Opplev neste generasjon WiFi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplev neste generasjon WiFi"

Transkript

1 Gjør mer

2 Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder. Utvideren er bakoverkompatibel med tidligere WiFi-standarder. Men for å få fordelene til ac må ruteren støtte WiFi-nettverksstandarden ac. Hvis du vil finne ut mer om WiFi-nettverksstandarden ac, kan du gå til 2

3 Bruke utvideren i utvidermodus Bruk utvideren i utvidermodus for å utvide rekkevidden til det eksisterende WiFi-nettverket. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer utvideren i utvidermodus, på kortet med oppstartsveiledning. ¾ Slik bruker du utvideren i utvidermodus: 1. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på datamaskinen eller WiFienheten for å finne og koble til WiFi-nettverket NETGEAR_EXT (SSID). Når tilkoblingen med datamaskinen eller WiFi-enheten er opprettet, lyser lampen for tilkobling mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. 2. Start en nettleser. Ruter 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Påloggingsskjermbildet vises. 3 Områdeutvider

4 4. Klikk på knappen NEW EXTENDER SETUP (NY UTVIDERKONFIGURERING). Skjermbildet Extender Setup (Utviderkonfigurering) vises. 5. Fullfør skjermbildet Extender Setup (Utviderkonfigurering) og klikk på knappen NEXT (NESTE). 6. Velg knappen WiFi Range Extender (WiFi-områdeutvider). Utvideren søker etter WiFi-nettverk i ditt område og viser en liste. 7. Velg et WiFi-nettverk du vil utvide, og klikk på knappen NEXT (NESTE). Hvis du ikke vil utvide begge WiFi-båndene, fjerner du avmerkingen for 2.4GHz WiFi Networks (2,4 GHz WiFi-nettverk) eller 5GHz WiFi Networks (5 GHz WiFi-nettverk). 8. I feltet Password (network key) (Passord (nettverksnøkkel)) skriver du inn det eksisterende WiFi-nettverkspassordet og klikker på knappen NEXT (NESTE). 9. Angi nettverksnavnet (SSID) og passordet for utvideren og klikk på knappen NEXT (NESTE). Innstillingene blir aktivert. 10. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på datamaskinen eller WiFi-enheten for å koble til det nye utvidede WiFi-nettverket. 11. Klikk på knappen CONTINUE (FORTSETT). En melding som bekrefter at utvideren er koblet til det eksisterende WiFi-nettverket, vises. 4

5 Bruke utvideren i tilgangspunktmodus Bruk utvideren i tilgangspunktmodus for å konfigurere utvideren som et WiFi-tilgangspunkt og opprette et nytt WiFi-aktiveringspunkt ved hjelp av en kablet Ethernet-tilkobling. Ethernet-kabel Ruter ¾ Slik bruker du utvideren i tilgangspunktmodus: 1. Bruk en Ethernet-kabel til å koble ruteren til utviderens Ethernet-port. 2. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på en datamaskin eller WiFienhet for å finne og koble til WiFi-nettverket NETGEAR_EXT (SSID). Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser lampen for tilkoblingsstatus mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. Merk: I tilgangspunktmodus kan du koble datamaskinen eller WiFi-enheten din til utvideren bare ved hjelp av en WiFi-tilkobling. 5 Områdeutvider

6 3. Start en nettleser. 4. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 5. Klikk på knappen NEW EXTENDER SETUP (NY UTVIDERKONFIGURERING). Skjermbildet Extender Setup (Utviderkonfigurering) vises. 6. Fullfør skjermbildet Extender Setup (Utviderkonfigurering) og klikk på knappen NEXT (NESTE). 7. Velg knappen ACCESS POINT (TILGANGSPUNKT). Utvideren kontrollerer om det er Internett-tilkobling. 8. Angi nettverksnavnet (SSID), sikkerhetsalternativer og passord for hvert bånd, og klikk på knappen NEXT (NESTE). Innstillingene blir aktivert. 9. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på datamaskinen eller WiFienheten for å koble til det nye tilgangspunkts-wifi-nettverket. 10. Klikk på knappen CONTINUE (FORTSETT). Det vises en melding om at du har opprettet et nytt tilgangspunkt. 6

7 Logg på for å få tilgang til utviderinnstillingene Etter installeringen kan du logge på utvideren for å se eller endre utviderens innstillinger. ¾ Slik logger du på utvideren: 1. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på en datamaskin eller WiFienhet for å finne og koble til det nye utvidede WiFi-nettverket. Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser lampen for tilkoblingsstatus mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 4. Skriv inn e-postadresse og passord, og klikk på knappen LOG IN (LOGG PÅ). Statusskjermbildet vises. 5. Gjør nødvendige endringer. 7

8 Dele filer på WiFi-nettverket Med ReadySHARE USB Storage Access kan du dele data som er lagret på de fleste vanlige USB-lagringsenheter på WiFi-nettverket ditt. ¾ Slik får du tilgang til USB-enheten din fra en Windows-datamaskin: 1. Sett USB-enheten inn i USB 3.0-porten på utvideren. Hvis USB-enheten har en strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-enheten til utvideren. Når du kobler USB-enheten til utviderens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USB-enheten tilgjengelig for alle datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). 2. Velg Start > Run (Start > Kjør). 3. Skriv inn \\readyshare i dialogboksen, og klikk på knappen OK. Et vindu åpner seg automatisk og viser filene og mappene på enheten. ¾ Slik får du tilgang til USB-enheten fra en Mac: 1. Sett USB-enheten inn i USB 3.0-porten på utvideren. Hvis USB-enheten har en strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-enheten til utvideren. 8

9 Når du kobler USB-enheten til utviderens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USB-enheten tilgjengelig for alle datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). 2. På en Mac som er koblet til nettverket, starter du Finder og velger Go > Connect to Server (Gå > Koble til server). 3. Skriv inn smb://readyshare i feltet Server Address (Serveradresse). 4. Når du blir bedt om det, velger du alternativknappen Guest (Gjest). 5. Klikk på knappen Connect (Koble til). Et vindu åpner seg automatisk og viser filene og mappene på enheten. Koble til Ethernet-aktiverte enheter Når utvideren er koblet til det eksisterende WiFi-nettverket, kan du koble en kablet enhet til utvideren ved hjelp av en Ethernet-kabel. Den enheten kan dermed få tilgang til det eksisterende nettverket via WiFi-tilkoblingen. Områdeutvider Blu-ray-spiller Ruter Ethernet-kabel 9

10 Dele en USB-skriver på WiFi-nettverket Med ReadySHARE Printer-verktøyet kan du dele en USB-skriver som er koblet til USB-porten på utvideren. Du kan dele denne USB-skriveren med Windows- og Mac-datamaskinene på nettverket ditt. ¾ Slik konfigurerer du ReadySHARE Printer: 1. Koble USB-skriveren til en USB-port på utvideren med en USBskriverkabel. 2. På hver datamaskin som skal dele skriver, gjør du følgende: a. Installer gjeldende USB-skriverdriver (denne programvaren er tilgjengelig fra skriverprodusenten). b. Last ned ReadySHARE Printer fra c. I fanen til ReadySHARE Printer klikker du på koblingen for PC Utility (PC-verktøy) eller Mac Utility (Mac-verktøy). d. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned filen. 3. Dobbeltklikk på konfigureringsfilen til ReadySHARE Printer-verktøyet som du lastet ned. InstallShield-veiviseren vises. 4. Følg veiviserinstruksjonene for å installere NETGEAR USB Control Center. 10

11 Få bedre videostreaming Få mest mulig ut av HD-underholdningen med FastLane-teknologi. FastLane-teknologi kobler deg til ruteren med ett bånd og kobler deg til enhetene med et annet bånd. Ytelsen forbedres fordi et bånd er tilknyttet hver funksjon. ¾ Slik aktiverer du FastLane-modusen: 1. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på en datamaskin eller WiFienhet for å finne og koble til det nye utvidede WiFi-nettverket. Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser lampen for tilkoblingsstatus mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 4. Skriv inn e-postadresse og passord, og klikk på knappen LOG IN (LOGG PÅ). Statusskjermbildet vises. 5. Velg Do More (Gjør mer) > FastLane. Skjermbildet FastLane Technology (FastLane-teknologi) vises. 6. Velg alternativknappen FastLane Technology (FastLane-teknologi). 7. Klikk på knappen Save (Lagre). Endringene dine blir lagret. 11

12 Justere WiFi-dekningen Du kan angi utviderens WiFi-dekning avhengig av hvor stort du vil at dekningsområdet skal være. ¾ Slik justerer du WiFi-dekningen: 1. Bruk en WiFi-nettverksadministrator på en datamaskin eller WiFienhet for å finne og koble til det nye utvidede WiFi-nettverket. Når tilkoblingen med datamaskinen eller den mobile enheten er opprettet, lyser lampen for tilkoblingsstatus mellom enheten og utvideren kontinuerlig grønt. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 4. Skriv inn e-postadresse og passord, og klikk på knappen LOG IN (LOGG PÅ). Statusskjermbildet vises. 5. Velg Do More (Gjør mer) > WiFi Coverage (WiFi-dekning). 6. Velg en alternativknapp for WiFi-utgangsstrøm. Hvis utvideren din dekker et lite område, velger du en lavere utgangsstrømprosent. Hvis utvideren din dekker et stort område, velger du en høyere utgangsstrømprosent. 7. Klikk på knappen Save (Lagre). Innstillingene blir lagret. 12

13 Optimalisere WiFi NETGEAR WiFi Analytics-appen gir detaljert informasjon, slik at du kan optimalisere WiFi-hjemmenettverket ditt. Hvis du vil installere appen, kan du gå til Google Play Store eller skanne QR-koden. WiFi Analytics-appen gir deg følgende: Nettverksstatus. Få en oversikt over alle tilgjengelige WiFi-nettverk, inkludert signalstyrke, kanal, sikkerhetsprotokoll, MAC-adresse og mye mer. Kanalforstyrrelse. Identifiser overfylte og klare WiFi-kanaler, og få tilkoblingsanbefalinger for kanalen. Signalstyrke. Bestem datahastigheten på forskjellige steder hjemme. 13

14 Vanlige spørsmål Du finner mer informasjon om produktet i brukerhåndboken, som er tilgjengelig på Veiledningen til nettleserkonfigureringen spør meg om nettverkspassordet (passphrase) eller sikkerhetsnøkkelen, og jeg er sikker på at jeg skrev inn riktig passord. Hva kan jeg gjøre? Utvideren er sannsynligvis plassert i utkanten av rekkevidden som dekkes av ruteren eller tilgangspunktet. For å forbedre signalstyrken må du flytte utvideren nærmere ruteren og kontrollere at lampene for tilkoblingshastigheten 2,4 GHz eller 5 GHz lyser kontinuerlig gult eller grønt. Lyser kontinuerlig grønt. Best tilkobling Lyser kontinuerlig gult. God tilkobling Lyser kontinuerlig rødt. Dårlig tilkobling Av. Ingen tilkobling Hvis du bruker WEP-sikkerhet, må du kontrollere at du angir nettverkspassordet i riktig felt. 14

15 Jeg koblet til NETGEAR_EXT og åpnet en nettleser. Hvorfor ser jeg ikke konfigureringsveiledningen til nettleseren? Prøv disse feilsøkingstrinnene: Kontroller at datamaskinen er konfigurert til å bruke DHCP (de fleste er det). Kontroller at lampen for tilkoblingsstatus mellom enhet og utvider er grønn, og at du bruker en gyldig IP-adresse. Start nettleseren på nytt, og skriv inn i adressefeltet. Skriv inn brukernavn og passord, og klikk på knappen LOG IN (LOGG PÅ). Hvis du installerer utvideren som et tilgangspunkt, må du passe på at du kobler datamaskinen eller WiFi-enheten din til utvideren via en WiFi-tilkobling i stedet for en Ethernet-tilkobling. Hvordan gjenoppretter jeg utvideren til fabrikkinnstillingene? 1. Bruk en spiss gjenstand som en penn eller binders til å trykke på og holde nede knappen Reset (Gjenopprett) på undersiden av utvideren i minst fem sekunder til lampen for tilkoblingsstatus mellom enhet og utvider blinker gult. 2. Slipp knappen Reset (Gjenopprett), og vent til utvideren startes på nytt. Utvideren tilbakestilles og går tilbake til fabrikkinnstillingene. 15

16 Jeg har glemt e-postadressen og passordet for pålogging. Hva kan jeg gjøre? På påloggingsskjermen klikker du på koblingen Username & Password Help (Hjelp til brukernavn og passord) for å svare på sikkerhetsspørsmålene du lagde under den første konfigurasjonen. Hvis du har glemt svarene på sikkerhetsspørsmålene dine, gjør du det følgende for å konfigurere påloggingsinformasjonen din igjen: 1. Gjenopprett utvideren til fabrikkinnstillingene. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Påloggingsskjermbildet vises. 4. Klikk på knappen NEW EXTENDER SETUP (NY UTVIDERKONFIGURERING). Skjermbildet for konfigurering av pålogging vises. Rutersikkerheten er WEP, og jeg anga feil passord eller sikkerhetsnøkkel på utvideren. Jeg har ikke tilgang til utvideren lenger. Hva kan jeg gjøre? Utvideren kan ikke kontrollere om WEP-passordet er riktig. Hvis du anga feil passord, kan ikke den trådløse enheten hente IP-adressen fra utvideren. Du må tilbakestille utvideren til fabrikkinnstillinger for å hente tilbake IP-adressen. 16

17 Kan jeg konfigurere utvideren i utvidermodus hvis jeg kobler den til ruteren eller tilgangspunktet med en Ethernet-kabel? Nei. Utvideren er utformet for å kobles trådløst til ruteren eller tilgangspunktet hvis den er i utvidermodus. Hvis utvideren er i tilgangspunktmodus, kan du koble den til ruteren eller tilgangspunktet med en Ethernet-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangspunktmodus, kan du se Bruke utvideren i tilgangspunktmodus på side 5. Jeg aktiverte et trådløst MAC-filter, trådløs tilgangskontroll eller tilgangskontrolliste (ACL) på ruteren. Hva skal jeg gjøre når jeg installerer utvideren? Når WiFi-enheten kobles til via utvideren til ruteren, blir MAC-adressen på WiFi-enheten som vises på ruteren, overført til en annen MAC-adresse. Hvis ruterens MAC-filter, trådløse tilgangskontroll eller ACL er aktivert, vil WiFi-enheten kobles til utvideren, men den kan ikke hente en IP-adresse fra utvideren og får ikke tilgang til Internett. For å få WiFi-enheten til å motta en IP-adresse fra utvideren og få tilgang til Internett må du oppgi den overførte MAC-adressen til ruteren. ¾ Slik legger du til en overført MAC-adresse til ruteren: 1. Logg på ruteren og deaktiver MAC-filteret, trådløs tilgangskontroll eller ACL. 17

18 Les mer om hvordan du deaktiverer ruterens MAC-filter, trådløse tilgangskontroll eller ACL i ruterens brukerhåndbok. 2. Slå på utvideren og koble alle WiFi-enhetene dine til utvideren. 3. Kontroller at lampen for tilkoblingshastighet lyser. 4. Logg på utvideren: a. Start en nettleser. b. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. c. Skriv inn e-postadresse og passord, og klikk på knappen LOG IN (LOGG PÅ). 5. Velg Settings (Innstillinger) > WiFi Settings (WiFi-innstillinger). 6. Rull ned og velg Connected Devices (Tilkoblede enheter). Delen Connected Devices (Tilkoblede enheter) viser MAC-adressene og de virtuelle MAC-adressene til datamaskinene og WiFi-enhetene som er koblet til utvidernettverket. 7. På ruteren legger du alle de virtuelle MAC-adressene fra utvideren til ruterens MAC-filtertabell. 8. Trekk ut produktmerkelappen fra utvideren og finn frem utviderens MAC 1- og MAC 2-adresser. 9. Legg utviderens MAC 1-adresse til på ruterens MAC-filtertabell. 10. Legg utviderens MAC 2-adresse til på ruterens MAC-filtertabell. 18

19 Du må først skrive inn 02:0F:B5:, så kan du skrive inn de siste seks tegnene i MAC 2-adressen etter det. Hvis MAC 2-adressen din for eksempel er C4:04:15:5F:20:AC, skriver du 02:0F:B5:5F:20:AC i ruterens MAC-filtertabell. 11. Konverter utviderens MAC 1-adresse og legg den nye MAC 1-adressen til i ruterens MAC-filtertabell. For å få mer informasjon kan du se utviderens brukerhåndbok. 12. Konverter de to første heksadesimale verdiene i utviderens MAC 1-adresse til binære tall. I utviderens brukerhåndbok er det en konverteringstabell. 13. Bytt det nest siste tallet i det binære tallet til 1 eller 0. Hvis det nest siste tallet er 1, bytter du det til 0. Hvis det nest siste tallet er 0, bytter du det til Konverter det nye binære tallet tilbake til et heksadesimalt tall. I utviderens brukerhåndbok er det en konverteringstabell. 15. Bytt ut de to første heksadesimale verdiene i den gamle MAC 1-adressen med den nye verdien du konverterte, og legg den nye MAC 1-adressen til i ruterens MAC-filtertabell. Hvis den gamle MAC 1-adressen din for eksempel var C4:04:15:5F:20:AD, blir den nye MAC 1-adressen din C6:04:15:5F:20:AD. 16. Aktiver ruterens MAC-filter, trådløse tilgangskontroll eller ACL. 19

20 Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og støtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteressursene fra NETGEAR. Du finner brukerhåndboken på Internett på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Samsvar Hvis du vil se den fullstendige EU-samsvarserklæringen, kan du gå til: Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen. Bare for innendørs bruk. Gyldig for salg i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits. September 2014 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Sonos. Oppsettsveiledning

Sonos. Oppsettsveiledning Sonos Oppsettsveiledning DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FOR BRUKERE AV POLARGOFIT.COM Med Polar WebSync 2.2-programvare (eller nyere) og Polar FlowLink-dataoverføringsenhet kan du overføre data mellom Polar Active-aktivitetsmåler og nettjenesten

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold Kom i gang med VPN inn til skolens filserver Innhold Forutsetninger... 2 VPN på PC... 3 Slik installerer du VPN-programmet dette gjøres bare en gang... 3 Logge inn på skolen, hver gang du skal arbeide

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Brukerveiledning for Synology NAS

Brukerveiledning for Synology NAS Brukerveiledning for Synology NAS Basert på DSM 5.0 Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology DiskStation Manager Installer

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer