Brukerhåndbok Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4 Modellspesifikk informasjon... 5 Viktige sikkerhetsinstruksjoner...6 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr... 6 Miljøråd for brukere...6 Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)... 7 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 8 Merknader om lamp(er) inne i denne maskinen...8 Merknader til brukere i California... 8 ENERGY STAR-program Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter...11 Utvendig Innvendig...12 Kontrollpanel...12 Hva er Smart Organizing Monitor? Plassere papir Papir som støttes Papirtyper som ikke anbefales Utskriftsområde...20 Legge i papir...22 Legge papir i magasin Legge papir i multiarkmateren Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...27 Plassere originaler...29 Om originaler...29 Plassere originaler på glassplaten Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...31 Skrive ut på begge sider av ark

4 Avbryte en utskriftsjobb Hvis papiret ikke samsvarer...35 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer...35 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Grunnleggende bruk...37 Avbryte en kopi...38 Ta forstørrede eller minskede kopier Angi forminsk/forstørr Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere et ID-kort...41 Angi skanneinnstillingene Justering av bildeintensitet...44 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne originaler Skanne fra datamaskin Bruke TWAIN-skanner TWAIN-skanning Grunnleggende bruk av WIA-skanning Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Smart Organizing Monitor Kontrollere statusinformasjon...51 Konfigurere maskininnstillingene Skrive ut konfigurasjonssiden...53 Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten Forholdsregler ved rengjøring...57 Rengjøre innsiden av maskinen...58 Rengjøre glassplaten Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating

5 Fjerne papir som sitter fast...63 Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer...70 Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Kopiproblemer Skannerproblemer Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet Koder på skjermen...74 Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner...79 Flytte og frakte maskinen Avhending Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett...81 Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner...82 Spesifikasjoner for skriverfunksjon...83 Spesifikasjoner for kopifunksjon Spesifikasjoner for skannerfunksjon Varemerker INDEKS

6 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 4

7 Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CTT110 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: KODE XXXX V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 5

8 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Miljøråd for brukere Brukere i EU, Sveits og Norge Forbruk av rekvisita Du finner informasjon om dette i brukerveiledningen eller på rekvisitaemballasjen. Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir som er produsert i henhold til europeisk standard EN 12281:2002 eller DIN Når det gjelder produkter med elektrofotografisk skriverteknologi 6

9 kan maskinen skrive ut på papir på 64 g/m 2, som inneholder mindre råmaterialer og representerer en betydelig reduksjon i forbruk av ressurser. Tosidig utskrift (hvis tilgjengelig) Med tosidg utskrift utnyttes begge sidene av papiret. Dette sparer papir og reduserer størrelsen på utskrevne dokumenter slik at det blir brukt færre ark. Vi anbefaler at denne funksjonen alltid er aktivert. Returprogram for toner- og blekkassetter Toner- og blekkassetter tas i retur for resirkulering kostnadsfritt fra brukere i henhold til lokale regelverk. Hvis du ønsker mer informasjon om returprogrammet, kan du se nettsiden nedenfor eller ta kontakt med en servicerepresentant. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Strømforbruket til en maskin avhenger like mye av spesifikasjonene som av bruken. Med denne maskinen kan du redusere strømutgiftene med å gå til klar-modus når siste side er skrevet ut. Ved behov kan den skrive ut igjen med en gang fra denne modusen. Hvis det ikke er behov for flere utskrifter, går enheten i en energisparemodus etter en angitt tid. I disse modusene bruker maskinen mindre strøm (watt). Ved ny utskrift tar det litt lengre tid å starte fra en energisparemodus enn fra klar-modus. Vi anbefaler at standardinnstillingen for strømforbruk benyttes slik at strømforbruket reduseres maksimalt. Produkter som overholder Energy Star-kravene, er alltid energieffektive. Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls/resirkuleringsanlegget. 7

10 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Merknader om lamp(er) inne i denne maskinen Merknader til brukere i California Perklorater spesiell håndtering kan være nødvendig. Se: perchlorate 8

11 ENERGY STAR-program ENERGY STAR Programkrav til bildebehandlingsutstyr ENERGY STAR programkrav til bildebehandlingsutstyr stimulerer til energisparing ved å fremme energisparende datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med energisparende funksjoner. Det er et åpent program som produsentene frivillig deltar i. Produktmålgruppen omfatter datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsenheter. Standarder og logoer for Energy Star er de samme over hele verden. Denne maskinen er utstyrt med følgende energisparemoduser: Energisparemodus 1 og energisparemodus 2. Maskinen går ut av energisparemodus når den mottar en utskriftsjobb, skriver ut en mottatt faks eller når det blir trykket på en tast. Energisparemodus 1 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 1 ca. 30 sekunder etter at siste operasjon er fullført. Energisparemodus 2 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 2 1 minutt etter at siste operasjon er fullført. Spesifikasjoner Energisparemodus 1 Strømforbruk *1 40 W eller mindre Standardintervall Gjenopprettingstid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 9

12 Energisparemodus 2 Strømforbruk *1 3,9 W eller mindre Standardintervall Gjenopprettingstid *1 1 minutt 17 sekunder eller mindre *1 Strømforbruk og gjenopprettingstid kan variere avhengig av maskinens tilstand og hvor den står. Resirkulert papir Vi anbefaler at du bruker miljøvennlig, resirkulert papir. Ta kontakt med salgsrepresentaten for anbefalt papir. 10

13 1. Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CTT Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 2. Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 3. Glassplatedeksel Åpne dette dekselet for å legge originaler på glassplaten. 4. Stoppsperrer Løft denne sperren for å hindre at papir faller ut. 5. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 6. Multiarkmater Dette magasinet kan inneholde ett ark vanlig papir. 7. Magasin 1 Dette magasinet kan inneholde inntil 150 ark vanlig papir. 8. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. 9. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 10. Bakdeksel Åpne dette dekselet for å legge i ark med forsiden opp eller fjerne papir som sitter fast. 11. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 12. Magasindeksel Fest dette dekselet når du utvider magasinet. Innvendig 1 CTT Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Den må byttes ut etter ca til 2600 utskrevne sider. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte kassetten, kan du se s. 55 "Bytte skriverkassetten". Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land. 12

15 Veiledning til komponenter CTT Originaltype-indikator Viser originaltypen i tre nivåer. Originaltypen indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Øverst: Tekst/foto Midterst: Tekst Nederst: Foto 2. Originaltype-tast Bruk denne tasten til å velge originaltype. 3. Tetthet-indikator Viser kopitettheten i tre nivåer. Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: lysere enn normalt Midten: normal Høyre: mørkere enn normalt 13

16 1. Beskrivelse av maskinen 4. [Intensitet]-tast Bruk denne tasten til å justere kopitettheten. 5. [Kopier ID-kort]-tast Bruk denne tasten til å kopiere ID-kort. 6. Skjerm Viser antall kopier og feilkoden. 7. [Antall kopier]-tast Bruk denne tasten til å endre antall kopier. 8. [Slett/stopp]-tast Når maskinen er tilkoblet, kan du trykke på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 9. [Start]-tast Bruk denne tasten til å starte kopiering. 10. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift eller skanning pågår. 11. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre feil. Den blinker sakte når maskinen er nesten tom for toner. 14

17 Hva er Smart Organizing Monitor? Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre skriverinnstillingene Brukes til å endre utskriftsinnstillinger som [Hopp over feil:] og [I/U-tidsavbrudd:] på denne maskinen. Endre kopiinnstillingene Brukes til å endre maskinens kopiinnstillinger, f.eks. [Forminsk/forstørr:] og innstillinger for multiarkmater. Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende bruk av Smart Organizing Monitor, kan du se s. 51 "Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy". 15

18 16 1. Beskrivelse av maskinen

19 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: Bredde Magasin 1: Ca mm (3,9-8,5 tommer) Multiarkmater: Ca mm (3,6-8,5 tommer) Lengde Ca mm (5,8-14 tommer) Papirtype Vanlig papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Resirkulert papir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tykt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapasitet Magasin ark (70 g/m 2, 19 lb.) 17

20 2. Plassere papir Multiarkmater 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 18

21 Papirtyper som ikke anbefales Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn grensen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 19

22 2. Plassere papir Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. For å justere utskriftsposisjonen angir du [Magasin 1: registrering] eller [Multiarkmater: registrering] på fanen [System] i Smart Organizing Monitor. 20

23 Utskriftsområde Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 21

24 2. Plassere papir Legge i papir Legg i en bunke med papir til utskrift i magasinet. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformat og papirtype for multiarkmateren og magasin 1. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og papirtype og velge papirmagasin i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. Hvis du skriver ut testsider eller kopier når det ligger papir i multiarkmateren, mates papiret i multiarkmateren først. Ikke legg papir i multiarkmateren mens maskinen varmer opp. Ikke legg papir i multiarkmateren når energisparemodus er aktivert. Legge papir i magasin 1 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. CTT062 Plasser magasinet på en flat overflate. 22

25 Legge i papir 2. Trykk sammen klemmene på papirførerne og flytt dem slik at de stemmer med standardformatet. CTT Knip sammen papirføreren på enden, og gli den innover slik at posisjonen stemmer med standard papirformat. CTT Luft papiret før du legger det i magasinet. 5. Legg inn den nye papirbunken med utskriftssiden ned. Kontroller at papiret ikke er stablet høyere enn maksmerket på innsiden av magasinet. CTT075 23

26 2. Plassere papir 6. Sett magasin 1 forsiktig inn i maskinen. CTT029 Pass på at magasinet er skjøvet sikkert inn for å unngå papirstopp. Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. CTT094 Forleng magasin 1 for å legge i papir 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. 2. Løsne forlengerlåsene på begge sider av magasinet og dra ut forlengeren. CTT077 Pass på at forlengerens indre overflate og skalaen stemmer overens. 24

27 Legge i papir Du kan justere lengden på forlengeren i tre trinn. Når du bruker papir i A4- eller Letter-format, må du justere lengden til posisjonen som vises med merket " " i magasinet. 3. Dra ut forlengeren og lås den på plass. CTT Følg trinn 2 til 6 i "Legge papir i magasin 1". 5. Fest magasindekselet. CTT095 Papir i Legal-format eller egendefinert papir som er lengre enn A4 må legges i uten at du fester magasindekselet. 25

28 2. Plassere papir Legge papir i multiarkmateren 1. Åpne multiarkmateren. CTT Skyv sideførerne utover, legg i papir med utskriftssiden opp og skyv magasinet inn til det stopper mot maskinen. 3. Juster sidelederne slik at de stemmer overens med papirbredden. CTT032 CTT033 Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. 26

29 Legge i papir CTT094 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. For å angi papirtype og -format i multiarkmateren, klikker du på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy] og deretter på fanen [Kopi]. 7. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 8. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 27

30 2. Plassere papir 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. For å angi papirformat i multiarkmateren, klikker du på fanen [Kopi] og velger [mm] eller [tommer] i listen [Måleenhet:]. 8. Angi bredden i boksen [Vannrett: (100 til 216 mm)]. For å angi papirformat i multiarkmateren, skriver du inn bredden i boksen [Vannrett: (90 til 216 mm)]. 9. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 356 mm)]. 10. Klikk på [OK]. 11. Klikk på [Lukk]. 28

31 Plassere originaler Plassere originaler Denne delen beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ916 Kopimaskin 1. Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 29

32 2. Plassere papir Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 1. Løft opp glassplatedekselet. 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CTT023 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. 30

33 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger som en fil Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 31

34 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fuserenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. Skrive ut på begge sider av ark Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasin 1. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender ned og legger dem i magasin 1. Stående CTT009 32

35 Grunnleggende bruk Liggende CTT Trykk på [Start]-tasten. Hvis bakdekselet er åpent, skrives papiret ut med forsiden opp bakfra. Legg de utskrevne arkene i riktig rekkefølge. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 33

36 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Stop/Clear]-tasten. CTT118 34

37 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Start]-tasten. CTT120 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Stop/Clear]-tasten. CTT118 35

38 36 3. Skrive ut dokumenter

39 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk Hvis du skriver ut testsider eller kopier når det ligger papir i multiarkmateren, mates papiret i multiarkmateren først. 1. Legg originalen på glassplaten. 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Number of copies]-tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CTT119 Hvis du holder nede [Antall kopier]-tasten, øker antallet i trinn på Trykk på [Start]-tasten. CTT120 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fuserenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. 37

40 4. Kopiere originaler Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner originalen, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Hvis kopieringen avbrytes under utskrift, avbrytes kopieringsprosessen etter at gjeldende side er skrevet ut. 1. Trykk på [Stop/Clear]-tasten. CTT118 38

41 Ta forstørrede eller minskede kopier Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 % (hovedsakelig Nord-Amerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 % Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. Angi forminsk/forstørr Bruk denne fremgangsmåten til å angi grad av forminskning eller forstørring for den gjeldende jobben fra Smart Organizing Monitor. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 39

42 4. Kopiere originaler 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. På fanen [Kopi] velger du prosent på [Forminsk/forstørr:]-listen. Hvis [Zoom: (25 til 400%)] er valgt, angir du prosenten. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. 40

43 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Denne delen beskriver hvordan du kopierer for- og baksiden på et ID-kort eller et annet lite dokument, på én side av et ark. Når du kopierer på papir i A4-format, kan du kopiere dokumenter som er mindre enn A5-format. På samme måte kan du, når du kopierer på papir i Letter-format, kopiere dokumenter som er mindre enn Half Letter. For å bruke denne funksjonen må papirformatet som brukes til utskrift av kopier, være angitt som A6, A5, A4, Half letter eller Letter. Forside Forside Bakside Bakside NO CES165 Kopiere et ID-kort 1. Trykk på tasten [ID-kortkopi]. CTT121 41

44 4. Kopiere originaler 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Antall kopier]-tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CTT Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned og toppen mot baksiden av maskinen. Tilbake NO CTT169 Hvor du skal plassere originalen kommer an på papirformatet. Plasser kortet slik at det er sentrert ved krysningspunktet. (Den samme plasseringen gjelder både for- og baksiden av ID-kortet.) 42

45 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret HLT LT A6 HLT LT A5 Half Letter A4 Letter CTT Trykk på [Start]-tasten. CTT Innen 30 sekunder må du plassere originalen på glassplaten med baksiden ned og toppen mot baksiden av maskinen, og deretter trykke på [Start]-tasten. 43

46 4. Kopiere originaler Angi skanneinnstillingene Denne delen beskriver hvordan du angir bildetetthet og skannekvalitet for den aktuelle jobben. Justering av bildeintensitet Det finnes tre nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Tetthet]-tasten til tetthetsnivået du vil ha vises. CTT122 Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: lysere enn normalt Midten: normal Høyre: mørkere enn normalt Velge dokumenttype i forhold til originalen Det er tre dokumenttyper: Tekst Foto Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Velg dette når originalen bare inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Tekst/foto Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. 44

47 Angi skanneinnstillingene Angi originaltype 1. Fortsett å trykke på originaltype-tasten til indikatoren ved siden av ønsket originaltype lyser. CTT123 45

48 46 4. Kopiere originaler

49 5. Skanne originaler Skanne fra datamaskin Skanning fra datamaskin (TWAIN-skanning og WIA-skanning) gjør det mulig å bruke maskinen fra datamaskinen din og skanne originaler direkte inn i datamaskinen din. CTT Din datamaskin (TWAIN-driver allerede installert) Angi at maskinen skal starte å skanne originalen som er lagt i maskinen. 2. Denne maskinen Originalen som er lagt i maskinen skannes, og dataene sendes til en klientdatamaskin. Bruke TWAIN-skanner Denne delen beskriver de nødvendige forberedelsenene og prosedyren for bruk av TWAIN-skanner. For å bruke TWAIN-skanneren, må du installere TWAIN-driveren som du finner på den medfølgende CD-en. Et TWAIN-kompatibelt program må være installert for at du skal kunne bruke TWAIN-skanneren. Når du skal bruke maskinen som TWAIN-skanner, må du først gjøre følgende: Installere TWAIN-driveren. Installere et TWAIN-kompatibelt program. TWAIN-skanning TWAIN-skanning er mulig hvis datamaskinen din kjører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Plasser originalen. 47

50 5. Skanne originaler 2. Åpne dialogboksen egenskaper for denne maskinen med et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. Innstillinger du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen NO CTT Velg modus Du kan lagre opptil ti skanneinnstillinger. Standardverdien tas i bruk når du velger [Standard]. 2. Skannemodus: Velg mellom [Fullfarge], [Gråtone], [Foto], [Tekst] eller [Tekst/foto]. 3. Oppløsning: Velg en oppløsning fra listen. Hvis [Tekst], [Tekst/foto] eller [Foto] er valgt i [Skannemodus:], kan ikke skanneoppløsningen angis til 1200 dpi 1200 dpi eller høyere. 4. Originalformat: Velg skannestørrelsen. Hvis du velger [Egendefinert format...], angir du skanneformatet direkte i redigeringsboksen. 5. Grensesnittype... Du kan velge grensesnittypen. 6. Originaltype Velg en innstilling fra listen over alternativer nedenfor i forhold til originalen. 48

51 Skanne fra datamaskin [Standard] (Auto endre til Fullfarge, 200 dpi 200 dpi) [Foto] (Auto endre til Fullfarge, 600 dpi 600 dpi) [Arkiv] (Auto endre til Tekst, 200 dpi 200 dpi) [OCR] (Auto endre til Tekst, 400 dpi 400 dpi) 7. Skannemetode for original Angi metoden for å skanne originaler. 8. Justering av bildekvalitet Du kan justere bildekvaliteten. Skanneinnstillingene som kan justeres, er følgende: Rotering, Lysstyrke/ kontrast, Skarphet, Kurver, Nivåer, Fargebalanse og Nyanse/metning. Når [Auto] er valgt, brukes standardverdiene for alle innstillinger. Når [Manuell] er valgt, kan alle innstillinger justeres etter behov. Se Hjelp for TWAIN-driveren for mer informasjon. Grunnleggende bruk av WIA-skanning 1. Plasser originalen. 2. På [Start]-menyen klikker du på [Enheter og skrivere]. 3. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Start skanning]. 4. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. 5. Klikk på [Importer]. 49

52 50 5. Skanne originaler

53 6. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Smart Organizing Monitor Du må installere skriverdriveren for å bruke Smart Organizing Monitor. Kontrollere statusinformasjon NO CTT Bildeområde Viser statusen til denne maskinen med et ikon. 2. Statusområde Papirformat Viser papirformatet som er konfigurert på maskinen. Papirtype Viser papirtypen som er konfigurert på maskinen. Toner Gjenværende tonernivå vises i ti nivåer. Telleverk 51

54 6. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Viser antall sider som er skrevet ut med maskinen. 3. Velg enhetsområde Viser navnet på den valgte modellen. 4. Meldingsområde Viser maskinstatusen med en melding. Hvis du vil du ha mer informasjon om feilmeldinger, kan du se s. 76 "Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor". Konfigurere maskininnstillingene Smart Organizing Monitor brukes til å endre maskininnstilingene. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Endre innstillingene etter behov. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. Faneinnstillinger Denne delen gir en faneinndelt oversikt over hvilke maskininnstillinger som kan endres med Smart Organizing Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte innstillingene, se Hjelp for Smart Organizing Monitor. System-fanen Registrer egendefinerte papirformat. Juster utskriftsposisjonen eller -tettheten for å forbedre utskriftskvaliteten når du ikke er fornøyd med utskriften. Aktiver eller deaktiver Energisparemodus og angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går inn i modusen. Oppdater maskinens fastvare. 52

55 Bruke Smart Organizing Monitor Skriver-fane Kopi-fane Konfigurer hvordan maskinen skal oppføre seg når innstillingene for papirformat og /eller - type ikke samsvarer med innstillingene i skriverdriveren. Angi hvor lenge maskinen skal vente hvis den ikke kan motta en utskriftsjobb. Konfigurer innstillinger for tonerbesparelse. Konfigurer innstillinger for skalering. Du kan angi papirformat og/eller -type for multiarkmateren. Skrive ut konfigurasjonssiden Når du skriver ut testsiden, angir du A4 eller Letter som papirformat. Når du skriver ut andre rapporter, angir du A4, Letter eller Legal som papirformat. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. På fanen [Brukerverktøy] velger du [Testside] eller [Konfigurasjonsside] i listen [Liste/ test:]. 7. Klikk [Skriv ut]. Oppdatere fastvare Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ovenfor kunden for noen form for skader som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Selskapet skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister mellom kunden og tredjeparter som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Kontroller at fastvareoppdatering er fullført ved å skrive ut konfigurasjonssiden før og etter oppdateringen. Pass på at du ikke kobler fra USB-kabelen under en fastvareoppdatering. Koble alle unødvendige kabler fra maskinen før du kjører en fastvareoppdatering. 53

56 6. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Endre om nødvendig strøminnstillingene på datamaskinen på forhånd slik at den ikke går inn i hvilemodus eller slår seg av under fastvareoppdateringen. Last ned fastvaren fra produsentens hjemmeside. Bruk Smart Organizing Monitor i Windows til å oppdatere fastvaren. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Klikk på [Fastvareoppdatering til skriver...] på [System]-fanen. 8. Klikk på [OK]. 9. Angi plasseringen til DWN-filen og klikk på [Åpne]. 10. Når det vises en melding i Smart Organizing Monitor som sier at fastvareoppdateringen er fullført, slår du maskinen av og på igjen. 54

57 7. Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten Oppbevar skriverkassetten på et kjølig, mørkt sted. Faktisk utskriftsantall varierer avhengig av bildevolum og antall, antall sider som skrives ut, papirtype og -format, samt miljøforhold som temperatur og fuktighet. Tonerkvaliteten forringes over tid. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. 1. Åpne frontdekselet og senk det forsiktig. 2. Løft skriverkassetten forsiktig opp horisontalt ved å holde den midt på. CTT Ta den nye skriverkassetten ut av esken, og fjern plastposen. 4. Hold skriverkassetten og rist den fra side til side fem eller seks ganger. Rist skriverkassetten med en vannrett bevegelse. De første utskriftene kan være uklare eller flekkete hvis kassetten ikke har vært skikkelig ristet. 55

58 7. Vedlikeholde maskinen 5. La skriverkassetten gli inn vannrett og skyv den forsiktig helt inn. Skyv den så ned til den klikker på plass. CTT Skyv frontdekselet forsiktig opp til det lukkes. 56

59 Forholdsregler ved rengjøring Forholdsregler ved rengjøring Rengjør maskinen med jevne mellomrom for å vedlikeholde høy utskriftskvalitet. Tørk av maskinens eksteriør med en myk klut. Hvis det ikke er nok å tørke av maskinen, kan du vaske med en myk, fuktig klut. Hvis du fortsatt ikke kan fjerne skitten, må du bruke et nøytralt rengjøringsmiddel, tørke over området med en fuktig klut, og deretter tørke av med en tørr klut og la det tørke. For å unngå deformasjon, misfarging eller sprekkdannelser, må du ikke bruke flyktige kjemikalier, som for eksempel benzen og tynner eller insektmiddel på maskinen. Hvis det er støv eller smuss inni maskinen, tørker du det vekk med en ren, tørr klut. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst en gang i året. Fjern støv og smuss fra og rundt pluggen og kontakten før du setter den inn igjen. Oppsamling av støv og smuss kan være en potensiell brannfare. Pass på at ikke binders, stifter eller andre små objekter kommer inn i maskinen. 57

60 7. Vedlikeholde maskinen Rengjøre innsiden av maskinen 1. Åpne frontdekselet og senk det forsiktig. 2. Løft skriverkassetten forsiktig opp horisontalt ved å holde den midt på. 3. Bruk en klut til å tørke av innsiden av maskinen mot og vekk fra deg selv. CTT045 CTT176 Tørk forsiktig slik at du ikke kommer borti noen av delene som stikker ut inni maskinen. 4. La skriverkassetten gli inn vannrett og skyv den forsiktig helt inn. Skyv den så ned til den klikker på plass. CTT Skyv frontdekselet forsiktig opp til det lukkes. 58

61 Rengjøre glassplaten Rengjøre glassplaten 1. Løft opp glassplatedekselet. Pass på at du ikke holder i innmatingsmagasinet når du løfter glassplatedekselet, da magasinet kan bli skadet. 2. Rengjør delene som vises med piler med en myk, fuktig klut og tørk av de smme delene med en tørr klut for å fjerne eventuell fuktighet. CTT025 59

62 60 7. Vedlikeholde maskinen

63 8. Feilsøking Vanlige problemer Denne delen beskriver hvordan du feilsøker vanlige problemer som kan oppstå mens du bruker maskinen. Problem Mulig årsak Løsning Maskinen slår seg ikke på. Sider skrives ikke ut. Merkelige lyder høres. Strømkabelen er ikke skikkelig koblet til. USB-kabelen er ikke riktig tilkoblet. Rekvisitaen er ikke korrekt installert. Kontroller at strømledningen er satt fullstendig inn i stikkontakten. Pass på at veggkontakten ikke er ødelagt ved å koble til en annen enhet som virker. Koble USB-kabelen til på nytt. Kontroller at rekvisitaen er korrekt installert. Hvis noen av disse problemene fortsetter, slår du av strømmen, trekker ut strømkabelen og kontakter din salgs- eller servicerepresentant. 61

64 8. Feilsøking Problemer med papirmating Hvis maskinen fungerer, men papiret ikke vil mates inn eller du får flere papirstopp, kontrollerer du tilstanden til maskinen og papiret. Problem Papirinnmatingen er ikke jevn. Papirstopp skjer ofte. Flere ark mates inn samtidig. Papiret blir krøllete. Løsning Bruk støttede papirtyper. Se s. 17 "Papir som støttes". Legg papiret korrekt i maskinen og pass på at papirførerne er riktig justert. Se s. 22 "Legge i papir". Hvis papiret er krøllete, retter du det ut. Ta papiret ut av magasinet og luft det godt. Deretter snur du papirbunken opp-ned og legger den i magasinet. Hvis det er åpning mellom papiret og papirførerne, justerer du papirførerne for å fjerne åpningene. Unngå å skrive på begge sider av papiret når du skriver ut bilder som inneholder store områder med fullfarge, som bruker mye toner. Bruk støttede papirtyper. Se s. 17 "Papir som støttes". Legg i papir slik at det ikke kommer over de øvre grensemerkene på papirføreren. Luft papiret godt før du legger det i magasinet. Pass også på at kantene er jevne ved å dunke kanten av bunken mot en flat overflate som f.eks. et skrivebord. Pass på at papirførerne er i riktig posisjon. Bruk støttede papirtyper. Se s. 17 "Papir som støttes". Legg i papir slik at det ikke kommer over de øvre grensemerkene på papirføreren. Kontroller at det ikke har blitt etterfylt papir mens det fremdeles var papir igjen i magasinet. Etterfyll bare papir når det ikke er mer igjen i magasinet. Papiret er fuktig. Bruk papir som er oppbevart på korrekt måte. Papiret er for tynt. Se s. 17 "Papir som støttes". Hvis det er åpning mellom papiret og papirførerne, justerer du papirførerne for å fjerne åpningene. 62

65 Problemer med papirmating Problem Det utskrevne papiret er krøllete. Løsning Legg papiret opp-ned i papirmagasinet. Papiret er fuktig. Bruk papir som er oppbevart på korrekt måte. Bildene skrives ut diagonalt på sidene. Hvis det er åpning mellom papiret og papirførerne, justerer du papirførerne for å fjerne åpningene. CER091 Fjerne papir som sitter fast Papir som sitter fast kan være dekket av toner. Vær forsiktig slik at du ikke får toner på hendene eller klærne. Toner på utskrifter som gjøres direkte etter at du har fjernet en papirstopp har kanskje ikke fiksert nok og kan smitte av. Foreta testutskrifter til toneren ikke lenger smitter av. Ikke bruk makt når du skal fjerne fastkjørt papir, da det kan rives i stykker. Avrevne biter som sitter igjen i maskinen, fører til ytterligere papirstopp og mulig skade på maskinen. Papirstopp kan føre til at sider forsvinner. Kontroller utskriften din, og se om det er noen sider som mangler. Hvis det er det må du skrive ut sidene som mangler på nytt. Avhengig av hvordan papiret sitter fast, kan det tas ut automatisk ved å åpne og lukke frontdekselet og slå av og på strømmer to ganger etter hverandre. 63

66 8. Feilsøking Fjerne papirstopp i magasin 1 1. Dra magasin 1 halvveis ut, og se etter papir som har satt seg fast. Hvis det ligger papir der, fjerner du det forsiktig. CTT Skyv magasin 1 forsiktig tilbake til det stopper. 3. Åpne frontdekselet og senk det forsiktig. 4. Løft skriverkassetten forsiktig opp horisontalt ved å holde den midt på. CTT054 CTT045 Du må ikke riste skriverkassetten du har fjernet. Det kan gjøre at resten av toneren lekker ut. Legg skriverkassetten på papir eller lignende materiale for å unngå å skitne til arbeidsplassen. 64

67 Problemer med papirmating 5. Fjern papiret som har satt seg fast, forsiktig mens du løfter papirføreren. CTT La skriverkassetten gli inn vannrett og skyv den forsiktig helt inn. Skyv den så ned til den klikker på plass. CTT Skyv frontdekselet forsiktig opp til det lukkes. CTT055 Hvis feilmeldingen fortsatt vises, utfører du fremgangsmåten som er beskrevet i "Åpne bakdekselet for å fjerne papir som sitter fast". 65

68 8. Feilsøking Fjerne papirstopp i multiarkmateren Siden temperaturen i området er høy, må du vente til den har kjølt seg ned før du ser etter papir som sitter fast. 1. Dersom papir sitter fast i matingsområdet på multiarkmateren, fjerner du papiret forsiktig. 2. Lukk multiarkmateren. CTT Følg trinn 3 til 7 i "Fjerne papirstopp i magasin 1". Hvis feilmeldingen fortsatt vises, utfører du fremgangsmåten som er beskrevet i "Åpne bakdekselet for å fjerne papir som sitter fast". Åpne bakdekselet for å fjerne fastkjørt papir Siden temperaturen i området er høy, må du vente til den har kjølt seg ned før du ser etter papir som sitter fast. 1. Åpne bakre deksel. CTT041 66

69 Problemer med papirmating 2. Åpne fuserdekselet. CTT Skyv hendlene på sidene ned med tomlene. 4. Fjern det fastkjørte papiret forsiktig. CTT080 CTT Skyv hendlene på sidene opp med tomlene. 6. Lukk fuserdekselet. 67

70 8. Feilsøking 7. Lukk bakdekselet. CTT044 68

71 Problemer med utskriftskvalitet Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Hvis det er problemer med utskriftskvaliteten, må du først kontrollere tilstanden til maskinen. Mulig årsak Det er et problem med plasseringen av maskinen. Du bruker papirtyper som ikke støttes. Papirtypeinnstillingen er feil. En uoriginal skriverkassett er i bruk. En gammel skriverkassett er i bruk. Maskinen er skitten. Løsning Pass på at maskinen står på en plan overflate. Plasser maskinen på et sted der den ikke blir utsatt for vibrasjoner eller støt. Pass på at papiret du bruker støttes av maskinen. Se s. 17 "Papir som støttes". Sørg for at innstillingene for papirtype i skriverdriveren er korrekte i forhold til hvilken papirtype som er lagt i. Se s. 17 "Papir som støttes". Uoriginale skriverkassetter reduserer utskriftskvaliteten og kan forårsake funksjonsfeil. Bruk bare originale skriverkassetter. Se s. 81 "Rekvisita". Skriverkassetter bør åpnes før utløpsdatoen og brukes innen seks måneder etter at de er åpnet. Se s. 55 "Vedlikeholde maskinen", og rengjør maskinen etter behov. 69

72 8. Feilsøking Skriverproblemer Problem Det oppstår en feil. En utskriftsjobb avbrytes. Det er en betydelig forsinkelse fra utskriftskommandoen sendes til utskriften starter. Hele utskriften er diffus. Kan ikke skrive ut korrekt når du bruker et bestemt program, eller kan ikke skrive ut bildedata korrekt. Enkelte tegn er svakt utskrevet, eller ikke skrevet ut i det hele tatt. Utskriftsposisjonen er forskjøvet. Løsning Hvis det oppstår en feil når du skriver ut, må du endre datamaskinens eller skriverdriverens innstillinger. Sjekk at ikonnavnet til skriveren ikke overstiger 32 alfanumeriske tegn. Hvis det gjør det, må du forkorte navnet. Sjekk om andre programmer kjører. Lukk alle andre programmer siden de kan forstyrre utskriften. Hvis problemet ikke løses, lukker du unødvendige prosesser også. Kontroller at den nyeste skriverdriveren brukes. Angi I/U-tidsavbrudd til en høyere verdi enn nåværende innstilling. Behandlingstid avhenger av datamengden. Store datamengder, som for eksempel dokumenter med mye grafikk, trenger lenger tid på å behandles. Vent litt. Hvis du vil ha raskere utskrift, reduserer du utskriftsoppløsningen med skriverdriveren. Papiret er fuktig. Bruk papir som er oppbevart på korrekt måte. Se s. 17 "Papir som støttes". Hvis du aktiverer [Tonersparing:], blir det generelt mindre tetthet på utskriftene. Det kan hende at det har samlet seg kondens. Hvis temperaturen eller luftfuktigheten endres raskt, må du la maskinn akklimatisere seg før du bruker den. Endre innstillingene for utskriftskvalitet. Juster utskriftsposisjonen ved å angi [Magasin 1: registrering] ellerr [Multiarkmater: registrering] på fanen [System] i Smart Organizing Monitor. 70

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne fra datamaskin Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 7 Innledning... 7 Juridisk forbud...7 Ansvarsbegrensning...7

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Brukerveiledning Papirveiledning

Brukerveiledning Papirveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerveiledning Papirveiledning INNHOLD Innledning...3 1. Papiregenskaper og papirtilstander

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON og EPSON ESC/P er registrerte varemerker for SEIKO EPSON CORPORATION. 9-pinners matriseskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren SP 1200S Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer