N600 WiFi-områdeutvider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N600 WiFi-områdeutvider"

Transkript

1 Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP

2 Innhold Komme i gang Møt utvideren din Frontdeksel Bakdeksel Lampebeskrivelser Installere WiFi-utvideren Plasser utvideren, og slå på strømmen Koble til et eksisterende WiFi-nettverk Koble til Ethernet-aktiverte enheter Gå til innstillingene for utvideren Vanlige spørsmål

3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten over lange avstander. En utvider gjentar signalene fra en eksisterende WiFiruter eller et tilgangspunkt. WiFirekkeviddeutvider Utvider rekkevidden til WiFi-nettverket og gir et sterkere signal i områder som er vanskelige å nå. Eksisterende WiFi Noen ganger gir ikke ruteren deg den WiFi-rekkevidden du trenger. 3

4 Møt utvideren din Før du installerer utvideren, må du gjøre deg kjent med lampene, knappene og portene. Frontdeksel WPS-knapp WPS-lampe LAN-lamper 1 4 Lampe for tilkoblingsstatus mellom enhet og utvider Lampe for tilkoblingshastighet på 5 GHz Lampe for tilkoblingshastighet på 2,4 GHz Strømlampe 4

5 Bakdeksel Knapp for å gjenopprette fabrikkinnstillingene LAN-porter 1 4 Strøminngang Av/på-knapp (strøm) 5

6 Lampebeskrivelser Bruk lampene under installeringen for å finne den beste plasseringen for utvideren, eller for å følge med på ytelsen til utvideren. Strømlampe Lyser gult. Utvideren startes opp. Lyser grønt. Utvideren er på. Blinker grønt. Fastvaren er ødelagt. Gå til Blinker gult. Fastvaren oppgraderes, eller knappen Restore Factory Settings (Gjenopprett fabrikkinnstillinger) ble trykket på. Av. Utvideren er av. Lampe for tilkoblingshastighet på 2,4 GHz Denne lampen indikerer en 2,4 GHz WiFi-tilkobling mellom utvideren og ruteren eller tilgangspunktet. Lyser grønt. Best tilkobling Lyser gult God tilkobling Lyser rødt. Dårlig tilkobling Av. Ingen tilkobling 6

7 Lampe for tilkoblingshastighet på 5 GHz Denne lampen indikerer en 5 GHz WiFi-tilkobling mellom utvideren og ruteren eller tilgangspunktet. Lyser grønt. Best tilkobling Lyser gult God tilkobling Lyser rødt. Dårlig tilkobling Av. Ingen tilkobling Lampe for tilkoblingsstatus mellom enhet og utvider Lyser grønt. Utvideren er koblet til en datamaskin eller en trådløs enhet. Av. Utvideren er ikke koblet til en datamaskin eller en trådløs enhet. LAN-lamper Lyser grønt. LAN-porten oppdager en tilkobling til et lokalt nettverk (LAN). Av. Ingen enhet er oppdaget på LAN-porten. WPS-lampe Lyser grønt. WiFi-sikkerhet er aktivert (WPA eller WPA2). Blinker grønt. En WPS-tilkobling pågår. Av. WiFi-sikkerhet er ikke aktivert. 7

8 Installere WiFi-utvideren Plasser utvideren, koble til strømmen, og koble den til WiFi-nettverket. Plasser utvideren, og slå på strømmen 1. Plasser utvideren i samme rom som WiFi-ruteren. Merk: Nærhet til WiFi-ruteren er bare nødvendig under den første konfigureringsprosessen. 2. Koble strømadapteren til utvideren, og koble den til et strømuttak. Strømlampen lyser gult under oppstarten og deretter grønt når den er slått på. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Koble til et eksisterende WiFi-nettverk Hvis du vil utvide rekkevidden til WiFi-nettverket, må du koble utvideren til det eksisterende WiFi-nettverket. Du kan gjøre dette på én av to måter: Koble til med WPS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til med WPS på side 9. Koble til med genie Smart Setup. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side 11. 8

9 Koble til med WPS Med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du enkelt koble deg til et sikkert WiFi-nettverk uten å skrive inn nettverksnavn og passord. WPS støtter ikke WEP-nettverkssikkerhet. Hvis du bruker WEP-sikkerhet, må du følge instruksjonene under Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side Trykk på WPS-knappen på utvideren. WPS-lampen blinker. 2. I løpet av to minutter trykker du på WPS-knappen på ruteren eller tilgangspunktet. WPS-lampen og lampen for tilkoblingshastighet på 2,4 GHz på utvideren lyser kontinuerlig grønt, og utvideren kobles til det eksisterende WiFinettverket. Merk: Hvis lampen for tilkoblingshastighet på 2,4 GHz ikke lyser, eller lampen blinker gult, kan du prøve på nytt. Hvis den fremdeles ikke lyser, kan du se Koble til med NETGEAR genie Smart Setup på side Hvis WiFi-ruteren støtter 5 GHz-båndet, gjentar du trinn 1 og 2 for å koble utvideren til 5 GHz-båndet. 9

10 4. Finn det nye nettverksnavnet til utvideren. Utviderens trådløse nettverksnavn (SSID) endres til det eksisterende WiFi-nettverkets navn med _2GEXT eller _5GEXT lagt til på slutten av navnet, avhengig av om utvideren kobler seg til WiFi-nettverket med en hastighet på 2,4 GHz eller 5 GHz. For eksempel: Eksisterende WiFi-nettverksnavn. Mittnettverksnavn Nytt nettverksnavn for utvider. Mittnettverksnavn_2GEXT eller Mittnettverksnavn_5GEXT 5. Koble WiFi-enhetene til det nye utvidernettverket. Bruk det samme WiFi-passordet som du bruker til WiFi-ruteren. 6. Koble fra utvideren, og flytt den til et nytt sted nærmere området med dårlig WiFi-signal. Stedet du velger, må være innenfor rekkevidde til det eksisterende WiFi-ruternettverket. 7. Sett utvideren i en stikkontakt. Strømlampen lyser gult under oppstarten og deretter grønt når den er slått på. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Bruk lampene for tilkoblingshastighet på frontdekselet som hjelp til å velge et sted der koblingen mellom utvideren og ruteren er optimal. 10

11 Koble til med NETGEAR genie Smart Setup 1. Bruk et WiFi-nettverksverktøy på en datamaskin eller mobil enhet for å finne og koble til WiFi-nettverket NETGEAR_EXT (SSID). Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser lampen for tilkoblingsstatus mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. 2. Åpne et nettleservindu fra den samme datamaskinen eller mobile enheten. Nettleseren tar deg direkte til NETGEAR genie Smart Setup. Merk: Hvis du ikke blir automatisk tatt til NETGEAR genie, kan du starte en nettleser og angi i adressefeltet. Angi admin som brukernavn og password som passord. 3. Velg et 2,4 GHz-WiFi-nettverk for å utvide, og klikk på knappen Continue (Fortsett). 11

12 4. Skriv inn nettverkspassordet (som også kalles et passord eller en sikkerhetsnøkkel) i feltet Password (network key) (Passord (nettverksnøkkel)), og klikk på knappen Continue (Fortsett). 5. Velg et 5 GHz-WiFi-nettverk, og klikk på knappen Continue (Fortsett). Hvis ruteren ikke støtter 5 GHz-båndet, klikker du på knappen Skip (Hopp over). 6. Skriv inn nettverkspassordet (som også kalles et passord eller en sikkerhetsnøkkel) i feltet Password (network key) (Passord (nettverksnøkkel)), og klikk på knappen Continue (Fortsett). 12

13 7. Skriv inn navnet (SSID) for WiFi-nettverket til den nye utvideren i feltet 2.4GHz Network Name (SSID) (2,4 GHz-nettverksnavn (SSID)) og feltet 5GHz Network Name (SSID) (5GHz-nettverksnavn (SSID)), og klikk på knappen Continue (Fortsett). Merk: Hvis du vil bruke de samme sikkerhetsinnstillingene som det eksisterende nettverket, velger du avmerkingsboksen. Innstillingene brukes, og følgende skjermbilde vises: 13

14 8. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på datamaskinen eller den mobile enheten for å koble til utviderens nyopprettede WiFi-nettverk. Gjenta dette trinnet på alle datamaskiner og mobile enheter. 9. Velg avmerkingsboksen og klikk på knappen Continue (Fortsett). 10. Koble fra utvideren, og flytt den til et nytt sted nærmere området med dårlig WiFi-signal. Stedet du velger, må være innenfor rekkevidde til det eksisterende WiFi-ruternettverket. 11. Sett utvideren i en stikkontakt. Strømlampen lyser gult under oppstarten og deretter grønt når den er slått på. Hvis strømlampen ikke lyser, må du trykke på knappen Power (Strøm). Bruk lampene for tilkoblingshastighet på frontdekselet som hjelp til å velge et sted der koblingen mellom utvideren og ruteren er optimal. 14

15 Koble til Ethernet-aktiverte enheter Etter at utvideren har blitt koblet til det eksisterende WiFi-nettverket, kan du koble en enhet til utvideren med en Ethernet-kabel. Da kan den enheten få tilgang til det eksisterende nettverket via WiFi-tilkoblingen mellom utvideren og ruteren. Blu-ray-spiller TV Områdeutvider Spillkonsoll WiFi-ruter 1. Konfigurer og koble utvideren til et eksisterende WiFi-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere WiFi-utvideren på side Koble Ethernet-kabelen fra en Ethernet-aktivert enhet til en LAN-port på utvideren. 15

16 Gå til innstillingene for utvideren Etter installeringen kan du logge på utvideren for å se eller endre utviderens innstillinger. 1. Koble en datamaskin eller mobil enhet til utviderens nettverk. 2. Start en nettleser og skriv inn eller i adressefeltet. Et påloggingsskjermbilde vises. 3. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. 16

17 Vanlige spørsmål Du finner mer informasjon om produktet i brukerhåndboken som er tilgjengelig på Konfigureringsveiledningen til nettleseren spør meg om nettverkssikkerhetsnøkkelen (passord), og jeg er sikker på at jeg har skrevet inn riktig passord. Hva kan jeg gjøre? Utvideren er sannsynligvis plassert i utkanten av rekkevidden som dekkes av ruteren eller tilgangspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Plasser utvideren, og slå på strømmen på side 8. Hvis du bruker WEP-sikkerhet, må du kontrollere at du angir nøkkelen for trådløs tilkobling i riktig felt. Jeg koblet til NETGEAR_EXT og åpnet en nettleser. Hvorfor ser jeg ikke konfigureringsveiledningen til nettleseren? Prøv disse feilsøkingstrinnene: Kontroller at datamaskinen er konfigurert til å bruke DHCP (de fleste er det). Kontroller at lampen for tilkoblingsstatus mellom enhet og utvider er grønn, og at du har en gyldig IP-adresse. Start en nettleser på nytt, og skriv inn eller i adressefeltet. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. 17

18 Fungerer utvideren hvis jeg kobler den til ruteren med en Ethernet-kabel? Nei. Utvideren er utformet for å kobles trådløst til ruteren eller tilgangspunktet. Hva er brukernavnet og passordet for å logge på utvideren? Brukernavnet er admin og standardpassordet er password. Begge skiller mellom små og store bokstaver. Hvordan gjenoppretter jeg utvideren til fabrikkinnstillingene? 1. Bruk en skarp gjenstand som en binders til å trykke på og holde nede knappen Restore Factory Settings (Gjenopprett fabrikkinnstillinger) på utvideren i minst fem sekunder til strømlampen blinker gult. 2. Slipp knappen Restore Factory Settings (Gjenopprett fabrikkinnstillinger), og vent på at utvideren starter på nytt. Utvideren tilbakestilles og går tilbake til fabrikkinnstillingene. Du kan nå få tilgang til utvideren fra nettleseren med fabrikkinnstillingene. 18

19 Jeg har aktivert et trådløst MAC-filter (trådløs tilgangskontroll eller ACL) på ruteren. Hva skal jeg gjøre når jeg installerer utvideren? Når den trådløse enheten kobles til via utvideren til ruteren, blir MACadressen på den trådløse enheten som vises på ruteren, overført til en annen MAC-adresse. Hvis ruterens MAC-filter er aktivert, kobles den trådløse enheten til utvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra utvideren og kan ikke koble til Internett. For å få den trådløse enheten til å motta en IP-adresse fra utvideren og få tilgang til Internett må du oppgi den overførte MAC-adressen til ruteren. 1. Deaktiver MAC-filteret på ruteren. 2. Slå på utvideren og koble alle trådløse enheter til utvideren. 3. Kontroller at lampen for tilkoblingshastighet lyser. 4. Logg på ruteren og kontroller de tilknyttede enhetene på skjermbildet Attached Devices (Tilkoblede enheter). 5. Legg MAC-adresser som begynner med 02:0F:B5, til ruterens MAC-filtertabell. 19

20 Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og støtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteresursene fra NETGEAR. Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Samsvar Hvis du vil se den fullstendige EU-samsvarserklæringen, kan du gå til: Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til: Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen. Bare for innendørs bruk. Gyldig for salg i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Januar 2014