Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning"

Transkript

1 Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

2

3 INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner... 7 Før du bruker denne maskinen... 8 Administratorer og brukere...9 Administratorer Konfigurere administratorautentisering Angi administratorrettigheter...12 Registrere og endre administratorer...14 Bruke Web Image Monitor for å konfigurere administratorautentisering...16 Innloggingsmetode for administrator...17 Logge på ved bruk av kontrollpanelet Logge på ved bruk av Web Image Monitor Utloggingsmetode for administrator Logge av ved bruk av kontrollpanelet...19 Logge av ved bruk av Web Image Monitor...19 Systemansvarlig...20 Nullstille administrators passord...20 Endre systemansvarlig Konfigurere brukerautentisering Brukere Om brukerautentisering Konfigurere Brukerautentisering...25 Brukerkodeautentisering Grunnleggende autentisering Angi grunnleggende autentisering Autentiseringsinformasjon som er lagret i adresseboken Angi brukernavn og passord for pålogging...30 Windows-autentisering...32 Angi Windows-autentisering...33 Installere Internet Information Services (IIS) og sertifikattjenester...37 Opprette serversertifikatet LDAP-autentisering Skriverjobbautentisering

4 Autentiseringsnivåer for skriverjobb Skriverjobbtyper...45 "authfree"-kommandoen Automatisk registrering i adresseboken...48 Elementer som registreres automatisk i adresseboken...48 Brukerlåsingsfunksjon...49 Angi brukerlåsingsfunksjon Oppheve låsing av passord...50 Automatisk utlogging Autentisering med en ekstern enhet Begrense maskinbruk Hindre endringer i administratorinnstillingene Begrense innstillinger som kan endres av hver administrator...55 Hindre brukere i å gjøre endringer i innstillinger Angi Meny beskyttet Skriverfunksjon Begrense tilgjengelige funksjoner Begrense tilgang til mediaspor...58 Administrere utskriftsvolum per bruker...59 Angi begrensninger for utskriftsvolumet Spesifiserer standard maksgrense for bruk...61 Angi maksimalt bruksantall per bruker...61 Kontrollere utskriftsvolum per bruker Skrive ut en liste over telleverk for utskriftsvolumer...63 Nullstille tellere for bruk av utskriftsvolum Konfigurere funksjonen for automatisk nullstilling Forhindre informasjonslekkasje fra maskiner Beskytte adresseboken Angi tilgangstillatelser for adresseboken...67 Kryptere data i adresseboken Kryptere dataene på maskinen...71 Sette opp krypterings-innstillinger Sikkerhetskopiere krypteringsnøkkelen

5 Oppdatere krypteringsnøkkelen...76 Avbryte datakryptering Slette data på maskinen Slette minne automatisk Slett alt minne Forbedret nettverkssikkerhet Tilgangskontroll Aktivere/deaktivere protokoller Aktivere og deaktivere protokoller ved hjelp av kontrollpanelet...92 Aktivere og deaktivere av protokoller ved hjelp av Web Image Monitor...92 Spesifisere nettverkssikkerhetsnivåer Spesifisere nettverkssikkerhetsnivåer ved bruk av kontrollpanelet...94 Angi nettverketssikkerhetsnivå på ved hjelp av Web Image Monitor Statusen til funksjoner under hvert sikkerhetsnivå for nettverket Beskytte kommunikasjonsbaner via et enhetssertifikat...99 Opprette og installere et enhetssertifikat fra kontrollpanelet (selvsignert sertifikat)...99 Opprette og installere et enhetssertifikat fra Web Image Monitor (selvsignert sertifikat) Opprette et enhetssertifikat (utstedt av en sertifikatmyndighet) Installere et enhetssertifikat (utstedt av en sertifikatmyndighet) Installere et mellomliggende sertifikat (utsted av en sertifikatmyndighet) Konfigurere SSL/TLS-innstillinger Aktivere SSL/TLS Brukerinnstilling for SSL/TLS Innstille SSL/TLS-krypteringsmodus Aktivere SSL for SMTP-tilkoblinger Konfigurere IPsec-innstillinger Kryptering og autentisering av IPsec Automatisk utveksling av innstillinger for krypteringsnøkkel IPsec-innstillinger Konfigurasjonsflyt for Automatisk bytte av innstillinger for krypteringsnøkkel telnet-innstillingskommandoer Konfigurere IEEE 802.1X-autentisering Installere et områdesertifikat

6 Velge enhetssertifikat Stille inn elementer i IEEE 802.1X for Ethernet SNMPv3-kryptering Kryptere overførte passord Angi en driverkrypteringsnøkkel Angi et passord for IPP-autentisering Krypteringsinnstilling for Kerberos-autentisering Forhindre lekkasje av dokumenter Administrere Sikker utskrift-filer Slette en "Sikker utskrift"-fil Endring av passordet til en «Sikker utskrift»-fil Låse opp en "Sikker utskrift"-fil Forhindring av uaut. kopiering / Datasikkerhet for kopiering Aktivere mønsterutskrift Tvungen lagring av dokumenter som skal skrives ut på en skriver Administrere maskinen Administrere loggfiler Bruke Web Image Monitor for å administrere loggfiler Logger som kan administreres med Web Image Monitor Kjennetegn ved logger du kan laste ned Angi loggsamlingsinnstillinger Laste ned logger Antall logger som kan beholdes på maskinen Driftsmeldinger når det maksimale antallet loggposter nås Skriverjobblogger Slette alle logger Deaktivere loggoverføring til loggsamlingsserveren Behandle logger fra maskinen Angi loggsamlingsinnstillinger Deaktivere loggoverføring til loggsamlingsserveren Angi Slett alle logger Administrere logger fra loggsamlingsserveren Konfigurere startskjermen for enkeltbrukere

7 Advarsler om bruken av en brukers egne startskjermer Administrere enhetsinformasjon Eksportere enhetsinformasjon Importere enhetsinformasjon Periodisk import av enhetsinformasjon Manuell import av en servers informasjonfil for enhetsinnstilling Feilsøking Administrere miljøvennlig-telleverk Konfigurering av miljøtellere Tilbakestille miljøtelleren i en maskin Tilbakestille miljøteller for bruker Administrere adresseboken Spesifiser automatisk sletting for adressebokdata Slette alle data i adresseboken Angi funksjoner for utvidet sikkerhet Andre sikkerhetsfunksjoner Systemstatus Kontrollere fastvargyldighet Begrense operasjon fra kundes tekniker Tilleggsinformasjon om økt sikkerhet Innstillinger du kan konfigurere ved hjelp av kontrollpanelet Innstillinger du kan konfigurere ved hjelp av Web Image Monitor Innstillinger du kan konfigurere når IPsec er tilgjengelig/utilgjengelig Feilsøking Hvis en melding vises Hvis en feilkode vises Grunnleggende autentisering Windows-autentisering LDAP-autentisering Hvis maskinen ikke kan brukes Liste over operasjonsrettigheter for innstillinger Slik leses de Systeminnstillinger

8 Papirmagasininnstillinger Rediger startskjerm Justeringsinnstillinger for brukere Justeringsinnstillinger for kvalifiserte brukere Skriveregenskaper Skriverfunksjoner Innstillinger for utvidede funksjoner Vedlikehold Web Image Monitor: Vis miljøvennlig-telleverk Web Image Monitor: Jobb Web Image Monitor: Device Settings Web Image Monitor: Skriver Web Image Monitor: Grensesnitt Web Image Monitor: Nettverk Web Image Monitor: Sikkerhet Web Image Web Image Monitor: Nettside Web Image Monitor: Innstillinger for utvidede funksjoner Web Image Monitor: Adressebok Web Image Monitor: Sentral styring av adressebok Web Image Monitor: Hovedstrøm av Web Image Monitor: Nullstill utskriftsjobb Web Image Monitor: Nullstill maskinen Web Image Monitor: Administrering av enhetens startskjerm Web Image Monitor: Skjermovervåkning Web Image Monitor: Tilpass skjerm til den enkelte bruker Web Image Monitor: Skriver: utskriftsjobber Liste over operasjonsrettigheter for lagrede filer Liste over operasjonsrettigheter for adressebøker INDEKS

9 1. Komme i gang Dette kapittelet beskriver hvilke forholdsregler du må ta når du bruker skriverens sikkerhetsfunksjoner og hvordan du konfigurerer administratorinnstillinger. Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner Hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, er dataene på maskinen sårbare for angrep. For å hindre at skriveren blir stjålet eller skadet med hensikt o.l., må du installere den på et sikkert sted. De som kjøper denne maskinen må passe på at alle som bruker den, gjør det på korrekt måte, i overensstemmelse med operasjoner bestemt av maskinadministrator og systemansvarlig. Hvis administratoren eller systemansvarlig ikke angir nødvendige sikkerhetsinnstillingene, er det fare for at brukerne bryter sikkerhetsreglene. Administrator må lese grundig gjennom hele sikkerhetsveiledningen før maskinene stilles inn og for å sikre korrekt bruk. Vær spesielt oppmerksom på "Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner". Administratorene må informere brukerne om riktig bruk av sikkerhetsfunksjonene. Hvis denne maskinen er koblet til et nettverk, må miljøet beskyttes av en brannmur eller lignende. Bruk maskinens sikkerhetsfunksjoner for kommunikasjon, og koble den til enheter som støtter sikkerhetsfunksjoner som kryptert kummunikasjon for å beskytte data under kommunikasjon. Administratorer må jevnlig se gjennom maskinloggen for å se etter irregulære og uvanlige hendelser. 7

10 1. Komme i gang Før du bruker denne maskinen Denne delen forklarer hvordan kryptere sendte data og hvordan du konfigurerer administratorkontoen. Dersom du vil velge et høyere sikkerhetsnivå, kan du angi følgende innstilling før du tar maskinen i bruk. 1. Slå på maskinen. Mer informasjon om hvordan du slår på maskinen finner du i Getting started. 2. Trykk på [User Tools]-tasten. 3. Trykk på [Systeminnstillinger]. 4. Trykk på [Grensesnitt-innst.]. 5. Angi IPv4-adresse. DER029 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir IPv4-adressen, kan du se se Connecting the Machine/ System Settings. 6. Trykk på [Filoverføring] i [Systeminnst.]. 7. Trykk på [Administrators e-postadresse], og angi e-postadressen til administratoren til denne maskinen. 8. Opprett og installer enhetssertifikatet fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du installerer enhetssertifikatet, se s. 99 "Beskytte kommunikasjonsbaner via et enhetssertifikat". Angi adressen angitt i trinn 7 som e-postadresse for enhetssertifikatet. 9. Endre administrators brukernavn og passord. Vil du ha informasjon om hvordan du angir brukernavn og passord for administrator, kan du se s. 14 "Registrere og endre administratorer". 10. Koble denne maskinen til nettverket for generell bruk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer høyere sikkerhet, se s. 203 "Tilleggsinformasjon om økt sikkerhet". 8

11 Administratorer og brukere Administratorer og brukere Denne delen forklarer begrepene "administrator", "systemansvarlig", "bruker" og "eier" slik de er brukt i denne håndboken. Administrator Det finnes 4 typer administratorer for maskinen: brukeradministrator, maskinadministrator, nettverksadministrator, og filadministrator. Hovedrollen deres er å angi innstillingene for bruken av maskinen. Tilgangsrettighetene deres avhenger av administratortypen. Administratorer kan ikke utføre vanlige operasjoner, som f.eks. utskrift av dokumenter. Systemansvarlig Bruker Eier Det fins bare en systemansvarlig. Systemansvarlig kan angi administratorenes passord. For vanlige operasjoner trenger man ikke en systemansvarlig, siden administratorene kan angi sine egne passord. Brukere er de som bruker skriveren til vanlige operasjoner, f.eks. utskrift av dokumenter. En bruker som har registrert Lagret utskrift-filer i maskinen, kalles en eier. 9

12 1. Komme i gang Administratorer Administratorer styrer brukertilgang til maskinen og ulike andre viktige funksjoner og innstillinger. Når en administrator kontrollerer begrenset tilgang og innstillinger, velger du først maskinadministrator og iverksetter autentiseringsfunksjonen før du bruker maskinen. Når autentiseringsfunksjonen er aktivert, må brukernavn og passord for innlogging benyttes for å kunne bruke maskinen. Administratorrolle for denne maskinen er inndelt i 4 kategorier i henhold til funksjon: brukeradministrator, maskinadministrator, nettverksadministrator og filadministrator. Deling av administratoroppgaver gjør alle administratorenes oppgaver enklere, og forhindrer samtidig uautoriserte administratorhandlinger. En administrator kan tildeles rolle som flere administratorer, og én rolle kan også deles mellom flere administratorer. Det kan også opprettes en kontrollør som kan endre administratorenes passord. Administratorer kan ikke bruke funksjoner som er tilgjengelige for brukere, som utskrift av dokumenter. For å bruke disse funksjonene må administratoren autentiseres som brukeren. For instruksjoner for hvordan du registrerer administratoren, se s. 14 "Registrere og endre administratorer", og for instruksjoner for hvordan du endrer administratorens passord, se s. 20 "Systemansvarlig". For informasjon om brukere, se s. 23 "Brukere". 10

13 Konfigurere administratorautentisering Konfigurere administratorautentisering Administratorautentisering krever pålogging og passord for å godkjenne administratorer som prøver å endre maskinens innstillinger eller bruke dem via nettverket. Når du registrerer administratoren, kan du ikke bruke et brukernavn for pålogging som allerede er registrert i adresseboken. Administratorer styres forskjellig fra brukerne som er registrert i adresseboken. Windows-autentisering og LDAP-autentisering blir ikke utført for administratorer. Derfor kan en administrator logge seg på selv om serveren er utilgjengelig grunnet nettverksproblemer. Hver administrator identifiseres med brukernavn for pålogging. En person kan være registrert som mer enn en administratortype dersom flere administratorrettigheter tildeles ett og samme brukernavn for innlogging. For instruksjoner om hvordan du registrerer administratoren, se s. 14 "Registrere og endre administratorer". Du kan spesifisere brukernavn og passord for innlogging, og krypteringspassord for hver administrator. Det krypterte passordet benyttes til kryptering av data som overføres via SNMPv3. Det brukes også av programmer som Device Manager NX som bruker SNMPv3. Administratorer kan kun behandle maskinens innstillinger og kontrollere brukertilgang. De kan ikke bruke funksjoner som f. eks. utskrift av dokumenter. For å kunne bruke denne funksjonen må administratoren registreres som en bruker i adresseboken, og deretter autentiseres. Angi administratorautentisering, og angi deretter brukerautentisering. For informasjon om hvordan du angir autentisering, se s. 25 "Konfigurere Brukerautentisering". Rollene til hver administrator CZB Brukeradministrator Styrer personlig informasjon i adresseboken. En brukeradministrator kan registrere/slette brukere i adresseboken eller endre brukeres personlige informasjon. 11

14 1. Komme i gang Brukere som er registrert i adresseboken kan også endre og slette sin egen informasjon. Hvis en bruker glemmer passordet sitt, kan brukeradministratoren slette det og opprette et nytt, slik at brukeren får tilgang til maskinen igjen. 2. Maskinadministrator Styrer hovedsakelig maskinens standardinnstillinger. Du kan konfigurere maskinen slik at standarden for hver funksjon bare kan angis av maskinadministratoren. Ved å angi denne innstillingen kan du forhindre uautoriserte personer fra å endre innstillingene og sørge for sikker bruk av maskinen. 3. Nettverksadministrator Styrer nettverksinnstillingene. Du kan konfigurere maskinen slik at nettverksinnstillinger slik som IPadressen og innstillingene for å sende og motta e-post bare kan kun angis av nettverksadministratoren. Ved å angi denne innstillingen, kan du forhindre uautoriserte brukere fra å endre innstillingene og deaktivere maskinen, og dermed sikre riktig nettverksdrift. 4. Filadministrator Styrer tillatelse for tilgang til lagrede filer. Du kan spesifisere og slette passord for låste utskriftsfiler og andre filer. Gjennom denne innstillingen kan du forhindre datalekkasjer og manipulering som skyldes uautoriserte brukeres tilgang til, og bruk av, registrerte data. Administratorautentisering kan også angis via Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpefilen til Web Image Monitor. Du kan angi brukerkodeautentisering uten å angi administratorautentisering. Angi administratorrettigheter Du spesifiserer administratorautentisering ved å angi "Styring av administratorautentisering" til [På] Hvis denne innstillingen aktiveres, kan administratorer bare konfigurere innstillinger som blir tildelt dem. Bruk standardinnstilt brukernavn og passord for å logge på som en administrator. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". Hvis du har aktivert "Administrator Authentication Management", pass på at du ikke glemmer brukernavn og passord for administratorpålogging. Hvis du glemmer brukernavn og passord for administratorinnlogging, må et nytt passord spesifiseres med rettigheter som systemansvarlig. For informasjon om rettigheter for systemansvarlig, se s. 20 "Systemansvarlig". 1. Trykk på [User Tools]-tasten. 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 12

15 Konfigurere administratorautentisering 5. Trykk på [Styring av administratorautentisering]. 6. Trykk på [Brukerstyring], [Maskinstyring], [Nettverksstyring] eller [Filstyring] for å velge hvilke innstillinger som skal administreres. 7. Angi "Admin.-autentisering" til [På]. "Tilgjengelige innst." vises. 8. Velg innstillingene du vil endre fra "Tilgjeng. innstillinger". De valgte innstillingene vil være utilgjengelige for brukerne. De tilgjengelige innstillingene kommer an på administratortypen. For å angi administratorautentisering for mer enn en kategori gjentar du trinnene 6 til Trykk på [OK]. 10. Trykk på [User Tools]-tasten. 13

16 1. Komme i gang Registrere og endre administratorer Hvis administratorautentisering angis, anbefaler vi at kun én person for hver administratorrolle. Deling av administratoroppgaver gjør hver administrators oppgaver enklere, samtidig som også uautoriserte administratorhandlinger forhindres. Du kan registrere opptil 4 brukernavn for innlogging (Administratorer 1-4) som du kan gi administratorrettigheter til. En administrators rettigheter kan kun endres av en administrator med de relevante rettighetene. Påse at du tildeler alle administratorrettigheter slik at hver administratorrettighet er tilknyttet minst en administrator. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". 1. Logg på som administrator fra kontrollpanelet. 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 6. I linjen for den administratoren du vil angi rettigheter for, trykker du på [Administrator 1], [Administrator 2], [Administrator 3] eller [Administrator 4]. Deretter trykker du på [Endre]. 14

17 Konfigurere administratorautentisering Når du tildeler administratorprivilegier til én person hver, velg én administrator under hver kategori som vist nedenfor. Du kan kombinere flere administratorrettigheter ved å tildele flere administratorrettigheter til én enkelt administrator. Hvis du for eksempel skal tildele maskinadministratorrettigheter og brukeradministratorrettigheter til [Administrator 1], trykker du på [Administrator 1] i linjene for maskinadministrator og brukeradministrator. 7. Trykk på [Endre] for "Brukernavn innlogging". 8. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 10. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. Følg retningslinjene for passord for å styrke påloggingspassordet. For informasjon om passordpraksisen og hvordan du angir den, se s. 195 "Angi funksjoner for utvidet sikkerhet". 11. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 12. Trykk på [Endre] for "Krypteringspassord". 13. Angi krypteringspassordet, og trykk på [OK]. 14. Angi krypteringspassordet igjen for å bekrefte, og trykk på [OK]. 15. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. Se s. 15 "Tegn som kan brukes i brukernavn og passord" for informasjon om hvilke tegn som kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Tegn som kan brukes i brukernavn og passord Følgende tegn kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Navn og passord skiller mellom store og små bokstaver. 15

18 1. Komme i gang Store bokstaver: A til Z (26 tegn) Små bokstaver: a til z (26 tegn) Tall: 0 til 9 (10 tegn) Symboler: (mellomrom)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _` { } ~ (33 tegn) Brukernavn for innlogging Kan ikke inneholde mellomrom, kolon eller anførselstegn. Må fylles ut. Kan være på opptil 32 tegn. Brukernavn for innlogging for administratorer må inneholde andre tegn enn bare siffer (tall) hvis det er på inntil 8 tegn. Hvis det bare består av tall, må du bruke 9 eller flere tegn. Passord for innlogging Maksimal passordlengde er 32 tegn for administratorer og systemansvarlige, og 128 tegn for brukere. Det er ingen begrensninger på hvilke typer tegn som kan brukes i et passord. Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du oppretter passord som består av små og store bokstaver, tall og symboler. Et passord som består av mange tegn, er vanskeligere for andre å gjette. I [Retningslinjer for passord] i [Utvidet sikkerhet] kan du angi et passord som består av små og store bokstaver, tall og symboler, samt minimum antall tegn som kan brukes i passordet. Du finner informasjon om hvordan du angir passordpraksis i s. 195 "Angi funksjoner for utvidet sikkerhet". Bruke Web Image Monitor for å konfigurere administratorautentisering Ved bruk av Web Image Monitor kan du logge deg på maskinen og endre administratorinnstillingene. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". 1. Logg inn som administrator fra Web Image Monitor. 2. Pek på [Enhetsadministrasjon] og klikk på [Konfigurasjon]. 3. Klikk på [Styring av administratorautentisering] eller [Programmer/endre administrator] under "Enhetsinnstillinger". 4. Endre innstillingene etter ønske. 5. Logg ut. Hvis du vil ha mer informasjon om Web Image Monitor, kan du se i hjelpefilen for Web Image Monitor. 16

19 Innloggingsmetode for administrator Innloggingsmetode for administrator Hvis administratorautentisering er spesifisert, logger du inn med brukernavnet og passordet til en administrator. Systemansvarlige logger inn på samme måte. Henvend deg til administrator for informasjon om brukernavn og passord for administrator og systemansvarlig. Logge på ved bruk av kontrollpanelet 1. Trykk på [User Tools]-tasten. 2. Trykk på [Logg inn/logg ut]-tasten. DER049 Innloggingsbildet vises. Innloggingsbildet kan også vises ved å trykke på [Logg inn] i Brukerverktøy-menyen. 3. Trykk på [Logg inn]. 4. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 5. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. "Autentiserer... Vennligst vent. " blir synlig, etterfulgt av startskjermbildet. Hvis brukerautentisering allerede er angitt, vises en skjerm for autentisering. Du logger inn som administrator ved å angi administrators brukernavn og passord for innlogging. 17

20 1. Komme i gang Hvis du logger inn med administratorrettigheter vises navnet på administratoren som logger inn. Når du logger deg på med et brukernavn som har flere administratorrettigheter, vil en av administratorrettighetene tilknyttet dette brukernavnet vises. Hvis du prøver å logge deg inn fra en annen driftsskjerm, vil "Du har ikke rettigheter til å bruke denne funksjonen. Du må være en administrator for å endre innstillinger. " vises. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Logge på ved bruk av Web Image Monitor 1. Åpne en nettleser. 2. Angi "http://(maskinens IP-adresse eller vertsnavn)/" i adresselinjen. Når du angir en IPv4-adresse, må du ikke starte segmentene med nuller. For eksempel: Hvis adressen er , må du angi den som for å koble til maskinen. Angi IPv6-adressen med klammer før og etter på denne måten: [2001:db8::9abc]. Hvis du setter "Tillat SSL-/TLS-kommunikasjon" til [Kun kryptogram], legg inn "https://(maskinens IP-adresse eller vertsnavn)/" for å få tilgang til maskinen. 3. Klipp på [Logg inn] øverst til høyre i vinduet. 4. Angi brukernavn og passord for en administrator og klikk på [Logg inn]. Nettleseren kan være konfigurert slik at den automatisk fullfører innloggingsdialogboksene ved å lagre brukernavn og passord. Denne funksjonen reduserer sikkerheten. Du forhindrer at nettleseren lagrer brukernavn og passord ved å deaktivere nettleserens funksjon for automatisk fullføring. 18

21 Utloggingsmetode for administrator Utloggingsmetode for administrator Hvis administratorautentisering er spesifisert, pass på å logge ut etter at endring av innstillingene er fullført. Systemansvarlige logger ut på samme måte. Logge av ved bruk av kontrollpanelet 1. Trykk på [Logg inn/logg ut]-tasten, og trykk deretter på [Ja]. Du kan også logge av med følgende fremgangsmåter: Trykk på [Energisparing]-tasten. Logge av ved bruk av Web Image Monitor 1. Klikk på [Utlogging] øverst til høyre i vinduet. Slett bufferminnet i Web Image Monitor etter at du har logget deg av. 19

22 1. Komme i gang Systemansvarlig Systemansvarlig kan slette passordet til en administrator og lage et nytt. Hvis en administrator glemmer eller endrer passordet sitt, kan systemansvarlig tildele et nytt passord til administratoren. Hvis du logger inn med systemansvarliges brukernavn og passord, kan du ikke bruke normale funksjoner eller spesifisere systeminnstillinger. Metodene for inn- og utlogging er de samme som de for administratorer. Se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". Sørg for at du ikke glemmer systemansvarliges brukernavn og passord for innlogging. Hvis du glemmer dem, må en servicerepresentant tilbakestille maskinen til standardinnstillingene. Dette vil resultere i at maskininnstillinger, logger og andre data blir tapt. Det kan hende servicebesøket ikke er kostnadsfritt. Se s. 15 "Tegn som kan brukes i brukernavn og passord" for informasjon om hvilke tegn som kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Du kan ikke angi samme brukernavn for innlogging for systemansvarlig og administratorer. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du logge deg på som systemansvarlig, og slette passord til en av administratorene. eller angi et nytt. Nullstille administrators passord 1. Logg på som systemansvarlig fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du logger inn, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator". 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 20

23 Systemansvarlig 6. Trykk på [Endre] for den administratoren du ønsker å tilbakestille. 7. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 8. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 10. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. Systemansvarlig kan endre administrators passord for innlogging, men ikke brukernavn for innloging. Endre systemansvarlig Denne delen beskriver hvordan du endrer brukernavn og passord for pålogging for systemansvarlig. Dette gjør du ved å aktivere brukeradministratorens rettigheter ved hjelp av innstillingene under "Styring av administratorautentisering". Du finner mer informasjon i s. 12 "Angi administratorrettigheter". 1. Logg på som systemansvarlig fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du logger inn, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator". 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 6. Trykk [Endre] under "Systemansvarlig". 7. Trykk på [Endre] for "Brukernavn innlogging". 8. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 10. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. 21

24 1. Komme i gang 11. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 12. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. 22

25 2. Konfigurere brukerautentisering Dette kapittelet beskriver hvordan du angir brukerautentisering og forklarer funksjonene som aktiveres av brukerautentisering. Brukere En bruker utfører normale operasjoner på maskinen, som utskrift. Brukerne styres med informasjonen som finnes i maskinens adressebok, og kan kun bruke funksjonene som de er gitt tilgang til av administratorene. Ved å aktivere brukerautentisering kan du tillate at kun de som er registrert i adresseboken får lov til å bruke maskinen. Brukere kan administreres i adresseboken av brukeradministratoren. Se s. 10 "Administratorer" for informasjon om administratorer. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerregistrering i adresseboken, se "Registering User Information", Connecting the Machine/ System Settings eller hjelp for Web Image Monitor. 23

26 2. Konfigurere brukerautentisering Om brukerautentisering Brukerautentisering er et system som krever at brukere logger på med brukernavn og passord for at de skal få godkjenning til å bruke maskinen eller få tilgang til den via nettverket CZB Bruker En bruker utfører normale operasjoner på maskinen, som utskrift. 2. Gruppe En gruppe utfører vanlige funksjoner på maskinen, for eksempel utskrift. 3. Uautorisert bruker 4. Uautorisert tilgang 24

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold

MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING Innhold Innledning...2 Når datasikkerhetsprogrammet er installert...4 Systeminnstillinger for datasikkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunksjon...4

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Domenekontroller og AD DS Etter installasjon av Windows Server, er tjenermaskinen din en stand-alone tjener i en arbeidsgruppe (workgroup). I denne øvingen skal

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer