Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg"

Transkript

1 Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt bruk bør du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i "Om denne maskinen" før den tas i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om bruken av maskinen. For din egen sikkerhet og nytte, les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen. Lagre denne veiledningen på et hendig sted slik at du lett kan bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel. Ikke i noe tilfelle vil selskapet være erstatningsansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller påfølgende tap som følger av håndtering eller bruk av maskinen. Ikke kopier eller skriv ut objekter som det er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering og utskrift av følgende objekter er vanligvis forbudt ifølge de forskjellige lands lover: pengesedler, stempelavgiftsmerker, obligasjoner, aksjesertifikater, bankremisser, sjekker, pass, førerkort. Foregående liste er kun ment som veiledning og er ikke fullstendig. Vi tar ikke ansvar for at den er komplett eller nøyaktig. Hvis du har spørsmål om lovligheten av å kopiere eller skrive ut visse ting, bør du søke råd hos en advokat. Merk: Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Noe tilleggsutstyr er kanskje ikke tilgjengelig i visse land. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon. Avhengig av hvilket land du er i, kan visse enheter være tilleggsutstyr. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon. Forsiktig: Bruk av kontroller, justeringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan føre til farlig strålingseksponering. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene i forhold til hva du ønsker å gjøre med maskinen. Viktig Mediet avviker fra håndboken. Den trykte og den elektroniske versjonen av en håndbok har det samme innholdet. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Avhengig av hvilket land du er i, kan det også finnes HTML-håndbøker. Du må ha en nettleser installert for å vise slike håndbøker. Om denne maskinen Pass på å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en oversikt over maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, klargjøringsprosedyrer og hvordan du installerer CD-ROM-ene som følger med. Systeminnstillinger Beskriver innstillinger for brukerverktøy og hvordan du registrerer brukerkoder. Se også i denne håndboken for beskrivelse av hvordan maskinen kobles til. Feilsøking Viser hvordan du løser vanlige problemer og forklarer hvordan du bytter papir, toner og annen rekvisita. Kopireferanse Forklarer kopimaskinfunksjonene og hvordan de brukes. Denne håndboken beskriver også hvordan du plasserer originaler. Skriver-/skannerreferanse Beskriver systeminnstillinger, funksjoner og operasjoner for maskinens skriver- /skannerenhet. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø, og hvordan du bruker programvaren som følger med. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Hurtigreferanse for skriver/skanner i

4 Hva du kan gjøre med denne maskinen Funksjonene varierer avhengig av ekstrautstyret. Henvisning s. Funksjoner som krever ekstra konfigurering Typer tosidige kopier Ensidig sider Tosidig 1 side Se s.5 Tosidig:. Tosidig 1 side Tosidig 1 side Se s.5 Tosidig:. Ensidig 4 sider Kombiner tosidig 1 side Se s.59 Tosidig kombinere. GCSHVY9J ii

5 Ensidig 8 sider Kombiner tosidig 1 side Se s.59 Tosidig kombinere. 1 Forside Bakside GCSHVYAE Tosidig sider Kombiner ensidig side Se s.59 Tosidig kombinere. GCSHVY1E Tosidig sider Kombiner ensidig side Se s.59 Tosidig kombinere. 1 Forside Bakside GCSHVYE iii

6 Kombinere flere sider på en enkeltside Se s.55 Ensidig kombinere. Ensidig sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVY7J Ensidig 4 sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVY8J Tosidig 1 side Kombiner ensidig 1 side GCSHVYOJ iv

7 Ensidig sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVYBJ Kopiere originaler som f.eks. bøker Se s.6 Seriekopier. Innbundne originaler Ensidig sider CPB0100 Tosidig 1 side Ensidig sider Kopiering på konvolutter Konvolutt Se s.30 Når du kopierer på konvolutter. v

8 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hva du kan gjøre med denne maskinen...ii Typer tosidige kopier... ii Kombinere flere sider på en enkeltside... iv Kopiere originaler som f.eks. bøker... v Kopiering på konvolutter... v Hvordan lese denne håndboken...1 Symboler...1 Funksjoner som krever ekstra konfigurering... Skjermpanel...3 Lese skjermen...3 Bruke tastene på kontrollpanelet...4 Brukerverktøy-meny (kopieringsfunksjoner) Plassere originaler Originaler...7 Format og vekt på anbefalte originaler...7 Formater som registreres av Automatisk papirvalg...8 Område med manglende bilde...10 Plassere originaler...11 Originalretning...11 Plassere originaler på glassplaten...1 Legg originalene i ARDF...13 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin...14 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte...1 Kopiering fra multiarkmater...3 Legg papir i multiarkmateren...3 Når du kopierer på papir med vanlig format...5 Når du kopierer på papir med egendefinert format...6 Ved kopiering på OHP-transparenter...7 Når du kopierer på tykt papir...8 Når du kopierer på konvolutter...30 Kopifunksjoner...34 Justere bildeintensitet...34 Originaltypeinnstilling...35 Velge kopipapir...36 Forhåndsinnstilt Forminsk/forstørr...39 Zoom...40 Aut.forminsk/forstørr...4 Sortering...44 Rotert sortering...47 Stable...48 Stifte...50 Tosidig:...5 vi

9 Ensidig kombinere...55 Tosidig kombinere...59 Seriekopier Tillegg Kombinasjonsdiagram...65 Tilleggsspesifikasjoner...67 INDEKS... 7 vii

10 viii

11 Hvordan lese denne håndboken Merk For å sikre riktig bruk av dette produktet, pass på å lese "Om denne maskinen" først. Tilleggsspesifikasjoner om kopimodus er beskrevet i Tilleggsspesifikasjoner. Henvisning s.67 Tilleggsspesifikasjoner Symboler Denne brukerveiledningen benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Å ignorere disse merknadene kan føre til personskade eller død. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Dersom du overser disse merknadene kan det føre moderate eller mindre skader på maskin eller person. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer punkter som en bør være oppmerksom på når en bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler, eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene. Angir ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet er plassert på enden av seksjonene. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Angir navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Angir navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. 1

12 Funksjoner som krever ekstra konfigurering Enkelte funksjoner krever spesiell konfigurering av maskinen eller ekstrautstyr. Se tabellen nedenfor. Funksjon Ekstrautstyr ARDF 500-arks etterbehandler Tosidig Tosidig Nødvendig - Tosidig Ensidig Kombinere/serie Nødvendig - Tosidig Tosidig kombiner/serie Nødvendig - Stifte - Nødvendig Stable - Nødvendig Merk Broenheten påkreves når du installerer etterbehandleren.

13 Skjermpanel Dette avsnittet forklarer hvordan du leser skjermen og bruker valgtastene på åpningsskjermbildet for kopiering. Merk Skjermbildet for kopiering er angitt som standardskjermbilde når maskinen slås på. Lese skjermen Åpningsskjermbilde for kopiering AAX04S NO AAI04S 1. Viser driftsstatus og meldinger.. Viser gjeldende papirmagasin. Valgte punkter vises i klammer. 3. Viser antall kopier som er angitt. 4. Viser ofte brukte funksjoner. 3

14 Bruke tastene på kontrollpanelet 1. Valgtaster Tilsvarer valgene på bunnlinjen av skjermpanelet. Eksempel: åpningsskjermbilde for kopiering Når instruksjonen trykk på [100%] vises i denne håndboken, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruksjonen trykk på [F/F] vises i denne håndboken, skal du trykke på den midterste valgtasten. Når instruksjonen trykk på [Auto F/F] vises i denne håndboken, skal du trykke på høyre valgtast.. {Avslutt}-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller for å gå tilbake til forrige skjermpanel. 3. {OK}-tast Trykk for å angi et valg eller angitt tallverdi. 4. Rulletaster Trykk for å flytte markøren ett trinn av gangen i hver retning. Når {U}, {T}, {V} eller {W}-tasten vises i denne håndboken, trykker du på piltasten i samme retning. 4

15 Brukerverktøy-meny (kopieringsfunksjoner) Dette avsnittet beskriver elementer du kan stille inn i kopieringsfunksjonen. Kopieringsfunksjonskjermbildet kan vises ved å trykke på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten. For detaljer om hvordan funksjonene stilles inn, se Systeminnstillinger. Element PAV/ Auto F/F-prioritet Automatisk magasinbytte Originaltypeinnstilling Prioritert tosidigfunksjon Retning Maks. antall sett Vis originaltelling Reproduksjonsgrad Forh.innst. F/F-prioritet Tosidigmarg Rotert sortering Rotert sort.:aut. forts. Brevhodeinnstilling Beskrivelse Du kan velge [Auto. papirvalgprioritet] (APS-prioritet) eller [Auto F/Fprioritet] (Autom. forminsk./forstørr.-prioritet). Hvis du legger papir av samme format i to eller flere magasiner, bytter maskinen automatisk til det andre magasinet med bilderotering når det første papirmagasinet blir tomt (hvis [På] er valgt.) Denne funksjonen kalles Automatisk magasinbytte. Denne innstillingen spesifiserer om automatisk magasinbytte skal brukes eller ikke. Du kan justere kopikvalitetsnivået i henhold til originaltypen. Du kan velge disse funksjonene etter at du har valgt [Originaltype 1 (tekst)] eller [Originaltype (foto)]. Du kan velge hvilken type tosidigfunksjon som skal være i funksjon når maskinen slås på, nullstilles eller modus slettes. Du kan velge originalretningen når du bruker funksjonen Kombiner/Serie/Tosidig eller Stifting. Standardinnstillingen er [Ikke spesifisere]. Når du velger [Alltid spesifisere], må du velge retningen på originalene. Maksimalt kopiantall kan settes mellom 1 og 999 ved å bruke talltastene. Du kan angi visning av antall originaler og kopier på skjermpanelet når [På] er valgt. Du kan velge hvilket forminskings-, forstørrings- eller innmatingsforhold som skal vises med prioritet på skjermen når [Forminsk] eller [Forstørr] er valgt. Du kan angi prioritert forhold når [F/F] er valgt. Du kan spesifisere venstre marg på baksiden av kopier og toppmarg på baksiden. Du kan spesifisere om du ønsker å velge rotert sortering når {Sortering}-tasten (etterbehandler ikke installert) eller {Sortering/Stifting}-tasten (etterbehandler installert) trykkes. Når du velger [På], kan du velge [Rotert sortering]. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Hvis du velger [Av] når etterbehandleren ikke installert, er kun Sortering-funksjonen tilgjengelig når du trykker på {Sortering}- tasten. Hvis du velger [Av] når papirmagasinet i bruk går tomt for papir, stopper maskinen for at du skal legge i papir slik at alle kopier kan sorteres rotert. Hvis du velger [På] i denne funksjonen, roterer maskinen bildet riktig. 5

16 6

17 1. Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi og hvordan disse skal plasseres. Originaler Dette avsnittet beskriver hva slags originaler som kan brukes, hvilke papirformater som gjenkjennes automatisk, og områder med manglende bilde. Format og vekt på anbefalte originaler Denne delen gir en oversikt over anbefalte papirformat og -vekter og ikke-anbefalte originaler for ARDF. Metrisk versjon Hvor originalen plasseres Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil A3 -- ARDF Tommeversjon Ensidige originaler: A3L - A5KL Tosidige originaler: A3L - A5KL g/m g/m Hvor originalen plasseres Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil 11" 17" -- ARDF Ensidige originaler: 11" 17"L / " 8 1 / "KL Tosidige originaler: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb lb. Merk Omtrent 50 originaler plasseres i ARDF. Papir på 433 mm lengde eller større, vil sannsynlig kile seg fast, krølle seg eller mates galt inn. 7

18 Plassere originaler Ikke-kompatible originaler for ARDF 1 Plassering av følgende originaltyper i ARDF kan føre til papirstopp, lyse og svarte linjer, eller skade på originalene. Plasser disse originalene på glassplaten isteden. Andre originaler enn de som er spesifisert i Format og vekt på anbefalte originaler. Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomsiktig papir Tynne eller meget bøyelige originaler Tykke originaler som postkort Innbundne originaler som bøker Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Originaler som fortsatt er våte av blekk eller korrekturlakk. Merk Originalen kan bli tilsmusset hvis den er skrevet med blyant eller lignende. Formater som registreres av Automatisk papirvalg Format som registreres av glassplaten og ARDF er: Metrisk versjon Format A3L B4 JIS *1 Plassering av originalen L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5KL 8 1 / " 13"L * Glassplaten *3 ARDF : Registreres : Registreres ikke *1 JIS: Japansk industristandard * Standard er 8 1 / " 13"L. Du kan velge mellom 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L. For å gjøre 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L registrerbare, må du ta kontakt med din servicerepresentant. *3 Hvis du vil gjøre et A5K-papir registrerbart, kan du ta kontakt med din servicerepresentant. 8

19 Originaler Tommeversjon Format 11" 17"L Plassering av originalen 8 1 / " 14"L 8 1 / " 13"L * 8 1 / " 11"KL 5 1 / " 8 1 / "KL Glassplaten *1 1 ARDF : Registreres : Registreres ikke *1 Hvis du vil gjøre 5 1 / " 8 1 / "K-papir registrerbart, kan du ta kontakt med din servicerepresentant. * Standard er 8 1 / " 13"L. Du kan velge mellom 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L. For å gjøre 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L registrerbare, må du ta kontakt med din servicerepresentant. Maksimalt skanneområde Glassplaten ARDF Merk Når du kopierer originaler med egendefinert format, må du sørge for at du spesifiserer formatet på originalene. Hvis ikke, kan det hende at bildet ikke kopieres skikkelig. Henvisning s.14 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin s.17 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater 9

20 Plassere originaler Formater som er vanskelige å registrere 1 Det er vanskelig for maskinen å registrere formatene på følgende originaler. Selv om autom. papirvalg er angitt, er det ikke sikkert at riktig format blir valgt. Derfor bør du velge papirformat manuelt. Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Mørke originaler med mye tekst og mange tegninger Originaler som delvis inneholder heldekkende farger Originaler med heldekkende farger i kantene Område med manglende bilde Selv om du plasserer originalene korrekt i ARDF eller på glassplaten, kan det hende at marger på noen millimeter på alle fire sider av originalen ikke blir kopiert. GCGENKE 1 0,5 mm (0,0") eller mer 0,5 mm (0,0") eller mer 3 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06") 4 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06") 10

21 Plassere originaler Plassere originaler Dette avsnittet beskriver prosedyrene for plassering av originaler på glassplaten og i ARDF. Sørg alltid for at korrekturlakk og blekk er helt tørket før du plasserer originalene. Hvis ikke, kan det sette seg merker på glassplaten som også blir kopiert. 1 Henvisning s.7 Originaler Originalretning Du kan innstille originalens retning på følgende måter. Denne funksjonen er nyttig for å kopiere opprevne eller store originaler. Originaler ARDF Glassplaten set11ee set3ee Merk Originalen bør plasseres helt inntil bakre venstre hjørne. Noen kopieringsfunksjoner kan imidlertid generere forskjellige resultater avhengig av originalenes retning. Se forklaringen av hver funksjon hvis du vil ha detaljer. Henvisning s.50 Stifte s.5 Tosidig: s.55 Ensidig kombinere s.59 Tosidig kombinere s.6 Seriekopier 11

22 Plassere originaler Plassere originaler på glassplaten 1 Plassere originaler på glassplaten. Viktig Ikke bruk makt for å løfte glassplatedekselet eller ARDF. I motsatt fall kan det bli skadet, eller dekselet på ARDF kan åpne seg. A Løft glassplatedekselet eller ARDF. Glassplatedekselet eller ARDF må åpnes mer enn 30 grader. I så fall kan det hende at originalformatet ikke blir korrekt registrert. B Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned. Originalen bør plasseres helt inntil bakre venstre hjørne. Start med den første siden som skal kopieres. AAI05S 1 posisjoneringsmerke venstre målestokk C Senk glassplatedekselet eller ARDF. 1

23 Plassere originaler Legg originalene i ARDF Legg originalene i ARDF. Du bør foreta innstillinger når du plasserer originaler med egendefinert format. Når du plasserer originaler med spesielt format: Se s.14 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin og s.17 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater. 1 ZAAH80E 1 Sensorer A Juster dokumentføreren til originalformatet. B Plasser bunken slik at originalene ligger jevnt med forsiden opp i ARDF. Ikke legg i originaler over grensemerket. Den første siden bør ligge øverst. Sørg for at du ikke blokkerer sensoren eller plasserer originalen feil. Det kan føre til at maskinen registrerer formatet feil eller viser en papirstopp-melding. Pass også på at du ikke plasserer originaler eller andre ting på toppdekselet. Det kan medføre funksjonssvikt. AZB013S 1 Grensemerke Dokumentfører 13

24 Plassere originaler 1 Merk Glatt ut originalene før du plasserer dem i ARDF. For å unngå at flere ark mates samtidig bør du lufte originalene før du plasserer dem i ARDF. Plasser originalene vinkelrett. Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin Du kan velge enten vanlig eller egendefinert størrelse på originalen når du velger et papirmagasin. Vanlige formater Når du plasserer originaler i vanlig størrelse på glassplatedekselet eller i ARDF, velger du størrelsen på originalene fra de vanlige størrelsene som vises på skjermen. A Velg ønsket papirmagasin med {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Når [Automatisk søk] er valgt, registreres størrelsen på den plasserte originalen automatisk. 14

25 Plassere originaler D Velg originalformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. 1 Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i vanlig størrelse er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Egendefinerte formater Når du plasserer originaler med egendefinert format på glassplatedekselet eller i ARDF, angir du størrelsen på originalen ved hjelp av talltastene. Viktig Du kan angi originaler med en vertikal lengde på mm (4,"-11,6") og en horisontal lengde på mm (5,1"-49,6"). A Velg ønsket papirmagasin med {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 15

26 Plassere originaler D Angi det horisontale formatet på originalen (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. 1 ARB009S 1 Vertikalt format Horisontalt format E Angi det vertikale formatet på originalen (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i egendefinert format er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. Hvis du gjør en feil i trinn D eller E, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. 16

27 Plassere originaler Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater Du kan velge enten vanlig eller egendefinert størrelse på originalen når du velger multiarkmateren. Vanlige formater 1 Når du plasserer originaler i vanlig størrelse på glassplatedekselet eller i ARDF, velger du formatet på originalene fra de vanlige formatene som vises på skjermen. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Originalformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. D Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Når [Automatisk søk] er valgt, registreres størrelsen på den plasserte originalen automatisk. 17

28 Plassere originaler E Velg originalformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. 1 Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i vanlig størrelse er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Egendefinerte formater Når du plasserer originaler med egendefinert format på glassplatedekselet eller i ARDF, angir du størrelsen på originalen ved hjelp av talltastene. Viktig Du kan angi originaler med en vertikal lengde på mm (4,"-11,6") og en horisontal lengde på mm (5,1"-49,6"). A Velg [M.arkm] ved hjelp av {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Originalformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 18

29 Plassere originaler D Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 1 E Angi det horisontale formatet på originalen (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. F Angi det vertikale formatet på originalen (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i egendefinert format er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. Hvis du gjør en feil i trinn E eller F, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. 19

30 Plassere originaler 1 0

31 . Kopiering Dette kapittelet beskriver fremgangsmåter for å ta kopier i forskjellige moduser. Grunnleggende fremgangsmåte Dette avsnittet beskriver den grunnleggende fremgangsmåten for å ta kopier. A Kontroller at "Klar" vises på skjermpanelet. Hvis en annen funksjon vises, trykker du på {Kopiere}-tasten. Åpningsskjermbilde for kopiering B Sørg for at det ikke står igjen tidligere innstillinger. Hvis det er igjen tidligere innstillinger, trykker du på tasten {Nullstill innstillinger}. C Plasser originalene. D Foreta ønskede innstillinger. E Angi antall kopier med talltastene. Det største antall kopier du kan stille inn, er 999. Standard antall er 99. For å endre det maksimale kopiantallet, trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. F Trykk på {Start}-tasten. ARB07S Maskinen starter kopieringen. Når du plasserer originalene på glassplaten, trykker du på tasten {q} etter at alle originalene er skannet. Kopiene kommer ut med forsiden ned. 1

32 Kopiering Merk For å stoppe maskinen under en flerkopieringsjobb, trykk på tasten {Slett/stopp}. For å gå tilbake til opprinnelig tilstand etter kopiering, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Du sletter angitte verdier ved å trykke på tasten {Slett/Stopp}. Hvis du vil bytte mellom sider eller valgbare funksjoner, trykker du på rulletastene. Henvisning Systeminnstillinger

33 Kopiering fra multiarkmater Kopiering fra multiarkmater Bruk multiarkmateren for å kopiere på overheadfolier, tykt papir, konvolutter og papir som ikke kan legges i papirmagasinene. Viktig Papir som har en vertikal lengde på mm (3,55-11,69 tommer) og en horisontal lengde på mm (5,83-3,6 tommer), kan kopieres fra multiarkmateren. Når du bruker papir som er større enn 433 mm (17,1 tommer), er det imidlertid fare for at papiret blir krøllete, at det ikke blir matet inn i maskinen eller at det forårsaker papirstopp. Maskinen registrerer følgende formater som papir av vanlig format: Metrisk versjon A3L, A4L, A5L, 8" 13"L Tommeversjon 11" 17"L, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "L Angi formatet dersom du vil bruke et annet papirformat enn de som er nevnt over. Henvisning Om denne maskinen Legg papir i multiarkmateren Bruk multiarkmateren for å kopiere på overheadfolier, tykt papir, konvolutter og papir som ikke kan legges i papirmagasinene. Viktig Når du kopierer på OHP-transparenter eller tyngre papir enn 16 g/m (omtrent 43 lb.), må du spesifisere papirtypen og -formatet. Hvor mange ark som kan legges i multiarkmateren samtidig, avhenger av papirtypen. Når du legger i papir, må du sørge for at toppen på stabelen ikke er høyere enn grensemerket på multiarkmateren. A Åpne multiarkmateren. AYM006S 3

34 Kopiering B Skyv opp frigjøringsspaken på papirføreren. ARB017S 1 Frigjøringsspak for papirfører C Legg inn papiret med forsiden ned, og juster deretter papirførerne til papirformatet. Hvis førerne ikke ligger helt inntil papiret, kan det hende bildene blir skjeve, eller det kan oppstå papirstopp. Papiret må ikke stables over grensemerket, ellers kan bilder bli skjeve, eller papiret kan bli feilmatet. Dra ut forlengeren for å støtte papirformater som er større enn A4L, eller 8 1 / " 11"L. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte papiret før du plasserer det på brettet. ARB018S 1 Horisontalt format Vertikalt format 3 Forlenger 4 Papirførere 4

35 Kopiering fra multiarkmater D Skyv ned frigjøringsspaken på papirføreren. ARB019S 1 Frigjøringsspak for papirfører Multiarkmateren er valgt på skjermen. E Velg eventuelt papirformat og -type. Merk Hvis [M.arkm] ikke er valgt på skjermen i trinn D, velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}, og trykk deretter på {q}-tasten. Når du kopierer på papir med vanlig format Tar kopier på papir med vanlig format fra multiarkmateren. A Velg [M.arkm] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn papiret i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. D Velg [Papirformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 5

36 Kopiering E Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. F Velg papirformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. G Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. H Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Når du kopierer på papir med egendefinert format Tar kopier på papir med egendefinert format fra multiarkmateren. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn papiret i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. D Velg [Papirformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 6

37 Kopiering fra multiarkmater F Angi det horisontale formatet på papiret (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. G Angi det vertikale formatet på papiret (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. H Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. I Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Hvis du gjør en feil i trinn F eller G, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Ved kopiering på OHP-transparenter Når du kopierer på OHP-transparenter, velg [OHP (transparent)] i Papirtype. Viktig OHP-transparenter må legges med forsiden ned i materen med det brettede hjørnet i tilsvarende hjørne på materen. For å unngå at flere ark mates samtidig, må du lufte OHP-transparentene før du plasserer dem i materen. Fjern ett og ett kopiert ark fra den interne materen. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn OHP-transparentene i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. 7

38 Kopiering D Velg [Papirtype] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [OHP (transparent)] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. F Velg papirformat hvis nødvendig. G Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. H Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Å skrive ut på OHP-transparentene går tregere enn på vanlig papir. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Når du kopierer på tykt papir Når du kopierer på tykt papir, velg [Tykt papir] i Papirtype. Viktig For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte papiret før du plasserer det på brettet. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn tykt papir i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. 8

39 Kopiering fra multiarkmater D Velg [Papirtype] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [Tykt papir] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. F Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. G Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Å skrive ut på tykt papir går tregere enn på vanlig papir. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren 9

40 Kopiering Når du kopierer på konvolutter Når du kopierer på konvolutter, velger du konvoluttformatet i Papirformat og [Tykt papir] i Papirtype. Viktig Før du legger i konvolutter, bruk en penn eller lignende for å jevne til kantene. ALZ050S ALZ051S 30

41 Kopiering fra multiarkmater Utskrivbart område Følgende områder på konvolutten kan skrives på: ARB04S 1 Materetning Utskrivbart område 3 0 mm (0,79") 4 10 mm (0,40") 5 5 mm (0,0") Retning på originaler og konvolutter Originaler og konvolutter må plasseres i følgende retning. For å minimere avfall og tidsbruk, sjekk at originalene og konvoluttene er lagt inn i riktig retning. ARB05S Illustrasjonen viser riktig retning for originaler og konvolutter. 1 Original på glassplaten. Konvolutt i multiarkmateren 3 Topp 4 Bunn 5 Horisontalt format 6 Vertikalt format 31

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp LaserJet 9055mfp / 9065mfp håndbok for systemadministrator Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer