Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KONICA MINOLTA DI1610F Bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Brukerhåndbok KONICA MINOLTA DI1610F Brukerveiledning KONICA MINOLTA DI1610F Instruksjon KONICA MINOLTA DI1610F Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

2 Manuell abstrakt: 3-9 "Papir"-kategorien 3-10 Original dokumentstørrelse Utskrift papirformat Tilpass til papir Mottakerliste.

3 Skalering Kopier Sorter Retning "Kvalitet"-kategorien...

4 Oppløsning Justering Kontrast Klarhet "Tilleggsutstyr"-kategorien.

5 Tilleggsutstyr Om Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PCutskriftsmodus) Skriverfunksjoner Generell veiledning [Skriver] -indikator...

6 Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus Avbryte en utskriftsjobb Bruk av matebrett Problemløsing Sjekke feilmeldinger Vanligste feilmeldinger Feil og utskriftsdata Di1610f GDI Printer Controller "MASKINPROBLEMER"-feil...

7 ..5-3 Midlertidige feil Spesifikasjoner Di1610f GDI Printer Controller Di1610f GDI Printer Controller Gjøre klart Gjøre klart Systemkrav Følgende driftsmiljø kreves for å kunne bruke skriverdriveren. q q Intel Pentium 200 MHz Windows XP (SP1 eller nyere)/windows 2000 (SP3 eller nyere)/ Windows NT Workstation Version 4.0 (SP6a eller nyere)/windows Me/Windows 98/Windows MB RAM (Windows XP), 64 MB RAM (Window 95/98/Me/2000/ NT 4.0) IEEE 1284 parallellport (ECP/Nibble-kompatibel) eller USB Revision 1.1-port CD-ROM-stasjon Skriveren må være koblet til datamaskinen. Les om tilkobling av utstyret i kapittelet "Koble til en datamaskin" i håndboken "Bruksanvisning for Di1610f Twain-driver". q q q q Di1610f GDI Printer Controller Gjøre klart 1-2 Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av Plug and Play Siden installering av skriverdriveren ved hjelp av Plug and Play er veldig likt installeringsprosessen for Twain Driver, bør du lese kapittelet "Installere Twain-driver" i "Brukerhåndboken til Di1610f Twain-driver". Det er ikke mulig å installere ved hjelp av Plug and Play på Windows NT 4.0. Se prosedyren for bruk av veiviseren for skriver. Ønsker du en parallell oppkobling, avslutter du veiviseren for skriver som startet opp med Plug and Play, og installer deretter skriverdriveren ved å klikke på ikonet Legg til skriver. Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviseren for å legge til skriver Installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviseren for å legge til skriver i Windows XP 1 Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen mens Windows kjøres. 2 Klikk på [Start] -knappen i Windows, og klikk deretter [Skrivere og fakser]. 3 Velg [Legg til skriver] fra [Skriverjobber]-menyen. Veiviseren for skriver starter. 4 Følg instruksjonene som vises på datamaskinskjermen. Merk Når du blir bedt om å angi driver, blar du til "\Driver\Norwegian\WinXp" (for Windows XP) på CD-ROM-en. 2-2 Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren ved hjelp av veiviseren for skriver i Windows 2000/NT 4.0/Me/98/ Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen mens Windows kjøres. 2 Klikk på [Start] -knappen i Windows, pek på [Innstillinger] og klikk deretter [Skrivere]. Vinduet "Skrivere" vises. 3 Dobbeltklikk på "Legg til skriver" -ikonet Veiviseren for skriver starter. 4 Følg instruksjonene som vises på datamaskinskjermen. Merk Når du blir bedt om å angi driver, blar du til "\Driver\Norwegian\Win2000" (for Windows 2000), "\Driver\Norwegian\WinNt" (for Windows NT 4.0), eller "\Driver\Norwegian\Win9x" (for Windows Me, 98 og 95) på CDROMen. Di1610f GDI Printer Controller Installere skriverdriveren 2-4 Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren 3 3 Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Dialogboksen "Egenskaper" for skriverdriveren dukker opp når du viser egenskaper for skriverdriveren i "Skriver" -vinduet i Windows. Innstillingene du angir i dialogboksen "Egenskaper" brukes globalt i alle programmene. 3.1 Vise egenskaper for skriverdriver og konfigurere globale innstillinger Vise innstillinger i Windows XP 1 Klikk på [Start]-knappen i Windows, og klikk [Kontrollpanel]. 2 Under "Velg en kategori", klikker du [Skrivere og annen maskinvare]. 3 Under "Velg en oppgave...", klikker du [Se installerte skrivere eller faksskrivere]. 4 I "Skrivere og fakser-vinduet" velger du "Minolta Di1610" eller "Minolta Di1610f"-ikonet. 5 Du viser skriverdriverinnstillingene ved å klikke på [Utskriftsinnstillinger...] i [Fil] -menyen. Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Vise innstillinger i Windows 2000/NT 4.0/Me/98/95 1 Klikk på [Start] -knappen i Windows, pek på [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere]. 2 Velg "Minolta Di1610" eller "Minolta Di1610f"-ikonet. 3 Slik viser du skriverdriverinnstillingene: r r r Windows 2000 Velg [Utskriftsinnstillinger...] i [Fil] -menyen. Windows NT 4.0 Velg [Dokumentinntillinger...] fra [Fil] -menyen. Windows Me/98/95 Velg [Egenskaper] fra [Fil] -menyen. Følgende dialogboks for skriveroppsett vises. Merk Bruk de fire kategoriene lengst mot høyre i denne dialogboksen til å konfigurere skriverdriverinnstillingene. 3-2 Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren Felles funksjoner Dette avsnittet beskriver innstillinger og knapper som er felles for alle de fire kategoriene ("Oppsett", "Papir", "Kvalitet" og "Tilleggsutstyr"). OK Klikk på knappen for å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen og ta i bruk de endrede innstillingene. Avbryt Klikk på denne knappen for å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen uten å foreta endringer. Bruk Klikk på denne knappen for å ta i bruk de endrede innstillingene uten å gå ut av "Egenskaper" -dialogboksen. Hurtigvalg I Hurtigvalg kan du lagre oppsettet av hver kategori for senere bruk. Du lagrer de gjeldende innstillingene ved å klikke [Lagre] -knappen. Etterpå kan du hente frem innstillingene ved å velge dem fra en liste. Velg "Fabrikkinnstillinger" fra listen dersom du vil tilbakestille alle innstillingene i kategorien til standardinnstillinger. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

8

9 Knappen endres til [Slett] mens Hurtigvalg-oppsettet velges fra listen. Hvis du klikker på [Slett]å aktivere uthevet og kursiv (kryss av), eller deaktivere dette (fjern merkingen). Font Bruk innstillingene i denne gruppen for å angi skrifttype og punktstørrelse for vannmerketeksten. Angi en skriftstørrelse. er -90 til +90. du velger Av, skrives alle kopiene av hver side ut som et sett. inn eller velg en verdi mellom 0 og 100. Klarhet Bruk denne innstillingen til å justere klarheten på utskriftsbildet. Skriv inn eller velg en verdi mellom 0 og 100. Di1610f GDI Printer Controller Konfigurere innstillinger for skriverdriveren "Tilleggsutstyr"-kategorien Tilleggsutstyr Bruk denne innstillingen til å angi om Skuff 2 (ekstra papirskuff) er installert. Du legger til Skuff 2 fra Installerbart tilleggsutstyr -listen til Installert tilleggsutstyr-listen ved å velge "Skuff 2" og deretter klikke på [Legg til]-knappen. Du fjerner Skuff 2 fra Installert tilleggsutstyr -listen ved å velge "Skuff 2" og deretter klikke på [Fjern]-knappen Om Du finner versjon- og opphavsrettsinformasjon for denne skriverdriveren ved å klikke på [Om]-knappen Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) 4 4 Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Dette avsnittet tar opp utskriftsfunksjoner du kan velge på kontrollpanelet for kopimaskinen. 4.1 Skriverfunksjoner Hvis det ikke er angitt noen annen modus, vil maskinen automatisk bytte til PC-utskriftsmodus når den mottar data fra en PC. Du kan også manuelt bytte til PC-utskriftsmodus fra annen modus ved å trykke på [Skriver]-tasten. Se "Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus" på side 4-3 foran når det gjelder ytterligere informasjon. 4.2 Generell veiledning Antall 1 Navn [Skriver] -indikator Beskrivelse Blinker når kopimaskinen mottar utskriftsdata. Lyser når det finnes PC-utskriftsdata i maskinminnet og når maskinen utfører en utskriftsjobb. Slukkes når det ikke mottas utskriftsdata. Se "[Skriver] -indikator" på side 4-2. Trykk ned denne mens skriveren mottar utskriftsdata (angis ved at [Skriver] -indikatoren blinker) for å bytte til PC-utskriftsmodus. Hold nede mens kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus for å gå ut av PC-utskriftsmodus. 2 [Skriver]-tasten Di1610f GDI Printer Controller Antall 3 Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Navn Display Beskrivelse "PC: UTSKR" vises på displayet når kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus. Displayet viser også papirkilden og papirstørrelsen for utskriftsjobben. Hold nede for å svare "Nei" på bekreftelsesmeldingen som vises når utskriftsjobben avbrytes. Hold nede for å svare "Ja" på bekreftelsesmeldingen som vises når utskriftsjobben avbrytes. Lyser oransje når kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus. Hold nede mens kopimaskinen er i PC-utskriftsmodus for å avbryte utskriftsjobben. Se "Avbryte en utskriftsjobb" på side [Nei]-tasten 5 [Ja]-tasten 6 7 [Start] -indikator [STOP]-tasten 4.3 [Skriver] -indikator [Skriver] -indikatoren viser gjeldende status for PC-utskrift. [Skriver] -indikator Blinker Beskrivelse Kopimaskinen mottar data, selv om den står i en annen modus. Det har oppstått en skriverfeil (angis med "SkrFeil" på displayet). Indikerer at maskinminnet inneholder PC-utskriftsdata når den står i en annen modus. I PC-utskriftsmodus, indikerer at maskinen skriver ut PCutskriftsdata. Indikatoren lyser (men blinker ikke) selv om det mottas data mens utskrift pågår. Ingen utskriftsdata i kopimaskinens minne. På Av 4-2 Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Gå inn og ut av PC-utskriftsmodus Når det ikke er angitt annen modus, vil maskinen automatisk bytte til PC-utskriftsmodus når den mottar data fra en PC. Du kan også manuelt bytte til PC-utskriftsmodus fra annen modus ved å trykke på [Skriver]-tasten. Følgende regler styrer bytting til og fra PC-utskriftsmodus. q Hvis maskinen står i kopimodus når det utføres en utskriftsjobb fra en tilknyttet datamaskin, bytter den til PC-utskriftsmodus hvis det ikke utføres arbeid i kopimodus i løpet av 30 sekunder. Denne kopimaskinen mottar ikke utskriftsdata før det har gått 30 sekunder etter at den fullførte siste kopiering. Hvis PCutskriftdata mottas mens faksen er i bruk, bytter maskinen til PC-utskriftsmodus og skriver ut dataene etter endt faksmodusjobb. Hvis en utskriftsjobb med høy prioritet mottas mens det utføres en faksjobb med lav prioritet, vil maskinen bryte av faksjobben og bytte til PC-utskriftsmodus, slik at utskriftsjobben kan utføres. Faksjobben fortsetter etter PC-utskriftsjobben er ferdig. Når det finnes utskriftsdata i maskinminnet (angitt med "[PC PRN]" eller "PC:PRN" i displayet og en lysende "Skriver"-indikator), trykker du på [Skriver]-tasten for å gå til PC-utskriftsmodus. utskriftsjobb kan ikke avbrytes mens kopimaskinen mottar utskriftsdata. 4-4 Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) Bruk av matebrett Bruk prosedyren nedenfor når du vil skrive ut på papir som mates automatisk (opp til 10 ark om gangen) fra matebrettet. 1 Vis "Oppsett" -kategorien til skriverdriveren på datamaskinen, og angi deretter "Manuelt matebrett" for Papirkilde -innstillingen (side 3-9). 2 Utfør utskriftsjobben fra datamaskinen. 3 Når meldingen "LEGG I PAPIR" vises på kopimaskinens display, legger du inn papir på matebrettet. r Dette gjør at utskriftsjobben utføres med papir fra matebrettet. 4 Gjenta trinn 3 så mange ganger som nødvendig til utskriftsjobben er ferdig. Merk Påse at utskriftsjobben først utføres fra datamaskinen, og legg deretter papir i matebrettet. Dersom det allerede finnes papir på matebrettet når du utfører en utskriftsjobb, tar du det ut og legger det inn på matebrettet igjen. På matebrettet kan du legge maksimalt 1 konvolutt, 5 transparenter eller 10 ark vanlig eller tykt papir. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

10 Powered by TCPDF ( Di1610f GDI Printer Controller Kontrollpanelfunksjoner for kopimaskin (PC-utskriftsmodus) 4-6 Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing 5 5 Problemløsing Hvis det opptrer et problem under PC-utskrift, sjekk følgende. Dette avsnittet tar for seg de feilene som kan oppstå under utskrift fra PC, og hva du trenger å gjøre for å rette opp dette. 5.1 Sjekke feilmeldinger "SkrFeil" vises i nedre høyre hjørne av displayet dersom en PC-utskriftsfeil oppstår når kopimaskinen er i en annen modus enn PC-utskriftsmodus. Dersom dette skjer, følger du prosedyren nedenfor. 1 Trykk på [Skriver] -knappen for å gå til PC-utskriftsmodus. 2 Se feilmeldingen på displayet. Di1610f GDI Printer Controller Vanligste feilmeldinger Problemløsing Tabellen nedenfor beskriver de vanligste feilmeldingene som kan oppstå under PC-utskriftsjobber. Feilmelding FEIL PAPIRSTØRRELSE Årsak Papirstørrelsen som er angitt i skriverdriveren er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt inn. "Auto" er valgt som Papirkilde i egenskaper for skriverdriver, men ingen av skuffene inneholder papir med størrelsen som er valgt for kopiering. Den papirstørrelsen som er angitt av skriverdriveren er ikke lagt inn i den angitte papirskuffen. Det finnes ikke papir i den angitte skuffen, eller denne skuffen er ikke satt inn i kopimaskinen. Utskriftsmediet som er angitt av skriverdriveren er ikke lagt inn i den angitte papirskuffen. Minnet er fullt av lagrede data. Tiltak Legg i papir med riktig størrelse i papirskuffen. IKKE PASSENDE PAPIR FEIL PAPIRFORMAT Skuff1: Endre papirstørrelsen i verktøy-funksjonen, og legg inn riktig papir i skuffen. Skuff2: Bruk en papirkassett med papir i samme størrelse. Manuelt matebrett: Bytt papir. TOMT FOR PAPIR Legg papir i skuffen, eller sett skuff 2 inn i papirmatingskassetten. Endre utskriftsmediet i verktøy-funksjonen, og legg inn riktig papir i skuffen. Trykk på en hvilken som helst knapp, slå maskinen av og deretter på igjen. MEDIA TYPE FEIL MINNE FULLT 5-2 Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing Feil og utskriftsdata Hva som skjer med utskriftsdataene når det oppstår en feil, avhenger av feiltypen. "MASKINPROBLEMER"-feil Denne feilen angir et alvorlig driftsproblem. Kopimaskinen kan ikke motta data mens denne feilmeldingen vises på displayet. Midlertidige feil Kopimaskinen beholder den gjeldende utskriftsdataen i minnet når en av de lett opprettelige feilene beskrevet under, oppstår. Kopimaskinen fortsetter å skrive ut så snart feilen er rettet opp. q q q q q q q PAPIRSTOPP FEIL PAPIRFORMAT FEIL PAPIRSTØRRELSE DEKSEL ÅPENT IKKE PASSENDE PAPIR TOMT FOR PAPIR MEDIA TYPE FEIL Merk Du kan avbryte en utskriftsjobb som er lagret i minnet på grunn av en av feilene ovenfor. Se "Avbryte en utskriftsjobb" på side 4-4 for mer informasjon. Di1610f GDI Printer Controller Problemløsing 5-4 Di1610f GDI Printer Controller Spesifikasjoner 6 6 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Utskriftshastighet RAM Grensesnitt Skriverspråk Skrifter Operativsystemer som støttes 16 sider/min. (A4C, 300 dpi) 12 sider/min. (A4C, 600 dpi) Dele med kopimaskin. IEEE 1284 (Parallel), USB Revision 1.1 (unntatt Windows 95 og Windows NT) GDI Windows Windows XP (SP1 eller nyere)/windows 2000 (SP3 eller nyere)/windows NT Workstation Version 4. 0 (SP6a eller nyere)/windows Me/Windows 98 (SP1)/Windows 98 Second Edition/Windows 95 OSR 2.5 Internet Explorer 4.0 eller nyere Web-leser Di1610f GDI Printer Controller Spesifikasjoner 6-6 Di1610f GDI Printer Controller. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

GDI 163/211. Bruksanvisning

GDI 163/211. Bruksanvisning GDI 163/11 Bruksanvisning . Innholdsfortegnelse 1 Innledning Copyright... 1-4 1.1 Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren... 1-5 1. Symbolforklaring i denne bruksanvisningen... 1-8 Råd om sikkerhet...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

FAX 1190L Programvarehåndbok

FAX 1190L Programvarehåndbok FAX 1190L Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Bruk en til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring MAC binær PS 1 NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX COLORQUBE 9300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX COLORQUBE 9300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning

Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning NO Makrobasert tasteadministrator Brukerveiledning Introduksjon Den makrobaserte tasteadministratoren er en spesiell type programvare for tegneplater. Ved hjelp av den makrobaserte tasteadministratoren,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne 1 Skriveren leveres med minst 64 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert minne vises

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

LocalTalk-meny. Skrive ut Jobbufring. Bruke farger. Formål: Papirhåndtering. Verdier: Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

LocalTalk-meny. Skrive ut Jobbufring. Bruke farger. Formål: Papirhåndtering. Verdier: Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-adr. LocalTalk-buffer

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4 Primus 5.6.4 Oppsett av strekkodeskriver Primus 5.6.4 Primus Oppsett av strekkodeskriver 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Oppsett av strekkodeskriver... 3 Installasjon av skriverdrivere....

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Infrarødmeny. Infrarød buffer. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. Infrarød port. Jobbufring. Overføringsforsinkelse. Maks baudhast.

Infrarødmeny. Infrarød buffer. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. Infrarød port. Jobbufring. Overføringsforsinkelse. Maks baudhast. Bruk Infrarød-menyen til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en infrarød port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Infrarød buffer Infrarød

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer