Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000"

Transkript

1 Varemerker Innhold i pakken NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Samsvar Hvis du vil lese informasjon om samsvar med regelverk, kan du gå til Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000 Esken inneholder følgende elementer. Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Ethernet-kabel Antenner (3) Strømadapter I noen regioner er en ressurs-cd inkludert i pakken. Installeringsvideo Hvis du vil se installeringsvideoen til Nighthawk, kan du gå til eller bruke denne QR-koden: NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Oktober 2013

2 Du kan koble til ruteren ved hjelp av dette diagrammet, eller du kan følge instruksjonene i dette heftet. 1. Fest antennene. Fest antennene til de kablede antennestolpene. Plasser antennene for best mulig WiFi-ytelse. NETGEAR anbefaler at midtantennen er vertikal, og at du peker de andre utover i 45 graders vinkel, som vist. 2. Forbered modemet. Koble modemet fra stikkontakten. Hvis det har batteri, tar du det ut. 3. Koble til modemet. Koble til modemet. Sett batteriet på plass igjen. Deretter kobler du modemet til Internett-porten på ruteren. 4. Slå på ruteren. Strømlampen ruteren er klar. lyser gult og deretter hvitt når 5. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til med WiFi. Hvis du vil koble til WiFi, må du bruke WiFinettverksnavnet og -passordet på ruteretiketten. 6. Åpne en nettleser. NETGEAR genie vises. Følg genie-trinnene for å koble til Internett. Hvis du ikke ser genie, kan du skrive inn Deretter skriver du inn admin som brukernavn og password som passord. Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet ditt før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet ditt via NETGEARs webområde. Hvis du vil ha produktoppdateringer og brukerstøtte på Internett, kan du gå til NETGEAR anbefaler at du bare bruker de offisielle støtteresursene fra NETGEAR. Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Hent genie-appen. Internett DSL eller kabel Ruter Last ned den kostnadsfrie genie-appen fra Modem Del medier, filer og skrivere enkelt på nettverket fra smarttelefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen. Du finner brukerhåndboken på Internett på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt.

3 Innhold Installere ruteren Fest antennene Forbered modemet Koble til modemet Koble strømmen til ruteren Koble til en datamaskin Start en nettleser Lamper WiFi-nettverk og sikkerhet Koble til WiFi-nettverket Vise eller endre ruterinnstillingene Prioritere med Quality of Service Dele en USB-stasjon på nettverket NETGEAR genie-appen ReadySHARE Vault Backup-app Dele en USB-skriver Flere Premium-funksjoner

4 Installere ruteren Sørg for at Internett-tjenesten er aktiv før du installerer ruteren. Slik installerer du ruteren: 1. Fest antennene. a. Juster antennene med antennestolpene på ruteren. b. Fest antennene til de kablede antennestolpene. c. Plasser antennene for best mulig WiFi-ytelse. NETGEAR anbefaler at midtantennen er vertikal, og at du peker de andre utover i 45 graders vinkel, som vist. 2. Forbered modemet. a. Koble modemet fra Internett stikkontakten. b. Hvis modemet har batterier, tar du dem ut. DSL eller kabel c. Hvis modemet allerede var koblet til en annen ruter, kobler du fra kabelen mellom modemet og den andre Modem ruteren. Kontroller at modemet er slått av og bare koblet til med veggkontakten til Internett-tilkoblingen. 2

5 3. Koble til modemet. Ruter Modem a. Sett i strømkontakten, og slå på modemet. (Sett batteriene på plass hvis du fjernet dem tidligere.) b. Bruk den gule Ethernet-kabelen som fulgte med ruteren til å koble modemet til ruterens Internett-port. 4. Koble strømmen til ruteren. Av/på-bryter a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett strømadapteren i en stikkontakt. b. Vent på at strømlampen på frontdekselet lyser gult og deretter hvitt. Hvis ingen lamper lyser, kan du trykke på knappen Power On/Off (Strøm av/på) på bakpanelet til ruteren. 3

6 5. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til med WiFi: For en kablet tilkobling må du bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) for å koble datamaskinen til en svart Ethernet LAN-port på ruteren. For å koble til med WiFi må du bruke WiFi-innstillingene på ruteretiketten. 6. Start en nettleser. Første gang du kobler til ruteren, vises genie-skjermbildet. Følg genie-trinnene for å koble til Internett. Hvis genie-skjermbildet ikke vises, må du prøve følgende: Lukke nettleseren og åpne den på nytt på. Kontrollere at datamaskinen er tilkoblet én av de fire svarte LAN Ethernet-portene på ruteren, eller at du er koblet til WiFi-nettverket. Kontrollere at ruteren har strøm, og at strømlampen er tent. Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar en IPadresse automatisk fra ruteren. Hvis du fremdeles ikke ser genie-skjermbildet, må du logge på ruteren slik at genie kan finne Internett-tilkoblingen din. 4

7 Slik logger du på ruteren: 1. I adressefeltet til nettleseren skriver du inn eller Et påloggingsskjermbilde vises. 2. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Ruterens BASIC Home-skjermbilde (Hjem) vises. Hvis Internetttilkoblingen ikke er konfigurert ennå, oppdager genie automatisk Internett-tilkoblingen. Lamper Lampene øverst på ruteren lyser for å indikere ruteraktivitet: Strøminngang Internett WiFi på 2,4 GHz WiFi på 5 GHz USB 1 (USB 3.0-port på frontdekselet) USB 2 (USB 2.0-port på frontdekselet) Ethernet-porter 1 4 WiFi On/Off-knapp (WiFi av/på) med lampe WPS-knapp med lampe 5

8 WiFi-nettverk og sikkerhet Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord) er unike for ruteren din, som et serienummer. Siden ruteren automatisk bruker WiFi-sikkerhet, trenger du ikke å konfigurere den. WiFi-innstillingene finnes på etiketten. NETGEAR anbefaler at du bruker de forhåndsinstallerte WiFiinnstillingene, siden du da kan kontrollere ruteretiketten hvis du glemmer dem. Med NETGEAR genie kan du endre disse innstillingene hvis du vil. Hvis du gjør det, kan du skrive ned de nye WiFi-innstillingene og lagre dem på et trygt sted. Du kan notere deg WiFi-innstillingene fra ruterens etikett her for enkel referanse. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer WiFi-innstillingene, kan du skrive ned de nye innstillingene her for enkel referanse og oppbevare dette heftet på et trygt sted. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): 6

9 Koble til WiFi-nettverket Du kan enten bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller velge WiFi-nettverket og skrive inn passordet. Slik kobler du til nettverket med WPS: 1. Trykk på WPS-knappen på ruteren. 2. I løpet av to minutter, på datamaskinen eller den trådløse enheten, må du trykke på WPS-knappen eller klikke på WPS-knappen på skjermen. Hvis du vil ha hjelp med WPS-knappen på datamaskinen eller den trådløse enheten, kan du se instruksjonene eller den elektroniske hjelpen som fulgte med datamaskinen eller enheten. Noe eldre utstyr kan ikke bruke WPS. Slik velger du nettverk og angir passordet: 1. På datamaskinen eller den trådløse enheten åpner du programvaren som administrerer WiFi-tilkoblingene. Denne programvaren søker etter alle WiFi-nettverk i området. 2. Finn og velg WiFi-nettverk. WiFi-nettverksnavnet (SSID) og -passordet står på ruterens etikett. 3. Angi WiFi-passordet, og klikk på knappen Connect (Koble til). 7

10 Vise eller endre ruterinnstillingene Etter at du har brukt genie til å konfigurere ruteren, kan du logge på ruteren for å se innstillingene eller utføre endringer. Logge på ruteren Slik logger du på ruteren: 1. Koble en datamaskin eller en trådløs enhet til ruteren. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til med WiFi. For en kablet tilkobling må du bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) for å koble datamaskinen til en svart Ethernet LAN-port på ruteren. Hvis du vil koble til med WiFi, velger du og kobler til WiFi-nettverket. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 4. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Ruterens BASIC Home-skjermbilde (Hjem) vises. Endre adminpassordet Slik endrer du adminpassordet: 1. Logg på ruteren. 2. Klikk på fanen ADVANCED (AVANSERT). 3. Velg Administration > Set Password (Administrasjon > Angi passord). 4. Skriv inn det gamle passordet, og skriv det nye passordet to ganger. 5. Velg avmerkingsboksen Enable Password Recovery (Aktiver passordgjenoppretting). 6. Klikk på knappen Apply (Bruk). 7. Når du blir bedt om det, svarer du på sikkerhetsspørsmålene. Svarene lagres. 8

11 Gjenopprette et glemt adminpassord Standardpassordet for adminbrukernavnet er password. Hvis du endret passordet og brukte passordgjenopprettingsfunksjonen, kan du gjenopprette dette passordet. Slik gjenoppretter du et glemt adminpassord: 1. Start en nettleser. 2. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises. 3. Klikk på knappen Cancel (Avbryt). 4. Når du blir bedt om det, angir du de lagrede svarene og serienummeret til ruteren. Serienummeret står på etiketten til ruteren. Finne et glemt WiFi-sikkerhetspassord Det forhåndsinnstilte WiFi-passordet finnes på ruteretiketten. Hvis du endret WiFi-passordet og glemte hva det er, kan du logge på ruteren for å se det gjeldende WiFi-passordet. Slik kobler du til ruteren og viser WiFi-passordet: 1. Bruk en Ethernet-kabel for å koble datamaskinen til en svart LAN-port på ruteren. 2. Start en nettleser. 3. Skriv inn i adressefeltet. Et påloggingsskjermbilde vises. 4. Skriv inn admin som brukernavn og password som passord. Ruterens BASIC Home-skjermbilde (Hjem) vises. 5. Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger). Delen Security Options (Sikkerhetsalternativer) på skjermen viser WiFi-passordet. 9

12 Prioritere med Quality of Service Du kan bruke Quality of Service (QoS) til å tildele høy prioritet til spilling og videostreaming fra Internett. Downstream QoS (videostreaming) Internet Upstream QoS (spilling) Hvis du vil konfigurere QoS, logger du på ruteren og aktiverer Downstream QoS og Upstream QoS. Downstream QoS prioriterer Internett-trafikk fra Internett til nettverket. Dette gir bedre ytelse når du streamer Internett-videoer, for eksempel når du ser YouTube-videoer. Upstream QoS prioriterer nettverkstrafikk fra lokale enheter, som Xbox til Internett. Dette gir en problemfri spillopplevelse på Internett. 10

13 Prioritere streaming av Internett-videoer Hvis du vil konfigurere QoS til å gi høy prioritet til streaming av Internett-videoer, logger du på ruteren og aktiverer Downstream QoS. Slik aktiverer du Downstream QoS: 1. Klikk på fanen ADVANCED (AVANSERT). 2. Velg Setup > QoS Setup > Downstream QoS. (Konfigurering > QoS-konfigurering) > (Downstream QoS). 3. Velg avmerkingsboksen Enable Downstream QoS (Improved Video Streaming) (Aktiver Downstream QoS (forbedret videostreaming)). 4. (Valgfritt) Velg avmerkingsboksen Streaming Database Auto Upgrade (Automatisk oppgradering av streamingdatabase). Ruteren ser automatisk etter oppdateringer for streamingdatabasen og laster ned og installerer dem. 5. Klikk på knappen Apply (Bruk). 11

14 Prioritere Internett-spilling Hvis du vil konfigurere QoS til å prioritere Internett-trafikk fra spillsystemet, må du logge på ruteren og aktivere Upstream QoS. Slik aktiverer du Upstream QoS: 1. Klikk på fanen ADVANCED (AVANSERT). 2. Velg Setup > QoS Setup > Upstream QoS. (Konfigurering > QoSkonfigurering) > (Upstream QoS). 3. Velg avmerkingsboksen Enable Upstream QoS (Optimized for Gaming) (Aktiver Upstream QoS (optimalisert for spilling)). 4. Spesifiser den maksimale båndbreddehastigheten for Internetttilkoblingen din: Hvis du vet hva båndbreddehastigheten er, skriver du det inn i feltet Uplink bandwidth Maximum (Maksimal båndbreddehastighet). Hvis du ikke er sikker, klikker du på knappen Speedtest (Hastighetstest). En hastighetstest bekrefter hva hastigheten til Internetttilkoblingen er. Feltet Uplink bandwidth Maximum (Maksimal båndbreddehastighet) viser resultatet av testen. 5. Klikk på knappen Apply (Bruk). Ruteren gir høy prioritet til Internett-trafikk fra spillenhetene som er koblet til Internett. 12

15 Dele en USB-stasjon på nettverket Med ReadySHARE kan du få tilgang til og dele en USB-stasjon som er koblet til ruterens USB-port. (Hvis USB-stasjonen er avhengig av egne drivere, er den ikke kompatibel.) USB 3.0-port Slik kobler du til en USB-stasjon: 1. Sett USB-lagringsstasjonen inn i den blå USB 3.0-porten foran på ruteren. 2. Hvis USB-stasjonen har en strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-stasjonen til ruteren. Når du kobler USB-stasjonen til ruterens USB-port, kan det ta opptil to minutter før den er klar til å dele. Som standard er USB-stasjonen tilgjengelig på alle datamaskiner på det lokale nettverket (LAN). 13

16 Slik får du tilgang til USB-stasjonen fra en Mac: 1. Velg Go > Connect to Server (Gå > Koble til server). 2. Skriv inn smb://readyshare som serveradresse. 3. Klikk på knappen Connect (Koble til). Slik får du tilgang til USB-stasjonen fra en Windowsdatamaskin: 1. Velg Start > Run (Start > Kjør). 2. Skriv inn \\readyshare i dialogboksen. 3. Klikk på knappen OK. NETGEAR genie-appen Den kostnadsfrie NETGEAR-genie-appen gjør at du enkelt kan overvåke, koble til og kontrollere hjemmenettverket ditt fra en Windows- eller Mac-datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon. Du kan dele og streame musikk eller videoer, diagnostisere og reparere nettverksfeil, konfigurere foreldrekontroll og mye mer: Gå til ruteren og endre innstillingene, eller diagnostiser og reparer nettverksfeil. Gjør en skriver AirPrint-kompatibel, slik at du kan skrive ut fra en ipad eller iphone. Bruk MyMedia til å finne og spille av filer på nettverket ditt. Bruk Turbo Transfer til raskt å sende filer fra datamaskinen eller smarttelefonen til andre enheter på nettverket. Konfigurer foreldrekontroll. Koble smarttelefonene og nettbrettene til det trådløse hjemmenettverket ved å skanne WiFi QR-koden fra genie. Last ned den kostnadsfrie genie-appen fra 14

17 ReadySHARE Vault Backup-app Ruteren leveres med en gratis programvare til sikkerhetskopiering for alle Windows-datamaskinene dine i hjemmet. Koble en USB-harddiskstasjon (HDD) til USB-porten på ruteren for å sentralisere og fortsette sikkerhetskopieringen automatisk. Slik sikkerhetskopierer du Windows-datamaskinen din: 1. Koble en USB-HDD til en USB-port på ruteren. For å oppnå best mulig ytelse må du koble en USB 3.0-HDD til den blå USB 3.0-porten foran på ruteren. 2. Installer genie-appen på hver Windows-datamaskin. 3. Last ned ReadySHARE Vault fra og installer det på hver Windows-datamaskin. 4. Start ReadySHARE Vault. 5. Bruk fanen Dashboard or the Backup (Instrumentpanel eller Sikkerhetskopiering) til å konfigurere og kjøre sikkerhetskopieringen. 15

18 Dele en USB-skriver Du kan koble en USB-skriver til ruterens USB-port og skrive ut trådløst. Slik konfigurerer du ReadySHARE Printer: 1. Koble USB-skriveren til ruterens USB-port med en USB-skriverkabel. 2. På hver datamaskin som skal dele skriveren: a. Installer gjeldende USB-skriverdriver (denne programvaren er tilgjengelig fra skriverprodusenten). b. Last ned NETGEAR USB Control Center-verktøyet fra c. Velg ønsket språk. 3. Hvis du blir bedt om det, velger du skriveren og klikker på Koble til-knappen for hver datamaskin. Når den første datamaskinen kobles til, endres statusen til Manually connected by xxx (Manuelt tilkoblet av xxx). For hver datamaskin vises skriverstatusen Available (Tilgjengelig) når du fullfører trinn 3. Flere Premium-funksjoner Med ruteren kan du gjøre følgende og mye mer: Dele medier fra DLNA- og itunes-serveren. Konfigurere en sikker VPN Service-tilkobling til hjemmenettverket. Opprette en personlig FTP-server med en tilpasset URL. itunes Server Med itunes Server kan du spille av musikk med Windows- eller Mac itunes-appen fra en USB-stasjon som er koblet til ruterens USB-port. Du kan også bruke Apple-fjernkontrollen fra iphone og ipad til å spille av musikk på AirPlay-enheter, for eksempel Apple TV eller AirPlay-støttede mottakere. 16

19 Slik konfigurerer du itunes Server: Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du Advanced > USB Storage > Media Server (Avansert > USB-lagring > Medieserver). VPN Service Med VPN Service får du ekstern tilgang til hjemmenettverket med en sikker tilkobling. Slik konfigurerer du VPN Service: Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du Advanced Setup > VPN Service (Avansert konfigurering > VPN Service) for å konfigurere VPN-tilkoblingen. Personlig FTP-server Med en tilpasset URL-adresse får du enkelt tilgang til din egen FTPserver eksternt på hjemmenettverket ditt. Slik konfigurerer du FTP-en og URL-adressen på ruteren: 1. Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du USB Storage > Advanced Settings (USB-lagring > Avanserte innstillinger). 2. Konfigurer funksjonen FTP (via Internet). 3. Fra fanen ADVANCED (AVANSERT) velger du Advanced Settings > Dynamic DNS (Avanserte innstillinger > Dynamisk DNS) og velger NETGEAR som tjenesteleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre funksjoner, kan du se brukerhåndboken på eller via en kobling når du logger på med ruteren. 17

20

21

22

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10519-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Stora. Brukerhåndbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10798-02 v1.0

Stora. Brukerhåndbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10798-02 v1.0 Stora Brukerhåndbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10798-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER. Modell# EA8500

BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER. Modell# EA8500 BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER Modell# EA8500 Innhold Produktoversikt EA8500.....................................1 Konfigurer ruteren Her finner du mer hjelp.......................... 3

Detaljer

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning My Net Net N900 Central-ruter Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning My Passport Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Wireless WD Service og Kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer