Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter"

Transkript

1 Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Juni v1.0

2 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er varemerker for NETGEAR, Inc. Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Wi-Fi Protected Setup er et varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. ii

3 Innhold Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Gjør deg kjent med den trådløse ruteren...1 Pakke ut den nye ruteren... 1 Maskinvarefunksjoner... 3 Frontdeksel... 3 Bakdeksel... 4 Merkelappen på ruteren... 4 Plassere den trådløse ruteren... 5 Installere den trådløse ruteren... 6 Oppdatere ruterens fastvare... 7 Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard...9 Bruke Smart Wizard... 9 Få tilgang til ruteren etter installeringen Installere ruteren manuelt...13 Koble til den trådløse ruteren Kontrollere tilkoblingen Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Konfigurere det trådløse nettverket...23 Angi innstillinger for trådløs tilkobling Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket Teste grunnleggende trådløs tilkobling Feilsøking...31 Sjekkliste for grunnleggende oppsett Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner Feilsøke påloggingsproblemer Kontrollere Internett-tilkoblingen iii

4 Hente en Internett-IP-adresse Feilsøke PPPoE Feilsøke surfing på Internett Bruke ping-verktøyet for feilsøking Teste banen fra datamaskinen til ruteren Teste banen fra en PC til Internett Tekniske spesifikasjoner...41 Standard konfigureringsinnstillinger Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger Tekniske spesifikasjoner Relaterte dokumenter...45 Registrering og sertifiseringer...47 iv

5 Gjør deg kjent med den trådløse ruteren Gratulerer med kjøpet av en trådløs høyhastighetsruter fra NETGEAR, N300 trådløs Gigabitruter modell WNR3500L. WNR3500L er også NETGEARs Open Source Wireless-N-ruter. Hvis du er interessert i tilpasset fastvare og andre tredjepartsprogrammer, kan du gå til webområdet for Open Source-fellesskapet Før du starter installeringen av ruteren, bør du kontrollere innholdet i pakken (se Pakke ut den nye ruteren på side 1). Gjør deg kjent med front- og bakdekslene på ruteren særlig statuslampene og den viktige informasjonen på merkelappen til ruteren (se Maskinvarefunksjoner på side 3). Les deretter om Plassere den trådløse ruteren på side 5 for å forsikre deg om at du har valgt det beste stedet for å installere ruteren. Pakke ut den nye ruteren Produktpakken skal inneholde følgende elementer: den trådløse ruteren et stativ med hurtigfeste for den trådløse ruteren en vekselstrømsadapter (varierer etter region) en gul Ethernet-kabel Ressurs-CD-en, som inkluderer: Smart Wizard-veiviseren (Autorun.exe) en PDF-versjon av denne håndboken en kobling til den elektroniske utgaven av brukerhåndboken Etter at ruteren er installert og du har Internett-tilgang, får du tilgang til den elektroniske brukerhåndboken ved å klikke på Documentation (Dokumentasjon) på hovedmenyen. kort med garanti- og støtteinformasjon Hvis noe av innholdet i pakken er feil, mangler eller er skadet, kontakter du NETGEARforhandleren. Behold esken, inkludert den originale emballasjen, i tilfelle du må sende inn produktet for reparasjon. Gjør deg kjent med den trådløse ruteren 1

6 Slik klargjør du ruteren for installering: 1. Fjern beskyttelsesfilmen som dekker begge sidene på ruteren (se Figur 1). Figur 1 2. Installer Wireless N-ruteren ved å sette tappene på stativet (som fulgte med ruteren) inn i sporene på undersiden av ruteren, som vist i Figur 2. Fjern beskyttelsesfilmen som dekker statuslampepanelet på ruteren. Figur 2 3. Plasser ruteren på et passende sted (i nærheten av et strømuttak og Ethernet-kablene til de kablede datamaskinene). Det er viktig å koble til stativet og plassere ruteren stående for å sikre tilstrekkelig varmetap og ruterstabilitet. 2 Gjør deg kjent med den trådløse ruteren

7 Maskinvarefunksjoner Før du installerer og kobler til ruteren, bør du gjøre deg kjent med viktig informasjon på merkelappen og med front- og bakdekslene på ruteren særlig statuslampene på frontdekslet. Frontdeksel Ruterens frontdeksel, vist i Figur 3, omfatter statuslamper. (Hvis du vil ha mer informasjon om statuslampene, kan du se Kontrollere tilkoblingen på side 18 og Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 32). Figur 3 Strøm På Gult Ruteren utfører selvtest for å sjekke at strømmen er på. På Grønt Strømmen er slått på, og ruteren er klar. Blinker Gult Programvareoppdatering pågår. Blinker Grønt Fastvaren er skadet. Se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 32 for å gjenopprette fastevaren. Av Strømtilførselen til ruteren fungerer ikke. Internett På Gult Finner ikke IP-adresse. På Gult Den trådløse ruteren har fått Internett-adresse. Blinker Grønt Det er datakommunikasjon med Internett. Av Ingen Ethernet-kabel er koblet til modemet. Trådløst På Blå Det trådløse grensesnittet er aktivert. Blinker Blå Det er datakommunikasjon via det trådløse nettverket. Av Det trådløse nettverket er slått av. LAN (portene 1 4) På Grønt Den lokale porten er koblet til en enhet med 1000 Mbps. Blinker Grønt Data overføres ved 1000 Mbps. På Gult Den lokale porten er koblet til en enhet med 10/100 Mbps. Blinker Gult Data overføres ved 10/100 Mbps. Av Det finnes ingen tilkobling på denne porten. WPS-trykknapp/lampe Blinker Grønt Indikerer WPS-aktivitet. Enheten befinner seg i det tominutters intervallet for sikkerhetssynkronisering, eller det har oppstått en WPS-feil. På Grønt Sikkerheten er angitt til WEP, WPA-PSK eller WPA2-PSK. Gjør deg kjent med den trådløse ruteren 3

8 Bakdeksel Ruterens bakdeksel inneholder porttilkoblinger som beskrives i Figur Knapp for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Trykk den inn i omtrent 5 sekunder hvis du vil tilbakestille ruteren til standard fabrikkinnstillinger. 2. USB-port 3. Fire Ethernet-porter for lokalnettverk (LAN) med 10/100/1000 Mbps for tilkobling av ruteren til lokale datamaskiner. 4. Ethernet port for Internett/Wide Area Network (WAN) for tilkobling av ruteren til et kablet modem eller et DSL-modem. 5. Av/på-trykknapp for strømtilførsel. 6. Uttak for vekselstrømadapter for tilkobling av strømadapteren. Figur 4 Merkelappen på ruteren Merkelappen på baksiden av den trådløse ruteren viser ruterens MAC-adresse, serienummer, sikkerhets-pin, av/på-knapp og fabrikkinnstillingene for påloggingsinformasjonen. Portene på ruteren har fargekoder slik at Internett-porten kan skilles fra de fire andre portene som kobles til de kablede datamaskinene i lokalnettet. Figur 5 4 Gjør deg kjent med den trådløse ruteren

9 Plassere den trådløse ruteren Den trådløse ruteren gir deg virtuell tilgang til nettverket fra et hvilket som helst sted i driftsområdet for det trådløse nettverket. Driftsavstanden eller dekningsområdet til den trådløse tilkoblingen kan variere betydelig, avhengig av den fysiske plasseringen til ruteren. Tykkelsen på og antallet vegger som det trådløse signalet må passere, kan begrense området. Resultatet blir best hvis du plasserer den trådløse ruteren slik: i nærheten av midten av området der datamaskinene og andre enheter skal brukes, og slik at den er synlig fra de trådløse enhetene i nærheten av et strømuttak og nær Ethernet-kablene for kablede datamaskiner høyt oppe, for eksempel på en hylle, slik at antallet tak og vegger mellom den trådløse ruteren og de andre enhetene begrenses til et minimum på avstand fra elektriske enheter som er potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel takvifter, sikkerhetssystemer, mikrobølgeovner eller basestasjonen til en trådløs telefon på avstand fra store metalloverflater, for eksempel en massiv metalldør eller aluminiumsskruer. Store flater av annet materiale, for eksempel glass, isolerte vegger, fiskeakvarier, speil, murstein og betong kan også påvirke det trådløse signalet Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til merkbart dårligere ytelse eller problemer med å opprette en trådløs tilkobling til Internett. Advarsel: Ikke plasser enheten oppå annet elektrisk utstyr eller plasser annet utstyr oppå denne enheten. Hold denne enheten borte fra varmekilder som direkte sollys, varmeovner, radiatorer eller andre A/V-mottakere eller enheter som avgir varme. Gjør deg kjent med den trådløse ruteren 5

10 Installere den trådløse ruteren Ressurs-CD-en inneholder en Smart Wizard som hjelper deg med å konfigurere ruteren og få tilgang til Internett. Smart Wizard veileder deg gjennom trinnene som er nødvendige for å koble til ruteren, modemet og PC-en(e), konfigurere trådløse innstillinger og aktivere trådløs sikkerhet for nettverket. Når du er ferdig, er du klar for Internett! Hvis du har Macintosh- eller Linux-system, må du bruke den manuelle installeringsmetoden (se Installere ruteren manuelt på side 13). NETGEAR verken anbefaler eller støtter at en NETGEAR-ruter legges til bak en annen ruter, eller at en gateway erstattes av en NETGEAR-ruter. Du kan konfigurere den trådløse ruteren med én av disse metodene: Smart Wizard Setup (Smart Wizard-konfigurering): Smart Wizard-konfigureringen er tilgjengelig på ressurs-cd-en. Se Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard på side 9 for å finne ut hvordan du bruker Smart Wizard. Dette alternativet er det enkleste. Veiviseren veileder deg gjennom konfigureringsprosessen. Den automatiserer mange av trinnene og kontrollerer at nødvendige forutsetninger er oppfylt. Smart Wizard krever en PC som kjører Microsoft Windows. Ta kontakt med den nettverksansvarlige i firmaet før Smart Wizard kjøres på firmaets PC for å konfigurere hjemmeruteren din. Det kan være konflikt mellom firmaets nettverksinnstillinger eller programvaren til VPN-klienten (Virtual Private Network). Bruk en annen datamaskin hvis du er usikker på om det kan være en konflikt. Manual Setup (Manuell konfigurering): Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke Smart Wizard, kan du se Installere ruteren manuelt på side 13. Velg dette alternativet hvis du for eksempel kobler deg til en Macintosh, bruker et Linux-operativsystem eller har inngående datatekniske kunnskaper. Hvis du velger dette alternativet og installerer ruteren manuelt, bør du installere og konfigurere ruteren i denne rekkefølgen for å få best mulig resultat: 1. Installer og koble den trådløse ruteren til nettverket (se Koble til den trådløse ruteren på side 14). 2. Konfigurer den trådløse ruteren for Internett-tilgang (se Konfigurere ruteren for Internetttilgang på side 19). 3. Konfigurer det trådløse nettverket, og velg trådløse sikkerhetsinnstillinger for å beskytte det trådløse nettverket (se Konfigurere det trådløse nettverket på side 23). 6 Gjør deg kjent med den trådløse ruteren

11 Oppdatere ruterens fastvare NETGEAR foretar stadige forbedringer av bruken av og funksjonene til ruteren. For at det skal bli enkelt for deg å motta de beste, mest oppdaterte funksjonene for ruteren, gir NETGEAR deg en rekke måter å oppdatere produktet på. Med Smart Wizard kan du søke etter og installere oppdateringer som en del av konfigureringsprosessen (se Bruke Smart Wizard på side 9). Ruteren inneholder en oppdateringsfunksjon som du kan bruke til å søke etter og installere oppdateringer. Du må logge deg på ruteren hvis du vil bruke denne funksjonen. (Se Konfigurere ruteren for Internett-tilgang på side 19 eller brukerhåndboken på Internett). Gjør deg kjent med den trådløse ruteren 7

12 8 Gjør deg kjent med den trådløse ruteren

13 Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard Konfigureringsprosessen med Smart Wizard tar ca. 15 minutter. Før du bruker Smart Wizard, må du kontrollere at: Du benytter en Mac eller en PC med et Windows-operativsystem (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2) og en kablet Ethernet-tilkobling, ikke en trådløs tilkobling. Du har Internett-tilkobling via en Internett-leverandør. Du har konfigureringsinformasjonen som du fikk av Internett-leverandøren. Bruke Smart Wizard NETGEAR Smart Wizard leder deg gjennom fremgangsmåten for å koble til ruteren, modemet og PC-en(e). Den hjelper deg med å konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og aktiverer trådløs sikkerhet for nettverket. Smart Wizard leder deg gjennom konfigureringsprosessen slik at mange av trinnene utføres automatisk. Smart Wizard kontrollerer hvert trinn i konfigureringen for å sørge for at hvert trinn er fullført. Slik konfigureres ruteren ved hjelp av Smart Wizard: 1. Slik starter du Smart Wizard: For Windows-brukere: Sett ressurs-cd-en inn i PC-en. CD-en starter automatisk og oppdager språket du bruker på datamaskinen. Velg eventuelt et annet språkalternativ. Hvis CD-en ikke starter automatisk, går du til CD-en og dobbeltklikker på. På CD-menyen klikker du på Setup (Konfigurering) hvis du vil starte Smart Wizard. Mac-brukere dobbeltklikker på programmet MacWizard. Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard 9

14 2. Når Smart Wizard ber deg om å oppdatere, klikker du på Yes (Ja) hvis du vil finne oppdateringer for ruteren, eller No (Nei) hvis du vil oppdatere senere (se Konfigurere ruteren for Internetttilgang på side 19 hvis du vil ha mer informasjon, eller den elektroniske brukerhåndboken). 3. Følg resten av instruksjonene og meldingene. Smart Wizard veileder deg gjennom installeringen av ruteren, kobler ruteren til Internett, konfigurerer de trådløse nettverksinnstillingene og velger optimal sikkerhetsbeskyttelse for nettverket. Hvis du ikke velger et sikkerhetsalternativ under installeringen, kan du velge det senere ved å koble deg til ruterens grensesnitt (se Konfigurere det trådløse nettverket på side 23). Hvis du ønsker optimal ytelse fra den trådløse høyhastighetsruteren, bør du sørge for at alle datamaskinene i nettverket har et trådløst nettverkskort som støtter den samme teknologien som ruteren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske brukerhåndboken. Ved slutten av installeringen: For Windows-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.html-fil på datamaskinens skrivebord slik at du kan se ruterinnstillingene. Den plasserer også snarveien til ruterpålogging på skrivebordet slik at du får tilgang til ruterens hovedmeny. For Mac-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.pdf-fil på skrivebordet. Du er nå koblet til Internett. Figur 6 Hvis du vil konfigurere flere trådløse datamaskiner i nettverket for å få tilgang til ruteren og koble til Internett, kan du se Konfigurere det trådløse nettverket på side Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard

15 Få tilgang til ruteren etter installeringen Smart Wizard vises bare første gang du installerer ruteren eller når ruteren er satt til fabrikkinnstillingene (hvis du for eksempel har tilbakestilt ruteren til fabrikkinnstillingene). Hvis du vil endre innstillingene etter at du har installert og konfigurert ruteren ved hjelp av Smart Wizard, må du åpne et nettleservindu og logge på ruteren. Du blir også bedt om å se etter ny fastvare for ruteren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere det trådløse nettverket på side 23. Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard 11

16 12 Installere ruteren ved hjelp av Smart Wizard

17 Installere ruteren manuelt Gå gjennom listen nedenfor og kontroller at du har all nødvendig informasjon før du installerer og kobler til ruteren manuelt. Følg disse fremgangsmåtene hvis du er en avansert bruker, eller hvis du installerer denne ruteren på et Linux-system. NETGEAR verken anbefaler eller støtter at en NETGEAR-ruter legges til bak en annen ruter, eller at en gateway erstattes av en NETGEAR-ruter. Internett-tilkobling via en Internett-leverandør. Konfigureringsinformasjonen som du fikk av Internett-leverandøren. Avhengig av hvordan Internett-kontoen ble konfigurert, kan det hende at du trenger følgende informasjon for å konfigurere den trådløse ruteren og få tilgang til Internett: verts- og domenenavn påloggingsnavn og passord for Internett (ofte en e-postadresse og et passord) DNS-adresser (Domain Name Server) fast eller statisk IP-adresse Internett-leverandøren skal ha gitt deg all informasjonen du trenger for å koble til Internett. Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du spørre Internett-leverandøren. Hvis du har et kabelmodem, må du kontrollere at du bruker samme datamaskin som Internettkontoen ble satt opp for. Hvis du ikke allerede har gjort det: Sjekk innholdet i pakken til ruteren for å forsikre deg om at det er komplett (se Pakke ut den nye ruteren på side 1). Velg et optimalt sted for den trådløse ruteren etter at du har gått gjennom retningslinjene i Plassere den trådløse ruteren på side 5. Installere ruteren manuelt 13

18 Koble til den trådløse ruteren Før du installerer den trådløse ruteren, bør du sørge for at det er merket av for Motta PI-adresse automatisk og Motta DNS-serveradresse automatisk i Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP). Dette kontrollerer du ved å gå til datamaskinens Kontrollpanel og åpne Egenskaper for interne nettverkstilkoblinger. Hvis du er usikker på dette, ser du i dokumentasjonen for datamaskinen eller koblingen til TCP/IP-adressering i Relaterte dokumenter på side 45. Hvis du erstatter en eksisterende ruter, kobler du den helt fra nettverket og setter den til side før du begynner å installere den nye ruteren. Gå deretter til Slik erstatter du den trådløse ruteren: på side 16. Slik kobler du til den trådløse ruteren, datamaskinen og modemet: 1. Slå av og koble fra strømledningen til kabelbredbåndsmodemet eller DSL-modemet. 2. Finn Ethernet-kabelen (A) som kobler datamaskinen til modemet. 3. Bare koble fra Ethernet-kabelen i modemenden (B). Du kobler den til ruteren senere. A Figur 7 B 4. Finn frem Ethernet-kabelen som fulgte med NETGEAR-produktet. Koble én ende av Ethernet-kabelen til modemet (C), og den andre enden til Internett-porten på den trådløse N300-ruteren (D). Ethernet-kabelen og merkelappen for Internett-porten har fargekoder. 14 Installere ruteren manuelt

19 D C Figur 8 5. Finn Ethernet-kabelen (A) som fremdeles er koblet til datamaskinen. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen godt til en port på ruteren, for eksempel port 4 (E), som vist i Figur 9. Ytterligere kablede enheter kan kobles til ruteren ved å sette en Ethernet-kabel fra en enhet inn i en av de tre resterende LAN-portene. A E Figur 9 6. Kontroller at nettverket nå er konfigurert i rekkefølgen som vises i Figur 10. Du er nå klar til å starte nettverket på nytt. Installere ruteren manuelt 15

20 Figur Start nettverket i riktig rekkefølge, slik det beskrives i Slik starter du nettverket:. Hvis du ikke starter eller omstarter nettverket i riktig rekkefølge, kan du få problemer med å få tilgang til Internett. Slik erstatter du den trådløse ruteren: 1. Slå av og koble fra strømmen til kabelbredbåndsmodemet eller DSL-modemet. 2. Koble begge Ethernet-kablene fra den eksisterende ruteren (men la begge kablene være koblet til datamaskinen og modemet). 3. Finn Ethernet-kabelen (A) som fremdeles er koblet til datamaskinen. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen godt til en LAN-port på den nye ruteren, for eksempel port 4 (E), som vist i Figur 11. Ytterligere kablede enheter kan kobles til den nye ruteren ved å sette en Ethernet-kabel fra en enhet inn i en av de tre resterende LAN-portene. 16 Installere ruteren manuelt

21 A E F Figur Erstatt Ethernet-kabelen som er koblet til modemet, med Ethernet-kabelen som fulgte med ruteren, og sett inn den ene enden i samme port på modemet. Deretter setter du den andre enden inn i Internett-porten på den nye ruteren (F), som vist i Figur Start nettverket i riktig rekkefølge, slik det beskrives nedenfor. Hvis du ikke starter eller omstarter nettverket i riktig rekkefølge, kan du få problemer med å få tilgang til Internett. Slik starter du nettverket: 1. Koble til strømmen, og slå på kabelbredbåndsmodemet eller DSL-modemet. Vent i to minutter. 2. Koble enden av strømadapteren til en stikkontakt eller skjøteledning, og sett inn den andre enden i uttaket for strømadapteren på den trådløse ruteren (G), som vist i Figur Kontroller at strømknappen på baksiden av ruteren (H) er slått på. (Knappen er trykket inn når den er slått på.) Vent i ett minutt. Installere ruteren manuelt 17

22 H G Figur Deretter slår du på datamaskinen. Det tar flere minutter før ruteren har opprettet en forbindelse til datamaskinen og Internett-leverandøren. Hvis du bruker DSL og programvaren logger deg på Internett, må du ikke kjøre denne programvaren. Det kan hende at du må gå til Verktøy-menyen i Internet Explorer og velge Alternativer for Internett, kategorien Tilkoblinger og Slå aldri et nummer. Kontrollere tilkoblingen Kontroller at ruteren er riktig tilkoblet ved å kontrollere den trådløse N300-ruteren statuslampene (se på tegningene i Figur 13). 18 Installere ruteren manuelt

23 Strøm. Strømlampen skal lyse grønt. Hvis den ikke gjør det, kan du se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 32. Internett. Internett-portlampen skal lyse. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere at Ethernet-kabelen er koblet ordentlig til den trådløse ruterens Internett-porten og modemet, og at modemet er slått på. Trådløst. Lampen for trådløs tilkobling skal lyse når produktfamilien er slått på. LAN. En LAN-lampe (1-4) skal lyse for hver datamaskin som er koblet til nettverket. Grønt indikerer at datamaskinen kommuniserer med en hastighet på 1000 Mbps, og gult indikerer en hastighet på 10/100 Mbps. Hvis det ikke lyser en LAN-lampe for hver tilkoblede Ethernet-kabel, må du kontrollere at Ethernet-kabelen fra datamaskinen til ruteren er festet ordentlig i begge ender og at datamaskinen er slått på. WPS. WPS-lampen blinker hvis du er i ferd med å bruke WPS til å legge til en trådløs klient eller hvis det har oppstått en WPS-feil. Se Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 25. WPS-lampen lyser hvis det er angitt WEP-, WPA-PSK- eller WPA2-PSKsikkerhet. Figur 13 Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Hvis du konfigurerer den trådløse ruteren manuelt, må du logge på den trådløse ruteren for å konfigurere ruteren og hvis du senere vil endre ruterinnstillingene. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 42 hvis du vil ha mer informasjon. Slik får du tilgang til ruteren: 1. Skriv inn i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter. Du kan bruke en av disse adressene for å koble til den trådløse ruteren: eller Installere ruteren manuelt 19

24 Et påloggingsvindu som ligner det som er vist i Figur 14, vises. Figur Når du blir bedt om det, skriver du inn admin som brukernavn og password som passord for ruteren, begge med bare små bokstaver. (Av sikkerhetsgrunner har ruteren et eget brukernavn og passord.) Ruterens brukernavn og passord er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internett-tilkoblingen. Skjermen Firmware Upgrade Assistant (Oppgraderingsassistent for fastvare) vises. 3. Klikk på Yes (Ja) for å søke etter ny fastvare (anbefales). Ruteren vil automatisk søke etter en ny fastvarebildefil i NETGEAR-databasen. Hvis det ikke finnes noen ny fastvareversjon, vises det en melding om at ingen ny fastvareversjon er tilgjengelig. (Hvis du velger No (Nei), kan du søke etter ny fastvare senere. Se brukerhåndboken på Internett.) 4. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, klikker du på Yes (Ja). Da oppgraderer ruteren automatisk seg selv med den nyeste fastvaren. Ikke prøv å gå på Internett, slå av ruteren, slå av datamaskinen eller gjøre noe annet med ruteren før omstarten er ferdig. Når Klar-lampen slutter å blinke, venter du noen sekunder til før du bruker ruteren. 20 Installere ruteren manuelt

25 5. Klikk på Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) fra menyalternativene i venstre navigeringsfelt: Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) vises. Figur Velg ett av følgende alternativer: Velg Yes (Ja) for å tillate at Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) søker etter Internetttilkoblingen Når du blir bedt om det, klikker du på Next (Neste). Veiviseren hjelper deg med å konfigurere den trådløse ruteren slik at den får tilgang til Internett. Hvis du ikke kan koble til den trådløse ruteren, må du kontrollere Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) under Nettverkstilkoblinger på datamaskinens kontrollpanel. De skal være stilt inn for å motta både IP-adresse og DNS-serveradresse automatisk. Hvis du trenger hjelp, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller se koblingene i Relaterte dokumenter på side 45. Velg No (Nei) for å konfigurere tilkoblingen selv. Klikk på Next (Neste), og skjermbildet Basic Settings (Grunninnstillinger) vises. Fyll ut den nødvendige informasjonen for ISP-tilkoblingen i de riktige feltene. Hvis du trenger hjelp, følger du skjermbildene Basic Settings Help (Hjelp for grunnleggende innstillinger) i rutergrensesnittet eller ser i brukerhåndboken for den trådløse N300-ruteren. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av innstillinger, kan du se Konfigurere det trådløse nettverket på side Hvis du vil lagre innstillingene og fullføre tilkoblingen, klikker du på Apply (Bruk). Nå bør du være koblet til Internett. Installere ruteren manuelt 21

26 Hvis du har problemer med tilkoblingen: Kontroller innstillingene og sørg for at du har valgt riktige alternativer og at alt er skrevet inn riktig. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at du har riktig konfigureringsinformasjon. Les Feilsøking på side 31. Hvis problemene vedvarer, registrerer du NETGEAR-produktet og tar kontakt med NETGEARs tekniske støtte. 22 Installere ruteren manuelt

27 Konfigurere det trådløse nettverket Dette avsnittet beskriver ytterligere konfigurering og testing av nettverket ditt, etter at du har gjennomført den grunnleggende installeringen av den trådløse ruteren. Ruteren og hver trådløse datamaskin må bruke samme SSID også kalt navn på trådløst nettverk og samme trådløse sikkerhet for en trådløs tilkobling. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. Innendørs kan datamaskiner koble til via trådløse nettverk i et område på mange meter. Dette kan gjøre at personer utenfor umiddelbar nærhet kan få tilgang til nettverket. Angi innstillinger for trådløs tilkobling På skjermbildet Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) kan du angi de trådløse nettverkstilkoblingene, angi nettverksnavnet (SSID) og angi alternativet for trådløs sikkerhet for ruteren. Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, kan du enten angi nettverksnavnet og innstillingene for trådløs sikkerhet manuelt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 24), eller hvis klientene i nettverket er WPS-kompatible, kan du bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS) for å overføre innstillingene for WPA/WPA2-sikkerhet automatisk til klientenheten (se Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 25). NETGEARs Push 'N' Connect-funksjon er basert på standarden Wi-Fi Protected Setup (WPS). Alle andre Wi-Fi-godkjente og WPS-kompatible produkter bør være kompatible med NETGEAR-produkter som implementerer Push 'N' Connect. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over alle sikkerhetskonfigurasjonene som kan implementeres på denne ruteren, kan du se den elektroniske brukerhåndboken. Hvis du konfigurerer ruteren fra en trådløs datamaskin og du endrer ruterens SSID, kanal eller sikkerhetsinnstillinger, mister du den trådløse tilkoblingen når du klikker på Apply (Bruk). Hvis dette skjer, må du endre datamaskinens innstillinger for trådløs tilkobling, slik at de samsvarer med de nye innstillingene for ruteren. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du benytte en datamaskin som er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel. Konfigurere det trådløse nettverket 23

28 Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Du må kjenne til følgende hvis du vil angi innstillingene for trådløs tilkobling: SSID (navn på trådløst nettverk). Standard SSID for ruteren er NETGEAR. Trådløsmodusen (802.11g/b eller n) som støttes av hver trådløse adapter. Alternativet for trådløs sikkerhet. Ruterens standard sikkerhetsinnstilling er None (Ingen), men NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du bruker trådløs sikkerhet. For å få en vellykket implementering av trådløs sikkerhet må du kontrollere hver trådløse enhet for å finne ut hvilket alternativ for trådløs sikkerhet de støtter. Den trådløse ruteren din og alle trådløse enheter som er koblet til den trådløse ruteren, må ha samme sikkerhetsinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike sikkerhetsalternativene, kan du se brukerhåndboken. Du finner en kobling til brukerhåndboken på ressurs-cd-en. Slik konfigurerer du grunnleggende trådløs tilkobling: 1. Logg deg på den trådløse ruteren ved å skrive inn eller i adressefeltet i nettleseren. Angi standardbrukernavnet admin og standardpassordet password. Klikk på Enter. 2. Velg Wireless Settings (Trådløsinnstillinger) på hovedmenyen for å vise skjermbildet Wireless Settings som inneholder innstillinger for Wireless Network (Trådløst nettverk) og Security Options (Sikkerhetsalternativer). 3. Velg et navn på trådløst nettverk (SSID). Standard SSID er NETGEAR. SSID-en til en hvilken som helst trådløs adapter må samsvare med SSID-en som du konfigurerte i den trådløse ruteren. Hvis de ikke samsvarer, vil du ikke kunne koble til trådløst. 4. Angi Region. Velg regionen der ruteren befinner seg. (I USA er regionene forhåndskonfigurert som standard.) 5. Velg en kanal. Vanligvis er det ikke nødvendig å endre standardinnstillingene for kanal hvis du ikke opplever interferens. 6. Behold standardinnstillingen for trådløs modus. 7. Sikkerhetsalternativene er angitt til None (Ingen) som standard. Du kan konfigurere sikkerheten nå (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 24 eller Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 25), eller du kan fullføre konfigureringen og testingen av de grunnleggende trådløsinnstillingene og deretter konfigurere sikkerheten. 8. Klikk på Apply (Bruk) for å lagre endringene. 24 Konfigurere det trådløse nettverket

29 Slik konfigurerer du datamaskinene for trådløs tilkobling: 1. Angi samme SSID (navn på det trådløse nettverket) i innstillingene for trådløs tilkobling for hver datamaskin eller hvert nettverkskort som for ruteren. 2. Kontroller at det trådløse nettverkskortet for hver datamaskin har støtte for de alternativene du har valgt for modus og sikkerhet. (Hvis du har spørsmål, kan du se brukerhåndboken på Internett eller kontrollere innstillingene du valgte tidligere). 3. Kontroller at sikkerhetsinnstillingene for alle de trådløse enhetene samsvarer med ruterens sikkerhetsinnstillinger. Hvis du for eksempel har valgt et sikkerhetsalternativ som krever et passord, må det samme passordet brukes for alle de trådløse datamaskinene. 4. Kontroller at alle de trådløse datamaskinene har en trådløs tilkobling, og at de kan hente en IP-adresse via DHCP fra ruteren. På en Windows-PC går du til Kontrollpanel, der du velger Nettverkstilkoblinger. Kontroller egenskapene for de trådløse tilkoblingene, og sørg for at det er merket av for Motta IP-adresse automatisk i Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP). Hvis du vil ha tilgang til Internett fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til den trådløse ruteren, åpner du en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Du bør se at lampen for den trådløse ruterens Internett-status blinker som en indikasjon på kommunikasjon med Internett-leverandøren. Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket Hvis de trådløse klientene dine støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du benytte denne funksjonen til å konfigurere ruterens SSID og sikkerhetsinnstillingene. Samtidig kan du koble en trådløs klient trygt og enkelt til ruteren (datamaskiner som kobles trådløst til ruteren, er klienter). Se etter symbolet på klientenheten din. 1 WPS konfigurerer automatisk SSID-en og innstillingene for trådløs sikkerhet for ruteren (bare hvis ruteren bruker standardinnstillingene) og overfører samtidig disse innstillingene til den trådløse klienten. Hvis ruteren imidlertid allerede er blitt konfigurert ved hjelp av én av følgende metoder: 1. Gå til hvis du vil ha en oversikt over andre Wi-Fi-godkjente produkter som er tilgjengelig fra NETGEAR. Konfigurere det trådløse nettverket 25

30 Manuelt, og WPS-PSK- eller WPA2-PSK-sikkerhet er aktivert og en SSID er valgt, eller Push 'N' Connect er blitt brukt til å konfigurere ruteren og opprette en tilkobling mellom ruteren og en klient når ruteren bruker standardinnstillingene. Deretter kan flere trådløse klienter kobles til raskt og enkelt ved hjelp av WPS-metoden for å koble til det trådløse nettverket. I dette tilfellet beholder ruteren de eksisterende innstillingene for trådløs tilkobling (SSID og sikkerhet) og overfører dem til den WPS-kompatible klienten. 1 Hvis du velger å benytte Push 'N' Connect (WPS), er det bare støtte for sikkerhetsmetodene WPA-PSK og WPA2-PSK. WEP med godkjenning med delt nøkkel støttes ikke av WPS. Hvis du installerer en NETGEAR-adapter som støtter WPS, følger du installeringsfremgangsmåtene for å få hjelp til å opprette en trådløs sikker tilkobling ved hjelp av WPS. De følgende instruksjonene tar utgangspunkt i at du bruker Push 'N' Connect til å konfigurere ruteren for første gang (eller at ruteren bruker standardinnstillingene), og at du kobler til en WPS-kompatibel enhet. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et blandet nettverk av WPS-kompatible og ikke-wps-kompatible enheter, kan du se den elektroniske brukerhåndboken.) Slik konfigurerer du ruteren og oppretter en sikker nettverkstilkobling mellom ruteren og klienten: 1. Trykk på Push 'N' Connect-knappen foran på ruteren. WPS-trykknappen på ruteren begynner å blinke: Ruteren aktiverer WPA/WPA2-sikkerhet med et PSK-sikkerhetspassord og oppretter en tilfeldig SSID. Den overfører deretter SSID-en og sikkerhetsinnstillingene til klientenheten. Det skal vises en melding på klientenheten som angir tilkoblingsstatusen. 2. Gå til klientenheten, og følg instruksjonene i nettverksverktøyet på klientenheten for hvordan du kobler til ruteren. Du har ca. to minutter på deg til å fullføre tilkoblingen. Hvis ingen tilkobling oppdages: WPS-lampen slutter å blinke. Verken SSID-en eller WPA/WPA2-sikkerhetsinnstillingene blir konfigurert på ruteren. 1. Push 'N' Connect kan også brukes til å koble til flere trådløse klienter hvis sikkerheten er angitt til None (Ingen). 26 Konfigurere det trådløse nettverket

31 Det skal vises en melding på klientenheten om at handlingen mislyktes. (WPS-søket kan ha blitt tidsavbrutt. Prøv på nytt.) Hvis en tilkobling opprettes: WPS-lampen slutter å blinke. Ruteren genererte en SSID, implementerte trådløs sikkerhet av typen WPA/WPA2 (som omfatter et PSK-sikkerhetspassord) og overfører disse innstillingene til klienten. Klienten deler nå de samme sikkerhetsinnstillingene som ruteren. Det skal vises en melding på klientenheten om at handlingen var vellykket. Etter at du har konfigurert trådløs sikkerhet på ruteren, enten ved hjelp av Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 25 eller ved å konfigurere trådløs sikkerhet manuelt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 24), kan du legge til flere klienter i nettverket ved hjelp av Push 'N' Connect-knappen eller ved å logge deg på den trådløse ruteren. Slik legger du til flere klienter i nettverket ved hjelp av WPS-trykknappen: 1. Trykk på WPS-trykknappen på ruteren. 2. Ruteren vil prøve å kommunisere med klienten. Du har to minutter på deg til å aktivere WPS fra klientenheten ved hjelp av klientens WPS-nettverksverktøy. Hvis ingen tilkobling oppdages: Skjermbildet for nettverksverktøyet på klientenheten skal vise en melding som bekrefter at WPS ikke opprettet en tilkobling til den trådløse ruteren. Ingen sikkerhetsinnstillinger ble overført eller konfigurert på klientenheten. Hvis en tilkobling opprettes: Det skal vises en melding på skjermbildet for nettverksverktøyet på klientenheten som bekrefter at den trådløse klienten ble lagt til i det trådløse nettverket. Den trådløse ruterens SSID og innstillinger for trådløs sikkerhet ble overført til klienten. Klienten deler nå de samme sikkerhetsinnstillingene som ruteren. Slik legger du til flere klienter i nettverket ved hjelp av WPS fra rutermenyen: 1. Logg deg på den trådløse ruteren ved å skrive inn eller i adressefeltet i nettleseren. Angi standardbrukernavnet admin og standardpassordet password. Klikk på Enter. 2. På hovedmenyen til ruteren velger du Add a WPS klient (Legg til en WPS-klient). Veiviseren for å legge til WPS-klient vises. Klikk på Next (Neste). Konfigurere det trådløse nettverket 27

32 3. Velg metode for å legge til WPS-klienten. En WPS-klient kan legges til ved hjelp av trykknappmetoden eller PIN-metoden. : Figur 16 Bruke trykknappen. Dette er den foretrukne metoden. Velg alternativboksen Push-Button (Trykknapp), og trykk enten på WPS-trykknappen på ruteren eller klikk på den myke WPS-trykknappen på skjermen (som vist nedenfor). Ruteren vil prøve å kommunisere med klienten. Du har 2 minutter på deg til å aktivere WPS fra klientenheten ved hjelp av klientens WPS-nettverksenhet. Figur 17 Angi en PIN-kode. Hvis du ønsker å benytte PIN-metoden, merker du av for PIN. Et vindu vises som minner om det nedenfor, vises. Gå til den trådløse klienten og hent sikkerhets-pin-koden til den trådløse klienten fra klientens WPS-enhet, eller følg instruksjonene til klientens WPS-enhet for å generere en sikkerhets-pin. Deretter skriver du inn denne PIN-koden i feltet Enter Client s PIN (Skriv inn klientens PIN-kode) på ruteren og klikker på Next (Neste). Du har 4 minutter på deg til å aktivere WPS på ruteren ved hjelp av denne metoden. 28 Konfigurere det trådløse nettverket

33 Figur 18 Uansett metode vil den trådløse klientenheten prøve å oppdage WPS-signalet fra ruteren og opprette en trådløs tilkobling i løpet av den tildelte tiden. Hvis ingen tilkobling oppdages: Det vises en melding på skjermbildet for ruterens WPS som bekrefter at WPS ikke opprettet en tilkobling til en trådløs klientenhet. Verken ruterens SSID eller innstillingene for trådløs sikkerhet ble konfigurert på klientenheten. Hvis en tilkobling opprettes: Ruterens WPS-vindu viser en melding om at den trådløse klienten ble lagt til i det trådløse nettverket. Ruterens SSID og innstillingene for trådløs sikkerhet ble overført til klienten. Klienten deler nå de samme sikkerhetsinnstillingene som ruteren. 4. Noter ned SSID-en og sikkerhetskoden (enten angitt tidligere eller generert) for det trådløse nettverket. Hvis du vil ha tilgang til Internett fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til den trådløse ruteren, åpner du en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Du bør se at Internett-lampen til den trådløse ruteren blinker som en indikasjon på kommunikasjon med Internett-leverandøren. Hvis du planlegger et nettverk som består av en blanding av enheter som støtter WPS, og enheter som ikke gjør det, foreslår NETGEAR at du først konfigurerer det trådløse nettverket og sikkerhetsinnstillingene manuelt, og at du bare bruker WPS til å legge til enhetene som støtter WPS. Se den elektroniske brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer det trådløse nettverket og innstillingene for trådløs sikkerhet. Konfigurere det trådløse nettverket 29

34 Teste grunnleggende trådløs tilkobling Når du har opprettet en grunnleggende trådløs tilkobling, kan du aktivere sikkerhetsinnstillinger etter behov. Slik konfigurerer og tester du grunnleggende trådløs tilkobling: 1. Logg deg på den trådløse ruteren ved å skrive inn eller i adressefeltet i nettleseren. Angi standardbrukernavnet admin og standardpassordet password. 2. Klikk på Enter, og velg Wireless Settings (Trådløse innstillinger) fra hovedmenyen. 3. Kontroller innstillingene for den trådløse konfigureringen på alle klientenhetene, og test deretter den trådløse tilkoblingen til datamaskinene. Kontroller at det trådløse nettverkskortet på datamaskinene har det samme navnet på trådløst nettverk (SSID) som den trådløse ruteren. Kontroller at valget av trådløs sikkerhet og passordet er det samme på ruteren og på alle enhetene. Kontroller at alle enhetene er slått på, og at strømknappen på den trådløse ruteren er på (trykket inn). Kontroller at de har en trådløs tilkobling, og at de kan hente en IP-adresse via DHCP fra den trådløse ruteren. Den trådløse ruteren er nå konfigurert for å gi nettverket ditt Internett-tilgang. Den trådløse ruteren kobler seg automatisk til Internett når en av datamaskinene dine trenger tilgang. Det er ikke nødvendig å kjøre et oppringings- eller påloggingsprogram, som Dial-Up Networking eller Internett, for å koble seg på, logge seg på eller koble seg fra. Disse funksjonene utføres automatisk av den trådløse ruteren etter behov. Hvis du vil ha tilgang til Internett fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til den trådløse ruteren, åpner du en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Du bør se at Internett-lampen til den trådløse ruteren blinker som en indikasjon på kommunikasjon med Internett-leverandøren. Nettleseren bør begynne å vise en nettside. 30 Konfigurere det trådløse nettverket

35 Feilsøking Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett, bør du bruke sjekklisten for grunnleggende oppsett for å kontrollere at ruteren er riktig konfigurert og tilkoblet. Hvis det grunnleggende oppsettet er riktig, bør du se etter feilen i én av de etterfølgende delene. Se brukerhåndboken på Internett hvis du ønsker mer informasjon. Ressurs-CD-en inneholder en kobling til dette dokumentet, og det er også tilgjengelig fra ruterens grensesnitt etter at ruteren er installert. Klikk på Documentation (Dokumentasjon) på hovedmenyen. Sjekkliste for grunnleggende oppsett Dette er de vanligste feilene under konfigureringen av en ruter. Gå nøye gjennom sjekklisten for å kontrollere at du har fulgt de anbefalte fremgangsmåtene. Pass på at du alltid starter nettverket i denne rekkefølgen: 1. Slå av og koble modemet fra strømuttaket. Slå av den trådløse ruteren og datamaskinen. 2. Slå av modemet, og vent i to minutter. 3. Slå på den trådløse ruteren, og vent i ett minutt. 4. Slå på datamaskinen. Kontroller at Ethernet-kablene er koblet til ordentlig. Kontroller at Internett-statuslampen på den den trådløse ruteren lyser hvis Ethernetkabelen til den trådløse ruteren fra modemet er koblet til ordentlig, og at både modemet og den trådløse ruteren er slått på (se Koble til den trådløse ruteren på side 14). For hver påslåtte datamaskin som er koblet til den trådløse ruteren med en godt festet Ethernet-kabel, tennes den tilhørende statuslampen for LAN-porten på den trådløse ruteren. Etiketten på baksiden av den trådløse ruteren viser nummeret på hver LAN-port (se Knapp for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Trykk den inn i omtrent 5 sekunder hvis du vil tilbakestille ruteren til standard fabrikkinnstillinger. på side 4). Feilsøking 31

36 Kontroller at datamaskinen har de riktige nettverksinnstillingene. Datamaskiner med LAN-tilkobling må være konfigurert for å motta IP-adresse automatisk via DHCP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se koblingene i Relaterte dokumenter på side 45. Enkelte kabelmodemtjenester krever at du bruker MAC-adressen til den datamaskinen som er registrert på kontoen. Hvis det er tilfelle, velger du Use this Computer s MAC Address (Bruk denne datamaskinens MAC-adresse) i delen Router MAC Address (Ruterens MAC-adresse). Klikk på Apply (Bruk) for å lagre innstillingene. Start nettverket igjen i riktig rekkefølge. Kontroller statuslampene til ruteren for å være sikker på at den fungerer som den skal. Hvis strømlampen ikke lyser grønt innen to minutter etter at du slo på ruteren, tilbakestiller du ruteren i henhold til instruksjonene i Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 42. Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner Etter at du har slått på ruteren, kontrollerer du følgende rekkefølge av hendelser: 1. Når strømmen slås på, kontrollerer du at strømlampen lyser (se Frontdeksel på side 3 for illustrasjon). 2. Kontroller at strømlampen blir gul i løpet av få sekunder, noe som indikerer at selvtesten kjører. 3. Etter ca. 20 sekunder kontrollerer du følgende: a. Fargen på strømlampen endres til grønt. b. LAN-portlampene lyser for alle lokale porter som er tilkoblet. Hvis lampen til en port lyser, er det opprettet en tilkobling til den tilkoblede enheten. Hvis en LAN-port er koblet til en 1000 Mbps enhet, kontrollerer du at lampen til porten lyser grønt. Hvis porten er 10/100 Mbps, lyser det gult. c. Internett-porten er tilkoblet og den tilhørende lampen lyser. 4. Hvis du har aktivert WPS for å legge til en trådløs klient i nettverket, må du kontrollere at lampen på trykknappen har begynt å blinke. Etter ~to minutter (ved hjelp av trykknappmetoden) eller ~fire minutter (ved hjelp av PIN-metoden) skal lampen på WPS-trykknappen slukkes. 32 Feilsøking

37 Hvis dette ikke skjer, ser du etter hjelp i den følgende listen: Strømlampen lyser ikke. Hvis strømlampen og andre lamper er av (se Koble til den trådløse ruteren på side 14), sjekker du følgende: Kontroller at strømledningen er koblet ordentlig til ruteren, og at strømadapteren er koblet ordentlig til et strømuttak som virker. Kontroller at du bruker strømadapteren fra NETGEAR for dette produktet. Kontroller at av/på-knappen (på baksiden av ruteren) er slått på (knappen er trykket inn). Hvis feilen vedvarer, har du et maskinvareproblem og bør kontakte teknisk støtte. Strømlampen blinker sakte og kontinuerlig grønt. Ruterens fastvare er ødelagt. Slik gjenoppretter du fastvaren: a. Sørg for at PC-en er koblet til ruteren, og at ruteren er slått på. b. Sett inn ressurs-cd-en som fulgte med ruteren, i datamaskinen. CD-en starter automatisk og oppdager språket du bruker på datamaskinen. Velg eventuelt et annet språkalternativ. Hvis CD-en ikke starter automatisk, går du til CD-en og dobbeltklikker på. c. På CD-menyen klikker du på Supporting Software (Støtteprogramvare) og deretter på Netgear Firmware Recovery Utility (Netgears gjenopprettingsverktøy for fastvare) og følger instruksjonene for gjenopprettelsesprosessen. Ved installering av verktøyet plasseres det en snarvei til NETGEARs rutergjenoppretting på skrivebordet. d. Når gjenopprettelsen av fastvaren er fullført, følger du instruksjonene for å gjenopprette konfigureringsinnstillingene dine. Strømlampen lyser gult. Når ruteren er slått på, lyser strømlampen gult i ca. 20 sekunder før den blir grønn. Hvis strømlampen ikke lyser grønt, har ruteren et problem. Hvis strømlampen fortsatt lyser gult ett minutt etter at ruteren er slått på: a. Slå av og på strømmen for å se om ruteren begynner å virke igjen. b. Sett ruterens konfigurering tilbake til fabrikkinnstillingene. Dette setter ruterens IP-adresse til Denne fremgangsmåten forklares i Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 42. Hvis feilen vedvarer, har du et maskinvareproblem og bør kontakte teknisk støtte. Feilsøking 33

38 Internett-lampen lyser gult. Når ruteren slås på, lyser Internett-lampen gult i ca. 20 sekunder før den blir grønn. Hvis strømlampen ikke lyser grønt, har ruteren et problem. Hvis Internett-lampen fortsatt lyser gult ett minutt etter at ruteren er slått på: a. Internett er ikke tilgjengelig. Bekreft at du har korrekte Internett-innstillinger. b. Sett ruterens konfigurering tilbake til fabrikkinnstillingene. Dette setter ruterens IP-adresse til Denne fremgangsmåten forklares i Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 42. c. Slå av og på strømmen for å se om ruteren begynner å virke igjen. Internett eller LAN-portlampene er ikke på. Hvis LAN eller Internett-lampene lyser når Ethernet-tilkoblingen opprettes, kontrollerer du følgende: a. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet ordentlig til både ruteren og datamaskinen. b. Kontroller at strømmen er på på den tilkoblede datamaskinen. c. Kontroller at du bruker Ethernet-kabler av samme type som kabelen som fulgte med den trådløse ruteren. Se Koble til den trådløse ruteren på side 14 for instruksjoner. Du finner mer informasjon om WPS-funksjonalitet og avanserte funksjoner i brukerhåndboken på Internett. Feilsøke påloggingsproblemer Hvis du ikke klarer å logge på den trådløse ruteren, kontrollerer du følgende: Hvis du bruker en Ethernet-tilkoblet datamaskin, kontrollerer du Ethernet-tilkoblingen mellom datamaskinen og ruteren slik det er beskrevet i Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 32. Kontroller at du bruker riktig påloggingsinformasjon. Påloggingsnavnet for fabrikkinnstillingene er admin, og passordet er password. Kontroller at Caps Lock er av når du skriver inn denne informasjonen. 34 Feilsøking

39 Kontroller at datamaskinens IP-adresse har samme nettverksmaske som ruteren. Hvis du bruker den anbefalte adresseoversikten, bør datamaskinens adresse befinne seg i intervallet fra til Se datamaskinens dokumentasjon eller se Forberede en datamaskin på nettverkstilgang i Relaterte dokumenter på side 45 for hjelp til å konfigurere datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke får kontakt med DHCP-serveren, kan enkelte operativsystemer tildele en IP-adresse innenfor området x.x. Hvis IP-adressen er innenfor dette området, kontrollerer du at det er god forbindelse mellom datamaskinen og ruteren. Start datamaskinen på nytt. Hvis ruterens IP-adresse er blitt endret, og hvis du ikke har den gjeldende IP-adressen, logger du deg på ruteren med standard IP-adresse: (se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 42. Kontroller at nettleseren har Java, JavaScript eller ActiveX aktivert. Hvis du bruker Internet Explorer, klikker du på Oppdater for å være sikker på at Java-appleten er lastet. Prøv å lukke nettleseren og starte den på nytt. Vurder å skifte ut den eksisterende ruteren hvis du prøver å konfigurere NETGEAR-ruteren din som en tilleggsruter bak en eksisterende ruter i nettverket ditt. NETGEAR støtter ikke en slik konfigurering. Hvis du prøver å konfigurere NETGEAR-ruteren din som en erstatning for en ADSL-gateway i nettverket ditt, er ruteren ute av stand til å utføre mange gatewaytjenester. Dette gjelder for eksempel konvertering av ADSL-data eller kabeldata til Ethernet-nettverksinformasjon. NETGEAR støtter ikke en slik konfigurering. Kontrollere Internett-tilkoblingen Hvis ruteren ikke får tilgang til Internett, kontrollerer du Internett-tilkoblingen og deretter den trådløse ruteren. Internett-tilkobling. Statuslampene for det kablede modemet eller DSL-modemet indikerer om modemtilkoblingen fungerer eller ikke. Se i dokumentasjonen for modemet, eller ring til Internett-leverandøren for å få hjelp til å finne ut om modemet har en fungerende tilkobling. Internett-lampen på den trådløse N300-ruteren er grønn eller blinker grønt. Hvis Internettlampen lyser grønt eller blinker grønt, har du en god Internett-tilkobling og kablingen er riktig. Internett-lampen på den trådløse N300-ruteren lyser ikke. Hvis Internett-lampen ikke lyser, kontrollerer du at Ethernet-kabelen er festet ordentlig mellom det kablede modemet eller DSL-modemet, og at både modemet og den trådløse ruteren er slått på. Feilsøking 35

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Ruterkonfigureringshåndbok

Ruterkonfigureringshåndbok NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2008 208-10200-03 v1.0 2008 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker, og RangeMax og

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler at du bare bruker offisielle støtteressurser fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du velger produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Komme i gang Utvider for trådløs rekkevidde utvider WiFi-nettverket for å inkludere området utenfor

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Kun for innendørs bruk i alle EU-land og Sveits. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P)

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Installeringsveiledning Lampebeskrivelser Element Strømlampe Ytelseslampe Ethernetlampe Beskrivelse Lyser grønt. Strømmen er på.

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

WN3500RP Installasjonsguide

WN3500RP Installasjonsguide Universell Dual Band-utvider skrivebord/veggplugg WN3500RP Installasjonsguide KOBLE KABLEDE ENHETER TIL TRÅDLØST TRÅDLØS UTVIDELSE PÅ 2,4 OG 5 GHz EKSISTERENDE RUTER Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000 Varemerker Innhold i pakken NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet før du

Detaljer

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer