Brukerhåndbok Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Brukerveiledning"

Transkript

1 Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning

2

3 INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5 Juridisk forbud...5 Ansvarsbegrensning...5 Modellspesifikk informasjon...6 Veiledning til komponenter...7 Utvendig...7 Innvendig...8 Kontrollpanel...9 Installere driveren og programvare...11 Hurtiginstallasjon...11 Oppgradere eller slette skriverdriveren...11 Installere Smart Organizing Monitor...12 Førsteoppsett...13 Hva er Smart Organizing Monitor? Plassere papir Papir som støttes...15 Papirtyper som ikke anbefales...16 Utskriftsområde...17 Legge i papir...20 Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet...22 Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor...24 Plassere originaler...25 Om originaler...25 Plassere originaler på glassplaten...27 Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk...29 Skrive ut på begge sider av ark...30 Avbryte en utskriftsjobb...31 Hvis papiret ikke samsvarer...33 Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer

4 Nullstille utskriftsjobben Kopiere originaler Kopimodusskjerm...35 Grunnleggende bruk...36 Avbryte en kopi...37 Ta forstørrede eller minskede kopier...38 Angi forminsk/forstørr...39 Kombinere flere sider...40 Angi kombinering...41 Kopiere begge sider av et ID-kort på én side av papiret...43 Kopiere et ID-kort...43 Ta tosidige kopier...45 Angi tosidig kopi...46 Angi skanneinnstillingene...49 Justering av bildeintensitet...49 Velge dokumenttype i forhold til originalen Skanne fra datamaskin Grunnleggende bruk...51 TWAIN-skanning...51 Grunnleggende bruk av WIA-skanning Sende og motta faks Faksmodusskjerm...53 Stille inn dato og tid...54 Angi tegn...55 Registrere faksdestinasjoner...56 Registrere faksdestinasjoner...56 Endre eller slette faksdestinasjoner...57 Konfigurere faksdestinasjoner med Smart Organizing Monitor...57 Sende en faks...59 Velge overføringsmodus...59 Grunnleggende fremgangsmåte for å sende en faks...60 Angi faksdestinasjonen...62 Nyttige sendefunksjoner

5 Angi skanneinnstillingene...68 Motta en faks...70 Velge mottaksmodus...70 Lister/rapporter relatert til faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Grunnleggende bruk...75 Innstillinger for kopifunksjoner...76 Innstillinger for faksfunksjoner...78 Innstillinger for adressebok...84 Systeminnstillinger...85 Skrive ut lister/rapporter...91 Skrive ut konfigurasjonssiden...91 Rapporttyper...91 Innstillinger for skriverfunksjoner Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor Kontrollere systeminformasjonen...93 Kontrollere statusinformasjon...93 Skrive ut konfigurasjonssiden...94 Konfigurere maskininnstillingene...95 Faneinnstillinger...95 Oppdatere fastvare Vedlikeholde maskinen Bytte skriverkassetten...97 Nullstille tonertelleren...98 Forholdsregler ved rengjøring...99 Rengjøre innsiden av maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre den automatiske dokumentmateren Feilsøking Vanlige problemer Problemer med papirmating Fjerne papir som sitter fast Fjerne skannestopp

6 Problemer med utskriftskvalitet Kontrollere tilstanden til maskinen Skriverproblemer Utskriftsposisjoner stemmer ikke med posisjoner på skjermen Kopiproblemer Skannerproblemer Faksproblemer Feil- og statusmeldinger som vises på kontrollpanelet Meldinger på skjermen Feil- og statusmeldinger som vises på Smart Organizing Monitor Tillegg Merknader om toner Flytte og frakte skriveren Avhending Hvem du skal kontakte Rekvisita Skriverkassett Maskinens spesifikasjoner Generell funksjon Spesifikasjoner Spesifikasjoner for skriverfunksjon Spesifikasjoner for kopifunksjon Spesifikasjoner for skannerfunksjon Spesifikasjoner for faksfunksjon Varemerker INDEKS

7 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Juridisk forbud Du kan ikke kopiere eller skrive ut noe materiale hvor gjengivelse er forbudt ved lov. Det er forbudt i følge lokal lovgivning å kopiere eller skrive ut følgende materiale: sedler, avgiftsmerker, obligasjoner, banksjekker, sjekker, pass, førerkort. Den foregående listen er bare veiledende og omfatter ikke alt. Vi tar ikke ansvar for at listen er komplett. Ta kontakt med juridisk rådgiver hvis du har spørsmål om hva slags materiale du kan kopiere eller skrive ut. Ansvarsbegrensning Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å oppnå god utskriftskvalitet, anbefaler produsenten at du kun benytter originaltoner fra produsenten. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Noen illustrasjoner eller forklaringer i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt grunnet forbedringer eller endringer i produktet. 5

8 1. Beskrivelse av maskinen Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du identifiserer regionen maskinen din tilhører. Det er en etikett på baksiden av maskinen, og den finner du plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region maskinen din tilhører. Les etiketten. CHZ966 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til maskinen din. (hovedsaklig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region A-modell: CODE XXXX -22, V (hovedsaklig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er maskinen din en region B-modell: CODE XXXX -11, V Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis maskinen din er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis maskinen din er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 6

9 Veiledning til komponenter Veiledning til komponenter Denne delen viser navnene på de ulike delene foran og bak på skriveren, og gir en forklaring på delenes funksjoner. Utvendig CHZ Kontrollpanel Inneholder en skjerm og taster for maskinkontroll. 2. ADF-deksel Åpne dette dekselet for å fjerne originaler som sitter fast i ADF. 3. ADF-magasin Legg bunken med originaler her. De mates automatisk. Dette magasinet kan inneholde inntil 15 ark vanlig papir. 4. Magasinforlenger for ADF Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde originalene. 5. Magasin Dette magasinet kan inneholde inntil 50 ark vanlig papir. 6. Glassplate Legg originalene her, ett ark av gangen. 7

10 1. Beskrivelse av maskinen 7. Magasindeksel Åpne dekselet og trekk ut papirmagasinet for å legge i papir. 8. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde utskriftene på plass. 9. Frontdeksel Åpne dette dekselet for å trekke ut mottaksbrettet før utskrift. 10. Vedlikeholdsdeksel Løft opp dette dekselet for å bytte rekvisita eller fjerne papir som sitter fast. 11. Automatisk dokumentmater (glassplatedeksel) Den automatiske dokumentmateren (ADF) er integrert med glassplatedekselet. Åpne dette dekselet for å legge dokumenter på glassplaten. 12. Magasinforlenger Trekk ut denne magasinforlengeren for å holde originalene. 13. USB-port Bruk denne porten til å koble maskinen til en datamaskin med en USB-kabel. 14. Line- og TEL-kontakt Øvre kontakt: ekstern telefonkontakt. Til å koble til en ekstern telefon. Nedre kontakt: tilkobling for G3-linjegrensesnitt (analog). Til å koble til en telefonlinje. 15. Strømkontakt Koble strømledningen til maskinen her. Sett den andre enden på strømledningen inn et strømuttak. 16. Strømbryter Bruk denne bryteren til å slå strømmen på og av. Innvendig 1 CHZ Skriverkassett Utbyttbar rekvisita som er nødvendig for å skrive ut på papir. Den må byttes ut etter ca. hver 2000 utskrevne sider. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte kassetten, kan du se s.97 "Bytte skriverkassetten". 8

11 Veiledning til komponenter Kontrollpanel Det faktiske kontrollpanelet kan se annerledes ut enn på illustrasjonen, avhengig av land CHZ [Kopi/faks]-tast Bruk denne knappen til å veksle mellom kopi- og faksmodus på maskinen. 2. [Kortnummer]-tast Bruk denne knappen til å sende en faks til et registrert kortnummer. 3. [Brukerverktøy]-tast Trykk for å vise menyen for konfigurasjon av maskinens systeminnstillinger. 4. [OK]-tast Bruk denne tasten til å bekrefte innstillinger og verdier for innstilinger, eller gå til neste menynivå. 5. [Slett/stopp]-tast Bruk denne knappen til å avbryte eller stoppe en utskriftsjobb, kopiering av dokument, faksoverføring/-mottak og andre handlinger som pågår. 6. [Start]-tast Bruk denne knappen til å starte faksoverføring/-mottak eller kopiering. 7. [Kopiere ID-kort/Telefon]-tast Når maskinen er i kopimodus, bruker du denne knappen til å kopiere ID-kort eller endre innstillinger for IDkortkopi. Når maskinen er i faksmodus, bruker du denne knappen til å ringe til en telefon eller stoppe oppringningen av en registrert destinasjon. 8. Strømindikator Denne indikatoren lyser blått når maskinen er slått på. Den blinker når en utskriftsjobb er mottatt og mens utskrift, skanning eller faksoverføring/-mottak pågår. 9. Skjerm Viser aktuell status og meldinger. 9

12 1. Beskrivelse av maskinen 10. Alarmindikator Denne indikatoren lyser rødt når maskinen går tom for papir eller rekvisita, når papirinnstillingene ikke samsvarer med innstillingene som er angitt av driveren eller når det oppstår andre uregelmessigheter. Den blinker sakte når maskinen er i ferd med å gå tom for toner. 11. Rulletaster Trykk på disse tastene for å flytte markøren i hver retning. 12. Talltaster Bruk disse til å angi nummeriske verdier når du spesifiserer innstillinger som faksnumre og kopiantall, eller angi bokstaver når du spesifiserer navn. 10

13 Installere driveren og programvare Installere driveren og programvare Du kan installere den nødvendige driveren for denne maskinen med CD-ROM-platen som følger med. Operativsystemer som er kompatible med driverne og programvaren for denne maskinen: Windows XP/Vista/7 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Pass på at du kobler USB-kabelen fra maskinen og slår av maskinen før du starter installasjonen. Hurtiginstallasjon Bruk Hurtiginstallasjon til å installere skriverdriveren, TWAIN-driveren og WIA-driveren fra CD-ROMplaten. 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Hurtiginstallering av USB] på CD-ROM-menyen. 4. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Oppgradere eller slette skriverdriveren Oppgradere skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skrivermodellen du vil endre, og klikk deretter på [Skriveregenskaper]. 3. Klikk på fanen [Avansert]. 4. Klikk på [Ny driver] og klikk deretter på [Neste]. 5. Klikk på [Har CD...]. 6. Klikk [Bla...] og velg beliggenhenten til skriverdriveren. 7. Klikk på [OK] og angi skrivermodellen. 8. Klikk på [Neste]. 9. Klikk på [Fullfør]. 10. Klikk på [OK] for å lukke skriverens egenskaper-vindu. 11

14 1. Beskrivelse av maskinen 11. Start datamaskinen på nytt. Slette skriverdriveren 1. På [Start]-menyen, klikk på [Enheter og skrivere]. 2. Høyreklikk på ikonet til skriveren du vil slette, og klikk deretter på [Fjern enhet]. 3. Klikk [Ja]. 4. Klikk på et skriverikon og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver]. 5. Klikk på fanen [Drivere]. 6. Klikk på knappen [Endre driverinnstillinger] hvis den vises. 7. Klikk på [Fjern...]. 8. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. 9. Klikk [Ja]. 10. Klikk på [Slett]. 11. Klikk [OK]. 12. Klikk på [Lukk] for å lukke vinduet Egenskaper for utskriftsserver. Installere Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor er et verktøy som lar deg endre maskininnstillingene eller vise maskinstatusen fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.14 "Hva er Smart Organizing Monitor?". 1. Lukk alle programmer unntatt denne veiledningen. 2. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor] på CD-ROM-menyen. 4. Velg et språk for Smart Organizing Monitor. 5. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. 12

15 Førsteoppsett Førsteoppsett Når du slår på denne maskinen for første gang, må du angi inn elementene under. Velg hver innstilling med [ ], [ ] eller talltastene og trykk på [OK]-tasten. [Språk] [Landkode] [År] [Måned] [Dag] [Time] [Minutt] 13

16 1. Beskrivelse av maskinen Hva er Smart Organizing Monitor? Installer dette verktøyet på datamaskinen fra den medfølgende CD-ROM-platen før du bruker det. Smart Organizing Monitor gir deg følgende funksjoner: Viser status for maskinen. Viser meldinger om papirstopp og andre feilmeldinger. Innstillinger for papirformat og -type Viser tilgjengelige innstillinger for papirformater eller -typer på denne maskinen. Utskriftstest og konfigurasjonssider Skriver ut Liste/rapport for å kontrollere listen over innstillinger for denne maskinen samt annen informasjon. Endre systeminnstillingene Brukes til å endre egendefinerte papirformatinnstillinger og andre innstillinger på denne maskinen. Endre Kortnummer Registrer, endre eller slett kortnummerinnstillinger. Forenklet kinesisk kan brukes til å angi destinasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende bruk av Smart Organizing Monitor, kan du se s.93 "Konfigurere maskinen med Smart Organizing Monitor". 14

17 2. Plassere papir Papir som støttes Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Halv Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Egendefinert papirformat Følgende papirformater støttes som egendefinerte papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) bredt ca mm (5,8-11,7 tommer) langt Papirtype Vanlig papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Resirkulert papir ( g/m 2 (20-24 lb.)) Tynt papir (60-64 g/m 2 (16 lb.)) Tykt papir (105 g/m 2 (28 lb.)) Papirkapasitet 50 ark (80 g/m 2, 20 lb.) 15

18 2. Plassere papir Papirtyper som ikke anbefales Du må ikke bruke følgende papirtyper: Papir til Ink-jet Spesialpapir til GelJet Bøyd, brettet eller skrukkete papir Krøllete eller vridd papir Krøllete papir Papir som er fuktig Skittent eller skadet papir Papir som er så tørt at det avgir statisk elektrisitet Papir som det allerede er skrevet ut på, med unntak av papir med et ferdigtrykt brevhode Feil kan lett oppstå hvis du bruker papirutskrifter fra andre skrivere enn laserskrivere (for eksempel svart-hvitt- og fargekopimaskiner, blekkskrivere osv.) Spesialpapir, for eksempel termisk papir og karbonpapir Papir som er tyngre eller lettere enn begrensningen Papir med vinduer, hull, perforeringer, utskjæringer eller preginger Papir med selvklebende etiketter hvor lim eller underlagspapir er synlig Papir med binders eller stifter Når du legger i papiret må du prøve å unngå at du tar på papiret. Selv om papiret er egnet til maskinen, kan feil oppbevaring av papir føre til dårlig utskriftskvalitet, at papiret setter seg fast eller at maskinen ikke fungerer korrekt. 16

19 Utskriftsområde Utskriftsområde Diagrammet nedenfor viser områdene på papiret som maskinen kan skrive ut på. Fra skriverdriveren CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat og skriverdriverens innstillinger. 17

20 2. Plassere papir Kopifunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. Faksfunksjon CHZ Utskriftsområde 2. Materetning 18

21 Utskriftsområde 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Utskriftsområdet kan variere avhengig av papirformat. 19

22 2. Plassere papir Legge i papir Legg en bunke utskriftspapir i magasinet på baksiden av maskinen. Når du legger i papir, må du passe på å konfigurere papirformatet og -typen. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirformat og -type i skriverdriveren slik at innstillingene som konfigureres når du legger i papir, kan brukes til utskrift. 1. Åpne magasindekselet og trekk ut magasinet. 1 2 CHZ Når du har trukket ut magasinet, vipper du det frem og tilbake før du fester enden på magasinet til maskinen. 1 2 CHZ006 20

23 Legge i papir 3. Luft papiret før du legger det i magasinet. CBK Skyv papirførerne på begge sider utover, og legg deretter i papiret med utskriftsiden opp til det stopper CHZ Juster papirførerne på begge sider slik at de stemmer overens med papirbredden. CHZ008 21

24 2. Plassere papir 6. Åpne frontdekselet og magasinforlengeren. CHZ027 Angi papirtype og papirformat med kontrollpanelet Angi papirtype 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirtype], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirtype, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. 22

25 Legge i papir Angi standard papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge papirformat, og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Angi et egendefinert papirformat 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [System], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirmagasininnst.], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Papirformat], og trykk deretter på [OK]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [E.def.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 23

26 2. Plassere papir 6. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [mm] eller [tomme], trykk deretter på [OK]- tasten. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge bredden, og trykk deretter på [OK]-tasten. 8. Trykk på [OK]. 9. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge lengden, og trykk deretter på [OK]-tasten. 10. Trykk på [OK]. 11. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. Angi papirtype og papirformat med Smart Organizing Monitor Fremgangsmåten i denne delen er et eksempel basert på Windows 7. Den faktiske fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Angi papirtype og papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Endre...] på fanen [Status]. 5. Velg papirtype og papirformat og klikk på [OK]. 6. Klikk på [Lukk]. Endre egendefinert papirformat 1. Klikk på [Alle programmer] på [Start]-menyen. 2. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Klikk på [Skriverkonfigurering] på fanen [Brukerverktøy]. 5. Velg [mm] eller [tomme] i listen [Måleenhet:] på fanen [System]. 6. Angi bredden i boksen [Vannrett: (90 til 216 mm)]. 7. Angi lengden i boksen [Loddrett: (148 til 297 mm)]. 8. Klikk på [OK]. 9. Klikk på [Lukk]. 24

27 Plassere originaler Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi, og hvordan du plasserer dem. Om originaler Anbefalt format på originaler Glassplate ADF Bredde opptil 216 mm (8,5 tommer), lengde opptil 297 mm (11,7 tommer) Papirformat: bredde på 140 til 216 mm (5 1 / 2 tommer til 8 1 / 2 tommer), lengde på 128 til 297 mm (5,0 tommer til 11,7 tommer) Papirvekt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Du kan plassere opptil 15 originalark av gangen i den automatiske dokumentmateren (når du bruker papir som veier 80 g/m 2, 20 lb.). Typer originaler som ikke støttes av den automatiske dokumentmateren Hvis følgende typer originaler legges i ADF, kan de bli skadet, sette seg fast eller føre til grå eller svarte linjer på utskriftene: Originaler som er større eller tyngre enn anbefalt Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomskinnelig papir Tynne, meget fleksible originaler Tykke originaler, slik som postkort Innbundne originaler, slik som bøker Transparente originaler, som OHP-transparenter eller gjennomskinnelig papir 25

28 2. Plassere papir Originaler som er våte pga. toner eller korrekturlakk Bildeområde som ikke kan skannes Selv om du plasserer originalene korrekt, kan det hende marger på noen få millimeter på alle sider av originalen ikke blir skannet. Marger når du bruker glassplaten CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Marger når du bruker ADF CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) 26

29 Plassere originaler Plassere originaler på glassplaten Ikke plasser originaler før all korrekturlakk eller toner er helt tørr. Hvis du gjør det, kan det bli merker på glassplaten som vil vises på kopier. 1. Løft opp glassplatedekselet. 2. Plasser originalen med teksten ned på glassplaten. Originalen bør plasseres helt inntil det bakre venstre hjørnet. 3. Legg ned glassplatedekselet. CHZ009 Hold nede dekselet med hendene når du bruker tykke, brettede eller innbundne originaler og når dekselet ikke kan senkes helt. Plassere originaler i den automatiske dokumentmateren Ikke plasser originaler av forskjellig type i dokumentmateren på én gang. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte sidene i originalen før du plasserer dem i den automatiske dokumentmateren. 27

30 2. Plassere papir 1. Åpne magasinet for ADF. 2. Juster papirledeplatene slik at de passer til formatet på originalene. CHZ010 CHZ Plasser originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. Den siste siden skal være nederst. CHZ012 28

31 3. Skrive ut dokumenter Grunnleggende bruk Bruk skriverdriveren til å skrive ut et dokument fra datamaskinen. 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Endre utskriftsinnstillinger om nødvendig. Følgende utskriftsinnstillinger kan angis med skriverdriveren: Skrive ut flere sider på et ark Dele en enkelt side på flere ark Skrive ut på begge sider av ark Ikke skrive ut blanke sider Sortere utskrifter Lagre skriverdriverinnstillinger Hente og slette lagrede innstillinger for skriveregenskaper Skrive ut på egendefinert papirformat Skrive ut et dokument i stort format på papir i mindre format Forminske og forstørre et dokumentformat Endre utskriftsoppløsningen Spare toner ved utskrift Endre rastreringsmønsteret Stemple tekst på utskrifter Du finner mer informasjon om hver innstilling ved å klikke på [Hjelp]. 29

32 3. Skrive ut dokumenter 3. Når endringer i innstillingene er fullført, klikker du på [OK]. 4. Skriv ut dokumentet med utskriftsfunksjonen i dokumentets originalprogram. Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. Skrive ut på begge sider av ark 1. Etter at du har opprettet et dokument, åpne dialogboksen [Utskriftsinnstillinger] i programmet som dokumentet ble opprettet i. 2. Velg hvordan du vil åpne den innbundne utskriften i listen [Tosidig:] på fanen [Oppsett]. 3. Etter at du har foretatt eventuelle andre innstillinger, klikker du på [OK]. 4. Start utskrift. Maskinen skriver bare ut på den ene siden først, og deretter viser Smart Organizing Monitor en melding om at du må snu utskriftene og legge dem i på nytt. 5. Ta alle utskriftene ut av mottaksbrettet og legg dem i magasinet. For å skrive ut på motsatt side av utskriftene, snur du dem slik at den blanke siden vender opp og legger dem i magasinet. Stående CHZ921 30

33 Grunnleggende bruk Liggende CHZ Trykk på [Start]-tasten. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte utskriftsjobber med enten kontrollpanelet på maskinen eller med datamaskinen, avhengig av statusen til jobben. Avbryte en utskriftsjobb før utskriften har startet 1. Dobbeltklikk på skriverikonet på oppgavelinjen på datamaskinen. 2. Velg utskriftsjobben du vil avbryte, klikk på [Dokument]-menyen og klikk deretter på [Avbryt]. Hvis du avbryter en utskriftsjobb som allerede er behandlet, kan det hende noen sider skrives ut før jobben avbrytes. Det kan ta en stund å avbryte store utskriftsjobber. 31

34 3. Skrive ut dokumenter Avbryte en utskriftsjobb under utskrift 1. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. 2. Trykk på [1]-tasten. CHZ961 32

35 Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papiret ikke samsvarer Hvis papirformatet eller -typen ikke samsvarer med innstillingene for utskriftsjobben, rapporterer maskinen en feil. Du kan rette opp denne filen på to måter: Fortsette å skrive ut med papir som ikke samsvarer Bruk fremmatingsfunksjonen til å ignorere feilen og skrive ut med papir som ikke samsvarer. Nullstill utskriftsjobben. Avbryt utskrift. Fortsette utskrift med papir som ikke samsvarer Hvis papiret er for lite for utskriftsjobben, kuttes det utskrevne bildet. 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Start]-tasten. CHZ962 Nullstille utskriftsjobben 1. Hvis feilmeldingen vises, trykker du på [Slett/stopp]-tasten. CHZ961 33

36 34 3. Skrive ut dokumenter

37 4. Kopiere originaler Kopimodusskjerm Når maskinen slås på, vises kopiskjermbildet først. Når faksskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten på kontrollpanelet for å veksle til kopiskjermen. Hvilemodusskjerm Copier A4 100% Text/Photo 01 Første linje: Viser funksjonen og papirformatet som er angitt på maskinen. Følgende fem funksjoner er tilgjengelige: Kopi, ID-kortkopi, Sortering, Tosidig kopi, Tosid./sort. Andre linje: Viser forstørrelsesprosenten for kopi eller kombinasjonsinnstilling ([2 på 1] eller [4 på 1]), dokumenttype og antall kopier. Du kan angi oppstartsmodus i innstillingen [Funksjonsprioritet] under [Systeminnstillinger]. 35

38 4. Kopiere originaler Grunnleggende bruk Originalen i den automatiske dokumentmateren prioriteres over originalen på glassplaten hvis du plasserer originaler både i ADF og på glassplaten. Når du tar flere kopier av et flersiders dokument, kan du velge om kopier skal leveres i sorterte sett eller i sidebunker i funksjonen [Sortering]under [Kopifunksjoner]. 1. Pass på at kopimodusskjermen vises. Når faksmodusskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten for å veksle til kopimodusskjermen. CHZ Plasser originalen på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren (ADF). 3. Hvis du vil lage flere kopier, angir du antallet kopier med talltastene. 4. Trykk på [Start]-tasten. CHZ962 Hvis det oppstår papirstopp, stanser utskriften når siden som er i ferd med å skrives ut er ferdig. Åpne vedlikeholdsdekselet for å fjerne papiret som sitter fast. Utskriften fortsetter automatisk når vedlikeholdsdekselet lukkes. Hvis vedlikeholdsdekselet ikke er blitt åpnet for å fjerne papir som sitter fast, trykker du på [Start]-tasten for å fortsette utskriften. 36

39 Grunnleggende bruk Hvis en skanning setter seg fast i den automatiske dokumentmateren, avbrytes kopieringen med én gang. Hvis dette skjer, må du kopiere originalene på nytt og begynne med siden som satt fast. Avbryte en kopi Hvis kopieringen avbrytes mens maskinen skanner originalen, avbrytes kopieringen øyeblikkelig og ingenting skrives ut. Når originalen plasseres i den automatiske dokumentmateren, stopper skanningen når gjeldende side er matet inn. Hvis kopieringen avbrytes under utskrift, avbrytes kopieringsprosessen etter at gjeldende side er skrevet ut. 1. Pass på at kopimodusskjermen vises. Når faksmodusskjermen vises, trykker du på [Kopi/faks]-tasten for å veksle til kopimodusskjermen. 2. Trykk på [Slett/Stopp]-tasten. CHZ Trykk på [1]-tasten. CHZ961 37

40 4. Kopiere originaler Ta forstørrede eller minskede kopier Det finnes to måter å angi skaleringsgraden på: Bruke en forhåndsinnstilt grad eller angi en egendefinert grad manuelt. Forhåndsinnstilt grad CES103 (hovedsakelig Europa og Asia) 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200% (hovedsakelig Nord-Amerika) 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200% Egendefinert grad CES % til 400 % i trinn på 1 %. 38

41 Ta forstørrede eller minskede kopier Angi forminsk/forstørr 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CHZ Trykk på tasten [ ]- eller [ ] for å velge [Kopifunksjoner], og trykk deretter på [OK]- tasten. 3. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Forminsk/forstørr], og trykk deretter på [OK]- tasten. 4. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge kopiprosenten, og trykk deretter på [OK]-tasten. Hvis [Zoom: %] er valgt, angir du ønsket prosent med talltastene, og trykker på [OK]- tasten. 5. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet. 39

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type C4500. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type C4500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendingsfunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne

Detaljer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den viktige

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sett en ring

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer