Brukerhåndbok Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5 Juridisk forbud...5 Ansvarsbegrensning...5 Modellspesifikk informasjon...6 Veiledning til komponenter...7 Utvendig...7 Innvendig...8 Kontrollpanel...8 Installere driveren og programvare...11 Hurtiginstallasjon...11 Oppgradere eller slette skriverdriveren...11 Installere Smart Organizing Monitor...12 Hva er Smart Organizing Monitor? Plassere papir Papir som støttes...15 Papirtyper som ikke anbefales...16 Utskriftsområde...17 Legge i papir...19 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...21 Plassere originaler...22 Om originaler...22 Plassere originaler på glassplaten Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...25 Skrive ut på begge sider av ark...26 Avbryte en utskriftsjobb...27 Hvis papiret ikke samsvarer...29 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer...29 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Grunnleggende bruk

4 Avbryte en kopi...32 Ta forstørrede eller minskede kopier...33 Angi forminsk/forstørr...33 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret...35 Kopiere et ID-kort...35 Angi skanneinnstillingene...37 Justering av bildeintensitet...37 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk...39 TWAIN-skanning...39 Grunnleggende bruk av WIA-skanning Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen...41 Kontrollere statusinformasjon...41 Skrive ut konfigurasjonssiden...42 Konfigurere maskininnstillingene...43 Faneinnstillinger...43 Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten...45 Forholdsregler ved rengjøring...47 Rengjøre innsiden av maskinen...48 Rengjøre glassplaten Feilsøking Vanlige problemer...51 Problemer med papirmating...52 Fjerne papir som sitter fast...53 Problemer med utskriftskvalitet...56 Kontrollere tilstanden til maskinen...56 Skriverproblemer...57 Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen...58 Kopiproblemer

5 Skannerproblemer...60 Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet...61 Koder på skjermen...61 Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner...63 Flytte og frakte skriveren...64 Avhending...64 Hvem du skal kontakte...64 Rekvisita...65 Skriverkassett...65 Maskinens spesifikasjoner...66 Generell funksjon Spesifikasjoner...66 Spesifikasjoner for skriverfunksjon...67 Spesifikasjoner for kopifunksjon...67 Spesifikasjoner for skannerfunksjon...68 Varemerker...69 INDEKS

6 4

7 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 5

8 1. Beskrivelse av maskinen Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CHZ966 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: CODE XXXX -22, V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: CODE XXXX -11, V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 6

9 Veiledning til komponenter Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CHZ Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 2. Glassplatedeksel Åpne dette dekselet for å legge originaler på glassplaten. 3. Magasin Dette magasinet kan inneholde inntil 50 ark vanlig papir. 4. Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 5. Magasindeksel Åpne dekselet og trekk ut papirmagasinet for å legge i papir. 6. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde utskriftene på plass. 7. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å trekke ut mottaksbrettet før utskrift. 7

10 1. Beskrivelse av maskinen 8. Vedlikeholdsdeksel Løft opp dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 9. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 10. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 11. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. Innvendig 1 CHZ Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Den må byttes ut etter ca. hver 2000 utskrevne sider. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte kassetten, kan du se s.45 "Bytte skriverkassetten". Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land. 8

11 Veiledning til komponenter CHZ Skjerm Viser antall kopier og feilkoden. 2. [Antall kopier]-tast Bruk denne knappen til å endre antall kopier. 3. Intensitetsindikatorer Viser kopitettheten i tre nivåer. Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: lysere enn normalt Midten: normal Høyre: mørkere enn normalt 4. [Intensitet]-tast Bruk denne knappen til å justere kopitettheten. 5. [Kopier ID-kort]-tast Bruk denne knappen til å kopiere ID-kort. 6. [Slett/stopp]-tast Når maskinen er tilkoblet, kan du trykke på denne tasten for å avbryte en pågående utskriftsjobb. 9

12 1. Beskrivelse av maskinen 7. [Start]-tast Bruk denne knappen til å starte kopiering. 8. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift eller skanning pågår. 9. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre uregelmessigheter. Den blinker sakte når maskinen er nesten tom for toner. 10

13 Installere driveren og programvare Installere driveren og programvare Du kan installere den nødvendige driveren for denne maskinen med CD-ROM-platen som følger med. Operativsystemer som er kompatible med driverne og programvaren for denne maskinen: Windows XP/Vista/7 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Pass på at du kobler USB-kabelen fra maskinen og slår av maskinen før du starter installasjonen. Hurtiginstallasjon Bruk Hurtiginstallasjon til å installere skriverdriveren, TWAIN-driveren og WIA-driveren fra CD-ROMplaten. 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Hurtiginstallering av USB] på CD-ROM-menyen. 4. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Oppgradere eller slette skriverdriveren Oppgradere skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skrivermodellen du vil endre, og klikk deretter på [Skriveregenskaper]. 3. Klikk på fanen [Avansert]. 4. Klikk på [Ny driver] og klikk deretter på [Neste]. 5. Klikk på [Har CD...]. 6. Klikk [Bla...] og velg beliggenhenten til skriverdriveren. 7. Klikk på [OK] og angi skrivermodellen. 8. Klikk på [Neste]. 9. Klikk på [Fullfør]. 10. Klikk på [OK] for å lukke skriverens egenskaper-vindu. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 11. Start datamaskinen på nytt. Slette skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil slette, og klikk deretter på [Fjern enhet]. 3. Klikk [Ja]. 4. Klikk på et skriverikon og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver]. 5. Klikk på fanen [Drivere]. 6. Klikk på knappen [Endre driverinnstillinger] hvis den vises. 7. Klikk på [Fjern...]. 8. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. 9. Klikk [Ja]. 10. Klikk på [Slett]. 11. Klikk [OK]. 12. Klikk på [Lukk] for å lukke vinduet Egenskaper for utskriftsserver. Installere Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor er et verktøy som lar deg endre maskininnstillingene eller vise maskinstatusen fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.13 "Hva er Smart Organizing Monitor?". 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor] på CD-ROM-menyen. 4. Velg et språk for Smart Organizing Monitor. 5. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 12

15 Hva er Smart Organizing Monitor? Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre skriverinnstillingene Brukes til å endre utskriftsinnstillinger som [Hopp over feil:] og [I/U-tidsavbrudd:] på denne maskinen. Endre kopiinnstillingene Brukes til å endre kopiinnstillinger som [Dokumenttype:] og [Forminsk/forstørr:] på denne maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende bruk av Smart Organizing Monitor, kan du se s.41 "Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor". 13

16 14 1. Beskrivelse av maskinen

17 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) bredt ca mm (5,8-11,7 tommer) langt Papirtype Vanlig papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Resirkulert papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tykt papir (105 g/m 2 (28 lb.)) Papirkapasitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Plassere papir Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. 17

20 2. Plassere papir Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 18

21 Legge i papir Legge i papir Legg en bunke utskriftspapir i magasinet på baksiden av maskinen. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformatet og -typen. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og -type i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. 1. Åpne magasindekselet og trekk ut magasinet. 1 2 CHZ Når du har trukket ut magasinet, vipper du det frem og tilbake før du fester enden på magasinet til maskinen. 1 2 CHZ006 19

22 2. Plassere papir 3. Luft papiret før du legger det i magasinet. CBK Skyv papirførerne på begge sider utover, og legg deretter i papiret med utskriftsiden opp til det stopper CHZ Juster papirførerne på begge sider slik at de stemmer overens med papirbredden. CHZ008 20

23 Legge i papir 6. Åpne frontdekselet og magasinforlengeren. CHZ027 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 5. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 6. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 6. Angi bredden i boksen [Vannrett: (90 til 216 mm)]. 7. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 297 mm)]. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. 21

24 2. Plassere papir Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 22

25 Plassere originaler 1. Løft opp glassplatedekselet. 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CHZ009 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. 23

26 24 2. Plassere papir

27 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 25

28 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. Skrive ut på begge sider av ark 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasinet. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender opp og legger dem i magasinet. Stående CHZ921 26

29 Grunnleggende bruk Liggende CHZ Trykk på [Start]-tasten. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 27

30 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ955 28

31 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Start]-tasten. CHZ956 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilkoden vises, trykker du på [Slett/stopp]-tasten. CHZ955 29

32 30 3. Skrive ut dokumenter

33 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk 1. Legg originalen på glassplaten. 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Antall kopier] tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CHZ952 Hvis du holder nede [Antall kopier]-tasten, øker antallet i trinn på Trykk på [Start]-tasten. CHZ956 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. 31

34 4. Kopiere originaler Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner originalen, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Hvis kopieringen avbrytes under utskrift, avbrytes kopieringsprosessen etter at gjeldende side er skrevet ut. 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ955 32

35 Ta forstørrede eller minskede kopier Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (hovedsakelig Nord-Amerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. Angi forminsk/forstørr Bruk denne fremgangsmåten til å angi prosenten for forminskning eller forstørring for den gjeldende jobben fra Smart Organizing Monitor. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 33

36 4. Kopiere originaler 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. På fanen [Kopi] velger du prosent på [Forminsk/forstørr:]-listen. Hvis [Zoom: (25 til 400%)] er valgt, angir du prosenten. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. 34

37 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Denne delen beskriver hvordan du kopierer for- og baksiden på et ID-kort eller et annet lite dokument, på én side av et ark. Når du kopierer på papir i A4-format, kan du kopiere dokumenter som er mindre enn A5-format. På samme måte kan du, når du kopierer på papir i Letter-format, kopiere dokumenter som er mindre enn halv Letter. Når du vil bruke denne funksjonen, må papirformatet som brukes til å skrive ut kopier, være angitt til A4 eller Letter. Forside Forside Bakside Bakside NO CES165 Kopiere et ID-kort 1. Trykk på tasten [ID-kortkopi]. CHZ954 35

38 4. Kopiere originaler 2. Hvis du vil skrive ut flere kopier, trykker du på [Antall kopier]-tasten til det antallet kopier du vil skrive ut vises. CHZ Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned og toppen mot baksiden av maskinen. Plasser originalen midt på skanneområdet for A5/halv Letter. Bakside 4. Trykk på [Start]-tasten. NO CHZ023 CHZ Innen 30 sekunder må du plassere originalen på glassplaten med baksiden ned og toppen mot baksiden av maskinen, og deretter trykke på [Start]-tasten. 36

39 Angi skanneinnstillingene Angi skanneinnstillingene Denne delen beskriver hvordan du angir bildetetthet og skannekvalitet for den aktuelle jobben. Justering av bildeintensitet Det finnes tre nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Tetthet]-tasten til tetthetsnivået du vil ha vises. CHZ953 Utskriftstettheten indikeres av det segmentet som lyser på denne indikatoren. Venstre: Lysere enn normalt Midten: Normal tetthet Høyre: Mørkere enn normalt Velge dokumenttype i forhold til originalen Det er tre dokumenttyper: Tekst Foto Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Velg dette når originalen bare inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Tekst/foto Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. 37

40 4. Kopiere originaler Angi originaltype Bruk denne fremgangsmåten til å angi originaltype for den gjeldende jobben fra Smart Organizing Monitor. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på operativsystemet Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av operativsystemet du bruker. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. På fanen [Kopi] velger du dokumenttypen i listen [Dokumenttype:]. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. 38

41 5. Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk Skanning fra datamaskin (TWAIN-skanning og WIA-skanning) gjør det mulig å bruke maskinen fra datamaskinen din og skanne originaler direkte inn i datamaskinen din. TWAIN-skanning TWAIN-skanning er mulig hvis datamaskinen din kjører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Plasser originalen. 2. Åpne dialogboksen egenskaper for denne maskinen med et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. Innstillinger du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen NO CHZ Originaltype Velg en innstilling fra listen over alternativer nedenfor i forhold til originalen. [Standard] (Auto endre til Fullfarge, 200 dpi 200 dpi) 39

42 5. Skanne fra datamaskin [Foto] (Auto endre til Fullfarge, 600 dpi 600 dpi) [Arkiv] (Auto endre til Tekst, 200 dpi 200 dpi) [OCR] (Auto endre til Tekst, 400 dpi 400 dpi) 2. Skannemetode for original Angi metoden for å skanne originaler. 3. Justering av bildekvalitet Du kan justere bildekvaliteten. Skanneinnstillingene som kan justeres er som følger: Rotasjon, kurve, lysstyrke/ kontrast, nivå, fargebalanse og fargetone/fargemetning. Når [Auto] er valgt, brukes standardverdiene for alle innstillinger. Når [Manuell] er valgt, kan alle innstillinger justeres etter behov. 4. Originalformat: Velg skannestørrelsen. Hvis du velger [Egendefinert format...], angir du skanneformatet direkte i redigeringsboksen. 5. Oppløsning: Velg en oppløsning fra listen. Hvis [Tekst], [Tekst/foto] eller [Foto] er valgt i [Skannemodus:], kan ikke skanneoppløsningen angis til 1200 dpi 1200 dpi eller høyere. 6. Skannemodus: Velg mellom [Fullfarge], [Gråtone], [Foto], [Tekst] eller [Tekst/foto]. 7. Velg modus Du kan lagre opptil ti skanneinnstillinger. Standardverdien tas i bruk når du velger [Standard]. Se Hjelp for TWAIN-driveren for mer informasjon. Grunnleggende bruk av WIA-skanning 1. Plasser originalen. 2. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 3. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Start skanning]. 4. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. 5. Klikk på [Importer]. 40

43 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen Du kan kontrollere tilstanden og statusen til maskinen med Smart Organizing Monitor. Kontrollere statusinformasjon NO CHZ Bildeområde Viser statusen til denne maskinen med et ikon. 2. Statusområde Papirformat Viser papirformatet som er konfigurert på maskinen. Papirtype Viser papirtypen som er konfigurert på maskinen. Toner "**" vises alltid fordi maskinen ikke overvåker tonernivået. Telleverk Viser antall sider som er skrevet ut med maskinen. 41

44 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor 3. Meldingsområde Viser maskinstatusen med en melding. Hvis du vil du ha mer informasjon om feilmeldinger, kan du se s.62 "Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor". Skrive ut konfigurasjonssiden 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Velg [Konfigurasjonsside] i listen [Liste/test:] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Klikk [Skriv ut]. 42

45 Konfigurere maskininnstillingene Konfigurere maskininnstillingene Smart Organizing Monitor brukes til å endre maskininnstilingene. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Endre innstillingene etter behov. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Lukk]. Faneinnstillinger Denne delen gir en faneinndelt oversikt over hvilke maskininnstillinger som kan endres med Smart Organizing Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om de enkelte innstillingene, se Hjelp for Smart Organizing Monitor. System-fanen Skriver-fane Kopi-fane Registrer egendefinerte papirformat. Juster utskriftsposisjonen eller -tettheten for å forbedre utskriftskvaliteten når du ikke er fornøyd med utskriften. Aktiver eller deaktiver Energisparemodus og angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går inn i modusen. Oppdater maskinens fastvare. Konfigurer hvordan maskinen oppfører seg når innstillingene for papirformat og/eller papirtype ikke samsvarer på maskinen og i skriverdriveren. Angi hvor lenge maskinen skal vente hvis den ikke kan motta en utskriftsjobb. Angi hvilken type originaler som skal skannes. Konfigurer innstillinger for tonerbesparelse. Konfigurer innstillinger for skalering. 43

46 6. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Oppdatere fastvare Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ovenfor kunden for noen form for skader som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Selskapet skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister mellom kunden og tredjeparter som oppstår som følge av bruk av eller svikt i bruken av denne programvaren. Kontroller at fastvareoppdatering er fullført ved å skrive ut konfigurasjonssiden før og etter oppdateringen. Ikke koble fra USB-kabelen under en fastvareoppdatering. Koble alle unødvendige kabler fra maskinen før du kjører en fastvareoppdatering. Endre om nødvendig strøminnstillingene på datamaskinen på forhånd slik at den ikke går inn i hvilemodus eller slår seg av under fastvareoppdateringen. Last ned fastvaren fra produsentens hjemmeside. Bruk Smart Organizing Monitor i Windows til å oppdatere fastvaren. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Klikk på [Fastvareoppdatering til skriver...] på [System]-fanen. 6. Klikk på [OK]. 7. Angi plasseringen til DWN-filen og klikk på [Åpne]. 8. Når det vises en melding i Smart Organizing Monitor som sier at fastvareoppdateringen er fullført, slår du maskinen av og på igjen. 44

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne fra datamaskin Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Brukerveiledning Papirveiledning

Brukerveiledning Papirveiledning Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerveiledning Papirveiledning INNHOLD Innledning...3 1. Papiregenskaper og papirtilstander

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer