Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks"

Transkript

1 Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk.

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 7 Innledning... 7 Juridisk forbud...7 Ansvarsbegrensning...7 Om IP-adresse... 8 Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller...8 Merknad til administrator...9 Modellspesifikk informasjon...11 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr...12 Miljøråd for brukere Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)...13 Merknader for brukere med faksenhet (tilleggsutstyr) Viktige sikkerhetsinstruksjoner...15 Merknader til brukere i California...15 ENERGY STAR-programmet Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter...19 Utvendig Innvendig...21 Kontrollpanel...21 Om driftsverktøy Førsteoppsett...27 Installere driveren og programvaren...28 Hurtiginstallering av nettverk...28 PC-faksdriver Konfigurere nettverksinnstillinger Konfigurere innstillinger for IP-adresse Oppsett for trådløst LAN Fylle papir Papir som støttes Papirtyper som ikke anbefales Utskriftsområde

4 Legge i papir...41 Legge papir i magasinet Legge papir i multiarkmateren Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet...47 Plassere originaler...49 Om originaler...49 Plassere originaler på glassplaten...51 Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...55 Skrive ut på begge sider av ark...55 Avbryte en utskriftsjobb Kopiere originaler Kopimodusskjerm Grunnleggende bruk...61 Avbryte en kopi...62 Lage forstørrede eller forminskede kopier Angi forminsk/forstørr Lage kombinert/2-sidige kopier...65 Angi kombinerte og 2-sidige kopier Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Spesifisere innstillinger for kopiering av ID-kort Kopiere et ID-kort...71 Angi skanneinnstillingene Justering av bildetetthet Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne originaler Skannermodusskjerm Registrere skannedestinasjoner...76 Endre skannedestinasjoner Slette skannedestinasjoner Grunnleggende bruk...83 Skann til e-post/ftp/mappe

5 Grunnleggende femgangsmåte for Skann til USB Angi skanneinnstillingene Angi skanneformatet i forhold til formatet til originalen...88 Justering av bildetetthet Angi oppløsning...89 Skanne fra datamaskin Bruke TWAIN-skanner TWAIN-skanning Grunnleggende bruk av WIA-skanning Sende og motta faks Faksmodusskjerm...97 Stille inn dato og tid Angi tegn...99 Registrere faksdestinasjoner Registrere faksdestinasjoner ved hjelp av kontrollpanelet Sende en faks Velge overføringsmodus Grunnleggende fremgangsmåte for å sende en faks Angi faksdestinasjonen Nyttige sendefunksjoner Angi skanneinnstillingene Bruke faksfunksjonen fra en datamaskin (PC-faks) Grunnleggende fremgangsmåte for å sende fakser fra en datamaskin Konfigurere overføringsinnstillinger Konfigurere adresseboken for PC-faks Redigere et omslagsark for faks Motta en faks Velge mottaksmodus Videresende eller lagre fakser i minnet Skrive ut fakser som er lagret i minnet Lister/rapporter relatert til faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Grunnleggende bruk

6 Menytabell Innstillinger for kopifunksjoner Innstillinger for skannerfunksjoner Innstillinger for faksoverføringsfunksjoner Innstillinger for faksfunksjoner Innstillinger for adressebok Systeminnstillinger Skrive ut lister/rapporter Skrive ut konfigurasjonssiden Typer lister/rapporter Innstillinger for skriverfunksjoner Nettverksinnstillinger Administratorinnstillinger Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Bruke Web Image Monitor Viser toppsiden Endre grensesnittspråk Kontrollere systeminformasjonen Status-fane Counter-fane Maskininformasjon-fanen Konfigurere systeminnstillingene Lydvolumjustering-fanen Papirmagasininnstillinger-fane Kopi-fanen Faks-fane Tonerstyring-fanen Grensesnittfane Snarvei til funksjon-fane Registrere destinasjoner Konfigurere mottatt faksfil Konfigurere nettverksinnstillingene Nettverksstatus-fane

7 IPv6-konfigurasjon-fanen Nettverksprogram-fane DNS-fane Automatisk e-postvarsling-fane SNMP-fane SMTP-fanen POP3-fanen Trådløs-fane Konfigurere IPsec-innstillinger IPsec-globale innstillinger-fanen IPsec-policyliste-fanen Skriv ut liste/rapport Konfigurere administratorinnstillingene Administrator-fanen Gjenopprett innst.-fanen Sikkerhetskopier innst.-fanen Gjenopprett innstillinger-fanen Angi dato/tid-fanen Energisparemodus-fanen Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten Forholdsregler ved rengjøring Rengjøre innsiden av maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre den automatiske dokumentmateren Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating Fjerne fastkjørt papir Fjerne skannestopp Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer

8 Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Kopiproblemer Skannerproblemer Faksproblemer Feil- og statusmeldinger på skjermen Tillegg Merknader om toner Flytte og frakte maskinen Avhending Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner Spesifikasjoner for skriverfunksjon Spesifikasjoner for kopifunksjon Spesifikasjoner for skannerfunksjon Spesifikasjoner for faksfunksjon Varemerker INDEKS

9 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon, eller bruk eller manglende bruk av dette produktet og brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 7

10 Om IP-adresse I denne håndboken dekker begrepet IP-adresse både IPv4- og IPv6-miljøer. Les instruksjonene som er relevante for ditt miljø. Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller Forskjellene i hovedytelse/-funksjoner mellom ulike modeller er som følger: SP 211SU SP 213SUw SP 211SF SP 213SFw (hovedsak elig Europa og Asia) SP 213SNw (hovedsak elig Europa og Asia) (hovedsak elig Europa og Asia) SP 213SFNw (hovedsak elig Europa og Asia) Type Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Faks Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g (standard) Tilgjengeli g (standard) Tilgjengeli g (standard) ADF Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g (standard) Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g (standard) Tilgjengeli g (standard) Tilgjengeli g (standard) PCL-driver Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g GDI-driver Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ethernet-port (nettverk) Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Trådløst LAN Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Skann til e- post/ftp/mappe Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Web Image Monitor Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g 8

11 SP 211SU SP 213SUw SP 211SF SP 213SFw (hovedsak elig Europa og Asia) SP 213SNw (hovedsak elig Europa og Asia) (hovedsak elig Europa og Asia) SP 213SFNw (hovedsak elig Europa og Asia) Toner-kontroll (Nivåindikator for toner) Tilgjengeli g Tilgjengeli g Tilgjengeli g Tilgjengeli g *1 Tilgjengeli g *1 Tilgjengeli g *1 Papirløs FAKS *2 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengeli g Tilgjengeli g *1 Avhengig av [Alt. når tom f. toner]-innstillingen, er toner-kontroll (nivåindikator for toner) kanskje ikke tilgjengelig. For [Toner End Option], se s. 146 "Systeminnstillinger". *2 «Papirløs faks» henviser til funksjonen som tillater deg å lagre fakser i minnet og skrive ut bare de du ønsker, og dermed spare papir. "Papirløs FAKS" viser til [Mottaksfilinnstilling] og [Merk videresendingsstatus] som kan spesifiseres ved bruk av maskinens kontrollpanel og [Papirløs faksmottak] som kan spesifiseres ved bruk av Web Image Monitor. For mer informasjon, se s. 140 "Innstillinger for faksfunksjoner" og se s. 171 "Konfigurere systeminnstillingene". Merknad til administrator Passord Visse konfigurasjoner av denne maskinen kan være passordbeskyttet for å hindre uautoriserte endringer. Vi anbefaler at du lager ditt eget passord umiddelbart. Følgende operasjoner kan være passordbeskyttet: Konfigurere [Adressebok]-, [Nettverksinnstillinger]- eller [Admin. verktøy]-menyen ved bruk av kontrollpanelet Du får tilgang til disse menyene uten passord som fabrikkstandard. Du finner innstillingen for å opprette passord i [Admin. verktøy]. Konfigurere [System Settings], [Quick Dial Destination], [Scan Destination], [Fax Speed Dial Destination], [Fax Received File], [Network Settings], [IPsec Settings], eller [Administrator Tools]- menyen ved bruk av Web Image Monitor Tilgang til maskinen via Web Image Monitor er som standard ikke passordbeskyttet. Du finner innstillingen for å konfigurere passord i [Administratorinnst.]. 9

12 10 For mer informasjon om å opprette passord, se s. 160 "Administratorinnstillinger" eller s. 192 "Konfigurere administratorinnstillingene".

13 Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. DCT065 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: CODE XXXX -27, V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: KODE XXXX V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 11

14 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Miljøråd for brukere Brukere i EU, Sveits og Norge Forbruk av rekvisita Du finner informasjon om dette i brukerveiledningen eller på rekvisitaemballasjen. Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir som er produsert i henhold til europeisk standard EN 12281:2002 eller DIN Når det gjelder produkter med elektrofotografisk skriverteknologi 12

15 kan maskinen skrive ut på papir på 64 g/m 2, som inneholder mindre råmaterialer og representerer en betydelig reduksjon i forbruk av ressurser. Tosidig utskrift (hvis tilgjengelig) Med tosidg utskrift utnyttes begge sidene av papiret. Dette sparer papir og reduserer størrelsen på utskrevne dokumenter slik at det blir brukt færre ark. Vi anbefaler at denne funksjonen alltid er aktivert. Returprogram for toner- og blekkassetter Toner- og blekkassetter tas i retur for resirkulering kostnadsfritt fra brukere i henhold til lokale regelverk. Hvis du ønsker mer informasjon om returprogrammet, kan du se nettsiden nedenfor eller ta kontakt med en servicerepresentant. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Strømforbruket til en maskin avhenger like mye av spesifikasjonene som av bruken. Med denne maskinen kan du redusere strømutgiftene med å gå til klar-modus når siste side er skrevet ut. Ved behov kan den skrive ut igjen med en gang fra denne modusen. Hvis det ikke er behov for flere utskrifter, går enheten i en energisparemodus etter en angitt tid. I disse modusene bruker maskinen mindre strøm (watt). Ved ny utskrift tar det litt lengre tid å starte fra en energisparemodus enn fra klar-modus. Vi anbefaler at standardinnstillingen for strømforbruk benyttes slik at strømforbruket reduseres maksimalt. Produkter som overholder Energy Star-kravene, er alltid energieffektive. Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står det ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls-/resirkuleringsanlegget. 13

16 Merknader for brukere med faksenhet (tilleggsutstyr) Samsvarseklæring Merknad til brukere i EØS-land Dette produktet er i samsvar med kravene og bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 angående radioutstyr og teleterminal-utstyr, og gjensidig godkjenning av deres konformitet. Merknad til brukere av analogt offentlig telefonnett i EØS-land Dette produktet er utformet for å få tilgang til det analoge telefonnettet i alle EEA-land. Lokale telefonnett avhenger av programvareinnstillinger. Kontakt din servicerepresentant hvis du flytter dette produktet til et annet land. Hvis det skulle oppstå problemer, kan du kontakte din servicerepresentant. CE-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende URL-adresse: og velg produktet som passer. 14

17 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Merknader til brukere i California Perklorater spesiell håndtering kan være nødvendig. Se: perchlorate 15

18 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -programkrav til bildebehandlingsutstyr ENERGY STAR -programkrav til bildebehandlingsutstyr oppfordrer til energisparing ved å fremme energibesparende datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med energisparende funksjoner. Det er et åpent program som produsenter frivillig deltar i. Produktmålgruppen omfatter datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og multifunksjonsenheter. Standarder og logoer for Energy Star er de samme over hele verden. Denne maskinen er utstyrt med følgende energisparemoduser: Energisparemodus 1 og energisparemodus 2. Maskinen går ut av energisparemodus når den mottar en utskriftsjobb, skriver ut en mottatt faks eller når det blir trykket på en tast. Energisparingsmodus 1 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 1 ca. 30 sekunder etter at siste operasjon er fullført. Energisparingsmodus 2 Denne maskinen går automatisk inn i energisparemodus 2 ett minutt etter at siste operasjon er fullført. Spesifikasjoner Energisparingsmodus 1 Strømforbruk *1 39,1 W Standardintervall Gjenopprettingstid *1 30 sekunder 10 sekunder 16

19 Energisparingsmodus 2 Strømforbruk *1 4,3 W Standardintervall Gjenopprettingstid *1 1 minutt 25 sekunder *1 Strømforbruk og gjenopprettingstid kan variere avhengig av maskinens tilstand og hvor den står. 17

20 18

21 1. Beskrivelse av maskinen Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig Modell type 1 og 3 er ikke utstyrt med automatisk dokumentmater (ADF). Modeller av type 1, 3, 4 og 6 leveres ikke med Ethernet-port. Modeller av type 1, 2 og 3 leveres ikke med linjeport eller TEL-port DCT Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 2. Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. For mer informasjon, se s. 21 "Kontrollpanel". 3. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 19

22 1. Beskrivelse av maskinen 4. Stoppsperrer Løft denne sperren for å hindre at papir faller ut. 5. Multiarkmater Dette magasinet kan inneholde ett vanlig papirark. 6. Magasin 1 Dette magasinet kan inneholde inntil 150 vanlige papirark. 7. Port til USB-enhet Sett inn en USB-minneenhet for å lagre skannede filer med Skann til USB-funksjonen. 8. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. 9. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 10. Automatisk dokumentmater (glassplatedeksel) Den automatiske dokumentmateren har integrert deksel for glassplaten. Åpne dette dekselet for å legge dokumenter på glassplaten. 11. Innmatingsbrett for dokumentmater (ADF) Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Dette magasinet kan inneholde inntil 15 vanlige papirark. 12. ADF-deksel Åpne dette dekselet for å fjerne originaler som sitter fast i dokumentmateren (ADF). 13. Bakdeksel Åpne dette dekselet for å legge i ark med forsiden opp eller fjerne papir som sitter fast. 14. Linje- og TEL-port Øvre port: Port for tilkobling av ekstern telefon. Nedre port: G3 (analog) linjegrensesnittport for tilkobling av telefonlinje. 15. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 16. Ethernet-port Bruk denne porten til å koble maskinen til et nettverk ved bruk av en nettverkskabel. 17. Magasindeksel Fest dette dekselet når du utvider magasinet. 20

23 Veiledning til komponenter Innvendig 1 DCT Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. For mer informasjon om bytte av tonerkassett, se s. 197 "Bytte skriverkassetten". Kontrollpanel På høyre side DCT Skjerm Viser aktuell status og meldinger. 2. Bla-taster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. 21

24 1. Beskrivelse av maskinen 3. Talltaster Bruk disse til å angi nummeriske verdier når du spesifiserer innstillinger som faksnumre og kopiantall, eller angi bokstaver når du spesifiserer navn. 4. [User Tools]-tast Trykk for å vise menyen for konfigurasjon av maskinens systeminnstillinger. 5. [Clear/Stop]-tast Bruk denne tasten til å avbryte eller stoppe en utskriftsjobb, kopiering av dokument, skanning, faksoverføring/-mottak og andre handlinger som pågår. 6. Valgtaster Trykk på tasten som samsvarer med en oppføring som vises på den nederste linjen på skjermen for å velge den. 7. [Escape] Trykk for å avbryte den siste operasjonen eller gå tilbake til det forrige nivået på menytreet. 8. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger og angitte verdier, eller gå til neste menynivå. 9. [Start]-tast Bruk denne tasten til å starte faksoverføring/-mottak, skanning eller kopiering. På venstre side Plasseringen av tastene kan variere avhengig av modell. Type 1, Type 2, Type DCT892 22

25 Veiledning til komponenter 1. [Image Quality]-tast Trykk for å velge bildekvalitet for den aktuelle jobben. Kopimodus: Velg Tekst, Foto eller Blan.. Skannermodus: velg oppløsning. 2. [Shortcut to Func.]-tast Trykk for å gå inn i kopimodus for ID-kort for den aktuelle jobben. Hvis du ikke bruker modus for ID-kortkopi regelmessig, kan du konfigurere [Snarvei til funksjon] i [Admin. verktøy] for å gjøre denne tasten tilgjengelig for visning av skannefildestinasjoner. For [Snarvei til funksjon], se s. 160 "Administratorinnstillinger". 3. [Copy]-tasten (kun Type 2, Type 3) Bruk denne tasten til å bytte til kopimodus. 4. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. 5. Alarmindikator Denne indikatoren lyser kontinuerlig rødt når maskinen går tom for papir eller toner eller om en annen feil oppstår. 6. [Wi-Fi]-tasten (kun Type 2, Type 3) For å bytte til trådløst LAN, trykk på denne tasten. Trykk på denne tasten for å vise menyen for manuell konfigurasjon av infrastruktur, eller Ad-Hoc-modus som er valgt i [Wi-Fi-nøkkel]. Du kan vise menyen for å konfigurere WPS ved bruk av PIN-kode eller i PBC-modus ved å holde nede denne tasten, Denne kan ikke brukes hvis [Wi-Fi Aktiver] er satt til [Deaktiver]. 7. [Density]-tast Trykk for å justere bildeintensiteten for den aktuelle jobben. Kopimodus: velg mellom fem intensitetsnivåer. Skannermodus: velg mellom fem intensitetsnivåer. 8. [Scanner]-tasten (kun Type 2, Type 3) Bruk denne tasten til å bytte til skannemodus. 23

26 1. Beskrivelse av maskinen Type 4, Type 5, Type DCT Direktetaster Trykk for å velge en skanne- eller faksdestinasjon med direktevalg. 2. [Pause/Redial]-tast Pause Trykk for å legge inn en pause i en faksnummer. Pausen vises med «P». Repeter Trykk for å vise den sist brukte skanne- eller faksdestinasjonen. 3. [On Hook Dial]-tast Trykk for å bruke telefonoppringning til å kontrollere destinasjonens status når du sender en faks. 4. [Address Book]-tast Trykk for å velge en skanne- eller faksdestinasjon fra adresseboken. 5. [Image Quality]-tast Trykk for å velge bildekvalitet for den aktuelle jobben. Kopimodus: Velg Tekst, Foto eller Blan.. Skannermodus: velg oppløsning. Faksmodus: Velg Standard, Detaljer eller Foto. 6. [Shortcut to Func.]-tast Trykk for å gå inn i kopimodus for ID-kort for den aktuelle jobben. Hvis du ikke bruker modus for ID-kortkopi regelmessig, kan du konfigurere [Snarvei til funksjon] i [Admin. verktøy] for å gjøre denne tasten tilgjengelig for sending av fakser med umiddelbar overføring eller visning av skannefildestinasjoner. For [Snarvei til funksjon], se s. 160 "Administratorinnstillinger". 7. [Facsimile]-tast Bruk denne tasten til å bytte til faksmodus. 24

27 Veiledning til komponenter 8. [Copy]-tast Bruk denne tasten til å bytte til kopimodus. 9. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. 10. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre feil. Den blinker sakte når maskinen er i ferd med å gå tom for toner. 11. [Shift]-tast Trykk for å veksle mellom direktevalgtastene 1 til 4 og 5 til 8 når du angir en skanne- eller faksdestinasjon med direktetastene. 12. [Wi-Fi]-tasten (kun Type 5, Type 6) For å bytte til trådløst LAN, trykk på denne tasten. Trykk på denne tasten for å vise menyen for manuell konfigurasjon av infrastruktur, eller Ad-Hoc-modus som er valgt i [Wi-Fi-nøkkel]. Du kan vise menyen for å konfigurere WPS ved bruk av PIN-kode eller i PBC-modus ved å holde nede denne tasten, Denne kan ikke brukes hvis [Wi-Fi Aktiver] er satt til [Deaktiver]. 13. [Density]-tast Trykk for å justere bildeintensiteten for den aktuelle jobben. Kopimodus: velg mellom fem intensitetsnivåer. Skannermodus: velg mellom fem intensitetsnivåer. Faksmodus: velg mellom tre intensitetsnivåer. 14. [Scanner]-tasten (kun Type 5, Type 6) Bruk denne tasten til å bytte til skannemodus. 25

28 1. Beskrivelse av maskinen Om driftsverktøy Denne delen beskriver driftsverktøy til denne maskinen. Avhengig av modellen, kan Web Image Monitor være utilgjengelig. For mer informasjon om forskjeller på spesifikke modeller, se s. 8 "Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller". Kontrollpanel Kontrollpanelet inneholder en skjerm og taster for styring av maskinen. Du kan konfigurere de forskjellige maskininnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet. For mer informasjon om hvordan kontrollpanelet brukes, se s. 129 "Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet". Web Image Monitor Du kan sjekke maskinens status og konfigurere innstillingene ved å gå inn på maskinen med Web Image Monitor. For mer informasjon om hvordan Web Image Monitor brukes, se s. 165 "Bruke Web Image Monitor". 26

29 Førsteoppsett Førsteoppsett Når du slår på denne maskinen for første gang, må du angi inn elementene under. Velg hver innstilling med [ ], [ ] eller talltastene og trykk på [OK]-tasten. Visningsspråk Land *3 Språket som velges her, brukes i viste meldinger osv. Det valgte landet brukes for å konfigurere innstillingene for faksoverføringer med de riktige standardverdiene for det aktuelle landet. Brukerfaksnummer *1 Det registrerte nummeret brukes som maskinens faksnummer. Brukerfaksnummeret kan inneholde 0 til 9, mellomrom og «+». Brukernavn *1 Dato/tid Navnet du angir her brukes som navn på faksens avsender. Klokkeslett og dato som angis her brukes til maskinens interne klokke. Område *2 *3 Ved å velge det området maskinen brukes i, kan du begrense valget av visningsspråk og andre innstillinger. *1 Denne innstillingen er kun tilgjengelig på modeller av type 4, 5 og 6. *2 Denne innstillingen er kun tilgjengelig på modeller av type 1, 2 og 3. *3 Denne innstillingen kan være utilgjengelig, avhengig av hvilket område maskinen benyttes i. 27

30 1. Beskrivelse av maskinen Installere driveren og programvaren Hurtiginstallering av nettverk 1. Slå på strømmen til datamaskinen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Velg språk og produkt for grensesnittet, og klikk deretter på [OK]. 4. Klikk på [Hurtiginstallasjon, nettverk]. 5. Les hele lisensavtalen nøye. Hvis du godtar betingelsene må du klikke på [Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen], og deretter trykke på [Neste >]. 6. Velg [Legg til ny skriver] og klikk på [Neste>]. 7. Velg skriveroppdagelse, og trykk på [Neste>]. For å søke etter skrivere automatisk, velg [Søk etter skrivere automatisk]. For å søke etter en skriver etter IP-adresse, velg [Søk etter skrivere ved hjelp av angitt IP-adresse]. For å velge en port eller angi en ny port, velg [Velg en port eller angi en ny port]. Hvis dialogboksen for å velge porttypen vises, anbefales det å velge standard TCP/IP-port. 8. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. PC-faksdriver 1. Slå på strømmen til datamaskinen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Velg språk og produkt for grensesnittet, og klikk deretter på [OK]. 4. Klikk på [PC-faksdriver]. 5. Les hele lisensavtalen nøye. Hvis du godtar betingelsene må du klikke på [Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen], og deretter trykke på [Neste >]. 6. Velg den samme porten som den som ble valgt i skriverdriveren. 7. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 28

31 Konfigurere nettverksinnstillinger Konfigurere nettverksinnstillinger Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene. Innstillingene for Ethernet og trådløst LAN kan ikke være aktivert samtidig. Konfigurere innstillinger for IP-adresse Fremgangsmåten for å konfigurere nettverksinnstillinger varierer avhengig av om IP-adressen tildeles automatisk av nettverket (DHCP) eller må spesifiseres manuelt. Passordet for å bruke [Admin. verktøy]-menyen kan spesifiseres i [Lås admin.verktøy]. For informasjon om å konfigurere IPv4-adressen, se oppsettveiledningen. For informasjon om å skrive ut konfigurasjonssiden, se s. 151 "Skrive ut lister/rapporter". Angi innstillinger for å motta en IPv6-adresse automatisk Det må være en DHCP-server på nettverket for at maskinen skal kunne motta en IPv6-adresse automatisk. 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 3. Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn passordet med talltastene og trykker på [OK]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [IPv6-konfigurasjon], og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [IPv6], og trykk deretter på [OK]. 29

32 1. Beskrivelse av maskinen 6. Trykk [ ] eller [ ] for å velge [Aktiv], og trykk deretter [OK]. 7. Trykk [ ] eller [ ] for å velge [DHCP], og trykk deretter [OK]. 8. Trykk [ ] eller [ ] for å velge [Aktiv], og trykk deretter [OK]. 9. Trykk på [User Tools]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. 10. Skriv ut konfigurasjonssiden for å bekrefte innstillingen. Innstillingen for IPv6-adresse vises under "IPv6-konfigurasjon" på konfigurasjonssiden. Tildele maskinens IPv6-adresse manuelt IPv6-adressen som er tildelt maskinen må ikke brukes av andre enheter på det samme nettverket. 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 3. Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn passordet med talltastene og trykker på [OK]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [IPv6-konfigurasjon], og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [IPv6], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk [ ] eller [ ] for å velge [Aktiv], og trykk deretter [OK]. 7. Trykk [ ] eller [ ] for å velge [DHCP], og trykk deretter [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Inaktiv], og trykk deretter på [OK]. 9. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Manuell konfigurasjonsadr.], og trykk deretter på [OK]. 10. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Manuell konfigurasjonsadr.], og trykk deretter på [OK]. 11. Angi maskinens IPv6-adresse med talltastene, og trykk på [OK]. 30

33 Konfigurere nettverksinnstillinger 12. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Prefikslengde], og trykk deretter på [OK]. 13. Angi prefikslengden med talltastene, og trykk på [OK]. 14. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Gateway-adresse], og trykk deretter på [OK]. 15. Angi gateway-adressen med talltastene, og trykk deretter på [OK]. 16. Trykk på [User Tools]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. 17. Skriv ut konfigurasjonssiden for å bekrefte innstillingen. Innstillingen for IPv6-adresse vises under "IPv6-konfigurasjon" på konfigurasjonssiden. Oppsett for trådløst LAN Denne delen forklarer hvordan du konfigurerer trådløst LAN-innstillinger manuelt ved hjelp av kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om enkelt oppsett med WPS (Wi-Fi beskyttet oppsett), se Wi-Fi-innstillinger. Hvis [Deaktiver] spesifiseres for [Wi-Fi Aktiver]-innstillingen, kan du ikke bruke [Oppsettsveiviser]. Angi først [Aktiver] for [Wi-Fi Aktiver]-innstillingen. Hvis du endrer [Wi-Fi Aktiver]-innstillingen, må maskinen startes på nytt. Infrastrukturmodus Bruk følgende fremgangsmåte for å koble til den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet manuelt. Sørg for at ruteren, tilgangspunktet eller enheten som er utstyrt med trådløst LAN, osv. er slått på. Kontroller autentiseringsmetoden og navnet til ruteren, tilgangspunktet eller enheten som er utstyrt med trådløst LAN (SSID/IBSS) på forhånd. 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT845 31

34 1. Beskrivelse av maskinen 2. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 3. Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn passordet med talltastene og trykker på [OK]. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Oppsettsveiviser], og trykk deretter på [OK]- tasten. 6. Velg [Infrastruktur], og trykk deretter på [Neste]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge ønsket destinasjon, og trykk deretter på [Neste]. Hvis du ikke finner destinasjons-ssid, kontroller om enheten er slått på. Når du skriver inn SSID, velger du [Angi SSID] og trykker deretter på [Neste]. SSID-skjermbildet vises. Angi SSID ved hjelp av talltastene, og trykk på [Neste]. 8. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge metode for autentisering, og trykk deretter på [Neste]. Velg samme metode som ruteren eller tilgangspunktet bruker. Hvis du har valgt [WPA2-PSK] eller [Blandet modus WPA2/WPA], går du videre til trinn Trykk [ ] eller [ ] for å velge krypteringsmetode, og trykk deretter [Neste]. Velg samme metode som ruteren eller tilgangspunktet bruker. 10. Angi krypteringsnøkkelen med talltastene, og trykk deretter på [Tilkoble]. Hvis du har valgt [Delt nøkkel] eller [Åpent system] i trinn 8, må du angi en ID. Denne ID-en brukes til å identifisere krypteringsnøkkelen. Du kan registrere fire krypteringsnøkler (ID 1 til 4). Bruk tastene [ ] eller [ ] til å bytte mellom krypteringsnøkkel- og ID-innstillinger. 11. Trykk på [Ja]. Wi-Fi-skjermen vises etter tilkoblingen til nettverket. 12. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-status], og trykk deretter på [OK]. Tilkoblingen har blitt opprettet når "Tilkoblet" vises. Tilkoblingen er ikke blitt opprettet hvis "Frakoblet" vises. Start igjen fra begynnelsen. Ad hoc-modus Denne delen forklarer hvordan du kobler direkte til enheter utstyrt med trådløst LAN, for eksempel datamaskiner på et peer-to-peer-nettverk. Sørg for at [Wi-Fi-nøkkel] er satt til [Ad-Hoc-modus]. For [Wi-Fi-nøkkel], se s. 156 "Nettverksinnstillinger". 32

35 Konfigurere nettverksinnstillinger I Ad hoc-nettverk, må hver enhet manuelt tildeles en IP-adresse for TCP/IP hvis det ikke er noen DHCP-server. I Ad hoc-modus støttes bare åpent system eller WEP-kryptering. Autentiseringsmetoder med WPA2-PSK eller Blandet modus WPA2/WPA støttes ikke. 1. Trykk på [Wi-Fi]-tasten. DCT853 Hvis [Deaktiver] er spesifisert for [Wi-Fi Aktiver]-innstillingen, kan du ikke bruke [Wi-Fi]-tasten. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge en kommunikasjonskanal, og trykk deretter på [Neste]. Velg en kanal som tilsvarer enheten du skal koble til. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge destinasjonsenhetsnavnet (IBSS), og trykk deretter på [Neste]-tasten. Hvis du ikke finner destinasjonen, kontroller at enheten er slått på. Når du skriver inn navnet på enheten, velger du [Angi SSID] og trykker på [Neste]. SSIDskjermbildet vises. Angi enhetsnavnet ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på [Neste]. 4. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge metode for autentisering, og trykk deretter på [Neste]. 5. Trykk [ ] eller [ ] for å velge krypteringsmetode, og trykk deretter [Neste]. 6. Angi krypteringsnøkkelen og ID med talltastene, og trykk deretter på [Tilkoble]-tasten. ID brukes for å identifisere krypteringsnøkkelen. Du kan registrere fire krypteringsnøkler (ID 1 til 4). 7. Trykk på [Ja]. 8. Sjekk tilkoblingen ved bruk av [Wi-Fi-status]. Tilkoblingen har blitt opprettet når "Tilkoblet" vises. Tilkoblingen er ikke blitt opprettet hvis "Frakoblet" vises. Start igjen fra begynnelsen. 33

36 34 1. Beskrivelse av maskinen

37 2. Fylle papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 JIS 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 JIS 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert format Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: Horis Magasin 1: Ca mm (3,9-8,5 tommer) Multiarkmater: Ca mm (3,6-8,5 tommer) Vert Ca mm (5,8-14 tommer) Papirtype Vanlig papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Resirkulert papir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Tykt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapasitet Magasin ark (70 g/m 2, 19 lb.) 35

38 2. Fylle papir Multiarkmater 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 36

39 Papirtyper som ikke anbefales Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir beregnet på blekkskrivere Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller ujevnt papir Rullet eller vridd papir Krøllete papir Fuktig papir Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feilfunksjoner er særlig sannsynlige når du bruker papir det er skrevet ut på av en annen skriver enn en laserskriver (for eksempel monokrome kopimaskienr og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn grensen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Forsøk å unngå å ta på papirets overflate når du legger i papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 37

40 2. Fylle papir Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. Juster utskriftsposisjonen ved å spesifisere [Skriverregistrering] i [Systeminnst.]. 38

41 Utskriftsområde Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. Faksfunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 39

42 2. Fylle papir 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 2 mm (0,08 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 40

43 Legge i papir Legge i papir Legg i en bunke med utskriftspapir i magasinet. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformat og papirtype for multiarkmateren og magasin 1. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og papirtype og velge papirmagasin i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. Legge papir i magasinet 1 1. Trekk magasin 1 sakte ut og løft det ut med begge hender. DCT063 Plasser magasinet på en flat overflate. 2. Trykk sammen klemmene på papirførerne og flytt dem slik at de stemmer med standardformatet. DCT030 41

44 2. Fylle papir 3. Knip sammen papirføreren på enden, og flytt den innover slik at posisjonen stemmer med standard papirformat. DCT031 Når papirstørrelse i A4- eller Letter-format legges i, juster papirføreren til følgende posisjon: DCT Luft papiret før du legger det i magasinet. 5. Legg inn den nye papirbunken med utskriftssiden ned. Kontroller at papiret ikke er stablet høyere enn maksmerket på innsiden av magasinet. DCT032 42

45 Legge i papir 6. Kontroller at det ikke er noen åpninger mellom papiret og papirførerne (både papirførerne på sidene og enden). 7. Sett magasin 1 forsiktig inn i maskinen. DCT049 DCT011 Pass på at magasinet er riktig plassert for å unngå papirstopp. Åpne bakdekselet for at arkene skal bli levert med forsiden opp. DCT037 Forleng magasin 1 for å legge i papir 1. Trekk magasin 1 sakte ut og løft det ut med begge hender. 43

46 2. Fylle papir 2. Løsne forlengerlåsene på begge sider av magasinet og dra ut forlengeren. DCT034 Pass på at forlengerens indre overflate og skalaen stemmer overens. Du kan justere lengden på forlengeren i tre trinn. Når du bruker papir med A4- eller Letter-format, må du justere lengden til posisjonen som vises med merket i magasinet. 3. Dra ut forlengeren og lås den på plass. DCT042 DCT Følg trinnene 2 til 7 i «Legge papir i magasin 1». 44

47 Legge i papir 5. Fest magasindekselet. DCT038 Papir i Legal-format eller egendefinert papirstørrelse som er lengre enn A4 må legges i uten at du fester magasindekselet. ( kun) Legge papir i multiarkmateren Ikke legg papir i multiarkmateren med mindre meldingen "Klar" vises. 1. Åpne multiarkmateren. DCT029 45

48 2. Fylle papir 2. Skyv sideførerne utover, legg i papir med utskriftssiden opp og skyv magasinet inn til det stopper mot maskinen. DCT Juster sidelederne slik at de stemmer overens med papirbredden. DCT014 Åpne bakdekselet for at arkene skal bli levert med forsiden opp. DCT037 46

49 Legge i papir Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet Angi papirtype 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Systeminnst.], og trykk deretter på tasten [OK]. 3. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge papirtypeinnstillingen for ønsket magasin, og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge ønsket papirtype, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [User Tools]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Angi standard papirformat 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Systeminnst.], og trykk deretter på tasten [OK]. 47

50 2. Fylle papir 3. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge papirformatinnstillingen for ønsket magasin, og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på tastene [ ], [ ], [ ] eller [ ] for å velge ønsket papirformat, og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på [User Tools]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. Angi et egendefinert papirformat 1. Trykk på [User Tools]-tasten. DCT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Systeminnst.], og trykk deretter på tasten [OK]. 3. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnstillinger], og trykk deretter på [OK]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge papirformatinnstillingen for ønsket magasin, og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på tastene [ ], [ ], [ ] og [ ] for å velge [Edef.format], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], og trykk deretter på [OK] 7. Angi bredden med talltastene, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil angi et desimaltegn, trykker du på [ ]. 8. Angi lengden med talltastene, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil angi et desimaltegn, trykker du på [ ]. 9. Trykk på [User Tools]-tasten hvis du vil gå tilbake til startskjermbildet. 48

51 Plassere originaler Plassere originaler Denne delen beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate ADF Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Papirformat: 140 til 216 mm (5,5 til 8,5 tommer) bredde, 140 til 356 mm (5,5 til 14 tommer) lengde Papirvekt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Du kan plassere opptil 35 originalark av gangen i den automatiske dokumentmateren (når du bruker papir som veier 80 g/m 2, 21,3 lb.). Typer originaler som ikke støttes av den automatiske dokumentmateren Hvis følgende typer originaler legges i ADF, kan de bli skadet, sette seg fast eller føre til grå eller svarte linjer på utskriftene: Originaler som er større eller tyngre enn anbefalt Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Bøyde, brettede eller ujevne originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomskinnelig papir Tynne, meget fleksible originaler Tykke originaler, som for eksempel postkort Innbundne originaler, som for eksempel bøker Transparente originaler, som OHP-transparenter eller gjennomskinnelig papir 49

52 2. Fylle papir Originaler som er våte pga. toner eller korrekturlakk Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende at marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ916 Kopimaskin, faks På utskrevne dokumenter 1. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Skanner 1. Ca. 0 mm (0 tommer) 2. Ca. 0 mm (0 tommer) 3. Ca. 0 mm (0 tommer) 50

53 Plassere originaler Marger når du bruker dokumentmater (ADF) DCT001 Kopimaskin, faks På utskrevne dokumenter 1. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) Skanner 1. Ca. 0 mm (0 tommer) 2. Ca. 0 mm (0 tommer) 3. Ca. 2 mm (0,08 tommer) Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 1. Løft opp glassplatedekselet. 51

54 2. Fylle papir 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. DCT007 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Ikke plasser originaler av forskjellig type i dokumentmateren samtidig. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte bunken med originaler før du plasserer dem i den automatiske dokumentmateren. 1. Åpne magasinet for ADF. DCT016 52

55 Plassere originaler 2. Juster papirledeplatene slik at de passer til formatet på originalene. DCT Plasser originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. Den siste siden skal være nederst. DCT018 53

56 54 2. Fylle papir

57 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fikseringsenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. Skrive ut på begge sider av ark Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med multiarkmateren. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. 55

58 3. Skrive ut dokumenter 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasin 1. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene snur du dem slik at den blanke siden vender ned og legger dem i magasin 1. Luft papiret godt før du legger det i. Stående DCT005 Liggende 6. Trykk på [Fortsett]. DCT006 Hvis bakdekselet er åpent, skrives papiret ut med forsiden opp bakfra. Legg de utskrevne arkene i riktig rekkefølge. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 56

59 Grunnleggende bruk 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Clear/Stop]-tasten. DCT846 57

60 58 3. Skrive ut dokumenter

61 4. Kopiere originaler Kopimodusskjerm Denne delen gir informasjon om skjermbildet når maskinen er i kopimodus. Som standard viser skjermen kopiskjermbildet når maskinen slås på. Hvis skanner- eller faksskjermbildet vises på skjermen, trykker du på [Copy]-tasten på kontrollpanelet for å bytte til kopiskjermen. Modeller av type 1 har ikke [Copy]-tasten. Hvis kopieringsmodus for ID-kort vises, trykk på [Shortcut to Func. ]-tasten igjen for å bytte til normal kopieringsmodus. DCT848 Hvilemodusskjerm CVW Gjeldende status eller meldinger Viser gjeldende status eller meldinger. 2. Gjeldende innstillinger Viser gjeldende magasin, reproduksjonsgrad og skanneinnstillinger. 3. Valg-taster Viser funksjonene du kan bruke ved å trykke på tilsvarende valgtaster. 4. Antall kopier Viser gjeldende antall kopier. Du kan endre antall kopier med talltastene. 59

62 4. Kopiere originaler Du kan angi oppstartmodus i innstillingen[funksjonsprioritet] under [Admin.verktøy]. For mer informasjon, se s. 160 "Administratorinnstillinger". 60

63 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Originalen i den automatiske dokumentmateren (ADF) prioriteres foran originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF-en og på glassplaten. 1. Trykk på [Copy]-tasten. DCT848 Med modeller av type 1, start fra trinn 2. Hvis kopieringsmodus for ID-kort vises, trykk på [Shortcut to Func. ]-tasten igjen for å bytte til normal kopieringsmodus. 2. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Hvis du vil lage flere kopier angir du antallet kopier med nummertastene. 4. Trykk på [Start]-tasten. DCT847 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften halvveis. Åpne frontdekselet, ta ut skriverkassetten og fjern papiret som sitter fast. Hvis du ikke kan fjerne papiret på denne måten, fjerner du det ved å åpne dekselet på fikseringsenheten. Utskriften fortsetter automatisk når du lukker dekselet. Hvis det oppstår papirstopp i den automatiske dokumentmateren åpner du dekselet på dokumentmateren og fjerner papiret som sitter fast. Angi kopiinnstillingen på nytt fra siden der papiret satte seg fast. 61

64 4. Kopiere originaler Hvis du vil skrive ut på papir fra magasin 1, må du fjerne papiret som ligger i multiarkmateren. Hvis ikke mates papiret i multiarkmateren først. [Sortering] og [Tosidig/kombiner] kan ikke brukes med multiarkmateren. Når du tar flere kopier av et flersiders dokument, kan du velge om kopier skal leveres i sorterte sett eller i sidebunker i funksjonen [Sortering]under [Kopifunksjoner]. Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner en original som ligger på glassplaten, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner en flersidig original som ligger i ADF, stanser skanningen halvveis på gjeldende side. 1. Trykk på [Copy]-tasten. Med modeller av type 1, start fra trinn Trykk på [Clear/Stop]-tasten. DCT846 62

65 Lage forstørrede eller forminskede kopier Lage forstørrede eller forminskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: enten bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 %, 400 % (hovedsakelig Nord-Amerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 %, 400 % Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. Angi forminsk/forstørr 1. Trykk på [Skala]. 63

66 4. Kopiere originaler 2. Trykk på [Forminsk], [Forstørr] eller [Zoom]. For [Forminsk] eller [Forstørr], trykker du på [ ], [ ], [ ] eller [ ] hvis du ønsker å velge ønsket grad. I [Zoom] angir du ønsket prosent med talltastene. 3. Trykk på [OK]. 64

67 Lage kombinert/2-sidige kopier Lage kombinert/2-sidige kopier Denne delen beskriver hvordan du kan kombinere og skrive ut flere sider (to eller fire sider) på den ene siden eller begge sider av arket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når originalen er plassert i den automatiske dokumentmateren, ikke når den er plassert på glassplaten. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må papirformatet som brukes til å skrive ut kopier, settes til A4, Letter eller Legal. Følgende kopimoduser finnes. Velg en kopimodus i forhold til originalen og hvordan du vil at kopien skal bli. Kombinert kopi på én side I denne modusen kombineres en to- eller firesiders original og skrives ut på én side av arket. Komb. 2 på 1 Original Kopi Liggende Stående NO CMF250 Komb. 4 på 1 65

68 4. Kopiere originaler Original Kopi Venstre til høyre Topp til bunn Liggende Stående Venstre til høyre Topp til bunn Kombinert kopi på begge sider I denne modusen kombineres en flersidig original og skrives ut på begge sider av arket. Komb. 2 på 1 DCT002 Original Kopi Topp til topp Topp til bunn Liggende Stående Topp til topp Topp til bunn NO CMF255 Komb. 4 på 1 66

69 Lage kombinert/2-sidige kopier Original Kopi Venstre til høyre, topp til topp 6 5 Venstre til høyre, topp til bunn 8 7 Stående 8 7 Topp til bunn, topp til topp Topp til bunn, topp til bunn DCT003 Original Kopi Venstre til høyre, topp til topp 6 5 Venstre til høyre, topp til bunn Liggende Topp til bunn, topp til topp Topp til bunn, topp til bunn DCT004 2-sidig kopi I denne modusen skrives ensidige sider ut på forsiden og baksiden av papiret uten å kombineres. 67

70 4. Kopiere originaler Original Kopi Topp til topp Topp til bunn Liggende Stående Topp til topp Topp til bunn CMF261 Angi kombinerte og 2-sidige kopier 1. Trykk på [Copy]-tasten. DCT848 Med modeller av type 1, start fra trinn 2. Hvis kopieringsmodus for ID-kort vises, trykk på [Shortcut to Func. ]-tasten igjen for å bytte til normal kopieringsmodus. 2. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten. 3. Trykk på[tosidig/kombiner]. 4. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge ønsket kopimodus, og trykk deretter på [OK]. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge papirretning og siderekkefølge, og trykk deretter på [OK]-tasten. Valgt kopimodus vises på skjermen. 68

71 Lage kombinert/2-sidige kopier Etter at du har lagt i originalene, trykk på [Start]-tasten innenfor den tiden som er spesifisert i [Auto nullstill system]. Hvis ikke vil jobben bli avbrutt. For mer informasjon, se s. 160 "Administratorinnstillinger". 69

72 4. Kopiere originaler Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret Denne delen beskriver hvordan du kopierer for- og baksiden på et ID-kort eller et annet lite dokument, på én side av et ark. Når du kopierer på papir i A4-format, kan du kopiere dokumenter som er mindre enn A5-format. På samme måte kan du, når du kopierer på papir i Letter-format, kopiere dokumenter som er mindre enn Half Letter. For å bruke denne funksjonen må papirformatet som brukes til utskrift av kopier være angitt til A6, A5, A4, Half Letter eller Letter. Forside Forside Bakside Bakside NO CES165 Spesifisere innstillinger for kopiering av ID-kort Du kan spesifisere innstillinger for kopiering av ID-kort Sørg for å sjekke størrelsen på ID-kortet før spesifisering av [ID Card Size]. 1. Trykk på [Copy]-tasten. Med modeller av type 1, start fra trinn Trykk på [ ] eller [ ]-tasten. 3. Trykk på tastene [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ID-kort-innst.], og trykk deretter på [OK]-tasten. For [ID-kort-innst.], se s. 132 "Innstillinger for kopifunksjoner". 4. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ID-kortkopi], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [På], og trykk deretter [OK]. 6. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Midtlinje ID-kort], og trykk deretter på [OK]- tasten. Velg [Skriv ut] for å skrive ut midtlinjen, eller velg [Ikke skriv ut], og trykk deretter på [OK]-tasten. 7. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [ID-kortformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 70

73 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret 8. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], og trykk deretter på [OK] 9. Angi horisontal lengde (Horis.) på kortet som skal plasseres på glassplaten, og trykk deretter på [OK]-tasten. 10. Angi vertikal lengde (Vert.) på kortet som skal plasseres på glassplaten, og trykk deretter på [OK]-tasten. Kopiere et ID-kort 1. Trykk på tasten [Shortcut to Func. ]. DCT851 Med modeller av type 1: hvis normal kopieringsmodus vises, trykk på [Shortcut to Func. ]-tasten igjen for å bytte til kopieringsmodus for ID-kort. Hvis kopieringsmodus for ID-kort ikke vises, selv om du har trykket på [Snarvei til funksjon]-tasten, sett [Snarvei til funksjon] til [Modus for ID-kortkopi], og trykk deretter på [Snarvei til funksjon]-tasten igjen. Du kan eventuelt angi [ID-kortkopi] til [På] i [ID-kort-innst.] i [Kopifunksjoner]. 2. Hvis du vil lage flere kopier angir du antallet kopier med nummertastene. 3. Plasser originalen i det øverste venstre hjørnet av glassplaten. DCT840 71

74 4. Kopiere originaler 4. Trykk på [Start]-tasten. DCT I løpet av 60 sekunder plasserer du originalen med baksiden ned i det øverste venstre hjørnet av glassplaten, og trykker deretter på [Start]-tasten. Etter at du har lagt i originalene, trykk på [Start]-tasten innenfor den tiden som er spesifisert i [Auto nullstill system]. Hvis ikke vil jobben bli avbrutt. For mer informasjon, se s. 160 "Administratorinnstillinger". 72

75 Angi skanneinnstillingene Angi skanneinnstillingene Denne delen beskriver hvordan du angir bildetetthet og skannekvalitet for den aktuelle jobben. Justering av bildetetthet Det finnes fem nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere utskrift. 1. Trykk på [Density]-tasten. DCT Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge ønsket tetthetsnivå, og trykk deretter på [OK]. Du kan endre maskinens standardinnstilling for [Tetthet] for å alltid kopiere med et bestemt tetthetsnivå. For mer informasjon, se s. 132 "Innstillinger for kopifunksjoner". Velge dokumenttype i forhold til originalen Det er tre dokumenttyper: Tekst Foto Blan. Velg dette når originalen bare inneholder tekst og ingen fotografier eller bilder. Velg dette når originalen bare inneholder fotografier eller bilder. Bruk denne modusen til følgende typer originaler: Fotografier Sider som består bare eller for det meste av fotografier eller bilder, som f.eks. ukebladsider. Velg dette når originalen inneholder både tekst og fotografier eller bilder. 73

76 4. Kopiere originaler Angi originaltype 1. Trykk på [Image Quality]-tasten. DCT Trykk på [ ], [ ], [ ] eller [ ] for å velge ønsket dokumenttype, og trykk deretter på [OK]-tasten. Du kan endre maskinens standardinnstilling for [Originaltype] slik at du alltid kopierer med en bestemt dokumenttype. For mer informasjon, se s. 132 "Innstillinger for kopifunksjoner". 74

77 5. Skanne originaler Skannermodusskjerm Denne delen gir informasjon om skjermen i skannermodus. Som standard viser skjermen kopiskjermbildet når maskinen slås på. Hvis kopi- eller faksskjermbildet vises på skjermen, trykker du på [Scanner]-tasten på kontrollpanelet for å bytte til skannerskjermen. DCT850 Skjerm i hvilemodus DCT Gjeldende status eller meldinger Viser gjeldende status eller meldinger. 2. Gjeldende innstillinger Viser gjeldende skannemodus og skanneinnstillinger. Når "Angi destin." vises: Funksjonene Skann til e-post, Skann til FTP eller Skann til mappe kan brukes. 3. Valg-taster Viser funksjonene du kan bruke ved å trykke på tilsvarende valgtaster. Du kan angi standardmodus for maskinen når den slås på i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Admin.verktøy]. For [Funksjonsprioritet], se s. 160 "Administratorinnstillinger". 75

78 5. Skanne originaler Registrere skannedestinasjoner Denne delen forklarer hvordan du registrerer skannedestinasjoner i adresseboken. For å sende skannede filer til en e-postadresse (Skann til e-post), FTP-server (Skann til FTP) eller til en delt mappe på en nettverksdatamaskin (Skann til mappe), må du først registrere destinasjonen i adresseboken ved hjelp av Web Image Monitor. Informasjonen i adresseboken kan være skadet eller uventet ha gått tapt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som oppstår som følge av slike informasjonstap. Sørg for å sikkerhetskopiere informasjonen i adresseboken med jevne mellomrom. Avhengig av nettverksmiljøet ditt kan funksjonene Skann til FTP og Skann til mappe kreve et brukernavn og passord for å legges korrekt inn i destinasjonsinformasjonen. I slike tilfeller må du sjekke at brukernavnet og passordet er korrekt angitt ved å sende testdokumenter til destinasjonene etter at du har registrert dem. Adresseboken kan inneholde opptil 100 oppføringer, inkludert 8 direktevalgsoppføringer. Destinasjoner registrert som direktevalgsoppføringer kan velges ved å trykke på tilhørende tast. 1. Start nettleseren, og gå til maskinen ved å skrive inn IP-adressen. 2. Klikk på [Destinasjon for direktevalg] eller [Skannedestinasjon]. 3. Fra listen [Destinasjonstype] velger du [E-postadresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Registrer informasjon etter behov. Hvilken informasjon du må registrere avhenger av destinasjonstypen. Se tabellene nedenfor for mer informasjon. 5. Angi administratorpassordet om nødvendig. 6. Klikk på [Bruk]. 7. Lukk nettleseren. 76

79 Registrere skannedestinasjoner Innstillinger for Skann til e-post Element Innstilling Beskrivelse Nummer for direktevalg Tillegg Velg når du stiller inn destinasjonen som en direktevalgoppføring. Navn Nødvendig Navn på destinasjonen. Navnet du spesifiserer her, vises på skjermen når du velger en skannedestinasjon. Kan inneholde inntil 16 tegn. Destinasjon e-postadresse Nødvendig Destinasjonens e-postadresse. Kan inneholde inntil 64 tegn. E-postadresse for melding Tillegg E-postadressen som en melding skal sendes til etter overføring. Kan inneholde inntil 64 tegn. Emne Nødvendig E-postens emne. Kan inneholde inntil 64 tegn. Avsendernavn Tillegg Navn på avsender. Navnet du angir her vises under «Fra» eller lignende felt i mottakerens e-postprogram. Kan inneholde opptil 32 tegn. Filformat (farge/gråtoner) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved fargeskanning. Du kan velge PDF eller JPEG. PDF støtter flere sider i et dokument, men det gjør ikke JPEG. Filformat (svart-hvitt) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved skanning i svarthvitt. Du kan velge PDF eller TIFF. Begge formatene støtter flere sider i et dokument. 77

80 5. Skanne originaler Element Innstilling Beskrivelse Skanneformat Tillegg Velg skanneformatet for originalen blant A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, 16k eller egendefinert format. Hvis du velger egendefienrt format, velger du [mm] eller [Tomme], og deretter angir du bredden og lengden. Oppløsning Tillegg Velg skanneoppløsningen blant , , , , eller dpi. Bildetetthet Tillegg Angi bildetettheten ved å klikke på høyre eller venstre knapp. Disse tastene øker eller senker bildetettheten i enkelttrinn opp til 5. Innstillinger for Skann til FTP Element Innstilling Beskrivelse Nummer for direktevalg Tillegg Velg når du stiller inn destinasjonen som en direktevalgoppføring. Navn Nødvendig Navn på destinasjonen. Navnet du spesifiserer her, vises på skjermen når du velger en skannedestinasjon. Kan inneholde inntil 16 tegn. 78

81 Registrere skannedestinasjoner Element Innstilling Beskrivelse Vertsnavn eller IP-adresse Nødvendig Navn eller IP-adresse for FTP-serveren. Kan inneholde inntil 64 tegn. Filformat (farge/gråtoner) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved fargeskanning. Du kan velge PDF eller JPEG. PDF støtter flere sider i et dokument, men det gjør ikke JPEG. Filformat (svart-hvitt) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved skanning i svarthvitt. Du kan velge PDF eller TIFF. Begge formatene støtter flere sider i et dokument. FTP-brukernavn Tillegg Brukernavn for pålogging til FTP-serveren. Kan inneholde opptil 32 tegn. FTP-passord Tillegg Passord for pålogging til FTP-serveren. Kan inneholde opptil 32 tegn. Katalog Tillegg Navnet på FTP-serverkatalogen der skannede filer lagres. Kan inneholde inntil 64 tegn. E-postadresse for melding Tillegg E-postadressen som en melding skal sendes til etter overføring. Kan inneholde inntil 64 tegn. Skanneformat Tillegg Velg skanneformatet for originalen blant A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, 16k eller egendefinert format. Hvis du velger egendefienrt format, velger du [mm] eller [Tomme], og deretter angir du bredden og lengden. Oppløsning Tillegg Velg skanneoppløsningen blant , , , , eller dpi. Bildetetthet Tillegg Angi bildetettheten ved å klikke på høyre eller venstre knapp. Disse tastene øker eller senker bildetettheten i enkelttrinn opp til 5. 79

82 5. Skanne originaler Innstillinger for Skann til mappe Element Innstilling Beskrivelse Nummer for direktevalg Tillegg Velg når du stiller inn destinasjonen som en direktevalgoppføring. Navn Nødvendig Navn på destinasjonen. Navnet du spesifiserer her, vises på skjermen når du velger en skannedestinasjon. Kan inneholde inntil 16 tegn. Servicenavn Nødvendig Vei til katalog hvor skannede filer lagres. Inneholder IP-adressen eller navnet til destinasjonsdatamaskinen (kan inneholder opptil 64 tegn) og navnet til den delte mappen (kan inneholde opptil 32 tegn). Område Tillegg Angi hvilket domene datamaskinen tilhører. Kan inneholde opptil 15 tegn. Brukernavn for innlogging Tillegg Brukernavn for pålogging til destinasjonsdatamaskinen. Kan inneholde opptil 32 tegn. Passord for innlogging Tillegg Passord for pålogging til destinasjonsdatamaskinen. Kan inneholde opptil 32 tegn. Katalog Tillegg Katalog innenfor den delte mappen for lagring av skannede filer. Kan inneholde inntil 64 tegn. E-postadresse for melding Tillegg E-postadressen som en melding skal sendes til etter overføring. Kan inneholde inntil 64 tegn. 80

83 Registrere skannedestinasjoner Element Innstilling Beskrivelse Filformat (farge/gråtoner) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved fargeskanning. Du kan velge PDF eller JPEG. PDF støtter flere sider i et dokument, men det gjør ikke JPEG. Filformat (svart-hvitt) Nødvendig Filformatet til den skannede filen ved skanning i svarthvitt. Du kan velge PDF eller TIFF. Begge formatene støtter flere sider i et dokument. Skanneformat Tillegg Velg skanneformatet for originalen blant A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, 16k eller egendefinert format. Hvis du velger egendefienrt format, velger du [mm] eller [Tomme], og deretter angir du bredden og lengden. Oppløsning Tillegg Velg skanneoppløsningen blant , , , , eller dpi. Bildetetthet Tillegg Angi bildetettheten ved å klikke på høyre eller venstre knapp. Disse tastene øker eller senker bildetettheten i enkelttrinn opp til 5. For å sende filer via e-post må SMTP- og DNS-innstillingene konfigureres skikkelig. Hvis du bruker funksjonen Skann til e-post, velger du en tidssone i henhold til din geografiske plassering for å sende e-post med korrekt overføringsdato og -tidspunkt. For å sende filer til en FTP-server eller datamaskin må brukernavnet, passordet og katalogen konfigureres skikkelig. På et nettverk som bruker en DNS-server, spesifiser et datamaskinnavn i [Servicenavn] og navnet på domenet datamaskinen tilhører i [Område]. I dette tilfellet må du også konfigurere de DNSrelaterte innstillingene ved hjelp av Web Image Monitor. Skanndestinasjoner kan ikke registreres ved hjelp av kontrollpanelet. Endre skannedestinasjoner Denne delen beskriver hvordan du endrer informasjonen om registrerte destinasjoner. 1. Start nettleseren, og gå til maskinen ved å skrive inn IP-adressen. 2. Klikk på [Skannedestinasjon]. 81

84 5. Skanne originaler 3. Klikk på fanen [E-postadresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Velg oppføringen du vil redigere og klikk på [Endre]. 5. Rediger innstillingene etter behov. 6. Angi administratorpassordet om nødvendig. 7. Klikk på [Bruk]. 8. Lukk nettleseren. Du kan fjerne tildelingen av en direktevalgoppføring fra en hurtigtast på siden [Destinasjon for direktevalg]. Hvis du vil gjøre dette, velger du ønsket oppføring, klikker på [Slett] og deretter på [Bruk] igjen på en bekreftelsesside. Slette skannedestinasjoner Denne delen beskriver hvordan du sletter registrerte destinasjoner. 1. Start nettleseren, og gå til maskinen ved å skrive inn IP-adressen. 2. Klikk på [Skannedestinasjon]. 3. Klikk på fanen [E-postadresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Velg oppføringen du vil slette og klikk på [Slett]. 5. Bekreft at oppføringen du har valgt er den oppføringen du vil slette. 6. Angi administratorpassordet om nødvendig. 7. Klikk på [Bruk]. 8. Lukk nettleseren. 82

85 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Hvis du skanner ved bruk av kontrollpanelet, kan du sende skannede filer med e-post (Skann til e-post), til en FTP-server (Skann til FTP), en delt mappe på en datamaskin på et nettverk (Skann til mappe) eller til en minnepinne (Skann til USB). Funksjonene Skann til e-post, Skann til FTP og Skann til mappe er bare tilgjengelige gjennom en nettverkstilkobling. Det er ikke nødvendig med nettverkstilkobling for funksjonen Skann til USB. Du kan sende skannede filer direkte til en minnepinne som er satt inn på forsiden av maskinen. Skann til e-post/ftp/mappe Denne delen beskriver grunnleggende fremgangsmåte for å sende skannede filer via e-post, til en FTPserver eller til en datamaskin, avhengig av angitt destinasjon. Originalen i den automatiske dokumentmateren (ADF) prioriteres foran originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF-en og på glassplaten. Når du bruker funksjonen Skann til e-post, Skann til FTP eller Skann til mappe, må du først registrere destinasjonen i adresseboken med Web Image Monitor. For mer informasjon, se s. 76 "Registrere skannedestinasjoner". Avhengig av modell, kan funksjonen skanne til e-post/ftp/mappe være utilgjengelig. For mer informasjon om forskjellen mellom modellene, se s. 8 "Forskjeller i ytelse/funksjoner mellom ulike modeller". 1. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). For å plassere originalen, se s. 49 "Plassere originaler". 2. Trykk på [Scanner]-tasten. DCT850 83

86 5. Skanne originaler 3. Trykk på [Address Book]-tasten eller [Dest. ]. Alternativt kan du trykke på [Shortcut to Func. ]-tasten hvis [Snarvei til funksjon] under administratorinnstillinger er satt til [Velg skannedest. ]. For [Snarvei til funksjon], se s. 160 "Administratorinnstillinger". 4. Trykk på [ ] eller [ ]-tasten for å velge [Søk adressebok], og trykk deretter på [OK]- tasten. Hvis du vil søke etter en spesifikk oppføring, angir du de første bokstavene i navnet med talltastene og trykker på [OK]. Hver gang du angir et tegn, vises samsvarende navn på skjermen. 5. Søk etter ønsket destinasjon ved å trykke på [ ] eller [ ] for å bla gjennom adresseboken, og trykk deretter på [OK]-tasten. Når du angir en skannedestinasjon, endres maskinens skanneinnstillinger automatisk i henhold til informasjonen som er registrert for den destinasjonen i adresseboken. Du kan om nødvendig endre skanneinnstillingene med kontrollpanelet. For skanneinnstillinger, se s. 88 "Angi skanneinnstillingene". 6. Trykk på [Start]-tasten. DCT847 Avhengig av maskininnstillingene, kan det hende du ser følgende skjermbilde på skjermen når du skanner fra glassplaten. Hvis du ser dette skjermbildet, fortsetter du til neste trinn. 7. Hvis du skal skanne flere originaler, plasserer du den neste originalen på glassplaten og trykker på [Ja]. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. 8. Når du har skannet alle originalene, trykker du på [Nei] for å starte sending av den skannede filen. 84

87 Grunnleggende bruk Du avbryter skanningen ved å trykke på [Scanner]-tasten og deretter på [Clear/Stop]-tasten. Skannefilene forkastes. Du kan konfigurere maskinen slik at den skanner dokumenter i svart-hvitt, farger eller gråtoner ved å endre innstillingen [Skannemodus] under skanneinnstillinger. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". Du kan også angi en destinasjon med hurtigknappene eller [Pause/Redial]-tasten. Hvis innstillingen [Grenseløs skanning] under skanneinnstillinger er aktivert, kan du plassere originaler på glassplaten flere ganger i én enkelt skanneprosedyre. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". Hvis [Filtype] under skanneinnstillinger er satt til [Flersidig], kan du skanne flere sider for å opprette én enkelt PDF- eller TIFF-fil som inneholder alle sidene. Men hvis filformatet er JPEG, opprettes det en enkeltsidig fil for hver side som skannes. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". Hvis det sitter fast papir i den automatiske dokumentmateren, avbrytes skannejobben. Fjern det fastkjørte papiret og skann hele originalen på nytt. For informasjon om fjerning av fastkjørt papir i den automatiske dokumentmateren (ADF), se s. 204 "Problemer med papirmating". Angi skannedestinasjon med hurtigknappene eller [Pause/Redial]-tasten Denne delen beskriver hvordan du angir en destinasjon med følgende taster: Direktetaster Bruk dem til å angi destinasjoner som er registrerte som direktevalgoppføringer. [Pause/Redial]-tast Trykk på denne for å angi siste brukte destinasjon som destinasjon for gjeldende jobb. Bruke hurtigtastene Trykk på hurtigknappen som ønsket direktevalgoppføring er registrert på. Trykk på [Shift]-tasten for å bruke nummer for direktevalgoppføringer. 5 til 8. DCT878 85

88 5. Skanne originaler Bruke [Pause/Redial]-tasten Trykk på [Pause/Redial]-tasten for å velge den sist brukte destinasjonen. DCT877 Når du angir en skannedestinasjon, endres maskinens skanneinnstillinger automatisk i henhold til informasjonen som er registrert for den destinasjonen i adresseboken. Du kan om nødvendig endre skanneinnstillingene med kontrollpanelet. For skanneinnstillinger, se s. 88 "Angi skanneinnstillingene". [Pause/Redial]-tasten kan ikke brukes på den første skannejobben etter at maskinen er slått på. Hvis du vil velge destinasjoner som ikke er registrert som direktevalgoppføringer, bruker du [Address Book]-tasten. For spesifisering av destinasjoner ved bruk av [Address Book]-tasten, se s. 83 "Skann til e-post/ftp/mappe". Grunnleggende femgangsmåte for Skann til USB Denne delen beskriver den grunnleggende fremgangsmåten for hvordan man sender skannede filer til en minnepinne. Kopi og faksfunksjoner er ikke tilgjengelig når minnepinnen er satt inn i modell Type 1. Hvis maskinen ikke klarer å byte fra skanne- til USB-modus selv etter at minnepinnen er satt inn, angi [Lagre skann. data til USB] som [Aktiv]. Originalen i den automatiske dokumentmateren (ADF) prioriteres foran originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF-en og på glassplaten. Denne maskinen støtter ikke bruk av minnepinner som er koblet til eksterne USB-huber. Sett minnepinnen direkte inn i USB-porten øverst til venstre på maskinen. Enkelte typer minnepinner kan ikke brukes. 86

89 Grunnleggende bruk 1. Sett minnepinnen inn i USB-porten. DCT039 "Laster..." vises på skjermen. Vent til skjermen viser "Lagre skann. data til USB" (hvor lang tid det tar kommer an på minnepinnen). 2. Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). Konfigurer avanserte skanneinnstillinger om nødvendig. For mer informasjon, se s. 88 "Angi skanneinnstillingene". 3. Trykk på [Start]-tasten. 4. Velg filformat. 5. Hvis du skal skanne flere originaler, plasserer du den neste originalen på glassplaten og trykker på [Ja]. Gjenta dette trinnet til alle originalene er skannet. 6. Når du har skannet alle originalene, trykker du på [Nei] for å starte sending av den skannede filen. 7. Kontroller at «"Klar"» vises på skjermen. Den skannede filen opprettes i rotkatalogen på minnepinnen. 8. Ta minnepinnen ut av maskinen. Du avbryter skanningen ved å trykke på [Scanner]-tasten og deretter på [Clear/Stop]-tasten. Skannefilene forkastes. 87

90 5. Skanne originaler Angi skanneinnstillingene Når du angir en skannedestinasjon, endres maskinens skanneinnstillinger automatisk i henhold til informasjonen som er registrert for den destinasjonen i adresseboken. Du kan om nødvendig endre skanneinnstillingene for den gjeldende jobben ved hjelp av kontrollpanelet. Angi skanneformatet i forhold til formatet til originalen Denne delen beskriver hvordan du angir skanneformatet i forhold til formatet til den aktuelle originalen. 1. Trykk på [Skn.form]. 2. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge formatet til originalen, og trykk deretter på [OK]-tasten. Hvis du valgte noe annet enn [Edef.format], behøver du ikke å utføre resten av trinnene i fremgangsmåten. 3. Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], og trykk deretter på [OK] 4. Angi bredden med talltastene, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil angi et desimaltegn, trykker du på [ ]. 5. Angi lengden med talltastene, og trykk deretter på [OK]. Hvis du vil angi et desimaltegn, trykker du på [ ]. Du kan endre maskinens standardinnstilling for [Skanneformat] for å alltid skanne originaler med et bestemt skanneformat. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". Justering av bildetetthet Denne delen beskriver hvordan du justerer bildetettheten for gjeldende jobb. Det finnes fem nivåer for bildetetthet. Jo høyere tetthetsnivå, desto mørkere er det skannede bildet. 88

91 Angi skanneinnstillingene 1. Trykk på [Density]-tasten. DCT Trykk på tastene [ ] eller [ ] for å velge ønsket tetthetsnivå, og trykk deretter på [OK]. Du kan endre maskinens standardinnstilling for [Tetthet] for å alltid skanne med et bestemt tetthetsnivå. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". Angi oppløsning Denne delen beskriver hvordan du angir skanneoppløsningen for gjeldende jobb. Det finnes seks innstillinger for oppløsning. Jo høyere oppløsning, desto høyere kvalitet, men større filstørrelse. 1. Trykk på [Image Quality]-tasten. DCT Trykk på tastene [ ], [ ], [ ] eller [ ] for å velge ønsket oppløsning, og trykk deretter på [OK]. Du kan endre maskinens standardinnstilling for [Oppløsning] for å alltid skanne med et bestemt oppløsningsnivå. For mer informasjon, se s. 136 "Innstillinger for skannerfunksjoner". 89

92 5. Skanne originaler Skanne fra datamaskin Skanning fra datamaskin (TWAIN-skanning og WIA-skanning) gjør det mulig å bruke maskinen fra datamaskinen din og skanne originaler direkte inn i datamaskinen din. DCT Din datamaskin (TWAIN-driver allerede installert) Angi at maskinen skal starte å skanne originalen som er lagt i maskinen. 2. Denne maskinen Originalen som er lagt i maskinen skannes, og dataene sendes til en klientdatamaskin. Bruke TWAIN-skanner Denne delen beskriver de nødvendige forberedelsenene og prosedyren for bruk av TWAIN-skanner. For å bruke TWAIN-skanneren, må du installere TWAIN-driveren som du finner på den medfølgende CD-en. Et TWAIN-kompatibelt program må være installert for at du skal kunne bruke TWAIN-skanneren. Når du skal bruke maskinen som TWAIN-skanner, må du først gjøre følgende: Installere TWAIN-driveren. Installere et TWAIN-kompatibelt program. TWAIN-skanning TWAIN-skanning er mulig hvis datamaskinen din kjører et TWAIN-kompatibelt program. Følgende prosedyre bruker Windows 7 og Microsoft Office Document Scanning som eksempel. 1. Plasser originalen. 90

93 Skanne fra datamaskin 2. På [Start]-menyen velger du [Alle Programmer], deretter [Microsoft Office], og [Microsoft Office-verktøy]. Klikk deretter på [Microsoft Office Document Scanning]. 3. Klikk på [Skanner]. 91

94 5. Skanne originaler 4. Velg skanneren du vil bruke. 5. Velg avkrysningsboksen [Vis dialogboks for skannerdriver før skanning]. 6. Klikk [OK]. 7. Klikk på Skann-knappen. Skannerdriver-dialogboksen vises. 92

95 Skanne fra datamaskin 8. Klikk på [Skann]. 9. Klikk på [Lukk]. Innstillinger du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen DAC Skanner: Velg skanneren du vil bruke. Skanneren du velger blir standardskanner. Klikk på [Oppdater] for å finne alle tilgjengelige skannere som er tilkoblet via USB eller nettverket. 2. Original: Velg [Reflekterende] for å skanne fra glassplaten, eller [Automatisk dokumentmater] for å skanne fra ADF. 93

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok

Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Før du bruker maskinen bør du lese Sikkerhetsinformasjon for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 7 Innledning... 7 Juridisk forbud...7 Ansvarsbegrensning...7

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy. Vedlikeholde maskinen Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen ved hjelp av verktøy Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Getting Started Kopi Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Troubleshooting Hvis du ikke finner informasjonen du leter

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint-guide DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Før du bruker Brother-maskinen Definisjoner av merknader Varemerker Viktig merknad Definisjoner av merknader Vi bruker følgende

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse

Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Z Series /RZ -serien Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Innhold Sett fra utsiden..........................................................

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Betydningen av fargene på indikator- og hvileknapplampene... 6 2 Legge inn papir

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer