Brukerhåndbok Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6 Om IP-adressen... 7 Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller...7 Modellspesifikk informasjon... 8 Viktige sikkerhetsinstruksjoner...9 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr... 9 Miljøråd for brukere...9 Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)...10 Merknader for brukere med faksenhet (tilleggsutstyr) MERKNAD TIL BRUKERE (NEW ZEALAND) Viktige sikkerhetsinstruksjoner...12 Merknader til brukere i California...12 ENERGY STAR-program Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter...15 Utvendig Innvendig...17 Kontrollpanel...17 Førsteoppsett...19 Hva er Smart Organizing Monitor?...20 Konfigurere nettverksinnstillinger Bytte LAN-type Konfigurere IP-adresseinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere innstillinger for trådløst LAN Plassere papir Papir som støttes Papirtyper som ikke anbefales Utskriftsområde...32 Legge i papir...35 Legge papir i magasin

4 Legge papir i multiarkmateren Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet...40 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...42 Plassere originaler...44 Om originaler...44 Plassere originaler på glassplaten...46 Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...49 Skrive ut på begge sider av ark...50 Avbryte en utskriftsjobb Hvis papiret ikke samsvarer...53 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer...53 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Kopimodusskjerm Grunnleggende bruk...56 Avbryte en kopi...57 Ta forstørrede eller minskede kopier Angi forminsk/forstørr Kombinere flere sider...60 Angi Kombiner for kopiering Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere et ID-kort...63 Ta tosidige kopier...66 Angi tosidig kopiering Angi skanneinnstillingene Justering av bildeintensitet...69 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne originaler Skannermodusskjerm Registrere skannedestinasjon Registrere skannedestinasjon

5 Grunnleggende bruk...75 Skann til e-post/ftp/mappe...75 Grunnleggende femgangsmåte for Skann til USB Angi skanneinnstillingene Angi skanneformat i henhold til originalformatet Justere bildetettheten...77 Angi oppløsning...78 Skanne fra datamaskin Bruke TWAIN-skanner TWAIN-skanning Grunnleggende bruk av WIA-skanning Sende og motta faks Faksmodusskjerm...83 Stille inn dato og tid Angi tegn...85 Registrere faksdestinasjoner Registrere faksdestinasjoner...86 Endre eller slette faksdestinasjoner...87 Konfigurere faksdestinasjoner med Smart Organizing Monitor...87 Sende en faks Velge overføringsmodus...89 Grunnleggende fremgangsmåte for å sende en faks Angi faksdestinasjonen...92 Nyttige sendefunksjoner...95 Angi skanneinnstillingene...98 Bruke faksfunksjonen fra en datamaskin (PC-faks) Grunnleggende fremgangsmåte for å sende fakser fra en datamaskin Konfigurere overføringsinnstillinger Konfigurere adresseboken for PC-faks Redigere et omslagsark for faks Motta en faks Velge mottaksmodus Lister/rapporter relatert til faks

6 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Grunnleggende bruk Innstillinger for kopifunksjoner Innstillinger for faksfunksjoner Innstillinger for skannerfunksjoner Innstillinger for adressebok Systeminnstillinger Skrive ut lister/rapporter Skrive ut konfigurasjonssiden Rapporttyper Innstillinger for skriverfunksjoner Nettverksinnstillinger Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Web Image Monitor Vise toppsiden Endre grensesnittspråk Meny Endre maskininnstillinger Innstillingsliste Bruke Smart Organizing Monitor Kontrollere statusinformasjon Konfigurere maskininnstillingene Skrive konfigurasjonssiden eller testsiden Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten Forholdsregler ved rengjøring Rengjøre innsiden av maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre den automatiske dokumentmateren Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating

7 Fjerne papir som sitter fast Fjerne skannestopp Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Kopiproblemer Skannerproblemer Faksproblemer Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet Meldinger på skjermen Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Feil- og statusmeldinger vises i PC-fax-vinduet Tillegg Merknader om toner Flytte og frakte maskinen Avhending Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner Spesifikasjoner for skriverfunksjon Spesifikasjoner for kopifunksjon Spesifikasjoner for skannerfunksjon Spesifikasjoner for faksfunksjon Varemerker INDEKS

8 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon eller bruk eller ikke bruk av dette produktet eller brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for noen dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 6

9 Om IP-adressen I denne håndboken dekker begrepet IP-adresse både IPv4- og IPv6-miljøer. Les instruksjonene som er relevante for ditt miljø. Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller Forskjellene i hovedytelse/-funksjoner mellom ulike modeller er som følger: Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Modell SP 204SF SP 204SFN SP 204SN SP 204SFNw Fax Tilgjengelig (standard) Tilgjengelig (standard) Ikke tilgjengelig Tilgjengelig (standard) Ethernet-port (nettverk) Ikke tilgjengelig Tilgjengelig (standard) Tilgjengelig (standard) Tilgjengelig (standard) Skannerfunksjoner som er tilgjengelige med kontrollpanelet og Smart Organizing Monitor Skann til e-post/ftp/ mappe/usb Web Image Monitor Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Trådløst LAN Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig 7

10 Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CTT110 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: KODE XXXX V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 8

11 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Miljøråd for brukere Brukere i EU, Sveits og Norge Forbruk av rekvisita Du finner informasjon om dette i brukerveiledningen eller på rekvisitaemballasjen. Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir som er produsert i henhold til europeisk standard EN 12281:2002 eller DIN Når det gjelder produkter med elektrofotografisk skriverteknologi 9

12 kan maskinen skrive ut på papir på 64 g/m 2, som inneholder mindre råmaterialer og representerer en betydelig reduksjon i forbruk av ressurser. Tosidig utskrift (hvis tilgjengelig) Med tosidg utskrift utnyttes begge sidene av papiret. Dette sparer papir og reduserer størrelsen på utskrevne dokumenter slik at det blir brukt færre ark. Vi anbefaler at denne funksjonen alltid er aktivert. Returprogram for toner- og blekkassetter Toner- og blekkassetter tas i retur for resirkulering kostnadsfritt fra brukere i henhold til lokale regelverk. Hvis du ønsker mer informasjon om returprogrammet, kan du se nettsiden nedenfor eller ta kontakt med en servicerepresentant. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Strømforbruket til en maskin avhenger like mye av spesifikasjonene som av bruken. Med denne maskinen kan du redusere strømutgiftene med å gå til klar-modus når siste side er skrevet ut. Ved behov kan den skrive ut igjen med en gang fra denne modusen. Hvis det ikke er behov for flere utskrifter, går enheten i en energisparemodus etter en angitt tid. I disse modusene bruker maskinen mindre strøm (watt). Ved ny utskrift tar det litt lengre tid å starte fra en energisparemodus enn fra klar-modus. Vi anbefaler at standardinnstillingen for strømforbruk benyttes slik at strømforbruket reduseres maksimalt. Produkter som overholder Energy Star-kravene, er alltid energieffektive. Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls/resirkuleringsanlegget. 10

13 Merknader for brukere med faksenhet (tilleggsutstyr) Samsvarseklæring Merknad til brukere i EØS-land Dette produktet er i samsvar med kravene og bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets direktiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 angående radioutstyr og teleterminal-utstyr, og gjensidig godkjenning av deres konformitet. Merknad til brukere av analogt offentlig telefonnett i EØS-land Dette produktet er utformet for å få tilgang til det analoge telefonnettet i alle EEA-land. Lokale telefonnett avhenger av programvareinnstillinger. Kontakt din servicerepresentant hvis du flytter dette produktet til et annet land. Hvis det skulle oppstå problemer, kan du kontakte din servicerepresentant. CE-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende URL-adresse: og velg produktet som passer. MERKNAD TIL BRUKERE (NEW ZEALAND) Tildeling av en "Telepermit" for en kommunikasjonsenhet viser bare at Telecom har akseptert at enheten tilfredstiller minimumsbetingelsene for tilkobling til Telecoms nettverk. Det indikerer ikke at Telcom anbefaler produktet, og gir heller ingen form for garanti. Fremfor alt gir det ingen forsikring om at enheten vil fungere korrekt sammen med en annen enhet med "Telepermit", enten det er en annen modell eller fra en annen leverandør, det innebærer heller ikke at produktet er kompatibelt med alle nettverkstjenester fra Telecom. Dette utstyret kan ikke brukes i høyeste hastighet ved alle driftsbetingelser. Telecom tar ikke ansvar for vanskeligheter som måtte oppstå under slike betingelser. Minnet til enheter som er koblet til telefonporten kan forsvinne hvis denne faksmaskinen er tilkoblet i utvidede perioder. Dette forhindres ved at enhetene har batteri eller liknende sikkerhetskopiering av minne. Denne enheten kan være underlagt ringing hvis visse andre enheter er koblet til samme linje. Hvis det skjer, skal ikke problemet meldes til teleselskapet. Dette utstyret skal ikke under noen omstendighet brukes på en måte som kan medføre ulemper for andre brukere av teleselskapet. Kun telegodkjendte enheter kan kobles til den ekstra telefoninngangen. Tilleggsinngangen for telefon er ikke laget for trekablet utstyr. Det kan hende at slikt utstyr ikke svarer på innkommende anrop når det er koblet til denne inngangen. 11

14 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Merknader til brukere i California Perklorater spesiell håndtering kan være nødvendig. Se: perchlorate 12

15 ENERGY STAR-program ENERGY STAR Programkrav til bildebehandlingsutstyr ENERGY STAR programkrav til bildebehandlingsutstyr stimulerer til energisparing ved å fremme energisparende datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med energisparende funksjoner. Det er et åpent program som produsentene frivillig deltar i. Produktmålgruppen omfatter datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsenheter. Standarder og logoer for Energy Star er de samme over hele verden. Denne maskinen er utstyrt med følgende energisparemoduser: Energisparemodus 1 og energisparemodus 2. Maskinen går ut av energisparemodus når den mottar en utskriftsjobb, skriver ut en mottatt faks eller når det blir trykket på en tast. Energisparingsmodus 1 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 1 ca. 30 sekunder etter at siste operasjon er fullført. Energisparingsmodus 2 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 2 1 minutt etter at siste operasjon er fullført. Spesifikasjoner Energisparingsmodus 1 Strømforbruk *1 40 W eller mindre Standardintervall Gjenopprettingstid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 13

16 Energisparingsmodus 2 Strømforbruk *1 3,9 W eller mindre Standardintervall Gjenopprettingstid *1 1 minutt 17 sekunder eller mindre *1 Strømforbruk og gjenopprettingstid kan variere avhengig av maskinens tilstand og hvor den står. 14

17 1. Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig Type 1-modeller leveres ikke med Ethernet-port og USB-port. Type 3-modeller leveres ikke med linje- og TEL-port CTT Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 2. Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 3. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 4. Stoppsperrer Løft denne sperren for å hindre at papir faller ut. 15

18 1. Beskrivelse av maskinen 5. Multiarkmater Dette magasinet kan inneholde ett ark vanlig papir. 6. Magasin 1 Dette magasinet kan inneholde inntil 150 ark vanlig papir. 7. Port til USB-disk Sett inn en USB-minneenhet for å lagre skannede filer med Scan til USB-funksjonen. 8. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. 9. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 10. Automatisk dokumentmater (glassplatedeksel) Den automatiske dokumentmateren har integrert deksel for glassplaten. Åpne dette dekselet for å legge dokumenter på glassplaten. 11. ADF-magasin Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Dette magasinet kan inneholde inntil 15 ark vanlig papir. 12. ADF-deksel Åpne dette dekselet for å fjerne originaler som sitter fast i ADF. 13. Bakdeksel Åpne dette dekselet for å legge i ark med forsiden opp eller fjerne papir som sitter fast. 14. Linje- og TEL-port Øvre port: Port for tilkobling av ekstern telefon. Nedre port: G3 (analog) linjegrensesnittport for tilkobling av telefonlinje. 15. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 16. Ethernet-port Bruk denne porten til å koble maskinen til et nettverk med en Ethernet-kabel. 17. Magasindeksel Fest dette dekselet når du utvider magasinet. 16

19 Veiledning til komponenter Innvendig 1 CTT Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter tonerkassett i s. 153 "Bytte skriverkassetten". Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land. Plasseringen av tastene kan variere avhengig av modell. Type 1-modeller har ikke [Skanner]-tasten. Type 3-modeller har ikke [Telefaks]-tasten og [Kortnummer]-tasten. Type 3-modeller har [ID-kortkopi]-tasten i stedet for [ID-kortkopi/telefon]-tasten CTT [Telefaks]-tast Bruk denne tasten til å bytte til faksmodus. 2. [Kopi]-tast Bruk denne tasten til å bytte til kopimodus. 17

20 1. Beskrivelse av maskinen 3. [Kortnummer]-tast Bruk denne tasten til å sende en faks til et registrert kortnummer. 4. [Kopiere ID-kort/Telefon]-tast Når maskinen er i kopimodus, bruker du denne tasten til å kopiere ID-kort eller endre innstillinger for IDkortkopi. Når maskinen er i faksmodus, bruker du denne tasten til å ringe med telefon. 5. [Brukerverktøy]-tast Trykk for å vise menyen for konfigurasjon av maskinens systeminnstillinger. 6. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger og angitte verdier, eller gå til neste menynivå. 7. [Slett/stopp]-tast Bruk denne tasten til å avbryte eller stoppe en utskriftsjobb, kopiering av dokument, skanning, faksoverføring/-mottak og andre handlinger som pågår. 8. [Start]-tast Bruk denne tasten til å starte faksoverføring/-mottak, skanning eller kopiering. 9. [Skanner]-tast Bruk denne tasten til å bytte til skannemodus. 10. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift, skanning eller faksoverføring/-mottak pågår. 11. Skjerm Viser aktuell status og meldinger. 12. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre feil. Den blinker sakte når maskinen er i ferd med å gå tom for toner. 13. Bla-taster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. 14. Talltaster Bruk disse til å angi nummeriske verdier når du spesifiserer innstillinger som faksnumre og kopiantall, eller angi bokstaver når du spesifiserer navn. 18

21 Førsteoppsett Førsteoppsett Når du slår på denne maskinen for første gang, må du angi inn elementene under. Velg hver innstilling med [ ], [ ] eller talltastene og trykk på [OK]-tasten. [Språk] [Landkode] [År] [Måned] [Dag] Datoformat Tidsformat [Time] [Minutt] Type 3-modellen har ikke funksjonen for første gangs klargjøring. 19

22 1. Beskrivelse av maskinen Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Smart Organizing Monitor, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre IPv4-adressen Brukes til å angi IPv4-adressen. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre nettverksskanneren Brukes til å legge til, endre eller slette skannerdestinasjonen eller endre serverens egenskaper. Endre kortnummer Registrer, endre eller slett kortnummerinnstillinger. Endre innstillingene for trådløst LAN Konfigurer innstillingene for trådløst LAN manuelt. Du finner grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker Smart Organizing Monitor her s. 137 "Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy". 20

23 Konfigurere nettverksinnstillinger Konfigurere nettverksinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer nødvendige innstillinger for å bruke maskinen på et nettverk. Innstillingene for Ethernet og trådløst LAN kan ikke være aktivert samtidig. Du kan bruke den medfølgende CD-platen til å installere drivere og konfigurere nettverksinnstillingene. Vil du ha mer informasjon, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. Bytte LAN-type Du kan velge enten [Ethernet] eller [Trådløst LAN]. Du trenger kun å konfigurere denne innstillingen for Type 4-modellen. 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [LAN-type], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Ethernet] eller [Trådløst LAN], og trykk deretter på [OK]-tasten. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. Konfigurere IP-adresseinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet Fremgangsmåten for å konfigurere nettverksinnstillinger varierer avhengig av om informasjon om IPadressen tildeles automatisk av nettverket (DHCP) eller må tildeles manuelt. 21

24 1. Beskrivelse av maskinen Ved Type 4, velger du [Trådløst LAN] under [LAN-type] for å opprette en tilkobling til det trådløse nettverket, eller velg [Ethernet] under [LAN-type] for å koble til nettverket via kabel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IPv4-adressen, kan du se Installasjonsveiledning for programvare. IP-adressen kan også konfigureres med Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IP-adressen, kan du se s. 137 "Bruke Web Image Monitor". Konfigurere maskinen til å motta en IPv6-adresse automatisk Det må være en DHCP-server på nettverket for at maskinen skal kunne motta en IPv6-adresse automatisk. Pass på at [DHCPv6] er angitt til [Aktiver] i [IPv6] i Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Web Image Monitor, kan du se s. 137 "Bruke Web Image Monitor". 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. Med Type 4 oppretter du tilkobling til trådløst LAN ved å velge [Wi-Fi-innstillinger] under [Nettverksinnstillinger]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Maskinens IPv6-adr.], og trykk deretter på [OK]. 4. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Bruk IPv6], og trykk deretter på [OK]. 5. Sørg for at [Bruk IPv6] er angitt til [På]. Når en innstilling er blitt endret, starter maskinen automatisk på nytt. Du hopper over ventetiden før maskinen starter på nytt ved å trykke på [Brukerverktøy]-tasten. 22

25 Konfigurere nettverksinnstillinger Tildele maskinens IPv6-adresse manuelt IPv6-adressen som er tildelt maskinen må ikke brukes av andre enheter på det samme nettverket. Pass på at [DHCPv6] er angitt til [Deaktiver] i [IPv6] i Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Web Image Monitor, kan du se s. 137 "Bruke Web Image Monitor". 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. Med Type 4 oppretter du tilkobling til trådløst LAN ved å velge [Wi-Fi-innstillinger] under [Nettverksinnstillinger]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Maskinens IPv6-adr.], og trykk deretter på [OK]. 4. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Bruk IPv6], og trykk deretter på [OK]. 5. Sørg for at [Bruk IPv6] er angitt til [På]. Hvis denne innstillingen endres, starter maskinen automatisk på nytt før prosedyren er fullført. Når dette skjer, må du vente på at maskinen er ferdig med å starte opp på nytt, gjenta trinn 1 til 3 og så fortsette til neste trinn. 6. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Manuell konfig.adr.], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [IP-adresse], og trykk deretter på [OK]. 8. Angi maskinens IPv6-adresse med talltastene. 9. Angi verdiene i alle felt, og trykk deretter på [OK]. Hvis denne innstillingen endres, starter maskinen automatisk på nytt før prosedyren er fullført. Når dette skjer, venter du til omstarten er fullført, og gjentar trinnene bortsett fra 4, 5, 7, 8 og Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Prefikslengde], og trykk deretter på [OK]. 11. Angi prefikslengden med talltastene, og trykk på [OK]. Når en innstilling er blitt endret, starter maskinen automatisk på nytt. Du hopper over ventetiden før maskinen starter på nytt ved å trykke på [Brukerverktøy]-tasten. 23

26 1. Beskrivelse av maskinen Installer driveren etter at du har konfigurert IPv6-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer driveren, kan du se Software Installation Guide. Konfigurere innstillinger for trådløst LAN Kontroller at [LAN-type] er angitt til [Trådløst LAN] i [Nettverksinnst.]. Før du konfigurer innstillingene for trådløst LAN, skriver du ut nettverksinnstillingslisten for å hente informasjonen som er nødvendig for å konfigurere innstillingene. Du finner mer informasjon i Wi-Fiinnstillinger Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av infrastrukturmodusen, kan du se Wi-Fi Settings Guide. Konfigurere Ad hoc-modus ved hjelp av kontrollpanelet I ad hoc-nettverk må hver enhet manuelt tildeles en IP-adresse for TCP/IP hvis det ikke er noen DHCP-server. Hvis kommunikasjonsmodus er satt til [ ad-hoc-modus], kan ikke [WPA2 - PSK -AES] og [WPA/ WPA2 bla. modus] i [Sikkerhetsmetode] velges. 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]- tasten. 24

27 Konfigurere nettverksinnstillinger 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]- tasten. 5. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ ad-hoc-modus], og trykk på [OK]- tasten. 6. Angi SSID og trykk deretter på [OK]-tasten. Angi SSID Null Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kanalnummer, og trykk deretter på [OK]-tasten. Kanalnummer 11 * 8. Velg sikkerhetsmetode. Sikkerhetsmetode Åpent system ingen * Hvis du har valgt [Åpent syst. - ingen], går du til trinn Trykk på [OK]. 10. Velg nøkkellengde, og trykk på [OK].tasten. Nøkkellengde 64 bit * 11. Velg nøkkelformat, og trykk på [OK]-tasten. Nøkkelformat ASCII * Maksimalt antall tegn som kan angis i passordfeltet avhenger av innstillingene for [Nøkkellengde] og [Nøkkelformat]. Angi innstillingene i henhold til følgende tabell: 25

28 1. Beskrivelse av maskinen Sikkerhetsmetode Nøkkellengde Nøkkelformat WEP-nøkkel (Maksimalt ant. tegn) Åpent syst. - ingen * Åpent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn Delt nøkkel - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn *1 Tegnlengden, nøkkelformatet og WEP-nøkkelen/passfrasen kan ikke konfigureres. 12. Angi passordet (WEP-nøkkelen). Angi nøkkel 1111_ 13. Trykk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkoblet". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". Forsøk i tilfellet å konfigurere innstillingene på nytt. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Når du konfigurerer [Åpent system - WEP], ser det ut som tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkobling mislykkes. Hvis det skjer, må du angi riktig WEP-nøkkel. Konfigurere ad hoc-modus ved bruk av Smart Organizing Monitor Du kan også konfigurere ad hoc-modusen med Smart Organizing Monitor. 26

29 Konfigurere nettverksinnstillinger Hvis [Kommunikasjonsmodus:] er angitt til [ ad-hoc-modus], kan ikke [WPA2 - PSK -AES] og [WPA/WPA2 bla. modus] i [Sikkerhetsmetode:] velges. 1. Koble maskinen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. 2. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 6. Klikk på [OK]. 7. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 8. I fanen [Wi-Fi] angir du [Kommunikasjonsmodus:] til [ ad hoc-modus]. 9. I [SSID:] angir du SSID. Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 10. Velg [Sikkerhetsmetode:]. 11. Angi kanalnummer i boksen [Kanalnummer]. 12. Angi riktige innstillinger i [WEP/WPA/WPA2-innstillinger]. Maksimalt antall tegn som kan angis i [WEP-nøkkel/passfrase (PSK):] avhenger av innstillingene for [Nøkkellengde:] og [Nøkkelformat:]. Angi innstillingene i henhold til følgende tabell: Sikkerhetsmetode Nøkkellengde Nøkkelformat WEP-nøkkel (Maksimalt ant. tegn) Åpent syst. - ingen * Åpent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn Delt nøkkel - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimal 26 tegn 27

30 1. Beskrivelse av maskinen *1 Tegnlengden, nøkkelformatet og WEP-nøkkelen/passfrasen kan ikke konfigureres. 13. Angi [WEP-nøkkel/passfrase(PSK):]. 14. Hvis det er nødvendig å konfigurere IPv4-adressen, klikker du på [IPv4-konfigurasjon]. IPv6-adressen kan bare konfigureres med Web Image Monitor eller kontrollpanelet. 15. Klikk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkoblet". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". Forsøk i tilfellet å konfigurere innstillingene på nytt. Hvis [Trådløst LAN, statusrapport:] er angitt til [På], vil en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført, skrives ut. Når du konfigurerer [Åpent system - WEP], ser det ut som tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. Hvis det skjer, må du angi riktig WEP-nøkkel. 28

31 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: Bredde Magasin 1: Ca mm (3,9-8,5 tommer) Multiarkmater: Ca mm (3,6-8,5 tommer) Lengde Ca mm (5,8-14 tommer) Papirtype Vanlig papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Resirkulert papir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tykt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapasitet Magasin ark (70 g/m 2, 19 lb.) 29

32 2. Plassere papir Multiarkmater 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 30

33 Papirtyper som ikke anbefales Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn grensen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 31

34 2. Plassere papir Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. Juster utskriftsposisjonen ved å angi [Registrering] i [Systeminnstillinger]. 32

35 Utskriftsområde Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. Faksfunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 33

36 2. Plassere papir 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 34

37 Legge i papir Legge i papir Legg i en bunke med papir til utskrift i magasinet. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformat og papirtype for multiarkmateren og magasin 1. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og papirtype og velge papirmagasin i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. Hvis du vil skrive ut på papir fra magasin 1, må du fjerne papiret som ligger i multiarkmateren. Hvis ikke mates papiret i multiarkmateren først. Ikke legg papir i multiarkmateren mens maskinen varmer opp. Ikke legg papir i multiarkmateren når energisparemodus er aktivert. Krøllete papir kan føre til papirstopp. Rett ut eventuelle krøller før du legger i papiret. Legge papir i magasin 1 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. CTT062 Plasser magasinet på en flat overflate. 35

38 2. Plassere papir 2. Trykk sammen klemmene på papirførerne og flytt dem slik at de stemmer med standardformatet. CTT Knip sammen papirføreren på enden, og gli den innover slik at posisjonen stemmer med standard papirformat. CTT Luft papiret før du legger det i magasinet. 5. Legg inn den nye papirbunken med utskriftssiden ned. Kontroller at papiret ikke er stablet høyere enn maksmerket på innsiden av magasinet. CTT075 36

39 Legge i papir 6. Sett magasin 1 forsiktig inn i maskinen. CTT029 Pass på at magasinet er skjøvet sikkert inn for å unngå papirstopp. Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. CTT094 Forleng magasin 1 for å legge i papir 1. Trekk magasin 1 sakte ut og ta det vekk med begge hender. 2. Løsne forlengerlåsene på begge sider av magasinet og dra ut forlengeren. CTT077 Pass på at forlengerens indre overflate og skalaen stemmer overens. 37

40 2. Plassere papir Du kan justere lengden på forlengeren i tre trinn. Når du bruker papir i A4- eller Letter-format, må du justere lengden til posisjonen som vises med merket " " i magasinet. 3. Dra ut forlengeren og lås den på plass. CTT Følg trinn 2 til 6 i "Legge papir i magasin 1". 5. Fest magasindekselet. CTT095 Papir i Legal-format eller egendefinert papir som er lengre enn A4 må legges i uten at du fester magasindekselet. 38

41 Legge i papir Legge papir i multiarkmateren 1. Åpne multiarkmateren. CTT Skyv sideførerne utover, legg i papir med utskriftssiden opp og skyv magasinet inn til det stopper mot maskinen. 3. Juster sidelederne slik at de stemmer overens med papirbredden. CTT032 CTT033 Åpne bakdekselet for å levere arkene med forsiden opp. 39

42 2. Plassere papir CTT094 Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet Angi papirtype 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. For å angi papirtype i multiarkmateren, velger du [Kopifunksjoner] og trykker på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Papirinnst. mag. 1], og trykk deretter på [OK]. For å angi papirtype i multiarkmateren, velger du [Papirinnst. m.arkm.] og trykker på [OK]. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirtype], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirtype, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. 40

43 Legge i papir Angi standard papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. For å angi papirformat i multiarkmateren, velger du [Kopifunksjoner] og trykker på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Papirinnst. mag. 1], og trykk deretter på [OK]. For å angi papirformat i multiarkmateren, velger du [Papirinnst. m.arkm.] og trykker på [OK]. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirformat, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Angi et egendefinert papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. For å angi papirformat i multiarkmateren, velger du [Kopifunksjoner] og trykker på [OK]. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Papirinnst. mag. 1], og trykk deretter på [OK]. For å angi papirformat i multiarkmateren, velger du [Papirinnst. m.arkm.] og trykker på [OK]. 41

44 2. Plassere papir 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [E.def.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], trykk deretter på [OK]- tasten. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å angi bredden, og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å angi lengden, og trykk deretter på [OK]. 9. Trykk på [OK]. 10. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 7. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 8. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 42

45 Legge i papir 7. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 8. Angi bredden i boksen [Vannrett: (100 til 216 mm)]. 9. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 356 mm)]. 10. Klikk på [OK]. 11. Klikk på [Lukk]. Du kan ikke angi innstillingene for papiret i multiarkmateren via Smart Organizing Monitor. 43

46 2. Plassere papir Plassere originaler Denne delen beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate ADF Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Papirformat: bredde 140 til 216 mm (5,5 til 8,5 tommer), lengde 140 til 356 mm (5,5 til 14 tommer) Papirvekt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Du kan plassere opptil 15 originalark av gangen i den automatiske dokumentmateren (når du bruker papir som veier 80 g/m 2, 21,3 lb.). Typer originaler som ikke støttes av den automatiske dokumentmateren Hvis følgende typer originaler legges i ADF, kan de bli skadet, sette seg fast eller føre til grå eller svarte linjer på utskriftene: Originaler som er større eller tyngre enn anbefalt Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomskinnelig papir Tynne, meget fleksible originaler Tykke originaler, slik som postkort Innbundne originaler, slik som bøker Transparente originaler, som OHP-transparenter eller gjennomskinnelig papir 44

47 Plassere originaler Originaler som er våte pga. toner eller korrekturlakk Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ916 Kopimaskin, faks 1. Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Skanner (Skann til e-post, skann til FTP, skann til mappe, skann til USB) 1. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 2. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 3. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 45

48 2. Plassere papir Marger når du bruker ADF CHZ919 Kopimaskin, faks 1. Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) Skanner (Skann til e-post, skann til FTP, skann til mappe, skann til USB) 1. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 2. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 3. Ca. 2 mm (0,08 tommer) Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 1. Løft opp glassplatedekselet. 46

49 Plassere originaler 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CTT023 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Ikke plasser originaler av forskjellig type i dokumentmateren på én gang. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte bunken med originaler før du plasserer dem i den automatiske dokumentmateren. 1. Åpne magasinet for ADF. CTT035 47

50 2. Plassere papir 2. Juster papirledeplatene slik at de passer til formatet på originalene. CTT Plasser originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. Den siste siden skal være nederst. CTT037 48

51 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger som en fil Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 49

52 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fuserenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. Hvis maskinen blir for varm ved utskrifter, stopper den. Når maskinen er nedkjølt, fortsetter utskriften igjen automatisk. Skrive ut på begge sider av ark Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasin 1. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender ned og legger dem i magasin 1. Stående CTT009 50

53 Grunnleggende bruk Liggende CTT Trykk på [Start]-tasten. Hvis bakdekselet er åpent, skrives papiret ut med forsiden opp bakfra. Legg de utskrevne arkene i riktig rekkefølge. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 51

54 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Slett/stopp]-tasten. 2. Trykk på [1]-tasten. CTT130 Trykk på [1]-tasten (1: Ja) for å avbryte utskriften. Trykk på [2]-tasten (2: Nei) for å fortsette utskriften. 52

55 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Start]-tasten. CTT131 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Stop/Clear] -tasten. CTT130 53

56 54 3. Skrive ut dokumenter

57 4. Kopiere originaler Kopimodusskjerm Hvilemodusskjerm Kopimaskin Første linje: A4 Tekst/foto 01 Viser funksjonen og papirformatet som er angitt på maskinen. Følgende fem funksjoner er tilgjengelige: Kopi, ID-kortkopi, Sortering, Tosidig kopi, Tosid./sort. Andre linje: Viser forstørrelsesprosenten for kopi eller kombinasjonsinnstilling ([2 på 1] eller [4 på 1]), dokumenttype og antall kopier. Innstillinger du kan angi for gjeldende jobb Ved å trykke på [ ] eller [ ] i skjermbildet hvilemodus, kan du angi følgende innstillinger for gjeldende jobb. Papirmagasininnst. (papirformat) Sortering Originaltype Intensitet Forminsk/forstørr Kombiner Tosidig kopi Du kan angi oppstartsmodus i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Systeminnstillinger]. Hvis det ligger papir i multiarkmateren, vises papirformatet som er angitt i [Papirinnst. m.arkm.] (unntatt for Sortering og Tosidig kopi). 55

58 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk Originalen i den automatiske dokumentmateren prioriteres over originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF og på glassplaten. Hvis du vil skrive ut på papir fra magasin 1, må du fjerne papiret som ligger i multiarkmateren. Hvis ikke mates papiret i multiarkmateren først. [Sortering] og [Tosidig kopi] kan ikke brukes med multiarkmateren. Når du tar flere kopier av et flersiders dokument, kan du velge om kopier skal leveres i sorterte sett eller i sidebunker i funksjonen [Sortering]under [Kopifunksjoner]. 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. 4. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fuserenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. 56

59 Grunnleggende bruk Hvis det oppstår papirstopp i den automatiske dokumentmateren, åpner du dekselet på dokumentmateren og fjerner papiret som sitter fast. Angi kopiinnstillingen på nytt fra siden der papiret satte seg fast. Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner en original som ligger på glassplaten, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner en flersidig original som ligger i ADF, stanser skanningen halvveis på gjeldende side. 1. Trykk på [Slett/stopp]-tasten. 2. Trykk på [1]-tasten. CTT130 Trykk på [1]-tasten (1: Ja) for å avbryte utskriften. Trykk på [2]-tasten (2: Nei) for å fortsette utskriften. 57

60 4. Kopiere originaler Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 % (hovedsakelig Nord-Amerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 % Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. 58

61 Ta forstørrede eller minskede kopier Angi forminsk/forstørr 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] på skjermbildet for hvilemodus for å velge [Forminsk/forstørr], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kopiprosenten, og trykk deretter på [OK]-tasten. Hvis [Zoom: %] er valgt, angir du ønsket prosent med talltastene, og trykker på [OK]- tasten. 4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. Angi [Forminsk/forstørr] i [Kopifunksjoner] for å bruke den angitte innstillingen på alle jobber. 59

62 4. Kopiere originaler Kombinere flere sider Denne delen forklarer hvordan du angir at maskinen skal kombinere flere sider (2 eller 4 sider) av en original på én enkelt side. Når du vil bruke denne funksjonen, må papirformatet som brukes til å skrive ut kopier, være angitt til A4 eller Letter. 2 på 1 Du kan kopiere to sider av en original på ett enkelt kopiert ark. Avhengig av retningen til originalen, kan utskriftsformatet velges fra følgende: Stående Liggende CES033 4 på 1 Du kan kopiere fire sider av en original på ett enkelt kopiert ark. Avhengig av retningen til originalen, kan utskriftsformatet velges fra følgende: Stående: v til h CES034 Stående: t til b CES035 60

63 Kombinere flere sider CES036 Liggende: v til h CES037 Liggende: t til b CES038 Angi Kombiner for kopiering 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] i skjermbildet for hvilemodus for å velge [Kombiner], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [2 på 1] eller [4 på 1], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på tasten[ ]- eller [ ]-tasten for å velge utskriftsformat, og trykk deretter på [OK]- tasten. 61

64 4. Kopiere originaler 5. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. 6. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 7. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. 8. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Når du plasserer originalen på glassplaten, må du utføre følgende trinn for å skanne de neste sidene i originalen. 9. Når den gjeldende siden er skannet, plasserer du neste side på glassplaten og trykker på [Start]-tasten. 10. Gjenta trinn 9 til alle sidene i originalen er skannet. Angi [Kombiner] i [Kopifunksjoner] for å bruke den angitte innstillingen på alle jobber. 62

65 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Denne delen beskriver hvordan du kopierer for- og baksiden på et ID-kort eller et annet lite dokument, på én side av et ark. Når du kopierer på papir i A4-format, kan du kopiere dokumenter som er mindre enn A5-format. På samme måte kan du, når du kopierer på papir i Letter-format, kopiere dokumenter som er mindre enn Half Letter. For å bruke denne funksjonen må papirformatet som brukes til utskrift av kopier, være angitt som A6, A5, A4, Half letter eller Letter. Forside Forside Bakside Bakside NO CES165 Kopiere et ID-kort 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT124 63

66 4. Kopiere originaler 2. Trykk på [ID-kortkopi/Telefon]-tasten. 3. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. CTT Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned og toppen mot baksiden av maskinen. Tilbake NO CTT169 Hvor du skal plassere originalen kommer an på papirformatet. Plasser kortet slik at det er sentrert ved krysningspunktet. (Den samme plasseringen gjelder både for- og baksiden av ID-kortet.) 64

67 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret HLT LT A6 HLT LT A5 Half Letter A4 Letter CXP Trykk på [Start]-tasten. CTT Innen 30 sekunder må du plassere originalen på glassplaten med baksiden ned og toppen mot baksiden av maskinen, og deretter trykke på [Start]-tasten. På skjermbildet for ID-kortkopi kan du trykke på [ ] eller [ ] for å endre papirformatet. 65

68 4. Kopiere originaler Ta tosidige kopier Når du vil bruke denne funksjonen, må papirformatet som brukes til å skrive ut kopier, være angitt til A4 eller Letter. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. Du kan velge innbindingen topp mot topp eller topp mot bunn, i retningen stående eller liggende. Topp mot topp CES125 CES126 Topp mot bunn CES127 CES128 66

69 Ta tosidige kopier Angi tosidig kopiering 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] på skjermbildet for hvilemodus for å velge [Tosidig kopi], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Topp mot topp] eller [Topp mot bunn], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge retningen, og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. 6. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 7. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. 8. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Når du plasserer originalen i ADF, skannes alle sidene automatisk og så kopieres bare den ene siden av arkene i sekvens. Gå til trinn 10. Når du plasserer originalen på glassplaten, må du utføre følgende trinn for å skanne de neste sidene. 9. Når den gjeldende siden er skannet, plasserer du neste side på glassplaten og trykker på [Start]-tasten. 67

70 4. Kopiere originaler 10. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasin 1. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender ned og legger dem i magasin 1. Stående CTT009 Liggende 11. Trykk på [Start]-tasten. CTT010 Hvis bakdekselet er åpent, skrives papiret ut med forsiden opp bakfra. Legg de utskrevne arkene i riktig rekkefølge. Angi [Tosidig kopi] i [Kopifunksjoner] for å bruke den angitte innstillingen på alle jobber. 68

71 Angi skanneinnstillingene Angi skanneinnstillingene Denne delen beskriver hvordan du angir bildetetthet og skannekvalitet for den aktuelle jobben. Justering av bildeintensitet Det finnes fem nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] på skjermbildet for hvilemodus for å velge [Tetthet], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge tetthetsnivået, og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. Angi [Tetthet] i [Kopifunksjoner] for å bruke den angitte innstillingen på alle jobber. Velge dokumenttype i forhold til originalen Det er tre dokumenttyper: Text Foto Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Velg dette når originalen bare inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. 69

72 4. Kopiere originaler Tekst/foto Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. Angi originaltype 1. Trykk på [Copy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] på skjermbildet for hvilemodus for å velge [Originaltype], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge dokumenttypen, og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. Angi [Originaltype] i [Kopifunksjoner] for å bruke den angitte innstillingen på alle jobber. 70

73 5. Skanne originaler Skannermodusskjerm Hvilemodusskjerm Klar Angi skan.dest.nr. Første linje: Viser gjeldende maskinstatus. Andre linje: Viser en melding som ber deg om å angi destinasjonen. Innstillinger du kan angi for gjeldende jobb Ved å trykke på [ ] eller [ ] på skjermbildet som vises etter at du har angitt destinasjonen, kan du angi følgende innstillinger for gjeldende jobb: Oppløsning Originalformat Intensitet Du kan angi oppstartsmodus i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Systeminnstillinger]. 71

74 5. Skanne originaler Registrere skannedestinasjon Registrere skannedestinasjon Bruk denne fremgangsmåten til å registrere skannedestinasjoner fra Smart Organizing Monitor. 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Velg nummeret du vil registrere på fanen [Skanner], og klikk på [Endre...]. 8. Registrer navnet i [Navn:]. 9. Velg [Skann til e-post], [Skann til mappe] eller [Skann til FTP] i listen [Type:]. 10. Angi oppføringer for bruk av Skann til e-post, Skann til mappe og Skann til FTP i [Adresse:]. Angi e-postadressen til destinasjonen for å bruke funksjonen Skann til e-post. Angi SMB-serverens IP-adresse, vertsnavn eller datamaskinnavn for å bruke funksjonen Skann til mappe. Angi FTP-serverens IP-adresse eller vertsnavn for å bruke funksjonen Skann til FTP. 11. Angi andre innstillinger etter behov og klikk på [OK]. Når du bruker Skann til e-post, angir du [Tittel:], [Navn på avsender:], [E-postadresse:] og [Epostvarsel]. [Tittel:] Angi e-postens emne. [Navn på avsender:] Angi navnet på avsenderen. [E-postadresse:] Angi e-postadressen til avsenderen eller e-postadresse for [E-postvarsel]. [E-postvarsel] Hvis [E-postvarsel] er valgt, sendes skanneresultatet til avsenderen som er angitt i [Epostadresse:]. Når du bruker Skann til mappe, angir du [Brukernavn:], [Passord:] og [Katalog:]. 72

75 Registrere skannedestinasjon [Brukernavn:] Angi brukerkontonavnet for tilgang til SMB-sevreren eller delt datamaskin. [Passord:] Angi passordet for tilgang til SMB-serveren eller delt datamaskin. [Katalog:] Angi banen til den delte mappen. Når du bruker Skann til FTP, angir du [Brukernavn:], [Passord:], [Katalog:], [E-postadresse:] og [Epostvarsel]. [Brukernavn:] Angi brukernavnet for innlogging for tilgang til FTP-serveren. [Passord:] Angi passordet for tilgang til FTP-serveren. [Katalog:] Angi banen til FTP-serveren. [E-postadresse:] Angi e-postadressen til avsenderen eller e-postadresse for [E-postvarsel]. [E-postvarsel] Hvis [E-postvarsel] er valgt, sendes skanneresultatet til avsenderen som er angitt i [Epostadresse:]. Du kan angi [Skannemodus:], [Oppløsning:], [Filformat:], [Intensitet:] og [Dokumentstørrelse:]. 12. For å bruke Skann til e-post klikker du på [Serveregenskaper...], angir innstillinger for [SMTP], [POP før SMTP], [SNTP] og [POP3], anog klikker på [OK]. 13. Klikk på [Bruk]. 14. Klikk på [OK]. 15. Klikk på [Lukk]. Hvis du bruker Skann til mappe, må du opprette destinasjonsmappen på datamaskinens harddisk og gjøre den til en delt mappe. Se dokumentasjonen for operativsystemet hvis du vil ha mer informasjon. Endre eller slette skannedestinasjon 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 73

76 5. Skanne originaler 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Velg nummeret du vil registrere på fanen [Skanner], og klikk på [Endre...]. Hvis du vil slette en destinasjon, velger du registreringsnummeret og klikker på [Slett]. 8. Rediger destinasjonen og klikk på [OK]. For å slette en destinasjon, og klikk deretter på [Ja]. 9. Klikk på [Bruk]. 10. Klikk på [OK]. 11. Klikk på [Lukk]. 74

77 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Hvis du skanner ved bruk av kontrollpanelet, kan du sende skannede filer med e-post (Skann til e-post), til en FTP-server (Skann til FTP), til en delt mappe på en datamaskin på et nettverk (Skann til mappe) eller til en USB-disk (Skann til USB). Funksjonene Skann til e-post, Skann til FTP og Skann til mappe er bare tilgjengelige gjennom en nettverkstilkobling. Det er ikke nødvendig med nettverkstilkobling for funksjonen Skann til USB. Du kan sende skannede filer direkte til en USB-disk som er satt inn på forsiden av maskinen. Skann til e-post/ftp/mappe Når du bruker funksjonen Skann til e-post, Skann til FTP eller Skann til mappe, må du først registrere destinasjonen. For å kunne bruke funksjonen Skann til e-post må du angi [Serveregenskaper...] i Smart Organizing Monitor. Se Hjelp for Smart Organizing Monitor for mer informasjon. Mac OS X 10.7 støtter ikke funksjonen Skann til mappe. Mac OS X støtter heller ikke funksjonen som brukes i et IPv6-miljø. 1. Trykk på [Scanner]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Angi nummeret til en registrert skannedestinasjon med talltastene. Du finner mer informasjon i s. 72 "Registrere skannedestinasjon". 4. Trykk på [OK]. 5. Trykk på [Start]-tasten. Hvis du bruker glassplaten, plasserer du neste original på glassplaten og trykker deretter på [1]. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. Når alle originalene er skannet, trykker du på [2] for å begynne å sende den skannede filen. 75

78 5. Skanne originaler Hvis du bruker Skann til mappe, må du opprette destinasjonsmappen på datamaskinens harddisk og gjøre den til en delt mappe. Se dokumentasjonen for operativsystemet hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil avbryte skanningen trykker du på [Scanner]-tasten og deretter på [Stop/Clear]-tasten. Grunnleggende femgangsmåte for Skann til USB Denne maskinen støtter ikke bruk av USB-disker som er koblet til eksterne USB-huber. Sett USBdisken direkte inn i USB-porten øverst til venstre på maskinen. 1. Trykk på [Scanner]-tasten. 2. Sett USB-disken inn i USB-porten. CTT112 Meldingen "Til USB-minne" vises på skjermen. 3. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 4. Trykk på [Start]-tasten. Trykk på [Slett/stopp]-tasten for å avbryte skanningen. Hvis du bruker glassplaten, plasserer du neste original på glassplaten og trykker deretter på [1]. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. Når alle originalene er skannet, trykker du på [2] for å begynne å sende den skannede filen. 5. Kontroller at "Sender..." vises på skjermen. Den skannede filen opprettes i rotkatalogen på USB-disken. 6. Ta USB-disken ut av maskinen. 76

79 Angi skanneinnstillingene Angi skanneinnstillingene Hvis du vil angi Skann til e-post/ftp/mappe, må du angi målet før du konfigurerer skannerinnstillingene. Angi skanneformat i henhold til originalformatet 1. Trykk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du bruker Skann til USB, går du til trinn Angi nummeret til en registrert skannedestinasjon med talltastene. Du finner mer informasjon i s. 72 "Registrere skannedestinasjon". 3. Trykk på [OK]. 4. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Originalformat], og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge originalformat, og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. Justere bildetettheten Det finnes fem nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere er det skannede bildet. 77

80 5. Skanne originaler 1. Trykk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du bruker Skann til USB, går du til trinn Angi nummeret til en registrert skannedestinasjon med talltastene. Du finner mer informasjon i s. 72 "Registrere skannedestinasjon". 3. Trykk på [OK]. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Tetthet], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge tetthetsnivået, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. Angi oppløsning Det finnes tre innstillinger for oppløsning. Jo høyere oppløsning, desto høyere kvalitet, men større filstørrelse. 1. Trykk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du bruker Skann til USB, går du til trinn Angi nummeret til en registrert skannedestinasjon med talltastene. Du finner mer informasjon i s. 72 "Registrere skannedestinasjon". 78

81 Angi skanneinnstillingene 3. Trykk på [OK]. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Oppløsning], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [ dpi], [ dpi] eller [ dpi] og trykk deretter på [OK]. Du kan bare velge [600 x 600 dpi] hvis originaltypen er satt til S-H. 6. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. 79

82 5. Skanne originaler Skanne fra datamaskin Skanning fra datamaskin (TWAIN-skanning og WIA-skanning) gjør det mulig å bruke maskinen fra datamaskinen din og skanne originaler direkte inn i datamaskinen din. CTT Din datamaskin (TWAIN-driver allerede installert) Angi at maskinen skal starte å skanne originalen som er lagt i maskinen. 2. Denne maskinen Originalen som er lagt i maskinen skannes, og dataene sendes til en klientdatamaskin. Bruke TWAIN-skanner Denne delen beskriver de nødvendige forberedelsenene og prosedyren for bruk av TWAIN-skanner. For å bruke TWAIN-skanneren, må du installere TWAIN-driveren som du finner på den medfølgende CD-en. Et TWAIN-kompatibelt program må være installert for at du skal kunne bruke TWAIN-skanneren. Når du skal bruke maskinen som TWAIN-skanner, må du først gjøre følgende: Installere TWAIN-driveren. Installere et TWAIN-kompatibelt program. TWAIN-skanning TWAIN-skanning er mulig hvis datamaskinen din kjører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Plasser originalen. 2. Åpne dialogboksen egenskaper for denne maskinen med et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. 80

83 Skanne fra datamaskin Innstillinger du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen NO CTT Velg modus Du kan lagre opptil ti skanneinnstillinger. Standardverdien tas i bruk når du velger [Standard]. 2. Skannemodus: Velg mellom [Fullfarge], [Gråtone], [Foto], [Tekst] eller [Tekst/foto]. 3. Oppløsning: Velg en oppløsning fra listen. Hvis [Tekst], [Tekst/foto] eller [Foto] er valgt i [Skannemodus:], kan ikke skanneoppløsningen angis til 1200 dpi 1200 dpi eller høyere. 4. Originalformat: Velg skannestørrelsen. Hvis du velger [Egendefinert format...], angir du skanneformatet direkte i redigeringsboksen. 5. Grensesnittype... Du kan velge grensesnittypen. 6. Originaltype Velg en innstilling fra listen over alternativer nedenfor i forhold til originalen. [Standard] (Auto endre til Fullfarge, 200 dpi 200 dpi) [Foto] (Auto endre til Fullfarge, 600 dpi 600 dpi) [Arkiv] (Auto endre til Tekst, 200 dpi 200 dpi) [OCR] (Auto endre til Tekst, 400 dpi 400 dpi) 81

84 5. Skanne originaler 7. Skannemetode for original Angi metoden for å skanne originaler. Hvis [ADF] er valgt i [Skannemetode for original], angir du retningen til originalen. 8. Justering av bildekvalitet Du kan justere bildekvaliteten. Skanneinnstillingene som kan justeres, er følgende: Rotering, Lysstyrke/ kontrast, Skarphet, Kurver, Nivåer, Fargebalanse og Nyanse/metning. Når [Auto] er valgt, brukes standardverdiene for alle innstillinger. Når [Manuell] er valgt, kan alle innstillinger justeres etter behov. Vil du ha mer informasjon, se Hjelp for TWAIN-driveren. Grunnleggende bruk av WIA-skanning 1. Plasser originalen. 2. På [Start]-menyen klikker du på [Enheter og skrivere]. 3. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil bruke, og klikk deretter på [Start skanning]. 4. Konfigurer skanneinnstillingene etter behov og klikk på [Skann]. 5. Klikk på [Importer]. 82

85 6. Sende og motta faks Faksmodusskjerm Hvilemodusskjerm Faks Standard Første linje Viser gjeldende måned og dato. Andre linje Viser gjeldende oppløsningsinnstillinger og tid. Innstillinger du kan angi for gjeldende jobb Ved å trykke på [ ] eller [ ] i skjermbildet hvilemodus, kan du angi følgende innstillinger for gjeldende jobb. Oppløsning Intensitet Du kan angi oppstartsmodus i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Systeminnstillinger]. 83

86 6. Sende og motta faks Stille inn dato og tid 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 2. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Angi dato/tid], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Angi dato], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Angi inneværende år med talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Angi inneværende måned med talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 7. Angi inneværende dag med talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge datoformat, og trykk deretter på [OK]. 9. Trykk på [ ]-tasten. 10. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Angi tid], og trykk deretter på [OK]-tasten. 11. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge tidsformat, og trykk deretter på [OK]. Hvis du har valgt [24 timer], går du til trinn Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [AM] eller [PM], og trykk deretter på [OK]. 13. Angi inneværende time med talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 14. Angi inneværende minutt med talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 15. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. 84

87 Angi tegn Angi tegn Bruk tastene som følger for å angi tegn: Angi et siffer Trykk på en talltast. Slette et tegn Hold nede [ ]-tasten i ett sekund. Angi et faksnummer Angi et navn Angi et nummer Bruk talltastene. Angi andre tegn enn tall " ": Trykk på [ ]-tasten. " ": Trykk på [ ]-tasten. "P"(Pause): Trykk på [ID-kortkopi/telefon]-tasten. Du kan angi bokstaver, tall og symboler med talltastene. Du angir to tegn som bruker samme talltast etter hverandre ved å trykke på [ ]-tasten etter at du har angitt det første tegnet. Talltast Talltast å trykke på NO CHZ903 Mellomrom: Hold nede [ ]-tasten i ett sekund. 85

88 6. Sende og motta faks Registrere faksdestinasjoner Denne delen beskriver hvordan du registrerer faksdestinasjoner i Adressebok ved hjelp av kontrollpanelet. Du kan også redigere Adressebok ved hjelp av Smart Organizing Monitor. Se Hjelp for Smart Organizing Monitor for mer informasjon. Dataene i Adressebok kan plutselig bli skadet eller gå tapt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som oppstår som følge av slike informasjonstap. Registrere faksdestinasjoner 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Adressebok], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Kortnummer faksdest.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kortnummer, og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Angi faksnummeret ved hjelp av talltastene, og trykk deretter [OK]-tasten. 6. Angi faksnavnet ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 7. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. 86

89 Registrere faksdestinasjoner Endre eller slette faksdestinasjoner 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Adressebok], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Kortnummer faksdest.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kortnummer, og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Endre faksnummeret med [ ], [ ] og talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. For å slette faksdestinasjonen bruker du [ ]-tasten til å slette alle sifrene, og deretter trykker du på [OK]-tasten. Gå til trinn Endre faksnavnet med [ ], [ ] og talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 7. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Konfigurere faksdestinasjoner med Smart Organizing Monitor 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis maskinen du bruker, ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinens modell. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 7. Klikk på fanen [Faks]. 8. Du legger til en faksdestinasjon ved å angi [Nr.: (00 til 99)], [Destinasjon:] og [Faksnummer:], og deretter klikke på [Bruk] i området [Kortnummer]. 87

90 6. Sende og motta faks 9. Du endrer en faksdestinasjon ved å velge destinasjonen i [Destinasjonsliste kortnummer:], og deretter endrer du [Destinasjon:] eller [Faksnummer:]. Du tar i bruk endringene ved å klikke på [Bruk] i området [Kortnummer]. 10. Du sletter en faksdestinasjon ved å velge du destinasjonen i [Destinasjonsliste kortnummer:], og deretter klikke på [Slett]. 11. Klikk på [Bruk] som du finner nederst i vinduet. 12. Klikk på [OK]. 13. Klikk på [Lukk]. 88

91 Sende en faks Sende en faks Vi anbefaler at du ringer mottakeren for å høre om de har mottatt faksen når du sender viktige dokumenter. Et faksnummer kan inneholde 0 til 9, pause, " " og " ". Legg om nødvendig inn en pause i faksnummeret. Maskinen tar en kort pause før den ringer opp sifrene som kommer etter pausen. Du kan angi lengden på pausetiden i innstillingen [Pausetid] under innstillinger for faksoverføring. Hvis du vil bruke tonetjenester på en impulsvalglinje, setter du inn " " i faksnummeret. " " endrer oppringingsmodus midlertidig fra puls til tone. Hvis maskinen er koblet til et telefonnettverk gjennom en PBX, må du passe på å angi tilgangsnummeret til ekstern linje som er spesifisert i [PBX-tilgangsnummer] før faksnummeret. Du kan ikke angi deletegn eller mellomrom før faksnummeret. Velge overføringsmodus Det finnes to sendemodi: Minneoverføring og direkteoverføring. Minnesending I denne modusen skanner maskinen flere originaler til minnet og sender alle samtidig. Dette er praktisk når du har det travelt, og vil ta dokumentet vekk fra maskinen. I denne modusen kan du sende en faks til flere destinasjoner. I minneoverføringsmodus kan en enkeltjobb inneholde opptil 10 sider, og maksimalt 5 jobber (inkl. PC-faks- og nettverksjobber) kan lagres i maskinen. Direktesending I denne modusen skanner maskinen originalen og fakser den samtidig, uten å lagre den i minnet. Dette er praktisk når du vil sende en original raskt. I denne modusen kan du bare angi én destinasjon. 89

92 6. Sende og motta faks 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Faksfunksjoner], og trykk deretter på [OK]- tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Sendeinnstillinger], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Direktesending], og trykk deretter på [OK]- tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Av], [På] eller [Kun neste faks], og trykk deretter på [OK]-tasten. Velg [Av] for minneoverføring. Velg [På] eller [Kun neste faks] for direkteoverføring. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Grunnleggende fremgangsmåte for å sende en faks 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 90

93 Sende en faks 3. Angi faksnummeret med talltastene. Hvis maskinen er koblet til et telefonnettverk gjennom en PBX, må du passe på å angi tilgangsnummeret til ekstern linje som er spesifisert i [PBX-tilgangsnummer] før faksnummeret. 4. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Avhengig av maskinens innstillinger kan du bli bedt om å oppgi faksnummeret på nytt hvis du tastet inn destinasjonens faksnummer manuelt. Hvis faksnummeret ikke stemmer, går du tilbake til trinn 3. Når du plasserer en original på glassplaten og minneoverføringsmodus er aktivert, utfører du følgende trinn for å skanne resten av sidene i originalen. 5. Hvis du har flere originaler som skal skannes, trykker du på [1]-tasten innen 60 sekunder, plasserer den neste originalen på glassplaten og trykker deretter på [OK]- tasten. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. 6. Når alle originalene er skannet, trykker du på [2]-tasten for å begynne å sende faksen. Når du bruker glassplaten til direktesending, kan du bare sende én side om gangen. Hvis minneoverføringsmodus er aktivert, kan maskinminnet bli fullt mens du skanner originalene. Hvis dette skjer, blir du bedt om å avbryte overføringen eller sende bare de sidene som ble skannet. Avbryte en faks Følg fremgangsmåten under for å avbryte en fakssending. Når maskinen er i minneoverføringsmodus Hvis du avbryter en fakssending mens maskinen skanner originalen, sender ikke maskinen dokumentet. Hvis du avbryter en fakssending mens den overføres, avbrytes faksoverføringen med én gang. Hvis dette skjer, vises en feilmelding på mottakerens maskin. 91

94 6. Sende og motta faks Når maskinen er i direkteoverføringsmodus Hvis du avbryter en fakssending mens maskinen skanner originalen, avbrytes faksoverføringen med én gang. Hvis dette skjer, vises en feilmelding på mottakerens maskin. 1. Trykk på [Slett/stopp]-tasten. 2. Trykk på [1]-tasten. CTT130 Trykk på [1]-tasten (1: Ja) for å avbryte en fakssending. Trykk på [2]-tasten (2: Nei) for å fortsette en fakssending. Hvis du avbryter en fakssending mens den kringkastes, avbrytes bare faksen til gjeldende destinasjon. Faksen sendes til de etterfølgende destinasjonene som normalt. Ved å bruke [Sl. TX-filer på vent] i [Faksfunksjoner] kan du slette filer som venter på å bli sendt. Velg [Slett fil] for å slette den korresponderende filen. Du kan også slette filen som blir sendt. Velg [Slett alle filer] for å slette alle filer som venter på å bli sendt. Dette vil ikke påvirke filen som holder på å sendes. Angi faksdestinasjonen I tillegg til å angi faksnummeret til destinasjonen med talltastene, kan du angi destinasjoner med følgende funksjoner: Med Kortnummer Med Repetér-funksjonen Med kringkastingsfunksjonen 92

95 Sende en faks Angi destinasjonen med kortnummer 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Trykk på [Kortnummer]-tasten. CTT Angi kortnummeret ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Når du plasserer en original på glassplaten og minneoverføringsmodus er aktivert, utfører du følgende trinn for å skanne resten av sidene i originalen. 93

96 6. Sende og motta faks 6. Hvis du har flere originaler som skal skannes, trykker du på [1]-tasten innen 60 sekunder, plasserer den neste originalen på glassplaten og trykker deretter på [OK]- tasten. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. 7. Når alle originalene er skannet, trykker du på [2]-tasten for å begynne å sende faksen. Angi destinasjonen med Ring opp igjen-funksjonen Denne funksjonen sparer tid når du sender gjentatte ganger til den samme destinasjonen, da du ikke behøver å angi destinasjonen hver gang. 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Trykk på tasten[ ] eller [ ] for å velge [Ring opp igjen], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på [Start]-tasten. CTT131 Angi destinasjonen med kringkastingsfunksjonen Du kan sende en faks til flere destinasjoner samtidig. 94

97 Sende en faks 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Legg til en destinasjon ved å bruke følgende fremgangsmåter: Legge til en kortnummerdestinasjon 1. Trykk på [Kortnummer]-tasten. 2. Velg en destinasjon med talltastene og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på [OK]. Legge til en manuelt angitt destinasjon 1. Angi faksnummeret til destinasjonen med talltastene. 2. Trykk på [OK]. 4. Gå tilbake til trinn 3 for å legge til flere destinasjoner. 5. Trykk på [Start]-tasten. CTT127 Nyttige sendefunksjoner Du kan enkelt kontrollere statusen til mottakerens maskin før du sender en faks ved å bruke Telefonfunksjonen. Hvis du har en ekstra telefon, kan du snakke og sende faks i samme samtale. 95

98 6. Sende og motta faks Sende en faks med Telefon Telefonfunksjonen gjør at du kan kontrollere destinasjonens status mens du hører summetonen i den interne høyttaleren. Denne funksjonen er nyttig når du vil være sikker på at faksen blir mottatt. Når du skal sende fakser ved hjelp av glassplaten, må du passe på at du først fjerner eventuelle originaler som ligger i ADF. 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Trykk på [ID-kortkopi/Telefon]-tasten. CTT Legg til en destinasjon ved å bruke følgende fremgangsmåter: Legge til en kortnummerdestinasjon 1. Trykk på [Kortnummer]-tasten. 96

99 Sende en faks CTT Velg en destinasjon med talltastene og trykk deretter på [OK]-tasten. Legge til en manuelt angitt destinasjon 1. Angi faksnummeret til destinasjonen med talltastene. 5. Hvis du hører en skarp tone, trykker du på [Start]-tasten. 6. Hvis originalen er plassert på glassplaten, trykker du på [1]-tasten (1: send). CTT131 Sende en faks etter en samtale Med en ekstern telefon eller telefonrør kan du sende en faks etter at du har avsluttet en samtale, uten å legge på og ringe opp igjen. Denne funksjonen er nyttig når du vil være sikker på at faksen blir mottatt. Når du skal sende fakser ved hjelp av glassplaten, må du passe på at du først fjerner eventuelle originaler som ligger i ADF. 1. Plasser originalen. 2. Ta av telefonrøret til den eksterne telefonen. 3. Angi destinasjonen med den eksterne telefonen. 4. Når mottakeren svarer, ber du vedkommende om å trykke på startknappen for faks. 97

100 6. Sende og motta faks 5. Trykk på [Start]-tasten. 6. Hvis originalen er plassert på glassplaten, trykker du på [1]-tasten (1: send). 7. Legg på telefonrøret. CTT131 Angi skanneinnstillingene Justere bildetettheten Det finnes fem nivåer for bildetetthet. Jo mørkere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] på skjermbildet for hvilemodus for å velge [Tetthet], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge tetthetsnivå eller [Fjern bakgrunn], og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. For å bruke den angitte innstillingen på alle jobber, ikke bare gjeldende jobb, angir du [Tetthet] i [Faksfunksjoner]. 98

101 Sende en faks Angi oppløsningen Standard Velg dette når originalen er et trykt eller maskinskrevet dokument med tegn i normal størrelse. Detaljer Velg dette når originalen er et dokument med liten skrift. Foto Velg dette når originalen inneholder bilder som f.eks. fotografier eller skygggelagte tegninger. 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] i skjermbildet for hvilemodus for å velge [Oppløsning], og trykk deretter på [OK]. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge oppløsningsinnstillinger, og trykk deretter på [OK]-tasten. 4. Trykk på [ ] for å gå tilbake til første skjermbilde. 99

102 6. Sende og motta faks Bruke faksfunksjonen fra en datamaskin (PCfaks) Denne delen beskriver hvordan du bruker faksfunksjonen til maskinen fra en datamaskin. Du kan sende et dokument direkte fra en datamaskin gjennom denne maskinen til en annen faksmaskin, uten å skrive ut dokumentet. Grunnleggende fremgangsmåte for å sende fakser fra en datamaskin Denne delen beskriver grunnleggende framgangsmåte for sending av faks fra en datamaskin. Du kan velge en destinasjon fra adresseboken for PC-faks eller angi et faksnummer manuelt. Du kan sende fakser til opptil 100 destinasjoner samtidig. (Hvis det derimot er merket av for [Legg til et omslagsark] på fanen [Omslagsark] og [Bruk adressebok] i listen [Til:] er valgt, kan du sende fakser til opptil fem destinasjoner samtidig.) Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Med PC-faks kan du sende opptil ti sider (inkl. omslag) samtidig. 1. Åpne filen du vil sende. 2. På [Fil]-menyen klikker du [Skriv ut...]. 3. Velg PC-faksdriveren som skriver og klikk på [Skriv ut]. 4. Angi en destinasjon. Angi en destinasjon fra adresseboken for PC-faks: Du kan klikke på fanen [Adressebok] og velge mellom tre tidligere brukte adressebøker i listen [Adressebokens filbane:]. Du kan også klikke på [Bla gjennom...] for å laste ned adresseboken (CSV-fil). Velg en destinasjon i [Adresseliste:], og klikk deretter på [Sett som destinasjon]. Gjenta dette trinnet for å legge til flere destinasjoner. Angi et faksnummer direkte: Klikk på fanen [Angi destinasjon] og angi et faksnummer (opptil 40 sifre) i [Faksnummer:], og klikk deretter på [Sett som destinasjon]. Gjenta dette trinnet for å legge til flere destinasjoner. 5. Hvis du vil legge ved et omslagsark for faksen, klikker du på fanen [Omslagsark]. 6. Klikk [Send]. Se hjelp for PC-faksdriveren for mer informasjon. 100

103 Bruke faksfunksjonen fra en datamaskin (PC-faks) Et faksnummer kan inneholde 0 til 9, "P" (pause), "T" (tone), " " og " ". Sett inn "T" i et faksnummer for å bruke tonetjenester på en impulslinje. "T" endrer oppringningsmodus midlertidig fra impuls til tone. Hvis du vil slette en angitt destinasjon, velger du destinasjonen i [Destinasjonsliste:] og klikker på [Slett fra liste]. Avbryte en faks Du kan avbryte en fakssending med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte mens maskinen mottar en faks fra datamaskinen Hvis maskinen deles av flere datamaskiner gjennom en skriverserver, må du være forsiktig slik at du ikke sletter en annen brukers faks. 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på verktøylinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Avbryte en faks med kontrollpanelet Avbryt faksen med kontrollpanelet. 1. Trykk på [Telefaks]-tasten. 2. Trykk på [Slett/stopp]-tasten. 3. Trykk på [1]-tasten. Trykk på [1]-tasten (1: Ja) for å avbryte en fakssending. Trykk på [2]-tasten (2: Nei) for å fortsette en fakssending. Konfigurere overføringsinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer overføringsinnstillinger i egenskaper for PCfaksdriveren. Egenskaper angis separat for hvert program. 1. På [Fil]-menyen klikker du [Skriv ut...]. 2. Velg PC-faksdriveren som skriver og klikk på en knapp som f.eks. [Preferanser]. Dialogboksen for egenskaper for PC-faksdriver vises. 3. Konfigurer innstillingene etter behov og klikk på [OK]. 101

104 6. Sende og motta faks Konfigurere adresseboken for PC-faks Denne delen beskriver adresseboken for PC-faks. Konfigurer adresseboken for PC-faks på datamaskinen. Med adresseboken for PC-faks kan du raskt og enkelt angi PC-faksdestinasjoner. Adresseboken for PC-faks kan inneholde opptil 100 oppføringer, deriblant enkeltdestinasjoner og gruppedestinasjoner. Åpne adresseboken for PC-faks Denne delen beskriver hvordan du åpner adresseboken for PC-faks. 1. På [Start]-menyen klikker du på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til PC-faksdriveren, og klikk deretter på [Utskriftsinnstillinger...]. 3. Klikk på [Rediger adressebok]. Registrere destinasjoner Denne delen beskriver hvordan du registrerer destinasjoner i adresseboken for PC-faks. 1. Åpne adresseboken for PC-faks. 2. Tast inn informasjon om mottaker. Du må angi et kontaktnavn og et faksnummer. 3. Klikk på [Legg til]. Destinasjonen legges til destinasjonslisten. Hvis du vil endre den registrerte informasjonen, velger du destinasjonen du vil endre og endrer så informasjonen. Etterpå klikker du på [Oppdater]. 4. Klikk på [OK]. 5. Hvis du gjør endringer i en destinasjon, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på [Ja] for å lagre endringene. Registrere grupper Denne delen beskriver hvordan du registrerer grupper med destinasjoner. En gruppe kan inneholde opptil 100 enkeltdestinasjoner. 1. Åpne adresseboken for PC-faks. 2. Klikk på [Rediger gruppe...]. 3. Klikk på [Ny...]. 102

105 Bruke faksfunksjonen fra en datamaskin (PC-faks) 4. Oppgi gruppenavn og klikk deretter på [OK]. Velg destinasjonen du vil ha med i gruppen fra [Addresseliste:], og klikk deretter på [Legg til i gruppe]. Du sletter destinasjoner fra gruppen ved å velge destinasjonen du ønsker å slette fra [Liste med gruppemedlemmer:], og deretter klikke på [Slett medlem]. 5. Klikk på [OK]. 6. Klikk på [OK]. 7. Hvis du gjør endringer i en destinasjon, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på [Ja] for å lagre endringene. Redigere et omslagsark for faks Denne delen beskriver hvordan du redigerer et faksomslagsark i egenskaper for PC-faksdriveren. 1. På [Fil]-menyen klikker du [Skriv ut...]. 2. Velg PC-faksdriveren som skriver og klikk på [Skriv ut]. 3. Klikk på fanen [Omslagsark]. 4. Konfigurer innstillingene etter behov. 103

106 6. Sende og motta faks Motta en faks Når du mottar en viktig faks, anbefaler vi at du kontrollerer innholdet i den mottatte faksen med avsenderen. Maksimalt antall fakssider som kan mottas og lagres i maskinminnet, er 100 sider (50 jobber). En ekstern telefon er nødvendig for å bruke denne maskinen som en telefon. Du kan også bruke telefonrøret som ekstern telefon. Bare papirformatene A4, Letter og Legal kan brukes til å skrive ut fakser. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. Velge mottaksmodus Mottaksmodusene er som følger: Når du bruker maskinen bare som faksmaskin Automodus I denne modusen besvarer maskinen automatisk alle innkommende anrop i faksmottaksmodus. Når du bruker maskinen med en ekstern telefon Manuell modus I denne modusen må du besvare anrop med en ekstern telefon. Hvis et anrop er et faksanrop, må du starte faksmottaket manuelt. Automodus I denne modusen besvarer maskinen automatisk alle innkommende anrop i faksmottaksmodus. Du kan svare på anropet før maskinen bytter til faksmottaksmodus ved å ta av røret mens telefonen ringer. Hvis du hører en fakstone eller ikke hører noen lyd, motta faksen manuelt. 104

107 Motta en faks 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Faksfunksjoner], og trykk deretter på [OK]- tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Mottaksinnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Bytt mottaksmodus], og trykk deretter på [OK]- tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge mottaksmodus, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Motta en faks i manuell modus For å kunne motta fakser må du først passe på å fjerne eventuelle originaler som ligger i ADF. 1. Ta av røret på den eksterne telefonen for å svare på oppringningen. 2. Når du hører faksringetone eller ikke hører noen lyd, veksler du til faksmodus med [Faks]-tasten og trykker deretter på [Start]-tasten. 3. Trykk på [3]-tasten. CTT131 Trykk på [3]-tasten for å motta en faks. (3: motta) 105

108 6. Sende og motta faks 4. Legg på telefonrøret. Motta en faks i automodus Når mottaksmodus er satt til automodus, svarer maskinen automatisk på alle innkommende oppringnininger i faksmottaksmodus. Du kan angi antall ganger den eksterne telefonen skal ringe før maskinen starter å motta en faks i innstillingen [Antall oppringinger] under [Faksfunksjoner]. Du kan svare på anropet før maskinen bytter til faksmottaksmodus ved å ta av røret mens telefonen ringer. Hvis du hører en fakstone eller ikke hører noen lyd, motta faksen manuelt. 106

109 Lister/rapporter relatert til faks Lister/rapporter relatert til faks Lister og rapporter som er relatert til faksfunksjonen er som følger: Faksjournal Skriver ut en faksoverførings- og mottaksjournal for de siste 100 jobbene. TX statusrapport Skriver ut det siste overføringsresultatet. TX-fil. på vent-lis. Skriver ut en liste over usendte faksjobber som er igjen i maskinminnet. Strømbruddsrapport Skriver ut en rapport når strømmen til maskinen ble avbrutt under sending eller mottak av faks, eller når bilder lagret i maskinminnet er gått tapt pga. at maskinen har vært avslått over en lengre periode. Kortnumre faks-liste Skriver ut en liste over kortnummeroppføringer. Feilrapport PC-faks Skriver ut eventuelle feil som oppstår under overføring av jobber fra datamaskinen til maskinen. 107

110 Sende og motta faks

111 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Grunnleggende bruk Type 1-modeller har ikke [Skannerfunksjoner] og [Nettverksinnst.]. Type 3-modeller har ikke [Faksfunksjoner] og [Adressebok]. Noen innstillinger vises ikke på enkelte modeller. 1. Hvis du vil konfigurere maskinens systeminnstillinger, trykker du på [User Tools]-tasten. 2. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge innstillingene du vil bruke. CTT129 Maskinens standardinnstillinger er gruppert i følgende åtte kategorier: [Systeminnstillinger], [Skriverfunk.], [Kopifunksjoner], [Faksfunksjoner], [Adressebok], [Skriv ut liste/rap.], [Skannerfunksjoner], [Nettverksinnst.] 3. Du bekrefter innstillingene og verdiene som vises, ved å trykke på [OK]-tasten. 4. Du går tilbake til forrige element ved å trykke på [ ]-tasten. Du går tilbake til oppstartsskjermen ved å trykke på [ ]-tasten like mange ganger som antallet elementer du har valgt, eller ved å trykke én gang på [Brukerverktøy]-tasten. 109

112 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Innstillinger for kopifunksjoner Sortering Konfigurerer at maskinen skal sortere de utskrevne sidene i sett når du lager flere kopier av et dokument med flere sider (S1, S2, S1, S2...). Standard: [Av] På Av Originaltype Intensitet Angir originaltype for å optimere kopikvaliteten. Standard: [Tekst/foto] Text Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Foto Velg dette når originalen inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. Tekst/foto Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. Angir bildetettheten for fotokopiering. Standard: (Lysest) (Mørkest) Forminsk/forstørr Angir hvor mange prosent kopier forstørres eller forminskes med. Standard: [100%] (hovedsakelig Europa og Asia) 110

113 Innstillinger for kopifunksjoner 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 %, Zoom: % (hovedsakelig Nord-Amerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 %, Zoom: % Kombiner Velg dette for å kopiere to eller fire sider av en original på ett enkelt papirark. Standard: [Av] Av 2 på 1 4 på 1 Stående Liggende Stående: v til h Stående: t til b Liggende: v til h Liggende: t til b Du finner mer informasjon i s. 60 "Kombinere flere sider". Tosidig kopi Angir at maskinen skal lage tosidige kopier ved å kopiere enkeltsidige dokumenter på for- og baksiden av hvert ark. Standard: [Av] Av Topp mot topp Stående Liggende Topp mot bunn Stående Liggende Du finner mer informasjon i s. 66 "Ta tosidige kopier". Tonersparing Reduserer tonerkonsum ved utskrift. Når denne innstillingen er aktivert, kan utskriftskvaliteten bli dårligere. Standard: [Av] 111

114 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Av På Papirinnst. m.arkm. Papirformat Angir papirformatet. Standard: [A4] [LT (8 1 / 2 11)] Papirtype (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), Egendefinert Angir papirtypen. Standard: [Vanlig papir] Vanlig papir, Resirkulert papir, Tykt papir, Tynt papir 112

115 Innstillinger for faksfunksjoner Innstillinger for faksfunksjoner Sendeinnstillinger Direkteoverføring Angir at maskinen skal sende en faks med én gang originalen er skannet. Standard: [Av] Av På Oppløsning Intensitet Velg dette når du bruker minneoverføring. Velg dette når du bruker direkteoverføring. Kun neste faks Velg dette når du bruker direkteoverføring kun for den neste overføringen. Angir oppløsningen som skal brukes for å skanne originaler. Standard: [Standard] Standard Velg dette når originalen er et trykt eller maskinskrevet dokument med tegn i normal størrelse. Detaljer Velg dette når originalen er et dokument med liten skrift. Foto Velg dette når originalen inneholder bilder som f.eks. fotografier eller skygggelagte tegninger. Angir bildetettheten som skal brukes for å skanne originaler. [Fjern bakgrunn] er ikke tilgjengelig når [Oppløsning] er angitt til [Foto]. Standard: [Fjern bakgrunn] (Lysest) (Mørkest) Fjern bakgrunn 113

116 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Pausetid Angir lengden på pausetiden når det er satt inn en pause mellom sifrene i et faksnummer. Standard: 3 sekunder 1 til 15 sekunder, i trinn på 1 sekund Ring opp igjen automatisk Angir at maskinen automatisk skal ringe opp faksdestinasjonen igjen når linjen er opptatt eller det oppstår en overføringsfeil. Standard: [På] Av På Skriv ut fakshode Mottaksinnst. Angir at maskinen skal legge til et fakshode på alle fakser du sender. Fakshodet omfatter gjeldende dato og tid, brukerfaksnavn og -nummer, øktnummer og sideinformasjon. Standard: [På] Av På Bytt RX-modus Angir mottaksmodus Standard: [Automatisk] Auto Maskinen besvarer automatisk alle innkommende anrop i faksmottaksmodus. Manuelt Maskinen ringer når den mottar innkommende anrop. Maskinen mottar fakser bare når du betjener maskinen manuelt for å motta fakser. Automatisk forminskning Angir at maskinen skal forminske formatet til den mottatte faksen hvis den er for stor til å skrive ut på ett enkelt ark. Merk at maskinen bare forminsker formatet ned til maksimalt med 74 %. Hvis det er nødvendig med ytterligere forminskning for at faksen skal passe på ett ark, skrives den ut på flere ark uten å forminskes. Standard: [På] Av På 114

117 Innstillinger for faksfunksjoner Antall oppringninger Angir hvor mange ganger den eksterne telefonen eller telefonrøret må ringe før maskinen begynner å motta en faks når [Bytt mottaksmodus] er angitt til [Auto]. Standard: 3 ganger 3 til 5 ganger, i trinn på 1 Hvis du har stilt inn [Landskode] som [Japan], kan du angi fra 1 til 5 ganger. Standardverdien er 1 gang. Legg til bunntekst Angir at maskinen skal legge til bunntekst på alle fakser du mottar. Standard: [På] Av På Sl. TX-filer på vent Sletter usendte faksjobber som er igjen i maskinminnet. Denne funksjonen utføres bare når du velger den. Slett fil For å slette en faksjobb velger du jobben du vil slette. Slett alle filer Slette alle faksjobber. Kommunikasjonsinnst. ECM-overføring Angir at maskinen automatisk skal sende deler av dataene som går tapt under overføringen, på nytt. Standard: [På] Av På ECM-mottak Angir at maskinen automatisk skal motta deler av dataene som går tapt under overføring. Standard: [På] Av På Gjenkjenn ringetone Angir at maskinen automatisk skal gjenkjenne en ringetone før den ringer opp destinasjonen. Gjenkjenn 115

118 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Ikke gjenkjenn Hva som er standard avhenger av innstillingen for [Landskode]. Overføringshastighet Angir overføringshastigheten for faksmodemet. Standard: [33,6 Kbps] 33,6 Kbps 14,4 Kbps 9,6 Kbps 7,2 Kbps 4,8 Kbps 2,4 Kbps Mottakshastighet Angir mottakshastigheten for faksmodemet. Standard: [33,6 Kbps] 33,6 Kbps 14,4 Kbps 9,6 Kbps 7,2 Kbps 4,8 Kbps 2,4 Kbps Puls-/tonetelefon Angir linjetypen til telefonlinjen. Hvis du vil konfigurere denne innstillingen, kontakter du telefonselskapet og velger innstillingen basert på telefonlinjen. Hvis du velger feil innstilling kan det føre til overføringsfeil. Hvis du har angitt [Landskode] til [Australia], [New Zealand] eller [Singapore], vises ikke [Puls-/tonetelefon] fordi standard er [Pulstelefon]. Standard: [Pulstelefon] PSTN / PBX Pulstelefon Tonetelefon (10PPS) Tonetelefon (20PPS) [Tonetelefon (20PPS)] vises bare hvis [Landskode] er angitt til [Japan] eller [Thailand]. Angir at maskinen skal koble til et offentlig telefonnettverk (PSTN) eller et internt telefonnettverk (PBX). 116

119 Innstillinger for faksfunksjoner Standard: [PSTN] PSTN PBX PBX-tilgangsnummer Angir telefonnummeret for tilgang til ekstern linje når maskinen er koblet til et PBX. Pass på at denne innstillingen samsvarer med PBX-innstillingene. Hvis ikke, kan det hende du ikke kan sende fakser til eksterne mottakere. Standard: 9 0 til 999 Bekreftelse faksnr. Hvis denne innstillingen er aktivert, vil du bli bedt om å angi nummeret på nytt for bekreftelse når du prøver å sende en faks ved å angi et faksnummer manuelt. Hvis faksnumrene ikke samsvarer, kan ikke faksen sendes. Standard: [Av] Av På Rap. utskriftsinnst. TX statusrapport Angir at maskinen automatisk skal skrive ut en overføringsrapport etter en faksoverføring. Standard: [Feil: med bilde] Kun feil Faksjournal Skriver ut en rapport når det oppstår en overføringsfeil. Feil: med bilde Skriver ut en rapport med et bilde av originalen når det oppstår en overføringsfeil. Hver sending Skriver ut en rapport for hver faksoverføring. Alle TX: m. bilde Skriver ut en rapport med et bilde av originalen for hver faksoverføring. ikke skriv ut Angir at maskinen automatisk skal skrive ut en faksjournal for hver 100. faksjobb (både sendt og mottatt). Standard: [Automatisk utskrift] Automatisk utskrift 117

120 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Ikke skriv ut automatisk Feilrapport PC-faks Angir at maskinen skal skrive ut feilrapporter for PC-faks automatisk. Standard: [Automatisk utskrift] Automatisk utskrift Ikke skriv ut automatisk 118

121 Innstillinger for skannerfunksjoner Innstillinger for skannerfunksjoner Skannemodus Velg en skannetype for originalen. Denne innstillingen gjelder bare Skann til USB. Standard: [Farge: tekst/foto] S-h: tekst S-h: tekst/foto S-h: foto Gråtone Oppløsning Farge: tekst/foto Angir oppløsningen for å skanne originalen. Denne innstillingen gjelder bare Skann til USB. Standard: [ dpi] dpi dpi dpi Originalformat Angir skanneformatet i forhold til formatet til originalen. Denne innstillingen gjelder bare Skann til USB. Standard: [A4] Intensitet [LT (8 1 / 2 11)] (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) A4, B5 JIS, A5, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), E.def. Angir bildetettheten for å skanne originaler. Denne innstillingen gjelder bare Skann til USB. Standard: (Lysest) (Mørkest) 119

122 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Filformat Angi filformat for s-h og gråtone/farge. Denne innstillingen gjelder bare Skann til USB. S-h Standard: [Flere sider: TIFF] En side: TIFF En side: PDF Flere sider: TIFF Flere sider: PDF Gråtone/farge Standard: [Flere sider: PDF] En side: TIFF En side: JPEG Flere sider: PDF Hvis [Filformat] er angitt til [Flere sider: TIFF] eller [Flere sider: PDF], vil [Del og send e-post] fortsatt være [Av] selv om du angir det til [På (for sider)]. Komprimering Du kan velge [MH], [MR] eller [MMR] som datakomprimeringsmetode. Standard: [MH] MH MR MMR Maksimal e-poststørrelse Angir den maksimale størrelsen til filen som kan sendes med e-post. Standard: [Ingen grense] 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB Ingen grense Dele opp og send e-post Velg om et bilde som er større enn det som er definert i [Maks e-poststrl.] skal deles opp og sendes ved hjelp av flere e-poster. Standard: [Av] 120

123 Innstillinger for skannerfunksjoner På (for størrelse) På (for sider) Av Slett skannet fil Sletter usendte skannejobber som er igjen i maskinminnet. Slett fil Slett alle filer 121

124 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Innstillinger for adressebok Dest. faks. kortnr. Du kan registrere faksnumre og -navn i kortnummerlisten. Du kan registrere opptil 100 oppføringer. Du finner mer informasjon i s. 86 "Registrere faksdestinasjoner". 122

125 Systeminnstillinger Systeminnstillinger Papirinnst. mag. 1 Papirformat Angir papirformatet. Standard: [A4] [LT (8 1 / 2 11)] Papirtype Justere volum (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), Egendefinert Angir papirtypen. Standard: [Vanlig papir] Vanlig papir, Resirkulert papir, Tykt papir, Tynt papir Angir volumet på lydene maskinen lager. Velg innstillingen [Av], [Lav], [Middels] eller [Høy] for hvert element. Lyd paneltast Angir volumet til pipetonen som høres når du trykker på en tast. Standard: [Middels] Alarmvolum Angir volumet til alarmen som høres når det oppstår en driftsfeil. Standard: [Middels] Telefonmodus Angir volumet til lyden fra høyttalerne i telefonmodus. Standard: [Middels] Sluttsignal kopijobb Angir volumet til pipetonen som høres når en kopijobb er fullført. Standard: [Av] Feilsignal kopijobb Angir volumet til pipetonen som høres når det oppstår en feil under en kopijobb. 123

126 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Standard: [Middels] Sluttsignal utskr.j. Angir volumet til pipetonen som høres når en utskriftsjobb er fullført. Standard: [Av] Feilsignal utskr.j. Angir volumet til pipetonen som høres når det oppstår en feil under en utskriftsjobb. Standard: [Middels] Sluttsignal skannej. Angir volumet til pipetonen som høres når en skannejobb er fullført. Standard: [Av] Feilsign. skannejobb Angir volumet til pipetonen som høres når det oppstår en feil under en skannejobb. Standard: [Middels] Sluttsign. fakssend. Angir volumet til pipetonen som høres når en faksoverføring er fullført. Standard: [Middels] Feilsign. fakssend. Angir volumet til pipetonen som høres når det oppstår en feil under faksoverføring. Standard: [Middels] Sluttsign. faksm. Angir volumet til pipetonen som høres når et faksmottak er fullført. Standard: [Middels] Feilsign.faksmottak Angir volumet til pipetonen som høres når det oppstår en feil under faksmottak. Standard: [Middels] Angi dato/tid Angi dato Angir datoen til maskinens interne klokke. År: 2000 til 2099 Måned: 1 til 12 Dag: 1 til 31 Datoformat: ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ eller DD/MM/ÅÅÅÅ 124

127 Systeminnstillinger Angi tid Angir tiden til maskinens interne klokke. Tidsformat: 12-timersformat, 24-timersformat AM/PM-stempel: AM, PM (for 12-timersformat) Time: 0 til 23 (for 24-timersformat), eller 1 til 12 (for 12-timersformat) Minutt: 0 til 59 Programmer faksinfo. Angir brukerinformasjonen for å sende en faks. Eget faksnummer Angir faksnummeret til maskinen med inntil 20 tegn, inkludert 0 til 9, mellomrom og "+". Eget navn Funksjonsprioritet Angir navnet til maskinen med opptil 20 tegn. Angir modusen som aktiveres når strømmen slås på. Standard: [Kopimaskin] Kopimaskin Faks Skanner Energisparemodus Angir at maskinen skal gå inn i Energisparemodus, Energisparemodus 1 eller Energisparemodus 2 for å redusere strømforbruket. Maskinen går ut av energisparemodus når den mottar en utskriftsjobb, skriver ut en mottatt faks, mottar instrukser om TWAIN-skanning fra datamaskinen eller når du trykker på en tast. Energisparemodus 1 Maskinen går inn i Energisparemodus 1 hvis maskinen har vært uvirksom i omtrent 30 sekunder. Det tar kortere tid å gå ut av Energisparemodus 1 enn fra avslått tilstand eller Energisparemodus 2, men strømforbruket er høyere i Energisparemodus 1 enn i Energisparemodus 2. Standard: [Av] Av På Energisparemodus 2 Maskinen går inn i Energisparemodus 2 etter at angitt tidsperiode for denne innstillingen er passert. Maskinen bruker mindre strøm i Energisparemodus 2 enn i Energisparemodus 1, med det tar lengre tid å gå ut av Energisparemodus 2 enn Energisparemodus

128 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Europa Språk/Language Standard: [1 minutt] Tiden kan angis fra 1 til 30 minutter. Land utenfor Europa Standard: [På] (1 minutt) På (1 til 240 minutter, i trinn på 1 minutt) Av Angir språket som brukes på skjermen og i rapporter. Standard: [Engelsk] Landkode Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Nederlansk, Svensk, Norsk, Dansk, Finsk, Portugisisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Polsk, Russisk, Portugisisk (Brasil), Tyrkisk Velg land maskinen brukes i. Landkoden du angir, avgjør format for visning av klokkeslett, dato og standard innstillingsverdier for fakssending. Kontroller at du velger riktig landkode. Velger du feil landkode kan det føre til feil i fakssendinger. Standard: [USA] Fast USB-prt Angir om den samme driveren kan brukes for flere maskiner under USB-tilkobling. Standard: [Av] På Den samme driveren du har installert på datamaskinen kan brukes med enhver maskin foruten den som opprinnelig ble brukt for installering, så lenge maskinen er av samme modell. Av Skriverkassett Du må installere driveren hver for seg for enkeltvise maskiner fordi en maskin som ikke er den opprinnelige, blir registrert som en ny enhet ved USB-tilkobling. Viser informasjon om rekvisita. Denne informasjonen vises bare hvis [Valg for tom toner] er angitt til [Stopp utskrift]. (Ny) 126

129 Systeminnstillinger (Må skiftes) Hvis [Valg for tom toner] er angitt til [Fortsett utskrift], vises "**" i stedet for indikatoren som er vist ovenfor. Tonernivåer vises alltid for type 3-modeller. Lav fuktighet-modus Når maskinen brukes i et miljø med lav fuktighetkan det vises svarte striper som er noen millimetre brede. Hvis du velger [På] bør dette hindre at slik striper vises. Standard: [Av] På Av Registrering Justerer posisjonen til magasinet. Juster verdien med [ ] eller [ ]. Skriv ut en testside for å kontrollere registreringen. Magasin 1 Justerer posisjonen til magasin 1. Standard: [0] Vannrett (-6 til +6 mm, i trinn på 1 mm) Loddrett (-6 til +6 mm, i trinn på 1 mm) Multiarkmater Justerer posisjonen til multiarkmateren. Standard: [0] Juster bildeintensitet Vannrett (-6 til +6 mm, i trinn på 1 mm) Loddrett (-6 til +6 mm, i trinn på 1 mm) Justerer tettheten på utskriftene. Standard: (Lysest) (Mørkest) 127

130 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Valg for tom toner Denne innstillingen brukes til å overvåke tonernivået. Standard: [Stopp utskrift] Stopp utskrift Overvåkning av tonernivået er aktivert. Du kan kontrollere gjenværende tonernivå på kontrollpanelet og i Smart Organizing Monitor. Fortsett utskrift Maskinen overvåker ikke lenger tonernivået. Selv om det blir tomt for toner, fortsetter maskinen å skrive ut og det vises ingen meldinger. Gjenopprett innst. [Valg for tom toner] vises ikke for type 3-modeller. Se s. 187 "Merknader om toner" for mer informasjon om skriverkassett og toner. Nullstill innstillinger for tilgjengelige funksjoner Nullstiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger, bortsett fra språk, dato og tid, samt innstillinger for fakskortnumre. Nullstill adressebok Sletter alle fakskortnumre som er oppført. 128

131 Skrive ut lister/rapporter Skrive ut lister/rapporter Skrive ut konfigurasjonssiden 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Skriv ut liste/rap.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge rapporttyper, og trykk deretter på [OK]-tasten. Rapporttyper Andre rapporter enn testsiden skrives ut på papiret som ligger i magasin 1. Testsiden kan skrives ut på papiret som ligger i multiarkmateren. Når du skriver ut testsiden, angir du A4 eller Letter som papirformat. Når du skriver ut andre rapporter, angir du A4, Letter eller Legal som papirformat. Konfigurasjonsside Testside Skriver ut generell informasjon og gjeldende konfigurasjon for maskinen. Kontrollerer resultatet av justering av utskriftsposisjon. Faksjournal Skriver ut en faksoverførings- og mottaksjournal for de siste 100 jobbene. TX statusrapport Skriver ut den siste overføringsrapporten. TX-fil. på vent-lis. Skriver ut en liste over usendte faksjobber som er igjen i maskinminnet. 129

132 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Kortnumre faks-liste Skriver ut en liste over kortnummeroppføringer. Destinasjonsliste skanner Skriver ut en liste over skannedestinasjoner. Skannerjournal Skriver ut en skannerjournal for de 100 siste Skann til e-post-, Skann til FTP- og Skann til mappeoverføringene. Nettv.innst.-liste Skriver ut MAC-adressen og IP-adressen. I tilfellet med type 4-modellen, kan du kontrollere innstillingene for trådløst LAN. 130

133 Innstillinger for skriverfunksjoner Innstillinger for skriverfunksjoner I/U-tidsavb. Tidsavbr.: USB Auto. fortsett. Angir hvor mange sekunder maskinen venter på utskriftsdata hvis dataene avbrytes mens de sendes fra datamaskinen via USB. Hvis maskinen ikke mottar data i løpet av den angitte tiden, skriver maskinen bare ut dataene den har mottatt. Standard: [60 sek.] Av 15 sek. 60 sek. 300 sek. Angir at maskinen skal ignorere feil med papirformat eller -type og fortsette utskriften. Utskriften stopper mindlertidig hvis det oppdages en feil og fortsetter automatisk etter angitt tidsperiode, avhengig av innstillingene som er angitt på kontrollpanelet. [Auto fortsettelse:] er angitt til [0 sec. ], fortsetter maskinene å skrive og viser ikke feilmelding. Standard: [0 sek. ] Av 0 sek. 10 sek. 30 sek. Alt. pap.format Angir at maskinen skal skrive ut på papir med et annet format hvis angitt papir ikke ligger i magasinet. Alternative formater er forhåndsinnstilt på A4 og Letter. Standard: [På] På Av 131

134 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Nettverksinnstillinger LAN-type Velg tilkobling til nettverket via trådløst LAN eller Ethernet. Standard: [Trådløst LAN] Ethernet Trådløst LAN Maskinens IPv4-adresse DHCP aktivert Angir at maskinen skal motta IPv4-adressen, nettverksmasken og standard gateway-adresse automatisk fra en DHCP-server. Når DHCP brukes, kan du ikke angi IPv4-adressen, nettverksmasken eller standard gatewayadresse manuelt. Standard: [På] På Av IP-adresse Angir maskinens IPv4-adresse når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende IP-adresse når DHCP brukes. Standard: Nettverksmaske Angir maskinens nettverksmaske når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende nettverksmaske når DHCP brukes. Standard: Gateway-adresse Angir maskinens standard gateway-adresse når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende standard gateway-adresse når DHCP brukes. Standard: Maskinens IPv6-adresse Bruk IPv6 Du kan aktivere eller deaktivere IPv6. Standard: [På] På Av 132

135 Nettverksinnstillinger Link-local-adresse Viser IPv6-link-local-adressen. Stateless-adresse 0-4 Viser IPv6-statelessadressene som ble hentet fra Router Advertisement. Stateful-adresse Viser IPv6-stateful-adressen. Manuell konfig.adr. Angir maskinens IPv6-adresse når DHCP ikke brukes. IPv6-gatewayadresse MAC-adresse Angir IPv6-adressen til standard gateway. Viser MAC-adressen. Wi-Fi-innstillinger Wi-Fi-tilkobling Infrastrukturmodus Velg denne for å angi innstillingene i infrastrukturmodus. Søk SSID Velg tilgangspunktet for trådløst LAN eller ruteren som identifiseres av SSID, og angi passordet. Hvis passordet er riktig, vil nettverkstilkobling opprettes. Angi SSID Velg dette for å angi manuelt innstillingene for tilgangspunkt eller ruter for trådløst LAN. WPS (PBC) WPS kan utføres med trykknappskonfigurasjon (PBC). WPS (PIN) WPS kan utføres med personlig identifikasjonsnummer (PIN) ad.hoc-modus Velg dette for å angi innstillingene i ad-hoc-modus. Maskinens IPv4-adresse Du kan konfigurere IP-adressen til trådløst LAN. DHCP aktivert Angir at maskinen skal motta IPv4-adressen, nettverksmasken og standard gatewayadresse automatisk fra en DHCP-server. 133

136 7. Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Når DHCP brukes, kan du ikke angi IPv4-adressen, nettverksmasken eller standard gateway-adresse manuelt. Standard: [På] På Av IP-adresse Angir maskinens IPv4-adresse når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende IP-adresse når DHCP brukes. Standard: Nettverksmaske Angir maskinens nettverksmaske når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende nettverksmaske når DHCP brukes. Standard: Gateway-adresse Angir maskinens standard gateway-adresse når DHCP ikke brukes. Bruk denne menyen til å kontrollere gjeldende standard gateway-adresse når DHCP brukes. Standard: Maskinens IPv6-adresse Du kan konfigurere IP-adressen til trådløst LAN. Bruk IPv6 Du kan aktivere eller deaktivere IPv6. Standard: [På] På Av Link-local-adresse Viser IPv6-link-local-adressen. Stateless-adresse 0-4 Viser IPv6-statelessadressene som ble hentet fra Router Advertisement. Stateful-adresse Viser IPv6-stateful-adressen. Manuell konfig.adr. Angir maskinens IPv6-adresse når DHCP ikke brukes. IPv6-gatewayadresse 134

137 Nettverksinnstillinger Signal Strength Angir IPv6-adressen til standard gateway. Viser signalstyrken. (sterk) PIN-kode (svak) Frakoblet Vis PIN-kode. Wi-Fi-statusrapport Du kan angi om Wi-Fi-statusrapporten skal skrives ut automatisk når trådløst LAN er konfigurert, eller ikke. Standard: [Av] På Av 135

138 Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet

139 8. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Web Image Monitor Noen elementer kan også konfigureres med kontrollpanelet. Tilgjengelige handlinger Følgende handlinger kan utføres eksternt med Web Image Monitor på en datamaskin: Vise maskinens status Konfigurere nettverksinnstillingene Konfigurere administratorpassordet Tilbakestille maskinens konfigurasjon til fabrikkinnstillingene Nettlesere som støttes Internet Explorer 6 eller nyere Firefox 3,0 eller nyere Vise toppsiden Når du går inn på maskinen med Web Image Monitor, vises toppsiden i nettleservinduet. 1. Start nettleseren. 2. Skriv inn "http://(maskinens IP-adresse)" i nettleserens adresselinje for å få tilgang til maskinen. Hvis en DNS-server er i bruk og maskinens vertsnavn har blitt spesifisert, kan du skrive inn vertsnavnet i stedet for IP-adressen. Toppside Øverste del av siden på Web Image Monitor vises. Hver Web Image Monitor-side er inndelt i følgende områder: 137

140 8. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy NO CTT Menyområde Dersom du velger en artikkel fra menyen, vil innholdet bli vist. 2. Toppområde Dialogboksen for å bytte brukermodus og administratormodus vises, og hver modusmeny vises. Klikk på [Oppdater]-knappen øverst i høyre hjørne i visningsområdet for å oppdatere maskininformasjonen. Klikk på nettleserens [oppdaterings]knapp for å oppdatere hele skjermbildet. 3. Grunnleggende informasjon Viser grunnleggende informasjon om maskinen. Hvis du bruker en eldre versjon av en støttet nettleser eller hvis nettleseren har aktivert JavaScript og informasjonskapsler, kan det bli problemer med skjerm og bruk. Hvis du bruker en proxyserver, må du konfigurere innstillingene i nettleseren etter behov. Det kan hende den forrige siden ikke vises selv om du klikker på Tilbake-knappen i nettleseren. Hvis dette skjer, klikker du på Oppdater i nettleseren. Endre grensesnittspråk Velg visningsspråket du vil bruke og klikk på [Bytt]. Meny Denne delen forklarer elementene i nettleserens meny. Gjestemodus I gjestemodus kan du se maskinstatus og innstillinger, men maskininnstillinger kan ikke endres. 138

141 Bruke Web Image Monitor 1. Grensesnittinnstillinger Grensesnittinnstillingen vises. 2. IPv4 IPv4-konfigurasjonen vises. 3. IPv6 IPv6-konfigurasjonen vises. 4. Maskininformasjon Maskininformasjonen vises. Administratormodus I administratormodus kan du konfigurere forskjellige maskininnstillinger. 1. Grensesnittinnstillinger Du kan endre grensesnittinnstillingen. 139

142 8. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy 2. IPv4 Du kan endre IPv4. 3. IPv6 Du kan endre IPv6. 4. SNMP Du kan endre SNMP. 5. Administratorinnst. Du kan endre administratorpassordet. 6. Gjenopprett standarder Du kan nullstille administratorpassord og andre nettverksinnstillinger. 7. Maskininformasjon Maskininformasjonen vises. Endre maskininnstillinger For å endre maskininnstillinger må du logge inn på maskinen som administrator. Kontrollpanelet kan ikke brukes under innlogging. 1. Start nettleseren. 2. I adresselinjen angir du "http://(maskinens IP-adresse)/". 3. Klikk på [Logg inn]. 4. Angi administratorpassordet og klikk på [Logg inn]. Hvis du logger inn for første gang, angir du "admin133" som passord. 5. I menyområdet velger du innstillingen du vil angi. 6. Angi maskininnstillinger. 7. Klikk på [OK]. De spesifiserte innstillingene overføres til maskinen. Innstillingsliste Denne delen beskriver innstillingene for Web Image Monitor. 140

143 Bruke Web Image Monitor Kontrollere systeminformasjon På den øverste siden kan du kontrollere aktuell systeminformasjon som f.eks. enhetsinformasjon, papirmagasinstatus, tonerstatus og totalt telleverk. Element Status Toner Telleverk totalt Papir Beskrivelse Viser ikonet som indikerer enhetsstatusen. Viser gjenværende tonernivå. Viser totalt telleverk. Viser papirformat og -type som ligger i magasin 1 og multiarkmateren. Konfigurere grensesnittinnstillingene Klikk på [Grensesnittinnstillinger] for å vise siden for konfigurasjon av grensesnittinnstillingene. Element LAN-type Nettverk MAC-adresse Beskrivelse Bytt grensesnittet mellom Ethernet og trådløst LAN. Dette er kun tilgjengelig hvis enheten støtter begge grensesnitt. Viser status for Ethernet-drift. Viser MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksgrensesnittkortet. 141

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 7 Innledning... 7 Juridisk forbud...7 Ansvarsbegrensning...7

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Innhold Sett fra utsiden..........................................................

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Getting Started Kopi Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Troubleshooting Hvis du ikke finner informasjonen du leter

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer