Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Før du begynner Installere modemruteren Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Innstillinger for trådløst nettverk Legge til trådløse enheter til nettverket WPS-metode Manuell metode Åpne modemruteren for å utføre endringer Feilsøking Tilgang til ReadySHARE Andre funksjoner

2 Før du begynner Pass på at DSL-tjenesten er aktiv før du installerer modemruteren. Du trenger informasjonen som fulgte med tjenesten for å installere DSL-modemet og koble deg til Internett. Finn den frem og ha den klar før du begynner på installasjonen. Brukernavn og passord for DSL. Disse står vanligvis i velkomstbrevet som DSL-leverandøren sendte til deg da du inngikk Internett-abonnementet. Angi brukernavn og passord for DSL-tjenesten her: Brukernavn: Passord: Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. 2

3 Installere modemruteren Et mikrofilter filtrerer DSL-forstyrrelser ut av vanlig telefonutstyr som bruker samme linje som DSL-tjenesten. Eksempler på slike enheter er telefoner, fakser, telefonsvarere og display som viser innringerens nummer. 1. Koble til ADSL. ADSL Linje Telefon 1 a. Installer et ADSL-mikrofilter mellom telefonlinjen og telefonen. b. Koble modemruterens ADSL-port til mikrofilterets ADSL-port. c. Bruk et ADSL-mikrofilter for hver telefonlinje i huset hvis modemruteren og telefonen er koblet til samme telefonlinje. 3

4 2. Koble modemruteren til en strømkilde. Internett Linje ADSL Telefon 2 a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett støpselet i en stikkontakt. b. Vent til WiFi-lampen på frontdekselet begynner å lyse. Hvis ingen av lampene på frontdekselet lyser, trykker du på bryteren Power On/Off (Strøm av/på) på modemruterens bakdeksel. 3. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst. Internett 3 Linje ADSL Telefon Bruk den gule Ethernet-kabelen til å koble datamaskinen til ruterens Ethernet-port. 4

5 Du kan også koble til trådløst med de forhåndsinnstilte sikkerhetsinnstillingene for trådløs tilkobling som står oppført på etiketten på undersiden av ruteren. 4. Åpne en nettleser. Hvis du ikke klarer å åpne et 4 nettsted, bør du lukke nettleseren og åpne den på nytt, og deretter skrive inn i adresselinjen. Se Feilsøking på side 9. Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Dette produktet har et unikt navn på WiFi-nettverk (SSID) og en unik nettverksnøkkel (passord). Standard SSID og nettverksnøkkel (passord) genereres for hver enhet (som et serienummer) for å beskytte og maksimere den trådløse sikkerheten. Du finner denne informasjonen på merkelappen på undersiden av produktet. NETGEAR anbefaler at du ikke endrer det forhåndsinnstilte navnet på WiFi-nettverket (SSID) og den forhåndskonfigurerte nettverksnøkkelen (passord). Hvis du endrer innstillingene, gjelder ikke SSID-en og passordet på undersiden av produktet. Navn på WiFi-nettverk (SSID) Nettverksnøkkel (passord) 5

6 Innstillinger for trådløst nettverk I området nedenfor bør du skrive ned de forhåndsinnstilte innstillingene for trådløst nettverk som er trykket på etiketten, slik at det er lett å finne dem igjen senere. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer standardinnstillingene, bør du skrive dem ned her først, og deretter oppbevare dette heftet på et trygt sted: Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): For å hente eller oppdatere passordet for det trådløse nettverket skriver du inn i en nettleser og logger inn med det standardinnstilte brukernavnet (admin) og passordet (password). Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger) for å finne det trådløse passordet. Legge til trådløse enheter til nettverket Velg enten den manuelle metoden eller WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup) for å legge nye trådløse datamaskiner og andre enheter til det trådløse nettverket. 6

7 WPS-metode Hvis den trådløse enheten støtter WPS (WiFi Protected Setup) NETGEAR kaller denne metoden Push 'N' Connect kan det hende du blir bedt om å trykke på WPS-knappen på ruteren i stedet for å oppgi et passord. Hvis dette skjer, gjør du følgende: 1. Trykk på WPS-knappen på ruteren. 2. Trykk på WPS-knappen på den trådløse enheten innen to minutter, eller følg WPS-instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten for å fullføre WPS-prosessen. Enheten blir da koblet til ruteren. 3. Hvis du vil legge til andre trådløse WPS-enheter, gjentar du denne prosessen. Merk: WPS støtter ikke WEP-sikkerhet. Hvis du forsøker å koble en WEP-klient til nettverket ved hjelp av WPS, vil det ikke fungere. Manuell metode 1. På den trådløse enheten som du vil koble til ruteren (iphone, bærbar PC, datamaskin, spillkonsoll) åpner du programvareverktøyet som administrerer enhetens trådløse tilkoblinger. Dette verktøyet søker etter alle trådløse nettverk i ditt område. 2. Se etter det forhåndsinnstilte navnet på det trådløse NETGEAR-nettverket (SSID), og velg det. Du finner SSID-en på produktmerkelappen på undersiden av ruteren. Merk: Hvis du endret navnet på nettverket under konfigureringsprosessen, må du se etter det nettverksnavnet. 3. Angi det forhåndsinnstilte passordet (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på Connect (Koble til). Gjenta trinn 1 3 for å legge til andre trådløse enheter. 7

8 Åpne modemruteren for å utføre endringer Etter at du har brukt NETGEAR Genie til å konfigurere modemruteren, kan du logge på ruteren for å se innstillingene eller utføre endringer. Slik logger du på modemruteren. 1. Åpne en nettleser på en datamaskin eller en trådløs enhet som er koblet til modemruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises: 3. Oppgi admin som brukernavn og password som passord. Modemruterens grensesnittskjermbilde viser: Se brukerhåndboken for mer informasjon om modemruterskjermbildene. 8

9 Slik endrer du passordet for modemruter-brukernavnet: 1. Logg på modemruteren. 2. Velg Maintenance (Vedlikehold) > Set Password (Angi passord) for å vise skjermbildet Angi Passord: 3. Skriv inn det gamle passordet, og skriv deretter inn det nye passordet to ganger. Feilsøking Hvis nettleseren ikke kan vise nettsiden, gjør du følgende: Kontroller at PC-en er koblet til en av de fire LAN Ethernetportene eller trådløst til ruteren. Kontroller at ruteren fungerer som den skal. WiFi-lampen skal da tennes. Lukk nettleseren og åpne den på nytt for å være sikker på at nettleseren ikke hurtigbufrer den forrige siden. Gå til Hvis PC-en er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar en IP-adresse automatisk fra ruteren. 9

10 Hvis modemet ikke slår seg på, gjør du følgende: 1. Kontroller kablene. Koble alle ledninger fra og til igjen. Vanligvis høres det et klikk når kabelen er koblet skikkelig til. Se om telefonkabelen som kobler DSL-modemruteren til veggkontakten, er koblet til et filter. Du trenger ikke å bruke et filter med mindre du har fasttelefon. Hvis du har installert et filter som ikke trengs, kan det eliminere ADSL-signalet. 2. Plugg ut strømforsyningen til DSL-modemruteren og sett den inn igjen. a. Skru av datamaskinen og skru deretter av modemruteren. b. Plugg ut strømadapteren og alle andre kabler fra baksiden av DSL-modemruteren. c. Vent 30 sekunder, og koble deretter kablene og adapteren til DSL-modemruteren og slå den på. d. Kontroller at ruterportlampen lyser. Hvis lampen er av, må du prøve å plugge adapteren inn i en annen utgang. e. Slå datamaskinen på igjen og vent på at indikatorlampene skal bli grønne. 3. Åpne nettleseren og prøv å få tilgang til Internett. Hvis trinn 1-3 ikke løser problemet, gjør du følgende: 4. Tilbakestill modemet. For å tilbakestille DSL-modemruteren bruker du en nål eller binders til å trykke på og holde inne knappen for tilbakestilling. 10

11 Tilgang til ReadySHARE Etter installasjon og oppsett kan du koble en USB-lagringsenhet inn i USB-porten på modemruteren og dele innholdet med andre brukere av nettverket. (Hvis USB-enheten er avhengig av egne drivere, er den ikke kompatibel.) Merk: Hvis USB-enheten trenger en egen strømforsyning, må du bruke den når du kobler USB-enheten til en NETGEAR-ruter eller gateway. Det kan ta opptil 2 minutter før USB-stasjonen er klar til deling etter at den er koblet til ruteren. Slik får du tilgang til USB-enheten: På maskiner med Windows bruker du en av disse metodene: Velg Start > Run (Start > Kjør) og skriv inn \\readyshare i dialogboksen. Klikk på OK. Åpne Explorer eller Safari og skriv inn \\readyshare i adresselinjen. Åpne My Network Places (Mine nettverkssteder) og skriv inn \\readyshare i adresselinjen. 11

12 På Mac-maskiner gjør du følgende: 1. Velg Go > Connect to Server (Gå > Koble til tjener). 2. Skriv inn smb://readyshare som Server Address (Tjeneradresse). 3. Klikk på Connect (Koble til). Filen readyshareconnect.exe (for Windows) kan lastes ned herfra: Andre funksjoner For å få informasjon om flere funksjoner, inkludert Live Parental Controls, Traffic Metering, ReadySHARE, Guest Access og flere, kan du logge på ruteren på NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller ved noen midler uten skriftlig tillatelse fra NETGEAR, Inc. IKKE oppbevar eller plasser utstyr i trange rom eller skuffer. Sørg for at det er minst 2 tommer fri plass rundt utstyret. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne NETGEAR, Inc. Med enerett. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. 12

13 Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register. Du må registrere produktet for å kunne benytte deg av den telefonbaserte brukerstøtten. Vi anbefaler at du registrerer deg på webområdet vårt. Gå til support.netgear.com for å få produktoppdateringer og nettbasert brukerstøtte. N300 trådløs ADSL2+ modemruter DGN2200v3 installasjonsveiledning Innhold i pakken Pakken bør inneholde følgende. Kontakt NETGEAR-forhandleren hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet. N300 modemruter ADSL Telefon Telefon Filter Splitter Filter/splitter Linje Filteret eller splitteren som følger med, varierer ut fra region. Telefonkabel Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Oktober 2011

14 Du kan koble til modemruteren ved hjelp av dette diagrammet, eller du kan følge instruksjonene i dette heftet. Samsvar Samsvarserklæring Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til NETGEAR-webområdet for EU-samsvarserklæringer på: support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. For å få informasjon om GNU General Public License (GPL) kan du gå til support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649. Internett 1. ADSL 3. Datamaskin Dette symbolet brukes i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold til gjeldende lover og i overensstemmelse med WEEEdirektivet. Linje ADSL Telefon 2. Statuslampe 4. Nettleser

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning My Passport Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Wireless WD Service og Kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer