AC1600 Smart WiFi-ruter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AC1600 Smart WiFi-ruter"

Transkript

1 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Samsvar Du finner gjeldende EU-samsvarserklæring på Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til: Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen. Bare for innendørs bruk. Gyldig for salg i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits. AC1600 Smart WiFi-ruter Modell R6250 Installasjonsveiledning Innhold i pakken Esken inneholder følgende elementer. Kontakt NETGEARforhandleren hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet. Ethernet-kabel NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA R6250 WiFi-ruter Strømadapter I noen regioner er en ressurs-cd inkludert i pakken. August 2014

2 1. Forbered modemet. Koble fra modemet. Hvis det har batteri, tar du det ut. 2. Koble til modemet. Koble til modemet. Sett batteriet på plass igjen. Deretter kobler du modemet til Internett-porten på ruteren. DSL eller kabel Internet (Internett) 3. Slå på ruteren. Vent til WiFi-lampen lyser. 4. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst. 5. Åpne en nettleser. NETGEAR genie vises. Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og brukerstøtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteresursene fra NETGEAR. Ruter Hvis du ikke ser genie, kan du skrive inn Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Modem Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt.

3 Innhold Installere ruteren WiFi-nettverk og sikkerhet Koble til WiFi-nettverket Gå inn på ruteren for å utføre endringer Logge på ruteren Endre adminpassordet Gjenopprette et glemt adminpassord Tilgang til ReadySHARE ReadySHARE Vault Backup-app ReadySHARE Printer Personlig FTP-server NETGEAR genie-appen

4 Installere ruteren Pass på at Internett-tjenesten er aktiv før du installerer ruteren. Slik installerer du ruteren: 1. Forbered modemet. a. Koble modemet fra stikkontakten. DSL eller kabel b. Hvis modemet har batterier, tar du dem ut. Internet (Internett) c. Hvis modemet allerede var koblet til en annen ruter, kobler du fra kabelen mellom modemet og den andre ruteren. Modem Kontroller at modemet er slått av og bare koblet til veggkontakten for Internett-tilkoblingen. 2

5 2. Koble til modemet. Ruter Modem a. Sett i strømkontakten, og slå på modemet. (Sett batteriene på plass hvis du fjernet dem tidligere.) b. Bruk den gule Ethernet-kabelen som fulgte med ruteren til å koble modemet til ruterens Internett-port. 3

6 3. Koble strømmen til ruteren. Av/på-bryter a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett strømadapteren i en stikkontakt. b. Vent til WiFi-lampen på frontdekselet begynner å lyse. Hvis ingen lamper lyser, kan du trykke på knappen Power On/Off (Strøm av/på) på bakpanelet til ruteren. 4

7 4. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst. For en kablet tilkobling må du bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) for å koble datamaskinen til en svart Ethernet LANport på ruteren. Hvis du vil koble til trådløst, bruker du de forhåndsinnstilte innstillingene for trådløs sikkerhet som du finner på merkelappen på ruteren. 5. Åpne en nettleser. Første gang du kobler til ruteren, vises genie-skjermbildet. Følg genie-trinnene for å koble til Internett. Hvis genie-skjermbildet ikke vises, må du lukke nettleseren og åpne den på nytt. Skriv inn i adresselinjen, og skriv inn brukernavnet admin og standardpassordet (password). 5

8 Hvis NETGEAR genie ikke vises, må du prøve følgende: Kontroller at PC-en er koblet til en av de fire LAN Ethernetportene eller trådløst til ruteren. Kontrollere at ruteren har strøm, og at strømlampen er tent. For å sørge for at nettleseren ikke hurtigbufrer den forrige siden, må du lukke nettleseren og åpne den på nytt. Deretter skriver du inn Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar en IP-adresse automatisk fra ruteren. WiFi-nettverk og sikkerhet Dette produktet har et unikt navn på WiFi-nettverk (SSID) og en unik nettverksnøkkel (passord). Standard SSID og passord genereres for hver enhet, som et serienummer, for å beskytte og maksimere WiFisikkerheten. Denne informasjonen finnes på merkelappen på ruteren. 6

9 NETGEAR anbefaler at du ikke endrer forhåndsinnstillingene for WiFi-SSID eller -passord. Hvis du endrer innstillingene, gjelder ikke SSID-en og passordet på merkelappen lenger. Skriv ned de forhåndsinnstilte WiFi-innstillingene på merkelappen, slik at det blir lett å finne dem igjen senere. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer standardinnstillingene, bør du skrive dem ned her og oppbevare dette heftet på et trygt sted. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Slik henter du eller oppdaterer WiFi-passordet: 1. Skriv inn i nettleseren. 2. Logg på med brukernavnet (admin) og standardpassordet (password). 3. Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger). 7

10 Koble til WiFi-nettverket Du kan bruke enten Wi-Fi Protected Setup-metoden (WPS) eller den manuelle metoden for å koble til WiFi-nettverket. Slik kobler du til nettverket med WPS: 1. Trykk på WPS-knappen på ruteren. 2. I løpet av to minutter trykker du på WPS-knappen på den trådløse datamaskinen eller enheten, eller følger WPSinstruksjonene som fulgte med den trådløse enheten, for å fullføre WPS-prosessen. Merk: Noen eldre trådløse datamaskiner eller enheter kan ikke bruke WPS. Slik kobler du til nettverket manuelt: 1. På datamaskinen eller den trådløse enheten åpner du programvaren som administrerer de trådløse tilkoblingene. Denne programvaren søker etter alle WiFi-nettverk i området. 2. Se etter WiFi-nettverksnavnet (SSID), og velg det. SSID står på merkelappen på ruteren. Hvis du endret navnet på nettverket under konfigureringsprosessen, må du se etter det nettverksnavnet. 3. Angi det forhåndsinnstilte passordet (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på Connect (Koble til). 8

11 Gå inn på ruteren for å utføre endringer Etter at du har brukt NETGEAR Genie til å konfigurere ruteren, kan du logge på ruteren for å se innstillingene eller utføre endringer. Logge på ruteren Slik logger du på ruteren: 1. Åpne en nettleser fra en datamaskin eller trådløs enhet som er koblet til ruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 3. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Skjermbildet BASIC Home (Hjem) vises. Endre adminpassordet Slik endrer du passordet for brukernavnet til ruteren: 1. Logg på ruteren. 2. På fanen ADVANCED (Avansert) velger du Administration > Set Password (Administrasjon > Angi passord). 3. Skriv inn det gamle passordet, og skriv deretter inn det nye passordet to ganger. 9

12 4. Velg avmerkingsboksen Enable Password Recovery (Aktiver passordgjenoppretting). 5. Klikk på knappen Apply (Bruk). 6. Når du bli bedt om det, svarer du på spørsmålene. Svarene lagres. Gjenopprette et glemt adminpassord Standardpassordet for adminbrukernavnet er password. Hvis du endret passordet og brukte passordgjenopprettingsfunksjonen, kan du gjenopprette dette passordet. Slik gjenoppretter du et glemt adminpassord: 1. Åpne en nettleser fra en datamaskin eller trådløs enhet som er koblet til ruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 3. Klikk på knappen Cancel (Avbryt). Hvis passordgjenopprettingen er aktivert, blir du bedt om å svare på to sikkerhetsspørsmål. 4. Angi de lagrede svarene på sikkerhetsspørsmålene. 10

13 Tilgang til ReadySHARE Du kan koble en USB-lagringsenhet eller skriveren til USB-porten på ruteren og dele den på nettverket. Slik får du tilgang til USB-stasjonen fra en Windowsdatamaskin: 1. Sett USB-lagringsstasjonen inn i USB-porten på ruteren. 2. Hvis USB-stasjonen har en strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-stasjonen til ruteren. Når du kobler USB-stasjonen til ruterens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USBstasjonen tilgjengelig på alle datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). 3. Velg Start > Run (Start > Kjør). 4. Skriv inn \\readyshare i dialogboksen. 5. Klikk på knappen OK. Slik får du tilgang til USB-stasjonen fra en Mac: 1. Sett USB-lagringsstasjonen inn i USB-porten på ruteren. 2. Hvis USB-stasjonen har en strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-stasjonen til ruteren. 11

14 Når du kobler USB-stasjonen til ruterens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USBstasjonen tilgjengelig på alle datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). 3. Velg Go > Connect to Server (Gå > Koble til server). 4. Skriv inn smb://readyshare som serveradresse. 5. Klikk på knappen Connect (Koble til). ReadySHARE Vault Backup-app Ruteren leveres med en gratis programvare til sikkerhetskopiering for alle Windows-datamaskinene dine i hjemmet. Koble en USBharddiskstasjon (HDD) til USB-porten på ruteren for å sentralisere og fortsette sikkerhetskopieringen automatisk. Slik sikkerhetskopierer du Windows-datamaskinene: 1. Koble en USB-HDD til en USB-port på ruteren. For å oppnå best mulig ytelse må du koble en USB 3.0-HDD til den blå USB 3.0-porten på ruteren. 2. Installer genie-appen på hver Windows-datamaskin. 3. Last ned ReadySHARE Vault fra og installer det på hver Windows-datamaskin. 12

15 4. Start ReadySHARE Vault. 5. Bruk fanen Dashboard eller Backup (Instrumentpanel eller Sikkerhetskopiering) til å konfigurere og kjøre sikkerhetskopieringen. ReadySHARE Printer Slik konfigurerer du ReadySHARE Printer: 1. Koble USB-skriveren til ruterens USB-port med en USBskriverkabel. 2. Installer programvarne til skriverstasjonen (tilgjengelig hos skriverprodusenten) på hver datamaskin som skal dele skriveren. 13

16 3. Gå til og last ned og installer verktøyet NETGEAR USB Control Center på hver datamaskin som skal dele skriveren. 4. For ReadySHARE Printer-konfigureringen følger du Easy to Set- Up Instructions (Enkle konfigureringsinstruksjoner) som er tilgjengelige på Internett like over nedlastingskoblingene. Personlig FTP-server Med en tilpasset URL-adresse får du ekstern tilgang til din egen FTPserver på hjemmenettverket ditt. Slik konfigurerer du FTP-en og URL-adressen på ruteren: 1. Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du USB Storage > Advanced Settings (USB-lagring > Avanserte innstillinger). 2. Velg avmerkingsboksen FTP (via Internet). 3. Klikk på knappen Apply (Bruk). 4. Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du Advanced Settings > Dynamic DNS (Avanserte innstillinger > Dynamisk DNS) og velger NETGEAR som tjenesteleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se brukerhåndboken på eller via en kobling når du logger på ruteren. 14

17 NETGEAR genie-appen Last ned den kostnadsfrie genieappen fra Fikser vanlige nettverksproblemer automatisk, og gjør det lett å administrere hjemmenettverkstilkoblinger. 15

18 16

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning My Passport Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Wireless WD Service og Kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide

DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN. Nettverksfunksjonsguide DATAPROJEKTOR XJ-UT310WN NO Nettverksfunksjonsguide Sørg for at du leser Forsiktighetsregler og Forholdsregler under drift i Oppsettsguide -dokumentet som følger med dataprojektoren, og sørg for at du

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

My Book Live Brukerveiledning. Ekstern harddisk

My Book Live Brukerveiledning. Ekstern harddisk My Book Live Brukerveiledning Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO NPD4429-00 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Product Features (Produktfunksjoner)... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer