Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA"

Transkript

1 Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og støtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteressursene fra NETGEAR. Last ned brukerhåndboken fra eller gjennom en kobling i produktbrukergrensesnittet. Varemerker NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoen er varemerker for NETGEAR, Inc. Alle andre varemerker enn NETGEAR brukes kun som referanse. Hurtigstart Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500 Innhold i pakken Pakken inneholder følgende elementer. Samsvar Hvis du vil se den fullstendige EU-samsvarserklæringen, kan du gå til: Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til: Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen. Bare for innendørs bruk. Gyldig for salg i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits. Ethernet-kabel Ruter Strømadapter (varierer fra region til region) I noen regioner er en ressurs-cd inkludert i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juli 2015

2 1. Plasser antennene. For å oppnå best mulig WiFi-ytelse må du plassere antennene som vist. 2. Forbered modemet. Koble modemet fra stikkontakten. Hvis det bruker batteri, tar du det ut. 3. Koble til modemet. Koble til modemet. Sett batteriet på plass igjen. Deretter kobler du modemet til den gule Internett-porten på ruteren. 4. Slå på ruteren. Strømlampen lyser gult og deretter hvitt når ruteren er klar. Hvis ingen indikatorer lyser, trykker du på knappen Power On/Off (Av/på) på bakpanelet til ruteren. 5. Sjekk indikatorene. Du kan koble til ruteren ved hjelp av dette diagrammet, eller du kan følge instruksjonene i dette heftet. WiFi-enhet Internett Kabel eller DSL Ethernet-kabel Ruter Hvis strømindikatoren lyser Modem kontinuerlig hvitt og de andre indikatorene er av, trykker du på LED-knappen på ruterens frontpanel. 6. Koble til en enhet. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller bruke WiFi for å koble en enhet til ruteren. Hvis du vil koble til med WiFi, må du bruke WiFi-nettverksnavnet og -passordet på produktetiketten. Ethernet-kabel Strømadapter Datamaskin Datamaskin 7. Logg på ruteren. Start en nettleser. NETGEAR genie vises. Hvis du ikke ser genie, kan du skrive i adressefeltet til nettleseren. Når du får beskjed, angir du admin som brukernavn og password som passord. Følg genie-trinnene for å koble til Internett. 8. Få kostnadsfrie apper. Under installasjonen ber genie deg om å laste ned to kostnadsfrie apper: genie-appen. Et personlig dashbord som du kan bruke til å overvåke, kontrollere og reparere hjemmenettverket. ReadySHARE Vault-appen. Gir mulighet for automatisk og kontinuerlig sikkerhetskopiering av en Windowsdatamaskin til en USB-enhet som er koblet til ruteren. 9. Hent brukerhåndboken. Du finner brukerhåndboken på Internett på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Ekstern tilgang til ruteren med genie-appen Du kan bruke genie-appen til å få ekstern tilgang til ruteren og endre viktige innstillinger. Ekstern tilgang med genie-appen støttes for Windows-datamaskiner, mobile enheter med ios og mobile enheter med Android. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se brukerhåndboken for NETGEAR genie-apper, som er tilgjengelig på ¾ Slik setter du opp ekstern tilgang ved hjelp av genieappen for Windows-datamaskiner: 1. Gå til og last ned den nyeste versjonen av genie-appen til Windows. 2. Opprett en genie-konto for ekstern tilgang. a. Koble datamaskinen til ruterens WiFi-nettverk med en WiFi-tilkobling eller kablet Ethernet-tilkobling. b. Start genie-appen. c. Velg Router Settings (Ruterinnstillinger). Sidene for Router Login (Ruterpålogging) vises. d. Fra menyen Login as (Logg på som) velger du Remote Access (Ekstern tilgang). e. Klikk på koblingen Sign up (Registrer deg). f. Fyll ut feltene for å opprette en konto. 3. Logg på genie-kontoen for ekstern tilgang. genie-appen avgjør om ruteren er registrert med genie-kontoen. Hvis ruteren ikke er registrert, må du følge instruksjonene på skjermen. Etter at ruteren har blitt registrert med genie-kontoen, vises et skyikon på siden. Nå har du ekstern tilgang til ruteren fra genieappen som er installert på datamaskinen.

3 Funksjoner Frontdeksel Lampene, knappene og USB-portene vises på følgende figur. Hvis du vil ha mer informasjon om lampene og knappene, kan du se Lamper på side 2 og Knapper på frontpanelet på side 3. Lamper Lampeknapp Bakdeksel WPS-knapp WiFi-knapp USB 3.0-port USB 2.0-port Tilkoblingene og knappene på bakpanelet vises på følgende figur. Ethernet-porter for aggregasjon Internettport Ethernetporter 1 6 Av/på-knapp Knapp for Strømkontakt tilbakestilling 1

4 Lamper Lampene øverst på ruteren lyser for å indikere ruteraktivitet: Lampe Strømlampe Internett-lampe Lampe for 2,4 GHz WiFi WiFi-lampe for 5 GHz 1 Beskrivelse Kontinuerlig hvitt. Ruteren er klar. Lyser gult. Ruteren starter opp. Blinker gult. Fastvaren oppgraderes, eller knappen Reset (Tilbakestilling) ble trykket på. Blinker hvitt. Fastvaren er ødelagt. Av. Ruteren mottar ikke strøm. Kontinuerlig hvitt. Internett-tilkoblingen er klar. Lyser gult. Ruteren har oppdaget en Ethernetkabeltilkobling til modemet. Blinker hvitt. Internett-trafikken går gjennom Internett-porten. Av. Ingen Ethernet-kabel er tilkoblet mellom ruteren og modemet. Kontinuerlig hvitt. WiFi-radioen på 2,4 GHz er i bruk. Blinker. Ruteren sender eller mottar WiFi-trafikk. Av. WiFi-radioen på 2,4 GHz er slått av. Kontinuerlig hvitt. WiFi-radioen på 5 GHz 1 er i bruk. Blinker. Ruteren sender eller mottar WiFi-trafikk. Av. WiFi-radioen på 5 GHz 1 er av. WiFi-lampe for 5 GHz 2 Kontinuerlig hvitt. WiFi-radioen på 5 GHz 2 er i bruk. Blinker. Ruteren sender eller mottar WiFi-trafikk. Av. WiFi-radioen på 5 GHz 2 er av. 2

5 Lampe Lampe for USB 1 Lampe for USB 2 Lamper for Ethernet-port 1-6 Beskrivelse Lampen for USB 1 gjelder for den blå USB 3.0-porten. Lampen for USB 2 gjelder for USB 2.0-porten. Kontinuerlig hvitt. En USB-lagringsenhet er tilkoblet og klar. Blinker. En USB-lagringsenhet er allerede plugget i og prøver å koble til. Av. Ingen USB-lagringsenhet er tilkoblet, eller noen klikket på knappen Safely Remove Hardware (Trygg fjerning av maskinvare), og det er nå trygt å fjerne den tilkoblede USB-enheten. Lampefargen indikerer hastigheten: hvitt for Gigabit Ethernet-tilkoblinger og gult for Ethernet-tilkoblinger på 100 eller 10 Mbps. Lyser. En påslått enhet er koblet til Ethernet-porten. Blinker. Porten sender eller mottar trafikk. Av. Ingen enhet er koblet til denne Ethernet-porten. Knapper på frontpanelet Knapp Lampeknapp WPS-knapp WiFi-knapp Beskrivelse Hvis du trykker på denne knappen, endres lampemodusen. Modus én. Alle lampene er på og blinker. Modus to. Alle lampene er på, men blinker ikke. Modus tre. Bare strømlampen er på, mens de andre lampene er avslått. Når du trykker på denne knappen, kan du bruke WPS for å koble til WiFi-nettverket uten å angi WiFi-passordet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til WiFi-nettverket på side 9. Når du holder nede denne knappen i to sekunder, slår du WiFi-radioene på 2,4 GHz, 5 GHz 1 og 5 GHz 2 av og på. 3

6 Installere ruteren Sørg for at Internett-tjenesten er aktiv før du installerer ruteren. ¾ Slik installerer du ruteren: 1. Plasser antennene. For å oppnå best mulig WiFi-ytelse anbefaler NETGEAR at du plasserer antennene som vist på figuren. 2. Forbered modemet: Internett Kabel eller DSL Modem a. Koble modemet fra stikkontakten. b. Hvis modemet bruker batteri, tar du det ut. c. Hvis modemet allerede er koblet til en annen ruter, kobler du fra kabelen mellom modemet og den aktuelle ruteren. Kontroller at modemet er slått av og bare koblet til med veggkontakten til Internett-tilkoblingen. 4

7 3. Koble til modemet: Internett Kabel eller DSL Ruter Modem Ethernetkabel Ethernetkabel a. Sett i strømkontakten, og slå på modemet. b. Hvis du har fjernet batteriene, må du bytte dem ut. c. Bruk Ethernet-kabelen som fulgte med ruteren, til å koble modemet til ruterens gule Internett-port. 4. Koble strømmen til ruteren: Internett Kabel eller DSL Ruter Modem Strømadapter a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett støpselet i en stikkontakt. b. Vent på at strømlampen på frontdekselet lyser gult og deretter hvitt. Hvis ingen lamper lyser, kan du trykke på knappen Power On/Off (Av/på) på bakpanelet til ruteren. 5

8 5. Sjekk indikatorene. Hvis strømindikatoren lyser kontinuerlig hvitt og de andre indikatorene er av, trykker du på LED-knappen på ruterens frontpanel for å slå på de andre indikatorene. 6. Koble til en enhet. WiFi-enhet Ethernet-kabel Internett Datamaskin Kabel eller DSL Modem Ethernetkabel Ruter Strømadapter Datamaskin Du kan bruke en kablet tilkobling for å koble en datamaskin til ruteren, eller du kan bruke WiFi for å koble en datamaskin eller WiFi-enhet til ruteren: For en kablet tilkobling må du bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) for å koble en Ethernet-port på datamaskinen til en Ethernet-port på ruteren. Merk: NETGEAR anbefaler at du kobler en datamaskin til Ethernet-portene 3 6 og bruker Ethernet-portene 1 og 2 for å konfigurere Ethernet-portaggregasjon Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Ethernetportaggregasjon på side 15. Hvis du vil koble til med en WiFi-tilkobling, kan du bruke WiFi-nettverksnavnet og -passordet på produktetiketten. 6

9 7. Start en nettleser. Første gang du kobler til ruteren, vises genie-siden. Følg genie-trinnene for å koble til Internett. Hvis genie-siden ikke vises, må du prøve følgende: Lukke nettleseren og åpne den på nytt på Kontroller at datamaskinen er tilkoblet én av Ethernet-portene på ruteren, eller at du er koblet til ruterens WiFi-nettverk. Kontroller at ruteren mottar strøm, og at strømindikatoren er tent. Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar en IP-adresse automatisk fra ruteren. Hvis du fremdeles ikke ser genie-siden, må du logge på ruteren slik at genie kan finne Internett-tilkoblingen din. ¾ Slik logger du på ruteren: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Angi admin som brukernavn og password som passord. Siden BASIC Home vises. Hvis Internett-tilkoblingen ikke er konfigurert ennå, oppdager genie automatisk Internett-tilkoblingen. 7

10 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på samme måte som et serienummer. Siden ruteren automatisk bruker WiFi-sikkerhet, trenger du ikke å konfigurere den. WiFi-innstillingene finnes på produktetiketten. NETGEAR anbefaler at du bruker de forhåndsinstallerte WiFi-innstillingene, siden du da kan kontrollere produktetiketten hvis du glemmer dem. Med NETGEAR genie kan du endre disse innstillingene. Hvis du gjør det, kan du skrive ned de nye WiFi-innstillingene og lagre dem på et trygt sted. Du kan notere deg WiFi-innstillingene fra produktetiketten her for enkel referanse. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer WiFi-innstillingene, kan du skrive ned de nye innstillingene her for enkel referanse og oppbevare dette heftet på et trygt sted. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): 8

11 Koble til WiFi-nettverket For å koble deg til ruterens WiFi-nettverk kan du enten bruke ruterens Wi Fi Protected Setup-funksjon (WPS) eller velge WiFi-nettverket og skrive inn passordet. Hvis du vil ha hjelp med WPS-knappen på datamaskinen eller WiFi-enheten, kan du se i instruksjonene eller den elektroniske hjelpen som fulgte med datamaskinen eller enheten. Noe eldre utstyr kan ikke bruke WPS. ¾ Slik kobler du til nettverket med WPS: 1. Hold nede WPS-knappen på ruteren i 3 5 sekunder. WPS-lampen på knappen blinker. 2. I løpet av to minutter, på datamaskinen eller WiFi-enheten, må du trykke på WPS-knappen eller klikke på WPS-knappen på skjermen. WPS-lampen lyser kontinuerlig blått når datamaskinen eller WiFi-enheten kobles til ruteren. 3. Hvis du vil legge til andre datamaskiner eller WiFi-enheter, kan du gjenta denne prosessen. ¾ Slik velger du nettverk og angir passordet: 1. Åpne programvaren som håndterer WiFi-tilkoblingene på datamaskinen eller WiFi-enheten som du vil koble til ruteren. Dette verktøyet søker etter WiFi-nettverk i området. 2. Finn og velg ruterens WiFi-nettverksnavn (SSID). SSID-en står på produktetiketten. 3. Skriv inn ruterens passord (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på Connect (Koble til). Passordet står på produktetiketten. 4. Gjenta trinn 1 til 3 for å legge til andre datamaskiner eller WiFi-enheter. 9

12 Vise eller endre ruterinnstillingene Etter at du har brukt genie til å konfigurere ruteren, kan du logge på ruteren for å se innstillingene eller utføre endringer. Logge på ruteren ¾ Slik logger du på ruteren: 1. Koble en datamaskin eller WiFi-enhet til ruteren. Du kan koble til med en kablet tilkobling eller en WiFi-tilkobling: For en kablet tilkobling må du bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) for å koble en Ethernet-port på datamaskinen til en Ethernet-port på ruteren. Hvis du vil koble til med WiFi, bruker du WiFi-nettverksnavnet og -passordet på produktetiketten. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsvindu vises. 4. Angi admin som brukernavn og password som passord. Siden BASIC Home vises. Endre adminpassordet ¾ Slik endrer du adminpassordet: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Angi admin som brukernavn og password som passord. Siden BASIC Home vises. 3. Velg ADVANCED > Administration > Set Password (AVANSERT > Administrasjon > Angi passord). 10

13 4. Skriv inn det gamle passordet, og skriv det nye passordet to ganger. 5. For å gjenopprette passordet må du velge avmerkingsboksen Enable Password Recovery (Aktiver gjenoppretting av passord). NETGEAR anbefaler at du aktiverer gjenoppretting av passord. 6. Velg to sikkerhetsspørsmål, og angi svar for dem. 7. Klikk på knappen Apply (Bruk). Endringene dine blir lagret. Gjenopprette et glemt adminpassord Standardpassordet for adminbrukernavnet er password. Hvis du endret passordet og aktiverte funksjonen for gjenoppretting av passord, kan du gjenopprette dette passordet. ¾ Slik gjenoppretter du et glemt adminpassord: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Klikk på knappen Cancel (Avbryt). Hvis gjenoppretting av passord er aktivert, blir du bedt om å skrive inn serienummeret til ruteren. 3. Skriv inn serienummeret på ruteren. Serienummeret står på produktetiketten. 4. Klikk på knappen Continue (Fortsett). En side som ber deg om svarene på sikkerhetsspørsmålene dine, vises. 5. Skriv inn de lagrede svarene på sikkerhetsspørsmålene. 6. Klikk på knappen Continue (Fortsett). En side viser det gjenopprettede passordet. 11

14 7. Klikk på knappen Login again (Logg på igjen). Et påloggingsvindu vises. 8. Med det gjenopprettede passordet logger du på ruteren. Finne et glemt WiFi-sikkerhetspassord Det forhåndsinnstilte WiFi-passordet finnes på produktetiketten. Hvis du endret WiFi-passordet og glemte hva det er, kan du logge på ruteren for å se det gjeldende WiFi-passordet. ¾ Slik kobler du til ruteren og viser WiFi-passordet: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Skriv inn brukernavnet og passordet til ruteren. Standardbrukernavnet er admin, og standardpassordet er password. Bruk standarddetaljene hvis du ikke har endret dem. Siden BASIC Home vises. 3. Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger). Delen Security Options (Sikkerhetsalternativer) av siden viser WiFi-passordet. 12

15 Få tilgang til en USB-enhet på nettverket Med ReadySHARE kan du få tilgang til og dele en USB-lagringsenhet som er koblet til ruterens USB-porter. (Hvis USB-enheten bruker spesielle drivere, er den ikke kompatibel.) ¾ Slik får du tilgang til USB-lagringsenheten fra en Windows-datamaskin: 1. Koble USB-lagringsenheten til en USB-port på ruteren. NETGEAR anbefaler at du bruker den blå USB 3.0-porten på ruteren for å få USB-enhetens beste tilgangshastighet. 2. Hvis USB-lagringsenheten bruker en strømforsyning, må du koble til denne. Du må bruke strømforsyningen når du kobler USB-lagringsenheten til ruteren. Når du kobler USB-lagringsenheten til ruterens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USB-lagringsenheten tilgjengelig for alle datamaskinene på det lokale nettverket (LAN). 3. På en Windows-datamaskin som er koblet til nettverket, velger du Start > Run (Kjør), angir \\readyshare i dialogboksen, og klikker på OK-knappen. Et vindu viser filene og mappene på enheten. 13

16 ¾ Slik får du tilgang til USB-lagringsenheten fra en Mac: 1. Koble USB-lagringsenheten til en USB-port på ruteren. NETGEAR anbefaler at du bruker den blå USB 3.0-porten på ruteren for å få USB-enhetens beste tilgangshastighet. 2. Hvis USB-lagringsenheten bruker en strømforsyning, må du koble til denne. Du må bruke strømforsyningen når du kobler USB-lagringsenheten til ruteren. Når du kobler USB-lagringsenheten til ruterens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USB-lagringsenheten tilgjengelig for alle datamaskinene på det lokale nettverket (LAN). 3. På en Mac som er koblet til nettverket, starter du Finder og velger Go > Connect to Server (Gå > Koble til server). Siden Connect to server (Koble til server) vises. 4. Angi smb://readyshare i feltet Server Address (Serveradresse), og klikk på knappen Connect (Koble til). 5. Når du blir bedt om det, velger du alternativknappen Guest (Gjest). 6. Hvis du konfigurerer tilgangskontroll på ruteren og du har gitt Mac-en tilgang til nettverket, velger du alternativknappen Registered User (Registrert bruker) og skriver inn admin for navn og password for passord. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangskontroll, kan du se brukerhåndboken, som er tilgjengelig på Internett på eller via en kobling i ruterens brukergrensesnitt. 7. Klikk på knappen Connect (Koble til). Et vindu viser filene og mappene på enheten. 14

17 Sikkerhetskopiere med ReadySHARE Vault Ruteren leveres med en gratis programvare til sikkerhetskopiering for alle Windows-datamaskinene i hjemmet. Koble en USBharddiskstasjon (HDD) til USB-porten på ruteren for å sentralisere og fortsette sikkerhetskopieringen automatisk. Merk: Følgende operativsystem støtter ReadySHARE Vault: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1. ¾ Slik sikkerhetskopierer du Windows-datamaskinen din: 1. Koble en USB-HDD til en USB-port på ruteren. 2. Last ned ReadySHARE Vault fra og installer det på hver Windows-datamaskin. 3. Start ReadySHARE Vault. Hjemmesiden til ReadySHARE Vault vises. 4. Bruk fanen Dashboard eller Backup (Instrumentpanel eller Sikkerhetskopiering) til å konfigurere og kjøre sikkerhetskopieringen. Konfigurere Ethernet-portaggregasjon Ethernet-portaggregasjon gjør at ruteren kan kombinere Ethernetportene 1 og 2 for dataoverføring til en støttet enhet, for eksempel en NAS-enhet. Merk deg at Ethernet-portaggregasjon også kalles for koblingsaggregasjon, portgruppering og porttrunkering. ¾ Slik kontrollerer du statusen for Ethernet-portaggregasjon: 1. Koble en enhet som støtter Ethernet-portaggregasjon, for eksempel en NAS-enhet eller en nettverkssvitsj, til Ethernetportene 1 og 2 på ruteren med Ethernet-kabler. 2. Konfigurer Ethernet-portaggregasjon på den enheten som er koblet til Ethernet-portene 1 og 2 på ruteren. 15

18 Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Ethernet-portaggregasjon på enheten din, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med enheten. 3. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 4. Skriv inn brukernavnet og passordet til ruteren. Brukernavnet er admin og standardpassordet er password. Bruk standarddetaljene hvis du ikke har endret dem. Siden BASIC Home vises. 5. Velg ADVANCED > Advanced Setup > Ethernet Port Aggregation (AVANSERT > Avansert konfigurering > Ethernet-portaggregasjon). Siden for Ethernet-portaggregasjon vises. 6. Kontroller at statusen for Ethernet-portaggregasjon vises som Active (Aktiv). Aktiver Smart Connect Smart Connect velger det raskeste WiFi-båndet til enheten din. For at Smart Connect skal fungere, må begge 5 GHz-båndene ha samme nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel (passord). ¾ Slik aktiverer du Smart Connect: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Skriv inn brukernavnet og passordet til ruteren. Brukernavnet er admin, og standardpassordet er password. Bruk standarddetaljene hvis du ikke har endret dem. Siden BASIC Home vises. 16

19 3. Velg Wireless (Trådløs). Siden Wireless Setup (trådløskonfigurering) vises. 4. Velg avmerkingsboksen Smart Connect. 5. Klikk på knappen Apply (Bruk). Innstillingene blir lagret. Aktivere Dynamic Quality of Service Dynamic Quality of Service (QoS) løser opp trafikkorker på Internett når du har begrenset Internett-båndbredde gjennom bedre teknikker for identifisering av program og enhet, båndbreddetildeling og trafikkprioritering. Hvis du liker å spille og streame video, kan du med fordel aktivere Dynamic QoS. Merk: Hvis du bruker en Internett-tilkobling med gigabithastighet, eller hvis Internett-hastigheten for nedlastinger og opplastinger er 300 Mbps eller raskere, trenger du ikke å bruke Dynamic QoS. ¾ Slik aktiverer du Dynamic QoS: 1. Start en nettleser og angi i adressefeltet. Et påloggingsvindu vises. 2. Skriv inn brukernavnet og passordet til ruteren. Brukernavnet er admin og standardpassordet er password. Du kan bruke standarddetaljene hvis du ikke har endret dem. Siden BASIC Home vises. 3. Velg Dynamic QoS. Dynamic QoS-siden vises. 4. Velg avmerkingsboksen Enable Dynamic QoS (Aktiver Dynamic QoS). 17

20 5. Spesifiser Internett-båndbredden. Du kan bruke Speedtest til å finne Internett-båndbredden, eller du kan angi Internett-båndbredden manuelt. NETGEAR anbefaler at du bruker Speedtest. Slik bruker du Speedtest til å finne Internett-båndbredden: a. For å få mer nøyaktige Speedtest-resultater må du passe på at ingen andre enheter bruker Internett. b. Klikk på knappen Speedtest. Speedtest finner Internett-båndbredden. 6. Klikk på knappen Apply (Bruk). Innstillingene blir lagret. 7. For å se båndbreddeutnyttelse etter enhet og program kan du klikke på koblingen Click here to see bandwidth utilization by device and application (Klikk her for å se båndbreddeutnyttelse etter enhet og program) nederst på siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken, som er tilgjengelig på Internett på eller via en kobling i ruterens brukergrensesnitt. Konfigurere VPN Service Med VPN Service får du ekstern tilgang til hjemmenettverket med en sikker tilkobling. Etter at du har konfigurert VPN Service, kan du bruke VPN til å få tilgang til ruterens USB-enhet og -medier, og til å få tilgang til Internett-tjenesten hjemme. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer VPN Service, kan du se i brukerhåndboken som er tilgjengelig på Internett på eller via en kobling i ruterens brukergrensesnitt. 18

21 Ekstern tilgang til ruteren med ReadyCLOUD ReadyCLOUD gir deg ekstern tilgang til filer på en USB-lagringsenhet som er koblet til ruteren. Før du får ekstern tilgang til ruteren med ReadyCLOUD, må du opprette en ReadyCLOUD-konto og registrere ruteren din. Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke ReadyCLOUD, kan du se ReadyCLOUD-brukerhåndboken for rutere, som er tilgjengelig på Internett på ¾ Slik konfigurerer du ReadyCLOUD-kontoen og registrerer ruteren: 1. Opprette en ReadyCLOUD-konto: a. Gå til og klikk på koblingen Sign In (Logg på). Siden Sign In (Logg på) vises. b. Klikk på koblingen Create Account (Opprett konto), fyll ut feltene for å opprette kontoen, og klikk på knappen Create (Opprett). 2. Konfigurere og registrere ruteren: a. Koble en USB-lagringsenhet til en USB-port på ruteren. b. Logg på ruteren på Siden BASIC Home vises. c. Velg ReadySHARE. Siden USB Storage (Basic Settings) (USB-lagring (Grunnleggende innstillinger)) vises. d. Velg alternativknappen ReadyCLOUD. ReadyCLOUD-siden vises. 19

22 e. Angi brukernavnet og passordet for ReadyCLOUD, og klikk på knappen Register (Registrer). Ruteren er nå registrert med ReadyCLOUD-kontoen. 3. Etter registreringen, går du til og bruker brukernavnet og passordet til ReadyCLOUD for å logge på kontoen. ReadyCLOUD-siden viser ruteren som du registrerte, og innholdet til USB-lagringsenheten som er koblet til ruteren. Laste ned den gratis NETGEAR genie-appen Den kostnadsfrie NETGEAR-genie-appen gjør at du enkelt kan overvåke, koble til og kontrollere hjemmenettverket ditt fra en Windows- eller Mac-datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon. Du kan dele og streame musikk eller videoer, diagnostisere og reparere nettverksfeil, konfigurere foreldrekontroll og mye mer: Gå til ruteren og endre innstillingene, eller diagnostiser og reparer nettverksfeil. Gjør en skriver AirPrint-kompatibel, slik at du kan skrive ut fra en ipad eller iphone. Bruk MyMedia til å finne og spille av filer på nettverket ditt. Bruk Turbo Transfer til raskt å sende filer fra datamaskinen eller smarttelefonen til andre enheter på nettverket. Konfigurer foreldrekontroll. Koble smarttelefonene og nettbrettene til det trådløse hjemmenettverket ved å skanne WiFi QR-koden fra genie. Last ned den kostnadsfrie genie-appen fra 20

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000 Gjør mer Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000 Gjør mer Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter Modell R9000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord) er unike for ruteren din, som et

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installasjon. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Gjør mer. AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter. Modell D6400

Gjør mer. AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter. Modell D6400 Gjør mer AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter Modell D6400 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for modemruteren din, på

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter. Modell D7800

Gjør mer. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter. Modell D7800 Gjør mer Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter Modell D7800 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for modemruteren

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter Modell R7500v2. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter Modell R7500v2. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000 Varemerker Innhold i pakken NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land.

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Hurtigstart. Innhold i pakken. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D7800

Hurtigstart. Innhold i pakken. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D7800 Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du velger produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Kun for innendørs bruk i alle EU-land og Sveits. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N150 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN1000v3

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N150 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN1000v3 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/ eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler at du bare bruker offisielle støtteressurser fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installasjonsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDRMAC

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installasjonsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDRMAC Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet før du

Detaljer

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Gjør mer. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200

Gjør mer. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200 Gjør mer AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200 Opplev neste generasjon WiFi Din nye trådløse forlenger støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger utøker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang.

Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang. Oppstartsveiledning Dette er inkludert Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang. 100 % trådløst kamera Magnetisk veggmontering Litium 123-batterier Monteringsskrue 2 3 Sette inn

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Hurtigstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Hurtigstart Powerline 1200 Modell PL1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide nettverket på

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Innhold Innhold i pakken........................................ 3 Grunnleggende oppsett.................................. 4 Omformatere disker.....................................

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Komme i gang Utvider for trådløs rekkevidde utvider WiFi-nettverket for å inkludere området utenfor

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger. Modell EX3800

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger. Modell EX3800 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3800 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1000 Modell PL1000v2

Hurtigstart. Powerline 1000 Modell PL1000v2 Hurtigstart Powerline 1000 Modell PL1000v2 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide nettverket

Detaljer

WN3500RP Installasjonsguide

WN3500RP Installasjonsguide Universell Dual Band-utvider skrivebord/veggplugg WN3500RP Installasjonsguide KOBLE KABLEDE ENHETER TIL TRÅDLØST TRÅDLØS UTVIDELSE PÅ 2,4 OG 5 GHz EKSISTERENDE RUTER Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504

Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND SIM-kortet har to størrelser. Hvilket du trenger, kommer an på enheten det skal brukes i. Dersom enheten krever: Mini-SIM: Bruk begge deler av SIM-kortet Micro-SIM: Bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401)

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer