Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde"

Transkript

1 Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

2 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller ved noen midler uten skriftlig tillatelse fra NETGEAR, Inc. IKKE oppbevar eller plasser utstyr i trange rom eller skuffer. Sørg for at det er 2" fri plass rundt utstyret. Teknisk støtte Takk for at du valgte NETGEAR. Hvis du vil registrere produktet, få de seneste produktoppdateringene eller få kundestøtte på Internett, kan du gå til Telefon (kun for USA og Canada): NETGEAR Telefon (andre land): Se Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. Andre merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne NETGEAR, Inc. Med enerett. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her.

3 Maskinvarefunksjoner Lampene foran viser hvordan utvideren fungerer: WPS. Denne lampen indikerer en trådløs tilkobling. PC til utvider. Lampen er tent når utvideren er koblet til en PC. Status. Denne lampen er tent når utvideren er på. Tilkoblingshastighet. Denne lampen indikerer en trådløs tilkobling mellom utvideren og ruteren. - Grønt er best. - Gult er bra. - Rødt er dårlig. Merk: For å få best mulig ytelse må antennene peke oppover. WPS PC til utvider Av/påknapp (strøm) WPSknapp (strøm) fabrikk- Tilbakeknapp stillings (strøm) Ethernetport Tilkoblingshastighet Status 3

4 Sidepanelet har følgende funksjoner: Av/på-knapp. Slår enheten av eller på. WPS-knapp. Trykk på WPS-knappen for å koble utvideren trådløst til ruteren eller den trådløse adapteren. Knapp for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Hvis du vil bruke denne knappen, stikker du en binders inn i tilbakestillingshullet og holder den inne til statuslampen blinker. Ethernet-port. Du kan koble en datamaskin eller en annen enhet til denne porten som beskrevet i brukerhåndboken. 4

5 Komme i gang Utvideren for WiFi-rekkevidde utvider det trådløse nettverket, slik at det inkluderer området utenfor rekkevidden til det eksisterende Wi-Finettverket. Følg disse trinnene for konfigurere utvideren riktig. Plasser utvideren, og slå på strømmen 1. Plasser utvideren midt mellom ruteren og den trådløse enheten som står utenfor rekkevidden til ruteren. DO GJØR DETTE IKKE DON T GJØR DETTE Tips: Hvis du må bruke en annen plassering, flytter du utvideren nærmere enheten, men fremdeles innenfor den trådløse rekkevidden til ruteren. 2. Koble utvideren til en stikkontakt, og vent i ett minutt til utvideren starter. Statuslampen lyser grønt. 5

6 Koble utvideren til et eksisterende Wi-Fi-nettverk For å utvide rekkevidden til Wi-Fi-nettverket må du koble utvideren til det eksisterende Wi-Fi-nettverket. Du har to alternativer for å koble utvideren til nettverket. Alternativ 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup) Med WPS kan du enkelt koble deg til et sikkert Wi-Fi-nettverk uten å skrive inn nettverksnavn og passord. WPS-knappen er en fysisk knapp på Wi-Fi-ruteren, gatewayen eller tilgangspunktet. Hvis ruteren har støtte for WPS (Wi-Fi Protected Setup ), anbefaler vi at du bruker Alternativ 1. Hvis ikke, bruker du Alternativ 2. Tips: WPS støtter ikke WEP-nettverkssikkerhet. Hvis du bruker WEP-sikkerhet, bruker du Alternativ 2 for å koble deg til. Alternativ 2: Tilkobling uten WPS ved hjelp av konfigureringsveilederen for nettleseren Konfigureringsveilederen for nettleseren tar deg gjennom de nødvendige trinnene for å koble utvideren til et eksisterende Wi-Fi-nettverk. 6

7 Alternativ 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup) 1. Trykk på WPS-knappen på utvideren. 2. I løpet av to minutter trykker du på WPS-knappen på den trådløse ruteren, gatewayen eller tilgangspunktet. Nå skal utvideren være tilkoblet Wi-Fi-nettverket, slik at lampen for tilkoblingshastighet på utvideren begynner å lyse. 3. Utviderens trådløse nettverksnavn (SSID) endres til det eksisterende Wi-Fi-nettverksnavnet med _EXT på slutten av navnet. For eksempel: Eksisterende Wi-Fi-nettverksnavn: Nytt nettverksnavn for utvider: Mittnettverksnavn Mittnettverksnavn_EXT 4. For å koble ekstra Wi-Fi-enheter til utvidernettverket kan du bruke samme nettverkspassord (passord) som for det eksisterende trådløse nettverket / den trådløse ruteren. 7

8 Alternativ 2: Tilkobling med konfigureringsveiledningen for nettleseren 1. Når utvideren er slått på og statuslampen lyser grønt, kan du bruke en administrator for trådløse nettverk på en PC for å finne og koble til det trådløse nettverket NETGEAR_EXT (SSID). Tips: Du kan bruke alle administratorer for trådløse nettverk på en PC eller et nettbrett for å finne og koble til det trådløse nettverket for utvideren. 8

9 Etter at tilkoblingen med PC-en er etablert, vil lampen for tilkoblingsstatus mellom PC-en og utvideren lyse grønt. Deretter må du koble utvideren til det eksisterende Wi-Fi-nettverket. 2. Åpne et nettleservindu fra samme PC. Deretter skal nettleseren ta deg direkte til konfigureringsveiledningen på skjermen. Tips: Du kan alltid få tilgang til utviderens innstillinger igjen ved å skrive inn i nettleserens adresselinje. 9

10 3. Konfigureringsveiledningen for nettleseren veileder deg gjennom følgende trinn: Velge Wi-Fi-nettverket du ønsker å utvide. Få tilgang til sikkerhetspassordet for det eksisterende nettverket. Velge navnet for ditt nye utvidernettverk. Koble de trådløse enhetene dine til ditt nye utvidernettverk. 4. Hvis du ønsker å foreta endringer etter at du har brukt konfigureringsveiledningen for nettleseren, eller du ønsker å kjøre konfigureringsveiledningen igjen, kan du bruke nettleseren for å gå til Hvis du blir bedt om det, logger du på som admin med password som passordet. 10

11 Utviderytelse Lampen for tilkoblingshastighet indikerer ytelsen. Den beste ytelsen oppnås når lampen for tilkoblingshastighet er grønn. En brukbar ytelse oppnås når lampen for tilkoblingshastighet er gul. Hvis lampen for tilkoblingshastighet lyser rødt, er tilkoblingen svak eller det er ingen tilkobling. Hvis lampen for tilkoblingshastighet er avslått, er det ingen tilkobling mellom utvideren og ruteren. Tips: Kontroller at lampen for tilkoblingsstatus mellom PC-en og utvideren er grønn før du kontrollerer ytelsen ved å se på lampen for tilkoblingshastighet. Slik forbedrer du utviderytelsen: 1. Flytt utvideren nærmere ruteren eller til et annet sted med bedre sikt. 2. Når du flytter utvideren, må du kontrollere lampene for tilkoblingshastighet og tilkoblingsstatus mellom PC og utvider foran på panelet til du finner et bra sted. 11

12 Når skal utviderens trådløse nettverk brukes NETGEAR anbefaler at du kun kobler til utviderens trådløse nettverk når en PC eller trådløs enhet er i en "dødsone", der nettverkstilkoblingen til den eksisterende ruteren er dårlig eller ikke-eksisterende. Dette er fordi datatrafikk som går gjennom utviderens trådløse nettverk, er tregere enn trafikk direkte fra det opprinnelige trådløse ruternettverket. Hvis du ikke kan utføre tilkoblingen fra den trådløse enheten til utvideren, må du flytte utvideren til et annet sted midt mellom enheten og ruteren. Hvis enheten ikke kan kobles til utvideren etter at du har prøvd flere steder, kan du flytte utvideren nærmere enheten. 12

13 Wi-Fi-adapter med én port Når utvideren er koblet til det eksisterende Wi-Fi-nettverket, kan du bruke utviderens Ethernet-port til å koble deg trådløst til nettverket. Hvis du ganske enkelt kobler Ethernet-ledningen fra en Ethernetaktivert enhet (som en tilkoblet TV, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll) til utviderens Ethernet-port, kan du bruke den tilkoblede enheten trådløst. Blu-ray-spiller WN3000RP utvider Trådløs ruter 13

14 Trådløse SSID-er og passord Bruk plassen nedenfor til å skrive opp det nye nettverksnavnet for utvideren (SSID) og utviderens sikkerhetsinnstillinger i tilfelle du trenger å legge trådløse enheter til utvideren i fremtiden. Angi trådløsinformasjonen din her: Navn på ruternettverk (SSID) Sikkerhetspassord for ruter Navn på utvidernettverk (SSID) Sikkerhetspassord for utvider 14

15 Vanlige spørsmål Du finner mer informasjon om produktet i brukerhåndboken som er tilgjengelig på 1. Smart Wizard spør etter passordet mitt, og jeg er sikker på at jeg har angitt riktig passord. Hva kan jeg gjøre? Det er sannsynlig at utvideren er plassert på grensen til rekkevidden som dekkes av ruteren. Følg instruksjonene i den forrige delen for å løse dette. Hvis du bruker WEP-sikkerhet, må du kontrollere at du angir nøkkelen for trådløs tilkobling i riktig felt. 2. Jeg koblet til NETGEAR_EXT og startet en nettleser. Hvorfor kan jeg ikke se Smart Wizard? Først må du kontrollere at datamaskinen er konfigurert til å bruke DHCP (de fleste er det). Så må du kontrollere at statuslampen for tilkobling mellom PC og utvider lyser grønt, og at du har en gyldig IP-adresse. Til slutt må du starte nettleseren på nytt og skrive inn 3. Fungerer utvideren hvis jeg kobler den til ruteren med en Ethernet-kabel? Nei. Utvideren er utformet for å kobles trådløst til ruteren. 4. Hva er brukernavnet og passordet for å logge på utvideren? Brukernavnet er admin og standardpassordet er password. Begge skiller mellom små og store bokstaver. 15

16 Samsvar Samsvarserklæring Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til NETGEAR-webområdet for EU-samsvarserklæringer på: For å få informasjon om GNU General Public License (GPL) kan du gå til Dette symbolet brukes i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold til gjeldende lover og i overensstemmelse med WEEE-direktivet. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA September 2011

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10519-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO NPD 5287-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer