Din bruksanvisning NOKIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: utgave Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. er et registrert varemerke for Nokia Corporation. and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. SecurID is a registered trademark of RSA Security INC. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Innhold Virtuelt privat nettverk...4 Installasjon....6 Systemkrav....6 VPN-tilgangspunkter Vise VPN-tilgangspunkter Opprette VPN-tilgangspunkter Slette VPN-tilgangspunkter VPN-policyer..

3 ...7 Installere VPN-policyer fra VPN-policyservere....7 Installere VPN-policyer fra SIS-filer...8 Vise VPN-policyer Policystatus Sertifikatstatus... 9 Opprette VPN-tilgangspunkter med standardverdier Oppdatere VPN-policyer Slette VPN-policyer.

4 VPN-logg Vise VPN-loggen. 19 Tømme VPN-loggen 19 Passord for nøkkelbeskyttelse.20 Opprette eller endre et passord for nøkkelbeskyttelse Angi passord for nøkkelbeskyttelse VPN og programmer.. 22 Godkjenne til VPN-gatewayer.22 VPN-policyservere...

5 12 Koble til VPN-policyservere 12 Installere innstillinger fra SIS-filer.. 12 Vise VPN-policyservere Legge til VPN-policyservere Redigere VPN-policyservere Synkronisere VPN-policyservere Registrere VPN-sertifikater Slette VPN-policyservere Feilsøking.

6 ...24 Stikkordregister Virtuelt privat nettverk 1. Virtuelt privat nettverk Gå til Meny og velg Verktøy Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger VPN. Ved hjelp av et virtuelt privat nettverk (VPN) kan du opprette krypterte tilkoblinger for å få tilgang til informasjon du trenger mens du er borte fra kontoret. Ved hjelp av kryptert tilgang til virksomhetens nettverk for e-post, databaseprogrammer og intranett har du kontakt og kontroll. Hvis du vil opprette et virtuelt privat nettverk, godkjenner en gateway og mobilenheten hverandre og behandler krypterings- og godkjenningsalgoritmer for å beskytte personvernet og integriteten av informasjonen du får tilgang til. Hvis du vil opprette VPN-tilkoblinger, oppretter du først VPN-tilgangspunkter, og deretter velger du VPN-tilgangspunkter når du bruker programmer til å koble til virksomhetens nettverk. En VPN-tilkobling til virksomhetens nettverk opprettes over en annen type Internett-tilkobling. VPN-tilkoblingen opprettes og data krypteres i henhold til en VPN-policy som lastes opp når du kobler til et VPN-tilgangspunkt. Obs! Hvis du vil bruke VPN, må du motta innstillinger for VPN-policyserver fra administratorer. Administratorer kan sende innstillingene til deg som en SIS-fil (Symbian installation system). Slik bruker du virtuelt privat nettverk 1 Installer VPN-klienten. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Installasjon" på side 6. 2 Angi en tilkobling til en VPN-policyserver. Du kan angi innstillinger for en VPN-policyserver eller installere innstillingene fra en SIS-fil. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Koble til VPN-policyservere" på side 12. Obs! Hvis du installerer VPN-policyer fra SIS-filer, trenger du ikke opprette tilkoblinger til VPN-policyservere. 3 Installer VPN-policyer fra VPN-policyserveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Installere VPN-policyer fra VPN-policyservere" på side 7. 4 Opprett VPN-tilgangspunkter. 4 Obs! VPN-tilgangspunkter kombinerer VPN-policyer med Internetttilgangspunkter. Når du synkroniserer en VPN-policyserver for første gang, opprettes samsvarende VPNtilgangspunkter for hver policy du installerer på mobilenheten. 5 Velg et VPN-tilgangspunkt når du bruker programmer til å koble til virksomhetens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, se "VPN og programmer" på side 22. En VPN-tilkobling opprettes på toppen av Internett-tilkoblingen. Virtuelt privat nettverk VPN-tilgangspunkter angir et Internett-tilgangspunkt og en VPN-policy. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette VPN-tilgangspunkter" på side Installasjon 2. Installasjon VPN-klienten leveres som en standard SIS-fil (Symbian installation system). Du installerer VPN-klienten på en kompatibel mobilenhet på samme måte som du installerer annen programvare. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer programvare på mobilenheten, se dokumentasjonen til mobilenheten. Når installasjonen er fullført, slår du mobilenheten av og på for at endringene skal tre i kraft. Du trenger ikke VPN-klientens SIS-fil etter installasjonen. Slett SIS-filen for å frigi minne. Systemkrav Du kan installere VPN-klienten på telefonminnet eller på et minnekort. Installasjonen av VPNklienten reserverer midlertidig telefonminne to ganger størrelsen av installasjonspakken. Hver VPN-policy reserverer vanligvis fra 1 K til 16 K med telefonminne. 6 VPN-policyer definerer metoden som en mobilenhet og en VPN-gateway bruker til å godkjenne hverandre og krypteringsalgoritmen de bruker til å kryptere dataene. Administratorer oppretter VPN-policyer og lagrer dem på VPN-policyservere eller leverer dem til deg som SIS-filer (Symbian installation system). Du kan installere VPN-policyer fra en VPN-policyserver eller fra SIS-filer. Gå til Meny og velg Verktøy Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger VPN VPN-behandling VPN-policyer. Installere VPN-policyer fra VPN-policyservere Slik installerer du VPN-policyer 1 Trykk på Ja når du gå til en tom utgave av visningen VPNpolicyer og blir bedt om å installere VPN-policyer. 2 Trykk på Ja når du blir bedt om å legge til VPN-policyservere. 3 Angi innstillinger for tilkobling til en VPN-policyserver. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Koble til VPN-policyservere" på side Opprett et passord for nøkkelbeskyttelse. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Opprette eller endre et passord for nøkkelbeskyttelse" på side 20. Du kobler til VPN-policyserveren. 6 Kontroller identitetskoden for VPN-policyserveren for å opprette en klareringsrelasjon. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du installerer innstillingene for VPN-policyserveren fra en SIS-fil.

7 Hvis du vil ha mer informasjon, se "Legge til VPN-policyservere" på side 13. Ordliste: VPN-policyservere er servere på virksomhetens nettverk som inneholder VPN-policyer. Ordliste: Et passord for nøkkelbeskyttelse beskytter private taster i VPN-policyer og VPNpolicyservertilkoblinger mot uautorisert bruk. VPN-policyer 3. VPN-policyer 7 Ordliste: En identitetskode for en VPN-policyserver er fingeravtrykket til VPNpolicyserverens sertifikat, som identifiserer sertifikatet. Ordliste: Et passord for nøkkelimport beskytter private nøkler i en VPN-policyfil. VPN-policyer 7 Tast inn godkjenningsinformasjon for å få tilgang til VPN-policyserveren, og trykk på OK. Administratoren for VPN-policyserveren gir deg denne informasjonen. VPN-policyer installeres på mobilenheten. Obs! Hvis du trykker på Avslutt, installeres ikke VPN-policyer. Trykk på Valg og velg Installer policy for å installere VPN-policyer fra en VPN-policyserver. Installere VPN-policyer fra SIS-filer Administratorer kan levere VPN-policyer til deg som SIS-filer. Hvis du installerer VPN-policyer fra SIS-filer, trenger du ikke definere tilkoblinger til VPN-policyservere. Når du har installert VPN-policyer, kan du opprette VPNtilgangspunkter og knytte dem til programmer. Hvis VPN-policyene inneholder private nøkler og tilsvarende sertifikater, kan administratorer definere passord for nøkkelimport for å beskytte private nøkler. Administratorer bør bruke en sikker metode til å levere passord for nøkkelimport til deg. Slik installerer du VPN-policyer fra SIS-filer 1 Skriv inn passordet for nøkkelimport i Passord nøkkelimport:, og trykk på OK. 2 Skriv inn passordet for nøkkelbeskyttelse i Passord for nøkkelbeskyttelse:, og trykk på OK. Vise VPN-policyer Visningen VPN-policyer lister opp VPN-policyer du installerer på mobilenheten. Hvis (ingen VPN-policyer) vises, må du installere VPNpolicyer. Trykk på Valg og velg Installer policy for å installere VPN-policyer fra en VPN-policyserver. Velg en VPN-policy for vise følgende informasjon: Beskrivelse: tilleggsinformasjon fra VPN-policyen. Administratorer definerer beskrivelsen når de oppretter VPN-policyen. 8 Policystatus: angir om VPNpolicyen er klar til å brukes eller om den allerede er i bruk. Sertifikatstatus: angir om gyldige brukersertifikater er tilgjengelige på mobilenheten. Policynavn: navn administratorer gir til VPN-policyen når de oppretter den. Policyserver: navn på VPN-policyserveren du installerte VPN-policyen fra. Du gir navn til VPN-policyservere når du definerer tilkoblinger til VPN-policyservere. Dette feltet er skjult hvis du installerte VPN-policyen fra en SIS-fil. Oppdatert: datoen VPN-policyen sist ble oppdatert fra VPN-policyserveren. Dette feltet er skjult hvis du installerte VPN-policyen fra en SIS-fil. Policystatus Obs! Visningen for VPN-policydetaljer oppdateres ikke hvis policystatusen endres når visningen er åpen. Policystatus: kan ha følgende verdier: I bruk du opprettet en tilkobling til et VPN-tilgangspunkt som er knyttet til VPN-policyen. Når du oppretter en tilkobling, tas VPN-policyen i bruk. Tilknyttet VPN-tilgangspunkt du knyttet VPN-policyen til ett, må du godkjenne VPN-policyserveren, og VPN-policyserveren må godkjenne deg. Tips! Administratorer kan levere en SIS-fil til deg som inneholder innstillinger som angir en tilkobling til en VPNpolicyserver, eller du kan angi innstillinger for VPN-policyserveren selv. Når VPN-policyserveren har godkjent deg, genereres det en privat nøkkel og et tilsvarende sertifikat registreres. Sertifikatet godkjenner deg til VPN-policyserveren. Den private nøkkelen og sertifikatet lagres i et nøkkellager på mobilenheten. Installere innstillinger fra SIS-filer Du kan installere innstillinger for VPNpolicyserver til VPN-policyserveren fra en SIS-fil. Du installerer innstillingene på en mobilenhet på samme måte som du installerer annen programvare. Innstillingene består av adressen og serversertifikatet for VPN-policyserveren. Serversertifikatet gjør at mobilenheten stoler på VPN-policyserveren, slik at du bare trenger oppgi brukernavn og passord for å identifisere deg selv. 12 Hvis administratorer ikke signerer SIS-filen, vises det en sikkerhetsadvarsel når du installerer SIS-filen. Du kan ignorere advarselen hvis du er sikker på at administratoren for VPN-policyserveren opprettet SIS-filen og at SIS-filen ikke er endret. Avslutt VPN før du installerer innstillingene fra en SIS-fil, ellers mislykkes installasjonen. Vise VPN-policyservere Visningen VPN-policyservere lister opp VPN-policyserverne du har opprettet. Hvis (ingen VPN-policyservere) vises, må du opprette VPN-policyservere. Hvis du vil legge til en VPN-policyserver, trykker du på Valg og velger Ny server. Legge til VPN-policyservere Hvis du ikke installerer innstillinger for en VPN-policyserver fra en SIS-fil, angir du innstillingene for VPN-policyserveren. Når du kobler til VPN-policyserveradressen for første gang, må du godkjenne VPN-policyserveren. og angi identitetskoden for VPN-policyserveren. Når du har fått godkjenning, registreres det et sertifikat for senere godkjenning til VPN-policyserveren. Slik legger du til en VPN-policyserver 1 Trykk på Valg og velg Ny server i visningen VPN-policyservere. 2 Velg Navn policyserver for å taste inn navnet på VPN-policyserveren, og trykk på OK. 13 VPN-policyservere SIS-filen inneholder ikke innstillinger for Internetttilgangspunktet til å koble til VPN-policyserveren. kan også angi et portnummer, atskilt med kolon (:). Du får adressen til policyserveren fra administratorer. forteller deg hvilket tilgangspunkt du skal velge. VPN-policyservere viser det nye navnet. Internett-tilg.punkt for å velge et nytt tilgangspunkt. VPN-policyserveren inneholder nye VPN-policyer eller nye versjoner av VPN-policyer, installeres de på mobilenheten. Hvis administratorer slettet VPN-policyer fra VPN-policyserveren, fjernes VPN-policyene fra mobilenheten. Når du synkroniserer en VPN-policyserver for første gang, opprettes det et tilsvarende VPN-tilgangspunkt for hver VPN-policy du installerer på mobilenheten. Du kan opprette og redigere VPNtilgangspunkter i visningen VPN-tilgangspunkter. Når du kobler til en VPN-policyserver for å installere eller oppdatere VPN-policyer, må du kanskje registrere VPN-sertifikater fra VPN-policyserveren. 15 VPN-policyservere Redigere VPN-policyservere VPN-policyservere Registrere VPN-sertifikater En sertifiseringsforespørsel opprettes for hvert obligatoriske sertifikat og sendes til VPN-policyserveren.

8 VPN-policyserveren registrerer hvert obligatoriske sertifikat fra en sertifiseringsinstans (CA). Sertifiseringsforespørselen og det tilhørende sertifikatet inneholder brukeridentiteten. VPN-serverens brukeridentitet brukes kanskje også som brukeridentitet i VPN-sertifikater, avhengig av konfigurasjonen av VPNpolicyserveren. Hvis dette ikke er mulig, blir du bedt om å oppgi brukeridentiteten for et bestemt domene. Slik oppretter du sertifiseringsforespørsler 1 Tast inn sertifikatets brukeridentitet for det angitte domenet i Brukeridentitet for:. Administratorer forteller deg informasjonen du må taste inn. 2 Trykk på OK. Slette VPN-policyservere Hvis du vil slette en VPN-policyserver, velger du VPN-policyserveren i visningen VPN-policyservere og trykker på slettetasten. Bekreft slettingen av VPN-policyene du installerte fra VPN-policyserveren. 16 Et VPN-tilgangspunkt er et virtuelt tilgangspunkt som kombinerer en VPNpolicy og et Internett-tilgangspunkt. Velg et VPN-tilgangspunkt i listen over Internett-tilgangspunkter for å opprette en VPN-tilkobling. Vise VPN-tilgangspunkter Visningen VPN-tilgangspunkter lister opp VPN-tilgangspunktene du oppretter på mobilenheten. Teksten (ingen VPN-tilgangspunkter) betyr at du ikke har opprettet VPN-tilgangspunkter. Hvis du vil opprette et nytt VPN-tilgangspunkt, trykker du på Valg og velger Nytt tilgangspunkt. Velg et VPN-tilgangspunkt og velg deretter Valg Rediger for å vise og redigere følgende informasjon: Tilkoblingsnavn identifiserer VPN-tilgangspunktet i tilgangspunktlister. VPN-policy navn på VPN-policyen som er knyttet til VPN-tilgangspunktet. Internett-tilg.punkt navnet på tilgangspunktet VPN-tilkoblingen opprettes for. Proxy-serveradresse adresse for proxyserveren i virksomhetens nettverk. Proxy-portnummer portnummer for å koble til proxy-serveren. Gå til Meny og velg Verktøy Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger VPN VPN-tilgangspunkter. Opprette VPN-tilgangspunkter Første gang du åpner visningen VPN-tilgangspunkter blir du bedt om å opprette VPN-tilgangspunkter. Trykk på Ja. 17 VPN-tilgangspunkter 5. VPN-tilgangspunkter VPN-tilgangspunkter Tips! Hvis du angir en proxy-server i innstillingene for VPN-tilgangspunkt, trenger du ikke angi proxy-serveren i innstillingene for Internett-leseren. Slik oppretter du VPN-tilgangspunkter 1 Trykk på Valg og velg Nytt tilgangspunkt.. 2 Velg Tilkoblingsnavn for å endre navnet på tilkoblingen. Du kan velge tilkoblingsnavn. 3 Velg VPN-policy for å definere hvordan tilkoblingen krypteres. Hvis listen er tom, må du installere VPN-policyer fra SIS-filer eller VPN-policyservere. 4 Velg Internett-tilg.punkt for å velge et tilgangspunkt for VPNtilkoblingen. Hvis listen er tom, må du opprette tilgangspunkter. 5 Velg Proxy-serveradresse for å taste inn adressen for proxy-serveren i virksomhetens nettverk. 6 Velg Proxy-portnummer for å endre standardporten 80. Slette VPN-tilgangspunkter Hvis du vil slette et VPN-tilgangspunkt, velger du et VPNtilgangspunkt i visningen VPN-tilgangspunkter og trykker på slettetasten. 18 VPN-loggen inneholder meldinger som er registrert når du oppdaterer og synkroniserer VPN-policyer og oppretter VPN-tilkoblinger til VPN-gatewayer. Vise VPN-loggen Visningen VPN-logg viser VPN-klientens versjonsnummer. Du kan vise meldingstypen, når hver melding ble registrert, og begynnelsen av loggmeldingen. Velg en loggmelding for å vise den fullstendige meldingen. Visningen VPN-logg sorterer loggmeldinger etter klokkeslett og dato, og viser de seneste meldingene først. Du kan vise meldinger opp til klokkeslettet når du åpnet visningen VPN-logg. Trykk på Valg og velg Oppdater logg for å vise de seneste loggmeldingene. Loggmeldinger kan inneholde feil-, status- og årsakskoder. Rapporter kodene i loggmeldinger til administratorer når du rapporterer feil. Gå til Meny og velg Verktøy Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger VPN VPN-behandling VPN-logg. Ikoner: for feil, for advarsel og for for beskrivelse. Tømme VPN-loggen Loggmeldinger registreres i en sirkulær buffer. Når loggstørrelsen når 20 kb, erstatter nye loggmeldinger de eldste loggmeldingene. Hvis du vil slette alle loggmeldinger fra loggen og tømme visningen VPN-logg, trykker du på Valg og velger Tøm logg. 19 VPN-logg 6. VPN-logg Passord for nøkkelbeskyttelse 7. Passord for nøkkelbeskyttelse Gå til Meny og velg Verktøy Innstillinger Tilkoblingsinnstillinger VPN VPN-behandling Passord nøkkel. Et passord for nøkkelbeskyttelse bidrar til å beskytte private taster på mobilenheten og tilkoblinger til VPN-policyserveren mot uautorisert bruk. Opprette eller endre et passord for nøkkelbeskyttelse Du oppretter et passord for nøkkelbeskyttelse når du installerer den første VPN-policyen. Hvis angripere gjetter eller knekker et passord for nøkkelbeskyttelse, kan de bruke mobilenheten til å få tilgang til virksomhetens nettverk som VPN beskytter. Derfor må du opprette et passord for nøkkelbeskyttelse som er vanskelig å knekke. Sørg for å holde passordet hemmelig. Ikke skriv ned passordet. Tips! Et passord for nøkkelbeskyttelse kan inneholde både bokstaver og tall, og må bestå av minst seks tegn. Slik oppretter eller endrer du passordet for nøkkelbeskyttelse: 1 I Nytt passord for nøkkelbeskyttelse: taster du inn et passord som er enkelt å huske, men vanskelig for andre å gjette. 2 Velg Bekreft passord: og tast inn passordet på nytt for å unngå tastefeil. 3 Trykk på OK for å opprette passordet. Angi passord for nøkkelbeskyttelse Du blir bedt om å taste inn passordet for nøkkelbeskyttelse når du: Installerer nye eller oppdaterte VPN-policyer fra VPN-policyservere Passord for nøkkelbeskyttelse Bruker programmer til å koble til VPN-tilgangspunkter som krever sertifikatgodkjenning. Obs! Når du taster inn passord, er logisk skriving slått av. Tast inn tegnene ett etter ett. Tengene vises som standard med små bokstaver. VPN og programmer 8. VPN og programmer Når du bruker et program til å opprette en VPN-tilkobling, utfører VPN-klienten følgende oppgaver: Kobler til Internetttilgangspunktet som er forbundet med VPN-tilgangspunktet. Laster VPN-policyen som er knyttet til VPN-tilgangspunktet. Kobler til en VPN-gateway for å opprette en VPN-tilkobling. Godkjenne til VPN-gatewayer Du må bevise hvem du er når du logger på virksomhetens nettverk.

9 VPN-policyen angir godkjenningsmetoden du bruker: Sertifikatbasert godkjenning Du må ha et sertifikat som en klarert sertifiseringsinstans signerer. Du bruker elektronisk sertifikatregistrering til å hente sertifikatet, eller installerer sertifikater når du installerer VPN-policyen fra en SIS-fil. Legacygodkjenning Du bruker brukernavn og passord eller passkoder til å godkjenne. Administratorer oppretter brukernavn og passord eller gir deg SecurIDtokener til å generere passkodene. Hvis du bruker sertifikater for godkjenning, angir du passordet for nøkkelbeskyttelse. Hvis du bruker legacy-godkjenning, taster du inn VPN-godkjenningsinformasjonen når du bruker programmer til å koble til VPN-tilgangspunktene, og mobilenheten behandler krypterte tilkoblinger med VPN-gatewayen. Slik godkjenner du til en VPN-gateway 1 Tast inn VPN-brukernavnet i VPN-brukernavn:. 2 Tast inn VPN-passord eller -passkode: Tast inn passordet i VPNpassord:. Generer en SecurID-passkode, tast inn passkoden i VPN-passkode:, og trykk på OK. 22 om å angi neste passkode som ACE/Server bruker som en ny referanse for tokenets klokkeslett. Generer og tast inn en ny passkode i Neste passkode:. Hvis dette mislykkes, kontakter du administratorer. 4 Trykk på OK. 23 VPN og programmer 3 Hvis SecurID-tokenet kommer ut av synkronisering med klokken for ACE/Server, blir du bedt Feilsøking 9. Feilsøking Tabellen nedenfor lister opp feilmeldinger i alfabetisk rekkefølge, beskriver mulige årsaker til feilene, og foreslår handlinger for å løse feilene. Melding Godkjenning mislyktes. Sjekk brukernavn og passord. Årsak Du taster inn et ugyldig brukernavn eller passord når du godkjenner til en VPN-policyserver eller logger på et virtuelt privat nettverk. Du taster inn ugyldig passkode når du blir bedt om neste passkode. Handling Kontroller brukernavn og passord og prøv på nytt. Vent til passkoden i SecurID-tokenet viser endringer, og tast inn passkoden. 24 Melding Feil passord Årsak Du taster inn feil passord for nøkkelbeskyttelse eller passord for nøkkelimport. Handling Kontroller passordet og prøv på nytt. Du får passord for nøkkelimport fra administratorer. Du oppretter passordet for nøkkelimport selv. Sjekk identitetskoden til VPN-policyserveren nøye mot koden du mottar fra administratorer, og tast inn de manglende tegnene på nytt. Vent til VPN-policyene oppdateres, og prøv på nytt. Feil identitetskode server Du taster inn feil streng når du blir bedt om å taste inn identitetskoden for VPNpolicyserveren. Du kan ikke slette en VPN-policyserver mens du oppdaterer VPN-policyer fra serveren. for VPNpolicyserveren går ut. Handling Kontroller brukernavn og passord og prøv på nytt. Velg en VPN-policy i visningen VPN-policyer, trykk på Valg, og velg Oppdater policy for å oppdatere VPN-policyen. Sjekk innstillinger for dato og klokkeslett på mobilenheten. Gjør følgende i visningen VPN-policyservere: 1 Trykk på Valg og velg Slett server for å slette VPN-policyserveren. 2 Trykk på Valg og velg Ny server for å legge til VPN-policyserveren på nytt, eller be administratoren om en SIS-fil som inneholder nye innstillinger for VPN-policyserveren. Kan ikke logge på policy server. Slett server og angi detaljer på nytt. 26 Melding Kan ikke logge på policyserver. Angi brukernavn og passord for policyserver. Årsak Sertifikatet som godkjenner deg til VPN-policyserveren, går ut eller administratorer tilbakekaller sertifikatet. Handling Rapporter denne feilen til administratorer. De gir deg et engangspassord for pålogging. Tast inn brukernavnet og engangspassordet for å godkjenne til VPN-policyserveren. Et nytt sertifikat registreres for deg. Sjekk innstillingene for dato og klokkeslett, eller vent til gyldighetsperioden for sertifikatet begynner. Kan ikke logge på policyserver. Se VPN-logg for detaljer. Gyldighetsperioden for sertifikatet som godkjenner deg til VPN-policyserveren, har ikke begynt enda. 27 Feilsøking Feilsøking Melding Kan ikke oppdatere policy. Se VPN-logg for detaljer. Kan ikke synkronisere. Se detaljer i VPN-logg. Årsak Det oppstår en feil når VPN-policyer lastes ned fra VPN-policyserveren, eller installeres på mobilenheten. Handling I visningen VPN-policyer velger du en VPN-policy, trykker på Valg, og velger Oppdater policy for å oppdatere en VPN-policy. I visningen VPN-policyservere velger du en VPN-policyserver, trykker på Valg, og velger Synkroniser server for å installere policyer fra VPN-policyserveren. I visningen VPNtilgangspunkter velger du et VPN-tilgangspunkt, trykker på Valg, og velger Rediger for å tilknytte en annen VPN-policy til VPN-tilgangspunktet. VPN-policy slettet. Prøv å angi VPN-tilgangspunkt på nytt. VPN-policyen som ble knyttet til VPNtilgangspunktet, ble slettet fordi VPNpolicyen var utgått. 28 Stikkordregister A Adresse policyserver, felt 14 B Beskrivelse, felt 8 Brukernavn policyserver, felt 14 Tilkoblingsnavn 17 VPN-brukernavn 22 VPN-passkode 22 VPN-passord 22 VPN-policy 17 F Feil identitetskode server. 25 Feil passord. 25 feilmeldinger 24 felt Adresse policyserver 14 Beskrivelse 8 Brukernavn policyserver 14 Internett-tilg.punkt 14, 17 Navn policyserver 13 Neste passkode 23 Nytt passord for nøkkelbeskyttelse 20 Oppdatere 9 Passord policyserver 14 Policynavn 9 Policyserver 9 Policystatus 9 Proxy-portnummer 17 Proxy-serveradresse 17 Sertifikatstatus 9 G Godkjenning mislyktes. Sjekk brukernavn og passord. 24 I ingen sertifikater 10 ingen VPN-policyer 8 ingen VPN-policyservere 13 ingen VPN-tilgangspunkter 17 installere Innstillinger for VPNpolicyserver fra SIS-filer 12 VPN-klient 6 VPN-policyer 7, 15 Internett-tilg.punkt, felt 14, 17 Kan ikke logge på policyserver. Se VPN-logg for detaljer. 27 Kan ikke logge på policyserver. Slett server og angi detaljer på nytt. 26 Kan ikke oppdatere policy. Se VPN-logg for detaljer. 28 Kan ikke synkronisere. Se VPN-logg for detaljer. 28 L legacy-godkjenning 22 N Navn policyserver, felt 13 Neste passkode, felt 23 Ny server, valg 13 Nytt passord for nøkkelbeskyttelse, felt 20 Nytt tilgangspunkt, valg 17, 18 O OK 9 Oppdater logg, valg 19 Oppdatert, felt 9 K Kan ikke aktivere VPN-tilkobling. Oppdater VPN-policy først. 26 Kan ikke logge på policyserver. Angi brukernavn og passord for policyserver.

10 Powered by TCPDF ( 27 P passord for nøkkelbeskyttelse om 20 Passord policyserver, felt Policynavn, felt 9 Policyserver er i bruk. Kan ikke slette. 25 Policyserver, felt 9 Policystatus, felt 9 Proxy-portnummer, felt 17 Proxy-serveradresse, felt 17 V VPN bruke 4 bruke med programmer 22 godkjenne til 22 VPN-brukernavn, felt 22 VPN-logg oppdatere 19 tømme 19 vise 19 VPN-passkode, felt 22 VPN-passord, felt 22 VPN-policy slettet. Prøv å angi VPN-tilgangspunkt på nytt. 28 VPNpolicy, felt 17 VPN-policyer installere 7 oppdatere 10 slette 11 vise 8 VPN-policyservere installere innstillinger fra SIS-filer 12 koble til 12 legge til 13 synkronisere 15 vise 13 VPN-tilgangspunkter om 17 opprette 17 redigere 17 slette 18 vise 17 R Rediger, valg 17 S SecurID-passkode 23 sertifikatbaset godkjenning 22 sertifikater brukeridentitet 16 godkjenne til VPN-policyservere 12 registrere 15 sertifikater som ennå ikke er gyldige 10 Sertifikatstatus, felt 9 sikkerhetsadvarsler 13 slette VPN-policyer 11 Synkroniser server, valg 15 systemkrav 6 T Tilkoblingsnavn, felt 17 Tøm logg, valg 19 U utgåtte sertifikater 9 30.

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Produktmerknader McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Til bruk med McAfee epolicy Orchestrator Innhold Om denne versjonen Nye funksjoner Forbedringer Problemer som er løst Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot 1 of 7 18.11.2010 14:41 IT-hjelp Universitetet i Bergen IT-avdelingen Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot Exchange Fra ithjelp Innhold 1 Forord 2 Kort om telefonene 3 Hvordan bestille telefonen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er)

For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Xerox App Gallery Hurtigveiledning 702P03997 For bruk med Xerox ConnectKey Technology-aktiverte multifunksjonsprintere (MFP-er) Bruk Xerox App Gallery for å finne apper med nye funksjoner og muligheter

Detaljer

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang.

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang. Sikkerhetsbulletin XRX05-003 fra XEROX XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX05-003 Sårbarheten i http-serveren på ESS/nettverkskontrolleren kan potensielt tillate uautorisert tilgang. Følgende programvareløsning

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA

Din bruksanvisning NOKIA FUN CAMERA Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA FUN CAMERA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA FUN CAMERA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer