Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning"

Transkript

1 Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet før du kan bruke telefonstøtten til NETGEAR. NETGEAR anbefaler at du registrerer produktet via webområdet til NETGEAR. Telefon (kun USA): NETGEAR Telefon (andre land): Se NETGEAR anbefaler at du bare bruker offisielle støtteressurser fra NETGEAR. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Innhold i pakken Pakken bør inneholde følgende: Kontakt NETGEARforhandleren hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet. Ethernet-kabel Telefonkabel D6200-modem Ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Strømadapter Filter/splitter Det medfølgende filteret eller splitteren avhenger av regionen. Desember 2012

2 Du kan bruke dette diagrammet for å koble modemruteren til ADSL- eller kabel-/fibermodemet, eller du kan følge instruksjonene i dette heftet. 4. Åpne nettleser Brukerhåndbok Du finner den elektroniske brukerhåndboken på eller via en kobling i produktets brukergrensesnitt. Samsvar Hvis du vil se den fullstendige EU-samsvarserklæringen, kan du gå til 1. ADSL-Internett 2. Datamaskin eller kabel/fibermodem* Hvis nettsiden ikke vises, må du lukke den og åpne den på nytt på i adresselinjen. Skriv inn brukernavnet admin og passordet password. 3. Strøm *Merk: Koble til telefonlinjen for ADSL-Internett eller kabel-/fibermodemet fra Gigabit Ethernet WAN-porten. Etter at den er påslått, må du vente til WiFi-kampen blinker blått. NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. NETGEAR, Inc. Med enerett. Kun beregnet på innendørs bruk i alle EU-land, EFTA-land og Sveits.

3 Innhold Før du begynner (DSL-tilkobling) Installere modemruteren Koble ruteren til Internett-tjenesten Slå på ruteren Koble til en datamaskin Åpne en nettleser Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Innstillinger for trådløst nettverk Koble til det trådløse nettverket WPS-metode Manuell metode Åpne ruteren for å utføre endringer NETGEAR genie-app NETGEAR genie-mobilapp Tilgang til ReadySHARE ReadySHARE Printer Kontrollsenterkonfigurasjon Feilsøking

4 Før du begynner (DSL-tilkobling) Hvis du kobler til en DSL-linje, må du sørge for at DSL-tjenesten er aktiv før du installerer modemruteren. Du trenger informasjonen som fulgte med tjenesten for å installere DSL-modemet og koble deg til Internett. Finn den frem og ha den klar før du starter installasjonen. Brukernavn og passord for DSL. Disse står vanligvis i velkomstbrevet som DSL-Internett-tjenesteleverandøren sendte til deg da du inngikk abonnementet. Angi brukernavn og passord for DSL-tjenesten her: Brukernavn: Passord: Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Hvis du ikke vet eller ikke finner brukernavnet og passordet ditt, kan du ringe DSL-Internett-tjenesteleverandøren din. Vær spesifikk når du snakker med DSL-Internetttjenesteleverandøren. Du kan for eksempel si: Jeg trenger brukernavnet og passordet til DSL-tjenesten min. Kan du hjelpe meg? Merk: Hvis leverandøren sier at de ikke støtter NETGEARenheter, kan du fortelle dem at du bare trenger DSL-brukernavnet og -passordet. Du trenger ikke støtte. 2

5 Installere modemruteren Merk: Plasser modemruteren i vertikal stilling. 1. Koble ruteren til Internett-tjenesten. Du kan enten koble direkte til en DSL-linje eller til et fiber-/ kabelmodem. Slik kobler du til en DSL-linje: a. Installer et ADSL-mikrofilter mellom telefonlinjen og telefonen. b. Koble modemruterens ADSL-port til mikrofilterets ADSL-port. c. Bruk et ADSL-mikrofilter for hver telefonlinje i huset hvis modemruteren og telefonen er koblet til samme telefonlinje. Kobler til ADSL-linjen 3

6 Slik kobler du til et kabel-/fibermodem: Koble den ene enden av den gule Ethernet-kabelen til WANporten på ruteren, og koble den andre enden til kabel-/ fibermodemet. 2. Slå på ruteren. a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett strømadapteren i en stikkontakt. b. Vent til trådløslampen lyser kontinuerlig blått. 4

7 3. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst. Bruk en Ethernet-kabel (følger ikke med) til å koble datamaskinen til ruterens Ethernet-port. Eller koble til trådløst med de forhåndsinnstilte sikkerhetsinnstillingene for trådløs tilkobling som står oppført på merkelappen på undersiden av ruteren. 4. Åpne en nettleser. Installeringsveiviseren til NETGEAR genie vises. D6200 5

8 Hvis du ikke ser genie-skjermbildet, må du lukke nettleseren og åpne det på nytt igjen før du skriver inn i adresselinjen. Se Feilsøking på side Klikk på Next (Neste) for å få hjelp fra genie. Følg trinnene for å konfigurere Internett-tilkoblingen. Merknad for DSL: Hvis DSL-Internett-tjenesten krever brukernavn og passord, må du angi denne informasjonen. Hvis du ikke har denne informasjonen, må du kontakte Internetttjenesteleverandøren (se Før du begynner (DSL-tilkobling) på side 2). Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Dette produktet har et unikt navn på WiFi-nettverk (SSID) og en unik nettverksnøkkel (passord). Standard SSID og passord genereres for hver enhet, som et serienummer, for å beskytte og maksimere den trådløse sikkerheten. Du finner denne informasjonen på merkelappen på undersiden av produktet. WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet er her. NETGEAR anbefaler at du ikke endrer den forhåndsinnstilte SSID-en og passordet. Hvis du endrer innstillingene, gjelder ikke lenger SSIDen og passordet på undersiden av produktet. 6

9 Merk: Nettverksnavnet (SSID) og passordet skiller mellom små og store bokstaver. Nettverksnavnet, sikkerhetsmetoden og passordet må være likt på alle trådløse enheter som er koblet til ruteren i et nettverk. Innstillinger for trådløst nettverk I området nedenfor bør du skrive ned de forhåndsinnstilte innstillingene for trådløst nettverk som er trykket på etiketten, slik at det er lett å finne dem igjen senere. 2,4 GHz WiFi-nettverksnavn (SSID): 2,4 GHz-nettverksnøkkel (passord): 5 GHz WiFi-nettverksnavn (SSID): 5 GHz-nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer standardinnstillingene, bør du skrive dem ned her først, og deretter oppbevare dette heftet på et trygt sted: 2,4 GHz WiFi-nettverksnavn (SSID): 2,4 GHz-nettverksnøkkel (passord): 5 GHz WiFi-nettverksnavn (SSID): 5 GHz-nettverksnøkkel (passord): For å hente eller oppdatere passordet for det trådløse nettverket skriver du inn i en nettleser og logger inn med det standardinnstilte brukernavnet (admin) og passordet (password). Velg Basic > Wireless Settings (Grunnleggende > Trådløse innstillinger) for å finne de trådløse passordene. 7

10 Koble til det trådløse nettverket Du kan bruke enten Wi-Fi Protected Setup-metoden (WPS) eller den manuelle metoden for å koble til det trådløse nettverket. WPS-metode Med WPS kan du koble til WiFi-nettverket uten å angi passordet. Hvis den trådløse enheten støtter WPS, kan det hende du blir bedt om å trykke på WPS-knappen på modemruteren første gang du kobler til nettverket. 1. Trykk på WPS-knappen på modemruteren. 2. I løpet av to minutter trykker du på WPS-knappen på datamaskinen eller den trådløse enheten som du prøver å koble til nettverket. Følg WPS-instruksjonene som fulgte med datamaskinen eller den trådløse enheten som skal kobles til nettverket. Merk: Noen eldre trådløse datamaskiner eller enheter kan ikke bruke WPS. Manuell metode 1. På datamaskinen eller den trådløse enheten må du åpne programvaren som administrerer de trådløse tilkoblingene. Denne programvaren søker etter alle trådløse nettverk i området. 2. Se etter WiFi-nettverksnavnet (SSID) på listen, og velg det. Du finner SSID-en på produktmerkelappen på undersiden av modemruteren. Merk: Hvis du endret navnet på nettverket under konfigureringsprosessen, må du se etter det nettverksnavnet. 3. Angi det forhåndsinnstilte passordet (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på Connect (Koble til). 8

11 Åpne ruteren for å utføre endringer Etter at du har brukt genie til å konfigurere modemruteren, kan du logge på modemruteren for å se eller endre innstillingene. Slik logger du på modemruteren. 1. Åpne en nettleser på en datamaskin eller en trådløs enhet som er koblet til modemruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises: 3. Oppgi admin som brukernavn og password som passord. Startskjermbildet for genie vises. D6200 Se brukerhåndboken for å få mer informasjon om skjermbildene og funksjonene modemruteren. 9

12 NETGEAR genie-app genie-appen er instrumentpanelet til hjemmenettverket ditt. Den gjør at du enkelt kan se, administrere og kontrollere hele hjemmenettverket og hjelper deg med å fikse vanlige nettverksproblemer. Du kan bruke genie-appen eller geniemobilappen. Internet STATUS GOOD WiFi Connection STATUS Connected Router Settings Click here genie-app Network Map Parental Controls ReadySHARE Number of devices 16 Click here Click here Gå til nettstedet til NETGEAR genie på: Fra genie-appen kan du vise og konfigurere innstillinger for følgende: Internett. Overvåke og reparere problemer med Internetttilkoblinger for både kablede og trådløse tilkoblinger. WiFi-tilkobling. Vise eller endre trådløsinnstillinger for ruteren. Ruterinnstillinger. Logge på ruteren for å se eller endre innstillinger. Nettverkskart. Vise nettverksenhetene som er koblet til nettverket. Parental Controls. Administrer Parental Controls for å beskytte enheter på nettverket fra upassende innhold. ReadySHARE. Hvis du har koblet en USB-lagringsenhet eller skriver til USB-porten på ruteren, får du tilgang til innholdet. Støtte. Vanlige spørsmål for støtte er tilgjengelige på datamaskinen uten en Internett-tilkobling. Her kan du få svar på vanlige ruterproblemer. Noen enkle nettverksverktøy som hjelper deg med å rette opp nettverket. 10

13 NETGEAR genie-mobilapp Slik installerer du genie-mobilappen: 1. Med mobilenheten navigerer du til Apple AppStore eller Google Play for Android og søker etter NETGEAR genie. Du kan bruke følgende QR-koder til å få fortgang i prosessen: ipad-app iphone-app Android-app 2. Installer appen på din ipad eller telefon. 11

14 3. Start appen for å vise instrumentpanelet. Hvis du vil bruke denne appen, trenger du en Wi-Fi-tilkobling fra telefonen eller ipad til NETGEAR-hjemmenettverket. Administrer Wi-Fi-innstillinger og gjestetilgang for hjemmenettverket ditt. Vis et kart av nettverket ditt. Konfigurer eller administrer Parental Controls. Bruk Traffic Meter for å sjekke Internett-bruk. Med My Media kan du spille av medier på enheter på nettverket. Tilgang til ReadySHARE Etter installeringen kan du sette en USB-lagringsenhet inn i USBporten på modemruteren og dele innholdet med andre på nettverket. (Hvis USB-enheten er avhengig av egne drivere, er den ikke kompatibel.) USB-port på baksiden 12

15 Hvis USB-enheten trenger strømtilførsel, må du bruke den når du kobler USB-enheten til USB-porten. Det kan ta to minutter før USBstasjonen er klar for deling etter at du har koblet den til. Slik får du tilgang til USB-enheten: På maskiner med Windows bruker du en av disse metodene: Velg Start > Run (Start > Kjør) og skriv inn \\readyshare i dialogboksen. Klikk på OK. Åpne Explorer eller Safari og skriv inn \\readyshare i adresselinjen. Åpne My Network Places (Mine nettverkssteder) og skriv inn \\readyshare i adresselinjen. På Mac-maskiner gjør du følgende: 1. Velg Go > Connect to Server (Gå > Koble til tjener). 2. Skriv inn smb://readyshare som serveradresse. 3. Klikk på Connect (Koble til). Filen readyshareconnect.exe (for Windows) kan lastes ned her: ReadySHARE Printer Med USB-kontrollsenteret kan du kontrollere en delt USB-enhet fra datamaskinen som er tilkoblet USB-porten på ruteren. Med verktøyet kan du kontrollere en skriver. Installer verktøyet på hver datamaskin på nettverket som du kontrollerer enheten fra. Du kan laste ned dette verktøyet på 13

16 Når du starter USB-kontrollsenteret, vises et skjermbilde likt dette: Hovedskjermbildet viser et enhetsikon, beskrivelsen for denne USBenheten og statusen. Tilgjengelig. Enheten er tilgjengelig fra datamaskinen som du bruker. Venter på tilkobling. Du må koble til denne enheten fra datamaskinen som du bruker. Første gang du kobler til, kan det hende du blir bedt om å installere enhetsstasjonen. Følgende menyvalg er tilgjengelige: System. Avslutt verktøyet. Verktøy. Gå til konfigurasjonen av kontrollsenteret for å angi den delte USB-enheten. Se følgende avsnitt, Kontrollsenterkonfigurasjon. Om. Vis informasjon om programvaren til USB-kontrollsenteret. 14

17 Kontrollsenterkonfigurasjon Velg Tools > Configuration (Verktøy > Konfigurasjon) for å vise følgende skjermbilde: Automatically execute when logging on Windows (Utfør automatisk når du logger på Windows). Velg denne boksen for at verktøyet skal startes automatisk når du logger på Windows. Tidsavbrudd. Spesifiser tidsavbruddverdien for å holde USB-kilden når den ikke er i bruk. Språk. Velg visningsspråket for dette verktøyet. 15

18 Feilsøking Hvis nettleseren ikke kan vise nettsiden: Kontroller at PC-en er koblet til en av de fire LAN Ethernetportene eller trådløst til ruteren. Kontroller at modemruteren har strømtilførsel, og at WiFi-lampen lyser. Lukk og åpne nettleseren på nytt, slik at nettleseren ikke laster inn forrige side. Gå til Hvis PC-en er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar en IP-adresse automatisk fra modemruteren. Hvis modemruteren ikke er på: 1. Kontroller at av/på-knappen bak på modemruteren er på. 2. Kontroller kablene. Koble alle ledninger fra og til igjen. Vanligvis høres det et klikk når kabelen er koblet skikkelig til. For ADSL-tilkoblinger kan du se om telefonkabelen som kobler modemruteren til veggkontakten, er koblet til et filter. Hvis du ikke har en telefonsvarer, trenger du ikke bruke et filter. Et filter som installeres der det ikke er nødvendig, kan fjerne ADSL-signalet. 3. Slå av modemruteren før du slår den på igjen. a. Slå av modemruteren. b. Plugg ut strømadapteren og alle andre kabler fra baksiden av modemruteren. c. Vent 30 sekunder, og koble deretter kablene og adapteren til modemruteren og slå den på. 16

19 d. Kontroller at strømlampen lyser. Hvis lampen er av, må du prøve å plugge adapteren inn i en annen strømutgang. e. Vent til WiFi-lampen begynner å lyse blått. 4. Åpne nettleseren og prøv å få tilgang til Internett. Hvis trinnene 1 4 ikke løser problemet: 5. Må du tilbaksestille modemruteren. For å tilbakestille modemruteren bruker du en nål eller binders til å trykke på og holde inne Reset-knappen (Tilbakestilling). 17

20 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller ved noen midler uten skriftlig tillatelse fra NETGEAR, Inc. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. 18

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10519-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Stora. Brukerhåndbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10798-02 v1.0

Stora. Brukerhåndbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10798-02 v1.0 Stora Brukerhåndbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10798-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER. Modell# EA8500

BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER. Modell# EA8500 BRUKERVEILEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT RUTER Modell# EA8500 Innhold Produktoversikt EA8500.....................................1 Konfigurer ruteren Her finner du mer hjelp.......................... 3

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Nettverksdrift Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer