Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking"

Transkript

1 Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk.

2

3 INNHOLD Håndbøker for denne skriveren Komme i gang Før du starter... 5 Slik leser du håndbøkene... 5 Modellspesifikk informasjon... 6 Liste over tilleggsutstyr...7 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner...8 Veiledning til komponenter...8 Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet...13 Veiledning for navn og funksjoner på kontrollpanelskjermen...15 Slå strømmen på/av...17 Slå på strømmen Slå av strømmen...17 Spare energi...18 Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Konfigurere skriverinnstillinger fra [Menu]-tasten Bruke Web Image Monitor Vise den øverste siden Fylle papir Fremgangsmåte for papirmating Papirformat Spesifikasjoner...28 Spesifikasjoner for papirtype Forholdsregler ved papirmating Mate papir inn i magasinene Legge papir i multiarkmateren Legge i retningslåst papir eller tosidig papir...41 Legge i konvolutter Spesifikasjoner for konvolutter...43 Skrive ut på konvolutter med Windows (PCL 6/PostScript 3) Skrive ut på konvolutter med Windows (PCL 5c)...45 Skrive ut på konvolutter med Mac OS X...46 Innstillinger for papir Spesifisere et papirformat

4 Spesifisere en papirtype...49 Konfigurere konvoluttinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet Feilsøking Når maskinen piper Ved kontroll av indikatorlampene, statusikonene og meldinger på kontrollpanelet Indikatorer Hvis USB-tilkoblingen mislykkes...53 Når meldinger vises Statusmeldinger...54 Varselmeldinger (vises på kontrollpanelet)...55 Varselmeldinger (skrevet ut på feillogger og rapporter) Når du ikke kan skrive ut Når inndataindikatoren ikke lyser eller blinker Andre utskriftsproblemer...68 Når du ikke kan skrive ut ordentlig...68 Papirstopp skjer ofte Mer feilsøking...77 Det utskrevne bildet er forskjellig fra bildet på datamaskinen Når skriveren ikke fungerer som den skal...85 Når PictBridge-utskrift ikke fungerer Fjerne fastkjørt papir Melding om papirstopp (A) Melding om papirstopp (B) (C) Melding om papirstopp (Y1), (Y2) eller (Y3)...92 Melding om papirstopp (Z) Varemerker INDEKS

5 Håndbøker for denne skriveren Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Se i de aktuelle håndbøkene for det du vil gjøre med maskinen. Metoden for å vise håndboken kommer an på håndboken. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Du må ha en nettleser installert for å kunne vise html-håndbøkene. Brukerveiledning Nedenfor finner du sammendrag av bruksanvisningene som gjelder grunnleggende bruk av denne maskinen, ofte brukte funksjoner og feilsøking når det vises en feilmelding. Les dette først Les avsnittet "Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken før du bruker maskinen. Det beskriver reguleringer og miljøoverholdelse. Hurtigveiledning for installasjon Inneholder beskrivelser av fremgangsmåter fra utpakking av maskinen til tilkobling til en datamaskin. Operating Instructions Inneholder detaljert informasjon om bruk av maskinen i HTML-format. Dette er hovedemnene i håndboken: Komme i gang Sette opp skriveren Fylle papir Utskrift Konfigurere og håndtere maskinen Feilsøking Maintenance and Specifications VM Card Extended Feature Settings Inneholder en beskrivelse av hvordan du angir innstillinger for utvidede funksjoner ved hjelp av kontrollpanelet eller Web Image Monitor. Sikkerhetsveiledning Denne håndboken er for maskinadministratorer. Den inneholder en forklaring av sikkerhetsfunksjoner du kan bruke for å unngå uautorisert bruk, datamanipulering, eller informasjonslekkasje. For forbedret sikkerhet anbefaler vi at du først: 3

6 Installer enhetssertifikat. Aktiver SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Endre brukernavn og passord for administratoren ved hjelp av Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsveiledningen. Referer til denne håndboken når du konfigurerer innstillingene for sikkerhet og bruker- og administratorautentisering. Driver Installation Guide Inneholder beskrivelser av hvordan du installerer og konfigurerer driverne. Andre håndbøker Tillegg DHCP Option 204 4

7 1. Komme i gang Denne delen beskriver symbolene som er brukt i håndbøkene som følger med skriveren, tilgjengelig tilleggsutstyr, og komponentenes navn og funksjon. Før du starter Slik leser du håndbøkene Symboler som brukes i håndbøkene Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser elementer du må være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklarer sannsynlige årsaker til feilmating, skade på originaler eller tap av data. Husk å lese disse forklaringene. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet finnes på slutten av hver del. Det indikerer hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Viser at det er navn på taster på maskinens skjerm eller kontrollpanel. Viser tasterekkefølgen du skal bruke med kontrollpanelet. Eksempel: Velg [Vertsgrensesnitt] Trykk på [OK] (Velg [Vertsgrensesnitt] og trykk på [OK]-tasten.) (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) Forskjellene mellom funksjonene i modellene i region A og B vises med de to symbolene. Les informasjonen som indikeres av symbolet som samsvarer med regionen til den modellen du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket symbol som tilsvarer modellen du bruker, kan du se s. 6 "Modellspesifikk informasjon". 5

8 1. Komme i gang Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon, eller bruk eller manglende bruk av dette produktet og brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Merknader Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Om IP-adresser I denne håndboken dekker begrepet IP-adresse både IPv4- og IPv6-miljøer. Les instruksjonene som er relevante for ditt miljø. Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen skriveren din tilhører. Det er en etikett på baksiden av skriveren, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region skriveren din tilhører. Les etiketten. DJF125 6

9 Før du starter Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til skriveren din. (hovedsakelig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er skriveren din en region A-modell: KODE XXXX V (hovedsakelig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er skriveren din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og britisk standard. Hvis skriveren din er en region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis skriveren din er en region B-modell, må du lese målene i britisk standard. Liste over tilleggsutstyr Denne delen inneholder en liste over tilleggsutstyr til denne skriveren og navnene som ofte brukes i denne håndboken. Navn på tilleggsutstyr Papirmateenhet PB1020 Harddiskstasjon type P7 IEEE grensesnittenhet type O IEEE 1284-grensesnittkort type A USB-enhetsserver type M12 (tilleggsutstyr) XPS-direkteutskrift type P7 Direkteutskriftskort for kamera type P7 VM-KORT type P7 Beskrivelse 550-arks papirmateenhet Harddisk Trådløst LAN-grensesnittkort IEEE 1284-grensesnittkort USB-enhetsserver XPS-kort Direkteutskriftskort for kamera VM-kort 7

10 1. Komme i gang Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Veiledning til komponenter Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Utvendig: sett forfra BYK Magasin 1 Tar opptil 550 ark. Hvis du ønsker mer informasjon om formater og papirtyper som kan benyttes, kan du se s. 28 "Papirformat Spesifikasjoner" og s. 31 "Spesifikasjoner for papirtype". 2. Indikator for gjenværende papir Viser omtrent hvor mye papir som er igjen i magasinet. 3. Forlenger for multiarkmater Trekk ut denne forlengeren når du skal legge papir i A5-størrelse eller større i multiarkmateren. 8

11 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner 4. Multiarkmater Tar opptil 100 ark. Hvis du ønsker mer informasjon om formater og papirtyper som kan benyttes, kan du se s. 28 "Papirformat Spesifikasjoner" og s. 31 "Spesifikasjoner for papirtype". 5. Frontdeksel Åpne frontdekselet når du skal bytte fuserenheten eller overføringsvalsen, eller fjerne fastkjørt papir. 6. Kontrollpanel Du finner mer informasjon i s. 13 "Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet". 7. Standardbrett/toppdeksel Ved normal drift stables utskriftene på toppdekselet, som fungerer som standardbrett. Åpne dette dekselet for å bytte toneren. 8. Hendler for å åpne frontdekselet Trekk disse hendlene mot forsiden av skriveren for å åpne frontdekselet. 9. Ventilasjonshull Høyresiden av skriveren har to ventilasjonshull. Varme fra de interne komponentene slippes ut gjennom disse åpningene for å hindre overoppheting. Sperring av disse ventilasjonshullene kan resultere i feil og svikt. Det støvsikre filtret må byttes ut regelmessig for riktig vedlikehold. Bytt det støvsikre filtret når følgende melding vises: "Må byttes:fuserenh." Bytt det støvsikre filtret og fuserenheten samtidig. 10. Papirmatevalse Denne sørger for at det bare mates inn ett ark om gangen. Hvis du opplever at det mates inn flere ark om gangen, må du rengjøre materullen for papir forsiktig. Utvendig: sett bakfra DJF001 9

12 1. Komme i gang 1. Ethernet-port Bruk en nettverkskabel til å koble skriveren til nettverket. 2. USB-port B Bruk en USB-kabel til å koble skriveren til en datamaskin. 3. USB-port H (port for kundens tekniker) Ikke bruk denne porten. 4. Kontrollerkort Skyv dette ut for å installere tilleggsutstyr slik som minneenhet eller harddisk Koble kabler som USB- og Ethernet-kabelen til kontaktene. 5. Spor for grensesnittkort (tilleggsutstyr) Her kan du sette inn grensesnittkort (tillegg). Sett inn et trådløst LAN-grensesnittkort, IEEE 1284-grensesnittkort eller et USB-serverkort (tilleggsutstyr). 6. USB-port A Koble til eksterne enheter som digitalkamera, enhet for kortautentisering osv. 7. Hendler for å åpne frontdekselet Trekk disse hendlene mot forsiden av skriveren for å åpne frontdekselet. 8. Venstre deksel Åpne dette dekselet når du bytter trommelenheten, overføringsenheten eller beholderen for brukt toner. 9. Hovedstrømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen av og på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår av skriveren, kan du se s. 17 "Slå av strømmen". 10. Ventilasjonshull For å unngå overoppheting, slippes varmen fra interne komponenter gjennom disse ventilasjonshullene. Sperring av disse ventilasjonshullene kan resultere i feil og svikt. Det støvsikre filtret må byttes ut regelmessig for riktig vedlikehold. 11. Strømkontakt Fest strømledning på skriveren. Den andre enden av ledningen kobles til stikkontakten i veggen. 12. Spor for tilleggskort Fjern dekslet for å sette inn SD-kort. 10

13 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Innvendig: sett forfra BYK Beholder for brukt toner Samler opp toneravfall under utskriftsprosessen. Hvis meldingen som ber deg om å bytte beholderen for brukt toner vises, bytter du beholderen. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 2. Innvendig deksel Åpne dette dekselet når trommelenheten eller overføringseneheten byttes ut. 3. Trommelenhet Fra venstre ser du de installerte trommelenhetene i følgende rekkefølge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 4. Overføringsenhet Bytt overføringsenheten og overføringsvalsen samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 5. Toner Fra venstre er toneren installert i følgende rekkefølge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K) Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 6. Fuserenhet Bytt fuserenheten og det støvsikre filtret samtidig. 11

14 1. Komme i gang Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 7. Overføringsvalse Bytt overføringsvalsen og overføringsenheten samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. Veiledning til funksjoner i skriverens interne tilleggsutstyr DJF Grensesnittenheter (tilleggsutstyr) Trådløst nettverkskort Lar deg kommunisere over et trådløst LAN. IEEE 1284-grensesnittkort Tillater kobling til en IEEE 1284-kabel. USB-enhetsserver Lar deg legge en Ethernet-port til skriveren og bruke to IP-adresser samtidig. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. 2. SD-minnekort (tilleggsutstyr) Direkteutskriftskort for kamera Lar deg skrive ut bilder direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. VM-kort Med dette kortet kan du installere innebygd programvare. XPS-kort Lar deg skrive ut XPS-filer. 12

15 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. 3. Harddisk Lar deg lagre dokumenter som skal skrives ut. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. Hvis du vil bruke to eller flere SD-kort som kan settes inn i samme spor, må du kontakte din salgseller servicerepresentant. Forsiktighetsreglene for når du skal sette tilbake kontrollerkortet Denne delen beskriver håndtering av kontrollerkortet når du skal installere tilleggsutstyr. Hvis du skyver ut kontrollerkortet for å installere harddisken, må du følge instruksjonene nedenfor nøye for å installere kontrollerkortet på nytt. Følgende kan skje dersom kontrollerkortet ikke er installert korrekt: Alle lysene på kontrollpanelet er tent. Ingen av lysene på kontrollpanelet er tent. "SC670"-feilmeldingen vises på skjermen. Installer kontrollerkortet i skriveren på nytt. For å gjøre dette, ta tak i hendlene på baksiden av kortet og trykk kortet inn inntil det stopper. DJF101 Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet Denne illustrasjonen vises kontrollpanelet på skriveren. 13

16 1. Komme i gang DJF Lyssensor Sensoren som registrerer lyset i rommet når funksjonen ECO Night Sensor er aktivert. 2. [Job Reset]-tast Trykk for å kansellere gjeldende utskriftsjobb. 3. [Suspend/Resume]-test Trykk denne tasten hvis du vil utsette utskriftsjobb som er under behandling. Indikatoren er tent så lenge det er en jobb som er utsatt. For å gjenoppta denne jobben, trykker du på denne tasten igjen. Den utsatte jobben fortsetter automatisk når tiden som er angitt i [Auto nullstill tidsur] har gått (standard: 60 sekunder). Hvis du vil ha mer informasjon om [Auto nullstill tidsur], kan du se Operating Instructions. 4. [Switch Functions]-tast Trykk denne tasten for å bytte mellom driftsskjermen til skriverfunksjonen og funksjonsskjermbildene til de utvidede funksjonene som for øyeblikket er i bruk. 5. [Menu]-tast Trykk på denne tasten for å konfigurere og kontrollere gjeldende skriverinnstillinger. Trykk her for å endre standardinnstillinger og tilpasse til dine behov. Se Operating Instructions. 6. Valgtaster Tilsvarer funksjonselementene på bunnen av skjermen. Eksempel: Når denne håndboken ber deg om å trykke [Alt.], må du trykke valgtasten på venstre side under det første skjermbildet. 7. Strømlampe Tennes når skriveren er klar til å motta data fra en datamaskin. Blinker når skriveren varmer opp eller mottar data. Lyser ikke når strømmen er av, eller når skriveren er i energisparemodus. 8. [Escape]-tast Trykk denne tasten for å avbryte en operasjon eller for å gå tibake til forrige skjermbilde. 14

17 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner 9. Bla-taster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. Når tastene [ ] [ ] [ ] [ ] vises i denne håndboken, trykker du gjeldende tast for retningen som du vil flytte markøren i. 10. Feilindikator Tennes eller blinker når det oppstår en utskriftsfeil. Fast rødt: det er ikke mulig å skrive ut, eller det er mulig, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres. Blinkende gult: skriveren trenger snart vedlikehold eller utbytting av rekvisita, som for en skriverkassett. Følg instruksjonene som vises på skjermen. 11. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger eller verdier for innstilinger, eller for å gå til neste menynivå. 12. Data inn-indikator Blinker når skriveren mottar data fra en datamaskin. Data inn-indikatoren lyser hvis det finnes data som skal skrives ut. 13. Skjerm Viser gjeldende skriverstatus og feilmeldinger. Når skriveren går inn i strømsparemodus, vil bakgrunnsbelysningen slå seg av. Hvis du vil ha mer informasjon om energisparemodus, kan du se s. 18 "Spare energi". 14. Talltaster Bruk disse til å skrive inn tegn eller tall. Veiledning for navn og funksjoner på kontrollpanelskjermen NO AQC060S 1. Driftsstatus eller meldinger Viser skriverstatus og meldinger. 2. [Alternativ] Trykk for å vise følgende elementer: Fremmating Du kan sende data som er ikke kan skrives ut på grunn av feil, slik som en manglende linjeskiftkode. Feillogg Hvis dokumentet ikke kan skrives ut av forskjellige årsaker, blir det opprettet en feillogg. Du kan kontrollere denne loggen ved hjelp av kontrollpanelet. 15

18 1. Komme i gang 3. [Utskr.-jobber] Trykk for å vise utskriftsjobber som sendes fra en datamaskin. [Utskr.-jobber] vises bare når den ekstra harddisken er installert i skriveren. 4. [Rekvis.] Trykk for å vise informasjon om skriverrekvisita. Som standard vises det hvor mye toner som er igjen. For å unngå å vise gjenværende mengde toner, stiller du inn [Vis rekvisita-info] til [Av] i [Generelle innstillinger] under [Vedlikehold]. 16

19 Slå strømmen på/av Slå strømmen på/av Denne delen forklarer hvordan du slår skriveren av og på. Slå på strømmen 1. Sørg for at strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten i veggen. 2. Trykk på hovedstrømbryteren. DJF005 Strømindikatoren slås på. Etter at du har slått på hovedstrømbryteren, kan det hende det vises et skjermbilde som indikerer at skriveren initialiseres. Ikke slå av strømmen under denne prosessen. Initialiseringen tar ca. tre minutter. Slå av strømmen Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke trykk og hold inne hovedstrømbryteren når du slår av skriveren. Hvis du gjør det, tvinges skriveren til å slås av, og det kan skade harddisken og SDRAM-modulen og føre til feil på skriveren. Før du trekker ut strømkabelen må du slå av strømbryteren og kontrollere at indikatoren til strømbryteren slukkes. Hvis ikke, kan det oppstå skade på harddisken eller minnet, og dette kan føre til feil på maskinen. 17

20 1. Komme i gang Ikke slå av strømmen når skriveren er i bruk. 1. Trykk på hovedstrømbryteren. DJF005 Hovedstrømmen slås automatisk av når prosessen for å slå av er fullført. Dersom avstengingen ikke fullføres innen tidsperioden som vises på skjermen, kontakter du servicerepresentanten. Spare energi Denne skriveren har følgende energisparefunksjoner: Energisparemodus Hvis skriveren ikke brukes over en viss tid, går den inn i energisparemodus. I energisparemodus bruker skriveren mindre strøm enn i ventemodus ved å slå av skjermen og senke temperaturen på fuserenhetens varmeapparat. Hvis skriveren mottar en jobb, øker den temperaturen i fuserenheten og utfører en utskrift, men skjermen forblir avslått. Du kan konfigurere hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i energisparemodus i [Tidsur Energisparemodus]. Se brukerhåndboken for mer informasjon. For å gå ut av lavenergimodus gjør du ett av følgende: Starte utskriftsjobber Trykk på en hvilken som helst tast på kontrollpanelet Åpne et hvilket som helst deksel Åpne et hvilket som helst papirmagasin Skriveren går også ut av energisparemodus når ECO Night Sensor registrerer en økning i omgivelseslyset. Fuserenhet av-modus Hvis du ikke bruker skriveren innen en viss tid etter en operasjon, slås skjermen av og skriveren går inn i fuserenh. av-modus. Skriveren bruker mindre strøm i fuserenh. av-modus. 18

21 Slå strømmen på/av Når skriveren er i fuserenh. av-modus, er skjermen på, men fuseringsenhetens varme slås av for å spare strøm. I denne modusen, kan du endre skriverinnstillingene på kontrollpanelet. Skriveren må derimot gå ut av denne modusen for å skrive ut. Du kan endre hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i fuserenh. av-modus under [Tidsur: fuserenh. av-modus]. Se brukerhåndboken for mer informasjon. For å gå ut av fuserenh. av-modus, gjør du ett av følgende: Hvilemodus Starte utskriftsjobber Vise [Vedlikehold]-skjermbildet på kontrollpanelet Betjene kontrollpanelet når [Avslutt fuserenh. av-modus] er satt til [Ved bruk av kontr.panelet] Hvis skriveren forblir inaktiv i en angitt periode etter at den har gått inn i fuserenh. av-modus, går den inn i hvilemodus for å redusere energiforbruket ytterligere. Skriveren går også inn i hvilemodus når: Hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i hvilemodus angis i [Tidsur hv.modus] Det er datoen og tidspunktet som vist i [Uketidsur] Skriveren kan skrive ut jobber fra datamaskiner. Du kan endre hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i hvilemodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon om hvordan du angir [Tidsur hv.modus] og [Uketidsur]. For å gå ut av hvilemodus gjør du ett av følgende: Trykk på en av tastene på kontrollpanelet Starte utskriftsjobber ECO Night Sensor ECO Night Sensor kan registrere og automatisk slå av strømmen til dette produktet. Dersom ECO Night Sensor er aktivert og registrerer mørke i et rom etter at lysene er slått av, slår sensoren automatisk av strømmen og reduserer produktets strømforbruk til 1 W eller mindre. Standardinnstillingene til ECO Night Sensor er aktivert. For å endre innstillingene, se "System", Operating Instructions. ECO Night Sensor-funksjonens fabrikkstandard er [Kun Strøm auto av]. Dersom skriveren er plassert i et miljø hvor omgivelseslyset er lavt (slik som i en gang eller på et sted med belysning på bevegelsessensor), anbefales det at du enten holder denne funksjonen deaktivert eller tilpasser følsomheten. Du kan konfigurere skriveren til å automatisk slå på strømmen når den registrerer en økning i omgivelseslyset. Skriveren kan også reagere på dagslys og slå på strømmen. Dersom skriveren er plassert i et miljø hvor den er utsatt for direkte sollys, anbefales det at du ikke endrer fabrikkstandardene og bare aktiverer [Kun Strøm auto av]. 19

22 1. Komme i gang Energisparefunksjonene aktiveres ikke når: Det kommuniseres med eksterne enheter Harddisken er aktiv Det vises en advarsel Melding om servicebehov vises Papir sitter fast Dekslene på skriveren er åpne Toner fylles på Skjermen for skriverinnstillinger vises Maskinen varmer opp Data behandles Operasjoner stoppes midlertidig under utskrift Data inn-indikatoren lyser eller blinker Skjermbildet for prøveutskrift, låst utskrift, hold utskrift eller lagret utskrift vises Tilgang til skriveren via Web Image Monitor Skriveren bruker mindre energi i hvilemodus, men det tar lengre tid før den begynner å skrive ut. Hvis det er angitt to eller flere energisparefunksjoner, tas den funksjonen som innfrir de forhåndsinnstilte forholdene for å gå inn i energisparemodus, i bruk først. 20

23 Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Konfigurere skriverinnstillinger fra [Menu]-tasten Konfigurasjonsskjermen lar deg endre eller angi standardinnstillinger. Hvis Styring av administratorautentisering er angitt, kontakt administrator. 1. Trykk på [Menu]-tasten. DJF Velg innstillingene du vil endre. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge neste eller forrige element. 3. Trykk på [OK]-tasten. Eventuelle endringer du gjør på konfigurasjonsskjermene, gjelder selv om du slår av hovedstrømbryteren. Hvis du vil annullere endringer i innstillinger og gå tilbake til åpningsskjermbildet, trykker du på [Escape]-tasten. 21

24 1. Komme i gang Bruke Web Image Monitor Du kan ikke konfigurere skriverinnstillingene ved hjelp av Web Image Monitor fra en datamaskin som er koblet til USB-enhetsserverens nettverk. Sørg for å få tilgang til Web Image Monitor fra skriverens nettverk. Du kan kontrollere skriverens status og endre innstillingene ved hjelp av Web Image Monitor. Tilgjengelige handlinger Følgende handlinger kan utføres eksternt med Web Image Monitor fra klientdatamaskinen. Vise skriverstatus eller innstillinger Kontrollere status for utskriftsjobber eller historikk Avbryte pågående utskriftsjobber Tilbakestille skriveren Administrere adresseboken Konfigurere skriverinnstillinger Konfigurere innstillinger for nettverksprotokoll Konfigurere sikkerhetsinnstillinger Konfigurere skriveren For å utføre operasjoner fra Web Image Monitor, trenger du TCP/IP. Etter at skriveren er konfigurert til å bruke TCP/IP, blir bruk fra Web Image Monitor tilgjengelig. Anbefalt nettleser Windows: Internet Explorer 6.0 eller nyere Firefox 10 og 15 eller senere Google Chrome 19 eller senere Mac OS: Safari 3,0 eller nyere Firefox 10 og 15 eller senere Google Chrome 19 eller senere Web Image Monitor har støtte for skjermleserprogramvare. Vi anbefaler JAWS 7.0 eller nyere. Hvis nettleseren du bruker ikke er anbefalt, eller hvis JavaScript og informasjonskapsler ikke er aktivert, kan det oppstå problemer under visning og bruk. 22

25 Bruke Web Image Monitor Hvis du bruker en proxyserver, må du endre innstillingene i nettleseren. Kontakt administratoren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene. Vi anbefaler at du bruker Web Image Monitor på det samme nettverket. Hvis skriveren har brannmurbeskyttelse, kan ikke maskiner utenfor brannmuren få tilgang til den. Dersom skriveren med DHCP brukes, kan IP-adressen automatisk endres av DHCPserverinnstillingene. Aktiver DDNS-innstilling på maskinen, og koble deretter til ved hjelp av skriverens vertsnavn. Du kan også angi en statisk IP-adresse til DHCP-serveren. Hvis HTTP-porten er deaktivert, kan det ikke opprettes en forbindelse til skriveren ved hjelp av URLadressen. SSL-innstillinger må være aktivert på denne skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksadministrator. Dersom Firefox brukes, kan skrifttyper og farger være forskjellige, eller tabeller vises kanskje ikke riktig. Når du bruker et vertsnavn under Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 med IPv6-protokoll, utfører du vertsnavnløsning med en ekstern DNS-server. Vertsfilen kan ikke brukes. For å bruke JAWS 7.0 under Web Image Monitor må du kjøre Windows og Internet Explorer 6.0 eller en senere versjon. Hvis du bruker Internet Explorer 8.0 eller senere, vil nedlasting gå langsommere enn med andre nettlesere. Hvis du vil laste ned raskere med Internet Explorer 8.0 eller senere, må du åpne nettlesermenyen [Alternativer for Internett] og registrere skriverens URL som et klarert område, og deretter deaktivere SmartScreen-filteret for klarerte områder. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, må du lese hjelpefilene til Internet Explorer. Du kan få raskere tilgang til Web Image Monitor ved å registre skriverens URL som bokmerke. Merk at URL-en du registrerer må være URL-en som vises på toppen av siden, som er den siden som vises før innlogging. Hvis du registrerer URL-en til en side som vises etter innlogging åpnes ikke Web Image Monitor ordentlig fra bokmerket. Hvis brukerautentisering er aktivert, må du angi påloggingsbrukernavn og passord for å bruke Web Image Monitor. For mer informasjon, se Operating Instructions. Når du konfigurerer innstillinger med Web Image Monitor, må du ikke logge på fra kontrollpanelet. Innstillingene du har konfigurert med Web Image Monitor kan bli ugyldig. Vise den øverste siden To modi er tilgjengelige med Web Image Monitor: gjest-modus og administratormodus. Viste elementer kan variere, avhengig av skrivertype. Gjest-modus Denne modusen krever ikke innlogging. 23

26 1. Komme i gang I gjestemodus kan du vise skriverstatus, innstillinger og utskriftsjobbstatus, men det er ikke mulig å endre skriverinnstillingene. Administratormodus Denne modusen krever administratorinnlogging. I administratormodus kan du konfigurere forskjellige skriverinnstillinger. Når du angir en IPv4-adresse, må du ikke starte segmentene med nuller. Hvis adressen for eksempel er " ", må du angi den som " ". 1. Start nettleseren. 2. Angi "http://(skriverens IP-adresse eller vertsnavn)/" i adressefeltet til nettleseren. Øverste del av siden på Web Image Monitor vises. Du kan angi skriverens vertsnavn hvis dette er registrert på DNS- eller WINS-serveren. Når du angir SSL, en protokoll for kryptert kommunikasjon, i miljøer der serverautentisering brukes, angir du "https://(skriverens IP-adresse eller vertsnavn)/". 3. For å logge inn til Web Image Monitor i administratormodus, klikker du på [Logg inn] på den første siden. Vinduet der du skriver inn brukernavn og passord for pålogging vises. 4. Angi brukernavn og passord for innlogging, og klikk deretter på [Logg inn]. Kontakt administrator for mer informasjon om brukernavn og passord for innlogging. Avhengig av hvordan nettleseren din er konfigurert, kan det hende at brukernavnet og passordet for pålogging blir lagret. Hvis du ikke vil lagre dem, må du konfigurere innstillingene til nettleseren slik at denne informasjonen ikke lagres NO DFJ Menyområde Viser innholdet til et valgt menyelement. 2. Toppområde Viser dialogboksen for bytting til brukermodusen og administratormodus og menyen for hver modus. 24

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Fylle papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Fylle papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Fylle papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Fylle papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Fylle papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Fylle papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Brukerveiledning Maskinvareveiledning

Brukerveiledning Maskinvareveiledning Brukerveiledning Maskinvareveiledning Les dette først Plassering av etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG...6 Håndbøker for denne skriveren...8 Hvordan lese denne håndboken...9 Symboler...9 Beskrivelse av

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerveiledning Papirveiledning

Brukerveiledning Papirveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerveiledning Papirveiledning INNHOLD Innledning...3 1. Papiregenskaper og papirtilstander

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Utskrift. Feilsøking. Fylle på og bytte rekvisita

Brukerveiledning. Komme i gang. Utskrift. Feilsøking. Fylle på og bytte rekvisita Brukerveiledning Komme i gang Utskrift Feilsøking Fylle på og bytte rekvisita Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 7 Innledning... 7 Juridisk forbud...7 Ansvarsbegrensning...7

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer