Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Teknisk støtte Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på Du må registrere produktet før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet gjennom NETGEARs webområde. For å få produktoppdateringer og brukerstøtte på Internett kan du gå til CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Innhold i pakken Esken inneholder følgende elementer. Kontakt NETGEARforhandleren hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet. CENTRIA Harddiskstasjon (HDD) inkludert bare med modell WNDR4720 Skuff for 0,75-tommers harddisk Ethernet-kabel NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Strømadapter Merk: Harddisken ble levert eksternt til Centria for å beskytte den mot skader pga. uhell. Fjern alltid harddisken fra det interne sporet når CENTRIA skal transporteres. Hvis du vil vise installeringsvideoen for CENTRIA, bruker du denne QR-koden. Oktober 2012

2 Du kan bruke dette diagrammet når du skal koble til ruteren, eller følge de detaljerte instruksjonene i dette heftet. 1. Klargjør modemet. Koble fra modemet. Hvis det har batteri, tar du det ut. 2. Koble til modemet. Koble til modemet. Sett batteriet på plass igjen. Koble deretter modemet til Internett-porten på ruteren. 3. Installer en harddiskstasjon (valgfritt). Når ruteren er slått av, installerer du harddisken som beskrevet i Installere en harddisk (valgfritt) på side 8. Samsvar Samsvarserklæring Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til NETGEAR webområdet for EU-samsvarserklæringer på: Dette symbolet brukes i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold til gjeldende lover og i overensstemmelse med WEEE-direktivet. DSL eller kabel 4. Slå på ruteren. Kun for innendørs bruk i alle EU-land og Sveits. Vent på at strømlampen lyser grønt. Internett Modem Av/på Ruter Av/på 5. Koble til en datamaskin. Du kan bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) eller koble til trådløst. 6. Åpne en nettleser. NETGEAR genie vises for å veilede deg gjennom installeringen. Hvis du ikke ser genie-appen, skriver du inn

3 Innhold Bli kjent med ruteren Installere ruteren Klargjør modemet Koble til modemet Installer en harddisk (valgfritt) Slå på ruteren Koble til en datamaskin Åpne en nettleser Installere en harddisk (valgfritt) Formatere harddisken Sikkerhetskopiere datamaskinen Windows-sikkerhetskopiering med ReadySHARE Vault Windows Backup Sikkerhetskopiering med Time Machine Fjerne en harddisk Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Innstillinger for trådløst nettverk Logge på det trådløse nettverket WPS-metode Manuell metode Gå inn på ruteren for å utføre endringer Endre passordet Hente passordet Formatere harddisken fra rutermenyen Feilsøking

4 Gjenopprett fabrikkinnstillinger Tilgang til ReadySHARE ReadySHARE Printer ReadySHARE Cloud NETGEAR genie-appen NETGEAR genie-mobilapp

5 Bli kjent med ruteren De fleste kontaktene er på bakpanelet. USB Strømkontakt LAN-port 1 4 WAN- (Internett-) port Av/på Gjenopprett fabrikkinnstillinger Følgende figur viser front- og sidepanelet. Lamper WPS WiFi av/på Sikkerhetskopiering USB-port SD-kortleser Ruteren har knapper på siden og lamper på forsiden. WPS. Bruk WPS til å legge til en trådløs datamaskin eller enhet i nettverket. WiFi av/på. Slå trådløs forbindelse av og på. Sikkerhetskopiering. Trykk i 2 sekunder for å sikkerhetskopiere filer fra et kort i kortleseren til harddisken inne i ruteren. USB 3.0-port. Koble til en USB-enhet. Kortleser. Koble til et kort av typen SD, MMC, MS eller MS Pro. 3

6 Tabell 1. Lamper Lampe Beskrivelse Strøm Lyser gult. Ruteren starter opp. Blinker gult. Fastvaren oppgraderes, eller knappen Gjenopprett fabrikkinnstillinger ble trykket. Lyser grønt. Ruteren er klar. Blinker grønt. Fastvaren er ødelagt. Se Av. Ruteren mottar ikke strøm. Internett Lyser grønt. Internett-tilkoblingen er klar. Lyser gult. Ethernet-kabelens tilkobling til modemet er oppdaget. Av. Ingen Ethernet-kabel er koblet til modemet. Trådløs Lyser blått. Trådløs radio opererer i enten 2,4 GHz- eller 5 GHz-modus. Blinker. Ruteren er i WPS-modus. Av. Trådløse radioer er avslått for både 2,4 GHz og 5 GHz. USB Lyser blått: Ruteren har godtatt USB-enheten. USBenheten er klar til bruk. Blinker blått. En USB-harddisk er plugget inn og prøver å koble til. Av: Ingen USB-enhet er tilkoblet. Noen klikket på knappen Trygg fjerning av maskinvare, og det er nå trygt å fjerne den tilkoblede USB-enheten. Harddisk Lyser grønt: Den interne harddisken fungerer fint. Lyser grønt pluss rødt: Harddisken er 85 % full. Blinker grønt: Noen trykket på Sikkerhetskopieringknappen. Data på SD-kortet kopieres til den interne harddisken. Blinker grønt og rødt: Harddisken er 95 % full. Lyser rødt: Harddisken er ikke formatert, harddisktilkoblingen er løs eller det gis et feilvarsel. Av: Ingen intern harddisk er tilkoblet. 4

7 Installere ruteren Pass på at Internett-tjenesten er aktiv før du installerer ruteren. Følg trinn Klargjør modemet. 1 a. Koble modemet fra stikkontakten. DSL eller kabel b. Hvis modemet har batterier, tar du dem ut. c. Hvis modemet allerede var koblet til en annen ruter, Internett kobler du fra kabelen mellom modemet og den andre ruteren. Nå skal modemet være helt slått Modem av, og kun tilkoblet veggkontakten for Internett-tjenesten. 2. Koble til modemet. 2 Ruter a b Modem a. Plugg inn og slå på modemet. (Sett batteriene på plass hvis du fjernet dem tidligere.) b. Bruk den gule Ethernet-kabelen som fulgte med ruteren, til å koble modemet til ruterens Internett-port. 5

8 3. Installer en harddisk (valgfritt). 3 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere en harddisk (valgfritt) på side Slå på ruteren. Av/på Ruter 4 Modem a. Koble strømadapteren til ruteren, og sett støpselet i en stikkontakt. b. Før du går til trinn 5, må du vente på at strømlampen på ruterens frontpanel veksler fra kontinuerlig gult til kontinuerlig grønt. Hvis ingen av lampene på frontdekselet lyser, trykker du på knappen Power On/Off (Strøm av/på) på ruterens bakpanel. 6

9 5. Koble til en datamaskin. Ruter Modem 5 Du kan bruke en Ethernet-kabel (ikke inkludert) eller koble til trådløst. Bruk Ethernet-kabelen til å koble datamaskinen til ruterens Ethernet-port. Du kan også koble til trådløst ved hjelp av de forhåndsinnstilte sikkerhetsinnstillingene for trådløs tilkobling som står oppført på etiketten på undersiden av ruteren. 6. Åpne en nettleser. 6 Hvis du ikke klarer å åpne et nettsted, bør du lukke nettleseren og åpne den på nytt, og deretter skrive inn på adresselinjen eller se Feilsøking på side 18. Hvis du har installert en harddisk, kan du formatere den når du blir bedt om det, eller gjøre det senere. Under installering kan du laste ned og installere appen ReadySHARE Vault, eller gjøre det senere. ReadySHARE Vault lar deg administrere dine sikkerhetskopier fra datamaskinen. Se Windows-sikkerhetskopiering med ReadySHARE Vault Windows Backup på side 10. 7

10 Installere en harddisk (valgfritt) Du kan installere en harddisk i ruteren. Ruteren støtter 3,5-tommers SATA-harddisker (både 0,75- og 1-tommes tykkelse). Besøk for å se en liste over kompatible harddisker. Forsiktig: For å beskytte utstyret må du alltid slå av ruteren før du fjerner eller setter inn en harddisk. Slik installerer du en harddisk: 1. Sørg for at ruteren er slått av. 2. Åpne ruterens sidedør (a) og flytt den interne låsen (b) nedover som vist (c). Dette lar deg sette inn harddisken. a b c 3. Hvis du installerer en 0,75-tommers tykk harddisk (dette er uvanlig), setter du skuffen inn i ruteren. Følg skiltene THIS SIDE UP og BACK OF PRODUCT på baksiden av skuffen for å plassere den i riktig retning. 8

11 4. Sett inn harddisken. 5. Lukk låsen for å sikre harddisken på plass. 6. Lukk sidedøren på ruteren. Merk: Hvis låsen ikke er i riktig posisjon eller harddisken er satt inn i feil retning, kan ikke sidedøren på ruteren lukkes. Når du slår på ruteren, viser harddisklampen harddiskens status. Kontinuerlig grønt: Den interne harddisken virker som den skal. Lyser grønt pluss rødt: Harddisken er 85 % full. Lyser rødt: Harddisken er ikke formatert, harddisktilkoblingen er løs eller det gis et feilvarsel. Av: Ingen intern harddisk er tilkoblet. Formatere harddisken Kontakten er opp. Hvis du installerer en harddisk under det første ruteroppsettet, oppdager ruteren den. En forhåndsformatert harddisk behøver ikke å omformateres. Hvis harddisken ennå ikke er formatert, blir du bedt om å formatere den. Forsiktig: Ved formatering av en harddisk slettes eventuelle data på den. Du kan følge ledetekstene for å gjøre det, eller vente til senere og logge deg på ruteren for å formatere harddisken fra rutermenyen. Se Formatere harddisken fra rutermenyen på side 18. 9

12 Sikkerhetskopiere datamaskinen Du kan sikkerhetskopiere datamaskiner til CENTRIAs interne SATA-harddiskstasjon eller til en tilkoblet USB-lagringsenhet. Du kan bruke en formatert harddisk, eller du kan formatere en harddisk fra rutermenyen (se Formatere harddisken på side 9). 1. Installer CENTRIA ved hjelp av PC, Mac, tablet eller smarttelefon. 3. Til sikkerhetskopiering av Mac bruker du Apple Time Machine. 2. For å sikkerhetskopiere Windows-datamaskiner kan du installere ReadySHARE Vault på hver PC. Forsiktig: NETGEAR tar ikke ansvar for data som går tapt, og tilbyr ingen tjenester for gjenoppretting av data hvis det oppstår feil på en stasjon. Windows-sikkerhetskopiering med ReadySHARE Vault Windows Backup ReadySHARE Vault lar deg sikkerhetskopiere filer over på Windows-PCen. Slik sikkerhetskopierer du en Windows-PC over til en harddisk i ruteren: 1. Installer genie-appen på hver PC ved å laste ned programvaren fra 2. Installer ReadySHARE Vault på hver PC ved å laste ned programvaren fra 10

13 3. Start ReadySHARE Vault. Bruk instrumentpanelet eller kategorien Sikkerhetskopi til å konfigurere og kjøre sikkerhetskopieringen. Sikkerhetskopiering med Time Machine Time Machine virker bare på Mac-datamaskiner og sikkerhetskopierer datamaskinen. Slik sikkerhetskopierer du en Mac over til en harddisk i ruteren: 1. Fra Mac-skrivebordet åpner du Macintosh HD eller Finder. 2. Velg WNDR4700 fra SHARED-listen på venstre meny. 3. Klikk på knappen Koble til som. 4. I popup-vinduet velger du Registrert bruker og angir admin som brukernavn password som passord. 5. Klikk på Connect (Koble til). Etter tilkobling kan du vise en liste over tilkoblede enheter. En ekstra enhet, kalt admin, vises hver gang du logger på som admin. 6. Fra Apple-menyen velger du System Preferences (Systeminnstillinger) og åpner Time Machine. 7. Klikk på Select Disk (Velg disk) og velg sikkerhetskopidisken. 8. Klikk på knappen Use for Backup (Bruk til sikkerhetskopiering) for å fullføre valget. Hvis du ikke ser harddisken, bruker du Mac Finder til å finne den, og deretter kan du velge den i Time Machine. 9. Skriv inn passordet (password), så starter sikkerhetskopieringen. 11

14 Fjerne en harddisk Forsiktig: For å beskytte utstyret må du alltid slå av ruteren før du fjerner eller setter inn en harddisk. Slik fjerner du harddiskstasjonen: 1 Slå av ruteren med av/på-knappen (strøm). 2. Åpne ruterens sidedør og løsne den interne låsen som vist. 3. Grip tak i toppen og bunnen av harddisken med fingrene, og trykk for å fjerne den. 12

15 4. Hvis du fjernet en 0,75-tommers harddisk, fjerner du skuffen fra ruteren. 5. Sørg for å sette låsen tilbake til venstre (a) slik at ruterens sidedør kan lukkes (b). b a Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet Dette produktet har et unikt WiFi-nettverksnavn (såkalt SSID) og en unik nettverksnøkkel (passord). Standard SSID og nettverksnøkkel (passord) genereres for hver enhet (som et serienummer) for å beskytte og maksimere den trådløse sikkerheten. Denne informasjonen finnes på etiketten på undersiden av produktet. NETGEAR anbefaler at du ikke endrer det forhåndsinnstilte navnet på WiFi-nettverket (SSID) og den forhåndskonfigurerte 13

16 nettverksnøkkelen (passord). Hvis du endrer innstillingene, gjelder ikke sikkerhets-ssiden og passordet i bunnen av produktet lenger. Innstillinger for trådløst nettverk I området nedenfor bør du skrive ned de forhåndsinnstilte innstillingene for trådløst nettverk som er trykket på etiketten, slik at det blir lett å finne dem igjen senere. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): Hvis du endrer standardinnstillingene, bør du skrive dem ned her først, og deretter oppbevare dette heftet på et trygt sted: Navn på WiFi-nettverk (SSID): Nettverksnøkkel (passord): For å hente eller oppdatere passordet for det trådløse nettverket skriver du inn i en nettleser og logger inn med det standardinnstilte brukernavnet (admin) og passordet (password). Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger) for å finne det trådløse passordet. 14

17 Logge på det trådløse nettverket Du kan bruke enten metoden WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller den manuelle metoden for å logge deg på det trådløse nettverket. WPS-metode WPS lar deg logge deg på WiFi-nettverket uten å skrive inn passordet. Hvis den trådløse enheten støtter WPS og det er første gang du logger deg på nettverket, kan du bli bedt om å trykke på WPS-knappen på ruteren. Slik logger du deg på nettverket med WPS: 1. Trykk på WPS-knappen på ruter. 2. I løpet av 2 minutter trykker du på WPS-knappen på datamaskinen eller den trådløse enheten som prøver å logge seg på enheten. Logg deg på nettverket ved å følge WPS-instruksjonene som fulgte med datamaskinen eller den trådløse enheten. Merk: Enkelte eldre trådløse datamaskiner eller enheter kan ikke bruke WPS. Manuell metode Slik logger du deg på nettverket manuelt: 1. På datamaskinen eller den trådløse enheten åpner du programvaren som administrerer de trådløse tilkoblingene. Denne programvaren søker etter alle trådløse nettverk i ditt område. 2. Se etter navnet på WiFi-nettverket (SSIDen) på listen, og velg det. SSID-en står på etiketten i bunnen av ruter. Hvis du endret navnet på nettverket under konfigureringsprosessen, må du se etter det nettverksnavnet. 3. Angi det forhåndsinnstilte passordet (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på Connect (Koble til). 15

18 Gå inn på ruteren for å utføre endringer Etter at du har brukt NETGEAR genie til å konfigurere ruteren, kan du logge på ruteren for å se innstillingene eller utføre endringer. Slik logger du på ruteren: 1. Åpne en nettleser på en datamaskin eller en trådløs enhet som er koblet til ruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. Et påloggingsskjermbilde vises: admin ******** 3. Oppgi admin som brukernavn og password som passord. Ruterens skjermbilde BASIC Home (Hjem) vises: Se brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om ruterskjermbildene. 16

19 Endre passordet Slik endrer du passordet for brukernavnet til ruteren: 1. Logg på ruteren. 2. Velg Administrasjon > Angi passord for å vise skjermbildet Angi passord: 3. Skriv inn det gamle passordet, og skriv det nye passordet to ganger. NETGEAR anbefaler at du bruker funksjonen for gjenoppretting av passord når du endrer passordet. 4. Merk av for Aktiver passordgjenoppretting. 5. Du blir bedt om å velge sikkerhetsspørsmål og skrive inn svarene, som blir lagret. 6. Klikk på Bruk. Hente passordet Slik bruker du passordgjenoppretting for å finne et glemt passord: Du må aktivere passordgjenoppretting som beskrevet i forrige avsnitt for å bruke denne funksjonen. 1. Åpne en nettleser fra en datamaskin eller trådløs enhet som er koblet til ruteren. 2. Skriv inn eller i adressefeltet til nettleseren. 3. Når innloggingsskjermbildet vises, klikker du på Avbryt. Du blir bedt om å skrive inn de lagrede svarene, slik at du kan logge på ruteren. 17

20 Formatere harddisken fra rutermenyen Du kan ikke partisjonere eller endre filsystemtypen når du bruker denne metoden til å formatere harddisken. Forsiktig: Ved formatering av harddisken slettes eventuelle filer som er lagret på stasjonen. Slik formaterer du en harddisk: 1 Velg AVANSERT > Lagring > Avanserte innstillinger. 2. Klikk på knappen Formater intern harddisk. Feilsøking Hvis du slår av ruteren når en harddisk er installert, venter du 2 sekunder før du slår den på igjen for å gi harddisken nok tid til å tilbakestille. Hvis harddisklampen lyser rødt og ikke grønt mer, kan harddisken ha en løs tilkobling. Slå av ruteren. Koble fra harddisken og koble den til igjen. Slå på ruteren og kontroller harddisklampen. Hvis nettleseren ikke kan vise nettsiden: Kontroller at PC-en er koblet til en av de fire LAN Ethernetportene eller trådløst til ruteren. 18

21 Kontroller at ruteren har strøm og at WiFi-lampen er tent. Lukk nettleseren og åpne den på nytt for å være sikker på at nettleseren ikke hurtigbufrer den forrige siden. Skriv inn Hvis PC-en er satt til en statisk eller fast IP-adresse (dette er ikke vanlig), må du endre dette slik at du mottar IP-adressen fra ruteren. Gjenopprett fabrikkinnstillinger Slik returnerer du ruter til fabrikkinnstillingene: 1. Bruk en skarp gjenstand, for eksempel en penn eller binders, til å trykke på og holde knappen Gjenopprett fabrikkinnstillinger på baksiden av ruter i over 5 sekunder inntil strømlampen blinker gult. 2. Slipp knappen Gjenopprett fabrikkinnstillinger, og vent på at ruteren starter på nytt. Fabrikkens standardinnstillinger gjenopprettes. Tilgang til ReadySHARE ReadySHARE gir deg tilgang til og lar deg dele harddisken inne i ruteren eller en USB-stasjon koblet til ruterens USB-port. (Hvis USB-enheten har spesielle drivere, er den ikke kompatibel.) Når du kobler til USB-enheten, kan det ta opptil 2 minutter før den er klar for deling. Merk: Hvis USB-enheten har strømforsyning, må du bruke den når du kobler USB-enheten til ruteren. Slik får du tilgang til den interne harddisken eller USB-enheten fra Windows: Filen readyshareconnect.exe file er tilgjengelig for nedlasting her: Du kan bruke hvilke du vil av disse metodene: 19

22 Velg Start > Kjør. Angi \\readyshare i dialogboksen og klikk på OK. Åpne en nettleser og angi \\readyshare på adresselinjen. Åpne My Network Places (Mine nettverkssteder) og skriv inn \\readyshare på adresselinjen. Slik får du tilgang til den interne harddisken eller USB-enheten fra en Mac: 1. Velg Go > Connect to Server (Gå > Koble til server). 2. Skriv inn smb://readyshare som serveradresse. 3. Klikk på Connect (Koble til). ReadySHARE Printer Med ReadySHARE Printer kan du koble en USB-skriver til ruterens USB-port og få trådløs tilgang til den. Slik konfigurerer du ReadySHARE Printer: 1. Koble USB-skriveren til ruterens USB-port med en USB-skriverkabel. 2. På hver datamaskin som skal dele skriveren: a. Installer gjeldende USB-skriverdriver (denne programvaren er tilgjengelig fra skriverprodusenten). b. Last ned og installer verktøyet NETGEAR USB-kontrollsenter (tilgjengelig under ReadySHARE på ( c. Velg ønsket språk. 3. Hvis du blir bedt om det, velger du skriveren og klikker på Koble til-knappen for hver datamaskin. Så snart tilkoblingen er etablert på den første datamaskinen, endres statusen til Manuelt tilkoblet av xxx. Verktøyet på hver datamaskin håndterer utskriftskøen. Når du har fullført trinn 3 for alle datamaskiner, bør skriverens status vises som Tilgjengelig på hver datamaskin. 20

23 Verktøyet USB-kontrollsenter må kjøre på datamaskinen hvis du vil skrive ut på USB-skriveren som er koblet til ruteren. Hvis du avslutter verktøyet, er det ikke mulig å skrive ut. Noen brannmurprogramvarer, som Comodo, blokkerer verktøyet ReadySHARE Print fra å få tilgang til USB-skriveren. Hvis du ikke ser skriveren i verktøyet, kan du deaktivere brannmuren midlertidig for å få verktøyet til å fungere. Hvis du vil ha informasjon om bruk av ReadySHARE Printer, se brukerhåndboken ved å klikke på koblingen Dokumentasjon i ruteradministrasjonsgrensesnittet ruter eller ved å besøke ReadySHARE Cloud ReadySHARE Cloud gir deg ekstern tilgang over Internet til den interne harddisken ruter eller en USB-lagringsenhet som er koblet til ruterens USB-port. Du kan styre en enkeltpersons tilgang til hvert element som er lagret på den interne harddisken eller USB-enheten. Besøk og opprett en konto for å gjøre filene og mappene dine tilgjengelige når som helst, hvor som helst. Slik aktiverer du ReadySHARE Cloud: 1. Logg deg på ruteren og velg ReadySHARE. 2. Følg instruksjonene for å registrere ruteren med ReadySHARE Cloud-serveren. 3. Inviter andre for å få tilgang til det delte innholdet på USB-enheten. Hvis du inviterer personer som ikke har en ReadySHARE Cloud-konto, inviteres de til å opprette en slik at de har tilgang til det delte innholdet. 21

24 NETGEAR genie-appen Genie-appen fungerer som instrumentpanel for hjemmenettverket. Her kan du enkelt vise, administrere og styre hele hjemmenettverket, og det hjelper deg med å løse vanlige nettverksproblemer. Du kan bruke genie-appen eller genie-mobilappen. Internet STATUS GOOD WiFi Connection STATUS Connected Router Settings Click here genie-app Network Map Parental Controls ReadySHARE Number of devices 16 Click here Click here Besøk NETGEAR genie-websiden på: Genie-appen omfatter følgende funksjoner: Internett. Overvåk og utbedre Internett-tilkoblinger for både kablede og trådløse forbindelser. WiFi-tilkobling. Vis eller endre ruterens trådløsinnstillinger. Ruterinnstillinger. Logg deg på ruteren for å vise eller endre innstillingene. Nettverkskart. Vis nettverksenheter koblet til nettverket. Foreldrekontroller. Administrer foreldrekontroller for å beskytte enhetene i nettverket mot upassende innhold. ReadySHARE. Tilgang til en tilkoblet USB-enhet eller -skriver. Du kan også laste ned ReadySHARE Vault fra dette skjermbildet. Støtte. Vanlige spørsmål i forbindelse med støtte finnes på datamaskinen også uten Internett-tilkobling. Du kan få svar på vanlige ruterspørsmål her. Det finnes også noen enkle nettverksverktøy som kan hjelpe deg med feilsøking. 22

25 NETGEAR genie-mobilapp Slik installerer du genie-mobilappen: 1. Bruk mobilenheten til å navigere til Apple AppStore eller Google Play for Android, og søk etter NETGEAR genie. Du kan bruke følgende QR-koder for å gjøre prosessen raskere: ipad-app iphone-app 2. Installer appen på ipad eller telefonen. 3. Start appen, så vises dashbordskjermbildet. Android-app Hvis du vil bruke denne appen, trenger du en WiFi-tilkobling fra telefonen eller ipad til NETGEAR-hjemmenettverket. Administrer WiFi-innstillinger og gjestetilgang for hjemmenettverket. Vis et kart over nettverket. Etabler eller administrer foreldrekontroller. Bruk trafikkmåleren til å sjekke Internett-forbruket. Med Mine medier kan du spille av medier på nettverket. 23

26 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen del av denne publikasjonen kan gjengis, overføres, skrives av, lagres i et søkesystem eller oversettes til et språk i noen form eller på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra NETGEAR, Inc. IKKE oppbevar eller plasser utstyr i trange rom eller skuffer. Sørg for at utstyret har minst 5 cm klaring i alle retninger. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR tar ikke noe ansvar for skade som kan oppstå som følge av bruk eller anvendelse av produkt(er) eller krets(er) som her beskrives. 24

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Kun for innendørs bruk i alle EU-land og Sveits. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du velger produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler at du bare bruker offisielle støtteressurser fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installasjonsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDRMAC

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installasjonsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDRMAC Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N150 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN1000v3

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N150 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN1000v3 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/ eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000 Varemerker Innhold i pakken NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land.

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000 Gjør mer Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter Modell R7500v2. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter Modell R7500v2. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-ruter lmodell R7500. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Gjør mer. AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter. Modell D6400

Gjør mer. AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter. Modell D6400 Gjør mer AC1600 WiFi VDSL / ADSL-modemruter Modell D6400 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for modemruteren din, på

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000 Gjør mer Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter Modell R9000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord) er unike for ruteren din, som et

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. Innhold i pakken. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D7800

Hurtigstart. Innhold i pakken. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D7800 Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6

Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Installeringsveiledning for lagringssystemet ReadyNAS OS 6 Innhold Innhold i pakken........................................ 3 Grunnleggende oppsett.................................. 4 Omformatere disker.....................................

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter. Modell D7800

Gjør mer. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter. Modell D7800 Gjør mer Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL2-/ ADSL-modemruter Modell D7800 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndsinnstilte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for modemruteren

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Komme i gang Utvider for trådløs rekkevidde utvider WiFi-nettverket for å inkludere området utenfor

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger utøker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Gjør mer. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200

Gjør mer. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200 Gjør mer AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6200 Opplev neste generasjon WiFi Din nye trådløse forlenger støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret

Detaljer

WN3500RP Installasjonsguide

WN3500RP Installasjonsguide Universell Dual Band-utvider skrivebord/veggplugg WN3500RP Installasjonsguide KOBLE KABLEDE ENHETER TIL TRÅDLØST TRÅDLØS UTVIDELSE PÅ 2,4 OG 5 GHz EKSISTERENDE RUTER Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. N750 trådløs Dual Band Gigabit ADSLmodemruter. DGND4000 Premium Edition Installeringsveiledning

Teknisk støtte. Innhold i pakken. N750 trådløs Dual Band Gigabit ADSLmodemruter. DGND4000 Premium Edition Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVN2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN2000RPTv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401)

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

HEOS Extend QUICK START GUIDE

HEOS Extend QUICK START GUIDE HEOS Extend QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobil enhet tilkoplet ditt nettverk TRINN 1: TA DEN UT AV ESKEN

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504

Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installasjonsveiledning for Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang.

Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang. Oppstartsveiledning Dette er inkludert Velkommen Takk for at du valgte Arlo. Det er enkelt å komme i gang. 100 % trådløst kamera Magnetisk veggmontering Litium 123-batterier Monteringsskrue 2 3 Sette inn

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P)

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Installeringsveiledning Lampebeskrivelser Element Strømlampe Ytelseslampe Ethernetlampe Beskrivelse Lyser grønt. Strømmen er på.

Detaljer

Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200)

Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL Innhold Koble dekoderen til Internett 4 Canal Digital GO 5 Koble til den trådløse adapteren 6 Alternativ oppkobling med WPS 7 Feilsøking 8 Tilbakestille

Detaljer

N750 WiFi DSL-modemruter Premium Edition. Modell DGND4000 Installasjonsveiledning

N750 WiFi DSL-modemruter Premium Edition. Modell DGND4000 Installasjonsveiledning Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Oppstartsveiledning 1

Oppstartsveiledning 1 Oppstartsveiledning 1 Velkommen Takk for at du valgte Arlo Q Plus. Det er enkelt å komme i gang. 2 3 Dette er inkludert Arlo Q Plus-kamera PoE-adapter TOP USB-strømadapter Tre måter å koble til ditt nye

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer