Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning"

Transkript

1 Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Sikkerhetsveiledning

2

3 INNHOLD 1. Komme i gang Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner... 7 Før du bruker denne maskinen... 8 Administratorer og brukere...9 Administratorer Konfigurere administratorautentisering Angi administratorrettigheter...12 Registrere og endre administratorer...14 Bruke Web Image Monitor for å konfigurere administratorautentisering...16 Innloggingsmetode for administrator...17 Logge på ved bruk av kontrollpanelet Logge på ved bruk av Web Image Monitor Utloggingsmetode for administrator Logge av ved bruk av kontrollpanelet...19 Logge av ved bruk av Web Image Monitor...19 Systemansvarlig...20 Nullstille administrators passord...20 Endre systemansvarlig Konfigurere brukerautentisering Brukere Om brukerautentisering Konfigurere Brukerautentisering...25 Brukerkodeautentisering Grunnleggende autentisering Angi grunnleggende autentisering Autentiseringsinformasjon som er lagret i adresseboken Angi brukernavn og passord for pålogging...30 Windows-autentisering...32 Angi Windows-autentisering...33 Installere Internet Information Services (IIS) og sertifikattjenester...37 Opprette serversertifikatet LDAP-autentisering Skriverjobbautentisering

4 Autentiseringsnivåer for skriverjobb Skriverjobbtyper...45 "authfree"-kommandoen Automatisk registrering i adresseboken...48 Elementer som registreres automatisk i adresseboken...48 Brukerlåsingsfunksjon...49 Angi brukerlåsingsfunksjon Oppheve låsing av passord...50 Automatisk utlogging Autentisering med en ekstern enhet Begrense maskinbruk Hindre endringer i administratorinnstillingene Begrense innstillinger som kan endres av hver administrator...55 Hindre brukere i å gjøre endringer i innstillinger Angi Meny beskyttet Skriverfunksjon Begrense tilgjengelige funksjoner Begrense tilgang til mediaspor...58 Administrere utskriftsvolum per bruker...59 Angi begrensninger for utskriftsvolumet Spesifiserer standard maksgrense for bruk...61 Angi maksimalt bruksantall per bruker...61 Kontrollere utskriftsvolum per bruker Skrive ut en liste over telleverk for utskriftsvolumer...63 Nullstille tellere for bruk av utskriftsvolum Konfigurere funksjonen for automatisk nullstilling Forhindre informasjonslekkasje fra maskiner Beskytte adresseboken Angi tilgangstillatelser for adresseboken...67 Kryptere data i adresseboken Kryptere dataene på maskinen...71 Sette opp krypterings-innstillinger Sikkerhetskopiere krypteringsnøkkelen

5 Oppdatere krypteringsnøkkelen...76 Avbryte datakryptering Slette data på maskinen Slette minne automatisk Slett alt minne Forbedret nettverkssikkerhet Tilgangskontroll Aktivere/deaktivere protokoller Aktivere og deaktivere protokoller ved hjelp av kontrollpanelet...92 Aktivere og deaktivere av protokoller ved hjelp av Web Image Monitor...92 Spesifisere nettverkssikkerhetsnivåer Spesifisere nettverkssikkerhetsnivåer ved bruk av kontrollpanelet...94 Angi nettverketssikkerhetsnivå på ved hjelp av Web Image Monitor Statusen til funksjoner under hvert sikkerhetsnivå for nettverket Beskytte kommunikasjonsbaner via et enhetssertifikat...99 Opprette og installere et enhetssertifikat fra kontrollpanelet (selvsignert sertifikat)...99 Opprette og installere et enhetssertifikat fra Web Image Monitor (selvsignert sertifikat) Opprette et enhetssertifikat (utstedt av en sertifikatmyndighet) Installere et enhetssertifikat (utstedt av en sertifikatmyndighet) Installere et mellomliggende sertifikat (utsted av en sertifikatmyndighet) Konfigurere SSL/TLS-innstillinger Aktivere SSL/TLS Brukerinnstilling for SSL/TLS Innstille SSL/TLS-krypteringsmodus Aktivere SSL for SMTP-tilkoblinger Konfigurere IPsec-innstillinger Kryptering og autentisering av IPsec Automatisk utveksling av innstillinger for krypteringsnøkkel IPsec-innstillinger Konfigurasjonsflyt for Automatisk bytte av innstillinger for krypteringsnøkkel telnet-innstillingskommandoer Konfigurere IEEE 802.1X-autentisering Installere et områdesertifikat

6 Velge enhetssertifikat Stille inn elementer i IEEE 802.1X for Ethernet SNMPv3-kryptering Kryptere overførte passord Angi en driverkrypteringsnøkkel Angi et passord for IPP-autentisering Krypteringsinnstilling for Kerberos-autentisering Forhindre lekkasje av dokumenter Administrere Sikker utskrift-filer Slette en "Sikker utskrift"-fil Endring av passordet til en «Sikker utskrift»-fil Låse opp en "Sikker utskrift"-fil Forhindring av uaut. kopiering / Datasikkerhet for kopiering Aktivere mønsterutskrift Tvungen lagring av dokumenter som skal skrives ut på en skriver Administrere maskinen Administrere loggfiler Bruke Web Image Monitor for å administrere loggfiler Logger som kan administreres med Web Image Monitor Kjennetegn ved logger du kan laste ned Angi loggsamlingsinnstillinger Laste ned logger Antall logger som kan beholdes på maskinen Driftsmeldinger når det maksimale antallet loggposter nås Skriverjobblogger Slette alle logger Deaktivere loggoverføring til loggsamlingsserveren Behandle logger fra maskinen Angi loggsamlingsinnstillinger Deaktivere loggoverføring til loggsamlingsserveren Angi Slett alle logger Administrere logger fra loggsamlingsserveren Konfigurere startskjermen for enkeltbrukere

7 Advarsler om bruken av en brukers egne startskjermer Administrere enhetsinformasjon Eksportere enhetsinformasjon Importere enhetsinformasjon Periodisk import av enhetsinformasjon Manuell import av en servers informasjonfil for enhetsinnstilling Feilsøking Administrere miljøvennlig-telleverk Konfigurering av miljøtellere Tilbakestille miljøtelleren i en maskin Tilbakestille miljøteller for bruker Administrere adresseboken Spesifiser automatisk sletting for adressebokdata Slette alle data i adresseboken Angi funksjoner for utvidet sikkerhet Andre sikkerhetsfunksjoner Systemstatus Kontrollere fastvargyldighet Begrense operasjon fra kundes tekniker Tilleggsinformasjon om økt sikkerhet Innstillinger du kan konfigurere ved hjelp av kontrollpanelet Innstillinger du kan konfigurere ved hjelp av Web Image Monitor Innstillinger du kan konfigurere når IPsec er tilgjengelig/utilgjengelig Feilsøking Hvis en melding vises Hvis en feilkode vises Grunnleggende autentisering Windows-autentisering LDAP-autentisering Hvis maskinen ikke kan brukes Liste over operasjonsrettigheter for innstillinger Slik leses de Systeminnstillinger

8 Papirmagasininnstillinger Rediger startskjerm Justeringsinnstillinger for brukere Justeringsinnstillinger for kvalifiserte brukere Skriveregenskaper Skriverfunksjoner Innstillinger for utvidede funksjoner Vedlikehold Web Image Monitor: Vis miljøvennlig-telleverk Web Image Monitor: Jobb Web Image Monitor: Device Settings Web Image Monitor: Skriver Web Image Monitor: Grensesnitt Web Image Monitor: Nettverk Web Image Monitor: Sikkerhet Web Image Web Image Monitor: Nettside Web Image Monitor: Innstillinger for utvidede funksjoner Web Image Monitor: Adressebok Web Image Monitor: Sentral styring av adressebok Web Image Monitor: Hovedstrøm av Web Image Monitor: Nullstill utskriftsjobb Web Image Monitor: Nullstill maskinen Web Image Monitor: Administrering av enhetens startskjerm Web Image Monitor: Skjermovervåkning Web Image Monitor: Tilpass skjerm til den enkelte bruker Web Image Monitor: Skriver: utskriftsjobber Liste over operasjonsrettigheter for lagrede filer Liste over operasjonsrettigheter for adressebøker INDEKS

9 1. Komme i gang Dette kapittelet beskriver hvilke forholdsregler du må ta når du bruker skriverens sikkerhetsfunksjoner og hvordan du konfigurerer administratorinnstillinger. Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner Hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, er dataene på maskinen sårbare for angrep. For å hindre at skriveren blir stjålet eller skadet med hensikt o.l., må du installere den på et sikkert sted. De som kjøper denne maskinen må passe på at alle som bruker den, gjør det på korrekt måte, i overensstemmelse med operasjoner bestemt av maskinadministrator og systemansvarlig. Hvis administratoren eller systemansvarlig ikke angir nødvendige sikkerhetsinnstillingene, er det fare for at brukerne bryter sikkerhetsreglene. Administrator må lese grundig gjennom hele sikkerhetsveiledningen før maskinene stilles inn og for å sikre korrekt bruk. Vær spesielt oppmerksom på "Før du konfigurerer innstillingene for sikkerhetsfunksjoner". Administratorene må informere brukerne om riktig bruk av sikkerhetsfunksjonene. Hvis denne maskinen er koblet til et nettverk, må miljøet beskyttes av en brannmur eller lignende. Bruk maskinens sikkerhetsfunksjoner for kommunikasjon, og koble den til enheter som støtter sikkerhetsfunksjoner som kryptert kummunikasjon for å beskytte data under kommunikasjon. Administratorer må jevnlig se gjennom maskinloggen for å se etter irregulære og uvanlige hendelser. 7

10 1. Komme i gang Før du bruker denne maskinen Denne delen forklarer hvordan kryptere sendte data og hvordan du konfigurerer administratorkontoen. Dersom du vil velge et høyere sikkerhetsnivå, kan du angi følgende innstilling før du tar maskinen i bruk. 1. Slå på maskinen. Mer informasjon om hvordan du slår på maskinen finner du i Getting started. 2. Trykk på [User Tools]-tasten. 3. Trykk på [Systeminnstillinger]. 4. Trykk på [Grensesnitt-innst.]. 5. Angi IPv4-adresse. DER029 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir IPv4-adressen, kan du se se Connecting the Machine/ System Settings. 6. Trykk på [Filoverføring] i [Systeminnst.]. 7. Trykk på [Administrators e-postadresse], og angi e-postadressen til administratoren til denne maskinen. 8. Opprett og installer enhetssertifikatet fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du installerer enhetssertifikatet, se s. 99 "Beskytte kommunikasjonsbaner via et enhetssertifikat". Angi adressen angitt i trinn 7 som e-postadresse for enhetssertifikatet. 9. Endre administrators brukernavn og passord. Vil du ha informasjon om hvordan du angir brukernavn og passord for administrator, kan du se s. 14 "Registrere og endre administratorer". 10. Koble denne maskinen til nettverket for generell bruk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer høyere sikkerhet, se s. 203 "Tilleggsinformasjon om økt sikkerhet". 8

11 Administratorer og brukere Administratorer og brukere Denne delen forklarer begrepene "administrator", "systemansvarlig", "bruker" og "eier" slik de er brukt i denne håndboken. Administrator Det finnes 4 typer administratorer for maskinen: brukeradministrator, maskinadministrator, nettverksadministrator, og filadministrator. Hovedrollen deres er å angi innstillingene for bruken av maskinen. Tilgangsrettighetene deres avhenger av administratortypen. Administratorer kan ikke utføre vanlige operasjoner, som f.eks. utskrift av dokumenter. Systemansvarlig Bruker Eier Det fins bare en systemansvarlig. Systemansvarlig kan angi administratorenes passord. For vanlige operasjoner trenger man ikke en systemansvarlig, siden administratorene kan angi sine egne passord. Brukere er de som bruker skriveren til vanlige operasjoner, f.eks. utskrift av dokumenter. En bruker som har registrert Lagret utskrift-filer i maskinen, kalles en eier. 9

12 1. Komme i gang Administratorer Administratorer styrer brukertilgang til maskinen og ulike andre viktige funksjoner og innstillinger. Når en administrator kontrollerer begrenset tilgang og innstillinger, velger du først maskinadministrator og iverksetter autentiseringsfunksjonen før du bruker maskinen. Når autentiseringsfunksjonen er aktivert, må brukernavn og passord for innlogging benyttes for å kunne bruke maskinen. Administratorrolle for denne maskinen er inndelt i 4 kategorier i henhold til funksjon: brukeradministrator, maskinadministrator, nettverksadministrator og filadministrator. Deling av administratoroppgaver gjør alle administratorenes oppgaver enklere, og forhindrer samtidig uautoriserte administratorhandlinger. En administrator kan tildeles rolle som flere administratorer, og én rolle kan også deles mellom flere administratorer. Det kan også opprettes en kontrollør som kan endre administratorenes passord. Administratorer kan ikke bruke funksjoner som er tilgjengelige for brukere, som utskrift av dokumenter. For å bruke disse funksjonene må administratoren autentiseres som brukeren. For instruksjoner for hvordan du registrerer administratoren, se s. 14 "Registrere og endre administratorer", og for instruksjoner for hvordan du endrer administratorens passord, se s. 20 "Systemansvarlig". For informasjon om brukere, se s. 23 "Brukere". 10

13 Konfigurere administratorautentisering Konfigurere administratorautentisering Administratorautentisering krever pålogging og passord for å godkjenne administratorer som prøver å endre maskinens innstillinger eller bruke dem via nettverket. Når du registrerer administratoren, kan du ikke bruke et brukernavn for pålogging som allerede er registrert i adresseboken. Administratorer styres forskjellig fra brukerne som er registrert i adresseboken. Windows-autentisering og LDAP-autentisering blir ikke utført for administratorer. Derfor kan en administrator logge seg på selv om serveren er utilgjengelig grunnet nettverksproblemer. Hver administrator identifiseres med brukernavn for pålogging. En person kan være registrert som mer enn en administratortype dersom flere administratorrettigheter tildeles ett og samme brukernavn for innlogging. For instruksjoner om hvordan du registrerer administratoren, se s. 14 "Registrere og endre administratorer". Du kan spesifisere brukernavn og passord for innlogging, og krypteringspassord for hver administrator. Det krypterte passordet benyttes til kryptering av data som overføres via SNMPv3. Det brukes også av programmer som Device Manager NX som bruker SNMPv3. Administratorer kan kun behandle maskinens innstillinger og kontrollere brukertilgang. De kan ikke bruke funksjoner som f. eks. utskrift av dokumenter. For å kunne bruke denne funksjonen må administratoren registreres som en bruker i adresseboken, og deretter autentiseres. Angi administratorautentisering, og angi deretter brukerautentisering. For informasjon om hvordan du angir autentisering, se s. 25 "Konfigurere Brukerautentisering". Rollene til hver administrator CZB Brukeradministrator Styrer personlig informasjon i adresseboken. En brukeradministrator kan registrere/slette brukere i adresseboken eller endre brukeres personlige informasjon. 11

14 1. Komme i gang Brukere som er registrert i adresseboken kan også endre og slette sin egen informasjon. Hvis en bruker glemmer passordet sitt, kan brukeradministratoren slette det og opprette et nytt, slik at brukeren får tilgang til maskinen igjen. 2. Maskinadministrator Styrer hovedsakelig maskinens standardinnstillinger. Du kan konfigurere maskinen slik at standarden for hver funksjon bare kan angis av maskinadministratoren. Ved å angi denne innstillingen kan du forhindre uautoriserte personer fra å endre innstillingene og sørge for sikker bruk av maskinen. 3. Nettverksadministrator Styrer nettverksinnstillingene. Du kan konfigurere maskinen slik at nettverksinnstillinger slik som IPadressen og innstillingene for å sende og motta e-post bare kan kun angis av nettverksadministratoren. Ved å angi denne innstillingen, kan du forhindre uautoriserte brukere fra å endre innstillingene og deaktivere maskinen, og dermed sikre riktig nettverksdrift. 4. Filadministrator Styrer tillatelse for tilgang til lagrede filer. Du kan spesifisere og slette passord for låste utskriftsfiler og andre filer. Gjennom denne innstillingen kan du forhindre datalekkasjer og manipulering som skyldes uautoriserte brukeres tilgang til, og bruk av, registrerte data. Administratorautentisering kan også angis via Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpefilen til Web Image Monitor. Du kan angi brukerkodeautentisering uten å angi administratorautentisering. Angi administratorrettigheter Du spesifiserer administratorautentisering ved å angi "Styring av administratorautentisering" til [På] Hvis denne innstillingen aktiveres, kan administratorer bare konfigurere innstillinger som blir tildelt dem. Bruk standardinnstilt brukernavn og passord for å logge på som en administrator. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". Hvis du har aktivert "Administrator Authentication Management", pass på at du ikke glemmer brukernavn og passord for administratorpålogging. Hvis du glemmer brukernavn og passord for administratorinnlogging, må et nytt passord spesifiseres med rettigheter som systemansvarlig. For informasjon om rettigheter for systemansvarlig, se s. 20 "Systemansvarlig". 1. Trykk på [User Tools]-tasten. 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 12

15 Konfigurere administratorautentisering 5. Trykk på [Styring av administratorautentisering]. 6. Trykk på [Brukerstyring], [Maskinstyring], [Nettverksstyring] eller [Filstyring] for å velge hvilke innstillinger som skal administreres. 7. Angi "Admin.-autentisering" til [På]. "Tilgjengelige innst." vises. 8. Velg innstillingene du vil endre fra "Tilgjeng. innstillinger". De valgte innstillingene vil være utilgjengelige for brukerne. De tilgjengelige innstillingene kommer an på administratortypen. For å angi administratorautentisering for mer enn en kategori gjentar du trinnene 6 til Trykk på [OK]. 10. Trykk på [User Tools]-tasten. 13

16 1. Komme i gang Registrere og endre administratorer Hvis administratorautentisering angis, anbefaler vi at kun én person for hver administratorrolle. Deling av administratoroppgaver gjør hver administrators oppgaver enklere, samtidig som også uautoriserte administratorhandlinger forhindres. Du kan registrere opptil 4 brukernavn for innlogging (Administratorer 1-4) som du kan gi administratorrettigheter til. En administrators rettigheter kan kun endres av en administrator med de relevante rettighetene. Påse at du tildeler alle administratorrettigheter slik at hver administratorrettighet er tilknyttet minst en administrator. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". 1. Logg på som administrator fra kontrollpanelet. 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 6. I linjen for den administratoren du vil angi rettigheter for, trykker du på [Administrator 1], [Administrator 2], [Administrator 3] eller [Administrator 4]. Deretter trykker du på [Endre]. 14

17 Konfigurere administratorautentisering Når du tildeler administratorprivilegier til én person hver, velg én administrator under hver kategori som vist nedenfor. Du kan kombinere flere administratorrettigheter ved å tildele flere administratorrettigheter til én enkelt administrator. Hvis du for eksempel skal tildele maskinadministratorrettigheter og brukeradministratorrettigheter til [Administrator 1], trykker du på [Administrator 1] i linjene for maskinadministrator og brukeradministrator. 7. Trykk på [Endre] for "Brukernavn innlogging". 8. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 10. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. Følg retningslinjene for passord for å styrke påloggingspassordet. For informasjon om passordpraksisen og hvordan du angir den, se s. 195 "Angi funksjoner for utvidet sikkerhet". 11. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 12. Trykk på [Endre] for "Krypteringspassord". 13. Angi krypteringspassordet, og trykk på [OK]. 14. Angi krypteringspassordet igjen for å bekrefte, og trykk på [OK]. 15. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. Se s. 15 "Tegn som kan brukes i brukernavn og passord" for informasjon om hvilke tegn som kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Tegn som kan brukes i brukernavn og passord Følgende tegn kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Navn og passord skiller mellom store og små bokstaver. 15

18 1. Komme i gang Store bokstaver: A til Z (26 tegn) Små bokstaver: a til z (26 tegn) Tall: 0 til 9 (10 tegn) Symboler: (mellomrom)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _` { } ~ (33 tegn) Brukernavn for innlogging Kan ikke inneholde mellomrom, kolon eller anførselstegn. Må fylles ut. Kan være på opptil 32 tegn. Brukernavn for innlogging for administratorer må inneholde andre tegn enn bare siffer (tall) hvis det er på inntil 8 tegn. Hvis det bare består av tall, må du bruke 9 eller flere tegn. Passord for innlogging Maksimal passordlengde er 32 tegn for administratorer og systemansvarlige, og 128 tegn for brukere. Det er ingen begrensninger på hvilke typer tegn som kan brukes i et passord. Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du oppretter passord som består av små og store bokstaver, tall og symboler. Et passord som består av mange tegn, er vanskeligere for andre å gjette. I [Retningslinjer for passord] i [Utvidet sikkerhet] kan du angi et passord som består av små og store bokstaver, tall og symboler, samt minimum antall tegn som kan brukes i passordet. Du finner informasjon om hvordan du angir passordpraksis i s. 195 "Angi funksjoner for utvidet sikkerhet". Bruke Web Image Monitor for å konfigurere administratorautentisering Ved bruk av Web Image Monitor kan du logge deg på maskinen og endre administratorinnstillingene. For informasjon om hvordan du logger inn og ut med administratorrettigheter, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". 1. Logg inn som administrator fra Web Image Monitor. 2. Pek på [Enhetsadministrasjon] og klikk på [Konfigurasjon]. 3. Klikk på [Styring av administratorautentisering] eller [Programmer/endre administrator] under "Enhetsinnstillinger". 4. Endre innstillingene etter ønske. 5. Logg ut. Hvis du vil ha mer informasjon om Web Image Monitor, kan du se i hjelpefilen for Web Image Monitor. 16

19 Innloggingsmetode for administrator Innloggingsmetode for administrator Hvis administratorautentisering er spesifisert, logger du inn med brukernavnet og passordet til en administrator. Systemansvarlige logger inn på samme måte. Henvend deg til administrator for informasjon om brukernavn og passord for administrator og systemansvarlig. Logge på ved bruk av kontrollpanelet 1. Trykk på [User Tools]-tasten. 2. Trykk på [Logg inn/logg ut]-tasten. DER049 Innloggingsbildet vises. Innloggingsbildet kan også vises ved å trykke på [Logg inn] i Brukerverktøy-menyen. 3. Trykk på [Logg inn]. 4. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 5. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. "Autentiserer... Vennligst vent. " blir synlig, etterfulgt av startskjermbildet. Hvis brukerautentisering allerede er angitt, vises en skjerm for autentisering. Du logger inn som administrator ved å angi administrators brukernavn og passord for innlogging. 17

20 1. Komme i gang Hvis du logger inn med administratorrettigheter vises navnet på administratoren som logger inn. Når du logger deg på med et brukernavn som har flere administratorrettigheter, vil en av administratorrettighetene tilknyttet dette brukernavnet vises. Hvis du prøver å logge deg inn fra en annen driftsskjerm, vil "Du har ikke rettigheter til å bruke denne funksjonen. Du må være en administrator for å endre innstillinger. " vises. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Logge på ved bruk av Web Image Monitor 1. Åpne en nettleser. 2. Angi "http://(maskinens IP-adresse eller vertsnavn)/" i adresselinjen. Når du angir en IPv4-adresse, må du ikke starte segmentene med nuller. For eksempel: Hvis adressen er , må du angi den som for å koble til maskinen. Angi IPv6-adressen med klammer før og etter på denne måten: [2001:db8::9abc]. Hvis du setter "Tillat SSL-/TLS-kommunikasjon" til [Kun kryptogram], legg inn "https://(maskinens IP-adresse eller vertsnavn)/" for å få tilgang til maskinen. 3. Klipp på [Logg inn] øverst til høyre i vinduet. 4. Angi brukernavn og passord for en administrator og klikk på [Logg inn]. Nettleseren kan være konfigurert slik at den automatisk fullfører innloggingsdialogboksene ved å lagre brukernavn og passord. Denne funksjonen reduserer sikkerheten. Du forhindrer at nettleseren lagrer brukernavn og passord ved å deaktivere nettleserens funksjon for automatisk fullføring. 18

21 Utloggingsmetode for administrator Utloggingsmetode for administrator Hvis administratorautentisering er spesifisert, pass på å logge ut etter at endring av innstillingene er fullført. Systemansvarlige logger ut på samme måte. Logge av ved bruk av kontrollpanelet 1. Trykk på [Logg inn/logg ut]-tasten, og trykk deretter på [Ja]. Du kan også logge av med følgende fremgangsmåter: Trykk på [Energisparing]-tasten. Logge av ved bruk av Web Image Monitor 1. Klikk på [Utlogging] øverst til høyre i vinduet. Slett bufferminnet i Web Image Monitor etter at du har logget deg av. 19

22 1. Komme i gang Systemansvarlig Systemansvarlig kan slette passordet til en administrator og lage et nytt. Hvis en administrator glemmer eller endrer passordet sitt, kan systemansvarlig tildele et nytt passord til administratoren. Hvis du logger inn med systemansvarliges brukernavn og passord, kan du ikke bruke normale funksjoner eller spesifisere systeminnstillinger. Metodene for inn- og utlogging er de samme som de for administratorer. Se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator" og s. 19 "Utloggingsmetode for administrator". Sørg for at du ikke glemmer systemansvarliges brukernavn og passord for innlogging. Hvis du glemmer dem, må en servicerepresentant tilbakestille maskinen til standardinnstillingene. Dette vil resultere i at maskininnstillinger, logger og andre data blir tapt. Det kan hende servicebesøket ikke er kostnadsfritt. Se s. 15 "Tegn som kan brukes i brukernavn og passord" for informasjon om hvilke tegn som kan brukes i brukernavn og passord for innlogging. Du kan ikke angi samme brukernavn for innlogging for systemansvarlig og administratorer. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du logge deg på som systemansvarlig, og slette passord til en av administratorene. eller angi et nytt. Nullstille administrators passord 1. Logg på som systemansvarlig fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du logger inn, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator". 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 20

23 Systemansvarlig 6. Trykk på [Endre] for den administratoren du ønsker å tilbakestille. 7. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 8. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 10. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. Systemansvarlig kan endre administrators passord for innlogging, men ikke brukernavn for innloging. Endre systemansvarlig Denne delen beskriver hvordan du endrer brukernavn og passord for pålogging for systemansvarlig. Dette gjør du ved å aktivere brukeradministratorens rettigheter ved hjelp av innstillingene under "Styring av administratorautentisering". Du finner mer informasjon i s. 12 "Angi administratorrettigheter". 1. Logg på som systemansvarlig fra kontrollpanelet. For informasjon om hvordan du logger inn, se s. 17 "Innloggingsmetode for administrator". 2. Trykk på [Systeminnstillinger]. 3. Trykk på [Administratorverktøy]. 4. Trykk [ Neste]. 5. Trykk på [Programmere / endre administrator]. 6. Trykk [Endre] under "Systemansvarlig". 7. Trykk på [Endre] for "Brukernavn innlogging". 8. Angi brukernavnet for innlogging, og trykk på [OK]. 9. Trykk på [Endre] for "Passord for innlogging". 10. Angi passordet for innlogging, og trykk på [OK]. 21

24 1. Komme i gang 11. Angi passordet for innlogging igjen for å bekrefte, og trykk deretter på [OK]. 12. Trykk på [OK] to ganger. Du blir logget av automatisk. 22

25 2. Konfigurere brukerautentisering Dette kapittelet beskriver hvordan du angir brukerautentisering og forklarer funksjonene som aktiveres av brukerautentisering. Brukere En bruker utfører normale operasjoner på maskinen, som utskrift. Brukerne styres med informasjonen som finnes i maskinens adressebok, og kan kun bruke funksjonene som de er gitt tilgang til av administratorene. Ved å aktivere brukerautentisering kan du tillate at kun de som er registrert i adresseboken får lov til å bruke maskinen. Brukere kan administreres i adresseboken av brukeradministratoren. Se s. 10 "Administratorer" for informasjon om administratorer. Hvis du vil ha mer informasjon om brukerregistrering i adresseboken, se "Registering User Information", Connecting the Machine/ System Settings eller hjelp for Web Image Monitor. 23

26 2. Konfigurere brukerautentisering Om brukerautentisering Brukerautentisering er et system som krever at brukere logger på med brukernavn og passord for at de skal få godkjenning til å bruke maskinen eller få tilgang til den via nettverket CZB Bruker En bruker utfører normale operasjoner på maskinen, som utskrift. 2. Gruppe En gruppe utfører vanlige funksjoner på maskinen, for eksempel utskrift. 3. Uautorisert bruker 4. Uautorisert tilgang 24

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk)

Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Referansedokumentasjon (Lingdys Fransk) Innhold Innhold... 1 Systemkrav for Lingdys Fransk... 2 Operativsystem... 2 Tekstbehandler... 2 32- eller 64- bits Office... 3 OpenOffice/LibreOffice... 3 Harddiskplass...

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer