N300 for utvidet trådløs rekkevidde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N300 for utvidet trådløs rekkevidde"

Transkript

1 Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP

2 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten over lange avstander. En utvider gjentar signalene fra en eksisterende WiFi-ruter eller et tilgangspunkt. WiFirekkeviddeutvider Utvider rekkevidden til WiFi-nettverket og gir et sterkere signal i områder som er vanskelige å nå. Eksisterende WiFi Noen ganger gir ikke ruteren deg den WiFi-rekkevidden du trenger. 2

3 Møt utvideren din Før du installerer utvideren, må du gjøre deg kjent med lampene, knappene og portene. Frontdeksel Klientpillampe Ruterpillampe Klienttilkoblings- lampe Ruterkoblingslampe Strømlampe WPS-lampe 3

4 Deksler på siden og undersiden Av/på-knapp (strøm) WPS-knapp Knapp for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger Ethernet-port 4

5 Lampebeskrivelser Lampe for rutertilkobling Lampe for klienttilkobling Strømlampe WPS-lampe Denne lampen viser tilkoblingsstatusen mellom utvideren og ruteren eller tilgangspunktet. Lyser kontinuerlig grønt. Best tilkobling. Lyser gult. God tilkobling. Lyser rødt. Dårlig tilkobling. Av. Ingen tilkobling. Denne lampen viser tilkoblingsstatusen mellom utvideren og en datamaskin eller en mobil enhet. Lyser kontinuerlig grønt. Best tilkobling. Lyser gult. God tilkobling. Lyser rødt. Dårlig tilkobling. Av. Ingen tilkobling. Lyser konstant gult. Utvideren startes opp. Lyser kontinuerlig grønt. Utvideren er på. Av. Utvideren er av. Lyser kontinuerlig grønt. WiFi-sikkerhet er aktivert (WPA eller WPA2). Blinker grønt. En WPS-tilkobling pågår. Av. WiFi-sikkerhet er ikke aktivert. Merk: Hvis ruterpillampen eller kientpillampen blinker, kan du se Finne den beste plasseringen på side 12. Hvis ingen pillamper lyser, er utvideren plassert på et sted med god tilkobling. 5

6 Installere WiFi-utvideren Plasser utvideren, koble til strømmen, og koble den til WiFi-nettverket. Plasser utvideren, og slå på strømmen 1. Plasser utvideren i samme rom som WiFi-ruteren. Merk: Nærhet til WiFi-ruteren er bare nødvendig under den første konfigureringsprosessen. 2. Koble utvideren til et strømuttak. Strømlampen lyser grønt. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Koble til et eksisterende WiFi-nettverk Hvis du vil utvide rekkevidden til WiFi-nettverket, må du koble utvideren til det eksisterende WiFi-nettverket. Du kan gjøre dette på én av to måter: Koble til med WPS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til med WPS på side 7. Koble til med genie -nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side 8. 6

7 Koble til med WPS Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du enkelt koble deg til et sikkert WiFi-nettverk uten å skrive inn nettverksnavn og passord. WPS støtter ikke WEP-nettverkssikkerhet. Hvis du bruker WEPsikkerhet, må du følge instruksjonene under Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side Trykk på WPS-knappen på sidepanelet til utvideren. WPS-lampen blinker. 2. I løpet av to minutter trykker du på WPS-knappen på ruteren eller tilgangspunktet. WPS-lampen på utvideren lyser konstant grønt, rutertilkoblingslampen lyser, og utvideren er tilkoblet det eksisterende WiFi-nettverket. Merk: Hvis tilkoblingslampen for ruteren ikke lyser, kan du prøve igjen. Hvis den fremdeles ikke lyser, kan du se Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side Finn det nye nettverksnavnet til utvideren. Det trådløse nettverksnavnet (SSID) til utvideren endres til det eksisterende WiFi-nettverksnavnet med _EXT på slutten av navnet, for eksempel: Eksisterende WiFi-nettverksnavn. Mittnettverksnavn Nytt nettverksnavn for utvider. Mittnettverksnavn_EXT 7

8 4. Koble WiFi-enhetene til det nye utvidernettverket. Bruk det samme WiFi-passordet som du bruker til WiFi-ruteren. 5. Koble fra utvideren, og flytt den til et nytt sted nærmere området med dårlig WiFi-signal. Stedet du velger, må være innenfor rekkevidde til det eksisterende WiFi-ruternettverket. 6. Sett utvideren i en stikkontakt. Strømlampen lyser grønt. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Bruk lampen for rutertilkobling på frontdekselet, slik at du kan velge et sted der tilkoblingen mellom utvideren og ruteren er optimal. Koble til med NETGEAR genie Smart Setup 1. Bruk et WiFi-nettverksverktøy på en datamaskin eller mobil enhet for å finne og koble til WiFi-nettverket NETGEAR_EXT (SSID). Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser klienttilkoblingslampen. 2. Åpne et nettleservindu fra den samme datamaskinen eller mobile enheten. Nettleseren tar deg direkte til NETGEAR genie Smart Setup. 8

9 Merk: Hvis du ikke blir automatisk tatt til NETGEAR genie, kan du starte en nettleser og angi i adressefeltet. Angi admin som brukernavn og password som passord. 3. Velg et WiFi-nettverk for å utvide, og klikk på knappen Continue (Fortsett). 4. Skriv inn nettverkspassordet (som også kalles et passord eller en sikkerhetsnøkkel) i feltet Password (Passord), og klikk på knappen Continue (Fortsett). 5. Velg radioknappen Private Network (Privat nettverk) eller Public Network (Offentlig nettverk), og klikk på knappen Continue (Fortsett). 9

10 6. Skriv inn navnet (SSID) på det nye WiFi-nettverket til utvideren i feltet Name (Navn), og klikk på knappen Continue (Fortsett). Merk: Du kan bruke de samme sikkerhetsinnstillingene som det eksisterende nettverket ved å velge avmerkingsboksen. Innstillingene brukes, og følgende skjermbilde vises: På ipad, iphone og MacBook-datamaskiner lukkes dette skjermbildet automatisk. 10

11 7. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på datamaskinen eller den mobile enheten for å koble til utviderens nyopprettede WiFinettverk. Gjenta dette trinnet på alle datamaskiner og mobile enheter. 8. Hvis skjermbildet fremdeles vises på datamaskinen eller enheten, velger du følgende avmerkingsboks og klikker på knappen Continue (Fortsett). 9. Koble fra utvideren, og flytt den til et nytt sted nærmere området med dårlig WiFi-signal. Stedet du velger, må være innenfor rekkevidde til det eksisterende WiFi-ruternettverket. 10. Sett utvideren i en stikkontakt. Strømlampen lyser grønt. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Bruk rutertilkoblingslampen slik at du kan velge et sted der tilkoblingen mellom utvideren og ruteren er optimal. 11

12 Finne den beste plasseringen Hvis WiFi-signalet er svakt, blinker en pillampe i to minutter første gang du kobler til utvidernettverket. Hvis dette skjer, justerer du posisjonen til utvideren. Ingen pillamper lyser. utvideren står på et sted med god tilkobling. Ruterpilen blinker. Flytt utvideren nærmere ruteren. Klientpilen blinker. Flytt datamaskinen eller den mobile enheten nærmere utvideren. Utviderytelse Disse utviderlampene indikerer en WiFi-tilkobling: WiFi-signal mellom ruteren og utvideren WiFi-signal mellom utvideren og datamaskinen eller en mobil enhet. Lampene har fargekoder: Grønn indikerer best tilkobling. Gul indikerer god tilkobling. Rød indikerer dårlig tilkobling. En lampe som ikke lyser, indikerer at det ikke er noen WiFi-tilkobling. 12

13 Koble til en Ethernet-aktivert enhet Etter at utvideren har blitt koblet til det eksisterende WiFi-nettverket, kan du koble en enhet til utvideren med en Ethernet-kabel. Da kan den enheten få tilgang til det eksisterende nettverket via WiFitilkoblingen mellom utvideren og ruteren. Områdeutvider Blu-ray-spiller WiFi-ruter 13

14 1. Konfigurer utvideren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Plasser utvideren, og slå på strømmen på side Koble utvideren til et eksisterende WiFi-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til et eksisterende WiFi-nettverk på side Koble Ethernet-kabelen fra en Ethernet-aktivert enhet til en port på utvideren. Logg på for å få tilgang til utviderinnstillingene Etter installeringen kan du logge på utvideren for å se eller endre utviderens innstillinger. 1. Koble en datamaskin eller mobil enhet til utviderens nettverk. 2. Start en nettleser og skriv inn eller i adressefeltet. Et påloggingsskjermbilde vises. 3. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. 14

15 Vanlige spørsmål Du finner mer informasjon om produktet i brukerhåndboken, som er tilgjengelig på Konfigureringsveiledningen til nettleseren spør meg om nettverkssikkerhetsnøkkelen (passord), og jeg er sikker på at jeg har skrevet inn riktig passord. Hva kan jeg gjøre? Utvideren er sannsynligvis plassert i utkanten av rekkevidden som dekkes av ruteren eller tilgangspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Plasser utvideren, og slå på strømmen på side 6. Hvis du bruker WEP-sikkerhet, må du kontrollere at du angir nøkkelen for trådløs tilkobling i riktig felt. Fungerer utvideren hvis jeg kobler den til ruteren med en Ethernet-kabel? Nei. Utvideren er utformet for å kobles trådløst til ruteren eller tilgangspunktet. Hva er brukernavnet og passordet for å logge på utvideren? Brukernavnet er admin, og standardpassordet er password. Begge skiller mellom små og store bokstaver. 15

16 Jeg koblet til NETGEAR_EXT og åpnet en nettleser. Hvorfor ser jeg ikke konfigureringsveiledningen til nettleseren? Prøv disse feilsøkingstrinnene: Kontroller at datamaskinen er konfigurert til å bruke DHCP (de fleste er det). Kontroller at tilkoblingslampen til klienten lyser grønt, og at du har en gyldig IP-adresse. Start en nettleser på nytt, og skriv inn eller i adressefeltet. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Hvordan gjenoppretter jeg utvideren til fabrikkinnstillingene? 1. Bruk en skarp gjenstand som en penn eller binders til å trykke på og holde nede knappen Factory Reset (Gjenopprett fabrikkinnstillinger) på undersiden av utvideren i minst fem sekunder til strømlampen blinker gult. 2. Slipp opp knappen Factory Reset (Gjenopprett fabrikkinnstillinger), og vent på at utvideren skal startes på nytt. Utvideren tilbakestilles og går tilbake til fabrikkinnstillingene. Du kan nå få tilgang til utvideren fra nettleseren med fabrikkinnstillingene. 16

17 Jeg har aktivert et trådløst MAC-filter (trådløs tilgangskontroll eller ACL) på ruteren. Hva skal jeg gjøre når jeg installerer utvideren? Når den trådløse enheten kobles til via utvideren til ruteren, blir MACadressen på den trådløse enheten som vises på ruteren, overført til en annen MAC-adresse. Hvis ruterens MAC-filter er aktivert, kobles den trådløse enheten til utvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra utvideren og kan ikke koble til Internett. For å få den trådløse enheten til å motta en IP-adresse fra utvideren og få tilgang til Internett må du oppgi den overførte MAC-adressen til ruteren. 1. Deaktiver MAC-filteret på ruteren. 2. Slå på utvideren og koble alle trådløse enheter til utvideren. 3. Kontroller at lampen for tilkoblingshastighet lyser. 4. Logg på ruteren og kontroller de tilknyttede enhetene på skjermbildet Attached Devices (Tilkoblede enheter). 5. Legg MAC-adresser som begynner med 02:0F:B5, til ruterens MAC-filtertabell. 17

18 Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og støtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteresursene fra NETGEAR. Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. 18

19 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Samsvar Hvis du vil se hele EU-samsvarserklæringen, kan du besøke: Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til: Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen. Bare for innendørs bruk. Gyldig for salg i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits. 19

20 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Februar 2014

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10519-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer