Brukerhåndbok Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5 Juridisk forbud...5 Ansvarsbegrensning...5 Modellspesifikk informasjon...6 Veiledning til komponenter...7 Utvendig...7 Innvendig...8 Kontrollpanel...8 Installere driveren og programvare...11 Hurtiginstallasjon...11 Oppgradere eller slette skriverdriveren...11 Installere Smart Organizing Monitor...12 Hva er Smart Organizing Monitor? Plassere papir Papir som støttes...15 Papirtyper som ikke anbefales...16 Utskriftsområde...17 Legge i papir...19 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...21 Plassere originaler...22 Om originaler...22 Plassere originaler på glassplaten Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...25 Skrive ut på begge sider av ark...26 Avbryte en utskriftsjobb...27 Hvis papiret ikke samsvarer...29 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer...29 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Grunnleggende bruk

4 Avbryte en kopi...32 Ta forstørrede eller minskede kopier...33 Angi forminsk/forstørr...33 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret...35 Kopiere et ID-kort...35 Angi skanneinnstillingene...37 Justering av bildeintensitet...37 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk...39 TWAIN-skanning...39 Grunnleggende bruk av WIA-skanning Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen...41 Kontrollere statusinformasjon...41 Skrive ut konfigurasjonssiden...42 Konfigurere maskininnstillingene...43 Faneinnstillinger...43 Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten...45 Forholdsregler ved rengjøring...47 Rengjøre innsiden av maskinen...48 Rengjøre glassplaten Feilsøking Vanlige problemer...51 Problemer med papirmating...52 Fjerne papir som sitter fast...53 Problemer med utskriftskvalitet...56 Kontrollere tilstanden til maskinen...56 Skriverproblemer...57 Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen...58 Kopiproblemer

5 Skannerproblemer...60 Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet...61 Koder på skjermen...61 Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner...63 Flytte og frakte skriveren...64 Avhending...64 Hvem du skal kontakte...64 Rekvisita...65 Skriverkassett...65 Maskinens spesifikasjoner...66 Generell funksjon Spesifikasjoner...66 Spesifikasjoner for skriverfunksjon...67 Spesifikasjoner for kopifunksjon...67 Spesifikasjoner for skannerfunksjon...68 Varemerker...69 INDEKS

6 4

7 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 5

8 1. Beskrivelse av maskinen Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CHZ966 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: CODE XXXX -22, V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: CODE XXXX -11, V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 6

9 Veiledning til komponenter Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CHZ Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 2. Glassplatedeksel Åpne dette dekselet for å legge originaler på glassplaten. 3. Magasin Dette magasinet kan inneholde inntil 50 ark vanlig papir. 4. Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 5. Magasindeksel Åpne dekselet og trekk ut papirmagasinet for å legge i papir. 6. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde utskriftene på plass. 7. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å trekke ut mottaksbrettet før utskrift. 7

10 1. Beskrivelse av maskinen 8. Vedlikeholdsdeksel Løft opp dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 9. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 10. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 11. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. Innvendig 1 CHZ Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Den må byttes ut etter ca. hver 2000 utskrevne sider. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte kassetten, kan du se s.45 "Bytte skriverkassetten". Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land. 8

11 Veiledning til komponenter CHZ Skjerm Viser antall kopier og feilkoden. 2. [Antall kopier]-tast Bruk denne knappen til å endre antall kopier. 3. Intensitetsindikatorer Viser kopitettheten i tre nivåer. Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: lysere enn normalt Midten: normal Høyre: mørkere enn normalt 4. [Intensitet]-tast Bruk denne knappen til å justere kopitettheten. 5. [Kopier ID-kort]-tast Bruk denne knappen til å kopiere ID-kort. 6. [Slett/stopp]-tast Når maskinen er tilkoblet, kan du trykke på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 9

12 1. Beskrivelse av maskinen 7. [Start]-tast Bruk denne knappen til å starte kopiering. 8. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift eller skanning pågår. 9. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre uregelmessigheter. Den blinker sakte når maskinen er nesten tom for toner. 10

13 Installere driveren og programvare Installere driveren og programvare Du kan installere den nødvendige driveren for denne maskinen med CD-ROM-platen som følger med. Operativsystemer som er kompatible med driverne og programvaren for denne maskinen: Windows XP/Vista/7 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Pass på at du kobler USB-kabelen fra maskinen og slår av maskinen før du starter installasjonen. Hurtiginstallasjon Bruk Hurtiginstallasjon til å installere skriverdriveren, TWAIN-driveren og WIA-driveren fra CD-ROMplaten. 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Hurtiginstallering av USB] på CD-ROM-menyen. 4. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Oppgradere eller slette skriverdriveren Oppgradere skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skrivermodellen du vil endre, og klikk deretter på [Skriveregenskaper]. 3. Klikk på fanen [Avansert]. 4. Klikk på [Ny driver] og klikk deretter på [Neste]. 5. Klikk på [Har CD...]. 6. Klikk [Bla...] og velg beliggenhenten til skriverdriveren. 7. Klikk på [OK] og angi skrivermodellen. 8. Klikk på [Neste]. 9. Klikk på [Fullfør]. 10. Klikk på [OK] for å lukke skriverens egenskaper-vindu. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 11. Start datamaskinen på nytt. Slette skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil slette, og klikk deretter på [Fjern enhet]. 3. Klikk [Ja]. 4. Klikk på et skriverikon og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver]. 5. Klikk på fanen [Drivere]. 6. Klikk på knappen [Endre driverinnstillinger] hvis den vises. 7. Klikk på [Fjern...]. 8. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. 9. Klikk [Ja]. 10. Klikk på [Slett]. 11. Klikk [OK]. 12. Klikk på [Lukk] for å lukke vinduet Egenskaper for utskriftsserver. Installere Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor er et verktøy som lar deg endre maskininnstillingene eller vise maskinstatusen fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.13 "Hva er Smart Organizing Monitor?". 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor] på CD-ROM-menyen. 4. Velg et språk for Smart Organizing Monitor. 5. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 12

15 Hva er Smart Organizing Monitor? Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre skriverinnstillingene Brukes til å endre utskriftsinnstillinger som [Hopp over feil:] og [I/U-tidsavbrudd:] på denne maskinen. Endre kopiinnstillingene Brukes til å endre kopiinnstillinger som [Dokumenttype:] og [Forminsk/forstørr:] på denne maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende bruk av Smart Organizing Monitor, kan du se s.41 "Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor". 13

16 14 1. Beskrivelse av maskinen

17 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) bredt ca mm (5,8-11,7 tommer) langt Papirtype Vanlig papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Resirkulert papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tykt papir (105 g/m 2 (28 lb.)) Papirkapasitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Plassere papir Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. 17

20 2. Plassere papir Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 18

21 Legge i papir Legge i papir Legg en bunke utskriftspapir i magasinet på baksiden av maskinen. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformatet og -typen. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og -type i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. 1. Åpne magasindekselet og trekk ut magasinet. 1 2 CHZ Når du har trukket ut magasinet, vipper du det frem og tilbake før du fester enden på magasinet til maskinen. 1 2 CHZ006 19

22 2. Plassere papir 3. Luft papiret før du legger det i magasinet. CBK Skyv papirførerne på begge sider utover, og legg deretter i papiret med utskriftsiden opp til det stopper CHZ Juster papirførerne på begge sider slik at de stemmer overens med papirbredden. CHZ008 20

23 Legge i papir 6. Åpne frontdekselet og magasinforlengeren. CHZ027 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 5. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 6. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 6. Angi bredden i boksen [Vannrett: (90 til 216 mm)]. 7. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 297 mm)]. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. 21

24 2. Plassere papir Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 22

25 Plassere originaler 1. Løft opp glassplatedekselet. 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CHZ009 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. 23

26 24 2. Plassere papir

27 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 25

28 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. Skrive ut på begge sider av ark 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasinet. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender opp og legger dem i magasinet. Stående CHZ921 26

29 Grunnleggende bruk Liggende CHZ Trykk på [Start]-tasten. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 27

30 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ955 28

31 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Start]-tasten. CHZ956 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Slett/stopp]-tasten. CHZ955 29

32 30 3. Skrive ut dokumenter

33 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk 1. Legg originalen på glassplaten. 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Antall kopier] tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CHZ952 Hvis du holder nede [Antall kopier]-tasten, øker antallet i trinn på Trykk på [Start]-tasten. CHZ956 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. 31

34 4. Kopiere originaler Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner originalen, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Hvis kopieringen avbrytes under utskrift, avbrytes kopieringsprosessen etter at gjeldende side er skrevet ut. 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ955 32

35 Ta forstørrede eller minskede kopier Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (hovedsakelig Nord-Amerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. Angi forminsk/forstørr Bruk denne fremgangsmåten til å angi prosenten for forminskning eller forstørring for den gjeldende jobben fra Smart Organizing Monitor. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 33

36 4. Kopiere originaler 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. På fanen [Kopi] velger du prosent på [Forminsk/forstørr:]-listen. Hvis [Zoom: (25 til 400%)] er valgt, angir du prosenten. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. 34

37 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Denne delen beskriver hvordan du kopierer for- og baksiden på et ID-kort eller et annet lite dokument, på én side av et ark. Når du kopierer på papir i A4-format, kan du kopiere dokumenter som er mindre enn A5-format. På samme måte kan du, når du kopierer på papir i Letter-format, kopiere dokumenter som er mindre enn halv Letter. Når du vil bruke denne funksjonen, må papirformatet som brukes til å skrive ut kopier, være angitt til A4 eller Letter. Forside Forside Bakside Bakside NO CES165 Kopiere et ID-kort 1. Trykk på tasten [ID-kortkopi]. CHZ954 35

38 4. Kopiere originaler 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Antall kopier]-tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CHZ Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned og toppen mot baksiden av maskinen. Plasser originalen midt på skanneområdet for A5/halv Letter. Bakside 4. Trykk på [Start]-tasten. NO CHZ023 CHZ Innen 30 sekunder må du plassere originalen på glassplaten med baksiden ned og toppen mot baksiden av maskinen, og deretter trykke på [Start]-tasten. 36

39 Angi skanneinnstillingene Angi skanneinnstillingene Denne delen beskriver hvordan du angir bildetetthet og skannekvalitet for den aktuelle jobben. Justering av bildeintensitet Det finnes tre nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Tetthet]-tasten til tetthetsnivået du vil ha vises. CHZ953 Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: Lysere enn normalt Midten: Normal tetthet Høyre: Mørkere enn normalt Velge dokumenttype i forhold til originalen Det er tre dokumenttyper: Tekst Foto Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Velg dette når originalen bare inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Tekst/foto Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. 37

40 4. Kopiere originaler Angi originaltype Bruk denne fremgangsmåten til å angi originaltype for den gjeldende jobben fra Smart Organizing Monitor. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på operativsystemet Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av operativsystemet du bruker. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. På fanen [Kopi] velger du dokumenttypen i listen [Dokumenttype:]. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. 38

41 5. Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk Skanning fra datamaskin (TWAIN-skanning og WIA-skanning) gjør det mulig å bruke maskinen fra datamaskinen din og skanne originaler direkte inn i datamaskinen din. TWAIN-skanning TWAIN-skanning er mulig hvis datamaskinen din kjører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Plasser originalen. 2. Åpne dialogboksen egenskaper for denne maskinen med et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. Innstillinger du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen NO CHZ Originaltype Velg en innstilling fra listen over alternativer nedenfor i forhold til originalen. [Standard] (Auto endre til Fullfarge, 200 dpi 200 dpi) 39

42 5. Skanne fra datamaskin [Foto] (Auto endre til Fullfarge, 600 dpi 600 dpi) [Arkiv] (Auto endre til Tekst, 200 dpi 200 dpi) [OCR] (Auto endre til Tekst, 400 dpi 400 dpi) 2. Skannemetode for original Angi metoden for å skanne originaler. 3. Justering av bildekvalitet Du kan justere bildekvaliteten. Skanneinnstillingene som kan justeres er som følger: Rotasjon, kurve, lysstyrke/ kontrast, nivå, fargebalanse og fargetone/fargemetning. Når [Auto] er valgt, brukes standardverdiene for alle innstillinger. Når [Manuell] er valgt, kan alle innstillinger justeres etter behov. 4. Originalformat: Velg skannestørrelsen. Hvis du velger [Egendefinert format...], angir du skanneformatet direkte i redigeringsboksen. 5. Oppløsning: Velg en oppløsning fra listen. Hvis [Tekst], [Tekst/foto] eller [Foto] er valgt i [Skannemodus:], kan ikke skanneoppløsningen angis til 1200 dpi 1200 dpi eller høyere. 6. Skannemodus: Velg mellom [Fullfarge], [Gråtone], [Foto], [Tekst] eller [Tekst/foto]. 7. Velg modus Du kan lagre opptil ti skanneinnstillinger. Standardverdien tas i bruk når du velger [Standard]. Se Hjelp for TWAIN-driveren for mer informasjon. Grunnleggende bruk av WIA-skanning 1. Plasser originalen. 2. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 3. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Start skanning]. 4. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. 5. Klikk på [Importer]. 40

43 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen Du kan kontrollere tilstanden og statusen til maskinen med Smart Organizing Monitor. Kontrollere statusinformasjon NO CHZ Bildeområde Viser statusen til denne maskinen med et ikon. 2. Statusområde Papirformat Viser papirformatet som er konfigurert på maskinen. Papirtype Viser papirtypen som er konfigurert på maskinen. Toner "**" vises alltid fordi maskinen ikke overvåker tonernivået. Telleverk Viser antall sider som er skrevet ut med maskinen. 41

44 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor 3. Meldingsområde Viser maskinstatusen med en melding. Hvis du vil du ha mer informasjon om feilmeldinger, kan du se s.62 "Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor". Skrive ut konfigurasjonssiden 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Velg [Konfigurasjonsside] i listen [Liste/test:] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Klikk [Skriv ut]. 42

45 Konfigurere maskininnstillingene Konfigurere maskininnstillingene Smart Organizing Monitor brukes til å endre maskininnstilingene. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Endre innstillingene etter behov. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. Faneinnstillinger Denne delen gir en faneinndelt oversikt over hvilke maskininnstillinger som kan endres med Smart Organizing Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte innstillingene, se Hjelp for Smart Organizing Monitor. System-fanen Skriver-fane Kopi-fane Registrer egendefinerte papirformat. Juster utskriftsposisjonen eller -tettheten for å forbedre utskriftskvaliteten når du ikke er fornøyd med utskriften. Aktiver eller deaktiver Energisparemodus og angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går inn i modusen. Oppdater maskinens fastvare. Konfigurer hvordan maskinen oppfører seg når innstillingene for papirformat og/eller papirtype ikke samsvarer på maskinen og i skriverdriveren. Angi hvor lenge maskinen skal vente hvis den ikke kan motta en utskriftsjobb. Angi hvilken type originaler som skal skannes. Konfigurer innstillinger for tonerbesparelse. Konfigurer innstillinger for skalering. 43

46 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Oppdatere fastvare Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ovenfor kunden for noen form for skader som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Selskapet skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister mellom kunden og tredjeparter som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Kontroller at fastvareoppdatering er fullført ved å skrive ut konfigurasjonssiden før og etter oppdateringen. Ikke koble fra USB-kabelen under en fastvareoppdatering. Koble alle unødvendige kabler fra maskinen før du kjører en fastvareoppdatering. Endre om nødvendig strøminnstillingene på datamaskinen på forhånd slik at den ikke går inn i hvilemodus eller slår seg av under fastvareoppdateringen. Last ned fastvaren fra produsentens hjemmeside. Bruk Smart Organizing Monitor i Windows til å oppdatere fastvaren. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Klikk på [Fastvareoppdatering til skriver...] på [System]-fanen. 6. Klikk på [OK]. 7. Angi plasseringen til DWN-filen og klikk på [Åpne]. 8. Når det vises en melding i Smart Organizing Monitor som sier at fastvareoppdateringen er fullført, slår du maskinen av og på igjen. 44

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404

Din bruksanvisning HP LASERJET 1000 PRINTER http://no.yourpdfguides.com/dref/900404 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP LASERJET 1000 PRINTER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP LASERJET 1000 PRINTER i bruksanvisningen

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW. Version 0 NOR

BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW. Version 0 NOR BRUKERMANUAL MFC-9120CN MFC-9320CW Version 0 NOR Hvis du trenger å ringe kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-9120CN og MFC-9320CW (merk av for

Detaljer