Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking"

Transkript

1 Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk.

2

3 INNHOLD Håndbøker for denne skriveren Komme i gang Før du starter... 5 Slik leser du håndbøkene... 5 Modellspesifikk informasjon... 6 Liste over tilleggsutstyr...7 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner...8 Veiledning til komponenter...8 Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet...13 Veiledning for navn og funksjoner på kontrollpanelskjermen...15 Slå strømmen på/av...17 Slå på strømmen Slå av strømmen...17 Spare energi...18 Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Konfigurere skriverinnstillinger fra [Menu]-tasten Bruke Web Image Monitor Vise den øverste siden Fylle papir Fremgangsmåte for papirmating Papirformat Spesifikasjoner...28 Spesifikasjoner for papirtype Forholdsregler ved papirmating Mate papir inn i magasinene Legge papir i multiarkmateren Legge i retningslåst papir eller tosidig papir...41 Legge i konvolutter Spesifikasjoner for konvolutter...43 Skrive ut på konvolutter med Windows (PCL 6/PostScript 3) Skrive ut på konvolutter med Windows (PCL 5c)...45 Skrive ut på konvolutter med Mac OS X...46 Innstillinger for papir Spesifisere et papirformat

4 Spesifisere en papirtype...49 Konfigurere konvoluttinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet Feilsøking Når maskinen piper Ved kontroll av indikatorlampene, statusikonene og meldinger på kontrollpanelet Indikatorer Hvis USB-tilkoblingen mislykkes...53 Når meldinger vises Statusmeldinger...54 Varselmeldinger (vises på kontrollpanelet)...55 Varselmeldinger (skrevet ut på feillogger og rapporter) Når du ikke kan skrive ut Når inndataindikatoren ikke lyser eller blinker Andre utskriftsproblemer...68 Når du ikke kan skrive ut ordentlig...68 Papirstopp skjer ofte Mer feilsøking...77 Det utskrevne bildet er forskjellig fra bildet på datamaskinen Når skriveren ikke fungerer som den skal...85 Når PictBridge-utskrift ikke fungerer Fjerne fastkjørt papir Melding om papirstopp (A) Melding om papirstopp (B) (C) Melding om papirstopp (Y1), (Y2) eller (Y3)...92 Melding om papirstopp (Z) Varemerker INDEKS

5 Håndbøker for denne skriveren Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Se i de aktuelle håndbøkene for det du vil gjøre med maskinen. Metoden for å vise håndboken kommer an på håndboken. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Du må ha en nettleser installert for å kunne vise html-håndbøkene. Brukerveiledning Nedenfor finner du sammendrag av bruksanvisningene som gjelder grunnleggende bruk av denne maskinen, ofte brukte funksjoner og feilsøking når det vises en feilmelding. Les dette først Les avsnittet "Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken før du bruker maskinen. Det beskriver reguleringer og miljøoverholdelse. Hurtigveiledning for installasjon Inneholder beskrivelser av fremgangsmåter fra utpakking av maskinen til tilkobling til en datamaskin. Operating Instructions Inneholder detaljert informasjon om bruk av maskinen i HTML-format. Dette er hovedemnene i håndboken: Komme i gang Sette opp skriveren Fylle papir Utskrift Konfigurere og håndtere maskinen Feilsøking Maintenance and Specifications VM Card Extended Feature Settings Inneholder en beskrivelse av hvordan du angir innstillinger for utvidede funksjoner ved hjelp av kontrollpanelet eller Web Image Monitor. Sikkerhetsveiledning Denne håndboken er for maskinadministratorer. Den inneholder en forklaring av sikkerhetsfunksjoner du kan bruke for å unngå uautorisert bruk, datamanipulering, eller informasjonslekkasje. For forbedret sikkerhet anbefaler vi at du først: 3

6 Installer enhetssertifikat. Aktiver SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Endre brukernavn og passord for administratoren ved hjelp av Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsveiledningen. Referer til denne håndboken når du konfigurerer innstillingene for sikkerhet og bruker- og administratorautentisering. Driver Installation Guide Inneholder beskrivelser av hvordan du installerer og konfigurerer driverne. Andre håndbøker Tillegg DHCP Option 204 4

7 1. Komme i gang Denne delen beskriver symbolene som er brukt i håndbøkene som følger med skriveren, tilgjengelig tilleggsutstyr, og komponentenes navn og funksjon. Før du starter Slik leser du håndbøkene Symboler som brukes i håndbøkene Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser elementer du må være oppmerksom på når du bruker maskinen, og forklarer sannsynlige årsaker til feilmating, skade på originaler eller tap av data. Husk å lese disse forklaringene. Indikerer ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet finnes på slutten av hver del. Det indikerer hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Viser at det er navn på taster på maskinens skjerm eller kontrollpanel. Viser tasterekkefølgen du skal bruke med kontrollpanelet. Eksempel: Velg [Vertsgrensesnitt] Trykk på [OK] (Velg [Vertsgrensesnitt] og trykk på [OK]-tasten.) (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) Forskjellene mellom funksjonene i modellene i region A og B vises med de to symbolene. Les informasjonen som indikeres av symbolet som samsvarer med regionen til den modellen du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket symbol som tilsvarer modellen du bruker, kan du se s. 6 "Modellspesifikk informasjon". 5

8 1. Komme i gang Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon, eller bruk eller manglende bruk av dette produktet og brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Merknader Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Om IP-adresser I denne håndboken dekker begrepet IP-adresse både IPv4- og IPv6-miljøer. Les instruksjonene som er relevante for ditt miljø. Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen skriveren din tilhører. Det er en etikett på baksiden av skriveren, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region skriveren din tilhører. Les etiketten. DJF125 6

9 Før du starter Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til skriveren din. (hovedsakelig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er skriveren din en region A-modell: KODE XXXX V (hovedsakelig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er skriveren din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og britisk standard. Hvis skriveren din er en region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis skriveren din er en region B-modell, må du lese målene i britisk standard. Liste over tilleggsutstyr Denne delen inneholder en liste over tilleggsutstyr til denne skriveren og navnene som ofte brukes i denne håndboken. Navn på tilleggsutstyr Papirmateenhet PB1020 Harddiskstasjon type P7 IEEE grensesnittenhet type O IEEE 1284-grensesnittkort type A USB-enhetsserver type M12 (tilleggsutstyr) XPS-direkteutskrift type P7 Direkteutskriftskort for kamera type P7 VM-KORT type P7 Beskrivelse 550-arks papirmateenhet Harddisk Trådløst LAN-grensesnittkort IEEE 1284-grensesnittkort USB-enhetsserver XPS-kort Direkteutskriftskort for kamera VM-kort 7

10 1. Komme i gang Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Veiledning til komponenter Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Utvendig: sett forfra BYK Magasin 1 Tar opptil 550 ark. Hvis du ønsker mer informasjon om formater og papirtyper som kan benyttes, kan du se s. 28 "Papirformat Spesifikasjoner" og s. 31 "Spesifikasjoner for papirtype". 2. Indikator for gjenværende papir Viser omtrent hvor mye papir som er igjen i magasinet. 3. Forlenger for multiarkmater Trekk ut denne forlengeren når du skal legge papir i A5-størrelse eller større i multiarkmateren. 8

11 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner 4. Multiarkmater Tar opptil 100 ark. Hvis du ønsker mer informasjon om formater og papirtyper som kan benyttes, kan du se s. 28 "Papirformat Spesifikasjoner" og s. 31 "Spesifikasjoner for papirtype". 5. Frontdeksel Åpne frontdekselet når du skal bytte fuserenheten eller overføringsvalsen, eller fjerne fastkjørt papir. 6. Kontrollpanel Du finner mer informasjon i s. 13 "Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet". 7. Standardbrett/toppdeksel Ved normal drift stables utskriftene på toppdekselet, som fungerer som standardbrett. Åpne dette dekselet for å bytte toneren. 8. Hendler for å åpne frontdekselet Trekk disse hendlene mot forsiden av skriveren for å åpne frontdekselet. 9. Ventilasjonshull Høyresiden av skriveren har to ventilasjonshull. Varme fra de interne komponentene slippes ut gjennom disse åpningene for å hindre overoppheting. Sperring av disse ventilasjonshullene kan resultere i feil og svikt. Det støvsikre filtret må byttes ut regelmessig for riktig vedlikehold. Bytt det støvsikre filtret når følgende melding vises: "Må byttes:fuserenh." Bytt det støvsikre filtret og fuserenheten samtidig. 10. Papirmatevalse Denne sørger for at det bare mates inn ett ark om gangen. Hvis du opplever at det mates inn flere ark om gangen, må du rengjøre materullen for papir forsiktig. Utvendig: sett bakfra DJF001 9

12 1. Komme i gang 1. Ethernet-port Bruk en nettverkskabel til å koble skriveren til nettverket. 2. USB-port B Bruk en USB-kabel til å koble skriveren til en datamaskin. 3. USB-port H (port for kundens tekniker) Ikke bruk denne porten. 4. Kontrollerkort Skyv dette ut for å installere tilleggsutstyr slik som minneenhet eller harddisk Koble kabler som USB- og Ethernet-kabelen til kontaktene. 5. Spor for grensesnittkort (tilleggsutstyr) Her kan du sette inn grensesnittkort (tillegg). Sett inn et trådløst LAN-grensesnittkort, IEEE 1284-grensesnittkort eller et USB-serverkort (tilleggsutstyr). 6. USB-port A Koble til eksterne enheter som digitalkamera, enhet for kortautentisering osv. 7. Hendler for å åpne frontdekselet Trekk disse hendlene mot forsiden av skriveren for å åpne frontdekselet. 8. Venstre deksel Åpne dette dekselet når du bytter trommelenheten, overføringsenheten eller beholderen for brukt toner. 9. Hovedstrømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen av og på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår av skriveren, kan du se s. 17 "Slå av strømmen". 10. Ventilasjonshull For å unngå overoppheting, slippes varmen fra interne komponenter gjennom disse ventilasjonshullene. Sperring av disse ventilasjonshullene kan resultere i feil og svikt. Det støvsikre filtret må byttes ut regelmessig for riktig vedlikehold. 11. Strømkontakt Fest strømledning på skriveren. Den andre enden av ledningen kobles til stikkontakten i veggen. 12. Spor for tilleggskort Fjern dekslet for å sette inn SD-kort. 10

13 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Innvendig: sett forfra BYK Beholder for brukt toner Samler opp toneravfall under utskriftsprosessen. Hvis meldingen som ber deg om å bytte beholderen for brukt toner vises, bytter du beholderen. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 2. Innvendig deksel Åpne dette dekselet når trommelenheten eller overføringseneheten byttes ut. 3. Trommelenhet Fra venstre ser du de installerte trommelenhetene i følgende rekkefølge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 4. Overføringsenhet Bytt overføringsenheten og overføringsvalsen samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 5. Toner Fra venstre er toneren installert i følgende rekkefølge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K) Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 6. Fuserenhet Bytt fuserenheten og det støvsikre filtret samtidig. 11

14 1. Komme i gang Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. 7. Overføringsvalse Bytt overføringsvalsen og overføringsenheten samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingene som vises på skjermen når rekvisita må skiftes, kan du se Operating Instructions. Veiledning til funksjoner i skriverens interne tilleggsutstyr DJF Grensesnittenheter (tilleggsutstyr) Trådløst nettverkskort Lar deg kommunisere over et trådløst LAN. IEEE 1284-grensesnittkort Tillater kobling til en IEEE 1284-kabel. USB-enhetsserver Lar deg legge en Ethernet-port til skriveren og bruke to IP-adresser samtidig. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. 2. SD-minnekort (tilleggsutstyr) Direkteutskriftskort for kamera Lar deg skrive ut bilder direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. VM-kort Med dette kortet kan du installere innebygd programvare. XPS-kort Lar deg skrive ut XPS-filer. 12

15 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. 3. Harddisk Lar deg lagre dokumenter som skal skrives ut. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer dette tilleggsutstyret. Hvis du vil bruke to eller flere SD-kort som kan settes inn i samme spor, må du kontakte din salgseller servicerepresentant. Forsiktighetsreglene for når du skal sette tilbake kontrollerkortet Denne delen beskriver håndtering av kontrollerkortet når du skal installere tilleggsutstyr. Hvis du skyver ut kontrollerkortet for å installere harddisken, må du følge instruksjonene nedenfor nøye for å installere kontrollerkortet på nytt. Følgende kan skje dersom kontrollerkortet ikke er installert korrekt: Alle lysene på kontrollpanelet er tent. Ingen av lysene på kontrollpanelet er tent. "SC670"-feilmeldingen vises på skjermen. Installer kontrollerkortet i skriveren på nytt. For å gjøre dette, ta tak i hendlene på baksiden av kortet og trykk kortet inn inntil det stopper. DJF101 Oversikt over navn og funksjoner på kontrollpanelet Denne illustrasjonen vises kontrollpanelet på skriveren. 13

16 1. Komme i gang DJF Lyssensor Sensoren som registrerer lyset i rommet når funksjonen ECO Night Sensor er aktivert. 2. [Job Reset]-tast Trykk for å kansellere gjeldende utskriftsjobb. 3. [Suspend/Resume]-test Trykk denne tasten hvis du vil utsette utskriftsjobb som er under behandling. Indikatoren er tent så lenge det er en jobb som er utsatt. For å gjenoppta denne jobben, trykker du på denne tasten igjen. Den utsatte jobben fortsetter automatisk når tiden som er angitt i [Auto nullstill tidsur] har gått (standard: 60 sekunder). Hvis du vil ha mer informasjon om [Auto nullstill tidsur], kan du se Operating Instructions. 4. [Switch Functions]-tast Trykk denne tasten for å bytte mellom driftsskjermen til skriverfunksjonen og funksjonsskjermbildene til de utvidede funksjonene som for øyeblikket er i bruk. 5. [Menu]-tast Trykk på denne tasten for å konfigurere og kontrollere gjeldende skriverinnstillinger. Trykk her for å endre standardinnstillinger og tilpasse til dine behov. Se Operating Instructions. 6. Valgtaster Tilsvarer funksjonselementene på bunnen av skjermen. Eksempel: Når denne håndboken ber deg om å trykke [Alt.], må du trykke valgtasten på venstre side under det første skjermbildet. 7. Strømlampe Tennes når skriveren er klar til å motta data fra en datamaskin. Blinker når skriveren varmer opp eller mottar data. Lyser ikke når strømmen er av, eller når skriveren er i energisparemodus. 8. [Escape]-tast Trykk denne tasten for å avbryte en operasjon eller for å gå tibake til forrige skjermbilde. 14

17 Oversikt over komponentenes navn og funksjoner 9. Bla-taster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. Når tastene [ ] [ ] [ ] [ ] vises i denne håndboken, trykker du gjeldende tast for retningen som du vil flytte markøren i. 10. Feilindikator Tennes eller blinker når det oppstår en utskriftsfeil. Fast rødt: det er ikke mulig å skrive ut, eller det er mulig, men utskriftskvaliteten kan ikke garanteres. Blinkende gult: skriveren trenger snart vedlikehold eller utbytting av rekvisita, som for en skriverkassett. Følg instruksjonene som vises på skjermen. 11. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger eller verdier for innstilinger, eller for å gå til neste menynivå. 12. Data inn-indikator Blinker når skriveren mottar data fra en datamaskin. Data inn-indikatoren lyser hvis det finnes data som skal skrives ut. 13. Skjerm Viser gjeldende skriverstatus og feilmeldinger. Når skriveren går inn i strømsparemodus, vil bakgrunnsbelysningen slå seg av. Hvis du vil ha mer informasjon om energisparemodus, kan du se s. 18 "Spare energi". 14. Talltaster Bruk disse til å skrive inn tegn eller tall. Veiledning for navn og funksjoner på kontrollpanelskjermen NO AQC060S 1. Driftsstatus eller meldinger Viser skriverstatus og meldinger. 2. [Alternativ] Trykk for å vise følgende elementer: Fremmating Du kan sende data som er ikke kan skrives ut på grunn av feil, slik som en manglende linjeskiftkode. Feillogg Hvis dokumentet ikke kan skrives ut av forskjellige årsaker, blir det opprettet en feillogg. Du kan kontrollere denne loggen ved hjelp av kontrollpanelet. 15

18 1. Komme i gang 3. [Utskr.-jobber] Trykk for å vise utskriftsjobber som sendes fra en datamaskin. [Utskr.-jobber] vises bare når den ekstra harddisken er installert i skriveren. 4. [Rekvis.] Trykk for å vise informasjon om skriverrekvisita. Som standard vises det hvor mye toner som er igjen. For å unngå å vise gjenværende mengde toner, stiller du inn [Vis rekvisita-info] til [Av] i [Generelle innstillinger] under [Vedlikehold]. 16

19 Slå strømmen på/av Slå strømmen på/av Denne delen forklarer hvordan du slår skriveren av og på. Slå på strømmen 1. Sørg for at strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten i veggen. 2. Trykk på hovedstrømbryteren. DJF005 Strømindikatoren slås på. Etter at du har slått på hovedstrømbryteren, kan det hende det vises et skjermbilde som indikerer at skriveren initialiseres. Ikke slå av strømmen under denne prosessen. Initialiseringen tar ca. tre minutter. Slå av strømmen Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke trykk og hold inne hovedstrømbryteren når du slår av skriveren. Hvis du gjør det, tvinges skriveren til å slås av, og det kan skade harddisken og SDRAM-modulen og føre til feil på skriveren. Før du trekker ut strømkabelen må du slå av strømbryteren og kontrollere at indikatoren til strømbryteren slukkes. Hvis ikke, kan det oppstå skade på harddisken eller minnet, og dette kan føre til feil på maskinen. 17

20 1. Komme i gang Ikke slå av strømmen når skriveren er i bruk. 1. Trykk på hovedstrømbryteren. DJF005 Hovedstrømmen slås automatisk av når prosessen for å slå av er fullført. Dersom avstengingen ikke fullføres innen tidsperioden som vises på skjermen, kontakter du servicerepresentanten. Spare energi Denne skriveren har følgende energisparefunksjoner: Energisparemodus Hvis skriveren ikke brukes over en viss tid, går den inn i energisparemodus. I energisparemodus bruker skriveren mindre strøm enn i ventemodus ved å slå av skjermen og senke temperaturen på fuserenhetens varmeapparat. Hvis skriveren mottar en jobb, øker den temperaturen i fuserenheten og utfører en utskrift, men skjermen forblir avslått. Du kan konfigurere hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i energisparemodus i [Tidsur Energisparemodus]. Se brukerhåndboken for mer informasjon. For å gå ut av lavenergimodus gjør du ett av følgende: Starte utskriftsjobber Trykk på en hvilken som helst tast på kontrollpanelet Åpne et hvilket som helst deksel Åpne et hvilket som helst papirmagasin Skriveren går også ut av energisparemodus når ECO Night Sensor registrerer en økning i omgivelseslyset. Fuserenhet av-modus Hvis du ikke bruker skriveren innen en viss tid etter en operasjon, slås skjermen av og skriveren går inn i fuserenh. av-modus. Skriveren bruker mindre strøm i fuserenh. av-modus. 18

21 Slå strømmen på/av Når skriveren er i fuserenh. av-modus, er skjermen på, men fuseringsenhetens varme slås av for å spare strøm. I denne modusen, kan du endre skriverinnstillingene på kontrollpanelet. Skriveren må derimot gå ut av denne modusen for å skrive ut. Du kan endre hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i fuserenh. av-modus under [Tidsur: fuserenh. av-modus]. Se brukerhåndboken for mer informasjon. For å gå ut av fuserenh. av-modus, gjør du ett av følgende: Hvilemodus Starte utskriftsjobber Vise [Vedlikehold]-skjermbildet på kontrollpanelet Betjene kontrollpanelet når [Avslutt fuserenh. av-modus] er satt til [Ved bruk av kontr.panelet] Hvis skriveren forblir inaktiv i en angitt periode etter at den har gått inn i fuserenh. av-modus, går den inn i hvilemodus for å redusere energiforbruket ytterligere. Skriveren går også inn i hvilemodus når: Hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i hvilemodus angis i [Tidsur hv.modus] Det er datoen og tidspunktet som vist i [Uketidsur] Skriveren kan skrive ut jobber fra datamaskiner. Du kan endre hvor lenge skriveren skal vente før den går inn i hvilemodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon om hvordan du angir [Tidsur hv.modus] og [Uketidsur]. For å gå ut av hvilemodus gjør du ett av følgende: Trykk på en av tastene på kontrollpanelet Starte utskriftsjobber ECO Night Sensor ECO Night Sensor kan registrere og automatisk slå av strømmen til dette produktet. Dersom ECO Night Sensor er aktivert og registrerer mørke i et rom etter at lysene er slått av, slår sensoren automatisk av strømmen og reduserer produktets strømforbruk til 1 W eller mindre. Standardinnstillingene til ECO Night Sensor er aktivert. For å endre innstillingene, se "System", Operating Instructions. ECO Night Sensor-funksjonens fabrikkstandard er [Kun Strøm auto av]. Dersom skriveren er plassert i et miljø hvor omgivelseslyset er lavt (slik som i en gang eller på et sted med belysning på bevegelsessensor), anbefales det at du enten holder denne funksjonen deaktivert eller tilpasser følsomheten. Du kan konfigurere skriveren til å automatisk slå på strømmen når den registrerer en økning i omgivelseslyset. Skriveren kan også reagere på dagslys og slå på strømmen. Dersom skriveren er plassert i et miljø hvor den er utsatt for direkte sollys, anbefales det at du ikke endrer fabrikkstandardene og bare aktiverer [Kun Strøm auto av]. 19

22 1. Komme i gang Energisparefunksjonene aktiveres ikke når: Det kommuniseres med eksterne enheter Harddisken er aktiv Det vises en advarsel Melding om servicebehov vises Papir sitter fast Dekslene på skriveren er åpne Toner fylles på Skjermen for skriverinnstillinger vises Maskinen varmer opp Data behandles Operasjoner stoppes midlertidig under utskrift Data inn-indikatoren lyser eller blinker Skjermbildet for prøveutskrift, låst utskrift, hold utskrift eller lagret utskrift vises Tilgang til skriveren via Web Image Monitor Skriveren bruker mindre energi i hvilemodus, men det tar lengre tid før den begynner å skrive ut. Hvis det er angitt to eller flere energisparefunksjoner, tas den funksjonen som innfrir de forhåndsinnstilte forholdene for å gå inn i energisparemodus, i bruk først. 20

23 Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Vise skjermbildene for skriverkonfigurasjon med kontrollpanelet Konfigurere skriverinnstillinger fra [Menu]-tasten Konfigurasjonsskjermen lar deg endre eller angi standardinnstillinger. Hvis Styring av administratorautentisering er angitt, kontakt administrator. 1. Trykk på [Menu]-tasten. DJF Velg innstillingene du vil endre. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge neste eller forrige element. 3. Trykk på [OK]-tasten. Eventuelle endringer du gjør på konfigurasjonsskjermene, gjelder selv om du slår av hovedstrømbryteren. Hvis du vil annullere endringer i innstillinger og gå tilbake til åpningsskjermbildet, trykker du på [Escape]-tasten. 21

24 1. Komme i gang Bruke Web Image Monitor Du kan ikke konfigurere skriverinnstillingene ved hjelp av Web Image Monitor fra en datamaskin som er koblet til USB-enhetsserverens nettverk. Sørg for å få tilgang til Web Image Monitor fra skriverens nettverk. Du kan kontrollere skriverens status og endre innstillingene ved hjelp av Web Image Monitor. Tilgjengelige handlinger Følgende handlinger kan utføres eksternt med Web Image Monitor fra klientdatamaskinen. Vise skriverstatus eller innstillinger Kontrollere status for utskriftsjobber eller historikk Avbryte pågående utskriftsjobber Tilbakestille skriveren Administrere adresseboken Konfigurere skriverinnstillinger Konfigurere innstillinger for nettverksprotokoll Konfigurere sikkerhetsinnstillinger Konfigurere skriveren For å utføre operasjoner fra Web Image Monitor, trenger du TCP/IP. Etter at skriveren er konfigurert til å bruke TCP/IP, blir bruk fra Web Image Monitor tilgjengelig. Anbefalt nettleser Windows: Internet Explorer 6.0 eller nyere Firefox 10 og 15 eller senere Google Chrome 19 eller senere Mac OS: Safari 3,0 eller nyere Firefox 10 og 15 eller senere Google Chrome 19 eller senere Web Image Monitor har støtte for skjermleserprogramvare. Vi anbefaler JAWS 7.0 eller nyere. Hvis nettleseren du bruker ikke er anbefalt, eller hvis JavaScript og informasjonskapsler ikke er aktivert, kan det oppstå problemer under visning og bruk. 22

25 Bruke Web Image Monitor Hvis du bruker en proxyserver, må du endre innstillingene i nettleseren. Kontakt administratoren hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene. Vi anbefaler at du bruker Web Image Monitor på det samme nettverket. Hvis skriveren har brannmurbeskyttelse, kan ikke maskiner utenfor brannmuren få tilgang til den. Dersom skriveren med DHCP brukes, kan IP-adressen automatisk endres av DHCPserverinnstillingene. Aktiver DDNS-innstilling på maskinen, og koble deretter til ved hjelp av skriverens vertsnavn. Du kan også angi en statisk IP-adresse til DHCP-serveren. Hvis HTTP-porten er deaktivert, kan det ikke opprettes en forbindelse til skriveren ved hjelp av URLadressen. SSL-innstillinger må være aktivert på denne skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksadministrator. Dersom Firefox brukes, kan skrifttyper og farger være forskjellige, eller tabeller vises kanskje ikke riktig. Når du bruker et vertsnavn under Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 med IPv6-protokoll, utfører du vertsnavnløsning med en ekstern DNS-server. Vertsfilen kan ikke brukes. For å bruke JAWS 7.0 under Web Image Monitor må du kjøre Windows og Internet Explorer 6.0 eller en senere versjon. Hvis du bruker Internet Explorer 8.0 eller senere, vil nedlasting gå langsommere enn med andre nettlesere. Hvis du vil laste ned raskere med Internet Explorer 8.0 eller senere, må du åpne nettlesermenyen [Alternativer for Internett] og registrere skriverens URL som et klarert område, og deretter deaktivere SmartScreen-filteret for klarerte områder. Hvis du vil ha mer informasjon om disse innstillingene, må du lese hjelpefilene til Internet Explorer. Du kan få raskere tilgang til Web Image Monitor ved å registre skriverens URL som bokmerke. Merk at URL-en du registrerer må være URL-en som vises på toppen av siden, som er den siden som vises før innlogging. Hvis du registrerer URL-en til en side som vises etter innlogging åpnes ikke Web Image Monitor ordentlig fra bokmerket. Hvis brukerautentisering er aktivert, må du angi påloggingsbrukernavn og passord for å bruke Web Image Monitor. For mer informasjon, se Operating Instructions. Når du konfigurerer innstillinger med Web Image Monitor, må du ikke logge på fra kontrollpanelet. Innstillingene du har konfigurert med Web Image Monitor kan bli ugyldig. Vise den øverste siden To modi er tilgjengelige med Web Image Monitor: gjest-modus og administratormodus. Viste elementer kan variere, avhengig av skrivertype. Gjest-modus Denne modusen krever ikke innlogging. 23

26 1. Komme i gang I gjestemodus kan du vise skriverstatus, innstillinger og utskriftsjobbstatus, men det er ikke mulig å endre skriverinnstillingene. Administratormodus Denne modusen krever administratorinnlogging. I administratormodus kan du konfigurere forskjellige skriverinnstillinger. Når du angir en IPv4-adresse, må du ikke starte segmentene med nuller. Hvis adressen for eksempel er " ", må du angi den som " ". 1. Start nettleseren. 2. Angi "http://(skriverens IP-adresse eller vertsnavn)/" i adressefeltet til nettleseren. Øverste del av siden på Web Image Monitor vises. Du kan angi skriverens vertsnavn hvis dette er registrert på DNS- eller WINS-serveren. Når du angir SSL, en protokoll for kryptert kommunikasjon, i miljøer der serverautentisering brukes, angir du "https://(skriverens IP-adresse eller vertsnavn)/". 3. For å logge inn til Web Image Monitor i administratormodus, klikker du på [Logg inn] på den første siden. Vinduet der du skriver inn brukernavn og passord for pålogging vises. 4. Angi brukernavn og passord for innlogging, og klikk deretter på [Logg inn]. Kontakt administrator for mer informasjon om brukernavn og passord for innlogging. Avhengig av hvordan nettleseren din er konfigurert, kan det hende at brukernavnet og passordet for pålogging blir lagret. Hvis du ikke vil lagre dem, må du konfigurere innstillingene til nettleseren slik at denne informasjonen ikke lagres NO DFJ Menyområde Viser innholdet til et valgt menyelement. 2. Toppområde Viser dialogboksen for bytting til brukermodusen og administratormodus og menyen for hver modus. 24

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer