Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg"

Transkript

1 Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt bruk bør du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i "Om denne maskinen" før den tas i bruk.

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om bruken av maskinen. For din egen sikkerhet og nytte, les denne brukerveiledningen nøye før du bruker maskinen. Lagre denne veiledningen på et hendig sted slik at du lett kan bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel. Ikke i noe tilfelle vil selskapet være erstatningsansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller påfølgende tap som følger av håndtering eller bruk av maskinen. Ikke kopier eller skriv ut objekter som det er forbudt å reprodusere ifølge gjeldende lover. Kopiering og utskrift av følgende objekter er vanligvis forbudt ifølge de forskjellige lands lover: pengesedler, stempelavgiftsmerker, obligasjoner, aksjesertifikater, bankremisser, sjekker, pass, førerkort. Foregående liste er kun ment som veiledning og er ikke fullstendig. Vi tar ikke ansvar for at den er komplett eller nøyaktig. Hvis du har spørsmål om lovligheten av å kopiere eller skrive ut visse ting, bør du søke råd hos en advokat. Merk: Noen av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Noe tilleggsutstyr er kanskje ikke tilgjengelig i visse land. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon. Avhengig av hvilket land du er i, kan visse enheter være tilleggsutstyr. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon. Forsiktig: Bruk av kontroller, justeringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan føre til farlig strålingseksponering. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen.

3 Håndbøker for denne maskinen Se de relevante håndbøkene i forhold til hva du ønsker å gjøre med maskinen. Viktig Mediet avviker fra håndboken. Den trykte og den elektroniske versjonen av en håndbok har det samme innholdet. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Avhengig av hvilket land du er i, kan det også finnes HTML-håndbøker. Du må ha en nettleser installert for å vise slike håndbøker. Om denne maskinen Pass på å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen. Denne håndboken gir en oversikt over maskinens funksjoner. Den beskriver også kontrollpanelet, klargjøringsprosedyrer og hvordan du installerer CD-ROM-ene som følger med. Systeminnstillinger Beskriver innstillinger for brukerverktøy og hvordan du registrerer brukerkoder. Se også i denne håndboken for beskrivelse av hvordan maskinen kobles til. Feilsøking Viser hvordan du løser vanlige problemer og forklarer hvordan du bytter papir, toner og annen rekvisita. Kopireferanse Forklarer kopimaskinfunksjonene og hvordan de brukes. Denne håndboken beskriver også hvordan du plasserer originaler. Skriver-/skannerreferanse Beskriver systeminnstillinger, funksjoner og operasjoner for maskinens skriver- /skannerenhet. Nettverksveiledning Forklarer hvordan du konfigurerer og betjener maskinen i et nettverksmiljø, og hvordan du bruker programvaren som følger med. Andre håndbøker Håndbøker for denne maskinen Sikkerhetsinformasjon Kopi hurtigreferanse Hurtigreferanse for skriver/skanner i

4 Hva du kan gjøre med denne maskinen Funksjonene varierer avhengig av ekstrautstyret. Henvisning s. Funksjoner som krever ekstra konfigurering Typer tosidige kopier Ensidig sider Tosidig 1 side Se s.5 Tosidig:. Tosidig 1 side Tosidig 1 side Se s.5 Tosidig:. Ensidig 4 sider Kombiner tosidig 1 side Se s.59 Tosidig kombinere. GCSHVY9J ii

5 Ensidig 8 sider Kombiner tosidig 1 side Se s.59 Tosidig kombinere. 1 Forside Bakside GCSHVYAE Tosidig sider Kombiner ensidig side Se s.59 Tosidig kombinere. GCSHVY1E Tosidig sider Kombiner ensidig side Se s.59 Tosidig kombinere. 1 Forside Bakside GCSHVYE iii

6 Kombinere flere sider på en enkeltside Se s.55 Ensidig kombinere. Ensidig sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVY7J Ensidig 4 sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVY8J Tosidig 1 side Kombiner ensidig 1 side GCSHVYOJ iv

7 Ensidig sider Kombiner ensidig 1 side GCSHVYBJ Kopiere originaler som f.eks. bøker Se s.6 Seriekopier. Innbundne originaler Ensidig sider CPB0100 Tosidig 1 side Ensidig sider Kopiering på konvolutter Konvolutt Se s.30 Når du kopierer på konvolutter. v

8 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hva du kan gjøre med denne maskinen...ii Typer tosidige kopier... ii Kombinere flere sider på en enkeltside... iv Kopiere originaler som f.eks. bøker... v Kopiering på konvolutter... v Hvordan lese denne håndboken...1 Symboler...1 Funksjoner som krever ekstra konfigurering... Skjermpanel...3 Lese skjermen...3 Bruke tastene på kontrollpanelet...4 Brukerverktøy-meny (kopieringsfunksjoner) Plassere originaler Originaler...7 Format og vekt på anbefalte originaler...7 Formater som registreres av Automatisk papirvalg...8 Område med manglende bilde...10 Plassere originaler...11 Originalretning...11 Plassere originaler på glassplaten...1 Legg originalene i ARDF...13 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin...14 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater Kopiering Grunnleggende fremgangsmåte...1 Kopiering fra multiarkmater...3 Legg papir i multiarkmateren...3 Når du kopierer på papir med vanlig format...5 Når du kopierer på papir med egendefinert format...6 Ved kopiering på OHP-transparenter...7 Når du kopierer på tykt papir...8 Når du kopierer på konvolutter...30 Kopifunksjoner...34 Justere bildeintensitet...34 Originaltypeinnstilling...35 Velge kopipapir...36 Forhåndsinnstilt Forminsk/forstørr...39 Zoom...40 Aut.forminsk/forstørr...4 Sortering...44 Rotert sortering...47 Stable...48 Stifte...50 Tosidig:...5 vi

9 Ensidig kombinere...55 Tosidig kombinere...59 Seriekopier Tillegg Kombinasjonsdiagram...65 Tilleggsspesifikasjoner...67 INDEKS... 7 vii

10 viii

11 Hvordan lese denne håndboken Merk For å sikre riktig bruk av dette produktet, pass på å lese "Om denne maskinen" først. Tilleggsspesifikasjoner om kopimodus er beskrevet i Tilleggsspesifikasjoner. Henvisning s.67 Tilleggsspesifikasjoner Symboler Denne brukerveiledningen benytter følgende symboler: Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Å ignorere disse merknadene kan føre til personskade eller død. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer viktige sikkerhetsmerknader. Dersom du overser disse merknadene kan det føre moderate eller mindre skader på maskin eller person. Sørg for å lese disse merknadene. De finnes i avsnittet Sikkerhetsinformasjon i Om denne maskinen. Indikerer punkter som en bør være oppmerksom på når en bruker maskinen, og forklaringer på sannsynlige årsaker til papirstopp, skade på originaler, eller tap av data. Sørg for å lese disse forklaringene. Angir ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt instruksjoner for å løse brukerfeil. Dette symbolet er plassert på enden av seksjonene. Det angir hvor du kan finne ytterligere relevant informasjon. [ ] Angir navnene på taster som vises på maskinens skjermpanel. { } Angir navnene på taster som vises på maskinens kontrollpanel. 1

12 Funksjoner som krever ekstra konfigurering Enkelte funksjoner krever spesiell konfigurering av maskinen eller ekstrautstyr. Se tabellen nedenfor. Funksjon Ekstrautstyr ARDF 500-arks etterbehandler Tosidig Tosidig Nødvendig - Tosidig Ensidig Kombinere/serie Nødvendig - Tosidig Tosidig kombiner/serie Nødvendig - Stifte - Nødvendig Stable - Nødvendig Merk Broenheten påkreves når du installerer etterbehandleren.

13 Skjermpanel Dette avsnittet forklarer hvordan du leser skjermen og bruker valgtastene på åpningsskjermbildet for kopiering. Merk Skjermbildet for kopiering er angitt som standardskjermbilde når maskinen slås på. Lese skjermen Åpningsskjermbilde for kopiering AAX04S NO AAI04S 1. Viser driftsstatus og meldinger.. Viser gjeldende papirmagasin. Valgte punkter vises i klammer. 3. Viser antall kopier som er angitt. 4. Viser ofte brukte funksjoner. 3

14 Bruke tastene på kontrollpanelet 1. Valgtaster Tilsvarer valgene på bunnlinjen av skjermpanelet. Eksempel: åpningsskjermbilde for kopiering Når instruksjonen trykk på [100%] vises i denne håndboken, skal du trykke på venstre valgtast. Når instruksjonen trykk på [F/F] vises i denne håndboken, skal du trykke på den midterste valgtasten. Når instruksjonen trykk på [Auto F/F] vises i denne håndboken, skal du trykke på høyre valgtast.. {Avslutt}-tast Trykk for å avbryte en operasjon eller for å gå tilbake til forrige skjermpanel. 3. {OK}-tast Trykk for å angi et valg eller angitt tallverdi. 4. Rulletaster Trykk for å flytte markøren ett trinn av gangen i hver retning. Når {U}, {T}, {V} eller {W}-tasten vises i denne håndboken, trykker du på piltasten i samme retning. 4

15 Brukerverktøy-meny (kopieringsfunksjoner) Dette avsnittet beskriver elementer du kan stille inn i kopieringsfunksjonen. Kopieringsfunksjonskjermbildet kan vises ved å trykke på {Brukerverktøy/telleverk}-tasten. For detaljer om hvordan funksjonene stilles inn, se Systeminnstillinger. Element PAV/ Auto F/F-prioritet Automatisk magasinbytte Originaltypeinnstilling Prioritert tosidigfunksjon Retning Maks. antall sett Vis originaltelling Reproduksjonsgrad Forh.innst. F/F-prioritet Tosidigmarg Rotert sortering Rotert sort.:aut. forts. Brevhodeinnstilling Beskrivelse Du kan velge [Auto. papirvalgprioritet] (APS-prioritet) eller [Auto F/Fprioritet] (Autom. forminsk./forstørr.-prioritet). Hvis du legger papir av samme format i to eller flere magasiner, bytter maskinen automatisk til det andre magasinet med bilderotering når det første papirmagasinet blir tomt (hvis [På] er valgt.) Denne funksjonen kalles Automatisk magasinbytte. Denne innstillingen spesifiserer om automatisk magasinbytte skal brukes eller ikke. Du kan justere kopikvalitetsnivået i henhold til originaltypen. Du kan velge disse funksjonene etter at du har valgt [Originaltype 1 (tekst)] eller [Originaltype (foto)]. Du kan velge hvilken type tosidigfunksjon som skal være i funksjon når maskinen slås på, nullstilles eller modus slettes. Du kan velge originalretningen når du bruker funksjonen Kombiner/Serie/Tosidig eller Stifting. Standardinnstillingen er [Ikke spesifisere]. Når du velger [Alltid spesifisere], må du velge retningen på originalene. Maksimalt kopiantall kan settes mellom 1 og 999 ved å bruke talltastene. Du kan angi visning av antall originaler og kopier på skjermpanelet når [På] er valgt. Du kan velge hvilket forminskings-, forstørrings- eller innmatingsforhold som skal vises med prioritet på skjermen når [Forminsk] eller [Forstørr] er valgt. Du kan angi prioritert forhold når [F/F] er valgt. Du kan spesifisere venstre marg på baksiden av kopier og toppmarg på baksiden. Du kan spesifisere om du ønsker å velge rotert sortering når {Sortering}-tasten (etterbehandler ikke installert) eller {Sortering/Stifting}-tasten (etterbehandler installert) trykkes. Når du velger [På], kan du velge [Rotert sortering]. Du kan ikke bruke multiarkmateren med denne funksjonen. Hvis du velger [Av] når etterbehandleren ikke installert, er kun Sortering-funksjonen tilgjengelig når du trykker på {Sortering}- tasten. Hvis du velger [Av] når papirmagasinet i bruk går tomt for papir, stopper maskinen for at du skal legge i papir slik at alle kopier kan sorteres rotert. Hvis du velger [På] i denne funksjonen, roterer maskinen bildet riktig. 5

16 6

17 1. Plassere originaler Dette kapittelet beskriver hvilke typer originaler du kan angi og hvordan disse skal plasseres. Originaler Dette avsnittet beskriver hva slags originaler som kan brukes, hvilke papirformater som gjenkjennes automatisk, og områder med manglende bilde. Format og vekt på anbefalte originaler Denne delen gir en oversikt over anbefalte papirformat og -vekter og ikke-anbefalte originaler for ARDF. Metrisk versjon Hvor originalen plasseres Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil A3 -- ARDF Tommeversjon Ensidige originaler: A3L - A5KL Tosidige originaler: A3L - A5KL g/m g/m Hvor originalen plasseres Originalformat Originalvekt Glassplaten Inntil 11" 17" -- ARDF Ensidige originaler: 11" 17"L / " 8 1 / "KL Tosidige originaler: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb lb. Merk Omtrent 50 originaler plasseres i ARDF. Papir på 433 mm lengde eller større, vil sannsynlig kile seg fast, krølle seg eller mates galt inn. 7

18 Plassere originaler Ikke-kompatible originaler for ARDF 1 Plassering av følgende originaltyper i ARDF kan føre til papirstopp, lyse og svarte linjer, eller skade på originalene. Plasser disse originalene på glassplaten isteden. Andre originaler enn de som er spesifisert i Format og vekt på anbefalte originaler. Originaler med stifter eller binders Perforerte eller avrevne originaler Krøllete eller brettede originaler Limte originaler Originaler med belegg, som f.eks. termisk papir, kunstpapir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerte linjer Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Klebrige originaler, som gjennomsiktig papir Tynne eller meget bøyelige originaler Tykke originaler som postkort Innbundne originaler som bøker Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Originaler som fortsatt er våte av blekk eller korrekturlakk. Merk Originalen kan bli tilsmusset hvis den er skrevet med blyant eller lignende. Formater som registreres av Automatisk papirvalg Format som registreres av glassplaten og ARDF er: Metrisk versjon Format A3L B4 JIS *1 Plassering av originalen L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5KL 8 1 / " 13"L * Glassplaten *3 ARDF : Registreres : Registreres ikke *1 JIS: Japansk industristandard * Standard er 8 1 / " 13"L. Du kan velge mellom 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L. For å gjøre 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L registrerbare, må du ta kontakt med din servicerepresentant. *3 Hvis du vil gjøre et A5K-papir registrerbart, kan du ta kontakt med din servicerepresentant. 8

19 Originaler Tommeversjon Format 11" 17"L Plassering av originalen 8 1 / " 14"L 8 1 / " 13"L * 8 1 / " 11"KL 5 1 / " 8 1 / "KL Glassplaten *1 1 ARDF : Registreres : Registreres ikke *1 Hvis du vil gjøre 5 1 / " 8 1 / "K-papir registrerbart, kan du ta kontakt med din servicerepresentant. * Standard er 8 1 / " 13"L. Du kan velge mellom 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L. For å gjøre 8" 13"L eller 8 1 / 4 " 13"L registrerbare, må du ta kontakt med din servicerepresentant. Maksimalt skanneområde Glassplaten ARDF Merk Når du kopierer originaler med egendefinert format, må du sørge for at du spesifiserer formatet på originalene. Hvis ikke, kan det hende at bildet ikke kopieres skikkelig. Henvisning s.14 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin s.17 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater 9

20 Plassere originaler Formater som er vanskelige å registrere 1 Det er vanskelig for maskinen å registrere formatene på følgende originaler. Selv om autom. papirvalg er angitt, er det ikke sikkert at riktig format blir valgt. Derfor bør du velge papirformat manuelt. Originaler med indekser, merkelapper eller andre utstikkende deler Transparente originaler, som overhead-transparenter og gjennomsiktig papir Mørke originaler med mye tekst og mange tegninger Originaler som delvis inneholder heldekkende farger Originaler med heldekkende farger i kantene Område med manglende bilde Selv om du plasserer originalene korrekt i ARDF eller på glassplaten, kan det hende at marger på noen millimeter på alle fire sider av originalen ikke blir kopiert. GCGENKE 1 0,5 mm (0,0") eller mer 0,5 mm (0,0") eller mer 3 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06") 4 ± 1,5 mm (0,08" ± 0,06") 10

21 Plassere originaler Plassere originaler Dette avsnittet beskriver prosedyrene for plassering av originaler på glassplaten og i ARDF. Sørg alltid for at korrekturlakk og blekk er helt tørket før du plasserer originalene. Hvis ikke, kan det sette seg merker på glassplaten som også blir kopiert. 1 Henvisning s.7 Originaler Originalretning Du kan innstille originalens retning på følgende måter. Denne funksjonen er nyttig for å kopiere opprevne eller store originaler. Originaler ARDF Glassplaten set11ee set3ee Merk Originalen bør plasseres helt inntil bakre venstre hjørne. Noen kopieringsfunksjoner kan imidlertid generere forskjellige resultater avhengig av originalenes retning. Se forklaringen av hver funksjon hvis du vil ha detaljer. Henvisning s.50 Stifte s.5 Tosidig: s.55 Ensidig kombinere s.59 Tosidig kombinere s.6 Seriekopier 11

22 Plassere originaler Plassere originaler på glassplaten 1 Plassere originaler på glassplaten. Viktig Ikke bruk makt for å løfte glassplatedekselet eller ARDF. I motsatt fall kan det bli skadet, eller dekselet på ARDF kan åpne seg. A Løft glassplatedekselet eller ARDF. Glassplatedekselet eller ARDF må åpnes mer enn 30 grader. I så fall kan det hende at originalformatet ikke blir korrekt registrert. B Plasser originalen på glassplaten med forsiden ned. Originalen bør plasseres helt inntil bakre venstre hjørne. Start med den første siden som skal kopieres. AAI05S 1 posisjoneringsmerke venstre målestokk C Senk glassplatedekselet eller ARDF. 1

23 Plassere originaler Legg originalene i ARDF Legg originalene i ARDF. Du bør foreta innstillinger når du plasserer originaler med egendefinert format. Når du plasserer originaler med spesielt format: Se s.14 Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin og s.17 Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater. 1 ZAAH80E 1 Sensorer A Juster dokumentføreren til originalformatet. B Plasser bunken slik at originalene ligger jevnt med forsiden opp i ARDF. Ikke legg i originaler over grensemerket. Den første siden bør ligge øverst. Sørg for at du ikke blokkerer sensoren eller plasserer originalen feil. Det kan føre til at maskinen registrerer formatet feil eller viser en papirstopp-melding. Pass også på at du ikke plasserer originaler eller andre ting på toppdekselet. Det kan medføre funksjonssvikt. AZB013S 1 Grensemerke Dokumentfører 13

24 Plassere originaler 1 Merk Glatt ut originalene før du plasserer dem i ARDF. For å unngå at flere ark mates samtidig bør du lufte originalene før du plasserer dem i ARDF. Plasser originalene vinkelrett. Angi originalstørrelsen når du velger et papirmagasin Du kan velge enten vanlig eller egendefinert størrelse på originalen når du velger et papirmagasin. Vanlige formater Når du plasserer originaler i vanlig størrelse på glassplatedekselet eller i ARDF, velger du størrelsen på originalene fra de vanlige størrelsene som vises på skjermen. A Velg ønsket papirmagasin med {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Når [Automatisk søk] er valgt, registreres størrelsen på den plasserte originalen automatisk. 14

25 Plassere originaler D Velg originalformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. 1 Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i vanlig størrelse er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Egendefinerte formater Når du plasserer originaler med egendefinert format på glassplatedekselet eller i ARDF, angir du størrelsen på originalen ved hjelp av talltastene. Viktig Du kan angi originaler med en vertikal lengde på mm (4,"-11,6") og en horisontal lengde på mm (5,1"-49,6"). A Velg ønsket papirmagasin med {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 15

26 Plassere originaler D Angi det horisontale formatet på originalen (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. 1 ARB009S 1 Vertikalt format Horisontalt format E Angi det vertikale formatet på originalen (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i egendefinert format er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. Hvis du gjør en feil i trinn D eller E, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. 16

27 Plassere originaler Angi originalstørrelsen når du velger en multiarkmater Du kan velge enten vanlig eller egendefinert størrelse på originalen når du velger multiarkmateren. Vanlige formater 1 Når du plasserer originaler i vanlig størrelse på glassplatedekselet eller i ARDF, velger du formatet på originalene fra de vanlige formatene som vises på skjermen. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Originalformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. D Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Når [Automatisk søk] er valgt, registreres størrelsen på den plasserte originalen automatisk. 17

28 Plassere originaler E Velg originalformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. 1 Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i vanlig størrelse er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Egendefinerte formater Når du plasserer originaler med egendefinert format på glassplatedekselet eller i ARDF, angir du størrelsen på originalen ved hjelp av talltastene. Viktig Du kan angi originaler med en vertikal lengde på mm (4,"-11,6") og en horisontal lengde på mm (5,1"-49,6"). A Velg [M.arkm] ved hjelp av {U} eller {T}. B Trykk på tasten {q}. C Velg [Originalformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 18

29 Plassere originaler D Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 1 E Angi det horisontale formatet på originalen (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. F Angi det vertikale formatet på originalen (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. Når innstillingene for originaler i egendefinert format er registrert, vises øverst i kopieringsskjermbildet. Merk Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen autom. papirvalg. Hvis du gjør en feil i trinn E eller F, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. For å avbryte det valgte formatet, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. 19

30 Plassere originaler 1 0

31 . Kopiering Dette kapittelet beskriver fremgangsmåter for å ta kopier i forskjellige moduser. Grunnleggende fremgangsmåte Dette avsnittet beskriver den grunnleggende fremgangsmåten for å ta kopier. A Kontroller at "Klar" vises på skjermpanelet. Hvis en annen funksjon vises, trykker du på {Kopiere}-tasten. Åpningsskjermbilde for kopiering B Sørg for at det ikke står igjen tidligere innstillinger. Hvis det er igjen tidligere innstillinger, trykker du på tasten {Nullstill innstillinger}. C Plasser originalene. D Foreta ønskede innstillinger. E Angi antall kopier med talltastene. Det største antall kopier du kan stille inn, er 999. Standard antall er 99. For å endre det maksimale kopiantallet, trykk på {Brukerverktøy/Telleverk}-tasten. F Trykk på {Start}-tasten. ARB07S Maskinen starter kopieringen. Når du plasserer originalene på glassplaten, trykker du på tasten {q} etter at alle originalene er skannet. Kopiene kommer ut med forsiden ned. 1

32 Kopiering Merk For å stoppe maskinen under en flerkopieringsjobb, trykk på tasten {Slett/stopp}. For å gå tilbake til opprinnelig tilstand etter kopiering, trykk på tasten {Nullstill innstillinger}. Du sletter angitte verdier ved å trykke på tasten {Slett/Stopp}. Hvis du vil bytte mellom sider eller valgbare funksjoner, trykker du på rulletastene. Henvisning Systeminnstillinger

33 Kopiering fra multiarkmater Kopiering fra multiarkmater Bruk multiarkmateren for å kopiere på overheadfolier, tykt papir, konvolutter og papir som ikke kan legges i papirmagasinene. Viktig Papir som har en vertikal lengde på mm (3,55-11,69 tommer) og en horisontal lengde på mm (5,83-3,6 tommer), kan kopieres fra multiarkmateren. Når du bruker papir som er større enn 433 mm (17,1 tommer), er det imidlertid fare for at papiret blir krøllete, at det ikke blir matet inn i maskinen eller at det forårsaker papirstopp. Maskinen registrerer følgende formater som papir av vanlig format: Metrisk versjon A3L, A4L, A5L, 8" 13"L Tommeversjon 11" 17"L, 8 1 / " 11"L, 5 1 / " 8 1 / "L Angi formatet dersom du vil bruke et annet papirformat enn de som er nevnt over. Henvisning Om denne maskinen Legg papir i multiarkmateren Bruk multiarkmateren for å kopiere på overheadfolier, tykt papir, konvolutter og papir som ikke kan legges i papirmagasinene. Viktig Når du kopierer på OHP-transparenter eller tyngre papir enn 16 g/m (omtrent 43 lb.), må du spesifisere papirtypen og -formatet. Hvor mange ark som kan legges i multiarkmateren samtidig, avhenger av papirtypen. Når du legger i papir, må du sørge for at toppen på stabelen ikke er høyere enn grensemerket på multiarkmateren. A Åpne multiarkmateren. AYM006S 3

34 Kopiering B Skyv opp frigjøringsspaken på papirføreren. ARB017S 1 Frigjøringsspak for papirfører C Legg inn papiret med forsiden ned, og juster deretter papirførerne til papirformatet. Hvis førerne ikke ligger helt inntil papiret, kan det hende bildene blir skjeve, eller det kan oppstå papirstopp. Papiret må ikke stables over grensemerket, ellers kan bilder bli skjeve, eller papiret kan bli feilmatet. Dra ut forlengeren for å støtte papirformater som er større enn A4L, eller 8 1 / " 11"L. For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte papiret før du plasserer det på brettet. ARB018S 1 Horisontalt format Vertikalt format 3 Forlenger 4 Papirførere 4

35 Kopiering fra multiarkmater D Skyv ned frigjøringsspaken på papirføreren. ARB019S 1 Frigjøringsspak for papirfører Multiarkmateren er valgt på skjermen. E Velg eventuelt papirformat og -type. Merk Hvis [M.arkm] ikke er valgt på skjermen i trinn D, velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}, og trykk deretter på {q}-tasten. Når du kopierer på papir med vanlig format Tar kopier på papir med vanlig format fra multiarkmateren. A Velg [M.arkm] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn papiret i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. D Velg [Papirformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 5

36 Kopiering E Velg [Vanlig format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. F Velg papirformatet med rulletastene og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. G Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. H Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Når du kopierer på papir med egendefinert format Tar kopier på papir med egendefinert format fra multiarkmateren. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn papiret i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. D Velg [Papirformat] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [Egendefinert format] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. 6

37 Kopiering fra multiarkmater F Angi det horisontale formatet på papiret (Horis.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. G Angi det vertikale formatet på papiret (Vert.) med talltastene, og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. H Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. I Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Hvis du gjør en feil i trinn F eller G, trykk på {Slett/Stopp}-tasten og oppgi verdien på nytt. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Ved kopiering på OHP-transparenter Når du kopierer på OHP-transparenter, velg [OHP (transparent)] i Papirtype. Viktig OHP-transparenter må legges med forsiden ned i materen med det brettede hjørnet i tilsvarende hjørne på materen. For å unngå at flere ark mates samtidig, må du lufte OHP-transparentene før du plasserer dem i materen. Fjern ett og ett kopiert ark fra den interne materen. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn OHP-transparentene i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. 7

38 Kopiering D Velg [Papirtype] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [OHP (transparent)] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. F Velg papirformat hvis nødvendig. G Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. H Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Å skrive ut på OHP-transparentene går tregere enn på vanlig papir. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren Når du kopierer på tykt papir Når du kopierer på tykt papir, velg [Tykt papir] i Papirtype. Viktig For å unngå at flere ark mates samtidig må du lufte papiret før du plasserer det på brettet. A Velg [Multiarkm.] ved hjelp av {U} eller {T}. B Legg inn tykt papir i multiarkmateren med forsiden ned. C Trykk på tasten {q}. 8

39 Kopiering fra multiarkmater D Velg [Papirtype] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. E Velg [Tykt papir] med {U} eller {T} og trykk på {OK}-tasten. Meldingen Programmert vises. F Plasser originalene og trykk på {Start}-tasten. G Trykk på tasten {Nullstill innstillinger} for å nullstille innstillingene når kopijobben er fullført. Merk Å skrive ut på tykt papir går tregere enn på vanlig papir. Henvisning s.3 Legg papir i multiarkmateren 9

40 Kopiering Når du kopierer på konvolutter Når du kopierer på konvolutter, velger du konvoluttformatet i Papirformat og [Tykt papir] i Papirtype. Viktig Før du legger i konvolutter, bruk en penn eller lignende for å jevne til kantene. ALZ050S ALZ051S 30

41 Kopiering fra multiarkmater Utskrivbart område Følgende områder på konvolutten kan skrives på: ARB04S 1 Materetning Utskrivbart område 3 0 mm (0,79") 4 10 mm (0,40") 5 5 mm (0,0") Retning på originaler og konvolutter Originaler og konvolutter må plasseres i følgende retning. For å minimere avfall og tidsbruk, sjekk at originalene og konvoluttene er lagt inn i riktig retning. ARB05S Illustrasjonen viser riktig retning for originaler og konvolutter. 1 Original på glassplaten. Konvolutt i multiarkmateren 3 Topp 4 Bunn 5 Horisontalt format 6 Vertikalt format 31

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerhåndbok. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Brukerhåndbok Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (funksjoner på kopimaskinen) Merknader Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen. Før

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (Kopimaskinfunksjoner) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (Kopimaskinfunksjoner) Merknader Spesifikasjoner Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiering Feilsøking Brukerverktøy (Kopimaskinfunksjoner) nader Spesifikasjoner Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk,

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Kopi-/dokumentserverreferanse

Kopi-/dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne veiledningen nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiere Feilsøking Brukerverktøy (kopifunksjoner) Merknader Spesifikasjoner

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiere Feilsøking Brukerverktøy (kopifunksjoner) Merknader Spesifikasjoner Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 4 5 6 Plassere originaler Kopiere Feilsøking Brukerverktøy (kopifunksjoner) nader Spesifikasjoner Les denne veiledningen nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Brukerveiledning. Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner nader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 Plassere originaler Kopiering Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Legge i papir,

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Brukerveiledning. Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerveiledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner nader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Fylle papir, toner

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking

Hurtigreferanse DX-C200. Navn og steder. Bruke kopieringsfunksjonen. Bruke skannefunksjonen. Bruke faksfunksjonen. Feilsøking DX-C200 Hurtigreferanse Navn og steder Bruke kopieringsfunksjonen Bruke skannefunksjonen Bruke faksfunksjonen Feilsøking Fjerne papir som har satt seg fast Skriverkassett Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning. Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Skriverfunksjoner Grensesnittinnstillinger Andre brukerverktøy

Systeminnstillinger. Brukerveiledning. Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Skriverfunksjoner Grensesnittinnstillinger Andre brukerverktøy Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Skriverfunksjoner Grensesnittinnstillinger Andre brukerverktøy Les denne håndboken nøye før du bruker denne

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

er et registrert varemerke for RISO KAGAKU CORPORATION i Japan og andre land.

er et registrert varemerke for RISO KAGAKU CORPORATION i Japan og andre land. Riso kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller utgifter som kan skyldes bruken av denne håndboken. Ettersom vi hele tiden forbedrer våre produkter, kan maskinen være forskjellig i noen henseende

Detaljer

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning

Faksutstyr type 2500. Faksreferanse. Brukerveiledning Faksutstyr type 2500 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 Sending Sendeinnstillinger Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks

Printer/Scanner Unit Type 2500. Skriverreferanse. Brukerveiledning. Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Printer/Scanner Unit Type 2500 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Appendiks Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen,

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp LaserJet 9055mfp og 9065mfp komme i gang-håndbok Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon,

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Skriver/Skannerreferanse

Skriver/Skannerreferanse Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1 Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsveiledning

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsveiledning MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Kopieringsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBEN..................... 4 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 5 FØR DU BRUKER MASKINEN

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator

MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator Vennligst oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted hvor den ikke kommer bort. Forsiktig Maskinjustering forutsetter at en administrator som har

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Hvis du ønsker informasjon som ikke finnes i denne håndboken, kan du se HTML-/PDF-filene på CD-platen som fulgte med. Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon ." Xerox WorkCentre /0// Kopiere. Legg dokumentene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Slett alt (C) for å slette eventuelle programmeringsvalg i 88 99. Trykk på Startvindu for tjenester,

Detaljer