Hurtigreferanse. Hurtigreferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -"

Transkript

1 Hurtigreferanse

2 Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn papirformat og papirtype... 9 Konfigurere innstillinger for universalpapir... 9 Bruke standardbrett og papirstopper Mateskuffer Legge papir i universalmateren Sammenkobling og frakobling av skuffer Sammenkobling og frakobling av skuffer Konfigurere et egendefinert papirtypenavn Konfigurere en egendefinert papirtype Tilordne en egendefinert papirtype Skrive ut Skrive ut dokumenter Skrive ut et dokument Justere mørkhet Avbryte utskriftsjobb Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen Fjerne papirstopp Få tilgang til områder med papirstopp Papirstopp side [x], åpne frontluke. [20y.xx] Papirstopp side [x], åpne bakluke. [20y.xx] Papirstopp side [x], fjern papir fra standardbrett. [20y.xx] Papirstopp side [x], fjern skuff 1 for fjerne papir fra dupleks. [23y.xx] Papirstopp side [x], fjern skuff [x]. [24y.xx] Papirstopp side [x], fjern manuelt matebrett. [250.xx]

3 1 Bli kjent med skriveren Merk! For nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til en utskriftsserver, kan du også sjekke status for skriveren ved hjelp av den integrerte webserveren. Bruke kontrollpanelet på skriveren Ikon eller knapp Farge Beskrivelse 1 Feillys Gul Det har oppstått en feil. 2 Lys for papirstopp Gul Det har oppstått papirstopp. 3 Lys for innlegging eller fjerning av papir Gul Papir må legges i skuffen eller fjernes fra brettet. 4 Lys for lavt tonernivå eller utskifting av fremkallingsenhet Gul Det er lite toner igjen i tonerkassetten, eller fremkallingsenheten må skiftes ut. 5 Lys for klar eller data Grønn Skriveren er klar til bruk

4 Ikon eller knapp Farge Beskrivelse 6 Lys og knapp for dvalemodus Oransje Bruk denne knappen til å aktivere dvale- eller hvilemodus. 7 Lys og knapp for start Grønn Bruk denne knappen til å starte en utskriftsjobb. 8 Knapp for stopp eller avbryt Rød Bruk denne til å avbryte en utskriftsjobb. Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel Lysene på skriverens kontrollpanel kan bety forskjelllige ting, avhengig av lyssekvensen. Lysene kan lyse, slukne, blinke eller blinke langsomt, og på den måten angi en skriverstatus, advarsel eller feil. Tabellen nedenfor gir en oversikt over lyssekvensene. Lyser Blinker Blinker langsomt Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med en av lyssekvensene i tabellen nedenfor, er meldingen forklart i samme rad

5 Lyssekvens Melding Lukk frontluken Skift ut fremkallingsenheten Skift tonerkassetten som ikke støttes. Skift ut fremkallingsenheten som ikke støttes Tonerkassett stemmer ikke med fremkallingsenhet Avbryter utskriftsjobb Tømmer buffer Oppløsning redusert Tonerkassett fra andre enn skriverprodusent Fremkallingsenhet fra andre enn skriverprodusent Skriveren måtte restarte Svært lite toner igjen Svært lite igjen i fremkallingsenhet Ganske lite toner igjen Ganske lite igjen i fremkallingsenhet - 5 -

6 Lyssekvens Melding Servicefeil Legg i papir Fjern papir fra standardbrett Endre papir Lite toner i tonerkassett Lite igjen i fremkallingsenhet Klar Venter Opptatt Ikke klar Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med en lyssekvens i kolonnen Primær lyssekvens i tabellen nedenfor, må du trykke to ganger raskt på på skriverens kontrollpanel. Søk etter lyssekvens som stemmer i kolonnen Tilleggssekvens, og les deretter meldingen på samme rad. Primær lyssekvens Tilleggssekvens Melding Ingen tonerkassett eller tonerkassett svarer ikke Skift ut tonerkassett - 6 -

7 Primær lyssekvens Tilleggssekvens Melding Tonerkassett stemmer ikke med skriverregion Ingen fremkallingsenhet eller fremkallingsenhet svarer ikke Programvarefeil på standardnettverket [x] Programvarefeil på nettverket [x] For lite minne til å sortere jobb Kompleks side For lite minne til å støtte funksjonen ressurssparing Standard parallellport deaktivert Standard USB-port deaktivert For mange skuffer tilkoblet Feil papirformat Minnet er fullt Papirstopp, fjern papir fra standardbrett Papirstopp, fjern standardskuff for å fjerne papir fra dupleks Papirstopp, åpne bakre luke - 7 -

8 Primær lyssekvens Tilleggssekvens Melding Papirstopp, fjern standardskuff for å fjerne papir fra dupleks Papirstopp, fjern standardskuff for å fjerne papir fra dupleks Papirstopp, åpne frontluke Papirstopp, fjern standardskuff Papirstopp, fjern tilleggsskuff Papirstopp, manuelt matebrett - 8 -

9 2 Legge inn papir og spesialpapir Stille inn papirformat og papirtype Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Paper Menu. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen Avhengig av operativsystemet på din maskin bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger. Merk! Innstillingene for papirformat og papirtype vil være lagret helt til du gjenoppretter standard fabrikkinnstillinger. Konfigurere innstillinger for universalpapir Papirformatet Universal er en brukerdefinert innstilling som gjør deg i stand til å skrive ut på papirformat som ikke er forhåndsinnstilt i skrivermenyene. Merknader: Det minste støttede universalformatet i universalmateren er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer). Det største støttede formatet er 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer). Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. 2. Klikk på Settings >Paper Menu >Universal Setup. 3. Velg måleenhet, eller klikk på Print Width eller Print Length. 4. Endre innstillingen, og klikk deretter på Submit. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen 1. Avhengig av operativsystemet på din maskin bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger. 2. Velg skuffen som inneholder universalformat, og velg deretter Universal som papirformat

10 Bruke standardbrett og papirstopper Standardbrettet rommer inntil 150 ark 20-lb papir. Utskriftene legges med forsiden ned. Standardbrettet har en papirstopper som hindrer at papiret glir frem og ut av brettet under stablingen. Papirstopperen åpnes ved å trekke i den slik at den bøyes fremover. Merk! Lukk papirstopperen når du flytter skriveren til et annet sted

11 Mateskuffer FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Legg papir i én skuff om gangen for å redusere faren for velting av utstyret. Hold alle de andre skuffene lukket til du skal bruke dem. 1. Trekk skuffen helt ut. Merk! Ikke flytt skuffene mens en jobb skrives ut, eller når den påfølgende lyssekvensen vises på skriverens kontrollpanel. Hvis du gjør dette, kan det føre til papirstopp. Opptatt - blinker

12 2. Klem og skyv breddeførertappen i riktig stilling for det papirformatet du skal legge i

13 3. Frigjør lengdeføreren. Klem og skyv lengdeførertappen i riktig stilling for det papirformatet du skal legge i. Merknader: - For enkelte papirformat som brev, legal og A4 må du klemme og skyve lengdeførertappen bakover for å tilpasse lengden. - Når du legger i papir i legalformat, går lengdeføreren utenfor bunnen slik at papiret er utsatt for støv. For å beskytte papiret mot støv kan du kjøpe et støvdeksel separat. - Hvis du legger papir i A6-format i standardskuffen, må du klemme og skyve lengdeføreren mot midten av skuffen til posisjonen for A6-format. - Kontroller at bredde- og lengdeføreren er tilpasset formatindikatorene i bunnen av skuffen

14 4. Bøy arkene bakover og fremover for å løsne dem, og spre dem deretter som en vifte. Ikke brett eller lag skrukker på papiret. Jevn kantene mot et flatt underlag. 5. Legg i papirbunken. Merk! Kontroller at papiret er under indikatoren for maksimalt papirnivå på siden av breddeføreren. Merknader: - Legg papiret med den trykkbare siden ned når du bruker resirkulert eller forhåndstrykt papir. - Legg forhåndshullet papir med hullene på toppkanten mot fronten av skuffen. - Legg brevpapir med forsiden ned, med toppkanten av arket mot fronten av skuffen. Ved tosidig utskrift må du legge brevpapir med forsiden opp, med bunnkanten av arket mot fronten av skuffen

15 6. Skyv inn skuffen. 7. Bruk den integrerte webserveren eller datamaskinen til å stille inn papirformat og papirtype i papirmenyen slik at innstillingene stemmer med papiret du har lagt i skuffen. Merknader: - Hvis skriveren ikke er koblet til et nettverk, får du tilgang til papirmenyen ved å bruke verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger, alt etter hvilket operativsystem du har på maskinen. - Still inn riktig papirformat og papirtype for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvaliteten. Legge papir i universalmateren Bruk universalmateren når du skal skrive ut på diverse papirformat og papirtyper eller spesialpapir, slik som hullkortkartong, transparenter, etiketter og konvolutter. Du kan også bruke den til utskrift av enkeltsider på brevpapir. 1. Åpne universalmateren

16 a. Trekk ut forlengelsen på universalmateren. b. Trekk ut forlengeren forsiktig slik at universalmateren er trukket helt ut og åpen. 2. Klem venstre breddeførertapp, og flytt deretter papirførerne for papiret du legger i

17 3. Klargjør papiret eller spesialpapiret til innlegging. - Bøy arkene bakover og fremover for å løsne dem, og spre dem deretter som en vifte. Ikke brett eller lag skrukker på papiret. Jevn kantene mot et flatt underlag. - Hold transparenter i kantene. Bøy bunken med transparenter bakover og fremover for å løsne transparentene, og spre dem deretter som en vifte. Jevn kantene mot et flatt underlag. Merk! Unngå å berøre den trykkbare siden av transparentene. Vær forsiktig så du ikke lager riper i dem. - Bøy bunken med konvolutter bakover og fremover for å løsne dem, og lag deretter en vifte med konvoluttene. Jevn kantene mot et flatt underlag. 4. Legg i papiret eller spesialpapiret. Merknader: - Ikke press papir inn i universalmateren. Overfylling kan føre til papirstopp. - Kontroller at papiret eller spesialpapiret er under indikatoren for maksimalt papirnivå på papirførerne

18 - Legg papir, transparenter og hullkortkartong med den anbefalte, trykkbare siden opp og toppkanten slik at den går først inn i skriveren. Hvis du ønsker mer informasjon om mating av transparenter, kan du se på emballasjen de kom i. - Legg brevpapir med forsiden opp og toppkanten slik at den går først inn i skriveren. Ved tosidig (dupleks) utskrift legges brevpapir med forsiden ned og bunnkanten av arket slik at dette går først inn i maskinen. - Legg konvolutter med klaffen ned og til venstre. Advarsel fare for skade: Ikke bruk konvolutter med frimerker, klemmer, klips, vindu, foring eller selvklebende lim. Slike konvolutter kan forårsake alvorlig skade på skriveren

19 5. Bruk den integrerte webserveren eller datamaskinen til å stille inn papirformat og papirtype i papirmenyen slik at innstillingene stemmer med papiret du har lagt i skuffen. Merk! Avhengig av operativsystemet på din maskin bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger. Sammenkobling og frakobling av skuffer Når papirformatet og papirtypen for flere skuffer er de samme, vil skriveren koble sammen disse skuffene. Når en sammenkoblet skuff blir tom, vil papiret mates fra neste sammenkoblede skuff. Vi anbefaler at man gir alle unike papirtyper, som brevpapir og vanlig papir i forskjellige farger, et egendefinert typenavn slik at skuffene de ligger i, ikke blir koblet sammen automatisk. Sammenkobling og frakobling av skuffer Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Paper Menu. 3. Velg en skuff i området Skuffkonfigurasjon, og endre deretter innstillingene for papirformat og papirtype. - For å koble sammen skuffer må du kontrollere at papirformatet og papirtypen for skuffen er de samme som for den andre skuffen. - For å koble skuffer fra hverandre må du kontrollere at papirformatet eller papirtypen for skuffen ikke er de samme som for den andre skuffen.. 4. Klikk på Submit. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen Avhengig av operativsystemet på din maskin bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger

20 Advarsel Fare for skade: Papiret du har lagt i skuffen, må stemme med papirtypen som er innstilt i skriveren. Temperaturen i fikseringsenheten varierer avhengig av spesifisert papirtype. Det kan oppstå utskriftsproblemer dersom innstillingene ikke er riktig konfigurert. Konfigurere et egendefinert papirtypenavn Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP -delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Paper Menu >Custom Names. 3. Velg et egendefinert navn, og tast deretter inn et nytt navn på den egendefinerte papirtypen. 4. Klikk på Submit. 5. Klikk på Custom Types, og kontroller om det nye egendefinerte papirtypenavnet har erstattet det egendefinerte navnet. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen (gjelder bare Windows) Gå til menyen Egendefinert ved hjelp av verktøyet Lokale skriverinnstillinger. Konfigurere en egendefinert papirtype Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP -delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Paper Menu >Custom Types. 3. Velg et egendefinert papirtypenavn, og velg deretter en egendefinert papirtype. Merk! Vanlig papir er fabrikkstandarden for papirtype for alle brukerdefinerte egendefinerte navn. 4. Klikk på Submit. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen Avhengig av operativsystemet på din maskin får du tilgang til menyen Egendefinert via verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger

21 Tilordne en egendefinert papirtype Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP -delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Paper Menu. 3. Velg en papirkilde i området Skuffkonfigurasjon, og velger deretter en egendefinert papirtype i kolonnen papirtype. 4. Klikk på Submit. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen Avhengig av operativsystemet på din maskin bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger

22 3 Skrive ut Skrive ut dokumenter Skrive ut et dokument 1. Bruk den integrerte webserveren eller datamaskinen til å stille inn papirformat og papirtype i papirmenyen slik at innstillingene stemmer med papiret du har lagt i skuffen. Merk! Hvis skriveren ikke er koblet til et nettverk, får du tilgang til papirmenyen ved å bruke verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger, alt etter hvilket operativsystem du har på maskinen. 2. Send utskriftsjobben. For Windows-brukere a. Åpne et dokument, og klikk på Fil >Skriv ut. b. Klikk på Egenskaper, Preferanser, Alternativer, or Oppsett. c. Juster innstillingene ved behov. d. Klikk på OK >Skriv ut. Merk! Se Hjelp til driveren hvis du trenger informasjon om Utskriftsinnstillinger

23 For Macintosh-brukere a. Tilpass innstillingene i dialogboksen Page Setup. 1. Åpne et dokument, og velg File >Page Setup. 2. Velg et papirformat eller opprett et egendefinert format som stemmer med papiret som er lagt i. 3. Klikk på OK. b. Tilpass innstillingene i dialogboksen Print. 1. Åpne et dokument, og velg File >Print. Hvis nødvendig, klikker du på trekanten for å vise flere alternativer. 2. Juster innstillingene ved behov i dialogboksen Print og hurtigmenyene. Merk! For å skrive ut på en spesifikk papirtype justerer du papirtypeinnstillingen slik at den stemmer med papiret som er lagt i, eller velger tilsvarende skuff eller mater. 3. Klikk på Print. Justere mørkhet Bruke den integrerte webserveren 1. Åpne en nettleser, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adressefeltet. Merknader: - Skriv ut en side med nettverkskonfigurasjon eller menyinnstillinger, og finn deretter IP-adressen i TCP/IP -delen. IP-adressen vises som fire sett med tall med punktum mellom, for eksempel Hvis du bruker en proxyserver, må du deaktivere den midlertidig for å laste websiden riktig. 2. Klikk på Settings >Print Settings >Quality Menu. 3. Juster innstillingen for mørkhet. 4. Klikk på Submit. Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen Avhengig av operativsystemet på din maskin justerer du innstillingene for mørkhet ved hjelp av verktøyet for lokale skriverinnstillinger eller skriverinnstillinger

24 Avbryte utskriftsjobb Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen For Windows-brukere 1. Åpne mappen skrivere. a. Klikk på eller klikk på Start og klikk deretter på Kjør. b. I dialogboksen Start søk eller Kjør taster du inn Skriverstyring. c. Trykk på Enter eller klikk på OK. 2. Dobbeltklikk på skriverikonet. 3. Velg utskriftsjobben du vil avbryte. 4. Klikk på Slett. For Macintosh-brukere 1. Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende: - System Preferences >Print & Scan > velg en skriver >Open Print Queue - System Preferences >Print & Fax > velg en skriver >Open Print Queue 2. Fra skrivervinduet velger du utskriftsjobben du vil avbryte, og klikker deretter på Delete

25 4 Fjerne papirstopp Få tilgang til områder med papirstopp Åpne lukene og trekk ut skuffene for å få tilgang til områder med papirstopp. Tilgangsområde Beskrivelse 1 Standardbrett 2 Bakluke 3 Standardskuff 250 ark (skuff 1) 4 Tilleggsskuff 250 eller 550 ark (skuff 2) 5 Luke til universalmater 6 Frontluke Merknader: Når papirstopphjelpen er satt til På, skyver skriveren automatisk blanke sider og sider med delvis trykk ut på standardbrettet når et fastkjørt papir er fjernet. Kontroller bunken med utskrevne ark for kasserte sider. Hvis Gjenoppretting papirstopp er satt til På eller Auto, skriver skriveren ut fastkjørte sider på nytt. Men innstillingen Auto garanterer ikke at siden vil skrives ut

26 Papirstopp side [x], åpne frontluke. [20y.xx] Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen. Hvis tilleggssekvensen stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, gjør du følgende

27 FORSIKTIG VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. For å redusere faren for skade på grunn av varme komponenter, må du la overflaten avkjøles før du berører den. 1. Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontluken. 2. Trekk ut tonerkassetten ved hjelp av håndtaket. 3. Løft opp det blå håndtaket og dra bildeenheten ut av skriveren. Advarsel Fare for skade: Ikke ta på fotoledertrommelen. Hvis du gjør dette, kan det påvirke utskriftskvaliteten for fremtidige utskriftsjobber

28 4. Sett fremkallingsenheten til side på et jevnt og flatt underlag. Advarsel Fare for skade: Ikke utsett fremkallingsenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. For langvarig eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. 5. Løft opp den grønne klaffen foran på skriveren. 6. Hold godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider, og trekk det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet

29 7. Rett inn pilene på sideskinnene på fremkallingsenheten etter pilene på sideskinnene inni skriveren, og skyv deretter fremkallingsenheten på plass i skriveren. 8. Rett inn tonerkassetten etter pilene på sideskinnene inni skriveren, og skyv deretter kassetten inn i skriveren. 9. Lukk frontluken. 10. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften. Papirstopp side [x], åpne bakluke. [20y.xx]

30 Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen. Hvis tilleggssekvensen stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, gjør du følgende. 1. Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontluken

31 2. Trekk forsiktig ned bakluken. FORSIKTIG VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. For å redusere faren for skade på grunn av varme komponenter, må du la overflaten avkjøles før du berører den. 3. Hold godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider, og trekk det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet. 4. Lukk bakluken og frontluken. 5. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften

32 Papirstopp side [x], fjern papir fra standardbrett. [20y.xx] Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen. Hvis tilleggssekvensen stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, gjør du følgende

33 1. Hold godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider, og trekk det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet. 2. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften. Papirstopp side [x], fjern skuff 1 for fjerne papir fra dupleks. [23y.xx] Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen

34 Tilleggssekvenser Lyssekvens - blinker

35 Hvis tilleggssekvensen stemmer med noen av lyssekvensene i illustrasjonene ovenfor, gjør du følgende. FORSIKTIG VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. For å redusere faren for skade på grunn av varme komponenter, må du la overflaten avkjøles før du berører den. 1. Trekk skuffen helt ut. 2. Finn den blå hendelen, og trekk den ned for å løsne papirstoppen. Merk! Hvis du ikke kan se det fastkjørte papiret i dupleksområdet, åpner du bakluken og fjerner det fastkjørte papiret forsiktig. Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet

36 3. Hold godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider, og trekk det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet. 4. Skyv inn skuffen. 5. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften. Papirstopp side [x], fjern skuff [x]. [24y.xx] Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen

37 Tilleggssekvenser Lyssekvens Hvis tilleggssekvensen stemmer med noen av lyssekvensene i illustrasjonene ovenfor, gjør du følgende

38 1. Trekk skuffen helt ut. 2. Hold godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider, og trekk det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet. 3. Skyv inn skuffen. 4. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften

39 Papirstopp side [x], fjern manuelt matebrett. [250.xx] Hvis lyssekvensen på skriverens kontrollpanel stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, trykker du raskt to ganger på for å vise tilleggssekvensen

40 Hvis tilleggssekvensen stemmer med lyssekvensen på illustrasjonen ovenfor, gjør du følgende. 1. Fra universalmateren holder du godt fast i det fastkjørte papiret på begge sider og trekker det varsomt ut. Merk! Kontroller at alle papirfragmentene blir fjernet. 2. Bøy arkene bakover og fremover for å løsne dem, og spre dem deretter som en vifte. Ikke brett eller lag skrukker på papiret. Jevn kantene mot et flatt underlag. 3. Legg papiret inn i universalmateren igjen. Merk! Kontroller at papirføreren hviler lett mot kanten av papiret. 4. Trykk på på skriverens kontrollpanel for å slette meldingen og fortsette utskriften

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Betydningen av fargene på indikator- og hvileknapplampene... 6 2 Legge inn papir

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruke skriverens kontrollpanel Bruk 1 2 3 4 5 10 Til å 9 1 Skjerm Vise alternativer for utskrift, kopi, e-post og skann. Vise statusmeldinger og feilmeldinger for

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm. deretter på. 12 Hjem Gå til startbildet.

11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm. deretter på. 12 Hjem Gå til startbildet. Hurtigreferanse Bruk For å 11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm 3 Trykk på pil opp eller pil ned for å velge papirstørrelse Trykk deretter på 12 Hjem Gå til startbildet 4 Trykk på pil opp eller

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Forklaring til startskjermen... 6 Bruk av knappene på berøringsskjermen... 7 2

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Hurtigreferanse.

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse www.lexmark.com Innhold Bli kjent med skriveren...4 Bruke skriverens kontrollpanel...4 Forstå rekkefølgen for lysene på skriverens kontrollpanel...5 Bruke EWS (Embedded Web Server)...8

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i.

2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Laserskriver 2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i. Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir Legge i papir i standard eller

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

3 Hvilemodus Aktiverer strømsparingsmodus eller dvalemodus.

3 Hvilemodus Aktiverer strømsparingsmodus eller dvalemodus. Hurtigreferanse Element Beskrivelse 3 Hvilemodus Aktiverer strømsparingsmodus eller dvalemodus. Bli kjent med skriveren Lære mer om kontrollpanelet 1 2 3 4 1 @!. 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

9 USB-port Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

9 USB-port Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter. Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruke skriverens kontrollpanel 1 2 3 1 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R S 8 T U V 9 W X Y Z Bruk For å 9 USB-port Koble til en flashstasjon i

Detaljer

1 Vise Vis alternativer for utskrift, e-post, kopiering og faksing, i tillegg til status og feilmeldinger.

1 Vise Vis alternativer for utskrift, e-post, kopiering og faksing, i tillegg til status og feilmeldinger. ABC 3 DEF GHI 5 JKL 6 MNO Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruke skriverens kontrollpanel 0 9 8 4 7 PQR 8 STU 9WXYZ 0 7 3 4 5 6 Bruk For å Vise Vis alternativer for utskrift, e-post, kopiering og

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

6 Stopp/Avbryt Stoppe all utskriftsaktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet.

6 Stopp/Avbryt Stoppe all utskriftsaktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Lære mer om kontrollpanelet Element 7 3 4 Beskrivelse Vindu Vise statusen for Hjem Gå til startbildet. 3 Tastatur Bruk tastaturet til å angi tall, bokstaver eller

Detaljer

Lexmark E260, E260d og E260dn

Lexmark E260, E260d og E260dn Lexmark E260, E260d og E260dn Brukerhåndbok Februar 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 200, 220, 230 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Stoppe all skriveraktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet.

Stoppe all skriveraktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Bruke skrivermodellen uten berøringsskjerm Bli kjent med skriveren Bruke skriverkontrollpanelet med knapp med fire piler 0 Bruk 3 4 5 9 For å 8 7 Vis Vise statusen for skriveren. Tillatt

Detaljer

MS510 og MS610 Series

MS510 og MS610 Series MS510 og MS610 Series Brukerhåndbok Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4514 Modell(er): 630, 635, 646 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...4

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Lexmark E360d og E360dnserier

Lexmark E360d og E360dnserier Lexmark E360d og E360dnserier Brukerhåndbok Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 420, 430 Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Bli kjent med skriveren...7 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Skrive ut en side med menyinnstillingene

Skrive ut en side med menyinnstillingene Skrive ut en side med menyinnstillingene Bruke kontrollpanelet 1 Du kan når som helst skrive ut en liste over gjeldende standardinnstillinger. Merk: Før du skriver ut siden med menyinnstillinger, må du

Detaljer

Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier

Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Stoppe all skriveraktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet.

Stoppe all skriveraktivitet. Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Bruke skrivermodellen uten berøringsskjerm Lære om skriveren Bruke skriverkontrollpanelet med knapp med fire piler 0 Bruk 3 4 5 9 For å 8 7 4 7 ABC 3 DEF GHI 5 JKL 6 MNO PQR 8 STU 9 WXYZ

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Dell B3460dn-laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B3460dn-laserskriver. Brukerhåndbok Dell B3460dn-laserskriver Brukerhåndbok Juni 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

C935-serien. Brukerhåndbok

C935-serien. Brukerhåndbok C935-serien Brukerhåndbok April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt.

Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt. Tilkobling Side 1 av 2 Tilkobling Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt. Installere skriver og programvare for lokal utskrift med Windows

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

C746x og C748x. Brukerhåndbok. Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen.

C746x og C748x. Brukerhåndbok. Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. C746x og C748x Brukerhåndbok Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5026 Modell(er): 310, 311, 330, 331, 510, 511, 530, 531, 538, 539 Innhold 2

Detaljer

Driver-CD. Andre språk

Driver-CD. Andre språk Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå skriveren og funksjonene. Emner på Hjelp-menyen Skriveren har innebygde hjelpeemner. Velg om du

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer