Brukerhåndbok Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4 Om IP-adressen... 5 Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller...5 Modellspesifikk informasjon... 6 Viktige sikkerhetsinstruksjoner...7 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr... 7 Miljøråd for brukere...7 Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)... 8 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 9 Merknader til brukere i California Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter...11 Utvendig Innvendig...12 Hva er Smart Organizing Monitor?...14 Konfigurere nettverksinnstillinger Endre LAN-type med Web Image Monitor...15 Konfigurere innstillingene for IP-adresse med Web Image Monitor Konfigurere innstillingene for trådløst LAN Plassere papir Papir som støttes Papirtyper som ikke anbefales Utskriftsområde...24 Legge i papir...25 Legge papir i magasin Legge papir i multiarkmateren Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...33 Skrive ut på begge sider av ark

4 Avbryte en utskriftsjobb Hvis papiret ikke samsvarer...36 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer...36 Nullstille utskriftsjobben Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Web Image Monitor Vise toppsiden...37 Endre grensesnittspråk...38 Meny...38 Endre maskininnstillinger Innstillingsliste Bruke Smart Organizing Monitor Kontrollere statusinformasjon...49 Konfigurere maskininnstillingene Skrive konfigurasjonssiden eller testsiden Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten Forholdsregler ved rengjøring...55 Rengjøre innsiden av maskinen Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating...58 Fjerne papir som sitter fast...59 Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer...66 Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner...71 Flytte og frakte maskinen Avhending

5 Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett...73 Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner...74 Spesifikasjoner for skriverfunksjon...75 Varemerker INDEKS

6 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk eller ikke bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 4

7 Om IP-adressen I denne håndboken dekker begrepet IP-adresse både IPv4- og IPv6-miljøer. Les instruksjonene som er relevante for ditt miljø. Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller Forskjellene i hovedytelse/-funksjoner mellom ulike modeller er som følger: Type 1 Type 2 Modell SP 201N SP 201Nw Trådløst LAN Ikke tilgjengelig Tilgjengelig 5

8 Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CTT110 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: KODE XXXX V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 6

9 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Miljøråd for brukere Brukere i EU, Sveits og Norge Forbruk av rekvisita Du finner informasjon om dette i brukerveiledningen eller på rekvisitaemballasjen. Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir som er produsert i henhold til europeisk standard EN 12281:2002 eller DIN Når det gjelder produkter med elektrofotografisk skriverteknologi 7

10 kan maskinen skrive ut på papir på 64 g/m 2, som inneholder mindre råmaterialer og representerer en betydelig reduksjon i forbruk av ressurser. Tosidig utskrift (hvis tilgjengelig) Med tosidg utskrift utnyttes begge sidene av papiret. Dette sparer papir og reduserer størrelsen på utskrevne dokumenter slik at det blir brukt færre ark. Vi anbefaler at denne funksjonen alltid er aktivert. Returprogram for toner- og blekkassetter Toner- og blekkassetter tas i retur for resirkulering kostnadsfritt fra brukere i henhold til lokale regelverk. Hvis du ønsker mer informasjon om returprogrammet, kan du se nettsiden nedenfor eller ta kontakt med en servicerepresentant. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Strømforbruket til en maskin avhenger like mye av spesifikasjonene som av bruken. Med denne maskinen kan du redusere strømutgiftene med å gå til klar-modus når siste side er skrevet ut. Ved behov kan den skrive ut igjen med en gang fra denne modusen. Hvis det ikke er behov for flere utskrifter, går enheten i en energisparemodus etter en angitt tid. I disse modusene bruker maskinen mindre strøm (watt). Ved ny utskrift tar det litt lengre tid å starte fra en energisparemodus enn fra klar-modus. Vi anbefaler at standardinnstillingen for strømforbruk benyttes slik at strømforbruket reduseres maksimalt. Produkter som overholder Energy Star-kravene, er alltid energieffektive. Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls/resirkuleringsanlegget. 8

11 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Merknader til brukere i California Perklorater spesiell håndtering kan være nødvendig. Se: perchlorate 9

12 10

13 1. Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CTT [Nullstill jobb]-tast Trykk på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 2. [Start]-tast Trykk på denne tasten for å gjenoppta utskrift hvis utskriften stopper pga. en papirinnstillingsfeil eller at det er tomt for papir. Du kan også trykke på denne knappen for å skrive ut en testside. (Hvis du holder nede tasten i to sekunder, kan du skrive ut listen over nettverksinnstillinger.) Du kan også bruke denne tasten til å skrive ut på baksiden av papir i tosidig utskrift og til å utføre tvungen utskrift. 3. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskriften pågår. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 4. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre feil. 5. Stoppsperrer Løft denne sperren for å hindre at papir faller ut. 6. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 7. Multiarkmater Dette magasinet kan inneholde ett ark vanlig papir. 8. Magasin 1 Dette magasinet kan inneholde inntil 150 ark vanlig papir. 9. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. 10. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 11. Bakdeksel Åpne dette dekselet for å legge i ark med forsiden opp eller fjerne papir som sitter fast. 12. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 13. Ethernet-port Bruk denne porten til å koble maskinen til et nettverk med en Ethernet-kabel. 14. Magasindeksel Fest dette dekselet når du utvider magasinet. Innvendig 1 CTT065 12

15 Veiledning til komponenter 1. Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter tonerkassett i s. 53 "Bytte skriverkassetten". 13

16 1. Beskrivelse av maskinen Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Smart Organizing Monitor, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre IPv4-adressen Brukes til å angi IPv4-adressen. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre skriverinnstillingene Brukes til å utskriftsinnstillingene på denne maskinen, som [Hopp over feil:] og [I/U-tidsavbrudd:]. Ved Type 2-modeller, velger du [Auto fortsettelse:] istedet for [Hopp over feil:]. Endre innstillingene for trådløst LAN Konfigurer innstillingene for trådløst LAN manuelt. Du finner grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker Smart Organizing Monitor her s. 37 "Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy". 14

17 Konfigurere nettverksinnstillinger Konfigurere nettverksinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene. Innstillingene for Ethernet og trådløst LAN kan ikke være aktivert samtidig. Du kan bruke den medfølgende CD-platen til å installere drivere og konfigurere nettverksinnstillingene. Vil du ha mer informasjon, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. Endre LAN-type med Web Image Monitor Du kan velge enten [Ethernet] eller [Wireless LAN]. Du trenger bare konfigurere denne innstillingen for Type 2-modellen. 1. Start nettleseren. 2. I adresselinjen angir du "http://(maskinens IP-adresse)/". 3. Klikk på [Logg inn]. 4. Angi administratorpassordet og klikk på [Logg inn]. Hvis du logger inn for første gang, angir du "admin133" som passord. 5. Klikk på [Grensesnittinnstillinger]. 6. Angi [LAN-type] til [Ethernet] eller [Trådløst LAN]. 7. Klikk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. Konfigurere innstillingene for IP-adresse med Web Image Monitor Fremgangsmåten for å konfigurere nettverksinnstillinger varierer avhengig av om informasjon om IPadressen tildeles automatisk av nettverket (DHCP) eller må tildeles manuelt. Med Type 2 velger du [Trådløst LAN] under [LAN-type] for å opprette tilkoblingen til det trådløse nettverket, eller velg [Ethernet] under [LAN-type] for å koble til nettverket via kabel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IPv4-adressen, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. 15

18 1. Beskrivelse av maskinen Konfigurere maskinen til å motta en IPv6-adresse automatisk Det må være en DHCP-server på nettverket for at maskinen skal kunne motta en IPv6-adresse automatisk. Kontroller at [IPv6] og [DHCPv6] er angitt til [Aktiver] i [IPv6] i Web Image Monitor. Hvis [DHCPv6] er angitt til [Aktiver], kan maskinen hente IP-adressen automatisk. Tildele maskinens IPv6-adresse manuelt IPv6-adressen som er tildelt maskinen må ikke brukes av andre enheter på det samme nettverket. 1. Start nettleseren. 2. I adresselinjen angir du "http://(maskinens IP-adresse)/". 3. Klikk på [Logg inn]. 4. Angi administratorpassordet og klikk på [Logg inn]. Hvis du logger inn for første gang, angir du "admin133" som passord. 5. Klikk på [IPv6]. 6. Angi [IPv6] til [Aktiver]. 7. Angi [DHCPv6] til [Deaktiver]. 8. Angi IP-adressen i [Manuell konfigurasjonsadresse]. 9. Angi prefikslengden i feltet etter skråstreken til høyre for [Adresse for manuell konfigurasjon]. 10. Angi andre innstillinger om nødvendig. 11. Klikk på [OK]. Konfigurere innstillingene for trådløst LAN Kontroller at [LAN-type] er angitt til [Trådløst LAN] i [Grensesnittinnstillinger] i Web Image Monitor. Før du konfigurer innstillingene for trådløst LAN, skriver du ut nettverksinnstillingslisten for å hente informasjonen som er nødvendig for å konfigurere innstillingene. Du finner mer informasjon i Wi-Fiinnstillinger Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. 16

19 Konfigurere nettverksinnstillinger Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av infrastrukturmodusen, kan du se Wi-Fi Settings Guide. Konfigurere ad hoc-modus med Smart Organizing Monitor I ad hoc-nettverk, må hver enhet manuelt tildeles en IP-adresse for TCP/IP hvis det ikke er noen DHCP-server. Hvis [Kommunikasjonsmodus:] er angitt til [ ad-hoc-modus], kan ikke [WPA2 - PSK -AES] og [WPA/WPA2 bla. modus] i [Sikkerhetsmetode:] velges. 1. Koble maskinen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. 2. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 8. I fanen [Wi-Fi] angir du [Kommunikasjonsmodus:] til [ ad hoc-modus]. 9. I [SSID:] angir du SSID. Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 10. Velg [Sikkerhetsmetode:]. 11. I boksen [Kanalnummer:] angir du kanalnummeret. 12. Angi riktige innstillinger i [WEP/WPA/WPA2-innstillinger]. Maksimalt antall tegn som kan angis i [WEP-nøkkel/passfrase (PSK):] avhenger av innstillingene for [Nøkkellengde:] og [Nøkkelformat:]. Angi innstillingene i henhold til følgende tabell: Sikkerhetsmetode Nøkkellengde Nøkkelformat WEP-nøkkel (Maksimalt ant. tegn) Åpent syst. - ingen *

20 1. Beskrivelse av maskinen Sikkerhetsmetode Nøkkellengde Nøkkelformat WEP-nøkkel (Maksimalt ant. tegn) Åpent system WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn Delt nøkkel WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn *1 Tegnlengden, nøkkelformatet og WEP-nøkkelen/passfrasen kan ikke konfigureres. 13. Angi [WEP-nøkkel/passfrase(PSK):]. 14. Hvis det er nødvendig å konfigurere IPv4-adressen, klikker du på [IPv4-konfigurasjon]. IPv6-adressen kan bare konfigureres med Web Image Monitor. 15. Klikk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. 16. Med Wi-Fi-statusrapporten kan du kontrollere om tilkoblingen har lykkes eller mislykkes. Hvis [Trådløst LAN, statusrapport:] er angitt til [På], vil en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført, skrives ut. Hvis "OK" vises for "Tilkobling" har tilkoblingen lykkes. Hvis "mislyktes" vises for "Tilkobling", forsøker du å konfigurere innstillingene på nytt. Koble til i ad hoc-modus ved bruk av kontrollpanelet 1. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. 2. Slå på maskinen. Gå til nestre trinn når strømindikatoren har blinket tre ganger. 3. Hold nede [Nullstill jobb]-tasten. Hvis du holder tasten nede i to sekunder eller lenger, blinker strømindikatoren. 4. Trykk på [Nullstill jobb]-tasten for å velge ad hoc-modus. Hvis maskinen er angitt til infrastruktur-modus, starter den automatisk på nytt etter trinn 4 og bytter til ad-hoc-modus. 18

21 Konfigurere nettverksinnstillinger Hvis [Trådløst LAN, statusrapport:] er angitt til [På], vil en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført, skrives ut. Hvis "OK" vises for "Tilkobling" har tilkoblingen lykkes. Hvis "mislyktes" vises for "Tilkobling", forsøker du å konfigurere innstillingene på nytt. Når du konfigurerer [Åpent system - WEP], ser det ut som tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. Hvis det skjer, må du angi riktig WEP-nøkkel. 19

22 20 1. Beskrivelse av maskinen

23 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: Bredde Magasin 1: Ca mm (3,9-8,5 tommer) Multiarkmater: Ca mm (3,6-8,5 tommer) Lengde Ca mm (5,8-14 tommer) Papirtype Vanlig papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Resirkulert papir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tykt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapasitet Magasin ark (70 g/m 2, 19 lb.) 21

24 2. Plassere papir Multiarkmater 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 22

25 Papirtyper som ikke anbefales Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn grensen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 23

26 2. Plassere papir Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. For å justere utskriftsposisjonen angir du [Magasin 1: registrering] eller [Multiarkmater: registrering] på fanen [System] i Smart Organizing Monitor. 24

27 Legge i papir Legge i papir Legg i en bunke med papir til utskrift i magasinet. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformat og papirtype for multiarkmateren og magasin 1. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og papirtype og velge papirmagasin i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. Hvis du skriver ut testsider når det ligger papir i multiarkmateren, mates papiret fra multiarkmateren først. Ikke legg papir i multiarkmateren mens maskinen varmer opp. Ikke legg papir i multiarkmateren når energisparemodus er aktivert. Krøllete papir kan føre til papirstopp. Rett ut eventuelle krøller før du legger i papiret. Legge papir i magasin 1 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. CTT062 Plasser magasinet på en flat overflate. 25

28 2. Plassere papir 2. Trykk sammen klemmene på papirførerne og flytt dem slik at de stemmer med standardformatet. CTT Knip sammen papirføreren på enden, og gli den innover slik at posisjonen stemmer med standard papirformat. CTT Luft papiret før du legger det i magasinet. 5. Legg inn den nye papirbunken med utskriftssiden ned. Kontroller at papiret ikke er stablet høyere enn maksmerket på innsiden av magasinet. CTT075 26

29 Legge i papir 6. Sett magasin 1 forsiktig inn i maskinen. CTT029 Pass på at magasinet er skjøvet sikkert inn for å unngå papirstopp. Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. CTT094 Forleng magasin 1 for å legge i papir 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. 2. Løsne forlengerlåsene på begge sider av magasinet og dra ut forlengeren. CTT077 Pass på at forlengerens indre overflate og skalaen stemmer overens. 27

30 2. Plassere papir Du kan justere lengden på forlengeren i tre trinn. Når du bruker papir i A4- eller Letter-format, må du justere lengden til posisjonen som vises med merket " " i magasinet. 3. Dra ut forlengeren og lås den på plass. CTT Følg trinn 2 til 6 i "Legge papir i magasin 1". 5. Fest magasindekselet. CTT095 Papir i Legal-format eller egendefinert papir som er lengre enn A4 må legges i uten at du fester magasindekselet. 28

31 Legge i papir Legge papir i multiarkmateren 1. Åpne multiarkmateren. CTT Skyv sideførerne utover, legg i papir med utskriftssiden opp og skyv magasinet inn til det stopper mot maskinen. 3. Juster sidelederne slik at de stemmer overens med papirbredden. CTT032 CTT033 Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. 29

32 2. Plassere papir CTT094 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 7. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 8. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 30

33 Legge i papir 7. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 8. Angi bredden i boksen [Vannrett: (100 til 216 mm)]. 9. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 356 mm)]. 10. Klikk på [OK]. 11. Klikk på [Lukk]. Du kan ikke angi innstillingene for papiret i multiarkmateren via Smart Organizing Monitor. 31

34 32 2. Plassere papir

35 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger som en fil Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 33

36 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fuserenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. Hvis maskinen blir for varm ved utskrifter, stopper den. Når maskinen er nedkjølt, fortsetter utskriften igjen automatisk. Skrive ut på begge sider av ark Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasin 1. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender ned og legger dem i magasin 1. Stående CTT009 34

37 Grunnleggende bruk Liggende CTT Trykk på [Start]-tasten. Hvis bakdekselet er åpent, skrives papiret ut med forsiden opp bakfra. Legg de utskrevne arkene i riktig rekkefølge. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Nullst. jobb]-tasten. 35

38 3. Skrive ut dokumenter Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilmeldingen vises på Smart Organizing Monitor, trykker du på [Start]-tasten. Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilmeldingen vises på Smart Organizing Monitor, trykker du på [Job Reset]-tasten. 36

39 4. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Web Image Monitor Tilgjengelige handlinger Følgende handlinger kan utføres eksternt med Web Image Monitor på en datamaskin: Vise maskinens status Konfigurere nettverksinnstillingene Konfigurere administratorpassordet Tilbakestille maskinens konfigurasjon til fabrikkinnstillingene Nettlesere som støttes Internet Explorer 6 eller nyere Firefox 3,0 eller nyere Vise toppsiden Når du går inn på maskinen med Web Image Monitor, vises toppsiden i nettleservinduet. 1. Start nettleseren. 2. Skriv inn "http://(maskinenes IP-adresse)/" i nettleserens adresselinje for å få tilgang til maskinen. Hvis en DNS-server er i bruk og maskinens vertsnavn har blitt spesifisert, kan du skrive inn vertsnavnet i stedet for IP-adressen. Toppside Øverste del av siden på Web Image Monitor vises. Hver Web Image Monitor-side er inndelt i følgende områder: 37

40 4. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy NO CTT Menyområde Dersom du velger en artikkel fra menyen, vil innholdet bli vist. 2. Toppområde Dialogboksen for å bytte brukermodus og administratormodus vises, og hver modusmeny vises. Klikk på [Oppdater]-knappen øverst i høyre hjørne i visningsområdet for å oppdatere maskininformasjonen. Klikk på nettleserens [oppdaterings]knapp for å oppdatere hele skjermbildet. 3. Grunnleggende informasjon Viser grunnleggende informasjon om maskinen. Hvis du bruker en eldre versjon av en støttet nettleser eller hvis nettleseren har aktivert JavaScript og informasjonskapsler, kan det bli problemer med skjerm og bruk. Hvis du bruker en proxyserver, må du konfigurere innstillingene i nettleseren etter behov. Det kan hende den forrige siden ikke vises selv om du klikker på Tilbake-knappen i nettleseren. Hvis dette skjer, klikker du på Oppdater i nettleseren. Endre grensesnittspråk Velg visningsspråket du vil bruke og klikk på [Bytt]. Meny Denne delen forklarer elementene i nettleserens meny. Gjestemodus I gjestemodus kan du se maskinstatus og innstillinger, men maskininnstillinger kan ikke endres. 38

41 Bruke Web Image Monitor 1. Grensesnittinnstillinger Grensesnittinnstillingen vises. 2. IPv4 IPv4-konfigurasjonen vises. 3. IPv6 IPv6-konfigurasjonen vises. 4. Maskininformasjon Maskininformasjonen vises. Administratormodus I administratormodus kan du konfigurere forskjellige maskininnstillinger. 1. Grensesnittinnstillinger Du kan endre grensesnittinnstillingen. 39

42 4. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy 2. IPv4 Du kan endre IPv4. 3. IPv6 Du kan endre IPv6. 4. SNMP Du kan endre SNMP. 5. Administratorinnst. Du kan endre administratorpassordet. 6. Gjenopprett standarder Du kan nullstille administratorpassord og andre nettverksinnstillinger. 7. Maskininformasjon Maskininformasjonen vises. Endre maskininnstillinger For å endre maskininnstillinger må du logge inn på maskinen som administrator. 1. Start nettleseren. 2. I adresselinjen angir du "http://(maskinens IP-adresse)/". 3. Klikk på [Logg inn]. 4. Angi administratorpassordet og klikk på [Logg inn]. Hvis du logger inn for første gang, angir du "admin133" som passord. 5. I menyområdet velger du innstillingen du vil angi. 6. Angi maskininnstillinger. 7. Klikk på [OK]. De spesifiserte innstillingene overføres til maskinen. Innstillingsliste Denne delen beskriver innstillingene for Web Image Monitor. Kontrollere systeminformasjon På den øverste siden kan du kontrollere aktuell systeminformasjon som f.eks. enhetsinformasjon, papirmagasinstatus, tonerstatus og totalt telleverk. 40

43 Bruke Web Image Monitor Element Status Toner Telleverk totalt Papir Beskrivelse Viser ikonet som indikerer enhetsstatusen. Viser gjenværende tonernivå. Viser totalt telleverk. Viser papirformat og -type som ligger i magasin 1 og multiarkmateren. Konfigurere grensesnittinnstillingene Klikk på [Grensesnittinnstillinger] for å vise siden for konfigurasjon av grensesnittinnstillingene. LAN-type Nettverk Element MAC-adresse I/U-tidsavbrudd (nettverk) Beskrivelse Bytt grensesnittet mellom Ethernet og trådløst LAN. Dette er kun tilgjengelig hvis enheten støtter begge grensesnitt. Viser status for Ethernet-drift. Viser MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksgrensesnittkortet. Velg om du vil bruke en tidsavbruddsgrense hvis maskinen bruker lengre tid enn angitt på å behandle en jobb. 41

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brukerhåndbok Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Modell(er): 470, 630, 670, 675, 679 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Finne informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW. Version 0 NOR

BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW. Version 0 NOR BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW Version 0 NOR Hvis du trenger å ringe kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-9120CN og MFC-9320CW (merk av for

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer