IPX/SPX. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Effektiv protokoll] [NetWare] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Du kan angi IPX/SPX-innstillinger hvis SmartDeviceMonitor for Admin kommuniserer med maskinen via TCP/IP. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Effektiv protokoll] [Net BEUI] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Effektiv protokoll] [AppleTalk] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [NCP-leveringsprotokoll] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan benyttes til å angi innstillingen. 41

50 Tilkoble maskinen telnet: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. 1 [Nettverk] [NW Frame Type] [Automatisk valg] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [NW Frame Type] [Ethernet II] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [NW Frame Type] [Ethernet 802.2] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [NW Frame Type] [Ethernet 802.3] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [NW Frame Type] [Ethernet SNAP] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [SMB-datamaskinnavn] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [SMB-arbeidsgruppe] Web Image Monitor: Kan brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan benyttes til å angi innstillingen. [Nettverk] [Ethernet-hastighet] Web Image Monitor: Kan ikke brukes til å angi innstillingen. SmartDeviceMonitor for Admin: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. telnet: Kan ikke benyttes til å angi innstillingen. 42

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brukerhåndbok. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brukerhåndbok 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installere SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhetsbehandling 4 Adressebehandlingsverktøy 5 Administrasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer