Brukerhåndbok Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5 Juridisk forbud...5 Ansvarsbegrensning...5 Modellspesifikk informasjon...6 Veiledning til komponenter...7 Utvendig...7 Innvendig...8 Kontrollpanel...9 Installere driveren og programvare...11 Hurtiginstallasjon...11 Oppgradere eller slette skriverdriveren...11 Installere Smart Organizing Monitor...12 Førsteoppsett...13 Hva er Smart Organizing Monitor? Plassere papir Papir som støttes...15 Papirtyper som ikke anbefales...16 Utskriftsområde...17 Legge i papir...20 Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet...22 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...24 Plassere originaler...25 Om originaler...25 Plassere originaler på glassplaten...27 Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...29 Skrive ut på begge sider av ark...30 Avbryte en utskriftsjobb...31 Hvis papiret ikke samsvarer...33 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer

4 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Kopimodusskjerm...35 Grunnleggende bruk...36 Avbryte en kopi...37 Ta forstørrede eller minskede kopier...38 Angi forminsk/forstørr...39 Kombinere flere sider...40 Angi kombinering...41 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret...43 Kopiere et ID-kort...43 Ta tosidige kopier...45 Angi tosidig kopi...46 Angi skanneinnstillingene...49 Justering av bildeintensitet...49 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk...51 TWAIN-skanning...51 Grunnleggende bruk av WIA-skanning Sende og motta faks Faksmodusskjerm...53 Stille inn dato og tid...54 Angi tegn...55 Registrere faksdestinasjoner...56 Registrere faksdestinasjoner...56 Endre eller slette faksdestinasjoner...57 Konfigurere faksdestinasjoner med Smart Organizing Monitor...57 Sende en faks...59 Velge overføringsmodus...59 Grunnleggende fremgangsmåte for å sende en faks...60 Angi faksdestinasjonen...62 Nyttige sendefunksjoner

5 Angi skanneinnstillingene...68 Motta en faks...70 Velge mottaksmodus...70 Lister/rapporter relatert til faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Grunnleggende bruk...75 Innstillinger for kopifunksjoner...76 Innstillinger for faksfunksjoner...78 Innstillinger for adressebok...84 Systeminnstillinger...85 Skrive ut lister/rapporter...91 Skrive ut konfigurasjonssiden...91 Rapporttyper...91 Innstillinger for skriverfunksjoner Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen...93 Kontrollere statusinformasjon...93 Skrive ut konfigurasjonssiden...94 Konfigurere maskininnstillingene...95 Faneinnstillinger...95 Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten...97 Nullstille tonertelleren...98 Forholdsregler ved rengjøring...99 Rengjøre innsiden av maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre den automatiske dokumentmateren Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating Fjerne papir som sitter fast Fjerne skannestopp

6 Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Kopiproblemer Skannerproblemer Faksproblemer Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet Meldinger på skjermen Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner Flytte og frakte skriveren Avhending Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner Spesifikasjoner for skriverfunksjon Spesifikasjoner for kopifunksjon Spesifikasjoner for skannerfunksjon Spesifikasjoner for faksfunksjon Varemerker INDEKS

7 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 5

8 1. Beskrivelse av maskinen Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CHZ966 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: CODE XXXX -22, V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: CODE XXXX -11, V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 6

9 Veiledning til komponenter Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CHZ Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 2. ADF-deksel Åpne dette dekselet for å fjerne originaler som sitter fast i ADF. 3. ADF-magasin Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Dette magasinet kan inneholde inntil 15 ark vanlig papir. 4. Magasinforlenger for ADF Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde originalene. 5. Magasin Dette magasinet kan inneholde inntil 50 ark vanlig papir. 6. Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 7

10 1. Beskrivelse av maskinen 7. Magasindeksel Åpne dekselet og trekk ut papirmagasinet for å legge i papir. 8. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde utskriftene på plass. 9. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å trekke ut mottaksbrettet før utskrift. 10. Vedlikeholdsdeksel Løft opp dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 11. Automatisk dokumentmater (glassplatedeksel) Den automatiske dokumentmateren (ADF) er integrert med glassplatedekselet. Åpne dette dekselet for å legge dokumenter på glassplaten. 12. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde originalene. 13. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 14. Line- og TEL-kontakt Øvre kontakt: ekstern telefonkontakt. Til å koble til en ekstern telefon. Nedre kontakt: tilkobling for G3-linjegrensesnitt (analog). Til å koble til en telefonlinje. 15. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 16. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. Innvendig 1 CHZ Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Den må byttes ut etter ca. hver 2000 utskrevne sider. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte kassetten, kan du se s.97 "Bytte skriverkassetten". 8

11 Veiledning til komponenter Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land CHZ [Kopi/faks]-tast Bruk denne knappen til å veksle mellom kopi- og faksmodus på maskinen. 2. [Kortnummer]-tast Bruk denne knappen til å sende en faks til et registrert kortnummer. 3. [Brukerverktøy]-tast Trykk for å vise menyen for konfigurasjon av maskinens systeminnstillinger. 4. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger og verdier for innstilinger, eller gå til neste menynivå. 5. [Slett/stopp]-tast Bruk denne knappen til å avbryte eller stoppe en utskriftsjobb, kopiering av dokument, faksoverføring/-mottak og andre handlinger som pågår. 6. [Start]-tast Bruk denne knappen til å starte faksoverføring/-mottak eller kopiering. 7. [Kopiere ID-kort/Telefon]-tast Når maskinen er i kopimodus, bruker du denne knappen til å kopiere ID-kort eller endre innstillinger for IDkortkopi. Når maskinen er i faksmodus, bruker du denne knappen til å ringe til en telefon eller stoppe oppringningen av en registrert destinasjon. 8. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift, skanning eller faksoverføring/-mottak pågår. 9. Skjerm Viser aktuell status og meldinger. 9

12 1. Beskrivelse av maskinen 10. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre uregelmessigheter. Den blinker sakte når maskinen er i ferd med å gå tom for toner. 11. Rulletaster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. 12. Talltaster Bruk disse til å angi nummeriske verdier når du spesifiserer innstillinger som faksnumre og kopiantall, eller angi bokstaver når du spesifiserer navn. 10

13 Installere driveren og programvare Installere driveren og programvare Du kan installere den nødvendige driveren for denne maskinen med CD-ROM-platen som følger med. Operativsystemer som er kompatible med driverne og programvaren for denne maskinen: Windows XP/Vista/7 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Pass på at du kobler USB-kabelen fra maskinen og slår av maskinen før du starter installasjonen. Hurtiginstallasjon Bruk Hurtiginstallasjon til å installere skriverdriveren, TWAIN-driveren og WIA-driveren fra CD-ROMplaten. 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Hurtiginstallering av USB] på CD-ROM-menyen. 4. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Oppgradere eller slette skriverdriveren Oppgradere skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skrivermodellen du vil endre, og klikk deretter på [Skriveregenskaper]. 3. Klikk på fanen [Avansert]. 4. Klikk på [Ny driver] og klikk deretter på [Neste]. 5. Klikk på [Har CD...]. 6. Klikk [Bla...] og velg beliggenhenten til skriverdriveren. 7. Klikk på [OK] og angi skrivermodellen. 8. Klikk på [Neste]. 9. Klikk på [Fullfør]. 10. Klikk på [OK] for å lukke skriverens egenskaper-vindu. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 11. Start datamaskinen på nytt. Slette skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil slette, og klikk deretter på [Fjern enhet]. 3. Klikk [Ja]. 4. Klikk på et skriverikon og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver]. 5. Klikk på fanen [Drivere]. 6. Klikk på knappen [Endre driverinnstillinger] hvis den vises. 7. Klikk på [Fjern...]. 8. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. 9. Klikk [Ja]. 10. Klikk på [Slett]. 11. Klikk [OK]. 12. Klikk på [Lukk] for å lukke vinduet Egenskaper for utskriftsserver. Installere Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor er et verktøy som lar deg endre maskininnstillingene eller vise maskinstatusen fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.14 "Hva er Smart Organizing Monitor?". 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor] på CD-ROM-menyen. 4. Velg et språk for Smart Organizing Monitor. 5. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 12

15 Førsteoppsett Førsteoppsett Når du slår på denne maskinen for første gang, må du angi inn elementene under. Velg hver innstilling med [ ], [ ] eller talltastene og trykk på [OK]-tasten. [Språk] [Landkode] [År] [Måned] [Dag] [Time] [Minutt] 13

16 1. Beskrivelse av maskinen Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre Kortnummer Registrer, endre eller slett kortnummerinnstillinger. Forenklet kinesisk kan brukes til å angi destinasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende bruk av Smart Organizing Monitor, kan du se s.93 "Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor". 14

17 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) bredt ca mm (5,8-11,7 tommer) langt Papirtype Vanlig papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Resirkulert papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tykt papir (105 g/m 2 (28 lb.)) Papirkapasitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Plassere papir Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. 17

20 2. Plassere papir Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. Faksfunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 18

21 Utskriftsområde 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 19

22 2. Plassere papir Legge i papir Legg en bunke utskriftspapir i magasinet på baksiden av maskinen. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformatet og -typen. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og -type i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. 1. Åpne magasindekselet og trekk ut magasinet. 1 2 CHZ Når du har trukket ut magasinet, vipper du det frem og tilbake før du fester enden på magasinet til maskinen. 1 2 CHZ006 20

23 Legge i papir 3. Luft papiret før du legger det i magasinet. CBK Skyv papirførerne på begge sider utover, og legg deretter i papiret med utskriftsiden opp til det stopper CHZ Juster papirførerne på begge sider slik at de stemmer overens med papirbredden. CHZ008 21

24 2. Plassere papir 6. Åpne frontdekselet og magasinforlengeren. CHZ027 Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet Angi papirtype 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirtype], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirtype, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. 22

25 Legge i papir Angi standard papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirformat, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Angi et egendefinert papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [E.def.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 23

26 2. Plassere papir 6. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], trykk deretter på [OK]- tasten. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge bredden, og trykk deretter på [OK]-tasten. 8. Trykk på [OK]. 9. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge lengden, og trykk deretter på [OK]-tasten. 10. Trykk på [OK]. 11. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 5. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 6. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 6. Angi bredden i boksen [Vannrett: (90 til 216 mm)]. 7. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 297 mm)]. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. 24

27 Plassere originaler Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate ADF Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Papirformat: bredde på 140 til 216 mm (5 1 / 2 tommer til 8 1 / 2 tommer), lengde på 128 til 297 mm (5,0 tommer til 11,7 tommer) Papirvekt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Du kan plassere opptil 15 originalark av gangen i den automatiske dokumentmateren (når du bruker papir som veier 80 g/m 2, 20 lb.). Typer originaler som ikke støttes av den automatiske dokumentmateren Hvis følgende typer originaler legges i ADF, kan de bli skadet, sette seg fast eller føre til grå eller svarte linjer på utskriftene: Originaler som er større eller tyngre enn anbefalt Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomskinnelig papir Tynne, meget fleksible originaler Tykke originaler, slik som postkort Innbundne originaler, slik som bøker Transparente originaler, som OHP-transparenter eller gjennomskinnelig papir 25

28 2. Plassere papir Originaler som er våte pga. toner eller korrekturlakk Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Marger når du bruker ADF CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) 26

29 Plassere originaler Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 1. Løft opp glassplatedekselet. 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CHZ009 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Ikke plasser originaler av forskjellig type i dokumentmateren på én gang. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte sidene i originalen før du plasserer dem i den automatiske dokumentmateren. 27

30 2. Plassere papir 1. Åpne magasinet for ADF. 2. Juster papirledeplatene slik at de passer til formatet på originalene. CHZ010 CHZ Plasser originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. Den siste siden skal være nederst. CHZ012 28

31 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 29

32 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. Skrive ut på begge sider av ark 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasinet. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender opp og legger dem i magasinet. Stående CHZ921 30

33 Grunnleggende bruk Liggende CHZ Trykk på [Start]-tasten. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 31

34 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. 2. Trykk på [1]-tasten. CHZ961 32

35 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Start]-tasten. CHZ962 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Slett/stopp]-tasten. CHZ961 33

36 34 3. Skrive ut dokumenter

37 4. Kopiere originaler Kopimodusskjerm Når maskinen slås på, vises kopiskjermbildet først. Når faksskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten på kontrollpanelet for å veksle til kopiskjermen. Hvilemodusskjerm Copier A4 100% Text/Photo 01 Første linje: Viser funksjonen og papirformatet som er angitt på maskinen. Følgende fem funksjoner er tilgjengelige: Kopi, ID-kortkopi, Sortering, Tosidig kopi, Tosid./sort. Andre linje: Viser forstørrelsesprosenten for kopi eller kombinasjonsinnstilling ([2 på 1] eller [4 på 1]), dokumenttype og antall kopier. Du kan angi oppstartsmodus i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Systeminnstillinger]. 35

38 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk Originalen i den automatiske dokumentmateren prioriteres over originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF og på glassplaten. Når du tar flere kopier av et flersiders dokument, kan du velge om kopier skal leveres i sorterte sett eller i sidebunker i funksjonen [Sortering]under [Kopifunksjoner]. 1. Pass på at kopimodusskjermen vises. Når faksmodusskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten for å veksle til kopimodusskjermen. CHZ Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. 4. Trykk på [Start]-tasten. CHZ962 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. 36

39 Grunnleggende bruk Hvis en skanning setter seg fast i den automatiske dokumentmateren, avbrytes kopieringen med én gang. Hvis dette skjer, må du kopiere originalene på nytt og begynne med siden som satt fast. Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner originalen, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Når originalen plasseres i den automatiske dokumentmateren, stopper skanningen når gjeldende side er matet inn. Hvis kopieringen avbrytes under utskrift, avbrytes kopieringsprosessen etter at gjeldende side er skrevet ut. 1. Pass på at kopimodusskjermen vises. Når faksmodusskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten for å veksle til kopimodusskjermen. 2. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ Trykk på [1]-tasten. CHZ961 37

40 4. Kopiere originaler Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (hovedsakelig Nord-Amerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. 38

41 Ta forstørrede eller minskede kopier Angi forminsk/forstørr 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ]- eller [ ] for å velge [Kopifunksjoner], og trykk deretter på [OK]- tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Forminsk/forstørr], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kopiprosenten, og trykk deretter på [OK]-tasten. Hvis [Zoom: %] er valgt, angir du ønsket prosent med talltastene, og trykker på [OK]- tasten. 5. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. 39

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 3 Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking Tillegg Før du bruker maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne fra datamaskin Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Plassere papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne fra datamaskin Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Plassere papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne fra datamaskin Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Vedlikeholde maskinen Feilsøking

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon ." Xerox WorkCentre /0// Kopiere. Legg dokumentene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Slett alt (C) for å slette eventuelle programmeringsvalg i 88 99. Trykk på Startvindu for tjenester,

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer