Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KONICA MINOLTA DI1610F Bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Brukerhåndbok KONICA MINOLTA DI1610F Brukerveiledning KONICA MINOLTA DI1610F Instruksjon KONICA MINOLTA DI1610F Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

2 Manuell abstrakt: 3-9 "Papir"-kategorien 3-10 Original dokumentstørrelse Utskrift papirformat Tilpass til papir Mottakerliste.

3 Skalering Kopier Sorter Retning "Kvalitet"-kategorien...

4 Oppløsning Justering Kontrast Klarhet "Tilleggsutstyr"-kategorien.

5 Tilleggsutstyr Om Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PCutskriftsmodus) Skriverfunksjoner Generell veiledning [Skriver] -indikator...

6 Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus Avbryte en utskriftsjobb Bruk av matebrett Problemløsing Sjekke feilmeldinger Vanligste feilmeldinger Feil og utskriftsdata Di1610f GDI Printer Controller "MASKINPROBLEMER"-feil...

7 ..5-3 Midlertidige feil Spesifikasjoner Di1610f GDI Printer Controller Di1610f GDI Printer Controller Gjøre klart Gjøre klart Systemkrav Følgende driftsmiljø kreves for å kunne bruke skriverdriveren. q q Intel Pentium 200 MHz Windows XP (SP1 eller nyere)/windows 2000 (SP3 eller nyere)/ Windows NT Workstation Version 4.0 (SP6a eller nyere)/windows Me/Windows 98/Windows MB RAM (Windows XP), 64 MB RAM (Window 95/98/Me/2000/ NT 4.0) IEEE 1284 parallellport (ECP/Nibble-kompatibel) eller USB Revision 1.1-port CD-ROM-stasjon Skriveren må være koblet til datamaskinen. Les om tilkobling av utstyret i kapittelet "Koble til en datamaskin" i håndboken "Bruksanvisning for Di1610f Twain-driver". q q q q Di1610f GDI Printer Controller Gjøre klart 1-2 Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av Plug and Play Siden installering av skriverdriveren ved hjelp av Plug and Play er veldig likt installeringsprosessen for Twain Driver, bør du lese kapittelet "Installere Twain-driver" i "Brukerhåndboken til Di1610f Twain-driver". Det er ikke mulig å installere ved hjelp av Plug and Play på Windows NT 4.0. Se prosedyren for bruk av veiviseren for skriver. Ønsker du en parallell oppkobling, avslutter du veiviseren for skriver som startet opp med Plug and Play, og installer deretter skriverdriveren ved å klikke på ikonet Legg til skriver. Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviseren for å legge til skriver Installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviseren for å legge til skriver i Windows XP 1 Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen mens Windows kjøres. 2 Klikk på [Start] -knappen i Windows, og klikk deretter [Skrivere og fakser]. 3 Velg [Legg til skriver] fra [Skriverjobber]-menyen. Veiviseren for skriver starter. 4 Følg instruksjonene som vises på datamaskinskjermen. Merk Når du blir bedt om å angi driver, blar du til "\Driver\Norwegian\WinXp" (for Windows XP) på CD-ROM-en. 2-2 Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av veiviseren for skriver i Windows 2000/NT 4.0/Me/98/ Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen mens Windows kjøres. 2 Klikk på [Start] -knappen i Windows, pek på [Innstillinger] og klikk deretter [Skrivere]. Vinduet "Skrivere" vises. 3 Dobbeltklikk på "Legg til skriver" -ikonet Veiviseren for skriver starter. 4 Følg instruksjonene som vises på datamaskinskjermen. Merk Når du blir bedt om å angi driver, blar du til "\Driver\Norwegian\Win2000" (for Windows 2000), "\Driver\Norwegian\WinNt" (for Windows NT 4.0), eller "\Driver\Norwegian\Win9x" (for Windows Me, 98 og 95) på CDROMen. Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren 2-4 Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren 3 3 Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Dialogboksen "Egenskaper" for skriverdriveren dukker opp når du viser egenskaper for skriverdriveren i "Skriver" -vinduet i Windows. Innstillingene du angir i dialogboksen "Egenskaper" brukes globalt i alle programmene. 3.1 Vise egenskaper for skriverdriver og konfigurere globale innstillinger Vise innstillinger i Windows XP 1 Klikk på [Start]-knappen i Windows, og klikk [Kontrollpanel]. 2 Under "Velg en kategori", klikker du [Skrivere og annen maskinvare]. 3 Under "Velg en oppgave...", klikker du [Se installerte skrivere eller faksskrivere]. 4 I "Skrivere og fakser-vinduet" velger du "Minolta Di1610" eller "Minolta Di1610f"-ikonet. 5 Du viser skriverdriverinnstillingene ved å klikke på [Utskriftsinnstillinger...] i [Fil] -menyen. Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Vise innstillinger i Windows 2000/NT 4.0/Me/98/95 1 Klikk på [Start] -knappen i Windows, pek på [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere]. 2 Velg "Minolta Di1610" eller "Minolta Di1610f"-ikonet. 3 Slik viser du skriverdriverinnstillingene: r r r Windows 2000 Velg [Utskriftsinnstillinger...] i [Fil] -menyen. Windows NT 4.0 Velg [Dokumentinntillinger...] fra [Fil] -menyen. Windows Me/98/95 Velg [Egenskaper] fra [Fil] -menyen. Følgende dialogboks for skriveroppsett vises. Merk Bruk de fire kategoriene lengst mot høyre i denne dialogboksen til å konfigurere skriverdriverinnstillingene. 3-2 Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Felles funksjoner Dette avsnittet beskriver innstillinger og knapper som er felles for alle de fire kategoriene ("Oppsett", "Papir", "Kvalitet" og "Tilleggsutstyr"). OK Klikk på knappen for å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen og ta i bruk de endrede innstillingene. Avbryt Klikk på denne knappen for å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen uten å foreta endringer. Bruk Klikk på denne knappen for å ta i bruk de endrede innstillingene uten å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen. Hurtigvalg I Hurtigvalg kan du lagre oppsettet av hver kategori for senere bruk. Du lagrer de gjeldende innstillingene ved å klikke [Lagre] -knappen. Etterpå kan du hente frem innstillingene ved å velge dem fra en liste. Velg "Fabrikkinnstillinger" fra listen dersom du vil tilbakestille alle innstillingene i kategorien til standardinnstillinger. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

8

9 Knappen endres til [Slett] mens Hurtigvalg-oppsettet velges fra listen. Hvis du klikker på [Slett]å aktivere uthevet og kursiv (kryss av), eller deaktivere dette (fjern merkingen). Font Bruk innstillingene i denne gruppen for å angi skrifttype og punktstørrelse for vannmerketeksten. Angi en skriftstørrelse. er -90 til +90. du velger Av, skrives alle kopiene av hver side ut som et sett. inn eller velg en verdi mellom 0 og 100. Klarhet Bruk denne innstillingen til å justere klarheten på utskriftsbildet. Skriv inn eller velg en verdi mellom 0 og 100. Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren "Tilleggsutstyr"-kategorien Tilleggsutstyr Bruk denne innstillingen til å angi om Skuff 2 (ekstra papirskuff) er installert. Du legger til Skuff 2 fra Installerbart tilleggsutstyr -listen til Installert tilleggsutstyr-listen ved å velge "Skuff 2" og deretter klikke på [Legg til]-knappen. Du fjerner Skuff 2 fra Installert tilleggsutstyr -listen ved å velge "Skuff 2" og deretter klikke på [Fjern]-knappen Om Du finner versjon- og opphavsrettsinformasjon for denne skriverdriveren ved å klikke på [Om]-knappen Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) 4 4 Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Dette avsnittet tar opp utskriftsfunksjoner du kan velge på kontrollpanelet for kopimaskinen. 4.1 Skriverfunksjoner Hvis det ikke er angitt noen annen modus, vil maskinen automatisk bytte til PC-utskriftsmodus når den mottar data fra en PC. Du kan også manuelt bytte til PC-utskriftsmodus fra annen modus ved å trykke på [Skriver]-tasten. Se "Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus" på side 4-3 foran når det gjelder ytterligere informasjon. 4.2 Generell veiledning Antall 1 Navn [Skriver] -indikator Beskrivelse Blinker når kopimaskinen mottar utskriftsdata. Lyser når det finnes PC-utskriftsdata i maskinminnet og når maskinen utfører en utskriftsjobb. Slukkes når det ikke mottas utskriftsdata. Se "[Skriver] -indikator" på side 4-2. Trykk ned denne mens skriveren mottar utskriftsdata (angis ved at [Skriver] -indikatoren blinker) for å bytte til PC-utskriftsmodus. Hold nede mens kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus for å gå ut av PC-utskriftsmodus. 2 [Skriver]-tasten Di1610f GDI Printer Controller Antall 3 Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Navn Display Beskrivelse "PC: UTSKR" vises på displayet når kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus. Displayet viser også papirkilden og papirstørrelsen for utskriftsjobben. Hold nede for å svare "Nei" på bekreftelsesmeldingen som vises når utskriftsjobben avbrytes. Hold nede for å svare "Ja" på bekreftelsesmeldingen som vises når utskriftsjobben avbrytes. Lyser oransje når kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus. Hold nede mens kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus for å avbryte utskriftsjobben. Se "Avbryte en utskriftsjobb" på side [Nei]-tasten 5 [Ja]-tasten 6 7 [Start] -indikator [STOP]-tasten 4.3 [Skriver] -indikator [Skriver] -indikatoren viser gjeldende status for PC-utskrift. [Skriver] -indikator Blinker Beskrivelse Kopimaskinen mottar data, selv om den står i en annen modus. Det har oppstått en skriverfeil (angis med "SkrFeil" på displayet). Indikerer at maskinminnet inneholder PC-utskriftsdata når den står i en annen modus. I PC-utskriftsmodus, indikerer at maskinen skriver ut PCutskriftsdata. Indikatoren lyser (men blinker ikke) selv om det mottas data mens utskrift pågår. Ingen utskriftsdata i kopimaskinens minne. På Av 4-2 Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus Når det ikke er angitt annen modus, vil maskinen automatisk bytte til PC-utskriftsmodus når den mottar data fra en PC. Du kan også manuelt bytte til PC-utskriftsmodus fra annen modus ved å trykke på [Skriver]-tasten. Følgende regler styrer bytting til og fra PC-utskriftsmodus. q Hvis maskinen står i kopimodus når det utføres en utskriftsjobb fra en tilknyttet datamaskin, bytter den til PC-utskriftsmodus hvis det ikke utføres arbeid i kopimodus i løpet av 30 sekunder. Denne kopimaskinen mottar ikke utskriftsdata før det har gått 30 sekunder etter at den fullførte siste kopiering. Hvis PCutskriftdata mottas mens faksen er i bruk, bytter maskinen til PC-utskriftsmodus og skriver ut dataene etter endt faksmodusjobb. Hvis en utskriftsjobb med høy prioritet mottas mens det utføres en faksjobb med lav prioritet, vil maskinen bryte av faksjobben og bytte til PC-utskriftsmodus, slik at utskriftsjobben kan utføres. Faksjobben fortsetter etter PC-utskriftsjobben er ferdig. Når det finnes utskriftsdata i maskinminnet (angitt med "[PC PRN]" eller "PC:PRN" i displayet og en lysende "Skriver"-indikator), trykker du på [Skriver]-tasten for å gå til PC-utskriftsmodus. utskriftsjobb kan ikke avbrytes mens kopimaskinen mottar utskriftsdata. 4-4 Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Bruk av matebrett Bruk prosedyren nedenfor når du vil skrive ut på papir som mates automatisk (opp til 10 ark om gangen) fra matebrettet. 1 Vis "Oppsett" -kategorien til skriverdriveren på datamaskinen, og angi deretter "Manuelt matebrett" for Papirkilde -innstillingen (side 3-9). 2 Utfør utskriftsjobben fra datamaskinen. 3 Når meldingen "LEGG I PAPIR" vises på kopimaskinens display, legger du inn papir på matebrettet. r Dette gjør at utskriftsjobben utføres med papir fra matebrettet. 4 Gjenta trinn 3 så mange ganger som nødvendig til utskriftsjobben er ferdig. Merk Påse at utskriftsjobben først utføres fra datamaskinen, og legg deretter papir i matebrettet. Dersom det allerede finnes papir på matebrettet når du utfører en utskriftsjobb, tar du det ut og legger det inn på matebrettet igjen. På matebrettet kan du legge maksimalt 1 konvolutt, 5 transparenter eller 10 ark vanlig eller tykt papir. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

10 Powered by TCPDF ( Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) 4-6 Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing 5 5 Problemløsing Hvis det opptrer et problem under PC-utskrift, sjekk følgende. Dette avsnittet tar for seg de feilene som kan oppstå under utskrift fra PC, og hva du trenger å gjøre for å rette opp dette. 5.1 Sjekke feilmeldinger "SkrFeil" vises i nedre høyre hjørne av displayet dersom en PC-utskriftsfeil oppstår når kopimaskinen er i en annen modus enn PC-utskriftsmodus. Dersom dette skjer, følger du prosedyren nedenfor. 1 Trykk på [Skriver] -knappen for å gå til PC-utskriftsmodus. 2 Se feilmeldingen på displayet. Di1610f GDI Printer Controller Vanligste feilmeldinger Problemløsing Tabellen nedenfor beskriver de vanligste feilmeldingene som kan oppstå under PC-utskriftsjobber. Feilmelding FEIL PAPIRSTØRRELSE Årsak Papirstørrelsen som er angitt i skriverdriveren er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt inn. "Auto" er valgt som Papirkilde i egenskaper for skriverdriver, men ingen av skuffene inneholder papir med størrelsen som er valgt for kopiering. Den papirstørrelsen som er angitt av skriverdriveren er ikke lagt inn i den angitte papirskuffen. Det finnes ikke papir i den angitte skuffen, eller denne skuffen er ikke satt inn i kopimaskinen. Utskriftsmediet som er angitt av skriverdriveren er ikke lagt inn i den angitte papirskuffen. Minnet er fullt av lagrede data. Tiltak Legg i papir med riktig størrelse i papirskuffen. IKKE PASSENDE PAPIR FEIL PAPIRFORMAT Skuff1: Endre papirstørrelsen i verktøy-funksjonen, og legg inn riktig papir i skuffen. Skuff2: Bruk en papirkassett med papir i samme størrelse. Manuelt matebrett: Bytt papir. TOMT FOR PAPIR Legg papir i skuffen, eller sett skuff 2 inn i papirmatingskassetten. Endre utskriftsmediet i verktøy-funksjonen, og legg inn riktig papir i skuffen. Trykk på en hvilken som helst knapp, slå maskinen av og deretter på igjen. MEDIA TYPE FEIL MINNE FULLT 5-2 Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing Feil og utskriftsdata Hva som skjer med utskriftsdataene når det oppstår en feil, avhenger av feiltypen. "MASKINPROBLEMER"-feil Denne feilen angir et alvorlig driftsproblem. Kopimaskinen kan ikke motta data mens denne feilmeldingen vises på displayet. Midlertidige feil Kopimaskinen beholder den gjeldende utskriftsdataen i minnet når en av de lett opprettelige feilene beskrevet under, oppstår. Kopimaskinen fortsetter å skrive ut så snart feilen er rettet opp. q q q q q q q PAPIRSTOPP FEIL PAPIRFORMAT FEIL PAPIRSTØRRELSE DEKSEL ÅPENT IKKE PASSENDE PAPIR TOMT FOR PAPIR MEDIA TYPE FEIL Merk Du kan avbryte en utskriftsjobb som er lagret i minnet på grunn av en av feilene ovenfor. Se "Avbryte en utskriftsjobb" på side 4-4 for mer informasjon. Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing 5-4 Di1610f GDI Printer Controller Spesifikasjoner 6 6 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Utskriftshastighet RAM Grensesnitt Skriverspråk Skrifter Operativsystemer som støttes 16 sider/min. (A4C, 300 dpi) 12 sider/min. (A4C, 600 dpi) Dele med kopimaskin. IEEE 1284 (Parallel), USB Revision 1.1 (unntatt Windows 95 og Windows NT) GDI Windows Windows XP (SP1 eller nyere)/windows 2000 (SP3 eller nyere)/windows NT Workstation Version 4. 0 (SP6a eller nyere)/windows Me/Windows 98 (SP1)/Windows 98 Second Edition/Windows 95 OSR 2.5 Internet Explorer 4.0 eller nyere Web-leser Di1610f GDI Printer Controller Spesifikasjoner 6-6 Di1610f GDI Printer Controller. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610P

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610P Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610P i bruksanvisningen

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

GDI 163/211. Bruksanvisning

GDI 163/211. Bruksanvisning GDI 163/11 Bruksanvisning . Innholdsfortegnelse 1 Innledning Copyright... 1-4 1.1 Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren... 1-5 1. Symbolforklaring i denne bruksanvisningen... 1-8 Råd om sikkerhet...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust PhotoCam 1300. Ta kontakt med et av de Trust Customer Care Centres

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne 1 Skriveren leveres med minst 64 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert minne vises

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 211

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 211 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 211 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

TRUST X4 NETWORK KIT

TRUST X4 NETWORK KIT TRUST X4 ETWORK KIT Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust X4 etwork Kit. Du trenger noe erfaring med datamaskiner for å

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

FAX 1190L Programvarehåndbok

FAX 1190L Programvarehåndbok FAX 1190L Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

LaserJet Funksjonsoversikt *C * *C * Håndbokens delenr. C Copyright 1998 Hewlett-Packard Co.

LaserJet Funksjonsoversikt *C * *C * Håndbokens delenr. C Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. HP LaserJet 1100 Funksjonsoversikt Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Trykt i Tyskland Håndbokens delenr. C4224-90909 Trykt på resirkulert papir *C4224-90909* *C4224-90909* C4224-90909 2 1 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning NO Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning Introduksjon Den makrobaserte tasteadministratoren er en spesiell type programvare for tegneplater. Ved hjelp av den makrobaserte tasteadministratoren,

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Referanseveiledning Korte forklaringer for daglige drift

Referanseveiledning Korte forklaringer for daglige drift Referanseveiledning Korte forklaringer for daglige drift HL-L2310D HL-L2350DW HL-L2357DW HL-L2370DN HL-L2375DW Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett ved bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver Jobbmeny 1 Jobbmenyen er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny>

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX COLORQUBE 9300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX COLORQUBE 9300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Jobbmeny. Skriv ut buffer Tilbakest. skuff Tilbakestill skriver. Avbryt faks Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber. Skrive ut.

Jobbmeny. Skriv ut buffer Tilbakest. skuff Tilbakestill skriver. Avbryt faks Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber. Skrive ut. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Bruk en til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring MAC binær PS 1 NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer