Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel"

Transkript

1 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt) Faks Skanning med maler Papirmagasin og Magasin (innleggsmag.) (valgfritt) Papirmagasin Kontrollpanel Magasin (spesialmag.) 8 Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Skriv ut fra... Kontrollpanel 8? GHI ABC DEF JKL MNO PQRS TUV WXYZ 9 AC 0 Startvindu for tjenester 8 Hjelp Tjenester Jobbstatus Maskinstatus Berøringsskjerm Logg på / av 9 0 Avbryt Start Slett alt Stopp Strømsparing Talltastatur 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

2 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Legge i papir Maskinoversikt Magasin, og. Åpne magasinet.. Legg i papiret med forsiden opp. Ikke fyll papir over maksimumsstreken.. Bare magasin og. Kontroller at papirstøttene bare så vidt berører papiret.. Lukk magasinet. Papirinnstillingene for magasinet vises i vinduet.. Kontroller og bekreft eller endre innstillingene. Magasin Magasin (spesialmag.) Magasin Magasin Magasin Magasin (innleggsmag.) Magasin (spesialmag.) Magasin Magasin (innleggsmag.) Kontroller at magasinet er senket. Bruk magasinforlengeren til store formater. Legg i papiret med forsiden ned. Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Kontroller at papirstøttene bare så vidt berører papiret. Papirinnstillingene for magasinet vises i vinduet. Kontroller og bekreft eller endre innstillingene..... Trykk på knappen for å åpne døren. Vent til magasinet er senket. Legg i papiret med forsiden ned. Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Lukk døren. Magasinet heves automatisk..... Legg papiret med forsiden opp i magasinet, og kontroller at det har riktig orientering for det aktuelle papiret. Ikke fyll papir over maksimumsstreken. Kontroller at papirstøttene bare så vidt berører papiret. Papirinnstillingene for magasinet vises i vinduet. Kontroller og bekreft eller endre innstillingene. Papirtykkelser og -format finnes i Brukerhåndbok 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

3 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Kopiere. Trykk på Slett alt (AC) to ganger og deretter på Bekreft for å annullere. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Kopiere. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Kopi. Kategorien Kopi vises.. Endre programmering etter ønske, for eksempel alternativer for Leveringsfarge, Forstørr/forminsk, Papirmagasiner, - el. -sidig kopiering og Kopilevering.. Angi antallet kopier ved hjelp av talltastaturet.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle kopieringsjobben. Jobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

4 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Sende en faks. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Fakse. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Faks. Kategorien Faks vises.. Velg inndatafeltet, og skriv inn faksnummeret. Trykk på Legg til for å legge til faksnummeret i mottakerlisten. Legg eventuelt til flere numre.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle faksjobben. Faksjobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

5 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Sende en serverfaks. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Fakse. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Serverfaks. Kategorien Serverfaks vises.. Velg inndatafeltet, og skriv inn faksnummeret. Trykk på Legg til for å legge til faksnummeret i mottakerlisten. Legg eventuelt til flere numre.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle faksjobben. Faksjobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

6 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Sende en Internett-faks. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Fakse. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Internett-faks. Kategorien Internett-faks vises.. Velg Ny mottaker. Kontroller at Til vises på rullegardinmenyen. Angi e-postadressen, og velg Legg til. Legg til flere mottakere etter behov, og velg Lukk.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle faksjobben. Faksjobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

7 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Bruke Skriv ut fra Skrive ut. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Skriv ut fra. De utskriftsklare jobbene vises.. Bruk pilknappene til å velge ønsket mappe eller jobb.. Endre programmering etter ønske.. Angi ønsket antall, og velg Skriv ut for å skrive ut jobben. Utskriftsjobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

8 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Sende en e-post. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Sende e-post. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg E-post. Kategorien E-post vises.. Velg Ny mottaker. Kontroller at Til vises på rullegardinmenyen. Angi e-postadressen, og velg Legg til. Legg til flere mottakere etter behov, og velg Lukk.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle e-postjobben. E-postjobben legges i køen for behandling. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

9 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Bruke Skanne med maler. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden Skanne. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Skanning med maler. Kategorien Skanning med maler vises.. Velg en mal for jobben i listen.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle skannejobben. De skannede bildene blir lagret der det er angitt i malen, slik at du kan hente dem frem igjen senere. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

10 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Bruke USB-porten. Sett USB-minnepinnen inn i USB-porten på venstre side av maskinen. Skanning. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden ned på glassplaten.. Velg Skann til USB. Kategorien Skanning med maler vises.. Endre programmering etter ønske.. Trykk på Start for å skanne originalene og behandle skannejobben. De skannede bildene lagres i rotkatalogen på USB-minnepinnen. Skriv ut. Velg Skriv ut fra USB. Alternativene for Skriv ut fra vises. 8. Bruk pilknappene til å velge ønsket mappe eller utskriftsklar jobb. 9. Endre programmering etter ønske. 0. Angi ønsket antall, og trykk på Start for å skrive ut jobben. Utskriftsjobben legges i køen for behandling. / 0 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

11 Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Vedlikehold og forbruksartikler Smeltevoksbrikker. Sett inn smeltevoksbrikkene i sporene for smelteboksbrikker i maskinen. Opptil smeltevoksbrikker per farge kan settes inn mens maskinen går.. Når du setter inn smeltevoksbrikker, må du passe på at du setter inn riktig farge i riktig spor i maskinen. Avfallsbeholder for smeltevoks. Avfallsbeholderen for smeltevoks inneholder voksrester fra rengjøring av skrivehodet.. Maskinen fungerer ikke hvis avfallsbeholderen for smeltevoks er full. Du må tømme beholderen. Smeltevoksrestene er ikke giftige og kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Rengjøringsenhet. Rengjøringsenheten tilfører et slippmiddel av silikonolje på trommelen.. Bytt ut enheten ved hjelp av instruksjonene på berøringsskjermen, og resirkuler den gamle enheten som angitt på emballasjen eller av din lokale Xerox-representant. Avfall fra stiftkassett og hulling. Hvis maskinen er utstyrt med en kontoretterbehandler eller etterbehandler med stor kapasitet, må du bytte stiftkassetten eller -kassettene når en melding vises. 8. Hvis etterbehandleren også har en hullemaskin som tilleggsutstyr, må du også tømme avfallsbeholderen for hulling når du får beskjed om det. 9. Det vises detaljerte instruksjoner på berøringsskjermen. Vedlikehold av utskriftskvalitet Det er en rekke oppgaver som utføres automatisk på maskinen for å vedlikeholde utskriftskvaliteten. Hvis det oppstår problemer, kjører maskinen i tillegg blanke ark gjennom papirbanen for å rengjøre systemet. Disse sidene leveres til den øvre mottakeren og kan kasseres. Du finner flere alternativer for korrigering av bildekvaliteten i Verktøy. 0. Trykk på Maskinstatus. Velg kategorien Verktøy.. Velg Problemløsing.. Velg Korriger bildekvalitet.. Velg Lyse streker, Flekker eller Avansert for å korrigere problemene. 00 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter

Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter Innhold brukerveiledning: Legg til brukersted-id og brukere til prosjekt du blir invitert til Inviter bedrift Legg til produkt Fjern/arkiver

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Oversikt over brukermenyene

Oversikt over brukermenyene Kopi Kopi Leveringsfarge Autom. reg. Sort og hvitt Farger En farge Forstørr/forminsk Proporsjonal % Uavhengig X- og Y-% Automatisk midtstilt Definer % Forhåndsinnstillinger Papirmagasiner 1- el. 2-sidig

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer